blob: 11e581f2682ad173591f7a8f8a3a7a3796664bc7 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="tr">
<translation id="1135328998467923690">Paket geçersiz: '<ph name="ERROR_CODE" />'.</translation>
<translation id="1140871961407805696">Arka kamera</translation>
<translation id="1196338895211115272">Özel anahtar dışa alınamadı.</translation>
<translation id="1420684932347524586">Hata! Rastgele RSA özel anahtarı oluşturulamadı.</translation>
<translation id="1445572445564823378">Bu uzantı <ph name="PRODUCT_NAME" /> uygulamasını yavaşlatıyor. <ph name="PRODUCT_NAME" /> uygulamasının performansını eski haline getirmek için bu uzantıyı devre dışı bırakmalısınız.</translation>
<translation id="1468038450257740950">WebGL desteklenmez.</translation>
<translation id="149347756975725155">'<ph name="ICON" />' uzantı simgesi yüklenemedi.</translation>
<translation id="1803557475693955505">'<ph name="BACKGROUND_PAGE" />' arka plan sayfası yüklenemedi.</translation>
<translation id="2159915644201199628">Resmin kodu çözülemedi: '<ph name="IMAGE_NAME" />'</translation>
<translation id="2350172092385603347">Yerelleştirme kullanıldı, ancak bildiride default_locale belirtilmedi.</translation>
<translation id="2576842806987913196">Bu adla bir CRX dosyası zaten var.</translation>
<translation id="2753617847762399167">Geçersiz yol (mutlak veya '..' ile göreli): '<ph name="IMAGE_PATH" />'</translation>
<translation id="2785530881066938471">İçerik komut dosyası için '<ph name="RELATIVE_PATH" />' dosyası yüklenemedi. Dosya UTF-8 olarak kodlanmamış.</translation>
<translation id="2903070246402204397"><ph name="EXTENSION_NAME" /> (uzantı kimliği "<ph name="EXTENSION_ID" />") yönetici tarafından engelleniyor. <ph name="ADMIN_INFO" /></translation>
<translation id="2988488679308982380">Paket yüklenemedi: '<ph name="ERROR_CODE" />'</translation>
<translation id="3115238746683532089"><ph name="VENDOR_ID" /> adlı satıcı firma tarafından sağlanan <ph name="PRODUCT_ID" /> ürün kimliğine sahip bilinmeyen ürün (seri numarası: <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3144135466825225871">crx dosyası değiştirilemedi. Dosyanın kullanımda olup olmadığını kontrol edin.</translation>
<translation id="3163201441334626963"><ph name="VENDOR_ID" /> adlı satıcı firma tarafından sağlanan <ph name="PRODUCT_ID" /> ürün kimliğine sahip bilinmeyen ürün</translation>
<translation id="3302709122321372472">İçerik komut dosyasına ilişkin css '<ph name="RELATIVE_PATH" />' yüklenemedi.</translation>
<translation id="3369521687965833290">Uzantının paketi açılamıyor. Bir uzantının paketini güvenli bir şekilde açabilmek için profil dizininize, sürücü harfi ile başlayan ve bağlantı, bağlantı noktası veya sembolik bağlantı içermeyen bir yol olmalıdır. Profiliniz için böyle bir yol bulunmuyor.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (seri numarası: <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="VENDOR_ID" /> kimliğine sahip üretici firma tarafından sağlanan <ph name="PRODUCT_NAME" /> (seri numarası: <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3561217442734750519">Özel anahtara ilişkin giriş değeri geçerli bir yol olmalıdır.</translation>
<translation id="388442998277590542">'<ph name="OPTIONS_PAGE" />' seçenekler sayfası yüklenemedi.</translation>
<translation id="3984413272403535372">Uzantı imzalanırken hata oluştu.</translation>
<translation id="39964277676607559">İçerik komut dosyasına ilişkin '<ph name="RELATIVE_PATH" />' javascript'i yüklenemedi.</translation>
<translation id="4115165561519362854">Bu makinenin yöneticisi, <ph name="EXTENSION_NAME" /> uzantısının en azından <ph name="EXTENSION_VERSION" /> sürümünde olmasını gerektiriyor. Bu sürüme (veya sonraki sürümlere) güncelleninceye kadar uzantı etkinleştirilemez.</translation>
<translation id="4233778200880751280">Hakkında sayfası ("<ph name="ABOUT_PAGE" />") yüklenemedi.</translation>
<translation id="471800408830181311">Özel anahtar oluşturulamadı.</translation>
<translation id="4811956658694082538">Bir yardımcı program kilitlendiği için paket yüklenemedi. Chrome'u yeniden başlatın ve tekrar deneyin.</translation>
<translation id="4988792151665380515">Genel anahtar dışa alınamadı.</translation>
<translation id="5026754133087629784">Web görünümü: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5098647635849512368">Paket dizininin tam yolu bulunamadı.</translation>
<translation id="5356315618422219272">Appview: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5436430103864390185">Şekillendirilmiş pencereler desteklenmez.</translation>
<translation id="5456409301717116725">Bu uzantıda '<ph name="KEY_PATH" />' anahtar dosyası var. Muhtemelen istediğiniz bu değil.</translation>
<translation id="5486326529110362464">Özel anahtara ilişkin giriş anahtarı olmalıdır.</translation>
<translation id="5627523580512561598">uzantı: <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">Bu makinenin yöneticisi <ph name="EXTENSION_NAME" /> adlı uzantının yüklenmesini şart koşuyor. Uzantı kaldırılamaz.</translation>
<translation id="6027032947578871493"><ph name="VENDOR_NAME" /> tarafından sağlanan <ph name="PRODUCT_ID" /> ürün kimliğine sahip bilinmeyen ürün (seri numarası: <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="VENDOR_ID" /> tarafından sağlanan <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">Uzantının paketi açılamıyor. Bir uzantının paketini güvenli bir şekilde açabilmek için profil dizininize sembolik bağlantı içermeyen bir yol olmalıdır. Profiliniz için böyle bir yol bulunmuyor.</translation>
<translation id="6322279351188361895">Özel anahtar okunamadı.</translation>
<translation id="6391538222494443604">Giriş dizininin olması gerekir.</translation>
<translation id="641087317769093025">Uzantı açılamadı</translation>
<translation id="6413453408918378296">Simge yeterince görünür değil "<ph name="ICON" />".</translation>
<translation id="6542618148162044354">"<ph name="APP_NAME" />" uygulaması cihazlarınızdan birine veya birkaçına erişim izni istiyor:</translation>
<translation id="657064425229075395">Arka plan komut dosyası '<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />' yüklenemedi.</translation>
<translation id="6580950983454333167">Ürün: <ph name="PRODUCT_NAME" />, Firma: <ph name="VENDOR_NAME" /> (seri numarası: <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">Açma dizini oluşturulamadı: '<ph name="DIRECTORY_PATH" />'</translation>
<translation id="677806580227005219">Mimehandler: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">Bu uzantı, kendisini yeniden yükleme işlemini çok sık yaptı.</translation>
<translation id="7003844668372540529"><ph name="VENDOR_NAME" /> tarafından sağlanan <ph name="PRODUCT_ID" /> ürün kimliğine sahip bilinmeyen ürün</translation>
<translation id="7068383018033524534">Manifest dosyası geçersiz</translation>
<translation id="7217838517480956708">Bu makinenin yöneticisi <ph name="EXTENSION_NAME" /> yüklenmesini gerektiriyor. Kaldırılamaz veya değiştirilemez.</translation>
<translation id="7612608473764576263">Özel anahtarın giriş değeri geçerli bir biçimde (PKCS#8 biçimli PEM kodlamalı RSA anahtarı) olmalıdır.</translation>
<translation id="7939686037314084444">Uzantı doğru şekilde yüklenemedi. Ağ isteklerine müdahale edemeyebilir.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Seçenekler: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8035920974645200807">Ön kamera</translation>
<translation id="8047248493720652249">Başka bir uzantı (<ph name="EXTENSION_NAME" />) farklı bir dosya adı ("<ph name="ACTUAL_FILENAME" />") belirlediğinden, uzantı indirilen dosyayı "<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />" olarak adlandıramadı.</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="VENDOR_NAME" /> adlı firmadan <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="8517576857589387417">Manifest dosyası eksik veya okunamıyor</translation>
<translation id="8636666366616799973">Paket geçersiz. Ayrıntılar: '<ph name="ERROR_MESSAGE" />'</translation>
<translation id="8761756413268424715">"<ph name="APP_NAME" />" uygulaması cihazlarınızdan birine erişim izni istiyor:</translation>
<translation id="8885905466771744233">Belirtilen uzantıya ilişkin özel anahtar zaten var. Var olan anahtarı yeniden kullanın veya öncelikle bu anahtarı silin.</translation>
<translation id="907841381057066561">Paketleme sırasında geçici zip dosyası oluşturulamadı.</translation>
<translation id="941543339607623937">Geçersiz özel anahtar.</translation>
</translationbundle>