blob: 2aaa2ebf25e816402b8651c83be421ded6acd770 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="iw">
<translation id="6779164083355903755">&amp;הסר</translation>
<translation id="6879617193011158416">הפעל או השבת את סרגל הסימניות</translation>
<translation id="664677590214437297">ההגדרות של שרת proxy הושבתו על ידי מנהל המערכת שלך.</translation>
<translation id="2345460471437425338">אישור שגוי עבור מארח.</translation>
<translation id="3595596368722241419">סוללה מלאה</translation>
<translation id="8130276680150879341">נתק רשת פרטית</translation>
<translation id="1058418043520174283"><ph name="INDEX"/> מתוך <ph name="COUNT"/></translation>
<translation id="4480627574828695486">נתק חשבון זה...</translation>
<translation id="7040807039050164757">&amp;בדוק איות בשדה זה</translation>
<translation id="778579833039460630">לא התקבלו נתונים</translation>
<translation id="8791923223854254330">ניהול מטפלים...</translation>
<translation id="1852799913675865625">אירעה שגיאה בעת ניסיון לקרוא את הקובץ: <ph name="ERROR_TEXT"/>.</translation>
<translation id="742521979413647278">טוען הצעה לאיות</translation>
<translation id="3828924085048779000">אין אפשרות להשתמש במשפט-סיסמה ריק.</translation>
<translation id="8265562484034134517">יבא נתונים מדפדפן אחר...</translation>
<translation id="2709516037105925701">מילוי אוטומטי</translation>
<translation id="3916445069167113093">סוג קובץ זה עלול לגרום נזק למחשב שלך. האם ברצונך לשמור את <ph name="FILE_NAME"/> בכל מקרה?</translation>
<translation id="250599269244456932">הרץ באופן אוטומטי (מומלץ)</translation>
<translation id="3581034179710640788">פג תוקף אישור האבטחה של האתר!</translation>
<translation id="2825758591930162672">מפתח ציבורי של נושא</translation>
<translation id="8306243285620593545">מיקוד בסמל הסטטוס</translation>
<translation id="8275038454117074363">ייבוא</translation>
<translation id="8418445294933751433">&amp;הצג ככרטיסייה</translation>
<translation id="6985276906761169321">מזהה:</translation>
<translation id="859285277496340001">האישור אינו מציין מנגנון הבודק אם הוא נשלל.</translation>
<translation id="2010799328026760191">מקשי צירוף...</translation>
<translation id="3300394989536077382">נחתם על ידי</translation>
<translation id="654233263479157500">השתמש בשירות אינטרנט כדי לפתור שגיאות ניווט</translation>
<translation id="4940047036413029306">מרכאה</translation>
<translation id="1526811905352917883">נעשה ניסיון חוזר ליצירת החיבור באמצעות SSL 3.0. פירוש הדבר בדרך כלל שהשרת משתמש בתוכנה ישנה מאוד וייתכן שיש בעיות אבטחה נוספות.</translation>
<translation id="1497897566809397301">אפשר הגדרת נתונים מקומיים (מומלץ)</translation>
<translation id="3275778913554317645">פתח כחלון</translation>
<translation id="4553117311324416101">Google מצאה תוכנה זדונית שעלולה להיות מותקנת במחשב שלך אם תמשיך. אם ביקרת באתר זה בעבר או אם אתה בוטח באתר זה, ייתכן שהוא נפגע לאחרונה על ידי האקר. לא מומלץ שתמשיך, וייתכן שכדאי לנסות שוב מחר או לעבור לאתר אחר.</translation>
<translation id="509988127256758334">מ&amp;צא את:</translation>
<translation id="1420684932347524586">אוי לא! אירע כשל ביצירת מפתח RSA פרטי אקראי.</translation>
<translation id="2501173422421700905">אישור בהמתנה</translation>
<translation id="2313634973119803790">טכנולוגיית רשת:</translation>
<translation id="2382901536325590843">האישור של השרת אינו כלול ב-DNS.</translation>
<translation id="2833791489321462313">דרוש סיסמה כדי להעיר משינה</translation>
<translation id="3850258314292525915">השבת סנכרון</translation>
<translation id="2721561274224027017">מסד נתונים שנוסף לאינדקס</translation>
<translation id="8208216423136871611">אל תשמור</translation>
<translation id="684587995079587263"><ph name="PRODUCT_NAME"/> מסנכרן באופן מאובטח את הנתונים שלך עם חשבון Google. ודא שהכל יישאר מסונכרן או התאם אישית סוגי נתונים מסונכרנים ואפשרויות סינכרון.</translation>
<translation id="4405141258442788789">תם פרק הזמן שהוקצב לפעולה.</translation>
<translation id="5048179823246820836">נורדית</translation>
<translation id="1763046204212875858">צור קיצורי דרך ליישום</translation>
<translation id="2105006017282194539">לא נטען עדיין</translation>
<translation id="7821009361098626711">השרת <ph name="DOMAIN"/> דורש שם משתמש וסיסמה. השרת אומר: <ph name="REALM"/>.</translation>
<translation id="524759338601046922">הקלד מחדש PIN חדש:</translation>
<translation id="777702478322588152">תחום שיפוט</translation>
<translation id="6562437808764959486">מחלץ תמונת שחזור...</translation>
<translation id="561349411957324076">הושלמה</translation>
<translation id="4764776831041365478">ייתכן שדף האינטרנט בכתובת <ph name="URL"/> אינו פעיל זמנית, או שהועבר לכתובת אינטרנט חדשה לצמיתות.</translation>
<translation id="6156863943908443225">קובץ סקריפט שמור</translation>
<translation id="4274187853770964845">שגיאת סנכרון: הפסק והפעל מחדש את הסנכרון.</translation>
<translation id="4610656722473172270">סרגל הכלים של Google</translation>
<translation id="7845201717638045845">נתונים שאתה מעתיק ומדביק</translation>
<translation id="151501797353681931">יובא מ-Safari</translation>
<translation id="7880025619322806991">מצב הפורטל</translation>
<translation id="6706684875496318067">לא ניתן להשתמש בפלאגין <ph name="PLUGIN_NAME"/>.</translation>
<translation id="586567932979200359">אתה מפעיל את <ph name="PRODUCT_NAME"/> מתמונת הדיסק שלו. התקנתו במחשב מאפשרת לך להפעיל אותו ללא תמונת הדיסק, ומבטיחה שיישאר מעודכן.</translation>
<translation id="3775432569830822555">אישור שרת SSL</translation>
<translation id="1829192082282182671">הת&amp;רחק</translation>
<translation id="6102827823267795198">קבע אם תהיה השלמה אוטומטית של הצעת ספק החיפוש מיד עם הפעלת Instant.</translation>
<translation id="1467071896935429871">הורדת עדכון המערכת: <ph name="PERCENT"/>% הושלמו.</translation>
<translation id="7881267037441701396">פג התוקף של האישורים שבהם השתמשת כדי לשתף את המדפסות שלך עם <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/>. לחץ כאן כדי להזין מחדש את שם המשתמש והסיסמה.</translation>
<translation id="816055135686411707">שגיאה בהגדרת אמון באישור</translation>
<translation id="4714531393479055912"><ph name="PRODUCT_NAME"/> יכול עכשיו לסנכרן את הסיסמאות שלך.</translation>
<translation id="5704565838965461712">בחר אישור שיוצג כזיהוי:</translation>
<translation id="2025632980034333559"><ph name="APP_NAME"/> קרס. לחץ על בלון זה כדי לטעון מחדש את התוסף.</translation>
<translation id="6322279351188361895">נכשל בקריאת מפתח פרטי.</translation>
<translation id="3781072658385678636">יישומי הפלאגין הבאים נחסמו בדף זה:</translation>
<translation id="4428782877951507641">מגדיר סנכרון</translation>
<translation id="3648460724479383440">לחצן בחירה שנבחר</translation>
<translation id="4654488276758583406">קטן מאוד</translation>
<translation id="6647228709620733774">כתובת אתר לביטול של רשות אישורי Netscape</translation>
<translation id="4008217099472149670">לא ניתן להפעיל חיבור מאובטח בשל האנטי וירוס Kaspersky</translation>
<translation id="546411240573627095">סגנון מקלדת מספרים</translation>
<translation id="2972581237482394796">&amp;בצע שנית</translation>
<translation id="5895138241574237353">הפעל מחדש</translation>
<translation id="3726463242007121105">לא ניתן לפתוח מכשיר זה מאחר שמערכת הקבצים שלו אינה נתמכת.</translation>
<translation id="1858072074757584559">החיבור אינו דחוס.</translation>
<translation id="528468243742722775">End</translation>
<translation id="1723824996674794290">&amp;חלון חדש</translation>
<translation id="1313405956111467313">תצורה אוטומטית של שרת proxy</translation>
<translation id="1589055389569595240">הצג איות ודקדוק</translation>
<translation id="4364779374839574930">לא נמצאה מדפסת, התקן מדפסת.</translation>
<translation id="7017587484910029005">הקלד למטה את התווים הבאים.</translation>
<translation id="9013589315497579992">אישור אימות לקוח SSL פגום.</translation>
<translation id="8595062045771121608">במקרה כזה, נחתם אישור שרת או אישור CA של מתווך שמוצג לדפדפן שלך באמצעות אלגוריתם חתימה חלשה כגון RSA-MD2. במחקר שנערך לאחרונה על ידי חוקרים במדעי המחשב, נמצא שאלגוריתם החתימה חלש יותר מכפי שסברו בעבר, וכיום, אתרים שניתן לבטוח בהם אינם משתמשים בתדירות גבוהה באלגוריתם החתימה. ייתכן שאישור זה זויף. אל תמשיך מעבר לנקודה זו.</translation>
<translation id="7567293639574541773">בדוק מרכיב</translation>
<translation id="8392896330146417149">סטטוס הנדידה:</translation>
<translation id="6813971406343552491">&amp;לא</translation>
<translation id="36224234498066874">נקה נתוני גלישה...</translation>
<translation id="3384773155383850738">מספר מרבי של הצעות</translation>
<translation id="8530339740589765688">בחר לפי דומיין</translation>
<translation id="8677212948402625567">כווץ הכל...</translation>
<translation id="7600965453749440009">אל תתרגם לעולם <ph name="LANGUAGE"/></translation>
<translation id="3208703785962634733">לא מאושר</translation>
<translation id="6523841952727744497">לפני הכניסה לחשבון, התחל הפעלת 'אורח' כדי להפעיל את הרשת <ph name="NETWORK_ID"/></translation>
<translation id="5704318649385838512">CAPS LOCK מופעל\nהקש על שני מקשי ה-Shift לביטול</translation>
<translation id="620329680124578183">אל תטען (מומלץ)</translation>
<translation id="2653266418988778031">אם תמחק אישור של רשות אישורים (CA), הדפדפן שלך לא יוכל לתת אמון באף אישור שהונפק על ידי רשות אישורים זו.</translation>
<translation id="298068999958468740">סנכרן את כל הנתונים או בחר אילו נתונים לסנכרן ממחשב זה.</translation>
<translation id="5341849548509163798">לפני <ph name="NUMBER_MANY"/> שעות</translation>
<translation id="4422428420715047158">דומיין:</translation>
<translation id="3602290021589620013">תצוגה מקדימה</translation>
<translation id="7516602544578411747">משייך כל חלון דפדפן לפרופיל ומוסיף מחליף פרופיל בפינה השמאלית העליונה. כל פרופיל כולל סימניות, תוספים, יישומים ופריטים נוספים משלו.</translation>
<translation id="7082055294850503883">התעלם ממצב CapsLock וקלוט אותיות קטנות כברירת מחדל</translation>
<translation id="4744603770635761495">נתיב להפעלה</translation>
<translation id="1800124151523561876">לא ניתן לשמוע דיבור.</translation>
<translation id="7814266509351532385">שנה מנוע חיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="5376169624176189338">לחץ כדי לחזור, לחץ והחזק כדי לראות את ההיסטוריה</translation>
<translation id="6310545596129886942">נותרו <ph name="NUMBER_FEW"/> שניות</translation>
<translation id="9181716872983600413">Unicode</translation>
<translation id="1383861834909034572">פותח עם סיום</translation>
<translation id="2492538245231809938">סוגי נתונים מוצפנים</translation>
<translation id="5727728807527375859">תוספים, Google Apps ועיצובים עלולים לפגוע במחשב שלך. האם אתה בטוח שברצונך להמשיך?</translation>
<translation id="3857272004253733895">סכימת Double Pinyin</translation>
<translation id="1636842079139032947">נתק חשבון זה...</translation>
<translation id="6721972322305477112">&amp;קובץ</translation>
<translation id="1076818208934827215">Microsoft Internet Explorer</translation>
<translation id="9056810968620647706">לא נמצאו התאמות.</translation>
<translation id="1901494098092085382">סטטוס שליחת משוב</translation>
<translation id="2861301611394761800">עדכון המערכת הושלם. הפעל מחדש את המערכת.</translation>
<translation id="2231238007119540260">אם אתה מוחק אישור שרת, אתה משחזר את בדיקות האבטחה הרגילות לשרת זה ודורש שהוא ישתמש באישור חוקי.</translation>
<translation id="9134410174832249455"><ph name="PRODUCT_NAME"/> לא הצליח לטעון את דף האינטרנט משום שזמן התגובה של <ph name="HOST_NAME"/> היה ארוך מדי. ייתכן שהאתר מושבת או שיש בעיות עם החיבור לאינטרנט.</translation>
<translation id="2562265053877774071">העדפות מסוימות מנוהלות על ידי תוסף.</translation>
<translation id="7624154074265342755">רשתות אלחוטיות</translation>
<translation id="3315158641124845231">הסתר את <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="3496213124478423963">התרחק</translation>
<translation id="2296019197782308739">שיטת EAP:</translation>
<translation id="42981349822642051">הרחב</translation>
<translation id="4013794286379809233">היכנס</translation>
<translation id="7693221960936265065">מאז ומתמיד</translation>
<translation id="1763138995382273070">השבת אימות טפסים אינטראקטיבי של HTML5</translation>
<translation id="4920887663447894854">האתרים הבאים נחסמו ממעקב אחר המיקום שלך בדף זה:</translation>
<translation id="8133676275609324831">&amp;הצג בתיקייה</translation>
<translation id="26224892172169984">אל תאפשר לאף אתר לטפל בפרוטוקולים</translation>
<translation id="645705751491738698">המשך לחסום JavaScript</translation>
<translation id="4780321648949301421">שמור דף כ...</translation>
<translation id="2551191967044410069">חריגים של מיקום גיאוגרפי</translation>
<translation id="3011284594919057757">מידע על Flash</translation>
<translation id="8789464255255332543">'הדפסה' אינה זמינה, משום שהדף שאתה מנסה להדפיס נסגר.</translation>
<translation id="4969785127455456148">אלבום</translation>
<translation id="8178665534778830238">תוכן:</translation>
<translation id="153384433402665971">הפלאגין <ph name="PLUGIN_NAME"/> נחסם משום שפג תוקפו.</translation>
<translation id="2610260699262139870">גודל ממ&amp;שי</translation>
<translation id="4535734014498033861">חיבור של שרת Proxy נכשל.</translation>
<translation id="4693792639927205294">הפעל היסטוריה של סרגל הכתובות באפשרויות הסנכרון. פעולה זו תאפשר לסנכרן את ההיסטוריה של כתובות האתר המוקלדות שלך עם לקוחות אחרים כדי לסייע בהשלמה האוטומטית של סרגל הכתובות.</translation>
<translation id="558170650521898289">אימות מנהל התקן חומרה של Microsoft Windows </translation>
<translation id="98515147261107953">לרוחב</translation>
<translation id="8974161578568356045">אתר באופן אוטומטי</translation>
<translation id="1818606096021558659">דף</translation>
<translation id="5388588172257446328">שם משתמש:</translation>
<translation id="1657406563541664238">עזור להפוך את <ph name="PRODUCT_NAME"/> לטוב יותר, על ידי שליחה אוטומטית של סטטיסטיקות שימוש ודוחות קריסה אל Google</translation>
<translation id="7982789257301363584">רשת</translation>
<translation id="8528962588711550376">מבצע כניסה.</translation>
<translation id="1339601241726513588">דומיין הרשמה:</translation>
<translation id="2336228925368920074">צור סימניה לכל הכרטיסיות...</translation>
<translation id="4985312428111449076">כרטיסיות או חלונות</translation>
<translation id="7481475534986701730">אתרים שביקרת בהם לאחרונה</translation>
<translation id="8503758797520866434">העדפות מילוי אוטומטי...</translation>
<translation id="2757031529886297178">מונה FPS</translation>
<translation id="6657585470893396449">סיסמה</translation>
<translation id="7881483672146086348">הצג חשבון</translation>
<translation id="1776883657531386793"><ph name="OID"/>: <ph name="INFO"/></translation>
<translation id="1510030919967934016">דף זה נחסם ממעקב אחר מיקומך.</translation>
<translation id="8848519885565996859">מסגרת קישור מותאמת אישית של כתובת אתר</translation>
<translation id="5255315797444241226">משפט הסיסמה שהזנת שגוי.</translation>
<translation id="6242054993434749861">פקס:#<ph name="FAX"/></translation>
<translation id="762917759028004464">דפדפן ברירת המחדל בשלב זה הוא <ph name="BROWSER_NAME"/>.</translation>
<translation id="9213479837033539041">נותרו <ph name="NUMBER_MANY"/> שניות</translation>
<translation id="560442828508350263">לא ניתן להעביר את &quot;$1&quot;: $2</translation>
<translation id="300544934591011246">סיסמה קודמת</translation>
<translation id="6015796118275082299">שנה</translation>
<translation id="8106242143503688092">אל תטען (מומלץ)</translation>
<translation id="5078796286268621944">PIN שגוי</translation>
<translation id="989988560359834682">ערוך כתובת</translation>
<translation id="8487678622945914333">התקרב</translation>
<translation id="2972557485845626008">קושחה</translation>
<translation id="735327918767574393">משהו השתבש בעת הצגת דף אינטרנט זה. כדי להמשיך, טען מחדש או עבור לדף אחר.</translation>
<translation id="8028060951694135607">שחזור מפתח של Microsoft</translation>
<translation id="6391832066170725637">הקובץ או הספרייה לא נמצאו.</translation>
<translation id="577624874850706961">חפש קובצי Cookie</translation>
<translation id="5494920125229734069">בחר הכל</translation>
<translation id="2857834222104759979">קובץ המניספט לא חוקי.</translation>
<translation id="7931071620596053769">הדפים הללו לא מגיבים. תוכל להמתין עד שיגיבו, או למחוק אותם.</translation>
<translation id="1209866192426315618">נותרו <ph name="NUMBER_DEFAULT"/> דקות</translation>
<translation id="7938958445268990899">אישור השרת עדיין לא בתוקף.</translation>
<translation id="4569998400745857585">התפריט מכיל תוספים נסתרים</translation>
<translation id="4081383687659939437">שמור מידע</translation>
<translation id="1801827354178857021">נקודה</translation>
<translation id="7849443193236180005">תבנית שם מארח</translation>
<translation id="2179052183774520942">הוסף מנוע חיפוש</translation>
<translation id="5498951625591520696">לא ניתן להשיג את השרת.</translation>
<translation id="1621207256975573490">שמור &amp;מסגרת בשם...</translation>
<translation id="4681260323810445443">אינך מורשה לגשת לדף האינטרנט בכתובת <ph name="URL"/>. ייתכן שעליך להתחבר.</translation>
<translation id="2176444992480806665">שלח תמונת מסך של הכרטיסייה הפעילה האחרונה</translation>
<translation id="6093888419484831006">מבטל עדכון...</translation>
<translation id="1165039591588034296">שגיאה</translation>
<translation id="2064942105849061141">השתמש בעיצוב של GTK+‎</translation>
<translation id="940243171281413888">הסר כוונה</translation>
<translation id="2278562042389100163">פתח חלון דפדפן</translation>
<translation id="5246282308050205996"><ph name="APP_NAME"/> קרס. לחץ על בלון זה כדי להפעיל מחדש את היישום.</translation>
<translation id="1201895884277373915">עוד מאתר זה</translation>
<translation id="9218430445555521422">הגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="5027550639139316293">אישור דוא&quot;ל</translation>
<translation id="938582441709398163">שכבת על של מקלדת</translation>
<translation id="148557595510244003">חלק מהאפשרויות הושבתו על ידי מנהל המערכת שלך.</translation>
<translation id="427208986916971462">החיבור נדחס באמצעות <ph name="COMPRESSION"/>.</translation>
<translation id="8876215549894133151">פורמט:</translation>
<translation id="5234764350956374838">סגור</translation>
<translation id="40027638859996362">העברת מילה</translation>
<translation id="5463275305984126951">אינדקס של <ph name="LOCATION"/></translation>
<translation id="5154917547274118687">זיכרון</translation>
<translation id="1493492096534259649">לא ניתן להשתמש בשפה זו לבדיקת איות</translation>
<translation id="6628463337424475685"><ph name="ENGINE"/> חיפוש</translation>
<translation id="112818052757437142">הספריה בשם &quot;$1&quot; כבר קיימת. בחר שם אחר.</translation>
<translation id="2502105862509471425">הוסף כרטיס אשראי חדש...</translation>
<translation id="6937266377577518989">הבחירה הועתקה ללוח.</translation>
<translation id="4037618776454394829">שלח את צילום המסך האחרון שנשמר</translation>
<translation id="182729337634291014">שגיאת סנכרון...</translation>
<translation id="4465830120256509958">מקלדת פורטוגזית (ברזיל) </translation>
<translation id="2459861677908225199">השתמש ב-TLS 1.0</translation>
<translation id="4792711294155034829">&amp;דווח על בעיה...</translation>
<translation id="5819484510464120153">צור קיצורי דרך ליישום...</translation>
<translation id="6845180713465955339">האישור &quot;<ph name="CERTIFICATE_NAME"/>&quot; הונפק על ידי:</translation>
<translation id="3088325635286126843">&amp;שנה שם...</translation>
<translation id="7531238562312180404">כיוון ש-<ph name="PRODUCT_NAME"/> אינו שולט באופן שבו תוספים מטפלים בנתונים האישיים שלך, כל התוספים הושבתו עבור חלונות גלישה בסתר. תוכל להפעיל אותם שוב בנפרד ב<ph name="BEGIN_LINK"/>מנהל התוספים<ph name="END_LINK"/>.</translation>
<translation id="5667293444945855280">תוכנה זדונית</translation>
<translation id="8707481173455612936">דף אינטרנט של מקור אודיו רשמי</translation>
<translation id="3435845180011337502">עיצוב או פריסה של דף</translation>
<translation id="6831043979455480757">תרגם</translation>
<translation id="3587482841069643663">הכל</translation>
<translation id="6698381487523150993">נוצר:</translation>
<translation id="4684748086689879921">בטל ייבוא</translation>
<translation id="9130015405878219958">הוזן מצב לא חוקי.</translation>
<translation id="6615807189585243369">הועתקו <ph name="BURNT_AMOUNT"/> מתוך <ph name="TOTAL_SIZE"/></translation>
<translation id="4950138595962845479">אפשרויות...</translation>
<translation id="4653235815000740718">אירעה בעיה במהלך היצירה של מדיית השחזור של מערכת ההפעלה. מכשיר האחסון שבו נעשה שימוש לא נמצא.</translation>
<translation id="6732153478633637389">L2TP/‏IPSec + מפתח משותף מראש</translation>
<translation id="6943836128787782965">פעולת get של HTTP נכשלה</translation>
<translation id="6426222199977479699">שגיאת SSL</translation>
<translation id="5477859212818707683">דפי רקע עצלים</translation>
<translation id="7104784605502674932">אשר העדפות סינכרון</translation>
<translation id="1788636309517085411">השתמש בברירת המחדל</translation>
<translation id="1661867754829461514">חסר PIN</translation>
<translation id="422022089431684343">הגדרות של מקלדת וירטואלית</translation>
<translation id="8589311641140863898">ממשקי API ניסיוניים של תוספים</translation>
<translation id="2804922931795102237">כלול מידע על המערכת</translation>
<translation id="869891660844655955">תאריך תפוגה</translation>
<translation id="2178614541317717477">רשות האישורים (CA) בסכנה</translation>
<translation id="4449935293120761385">על 'מילוי אוטומטי'</translation>
<translation id="4194570336751258953">אפשר הקש ללחיצה</translation>
<translation id="6066742401428748382">הגישה לדף האינטרנט נדחתה</translation>
<translation id="5111692334209731439">&amp;מנהל הסימניות</translation>
<translation id="8295070100601117548">שגיאת שרת</translation>
<translation id="5661272705528507004">כרטיס ה-SIM מושבת ולא ניתן להשתמש בו. פנה לספק השירות שלך לקבלת כרטיס חלופי.</translation>
<translation id="443008484043213881">כלים</translation>
<translation id="2529657954821696995">מקלדת הולנדית</translation>
<translation id="1128128132059598906">EAP-TTLS</translation>
<translation id="6337534724793800597">סנן מדיניות לפי שם</translation>
<translation id="6585234750898046415">בחר תמונה להצגה עבור החשבון שלך במסך הכניסה.</translation>
<translation id="7957054228628133943">נהל חסימת הודעות קופצות...</translation>
<translation id="179767530217573436">4 השבועות שעברו</translation>
<translation id="2279770628980885996">המערכת נתקלה במצב לא צפוי בזמן שהשרת ניסה למלא את הבקשה.</translation>
<translation id="8079135502601738761">לא ניתן להציג חלקים ממסמך PDF זה. לפתוח ב-Adobe Reader?</translation>
<translation id="9123413579398459698">שרת proxy של FTP</translation>
<translation id="3887875461425980041">אם גרסת PPAPI של Flash נמצאת בשימוש, הרץ אותה בכל תהליך של Renderer במקום בתהליך פלאגין ייעודי.</translation>
<translation id="1751752860232137596">הפעל את היישום הניסיוני של גלילה חלקה.</translation>
<translation id="8534801226027872331">במקרה זה, האישור שהוצג לדפדפן שלך מכיל שגיאות ולא ניתן להבינו. כלומר שאיננו מצליחים להבין לא את פרטי הזהות שבאישור, ולא מידע אחר באישור שמשמש לאבטחת ההתחברות. מומלץ לא להמשיך.</translation>
<translation id="3608527593787258723">הפעל כרטיסייה 1</translation>
<translation id="6993929801679678186">הצג תחזיות של 'מילוי אוטומטי'</translation>
<translation id="4497369307931735818">תקשורת מרוחקת</translation>
<translation id="1630086885871290594">תמלילן</translation>
<translation id="1476822615785139447">ניהול מדפסות...</translation>
<translation id="3855676282923585394">יבא סימניות והגדרות...</translation>
<translation id="1116694919640316211">על</translation>
<translation id="6878031674662373246">הפסק לסנכרן חשבון זה...</translation>
<translation id="8195796306739579529">הצפנת סיסמאות</translation>
<translation id="4422347585044846479">ערוך סימניה עבור דף זה</translation>
<translation id="2452539774207938933">עבור למשתמש: <ph name="PROFILE_NAME"/></translation>
<translation id="1880905663253319515">למחוק את האישור &quot;<ph name="CERTIFICATE_NAME"/>&quot;?</translation>
<translation id="8546306075665861288">קובץ תמונה שמור</translation>
<translation id="5904093760909470684">תצורת שרת proxy</translation>
<translation id="3348643303702027858">יצירת המדיה לשחזור מערכת ההפעלה בוטלה.</translation>
<translation id="3391060940042023865">הפלאגין הבא קרס: <ph name="PLUGIN_NAME"/></translation>
<translation id="4237016987259239829">שגיאת חיבור רשת</translation>
<translation id="9050666287014529139">משפט-סיסמה</translation>
<translation id="5197255632782567636">אינטרנט</translation>
<translation id="8787254343425541995">אפשר שרתי proxy עבור רשתות משותפות</translation>
<translation id="4755860829306298968">נהל חסימת פלאגין...</translation>
<translation id="8879284080359814990">הצ&amp;ג ככרטיסייה</translation>
<translation id="41293960377217290">שרת proxy הוא שרת שמתפקד כמתווך בין המחשב שלך ובין שרתים אחרים. בשלב זה, המערכת שלך מוגדרת להשתמש בשרת proxy, אך
<ph name="PRODUCT_NAME"/>
לא יכול להתחבר אליו.</translation>
<translation id="4520722934040288962">בחר לפי משתנה Opener </translation>
<translation id="3873139305050062481">בדוק &amp;אלמנט</translation>
<translation id="7445762425076701745">לא ניתן לאמת לגמרי את הזהות של השרת שאליו אתה מחובר. אתה מחובר לשרת באמצעות שם שקיים רק ברשת שלך, ושלרשות אישורים חיצונית אין דרך לאמת את בעלותך עליו. מכיוון שחלק מרשויות האישורים ינפיקו אישורים לשמות אלה ללא קשר, אין דרך להבטיח שאתה מחובר לאתר המיועד ואינך גורם תוקף.</translation>
<translation id="1556537182262721003">לא היתה אפשרות להעביר ספריית תוספים לפרופיל.</translation>
<translation id="5866557323934807206">נקה הגדרות אלה לביקורים עתידיים</translation>
<translation id="5355351445385646029">הקש על המקש Space כדי לבחור את המועמד</translation>
<translation id="6978622699095559061">הסימניות שלך</translation>
<translation id="6370820475163108109"><ph name="ORGANIZATION_NAME"/> (<ph name="DOMAIN_NAME"/>)</translation>
<translation id="5453029940327926427">סגור כרטיסיות</translation>
<translation id="406070391919917862">יישומים ברקע</translation>
<translation id="8820817407110198400">סימניות</translation>
<translation id="3214837514330816581">הסר נתונים מסונכרנים במרכז השליטה של Google</translation>
<translation id="2580170710466019930">המתן בזמן ש-<ph name="PRODUCT_NAME"/> מתקין את עדכוני המערכת האחרונים.</translation>
<translation id="7428061718435085649">השתמש במקשי ה-Shift מצד ימין ומצד שמאל לבחירת המועמד השני והשלישי</translation>
<translation id="1070066693520972135">WEP</translation>
<translation id="2850297146577954246">כל טקסט נאמר באמצעות דיבור מאוחד</translation>
<translation id="1243196447546764522">חסום הגדרת קובצי cookie של צד שלישי</translation>
<translation id="206683469794463668">מצב Plain Zhuyin. בחירת מועמד אוטומטית ואפשרויות קשורות
מושבתות או שהמערכת מתעלמת מהן.</translation>
<translation id="5191625995327478163">הגד&amp;רות שפה...</translation>
<translation id="8833054222610756741">יישומי אינטרנט ללא CRX</translation>
<translation id="4031729365043810780">חיבור לרשת</translation>
<translation id="1985136186573666099"><ph name="PRODUCT_NAME"/> משתמש בהגדרות שרת proxy של מערכת המחשב שלך כדי להתחבר לרשת.</translation>
<translation id="4808139931410481934">הפעל חלון 2</translation>
<translation id="6508261954199872201">יישום: <ph name="APP_NAME"/></translation>
<translation id="5585645215698205895">&amp;למטה</translation>
<translation id="6596816719288285829">כתובת IP</translation>
<translation id="4508265954913339219">ההפעלה נכשלה</translation>
<translation id="8656768832129462377">אל תבדוק</translation>
<translation id="715487527529576698">מצב סינית ראשוני הוא סינית פשוטה</translation>
<translation id="7475292478930529311">העדפות פלאגין הושבתו.</translation>
<translation id="1674989413181946727">הגדרות SSL כוללות של המחשב:</translation>
<translation id="8703575177326907206">ההתחברות שלך אל <ph name="DOMAIN"/> אינה מוצפנת.</translation>
<translation id="3042282020249392540">הוסף את <ph name="PRODUCT_NAME"/> כתוכנית מורשית בהגדרות התוכנה של חומת האש או האנטי-וירוס. אם התוכנית מוגדרת כבר כתוכנית מורשית, נסה למחוק אותה מרשימת התוכניות המורשות ולהוסיף אותה שוב.</translation>
<translation id="8472623782143987204">גיבוי חומרה</translation>
<translation id="4865571580044923428">נהל חריגים...</translation>
<translation id="2526619973349913024">בדוק אם קיים עדכון</translation>
<translation id="3874070094967379652">השתמש במשפט-סיסמה מסונכרן כדי להצפין את הנתונים שלי</translation>
<translation id="4864369630010738180">נכנס...</translation>
<translation id="6500116422101723010">השרת אינו יכול לטפל בבקשה כעת. קוד זה מצביע על כך שזה מצב זמני והשרת יעלה לאחר עיכוב.</translation>
<translation id="1644574205037202324">היסטוריה</translation>
<translation id="1297175357211070620">יעד</translation>
<translation id="479280082949089240">קובצי Cookie שהוגדרו על ידי דף זה</translation>
<translation id="4198861010405014042">גישה משותפת</translation>
<translation id="6204930791202015665">הצג...</translation>
<translation id="5941343993301164315">היכנס ל-<ph name="TOKEN_NAME"/>.</translation>
<translation id="1046059554679513793">אופס, שם זה כבר נמצא בשימוש!</translation>
<translation id="4417229845571722044">הוסף דוא&quot;ל חדש</translation>
<translation id="8049151370369915255">התאם אישית גופנים...</translation>
<translation id="2886862922374605295">חומרה:</translation>
<translation id="4497097279402334319">החיבור לרשת נכשל.</translation>
<translation id="5303618139271450299">דף אינטרנט זה לא נמצא</translation>
<translation id="4256316378292851214">שמו&amp;ר סרטון וידאו כ...</translation>
<translation id="3528171143076753409">אישור השרת אינו מהימן.</translation>
<translation id="6518014396551869914">הע&amp;תק תמונה</translation>
<translation id="3236997602556743698">‎3‎ Set (390)‎‎</translation>
<translation id="542155483965056918"><ph name="NUMBER_ZERO"/> mins ago</translation>
<translation id="289426338439836048">רשת אחרת לנייד...</translation>
<translation id="3986287159189541211">שגיאת <ph name="ERROR_NUMBER"/> HTTP (<ph name="ERROR_NAME"/>): <ph name="ERROR_TEXT"/></translation>
<translation id="3225319735946384299">חתימת קוד</translation>
<translation id="3118319026408854581">עזרה של <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="2422426094670600218">&lt;ללא שם&gt;</translation>
<translation id="2012766523151663935">בקרת קושחה:</translation>
<translation id="4120898696391891645">הדף לא נטען</translation>
<translation id="6060685159320643512">זהירות, ניסויים אלה עלולים לנשוך</translation>
<translation id="5829990587040054282">נעל מסך או כבה</translation>
<translation id="7800304661137206267">החיבור מוצפן באמצעות <ph name="CIPHER"/> עם <ph name="MAC"/> לאימות הודעות ועם <ph name="KX"/> בתור מנגנון ההחלפה העיקרי.</translation>
<translation id="7706319470528945664">מקלדת פורטוגזית</translation>
<translation id="5584537427775243893">מייבא</translation>
<translation id="9128870381267983090">התחבר לרשת</translation>
<translation id="4181841719683918333">שפות</translation>
<translation id="6535131196824081346">שגיאה זו עלולה להתרחש בעת חיבור לשרת מאובטח (HTTPS). המשמעות היא
שהשרת מנסה להגדיר חיבור מאובטח אך בשל
שגיאה חמורה בקביעת התצורה,
החיבור לא יהיה מאובטח כלל!
<ph name="LINE_BREAK"/> במקרה זה,
יש לתקן את השרת.
<ph name="PRODUCT_NAME"/>
לא ישתמש בחיבורים לא מאובטחים כדי להגן על פרטיותך.</translation>
<translation id="5235889404533735074">סינכרון של <ph name="PRODUCT_NAME"/> מקל על שיתוף הנתונים (כגון סימניות והעדפות) בין המחשבים שלך.
<ph name="PRODUCT_NAME"/> מסנכרן את הנתונים על ידי אחסונם באופן מקוון ב-Google בעת הכניסה לחשבון Google.</translation>
<translation id="6533668113756472185">עיצוב או פריסה של דף</translation>
<translation id="5640179856859982418">מקלדת שוויצרית</translation>
<translation id="1662837784918284394">(ללא)</translation>
<translation id="5910363049092958439">שמ&amp;ור תמונה כ...</translation>
<translation id="1363055550067308502">עבור בין מצב רוחב מלא/חלקי</translation>
<translation id="3108967419958202225">בחר...</translation>
<translation id="6451650035642342749">הסר הגדרות לפתיחה אוטומטית</translation>
<translation id="5948544841277865110">הוסף רשת פרטית</translation>
<translation id="7121570032414343252"><ph name="NUMBER_TWO"/> שניות</translation>
<translation id="1378451347523657898">אל תשלח צילום מסך</translation>
<translation id="5098629044894065541">עברית</translation>
<translation id="5098647635849512368">לא ניתן למצוא את הנתיב המוחלט לספריה לאריזה.</translation>
<translation id="933712198907837967">Diners Club</translation>
<translation id="6380224340023442078">הגדרות תוכן...</translation>
<translation id="950108145290971791">לאפשר את Instant לחיפוש וגלישה מהירים יותר?</translation>
<translation id="5486326529110362464">חייב להתקיים ערך קלט של מפתח פרטי.</translation>
<translation id="8190907767443402387">שלח משוב כדי לסייע לנו לשפר את Chrome</translation>
<translation id="9039663905644212491">PEAP</translation>
<translation id="62780591024586043">תכונות מיקום ניסיוניות</translation>
<translation id="8584280235376696778">פתח וידאו בכרטיסייה חדשה</translation>
<translation id="2845382757467349449">הצג תמיד את סרגל הסימניות</translation>
<translation id="3053013834507634016">שימוש במפתח אישור </translation>
<translation id="4487088045714738411">מקלדת בלגית</translation>
<translation id="7511635910912978956">נותרו <ph name="NUMBER_FEW"/> שעות</translation>
<translation id="2152580633399033274">הצג את כל התמונות (מומלץ)</translation>
<translation id="7894567402659809897">לחץ על
<ph name="BEGIN_BOLD"/>התחל<ph name="END_BOLD"/>,
לחץ על
<ph name="BEGIN_BOLD"/>הפעלה<ph name="END_BOLD"/>,
הקלד
<ph name="BEGIN_BOLD"/>‎%windir%\\network diagnostic\\xpnetdiag.exe‎<ph name="END_BOLD"/>
ולאחר מכן לחץ על
<ph name="BEGIN_BOLD"/>אישור<ph name="END_BOLD"/>.</translation>
<translation id="2934952234745269935">תווית אמצעי אחסון</translation>
<translation id="6272247697534482847">השבת את GPU VSync</translation>
<translation id="3589447798447761053"><ph name="PRODUCT_NAME"/> זיהה שמוצר Kaspersky משבש חיבורים מאובטחים. לרוב אין זו בעיית אבטחה, משום שתוכנת Kaspersky פועלת בדרך כלל באותו מחשב. עם זאת, בשל רגישות להיבטים ספציפיים של החיבורים המאובטחים של <ph name="PRODUCT_NAME"/>, יש להגדיר את מוצרי Kaspersky שלא לבצע את השיבוש. לחץ על הקישור 'למידע נוסף' כדי לקבל הוראות בנוגע לאפשרות הגדרת התצורה שיש להשביתה.</translation>
<translation id="6431347207794742960"><ph name="PRODUCT_NAME"/> יגדיר עדכונים אוטומטיים לכל המשתמשים במחשב זה.</translation>
<translation id="4973698491777102067">השמד את הפריטים הבאים מתוך:</translation>
<translation id="6074963268421707432">אל תרשה לשום אתר להציג התראות בשולחן העבודה</translation>
<translation id="6273404661268779365">הוסף פקס חדש</translation>
<translation id="1995173078718234136">סורק תוכן...</translation>
<translation id="5979681173469464041">התמקד בחלונית הבאה</translation>
<translation id="4735819417216076266">סגנון קלט רווח</translation>
<translation id="2977095037388048586">ניסית להשיג את <ph name="DOMAIN"/>, אך במקום זאת הגעת למעשה לשרת המזהה את עצמו בתור <ph name="DOMAIN2"/>. ייתכן שהסיבה היא הגדרה שגויה בשרת או משהו חמור יותר. ייתכן שתוקף ברשת שלך מנסה לגרום לך לבקר בגרסה מזויפת (ובעלת פוטנציאל להיות מזיקה) של <ph name="DOMAIN3"/>. לא כדאי שתמשיך.</translation>
<translation id="220138918934036434">לחצן הסתר</translation>
<translation id="5374359983950678924">שנה תמונה</translation>
<translation id="2859738163554174612">לעולם אל תציע להכניס אותי לחשבון</translation>
<translation id="5158548125608505876">אל תסנכרן את הסיסמאות שלי</translation>
<translation id="2167276631610992935">JavaScript</translation>
<translation id="6974306300279582256">הפוך התראות מ-<ph name="SITE"/> לפעילות</translation>
<translation id="492914099844938733">אי התאמות של תצוגה </translation>
<translation id="5233638681132016545">כרטיסייה חדשה</translation>
<translation id="6567688344210276845">לא היתה אפשרות לטעון את האייקון '<ph name="ICON"/>' עבור פעולת דף.</translation>
<translation id="5210365745912300556">סגור כרטיסייה</translation>
<translation id="8628085465172583869">שם מארח של שרת:</translation>
<translation id="498765271601821113">הוסף כרטיס אשראי</translation>
<translation id="7694379099184430148"><ph name="FILENAME"/> - סוג קובץ לא ידוע.</translation>
<translation id="1992397118740194946">לא מוגדר</translation>
<translation id="7966826846893205925">נהל הגדרות של מילוי אוטומטי...</translation>
<translation id="8556732995053816225">התאם &amp;אותיות רישיות</translation>
<translation id="3718720264653688555">מקלדת וירטואלית</translation>
<translation id="3504135463003295723">שם קבוצה:</translation>
<translation id="2651472069264772588">ההדבקה נכשלה, שגיאה במערכת הקבצים: $1'</translation>
<translation id="3314070176311241517">אפשר לכל האתרים להריץ JavaScript (מומלץ)</translation>
<translation id="2406911946387278693">נהל את ההתקנים שלך מהענן</translation>
<translation id="7419631653042041064">מקלדת קטלאנית</translation>
<translation id="3897092660631435901">תפריט</translation>
<translation id="7024867552176634416">בחר מכשיר אחסון נשלף לשימוש</translation>
<translation id="8553075262323480129">התרגום נכשל כיוון שלא הייתה אפשרות לקבוע את שפת הדף.</translation>
<translation id="7794058097940213561">פרמט את המכשיר</translation>
<translation id="4381849418013903196">נקודותיים</translation>
<translation id="8368859634510605990">&amp;פתח את כל הסימניות</translation>
<translation id="1103523840287552314">תרגם <ph name="LANGUAGE"/> תמיד</translation>
<translation id="2263497240924215535">(מושבת)</translation>
<translation id="2042078858148122628">לא ניתן למצוא את השרת ב-<ph name="HOST_NAME"/>, משום שחיפוש ה-DNS נכשל. DNS הוא שירות הרשת שמתרגם את שם האתר לכתובת האינטרנט שלו. שגיאה זו מתרחשת בדרך כלל כשאין חיבור לאינטרנט או בשל תצורת רשת שגויה. היא יכולה גם להתרחש עקב שרת DNS שאינו מגיב או כאשר חומת אש מונעת מ-<ph name="PRODUCT_NAME"/> גישה לרשת.</translation>
<translation id="2159087636560291862">במקרה זה, האישור לא אומת על ידי צד שלישי שמחשבך בוטח בו. כל אחד יכול ליצור אישור הטוען שהוא אתר אינטרנט כרצונו, ולכן חובה לאמת אותו באמצעות צד שלישי מהימן. ללא אימות זה, פרטי הזהות באישור חסרי משמעות. לכן בלתי אפשרי לאמת שאתה מתקשר עם <ph name="DOMAIN"/> במקום עם תוקף שיצר אישור משלו הטוען שהוא <ph name="DOMAIN2"/>. אל תמשיך מעבר לנקודה זו.</translation>
<translation id="58625595078799656"><ph name="PRODUCT_NAME"/> דורש ממך להצפין את הנתונים שלך באמצעות סיסמת Google או משפט-סיסמה משלך.</translation>
<translation id="8017335670460187064"><ph name="LABEL"/></translation>
<translation id="6840184929775541289">אינו רשות אישורים</translation>
<translation id="6099520380851856040">התרחש ב: <ph name="CRASH_TIME"/></translation>
<translation id="1369377266651547198">כאשר אפשרות זו מופעלת, חיבור פרופיל לחשבון Google יגרום להוספת ההסמכות של החשבון למאגר קובצי ה-Cookie, כך שלא יהיה צורך להקליד מחדש את שם המשתמש והסיסמה בדפדפן. ביקור בדף הכניסה יגרום להצגת סרגל מידע שיאפשר כניסה קלה באמצעות החשבון המחובר. האפשרויות 'כניסה מראש' ו'כניסה אוטומטית' תמיד מושבתות אם הפרופיל אינו מחובר לחשבון Google, ללא קשר לסימון זה.</translation>
<translation id="144518587530125858">לא ניתן לטעון את '<ph name="IMAGE_PATH"/>' עבור עיצוב.</translation>
<translation id="7925285046818567682">ממתין ל- <ph name="HOST_NAME"/>...</translation>
<translation id="2553440850688409052">הסתר פלאגין זה</translation>
<translation id="3280237271814976245">שמור &amp;בשם...</translation>
<translation id="8301162128839682420">הוסף שפה:</translation>
<translation id="7658239707568436148">ביטול</translation>
<translation id="8695825812785969222">פתח &amp;מיקום...</translation>
<translation id="4538417792467843292">מחק מילה</translation>
<translation id="8412392972487953978">עליך להזין את אותו משפט-סיסמה פעמיים.</translation>
<translation id="9121814364785106365">פתח ככרטיסייה מוצמדת</translation>
<translation id="6996264303975215450">דף אינטרנט, הושלם</translation>
<translation id="3435896845095436175">אפשר</translation>
<translation id="5849294688757445020">איחוד GPU בכל הדפים</translation>
<translation id="1891668193654680795">בטח באישור זה לזיהוי יצרני תוכנה.</translation>
<translation id="5078638979202084724">צור סימניה לכל הכרטיסיות</translation>
<translation id="5585118885427931890">לא ניתן ליצור תיקיית סימניות.</translation>
<translation id="2154710561487035718">העתק כתובת אתר</translation>
<translation id="5510687173983454382">קבע אילו משתמשים רשאים להתחבר להתקן והגדר אם הפעלות גלישה של אורחים מותרות.</translation>
<translation id="3241680850019875542">בחר את ספריית הבסיס של התוסף שיש לארוז. כדי לעדכן תוסף, בחר גם את קובץ המפתח הפרטי שבו ניתן להשתמש שוב.</translation>
<translation id="7500424997253660722">מאגר מוגבל:</translation>
<translation id="657402800789773160">&amp;טען דף זה מחדש</translation>
<translation id="6163363155248589649">&amp;רגיל</translation>
<translation id="490074449735753175">השתמש בשירות אינטרנט כדי לסייע בפתרון שגיאות איות</translation>
<translation id="7972714317346275248">PKCS #1 SHA-384 עם הצפנת RSA</translation>
<translation id="3020990233660977256">מספר סידורי: <ph name="SERIAL_NUMBER"/></translation>
<translation id="8426519927982004547">HTTPS/‏SSL</translation>
<translation id="8216781342946147825">כל הנתונים על המחשב והאתרים שבהם אתה מבקר</translation>
<translation id="5548207786079516019">זוהי התקנה משנית של <ph name="PRODUCT_NAME"/> ולא ניתן להפוך אותו לדפדפן ברירת המחדל שלך.</translation>
<translation id="8142041167538903585">אוי, לא! אירעו מספר שגיאות במהלך הפרמוט...</translation>
<translation id="3984413272403535372">שגיאה בחתימה על התוסף.</translation>
<translation id="8807083958935897582"><ph name="PRODUCT_NAME"/> מאפשר לך לחפש באינטרנט באמצעות סרגל הכתובות. בחר באיזה מנוע חיפוש תרצה להשתמש:</translation>
<translation id="9208886416788010685">Adobe Reader לא מעודכן</translation>
<translation id="3373604799988099680">תוספים או יישומים</translation>
<translation id="318408932946428277">נקה קובצי Cookie ונתוני אתר ופלאגין אחרים כאשר אני יוצא מהדפדפן שלי</translation>
<translation id="8725178340343806893">מועדפים/סימניות</translation>
<translation id="5177526793333269655">תצוגת תמונה ממוזערת</translation>
<translation id="655384502888039633"><ph name="USER_COUNT"/> משתמשים</translation>
<translation id="8926389886865778422">אל תשאל שוב</translation>
<translation id="6985235333261347343">סוכן שחזור המפתחות של Microsoft</translation>
<translation id="3605499851022050619">דף ניתוחים של 'גלישה בטוחה'.</translation>
<translation id="4417271111203525803">שורת כתובת 2</translation>
<translation id="7617095560120859490">ספר לנו מה קורה. (נדרש)</translation>
<translation id="5618333180342767515">(פעולה זו עשויה להימשך מספר דקות)</translation>
<translation id="1697820107502723922">ארכיונים</translation>
<translation id="938470336146445890">התקן אישור משתמש.</translation>
<translation id="5399884481423204214">שליחת משוב המשתמש נכשלה: 1$</translation>
<translation id="4307992518367153382">היסודות</translation>
<translation id="8480417584335382321">גודל טקסט בדף:</translation>
<translation id="3872166400289564527">אחסון חיצוני</translation>
<translation id="5912378097832178659">&amp;ערוך מנועי חיפוש...</translation>
<translation id="8272426682713568063">כרטיסי אשראי</translation>
<translation id="3749289110408117711">שם קובץ</translation>
<translation id="3173397526570909331">הפסק סינכרון</translation>
<translation id="5538092967727216836">טען מחדש מסגרת</translation>
<translation id="4813345808229079766">התקשרות</translation>
<translation id="411666854932687641">זיכרון פרטי</translation>
<translation id="119944043368869598">נקה הכל</translation>
<translation id="3467848195100883852">הפוך תיקון אוטומטי של שגיאות איות לפעיל</translation>
<translation id="1336254985736398701">צפה בדף &amp;ובפרטים</translation>
<translation id="7550830279652415241">bookmarks_<ph name="DATESTAMP"/>.html</translation>
<translation id="2120194937135899861">הפעל חלון 4</translation>
<translation id="6828153365543658583">הגבל כניסה של המשתמשים הבאים:</translation>
<translation id="1652965563555864525">ה&amp;שתק</translation>
<translation id="4200983522494130825">&amp;כרטיסייה חדשה</translation>
<translation id="7979036127916589816">שגיאת סנכרון</translation>
<translation id="1029317248976101138">התקרב</translation>
<translation id="5142191085798409035">שאל אותי כאשר אתר מעוניין לרשום כוונות (מומלץ)</translation>
<translation id="5455790498993699893"><ph name="ACTIVE_MATCH"/> מתוך <ph name="TOTAL_MATCHCOUNT"/></translation>
<translation id="8890069497175260255">סוג מקלדת</translation>
<translation id="1202290638211552064">תם פרק הזמן של השער או של שרת ה-Proxy בעודם ממתינים לתגובה משרת גבוה יותר בהיררכיה.</translation>
<translation id="7765158879357617694">העבר</translation>
<translation id="5731751937436428514">שיטת קלט וייטנאמית (VIQR)</translation>
<translation id="8412144371993786373">הוסף את הדף הנוכחי לסימניות</translation>
<translation id="7615851733760445951">&lt;לא נבחרו קבצי cookie&gt;</translation>
<translation id="469553822757430352">הסיסמה הספציפית ליישום אינה חוקית.</translation>
<translation id="2493021387995458222">בחר &quot;מילה אחת בכל פעם&quot;</translation>
<translation id="5279600392753459966">חסום את הכל</translation>
<translation id="6846298663435243399">טוען…</translation>
<translation id="5723508132121499792">אין יישומים פועלים ברקע</translation>
<translation id="7392915005464253525">פ&amp;תח מחדש חלון סגור</translation>
<translation id="7376443945512294291">אפשר סינכרון של כרטיסיות פתוחות</translation>
<translation id="1144684570366564048">נהל חריגים...</translation>
<translation id="7400418766976504921">כתובת אתר</translation>
<translation id="1541725072327856736">קאטאקאנה בחצי רוחב</translation>
<translation id="7456847797759667638">פתח מיקום...</translation>
<translation id="1388866984373351434">נתוני גלישה</translation>
<translation id="3754634516926225076">PIN שגוי, נסה שוב.</translation>
<translation id="7378627244592794276">לא</translation>
<translation id="2800537048826676660">השתמש בשפה זו לבדיקת איות</translation>
<translation id="68541483639528434">סגור כרטיסיות אחרות</translation>
<translation id="941543339607623937">מפתח פרטי לא חוקי.</translation>
<translation id="6499058468232888609">אירעה שגיאת רשת במהלך התקשורת עם שירות ניהול המכשיר.</translation>
<translation id="4433862206975946675">יבא נתונים מדפדפן אחר...</translation>
<translation id="4022426551683927403">&amp;הוסף למילון</translation>
<translation id="2897878306272793870">האם אתה בטוח שברצונך לפתוח כרטיסיות <ph name="TAB_COUNT"/>?</translation>
<translation id="312759608736432009">יצרן ההתקן:</translation>
<translation id="362276910939193118">הצג את כל ההיסטוריה</translation>
<translation id="6079696972035130497">לא מוגבל</translation>
<translation id="4365411729367255048">מקלדת Neo 2 גרמנית </translation>
<translation id="6348657800373377022">תיבה משולבת</translation>
<translation id="8064671687106936412">מפתח:</translation>
<translation id="2218515861914035131">הדבק כטקסט רגיל</translation>
<translation id="1725149567830788547">הצג &amp;בקרים</translation>
<translation id="3528033729920178817">דף זה עוקב אחר המיקום שלך.</translation>
<translation id="5518584115117143805">אישור הצפנת דוא&quot;ל</translation>
<translation id="9203398526606335860">&amp;יצירת פרופילים מופעלת</translation>
<translation id="4307281933914537745">למידע נוסף על שחזור מערכת</translation>
<translation id="2849936225196189499">קריטי</translation>
<translation id="9001035236599590379">סוג MIME</translation>
<translation id="1408167824939409937">סרגל ניווט קומפקטי</translation>
<translation id="5612754943696799373">לאפשר הורדה?</translation>
<translation id="347699201225182431">תוסף זה מופיע ברשימה השחורה.</translation>
<translation id="2565875069387440417">היכנס עם חשבון Google שלך</translation>
<translation id="3464868340187708956">הוסף משתמש חדש</translation>
<translation id="6353618411602605519">מקלדת קרואטית</translation>
<translation id="5515810278159179124">אל תאפשר לאף אתר לעקוב אחר המיקום הפיזי שלי</translation>
<translation id="5999606216064768721">השתמש בגבולות ובשורת הכותרת של המערכת</translation>
<translation id="904752364881701675">פינה שמאלית תחתונה</translation>
<translation id="3398951731874728419">פרטי שגיאה:</translation>
<translation id="8943805475239098364">האם ברצונך לחפש עם <ph name="NEW_GOOGLE_HOST"/> במקום עם <ph name="CURRENT_GOOGLE_HOST"/>?</translation>
<translation id="3813510441224209252">פרמוט בהמתנה</translation>
<translation id="1464570622807304272">נסה זאת - הקלד &quot;orchids&quot; והקש Enter.</translation>
<translation id="8026684114486203427">כדי להשתמש ב-Chrome Web Store, עליך להיכנס עם חשבון Google.</translation>
<translation id="1486096554574027028">חפש בסיסמאות</translation>
<translation id="4631887759990505102">אמן</translation>
<translation id="3845608881815490588">חלק מהאפשרויות הושבתו על ידי מנהל המערכת שלך ואחרים מנוהלים על ידי תוסף.</translation>
<translation id="8417276187983054885">הגדר את <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="3056462238804545033">אופס! משהו השתבש במהלך ניסיון האימות שלך. בדוק שוב את אישורי ההתחברות שלך ונסה שוב. </translation>
<translation id="2018352199541442911">מצטערים, מכשיר האחסון החיצוני שלך אינו נתמך בשלב זה.</translation>
<translation id="5298420986276701358">הכניסה לחשבון שלך ב-Google Apps מאפשרת לך לנהל מרחוק את התצורה של התקן <ph name="PRODUCT_NAME"/> זה מהענן.</translation>
<translation id="2678063897982469759">הפוך מחדש לפעיל</translation>
<translation id="2939276286614236651"><ph name="PRODUCT_NAME"/> לא יכול לסנכרן את הנתונים שלך מכיוון שפרטי הכניסה של החשבון שלך אינם מעודכנים.</translation>
<translation id="1779766957982586368">סגור חלון</translation>
<translation id="4850886885716139402">הצג</translation>
<translation id="89217462949994770">הזנת PIN שגוי יותר מדי פעמים. פנה אל <ph name="CARRIER_ID"/> כדי לקבל מפתח חדש לביטול נעילה של PIN בן 8 ספרות.</translation>
<translation id="5920618722884262402">חסום מילים פוגעניות</translation>
<translation id="5120247199412907247">תצורה מתקדמת</translation>
<translation id="5922220455727404691">השתמש ב-SSL 3.0</translation>
<translation id="1368352873613152012">מדיניות הפרטיות של 'גלישה בטוחה'</translation>
<translation id="5105859138906591953">כדי לייבא סימניות של 'סרגל הכלים של Google' ל-Chrome, עליך להיות מחובר לחשבון Google. היכנס ונסה לייבא שוב.</translation>
<translation id="8899851313684471736">פתח קישור &amp;בחלון חדש</translation>
<translation id="4110342520124362335">קובצי Cookie מ-<ph name="DOMAIN"/> חסומים.</translation>
<translation id="3303818374450886607">עותקים</translation>
<translation id="2019718679933488176">&amp;פתח שמע בכרטיסייה חדשה</translation>
<translation id="1031362278801463162">טוען תצוגה מקדימה</translation>
<translation id="4409697491990005945">שוליים</translation>
<translation id="4138267921960073861">הצג שמות משתמשים ותמונות במסך הכניסה</translation>
<translation id="7465778193084373987">כתובת אתר לביטול אישור של Netscape</translation>
<translation id="5976690834266782200">מוסיף פריטים לתפריט ההקשר של הכרטיסייה לקיבוץ כרטיסיות.</translation>
<translation id="4755240240651974342">מקלדת פינית</translation>
<translation id="7421925624202799674">&amp;הצג את מקור הדף</translation>
<translation id="3940082421246752453">השרת אינו תומך בגרסת ה-HTTP שבה נעשה שימוש בבקשה.</translation>
<translation id="5481220874745676347">התאמה אישית של המשתמש: <ph name="PROFILE_NAME"/></translation>
<translation id="661719348160586794">הסיסמאות השמורות שלך יופיעו כאן.</translation>
<translation id="6686490380836145850">סגור את הכרטיסיות משמאל</translation>
<translation id="5608669887400696928"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> שעות</translation>
<translation id="2624449429763181457">לחץ לחיצה ממושכת על המקשים Control‏, Alt או Shift כדי להציג את קיצורי המקשים עבור מקשי צירוף אלה.</translation>
<translation id="6645984541666123347">מציג את כמות הזיכרון הפנוי באזור הסטטוס. לחץ על התפריט לקבלת מידע נוסף על זיכרון מערכת.</translation>
<translation id="8844709414456935411"><ph name="PRODUCT_NAME"/>
זיהה שמוצר של ESET משבש חיבורים מאובטחים. לרוב
אין זו בעיית אבטחה, מכיוון שתוכנת ESET פועלת בדרך כלל
באותו מחשב. עם זאת, בשל רגישות להיבטים ספציפיים
של החיבורים המאובטחים של
<ph name="PRODUCT_NAME"/>, יש להגדיר את מוצרי ESET שלא לבצע את את השיבוש.
לחץ על הקישור 'למידע נוסף' לקבלת הוראות.</translation>
<translation id="3936877246852975078">הבקשות לשרת נחסמו באופן זמני.</translation>
<translation id="1829483195200467833">נקה הגדרות לפתיחה אוטומטית</translation>
<translation id="2359244647993923521">חלק מההעדפות הושבתו על ידי מנהל המערכת שלך ואחרות מנוהלות על ידי תוסף.</translation>
<translation id="2738771556149464852">לא אחרי</translation>
<translation id="5774515636230743468">מניפסט:</translation>
<translation id="719464814642662924">Visa</translation>
<translation id="7474889694310679759">מקלדת אנגלית (קנדה)</translation>
<translation id="1817871734039893258">שחזור קבצים של Microsoft</translation>
<translation id="2423578206845792524">שמ&amp;ור תמונה בשם...</translation>
<translation id="6954850746343724854">אפשר Native Client עבור כל יישומי האינטרנט, גם כאלה שלא הותקנו מחנות האינטרנט של Chrome.</translation>
<translation id="6839929833149231406">אזור</translation>
<translation id="9068931793451030927">נתיב:</translation>
<translation id="2166105301751167082">נהל כוונות...</translation>
<translation id="283278805979278081">צלם.</translation>
<translation id="7320906967354320621">לא פעילה</translation>
<translation id="1407050882688520094">יש לך אישורים בקובץ המזהים רשויות אישורים אלה:</translation>
<translation id="1051694321716046412">התאמה אישית של משתמש...</translation>
<translation id="4287689875748136217">לא ניתן לטעון את דף האינטרנט מכיוון שהשרת לא שלח נתונים.</translation>
<translation id="1634788685286903402">בטח באישור זה לזיהוי משתמשי דוא&quot;ל:</translation>
<translation id="3154015489111064513">השתמש ב-DHCP</translation>
<translation id="8642489171979176277">הגיע דרך ייבוא מסרגל הכלים של Google</translation>
<translation id="4142744419835627535">השלמה אוטומטית מיידית של Instant</translation>
<translation id="4684427112815847243">סנכרן הכל</translation>
<translation id="1125520545229165057">Dvorak ‏(Hsu)</translation>
<translation id="8940229512486821554">הרץ את הפקודה של <ph name="EXTENSION_NAME"/>:‏ <ph name="SEARCH_TERMS"/></translation>
<translation id="2232876851878324699">הקובץ הכיל אישור אחד, שלא יובא:</translation>
<translation id="7787129790495067395">אתה משתמש כרגע במשפט סיסמה. אם שכחת את משפט הסיסמה שלך, תוכל לאפס את הסינכרון כדי לנקות את הנתונים שלך משרתי Google באמצעות מרכז השליטה של Google.</translation>
<translation id="2686759344028411998">לא ניתן לזהות מודולים שנטענו.</translation>
<translation id="572525680133754531">מעבד גבול מסביב לשכבות עיבוד מאוחדות כדי לסייע בניקוי הבאגים ובחקירה של איחוד השכבות.</translation>
<translation id="37613671848467444">פתח בחלון &amp;גלישה בסתר</translation>
<translation id="2519040785135695148">אתר זה לא הורשה לרשום מטפל מותאם אישית בכתובות אתר.</translation>
<translation id="3317459757438853210">דו-צדדי</translation>
<translation id="8788054318005539616">הפסק לסנכרן חשבון זה</translation>
<translation id="2011110593081822050">Web Worker:‏ <ph name="WORKER_NAME"/></translation>
<translation id="3294437725009624529">אורח</translation>
<translation id="350069200438440499">שם הקובץ:</translation>
<translation id="6232017090690406397">סוללה</translation>
<translation id="9058204152876341570">משהו חסר</translation>
<translation id="8494979374722910010">ניסיון ההתחברות לשרת נכשל.</translation>
<translation id="7810202088502699111">הודעות קופצות נחסמו בדף זה.</translation>
<translation id="8190698733819146287">התאם אישית שפה וקלט...</translation>
<translation id="3808873045540128170">זה סופו של כל חלון!</translation>
<translation id="3452404311384756672">מרווח אחזור:</translation>
<translation id="646727171725540434">שרת Proxy של HTTP</translation>
<translation id="7576690715254076113">אסוף</translation>
<translation id="6355108086588020252">מנהל ה-IT השבית אפשרויות מסוימות.</translation>
<translation id="1006316751839332762">משפט-סיסמה של הצפנה</translation>
<translation id="8795916974678578410">חלון חדש</translation>
<translation id="2733275712367076659">יש לך אישורים מארגונים אלה שזיהו אותך:</translation>
<translation id="4801512016965057443">אפשר נדידת נתונים לנייד </translation>
<translation id="2515586267016047495">Alt</translation>
<translation id="4839122884004914586">עקוף את רשימת עיבוד התוכנה</translation>
<translation id="2046040965693081040">השתמש בדפים הנוכחיים</translation>
<translation id="3798449238516105146">גרסה</translation>
<translation id="5764483294734785780">ש&amp;מור שמע כ...</translation>
<translation id="5252456968953390977">נדידה</translation>
<translation id="8744641000906923997">Romaji</translation>
<translation id="8507996248087185956"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> דקות</translation>
<translation id="4845656988780854088">סנכרן רק הגדרות ונתונים\nשהשתנו מאז הכניסה האחרונה\n(נדרשת הסיסמה הקודמת)</translation>
<translation id="348620396154188443">אפשר לכל האתרים להציג התראות בשולחן העבודה</translation>
<translation id="8214489666383623925">פתח קובץ...</translation>
<translation id="4583537898417244378">קובץ לא חוקי או פגום.</translation>
<translation id="5230160809118287008">Goats Teleported</translation>
<translation id="1701567960725324452">אם תפסיק את הסינכרון, הנתונים השמורים במחשב זה והנתונים השמורים בחשבון Google שלך יישארו בשני המקומות. עם זאת, לא יתבצע סינכרון של נתונים חדשים שתוסיף או של שינויים שתבצע בנתונים הקיימים.</translation>
<translation id="7761701407923456692">אישור השרת אינו תואם לכתובת האתר.</translation>
<translation id="3885155851504623709">קהילה</translation>
<translation id="4910171858422458941">לא ניתן להפוך יישומי פלאגין שמושבתים על ידי מדיניות של ארגון לפעילים</translation>
<translation id="4495419450179050807">אל תציג בדף זה</translation>
<translation id="3096212521773120572">הפעל חלון 6</translation>
<translation id="1225544122210684390">התקן דיסק קשיח</translation>
<translation id="5560242443494923856">הפוך 'קיצורי דרך' בסרגל הכתובות לפעיל.</translation>
<translation id="939736085109172342">תיקייה חדשה</translation>
<translation id="4933484234309072027">מוטבע ב-<ph name="URL"/></translation>
<translation id="5554720593229208774">רשות אישורי דוא&quot;ל</translation>
<translation id="862750493060684461">קובץ שמור של CSS</translation>
<translation id="7690853182226561458">הוסף &amp;תיקיה...</translation>
<translation id="7968982339740310781">הצג פרטים</translation>
<translation id="8036733667327328174">אל תאפשר לאף אתר לרשום כוונות</translation>
<translation id="2832519330402637498">פינה שמאלית עליונה</translation>
<translation id="6749695674681934117">הזן שם עבור התיקיה החדשה</translation>
<translation id="6204994989617056362">תוסף מו&quot;מ חוזר של SSL היה חסר בלחיצת היד המאובטחת. באתרים מסוימים, הידועים בתמיכתם בתוסף המו&quot;מ החוזר, Chrome דורש לחיצת יד מאובטחת יותר כדי למנוע רמה של מתקפות ידועות. השמטת תוסף זה מציינת שהחיבור שלך עוכב וטופל במהלך המעבר.</translation>
<translation id="6679492495854441399">אופס! אירעה בעיית תקשורת ברשת במהלך ניסיון ההרשמה של התקן זה. בדוק את חיבור הרשת ונסה שוב.</translation>
<translation id="2879755071890315043">המתן בעת הגדרת הרשת לנייד שלך.</translation>
<translation id="7789962463072032349">השהה</translation>
<translation id="121827551500866099">הצג את כל ההורדות...</translation>
<translation id="1562633988311880769">היכנס אל <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="5949910269212525572">לא ניתן לזהות את כתובת ה-DNS של השרת.</translation>
<translation id="3115147772012638511">ממתין לקובץ שמור...</translation>
<translation id="257088987046510401">עיצובים</translation>
<translation id="6771079623344431310">לא ניתן להתחבר לשרת proxy</translation>
<translation id="409980434320521454">הסינכרון נכשל</translation>
<translation id="1368725949478140659">טען בכל זאת</translation>
<translation id="2200129049109201305">לדלג על סינכרון נתונים מוצפנים?</translation>
<translation id="1426410128494586442">כן</translation>
<translation id="6725970970008349185">מספר המועמדים לתצוגה בדף</translation>
<translation id="6198252989419008588">שנה PIN</translation>
<translation id="5749483996735055937">אירעה בעיה במהלך ההעתקה של תמונת השחזור למכשיר.</translation>
<translation id="3520476450377425184">נותרו <ph name="NUMBER_MANY"/> ימים</translation>
<translation id="7643817847124207232">חיבור האינטרנט אבד.</translation>
<translation id="932327136139879170">בית</translation>
<translation id="2560794850818211873">הע&amp;תק כתובת אתר של סרטון וידאו</translation>
<translation id="6042708169578999844">הנתונים שלך ב-<ph name="WEBSITE_1"/> ו-<ph name="WEBSITE_2"/></translation>
<translation id="5302048478445481009">שפה</translation>
<translation id="4191334393248735295">אורך</translation>
<translation id="3619051884944784882">&amp;סיים תהליך</translation>
<translation id="5553089923092577885">מיפויי מדיניות אישור </translation>
<translation id="5600907569873192868">נותרו <ph name="NUMBER_MANY"/> דקות</translation>
<translation id="1519704592140256923">בחר מיקום</translation>
<translation id="1275018677838892971">האתר בכתובת <ph name="HOST_NAME"/> כולל אלמנטים מתוך אתרים אחרים שדווחו כאתרים &quot;מתחזים&quot;. אתרים מתחזים משדלים בתחבולות את המשתמשים לחשוף פרטים אישיים או נתונים כספיים, לעתים על ידי העמדת פנים שהם נציגי מוסדות אמינים, למשל בנקים.</translation>
<translation id="702455272205692181"><ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="7170041865419449892">מחוץ לטווח</translation>
<translation id="908263542783690259">הסר היסטוריית גלישה</translation>
<translation id="7518003948725431193">לא נמצא דף אינטרנט עבור כתובת האינטרנט: <ph name="URL"/></translation>
<translation id="745602119385594863">מנוע חיפוש חדש:</translation>
<translation id="7484645889979462775">לעולם לא עבור אתר זה</translation>
<translation id="8666066831007952346">נותרו <ph name="NUMBER_TWO"/> ימים</translation>
<translation id="9086455579313502267">אין אפשרות לגשת לרשת</translation>
<translation id="4161592545897541416">הגבל את Instant לטעינת דפי חיפוש בלבד.</translation>
<translation id="5595485650161345191">ערוך כתובת</translation>
<translation id="2374144379568843525">&amp;הסתר חלונית איות</translation>
<translation id="2694026874607847549">קובץ Cookie אחד</translation>
<translation id="4393664266930911253">הפוך תכונות אלה לפעילות...</translation>
<translation id="6390842777729054533">נותרו <ph name="NUMBER_ZERO"/> שניות</translation>
<translation id="3909791450649380159">גז&amp;ור</translation>
<translation id="2955913368246107853">סגור את חלונית החיפוש</translation>
<translation id="5642508497713047">חותם CRL</translation>
<translation id="813082847718468539">הצג נתוני אתר</translation>
<translation id="3122464029669770682">CPU</translation>
<translation id="1684861821302948641">מחק דפים</translation>
<translation id="6092270396854197260">MSPY</translation>
<translation id="6802031077390104172"><ph name="USAGE"/> (<ph name="OID"/>)</translation>
<translation id="4052120076834320548">זעיר</translation>
<translation id="6623138136890659562">הצג רשתות פרטיות בתפריט 'רשתות' כדי לאפשר את החיבור ל-VPN.</translation>
<translation id="8969837897925075737">מאמת עדכון מערכת…</translation>
<translation id="3393716657345709557">הערך המבוקש לא נמצא בקובץ השמור.</translation>
<translation id="7191454237977785534">שמירה בשם</translation>
<translation id="7241389281993241388">היכנס אל <ph name="TOKEN_NAME"/> כדי לייבא את אישור הלקוח.</translation>
<translation id="40334469106837974">שנה פריסת דף</translation>
<translation id="4804818685124855865">נתק</translation>
<translation id="2617919205928008385">אין מספיק שטח</translation>
<translation id="210445503571712769">העדפות מסונכרנות</translation>
<translation id="1608306110678187802">הדפס מסגרת...</translation>
<translation id="7427315641433634153">MSCHAP</translation>
<translation id="3719388386220274270">שלח משוב 'מילוי אוטומטי' נוסף</translation>
<translation id="6622980291894852883">המשך לחסום תמונות</translation>
<translation id="5937837224523037661">כשאני נתקל ביישומי פלאגין באתר:</translation>
<translation id="1710259589646384581">מערכת הפעלה</translation>
<translation id="1609870356151088464">נהל סימניות</translation>
<translation id="4988792151665380515">נכשל ייצוא מפתח ציבורי.</translation>
<translation id="6333049849394141510">בחר מה לסנכרן</translation>
<translation id="7751260505918304024">הצג הכל</translation>
<translation id="446322110108864323">הגדרות קלט Pinyin</translation>
<translation id="4948468046837535074">פתח את הדפים הבאים:</translation>
<translation id="5222676887888702881">יציאה</translation>
<translation id="6978121630131642226">מנועי חיפוש</translation>
<translation id="662720828712108508">לאפשר ל-<ph name="HANDLER_TITLE"/> (<ph name="HANDLER_HOSTNAME"/>) לפתוח את כל קישורי <ph name="PROTOCOL"/> במקום את <ph name="REPLACED_HANDLER_TITLE"/>?</translation>
<translation id="6839225236531462745">שגיאה של מחיקת אישור</translation>
<translation id="6745994589677103306">אל תעשה דבר</translation>
<translation id="5342221287123687807">אפס לעיצוב ברירת המחדל</translation>
<translation id="855081842937141170">כרטיסיית Pin</translation>
<translation id="6263541650532042179">אפס סינכרון</translation>
<translation id="6513247462497316522">Google Chrome ישתמש בנתונים לנייד אם אתה לא מחובר לרשת אחרת.</translation>
<translation id="6055392876709372977">PKCS #1 SHA-256 עם הצפנת RSA</translation>
<translation id="7903984238293908205">קאטקאנה</translation>
<translation id="3781488789734864345">בחר רשת לנייד</translation>
<translation id="268053382412112343">הי&amp;סטוריה</translation>
<translation id="2723893843198727027">מצב מפתח:</translation>
<translation id="7939062555109487992">אפשרויות מתקדמות</translation>
<translation id="1722567105086139392">קישור</translation>
<translation id="2620436844016719705">מערכת</translation>
<translation id="5362741141255528695">בחר קובץ מפתח פרטי.</translation>
<translation id="8638842473654406096">פתח מחדש את הדף</translation>
<translation id="4580526846085481512">האם אתה בטוח שברצונך למחוק את פריטי $1 אלה?</translation>
<translation id="5292890015345653304">הכנס כרטיס SD או מקל זיכרון USB</translation>
<translation id="5583370583559395927">זמן שנותר: <ph name="TIME_REMAINING"/></translation>
<translation id="8065982201906486420">לחץ כדי להפעיל את הפלאגין <ph name="PLUGIN_NAME"/>.</translation>
<translation id="6219717821796422795">Hanyu</translation>
<translation id="3725367690636977613">דפים</translation>
<translation id="2688477613306174402">תצורה</translation>
<translation id="1090126737595388931">אין יישומים פועלים ברקע</translation>
<translation id="1195447618553298278">שגיאה לא ידועה.</translation>
<translation id="3353284378027041011">לפני <ph name="NUMBER_FEW"/> ימים</translation>
<translation id="6368046945223687609">עיכוב בפלייליסט</translation>
<translation id="8811462119186190367">שפת Chrome השתנתה מ&quot;<ph name="FROM_LOCALE"/>&quot; ל&quot;<ph name="TO_LOCALE"/>&quot; לאחר סינכרון ההגדרות.</translation>
<translation id="1087119889335281750">&amp;אין הצעות לאיות</translation>
<translation id="5228309736894624122">שגיאת פרוטוקול SSL.</translation>
<translation id="8216170236829567922">שיטת קלט תאית (מקלדת Pattachote)</translation>
<translation id="8464132254133862871">חשבון משתמש זה אינו זכאי לקבלת השירות.</translation>
<translation id="6812349420832218321">לא ניתן להפעיל את <ph name="PRODUCT_NAME"/> בתור בסיס.</translation>
<translation id="5076340679995252485">&amp;הדבק</translation>
<translation id="2904348843321044456">הגדרות תוכן...</translation>
<translation id="1055216403268280980">ממדי התמונה</translation>
<translation id="7032947513385578725">מכשיר Flash</translation>
<translation id="5518442882456325299">מנוע החיפוש הנוכחי:</translation>
<translation id="14171126816530869">זהות <ph name="ORGANIZATION"/> ב-<ph name="LOCALITY"/> אומתה על ידי <ph name="ISSUER"/>.</translation>
<translation id="6263082573641595914">גרסת רשות אישורים של Microsoft</translation>
<translation id="3105917916468784889">צלם צילום מסך</translation>
<translation id="1741763547273950878">הדף ב-<ph name="SITE"/></translation>
<translation id="3270450410717929853">הוא יוכל לגשת אל:</translation>
<translation id="1587275751631642843">קונסולת JavaScript&amp;</translation>
<translation id="8460696843433742627">התקבלה תגובה לא חוקית בעת ניסיון לטעון את <ph name="URL"/>.
ייתכן שהשרת הושבת לצורך תחזוקה או הוגדר באופן שגוי.</translation>
<translation id="297870353673992530">שרת DNS:</translation>
<translation id="3222066309010235055">קדם-עיבוד: <ph name="PRERENDER_CONTENTS_NAME"/></translation>
<translation id="6410063390789552572">לא ניתן לגשת לספריית רשת</translation>
<translation id="6880587130513028875">תמונות נחסמו בדף זה</translation>
<translation id="851263357009351303">אפשר ל-<ph name="HOST"/> להציג תמונות תמיד</translation>
<translation id="3511307672085573050">העתק כתוב&amp;ת קישור</translation>
<translation id="6655190889273724601">מצב מפתח</translation>
<translation id="1071917609930274619">קידוד נתונים</translation>
<translation id="3473105180351527598">הפעל הגנה נגד התחזות ותוכנות זדוניות</translation>
<translation id="6151323131516309312">לחץ על <ph name="SEARCH_KEY"/> כדי לחפש ב-<ph name="SITE_NAME"/></translation>
<translation id="6216679966696797604">התחל הפעלת 'אורח'</translation>
<translation id="8844703966364420804">אין כאן שום קסם.</translation>
<translation id="5456397824015721611">מספר תווים מרבי במאגר טרום-עריכה, כולל קלט של סמלי
Zhuyin</translation>
<translation id="2342959293776168129">הסר את היסטוריית ההורדות</translation>
<translation id="2503522102815150840">בום!... הדפדפן קרס</translation>
<translation id="7201354769043018523">צד ימין של הסוגריים</translation>
<translation id="6745789064498140868">הדפסה - <ph name="PREVIEW_TAB_TITLE"/></translation>
<translation id="7523913831415327888">נבחרו $1 פריטים, $2</translation>
<translation id="425878420164891689">מחשב זמן עד שמתמלא</translation>
<translation id="508794495705880051">הוסף כרטיס אשראי חדש...</translation>
<translation id="1425975335069981043">נדידה:</translation>
<translation id="1272079795634619415">הפסק</translation>
<translation id="5442787703230926158">שגיאת סנכרון...</translation>
<translation id="2462724976360937186">מזהה מפתח של רשות אישורים</translation>
<translation id="6786747875388722282">תוספים</translation>
<translation id="3944384147860595744">הדפס מכל מקום</translation>
<translation id="2570648609346224037">אירעה בעיה במהלך ההורדה של תמונת השחזור.</translation>
<translation id="4306718255138772973">שרת Proxy של Cloud Print</translation>
<translation id="9053965862400494292">אירעה שגיאה בעת הנסיון להגדיר סנכרון.</translation>
<translation id="8596540852772265699">קבצים מותאמים אישית</translation>
<translation id="7017354871202642555">לא ניתן להגדיר מצב לאחר שהחלון הוגדר.</translation>
<translation id="3101709781009526431">תאריך ושעה</translation>
<translation id="3960611155749707703">הפעל את החלון האחרון</translation>
<translation id="69375245706918574">התאם אישית את העדפות הסינכרון</translation>
<translation id="833853299050699606">מידע על התוכנית אינו זמין.</translation>
<translation id="1737968601308870607">דווח על באג</translation>
<translation id="7326487563595667270">בועה להתקנת יישומים חדשים</translation>
<translation id="4571852245489094179">ייבא סימניות והגדרות</translation>
<translation id="434849659521617751">נבחרה ספריה אחת</translation>
<translation id="4421917670248123270">סגור ובטל הורדות</translation>
<translation id="5605623530403479164">מנועי חיפוש אחרים</translation>
<translation id="8887243200615092733"><ph name="PRODUCT_NAME"/> יכול עכשיו לסנכרן את הסיסמאות שלך. כדי להגן על הנתונים שלך, עליך לאשר את פרטי החשבון שלך.</translation>
<translation id="5710435578057952990">הזהות של אתר זה לא אומתה.</translation>
<translation id="3452884066206827415">טען מראש את מנוע החיפוש המוגדר כברירת מחדל עבור Instant.</translation>
<translation id="495170559598752135">פעולות</translation>
<translation id="1661245713600520330">דף זה מפרט את כל המודולים שנטענו בתהליך הראשי ואת המודולים הרשומים לטעינה בשלב מאוחר יותר.</translation>
<translation id="2760297631986865803">התאמה אישית של משתמש...</translation>
<translation id="5451646087589576080">הצג מסגרת &amp;ופרטים</translation>
<translation id="664271268954513498">ערך המדיניות</translation>
<translation id="3368922792935385530">מחובר</translation>
<translation id="3498309188699715599">הגדרות קלט Chewing</translation>
<translation id="8486154204771389705">שמור בדף זה</translation>
<translation id="3866443872548686097">מדיית השחזור שלך מוכנה. ניתן להסיר אותה מהמערכת.</translation>
<translation id="6824564591481349393">העתק כתובת &amp;דוא&quot;ל</translation>
<translation id="907148966137935206">אל תרשה לאף אתר להציג הודעות קופצות (מומלץ)</translation>
<translation id="5184063094292164363">קונסולת JavaScript&amp; </translation>
<translation id="333371639341676808">מנע מדף זה ליצור דיאלוגים נוספים.</translation>
<translation id="3973347941002960835">סמל:</translation>
<translation id="7632380866023782514">פינה ימנית עליונה</translation>
<translation id="4693789964669838452">FPS</translation>
<translation id="4925520021222027859">הזן סיסמה ספציפית ליישום:</translation>
<translation id="3494768541638400973">קלט יפני של Google (למקלדת יפנית)</translation>
<translation id="4994474651455208930">אפשר לאתרים לבקש להפוך למטפלי ברירת המחדל עבור פרוטוקולים</translation>
<translation id="5844183150118566785"><ph name="PRODUCT_NAME"/> מעודכן (<ph name="VERSION"/>)</translation>
<translation id="3118046075435288765">השרת סגר את החיבור באופן בלתי צפוי.</translation>
<translation id="8041140688818013446">סביר להניח שנוצר עומס יתר בשרת שמארח את דף האינטרנט או שאירעה בו שגיאה. כדי שלא ליצור תעבורה רבה מדי ולגרום להחמרת המצב,
<ph name="PRODUCT_NAME"/> הפסיק לאפשר העברת בקשות לשרת באופן זמני.
<ph name="LINE_BREAK"/>
אם לדעתך אופן פעולה זה אינו רצוי, לדוגמה, משום שאתה מנקה באגים באתר שלך,
בקר בדף <ph name="NET_INTERNALS_PAGE"/>
שבו תוכל למצוא מידע נוסף או להשבית את התכונה.</translation>
<translation id="1725068750138367834">&amp;מנהל הקבצים</translation>
<translation id="4254921211241441775">הפסק את סינכרון החשבון</translation>
<translation id="7791543448312431591">הוסף</translation>
<translation id="8569764466147087991">בחר קובץ לפתיחה</translation>
<translation id="5449451542704866098">אין תוכנית נתונים</translation>
<translation id="307505906468538196">צור חשבון Google</translation>
<translation id="2053553514270667976">מיקוד</translation>
<translation id="48838266408104654">&amp;מנהל המשימות</translation>
<translation id="4378154925671717803">טלפון</translation>
<translation id="3694027410380121301">בחר כרטיסייה קודמת</translation>
<translation id="6178664161104547336">בחר אישור</translation>
<translation id="1375321115329958930">סיסמאות שמורות</translation>
<translation id="1086573544069171115">הוספת מדפסות ענן...</translation>
<translation id="3341703758641437857">אפשר גישה לכתובות אתרים של קבצים</translation>
<translation id="5702898740348134351">&amp;ערוך מנועי חיפוש...</translation>
<translation id="734303607351427494">נהל מנועי חיפוש...</translation>
<translation id="8326478304147373412">PKCS #7, שרשרת אישורים</translation>
<translation id="3242765319725186192">מפתח משותף מראש:</translation>
<translation id="8089798106823170468">שתף את הגישה למדפסות שלך ושלוט בה באמצעות כל חשבון Google.</translation>
<translation id="1105608846356399385">בקר באתר האינטרנט</translation>
<translation id="5984992849064510607">מוסיף ערך של &quot;השתמש בכרטיסיות צדדיות&quot; לתפריט הקשר של רצועת הכרטיסיות. השתמש בו כדי להחליף בין הכרטיסיות שלמעלה (ברירת מחדל) והכרטיסיות שבצד. שימושי בצגים בעלי מסך רחב.</translation>
<translation id="7218608093942361839"><ph name="PRODUCT_NAME"/> <ph name="PRODUCT_VERSION"/> (פלטפורמה <ph name="PLATFORM_VERSION"/>)</translation>
<translation id="839736845446313156">הירשם</translation>
<translation id="4668929960204016307">,</translation>
<translation id="2409527877874991071">הזן שם חדש</translation>
<translation id="4240069395079660403">לא ניתן להציג את <ph name="PRODUCT_NAME"/> בשפה זו</translation>
<translation id="747114903913869239">שגיאה: לא ניתן לפענח תוסף</translation>
<translation id="5412637665001827670">מקלדת בולגרית</translation>
<translation id="1146204723345436916">יבוא סימניות מקובץ HTML...</translation>
<translation id="2113921862428609753">גישה לפרטי רשות</translation>
<translation id="5227536357203429560">הוסף רשת פרטית...</translation>
<translation id="732677191631732447">ה&amp;עתק כתובת אתר של שמע</translation>
<translation id="7224023051066864079">מסיכת רשת משנה:</translation>
<translation id="2401813394437822086">אין לך גישה לחשבון?</translation>
<translation id="243166756403268832">ההדבקה הושלמה.</translation>
<translation id="1906805647949588115">הפעל חלון 8</translation>
<translation id="2344262275956902282">השתמש במקשים - וכן = כדי ליצור רשימת מועמדים</translation>
<translation id="3609138628363401169">השרת אינו תומך בתוסף TLS לניהול משא ומתן חוזר.</translation>
<translation id="3369624026883419694">פותר מארח...</translation>
<translation id="8870413625673593573">נסגר לאחרונה</translation>
<translation id="9145357542626308749">אישור האבטחה של האתר נחתם באמצעות אלגוריתם חתימה חלש!</translation>
<translation id="8502803898357295528">הסיסמה שלך השתנתה</translation>
<translation id="4064488613268730704">נהל הגדרות של מילוי אוטומטי...</translation>
<translation id="6830600606572693159">דף האינטרנט <ph name="URL"/> אינו זמין כעת. ייתכן שהוא בעומס יתר או שהושבת לצורך תחזוקה.</translation>
<translation id="4145797339181155891">הוצא</translation>
<translation id="8417944620073548444">נותרו MB‎ <ph name="MEGABYTES"/></translation>
<translation id="7339898014177206373">חלון חדש</translation>
<translation id="3026202950002788510">עבור אל
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
יישומים &gt;‏ העדפות מערכת &gt;‏ רשת &gt;‏ מתקדם &gt;‏ שרתי proxy
<ph name="END_BOLD"/>
ובטל את הסימון עבור כל שרת proxy שנבחר.</translation>
<translation id="3759371141211657149">ניהול הגדרות המטפל...</translation>
<translation id="2246340272688122454">מוריד תמונת שחזור...</translation>
<translation id="5305688511332277257">לא מותקנים אישורים</translation>
<translation id="7770995925463083016">לפני <ph name="NUMBER_TWO"/> דקות</translation>
<translation id="2816269189405906839">שטת קלט סינית (cangjie)</translation>
<translation id="8395901698320285466">מימדים</translation>
<translation id="7087282848513945231">מחוז</translation>
<translation id="2149951639139208969">פתח כתובת בכרטיסייה חדשה</translation>
<translation id="175196451752279553">פ&amp;תח מחדש את הכרטיסייה הסגורה</translation>
<translation id="5992618901488170220">לא ניתן לטעון את דף האינטרנט משום שהמחשב שלך עבר למצב שינה או תרדמה.
במקרה כזה, החיבורים לרשת
מתנתקים ובקשות חדשות ברשת נכשלות. טעינה מחדש של הדף
תפתור את הבעיה.</translation>
<translation id="2655386581175833247">אישור משתמש:</translation>
<translation id="5039804452771397117">אפשר</translation>
<translation id="5435964418642993308">הקש Enter כדי לחזור, ועל מקש תפריט הקשר כדי להציג היסטוריה </translation>
<translation id="81686154743329117">ZRM</translation>
<translation id="7564146504836211400">קובצי cookie ונתונים אחרים</translation>
<translation id="2266011376676382776">הדפים אינם מגיבים</translation>
<translation id="2714313179822741882">הגדרות קלט Hangul</translation>
<translation id="8658163650946386262">הגדר סנכרון...</translation>
<translation id="3100609564180505575">מודולים (<ph name="TOTAL_COUNT"/>) - התנגשויות ידועות: <ph name="BAD_COUNT"/>, חשודות: <ph name="SUSPICIOUS_COUNT"/></translation>
<translation id="3627671146180677314">מועד חידוש של אישור Netscape</translation>
<translation id="8652487083013326477">לחצן בחירה של טווח דפים</translation>
<translation id="5204967432542742771">הזן סיסמה</translation>
<translation id="4388712255200933062"><ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> מבוסס על הרעיון שהדפסה יכולה להיות אינטואיטיבית, נגישה ושימושית יותר. באמצעות <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> תוכל להפוך את המדפסות שלך לזמינות מכל יישום אינטרנט או יישום לנייד המותאם ל-<ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/>.</translation>
<translation id="5485754497697573575">שחזר את כל הכרטיסיות</translation>
<translation id="3371861036502301517">כשל בהתקנת תוסף</translation>
<translation id="644038709730536388">מידע נוסף על האופן שבו תגן על עצמך באופן מקוון מפני תוכנה מזיקה.</translation>
<translation id="2155931291251286316">אפשר תמיד הודעות קופצות מ-<ph name="HOST"/></translation>
<translation id="3445830502289589282">אימות שלב 2:</translation>
<translation id="5650551054760837876">לא נמצאו תוצאות חיפוש.</translation>
<translation id="5494362494988149300">פתח &amp;בסיום</translation>
<translation id="2956763290572484660"><ph name="COOKIES"/> קובצי Cookie</translation>
<translation id="6780332117328899148">הצג גם מדיניות שלא נשלחה על ידי השרת</translation>
<translation id="6989836856146457314">שיטת קלט יפנית (למקלדת אמריקאית)</translation>
<translation id="9187787570099877815">המשך לחסום יישומי פלאגין</translation>
<translation id="8425492902634685834">הצמד לשורת המשימות</translation>
<translation id="6710464349423168835"><ph name="PRODUCT_NAME"/> לא הצליח לסנכרן את הנתונים שלך מפני שסנכרון אינו זמין עבור הדומיין שלך.</translation>
<translation id="825608351287166772">לאישורים יש פרק זמן מסוים שבו הם בתוקף, כמו כל מסמך מזהה (כדוגמת דרכון). האישור שהוצג לדפדפן שלך עדיין אינו תקף. כאשר אישור אינו בתוקף, מידע מסוים אודות מצב האישור (האם הוא בוטל וכבר לא אמין) אינו נדרש. לפיכך, לא ניתן לוודא שאישור זה מהימן. מומלץ לא להמשיך.</translation>
<translation id="7067206654479215370">אחזר מדיניות כעת</translation>
<translation id="741630086309232721">צא מהפעלת אורח</translation>
<translation id="601858197474825353">היסטוריה של סרגל הכתובות</translation>
<translation id="6957887021205513506">נראה שהאישור של השרת מזויף.</translation>
<translation id="7309459761865060639">סקור את עבודות ההדפסה ואת מצב המדפסת באופן מקוון.</translation>
<translation id="4803909571878637176">מסיר התקנה</translation>
<translation id="5209518306177824490">טביעת אצבע SHA-1</translation>
<translation id="3300768886937313568">שנה PIN של כרטיס SIM</translation>
<translation id="7447657194129453603">סטטוס הרשת:</translation>
<translation id="8375667793438132385">לאפשר ל-<ph name="INTENT_HANDLE_TITLE"/> (<ph name="INTENT_HANDLE_HOSTNAME"/>) לטפל בכוונות?</translation>
<translation id="1553538517812678578">לא מוגבל</translation>
<translation id="7947315300197525319">(בחר צילום מסך אחר)</translation>
<translation id="3612070600336666959">משבית</translation>
<translation id="3759461132968374835">לא התקבלו דיווחים על קריסות לאחרונה. קריסות שהתרחשו בזמן שאפשרות הדיווח על קריסות היתה מושבתת לא יופיעו כאן.</translation>
<translation id="1516602185768225813">פתח מחדש את הדפים שנפתחו אחרונים</translation>
<translation id="189210018541388520">פתח מסך מלא</translation>
<translation id="8795668016723474529">הוסף כרטיס אשראי</translation>
<translation id="5860033963881614850">כבוי</translation>
<translation id="3956882961292411849">טוען פרטים של חבילת נתונים לנייד, אנא המתן...</translation>
<translation id="689050928053557380">קנה חבילת נתונים...</translation>
<translation id="4235618124995926194">כלול דוא&quot;ל זה:</translation>
<translation id="4874539263382920044">על הכותרת להכיל תו אחד לפחות</translation>
<translation id="798525203920325731">מרחבי שמות של רשת </translation>
<translation id="263325223718984101"><ph name="PRODUCT_NAME"/> לא הצליח להשלים את ההתקנה, אך ימשיך לפעול מתמונת הדיסק שלו.</translation>
<translation id="6186893483313227582">סמל <ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="7025190659207909717">ניהול שירות של נתונים סלולריים</translation>
<translation id="8265096285667890932">השתמש בכרטיסיות צדדיות</translation>
<translation id="4250680216510889253">לא</translation>
<translation id="3949593566929137881">הזן PIN של כרטיס SIM</translation>
<translation id="6291953229176937411">&amp;הצג ב-Finder</translation>
<translation id="4781649528196590732">התמקד בחלונית הקודמת</translation>
<translation id="9187827965378254003">אוי, נראה שאין ניסויים זמינים כרגע.</translation>
<translation id="8933960630081805351">ה&amp;צג ב-Finder</translation>
<translation id="3041612393474885105">פרטי אישור</translation>
<translation id="7378810950367401542">/</translation>
<translation id="6562758426028728553">הזן PIN ישן וחדש.</translation>
<translation id="614161640521680948">שפה:</translation>
<translation id="3665650519256633768">תוצאות חיפוש</translation>
<translation id="3733127536501031542">שרת SSL עם הגברה</translation>
<translation id="3614837889828516995">הדפס ל-PDF</translation>
<translation id="4366553784388256545">רושם את המכשיר. אנא המתן...</translation>
<translation id="5745056705311424885">זוהה מקל זיכרון USB</translation>
<translation id="7651319298187296870">נדרשת התחברות לקבלת אישור משתמש.</translation>
<translation id="626568068055008686">סיסמה שגויה או קובץ פגום.</translation>
<translation id="5895875028328858187">הצג התראות כאשר אין מספיק נתונים או כשהם עומדים לפוג.</translation>
<translation id="939598580284253335">הזן משפט-סיסמה</translation>
<translation id="8418240940464873056">מצב Hanja</translation>
<translation id="7917972308273378936">מקלדת ליטאית </translation>
<translation id="8371806639176876412">ייתכן שהקלט של סרגל הכתובות נרשם</translation>
<translation id="5788367137662787332">מצטערים, לא ניתן לטעון לפחות מחיצה אחת במכשיר <ph name="DEVICE_LABEL"/>.</translation>
<translation id="6736329909263487977"><ph name="ISSUED_BY"/> ‏[<ph name="ISSUED_TO"/>]‏</translation>
<translation id="8899388739470541164">וייאטנאמית</translation>
<translation id="1282227640663454719">החתימה בטופס <ph name="FORM_SIGNATURE"/> היא עבור <ph name="FORM_URL"/> .</translation>
<translation id="4091434297613116013">גליונות נייר</translation>
<translation id="7475671414023905704">כתובת אתר לסיסמה שאבדה של Netscape</translation>
<translation id="3335947283844343239">פתח מחדש כרטיסייה שנסגרה</translation>
<translation id="4089663545127310568">הסר סיסמאות שמורות</translation>
<translation id="2480626392695177423">החלף מצב ניקוד ברוחב מלא/חלקי</translation>
<translation id="5830410401012830739">נהל הגדרות מיקום...</translation>
<translation id="8977410484919641907">מסונכרן...</translation>
<translation id="2794293857160098038">אפשרויות חיפוש ברירת מחדל</translation>
<translation id="3947376313153737208">ללא בחירה</translation>
<translation id="1346104802985271895">שיטת קלט וייטנאמית (TELEX)</translation>
<translation id="5935630983280450497">נותרה <ph name="NUMBER_ONE"/> דקה</translation>
<translation id="5889282057229379085">המספר המרבי של רשויות אישורים ברמת ביניים: <ph name="NUM_INTERMEDIATE_CA"/></translation>
<translation id="3180365125572747493">הזן סיסמה כדי להצפין את קובץ האישור הזה.</translation>
<translation id="5496587651328244253">ארגון</translation>
<translation id="5967867314010545767">הסר מההיסטוריה</translation>
<translation id="4821086771593057290">הסיסמה שלך השתנתה. נסה שוב עם הסיסמה החדשה.</translation>
<translation id="7075513071073410194">PKCS #1 MD5 עם הצפנת RSA</translation>
<translation id="4378727699507047138">השתמש בעיצוב קלאסי</translation>
<translation id="7124398136655728606">Esc מנקה את כל המאגר של טרום-עריכה</translation>
<translation id="8293206222192510085">הוסף סימנייה</translation>
<translation id="2592884116796016067">חלק מדף זה (HTML WebWorker) קרס וייתכן שלא יפעל כראוי.</translation>
<translation id="2529133382850673012">מקלדת אנגלית (ארה&quot;ב)</translation>
<translation id="4411578466613447185">חותם קוד</translation>
<translation id="1354868058853714482">Adobe Reader אינו מעודכן ועשוי להיות לא מאובטח.</translation>
<translation id="8943392635470173207">השתמש ב-<ph name="INTENT_HANDLER_TITLE"/></translation>
<translation id="6252594924928912846">התאם אישית הגדרות סינכרון...</translation>
<translation id="8425755597197517046">הד&amp;בק וחפש</translation>
<translation id="1093148655619282731">פרטים של אישור נבחר:</translation>
<translation id="5568069709869097550">אי אפשר להיכנס</translation>
<translation id="2743322561779022895">הפעלה:</translation>
<translation id="4722977855794593514">יישומים, תוספים ועיצובים</translation>
<translation id="4181898366589410653">לא נמצא מנגנון ביטול באישור השרת.</translation>
<translation id="8705331520020532516">מספר סידורי</translation>
<translation id="1665770420914915777">השתמש בדף 'כרטיסיות חדשות'</translation>
<translation id="2629089419211541119">לפני <ph name="NUMBER_ONE"/> שעה</translation>
<translation id="1691063574428301566">המחשב שלך יופעל מחדש כאשר העדכון יושלם.</translation>
<translation id="131364520783682672">Caps Lock</translation>
<translation id="3415261598051655619">נגיש לסקריפט:</translation>
<translation id="2335122562899522968">דף זה מגדיר קובצי Cookie.</translation>
<translation id="3786100282288846904">לא ניתן למחוק את &quot;$1&quot;: $2</translation>
<translation id="8461914792118322307">שרת proxy</translation>
<translation id="4656525291320872047">הצג את סטטוס הזיכרון</translation>
<translation id="455627352480893350">סימניות מסונכרנות</translation>
<translation id="4089521618207933045">יש תפריט משנה</translation>
<translation id="1936157145127842922">הצג בתיקייה</translation>
<translation id="2367567093518048410">רמה</translation>
<translation id="6982279413068714821">לפני <ph name="NUMBER_DEFAULT"/> דקות</translation>
<translation id="3952119550285200690">להוספת משתמש, התחבר תחילה לרשת.</translation>
<translation id="7977590112176369853">&lt;הזן שאילתה&gt;</translation>
<translation id="3449839693241009168">לחץ על <ph name="SEARCH_KEY"/> כדי לשלוח פקודות אל <ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="1478897831827830200">מבצע מעקב</translation>
<translation id="7443484992065838938">דוח תצוגה מקדימה</translation>
<translation id="5714678912774000384">הפעל את הכרטיסייה האחרונה</translation>
<translation id="9017608379655359501">ההדבקה בוטלה.</translation>
<translation id="3799598397265899467">כאשר אני עוזב את הדפדפן שלי</translation>
<translation id="8813811964357448561">גליון נייר</translation>
<translation id="2125314715136825419">המשך ללא עדכון Adobe Reader (לא מומלץ)</translation>
<translation id="1120026268649657149">מילת המפתח חייבת להיות ריקה או ייחודית</translation>
<translation id="542318722822983047">העבר את הסמן באופן אוטומטי לתו הבא</translation>
<translation id="5317780077021120954">שמור</translation>
<translation id="9027459031423301635">פתח קישור בכרטיסייה &amp;חדשה</translation>
<translation id="2251809247798634662">חלון חדש לגלישה בסתר</translation>
<translation id="358344266898797651">קלטית</translation>
<translation id="3625870480639975468">אפס מרחק מתצוגה</translation>
<translation id="8337399713761067085">אינך מחובר לאינטרנט כרגע</translation>
<translation id="5199729219167945352">ניסויים</translation>
<translation id="5055518462594137986">זכור את הבחירה שלי עבור כל הקישורים מסוג זה.</translation>
<translation id="246059062092993255">יישומי פלאגין נחסמו בדף זה.</translation>
<translation id="2870560284913253234">אתר</translation>
<translation id="6945221475159498467">בחר</translation>
<translation id="7724603315864178912">חתוך</translation>
<translation id="8456681095658380701">שם לא חוקי</translation>
<translation id="4164507027399414915">שחזר את כל התמונות הממוזערות שהוסרו</translation>
<translation id="917051065831856788">השתמש בכרטיסיות הצדדיות</translation>
<translation id="1976150099241323601">היכנס אל התקן אבטחה</translation>
<translation id="6620110761915583480">שמור קובץ</translation>
<translation id="4988526792673242964">דפים</translation>
<translation id="7543025879977230179">אפשרויות <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="2175607476662778685">סרגל הפעלה מהירה</translation>
<translation id="6434309073475700221">התעלם</translation>
<translation id="1367951781824006909">בחר קובץ</translation>
<translation id="3589825953300272289">מצא את הסימניות שלך בתפריט הכלים או בסרגל הסימניות.</translation>
<translation id="1425127764082410430">&amp;חפש <ph name="SEARCH_TERMS"/> ב-<ph name="SEARCH_ENGINE"/></translation>
<translation id="684265517037058883">(עדיין לא תקף)</translation>
<translation id="2027538664690697700">עדכן פלאגין...</translation>
<translation id="8205333955675906842">גופן Sans-Serif</translation>
<translation id="39964277676607559">לא היתה אפשרות לטעון את ה-Javascript‏ ‏'<ph name="RELATIVE_PATH"/>' עבור סקריפט תוכן.</translation>
<translation id="7447215573579476012">לא ניתן ליצור קשר עם היישום ב-<ph name="HOST_NAME"/> משום שחיבור הרשת שלך אינו פעיל. הדף ייטען כשהחיבור לרשת ישוחזר. <ph name="LINE_BREAK"/></translation>
<translation id="4284105660453474798">האם אתה בטוח שברצונך למחוק את &quot;$1&quot;?</translation>
<translation id="4378551569595875038">מתחבר...</translation>
<translation id="7029809446516969842">סיסמאות</translation>
<translation id="8053278772142718589">קבצים של PKCS #12</translation>
<translation id="6662016084451426657">שגיאת סנכרון: צור קשר עם מנהל המערכת כדי לאפשר סנכרון.</translation>
<translation id="2129904043921227933">שגיאת סנכרון: עדכן את משפט-הסיסמה לסנכרון...</translation>
<translation id="3129020372442395066">אפשרויות 'מילוי אוטומטי' של <ph name="PRODUCT_NAME_SHORT"/></translation>
<translation id="4114360727879906392">החלון הקודם</translation>
<translation id="8238649969398088015">טיפ עזרה</translation>
<translation id="5958418293370246440"><ph name="SAVED_FILES"/> / קבצי <ph name="TOTAL_FILES"/></translation>
<translation id="2350172092385603347">נעשה שימוש בהתאמה למקום, אך default_locale לא צוין במניפסט.</translation>
<translation id="8221729492052686226">אם לא יזמת בקשה זו, ייתכן שהיא מהווה ניסיון למתקפה על המערכת שלך. אלא אם נקטת פעולה מפורשת ליזום בקשה זו, עליך ללחוץ על 'אל תעשה כלום'.</translation>
<translation id="5894314466642127212">שליחת המשוב של המשתמש הצליחה</translation>
<translation id="894360074127026135">הגברה בינלאומית של Netscape</translation>
<translation id="6025294537656405544">גודל גופן מינימלי</translation>
<translation id="1201402288615127009">הבא</translation>
<translation id="1335588927966684346">תוכנית שירות:</translation>
<translation id="7857823885309308051">הפעולה עשויה להימשך כדקה...</translation>
<translation id="662870454757950142">תבנית הסיסמה שגויה.</translation>
<translation id="370665806235115550">טוען...</translation>
<translation id="2580924999637585241">סך הכל: <ph name="NUMBER_OF_SHEETS"/> <ph name="SHEETS_LABEL"/></translation>
<translation id="2076269580855484719">הסתר פלאגין זה</translation>
<translation id="254416073296957292">&amp;הגדרות שפה...</translation>
<translation id="6652975592920847366">צור מדיית שחזור של מערכת ההפעלה</translation>
<translation id="52912272896845572">קובץ המפתח הפרטי אינו חוקי</translation>
<translation id="3232318083971127729">ערך:</translation>
<translation id="8807632654848257479">יציב</translation>
<translation id="4209092469652827314">גדול</translation>
<translation id="4222982218026733335">אישור שרת לא תקף</translation>
<translation id="152234381334907219">פריטים שאף פעם לא נשמרו</translation>
<translation id="5600599436595580114">דף זה עבר עיבוד מראש.</translation>
<translation id="8494214181322051417">חדש!</translation>
<translation id="2386255080630008482">אישור השרת נשלל.</translation>
<translation id="2135787500304447609">&amp;המשך ביצוע</translation>
<translation id="8309505303672555187">בחר רשת:</translation>
<translation id="6143635259298204954">לא ניתן לפרוק את התוסף. כדי לפרוק תוספים בצורה בטוחה, יש צורך בנתיב לספריית הפרופילים שלך שלא מכיל קישור סמלי. לא קיים נתיב שכזה לפרופיל שלך.</translation>
<translation id="1813414402673211292">הסר נתוני גלישה</translation>
<translation id="4062903950301992112">אם אתה מבין שביקור באתר זה עלול לפגוע במחשב שלך, <ph name="PROCEED_LINK"/>.</translation>
<translation id="32330993344203779">ההתקן שלך נרשם בהצלחה לניהול ארגוני.</translation>
<translation id="2356762928523809690">שרת עדכונים אינו זמין (שגיאה: <ph name="ERROR_NUMBER"/>)</translation>
<translation id="219008588003277019"><ph name="NEXE_NAME"/> :Native Client יישום </translation>
<translation id="5436510242972373446">חפש ב-<ph name="SITE_NAME"/>:</translation>
<translation id="3800764353337460026">סגנון סמלים</translation>
<translation id="6719684875142564568"><ph name="NUMBER_ZERO"/> hours</translation>
<translation id="2096368010154057602">מחלקה</translation>
<translation id="1036561994998035917">המשך להשתמש ב-<ph name="ENGINE_NAME"/></translation>
<translation id="2839540115594929606">חריגים של כוונות אינטרנט</translation>
<translation id="8730621377337864115">בוצע</translation>
<translation id="4932733599132424254">תאריך</translation>
<translation id="6267166720438879315">בחר אישור כדי לאמת את עצמך מול <ph name="HOST_NAME"/></translation>
<translation id="8028653631868039867">קובץ זה הוא זדוני. האם ברצונך לשמור אותו בכל זאת?</translation>
<translation id="2422927186524098759">סרגל צד</translation>
<translation id="7839809549045544450">לשרת יש מפתח ציבורי ארעי וחלש מסוג Diffie-Hellman</translation>
<translation id="5515806255487262353">חפש במילון</translation>
<translation id="350048665517711141">בחר מנוע חיפוש</translation>
<translation id="2790805296069989825">מקלדת רוסית</translation>
<translation id="5708171344853220004">שם ראשי של Microsoft</translation>
<translation id="5464696796438641524">מקלדת פולנית</translation>
<translation id="7147317239056109068">ההדפסה אינה זמינה משום שהדף שאתה מנסה להדפיס קרס.</translation>
<translation id="2080010875307505892">מקלדת סרבית</translation>
<translation id="2953767478223974804">דקה <ph name="NUMBER_ONE"/></translation>
<translation id="201192063813189384">שגיאה בקריאת נתונים מהקובץ השמור.</translation>
<translation id="7851768487828137624">Canary</translation>
<translation id="6129938384427316298">הערה לאישור Netscape</translation>
<translation id="4262366363486082931">מיקוד בסרגל הכלים</translation>
<translation id="8210608804940886430">דף למטה</translation>
<translation id="473775607612524610">עדכן</translation>
<translation id="9065596142905430007"><ph name="PRODUCT_NAME"/> מעודכן</translation>
<translation id="1035650339541835006">הגדרות מילוי אוטומטי...</translation>
<translation id="6315493146179903667">הבא הכול קדימה</translation>
<translation id="1000498691615767391">בחר תיקיה לפתיחה</translation>
<translation id="3593152357631900254">הפוך מצב Fuzzy-Pinyin לפעיל</translation>
<translation id="3986734162472786257">כדי לשנות את הגדרות שרת ה-proxy, הפוך את ההגדרה &quot;<ph name="USE_SHARED_PROXIES"/>&quot; לפעילה.</translation>
<translation id="5015344424288992913">פותר פרוקסי...</translation>
<translation id="4389091756366370506"><ph name="VALUE"/> משתמש</translation>
<translation id="4724168406730866204">Eten 26</translation>
<translation id="308268297242056490">URI</translation>
<translation id="4479812471636796472">מקלדת Dvorak אנגלית (ארה&quot;ב)</translation>
<translation id="8673026256276578048">חפש באינטרנט...</translation>
<translation id="149347756975725155">לא היתה אפשרות לטעון את אייקון התוסף '<ph name="ICON"/>'.</translation>
<translation id="3011362742078013760">פתח את כל הסימניות בחלון &amp;גלישה בסתר</translation>
<translation id="3675321783533846350">הגדר פרוקסי כדי להתחבר לרשת.</translation>
<translation id="2148756636027685713">הפרמוט הסתיים</translation>
<translation id="5451285724299252438">תיבת טקסט של טווח דפים</translation>
<translation id="5669267381087807207">מפעיל</translation>
<translation id="7434823369735508263">מקלדת Dvorak אנגלית (בריטניה)</translation>
<translation id="1572103024875503863"><ph name="NUMBER_MANY"/> ימים</translation>
<translation id="1707463636381878959">שתף רשת זו עם משתמשים אחרים</translation>
<translation id="4803700730056013716">אפשר לכל האתרים לרשום כוונות</translation>
<translation id="2084978867795361905">MS-IME</translation>
<translation id="7227669995306390694">אין תוכנית נתונים של <ph name="NETWORK"/></translation>
<translation id="3481915276125965083">ההודעות הקופצות הבאות נחסמו בדף זה:</translation>
<translation id="7163503212501929773">נותרו <ph name="NUMBER_MANY"/> שעות</translation>
<translation id="7705276765467986571">לא ניתן לטעון דגם סימניה.</translation>
<translation id="2638286699381354126">עדכן...</translation>
<translation id="1196338895211115272">נכשל ייצוא מפתח פרטי.</translation>
<translation id="1459967076783105826">התוספים הוסיפו מנועי חיפוש</translation>
<translation id="5586329397967040209">הפוך לדף הבית שלי</translation>
<translation id="629730747756840877">חשבון</translation>
<translation id="8525306231823319788">מסך מלא</translation>
<translation id="5892507820957994680">עוקף את רשימת עיבוד התוכנה המובנית ומאפשר האצת GPU בתצורות מערכת בלתי נתמכות.</translation>
<translation id="9054208318010838">אפשר לכל האתרים לעקוב אחר המיקום הפיזי שלי</translation>
<translation id="3058212636943679650">אם תצטרך בעתיד לשחזר את מערכת ההפעלה של המחשב, תזדקק לכרטיס SD או למקל זיכרון USB לשחזור.</translation>
<translation id="2815382244540487333">קובצי ה-Cookie הבאים נחסמו:</translation>
<translation id="8882395288517865445">כלול כתובות מכרטיס פנקס הכתובות שלי</translation>
<translation id="374530189620960299">אישור האבטחה של האתר אינו אמין!</translation>
<translation id="8852407435047342287">רשימת היישומים, התוספים והעיצובים המותקנים אצלך</translation>
<translation id="8893928184421379330">מצטערים, לא ניתן לזהות את המכשיר <ph name="DEVICE_LABEL"/>.</translation>
<translation id="5647283451836752568">הפעל את כל יישומי הפלאגין כעת</translation>
<translation id="8642947597466641025">הגדל טקסט</translation>
<translation id="1293556467332435079">קבצים</translation>
<translation id="2490270303663597841">החל רק על הפעלה זו של גלישה פרטית</translation>
<translation id="3796616385525177872">מאפשר לתוספים ניסיוניים לתכונת המיקום הגיאוגרפי להשתמש בממשקי API של מיקום של מערכת ההפעלה (כאשר הם זמינים).</translation>
<translation id="1757915090001272240">Wide Latin</translation>
<translation id="8496717697661868878">הרץ פלאגין זה</translation>
<translation id="3450660100078934250">MasterCard</translation>
<translation id="2916073183900451334">לחיצה על המקש Tab תדגיש קישורים בדף וכן שדות של טפסים</translation>
<translation id="7772127298218883077">אודות <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="2090876986345970080">הגדרה של אבטחת מערכת</translation>
<translation id="9219103736887031265">תמונות</translation>
<translation id="7415834062450491574">שלח משוב אל Google.</translation>
<translation id="5453632173748266363">קירילית</translation>
<translation id="1008557486741366299">לא עכשיו</translation>
<translation id="8415351664471761088">המתן להשלמת ההורדה</translation>
<translation id="6442051556415866605">הפעל חלון 3</translation>
<translation id="5329858601952122676">&amp;מחק</translation>
<translation id="6100736666660498114">תפריט התחלה</translation>
<translation id="6275297011664564181">אין מדיניות פעילה כרגע!</translation>
<translation id="3994878504415702912">מרחק מתצוגה</translation>
<translation id="9009369504041480176">טוען (%<ph name="PROGRESS_PERCENT"/>)...</translation>
<translation id="8995603266996330174">מנוהל על ידי <ph name="DOMAIN"/></translation>
<translation id="5602600725402519729">טען &amp;שוב</translation>
<translation id="172612876728038702">ה-TPM נמצא בתהליך הגדרה. המתן בסבלנות; הדבר עשוי לקחת מספר דקות.</translation>
<translation id="1362165759943288856">רכשת נתונים לא מוגבלים בתאריך <ph name="DATE"/></translation>
<translation id="2078019350989722914">הזהר לפני היציאה (<ph name="KEY_EQUIVALENT"/>)</translation>
<translation id="7965010376480416255">זיכרון משותף</translation>
<translation id="2951809536086907720">סוג היאוריסטי: <ph name="HEURISTIC_TYPE"/>\nסוג שרת: <ph name="SERVER_TYPE"/>\nחתימה בשדה‏: <ph name="FIELD_SIGNATURE"/>\nחתימה על טופס <ph name="FORM_SIGNATURE"/>\nמזהה ניסוי: &quot;<ph name="EXPERIMENT_ID"/>&quot;</translation>
<translation id="6248988683584659830">חפש בהגדרות</translation>
<translation id="8323232699731382745">סיסמת רשת</translation>
<translation id="2750306679399709583">$1 x‏ $2</translation>
<translation id="462551743132815358">סגור ארכיון</translation>
<translation id="6588399906604251380">הפוך בדיקת איות לפעילה</translation>
<translation id="7053983685419859001">חסום</translation>
<translation id="2485056306054380289">אישור CA של שרת:</translation>
<translation id="6462109140674788769">מקלדת יוונית</translation>
<translation id="2727712005121231835">גודל ממשי</translation>
<translation id="8887733174653581061">תמיד למעלה</translation>
<translation id="5581211282705227543">לא מותקנים יישומי פלאגין</translation>
<translation id="3330206034087160972">צא ממצב מצגת</translation>
<translation id="610886263749567451">התראת JavaScript</translation>
<translation id="5488468185303821006">אפשר במצב גלישה פרטית</translation>
<translation id="6556866813142980365">בצע מחדש</translation>
<translation id="8824701697284169214">הוסף &amp;דף...</translation>
<translation id="2107287771748948380"><ph name="OBFUSCATED_CC_NUMBER"/>, תפוגה: <ph name="CC_EXPIRATION_DATE"/></translation>
<translation id="6584811624537923135">אשר הסרת התקנה</translation>
<translation id="7429235532957570505">לא ניתן להשבית יישומי פלאגין שמופעלים על ידי מדיניות הארגון</translation>
<translation id="7866522434127619318">מאפשרת אפשרות של 'לחץ להפעלה' בהגדרות התוכן של הפלאגין.</translation>
<translation id="6466988389784393586">&amp;פתח את כל הסימניות</translation>
<translation id="8860923508273563464">המתן להשלמת ההורדות</translation>
<translation id="6406506848690869874">סנכרן</translation>
<translation id="5288678174502918605">פתח &amp;מחדש את הכרטיסייה שנסגרה</translation>
<translation id="7238461040709361198">הסיסמה שלך בחשבון Google השתנתה מאז הפעם האחרונה שהתחברת במחשב זה.</translation>
<translation id="1956050014111002555">הקובץ הכיל אישורים מרובים שאף אחד מהם לא יובא:</translation>
<translation id="302620147503052030">לחצן הצג</translation>
<translation id="5512074755152723588">הקלדת כתובת אתר של כרטיסייה קיימת בסרגל הכתובות גורמת למיקוד מחדש של הכרטיסייה במקום טעינה בכרטיסייה הנוכחית.</translation>
<translation id="9157595877708044936">מגדיר...</translation>
<translation id="4475552974751346499">חפש בהורדות</translation>
<translation id="3021256392995617989">שאל אותי כאשר אתר מנסה לעקוב אחר המיקום הפיזי שלי (מומלץ)</translation>
<translation id="5185386675596372454">הגרסה החדשה ביותר של &quot;<ph name="EXTENSION_NAME"/>&quot; הושבתה מכיוון שהיא דורשת הרשאות נרחבות יותר.</translation>
<translation id="4285669636069255873">מקלדת פונטית רוסית</translation>
<translation id="4148925816941278100">American Express</translation>
<translation id="2320435940785160168">שרת זה דורש אישור לאימות ולא קיבל את האישור שנשלח על ידי הדפדפן. ייתכן שפג תוקפו של האישור, או שהשרת לא בוטח במנפיק שלו.
תוכל לנסות שוב עם אישור אחר, אם יש לך, או שיהיה עליך
להשיג אישור חוקי ממקור אחר.</translation>
<translation id="6295228342562451544">כאשר אתה מתחבר לאתר אינטרנט בטוח, השרת שמארח אתר זה מציג את הדפדפן שלך יחד עם &quot;אישור&quot;, לאימות זהותו. אישור זה מכיל פרטים מזהים כגון כתובת האתר, אשר מאומתים על ידי צד שלישי שהמחשב שלך בוטח בו. הבדיקה כי הכתובת באישור תואמת לכתובת של האתר, מאפשרת לוודא שאתה מתקשר באופן בטוח עם האתר שבו אתה מעוניין, ולא עם צד שלישי (כגון גורם פוגע ברשת שלך).</translation>
<translation id="6342069812937806050">זה עתה</translation>
<translation id="5605716740717446121">כרטיס ה-SIM שלך יושבת לצמיתות אם לא תוכל להזין את מפתח ביטול הנעילה הנכון של ה-PIN. ניסיונות שנותרו: <ph name="TRIES_COUNT"/></translation>
<translation id="8836712291807476944"><ph name="SAVED_BYTES"/> / <ph name="TOTAL_BYTES"/> בתים, עם הפסקה</translation>
<translation id="5502500733115278303">מיובא מ-Firefox</translation>
<translation id="569109051430110155">איתור אוטומטי</translation>
<translation id="4408599188496843485">ע&amp;זרה</translation>
<translation id="5399158067281117682">קודי ה-PIN אינם תואמים!</translation>
<translation id="6021987327127625071">נבחרו $1 ספריות</translation>
<translation id="8494234776635784157">תוכן אינטרנט</translation>
<translation id="2681441671465314329">רוקן את הקבצים השמורים</translation>
<translation id="3646789916214779970">איפוס לנושא ברירת המחדל</translation>
<translation id="1679068421605151609">כלים עבור מפתחים</translation>
<translation id="7014051144917845222">הניסיון של <ph name="PRODUCT_NAME"/> להתחבר אל <ph name="HOST_NAME"/> נדחה. ייתכן שהאתר מושבת או שתצורת הרשת שלך אינה מוגדרת כהלכה.</translation>
<translation id="6648524591329069940">גופן Serif</translation>
<translation id="6896758677409633944">העתק</translation>
<translation id="5260508466980570042">מצטערים, לא ניתן לאמת את הדוא&quot;ל או את הסיסמה שלך. נסה שוב.</translation>
<translation id="7887998671651498201">התוסף הבא אינו מגיב: <ph name="PLUGIN_NAME"/> האם תרצה להפסיקו?</translation>
<translation id="173188813625889224">כיוון</translation>
<translation id="8088823334188264070"><ph name="NUMBER_MANY"/> שניות</translation>
<translation id="1337036551624197047">מקלדת צ'כית</translation>
<translation id="4212108296677106246">האם ברצונך לבטוח ב-&quot;<ph name="CERTIFICATE_NAME"/>&quot; כרשות אישורים?</translation>
<translation id="2861941300086904918">מנהל האבטחה של Native Client</translation>
<translation id="6991443949605114807">&lt;p&gt;בעת הפעלת <ph name="PRODUCT_NAME"/> בסביבת שולחן עבודה נתמכת, הגדרות ה-proxy של המערכת יהיו בשימוש. עם זאת, ייתכן שהמערכת שלא נתמכת או שהייתה בעיה בהפעלת תצורת המערכת שלך.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;אך עדיין תוכל להגדיר באמצעות שורת הפקודה. ראה &lt;code&gt;man <ph name="PRODUCT_BINARY_NAME"/>&lt;/code&gt; לקבלת מידע נוסף על דגלים ומשתני סביבה.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="9071590393348537582">דף האינטרנט ב-<ph name="URL"/> גרם להפניות
רבות מדי. ייתכן שניקוי קובצי ה-Cookie לאתר זה או הפעלת קובצי Cookies של צד שלישי יפתרו את הבעיה. אם
לא, ייתכן שמדובר בבעיה בתצורת שרת ולא בבעיה
במחשב שלך.</translation>
<translation id="7205869271332034173">SSID:</translation>
<translation id="7084579131203911145">שם התוכנית:</translation>
<translation id="5815645614496570556">כתובת X.400</translation>
<translation id="3551320343578183772">סגור כרטיסייה</translation>
<translation id="3345886924813989455">לא נמצא דפדפן נתמך</translation>
<translation id="74354239584446316">החשבון של חנות האינטרנט שלך הוא <ph name="EMAIL_ADDRESS"/> - כניסה לסינכרון באמצעות חשבון שונה עלולה לגרום לאי התאמות.</translation>
<translation id="3712897371525859903">שמור דף &amp;בשם...</translation>
<translation id="7926251226597967072"><ph name="PRODUCT_NAME"/> מייבא כעת את הפריטים הבאים מ-<ph name="IMPORT_BROWSER_NAME"/>:</translation>
<translation id="4442424173763614572">חיפוש ה-DNS נכשל</translation>
<translation id="4315903906955301944">דף האינטרנט הרשמי של קובץ האודיו</translation>
<translation id="2767649238005085901">הקש Enter כדי להתקדם, ועל מקש תפריט הקשר כדי להציג היסטוריה </translation>
<translation id="6921968934403058457">הפוך תוספים ניסיוניים לפעילים כדי לפתוח את החלוניות מחוץ למסגרת הדפדפן.</translation>
<translation id="8580634710208701824">טען מחדש מסגרת</translation>
<translation id="1018656279737460067">בוטל</translation>
<translation id="7606992457248886637">רשויות</translation>
<translation id="707392107419594760">בחר מקלדת:</translation>
<translation id="2007404777272201486">דווח על בעיה...</translation>
<translation id="1783075131180517613">עדכן את משפט-הסיסמה של הסינכרון.</translation>
<translation id="2390045462562521613">שכח רשת זו</translation>
<translation id="3348038390189153836">זוהה התקן נשלף</translation>
<translation id="1666788816626221136">יש לך אישורים בקובץ שאינם מתאימים לאף אחת מהקטגוריות האחרות:</translation>
<translation id="5698727907125761952">אמן רשמי</translation>
<translation id="4821935166599369261">&amp;יצירת פרופילים מופעלת</translation>
<translation id="1603914832182249871">(גלישה בסתר)</translation>
<translation id="7910768399700579500">&amp;תיקייה חדשה</translation>
<translation id="7472639616520044048">סוגי MIME:</translation>
<translation id="2307164895203900614">הצג דפי רקע (<ph name="NUM_BACKGROUND_APPS"/>)</translation>
<translation id="3192947282887913208">קובצי אודיו</translation>
<translation id="5422781158178868512">מצטערים, לא ניתן לזהות את מכשיר האחסון החיצוני שלך.</translation>
<translation id="6295535972717341389">יישומי פלאגין</translation>
<translation id="7791267293787079395">מערכת קבצים</translation>
<translation id="118132945617475355"><ph name="PRODUCT_NAME"/> לא הצליח לסנכרן את הנתונים עקב שגיאה בכניסה.</translation>
<translation id="8116190140324504026">עוד מידע...</translation>
<translation id="7469894403370665791">התחבר אוטומטית לרשת זו.</translation>
<translation id="4807098396393229769">שם על הכרטיס</translation>
<translation id="4094130554533891764">יש לו כעת גישה אל:</translation>
<translation id="4131410914670010031">שחור ולבן</translation>
<translation id="3800503346337426623">דלג על הכניסה וגלוש כאורח</translation>
<translation id="2615413226240911668">עם זאת, דף זה כולל משאבים אחרים שאינם מאובטחים. אנשים אחרים עלולים לצפות במשאבים אלה במהלך העברה, ותוקף עלול לשנות אותם כך שמראה הדף ישתנה.</translation>
<translation id="197288927597451399">שמור</translation>
<translation id="5880867612172997051">הגישה לרשת הושעתה</translation>
<translation id="7842346819602959665">הגרסה החדשה ביותר של ההרחבה, &quot;<ph name="EXTENSION_NAME"/>&quot;, דורשת הרשאות נוספות, כך שהיא הושבתה.</translation>
<translation id="3776667127601582921">במקרה זה, אישור השרת או אישור CA ברמת ביניים שהוצג לדפדפן שלך אינם חוקיים. המשמעות יכולה להיות כי האישור אינו תקין, מכיל שדות לא חוקיים או אינו נתמך.</translation>
<translation id="3750372538542737662">נהל משתמש</translation>
<translation id="440265548246666650">הדף הסתיר את מצביע העכבר. כדי לשחזר אותו, לחץ על 'Esc'.</translation>
<translation id="2412835451908901523">הזן את מפתח ביטול הנעילה של ה-PIN בן 8 ספרות שסופק על ידי <ph name="CARRIER_ID"/>.</translation>
<translation id="6979448128170032817">יוצאי דופן...</translation>
<translation id="7019805045859631636">מהיר</translation>
<translation id="7584802760054545466">מתחבר אל <ph name="NETWORK_ID"/></translation>
<translation id="208047771235602537">האם ברצונך לצאת מ-<ph name="PRODUCT_NAME"/> בזמן שמתבצעת הורדה?</translation>
<translation id="3595946410121365924">שנה גודל לשמאל</translation>
<translation id="4060383410180771901">אתר האינטרנט לא יכול לטפל בבקשה עבור <ph name="URL"/>.</translation>
<translation id="6710213216561001401">הקודם</translation>
<translation id="1108600514891325577">&amp;הפסק</translation>
<translation id="6035087343161522833">כאשר מופעלת האפשרות לחסום הגדרת קובצי Cookie של צד שלישי, חסום גם את האפשרות לקרוא קובצי Cookie של צד שלישי.</translation>
<translation id="8619892228487928601"><ph name="CERTIFICATE_NAME"/>: <ph name="ERROR"/></translation>
<translation id="1567993339577891801">קונסולת JavaScript</translation>
<translation id="1559235587769913376">תווי קלט Unicode</translation>
<translation id="3297788108165652516">רשת זו משותפת עם משתמשים אחרים.</translation>
<translation id="1548132948283577726">אתרים שלעולם אינם שומרים סיסמאות יופיעו כאן.</translation>
<translation id="583281660410589416">לא ידוע</translation>
<translation id="3774278775728862009">שיטת קלט תאית (מקלדת TIS-820.2538)</translation>
<translation id="9115675100829699941">&amp;סימניות</translation>
<translation id="2485422356828889247">הסר התקנה</translation>
<translation id="1731589410171062430">סך הכל: <ph name="NUMBER_OF_SHEETS"/> <ph name="SHEETS_LABEL"/> (<ph name="NUMBER_OF_PAGES"/> <ph name="PAGE_OR_PAGES_LABEL"/>)</translation>
<translation id="2621889926470140926">האם ברצונך לצאת מ-<ph name="PRODUCT_NAME"/> בזמן שמתבצעות <ph name="DOWNLOAD_COUNT"/> הורדות?</translation>
<translation id="7279701417129455881">ניהול חסימת קובץ cookie...</translation>
<translation id="665061930738760572">פתח ב&amp;חלון חדש</translation>
<translation id="1166359541137214543">ABC</translation>
<translation id="5528368756083817449">מנהל הסימניות</translation>
<translation id="7275974018215686543">לפני <ph name="NUMBER_MANY"/> שניות</translation>
<translation id="215753907730220065">צא ממסך מלא</translation>
<translation id="7849264908733290972">פתח &amp;תמונה בכרטיסייה חדשה</translation>
<translation id="1560991001553749272">הסימנייה נוספה!</translation>
<translation id="3966072572894326936">בחר תיקייה אחרת...</translation>
<translation id="8766796754185931010">Kotoeri</translation>
<translation id="7781829728241885113">אתמול</translation>
<translation id="2762402405578816341">סנכרן את הפריטים הבאים באופן אוטומטי:</translation>
<translation id="1623661092385839831">המחשב שלך מכיל התקן אבטחה מסוג Trusted Platform Module‏ (TPM), שבו משתמשים כדי להטמיע תכונות אבטחה קריטיות רבות ב-Chrome OS.</translation>
<translation id="3359256513598016054">מגבלות מדיניות אישורים </translation>
<translation id="4433914671537236274">צור מדיה לשחזור</translation>
<translation id="4509345063551561634">מיקום:</translation>
<translation id="7596288230018319236">כל הדפים שבהם ביקרת יופיעו כאן, אלא אם תפתח אותם בחלון גלישה פרטית. אתה יכול להשתמש בלחצן 'חפש' שבדף זה, כדי לחפש בכל הדפים בהיסטוריה שלך.</translation>
<translation id="7434509671034404296">למפתחים</translation>
<translation id="1790550373387225389">היכנס למצב מצגת</translation>
<translation id="6447842834002726250">קבצי cookie</translation>
<translation id="8059178146866384858">קובץ בשם &quot;$ 1&quot; כבר קיים. בחר שם אחר.</translation>
<translation id="2609371827041010694">הרץ תמיד באתר זה</translation>
<translation id="5170568018924773124">הצג בתיקייה</translation>
<translation id="883848425547221593">סימניות אחרות</translation>
<translation id="6054173164583630569">מקלדת צרפתית</translation>
<translation id="3596315483920932980">אפשר הגדרה של נתונים מקומיים עבור ההפעלה הנוכחית בלבד</translation>
<translation id="4870177177395420201"><ph name="PRODUCT_NAME"/> אינו יכול לקבוע או להגדיר את דפדפן ברירת המחדל.</translation>
<translation id="8898786835233784856">בחר את הכרטיסייה הבאה</translation>
<translation id="3139091190268064187">השרת הציג אישור שאינו תואם את הציפיות המובנות. ציפיות אלה נכללות עבור אתרי אינטרנט מסוימים בעלי אבטחה גבוהה כדי להגן עליך.</translation>
<translation id="2674170444375937751">האם אתה בטוח שברצונך להסיר דפים אלו מההיסטוריה שלך?</translation>
<translation id="9111102763498581341">בטל נעילה</translation>
<translation id="289695669188700754">מזהה מפתח: <ph name="KEY_ID"/></translation>
<translation id="3067198360141518313">הרץ פלאגין זה</translation>
<translation id="2181821976797666341">מדיניות</translation>
<translation id="8767072502252310690">משתמשים</translation>
<translation id="683526731807555621">הוסף מנוע חיפוש חדש</translation>
<translation id="6871644448911473373">מגיב OCSP: <ph name="LOCATION"/></translation>
<translation id="8157788939037761987">פתח את <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="8281886186245836920">דלג</translation>
<translation id="3867944738977021751">שדות אישור </translation>
<translation id="2114224913786726438">מודולים (<ph name="TOTAL_COUNT"/>) - לא נמצאו התנגשויות</translation>
<translation id="7629827748548208700">כרטיסייה: <ph name="TAB_NAME"/></translation>
<translation id="388442998277590542">לא היתה אפשרות לטעון את דף האפשרויות '<ph name="OPTIONS_PAGE"/>'.</translation>
<translation id="8449008133205184768">הדבק והתאם סגנון</translation>
<translation id="9114223350847410618">הוסף שפה נוספת לפני שתסיר את זו.</translation>
<translation id="4408427661507229495">שם הרשת</translation>
<translation id="8886960478266132308"><ph name="PRODUCT_NAME"/> מסנכרן בצורה מאובטחת את הנתונים שלך עם חשבון Google.</translation>
<translation id="8028993641010258682">גודל</translation>
<translation id="5031603669928715570">הפוך לפעיל...</translation>
<translation id="532340483382036194">מאפשר תמיכה בהתקנת יישומי Chrome שנפרסים באמצעות קובץ מניפסט בדף אינטרנט, במקום על ידי אריזת המניפסט והסמלים בקובץ crx.</translation>
<translation id="1383876407941801731">חיפוש</translation>
<translation id="8398877366907290961">המשך בכל זאת</translation>
<translation id="5063180925553000800">PIN חדש:</translation>
<translation id="4883178195103750615">יצוא סימניות לקובץ HTML...</translation>
<translation id="2496540304887968742">המכשיר חייב להיות בעל קיבולת של ‎4GB ומעלה.</translation>
<translation id="6974053822202609517">מימין לשמאל</translation>
<translation id="3929960541581096910"><ph name="URL"/> מעוניין לעקוב אחר המיקום הפיזי שלך.</translation>
<translation id="2370882663124746154">הפוך מצב Double-Pinyin לפעיל</translation>
<translation id="5463856536939868464">התפריט מכיל סימניות נסתרות</translation>
<translation id="8286227656784970313">השתמש במילון המערכת</translation>
<translation id="5431084084184068621">בחרת להצפין נתונים באמצעות סיסמת Google שלך; תמיד תוכל להתחרט מאוחר יותר ולשנות את הגדרות הסינכרון.</translation>
<translation id="6231148928368101651">חלוניות</translation>
<translation id="1493263392339817010">התאם אישית גופנים...</translation>
<translation id="5352033265844765294">הטבעת חותמת זמן</translation>
<translation id="1493892686965953381">ממתין ל-<ph name="LOAD_STATE_PARAMETER"/>...</translation>
<translation id="6449085810994685586">&amp;בדוק איות בשדה זה</translation>
<translation id="3621320549246006887">זהו מערך ניסוי שבו, באמצעות אישורי HTTPS, ניתן לאמת ולדחות רשומות DNS‏ (DNSSEC שאובטח). אם אתה רואה הודעה זו, הפעלת תכונות ניסיוניות באמצעות אפשרויות שורת הפקודה. תוכל להסיר את אפשרויות שורת הפקודה האלה כדי להתעלם משגיאה זו.</translation>
<translation id="50960180632766478">נותרו <ph name="NUMBER_FEW"/> דקות</translation>
<translation id="3174168572213147020">אי</translation>
<translation id="748138892655239008">מגבלות בסיסיות של אישור </translation>
<translation id="457386861538956877">עוד...</translation>
<translation id="8063491445163840780">הפעל כרטיסייה 4</translation>
<translation id="2322193970951063277">כותרות עליונות ותחתונות</translation>
<translation id="5966654788342289517">דברים אישיים</translation>
<translation id="9137013805542155359">הצג מקור</translation>
<translation id="4792385443586519711">שם חברה</translation>
<translation id="6423731501149634044">האם להשתמש ב-Adobe Reader כמציג ברירת המחדל עבור PDF?</translation>
<translation id="8839907368860424444">תוכל לנהל את התוספים שהותקנו על ידי לחיצה על 'תוספים' בתפריט 'כלים'.</translation>
<translation id="2461687051570989462">גש למדפסות שלך מכל מחשב או טלפון חכם. <ph name="BEGIN_LINK"/>למידע נוסף<ph name="END_LINK"/></translation>
<translation id="7194430665029924274">הזכר לי &amp;מאוחר יותר</translation>
<translation id="5790085346892983794">הצלחה</translation>
<translation id="1901769927849168791">זוהה כרטיס SD</translation>
<translation id="818454486170715660"><ph name="NAME"/> - בעלים</translation>
<translation id="1358032944105037487">מקלדת יפנית</translation>
<translation id="1483904542716422841">השתמש ב-OAuth כדי לאמת פעולות סנכרון.</translation>
<translation id="8302838426652833913">עבור אל
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
Applications &gt;‏ System Preferences &gt;‏ Network &gt;‏ Assist me
<ph name="END_BOLD"/>
כדי לבדוק את החיבור שלך.</translation>
<translation id="8664389313780386848">&amp;צפה במקור הדף</translation>
<translation id="8970407809569722516">קושחה:</translation>
<translation id="2789428618572362768">מספר אנשים משתמשים ב-Chrome במחשב זה. רק המשתמש הראשון שפתח את Chrome יכול לשנות העדפות אלה. מצטערים!</translation>
<translation id="57646104491463491">תארך השינוי</translation>
<translation id="5992752872167177798">ארגז חול Seccomp</translation>
<translation id="6321229435207037146">המדפסת שנבחרה אינה זמינה או אינה מותקנת כראוי. בדוק את המדפסת או נסה לבחור מדפסת אחרת.</translation>
<translation id="6362853299801475928">&amp;דווח על בעיה...</translation>
<translation id="5527463195266282916">בוצע ניסיון לשדרג תוסף לאחור.</translation>
<translation id="3289566588497100676">קלט סמלים קל</translation>
<translation id="6507969014813375884">סינית פשוטה</translation>
<translation id="7314244761674113881">מארח SOCKS</translation>
<translation id="4630590996962964935">תו לא חוקי: $ 1</translation>
<translation id="5285794783728826432">בטח באישור זה לזיהוי אתרי אינטרנט.</translation>
<translation id="7460131386973988868">הופך תצורת IP סטטי לפעיל. ייתכן שלא יעבוד.</translation>
<translation id="4224803122026931301">חריגות מיקום</translation>
<translation id="749452993132003881">היראגאנה</translation>
<translation id="8226742006292257240">סיסמת TPM שנוצרה באקראי והוקצתה למחשב שלך:</translation>
<translation id="2050524657923939561">כוונות אינטרנט</translation>
<translation id="8487693399751278191">ייבא סימניות כעת...</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="7484580869648358686">אזהרה: משהו כאן לא בסדר!</translation>
<translation id="2074739700630368799">מערכת ההפעלה של Chrome לארגונים מאפשרת לך לחבר את ההתקן שלך ל-Google Apps, באופן שמאפשר לך לשלוט בהתקן מלוח הבקרה של Google Apps.</translation>
<translation id="4474155171896946103">צור סימניה לכל הכרטיסיות...</translation>
<translation id="5895187275912066135">הונפק בתאריך</translation>
<translation id="1190844492833803334">כאשר אני סוגר את הדפדפן שלי</translation>
<translation id="5646376287012673985">מיקום</translation>
<translation id="7444538544936087653"><ph name="PRODUCT_NAME"/> כבר לא מתעדכן כי מערכת ההפעלה שלך מיושנת.</translation>
<translation id="539755880180803351">הוספת הערות לטופסי אינטרנט באמצעות חיזויים מסוג השדה 'מילוי אוטומטי' כטקסט מציין מיקום.</translation>
<translation id="1110155001042129815">המתן</translation>
<translation id="2607101320794533334">פרטי מפתח ציבורי של נושא</translation>
<translation id="7071586181848220801">תוסף לא ידוע</translation>
<translation id="3354601307791487577">כניסה במצב אורח.</translation>
<translation id="8315720913203253727">דף אינטרנט זה זקוק לנתונים שהזנת קודם לכן כדי שיוצג כראוי. אתה יכול לשלוח שוב את הנתונים, אך פעולה זו תגרום לחזרה על כל פעולה שדף זה ביצע בעבר. לחץ על 'טען מחדש' כדי לשלוח שוב את הנתונים ולהציג דף זה.</translation>
<translation id="4419409365248380979">אפשר תמיד ל-<ph name="HOST"/> להגדיר קובצי Cookie</translation>
<translation id="2956070106555335453">סיכום</translation>
<translation id="917450738466192189">אישור השרת לא חוקי.</translation>
<translation id="2649045351178520408">ASCII בקידוד Base64, שרשרת אישורים</translation>
<translation id="7424526482660971538">בחר משפט-סיסמה משלך</translation>
<translation id="380271916710942399">אישור שרת לא רשום</translation>
<translation id="6853643819051005790">הגבל את Instant לחיפוש</translation>
<translation id="6459488832681039634">השתמש בבחירה עבור מציאה</translation>
<translation id="2392369802118427583">הפעל</translation>
<translation id="9040421302519041149">הגישה לרשת זו מוגנת.</translation>
<translation id="5659593005791499971">דוא&quot;ל</translation>
<translation id="8235325155053717782">שגיאה <ph name="ERROR_NUMBER"/>(<ph name="ERROR_NAME"/>): <ph name="ERROR_TEXT"/></translation>
<translation id="6584878029876017575">חתימה לכל החיים של Microsoft</translation>
<translation id="7845671527123719282">מסונכרן בתור <ph name="USER_NAME"/></translation>
<translation id="562901740552630300">עבור אל
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
התחל &gt; לוח הבקרה &gt; רשת ואינטרנט &gt; רשת ומרכז שיתוף &gt; פתור בעיות (בתחתית) &gt; חיבורי אינטרנט.
<ph name="END_BOLD"/></translation>
<translation id="8816996941061600321">&amp;מנהל הקבצים</translation>
<translation id="2773223079752808209">תמיכת לקוחות</translation>
<translation id="4585473702689066695">החיבור לרשת '<ph name="NAME"/>' נכשל.</translation>
<translation id="4647175434312795566">קבל את ההסכם</translation>
<translation id="1084824384139382525">העתק כתו&amp;בת קישור</translation>
<translation id="1221462285898798023">הפעל את <ph name="PRODUCT_NAME"/> בתור משתמש רגיל. כדי להריץ בתור בסיס, עליך לציין ספריית user-data-dir חלופית לאחסון פרטי פרופיל.</translation>
<translation id="3220586366024592812">תהליך המחבר <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> קרס. להפעיל מחדש?</translation>
<translation id="2379281330731083556">הדפס באמצעות תיבת דו-שיח של המערכת... <ph name="SHORTCUT_KEY"/></translation>
<translation id="5042992464904238023">תוכן</translation>
<translation id="6254503684448816922">המפתח בסכנה</translation>
<translation id="1181037720776840403">הסר</translation>
<translation id="4006726980536015530">אם תסגור את <ph name="PRODUCT_NAME"/> כעת, הורדות אלו יבוטלו.</translation>
<translation id="5261073535210137151">תיקייה זו מכילה <ph name="COUNT"/> סימניות. האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק אותה?</translation>
<translation id="59174027418879706">מופעל</translation>
<translation id="4194415033234465088">Dachen 26</translation>
<translation id="6639554308659482635">זיכרון SQLite </translation>
<translation id="8141503649579618569"><ph name="DOWNLOAD_RECEIVED"/>/<ph name="DOWNLOAD_TOTAL"/>, <ph name="TIME_LEFT"/></translation>
<translation id="7231224339346098802">השתמש במספר כדי לציין כמה עותקים להדפיס (1 או יותר).</translation>
<translation id="7650701856438921772"><ph name="PRODUCT_NAME"/> מוצג בשפה זו</translation>
<translation id="740624631517654988">חלונות קופצים חסומים</translation>
<translation id="3738924763801731196"><ph name="OID"/>:</translation>
<translation id="1847961471583915783">נקה קובצי Cookie ונתוני אתר ופלאגין אחרים כאשר אני סוגר את הדפדפן שלי</translation>
<translation id="8870318296973696995">דף הבית</translation>
<translation id="6659594942844771486">Tab</translation>
<translation id="7661266386772591122">יצוא סימניות לקובץ HTML...</translation>
<translation id="6575134580692778371">לא הוגדר</translation>
<translation id="4624768044135598934">הצלחה!</translation>
<translation id="6014776969142880350">הפעל מחדש את <ph name="PRODUCT_NAME"/> כדי לסיים את העדכון</translation>
<translation id="5582768900447355629">הצפן את כל הנתונים שלי</translation>
<translation id="4220188427073615244">היכנס לאתר זה באמצעות: <ph name="EMAIL_ADDRESS"/></translation>
<translation id="5866801229574126103">מחק את המשתמש</translation>
<translation id="1974043046396539880">נקודות הפצה של CRL</translation>
<translation id="7049357003967926684">שיוך</translation>
<translation id="8641392906089904981">הקש על Shift-Alt כדי להחליף פריסת מקלדת</translation>
<translation id="3024374909719388945">השתמש בשעון של 24 שעות</translation>
<translation id="1867780286110144690"><ph name="PRODUCT_NAME"/> מוכן להשלים את ההתקנה שלך</translation>
<translation id="5316814419223884568">התחל לחפש מכאן:</translation>
<translation id="8142732521333266922">בסדר, סנכרן את הכל</translation>
<translation id="43742617823094120">במקרה זה, האישור שהוצג לדפדפן שלך בוטל על ידי הגורם שהפיק אותו. בדרך כלל, המשמעות היא שאמינות אישור זה נפגעה ואין לתת בו אמון. אין להמשיך מעבר לנקודה זו בשום אופן.</translation>
<translation id="9019654278847959325">מקלדת סלובקית</translation>
<translation id="18139523105317219">שם צד EDI</translation>
<translation id="6657193944556309583">כבר קיימים נתונים המוצפנים באמצעות משפט-סיסמה. הזן אותו למטה.</translation>
<translation id="3328801116991980348">פרטי אתר</translation>
<translation id="1205605488412590044">צור קיצור דרך ליישום...</translation>
<translation id="2065985942032347596">נדרש אימות</translation>
<translation id="2553340429761841190"><ph name="PRODUCT_NAME"/> לא הצליח להתחבר אל <ph name="NETWORK_ID"/>. בחר רשת אחרת או נסה שוב.</translation>
<translation id="2086712242472027775">החשבון שלך לא פועל ב-<ph name="PRODUCT_NAME"/>. פנה אל מנהל המערכת של הדומיין שלך או השתמש בחשבון Google רגיל כדי להיכנס לחשבון.</translation>
<translation id="7222232353993864120">כתובת דוא&quot;ל</translation>
<translation id="2128531968068887769">Native Client</translation>
<translation id="7175353351958621980">נטען מתוך:</translation>
<translation id="7186367841673660872">דף זה תורגם מ<ph name="ORIGINAL_LANGUAGE"/>ל<ph name="LANGUAGE_LANGUAGE"/></translation>
<translation id="8448695406146523553">רק מישהו עם משפט הסיסמה שלך יוכל לקרוא את הנתונים המוצפנים שלך -- משפט הסיסמה אינו נשלח אל Google או מאוחסן על ידה. אם שכחת אותו, תצטרך לבצע</translation>
<translation id="6052976518993719690">רשות אישורי SSL </translation>
<translation id="1636959874332483835"><ph name="HOST_NAME"/> מכיל תוכנה זדונית. המחשב שלך עלול להידבק בווירוס אם תבקר באתר זה.</translation>
<translation id="8050783156231782848">אין נתונים זמינים</translation>
<translation id="1175364870820465910">הדפס...</translation>
<translation id="1220583964985596988">הוסף משתמש חדש</translation>
<translation id="3866249974567520381">תיאור</translation>
<translation id="2900139581179749587">דיבור לא מזוהה.</translation>
<translation id="953692523250483872">לא נבחרו קבצים</translation>
<translation id="8895199537967505002">BPM</translation>
<translation id="2294358108254308676">האם ברצונך להתקין את <ph name="PRODUCT_NAME"/>?</translation>
<translation id="6549689063733911810">פעילויות אחרונות</translation>
<translation id="1529968269513889022">השבוע שעבר</translation>
<translation id="5542132724887566711">פרופיל</translation>
<translation id="5196117515621749903">טען מחדש והתעלם מהקובץ השמור</translation>
<translation id="5552632479093547648">התגלו תוכנה זדונית והתחזות!</translation>
<translation id="4375848860086443985">מלחין</translation>
<translation id="4988273303304146523">לפני <ph name="NUMBER_DEFAULT"/> ימים</translation>
<translation id="8428213095426709021">הגדרות</translation>
<translation id="1588343679702972132">אתר זה ביקש שתזהה את עצמך באמצעות אישור:</translation>
<translation id="7211994749225247711">מחק...</translation>
<translation id="2819994928625218237">&amp;אין הצעות לאיות</translation>
<translation id="1065449928621190041">מקלדת צרפתית (קנדה)</translation>
<translation id="8327626790128680264">מקלדת מורחבת אנגלית (ארה&quot;ב) </translation>
<translation id="2950186680359523359">השרת סגר את החיבור בלי לשלוח נתונים.</translation>
<translation id="9142623379911037913">לאפשר ל-<ph name="SITE"/> להציג הודעות שולחן עבודה?</translation>
<translation id="4196320913210960460">תוכל לנהל את התוספים שהותקנו על ידי לחיצה על 'תוספים' בתפריט 'כלים'.</translation>
<translation id="3449494395612243720">שגיאת סינכרון - היכנס שוב</translation>
<translation id="9118804773997839291">בהמשך מופיעה רשימה של כל האלמנטים הלא בטוחים עבור הדף. למידע נוסף לגבי תהליך שיוביל אותך לאלמנט מסוים, לחץ על הקישור 'ניתוח'.</translation>
<translation id="7139724024395191329">אמירות</translation>
<translation id="1761265592227862828">סנכרן את כל ההגדרות והנתונים\n(עשוי להימשך זמן מה)</translation>
<translation id="7754704193130578113">שאל היכן לשמור כל קובץ לפני הורדתו</translation>
<translation id="204914487372604757">צור קיצור דרך</translation>
<translation id="2497284189126895209">כל הקבצים</translation>
<translation id="1417363496376480406">נהל משתמש</translation>
<translation id="696036063053180184">‎3‎ Set (No shift)‎‎</translation>
<translation id="452785312504541111">אנגלית ברוחב מלא</translation>
<translation id="6702639462873609204">&amp;ערוך...</translation>
<translation id="9148126808321036104">היכנס שוב</translation>
<translation id="2282146716419988068">תהליך GPU</translation>
<translation id="428771275901304970">יש פחות מ-‎1 MB פנוי</translation>
<translation id="1682548588986054654">חלון נסתר חדש</translation>
<translation id="6833901631330113163">דרום אירופאית</translation>
<translation id="8691262314411702087">בחר מה לסנכרן</translation>
<translation id="6065289257230303064">תכונות ספרייה של נושא אישור</translation>
<translation id="2423017480076849397">קבל גישה למדפסות שלך ושתף אותן באופן מקוון עם <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="569520194956422927">&amp;הוסף...</translation>
<translation id="4018133169783460046">הצג את <ph name="PRODUCT_NAME"/> בשפה זו</translation>
<translation id="5110450810124758964">לפני <ph name="NUMBER_ONE"/> ימים</translation>
<translation id="6224995341905622854">אם אתה רואה זאת לעיתים קרובות, נסה את <ph name="HELP_LINK"/>.</translation>
<translation id="3264544094376351444">גופן Sans-Serif</translation>
<translation id="2820806154655529776"><ph name="NUMBER_ONE"/> שניה</translation>
<translation id="1077946062898560804">הגדר עדכונים אוטומטיים לכל המשתמשים</translation>
<translation id="3122496702278727796">יצירת ספריית נתונים נכשלה</translation>
<translation id="4517036173149081027">סגור ובטל הורדה</translation>
<translation id="7150146631451105528"><ph name="DATE"/></translation>
<translation id="350945665292790777">משתמש באיחוד מואץ של GPU בכל הדפים, לא רק באלה הכוללים שכבות מואצות של GPU.</translation>
<translation id="3166547286524371413">כתובת:</translation>
<translation id="4522570452068850558">פרטים</translation>
<translation id="1091767800771861448">הקש ESCAPE כדי לדלג (גרסאות לא רשמיות בלבד).</translation>
<translation id="59659456909144943">התראה: <ph name="NOTIFICATION_NAME"/></translation>
<translation id="6731320427842222405">פעולה זו עשויה להימשך מספר דקות</translation>
<translation id="4806525999832945986">מנוהל על ידי <ph name="DOMAIN"/> (<ph name="STATUS"/>)</translation>
<translation id="940573721483482582">נסה להשבית את חיזוי הרשת באמצעות שלבים אלה: עבור אל <ph name="BEGIN_BOLD"/> תפריט האפשרויות &gt; <ph name="SETTINGS_TITLE"/> &gt; <ph name="ADVANCED_TITLE"/> <ph name="END_BOLD"/> ובטל את הבחירה ב'<ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION"/>'. אם פעולה זו אינה פותרת את הבעיה, מומלץ לבחור באפשרות זו שוב לשיפור הביצועים.</translation>
<translation id="7503191893372251637">סוג אישור Netscape</translation>
<translation id="2894654529758326923">מידע</translation>
<translation id="1502960562739459116">לא ניתן להציג חלקים ממסמך PDF זה. להתקין את Adobe Reader?</translation>
<translation id="4135450933899346655">האישורים שלך</translation>
<translation id="4731578803613910821">הנתונים שלך ב-<ph name="WEBSITE_1"/>, <ph name="WEBSITE_2"/> ו-<ph name="WEBSITE_3"/></translation>
<translation id="7716781361494605745">כתובת אתר של מדיניות רשות אישורים של Netscape</translation>
<translation id="2881966438216424900">גישה אחרונה:</translation>
<translation id="630065524203833229">צ&amp;א</translation>
<translation id="4647090755847581616">&amp;סגור כרטיסייה</translation>
<translation id="2649204054376361687"><ph name="CITY"/>, <ph name="COUNTRY"/></translation>
<translation id="7886758531743562066">האתר שנמצא בכתובת <ph name="HOST_NAME"/> מכיל אלמנטים מאתרים שכפי הנראה מארחים תוכנה זדונית – תוכנה שעלולה לגרום נזק למחשב או לפעול בו ללא הסכמתך. די בביקור באתר שמכיל תוכנה זדונית כדי שהמחשב שלך יידבק בה. </translation>
<translation id="7538227655922918841">קובצי Cookie מאתרים מרובים המותרים להפעלה בלבד.</translation>
<translation id="2385700042425247848">שם השירות:</translation>
<translation id="3128628928070793746">עבור אל <ph name="BEGIN_BOLD"/> תפריט האפשרויות &gt; <ph name="SETTINGS_TITLE"/> &gt; <ph name="ADVANCED_TITLE"/> &gt; <ph name="PROXIES_TITLE"/> <ph name="END_BOLD"/> וודא שהגדרות התצורה הן &quot;אין שרת Proxy&quot; או &quot;ישיר&quot;.</translation>
<translation id="7751005832163144684">הדפס דף בדיקה</translation>
<translation id="1471300011765310414"><ph name="PRODUCT_NAME"/>
לא יכול להציג את דף האינטרנט כיוון שהמחשב שלך לא מחובר לאינטרנט.</translation>
<translation id="5464632865477611176">הרץ בפעם הזאת</translation>
<translation id="4268025649754414643">קידוד מפתח</translation>
<translation id="7925247922861151263">בדיקת AAA נכשלה</translation>
<translation id="1168020859489941584">פותח ב-<ph name="TIME_REMAINING"/>...</translation>
<translation id="7814458197256864873">&amp;העתק</translation>
<translation id="8186706823560132848">תוכנה</translation>
<translation id="4692623383562244444">מנועי חיפוש</translation>
<translation id="567760371929988174">&amp;שיטות קלט</translation>
<translation id="10614374240317010">פריטים שאף פעם לא נשמרו</translation>
<translation id="5116300307302421503">לא ניתן לנתח את הקובץ.</translation>
<translation id="2745080116229976798">שיעבוד מוגדר של Microsoft</translation>
<translation id="6374830905869502056">קודד על ידי</translation>
<translation id="2526590354069164005">שולחן עבודה</translation>
<translation id="7983301409776629893">תרגם תמיד <ph name="ORIGINAL_LANGUAGE"/> ל<ph name="TARGET_LANGUAGE"/></translation>
<translation id="4890284164788142455">תאילנדית</translation>
<translation id="4312207540304900419">הפעל את הכרטיסייה הבאה</translation>
<translation id="8456362689280298700"><ph name="HOUR"/>:<ph name="MINUTE"/> עד שמתמלא</translation>
<translation id="7648048654005891115">סגנון מפת מקשים</translation>
<translation id="539295039523818097">אירעה בעיה במיקרופון.</translation>
<translation id="4033319557821527966"><ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> מאפשר לך לגשת למדפסות של מחשב זה מכל מקום. היכנס כדי להפוך לפעיל.</translation>
<translation id="6970216967273061347">מחוז</translation>
<translation id="4479639480957787382">אתרנט</translation>
<translation id="6312403991423642364">שגיאת רשת לא ידועה</translation>
<translation id="751377616343077236">שם אישור</translation>
<translation id="7154108546743862496">עוד מידע</translation>
<translation id="8637688295594795546">עדכון מערכת זמין. מתכונן להוריד…</translation>
<translation id="8382913212082956454">העתק &amp;כתובת דוא&quot;ל</translation>
<translation id="7447930227192971403">הפעל כרטיסייה 3</translation>
<translation id="2903493209154104877">כתובות</translation>
<translation id="2056143100006548702">פלאגין: <ph name="PLUGIN_NAME"/> (<ph name="PLUGIN_VERSION"/>)</translation>
<translation id="3479552764303398839">לא עכשיו</translation>
<translation id="3714633008798122362">יומן אינטרנט</translation>
<translation id="6445051938772793705">ארץ</translation>
<translation id="3430309973417890444">אם אין לך חשבון Google, תוכל <ph name="LINK_START"/> ליצור חשבון Google <ph name="LINK_END"/> כעת.</translation>
<translation id="3251759466064201842">&lt;לא חלק מהאישור&gt;</translation>
<translation id="4229495110203539533">לפני <ph name="NUMBER_ONE"/> שניות</translation>
<translation id="3399068503715460757">השתמש ב-IP סטטי</translation>
<translation id="7257109627310476300">נהל כוונות...</translation>
<translation id="6410257289063177456">קובצי תמונה</translation>
<translation id="6419902127459849040">מרכז אירופאית</translation>
<translation id="6707389671160270963">אישור לקוח SSL</translation>
<translation id="6083557600037991373">כדי להאיץ דפי אינטרנט,
<ph name="PRODUCT_NAME"/>
שומר בדיסק באופן זמני קבצים שירדו. בעת כיבוי לא תקין של
<ph name="PRODUCT_NAME"/>,
קבצים אלה עלולים להיפגע ולגרום
לשגיאה זו. טעינת הדף מחדש תפתור בעיה זו
וכיבוי תקין ימנע את חזרתה בעתיד.
<ph name="LINE_BREAK"/>
אם הבעיה נמשכת, נסה לנקות את הקובץ השמור. במקרים מסוימים, הבעיה
עשויה גם להצביע על כשל שמתחיל להיווצר בחומרה.</translation>
<translation id="5298219193514155779">נושא שנוצר על ידי</translation>
<translation id="7366909168761621528">נתוני גלישה</translation>
<translation id="1047726139967079566">הוסף דף זה לסימניות...</translation>
<translation id="9020142588544155172">השרת דחה את החיבור.</translation>
<translation id="6113225828180044308">מודולים (<ph name="MODULUS_NUM_BITS"/> ביטים):\n<ph name="MODULUS_HEX_DUMP"/>\n\nמעריך ציבורי (<ph name="PUBLIC_EXPONENT_NUM_BITS"/> ביטים):\n<ph name="EXPONENT_HEX_DUMP"/></translation>
<translation id="2544782972264605588">נותרו <ph name="NUMBER_DEFAULT"/> שניות</translation>
<translation id="8871696467337989339">אתה משתמש בסימון שורת פקודה שאינו נתמך: <ph name="BAD_FLAG"/>. היציבות והאבטחה ייפגעו.</translation>
<translation id="4767443964295394154">מיקום ההורדה</translation>
<translation id="5031870354684148875">על Google Translate</translation>
<translation id="720658115504386855">האותיות אינן תלויות רישיות</translation>
<translation id="2454247629720664989">מילת מפתח</translation>
<translation id="3950820424414687140">כניסה</translation>
<translation id="4626106357471783850">יש להפעיל מחדש את <ph name="PRODUCT_NAME"/> כדי להחיל את העדכון.</translation>
<translation id="1697068104427956555">בחר ריבוע מתוך התמונה.</translation>
<translation id="2840798130349147766">מסדי נתונים באינטרנט</translation>
<translation id="5334959834702166795">מחובר לרשת, אך עדיין לא מצליח להיכנס? ייתכן שאתה נמצא ברשת שדורשת אימות מבוסס אינטרנט. התחל הפעלה של גלישה כאורח (אם האפשרות זמינה) ובדוק אם מופיע דף כניסה של הרשת. לאחר שתתחבר לרשת ותצליח לבקר בדפי אינטרנט שונים, צא מההפעלה כאורח ונסה להיכנס שוב.</translation>
<translation id="1628736721748648976">קידוד</translation>
<translation id="1198271701881992799">בוא נתחיל</translation>
<translation id="4830142027259858920">אפשר כרטיסיות פתוחות באפשרויות הסינכרון. דבר זה מאפשר סינכרון של הכרטיסיות הפתוחות שלך עם לקוחות אחרים.</translation>
<translation id="782590969421016895">השתמש בדפים הנוכחיים</translation>
<translation id="6521850982405273806">דווח על שגיאה</translation>
<translation id="736515969993332243">סורק בחיפוש אחר רשתות.</translation>
<translation id="2951310213712249777">קדם-עיבוד מסרגל הכתובות</translation>
<translation id="8026334261755873520">נקה נתוני גלישה</translation>
<translation id="2717361709448355148">לא ניתן לשנות את השם של &quot;$1&quot;: $2</translation>
<translation id="1769104665586091481">פתח קישור &amp;בחלון חדש</translation>
<translation id="8503813439785031346">שם משתמש</translation>
<translation id="5319782540886810524">מקלדת לטבית</translation>
<translation id="8651585100578802546">אלץ טעינה מחדש של דף זה</translation>
<translation id="685714579710025096">פריסת מקלדת:</translation>
<translation id="1361655923249334273">לא בשימוש</translation>
<translation id="290555789621781773"><ph name="NUMBER_TWO"/> דקות</translation>
<translation id="5465754949539394526">הזיכרון של Chrome אזל.\n</translation>
<translation id="5434065355175441495">הצפנת RSA של PKCS #1</translation>
<translation id="7073704676847768330">כנראה שזה לא האתר שאתה מחפש!</translation>
<translation id="8477384620836102176">&amp;כללי</translation>
<translation id="4302315780171881488">סטטוס החיבור:</translation>
<translation id="3391392691301057522">PIN ישן:</translation>
<translation id="1344519653668879001">השבת ביקורת של היפר-קישור </translation>
<translation id="6463795194797719782">&amp;ערוך</translation>
<translation id="4262113024799883061">סינית</translation>
<translation id="4775879719735953715">דפדפן ברירת המחדל</translation>
<translation id="5575473780076478375">תוסף של גלישה פרטית: <ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="9118862410733032325">שגיאת הפעלה</translation>
<translation id="4188026131102273494">מילת מפתח:</translation>
<translation id="8004512796067398576">הוספה</translation>
<translation id="2930644991850369934">אירעה בעיה במהלך ההורדה של תמונת השחזור. החיבור לרשת נותק.</translation>
<translation id="5750053751252005701">אין נתוני <ph name="NETWORK"/></translation>
<translation id="8858939932848080433">ספר היכן אתה נתקל בבעיות לפני שליחת המשוב.</translation>
<translation id="1720318856472900922">אימות שרת TLS WWW</translation>
<translation id="8550022383519221471">שירות הסינכרון אינו זמין לדומיין שלך.</translation>
<translation id="3355823806454867987">שנה הגדרות שרת Proxy...</translation>
<translation id="4780374166989101364">מאפשרת ממשקי API ניסיוניים של תוספים. שים לב שגלריית התוספים לא מאפשרת לך לטעון תוספים שמשתמשים בממשקי API ניסיוניים.</translation>
<translation id="7117247127439884114">היכנס שוב...</translation>
<translation id="7227780179130368205">אותרה תוכנה זדונית!</translation>
<translation id="435243347905038008">נתוני <ph name="NETWORK"/> מעטים</translation>
<translation id="2489428929217601177">היום שעבר</translation>
<translation id="5149131957118398098"><ph name="NUMBER_ZERO"/> hours left</translation>
<translation id="3007574127824276972">מחובר אל <ph name="PRODUCT_NAME"/> בתור <ph name="USER_NAME"/></translation>
<translation id="2541913031883863396">המשך בכל זאת</translation>
<translation id="4278390842282768270">מותר</translation>
<translation id="2074527029802029717">בטל הצמדה של כרטיסייה</translation>
<translation id="1533897085022183721">פחות מ-<ph name="MINUTES"/></translation>
<translation id="7503821294401948377">לא היתה אפשרות לטעון את האייקון '<ph name="ICON"/>' עבור פעולת דפדפן.</translation>
<translation id="8403381103556738778">דף זה מכיל תוכן לא מאובטח.</translation>
<translation id="1954982207163873487">הצג תפריט כלים</translation>
<translation id="3942946088478181888">עזור לי להבין</translation>
<translation id="3722396466546931176">הוסף שפות וגרור כדי לסדר אותן בהתאם על העדפותיך.</translation>
<translation id="7396845648024431313"><ph name="APP_NAME"/> יופעל עם אתחול המערכת וימשיך לפעול ברקע גם כאשר תסגור את כל החלונות האחרים של <ph name="PRODUCT_NAME"/>.</translation>
<translation id="8539727552378197395">לא (Http בלבד)</translation>
<translation id="4519351128520996510">הזן את משפט הסיסמה לסינכרון</translation>
<translation id="2391419135980381625">גופן רגיל</translation>
<translation id="7893393459573308604"><ph name="ENGINE_NAME"/> (ברירת מחדל)</translation>
<translation id="5400640815024374115">השבב של Trusted Platform Module‏ (TPM) מושבת או חסר.</translation>
<translation id="2151576029659734873">הוזן אינדקס שגוי של כרטיסייה</translation>
<translation id="1815861158988915678"><ph name="BEGIN_BOLD"/>זהירות:<ph name="END_BOLD"/> קבצים אלה הם זמניים והם עלולים להימחק באופן אוטומטי כדי לפנות שטח דיסק. <ph name="BEGIN_LINK"/>למידע נוסף<ph name="END_LINK"/></translation>
<translation id="5150254825601720210">שם שרת SSL של אישור Netscape</translation>
<translation id="6771503742377376720">הוא רשות אישורים</translation>
<translation id="8814190375133053267">Wi-Fi</translation>
<translation id="2040078585890208937">משייך עם <ph name="NAME"/></translation>
<translation id="8410619858754994443">אשר סיסמה:</translation>
<translation <