blob: 9fc2f5a9f616addbf3ae33dd1137a901c711440c [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sk">
<translation id="1135328998467923690">Balík je neplatný: „<ph name="ERROR_CODE" /></translation>
<translation id="1140871961407805696">Nasmerovaný na okolie</translation>
<translation id="1196338895211115272">Exportovanie súkromného kľúča zlyhalo.</translation>
<translation id="1420684932347524586">Generovanie náhodného súkromného kľúča RSA žiaľ zlyhalo.</translation>
<translation id="1445572445564823378">Toto rozšírenie spomaľuje prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ak chcete obnoviť výkonnosť prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" />, zakážte ho.</translation>
<translation id="1468038450257740950">Rozhranie WebGL nie je podporované.</translation>
<translation id="149347756975725155">Nepodarilo sa načítať ikonu rozšírenia „<ph name="ICON" />“.</translation>
<translation id="1803557475693955505">Nepodarilo sa načítať stránku na pozadí „<ph name="BACKGROUND_PAGE" />“.</translation>
<translation id="2159915644201199628">Nepodarilo sa dekódovať obrázok: <ph name="IMAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2350172092385603347">Lokalizácia sa použila, parameter default_locale však nebol v manifeste určený.</translation>
<translation id="2576842806987913196">Súbor CRX s týmto názvom už existuje.</translation>
<translation id="2753617847762399167">Neplatná cesta (absolútna alebo relatívna s '..'): <ph name="IMAGE_PATH" /></translation>
<translation id="2785530881066938471">Pre skript obsahu sa nepodarilo sa načítať súbor „<ph name="RELATIVE_PATH" />“. Nepoužíva kódovanie UTF-8.</translation>
<translation id="2903070246402204397">Rozšírenie <ph name="EXTENSION_NAME" /> (ID rozšírenia: <ph name="EXTENSION_ID" />) je blokované správcom. <ph name="ADMIN_INFO" /></translation>
<translation id="2988488679308982380">Nepodarilo sa nainštalovať balík: <ph name="ERROR_CODE" /></translation>
<translation id="3115238746683532089">Neznámy produkt <ph name="PRODUCT_ID" /> od dodávateľa <ph name="VENDOR_ID" /> (sériové číslo: <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3144135466825225871">Súbor crx sa nepodarilo nahradiť. Skontrolujte, či je súbor používaný.</translation>
<translation id="3163201441334626963">Neznámy produkt <ph name="PRODUCT_ID" /> od dodávateľa <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="3302709122321372472">Pre skript obsahu sa nepodarilo načítať súbor css „<ph name="RELATIVE_PATH" />“.</translation>
<translation id="3369521687965833290">Rozšírenie sa nepodarilo rozbaliť. Aby bolo rozbalenie rozšírenia bezpečné, musíte zadať cestu k profilovému adresáru, ktorá začína písmenom jednotky a neobsahuje žiadny styčný bod, bod prepojenia ani odkaz symlink. Pre váš profil nie je k dispozícii žiadna takáto cesta.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (sériové číslo: <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> od dodávateľa <ph name="VENDOR_ID" /> (sériové číslo: <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3561217442734750519">Vstupná hodnota pre súkromný kľúč musí byť platná cesta.</translation>
<translation id="388442998277590542">Nepodarilo sa načítať stránku s možnosťami „<ph name="OPTIONS_PAGE" />“.</translation>
<translation id="3984413272403535372">Pri podpisovaní rozšírenia sa vyskytla chyba.</translation>
<translation id="39964277676607559">Pre skript obsahu sa nepodarilo načítať súbor javascript „<ph name="RELATIVE_PATH" />“.</translation>
<translation id="4115165561519362854">Správca tohto zariadenia vyžaduje, aby ste používali rozšírenie <ph name="EXTENSION_NAME" /> aspoň vo verzii <ph name="EXTENSION_VERSION" />. Kým nebude aktualizované na túto alebo vyššiu verziu, nedá sa povoliť.</translation>
<translation id="4233778200880751280">Informačnú stránku <ph name="ABOUT_PAGE" /> sa nepodarilo načítať.</translation>
<translation id="471800408830181311">Výstup súkromného kľúča zlyhal.</translation>
<translation id="4811956658694082538">Balík sa nepodarilo nainštalovať z dôvodu zlyhania procesu nástroja. Reštartujte prehliadač Chrome a skúste to znova.</translation>
<translation id="4988792151665380515">Exportovanie verejného kľúča zlyhalo.</translation>
<translation id="5026754133087629784">Webview: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5098647635849512368">Absolútnu cestu k adresáru na zbalenie nie je možné nájsť.</translation>
<translation id="5356315618422219272">Značka appview: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5436430103864390185">Tvarované okná nie sú podporované.</translation>
<translation id="5456409301717116725">Toto rozšírenie obsahuje súbor kľúča <ph name="KEY_PATH" />. Pravdepodobne to nechcete urobiť.</translation>
<translation id="5486326529110362464">Vstupná hodnota pre súkromný kľúč musí existovať.</translation>
<translation id="5627523580512561598">rozšírenie <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5960890139610307736">Zobrazenie rozšírenia: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">Správca tohto počítača vyžaduje, aby bolo nainštalované rozšírenie <ph name="EXTENSION_NAME" />. Nedá sa odinštalovať.</translation>
<translation id="6027032947578871493">Neznámy produkt <ph name="PRODUCT_ID" /> od dodávateľa <ph name="VENDOR_NAME" /> (sériové číslo: <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME" /> od dodávateľa <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">Rozšírenie sa nepodarilo rozbaliť. Aby bolo rozbalenie rozšírenia bezpečné, musíte zadať cestu k profilovému adresáru, ktorá neobsahuje žiadny odkaz symlink. Pre váš profil nie je k dispozícii žiadna takáto cesta.</translation>
<translation id="6322279351188361895">Prečítanie súkromného kľúča zlyhalo.</translation>
<translation id="6391538222494443604">Vstupný adresár musí existovať.</translation>
<translation id="641087317769093025">Rozšírenie sa nepodarilo rozbaliť</translation>
<translation id="6413453408918378296">Ikona <ph name="ICON" /> nie je dostatočne viditeľná.</translation>
<translation id="6542618148162044354">Aplikácia <ph name="APP_NAME" /> žiada o prístup k jednému alebo viacerým vašim zariadeniam:</translation>
<translation id="657064425229075395">Nepodarilo sa načítať skript na pozadí „<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />“.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME" /> od dodávateľa <ph name="VENDOR_NAME" /> (sériové číslo <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">Nepodarilo sa vytvoriť adresár na rozbalenie: <ph name="DIRECTORY_PATH" /></translation>
<translation id="677806580227005219">Obslužný nástroj štandardu MIME: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">Toto rozšírenie sa obnovovalo príliš často.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Neznámy produkt <ph name="PRODUCT_ID" /> od dodávateľa <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="7068383018033524534">Súbor manifestu je neplatný</translation>
<translation id="7217838517480956708">Správca tohto zariadenia vyžaduje inštaláciu rozšírenia <ph name="EXTENSION_NAME" />. Nemôže byť odstránené alebo upravené.</translation>
<translation id="7612608473764576263">Vstupná hodnota pre súkromný kľúč musí mať platný formát (kľúč RSA vo formáte PKCS#8 so šifrovaním PEM).</translation>
<translation id="7939686037314084444">Rozšírenie sa nepodarilo správne načítať. Môže sa stať, že nebude môcť zachytávať žiadosti siete.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Možnosti: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8035920974645200807">Nasmerovaný na používateľa</translation>
<translation id="8047248493720652249">Tomuto rozšíreniu sa nepodarilo pomenovať stiahnutý súbor s názvom „<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />„, pretože ďalšie rozšírenie (<ph name="EXTENSION_NAME" />) určilo odlišný názov súboru „<ph name="ACTUAL_FILENAME" />“.</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME" /> od dodávateľa <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8517576857589387417">Súbor manifestu chýba alebo je nečitateľný</translation>
<translation id="8636666366616799973">Package is invalid. Details: '<ph name="ERROR_MESSAGE" />'.</translation>
<translation id="8761756413268424715">Aplikácia <ph name="APP_NAME" /> žiada o prístup k jednému z vašich zariadení:</translation>
<translation id="8885905466771744233">Pre určené rozšírenie už existuje súkromný kľúč. Použite ho znova, alebo ho najprv odstráňte.</translation>
<translation id="907841381057066561">Vytvorenie dočasného súboru zip počas balenia zlyhalo.</translation>
<translation id="941543339607623937">Neplatný súkromný kľúč.</translation>
</translationbundle>