blob: 1ca59057360abf16a40887df7a5dc4855681c61a [file] [log] [blame]
</
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="nl">
<translation id="6779164083355903755">Ve&amp;rwijderen</translation>
<translation id="6879617193011158416">Schakelen naar bladwijzerbalk</translation>
<translation id="664677590214437297">Proxyinstellingen zijn uitgeschakeld door uw beheerder.</translation>
<translation id="2345460471437425338">Onjuist certificaat voor host.</translation>
<translation id="3595596368722241419">Accu is vol</translation>
<translation id="8130276680150879341">Verbinding met privénetwerk verbreken</translation>
<translation id="1058418043520174283"><ph name="INDEX"/> van <ph name="COUNT"/></translation>
<translation id="4480627574828695486">Dit account ontkoppelen...</translation>
<translation id="7040807039050164757">Spelling in dit veld &amp;controleren</translation>
<translation id="778579833039460630">Geen gegevens ontvangen</translation>
<translation id="8791923223854254330">Handlers beheren...</translation>
<translation id="1852799913675865625">Er is een fout opgetreden bij het lezen van het bestand: <ph name="ERROR_TEXT"/>.</translation>
<translation id="742521979413647278">Spellingsuggestie laden</translation>
<translation id="3828924085048779000">Een lege wachtwoordzin is niet toegestaan.</translation>
<translation id="8265562484034134517">Gegevens uit een andere browser importeren...</translation>
<translation id="2709516037105925701">Automatisch aanvullen</translation>
<translation id="3916445069167113093">Dit type bestand kan schadelijk zijn voor uw computer. Wilt u <ph name="FILE_NAME"/> toch behouden?</translation>
<translation id="250599269244456932">Automatisch uitvoeren (aanbevolen)</translation>
<translation id="3581034179710640788">Het beveiligingscertificaat van de site is verlopen.</translation>
<translation id="2825758591930162672">Openbare sleutel van entiteit</translation>
<translation id="8306243285620593545">Focus op statuspictogram</translation>
<translation id="8275038454117074363">Importeren</translation>
<translation id="8418445294933751433">Weergeven al&amp;s tabblad</translation>
<translation id="6985276906761169321">Id:</translation>
<translation id="859285277496340001">Er wordt in het certificaat geen methode gespecificeerd waarmee kan worden gecontroleerd of het certificaat is ingetrokken.</translation>
<translation id="2010799328026760191">Functietoetsen...</translation>
<translation id="3300394989536077382">Ondertekend door</translation>
<translation id="654233263479157500">Een webservice gebruiken voor het oplossen van navigatiefouten</translation>
<translation id="4940047036413029306">Aanhalingsteken</translation>
<translation id="1526811905352917883">De verbinding moest opnieuw worden geprobeerd met SSL 3.0. Dit betekent gewoonlijk dat de server zeer oude software gebruikt en mogelijk andere beveiligingsproblemen heeft.</translation>
<translation id="1497897566809397301">Toestaan dat lokaal gegevens worden ingesteld (aanbevolen)</translation>
<translation id="3275778913554317645">Openen als venster</translation>
<translation id="4553117311324416101">Google heeft vastgesteld dat er misschien schadelijke software op uw computer wordt geïnstalleerd wanneer u doorgaat. Als u deze site in het verleden heeft bezocht of de site vertrouwt, is het mogelijk dat de site onlangs door een hacker is geïnfecteerd. Ga niet verder. U kunt het morgen opnieuw proberen of ergens anders naartoe gaan.</translation>
<translation id="509988127256758334">Wat vi&amp;nden:</translation>
<translation id="1420684932347524586">O nee! Kan geen willekeurige persoonlijke RSA-sleutel genereren.</translation>
<translation id="2501173422421700905">Certificaat gepauzeerd</translation>
<translation id="2313634973119803790">Netwerktechnologie:</translation>
<translation id="2382901536325590843">Het servercertificaat is niet opgenomen in de DNS.</translation>
<translation id="2833791489321462313">Wachtwoord is nodig om uit sluimerstand te komen</translation>
<translation id="3850258314292525915">Synchroniseren uitschakelen</translation>
<translation id="2721561274224027017">Geïndexeerde database</translation>
<translation id="8208216423136871611">Niet opslaan</translation>
<translation id="684587995079587263"><ph name="PRODUCT_NAME"/> synchroniseert uw gegevens veilig met uw Google-account. Houd alles gesynchroniseerd of pas gesynchroniseerde gegevenstypen en opties voor versleuteling aan.</translation>
<translation id="4405141258442788789">Er heeft een time-out voor de bewerking plaatsgevonden.</translation>
<translation id="5048179823246820836">Noord-Europees</translation>
<translation id="1763046204212875858">Toepassingssnelkoppelingen maken</translation>
<translation id="2105006017282194539">Nog niet geladen</translation>
<translation id="7821009361098626711">Voor de server <ph name="DOMAIN"/> zijn een gebruikersnaam en wachtwoord vereist. De server geeft aan: <ph name="REALM"/>.</translation>
<translation id="524759338601046922">Nieuwe pincode nogmaals invoeren:</translation>
<translation id="777702478322588152">Prefectuur</translation>
<translation id="6562437808764959486">Herstelkopie uitpakken...</translation>
<translation id="561349411957324076">Voltooid</translation>
<translation id="4764776831041365478">De webpagina op <ph name="URL"/> is mogelijk tijdelijk uitgeschakeld of permanent verplaatst naar een nieuw webadres.</translation>
<translation id="6156863943908443225">Script in cachegeheugen</translation>
<translation id="4274187853770964845">Synchronisatiefout: stop de synchronisatie en start deze opnieuw.</translation>
<translation id="4610656722473172270">Google Toolbar</translation>
<translation id="7845201717638045845">Gegevens die u kopieert en plakt</translation>
<translation id="151501797353681931">Geïmporteerd uit Safari</translation>
<translation id="7880025619322806991">Status van portal</translation>
<translation id="6706684875496318067">De plugin '<ph name="PLUGIN_NAME"/>' is niet toegestaan.</translation>
<translation id="586567932979200359">U voert <ph name="PRODUCT_NAME"/> uit via de schijfkopie. Als u dit programma installeert op uw computer, kunt u dit uitvoeren zonder de schijfkopie te gebruiken en blijft het programma bijgewerkt.</translation>
<translation id="3775432569830822555">SSL-servercertificaat</translation>
<translation id="1829192082282182671">Uitz&amp;oomen</translation>
<translation id="6102827823267795198">Hiermee wordt aangegeven of de suggestie van de zoekprovider onmiddellijk automatisch moet worden aangevuld wanneer Instant is ingeschakeld.</translation>
<translation id="1467071896935429871">Systeemupdate downloaden: <ph name="PERCENT"/>% voltooid.</translation>
<translation id="7881267037441701396">De gegevens voor het delen van uw printers met <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> zijn verlopen. Klik hier om uw gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw op te geven.</translation>
<translation id="816055135686411707">Fout bij het instellen van vertrouwde certificaten</translation>
<translation id="4714531393479055912"><ph name="PRODUCT_NAME"/> kan nu uw wachtwoorden synchroniseren.</translation>
<translation id="5704565838965461712">Selecteer een certificaat om ter identificatie aan te bieden:</translation>
<translation id="2025632980034333559"><ph name="APP_NAME"/> is vastgelopen. Klik op deze ballon om de extensie opnieuw te laden.</translation>
<translation id="6322279351188361895">Lezen van persoonlijke sleutel is mislukt.</translation>
<translation id="3781072658385678636">De volgende plugins zijn op deze pagina geblokkeerd:</translation>
<translation id="4428782877951507641">Synchronisatie instellen</translation>
<translation id="3648460724479383440">Geselecteerd keuzerondje</translation>
<translation id="4654488276758583406">Zeer klein</translation>
<translation id="6647228709620733774">URL voor intrekken van certificeringsinstantie voor Netscape-certificaat</translation>
<translation id="4008217099472149670">Kan geen beveiligde verbinding tot stand brengen vanwege het antivirusprogramma Kaspersky</translation>
<translation id="546411240573627095">Stijl van numeriek toetsenblok</translation>
<translation id="2972581237482394796">&amp;Opnieuw</translation>
<translation id="5895138241574237353">Opnieuw starten</translation>
<translation id="3726463242007121105">Dit apparaat kan niet worden geopend omdat het bijbehorende bestandssysteem niet wordt ondersteund.</translation>
<translation id="1858072074757584559">De verbinding is niet gecomprimeerd.</translation>
<translation id="528468243742722775">End</translation>
<translation id="1723824996674794290">&amp;Nieuw venster</translation>
<translation id="1313405956111467313">Automatische proxyconfiguratie</translation>
<translation id="1589055389569595240">Toon spelling en grammatica</translation>
<translation id="4364779374839574930">Geen printer gevonden. Installeer een printer.</translation>
<translation id="7017587484910029005">Typ de tekens die in de onderstaande afbeelding worden weergegeven.</translation>
<translation id="9013589315497579992">Ongeldig SSL-certificaat voor clientverificatie.</translation>
<translation id="8595062045771121608">In dit geval is het certificaat van de server of het CA-certificaat van een tussenpersoon dat aan uw browser wordt geretourneerd, ondertekend met een zwak ondertekeningsalgoritme, zoals RSA-MD2. Recent onderzoek door computertechnici heeft uitgewezen dat het algoritme zwakker is dan voorheen werd gedacht. Dit algoritme wordt zelden gebruikt door betrouwbare websites. Dit certificaat kan een vervalsing zijn. We raden u aan niet verder te gaan.</translation>
<translation id="7567293639574541773">Eleme&amp;nt inspecteren</translation>
<translation id="8392896330146417149">Roamingstatus:</translation>
<translation id="6813971406343552491">&amp;Nee</translation>
<translation id="36224234498066874">Wis browsegegevens...</translation>
<translation id="3384773155383850738">Maximum aantal suggesties</translation>
<translation id="8530339740589765688">Selecteren op domein</translation>
<translation id="8677212948402625567">Alles samenvouwen...</translation>
<translation id="7600965453749440009"><ph name="LANGUAGE"/> nooit vertalen</translation>
<translation id="3208703785962634733">Niet bevestigd</translation>
<translation id="6523841952727744497">Voordat u zich aanmeldt, start u een gastsessie om het netwerk <ph name="NETWORK_ID"/> te activeren</translation>
<translation id="5704318649385838512">CAPS LOCK is ingeschakeld\nDruk op beide Shift-toetsen om te annuleren</translation>
<translation id="620329680124578183">Niet laden (aanbevolen)</translation>
<translation id="2653266418988778031">Als u een certificaat van een certificeringsinstantie verwijdert, vertrouwt uw browser geen certificaten meer die door die certificeringsinstantie zijn verleend.</translation>
<translation id="298068999958468740">Houd alles gesynchroniseerd of selecteer welke gegevens op deze computer u wilt synchroniseren.</translation>
<translation id="5341849548509163798"><ph name="NUMBER_MANY"/> uur geleden</translation>
<translation id="4422428420715047158">Domein:</translation>
<translation id="3602290021589620013">Voorbeeld</translation>
<translation id="7516602544578411747">Koppelt elk browservenster aan een profiel en voegt een schakelaar voor profielen toe in de rechterbovenhoek. Elk profiel beschikt over eigen bladwijzers, extensies, apps en meer.</translation>
<translation id="7082055294850503883">Status van Caps Lock negeren en tekst standaard in kleine letters invoeren</translation>
<translation id="4744603770635761495">Uitvoerbaar pad</translation>
<translation id="1800124151523561876">Geen spraak gedetecteerd.</translation>
<translation id="7814266509351532385">Uw standaardzoekmachine wijzigen</translation>
<translation id="5376169624176189338">Klik om terug te gaan, houd ingedrukt om de geschiedenis weer te geven</translation>
<translation id="6310545596129886942"><ph name="NUMBER_FEW"/> seconden resterend</translation>
<translation id="9181716872983600413">Unicode</translation>
<translation id="1383861834909034572">Openen wanneer voltooid</translation>
<translation id="2492538245231809938">Geëncrypte datatypen</translation>
<translation id="5727728807527375859">Extensies, applicaties en thema's kunnen schade toebrengen aan uw computer. Weet u zeker dat u wilt doorgaan?</translation>
<translation id="3857272004253733895">Schema voor double Pinyin</translation>
<translation id="1636842079139032947">Dit account ontkoppelen...</translation>
<translation id="6721972322305477112">&amp;Archief</translation>
<translation id="1076818208934827215">Microsoft Internet Explorer</translation>
<translation id="9056810968620647706">Geen overeenkomsten gevonden.</translation>
<translation id="1901494098092085382">Verzendingsstatus van feedback</translation>
<translation id="2861301611394761800">Het systeem is bijgewerkt. Start het systeem opnieuw op.</translation>
<translation id="2231238007119540260">Als u een servercertificaat verwijdert, herstelt u de gebruikelijke beveiligingscontroles voor de server en verplicht u de server een geldig certificaat te gebruiken.</translation>
<translation id="9134410174832249455"><ph name="PRODUCT_NAME"/>
kan de webpagina niet laden, omdat het te lang duurt voordat
<ph name="HOST_NAME"/>
reageert. De website is mogelijk offline of misschien
heeft u problemen met uw internetverbinding.</translation>
<translation id="2562265053877774071">Sommige voorkeuren worden beheerd door een extensie.</translation>
<translation id="7624154074265342755">Draadloze netwerken</translation>
<translation id="3315158641124845231">Verberg <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="3496213124478423963">Kleiner</translation>
<translation id="2296019197782308739">EAP-methode:</translation>
<translation id="42981349822642051">Uitvouwen</translation>
<translation id="4013794286379809233">Aanmelden vereist</translation>
<translation id="7693221960936265065">het eerste gebruik</translation>
<translation id="1763138995382273070">Interactieve HTML5-formuliervalidatie uitschakelen</translation>
<translation id="4920887663447894854">De volgende sites kunnen uw locatie op deze pagina niet bijhouden:</translation>
<translation id="8133676275609324831">&amp;Weergeven in map</translation>
<translation id="26224892172169984">Niet toestaan dat sites protocollen verwerken</translation>
<translation id="645705751491738698">JavaScript blijven blokkeren</translation>
<translation id="4780321648949301421">Bewaar pagina als...</translation>
<translation id="2551191967044410069">Uitzonderingen voor geolocatie</translation>
<translation id="3011284594919057757">Over Flash</translation>
<translation id="8789464255255332543">Afdrukken is niet beschikbaar omdat de pagina die u probeert af te drukken, is gesloten.</translation>
<translation id="4969785127455456148">Album</translation>
<translation id="8178665534778830238">Inhoud:</translation>
<translation id="153384433402665971">De plugin '<ph name="PLUGIN_NAME"/>' is geblokkeerd omdat deze verouderd is.</translation>
<translation id="2610260699262139870">We&amp;rkelijke grootte</translation>
<translation id="4535734014498033861">Proxyserververbinding mislukt.</translation>
<translation id="4693792639927205294">Omniboxgeschiedenis in de synchronisatie-opties inschakelen. Hiermee kan uw getypte URL-geschiedenis met andere clients worden gesynchroniseerd voor betere automatische aanvullingen in de omnibox.</translation>
<translation id="558170650521898289">Controle van Windows-apparaatstuurprogramma's</translation>
<translation id="98515147261107953">Liggend</translation>
<translation id="8974161578568356045">Automatisch detecteren</translation>
<translation id="1818606096021558659">Pagina</translation>
<translation id="5388588172257446328">Gebruikersnaam:</translation>
<translation id="1657406563541664238">Help <ph name="PRODUCT_NAME"/> beter te maken door automatisch gebruiksstatistieken en crashmeldingen naar Google te verzenden</translation>
<translation id="7982789257301363584">Netwerk</translation>
<translation id="8528962588711550376">Aanmelden.</translation>
<translation id="1339601241726513588">Inschrijvingsdomein:</translation>
<translation id="2336228925368920074">Bladwijzer toevoegen aan alle tabbladen...</translation>
<translation id="4985312428111449076">Tabbladen of vensters</translation>
<translation id="7481475534986701730">Onlangs bezochte sites</translation>
<translation id="8503758797520866434">Voorkeuren voor Automatisch aanvullen...</translation>
<translation id="2757031529886297178">FPS-teller</translation>
<translation id="6657585470893396449">Wachtwoord</translation>
<translation id="7881483672146086348">Account bekijken</translation>
<translation id="1776883657531386793"><ph name="OID"/>: <ph name="INFO"/></translation>
<translation id="1510030919967934016">Deze pagina is geblokkeerd voor het bijhouden van uw locatie.</translation>
<translation id="8848519885565996859">Door de gebruiker gedefinieerde URL-linkframe</translation>
<translation id="5255315797444241226">De ingevoerde wachtwoordzin is onjuist.</translation>
<translation id="6242054993434749861">fax:#<ph name="FAX"/></translation>
<translation id="762917759028004464">De standaardbrowser is momenteel <ph name="BROWSER_NAME"/>.</translation>
<translation id="9213479837033539041"><ph name="NUMBER_MANY"/> seconden resterend</translation>
<translation id="560442828508350263">Kan '$1' niet verplaatsen: $2</translation>
<translation id="300544934591011246">Vorig wachtwoord</translation>
<translation id="6015796118275082299">Jaar</translation>
<translation id="8106242143503688092">Niet laden (aanbevolen)</translation>
<translation id="5078796286268621944">Onjuiste pincode</translation>
<translation id="989988560359834682">Adres bewerken</translation>
<translation id="8487678622945914333">Groter</translation>
<translation id="2972557485845626008">Firmware</translation>
<translation id="735327918767574393">Er is iets misgegaan tijdens het weergeven van deze webpagina. Laad de pagina opnieuw of ga naar een andere pagina om door te gaan.</translation>
<translation id="8028060951694135607">Microsoft-sleutelherstel</translation>
<translation id="6391832066170725637">Kan bestand of directory niet vinden.</translation>
<translation id="577624874850706961">Cookies zoeken</translation>
<translation id="5494920125229734069">Alles selecteren</translation>
<translation id="2857834222104759979">Manifestbestand is ongeldig.</translation>
<translation id="7931071620596053769">De volgende pagina's reageren niet meer. U kunt wachten tot ze reageren of de pagina's sluiten.</translation>
<translation id="1209866192426315618"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> minuten resterend</translation>
<translation id="7938958445268990899">Het servercertificaat is nog niet geldig.</translation>
<translation id="4569998400745857585">Menu met verborgen extensies</translation>
<translation id="4081383687659939437">Info opslaan</translation>
<translation id="1801827354178857021">Punt</translation>
<translation id="7849443193236180005">Hostnaampatroon</translation>
<translation id="2179052183774520942">Zoekmachine toevoegen</translation>
<translation id="5498951625591520696">Kan de server niet bereiken.</translation>
<translation id="1621207256975573490">&amp;Frame opslaan als...</translation>
<translation id="4681260323810445443">U heeft geen toegang tot de webpagina op <ph name="URL"/>. U moet zich wellicht aanmelden.</translation>
<translation id="2176444992480806665">Schermafbeelding verzenden van meest recent actief tabblad</translation>
<translation id="6093888419484831006">Update annuleren...</translation>
<translation id="1165039591588034296">Fout</translation>
<translation id="2064942105849061141">Thema met GTK gebruiken</translation>
<translation id="940243171281413888">Intentie verwijderen</translation>
<translation id="2278562042389100163">Browservenster openen</translation>
<translation id="5246282308050205996"><ph name="APP_NAME"/> is vastgelopen. Klik op deze ballon om de app opnieuw te starten.</translation>
<translation id="1201895884277373915">Meer van deze site</translation>
<translation id="9218430445555521422">Instellen als standaard</translation>
<translation id="5027550639139316293">Certificaat voor e-mail</translation>
<translation id="938582441709398163">Overlay voor toetsenbord</translation>
<translation id="148557595510244003">Sommige opties zijn uitgeschakeld door uw beheerder.</translation>
<translation id="427208986916971462">De verbinding is gecomprimeerd met <ph name="COMPRESSION"/>.</translation>
<translation id="8876215549894133151">Indeling:</translation>
<translation id="5234764350956374838">Sluiten</translation>
<translation id="40027638859996362">Woord verplaatsen</translation>
<translation id="5463275305984126951">Index van <ph name="LOCATION"/></translation>
<translation id="5154917547274118687">Geheugen</translation>
<translation id="1493492096534259649">U kunt deze taal niet voor spellingcontrole gebruiken</translation>
<translation id="6628463337424475685">Zoeken via <ph name="ENGINE"/></translation>
<translation id="112818052757437142">Er bestaat al een directory met de naam '$1'. Kies een andere naam.</translation>
<translation id="2502105862509471425">Nieuwe creditcard toevoegen...</translation>
<translation id="6937266377577518989">Selectie gekopieerd naar klembord.</translation>
<translation id="4037618776454394829">Schermafbeelding verzenden van meest recent opgeslagen versie</translation>
<translation id="182729337634291014">Synchronisatiefout...</translation>
<translation id="4465830120256509958">Braziliaans toetsenbord</translation>
<translation id="2459861677908225199">TLS 1.0 gebruiken</translation>
<translation id="4792711294155034829">&amp;Een probleem melden...</translation>
<translation id="5819484510464120153">&amp;Snelkoppelingen maken...</translation>
<translation id="6845180713465955339">Het certificaat '<ph name="CERTIFICATE_NAME"/>' is verleend door:</translation>
<translation id="3088325635286126843">&amp;Naam wijzigen...</translation>
<translation id="7531238562312180404">Omdat <ph name="PRODUCT_NAME"/> geen invloed heeft op hoe extensies omgaan met uw persoonlijke gegevens, zijn alle extensies uitgeschakeld voor incognitovensters. U kunt ze afzonderlijk weer inschakelen via <ph name="BEGIN_LINK"/>extensiebeheer<ph name="END_LINK"/>.</translation>
<translation id="5667293444945855280">Malware</translation>
<translation id="8707481173455612936">Officiële webpagina van audiobron</translation>
<translation id="3435845180011337502">Pagina-indeling of opmaak</translation>
<translation id="6831043979455480757">Vertalen</translation>
<translation id="3587482841069643663">Alle</translation>
<translation id="6698381487523150993">Gemaakt:</translation>
<translation id="4684748086689879921">Import overslaan</translation>
<translation id="9130015405878219958">Ongeldige modus opgegeven.</translation>
<translation id="6615807189585243369"><ph name="BURNT_AMOUNT"/> van <ph name="TOTAL_SIZE"/> gekopieerd</translation>
<translation id="4950138595962845479">Opties...</translation>
<translation id="4653235815000740718">Er is een probleem opgetreden tijdens het maken van het OS-herstelmedium. Het gebruikte opslagapparaat kan niet worden gevonden.</translation>
<translation id="6732153478633637389">L2TP/IPsec + eerder gedeelde sleutel</translation>
<translation id="6943836128787782965">Ophalen van HTTP mislukt</translation>
<translation id="6426222199977479699">SSL-fout</translation>
<translation id="5477859212818707683">Trage achtergrondpagina's</translation>
<translation id="7104784605502674932">Synchronisatievoorkeuren bevestigen</translation>
<translation id="1788636309517085411">Standaard gebruiken</translation>
<translation id="1661867754829461514">Pincode ontbreekt</translation>
<translation id="422022089431684343">Instellingen voor virtueel toetsenbord</translation>
<translation id="8589311641140863898">Experimental Extension APIs</translation>
<translation id="2804922931795102237">Systeeminformatie opnemen</translation>
<translation id="869891660844655955">Vervaldatum</translation>
<translation id="2178614541317717477">Inbreuk op CA</translation>
<translation id="4449935293120761385">Over Automatisch aanvullen</translation>
<translation id="4194570336751258953">Tikken-voor-klikken inschakelen</translation>
<translation id="6066742401428748382">Toegang tot de webpagina is geweigerd</translation>
<translation id="5111692334209731439">&amp;Bladwijzermanager</translation>
<translation id="8295070100601117548">Serverfout</translation>
<translation id="5661272705528507004">Deze simkaart is uitgeschakeld en kan niet worden gebruikt. Neem contact op met uw serviceprovider voor een vervangend exemplaar.</translation>
<translation id="443008484043213881">Extra</translation>
<translation id="2529657954821696995">Nederlands toetsenbord</translation>
<translation id="1128128132059598906">EAP-TTLS</translation>
<translation id="6337534724793800597">Beleid filteren op naam</translation>
<translation id="6585234750898046415">Selecteer een foto als weergave van uw account op het aanmeldscherm.</translation>
<translation id="7957054228628133943">Blokkeren van pop-ups beheren...</translation>
<translation id="179767530217573436">de afgelopen 4 weken</translation>
<translation id="2279770628980885996">Er is een onverwachte voorwaarde gevonden toen de server het verzoek wilde uitvoeren.</translation>
<translation id="8079135502601738761">Delen van dit PDF-document kunnen niet worden weergegeven. Wilt u het document openen in Adobe Reader?</translation>
<translation id="9123413579398459698">FTP-proxy</translation>
<translation id="3887875461425980041">Als de PPAPI-versie van Flash wordt gebruikt, voert u deze in elk rendererproces uit in plaats van in een toegewijd plug-inproces.</translation>
<translation id="1751752860232137596">De experimentele implementatie van vloeiend schuiven inschakelen.</translation>
<translation id="8534801226027872331">In dit geval bevat het certificaat voor uw browser fouten en kan niet worden verwerkt. Dat kan betekenen dat we de identiteitsgegevens in het certificaat niet kunnen verifiëren, of bepaalde andere informatie in het certificaat dat wordt gebruikt om de verbinding te beveiligen. U kunt beter niet verder gaan.</translation>
<translation id="3608527593787258723">Tabblad 1 activeren</translation>
<translation id="6993929801679678186">Voorspellingen van Automatisch aanvullen weergeven</translation>
<translation id="4497369307931735818">Externe toegang</translation>
<translation id="1630086885871290594">Tekstschrijver</translation>
<translation id="1476822615785139447">Printers beheren...</translation>
<translation id="3855676282923585394">Bladwijzers en instellingen importeren...</translation>
<translation id="1116694919640316211">Over</translation>
<translation id="6878031674662373246">Synchronisatie voor dit account stoppen...</translation>
<translation id="8195796306739579529">Wachtwoorden coderen</translation>
<translation id="4422347585044846479">Bladwijzer voor deze pagina bewerken</translation>
<translation id="2452539774207938933">Overschakelen naar gebruiker: <ph name="PROFILE_NAME"/></translation>
<translation id="1880905663253319515">Certificaat '<ph name="CERTIFICATE_NAME"/>' verwijderen?</translation>
<translation id="8546306075665861288">Cachegeheugen met afbeeldingen</translation>
<translation id="5904093760909470684">Proxyconfiguratie</translation>
<translation id="3348643303702027858">Het maken van het OS-herstelmedium is geannuleerd.</translation>
<translation id="3391060940042023865">De volgende plug-in is vastgelopen: <ph name="PLUGIN_NAME"/></translation>
<translation id="4237016987259239829">Fout bij netwerkverbinding</translation>
<translation id="9050666287014529139">Wachtwoordzin</translation>
<translation id="5197255632782567636">Internet</translation>
<translation id="8787254343425541995">Proxy's voor gedeelde netwerken toestaan</translation>
<translation id="4755860829306298968">Blokkeren van plugins beheren...</translation>
<translation id="8879284080359814990">Weergeven al&amp;s tabblad</translation>
<translation id="41293960377217290">Een proxyserver is een server die optreedt als schakel tussen uw computer en andere servers. Uw systeem is momenteel geconfigureerd voor het gebruik van een proxy, maar
<ph name="PRODUCT_NAME"/>
kan geen verbinding maken met de proxy.</translation>
<translation id="4520722934040288962">Selecteren op opener</translation>
<translation id="3873139305050062481">Eleme&amp;nt inspecteren</translation>
<translation id="7445762425076701745">De identiteit van de server waarmee u verbinding maakt, kan niet volledig worden geverifieerd. U heeft verbinding gemaakt met een server die een naam gebruikt die alleen binnen uw netwerk geldig is. Een externe certificeringsinstantie kan hiervoor nooit het eigendom verifiëren. Aangezien sommige certificeringsinstanties toch certificaten voor deze namen verlenen, kunt u nooit zeker weten of u verbinding heeft met de bedoelde website en niet met een aanvaller.</translation>
<translation id="1556537182262721003">Kan extensiedirectory niet verplaatsen naar profiel.</translation>
<translation id="5866557323934807206">Deze instellingen wissen voor komende bezoeken</translation>
<translation id="5355351445385646029">Druk op de spatiebalk om de kandidaat te selecteren</translation>
<translation id="6978622699095559061">Uw bladwijzers</translation>
<translation id="6370820475163108109"><ph name="ORGANIZATION_NAME"/> (<ph name="DOMAIN_NAME"/>)</translation>
<translation id="5453029940327926427">Tabbladen sluiten</translation>
<translation id="406070391919917862">Achtergrondtoepassingen</translation>
<translation id="8820817407110198400">Bladwijzers</translation>
<translation id="3214837514330816581">Gesynchroniseerde gegevens van Google Dashboard verwijderen</translation>
<translation id="2580170710466019930">Wacht terwijl <ph name="PRODUCT_NAME"/> de nieuwste systeemupdates installeert.</translation>
<translation id="7428061718435085649">Gebruik de Shift-toets aan de linker- en rechterkant om een tweede en derde optie te selecteren</translation>
<translation id="1070066693520972135">WEP</translation>
<translation id="2850297146577954246">Elke tekst die is gesproken met gesynthetiseerde spraak</translation>
<translation id="1243196447546764522">Voorkomen dat cookies van derden worden ingesteld</translation>
<translation id="206683469794463668">Eenvoudige Zhuyin-modus. Automatische kandidaatselectie en verwante opties zijn uitgeschakeld of worden genegeerd.</translation>
<translation id="5191625995327478163">&amp;Taalinstellingen...</translation>
<translation id="8833054222610756741">CRX-less Web Apps</translation>
<translation id="4031729365043810780">Netwerkverbinding</translation>
<translation id="1985136186573666099"><ph name="PRODUCT_NAME"/> maakt gebruik van de systeemproxyinstellingen van uw computer om verbinding te maken met het netwerk.</translation>
<translation id="4808139931410481934">Venster 2 activeren</translation>
<translation id="6508261954199872201">Applicatie: <ph name="APP_NAME"/></translation>
<translation id="5585645215698205895">&amp;Omlaag</translation>
<translation id="6596816719288285829">IP-adres</translation>
<translation id="4508265954913339219">Activering mislukt</translation>
<translation id="8656768832129462377">Niet controleren</translation>
<translation id="715487527529576698">Standaardmodus voor Chinees is Vereenvoudigd Chinees</translation>
<translation id="7475292478930529311">Voorkeuren voor plug-ins zijn uitgeschakeld.</translation>
<translation id="1674989413181946727">SSL-instellingen voor hele computer:</translation>
<translation id="8703575177326907206">Uw verbinding met <ph name="DOMAIN"/> is niet gecodeerd.</translation>
<translation id="3042282020249392540">Voeg <ph name="PRODUCT_NAME"/> als toegestaan programma toe aan de instellingen van uw firewall of antivirussoftware. Als dit al een toegestaan programma is, kunt u het verwijderen uit de lijst met toegestane programma's en het opnieuw toevoegen.</translation>
<translation id="8472623782143987204">hardware-ondersteund</translation>
<translation id="4865571580044923428">Uitzonderingen beheren...</translation>
<translation id="2526619973349913024">Controleren op updates</translation>
<translation id="3874070094967379652">Een wachtwoordzin voor synchronisatie gebruiken om mijn gegevens te coderen</translation>
<translation id="4864369630010738180">Aanmelden...</translation>
<translation id="6500116422101723010">De server kan het verzoek momenteel niet uitvoeren. Met deze code wordt aangegeven dat dit tijdelijk het geval is. De server is na het oponthoud weer beschikbaar.</translation>
<translation id="1644574205037202324">Geschiedenis</translation>
<translation id="1297175357211070620">Bestemming</translation>
<translation id="479280082949089240">Door deze pagina ingestelde cookies</translation>
<translation id="4198861010405014042">Gedeelde toegang</translation>
<translation id="6204930791202015665">Weergeven...</translation>
<translation id="5941343993301164315">Meld u aan bij <ph name="TOKEN_NAME"/>.</translation>
<translation id="1046059554679513793">Deze naam wordt al gebruikt.</translation>
<translation id="4417229845571722044">E-mailadres toevoegen</translation>
<translation id="8049151370369915255">Lettertypen aanpassen...</translation>
<translation id="2886862922374605295">Hardware:</translation>
<translation id="4497097279402334319">Kan geen verbinding maken met het netwerk.</translation>
<translation id="5303618139271450299">Deze webpagina is niet gevonden</translation>
<translation id="4256316378292851214">&amp;Video opslaan als...</translation>
<translation id="3528171143076753409">Het servercertificaat is niet betrouwbaar.</translation>
<translation id="6518014396551869914">A&amp;fbeelding kopiëren</translation>
<translation id="3236997602556743698">3 Set (390)</translation>
<translation id="542155483965056918"><ph name="NUMBER_ZERO"/> mins ago</translation>
<translation id="289426338439836048">Ander mobiel netwerk...</translation>
<translation id="3986287159189541211">HTTP-fout <ph name="ERROR_NUMBER"/> (<ph name="ERROR_NAME"/>): <ph name="ERROR_TEXT"/></translation>
<translation id="3225319735946384299">Handtekening bij programmacode</translation>
<translation id="3118319026408854581"><ph name="PRODUCT_NAME"/> Help</translation>
<translation id="2422426094670600218">&lt;naamloos&gt;</translation>
<translation id="2012766523151663935">Firmwareaanpassing:</translation>
<translation id="4120898696391891645">Pagina kan niet worden geladen</translation>
<translation id="6060685159320643512">Pas op, dit zijn geen experimenten om zonder handschoenen aan te pakken</translation>
<translation id="5829990587040054282">Vergrendelen of uitschakelen</translation>
<translation id="7800304661137206267">De verbinding is geëncrypt met <ph name="CIPHER"/>, met <ph name="MAC"/> voor berichtverificatie en <ph name="KX"/> als mechanisme voor sleuteluitwisseling.</translation>
<translation id="7706319470528945664">Portugees toetsenbord</translation>
<translation id="5584537427775243893">Importeren</translation>
<translation id="9128870381267983090">Verbinding maken met netwerk</translation>
<translation id="4181841719683918333">Talen</translation>
<translation id="6535131196824081346">Deze fout kan optreden wanneer u verbinding maakt met een beveiligde server (HTTPS). Deze
houdt in dat de server een beveiligde verbinding probeert in te stellen, maar dat de verbinding wegens een
ernstige onjuiste configuratie helemaal niet beveiligd is.
<ph name="LINE_BREAK"/> De server moet worden
hersteld. Om uw privacy te beschermen, maakt <ph name="PRODUCT_NAME"/> geen gebruik
van niet-beveiligde verbindingen.</translation>
<translation id="5235889404533735074">Met <ph name="PRODUCT_NAME"/>-synchronisatie kunt u uw gegevens (zoals bladwijzers en voorkeuren) makkelijker delen tussen computers.
<ph name="PRODUCT_NAME"/> synchroniseert uw gegevens door deze online op te slaan via Google wanneer u zich aanmeldt met uw Google-account.</translation>
<translation id="6533668113756472185">Pagina-indeling of opmaak</translation>
<translation id="5640179856859982418">Zwitsers toetsenbord</translation>
<translation id="1662837784918284394">(geen)</translation>
<translation id="5910363049092958439">Af&amp;beelding opslaan als...</translation>
<translation id="1363055550067308502">Modus van volledige/halve breedte in-/uitschakelen</translation>
<translation id="3108967419958202225">Kiezen...</translation>
<translation id="6451650035642342749">Instellingen voor automatisch openen wissen</translation>
<translation id="5948544841277865110">Privénetwerk toevoegen</translation>
<translation id="7121570032414343252"><ph name="NUMBER_TWO"/> seconden</translation>
<translation id="1378451347523657898">Geen schermafbeelding verzenden</translation>
<translation id="5098629044894065541">Hebreeuws</translation>
<translation id="5098647635849512368">Kan het absolute pad naar de in te pakken directory niet vinden.</translation>
<translation id="933712198907837967">Diners Club</translation>
<translation id="6380224340023442078">Instellingen voor inhoud...</translation>
<translation id="950108145290971791">Instant inschakelen voor sneller zoeken en surfen?</translation>
<translation id="5486326529110362464">Invoerwaarde voor persoonlijke sleutel moet aanwezig zijn.</translation>
<translation id="8190907767443402387">Feedback verzenden om te helpen bij het verbeteren van Chrome</translation>
<translation id="9039663905644212491">PEAP</translation>
<translation id="62780591024586043">Experimental location features</translation>
<translation id="8584280235376696778">Video &amp;openen op nieuw tabblad</translation>
<translation id="2845382757467349449">Bladwijzerbalk altijd weergeven</translation>
<translation id="3053013834507634016">Sleutelgebruik voor certificaat</translation>
<translation id="4487088045714738411">Belgisch toetsenbord</translation>
<translation id="7511635910912978956"><ph name="NUMBER_FEW"/> uur resterend</translation>
<translation id="2152580633399033274">Alle afbeeldingen weergeven (aanbevolen)</translation>
<translation id="7894567402659809897">Klik op
<ph name="BEGIN_BOLD"/>Start<ph name="END_BOLD"/>,
klik op
<ph name="BEGIN_BOLD"/>Uitvoeren<ph name="END_BOLD"/>,
typ
<ph name="BEGIN_BOLD"/>%windir%\\network diagnostic\\xpnetdiag.exe<ph name="END_BOLD"/>
en klik op
<ph name="BEGIN_BOLD"/>OK<ph name="END_BOLD"/>.</translation>
<translation id="2934952234745269935">Volumenaam</translation>
<translation id="6272247697534482847">GPU VSync uitschakelen</translation>
<translation id="3589447798447761053"><ph name="PRODUCT_NAME"/>
heeft gedetecteerd dat een Kaspersky-product beveiligde verbindingen onderschept.
Dit is normaal gesproken geen beveiligingsprobleem, omdat de Kaspersky-software
meestal op dezelfde computer wordt uitgevoerd. Vanwege incompatibiliteit met
specifieke aspecten van de beveiligde verbindingen van
<ph name="PRODUCT_NAME"/>,
moeten Kaspersky-producten worden geconfigureerd om deze onderschepping
niet uit te voeren. Klik op de link 'Meer informatie'
voor instructies waarmee u de configuratie-optie kunt vinden
die moet worden uitgeschakeld.</translation>
<translation id="6431347207794742960"><ph name="PRODUCT_NAME"/> stelt automatische updates in voor alle gebruikers van deze computer.</translation>
<translation id="4973698491777102067">De volgende items verwijderen uit:</translation>
<translation id="6074963268421707432">Niet toestaan dat sites bureaubladmeldingen weergeven</translation>
<translation id="6273404661268779365">Faxnummer toevoegen</translation>
<translation id="1995173078718234136">Inhoud scannen...</translation>
<translation id="5979681173469464041">Focus op volgende venster</translation>
<translation id="4735819417216076266">Stijl van spatie-invoer</translation>
<translation id="2977095037388048586">U probeert <ph name="DOMAIN"/> te bereiken, maar u heeft een server bereikt die zich identificeert als <ph name="DOMAIN2"/>. Dit kan worden veroorzaakt door een verkeerde configuratie op de server, of door iets ernstigers. Een hacker op uw netwerk wil u misschien een nepversie laten bezoeken van <ph name="DOMAIN3"/>, die mogelijk schadelijk is. U kunt beter niet verdergaan. </translation>
<translation id="220138918934036434">Knop verbergen</translation>
<translation id="5374359983950678924">Afbeelding wijzigen</translation>
<translation id="2859738163554174612">Nooit aanbieden om me aan te melden</translation>
<translation id="5158548125608505876">Mijn wachtwoorden niet synchroniseren</translation>
<translation id="2167276631610992935">JavaScript</translation>
<translation id="6974306300279582256">Meldingen van <ph name="SITE"/> inschakelen</translation>
<translation id="492914099844938733">Incompatibiliteit bekijken</translation>
<translation id="5233638681132016545">Nieuw tabblad</translation>
<translation id="6567688344210276845">Kan pictogram '<ph name="ICON"/>' voor pagina-actie niet laden.</translation>
<translation id="5210365745912300556">Tabblad sluiten</translation>
<translation id="8628085465172583869">Hostnaam van server:</translation>
<translation id="498765271601821113">Een creditcard toevoegen</translation>
<translation id="7694379099184430148"><ph name="FILENAME"/> - Onbekend bestandstype.</translation>
<translation id="1992397118740194946">Niet ingesteld</translation>
<translation id="7966826846893205925">Instellingen voor Automatisch aanvullen beheren...</translation>
<translation id="8556732995053816225">&amp;Identieke hoofdletters/kleine letters</translation>
<translation id="3718720264653688555">Virtueel toetsenbord</translation>
<translation id="3504135463003295723">Groepsnaam:</translation>
<translation id="2651472069264772588">Plakken mislukt, bestandssysteemfout: $1'</translation>
<translation id="3314070176311241517">Alle sites toestaan om JavaScript uit te voeren (aanbevolen)</translation>
<translation id="2406911946387278693">Uw apparaten via de cloud beheren</translation>
<translation id="7419631653042041064">Catalaans toetsenbord</translation>
<translation id="3897092660631435901">Menu</translation>
<translation id="7024867552176634416">Selecteer een verwijderbaar opslagapparaat dat u wilt gebruiken</translation>
<translation id="8553075262323480129">De vertaling is mislukt omdat de taal van de pagina niet kan worden bepaald.</translation>
<translation id="7794058097940213561">Apparaat formatteren</translation>
<translation id="4381849418013903196">Dubbele punt</translation>
<translation id="8368859634510605990">Alle bladwijzers &amp;openen</translation>
<translation id="1103523840287552314"><ph name="LANGUAGE"/> altijd vertalen</translation>
<translation id="2263497240924215535">(Uitgeschakeld)</translation>
<translation id="2042078858148122628">De server op <ph name="HOST_NAME"/> kan niet worden gevonden, omdat de DNS-lookup is mislukt. DNS is de netwerkservice die de naam van een website vertaalt in het internetadres. Deze fout wordt meestal veroorzaakt door een verbroken internetverbinding of een verkeerd geconfigureerd netwerk. Deze kan ook worden veroorzaakt door een niet reagerende DNS-server of een firewall die de toegang van <ph name="PRODUCT_NAME"/> tot het netwerk blokkeert.</translation>
<translation id="2159087636560291862">In dit geval is het certificaat niet geverifieerd door een derde partij die uw computer vertrouwt. Iedereen kan een certificaat maken voor een website. Daarom is het belangrijk dat certificaten geverifieerd worden door een betrouwbare derde partij. Zonder die verificatie hebben de identiteitsgegevens in het certificaat geen waarde. Het is daarom niet mogelijk te verifiëren of u communiceert met <ph name="DOMAIN"/> in plaats van met een hacker die een eigen certificaat heeft gemaakt waarin hij claimt <ph name="DOMAIN2"/> te zijn. U kunt beter niet verdergaan.</translation>
<translation id="58625595078799656">U moet in <ph name="PRODUCT_NAME"/> uw gegevens beveiligen met uw Google-wachtwoord of uw eigen wachtwoordzin.</translation>
<translation id="8017335670460187064"><ph name="LABEL"/></translation>
<translation id="6840184929775541289">Is geen certificeringsinstantie</translation>
<translation id="6099520380851856040">Opgetreden op <ph name="CRASH_TIME"/></translation>
<translation id="1369377266651547198">Indien ingeschakeld, worden de aanmeldingsgegevens van het account toegevoegd aan de cookie-opslag van het profiel wanneer een profiel wordt verbonden met een Google-account, zodat u de gebruikersnaam en het wachtwoord niet opnieuw hoeft op te geven in de browser.
Als u een aanmeldingspagina voor een Google-account bezoekt, wordt er ook een informatiebalk geactiveerd waarmee u zich gemakkelijk kunt aanmelden met het verbonden account.
Vooraf aanmelden en automatisch aanmelden zijn altijd uitgeschakeld als het profiel niet is verbonden met een Google-account, ongeacht deze markering.</translation>
<translation id="144518587530125858">Kan '<ph name="IMAGE_PATH"/>' niet laden voor thema.</translation>
<translation id="7925285046818567682">Wachten op <ph name="HOST_NAME"/>...</translation>
<translation id="2553440850688409052">Deze plugin verbergen</translation>
<translation id="3280237271814976245">Opslaan &amp;als...</translation>
<translation id="8301162128839682420">Taal toevoegen:</translation>
<translation id="7658239707568436148">Annuleren</translation>
<translation id="8695825812785969222">&amp;Locatie openen...</translation>
<translation id="4538417792467843292">Woord verwijderen</translation>
<translation id="8412392972487953978">U moet twee keer dezelfde wachtwoordzin opgeven.</translation>
<translation id="9121814364785106365">Openen als vastgezet tabblad</translation>
<translation id="6996264303975215450">Webpagina, volledig</translation>
<translation id="3435896845095436175">Inschakelen</translation>
<translation id="5849294688757445020">GPU-compositing op alle pagina's</translation>
<translation id="1891668193654680795">Dit certificaat vertrouwen voor het identificeren van softwareontwikkelaars.</translation>
<translation id="5078638979202084724">Bladwijzer toevoegen aan alle tabbladen</translation>
<translation id="5585118885427931890">Kan bladwijzermap niet maken.</translation>
<translation id="2154710561487035718">URL kopiëren</translation>
<translation id="5510687173983454382">Beheren welke gebruikers zich op een apparaat kunnen aanmelden en configureren of gastsessies zijn toegestaan.</translation>
<translation id="3241680850019875542">Selecteer de hoofddirectory van de extensie die u wilt inpakken. Als u een extensie wilt bijwerken, selecteert u ook het privésleutelbestand om dit opnieuw te gebruiken.</translation>
<translation id="7500424997253660722">Beperkte pool:</translation>
<translation id="657402800789773160">&amp;Laad pagina opnieuw</translation>
<translation id="6163363155248589649">&amp;Normaal</translation>
<translation id="490074449735753175">Een webservice gebruiken voor het oplossen van spelfouten</translation>
<translation id="7972714317346275248">PKCS nr. 1 SHA-384 met RSA-encryptie</translation>
<translation id="3020990233660977256">Serienummer: <ph name="SERIAL_NUMBER"/></translation>
<translation id="8426519927982004547">HTTPS/SSL</translation>
<translation id="8216781342946147825">Alle gegevens op uw computer en op de websites die u bezoekt</translation>
<translation id="5548207786079516019">Dit is een tweede installatie van <ph name="PRODUCT_NAME"/> en kan niet als standaardbrowser worden ingesteld.</translation>
<translation id="8142041167538903585">Er zijn enkele fouten opgetreden tijdens het formatteren...</translation>
<translation id="3984413272403535372">Fout bij ondertekenen van extensie.</translation>
<translation id="8807083958935897582">Met <ph name="PRODUCT_NAME"/> kunt u zoeken op internet via de omnibox. Kies welke zoekmachine u wilt gebruiken:</translation>
<translation id="9208886416788010685">Adobe Reader is verouderd</translation>
<translation id="3373604799988099680">Extensies of applicaties</translation>
<translation id="318408932946428277">Cookies en andere site- en invoegtoepassingsgegevens wissen wanneer ik mijn browser sluit</translation>
<translation id="8725178340343806893">Favorieten/bladwijzers</translation>
<translation id="5177526793333269655">Miniatuurweergave</translation>
<translation id="655384502888039633"><ph name="USER_COUNT"/> gebruikers</translation>
<translation id="8926389886865778422">Niet meer vragen</translation>
<translation id="6985235333261347343">Microsoft-sleutelherstelagent</translation>
<translation id="3605499851022050619">Diagnosepagina voor Safe Browsing</translation>
<translation id="4417271111203525803">Adresregel 2</translation>
<translation id="7617095560120859490">Vertel ons wat er aan de hand is. (vereist)</translation>
<translation id="5618333180342767515">(dit kan enkele minuten duren)</translation>
<translation id="1697820107502723922">Archieven</translation>
<translation id="938470336146445890">Installeer een gebruikerscertificaat.</translation>
<translation id="5399884481423204214">Indienen van gebruikersfeedback mislukt: $1</translation>
<translation id="4307992518367153382">Basisinstellingen</translation>
<translation id="8480417584335382321">Zoomen op pagina:</translation>
<translation id="3872166400289564527">Externe opslag</translation>
<translation id="5912378097832178659">Zo&amp;ekmachines bewerken...</translation>
<translation id="8272426682713568063">Creditcards</translation>
<translation id="3749289110408117711">Bestandsnaam</translation>
<translation id="3173397526570909331">Synchronisatie stoppen</translation>
<translation id="5538092967727216836">Frame opnieuw laden</translation>
<translation id="4813345808229079766">Verbinding</translation>
<translation id="411666854932687641">Privégeheugen</translation>
<translation id="119944043368869598">Alles wissen</translation>
<translation id="3467848195100883852">Automatische spellingcorrectie toestaan</translation>
<translation id="1336254985736398701">&amp;Paginagegevens weergeven</translation>
<translation id="7550830279652415241">bookmarks_<ph name="DATESTAMP"/>.html</translation>
<translation id="2120194937135899861">Venster 4 activeren</translation>
<translation id="6828153365543658583">Aanmelding beperken tot de volgende gebruikers:</translation>
<translation id="1652965563555864525">De&amp;mpen</translation>
<translation id="4200983522494130825">Nieuw &amp;tabblad</translation>
<translation id="7979036127916589816">Synchronisatiefout</translation>
<translation id="1029317248976101138">Zoom</translation>
<translation id="5142191085798409035">Mij vragen wanneer een site intenties wil registreren (aanbevolen)</translation>
<translation id="5455790498993699893"><ph name="ACTIVE_MATCH"/> van <ph name="TOTAL_MATCHCOUNT"/></translation>
<translation id="8890069497175260255">Toetsenbordtype</translation>
<translation id="1202290638211552064">De gateway- of proxyserver heeft een time-out geretourneerd tijdens het wachten op een reactie van een upstreamserver.</translation>
<translation id="7765158879357617694">Verplaatsen</translation>
<translation id="5731751937436428514">Vietnamese invoermethode (VIQR)</translation>
<translation id="8412144371993786373">Bladwijzer toevoegen voor huidige pagina</translation>
<translation id="7615851733760445951">&lt;geen cookie geselecteerd&gt;</translation>
<translation id="469553822757430352">Ongeldig toepassingsspecifiek wachtwoord.</translation>
<translation id="2493021387995458222">'Eén woord tegelijk' selecteren</translation>
<translation id="5279600392753459966">Alle blokkeren</translation>
<translation id="6846298663435243399">Laden…</translation>
<translation id="5723508132121499792">Geen actieve achtergrondapps</translation>
<translation id="7392915005464253525">G&amp;esloten venster opnieuw openen</translation>
<translation id="7376443945512294291">Synchroniseren van geopende tabbladen inschakelen</translation>
<translation id="1144684570366564048">Uitzonderingen beheren...</translation>
<translation id="7400418766976504921">URL</translation>
<translation id="1541725072327856736">Katakana op halve breedte</translation>
<translation id="7456847797759667638">Open locatie...</translation>
<translation id="1388866984373351434">Browsegegevens</translation>
<translation id="3754634516926225076">Onjuiste pincode. Probeer het opnieuw.</translation>
<translation id="7378627244592794276">Nee</translation>
<translation id="2800537048826676660">Deze taal voor spellingcontrole gebruiken</translation>
<translation id="68541483639528434">Andere tabbladen sluiten</translation>
<translation id="941543339607623937">Ongeldige persoonlijke sleutel.</translation>
<translation id="6499058468232888609">Netwerkfout tijdens communicatie met de apparaatmanagementservice.</translation>
<translation id="4433862206975946675">Gegevens uit een andere browser importeren...</translation>
<translation id="4022426551683927403">Toevoegen &amp;aan woordenboek</translation>
<translation id="2897878306272793870">Weet u zeker dat u <ph name="TAB_COUNT"/> tabbladen wilt openen?</translation>
<translation id="312759608736432009">Fabrikant van apparaat:</translation>
<translation id="362276910939193118">Volledige geschiedenis weergeven</translation>
<translation id="6079696972035130497">Onbeperkt</translation>
<translation id="4365411729367255048">Duits neo 2 toetsenbord</translation>
<translation id="6348657800373377022">Keuzelijst met invoervak</translation>
<translation id="8064671687106936412">Sleutel:</translation>
<translation id="2218515861914035131">Plakken als tekst zonder opmaak</translation>
<translation id="1725149567830788547">Besturingselementen &amp;weergeven</translation>
<translation id="3528033729920178817">Deze pagina houdt uw locatie bij.</translation>
<translation id="5518584115117143805">Coderingscertificaat voor e-mail</translation>
<translation id="9203398526606335860">&amp;Profiling ingeschakeld</translation>
<translation id="4307281933914537745">Meer informatie over systeemherstel</translation>
<translation id="2849936225196189499">Kritiek</translation>
<translation id="9001035236599590379">MIME-type</translation>
<translation id="1408167824939409937">Compacte navigatiebalk</translation>
<translation id="5612754943696799373">Downloaden toestaan?</translation>
<translation id="347699201225182431">Deze extensie staat op de zwarte lijst.</translation>
<translation id="2565875069387440417">Aanmelden met uw Google-account</translation>
<translation id="3464868340187708956">Nieuwe gebruiker toevoegen</translation>
<translation id="6353618411602605519">Kroatisch toetsenbord</translation>
<translation id="5515810278159179124">Niet toestaan dat sites mijn fysieke locatie bijhouden</translation>
<translation id="5999606216064768721">Titelbalk en kaders van systeem gebruiken</translation>
<translation id="904752364881701675">Linksonder</translation>
<translation id="3398951731874728419">Foutinformatie:</translation>
<translation id="8943805475239098364">Wilt u zoeken met <ph name="NEW_GOOGLE_HOST"/> in plaats van met <ph name="CURRENT_GOOGLE_HOST"/>?</translation>
<translation id="3813510441224209252">Formatteren in behandeling</translation>
<translation id="1464570622807304272">Probeer het eens: typ 'tulpen' en druk op Enter.</translation>
<translation id="8026684114486203427">Als u de Chrome Web Store wilt gebruiken, moet u zich aanmelden met een Google-account.</translation>
<translation id="1486096554574027028">Wachtwoorden zoeken</translation>
<translation id="4631887759990505102">Artiest</translation>
<translation id="3845608881815490588">Sommige opties zijn uitgeschakeld door uw beheerder en andere worden beheerd door een extensie.</translation>
<translation id="8417276187983054885"><ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> instellen</translation>
<translation id="3056462238804545033">Oeps! Er is iets verkeerd gegaan tijdens de verificatie. Controleer uw aanmeldingsgegevens en probeer het opnieuw.</translation>
<translation id="2018352199541442911">Uw externe opslagapparaat wordt momenteel niet ondersteund.</translation>
<translation id="5298420986276701358">Als u zich aanmeldt met uw account van Google Apps voor uw domein, kunt u de configuratie van dit <ph name="PRODUCT_NAME"/>-apparaat op afstand via de cloud beheren.</translation>
<translation id="2678063897982469759">Opnieuw inschakelen</translation>
<translation id="2939276286614236651"><ph name="PRODUCT_NAME"/> kan uw gegevens niet synchroniseren omdat de aanmeldingsgegevens voor uw account zijn verouderd.</translation>
<translation id="1779766957982586368">Venster sluiten</translation>
<translation id="4850886885716139402">Weergave</translation>
<translation id="89217462949994770">U heeft te vaak een onjuiste pincode opgegeven. Neem contact op met <ph name="CARRIER_ID"/> om een nieuwe achtcijferige ontgrendelingscode voor uw pin aan te vragen.</translation>
<translation id="5920618722884262402">Aanstootgevende woorden blokkeren</translation>
<translation id="5120247199412907247">Geavanceerde configuratie</translation>
<translation id="5922220455727404691">SSL 3.0 gebruiken</translation>
<translation id="1368352873613152012">Privacybeleid voor Safe Browsing</translation>
<translation id="5105859138906591953">Voordat u bladwijzers van Google Toolbar in Google Chrome kunt importeren, moet u zijn aangemeld bij uw Google-account. Meld u opnieuw aan en probeer nogmaals uw bladwijzers te importeren.</translation>
<translation id="8899851313684471736">Link openen in nieu&amp;w venster</translation>
<translation id="4110342520124362335">Cookies van <ph name="DOMAIN"/> geblokkeerd.</translation>
<translation id="3303818374450886607">Aantal</translation>
<translation id="2019718679933488176">Audio &amp;openen op nieuw tabblad</translation>
<translation id="1031362278801463162">Voorbeeld wordt geladen</translation>
<translation id="4409697491990005945">Marges</translation>
<translation id="4138267921960073861">Gebruikersnamen en foto's weergeven in het aanmeldingsscherm</translation>
<translation id="7465778193084373987">URL voor intrekken van Netscape-certificaat</translation>
<translation id="5976690834266782200">Voegt items toe aan het contextmenu voor het groeperen van tabbladen.</translation>
<translation id="4755240240651974342">Fins toetsenbord</translation>
<translation id="7421925624202799674">Paginabron &amp;weergeven</translation>
<translation id="3940082421246752453">De server ondersteunt de HTTP-versie niet die in dit verzoek wordt gebruikt.</translation>
<translation id="5481220874745676347">Gebruiker aanpassen: <ph name="PROFILE_NAME"/></translation>
<translation id="661719348160586794">Uw opgeslagen wachtwoorden worden hier weergegeven.</translation>
<translation id="6686490380836145850">Tabbladen aan de rechterkant sluiten</translation>
<translation id="5608669887400696928"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> uur</translation>
<translation id="2624449429763181457">Houd Ctrl, Alt of Shift ingedrukt om sneltoetsen voor die functietoetsen weer te geven.</translation>
<translation id="6645984541666123347">Geeft de hoeveelheid beschikbaar geheugen weer in het statusgebied. Klik op het menu voor meer informatie over het systeemgeheugen.</translation>
<translation id="8844709414456935411"><ph name="PRODUCT_NAME"/>
heeft gedetecteerd dat een ESET-product beveiligde verbindingen onderschept.
Dit is meestal geen beveiligingsprobleem omdat de software van ESET vaak op dezelfde
computer wordt uitgevoerd. Wegens intolerantie van specifieke aspecten van
de beveiligde verbindingen van
<ph name="PRODUCT_NAME"/>, moeten ESET-producten echter worden geconfigureerd om
geen verbindingen te onderscheppen. Klik voor instructies op de link
'Meer informatie'.</translation>
<translation id="3936877246852975078">Verzoeken aan de server zijn tijdelijk stopgezet.</translation>
<translation id="1829483195200467833">Instellingen voor automatisch openen wissen</translation>
<translation id="2359244647993923521">Sommige voorkeuren zijn uitgeschakeld door uw beheerder en andere worden beheerd door een extensie.</translation>
<translation id="2738771556149464852">Niet na</translation>
<translation id="5774515636230743468">Manifest:</translation>
<translation id="719464814642662924">Visa</translation>
<translation id="7474889694310679759">Canadees-Engels toetsenbord</translation>
<translation id="1817871734039893258">Microsoft-bestandsherstel</translation>
<translation id="2423578206845792524">Af&amp;beelding opslaan als...</translation>
<translation id="6954850746343724854">Native Client inschakelen voor alle webapplicaties, zelfs voor applicaties die niet zijn geïnstalleerd vanuit de Chrome Web Store.</translation>
<translation id="6839929833149231406">Regio</translation>
<translation id="9068931793451030927">Pad:</translation>
<translation id="2166105301751167082">Intenties beheren...</translation>
<translation id="283278805979278081">Een foto maken.</translation>
<translation id="7320906967354320621">Inactief</translation>
<translation id="1407050882688520094">U heeft certificaten waarmee deze certificeringsinstanties worden geïdentificeerd:</translation>
<translation id="1051694321716046412">Gebruiker aanpassen...</translation>
<translation id="4287689875748136217">Kan de webpagina niet laden omdat de server geen gegevens heeft verzonden.</translation>
<translation id="1634788685286903402">Dit certificaat vertrouwen voor het identificeren van e-mailgebruikers.</translation>
<translation id="3154015489111064513">DHCP gebruiken</translation>
<translation id="8642489171979176277">Geïmporteerd uit Google Toolbar</translation>
<translation id="4142744419835627535">Instant onmiddellijk automatisch aanvullen</translation>
<translation id="4684427112815847243">Alles synchroniseren</translation>
<translation id="1125520545229165057">Dvorak (Hsu)</translation>
<translation id="8940229512486821554">Opdracht van <ph name="SEARCH_TERMS"/> uitvoeren: <ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="2232876851878324699">Het bestand bevat één certificaat. Dit certificaat is niet geïmporteerd:</translation>
<translation id="7787129790495067395">U gebruikt momenteel een wachtwoordzin. Als u uw wachtwoordzin bent vergeten, kunt u de synchronisatie opnieuw instellen, zodat u uw gegevens van de servers van Google kunt verwijderen met Google Dashboard.</translation>
<translation id="2686759344028411998">Kan geen modules vinden die zijn geladen.</translation>
<translation id="572525680133754531">Rendert een rand rond samengestelde renderlagen om fouten op te lossen en de samenstelling van lagen te onderzoeken.</translation>
<translation id="37613671848467444">Openen in &amp;incognitovenster</translation>
<translation id="2519040785135695148">Er is voorkomen dat deze site een aangepaste URL-handler kon registreren.</translation>
<translation id="3317459757438853210">Dubbelzijdig</translation>
<translation id="8788054318005539616">Synchronisatie voor dit account stoppen</translation>
<translation id="2011110593081822050">Webwerker: <ph name="WORKER_NAME"/></translation>
<translation id="3294437725009624529">Gast</translation>
<translation id="350069200438440499">Bestandsnaam:</translation>
<translation id="6232017090690406397">Accu</translation>
<translation id="9058204152876341570">Er ontbreekt iets</translation>
<translation id="8494979374722910010">De poging verbinding te maken met de server is mislukt.</translation>
<translation id="7810202088502699111">Er zijn plugins op deze pagina geblokkeerd.</translation>
<translation id="8190698733819146287">Talen en invoer aanpassen...</translation>
<translation id="3808873045540128170">Oeps, dit werkt niet meer.</translation>
<translation id="3452404311384756672">Ophaalinterval:</translation>
<translation id="646727171725540434">HTTP-proxy</translation>
<translation id="7576690715254076113">Sorteren</translation>
<translation id="6355108086588020252">Sommige instellingen zijn uitgeschakeld door uw beheerder.</translation>
<translation id="1006316751839332762">Wachtwoordzin voor versleuteling</translation>
<translation id="8795916974678578410">Nieuw venster</translation>
<translation id="2733275712367076659">U heeft certificaten van deze organisaties waarmee u wordt geïdentificeerd:</translation>
<translation id="4801512016965057443">Mobiele dataroaming toestaan</translation>
<translation id="2515586267016047495">Alt</translation>
<translation id="4839122884004914586">Lijst voor softwareverwerking negeren</translation>
<translation id="2046040965693081040">Huidige pagina's gebruiken</translation>
<translation id="3798449238516105146">Versie</translation>
<translation id="5764483294734785780">Audio op&amp;slaan als...</translation>
<translation id="5252456968953390977">Roaming</translation>
<translation id="8744641000906923997">Romaji</translation>
<translation id="8507996248087185956"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> minuten</translation>
<translation id="4845656988780854088">Alleen instellingen en gegevens synchroniseren die zijn \ngewijzigd sinds de laatste aanmelding\n(hiervoor heeft u uw vorige wachtwoord nodig)</translation>
<translation id="348620396154188443">Toestaan dat alle sites bureaubladmeldingen weergeven</translation>
<translation id="8214489666383623925">Open bestand...</translation>
<translation id="4583537898417244378">Ongeldig of corrupt bestand.</translation>
<translation id="5230160809118287008">Goats Teleported</translation>
<translation id="1701567960725324452">Als u het synchroniseren stopt, blijven de gegevens op uw computer en in uw Google-account behouden. Nieuwe gegevens of wijzigingen die u in uw gegevens aanbrengt, worden echter niet gesynchroniseerd.</translation>
<translation id="7761701407923456692">Het servercertificaat komt niet overeen met de URL.</translation>
<translation id="3885155851504623709">Gemeente</translation>
<translation id="4910171858422458941">Kan plugins die zijn uitgeschakeld door het bedrijfsbeleid, niet inschakelen</translation>
<translation id="4495419450179050807">Niet op deze pagina weergeven</translation>
<translation id="3096212521773120572">Venster 6 activeren</translation>
<translation id="1225544122210684390">HDD-apparaat</translation>
<translation id="5560242443494923856">Snelkoppelingen in de omnibox inschakelen.</translation>
<translation id="939736085109172342">Nieuwe map</translation>
<translation id="4933484234309072027">ingesloten in <ph name="URL"/></translation>
<translation id="5554720593229208774">Certificeringsinstantie voor e-mail</translation>
<translation id="862750493060684461">CSS-cachegeheugen</translation>
<translation id="7690853182226561458">&amp;Map toevoegen...</translation>
<translation id="7968982339740310781">Details weergeven</translation>
<translation id="8036733667327328174">Niet toestaan dat sites intenties registeren</translation>
<translation id="2832519330402637498">Linksboven</translation>
<translation id="6749695674681934117">Geef een naam op voor de nieuwe map</translation>
<translation id="6204994989617056362">De herziene SLL-extensie ontbreekt in de beveiligde handtekening. Voor sommige sites die de herziene extensie ondersteunen, vereist Google Chrome een beter beveiligde handtekening om een serie bekende aanvallen te voorkomen. Het ontbreken van deze extensie wijst erop dat uw verbinding tijdens de verzending ervan is onderschept en gemanipuleerd.</translation>
<translation id="6679492495854441399">Oeps! Er is een probleem opgetreden met de communicatie met het netwerk tijdens de aanmelding van dit apparaat. Controleer uw netwerkverbinding en probeer het opnieuw.</translation>
<translation id="2879755071890315043">Een ogenblik geduld, we zijn bezig uw mobiele netwerk in te stellen.</translation>
<translation id="7789962463072032349">onderbreken</translation>
<translation id="121827551500866099">Alle downloads weergeven...</translation>
<translation id="1562633988311880769">Aanmelden bij <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="5949910269212525572">Kan het DNS-adres van de server niet oplossen.</translation>
<translation id="3115147772012638511">Wachten op cache...</translation>
<translation id="257088987046510401">Thema's</translation>
<translation id="6771079623344431310">Kan geen verbinding maken met de proxyserver</translation>
<translation id="409980434320521454">Synchroniseren mislukt</translation>
<translation id="1368725949478140659">Toch laden</translation>
<translation id="2200129049109201305">Synchroniseren van gecodeerde gegevens overslaan?</translation>
<translation id="1426410128494586442">Ja</translation>
<translation id="6725970970008349185">Aantal kandidaten dat per pagina wordt weergegeven</translation>
<translation id="6198252989419008588">Pincode wijzigen</translation>
<translation id="5749483996735055937">Er is een probleem opgetreden tijdens het kopiëren van de herstelkopie naar het apparaat.</translation>
<translation id="3520476450377425184"><ph name="NUMBER_MANY"/> dagen resterend</translation>
<translation id="7643817847124207232">De internetverbinding is verbroken.</translation>
<translation id="932327136139879170">Home</translation>
<translation id="2560794850818211873">Vide&amp;o-URL kopiëren</translation>
<translation id="6042708169578999844">Uw gegevens op <ph name="WEBSITE_1"/> en <ph name="WEBSITE_2"/></translation>
<translation id="5302048478445481009">Taal</translation>
<translation id="4191334393248735295">Lengte</translation>
<translation id="3619051884944784882">&amp;Proces beëindigen</translation>
<translation id="5553089923092577885">Beleidstoewijzing voor certificaat</translation>
<translation id="5600907569873192868"><ph name="NUMBER_MANY"/> minuten resterend</translation>
<translation id="1519704592140256923">Positie kiezen</translation>
<translation id="1275018677838892971">De website op <ph name="HOST_NAME"/> bevat elementen van sites die zijn gemeld als 'phishingsites'. Phishingsites zijn sites die proberen gebruikers persoonlijke of financiële gegevens te laten opgeven, vaak door zich voor te doen als betrouwbare instellingen, zoals banken.</translation>
<translation id="702455272205692181"><ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="7170041865419449892">Geen bereik</translation>
<translation id="908263542783690259">Browsegeschiedenis wissen</translation>
<translation id="7518003948725431193">Er is geen webpagina gevonden voor het webadres: <ph name="URL"/></translation>
<translation id="745602119385594863">Nieuwe zoekmachine:</translation>
<translation id="7484645889979462775">Nooit voor deze site</translation>
<translation id="8666066831007952346"><ph name="NUMBER_TWO"/> dagen resterend</translation>
<translation id="9086455579313502267">Geen toegang tot het netwerk</translation>
<translation id="4161592545897541416">Instant beperken zodat alleen zoekpagina's worden geladen.</translation>
<translation id="5595485650161345191">Adres bewerken</translation>
<translation id="2374144379568843525">&amp;Spellingvenster verbergen</translation>
<translation id="2694026874607847549">1 cookie</translation>
<translation id="4393664266930911253">Deze functies inschakelen...</translation>
<translation id="6390842777729054533"><ph name="NUMBER_ZERO"/> seconden resterend</translation>
<translation id="3909791450649380159">&amp;Knippen</translation>
<translation id="2955913368246107853">Zoekbalk sluiten</translation>
<translation id="5642508497713047">CRL-ondertekenaar</translation>
<translation id="813082847718468539">Sitegegevens bekijken</translation>
<translation id="3122464029669770682">CPU</translation>
<translation id="1684861821302948641">Pagina's sluiten</translation>
<translation id="6092270396854197260">MSPY</translation>
<translation id="6802031077390104172"><ph name="USAGE"/> (<ph name="OID"/>)</translation>
<translation id="4052120076834320548">Heel klein</translation>
<translation id="6623138136890659562">Privénetwerken in het netwerkmenu weergeven om verbinding met een VPN in te schakelen.</translation>
<translation id="8969837897925075737">Systeemupdate verifiëren…</translation>
<translation id="3393716657345709557">Het door u opgevraagde item is niet gevonden in het cachegeheugen.</translation>
<translation id="7191454237977785534">Bestand opslaan als</translation>
<translation id="7241389281993241388">Meldt u aan bij <ph name="TOKEN_NAME"/> om het klantcertificaat te importeren.</translation>
<translation id="40334469106837974">Pagina-indeling wijzigen</translation>
<translation id="4804818685124855865">Verbinding verbreken</translation>
<translation id="2617919205928008385">Onvoldoende ruimte</translation>
<translation id="210445503571712769">Gesynchroniseerde voorkeuren</translation>
<translation id="1608306110678187802">F&amp;rame afdrukken...</translation>
<translation id="7427315641433634153">MSCHAP</translation>
<translation id="3719388386220274270">Extra feedback voor Automatisch aanvullen verzenden</translation>
<translation id="6622980291894852883">Afbeeldingen blijven blokkeren</translation>
<translation id="5937837224523037661">Wanneer ik op een site plugins aantref:</translation>
<translation id="1710259589646384581">Besturingssysteem</translation>
<translation id="1609870356151088464">Bladwijzers beheren</translation>
<translation id="4988792151665380515">Exporteren van openbare sleutel is mislukt.</translation>
<translation id="6333049849394141510">Kies wat u wilt synchroniseren</translation>
<translation id="7751260505918304024">Alles weergeven</translation>
<translation id="446322110108864323">Invoerinstellingen voor pinyin</translation>
<translation id="4948468046837535074">Open de volgende pagina's:</translation>
<translation id="5222676887888702881">Afmelden</translation>
<translation id="6978121630131642226">Zoekmachines</translation>
<translation id="662720828712108508"><ph name="HANDLER_TITLE"/> (<ph name="HANDLER_HOSTNAME"/>) toestaan alle links voor <ph name="PROTOCOL"/> te openen in plaats van <ph name="REPLACED_HANDLER_TITLE"/>?</translation>
<translation id="6839225236531462745">Fout tijdens verwijderen van certificaat</translation>
<translation id="6745994589677103306">Niets doen</translation>
<translation id="5342221287123687807">Standaardthema herstellen</translation>
<translation id="855081842937141170">Tabblad vastzetten</translation>
<translation id="6263541650532042179">synchronisatie opnieuw instellen</translation>
<translation id="6513247462497316522">Google Chrome maakt gebruik van mobiele data als u geen verbinding heeft met een ander netwerk.</translation>
<translation id="6055392876709372977">PKCS nr. 1 SHA-256 met RSA-encryptie</translation>
<translation id="7903984238293908205">Katakana</translation>
<translation id="3781488789734864345">Een mobiel netwerk kiezen</translation>
<translation id="268053382412112343">Geschi&amp;edenis</translation>
<translation id="2723893843198727027">Ontwikkelaarmodus:</translation>
<translation id="7939062555109487992">Geavanceerde opties</translation>
<translation id="1722567105086139392">Link</translation>
<translation id="2620436844016719705">Systeem</translation>
<translation id="5362741141255528695">Selecteer een privésleutelbestand.</translation>
<translation id="8638842473654406096">De pagina opnieuw openen</translation>
<translation id="4580526846085481512">Weet u zeker dat u $1 items wilt verwijderen?</translation>
<translation id="5292890015345653304">Plaats een SD-kaart of USB-stick</translation>
<translation id="5583370583559395927">Resterende tijd: <ph name="TIME_REMAINING"/></translation>
<translation id="8065982201906486420">Klik om de plugin '<ph name="PLUGIN_NAME"/>' uit te voeren.</translation>
<translation id="6219717821796422795">Hanyu</translation>
<translation id="3725367690636977613">pagina's</translation>
<translation id="2688477613306174402">Configuratie</translation>
<translation id="1090126737595388931">Geen actieve achtergrondapps</translation>
<translation id="1195447618553298278">Onbekende fout</translation>
<translation id="3353284378027041011"><ph name="NUMBER_FEW"/> dagen geleden</translation>
<translation id="6368046945223687609">Vertraging afspeellijst</translation>
<translation id="8811462119186190367">De taal van Chrome is na het synchroniseren van uw instellingen gewijzigd van '<ph name="FROM_LOCALE"/>' in '<ph name="TO_LOCALE"/>'.</translation>
<translation id="1087119889335281750">Gee&amp;n spellingsuggesties</translation>
<translation id="5228309736894624122">Fout met SSL-protocol.</translation>
<translation id="8216170236829567922">Invoermethode voor Thai (Pattachote-toetsenbord)</translation>
<translation id="8464132254133862871">Dit gebruikersaccount kan deze service niet gebruiken.</translation>
<translation id="6812349420832218321"><ph name="PRODUCT_NAME"/> kan niet worden uitgevoerd als root.</translation>
<translation id="5076340679995252485">&amp;Plakken</translation>
<translation id="2904348843321044456">Instellingen voor inhoud...</translation>
<translation id="1055216403268280980">Afmetingen van afbeeldingen</translation>
<translation id="7032947513385578725">Flash-apparaat</translation>
<translation id="5518442882456325299">Huidige zoekmachine:</translation>
<translation id="14171126816530869">De identiteit van <ph name="ORGANIZATION"/> op <ph name="LOCALITY"/> is geverifieerd door <ph name="ISSUER"/>.</translation>
<translation id="6263082573641595914">CA-versie van Microsoft</translation>
<translation id="3105917916468784889">Schermafbeelding maken</translation>
<translation id="1741763547273950878">De pagina op <ph name="SITE"/></translation>
<translation id="3270450410717929853">Het kan toegang krijgen tot:</translation>
<translation id="1587275751631642843">&amp;JavaScript-console</translation>
<translation id="8460696843433742627">Er is ongeldige reactie ontvangen tijdens het laden van <ph name="URL"/>.
De server kan offline zijn wegens onderhoud of kan onjuist zijn geconfigureerd.</translation>
<translation id="297870353673992530">DNS-server:</translation>
<translation id="3222066309010235055">PreRender: <ph name="PRERENDER_CONTENTS_NAME"/></translation>
<translation id="6410063390789552572">Geen toegang tot netwerkbibliotheek</translation>
<translation id="6880587130513028875">Er zijn afbeeldingen op deze pagina geblokkeerd.</translation>
<translation id="851263357009351303"><ph name="HOST"/> altijd toestaan afbeeldingen weer te geven</translation>
<translation id="3511307672085573050">Linkadr&amp;es kopiëren</translation>
<translation id="6655190889273724601">Ontwikkelaarmodus</translation>
<translation id="1071917609930274619">Gegevenscodering</translation>
<translation id="3473105180351527598">Bescherming tegen phishing en malware inschakelen</translation>
<translation id="6151323131516309312">Druk op <ph name="SEARCH_KEY"/> om <ph name="SITE_NAME"/> te doorzoeken</translation>
<translation id="6216679966696797604">Een gastsessie starten</translation>
<translation id="8844703966364420804">Er zijn geen magic-items.</translation>
<translation id="5456397824015721611">Maximum aantal Chinese tekens in buffer voor vooraf bewerken, inclusief invoer van Zhuyin-symbolen</translation>
<translation id="2342959293776168129">Downloadgeschiedenis wissen</translation>
<translation id="2503522102815150840">Browsercrash... vastgelopen</translation>
<translation id="7201354769043018523">Haakje sluiten</translation>
<translation id="6745789064498140868">Afdrukken - <ph name="PREVIEW_TAB_TITLE"/></translation>
<translation id="7523913831415327888">$1 items geselecteerd, $2</translation>
<translation id="425878420164891689">Tijd berekenen tot vol</translation>
<translation id="508794495705880051">Nieuwe creditcard toevoegen...</translation>
<translation id="1425975335069981043">Roaming:</translation>
<translation id="1272079795634619415">Stop</translation>
<translation id="5442787703230926158">Synchronisatiefout...</translation>
<translation id="2462724976360937186">Sleutel-id van certificeringsinstantie</translation>
<translation id="6786747875388722282">Extensies</translation>
<translation id="3944384147860595744">Overal afdrukken</translation>
<translation id="2570648609346224037">Er is een probleem opgetreden tijdens het downloaden van de herstelkopie.</translation>
<translation id="4306718255138772973">Cloud Print Proxy</translation>
<translation id="9053965862400494292">Er is een fout opgetreden bij het instellen van de synchronisatie.</translation>
<translation id="8596540852772265699">Aangepaste bestanden</translation>
<translation id="7017354871202642555">Kan modus niet instellen nadat venster is ingesteld.</translation>
<translation id="3101709781009526431">Datum en tijd</translation>
<translation id="3960611155749707703">Laatste venster activeren</translation>
<translation id="69375245706918574">Synchronisatievoorkeuren aanpassen</translation>
<translation id="833853299050699606">Abonnementsgegevens niet beschikbaar.</translation>
<translation id="1737968601308870607">Bug indienen</translation>
<translation id="7326487563595667270">Nieuwe installatieballon voor apps</translation>
<translation id="4571852245489094179">Bladwijzers en instellingen importeren</translation>
<translation id="434849659521617751">Eén map geselecteerd</translation>
<translation id="4421917670248123270">Sluiten en downloads annuleren</translation>
<translation id="5605623530403479164">Andere zoekmachines</translation>
<translation id="8887243200615092733"><ph name="PRODUCT_NAME"/> kan nu uw wachtwoorden synchroniseren. U moet nu uw accountgegevens bevestigen om uw gegevens te beveiligen.</translation>
<translation id="5710435578057952990">De identiteit van deze website is niet geverifieerd.</translation>
<translation id="3452884066206827415">De standaard zoekmachine voor Instant vooraf laden.</translation>
<translation id="495170559598752135">Acties</translation>
<translation id="1661245713600520330">Op deze pagina staan alle modules die in het hoofdproces zijn geladen, en alle modules waarvan is vastgesteld dat deze op een later moment worden geladen.</translation>
<translation id="2760297631986865803">Gebruiker aanpassen...</translation>
<translation id="5451646087589576080">&amp;Framegegevens weergeven</translation>
<translation id="664271268954513498">Beleidswaarde</translation>
<translation id="3368922792935385530">Verbonden</translation>
<translation id="3498309188699715599">Chewing-invoerinstellingen</translation>
<translation id="8486154204771389705">Op deze pagina laten staan</translation>
<translation id="3866443872548686097">Uw opslagmedium is gereed. U kunt dit loskoppelen van uw systeem.</translation>
<translation id="6824564591481349393">&amp;E-mailadres kopiëren</translation>
<translation id="907148966137935206">Sites niet toestaan pop-ups weer te geven (aanbevolen)</translation>
<translation id="5184063094292164363">&amp;JavaScript-console</translation>
<translation id="333371639341676808">Voorkom dat deze pagina extra dialoogvensters weergeeft.</translation>
<translation id="3973347941002960835">Pictogram:</translation>
<translation id="7632380866023782514">Rechtsboven</translation>
<translation id="4693789964669838452">FPS</translation>
<translation id="4925520021222027859">Geef uw toepassingsspecifieke wachtwoord op:</translation>
<translation id="3494768541638400973">Japanse invoer van Google (voor Japans toetsenbord)</translation>
<translation id="4994474651455208930">Websites laten vragen of u ze als de standaardhandler voor protocollen wilt instellen.</translation>
<translation id="5844183150118566785"><ph name="PRODUCT_NAME"/> is bijgewerkt (<ph name="VERSION"/>)</translation>
<translation id="3118046075435288765">De server heeft de verbinding onverwacht verbroken.</translation>
<translation id="8041140688818013446">Het lijkt erop dat de server die de webpagina host, overbelast is of dat er een fout is opgetreden. <ph name="PRODUCT_NAME"/> staat tijdelijk geen verzoeken naar deze server toe om te voorkomen
dat de verkeersstroom te groot wordt en het probleem nog erger wordt.
<ph name="LINE_BREAK"/>
Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat u bezig bent fouten op uw eigen website op te lossen, kunt u dit uitschakelen door <ph name="NET_INTERNALS_PAGE"/> opnieuw te starten met de opdrachtregelmarkering.</translation>
<translation id="1725068750138367834">&amp;Bestandsbeheer</translation>
<translation id="4254921211241441775">Synchronisatie voor dit account stoppen</translation>
<translation id="7791543448312431591">Toevoegen</translation>
<translation id="8569764466147087991">Selecteer een bestand om te openen</translation>
<translation id="5449451542704866098">Geen abonnement</translation>
<translation id="307505906468538196">Een Google-account maken</translation>
<translation id="2053553514270667976">Postcode</translation>
<translation id="48838266408104654">&amp;Taakbeheer</translation>
<translation id="4378154925671717803">Telefoon</translation>
<translation id="3694027410380121301">Selecteer vorig tabblad</translation>
<translation id="6178664161104547336">Een certificaat selecteren</translation>
<translation id="1375321115329958930">Opgeslagen wachtwoorden</translation>
<translation id="1086573544069171115">Cloudprinters toevoegen...</translation>
<translation id="3341703758641437857">Toegang tot bestand-URL's toestaan</translation>
<translation id="5702898740348134351">Zo&amp;ekmachines bewerken...</translation>
<translation id="734303607351427494">Zoekmachines beheren...</translation>
<translation id="8326478304147373412">PKCS nr. 7, certificaatketen</translation>
<translation id="3242765319725186192">Eerder gedeelde sleutel:</translation>
<translation id="8089798106823170468">Toegang tot uw printers delen en beheren via elk Google-account.</translation>
<translation id="1105608846356399385">Website bezoeken</translation>
<translation id="5984992849064510607">Hiermee wordt het item 'Tabbladzijbalk gebruiken' toegevoegd aan het contextmenu van de tabbladstrook. U kunt deze optie gebruiken om te schakelen tussen tabbladen bovenaan (standaard) of aan de zijkant. Dit is vooral handig voor breedbeeldschermen.</translation>
<translation id="7218608093942361839"><ph name="PRODUCT_NAME"/> <ph name="PRODUCT_VERSION"/> (Platform <ph name="PLATFORM_VERSION"/>)</translation>
<translation id="839736845446313156">Registreren</translation>
<translation id="4668929960204016307">,</translation>
<translation id="2409527877874991071">Geef een nieuwe naam op</translation>
<translation id="4240069395079660403"><ph name="PRODUCT_NAME"/> kan niet worden weergegeven in deze taal</translation>
<translation id="747114903913869239">Fout: kan extensie niet decoderen</translation>
<translation id="5412637665001827670">Bulgaars toetsenbord</translation>
<translation id="1146204723345436916">Bladwijzers importeren uit HTML-bestand...</translation>
<translation id="2113921862428609753">Toegang tot CA-gegevens</translation>
<translation id="5227536357203429560">Privénetwerk toevoegen...</translation>
<translation id="732677191631732447">Audi&amp;o-URL kopiëren</translation>
<translation id="7224023051066864079">Subnetmasker:</translation>
<translation id="2401813394437822086">Heeft u geen toegang tot uw account?</translation>
<translation id="243166756403268832">Plakken voltooid.</translation>
<translation id="1906805647949588115">Venster 8 activeren</translation>
<translation id="2344262275956902282">Gebruik de toetsen - en = om door een kandidatenlijst te bladeren</translation>
<translation id="3609138628363401169">De server ondersteunt de extensie voor TLS-onderhandeling niet.</translation>
<translation id="3369624026883419694">Host vaststellen</translation>
<translation id="8870413625673593573">Recent gesloten</translation>
<translation id="9145357542626308749">Het beveiligingscertificaat van de site is ondertekend met een zwak ondertekeningsalgoritme!</translation>
<translation id="8502803898357295528">Uw wachtwoord is gewijzigd</translation>
<translation id="4064488613268730704">Instellingen voor Automatisch aanvullen beheren...</translation>
<translation id="6830600606572693159">De webpagina op <ph name="URL"/> is momenteel niet beschikbaar. De pagina bevat wellicht teveel verkeer of is offline wegens onderhoud.</translation>
<translation id="4145797339181155891">Uitwerpen</translation>
<translation id="8417944620073548444"><ph name="MEGABYTES"/> MB resterend</translation>
<translation id="7339898014177206373">Nieuw venster</translation>
<translation id="3026202950002788510">Ga naar
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
Applicaties &gt; Systeemvoorkeuren &gt; Netwerk &gt; Geavanceerd &gt; Proxy's
<ph name="END_BOLD"/>
en verwijder de vinkjes bij proxyservers die zijn aangevinkt.</translation>
<translation id="3759371141211657149">Instellingen voor handler beheren...</translation>
<translation id="2246340272688122454">Herstelkopie downloaden...</translation>
<translation id="5305688511332277257">Geen certificaten geïnstalleerd</translation>
<translation id="7770995925463083016"><ph name="NUMBER_TWO"/> minuten geleden</translation>
<translation id="2816269189405906839">Chinese invoermethode (cangjie)</translation>
<translation id="8395901698320285466">Afmetingen</translation>
<translation id="7087282848513945231">County</translation>
<translation id="2149951639139208969">Adres openen op nieuw tabblad</translation>
<translation id="175196451752279553">Gesloten tabblad opni&amp;euw openen</translation>
<translation id="5992618901488170220">Kan de webpagina niet laden omdat uw computer is overgeschakeld op de
slaapstand. Wanneer dit gebeurt, worden de netwerkverbindingen verbroken
en mislukken nieuwe netwerkverzoeken. Als u de pagina opnieuw laadt, is het probleem wellicht opgelost.</translation>
<translation id="2655386581175833247">Gebruikerscertificaat:</translation>
<translation id="5039804452771397117">Toestaan</translation>
<translation id="5435964418642993308">Druk op Enter om terug te gaan. Druk op de knop van het contextmenu om de geschiedenis te bekijken</translation>
<translation id="81686154743329117">ZRM</translation>
<translation id="7564146504836211400">Cookies en andere gegevens</translation>
<translation id="2266011376676382776">Niet-reagerende pagina('s)</translation>
<translation id="2714313179822741882">Instellingen voor Hangul-invoer</translation>
<translation id="8658163650946386262">Synchronisatie instellen...</translation>
<translation id="3100609564180505575">Modules (<ph name="TOTAL_COUNT"/>) - bekende conflicten: <ph name="BAD_COUNT"/>, verdacht: <ph name="SUSPICIOUS_COUNT"/></translation>
<translation id="3627671146180677314">Vernieuwingsmoment voor Netscape-certificaat</translation>
<translation id="8652487083013326477">keuzerondje voor paginabereik</translation>
<translation id="5204967432542742771">Wachtwoord invoeren</translation>
<translation id="4388712255200933062"><ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> is gebaseerd op het idee dat afdrukken intuïtiever, toegankelijker en handiger kan. Als u <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> gebruikt, zijn uw printers voor u beschikbaar via elke online of mobiele app met <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/>.</translation>
<translation id="5485754497697573575">Herstel alle tabbladen</translation>
<translation id="3371861036502301517">Extensie kan niet worden geïnstalleerd</translation>
<translation id="644038709730536388">Meer informatie over hoe u uzelf online kunt beschermen tegen schadelijke software.</translation>
<translation id="2155931291251286316">Pop-ups van <ph name="HOST"/> altijd toestaan</translation>
<translation id="3445830502289589282">Phase 2-verificatie:</translation>
<translation id="5650551054760837876">Geen zoekresultaten gevonden.</translation>
<translation id="5494362494988149300">Openen wanneer geree&amp;d</translation>
<translation id="2956763290572484660"><ph name="COOKIES"/> cookies</translation>
<translation id="6780332117328899148">Ook beleid weergeven dat niet is verzonden door de server</translation>
<translation id="6989836856146457314">Japanse invoermethode (voor Amerikaans toetsenbord)</translation>
<translation id="9187787570099877815">Plugins blijven blokkeren</translation>
<translation id="8425492902634685834">Vastzetten op taakbalk</translation>
<translation id="6710464349423168835"><ph name="PRODUCT_NAME"/> kan uw gegevens niet synchroniseren omdat synchronisatie niet beschikbaar is voor uw domein.</translation>
<translation id="825608351287166772">Certificaten hebben een geldigheidsduur, net als identiteitsbewijzen (zoals een paspoort) die u zelf heeft. Het certificaat dat aan de browser is geretourneerd, is nog niet geldig. Buiten de geldigheidsperiode hoeft voor een certificaat bepaalde informatie over de status van het certificaat (of het is ingetrokken en niet meer betrouwbaar is) niet bijgehouden te worden. Het is daarom niet mogelijk te verifiëren of dit certificaat betrouwbaar is. U kunt beter niet verder gaan.</translation>
<translation id="7067206654479215370">Beleid nu ophalen</translation>
<translation id="741630086309232721">Gastsessie sluiten</translation>
<translation id="601858197474825353">Omniboxgeschiedenis</translation>
<translation id="6957887021205513506">Het certificaat van de server lijkt vals te zijn.</translation>
<translation id="7309459761865060639">Controleer uw afdruktaken en printerstatus online.</translation>
<translation id="4803909571878637176">Verwijderen</translation>
<translation id="5209518306177824490">SHA-1-vingerafdruk</translation>
<translation id="3300768886937313568">Pincode van simkaart wijzigen</translation>
<translation id="7447657194129453603">Netwerkstatus:</translation>
<translation id="8375667793438132385">Toestaan dat <ph name="INTENT_HANDLE_TITLE"/> (<ph name="INTENT_HANDLE_HOSTNAME"/>) intenties verwerkt?</translation>
<translation id="1553538517812678578">onbeperkt</translation>
<translation id="7947315300197525319">(Een andere schermafbeelding selecteren)</translation>
<translation id="3612070600336666959">Uitschakelen</translation>
<translation id="3759461132968374835">U heeft geen onlangs gemelde crashes. Crashes die zich voordeden toen de crashrapportage was uitgeschakeld, worden hier niet weergegeven.</translation>
<translation id="1516602185768225813">Open de pagina's die het laatste waren geopend</translation>
<translation id="189210018541388520">Openen in volledig scherm</translation>
<translation id="8795668016723474529">Een creditcard toevoegen</translation>
<translation id="5860033963881614850">Uit</translation>
<translation id="3956882961292411849">Een ogenblik geduld. Gegevens van mobiele abonnement worden geladen...</translation>
<translation id="689050928053557380">Gegevensabonnement aanschaffen...</translation>
<translation id="4235618124995926194">Dit e-mailadres opnemen:</translation>
<translation id="4874539263382920044">De titel moet ten minste één teken bevatten</translation>
<translation id="798525203920325731">Netwerknaamruimten</translation>
<translation id="263325223718984101"><ph name="PRODUCT_NAME"/> kan de installatie niet voltooien, maar wordt nog steeds uitgevoerd via de schijfkopie.</translation>
<translation id="6186893483313227582">Pictogram <ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="7025190659207909717">Beheer van mobiele netwerken</translation>
<translation id="8265096285667890932">Tabbladzijbalk gebruiken</translation>
<translation id="4250680216510889253">Nee</translation>
<translation id="3949593566929137881">Pincode van simkaart invoeren</translation>
<translation id="6291953229176937411">&amp;Toon in Finder</translation>
<translation id="4781649528196590732">Focus op vorig venster</translation>
<translation id="9187827965378254003">Het lijkt erop dat er momenteel geen experimenten beschikbaar zijn.</translation>
<translation id="8933960630081805351">&amp;Toon in Finder</translation>
<translation id="3041612393474885105">Certificaatgegevens</translation>
<translation id="7378810950367401542">/</translation>
<translation id="6562758426028728553">Geef de nieuwe en de oude pincode op.</translation>
<translation id="614161640521680948">Taal:</translation>
<translation id="3665650519256633768">Zoekresultaten</translation>
<translation id="3733127536501031542">SSL-server met step-up</translation>
<translation id="3614837889828516995">Afdrukken als PDF-bestand</translation>
<translation id="4366553784388256545">Het apparaat wordt ingeschreven. Een ogenblik geduld...</translation>
<translation id="5745056705311424885">USB-stick gevonden</translation>
<translation id="7651319298187296870">Aanmelden vereist voor gebruikerscertificaat.</translation>
<translation id="626568068055008686">Onjuist wachtwoord of corrupt bestand.</translation>
<translation id="5895875028328858187">Meldingen weergeven wanneer er weinig data is of de termijn bijna afloopt</translation>
<translation id="939598580284253335">Wachtwoordzin opgeven</translation>
<translation id="8418240940464873056">Hanja-modus</translation>
<translation id="7917972308273378936">Litouws toetsenbord</translation>
<translation id="8371806639176876412">Invoer in de omnibox kan worden opgeslagen</translation>
<translation id="5788367137662787332">Ten minste één partitie op het apparaat <ph name="DEVICE_LABEL"/> kan niet worden gekoppeld.</translation>
<translation id="6736329909263487977"><ph name="ISSUED_BY"/> [<ph name="ISSUED_TO"/>]</translation>
<translation id="8899388739470541164">Vietnamees</translation>
<translation id="1282227640663454719">De formulierondertekening <ph name="FORM_SIGNATURE"/> is voor <ph name="FORM_URL"/>.</translation>
<translation id="4091434297613116013">vellen papier</translation>
<translation id="7475671414023905704">URL van verloren Netscape-wachtwoord</translation>
<translation id="3335947283844343239">Open gesloten tabblad opnieuw</translation>
<translation id="4089663545127310568">Opgeslagen wachtwoorden wissen</translation>
<translation id="2480626392695177423">Interpunctiemodus van volledige/halve breedte in-/uitschakelen</translation>
<translation id="5830410401012830739">Locatie-instellingen beheren...</translation>
<translation id="8977410484919641907">Gesynchroniseerd...</translation>
<translation id="2794293857160098038">Standaard zoekopties</translation>
<translation id="3947376313153737208">Geen selectie</translation>
<translation id="1346104802985271895">Vietnamese invoermethode (TELEX)</translation>
<translation id="5935630983280450497"><ph name="NUMBER_ONE"/> minuut resterend</translation>
<translation id="5889282057229379085">Maximum aantal tussenliggende certificeringsinstanties: <ph name="NUM_INTERMEDIATE_CA"/></translation>
<translation id="3180365125572747493">Voer een wachtwoord in voor het coderen van dit certificaatbestand.</translation>
<translation id="5496587651328244253">Organiseren</translation>
<translation id="5967867314010545767">Verwijderen uit geschiedenis</translation>
<translation id="4821086771593057290">Uw wachtwoord is gewijzigd. Probeer het opnieuw met uw nieuwe wachtwoord.</translation>
<translation id="7075513071073410194">PKCS nr. 1 MD5 met RSA-encryptie</translation>
<translation id="4378727699507047138">Klassiek thema gebruiken</translation>
<translation id="7124398136655728606">Met Escape wordt de buffer voor vooraf bewerken leeggemaakt</translation>
<translation id="8293206222192510085">Bladwijzer toevoegen</translation>
<translation id="2592884116796016067">Een onderdeel van deze pagina (HTML WebWorker) is vastgelopen en functioneert mogelijk niet correct.</translation>
<translation id="2529133382850673012">Amerikaans toetsenbord</translation>
<translation id="4411578466613447185">Ondertekening van code</translation>
<translation id="1354868058853714482">Adobe Reader is verouderd en is mogelijk onveilig om te gebruiken.</translation>
<translation id="8943392635470173207"><ph name="INTENT_HANDLER_TITLE"/> gebruiken</translation>
<translation id="6252594924928912846">Synchronisatie-instellingen aanpassen...</translation>
<translation id="8425755597197517046">&amp;Plakken en zoeken</translation>
<translation id="1093148655619282731">Details van geselecteerd certificaat:</translation>
<translation id="5568069709869097550">Kan niet aanmelden</translation>
<translation id="2743322561779022895">Activering:</translation>
<translation id="4722977855794593514">Apps, extensies en thema's</translation>
<translation id="4181898366589410653">Er is geen intrekkingsmechanisme gevonden in het servercertificaat.</translation>
<translation id="8705331520020532516">Serienummer</translation>
<translation id="1665770420914915777">Gebruik de pagina 'Nieuw tabblad'</translation>
<translation id="2629089419211541119"><ph name="NUMBER_ONE"/> uur geleden</translation>
<translation id="1691063574428301566">Uw computer wordt opnieuw opgestart wanneer de update is voltooid.</translation>
<translation id="131364520783682672">Caps Lock</translation>
<translation id="3415261598051655619">Toegankelijk voor script:</translation>
<translation id="2335122562899522968">Deze pagina stelt cookies in.</translation>
<translation id="3786100282288846904">Kan '$1' niet verwijderen: $2</translation>
<translation id="8461914792118322307">Proxy</translation>
<translation id="4656525291320872047">Geheugenstatus weergeven</translation>
<translation id="455627352480893350">Gesynchroniseerde bladwijzers</translation>
<translation id="4089521618207933045">Bevat submenu</translation>
<translation id="1936157145127842922">Weergeven in map</translation>
<translation id="2367567093518048410">Niveau</translation>
<translation id="6982279413068714821"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> minuten geleden</translation>
<translation id="3952119550285200690">Maak eerst verbinding met een netwerk om een gebruiker toe te voegen.</translation>
<translation id="7977590112176369853">&lt;geef hier uw zoekopdracht op&gt;</translation>
<translation id="3449839693241009168">Druk op <ph name="SEARCH_KEY"/> om opdrachten te verzenden naar <ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="1478897831827830200">Traceren</translation>
<translation id="7443484992065838938">Voorbeeld van melding bekijken</translation>
<translation id="5714678912774000384">Laatste tabblad activeren</translation>
<translation id="9017608379655359501">Plakken geannuleerd.</translation>
<translation id="3799598397265899467">Wanneer ik mijn browser sluit</translation>
<translation id="8813811964357448561">vel papier</translation>
<translation id="2125314715136825419">Doorgaan zonder Adobe Reader bij te werken (niet aanbevolen)</translation>
<translation id="1120026268649657149">Zoekwoord moet leeg of uniek zijn</translation>
<translation id="542318722822983047">Cursor automatisch verplaatsen naar het volgende teken</translation>
<translation id="5317780077021120954">Opslaan</translation>
<translation id="9027459031423301635">Link openen op nieuw &amp;tabblad</translation>
<translation id="2251809247798634662">Nieuw incognitovenster</translation>
<translation id="358344266898797651">Keltisch</translation>
<translation id="3625870480639975468">Zoom opnieuw instellen</translation>
<translation id="8337399713761067085">U bent momenteel offline</translation>
<translation id="5199729219167945352">Experimenten</translation>
<translation id="5055518462594137986">Onthoud mijn keuze voor alle links van dit type.</translation>
<translation id="246059062092993255">Er zijn plugins op deze pagina geblokkeerd.</translation>
<translation id="2870560284913253234">Site</translation>
<translation id="6945221475159498467">Selecteren</translation>
<translation id="7724603315864178912">Knip</translation>
<translation id="8456681095658380701">Ongeldige naam</translation>
<translation id="4164507027399414915">Alle verwijderde miniaturen herstellen</translation>
<translation id="917051065831856788">Tabbladzijbalk gebruiken</translation>
<translation id="1976150099241323601">Aanmelden bij beveiligingsapparaat</translation>
<translation id="6620110761915583480">Bestand opslaan</translation>
<translation id="4988526792673242964">Pagina's</translation>
<translation id="7543025879977230179">Opties voor <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="2175607476662778685">Balk Snelstarten</translation>
<translation id="6434309073475700221">Annuleren</translation>
<translation id="1367951781824006909">Een bestand selecteren</translation>
<translation id="3589825953300272289">U vindt uw bladwijzers in het menu 'Gereedschap' of in de bladwijzerbalk.</translation>
<translation id="1425127764082410430"><ph name="SEARCH_ENGINE"/> door&amp;zoeken op '<ph name="SEARCH_TERMS"/>'</translation>
<translation id="684265517037058883">(nog niet geldig)</translation>
<translation id="2027538664690697700">Plugin bijwerken...</translation>
<translation id="8205333955675906842">Sans-Serif-lettertype</translation>
<translation id="39964277676607559">Kan JavaScript '<ph name="RELATIVE_PATH"/>' niet laden voor het inhoudsscript.</translation>
<translation id="7447215573579476012">De app op <ph name="HOST_NAME"/> is niet bereikbaar omdat uw netwerkverbinding is verbroken. De pagina wordt geladen wanneer de netwerkverbinding is hersteld. <ph name="LINE_BREAK"/></translation>
<translation id="4284105660453474798">Weet u zeker dat u '$1' wilt verwijderen?</translation>
<translation id="4378551569595875038">Verbinden...</translation>
<translation id="7029809446516969842">Wachtwoorden</translation>
<translation id="8053278772142718589">Bestanden van het type PKCS #12</translation>
<translation id="6662016084451426657">Synchronisatiefout: neem contact op met de beheerder om synchronisatie in te schakelen.</translation>
<translation id="2129904043921227933">Synchronisatiefout: synchronisatiewachtwoord bijwerken...</translation>
<translation id="3129020372442395066"><ph name="PRODUCT_NAME_SHORT"/> Opties voor Automatisch aanvullen</translation>
<translation id="4114360727879906392">Vorig venster</translation>
<translation id="8238649969398088015">Help-tip</translation>
<translation id="5958418293370246440"><ph name="SAVED_FILES"/> van <ph name="TOTAL_FILES"/> bestanden</translation>
<translation id="2350172092385603347">Lokalisatie gebruikt, maar er is geen 'default_locale' opgegeven in het manifest.</translation>
<translation id="8221729492052686226">Als u dit verzoek niet heeft gestart, kan het een aanvalspoging op uw systeem zijn. Tenzij u dit verzoek zelf uitdrukkelijk heeft gestart, moet u op 'Niets doen' klikken.</translation>
<translation id="5894314466642127212">Verzenden van gebruikersfeedback geslaagd</translation>
<translation id="894360074127026135">Internationale Netscape-step-up</translation>
<translation id="6025294537656405544">Minimum lettergrootte</translation>
<translation id="1201402288615127009">Volgende</translation>
<translation id="1335588927966684346">Hulpprogramma:</translation>
<translation id="7857823885309308051">Dit kan even duren...</translation>
<translation id="662870454757950142">Onjuiste indeling voor wachtwoord.</translation>
<translation id="370665806235115550">Laden...</translation>
<translation id="2580924999637585241">Totaal: <ph name="NUMBER_OF_SHEETS"/> <ph name="SHEETS_LABEL"/></translation>
<translation id="2076269580855484719">Deze plugin verbergen</translation>
<translation id="254416073296957292">&amp;Taalinstellingen...</translation>
<translation id="6652975592920847366">OS-herstelmedium maken</translation>
<translation id="52912272896845572">Privésleutelbestand is ongeldig.</translation>
<translation id="3232318083971127729">Waarde:</translation>
<translation id="8807632654848257479">Stabiel</translation>
<translation id="4209092469652827314">Groot</translation>
<translation id="4222982218026733335">Ongeldig servercertificaat</translation>
<translation id="152234381334907219">Nooit opgeslagen</translation>
<translation id="5600599436595580114">Deze pagina is vooraf gerenderd.</translation>
<translation id="8494214181322051417">Nieuw!</translation>
<translation id="2386255080630008482">Het servercertificaat is ingetrokken.</translation>
<translation id="2135787500304447609">He&amp;rvatten</translation>
<translation id="8309505303672555187">Selecteer een netwerk:</translation>
<translation id="6143635259298204954">Kan extensie niet uitpakken. Om een extensie veilig te kunnen uitpakken, moet er een pad naar uw profieldirectory verwijzen dat geen symlink bevat. Een dergelijk pad bestaat niet voor uw profiel.</translation>
<translation id="1813414402673211292">Browsegegevens wissen</translation>
<translation id="4062903950301992112">Als u begrijpt dat het bezoeken van deze site uw computer kan beschadigen, kunt u <ph name="PROCEED_LINK"/>.</translation>
<translation id="32330993344203779">Uw apparaat is aangemeld voor beheer via Enterprise.</translation>
<translation id="2356762928523809690">De updateserver is niet beschikbaar (fout: <ph name="ERROR_NUMBER"/>)</translation>
<translation id="219008588003277019">Native Client-module: <ph name="NEXE_NAME"/></translation>
<translation id="5436510242972373446">Zoeken op <ph name="SITE_NAME"/>:</translation>
<translation id="3800764353337460026">Stijl van symbolen</translation>
<translation id="6719684875142564568"><ph name="NUMBER_ZERO"/> hours</translation>
<translation id="2096368010154057602">Departement</translation>
<translation id="1036561994998035917"><ph name="ENGINE_NAME"/> blijven gebruiken</translation>
<translation id="2839540115594929606">Uitzonderingen voor webintenties</translation>
<translation id="8730621377337864115">Klaar</translation>
<translation id="4932733599132424254">Datum</translation>
<translation id="6267166720438879315">Selecteer een certificaat om uw identiteit te verifiëren voor <ph name="HOST_NAME"/></translation>
<translation id="8028653631868039867">Dit bestand is schadelijk. Wilt u het toch behouden?</translation>
<translation id="2422927186524098759">Zijbalk</translation>
<translation id="7839809549045544450">Server bevat een slechte, kort geldige openbare Diffie-Hellman-sleutel</translation>
<translation id="5515806255487262353">Zoek op in Woordenboek</translation>
<translation id="350048665517711141">Selecteer een zoekmachine</translation>
<translation id="2790805296069989825">Russisch toetsenbord</translation>
<translation id="5708171344853220004">Principal-naam van Microsoft</translation>
<translation id="5464696796438641524">Pools toetsenbord</translation>
<translation id="7147317239056109068">Afdrukken is niet beschikbaar omdat de pagina die u probeert af te drukken, is gecrasht.</translation>
<translation id="2080010875307505892">Servisch toetsenbord</translation>
<translation id="2953767478223974804"><ph name="NUMBER_ONE"/> minuut</translation>
<translation id="201192063813189384">Fout bij het lezen van gegevens uit cache.</translation>
<translation id="7851768487828137624">Canary</translation>
<translation id="6129938384427316298">Opmerking van Netscape-certificaat</translation>
<translation id="4262366363486082931">Focus op werkbalk</translation>
<translation id="8210608804940886430">Pagina omlaag</translation>
<translation id="473775607612524610">Bijwerken</translation>
<translation id="9065596142905430007"><ph name="PRODUCT_NAME"/> is bijgewerkt</translation>
<translation id="1035650339541835006">Instellingen voor automatisch aanvullen...</translation>
<translation id="6315493146179903667">Alles op voorgrond</translation>
<translation id="1000498691615767391">Selecteer een map om te openen</translation>
<translation id="3593152357631900254">Fuzzy-pinyinmethode inschakelen</translation>
<translation id="3986734162472786257">Als u proxyinstellingen wilt wijzigen, schakelt u de instelling '<ph name="USE_SHARED_PROXIES"/>' in.</translation>
<translation id="5015344424288992913">Proxy laden...</translation>
<translation id="4389091756366370506">Gebruiker <ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="4724168406730866204">Eten 26</translation>
<translation id="308268297242056490">URI</translation>
<translation id="4479812471636796472">Amerikaans Dvorak-toetsenbord</translation>
<translation id="8673026256276578048">Zoeken op internet...</translation>
<translation id="149347756975725155">Kan extensiepictogram '<ph name="ICON"/>' niet laden.</translation>
<translation id="3011362742078013760">Alle bladwijzers openen in &amp;incognitovenster</translation>
<translation id="3675321783533846350">Stel een proxy in om verbinding te maken met het netwerk.</translation>
<translation id="2148756636027685713">Formatteren voltooid</translation>
<translation id="5451285724299252438">tekstvak voor paginabereik</translation>
<translation id="5669267381087807207">Wordt geactiveerd</translation>
<translation id="7434823369735508263">Brits Dvorak-toetsenbord</translation>
<translation id="1572103024875503863"><ph name="NUMBER_MANY"/> dagen</translation>
<translation id="1707463636381878959">Dit netwerk delen met andere gebruikers</translation>
<translation id="4803700730056013716">Toestaan dat alle sites intenties registreren</translation>
<translation id="2084978867795361905">MS-IME</translation>
<translation id="7227669995306390694"><ph name="NETWORK"/> geen abonnement</translation>
<translation id="3481915276125965083">De volgende pop-ups zijn op deze pagina geblokkeerd:</translation>
<translation id="7163503212501929773"><ph name="NUMBER_MANY"/> uur resterend</translation>
<translation id="7705276765467986571">Kan bladwijzermodel niet laden.</translation>
<translation id="2638286699381354126">Bijwerken...</translation>
<translation id="1196338895211115272">Exporteren van persoonlijke sleutel is mislukt.</translation>
<translation id="1459967076783105826">Zoekmachines toegevoegd door extensies</translation>
<translation id="5586329397967040209">Deze pagina instellen als startpagina</translation>
<translation id="629730747756840877">Account</translation>
<translation id="8525306231823319788">Volledig scherm</translation>
<translation id="5892507820957994680">Hiermee wordt de ingebouwde lijst voor softwareverwerking genegeerd en wordt GPU-versnelling ingeschakeld voor niet-ondersteunde systeemconfiguraties.</translation>
<translation id="9054208318010838">Toestaan dat alle sites mijn fysieke locatie bijhouden</translation>
<translation id="3058212636943679650">Als u ooit het besturingssysteem van uw computer moet herstellen, heeft u een SD-kaart of USB-stick voor herstel nodig.</translation>
<translation id="2815382244540487333">De volgende cookies zijn geblokkeerd:</translation>
<translation id="8882395288517865445">Adressen opnemen in mijn adresboek</translation>
<translation id="374530189620960299">Het beveiligingscertificaat van de site is niet betrouwbaar.</translation>
<translation id="8852407435047342287">Uw lijst met geïnstalleerde applicaties, extensies en thema's</translation>
<translation id="8893928184421379330">Het apparaat <ph name="DEVICE_LABEL"/> kan niet worden herkend.</translation>
<translation id="5647283451836752568">Deze keer alle plugins uitvoeren</translation>
<translation id="8642947597466641025">De tekst groter maken</translation>
<translation id="1293556467332435079">Bestanden</translation>
<translation id="2490270303663597841">Alleen toepassen op deze incognitosessie</translation>
<translation id="3796616385525177872">Maakt het mogelijk dat experimentele extensies voor de geolocatiefunctie locatie-API's van het besturingssysteem gebruiken (indien beschikbaar).</translation>
<translation id="1757915090001272240">Latijn (verbreed)</translation>
<translation id="8496717697661868878">Deze plugin uitvoeren</translation>
<translation id="3450660100078934250">MasterCard</translation>
<translation id="2916073183900451334">Als u op een webpagina op Tab drukt, worden links en velden in formulieren gemarkeerd</translation>
<translation id="7772127298218883077">Over <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="2090876986345970080">Instelling voor systeembeveiliging</translation>
<translation id="9219103736887031265">Afbeeldingen</translation>
<translation id="7415834062450491574">Stuur feedback naar Google.</translation>
<translation id="5453632173748266363">Cyrillisch</translation>
<translation id="1008557486741366299">Niet nu</translation>
<translation id="8415351664471761088">Wacht tot het downloaden is voltooid</translation>
<translation id="6442051556415866605">Venster 3 activeren</translation>
<translation id="5329858601952122676">Verwij&amp;deren</translation>
<translation id="6100736666660498114">Startmenu</translation>
<translation id="6275297011664564181">Er is momenteel geen beleid actief.</translation>
<translation id="3994878504415702912">&amp;Zoomen</translation>
<translation id="9009369504041480176">Uploaden (<ph name="PROGRESS_PERCENT"/>%)...</translation>
<translation id="8995603266996330174">Beheerd door <ph name="DOMAIN"/></translation>
<translation id="5602600725402519729">Her&amp;laden</translation>
<translation id="172612876728038702">De TPM wordt ingesteld. Even geduld, dit kan een paar minuten duren.</translation>
<translation id="1362165759943288856">U heeft op <ph name="DATE"/> een onbeperkt data-abonnement aangeschaft</translation>
<translation id="2078019350989722914">Melding voor sluiten (<ph name="KEY_EQUIVALENT"/>)</translation>
<translation id="7965010376480416255">Gedeeld geheugen</translation>
<translation id="2951809536086907720">heuristisch type: <ph name="HEURISTIC_TYPE"/>\nservertype: <ph name="SERVER_TYPE"/>\nveldondertekening: <ph name="FIELD_SIGNATURE"/>\nformulierondertekening: <ph name="FORM_SIGNATURE"/>\nexperiment-id: &quot;<ph name="EXPERIMENT_ID"/>&quot;</translation>
<translation id="6248988683584659830">Zoeken in de instellingen</translation>
<translation id="8323232699731382745">netwerkwachtwoord</translation>
<translation id="2750306679399709583">$1 x $2</translation>
<translation id="462551743132815358">Archief sluiten</translation>
<translation id="6588399906604251380">Spellingcontrole inschakelen</translation>
<translation id="7053983685419859001">Blokkeren</translation>
<translation id="2485056306054380289">CA-certificaat van server:</translation>
<translation id="6462109140674788769">Grieks toetsenbord</translation>
<translation id="2727712005121231835">Normaal</translation>
<translation id="8887733174653581061">Altijd op de voorgrond</translation>
<translation id="5581211282705227543">Er zijn geen plugins geïnstalleerd</translation>
<translation id="3330206034087160972">Presentatiemodus sluiten</translation>
<translation id="610886263749567451">JavaScript-melding</translation>
<translation id="5488468185303821006">Toestaan in incognitomodus</translation>
<translation id="6556866813142980365">Opnieuw</translation>
<translation id="8824701697284169214">Pa&amp;gina toevoegen...</translation>
<translation id="2107287771748948380"><ph name="OBFUSCATED_CC_NUMBER"/>, Exp: <ph name="CC_EXPIRATION_DATE"/></translation>
<translation id="6584811624537923135">Verwijderen bevestigen</translation>
<translation id="7429235532957570505">Kan plugins die zijn ingeschakeld door het bedrijfsbeleid, niet uitschakelen</translation>
<translation id="7866522434127619318">Hiermee wordt de optie voor 'click-to-play' ingeschakeld in de inhoudsinstellingen van de plugin.</translation>
<translation id="6466988389784393586">Alle bladwijzers &amp;openen</translation>
<translation id="8860923508273563464">Wacht tot de downloads zijn voltooid</translation>
<translation id="6406506848690869874">Synchronisatie</translation>
<translation id="5288678174502918605">Gesloten tabblad opni&amp;euw openen</translation>
<translation id="7238461040709361198">Het wachtwoord van uw Google-account is gewijzigd sinds de laatste aanmelding op deze computer.</translation>
<translation id="1956050014111002555">Het bestand bevatte meerdere certificaten. Geen van deze certificaten is geïmporteerd:</translation>
<translation id="302620147503052030">Knop 'Weergeven'</translation>
<translation id="5512074755152723588">Wanneer u een URL van een bestaand tabblad in de omnibox typt, wordt dit tabblad op de voorgrond weergegeven in plaats van dit in het huidige tabblad te laden.</translation>
<translation id="9157595877708044936">Bezig met instellen...</translation>
<translation id="4475552974751346499">Zoeken in downloads</translation>
<translation id="3021256392995617989">Mij vragen wanneer een site mijn fysieke locatie probeert bij te houden (aanbevolen)</translation>
<translation id="5185386675596372454">De nieuwste versie van '<ph name="EXTENSION_NAME"/>' is uitgeschakeld omdat er meer rechten voor nodig zijn.</translation>
<translation id="4285669636069255873">Russisch fonetisch toetsenbord</translation>
<translation id="4148925816941278100">American Express</translation>
<translation id="2320435940785160168">Voor deze server is een certificaat voor verificatie nodig. Het certificaat dat door de browser is verzonden is niet geaccepteerd. Uw certificaat is verlopen, of de server vertrouwt de uitgever niet. U kunt het nogmaals proberen met een ander certificaat (als u hierover beschikt), of u haalt ergens anders een geldig certificaat op.</translation>
<translation id="6295228342562451544">Wanneer u verbinding maakt met een beveiligde website, retourneert de server die deze site host een zogenaamd certificaat aan uw browser, om zijn identiteit te verifiëren. Dit certificaat bevat identiteitsgegevens zoals het adres van de website, die worden geverifieerd door een derde partij die uw computer vertrouwt. Door het adres in het certificaat te vergelijken met het adres van de website, kan worden geverifieerd dat u veilig communiceert met de website die u bedoelde en niet met iemand anders (zoals een hacker op uw netwerk).</translation>
<translation id="6342069812937806050">Zojuist</translation>
<translation id="5605716740717446121">Uw simkaart wordt permanent uitgeschakeld als u geen correcte ontgrendelingscode voor uw pin kunt invoeren. Resterende pogingen: <ph name="TRIES_COUNT"/></translation>
<translation id="8836712291807476944"><ph name="SAVED_BYTES"/>/<ph name="TOTAL_BYTES"/> bytes, onderbroken</translation>
<translation id="5502500733115278303">Geïmporteerd uit Firefox</translation>
<translation id="569109051430110155">Automatisch detecteren</translation>
<translation id="4408599188496843485">H&amp;elp</translation>
<translation id="5399158067281117682">Pincodes komen niet overeen!</translation>
<translation id="6021987327127625071">$1 directory's geselecteerd</translation>
<translation id="8494234776635784157">Webinhoud</translation>
<translation id="2681441671465314329">Het cachegeheugen leegmaken</translation>
<translation id="3646789916214779970">Standaardthema herstellen</translation>
<translation id="1679068421605151609">Hulpprogramma's voor ontwikkelaars</translation>
<translation id="7014051144917845222">De verbindingspoging van <ph name="PRODUCT_NAME"/>
met
<ph name="HOST_NAME"/>
is geweigerd. De website is mogelijk offline, of misschien
is uw netwerk niet correct geconfigureerd.</translation>
<translation id="6648524591329069940">Serif-lettertype</translation>
<translation id="6896758677409633944">Kopieer</translation>
<translation id="5260508466980570042">Uw e-mailadres of wachtwoord kan niet worden geverifieerd. Probeer het opnieuw.</translation>
<translation id="7887998671651498201">De volgende plug-in reageert niet meer: <ph name="PLUGIN_NAME"/>Wilt u deze beëindigen?</translation>
<translation id="173188813625889224">Richting</translation>
<translation id="8088823334188264070"><ph name="NUMBER_MANY"/> seconden</translation>
<translation id="1337036551624197047">Tsjechisch toetsenbord</translation>
<translation id="4212108296677106246">Wilt u '<ph name="CERTIFICATE_NAME"/>' vertrouwen als certificeringsinstantie?</translation>
<translation id="2861941300086904918">Beveiligingsbeheerder voor Native Client</translation>
<translation id="6991443949605114807">&lt;p&gt;Wanneer u <ph name="PRODUCT_NAME"/> uitvoert in een ondersteunde desktopomgeving, worden de proxyinstellingen van het systeem gebruikt. Uw systeem wordt echter niet ondersteund of er is een probleem opgetreden met het controleren van uw systeemconfiguratie.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;U kunt uw instellingen configureren via de opdrachtprompt. Zie &lt;code&gt;man <ph name="PRODUCT_BINARY_NAME"/>&lt;/code&gt; voor meer informatie over vlaggen en omgevingsvariabelen.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="9071590393348537582">De webpagina op <ph name="URL"/> heeft geleid tot te veel omleidingen. Dit probleem wordt mogelijk opgelost als u uw cookies voor deze site wist of cookies van derden toestaat. Zo niet, dan is het mogelijk een serverconfiguratieprobleem en geen probleem met uw computer.</translation>
<translation id="7205869271332034173">SSID:</translation>
<translation id="7084579131203911145">Abonnementsnaam:</translation>
<translation id="5815645614496570556">X.400-adres</translation>
<translation id="3551320343578183772">Tabblad sluiten</translation>
<translation id="3345886924813989455">Er is geen ondersteunde browser gevonden</translation>
<translation id="74354239584446316">Uw account voor de Web Store is <ph name="EMAIL_ADDRESS"/>. Wanneer u zich aanmeldt met een ander account, treden er compatibiliteitsproblemen op.</translation>
<translation id="3712897371525859903">Pagina opslaan &amp;als...</translation>
<translation id="7926251226597967072"><ph name="PRODUCT_NAME"/> importeert de volgende onderdelen van <ph name="IMPORT_BROWSER_NAME"/>:</translation>
<translation id="4442424173763614572">DNS-lookup mislukt</translation>
<translation id="4315903906955301944">Officiële webpagina van audiobestand</translation>
<translation id="2767649238005085901">Druk op Enter om door te gaan. Druk op de knop van het contextmenu om de geschiedenis te bekijken</translation>
<translation id="6921968934403058457">Experimentele extensies toestaan vensters buiten het browserframe te openen.</translation>
<translation id="8580634710208701824">Frame opnieuw laden</translation>
<translation id="1018656279737460067">Geannuleerd</translation>
<translation id="7606992457248886637">Certificeringsinstanties</translation>
<translation id="707392107419594760">Selecteer uw toetsenbord:</translation>
<translation id="2007404777272201486">Een probleem melden...</translation>
<translation id="1783075131180517613">Werk uw wachtwoordzin voor synchronisatie bij.</translation>
<translation id="2390045462562521613">Dit netwerk vergeten</translation>
<translation id="3348038390189153836">Verwisselbaar apparaat gedetecteerd</translation>
<translation id="1666788816626221136">U heeft certificaten die niet in een van de andere categorieën vallen:</translation>
<translation id="5698727907125761952">Officiële artiest</translation>
<translation id="4821935166599369261">&amp;Profiling ingeschakeld</translation>
<translation id="1603914832182249871">(Incognito)</translation>
<translation id="7910768399700579500">&amp;Nieuwe map</translation>
<translation id="7472639616520044048">MIME-typen:</translation>
<translation id="2307164895203900614">Achtergrondpagina's weergeven (<ph name="NUM_BACKGROUND_APPS"/>)</translation>
<translation id="3192947282887913208">Audiobestanden</translation>
<translation id="5422781158178868512">Uw externe opslagapparaat kan niet worden herkend.</translation>
<translation id="6295535972717341389">Plug-ins</translation>
<translation id="7791267293787079395">Bestandssysteem</translation>
<translation id="118132945617475355"><ph name="PRODUCT_NAME"/> kan uw gegevens niet synchroniseren wegens een fout tijdens het aanmelden.</translation>
<translation id="8116190140324504026">Meer informatie...</translation>
<translation id="7469894403370665791">Automatisch verbinding maken met dit netwerk</translation>
<translation id="4807098396393229769">Naam op kaart</translation>
<translation id="4094130554533891764">Deze extensie heeft nu toegang tot:</translation>
<translation id="4131410914670010031">Zwart/wit</translation>
<translation id="3800503346337426623">Aanmelding overslaan en bladeren als gast</translation>
<translation id="2615413226240911668">Deze pagina bevat ook bronnen die niet beveiligd zijn. Deze bronnen kunnen tijdens verzending door anderen worden bekeken en kunnen door een aanvaller worden gewijzigd om het uiterlijk van de pagina aan te passen.</translation>
<translation id="197288927597451399">Behouden</translation>
<translation id="5880867612172997051">Netwerktoegang opgeschort</translation>
<translation id="7842346819602959665">De nieuwste versie van de extensie '<ph name="EXTENSION_NAME"/>' vereist meer rechten. Daarom is deze extensie uitgeschakeld.</translation>
<translation id="3776667127601582921">In dit geval is het servercertificaat of een tussenliggend CA-certificaat dat aan uw browser wordt gepresenteerd, ongeldig. Dit kan betekenen dat het certificaatbestand corrupt is, ongeldige velden bevat of niet wordt ondersteund.</translation>
<translation id="3750372538542737662">Gebruiker beheren</translation>
<translation id="440265548246666650">De pagina heeft de muisaanwijzer verborgen. Als u deze wilt herstellen, drukt u op 'Esc'.</translation>
<translation id="2412835451908901523">Geef de achtcijferige ontgrendelingscode voor uw pin op die door <ph name="CARRIER_ID"/> is geleverd.</translation>
<translation id="6979448128170032817">Uitzonderingen...</translation>
<translation id="7019805045859631636">Snel</translation>
<translation id="7584802760054545466">Verbinding maken met <ph name="NETWORK_ID"/></translation>
<translation id="208047771235602537">Wilt u <ph name="PRODUCT_NAME"/> sluiten terwijl er een download wordt uitgevoerd?</translation>
<translation id="3595946410121365924">Formaat naar links aanpassen</translation>
<translation id="4060383410180771901">De website kan het verzoek voor <ph name="URL"/> niet uitvoeren.</translation>
<translation id="6710213216561001401">Vorige</translation>
<translation id="1108600514891325577">&amp;Stop</translation>
<translation id="6035087343161522833">Wanneer de optie voor het blokkeren van het instellen van cookies van derden is ingeschakeld, wordt het lezen van cookies van derden ook geblokkeerd.</translation>
<translation id="8619892228487928601"><ph name="CERTIFICATE_NAME"/>: <ph name="ERROR"/></translation>
<translation id="1567993339577891801">JavaScript-console</translation>
<translation id="1559235587769913376">Unicode-tekens invoeren</translation>
<translation id="3297788108165652516">Dit netwerk wordt gedeeld met andere gebruikers.</translation>
<translation id="1548132948283577726">Sites die nooit wachtwoorden opslaan, worden hier weergegeven.</translation>
<translation id="583281660410589416">Onbekend</translation>
<translation id="3774278775728862009">Invoermethode voor Thai (TIS-820.2538-toetsenbord)</translation>
<translation id="9115675100829699941">&amp;Bladwijzers</translation>
<translation id="2485422356828889247">Installatie ongedaan maken</translation>
<translation id="1731589410171062430">Totaal: <ph name="NUMBER_OF_SHEETS"/> <ph name="SHEETS_LABEL"/> (<ph name="NUMBER_OF_PAGES"/> <ph name="PAGE_OR_PAGES_LABEL"/>)</translation>
<translation id="2621889926470140926">Wilt u <ph name="PRODUCT_NAME"/><ph name="DOWNLOAD_COUNT"/> sluiten terwijl er downloads worden uitgevoerd?</translation>
<translation id="7279701417129455881">Blokkeren van cookies beheren...</translation>
<translation id="665061930738760572">Openen in &amp;nieuw venster</translation>
<translation id="1166359541137214543">ABC</translation>
<translation id="5528368756083817449">Bladwijzerbeheer</translation>
<translation id="7275974018215686543"><ph name="NUMBER_MANY"/> seconden geleden</translation>
<translation id="215753907730220065">Volledig scherm sluiten</translation>
<translation id="7849264908733290972">&amp;Afbeelding openen op nieuw tabblad</translation>
<translation id="1560991001553749272">Bladwijzer toegevoegd.</translation>
<translation id="3966072572894326936">Een andere map kiezen...</translation>
<translation id="8766796754185931010">Kotoeri</translation>
<translation id="7781829728241885113">Gisteren</translation>
<translation id="2762402405578816341">De volgende items automatisch synchroniseren:</translation>
<translation id="1623661092385839831">Uw computer bevat een TPM-beveiligingsapparaat (Trusted Platform Module) dat wordt gebruikt om veel kritieke beveiligingsfuncties van Chrome OS te implementeren.</translation>
<translation id="3359256513598016054">Beleidsbeperkingen voor certificaat</translation>
<translation id="4433914671537236274">Een herstelmedium maken</translation>
<translation id="4509345063551561634">Locatie:</translation>
<translation id="7596288230018319236">Alle pagina's die u bezoekt, worden hier weergegeven, tenzij u ze in een incognitovenster opent. U kunt de knop Zoeken op deze pagina gebruiken om alle pagina's in uw geschiedenis te doorzoeken.</translation>
<translation id="7434509671034404296">Ontwikkelaar</translation>
<translation id="1790550373387225389">Presentatiemodus starten</translation>
<translation id="6447842834002726250">Cookies</translation>
<translation id="8059178146866384858">Er bestaat al een bestand met de naam '$1'. Kies een andere naam.</translation>
<translation id="2609371827041010694">Altijd uitvoeren op deze site</translation>
<translation id="5170568018924773124">Weergeven in map</translation>
<translation id="883848425547221593">Andere bladwijzers</translation>
<translation id="6054173164583630569">Frans toetsenbord</translation>
<translation id="3596315483920932980">Toestaan dat lokale gegevens alleen worden ingesteld voor de huidige sessie</translation>
<translation id="4870177177395420201"><ph name="PRODUCT_NAME"/> kan de standaardbrowser niet bepalen of instellen.</translation>
<translation id="8898786835233784856">Selecteer volgend tabblad</translation>
<translation id="3139091190268064187">De server heeft een certificaat gepresenteerd dat niet overeenkomt met de ingebouwde verwachtingen. Deze verwachtingen zijn opgenomen voor bepaalde zeer beveiligde websites om u te beschermen.</translation>
<translation id="2674170444375937751">Weet u zeker dat u deze pagina's uit uw geschiedenis wilt verwijderen?</translation>
<translation id="9111102763498581341">Ontgrendelen</translation>
<translation id="289695669188700754">Sleutel-ID: <ph name="KEY_ID"/></translation>
<translation id="3067198360141518313">Deze plugin uitvoeren</translation>
<translation id="2181821976797666341">Beleid</translation>
<translation id="8767072502252310690">Gebruikers</translation>
<translation id="683526731807555621">Zoekmachine toevoegen</translation>
<translation id="6871644448911473373">OCSP-beantwoorder: <ph name="LOCATION"/></translation>
<translation id="8157788939037761987"><ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> openen</translation>
<translation id="8281886186245836920">Overslaan</translation>
<translation id="3867944738977021751">Certificaatvelden</translation>
<translation id="2114224913786726438">Modules (<ph name="TOTAL_COUNT"/>) - geen conflicten gedetecteerd</translation>
<translation id="7629827748548208700">Tabblad: <ph name="TAB_NAME"/></translation>
<translation id="388442998277590542">Kan optiepagina '<ph name="OPTIONS_PAGE"/>' niet laden.</translation>
<translation id="8449008133205184768">Plakken en stijl aanpassen</translation>
<translation id="9114223350847410618">Voeg een andere taal toe voordat u deze verwijdert.</translation>
<translation id="4408427661507229495">naam van netwerk</translation>
<translation id="8886960478266132308"><ph name="PRODUCT_NAME"/> synchroniseert uw gegevens veilig met uw Google-account.</translation>
<translation id="8028993641010258682">Grootte</translation>
<translation id="5031603669928715570">Inschakelen...</translation>
<translation id="532340483382036194">Hiermee wordt ondersteuning geboden voor het installeren van Chrome-apps die via een manifestbestand op een webpagina worden geïmplementeerd, in plaats van het manifest en de pictogrammen in een CRX-bestand in te pakken.</translation>
<translation id="1383876407941801731">Zoeken</translation>
<translation id="8398877366907290961">Toch doorgaan</translation>
<translation id="5063180925553000800">Nieuwe pincode:</translation>
<translation id="4883178195103750615">Bladwijzers exporteren naar HTML-bestand...</translation>
<translation id="2496540304887968742">Het apparaat moet over een capaciteit van minimaal 4 GB beschikken.</translation>
<translation id="6974053822202609517">Rechts naar links</translation>
<translation id="3929960541581096910"><ph name="URL"/> wil uw fysieke locatie bijhouden.</translation>
<translation id="2370882663124746154">Double-pinyinmethode inschakelen</translation>
<translation id="5463856536939868464">Menu met verborgen bladwijzers</translation>
<translation id="8286227656784970313">Systeemwoordenboek gebruiken</translation>
<translation id="5431084084184068621">U heeft ervoor gekozen uw gegevens te beveiligen met uw Google-wachtwoord. U kunt dit later desgewenst aanpassen in uw synchronisatie-instellingen.</translation>
<translation id="6231148928368101651">Panelen</translation>
<translation id="1493263392339817010">Lettertypen aanpassen...</translation>
<translation id="5352033265844765294">Tijdstempel</translation>
<translation id="1493892686965953381">Wachten op <ph name="LOAD_STATE_PARAMETER"/>...</translation>
<translation id="6449085810994685586">&amp;Controleer de spelling van dit veld</translation>
<translation id="3621320549246006887">Dit is een experimenteel schema waarmee HTTPS-certificaten kunnen worden geverifieerd en geweigerd door (met DNSSEC beveiligde) DNS-records. Als u dit bericht ziet, heeft u via de opdrachtprompt experimentele functies ingeschakeld. U kunt die opdrachtpromptopties verwijderen als u deze fout wilt negeren.</translation>
<translation id="50960180632766478"><ph name="NUMBER_FEW"/> minuten resterend</translation>
<translation id="3174168572213147020">Eiland</translation>
<translation id="748138892655239008">Basisvereisten voor certificaten</translation>
<translation id="457386861538956877">Meer...</translation>
<translation id="8063491445163840780">Tabblad 4 activeren</translation>
<translation id="2322193970951063277">Kop- en voettekst</translation>
<translation id="5966654788342289517">Persoonlijke items</translation>
<translation id="9137013805542155359">Origineel weergeven</translation>
<translation id="4792385443586519711">Bedrijfsnaam</translation>
<translation id="6423731501149634044">Adobe Reader als uw standaard PDF-viewer gebruiken?</translation>
<translation id="8839907368860424444">U kunt uw geïnstalleerde extensies beheren door te klikken op 'Extensies' in het paginamenu.</translation>
<translation id="2461687051570989462">Toegang tot uw printers vanaf elke gewenste computer of smartphone. <ph name="BEGIN_LINK"/>Meer informatie<ph name="END_LINK"/></translation>
<translation id="7194430665029924274">&amp;Me later herinneren</translation>
<translation id="5790085346892983794">Gereed</translation>
<translation id="1901769927849168791">SD-kaart gevonden</translation>
<translation id="818454486170715660"><ph name="NAME"/> - eigenaar</translation>
<translation id="1358032944105037487">Japans toetsenbord</translation>
<translation id="1483904542716422841">Gebruik OAuth om synchronisatiebewerkingen te verifiëren.</translation>
<translation id="8302838426652833913">Ga naar
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
Applicaties &gt; Systeemvoorkeuren &gt; Netwerk &gt; Assistentie
<ph name="END_BOLD"/>
om uw verbinding te testen.</translation>
<translation id="8664389313780386848">Paginabron &amp;weergeven</translation>
<translation id="8970407809569722516">Firmware:</translation>
<translation id="2789428618572362768">Er zijn meerdere gelijktijdige gebruikers van Chrome op deze computer. Alleen de eerste gebruiker die Chrome start, kan deze voorkeuren aanpassen.</translation>
<translation id="57646104491463491">Bijgewerkt op</translation>
<translation id="5992752872167177798">Seccomp-sandbox</translation>
<translation id="6321229435207037146">De geselecteerde printer is niet beschikbaar of niet correct geïnstalleerd. Controleer de printer of selecteer een andere printer.</translation>
<translation id="6362853299801475928">&amp;Een probleem melden...</translation>
<translation id="5527463195266282916">U probeert een oudere versie van de extensie te installeren.</translation>
<translation id="3289566588497100676">Eenvoudige invoer van symbolen</translation>
<translation id="6507969014813375884">Chinees (vereenvoudigd)</translation>
<translation id="7314244761674113881">SOCKS-host</translation>
<translation id="4630590996962964935">Ongeldig teken: $1</translation>
<translation id="5285794783728826432">Dit certificaat vertrouwen voor het identificeren van websites.</translation>
<translation id="7460131386973988868">Hiermee wordt statische IP-configuratie ingeschakeld. Dit werkt mogelijk niet correct.</translation>
<translation id="4224803122026931301">Locatie-uitzonderingen</translation>
<translation id="749452993132003881">Hiragana</translation>
<translation id="8226742006292257240">Hieronder staat het willekeurig gegenereerde TPM-wachtwoord dat aan uw computer is toegekend:</translation>
<translation id="2050524657923939561">Webintenties</translation>
<translation id="8487693399751278191">Bladwijzers nu importeren...</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="7484580869648358686">Waarschuwing: hier klopt iets niet!</translation>
<translation id="2074739700630368799">Met Chrome OS voor bedrijven kunt u uw apparaat koppelen aan Google Apps voor uw domein, zodat u uw apparaat kunt vinden en bedienen via het configuratiescherm van Google Apps voor uw domein.</translation>
<translation id="4474155171896946103">Bladwijzer toevoegen aan alle tabbladen...</translation>
<translation id="5895187275912066135">Verleend op</translation>
<translation id="1190844492833803334">Wanneer ik mijn browser sluit</translation>
<translation id="5646376287012673985">Locatie</translation>
<translation id="7444538544936087653"><ph name="PRODUCT_NAME"/> wordt niet langer bijgewerkt omdat uw besturingssysteem verouderd is.</translation>
<translation id="539755880180803351">Annoteert webformulieren met tijdelijke tekst als deze velden bevatten die automatisch kunnen worden ingevuld.</translation>
<translation id="1110155001042129815">Wachten</translation>
<translation id="2607101320794533334">Informatie van openbare sleutel van entiteit</translation>
<translation id="7071586181848220801">Onbekende plug-in</translation>
<translation id="3354601307791487577">Aanmelden in gastmodus.</translation>
<translation id="8315720913203253727">Voor een correcte weergave van deze pagina zijn gegevens nodig die u eerder heeft opgegeven. U kunt deze gegevens opnieuw verzenden, maar daarmee herhaalt u acties die eerder op deze pagina zijn uitgevoerd. Klik op 'Opnieuw laden' om de gegevens opnieuw te verzenden en deze pagina weer te geven.</translation>
<translation id="4419409365248380979"><ph name="HOST"/> altijd toestaan om cookies in te stellen</translation>
<translation id="2956070106555335453">Overzicht</translation>
<translation id="917450738466192189">Het servercertificaat is ongeldig.</translation>
<translation id="2649045351178520408">Base64 Encoded ASCII, certificaatketen</translation>
<translation id="7424526482660971538">Mijn eigen wachtwoordzin kiezen</translation>
<translation id="380271916710942399">Niet-vermeld servercertificaat</translation>
<translation id="6853643819051005790">Instant beperken tot zoeken</translation>
<translation id="6459488832681039634">Gebruik selectie voor zoekactie</translation>
<translation id="2392369802118427583">Activeren</translation>
<translation id="9040421302519041149">De toegang tot dit netwerk is beveiligd.</translation>
<translation id="5659593005791499971">E-mailadres</translation>
<translation id="8235325155053717782">Fout <ph name="ERROR_NUMBER"/> (<ph name="ERROR_NAME"/>): <ph name="ERROR_TEXT"/></translation>
<translation id="6584878029876017575">Microsoft-ondertekening van levensduur</translation>
<translation id="7845671527123719282">Gesynchroniseerd als <ph name="USER_NAME"/></translation>
<translation id="562901740552630300">Ga naar
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
Start &gt; Configuratiescherm &gt; Netwerk en internet &gt; Netwerkcentrum &gt; Problemen oplossen (onderaan) &gt; Internetverbindingen.
<ph name="END_BOLD"/></translation>
<translation id="8816996941061600321">&amp;Bestandsbeheer</translation>
<translation id="2773223079752808209">Klantenondersteuning</translation>
<translation id="4585473702689066695">Kan geen verbinding maken met het netwerk '<ph name="NAME"/>'.</translation>
<translation id="4647175434312795566">Overeenkomst accepteren</translation>
<translation id="1084824384139382525">Linkadr&amp;es kopiëren</translation>
<translation id="1221462285898798023">Voer <ph name="PRODUCT_NAME"/> uit als normale gebruiker. Als u deze als root wilt uitvoeren, moet u een alternatieve directory voor gebruikersgegevens opgeven voor de opslag van profielgegevens.</translation>
<translation id="3220586366024592812">Het proces van de connector voor <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> is vastgelopen. Wilt u opnieuw starten?</translation>
<translation id="2379281330731083556">Afdrukken met systeemdialoogvenster... <ph name="SHORTCUT_KEY"/></translation>
<translation id="5042992464904238023">Webinhoud</translation>
<translation id="6254503684448816922">Inbreuk op sleutel</translation>
<translation id="1181037720776840403">Verwijderen</translation>
<translation id="4006726980536015530">Als u <ph name="PRODUCT_NAME"/> nu sluit, worden deze downloads geannuleerd.</translation>
<translation id="5261073535210137151">Deze map bevat <ph name="COUNT"/> bladwijzers. Weet u zeker dat u deze wilt verwijderen?</translation>
<translation id="59174027418879706">Ingeschakeld</translation>
<translation id="4194415033234465088">Dachen 26</translation>
<translation id="6639554308659482635">SQLite-geheugen</translation>
<translation id="8141503649579618569"><ph name="DOWNLOAD_RECEIVED"/>/<ph name="DOWNLOAD_TOTAL"/>, <ph name="TIME_LEFT"/></translation>
<translation id="7231224339346098802">Gebruik een cijfer om aan te geven hoeveel exemplaren er moeten worden afgedrukt (1 of meer).</translation>
<translation id="7650701856438921772"><ph name="PRODUCT_NAME"/> wordt weergegeven in deze taal</translation>
<translation id="740624631517654988">Pop-up geblokkeerd</translation>
<translation id="3738924763801731196"><ph name="OID"/>:</translation>
<translation id="1847961471583915783">Cookies en andere site- en invoegtoepassingsgegevens wissen wanneer ik mijn browser sluit</translation>
<translation id="8870318296973696995">Startpagina</translation>
<translation id="6659594942844771486">Tabblad</translation>
<translation id="7661266386772591122">Bladwijzers exporteren naar HTML-bestand...</translation>
<translation id="6575134580692778371">Niet geconfigureerd</translation>
<translation id="4624768044135598934">Gereed</translation>
<translation id="6014776969142880350">Start <ph name="PRODUCT_NAME"/> opnieuw om de update te voltooien</translation>
<translation id="5582768900447355629">Al mijn gegevens coderen</translation>
<translation id="4220188427073615244">Meld u aan bij deze site met: <ph name="EMAIL_ADDRESS"/></translation>
<translation id="5866801229574126103">Gebruiker verwijderen</translation>
<translation id="1974043046396539880">CRL-distributiepunten</translation>
<translation id="7049357003967926684">Verbinding</translation>
<translation id="8641392906089904981">Druk op Shift-Alt om van toetsenbordindeling te wisselen</translation>
<translation id="3024374909719388945">24-uurs klok gebruiken</translation>
<translation id="1867780286110144690"><ph name="PRODUCT_NAME"/> is gereed voor het voltooien van uw installatie.</translation>
<translation id="5316814419223884568">Vanaf hier zoeken</translation>
<translation id="8142732521333266922">OK, alles synchroniseren</translation>
<translation id="43742617823094120">In dit geval is het certificaat voor uw browser ingetrokken door de uitgever. Dat betekent meestal dat de integriteit van het certificaat niet kan worden gegarandeerd, en dat het niet betrouwbaar is. U moet hier absoluut niet verder gaan.</translation>
<translation id="9019654278847959325">Slowaaks toetsenbord</translation>
<translation id="18139523105317219">EDI Partynaam</translation>
<translation id="6657193944556309583">U heeft al gegevens beveiligd met een wachtwoordzin. Geef deze hieronder op.</translation>
<translation id="3328801116991980348">Site-informatie</translation>
<translation id="1205605488412590044">Maak toepassingssnelkoppeling...</translation>
<translation id="2065985942032347596">Verificatie vereist</translation>
<translation id="2553340429761841190"><ph name="PRODUCT_NAME"/> kan geen verbinding maken met <ph name="NETWORK_ID"/>. Probeer een ander netwerk of probeer het opnieuw.</translation>
<translation id="2086712242472027775">Uw account werkt niet op <ph name="PRODUCT_NAME"/>. Neem contact op met uw domeinbeheer of gebruik een gewoon Google-account om u aan te melden.</translation>
<translation id="7222232353993864120">E-mailadres</translation>
<translation id="2128531968068887769">Native Client</translation>
<translation id="7175353351958621980">Geladen via:</translation>
<translation id="7186367841673660872">Deze pagina is vertaald van het<ph name="ORIGINAL_LANGUAGE"/>in het<ph name="LANGUAGE_LANGUAGE"/></translation>
<translation id="8448695406146523553">Alleen iemand die uw wachtwoordzin kent, kan uw geëncrypte gegevens lezen. De wachtwoordzin wordt niet naar Google verzonden of door Google opgeslagen. Als u uw wachtwoordzin vergeet, moet u</translation>
<translation id="6052976518993719690">SSL-certificeringsinstantie</translation>
<translation id="1636959874332483835"><ph name="HOST_NAME"/> bevat malware. Als u deze site bezoekt, raakt uw computer wellicht geïnfecteerd.</translation>
<translation id="8050783156231782848">Geen gegevens beschikbaar</translation>
<translation id="1175364870820465910">&amp;Afdrukken...</translation>
<translation id="1220583964985596988">Nieuwe gebruiker toevoegen</translation>
<translation id="3866249974567520381">Beschrijving</translation>
<translation id="2900139581179749587">Spraak niet herkend.</translation>
<translation id="953692523250483872">Geen bestanden geselecteerd</translation>
<translation id="8895199537967505002">BPM</translation>
<translation id="2294358108254308676">Wilt u <ph name="PRODUCT_NAME"/> installeren?</translation>
<translation id="6549689063733911810">Recent</translation>
<translation id="1529968269513889022">de afgelopen week</translation>
<translation id="5542132724887566711">Profiel</translation>
<translation id="5196117515621749903">Opnieuw laden zonder cachegeheugen</translation>
<translation id="5552632479093547648">Malware en phishing gedetecteerd!</translation>
<translation id="4375848860086443985">Componist</translation>
<translation id="4988273303304146523"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> dagen geleden</translation>
<translation id="8428213095426709021">Instellingen</translation>
<translation id="1588343679702972132">Deze site vraagt u zich te identificeren via een certificaat:</translation>
<translation id="7211994749225247711">Verwijderen...</translation>
<translation id="2819994928625218237">Gee&amp;n spellingsuggesties</translation>
<translation id="1065449928621190041">Canadees-Frans toetsenbord</translation>
<translation id="8327626790128680264">Uitgebreid Amerikaans toetsenbord</translation>
<translation id="2950186680359523359">De server heeft de verbinding verbroken zonder gegevens te verzenden.</translation>
<translation id="9142623379911037913"><ph name="SITE"/> toestaan om bureaubladmeldingen weer te geven?</translation>
<translation id="4196320913210960460">U kunt uw geïnstalleerde extensies beheren door te klikken op 'Extensies' in het gereedschapsmenu.</translation>
<translation id="3449494395612243720">Synchronisatiefout - meld u opnieuw aan</translation>
<translation id="9118804773997839291">Hieronder vindt u een lijst van alle onveilige elementen op de pagina. Klik op de link voor meer diagnostische informatie over het gevaar van specifieke elementen.</translation>
<translation id="7139724024395191329">Emiraat</translation>
<translation id="1761265592227862828">Alle instellingen en gegevens synchroniseren\n(dit kan even duren)</translation>
<translation id="7754704193130578113">Voorafgaand aan een download vragen waar een bestand moet worden opgeslagen</translation>
<translation id="204914487372604757">Snelkoppeling maken</translation>
<translation id="2497284189126895209">Alle bestanden</translation>
<translation id="1417363496376480406">Gebruiker beheren</translation>
<translation id="696036063053180184">3 Set (No shift)</translation>
<translation id="452785312504541111">Engels (volledige breedte)</translation>
<translation id="6702639462873609204">&amp;Bewerken...</translation>
<translation id="9148126808321036104">Opnieuw aanmelden</translation>
<translation id="2282146716419988068">GPU-proces</translation>
<translation id="428771275901304970">Minder dan 1 MB beschikbaar</translation>
<translation id="1682548588986054654">Nieuw incognitovenster</translation>
<translation id="6833901631330113163">Zuid-Europees</translation>
<translation id="8691262314411702087">Kiezen wat u wilt synchroniseren</translation>
<translation id="6065289257230303064">Directorykenmerken van certificaatonderwerp</translation>
<translation id="2423017480076849397">Online toegang tot uw printers en uw printers delen via <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="569520194956422927">&amp;Toevoegen...</translation>
<translation id="4018133169783460046"><ph name="PRODUCT_NAME"/> in deze taal weergeven</translation>
<translation id="5110450810124758964"><ph name="NUMBER_ONE"/> dag geleden</translation>
<translation id="6224995341905622854">Als dit vaak wordt weergegeven, probeert u <ph name="HELP_LINK"/>.</translation>
<translation id="3264544094376351444">Sans-Serif-lettertype</translation>
<translation id="2820806154655529776"><ph name="NUMBER_ONE"/> sec</translation>
<translation id="1077946062898560804">Automatische updates instellen voor alle gebruikers</translation>
<translation id="3122496702278727796">Kan gegevensdirectory niet maken</translation>
<translation id="4517036173149081027">Sluiten en download annuleren</translation>
<translation id="7150146631451105528"><ph name="DATE"/></translation>
<translation id="350945665292790777">Maakt gebruik van via de GPU versnelde compositing op alle pagina's, niet alleen op de pagina's die via de GPU versnelde lagen bevatten.</translation>
<translation id="3166547286524371413">Adres:</translation>
<translation id="4522570452068850558">Details</translation>
<translation id="1091767800771861448">Druk op ESCAPE om over te slaan (alleen voor niet-officiële builds).</translation>
<translation id="59659456909144943">Melding: <ph name="NOTIFICATION_NAME"/></translation>
<translation id="6731320427842222405">Dit kan enkele minuten duren</translation>
<translation id="4806525999832945986">Beheerd door <ph name="DOMAIN"/> (<ph name="STATUS"/>)</translation>
<translation id="940573721483482582">Probeer het voorspellen van het netwerk uit te schakelen door deze stappen te volgen:
Ga naar het
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
menu 'Gereedschap' &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE"/>
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE"/>
<ph name="END_BOLD"/>
en verwijder het vinkje bij '<ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION"/>'.
Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, raden we u aan
dit selectievakje weer aan te vinken voor betere prestaties.</translation>
<translation id="7503191893372251637">Type Netscape-certificaat</translation>
<translation id="2894654529758326923">Informatie</translation>
<translation id="1502960562739459116">Delen van dit PDF-document kunnen niet worden weergegeven. Wilt u Adobe Reader installeren?</translation>
<translation id="4135450933899346655">Uw certificaten</translation>
<translation id="4731578803613910821">Uw gegevens op <ph name="WEBSITE_1"/>, <ph name="WEBSITE_2"/> en <ph name="WEBSITE_3"/></translation>
<translation id="7716781361494605745">URL voor beleid van certificeringsinstantie voor Netscape-certificaat</translation>
<translation id="2881966438216424900">Laatst geopend:</translation>
<translation id="630065524203833229">&amp;Sluiten</translation>
<translation id="4647090755847581616">&amp;Tabblad sluiten</translation>
<translation id="2649204054376361687"><ph name="CITY"/>, <ph name="COUNTRY"/></translation>
<translation id="7886758531743562066">De website op <ph name="HOST_NAME"/> bevat elementen van sites die mogelijk malware hosten. Dat is software die uw computer kan beschadigen of zonder uw medeweten acties kan uitvoeren. Uw computer kan worden geïnfecteerd wanneer u een site bezoekt die malware bevat.</translation>
<translation id="7538227655922918841">Cookies van meerdere sites alleen gedurende sessie toegestaan.</translation>
<translation id="2385700042425247848">Naam van service:</translation>
<translation id="3128628928070793746">Ga naar het
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
menu 'Gereedschap' &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE"/>
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE"/>
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE"/>
<ph name="END_BOLD"/>
en zorg ervoor dat de configuratie is ingesteld op 'geen proxy' of 'direct'.</translation>
<translation id="7751005832163144684">Een testpagina afdrukken</translation>
<translation id="1471300011765310414"><ph name="PRODUCT_NAME"/>
kan de webpagina niet weergeven omdat uw computer geen verbinding heeft met internet.</translation>
<translation id="5464632865477611176">Eenmalig uitvoeren</translation>
<translation id="4268025649754414643">Sleutelcodering</translation>
<translation id="7925247922861151263">AAA-controle mislukt</translation>
<translation id="1168020859489941584">Openen in <ph name="TIME_REMAINING"/>...</translation>
<translation id="7814458197256864873">&amp;Kopiëren</translation>
<translation id="8186706823560132848">Software</translation>
<translation id="4692623383562244444">Zoekmachines</translation>
<translation id="567760371929988174">Invoer&amp;methoden</translation>
<translation id="10614374240317010">Nooit opgeslagen</translation>
<translation id="5116300307302421503">Kan bestand niet parseren.</translation>
<translation id="2745080116229976798">Gekwalificeerde ondergeschiktheid van Microsoft</translation>
<translation id="6374830905869502056">Gecodeerd door</translation>
<translation id="2526590354069164005">Bureaublad</translation>
<translation id="7983301409776629893"><ph name="ORIGINAL_LANGUAGE"/> altijd vertalen in het <ph name="TARGET_LANGUAGE"/></translation>
<translation id="4890284164788142455">Thai</translation>
<translation id="4312207540304900419">Volgend tabblad activeren</translation>
<translation id="8456362689280298700"><ph name="HOUR"/>:<ph name="MINUTE"/> tot vol</translation>
<translation id="7648048654005891115">Stijl van toetsenindeling</translation>
<translation id="539295039523818097">Er is een probleem met de microfoon opgetreden.</translation>
<translation id="4033319557821527966">Met <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> heeft u overal toegang tot de printers van deze computer. Meld u aan om dit in te schakelen.</translation>
<translation id="6970216967273061347">District</translation>
<translation id="4479639480957787382">Ethernet</translation>
<translation id="6312403991423642364">Onbekende netwerkfout</translation>
<translation id="751377616343077236">Certificaatnaam</translation>
<translation id="7154108546743862496">Meer informatie</translation>
<translation id="8637688295594795546">Systeemupdate beschikbaar. Download voorbereiden...</translation>
<translation id="8382913212082956454">&amp;E-mailadres kopiëren</translation>
<translation id="7447930227192971403">Tabblad 3 activeren</translation>
<translation id="2903493209154104877">Adressen</translation>
<translation id="2056143100006548702">Plugin: <ph name="PLUGIN_NAME"/> (<ph name="PLUGIN_VERSION"/>)</translation>
<translation id="3479552764303398839">Niet nu</translation>
<translation id="3714633008798122362">online agenda</translation>
<translation id="6445051938772793705">Land</translation>
<translation id="3430309973417890444">Als u geen Google-account heeft, kunt u nu <ph name="LINK_START"/>een Google-account maken<ph name="LINK_END"/>.</translation>
<translation id="3251759466064201842">&lt;Geen onderdeel van certificaat&gt;</translation>
<translation id="4229495110203539533"><ph name="NUMBER_ONE"/> seconde geleden</translation>
<translation id="3399068503715460757">Statisch IP-adres gebruiken</translation>
<translation id="7257109627310476300">Intenties beheren...</translation>
<translation id="6410257289063177456">Afbeeldingsbestanden</translation>
<translation id="6419902127459849040">Centraal-Europees</translation>
<translation id="6707389671160270963">SSL-clientcertificaat</translation>
<translation id="6083557600037991373">Om webpagina's sneller te maken, slaat
<ph name="PRODUCT_NAME"/>
gedownloade bestanden tijdelijk op. Wanneer
<ph name="PRODUCT_NAME"/>
niet correct is gesloten, kunnen deze bestanden corrupt raken, waardoor
deze fout optreedt. Als u de pagina opnieuw laadt, is het probleem wellicht verholpen,
en als u correct afsluit, zou dit niet meer moeten gebeuren.
<ph name="LINE_BREAK"/>
Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u het cachegeheugen wissen.
In sommige gevallen kan dit een symptoom zijn van hardware die begint uit te vallen.</translation>
<translation id="5298219193514155779">Thema gemaakt door</translation>
<translation id="7366909168761621528">Browsegegevens</translation>
<translation id="1047726139967079566">Voeg bladwijzer toe...</translation>
<translation id="9020142588544155172">De server heeft de verbinding geweigerd.</translation>
<translation id="6113225828180044308">Modulus (<ph name="MODULUS_NUM_BITS"/> bits):\n<ph name="MODULUS_HEX_DUMP"/>\n\nOpenbare exponent (<ph name="PUBLIC_EXPONENT_NUM_BITS"/> bits):\n<ph name="EXPONENT_HEX_DUMP"/></translation>
<translation id="2544782972264605588"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> seconden resterend</translation>
<translation id="8871696467337989339">U gebruikt een niet-ondersteunde opdrachtregelmarkering: <ph name="BAD_FLAG"/>. De stabiliteit en beveiliging zullen hieronder lijden.</translation>
<translation id="4767443964295394154">Downloadlocatie</translation>
<translation id="5031870354684148875">Over Google Vertalen</translation>
<translation id="720658115504386855">Letters zijn niet hoofdlettergevoelig.</translation>
<translation id="2454247629720664989">Zoekwoord</translation>
<translation id="3950820424414687140">Aanmelden</translation>
<translation id="4626106357471783850"><ph name="PRODUCT_NAME"/> moet opnieuw worden gestart voor het toepassen van de update.</translation>
<translation id="1697068104427956555">Selecteer een vierkant gedeelte van de afbeelding.</translation>
<translation id="2840798130349147766">Webdatabases</translation>
<translation id="5334959834702166795">Heeft u verbinding met een netwerk, maar kunt u zich nog steeds niet aanmelden? U bevindt zich mogelijk op een netwerk waarvoor webgebaseerde authenticatie is vereist. Start een sessie voor bladeren als gast (indien beschikbaar) en controleer of er een aanmeldingspagina voor het netwerk wordt weergegeven. Zodra u bent aangemeld bij het netwerk en andere webpagina's kunt bezoeken, sluit u de gastsessie af en probeert u zich weer aan te melden.</translation>
<translation id="1628736721748648976">Tekenset</translation>
<translation id="1198271701881992799">Aan de slag</translation>
<translation id="4830142027259858920">Geopende tabbladen in de synchronisatie-opties inschakelen. Hiermee kunnen uw geopende tabbladen worden gesynchroniseerd met andere clients.</translation>
<translation id="782590969421016895">Huidige pagina's gebruiken</translation>
<translation id="6521850982405273806">Een fout melden</translation>
<translation id="736515969993332243">Zoeken naar netwerken.</translation>
<translation id="2951310213712249777">Vooraf laden via omnibox</translation>
<translation id="8026334261755873520">Browsegegevens wissen</translation>
<translation id="2717361709448355148">Kan naam van '$1' niet wijzigen: $2</translation>
<translation id="1769104665586091481">Link openen in nieu&amp;w venster</translation>
<translation id="8503813439785031346">Gebruikersnaam</translation>
<translation id="5319782540886810524">Lets toetsenbord</translation>
<translation id="8651585100578802546">Laad pagina opnieuw</translation>
<translation id="685714579710025096">Toetsenbordindeling:</translation>
<translation id="1361655923249334273">Ongebruikt</translation>
<translation id="290555789621781773"><ph name="NUMBER_TWO"/> minuten</translation>
<translation id="5465754949539394526">Het geheugen van Chrome is vol.\n</translation>
<translation id="5434065355175441495">PKCS nr. 1 met RSA-encryptie</translation>
<translation id="7073704676847768330">Dit is waarschijnlijk niet de site die u zoekt!</translation>
<translation id="8477384620836102176">&amp;Algemeen</translation>
<translation id="4302315780171881488">Verbindingsstatus:</translation>
<translation id="3391392691301057522">Oude pincode:</translation>
<translation id="1344519653668879001">Disable hyperlink auditing</translation>
<translation id="6463795194797719782">B&amp;ewerken</translation>
<translation id="4262113024799883061">Chinees</translation>
<translation id="4775879719735953715">Standaardbrowser</translation>
<translation id="5575473780076478375">Incognito-extensie: <ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="9118862410733032325">Fout bij afspelen</translation>
<translation id="4188026131102273494">Zoekwoord:</translation>
<translation id="8004512796067398576">Hoger</translation>
<translation id="2930644991850369934">Er is een probleem opgetreden tijdens het downloaden van de herstelkopie. De netwerkverbinding is verbroken.</translation>
<translation id="5750053751252005701">Geen gegevens voor <ph name="NETWORK"/></translation>
<translation id="8858939932848080433">Vertel ons waarmee u problemen ondervindt voordat u de feedback verzendt.</translation>
<translation id="1720318856472900922">TLS WWW-serververificatie</translation>
<translation id="8550022383519221471">De synchronisatieservice is niet beschikbaar voor uw domein.</translation>
<translation id="3355823806454867987">Proxyinstellingen wijzigen...</translation>
<translation id="4780374166989101364">Hiermee worden experimentele extensie-API's ingeschakeld. U kunt geen extensies naar de extensiegalerij uploaden die gebruikmaken van experimentele API's.</translation>
<translation id="7117247127439884114">Opnieuw aanmelden...</translation>
<translation id="7227780179130368205">Malware gedetecteerd!</translation>
<translation id="435243347905038008">Weinig gegevens voor <ph name="NETWORK"/></translation>
<translation id="2489428929217601177">de afgelopen dag</translation>
<translation id="5149131957118398098"><ph name="NUMBER_ZERO"/> hours left</translation>
<translation id="3007574127824276972">Aangemeld bij <ph name="PRODUCT_NAME"/> als <ph name="USER_NAME"/></translation>
<translation id="2541913031883863396">toch doorgaan</translation>
<translation id="4278390842282768270">Toegestaan</translation>
<translation id="2074527029802029717">Tabblad losmaken</translation>
<translation id="1533897085022183721">Minder dan <ph name="MINUTES"/>.</translation>
<translation id="7503821294401948377">Kan pictogram '<ph name="ICON"/>' voor browseractie niet laden.</translation>
<translation id="8403381103556738778">Deze pagina bevat onveilige inhoud.</translation>
<translation id="1954982207163873487">Menu 'Gereedschap' weergeven</translation>
<translation id="3942946088478181888">Meer informatie</translation>
<translation id="3722396466546931176">Voeg talen toe en versleep deze om ze naar uw voorkeur te rangschikken.</translation>
<translation id="7396845648024431313"><ph name="APP_NAME"/> wordt gestart zodra u het systeem opstart en blijft zelfs op de achtergrond actief als u alle andere vensters van <ph name="PRODUCT_NAME"/> sluit.</translation>
<translation id="8539727552378197395">Nee (HttpOnly)</translation>
<translation id="4519351128520996510">Uw wachtwoordzin voor synchronisatie invoeren</translation>
<translation id="2391419135980381625">Standaard lettertype</translation>
<translation id="7893393459573308604"><ph name="ENGINE_NAME"/> (standaard)</translation>
<translation id="5400640815024374115">TPM-chip (Trusted Platform Module) is uitgeschakeld of ontbreekt.</translation>
<translation id="2151576029659734873">Ongeldige tabbladindex opgegeven.</translation>
<translation id="1815861158988915678"><ph name="BEGIN_BOLD"/>Let op:<ph name="END_BOLD"/> deze bestanden zijn tijdelijk en kunnen automatisch worden verwijderd om schijfruimte vrij te maken. <ph name="BEGIN_LINK"/>Meer informatie<ph name="END_LINK"/></translation>
<translation id="5150254825601720210">SSL-servernaam van Netscape-certificaat</translation>
<translation id="6771503742377376720">Is een certificeringsinstantie</translation>
<translation id="8814190375133053267">Wi-Fi</translation>
<translation id="2040078585890208937">Verbinden met <ph name="NAME"/></translation>
<translation id="8410619858754994443">Bevestig uw wachtwoord:</translation>
<translation id="2210840298541351314">Voorbeeld afdrukken</translation>
<translation id="3858678421048828670">Italiaans toetsenbord</translation>
<translation id="1436784010935106834">Verwijderd</translation>
<translation id="4938277090904056629">Kan geen beveiligde verbinding tot stand brengen vanwege het antivirusprogramma ESET</translation>
<translation id="4521805507184738876">(verlopen)</translation>
<translation id="111844081046043029">Weet u zeker dat u deze pagina wilt verlaten?</translation>
<translation id="1951615167417147110">Eén pagina omhoog bladeren</translation>
<translation id="6147020289383635445">Kan afdrukvoorbeeld niet weergeven.</translation>
<translation id="4154664944169082762">Vingerafdrukken</translation>
<translation id="3202578601642193415">Nieuwste</translation>
<translation id="8112886015144590373"><ph name="NUMBER_FEW"/> uur</translation>
<translation id="1398853756734560583">Maximaliseren</translation>
<translation id="8988255471271407508">De webpagina is niet gevonden in het cachegeheugen. Bepaalde bronnen
kunnen alleen veilig worden geladen vanuit het cachegeheugen, zoals pagina's
die zijn gegenereerd op basis van verzonden gegevens.
<ph name="LINE_BREAK"/>
Deze fout kan ook optreden als het cachegeheugen corrupt is geraakt
vanwege incorrect afsluiten.
<ph name="LINE_BREAK"/>
Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u proberen het cachegeheugen te wissen.</translation>