blob: 06732bb54748e937bec087c2c1d8d7f8c53a1b75 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="1001534784610492198">Lưu trữ trình cài đặt bị lỗi hoặc không hợp lệ. Vui lòng tải xuống lại Google Chrome.</translation>
<translation id="102763973188675173">Tùy chỉnh và kiểm soát Google Chrome. Đã có bản cập nhật.</translation>
<translation id="1035334672863811645">đăng nhập vào Chrome</translation>
<translation id="1051826050538111504">Máy tính của bạn có phần mềm độc hại. Chrome có thể xóa phần mềm này, khôi phục các tùy chọn cài đặt của bạn và tắt tiện ích để giúp trình duyệt hoạt động lại bình thường.</translation>
<translation id="1065672644894730302">Không thể đọc tùy chọn của bạn. Một số tính năng có thể không khả dụng và các thay đổi đối với tùy chọn sẽ không được lưu.</translation>
<translation id="1088300314857992706"><ph name="USER_EMAIL_ADDRESS" /> trước đó đã sử dụng Chrome</translation>
<translation id="1104959162601287462">Giới thiệu về &amp;hệ điều hành Chrome</translation>
<translation id="110877069173485804">Đây là Chrome của bạn</translation>
<translation id="1142745911746664600">Không thể cập nhật Chrome</translation>
<translation id="1154147086299354128">&amp;Mở trong Chrome</translation>
<translation id="123620459398936149">Chrome OS không thể đồng bộ hóa dữ liệu của bạn. Vui lòng cập nhật cụm mật khẩu Đồng bộ hóa của bạn.</translation>
<translation id="127345590676626841">Chrome tự động cập nhật nên bạn luôn có phiên bản mới nhất. Khi quá trình tải xuống này hoàn tất, Chrome sẽ khởi động lại và bạn có thể tiếp tục sử dụng.</translation>
<translation id="1302523850133262269">Vui lòng đợi khi Chrome cài đặt các bản cập nhật hệ thống mới nhất.</translation>
<translation id="1312676208694947750">{0,plural, =0{Đã có bản cập nhật Chrome OS}=1{Đã có bản cập nhật Chrome OS}other{Đã có bản cập nhật Chrome OS từ # ngày trước}}</translation>
<translation id="137466361146087520">Google Chrome Beta</translation>
<translation id="1393853151966637042">Nhận trợ giúp sử dụng Chrome</translation>
<translation id="1399397803214730675">Máy tính này đã có phiên bản Google Chrome mới hơn. Nếu phần mềm hiện không hoạt động, vui lòng gỡ cài đặt Google Chrome và thử lại.</translation>
<translation id="1434626383986940139">Ứng dụng Chrome Canary</translation>
<translation id="1457721931618994305">Đang cập nhật Google Chrome...</translation>
<translation id="1469002951682717133">Trình chạy ứng dụng Chrome</translation>
<translation id="1553358976309200471">Cập nhật Chrome</translation>
<translation id="1585657529869845941">Hãy nhấp vào nút <ph name="BEGIN_BOLD" />Vẫn chuyển<ph name="END_BOLD" /> khi nút này xuất hiện</translation>
<translation id="1587223624401073077">Google Chrome đang sử dụng máy ảnh của bạn.</translation>
<translation id="1587325591171447154"><ph name="FILE_NAME" /> nguy hiểm, do đó Chrome đã chặn tệp.</translation>
<translation id="1619887657840448962">Để làm cho Chrome an toàn hơn, chúng tôi đã vô hiệu hóa tiện ích không được liệt kê trong <ph name="IDS_EXTENSION_WEB_STORE_TITLE" /> và có thể đã được thêm mà bạn không biết.</translation>
<translation id="1628000112320670027">Nhận trợ giúp về Chrome</translation>
<translation id="1662639173275167396">Chrome OS có thể hoạt động được là nhờ <ph name="BEGIN_LINK_CROS_OSS" />phần mềm nguồn mở<ph name="END_LINK_CROS_OSS" /> bổ sung, tương tự như <ph name="BEGIN_LINK_LINUX_OSS" />Linux (Bản beta)<ph name="END_LINK_LINUX_OSS" />.</translation>
<translation id="1674870198290878346">Mở liên kết trong cửa sổ ẩn &amp;danh của Chrome</translation>
<translation id="1682634494516646069">Google Chrome không thể đọc và ghi vào thư mục dữ liệu:
<ph name="USER_DATA_DIRECTORY" /></translation>
<translation id="1698376642261615901">Google Chrome là một trình duyệt web chạy các trang web và ứng dụng với tốc độ cực nhanh. Trình duyệt này nhanh, ổn định và dễ sử dụng. Duyệt web an toàn hơn với tính năng ngăn chặn phần mềm độc hại và lừa đảo được tích hợp trong Google Chrome.</translation>
<translation id="1718131156967340976">Chọn <ph name="SMALL_PRODUCT_LOGO" /> <ph name="BEGIN_BOLD" />Google Chrome<ph name="END_BOLD" /></translation>
<translation id="1734234790201236882">Chrome sẽ lưu mật khẩu này trong Tài khoản Google của bạn. Bạn sẽ không phải nhớ mật khẩu này.</translation>
<translation id="174539241580958092">Google Chrome không thể đồng bộ hóa dữ liệu của bạn do lỗi khi đăng nhập.</translation>
<translation id="1759842336958782510">Chrome</translation>
<translation id="1773601347087397504">Nhận trợ giúp về cách sử dụng Chrome OS</translation>
<translation id="1795405610103747296">Cài đặt Chrome trên điện thoại của bạn. Chúng tôi sẽ gửi SMS tới điện thoại của bạn: <ph name="PHONE_NUMBER" /></translation>
<translation id="1812689907177901597">Bằng việc tắt tính năng này, bạn có thể đăng nhập vào các trang web của Google, chẳng hạn như Gmail mà không cần đăng nhập vào Chrome</translation>
<translation id="1860536484129686729">Chrome cần có quyền truy cập vào máy ảnh của bạn cho trang web này</translation>
<translation id="1873233029667955273">Google Chrome không phải là trình duyệt mặc định của bạn</translation>
<translation id="1874309113135274312">Google Chrome Beta (mDNS-In)</translation>
<translation id="1877026089748256423">Chrome đã lỗi thời</translation>
<translation id="1915828456209461693">Đã có bản cập nhật Chrome mới và bản cập nhật này sẽ áp dụng ngay khi bạn chạy lại.</translation>
<translation id="1919130412786645364">Cho phép đăng nhập vào Chrome</translation>
<translation id="2063848847527508675">Chrome OS cần được khởi động lại để áp dụng bản cập nhật.</translation>
<translation id="2094919256425865063">Bạn vẫn muốn thoát khỏi Chrome?</translation>
<translation id="2120620239521071941">Thao tác này sẽ xóa <ph name="ITEMS_COUNT" /> mục khỏi thiết bị này. Để truy xuất dữ liệu của bạn sau, hãy đăng nhập vào Chrome dưới dạng <ph name="USER_EMAIL" />.</translation>
<translation id="2123055963409958220">Giúp cải thiện Chrome bằng cách báo cáo <ph name="BEGIN_LINK" />cài đặt hiện tại<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="216054706567564023">Cài đặt Chrome trên điện thoại của bạn. Chúng tôi sẽ gửi SMS tới số điện thoại khôi phục tài khoản của bạn.</translation>
<translation id="2246246234298806438">Google Chrome không thể hiển thị xem trước bản in khi thiếu trình xem PDF được cài sẵn.</translation>
<translation id="2252923619938421629">Giúp cải thiện Google Chrome bằng cách báo cáo cài đặt hiện tại</translation>
<translation id="225363235161345695">{0,plural, =1{Chrome sẽ chạy lại sau một giờ}other{Chrome sẽ chạy lại sau # giờ}}</translation>
<translation id="2286950485307333924">Bạn hiện đã đăng nhập vào Chrome</translation>
<translation id="2290014774651636340">Khóa API của Google bị thiếu. Một số chức năng của Google Chrome sẽ bị tắt.</translation>
<translation id="2290095356545025170">Bạn có chắc chắn muốn gỡ cài đặt Google Chrome không?</translation>
<translation id="2309047409763057870">Đây là cài đặt thứ cấp của Google Chrome và không thể trở thành trình duyệt mặc định của bạn.</translation>
<translation id="2334084861041072223">Bản quyền <ph name="YEAR" /> Google Inc. Mọi quyền được bảo lưu.</translation>
<translation id="2346876346033403680">Ai đó trước đây đã đăng nhập vào Chrome trên máy tính này là <ph name="ACCOUNT_EMAIL_LAST" />. Nếu đó không phải là tài khoản của bạn, hãy tạo người dùng Chrome mới để giữ riêng biệt thông tin của bạn.
Đăng nhập bằng mọi cách sẽ kết hợp thông tin Chrome như dấu trang, lịch sử và các cài đặt khác vào <ph name="ACCOUNT_EMAIL_NEW" />.</translation>
<translation id="2348335408836342058">Chrome cần có quyền truy cập vào máy ảnh và micrô của bạn cho trang web này</translation>
<translation id="2429317896000329049">Google Chrome không thể đồng bộ hóa dữ liệu của bạn vì Đồng bộ hóa không khả dụng cho miền của bạn.</translation>
<translation id="2467438592969358367">Google Chrome muốn xuất các mật khẩu của bạn. Hãy nhập mật khẩu Windows để cho phép thực hiện việc này.</translation>
<translation id="2485422356828889247">Gỡ cài đặt</translation>
<translation id="2534507159460261402">Google Pay (đã sao chép vào Chrome)</translation>
<translation id="2535429035253759792">Quản trị viên của bạn yêu cầu bạn chạy lại Chrome để áp dụng bản cập nhật này</translation>
<translation id="2580411288591421699">Không thể cài đặt phiên bản Google Chrome giống với phiên bản hiện đang chạy. Vui lòng đóng Google Chrome và thử lại.</translation>
<translation id="2586406160782125153">Thao tác này sẽ xóa dữ liệu duyệt web của bạn khỏi thiết bị này. Để truy xuất dữ liệu của bạn sau, hãy đăng nhập vào Chrome dưới dạng <ph name="USER_EMAIL" />.</translation>
<translation id="2588322182880276190">Biểu trưng Chrome</translation>
<translation id="2644798301485385923">Hệ thống Chrome OS</translation>
<translation id="2652691236519827073">Mở liên kết trong &amp;tab mới của Chrome</translation>
<translation id="2665296953892887393">Giúp cải thiện Google Chrome bằng cách gửi báo cáo sự cố và <ph name="UMA_LINK" /> tới Google</translation>
<translation id="2689103672227170538">Tiện ích này đã thay đổi trang nào được hiển thị khi bạn khởi động Chrome.</translation>
<translation id="2765403129283291972">Chrome cần có quyền truy cập vào micrô của bạn cho trang web này</translation>
<translation id="2770231113462710648">Thay đổi trình duyệt mặc định thành:</translation>
<translation id="2799223571221894425">Chạy lại</translation>
<translation id="2847461019998147611">Hiển thị Google Chrome bằng ngôn ngữ này</translation>
<translation id="2857540653560290388">Đang khởi động Chrome...</translation>
<translation id="2871893339301912279">Bạn đã đăng nhập vào Chrome!</translation>
<translation id="2888126860611144412">Giới thiệu Chrome</translation>
<translation id="3037838751736561277">Google Chrome đang chạy trong nền.</translation>
<translation id="3047079729301751317">Ngắt kết nối <ph name="USERNAME" /> sẽ xóa lịch sử, dấu trang, cài đặt và các dữ liệu Chrome khác của bạn trên thiết bị này. Dữ liệu được lưu trữ trong tài khoản Google của bạn sẽ không bị xóa và có thể được quản lý trên <ph name="GOOGLE_DASHBOARD_LINK" />Trang tổng quan của Google<ph name="END_GOOGLE_DASHBOARD_LINK" />.</translation>
<translation id="3065168410429928842">Tab Chrome</translation>
<translation id="3080151273017101988">Tiếp tục chạy các ứng dụng nền khi Google Chrome đóng</translation>
<translation id="3089968997497233615">Đã có phiên bản Google Chrome mới và an toàn hơn.</translation>
<translation id="3149510190863420837">Ứng dụng Chrome</translation>
<translation id="3180085900771989961">Người quản lý của bạn phải xóa và thêm lại bạn vào Chrome.</translation>
<translation id="3251381707915721925">Để đặt những trang web mà <ph name="NEW_PROFILE_NAME" /> có thể xem, bạn có thể định cấu hình các hạn chế và cài đặt bằng cách truy cập <ph name="BEGIN_LINK_1" /><ph name="DISPLAY_LINK" /><ph name="END_LINK_1" />. Nếu bạn không thay đổi cài đặt mặc định thì <ph name="NEW_PROFILE_NAME" /> có thể duyệt mọi nội dung trên web.
Để ngăn <ph name="NEW_PROFILE_NAME" /> truy cập vào tài khoản của bạn, hãy nhớ khóa hồ sơ khi bạn không sử dụng Chrome. Để làm điều này, nhấp vào tên hồ sơ trong góc phía trên bên phải của trình duyệt, sau đó chọn "Thoát và khóa chặn trẻ em".
<ph name="BEGIN_LINK_2" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK_2" />
Vui lòng xem email của bạn tại <ph name="ACCOUNT_EMAIL" /> để biết thêm hướng dẫn.</translation>
<translation id="3282568296779691940">Đăng nhập vào Chrome</translation>
<translation id="3360895254066713204">Trình trợ giúp của Chrome</translation>
<translation id="3395323229510056640">Nhận trợ giúp về Chrome OS</translation>
<translation id="3396977131400919238">Đã xảy ra lỗi hệ điều hành trong quá trình cài đặt. Vui lòng tải xuống lại Google Chrome.</translation>
<translation id="3398288718845740432">Ẩn trong menu Chrome</translation>
<translation id="3451115285585441894">Đang thêm vào Chrome...</translation>
<translation id="345171907106878721">Thêm chính bạn vào Chrome</translation>
<translation id="3479552764303398839">Không phải bây giờ</translation>
<translation id="34857402635545079">Đồng thời xóa dữ liệu khỏi Chrome (<ph name="URL" />)</translation>
<translation id="3503306920980160878">Chrome cần quyền truy cập vào vị trí của bạn để chia sẻ thông tin vị trí với trang web này</translation>
<translation id="3582972582564653026">Đồng bộ hóa và cá nhân hóa Chrome trên các thiết bị của bạn</translation>
<translation id="3622797965165704966">Giờ đây, việc sử dụng Chrome bằng tài khoản Google của bạn và trên máy tính được chia sẻ trở nên dễ dàng hơn.</translation>
<translation id="3637702109597584617"><ph name="TERMS_OF_SERVICE_LINK" />Điều khoản dịch vụ<ph name="END_TERMS_OF_SERVICE_LINK" /> của Google Chrome OS</translation>
<translation id="3716182511346448902">Chrome đã tạm dừng trang này vì trang dùng quá nhiều bộ nhớ.</translation>
<translation id="3718181793972440140">Thao tác này sẽ xóa 1 mục khỏi thiết bị này. Để truy xuất dữ liệu của bạn sau, hãy đăng nhập vào Chrome dưới dạng <ph name="USER_EMAIL" />.</translation>
<translation id="3735758079232443276">Tiện ích "<ph name="EXTENSION_NAME" />" đã thay đổi trang nào được hiển thị khi bạn khởi động Chrome.</translation>
<translation id="3780814664026482060">Chrome - <ph name="PAGE_TITLE" /></translation>
<translation id="3784527566857328444">Xóa khỏi Chrome...</translation>
<translation id="386202838227397562">Vui lòng đóng tất cả cửa sổ của Google Chrome và thử lại.</translation>
<translation id="3870154837782082782">Google Inc.</translation>
<translation id="3873044882194371212">Mở liên kết trong cửa sổ ẩn &amp;danh của Chrome</translation>
<translation id="3889417619312448367">Gỡ cài đặt Google Chrome</translation>
<translation id="3898493977366060150">Duyệt web bằng Google smarts</translation>
<translation id="4028693306634653894">Truy cập Chrome nhanh hơn</translation>
<translation id="4050175100176540509">Cải thiện bảo mật quan trọng và tính năng mới có trong phiên bản mới nhất.</translation>
<translation id="4053720452172726777">Tùy chỉnh và điều khiển Google Chrome</translation>
<translation id="4143243756087420366">Tên và hình ảnh trên Chrome</translation>
<translation id="4147555960264124640">Bạn đang đăng nhập bằng tài khoản được quản lý và cấp cho quản trị viên của tài khoản quyền kiểm soát cấu hình trên Google Chrome của bạn. Dữ liệu Chrome của bạn, chẳng hạn như ứng dụng, dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác sẽ vĩnh viễn được liên kết với <ph name="USER_NAME" />. Bạn có thể xóa dữ liệu này thông qua Trang tổng quan của tài khoản Google nhưng không thể liên kết dữ liệu này với tài khoản khác. <ph name="LEARN_MORE" /></translation>
<translation id="4149882025268051530">Trình cài đặt không thể giải nén lưu trữ được. Vui lòng tải xuống lại Google Chrome.</translation>
<translation id="424864128008805179">Đăng xuất khỏi Chrome?</translation>
<translation id="4251615635259297716">Bạn muốn liên kết dữ liệu Chrome của bạn với tài khoản này?</translation>
<translation id="4251625577313994583">tải Chrome trên iPhone của bạn</translation>
<translation id="4293420128516039005">Đăng nhập để đồng bộ hóa và cá nhân hóa Chrome trên các thiết bị của bạn</translation>
<translation id="4328355335528187361">Google Chrome Dev (mDNS-In)</translation>
<translation id="4331809312908958774">Chrome OS
</translation>
<translation id="4343195214584226067"><ph name="EXTENSION_NAME" /> đã được thêm vào Chrome</translation>
<translation id="4407807842708586359">Google Chrome OS</translation>
<translation id="4458462641685292929">Một hoạt động khác trên Google Chrome đang diễn ra. Vui lòng thử lại sau.</translation>
<translation id="4480040274068703980">Chrome OS không thể đồng bộ hóa dữ liệu của bạn do lỗi khi đăng nhập.</translation>
<translation id="4561051373932531560">Google Chrome cho phép bạn nhấp vào số điện thoại trên web và gọi tới số đó bằng Skype!</translation>
<translation id="4567424176335768812">Bạn đã đăng nhập với tên <ph name="USER_EMAIL_ADDRESS" />. Bây giờ, bạn có thể truy cập dấu trang, lịch sử và các cài đặt khác trên tất cả những thiết bị đã đăng nhập của bạn.</translation>
<translation id="4571503333518166079">Chuyển đến cài đặt thông báo của Chrome</translation>
<translation id="459622048091363950">Sau khi Chrome có quyền truy cập, các trang web sẽ có thể yêu cầu bạn cấp quyền truy cập.</translation>
<translation id="4600710005438004015">Chrome không thể cập nhật lên phiên bản mới nhất nên bạn đang bỏ lỡ các tính năng và bản vá bảo mật mới.</translation>
<translation id="4631713731678262610">Ẩn trong menu Chrome</translation>
<translation id="4633000520311261472">Để làm cho Chrome an toàn hơn, chúng tôi đã vô hiệu hóa một số tiện ích không được liệt kê trong <ph name="IDS_EXTENSION_WEB_STORE_TITLE" /> và có thể đã được thêm mà bạn không biết.</translation>
<translation id="4700157086864140907">Google Chrome có thể cung cấp tính năng kiểm tra chính tả thông minh hơn bằng cách gửi những gì bạn nhập vào trình duyệt tới máy chủ Google, cho phép bạn sử dụng cùng một công nghệ kiểm tra chính tả mà tìm kiếm của Google sử dụng.</translation>
<translation id="4728575227883772061">Không cài đặt được do lỗi chưa xác định. Nếu Google Chrome hiện đang chạy, vui lòng đóng Google Chrome và thử lại.</translation>
<translation id="4750550185319565338">Khởi động lại Chrome để bật <ph name="PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4754614261631455953">Google Chrome Canary (mDNS-In)</translation>
<translation id="4771048833395599659">Tệp này có thể nguy hiểm, do đó Chrome đã chặn tệp.</translation>
<translation id="4794050651896644714">Lưu chi tiết trong Chrome</translation>
<translation id="4891791193823137474">Để Google Chrome chạy trên nền</translation>
<translation id="4895437082222824641">Mở liên kết trong tab mới của Chrome</translation>
<translation id="4921569541910214635">Bạn muốn chia sẻ máy tính? Giờ đây, bạn có thể thiết lập Chrome theo cách mình muốn.</translation>
<translation id="4945319281866068441">{0,plural, =1{Khởi động lại Chrome OS trong vòng một ngày}other{Khởi động lại Chrome OS trong vòng # ngày}}</translation>
<translation id="4953650215774548573">Đặt Google Chrome làm trình duyệt mặc định của bạn</translation>
<translation id="495931528404527476">Trong Chrome</translation>
<translation id="4990567037958725628">Google Chrome Canary</translation>
<translation id="5028489144783860647">Google Chrome không thể đồng bộ hóa dữ liệu của bạn. Vui lòng cập nhật cụm mật khẩu Đồng bộ hóa của bạn.</translation>
<translation id="5062123544085870375">Khởi động lại Chrome OS</translation>
<translation id="5090044601776247154">Kể từ Google Chrome 70, tính năng hồ sơ người dùng được giám sát sẽ không còn được cung cấp nữa.</translation>
<translation id="5132929315877954718">Khám phá các ứng dụng, trò chơi, tiện ích và chủ đề tuyệt vời cho Google Chrome.</translation>
<translation id="5166975452760862670">Google Chrome được hiển thị bằng ngôn ngữ này</translation>
<translation id="5170938038195470297">Không thể sử dụng hồ sơ của bạn vì hồ sơ được tạo từ phiên bản Google Chrome mới hơn.
Một số tính năng có thể không khả dụng. Vui lòng chỉ định thư mục hồ sơ khác hoặc sử dụng phiên bản Chrome mới hơn.</translation>
<translation id="5193136243808726294">Google Chrome OS không thể mở trang này.</translation>
<translation id="5204098752394657250"><ph name="TERMS_OF_SERVICE_LINK" />Điều khoản dịch vụ<ph name="END_TERMS_OF_SERVICE_LINK" /> của Google Chrome</translation>
<translation id="5251420635869119124">Khách có thể sử dụng Chrome mà không phải thoát khỏi bất cứ nội dung nào.</translation>
<translation id="532046782124376502">Cảnh báo: Google Chrome không thể ngăn các tiện ích ghi lại lịch sử duyệt web của bạn. Để tắt tiện ích này trong chế độ ẩn danh, hãy bỏ chọn tùy chọn này.</translation>
<translation id="5386244825306882791">Tiện ích này cũng điều khiển trang nào được hiển thị khi bạn khởi động Chrome hoặc tìm kiếm từ Thanh địa chỉ.</translation>
<translation id="5430073640787465221">Tệp tùy chọn của bạn bị hỏng hoặc không hợp lệ. Google Chrome không thể khôi phục cài đặt của bạn.</translation>
<translation id="5483595757826856374">{0,plural, =0{Chrome sẽ chạy lại ngay bây giờ}=1{Chrome sẽ chạy lại sau 1 giây}other{Chrome sẽ chạy lại sau # giây}}</translation>
<translation id="5505603430818498864">Google Chrome có thể nhận dạng hình ảnh và văn bản trên một hình ảnh bằng cách gửi hình ảnh trang tới máy chủ của Google. Nhờ vậy, bạn có thể hiểu rõ hơn nội dung trang.</translation>
<translation id="556024056938947818">Google Chrome đang cố gắng hiển thị mật khẩu.</translation>
<translation id="5566025111015594046">Google Chrome (mDNS-In)</translation>
<translation id="565744775970812598"><ph name="FILE_NAME" /> có thể nguy hiểm, do đó Chrome đã chặn tệp.</translation>
<translation id="5715063361988620182">{SECONDS,plural, =1{Google Chrome sẽ khởi động lại sau 1 giây}other{Google Chrome sẽ khởi động lại sau # giây}}</translation>
<translation id="573759479754913123">Giới thiệu về Chrome OS</translation>
<translation id="5774845247549698882">Chrome OS được hiển thị bằng ngôn ngữ này</translation>
<translation id="5795887333006832406"><ph name="PAGE_TITLE" /> - Google Chrome Canary</translation>
<translation id="5804318322022881572">Không thể mở Chrome. Hãy thử lại.</translation>
<translation id="5877064549588274448">Kênh đã thay đổi. Hãy khởi động lại thiết bị để áp dụng thay đổi.</translation>
<translation id="5895138241574237353">Khởi động lại</translation>
<translation id="5906655207909574370">Gần được cập nhật! Hãy khởi động lại thiết bị của bạn để hoàn tất cập nhật.</translation>
<translation id="5940385492829620908">Web, dấu trang và các nội dung khác của bạn trên Chrome đều có ở đây.</translation>
<translation id="5941830788786076944">Chọn Google Chrome làm trình duyệt mặc định</translation>
<translation id="6014844626092547096">Bạn hiện đã đăng nhập vào Chrome! Quản trị viên của bạn đã tắt tính năng Đồng bộ hóa.</translation>
<translation id="6040143037577758943">Đóng</translation>
<translation id="6070348360322141662">Để bảo mật hơn, Google Chrome sẽ mã hóa dữ liệu của bạn</translation>
<translation id="6113794647360055231">Chrome được cải tiến hơn</translation>
<translation id="6169866489629082767"><ph name="PAGE_TITLE" /> - Google Chrome</translation>
<translation id="6173637689840186878"><ph name="PAGE_TITLE" /> - Google Chrome phiên bản beta</translation>
<translation id="61852838583753520">Cập nhật &amp;hệ điều hành Chrome</translation>
<translation id="6235018212288296708">Quy tắc kết nối để Google Chrome cho phép lưu lượng truy cập mDNS.</translation>
<translation id="6291089322031436445">Ứng dụng Chrome Dev</translation>
<translation id="6291549208091401781">Google Chrome đã được cài đặt cho tất cả người dùng trên máy tính của bạn.</translation>
<translation id="6338556085225130112">Đang cập nhật Google Chrome</translation>
<translation id="6368958679917195344">Chrome OS trở nên khả thi là nhờ <ph name="BEGIN_LINK_CROS_OSS" />phần mềm nguồn mở<ph name="END_LINK_CROS_OSS" /> bổ sung.</translation>
<translation id="6468844726266617801">{0,plural, =1{Chạy lại Chrome trong vòng một ngày}other{Chạy lại Chrome trong vòng # ngày}}</translation>
<translation id="6515495397637126556"><ph name="PAGE_TITLE" /> - Google Chrome dành cho nhà phát triển</translation>
<translation id="6566149418543181476">Đang cập nhật Google Chrome (<ph name="PROGRESS_PERCENT" />)</translation>
<translation id="6598387184982954187">Bạn đang sử dụng <ph name="PROFILE_EMAIL" /> để đồng bộ hóa nội dung Chrome của mình. Để cập nhật tùy chọn đồng bộ hóa hoặc sử dụng Chrome mà không cần tài khoản Google, hãy truy cập <ph name="SETTINGS_LINK" />.</translation>
<translation id="6600954340915313787">Đã sao chép vào Chrome</translation>
<translation id="6634887557811630702">Google Chrome đã được cập nhật.</translation>
<translation id="6676384891291319759">Truy cập Internet</translation>
<translation id="6679975945624592337">Cho phép Google Chrome chạy trong nền</translation>
<translation id="677276454032249905">Bạn vẫn muốn thoát khỏi Chrome?</translation>
<translation id="683440813066116847">Quy tắc kết nối để Google Chrome Canary cho phép lưu lượng truy cập mDNS.</translation>
<translation id="686561893457936865">Mang Chrome tới mọi nơi</translation>
<translation id="6885412569789873916">Ứng dụng Chrome Beta</translation>
<translation id="6943584222992551122">Dữ liệu duyệt web của người này sẽ bị xóa khỏi thiết bị này. Để khôi phục dữ liệu, hãy đăng nhập vào Chrome bằng <ph name="USER_EMAIL" />.</translation>
<translation id="6964107240822114422">{0,plural, =0{Đã có bản cập nhật Chrome}=1{Đã có bản cập nhật Chrome}other{Đã có bản cập nhật Chrome từ # ngày trước}}</translation>
<translation id="6967962315388095737">Quy tắc kết nối để Google Chrome Beta cho phép lưu lượng truy cập mDNS.</translation>
<translation id="6970811910055250180">Đang cập nhật thiết bị của bạn...</translation>
<translation id="6982337800632491844"><ph name="DOMAIN" /> yêu cầu bạn đọc và chấp nhận Điều khoản dịch vụ sau đây trước khi sử dụng thiết bị này. Những điều khoản này không mở rộng, sửa đổi hoặc giới hạn Điều khoản Google Chrome OS.</translation>
<translation id="6989339256997917931">Google Chrome đã được cập nhật, nhưng bạn đã không sử dụng chương trình này ít nhất 30 ngày.</translation>
<translation id="7023651421574588884">Quản trị viên yêu cầu bạn khởi động lại Chrome OS để áp dụng một bản cập nhật</translation>
<translation id="7098166902387133879">Google Chrome đang sử dụng micrô của bạn.</translation>
<translation id="7106741999175697885">Trình quản lý Tác vụ - Google Chrome</translation>
<translation id="7164397146364144019">Bạn có thể giúp Chrome an toàn và dễ sử dụng hơn bằng cách tự động báo cáo với Google chi tiết về sự cố bảo mật có thể xảy ra.</translation>
<translation id="7242029209006116544">Bạn đang đăng nhập bằng tài khoản được quản lý và cấp cho quản trị viên của tài khoản quyền kiểm soát cấu hình trên Google Chrome của bạn. Dữ liệu Chrome của bạn, chẳng hạn như ứng dụng, dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác sẽ vĩnh viễn được liên kết với <ph name="USER_NAME" />. Bạn có thể xóa dữ liệu này thông qua Trang tổng quan của tài khoản Google nhưng không thể liên kết dữ liệu này với tài khoản khác. Bạn có thể tùy chọn tạo một cấu hình mới để giữ cho dữ liệu Chrome hiện có của bạn riêng biệt. <ph name="LEARN_MORE" /></translation>
<translation id="7296210096911315575">Thông tin quan trọng về sử dụng và an toàn</translation>
<translation id="7308322188646931570">Chrome cần quyền truy cập vào bộ nhớ để tải tệp xuống</translation>
<translation id="7339898014177206373">Cửa sổ mới</translation>
<translation id="7398801000654795464">Bạn đã đăng nhập vào Chrome là <ph name="USER_EMAIL_ADDRESS" />. Vui lòng sử dụng cùng tài khoản để đăng nhập lại.</translation>
<translation id="7408085963519505752">Điều khoản của Chrome OS</translation>
<translation id="7419046106786626209">Chrome OS không thể đồng bộ hóa dữ liệu của bạn vì Đồng bộ hóa không khả dụng với miền của bạn.</translation>
<translation id="7459554271817304652">Thiết lập đồng bộ hóa để lưu các tính năng trình duyệt được cá nhân hóa của bạn vào web và truy cập chúng từ Google Chrome trên bất kỳ máy tính nào.</translation>
<translation id="7473136999113284234">Chrome tự động cập nhật nên bạn luôn có phiên bản mới nhất.</translation>
<translation id="7486227612705979895">Chrome sẽ truy cập vào Drive của bạn để đưa ra đề xuất trên thanh địa chỉ</translation>
<translation id="7535429826459677826">Google Chrome Dev</translation>
<translation id="7552219221109926349">Hiển thị Chrome OS bằng ngôn ngữ này</translation>
<translation id="7561940363513215021">{0,plural, =1{Chrome sẽ chạy lại sau 1 phút}other{Chrome sẽ chạy lại sau # phút}}</translation>
<translation id="7589360514048265910">Máy tính này sẽ không còn nhận được bản cập nhật của Google Chrome do hệ điều hành Mac OS X 10.9 không được hỗ trợ nữa.</translation>
<translation id="7592736734348559088">Google Chrome không thể đồng bộ hóa dữ liệu của bạn vì chi tiết đăng nhập tài khoản của bạn đã cũ.</translation>
<translation id="7626032353295482388">Chào mừng bạn đến với Chrome</translation>
<translation id="7651907282515937834">Biểu trưng Chrome Enterprise</translation>
<translation id="7747138024166251722">Trình cài đặt không thể tạo thư mục tạm thời. Vui lòng kiểm tra dung lượng ổ đĩa còn trống và quyền cài đặt phần mềm.</translation>
<translation id="7761834446675418963">Nhấp vào tên của bạn để mở Chrome và bắt đầu duyệt web.</translation>
<translation id="7781002470561365167">Hiện đã có phiên bản mới của Google Chrome.</translation>
<translation id="7787950393032327779">Dường như cấu hình này đang được quy trình Google Chrome khác (<ph name="PROCESS_ID" />) trên máy tính khác (<ph name="HOST_NAME" />) sử dụng. Chrome đã khóa cấu hình này để cấu hình không bị lỗi. Nếu bạn chắc chắn không có quy trình nào khác đang sử dụng cấu hình này, bạn có thể mở khóa cấu hình và chạy lại Chrome.</translation>
<translation id="7808348361785373670">Xóa khỏi Chrome...</translation>
<translation id="7825851276765848807">Không thể cài đặt do lỗi không xác định. Hãy tải xuống lại Google Chrome.</translation>
<translation id="7855730255114109580">Google Chrome đã được cập nhật</translation>
<translation id="7888186132678118370">Ghim Chrome vào thanh tác vụ của bạn</translation>
<translation id="7890208801193284374">Nếu bạn chia sẻ máy tính, bạn bè và gia đình có thể duyệt web một cách riêng biệt và thiết lập Chrome theo ý của họ.</translation>
<translation id="7896673875602241923">Ai đó trước đây đã đăng nhập vào Chrome trên máy tính này bằng <ph name="ACCOUNT_EMAIL_LAST" />. Vui lòng tạo người dùng Chrome mới để giữ riêng biệt thông tin của bạn.</translation>
<translation id="7908168227788431038">Gần được cập nhật! Hãy khởi chạy lại Google Chrome để hoàn tất cập nhật.</translation>
<translation id="7962410387636238736">Máy tính này sẽ không còn nhận được bản cập nhật Google Chrome do Windows XP và Windows Vista không còn được hỗ trợ</translation>
<translation id="8005540215158006229">Chrome sắp sẵn sàng.</translation>
<translation id="8008534537613507642">Cài đặt lại Chrome</translation>
<translation id="8030318113982266900">Đang cập nhật thiết bị tới kênh <ph name="CHANNEL_NAME" />...</translation>
<translation id="8032142183999901390">Sau khi xóa tài khoản khỏi Chrome, bạn có thể cần phải tải lại các tab đang mở của mình để tác vụ có hiệu lực.</translation>
<translation id="8077352834923175128">Quản trị viên yêu cầu bạn khởi động lại Chrome OS để áp dụng bản cập nhật này</translation>
<translation id="8129812357326543296">Giới thiệu về &amp;Google Chrome</translation>
<translation id="8179874765710681175">Cài đặt Chrome trên điện thoại của bạn. Chúng tôi sẽ gửi SMS tới điện thoại của bạn.</translation>
<translation id="8183957050892517584">Chrome sẽ lưu trữ an toàn chi tiết cá nhân của bạn nên bạn không cần nhập lại thông tin này.</translation>
<translation id="8226081633851087288">{0,plural, =0{Chrome OS sẽ khởi động lại ngay bây giờ}=1{Chrome OS sẽ khởi động lại sau 1 giây}other{Chrome OS sẽ khởi động lại sau # giây}}</translation>
<translation id="825412236959742607">Trang này sử dụng quá nhiều bộ nhớ, nên Chrome đã xóa bớt nội dung.</translation>
<translation id="8255190535488645436">Google Chrome đang sử dụng máy ảnh và micrô của bạn.</translation>
<translation id="8286862437124483331">Google Chrome đang cố gắng hiển thị mật khẩu. Hãy nhập mật khẩu Windows của bạn để cho phép việc này.</translation>
<translation id="8290100596633877290">Chà! Google Chrome đã bị lỗi. Mở lại bây giờ không? </translation>
<translation id="8342675569599923794">Tệp này nguy hiểm, do đó Chrome đã chặn tệp.</translation>
<translation id="8380166467911888159">Để sửa lỗi chính tả, Chrome sẽ gửi cho Google nội dung bạn nhập vào các trường văn bản</translation>
<translation id="840084489713044809">Google Chrome muốn xuất các mật khẩu của bạn.</translation>
<translation id="8406086379114794905">Giúp cải thiện Chrome tốt hơn</translation>
<translation id="8432724323949790809">Bạn cần khởi động lại Google Chrome ngay bây giờ</translation>
<translation id="8455999171311319804">Tùy chọn: Giúp cải thiện Chrome OS bằng cách tự động gửi dữ liệu chẩn đoán và dữ liệu sử dụng cho Google.</translation>
<translation id="8478823064122749032">Cài đặt Chrome trên điện thoại của bạn. Chúng tôi sẽ gửi SMS tới số điện thoại khôi phục tài khoản của bạn: <ph name="PHONE_NUMBER" /></translation>
<translation id="8498858610309223613">Google Chrome vừa áp dụng một bản cập nhật bảo mật đặc biệt. Vui lòng khởi động lại ngay bây giờ và chúng tôi sẽ khôi phục các tab của bạn.</translation>
<translation id="8521348052903287641">Quy tắc kết nối để Google Chrome Dev cho phép lưu lượng truy cập mDNS.</translation>
<translation id="8540666473246803645">Google Chrome</translation>
<translation id="8547799825197623713">Canary trình chạy ứng dụng Chrome</translation>
<translation id="8556340503434111824">Hiện đã có phiên bản mới của Google Chrome và phiên bản này nhanh hơn bao giờ hết.</translation>
<translation id="8568392309447938879">Bạn cần đăng nhập vào Chrome để sử dụng ứng dụng. Điều này cho phép Chrome đồng bộ hóa ứng dụng, dấu trang, lịch sử, mật khẩu và cài đặt khác của bạn trên các thiết bị.</translation>
<translation id="8606668294522778825">Google Chrome có thể sử dụng dịch vụ web để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Bạn có thể tùy ý vô hiệu hóa các dịch vụ này. <ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="8614913330719544658">Google Chrome không hồi đáp. Chạy lại ngay bây giờ?</translation>
<translation id="8667808506758191620"><ph name="DEVICE_TYPE" /> của bạn đã cập nhật.</translation>
<translation id="8669527147644353129">Trình trợ giúp của Google Chrome</translation>
<translation id="8679801911857917785">Tiện ích này cũng điều khiển trang nào được hiển thị khi bạn khởi động Chrome.</translation>
<translation id="870251953148363156">Cập nhật &amp;Google Chrome</translation>
<translation id="873133009373065397">Google Chrome không thể xác định hoặc đặt trình duyệt mặc định</translation>
<translation id="8736674169840206667">Quản trị viên của bạn yêu cầu bạn chạy lại Chrome để áp dụng bản cập nhật</translation>
<translation id="8791470158600044404">{0,plural, =1{Chrome OS sẽ khởi động lại sau 1 phút}other{Chrome OS sẽ khởi động lại sau # phút}}</translation>
<translation id="8823341990149967727">Chrome đã lỗi thời</translation>
<translation id="884296878221830158">Tiện ích này cũng điều khiển trang nào được hiển thị khi bạn khởi động Chrome hoặc nhấp vào nút Trang chủ.</translation>
<translation id="8862326446509486874">Bạn không có quyền thích hợp để cài đặt cấp hệ thống. Thử chạy lại trình cài đặt với vai trò Quản trị viên.</translation>
<translation id="8914504000324227558">Chạy lại Chrome</translation>
<translation id="9026991721384951619">Chrome OS không thể đồng bộ hóa dữ liệu của bạn do chi tiết đăng nhập tài khoản của bạn đã lỗi thời.</translation>
<translation id="9067395829937117663">Google Chrome yêu cầu Windows 7 trở lên.</translation>
<translation id="909149346112452267">{0,plural, =1{Chrome OS sẽ khởi động lại sau một giờ}other{Chrome OS sẽ khởi động lại sau # giờ}}</translation>
<translation id="911206726377975832">Bạn cũng muốn xóa dữ liệu duyệt web của mình?</translation>
<translation id="9138603949443464873">Để áp dụng các mục thay đổi của bạn, hãy khởi động lại Chrome</translation>
<translation id="919706545465235479">Cập nhật Chrome để bắt đầu đồng bộ hóa</translation>
<translation id="924447568950697217">Đặt Chrome làm trình duyệt mặc định của bạn</translation>
<translation id="989369509083708165">Google Chrome là trình duyệt mặc định của bạn</translation>
</translationbundle>