blob: 24d057e0b39bafcb9e6b4150dfd72eaaa59ecf0b [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="pl">
<translation id="1135328998467923690">Pakiet jest nieprawidłowy: „<ph name="ERROR_CODE" />”.</translation>
<translation id="1140871961407805696">Tylny</translation>
<translation id="1196338895211115272">Nie można wyeksportować klucza prywatnego.</translation>
<translation id="1420684932347524586">Ojej! Nie można wygenerować losowego klucza prywatnego RSA.</translation>
<translation id="1445572445564823378">To rozszerzenie spowalnia pracę <ph name="PRODUCT_NAME" />. Wyłącz je, aby przywrócić wydajność przeglądarki <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="1468038450257740950">Interfejs WebGL nie jest obsługiwany.</translation>
<translation id="149347756975725155">Nie można wczytać ikony rozszerzenia „<ph name="ICON" />”.</translation>
<translation id="1803557475693955505">Nie można wczytać strony w tle „<ph name="BACKGROUND_PAGE" />”.</translation>
<translation id="2159915644201199628">Nie można odkodować obrazu: „<ph name="IMAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2350172092385603347">Lokalizacja została użyta, ale nie określono języka default_locale w pliku manifestu.</translation>
<translation id="2576842806987913196">Plik CRX o tej nazwie już istnieje.</translation>
<translation id="2753617847762399167">Nieprawidłowa ścieżka (pełna lub względna z przedrostkiem „..”): „<ph name="IMAGE_PATH" /></translation>
<translation id="2785530881066938471">Nie można wczytać pliku „<ph name="RELATIVE_PATH" />” dla skryptu dotyczącego treści. Plik nie ma kodowania UTF-8.</translation>
<translation id="2903070246402204397">Rozszerzenie <ph name="EXTENSION_NAME" /> (identyfikator rozszerzenia „<ph name="EXTENSION_ID" />”) jest zablokowane przez administratora. <ph name="ADMIN_INFO" /></translation>
<translation id="2988488679308982380">Nie można zainstalować pakietu: „<ph name="ERROR_CODE" /></translation>
<translation id="3115238746683532089">Nieznany produkt <ph name="PRODUCT_ID" />, którego producent to <ph name="VENDOR_ID" /> (numer seryjny <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3144135466825225871">Nie można zastąpić pliku crx. Sprawdź, czy nie jest on używany.</translation>
<translation id="3163201441334626963">Nieznany produkt <ph name="PRODUCT_ID" />, którego producent to <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="3302709122321372472">Nie można wczytać pliku css „<ph name="RELATIVE_PATH" />” dla skryptu dotyczącego zawartości.</translation>
<translation id="3369521687965833290">Nie można rozpakować rozszerzenia. Aby bezpiecznie rozpakować rozszerzenie, musi istnieć ścieżka do katalogu profilu, która zaczyna się literą dysku i nie zawiera punktu połączenia, punktu instalacji (montowania) ani dowiązania symbolicznego. W przypadku Twojego profilu taka ścieżka nie istnieje.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (numer seryjny <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> wyprodukowany przez <ph name="VENDOR_ID" /> (numer seryjny <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3561217442734750519">Wartość wejściowa klucza prywatnego musi być prawidłową ścieżką.</translation>
<translation id="388442998277590542">Nie można wczytać strony opcji „<ph name="OPTIONS_PAGE" />”.</translation>
<translation id="3984413272403535372">Błąd podczas podpisywania rozszerzenia.</translation>
<translation id="39964277676607559">Nie można wczytać pliku JavaScript „<ph name="RELATIVE_PATH" />” dla skryptu dotyczącego zawartości.</translation>
<translation id="4115165561519362854">Administrator tego urządzenia wymaga, by rozszerzenie <ph name="EXTENSION_NAME" /> było w wersji co najmniej <ph name="EXTENSION_VERSION" />. Jeśli rozszerzenie nie zostanie zaktualizowane do tej wersji (lub nowszej), nie zostanie włączone.</translation>
<translation id="4233778200880751280">Nie udało się załadować strony z informacjami: „<ph name="ABOUT_PAGE" />”.</translation>
<translation id="471800408830181311">Nie można przekazać klucza prywatnego.</translation>
<translation id="4811956658694082538">Nie udało się zainstalować pakietu, ponieważ nastąpiła awaria procesu narzędzia. Uruchom ponownie Chrome i spróbuj jeszcze raz.</translation>
<translation id="4988792151665380515">Nie można wyeksportować klucza publicznego.</translation>
<translation id="5026754133087629784">Webview: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5098647635849512368">Nie można określić ścieżki bezwzględnej pakowanego katalogu.</translation>
<translation id="5356315618422219272">Tag appview: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5436430103864390185">Niestandardowe kształty okien nie są obsługiwane.</translation>
<translation id="5456409301717116725">To rozszerzenie zawiera plik klucza „<ph name="KEY_PATH" />”. Prawdopodobnie nie powinno tak być.</translation>
<translation id="5486326529110362464">Wartość wejściowa klucza prywatnego musi istnieć.</translation>
<translation id="5627523580512561598">rozszerzenie <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5960890139610307736">Tag ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">Administrator tego urządzenia wymaga, by było na nim zainstalowane rozszerzenie <ph name="EXTENSION_NAME" />. Nie można go odinstalować.</translation>
<translation id="6027032947578871493">Nieznany produkt <ph name="PRODUCT_ID" /> firmy <ph name="VENDOR_NAME" /> (numer seryjny <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME" /> wyprodukowany przez <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">Nie można rozpakować rozszerzenia. Aby bezpiecznie rozpakować rozszerzenie, musi istnieć ścieżka do katalogu profilu, która nie zawiera dowiązania symbolicznego. W przypadku Twojego profilu taka ścieżka nie istnieje.</translation>
<translation id="6322279351188361895">Nie można odczytać klucza prywatnego.</translation>
<translation id="6391538222494443604">Katalog wejściowy musi istnieć.</translation>
<translation id="641087317769093025">Nie można rozpakować rozszerzenia</translation>
<translation id="6413453408918378296">Ikona „<ph name="ICON" />” nie jest wystarczająco widoczna.</translation>
<translation id="6542618148162044354"><ph name="APP_NAME" /> żąda dostępu do co najmniej jednego Twojego urządzenia:</translation>
<translation id="657064425229075395">Nie udało się wczytać skryptu działającego w tle „<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />”.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME" /> firmy <ph name="VENDOR_NAME" /> (numer seryjny <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">Nie można utworzyć katalogu do rozpakowania: „<ph name="DIRECTORY_PATH" /></translation>
<translation id="677806580227005219">Moduł obsługi MIME: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">To rozszerzenie zbyt często ładowało się ponownie.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Nieznany produkt <ph name="PRODUCT_ID" /> firmy <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="7068383018033524534">Plik manifestu jest nieprawidłowy</translation>
<translation id="7217838517480956708">Administrator tego komputera wymaga zainstalowanego rozszerzenia <ph name="EXTENSION_NAME" />. Nie można go usunąć ani modyfikować.</translation>
<translation id="7612608473764576263">Wartość wejściowa klucza prywatnego musi mieć prawidłowy format (klucz RSA z kodowaniem PEM w formacie PKCS#8).</translation>
<translation id="7939686037314084444">Rozszerzenie nie załadowało się poprawnie. Być może nie działa przechwytywanie żądań sieciowych.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Opcje: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8035920974645200807">Przedni</translation>
<translation id="8047248493720652249">Rozszerzenie nie może odczytać nazwy pobieranego pliku „<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />”, ponieważ inne rozszerzenie (<ph name="EXTENSION_NAME" />) odczytało odmienną jego nazwę „<ph name="ACTUAL_FILENAME" />”.</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME" /> od <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8517576857589387417">Brak pliku manifestu lub nie można go odczytać</translation>
<translation id="8636666366616799973">Pakiet jest nieprawidłowy. Szczegółowe informacje: „<ph name="ERROR_MESSAGE" />”.</translation>
<translation id="8761756413268424715"><ph name="APP_NAME" /> żąda dostępu do jednego z Twoich urządzeń:</translation>
<translation id="8885905466771744233">Klucz prywatny dla określonego rozszerzenia już istnieje. Użyj ponownie tego klucza lub najpierw go usuń.</translation>
<translation id="907841381057066561">Nie można utworzyć tymczasowego pliku zip podczas pakowania.</translation>
<translation id="941543339607623937">Nieprawidłowy klucz prywatny.</translation>
</translationbundle>