blob: 121d168d3bc3dc3e0d2b1d3b6d4b470defb7e9a6 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sr">
<translation id="1135328998467923690">Пакет је неважећи: „<ph name="ERROR_CODE" />“.</translation>
<translation id="1140871961407805696">Задња</translation>
<translation id="1196338895211115272">Извоз приватног кључа није успео.</translation>
<translation id="1420684932347524586">Генерисање насумичног RSA приватног кључа није успело.</translation>
<translation id="1445572445564823378">Овај додатак успорава <ph name="PRODUCT_NAME" />. Требало би да га онемогућите да би се учинак производа <ph name="PRODUCT_NAME" /> вратио.</translation>
<translation id="1468038450257740950">WebGL није подржан.</translation>
<translation id="149347756975725155">Није могуће учитати икону додатка „<ph name="ICON" />“.</translation>
<translation id="1803557475693955505">Није могуће учитати страницу у позадини „<ph name="BACKGROUND_PAGE" />“.</translation>
<translation id="2159915644201199628">Није могуће декодирати слику: „<ph name="IMAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2350172092385603347">Коришћена је локализација, али параметар default_locale није наведен у манифесту.</translation>
<translation id="2576842806987913196">Већ постоји CRX датотека са овим називом.</translation>
<translation id="2753617847762399167">Неисправна путања (апсолутна или релативна вредност једнака вредности „..“): „<ph name="IMAGE_PATH" /></translation>
<translation id="2785530881066938471">Учитавање датотеке „<ph name="RELATIVE_PATH" />“ за скрипту садржаја није успело. Нема UTF-8 шифровање.</translation>
<translation id="2903070246402204397">Администратор је блокирао <ph name="EXTENSION_NAME" /> (ИД додатка је „<ph name="EXTENSION_ID" />“). <ph name="ADMIN_INFO" /></translation>
<translation id="2988488679308982380">Инсталација пакета није била могућа: „<ph name="ERROR_CODE" /></translation>
<translation id="3115238746683532089">Непознати производ <ph name="PRODUCT_ID" /> продавца <ph name="VENDOR_ID" /> (серијски број <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3144135466825225871">Замена crx датотеке није успела. Проверите да ли се датотека користи.</translation>
<translation id="3163201441334626963">Непознати производ <ph name="PRODUCT_ID" /> продавца <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="3302709122321372472">Није могуће учитати css „<ph name="RELATIVE_PATH" />“ за скрипту садржаја.</translation>
<translation id="3369521687965833290">Није могуће отпаковати додатак. Да бисте безбедно отпаковали додатак, мора да постоји путања до директоријума профила која почиње словом за ознаку јединице и не садржи спој, тачку повезивања или симболичку везу. За ваш профил не постоји таква путања.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (серијски број <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> продавца <ph name="VENDOR_ID" /> (серијски број <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3561217442734750519">Улазна вредност приватног кључа мора бити важећа путања.</translation>
<translation id="388442998277590542">Није могуће учитати страницу опција „<ph name="OPTIONS_PAGE" />“.</translation>
<translation id="3984413272403535372">Дошло је до грешке приликом потписивања додатка.</translation>
<translation id="39964277676607559">Није могуће учитати javascript „<ph name="RELATIVE_PATH" />“ за скрипту садржаја.</translation>
<translation id="4115165561519362854">Администратор овог рачунара захтева да <ph name="EXTENSION_NAME" /> има минималну верзију <ph name="EXTENSION_VERSION" />. Не можете да га омогућите док га не ажурирате на ту верзију (или новију).</translation>
<translation id="4233778200880751280">Није могуће учитати страницу са основним подацима „<ph name="ABOUT_PAGE" />“.</translation>
<translation id="471800408830181311">Формирање излазних резултата приватног кључа није успело.</translation>
<translation id="4811956658694082538">Инсталирање пакета није успело зато што је услужни процес отказао. Пробајте да поново покренете Chrome и покушајте поново.</translation>
<translation id="4988792151665380515">Извоз јавног кључа није успео.</translation>
<translation id="5026754133087629784">Веб-приказ: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5098647635849512368">Није могуће пронаћи апсолутну путању до директоријума за паковање.</translation>
<translation id="5356315618422219272">Приказ апликације: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5436430103864390185">Прозори различитих облика нису подржани.</translation>
<translation id="5456409301717116725">Овај додатак садржи датотеку кључа „<ph name="KEY_PATH" />“. Вероватно то не желите.</translation>
<translation id="5486326529110362464">Улазна вредност приватног кључа мора да постоји.</translation>
<translation id="5627523580512561598">додатак <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">Администратор овог рачунара захтева да додатак <ph name="EXTENSION_NAME" /> буде инсталиран. Не можете да га деинсталирате.</translation>
<translation id="6027032947578871493">Непознати производ <ph name="PRODUCT_ID" /> продавца <ph name="VENDOR_NAME" /> (серијски број <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME" /> продавца <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">Није могуће отпаковати додатак. Да бисте безбедно отпаковали додатак, мора да постоји путања до директоријума профила која не садржи симболичку везу. За ваш профил не постоји таква путања.</translation>
<translation id="6322279351188361895">Читање приватног кључа није успело.</translation>
<translation id="6391538222494443604">Улазни каталог мора да постоји.</translation>
<translation id="641087317769093025">Није могуће распаковати додатак</translation>
<translation id="6413453408918378296">Икона „<ph name="ICON" />“ није довољно видљива.</translation>
<translation id="6542618148162044354"><ph name="APP_NAME" />“ захтева приступ једном или више уређаја:</translation>
<translation id="657064425229075395">Није могуће учитати скрипту у позадини „<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />“.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME" /> продавца <ph name="VENDOR_NAME" /> (серијски број <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">Није могуће направити директоријум за распакивање: „<ph name="DIRECTORY_PATH" /></translation>
<translation id="677806580227005219">Руковалац за MIME: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">Овај додатак се сувише често поново учитавао.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Непознати производ <ph name="PRODUCT_ID" /> продавца <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="7068383018033524534">Датотека манифеста је неважећа</translation>
<translation id="7217838517480956708">Администратор овог уређаја захтева да додатак <ph name="EXTENSION_NAME" /> буде инсталиран. Не можете да га уклоните или измените.</translation>
<translation id="7612608473764576263">Улазна вредност за приватни кључ мора да буде важећи формат (PEM кодирани RSA кључ у PKCS#8 формату).</translation>
<translation id="7939686037314084444">Додатак се није правилно учитао. Можда неће моћи да преусмерава мрежне захтеве.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Опције: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8035920974645200807">Предња</translation>
<translation id="8047248493720652249">Овај додатак није успео да преузетој датотеци дâ назив „<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />“ зато што је један други додатак (<ph name="EXTENSION_NAME" />) одредио другачији назив датотеке „<ph name="ACTUAL_FILENAME" />“.</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME" /> продавца <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8517576857589387417">Датотека манифеста недостаје или није могла да се чита</translation>
<translation id="8636666366616799973">Пакет је неважећи. Детаљи: „<ph name="ERROR_MESSAGE" />“.</translation>
<translation id="8761756413268424715"><ph name="APP_NAME" />“ захтева приступ неком од уређаја:</translation>
<translation id="8885905466771744233">Приватни кључ за наведени додатак већ постоји. Поново користите тај кључ или га прво избришите.</translation>
<translation id="907841381057066561">Прављење привремене zip датотеке није успело током паковања.</translation>
<translation id="941543339607623937">Неважећи приватни кључ.</translation>
</translationbundle>