blob: aa9cdb8b950014c820306804b8c75e43cea766a7 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="pl">
<translation id="6779164083355903755">&amp;Usuń</translation>
<translation id="6879617193011158416">Przełącz pasek zakładek</translation>
<translation id="664677590214437297">Ustawienia serwera proxy zostały wyłączone przez administratora.</translation>
<translation id="2345460471437425338">Nieprawidłowy certyfikat hosta</translation>
<translation id="3595596368722241419">Bateria naładowana</translation>
<translation id="8130276680150879341">Odłącz sieć prywatną</translation>
<translation id="1058418043520174283"><ph name="INDEX"/> z <ph name="COUNT"/></translation>
<translation id="4480627574828695486">Odłącz to konto</translation>
<translation id="7040807039050164757">&amp;Sprawdź pisownię w tym polu</translation>
<translation id="778579833039460630">Brak odebranych danych</translation>
<translation id="8791923223854254330">Zarządzaj modułami obsługi</translation>
<translation id="1852799913675865625">Wystąpił błąd podczas próby odczytu pliku: <ph name="ERROR_TEXT"/>.</translation>
<translation id="742521979413647278">Wczytywanie propozycji pisowni</translation>
<translation id="3828924085048779000">Puste hasło jest niedozwolone.</translation>
<translation id="8265562484034134517">Importuj dane z innej przeglądarki</translation>
<translation id="2709516037105925701">Autouzupełnianie</translation>
<translation id="3916445069167113093">Pliki tego typu mogą wyrządzić szkody na komputerze. Czy chcesz mimo tego zachować plik <ph name="FILE_NAME"/>?</translation>
<translation id="250599269244456932">Uruchom automatycznie (zalecane)</translation>
<translation id="3581034179710640788">Ważność certyfikatu bezpieczeństwa tej witryny wygasła!</translation>
<translation id="2825758591930162672">Klucz publiczny podmiotu</translation>
<translation id="8306243285620593545">Ustaw fokus na ikonę stanu</translation>
<translation id="8275038454117074363">Importuj</translation>
<translation id="8418445294933751433">&amp;Pokaż jako kartę</translation>
<translation id="6985276906761169321">Identyfikator:</translation>
<translation id="859285277496340001">Certyfikat nie określa mechanizmu do sprawdzania, czy został on unieważniony.</translation>
<translation id="2010799328026760191">Klawisze modyfikujące...</translation>
<translation id="3300394989536077382">Podpisany przez</translation>
<translation id="654233263479157500">Użyj usługi internetowej, aby pomóc w rozstrzyganiu błędów nawigacji</translation>
<translation id="4940047036413029306">Cudzysłów</translation>
<translation id="1526811905352917883">Próba nawiązania połączenia została ponowiona przy użyciu protokołu SSL 3.0. Zazwyczaj oznacza to, że serwer korzysta z bardzo starego oprogramowania i mogą występować na nim inne problemy z zabezpieczeniami.</translation>
<translation id="1497897566809397301">Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)</translation>
<translation id="3275778913554317645">Otwórz jako okno</translation>
<translation id="4553117311324416101">Według informacji Google kontynuowanie grozi zainstalowaniem na komputerze złośliwego oprogramowania. Jeśli witryna już była odwiedzana lub jest zaufana, istnieje możliwość, że niedawno doszło do włamania do niej przez hakera. W tej chwili odradzamy kontynuowanie – możesz spróbować ponownie jutro albo przejść do innej witryny.</translation>
<translation id="509988127256758334">Szukany &amp;ciąg:</translation>
<translation id="1420684932347524586">Ojej! Nie można wygenerować losowego klucza prywatnego RSA.</translation>
<translation id="2501173422421700905">Certyfikat wstrzymany</translation>
<translation id="2313634973119803790">Technologia sieciowa:</translation>
<translation id="2382901536325590843">Certyfikat serwera nie jest uwzględniony w rekordzie DNS.</translation>
<translation id="2833791489321462313">Do wybudzenia wymagane jest hasło</translation>
<translation id="3850258314292525915">Wyłącz synchronizację</translation>
<translation id="2721561274224027017">Indeksowana baza danych</translation>
<translation id="8208216423136871611">Nie zapisuj</translation>
<translation id="684587995079587263">Przeglądarka <ph name="PRODUCT_NAME"/> bezpiecznie synchronizuje Twoje dane z Twoim kontem Google. Możesz utrzymywać pełną synchronizację lub dostosować zakres synchronizowanych danych oraz ustawienia szyfrowania.</translation>
<translation id="4405141258442788789">Przekroczono limit czasu operacji.</translation>
<translation id="5048179823246820836">Nordycki</translation>
<translation id="1763046204212875858">Utwórz skróty do aplikacji</translation>
<translation id="2105006017282194539">Niezaładowany</translation>
<translation id="7821009361098626711">Serwer <ph name="DOMAIN"/> wymaga nazwy użytkownika i hasła. Komunikat serwera: <ph name="REALM"/>.</translation>
<translation id="524759338601046922">Ponownie wpisz nowy kod PIN:</translation>
<translation id="777702478322588152">Prefektura</translation>
<translation id="6562437808764959486">Trwa wyodrębnianie obrazu odzyskiwania...</translation>
<translation id="561349411957324076">Ukończono</translation>
<translation id="4764776831041365478">Strona internetowa pod adresem <ph name="URL"/> może być tymczasowo niedostępna lub została na stałe przeniesiona pod nowy adres internetowy.</translation>
<translation id="6156863943908443225">Pamięć podręczna skryptów</translation>
<translation id="4274187853770964845">Błąd synchronizacji: zatrzymaj i ponownie uruchom synchronizację.</translation>
<translation id="4610656722473172270">Pasek narzędzi Google Toolbar</translation>
<translation id="7845201717638045845">Dane, które kopiujesz i wklejasz</translation>
<translation id="151501797353681931">Zaimportowane z przeglądarki Safari</translation>
<translation id="7880025619322806991">Stan portalu</translation>
<translation id="6706684875496318067">Wtyczka <ph name="PLUGIN_NAME"/> jest niedozwolona.</translation>
<translation id="586567932979200359">Produkt <ph name="PRODUCT_NAME"/> został uruchomiony z obrazu dysku. Zainstalowanie go na komputerze umożliwi uruchamianie bez użycia obrazu dysku i bieżące aktualizowanie.</translation>
<translation id="3775432569830822555">Certyfikat serwera SSL</translation>
<translation id="1829192082282182671">Po&amp;mniejsz</translation>
<translation id="6102827823267795198">Po włączeniu wyszukiwania dynamicznego propozycje od dostawcy usługi wyszukiwania mogą być natychmiast uzupełniane automatycznie.</translation>
<translation id="1467071896935429871">Pobieranie aktualizacji systemu: ukończono <ph name="PERCENT"/>%.</translation>
<translation id="7881267037441701396">Dane logowania używane do udostępniania drukarek w usłudze <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> utraciły ważność. Kliknij tutaj, aby ponownie wprowadzić swoją nazwę użytkownika i hasło.</translation>
<translation id="816055135686411707">Błąd podczas ustawiania zaufania do certyfikatu</translation>
<translation id="4714531393479055912">Przeglądarka <ph name="PRODUCT_NAME"/> może teraz synchronizować Twoje hasła.</translation>
<translation id="5704565838965461712">Wybierz certyfikat, który zostanie użyty do identyfikacji:</translation>
<translation id="2025632980034333559">Rozszerzenie <ph name="APP_NAME"/> uległo awarii. Kliknij ten dymek, aby uruchomić je ponownie.</translation>
<translation id="6322279351188361895">Nie można odczytać klucza prywatnego.</translation>
<translation id="3781072658385678636">Następujące wtyczki na tej stronie zostały zablokowane:</translation>
<translation id="4428782877951507641">Konfigurowanie synchronizacji</translation>
<translation id="3648460724479383440">Zaznaczony przycisk</translation>
<translation id="4654488276758583406">Bardzo mały</translation>
<translation id="6647228709620733774">Adres URL odwołania urzędu certyfikacji firmy Netscape</translation>
<translation id="4008217099472149670">Nie można nawiązać bezpiecznego połączenia ze względu na program antywirusowy Kaspersky</translation>
<translation id="546411240573627095">Styl klawiatury numerycznej</translation>
<translation id="2972581237482394796">&amp;Ponów</translation>
<translation id="5895138241574237353">Uruchom ponownie</translation>
<translation id="3726463242007121105">Nie można otworzyć urządzenia, ponieważ jego system plików nie jest obsługiwany.</translation>
<translation id="1858072074757584559">Przesyłane dane nie są kompresowane.</translation>
<translation id="528468243742722775">End</translation>
<translation id="1723824996674794290">&amp;Nowe okno</translation>
<translation id="1313405956111467313">Automatyczna konfiguracja serwera proxy</translation>
<translation id="1589055389569595240">Pokaż pisownię i gramatykę</translation>
<translation id="4364779374839574930">Nie znaleziono drukarki. Zainstaluj drukarkę.</translation>
<translation id="7017587484910029005">Wpisz znaki widoczne na poniższym obrazie.</translation>
<translation id="9013589315497579992">Błędny certyfikat uwierzytelniania klienta SSL.</translation>
<translation id="8595062045771121608">W takim przypadku certyfikat serwera lub certyfikat pośredniczącego ośrodka certyfikacji przedstawiony Twojej przeglądarce jest podpisany przy użyciu słabego algorytmu podpisu, np. RSA-MD2. Ostatnie badania naukowe z dziedziny informatyki wykazały, że ten algorytm podpisu jest słabszy niż dotychczas sądzono i jest on dziś rzadko używany przez wiarygodne witryny. Ten certyfikat mógł zostać sfałszowany. Nie należy kontynuować.</translation>
<translation id="7567293639574541773">Z&amp;badaj element</translation>
<translation id="8392896330146417149">Stan roamingu:</translation>
<translation id="6813971406343552491">&amp;Nie</translation>
<translation id="36224234498066874">Wyczyść dane przeglądarki...</translation>
<translation id="3384773155383850738">Maksymalna liczba propozycji</translation>
<translation id="8530339740589765688">Wybierz według domeny</translation>
<translation id="8677212948402625567">Zwiń wszystko...</translation>
<translation id="7600965453749440009">Nigdy nie tłumacz z języka <ph name="LANGUAGE"/></translation>
<translation id="3208703785962634733">Niepotwierdzony</translation>
<translation id="6523841952727744497">Zanim się zalogujesz wybierz tryb Gość i aktywuj połączenie sieciowe <ph name="NETWORK_ID"/></translation>
<translation id="5704318649385838512">Klawisz CAPS LOCK jest włączony.\nNaciśnij oba klawisze Shift, aby anulować.</translation>
<translation id="620329680124578183">Nie wczytuj (zalecane)</translation>
<translation id="2653266418988778031">Jeśli usuniesz certyfikat urzędu certyfikacji, Twoja przeglądarka nie będzie już ufać żadnym certyfikatom wydanym przez ten urząd certyfikacji.</translation>
<translation id="298068999958468740">Możesz synchronizować wszystko lub wybrać dane, które chcesz synchronizować na tym komputerze.</translation>
<translation id="5341849548509163798"><ph name="NUMBER_MANY"/> hours ago</translation>
<translation id="4422428420715047158">Domena:</translation>
<translation id="3602290021589620013">Podgląd</translation>
<translation id="7516602544578411747">Przypisuje każde okno przeglądarki do jednego profilu i dodaje opcję przełączania profili w prawym górnym rogu. Każdy profil ma własne zakładki, rozszerzenia, aplikacje itd.</translation>
<translation id="7082055294850503883">Ignoruj stan klawisza CapsLock i domyślnie wprowadzaj małe litery</translation>
<translation id="4744603770635761495">Ścieżka pliku wykonywalnego</translation>
<translation id="1800124151523561876">Nie wykryto mowy.</translation>
<translation id="7814266509351532385">Zmień domyślną wyszukiwarkę</translation>
<translation id="5376169624176189338">Kliknij, aby przejść wstecz. Przytrzymaj, aby wyświetlić historię</translation>
<translation id="6310545596129886942">Pozostało: <ph name="NUMBER_FEW"/> sek</translation>
<translation id="9181716872983600413">Unicode</translation>
<translation id="1383861834909034572">Otwieranie po ukończeniu</translation>
<translation id="2492538245231809938">Szyfrowane typy danych</translation>
<translation id="5727728807527375859">Rozszerzenia, aplikacje i motywy mogą wyrządzić szkody na komputerze. Czy na pewno chcesz kontynuować?</translation>
<translation id="3857272004253733895">Schemat podwójnych znaków w metodzie pinyin</translation>
<translation id="1636842079139032947">Odłącz to konto</translation>
<translation id="6721972322305477112">&amp;Plik</translation>
<translation id="1076818208934827215">Microsoft Internet Explorer</translation>
<translation id="9056810968620647706">Nie znaleziono żadnych dopasowań.</translation>
<translation id="1901494098092085382">Stan przesyłania opinii</translation>
<translation id="2861301611394761800">Aktualizacja systemu zakończona. Uruchom system ponownie.</translation>
<translation id="2231238007119540260">Jeśli usuniesz certyfikat serwera, przywrócisz zwykłe sprawdzenia zabezpieczeń w odniesieniu do tego serwera z wymogiem używania przez niego ważnego certyfikatu.</translation>
<translation id="9134410174832249455">Przeglądarka <ph name="PRODUCT_NAME"/> nie może wczytać strony internetowej, ponieważ oczekiwanie na odpowiedź serwera <ph name="HOST_NAME"/> trwa zbyt długo. Witryna może być wyłączona lub mogły wystąpić problemy z połączeniem internetowym.</translation>
<translation id="2562265053877774071">Niektóre ustawienia są zarządzane przez rozszerzenie.</translation>
<translation id="7624154074265342755">Sieci bezprzewodowe</translation>
<translation id="3315158641124845231">Ukryj <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="3496213124478423963">Pomniejsz</translation>
<translation id="2296019197782308739">Metoda EAP:</translation>
<translation id="42981349822642051">Rozwiń</translation>
<translation id="4013794286379809233">Zaloguj się</translation>
<translation id="7693221960936265065">od samego początku</translation>
<translation id="1763138995382273070">Wyłącz interaktywne sprawdzanie poprawności formularzy w HTML5</translation>
<translation id="4920887663447894854">Następującym witrynom zablokowano możliwość śledzenia Twojej lokalizacji na tej stronie:</translation>
<translation id="8133676275609324831">&amp;Pokaż w folderze</translation>
<translation id="26224892172169984">Nie zezwalaj żadnej witrynie na obsługę protokołów</translation>
<translation id="645705751491738698">Nadal blokuj wykonywanie kodu JavaScript</translation>
<translation id="4780321648949301421">Zapisz stronę jako...</translation>
<translation id="2551191967044410069">Wyjątki geolokalizacji</translation>
<translation id="3011284594919057757">Flash – informacje</translation>
<translation id="8789464255255332543">Nie można wydrukować, ponieważ strona do druku została zamknięta.</translation>
<translation id="4969785127455456148">Album</translation>
<translation id="8178665534778830238">Treść:</translation>
<translation id="153384433402665971">Wtyczka <ph name="PLUGIN_NAME"/> została zablokowana, ponieważ jest nieaktualna.</translation>
<translation id="2610260699262139870">&amp;Rozmiar rzeczywisty</translation>
<translation id="4535734014498033861">Połączenie z serwerem proxy nie powiodło się.</translation>
<translation id="4693792639927205294">Włącz obsługę historii omniboksu w opcjach synchronizacji. Umożliwia to synchronizację historii wpisanych adresów URL z innymi klientami i używanie jej do autouzupełniania w omniboksie.</translation>
<translation id="558170650521898289">Weryfikacja sprzętowych sterowników systemu Microsoft Windows</translation>
<translation id="98515147261107953">Poziomo</translation>
<translation id="8974161578568356045">Wykrywaj automatycznie</translation>
<translation id="1818606096021558659">Strona</translation>
<translation id="5388588172257446328">Nazwa użytkownika:</translation>
<translation id="1657406563541664238">Pomóż ulepszyć <ph name="PRODUCT_NAME"/> przesyłając statystyki użytkowania i raporty o awariach do Google</translation>
<translation id="7982789257301363584">Sieć</translation>
<translation id="8528962588711550376">Logowanie</translation>
<translation id="1339601241726513588">Domena rejestracji:</translation>
<translation id="2336228925368920074">Dodaj wszystkie karty do zakładek...</translation>
<translation id="4985312428111449076">Karty lub okna</translation>
<translation id="7481475534986701730">Ostatnio odwiedzone strony</translation>
<translation id="8503758797520866434">Ustawienia autouzupełniania</translation>
<translation id="2757031529886297178">Licznik FPS</translation>
<translation id="6657585470893396449">Hasło</translation>
<translation id="7881483672146086348">Wyświetl konto</translation>
<translation id="1776883657531386793"><ph name="OID"/>: <ph name="INFO"/></translation>
<translation id="1510030919967934016">Tej stronie zablokowano możliwość śledzenia Twojej lokalizacji.</translation>
<translation id="8848519885565996859">Ramka linku URL zdefiniowanego przez użytkownika</translation>
<translation id="5255315797444241226">Wprowadzone hasło jest nieprawidłowe.</translation>
<translation id="6242054993434749861">faks: <ph name="FAX"/></translation>
<translation id="762917759028004464">Aktualnie domyślną przeglądarką jest <ph name="BROWSER_NAME"/>.</translation>
<translation id="9213479837033539041">Pozostało: <ph name="NUMBER_MANY"/> sek</translation>
<translation id="560442828508350263">Nie można przenieść elementu „$1”: $2</translation>
<translation id="300544934591011246">Poprzednie hasło</translation>
<translation id="6015796118275082299">Rok</translation>
<translation id="8106242143503688092">Nie wczytuj (zalecane)</translation>
<translation id="5078796286268621944">Błędny kod PIN</translation>
<translation id="989988560359834682">Edytuj adres</translation>
<translation id="8487678622945914333">Powiększ</translation>
<translation id="2972557485845626008">Oprogramowanie układowe</translation>
<translation id="735327918767574393">Podczas wyświetlania strony internetowej wystąpił problem. Aby kontynuować, załaduj stronę ponownie lub przejdź do innej strony.</translation>
<translation id="8028060951694135607">Odzyskiwanie kluczy firmy Microsoft</translation>
<translation id="6391832066170725637">Nie można znaleźć pliku lub katalogu.</translation>
<translation id="577624874850706961">Szukaj plików cookie</translation>
<translation id="5494920125229734069">Wybierz wszystko</translation>
<translation id="2857834222104759979">Plik manifestu jest nieprawidłowy.</translation>
<translation id="7931071620596053769">Następujące strony nie odpowiadają. Możesz zaczekać, aż strony zaczną odpowiadać, lub zamknąć je.</translation>
<translation id="1209866192426315618">Pozostało: <ph name="NUMBER_DEFAULT"/> min</translation>
<translation id="7938958445268990899">Certyfikat serwera nie jest jeszcze ważny.</translation>
<translation id="4569998400745857585">Menu zawierające ukryte rozszerzenia</translation>
<translation id="4081383687659939437">Zapisz informacje</translation>
<translation id="1801827354178857021">Okres</translation>
<translation id="7849443193236180005">Wzorzec nazwy hosta</translation>
<translation id="2179052183774520942">Dodaj wyszukiwarkę</translation>
<translation id="5498951625591520696">Serwer jest nieosiągalny.</translation>
<translation id="1621207256975573490">Zapisz &amp;ramkę jako...</translation>
<translation id="4681260323810445443">Nie masz autoryzacji do uzyskania dostępu do strony internetowej pod adresem <ph name="URL"/>. Może być konieczne zalogowanie się.</translation>
<translation id="2176444992480806665">Wyślij zrzut ekranu z ostatnią aktywną kartą</translation>
<translation id="6093888419484831006">Anulowanie aktualizacji...</translation>
<translation id="1165039591588034296">Błąd</translation>
<translation id="2064942105849061141">Użyj motywu GTK+</translation>
<translation id="940243171281413888">Usuń intencję</translation>
<translation id="2278562042389100163">Otwórz okno przeglądarki</translation>
<translation id="5246282308050205996">Aplikacja <ph name="APP_NAME"/> uległa awarii. Kliknij ten dymek, aby uruchomić ją ponownie.</translation>
<translation id="1201895884277373915">Więcej z tej witryny</translation>
<translation id="9218430445555521422">Ustaw jako domyślną</translation>
<translation id="5027550639139316293">Certyfikat poczty e-mail</translation>
<translation id="938582441709398163">Nakładka klawiatury</translation>
<translation id="148557595510244003">Niektóre opcje zostały wyłączone przez administratora.</translation>
<translation id="427208986916971462">Przesyłane dane są kompresowane za pomocą metody <ph name="COMPRESSION"/>.</translation>
<translation id="8876215549894133151">Format:</translation>
<translation id="5234764350956374838">Zamknij</translation>
<translation id="40027638859996362">Przenoszenie słów</translation>
<translation id="5463275305984126951">Indeks – <ph name="LOCATION"/></translation>
<translation id="5154917547274118687">Pamięć</translation>
<translation id="1493492096534259649">Nie można użyć tego języka do sprawdzania pisowni</translation>
<translation id="6628463337424475685">Wyszukiwarka <ph name="ENGINE"/></translation>
<translation id="112818052757437142">Katalog o nazwie „$1” już istnieje. Wybierz inną nazwę.</translation>
<translation id="2502105862509471425">Dodaj nową kartę kredytową</translation>
<translation id="6937266377577518989">Zaznaczenie zostało skopiowane do schowka.</translation>
<translation id="4037618776454394829">Wyślij ostatni zapisany zrzut ekranu</translation>
<translation id="182729337634291014">Błąd synchronizacji</translation>
<translation id="4465830120256509958">Klawiatura brazylijska</translation>
<translation id="2459861677908225199">Użyj protokołu TLS 1.0</translation>
<translation id="4792711294155034829">&amp;Zgłaszanie problemu...</translation>
<translation id="5819484510464120153">Utwórz &amp;skróty aplikacji...</translation>
<translation id="6845180713465955339">Certyfikat „<ph name="CERTIFICATE_NAME"/>” został wystawiony przez:</translation>
<translation id="3088325635286126843">&amp;Zmień nazwę</translation>
<translation id="7531238562312180404">Przeglądarka <ph name="PRODUCT_NAME"/> nie kontroluje sposobu, w jaki rozszerzenia obsługują dane osobiste, dlatego wszystkie rozszerzenia zostały wyłączone w oknach incognito. Możesz ponownie włączyć każde z nich w
<ph name="BEGIN_LINK"/>menedżerze rozszerzeń<ph name="END_LINK"/>.</translation>
<translation id="5667293444945855280">Złośliwe oprogramowanie</translation>
<translation id="8707481173455612936">Oficjalna strona internetowa źródła dźwięku</translation>
<translation id="3435845180011337502">Formatowanie lub układ strony</translation>
<translation id="6831043979455480757">Tłumacz</translation>
<translation id="3587482841069643663">Wszystkie</translation>
<translation id="6698381487523150993">Utworzono:</translation>
<translation id="4684748086689879921">Pomiń importowanie</translation>
<translation id="9130015405878219958">Wprowadzono nieprawidłowy tryb.</translation>
<translation id="6615807189585243369">Skopiowano <ph name="BURNT_AMOUNT"/> z <ph name="TOTAL_SIZE"/></translation>
<translation id="4950138595962845479">Opcje</translation>
<translation id="4653235815000740718">Wystąpił problem podczas tworzenia nośnika odzyskiwania systemu operacyjnego. Nie można znaleźć użytego urządzenia pamięci masowej.</translation>
<translation id="6732153478633637389">L2TP/IPSec + klucz wstępny</translation>
<translation id="6943836128787782965">Wykonanie metody GET protokołu HTTP nie powiodło się.</translation>
<translation id="6426222199977479699">Błąd SSL</translation>
<translation id="5477859212818707683">Leniwe wczytywanie stron w tle</translation>
<translation id="7104784605502674932">Potwierdź ustawienia synchronizacji</translation>
<translation id="1788636309517085411">Użyj wartości domyślnej</translation>
<translation id="1661867754829461514">Brak kodu PIN</translation>
<translation id="422022089431684343">Ustawienia klawiatury wirtualnej</translation>
<translation id="8589311641140863898">Eksperymentalne interfejsy API rozszerzeń</translation>
<translation id="2804922931795102237">Dołącz informacje o systemie</translation>
<translation id="869891660844655955">Data wygaśnięcia</translation>
<translation id="2178614541317717477">Naruszenie bezpieczeństwa urzędu certyfikacji</translation>
<translation id="4449935293120761385">Autouzupełnianie – informacje</translation>
<translation id="4194570336751258953">Włącz funkcję dotknij-kliknij</translation>
<translation id="6066742401428748382">Odmówiono dostępu do strony internetowej</translation>
<translation id="5111692334209731439">&amp;Menedżer zakładek</translation>
<translation id="8295070100601117548">Błąd serwera</translation>
<translation id="5661272705528507004">Ta karta SIM została wyłączona i nie można jej używać. Skontaktuj się z dostawcą usług, aby otrzymać nową kartę.</translation>
<translation id="443008484043213881">Narzędzia</translation>
<translation id="2529657954821696995">Klawiatura holenderska</translation>
<translation id="1128128132059598906">EAP-TTLS</translation>
<translation id="6337534724793800597">Filtruj zasady według nazwy</translation>
<translation id="6585234750898046415">Wybierz zdjęcie wyświetlane dla Twojego konta na ekranie logowania.</translation>
<translation id="7957054228628133943">Zarządzaj blokowaniem wyskakujących okienek...</translation>
<translation id="179767530217573436">ostatnie 4 tygodnie</translation>
<translation id="2279770628980885996">Napotkano nieoczekiwaną sytuację przy próbie zrealizowania żądania przez serwer.</translation>
<translation id="8079135502601738761">Nie można wyświetlić niektórych elementów tego dokumentu PDF. Czy otworzyć go w programie Adobe Reader?</translation>
<translation id="9123413579398459698">Serwer proxy FTP</translation>
<translation id="3887875461425980041">Jeśli używana jest wersja PPAPI odtwarzacza Flash, będzie ona uruchamiana w poszczególnych procesach renderujących, a nie w wydzielonym procesie wtyczki.</translation>
<translation id="1751752860232137596">Włącz eksperymentalną implementację płynnego przewijania.</translation>
<translation id="8534801226027872331">W tym przypadku certyfikat przedstawiany przeglądarce zawiera błędy i nie może zostać przetworzony. Może to oznaczać, że nie znamy zawartych w certyfikacie informacji o tożsamości lub innych określonych danych używanych do zabezpieczenia połączenia. Nie należy wykonywać dalszych czynności.</translation>
<translation id="3608527593787258723">Aktywuj kartę 1</translation>
<translation id="6993929801679678186">Pokaż podpowiedzi autouzupełniania</translation>
<translation id="4497369307931735818">Praca zdalna</translation>
<translation id="1630086885871290594">Liryk</translation>
<translation id="1476822615785139447">Zarządzaj drukarkami</translation>
<translation id="3855676282923585394">Importuj zakładki i ustawienia</translation>
<translation id="1116694919640316211">Informacje</translation>
<translation id="6878031674662373246">Zatrzymaj synchronizację tego konta</translation>
<translation id="8195796306739579529">Szyfruj hasła</translation>
<translation id="4422347585044846479">Edytuj zakładkę tej strony</translation>
<translation id="2452539774207938933">Przełącz użytkownika na: <ph name="PROFILE_NAME"/></translation>
<translation id="1880905663253319515">Czy usunąć certyfikat „<ph name="CERTIFICATE_NAME"/>”?</translation>
<translation id="8546306075665861288">Pamięć podręczna grafiki</translation>
<translation id="5904093760909470684">Konfiguracja serwera proxy</translation>
<translation id="3348643303702027858">Anulowano tworzenie nośnika odzyskiwania systemu operacyjnego.</translation>
<translation id="3391060940042023865">Następująca wtyczka uległa awarii: <ph name="PLUGIN_NAME"/></translation>
<translation id="4237016987259239829">Błąd połączenia z siecią</translation>
<translation id="9050666287014529139">Hasło</translation>
<translation id="5197255632782567636">Internet</translation>
<translation id="8787254343425541995">Zezwalaj na serwery proxy w sieciach współdzielonych</translation>
<translation id="4755860829306298968">Zarządzaj blokowaniem wtyczek...</translation>
<translation id="8879284080359814990">&amp;Pokaż jako kartę</translation>
<translation id="41293960377217290">Serwer proxy pełni funkcję pośrednika między Twoim komputerem a innymi serwerami. W tej chwili konfiguracja komputera przewiduje korzystanie z serwera proxy, ale produkt
<ph name="PRODUCT_NAME"/>
nie może się z nim połączyć.</translation>
<translation id="4520722934040288962">Wybierz według otwierającego</translation>
<translation id="3873139305050062481">Z&amp;badaj element</translation>
<translation id="7445762425076701745">Nie można w pełni zweryfikować tożsamości serwera, z którym nawiązano połączenie. Nawiązano połączenie z serwerem przy użyciu nazwy obowiązującej jedynie w Twojej sieci i której własności zewnętrzny urząd certyfikacji nie jest w stanie zweryfikować. Niektóre urzędy certyfikacji wydają certyfikaty dla takich nazw bez względu na to, że nie można upewnić się, iż nawiązano połączenie z witryną, z którą zamierzano, a nie z intruzem.</translation>
<translation id="1556537182262721003">Nie można przenieść katalogu rozszerzenia do profilu.</translation>
<translation id="5866557323934807206">Wyczyść te ustawienia na wypadek przyszłych odwiedzin</translation>
<translation id="5355351445385646029">Naciśnij spację, aby wybrać propozycję</translation>
<translation id="6978622699095559061">Twoje zakładki</translation>
<translation id="6370820475163108109"><ph name="ORGANIZATION_NAME"/> (<ph name="DOMAIN_NAME"/>)</translation>
<translation id="5453029940327926427">Zamknij karty</translation>
<translation id="406070391919917862">Aplikacje działające w tle</translation>
<translation id="8820817407110198400">Zakładki</translation>
<translation id="3214837514330816581">Usuń zsynchronizowane dane w Panelu nawigacyjnym</translation>
<translation id="2580170710466019930">Zaczekaj, aż <ph name="PRODUCT_NAME"/> zainstaluje najnowsze aktualizacje.</translation>
<translation id="7428061718435085649">Przy użyciu lewego i prawego klawisza Shift wybierz drugiego i trzeciego kandydata</translation>
<translation id="1070066693520972135">WEP</translation>
<translation id="2850297146577954246">Każdy tekst mówiony przy użyciu syntezatora mowy</translation>
<translation id="1243196447546764522">Blokuj tworzenie plików cookie innych firm</translation>
<translation id="206683469794463668">Tryb zwykły zhuyin. Automatyczny wybór propozycji i podobne opcje
są wyłączone lub ignorowane.</translation>
<translation id="5191625995327478163">&amp;Ustawienia języka...</translation>
<translation id="8833054222610756741">Aplikacje internetowe bez CRX</translation>
<translation id="4031729365043810780">Połączenie sieciowe</translation>
<translation id="1985136186573666099">Program <ph name="PRODUCT_NAME"/> używa do łączenia się z siecią ustawień serwera proxy z systemu Twojego komputera.</translation>
<translation id="4808139931410481934">Aktywuj okno 2</translation>
<translation id="6508261954199872201">Aplikacja: <ph name="APP_NAME"/></translation>
<translation id="5585645215698205895">W &amp;dół</translation>
<translation id="6596816719288285829">Adres IP</translation>
<translation id="4508265954913339219">Aktywacja nie powiodła się</translation>
<translation id="8656768832129462377">Nie sprawdzaj</translation>
<translation id="715487527529576698">Początkowy tryb wprowadzania języka chińskiego: chiński uproszczony</translation>
<translation id="7475292478930529311">Ustawienia wtyczki zostały wyłączone.</translation>
<translation id="1674989413181946727">Ogólne ustawienia SSL:</translation>
<translation id="8703575177326907206">Połączenie z witryną <ph name="DOMAIN"/> nie jest szyfrowane.</translation>
<translation id="3042282020249392540">Dodaj przeglądarkę <ph name="PRODUCT_NAME"/> jako dozwolony program w ustawieniach zapory sieciowej lub oprogramowania antywirusowego. Jeśli przeglądarka jest już takim programem, usuń ją z listy dozwolonych programów, a następnie dodaj ponownie.</translation>
<translation id="8472623782143987204">sprzętowe</translation>
<translation id="4865571580044923428">Zarządzaj wyjątkami</translation>
<translation id="2526619973349913024">Sprawdź dostępność aktualizacji</translation>
<translation id="3874070094967379652">Używaj hasła synchronizacji do szyfrowania moich danych</translation>
<translation id="4864369630010738180">Logowanie...</translation>
<translation id="6500116422101723010">Serwer nie może obecnie obsłużyć tego żądania. Ten kod wskazuje, iż jest to sytuacja tymczasowa, a serwer będzie ponownie działać po przerwie.</translation>
<translation id="1644574205037202324">Historia</translation>
<translation id="1297175357211070620">Urządzenie docelowe</translation>
<translation id="479280082949089240">Pliki cookie ustawione przez tę stronę</translation>
<translation id="4198861010405014042">Udostępnianie</translation>
<translation id="6204930791202015665">Wyświetl</translation>
<translation id="5941343993301164315">Zaloguj się do urządzenia <ph name="TOKEN_NAME"/>.</translation>
<translation id="1046059554679513793">Niestety, ta nazwa jest już używana.</translation>
<translation id="4417229845571722044">Dodaj nowy adres e-mail</translation>
<translation id="8049151370369915255">Dostosuj czcionki</translation>
<translation id="2886862922374605295">Sprzęt:</translation>
<translation id="4497097279402334319">Nie można nawiązać połączenia z siecią.</translation>
<translation id="5303618139271450299">Strona internetowa nie została znaleziona</translation>
<translation id="4256316378292851214">Za&amp;pisz film wideo jako...</translation>
<translation id="3528171143076753409">Certyfikat serwera nie jest zaufany.</translation>
<translation id="6518014396551869914">Kop&amp;iuj grafikę</translation>
<translation id="3236997602556743698">3 Set (390)</translation>
<translation id="542155483965056918"><ph name="NUMBER_ZERO"/> mins ago</translation>
<translation id="289426338439836048">Inna sieć komórkowa</translation>
<translation id="3986287159189541211">Błąd HTTP <ph name="ERROR_NUMBER"/> (<ph name="ERROR_NAME"/>): <ph name="ERROR_TEXT"/></translation>
<translation id="3225319735946384299">Podpisywanie kodu</translation>
<translation id="3118319026408854581"><ph name="PRODUCT_NAME"/> – pomoc</translation>
<translation id="2422426094670600218">&lt;bez nazwy&gt;</translation>
<translation id="2012766523151663935">Wersja oprogramowania układowego:</translation>
<translation id="4120898696391891645">Nie można załadować strony</translation>
<translation id="6060685159320643512">Ostrożnie, na tych eksperymentach można się sparzyć</translation>
<translation id="5829990587040054282">Zablokuj ekran lub wyłącz</translation>
<translation id="7800304661137206267">Przesyłane dane są szyfrowane za pomocą algorytmu <ph name="CIPHER"/>. Metoda uwierzytelniania komunikatów to <ph name="MAC"/>, a mechanizm wymiany kluczy to <ph name="KX"/>.</translation>
<translation id="7706319470528945664">Klawiatura portugalska</translation>
<translation id="5584537427775243893">Importowanie</translation>
<translation id="9128870381267983090">Połącz z siecią</translation>
<translation id="4181841719683918333">Języki</translation>
<translation id="6535131196824081346">Ten błąd może wystąpić przy nawiązywaniu połączenia z bezpiecznym serwerem (HTTPS).
Oznacza on, że serwer próbuje skonfigurować bezpieczne połączenie, ale ze względu
na fatalną w skutkach, błędną konfigurację, połączenie nie byłoby wcale bezpieczne.
<ph name="LINE_BREAK"/> W takim przypadku
serwer wymaga poprawek.
Aby chronić Twoją prywatność, przeglądarka <ph name="PRODUCT_NAME"/>
nie korzysta z połączeń niezabezpieczonych.</translation>
<translation id="5235889404533735074">Synchronizacja <ph name="PRODUCT_NAME"/> ułatwia współdzielenie danych (na przykład zakładek i ustawień) na kilku komputerach.
<ph name="PRODUCT_NAME"/> synchronizuje dane, przechowując je na serwerach Google, gdy logujesz się na konto Google.</translation>
<translation id="6533668113756472185">Formatowanie lub układ strony</translation>
<translation id="5640179856859982418">Klawiatura szwajcarska</translation>
<translation id="1662837784918284394">(brak)</translation>
<translation id="5910363049092958439">Zapisz gra&amp;fikę jako...</translation>
<translation id="1363055550067308502">Przełącz tryb na pełną szerokość/połowę szerokości</translation>
<translation id="3108967419958202225">Wybierz</translation>
<translation id="6451650035642342749">Wyczyść ustawienia automatycznego otwierania</translation>
<translation id="5948544841277865110">Dodaj sieć prywatną</translation>
<translation id="7121570032414343252"><ph name="NUMBER_TWO"/> s</translation>
<translation id="1378451347523657898">Nie wysyłaj zrzutu ekranu</translation>
<translation id="5098629044894065541">Hebrajski</translation>
<translation id="5098647635849512368">Nie można określić ścieżki bezwzględnej pakowanego katalogu.</translation>
<translation id="933712198907837967">Diners Club</translation>
<translation id="6380224340023442078">Ustawienia treści...</translation>
<translation id="950108145290971791">Czy włączyć wyszukiwanie w przeglądarce dla szybszego wyszukiwania i przeglądania?</translation>
<translation id="5486326529110362464">Wartość wejściowa klucza prywatnego musi istnieć.</translation>
<translation id="8190907767443402387">Prześlij opinię, aby pomóc udoskonalić Chrome</translation>
<translation id="9039663905644212491">PEAP</translation>
<translation id="62780591024586043">Eksperymentalne funkcje lokalizacji</translation>
<translation id="8584280235376696778">&amp;Otwórz wideo w nowej karcie</translation>
<translation id="2845382757467349449">Zawsze pokazuj pasek zakładek</translation>
<translation id="3053013834507634016">Użycie klucza certyfikatu</translation>
<translation id="4487088045714738411">Klawiatura belgijska</translation>
<translation id="7511635910912978956">Pozostało: <ph name="NUMBER_FEW"/> godz</translation>
<translation id="2152580633399033274">Pokazuj wszystkie grafiki (zalecane)</translation>
<translation id="7894567402659809897">Kliknij przycisk
<ph name="BEGIN_BOLD"/>Start<ph name="END_BOLD"/>,
kliknij pozycję
<ph name="BEGIN_BOLD"/>Uruchom<ph name="END_BOLD"/>,
wpisz
<ph name="BEGIN_BOLD"/>%windir%\\network diagnostic\\xpnetdiag.exe<ph name="END_BOLD"/><ph name="BEGIN_BOLD"/>,
a następnie kliknij przycisk OK<ph name="END_BOLD"/>.</translation>
<translation id="2934952234745269935">Etykieta woluminu</translation>
<translation id="6272247697534482847">Wyłącz synchronizację pionową w procesorze GPU</translation>
<translation id="3589447798447761053">Aplikacja <ph name="PRODUCT_NAME"/> wykryła, że program Kaspersky przechwytuje bezpieczne połączenia. Nie stwarza to zwykle zagrożenia dla bezpieczeństwa, ponieważ oprogramowanie Kaspersky działa zazwyczaj na tym samym komputerze. Jednak z uwagi na brak zgodności z niektórymi aspektami bezpiecznych połączeń aplikacji <ph name="PRODUCT_NAME"/> program Kaspersky musi zostać skonfigurowany w taki sposób, aby nie dokonywał takiego przechwytywania. Kliknij link „Więcej informacji”, aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu uzyskania dostępu do opcji konfiguracji, którą należy wyłączyć.</translation>
<translation id="6431347207794742960">Program <ph name="PRODUCT_NAME"/> skonfiguruje aktualizacje automatyczne dla wszystkich użytkowników tego komputera.</translation>
<translation id="4973698491777102067">Wyczyść poniższe elementy za okres:</translation>
<translation id="6074963268421707432">Nie zezwalaj żadnej witrynie na pokazywanie powiadomień na pulpicie</translation>
<translation id="6273404661268779365">Dodaj nowy faks</translation>
<translation id="1995173078718234136">Skanowanie zawartości...</translation>
<translation id="5979681173469464041">Ustaw fokus na następny panel</translation>
<translation id="4735819417216076266">Styl wprowadzania spacji</translation>
<translation id="2977095037388048586">Próbujesz uzyskać dostęp do witryny <ph name="DOMAIN"/>, ale zamiast tego uzyskano dostęp do serwera identyfikującego się jako <ph name="DOMAIN2"/>. Może to być spowodowane błędem konfiguracji serwera lub poważniejszym problemem. Intruz w Twojej sieci może próbować nakłonić Cię do odwiedzenia fałszywej (i potencjalnie szkodliwej) wersji witryny <ph name="DOMAIN3"/>. Nie należy kontynuować.</translation>
<translation id="220138918934036434">Ukryj przycisk</translation>
<translation id="5374359983950678924">Zmień zdjęcie</translation>
<translation id="2859738163554174612">Nigdy nie oferuj mi logowania</translation>
<translation id="5158548125608505876">Nie synchronizuj moich haseł</translation>
<translation id="2167276631610992935">Javascript</translation>
<translation id="6974306300279582256">Włącz powiadomienia z witryny <ph name="SITE"/></translation>
<translation id="492914099844938733">Wyświetl niezgodności</translation>
<translation id="5233638681132016545">Nowa karta</translation>
<translation id="6567688344210276845">Nie można wczytać ikony „<ph name="ICON"/>” dla czynności wykonywanej na stronie.</translation>
<translation id="5210365745912300556">Zamknij kartę</translation>
<translation id="8628085465172583869">Nazwa hosta serwera:</translation>
<translation id="498765271601821113">Dodaj kartę kredytową</translation>
<translation id="7694379099184430148"><ph name="FILENAME"/> – nieznany typ pliku.</translation>
<translation id="1992397118740194946">Nie ustawiono</translation>
<translation id="7966826846893205925">Zarządzaj ustawieniami autouzupełniania</translation>
<translation id="8556732995053816225">Dopasuj &amp;wielkość liter</translation>
<translation id="3718720264653688555">Klawiatura wirtualna</translation>
<translation id="3504135463003295723">Nazwa grupy:</translation>
<translation id="2651472069264772588">Wklejanie nie powiodło się, błąd systemu plików: $1'</translation>
<translation id="3314070176311241517">Zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript w witrynach (zalecane)</translation>
<translation id="2406911946387278693">Zarządzaj swoimi urządzeniami z chmury</translation>
<translation id="7419631653042041064">Klawiatura katalońska</translation>
<translation id="3897092660631435901">Menu</translation>
<translation id="7024867552176634416">Wybierz wymienne urządzenie pamięci masowej, którego chcesz użyć</translation>
<translation id="8553075262323480129">Tłumaczenie nie powiodło się, ponieważ nie można określić języka strony.</translation>
<translation id="7794058097940213561">Formatuj urządzenie</translation>
<translation id="4381849418013903196">Dwukropek</translation>
<translation id="8368859634510605990">&amp;Otwórz wszystkie zakładki</translation>
<translation id="1103523840287552314">Zawsze tłumacz z języka: <ph name="LANGUAGE"/></translation>
<translation id="2263497240924215535">(Wyłączone)</translation>
<translation id="2042078858148122628">Nie można znaleźć serwera <ph name="HOST_NAME"/>, ponieważ nie powiodło się wyszukiwanie DNS. DNS to usługa sieciowa służąca do translacji nazw witryn na adresy internetowe. Ten błąd jest najczęściej powodowany przez brak połączenia internetowego lub niepoprawną konfigurację sieci. Może być również spowodowany brakiem odpowiedzi serwera DNS lub działaniem zapory sieciowej, która uniemożliwia aplikacji <ph name="PRODUCT_NAME"/> dostęp do sieci.</translation>
<translation id="2159087636560291862">W tym przypadku certyfikat nie został zweryfikowany przez zaufaną inną firmę. Każdy użytkownik może utworzyć certyfikat, podszywając się pod dowolną witrynę, dlatego musi on zostać zweryfikowany przez zaufaną inną firmę. Bez dokonania weryfikacji informacje o tożsamości podane w certyfikacie nie mają znaczenia. Z tego powodu nie można sprawdzić, czy komunikacja została nawiązana z witryną <ph name="DOMAIN"/>, czy intruzem, który wygenerował własny certyfikat, podszywając się pod witrynę <ph name="DOMAIN2"/>. Nie należy kontynuować.</translation>
<translation id="58625595078799656"><ph name="PRODUCT_NAME"/> wymaga, aby dane były zaszyfrowane przy użyciu hasła do Twojego konta Google bądź innego hasła wybranego przez Ciebie.</translation>
<translation id="8017335670460187064"><ph name="LABEL"/></translation>
<translation id="6840184929775541289">Nie jest urzędem certyfikacji</translation>
<translation id="6099520380851856040">Czas wystąpienia: <ph name="CRASH_TIME"/></translation>
<translation id="1369377266651547198">Jeśli ta opcja jest włączona, połączenie profilu z kontem Google powoduje dodanie danych logowania na to konto do magazynu plików cookie, dzięki czemu nie trzeba ponownie wpisywać nazwy użytkownika i hasła w przeglądarce. Po otwarciu strony logowania na konto Google wyświetlany jest pasek informacji ułatwiający logowanie na połączone konto. Jeśli profil nie jest połączony z kontem Google, logowanie wstępne i automatyczne są zawsze wyłączone, niezależnie od tej opcji.</translation>
<translation id="144518587530125858">Nie można wczytać ścieżki „<ph name="IMAGE_PATH"/>” dla motywu.</translation>
<translation id="7925285046818567682">Oczekiwanie na <ph name="HOST_NAME"/>...</translation>
<translation id="2553440850688409052">Ukryj wtyczkę</translation>
<translation id="3280237271814976245">Zapisz &amp;jako...</translation>
<translation id="8301162128839682420">Dodaj język:</translation>
<translation id="7658239707568436148">Anuluj</translation>
<translation id="8695825812785969222">Otwórz &amp;lokalizację</translation>
<translation id="4538417792467843292">Usuń słowo</translation>
<translation id="8412392972487953978">Musisz dwukrotnie wpisać to samo hasło.</translation>
<translation id="9121814364785106365">Otwórz jako przypiętą kartę</translation>
<translation id="6996264303975215450">Strona internetowa, kompletna</translation>
<translation id="3435896845095436175">Włącz</translation>
<translation id="5849294688757445020">Komponowanie na wszystkich stronach za pomocą procesora GPU</translation>
<translation id="1891668193654680795">Ufaj temu certyfikatowi przy identyfikowaniu producentów oprogramowania.</translation>
<translation id="5078638979202084724">Dodaj wszystkie karty do zakładek</translation>
<translation id="5585118885427931890">Nie można utworzyć folderu zakładek.</translation>
<translation id="2154710561487035718">Kopiuj adres URL</translation>
<translation id="5510687173983454382">Kontroluj, którzy użytkownicy mogą się logować na urządzeniu i określ, czy dozwolone są sesje gościnne.</translation>
<translation id="3241680850019875542">Wybierz główny katalog rozszerzenia, które chcesz umieścić w pakiecie. Aby zaktualizować rozszerzenie, wybierz również plik kluczy prywatnych do ponownego użycia.</translation>
<translation id="7500424997253660722">Ograniczona pula:</translation>
<translation id="657402800789773160">&amp;Załaduj ponownie tę stronę</translation>
<translation id="6163363155248589649">&amp;Normalny</translation>
<translation id="490074449735753175">Użyj usługi internetowej, aby poprawić błędy ortograficzne.</translation>
<translation id="7972714317346275248">PKCS #1, SHA-384 z szyfrowaniem RSA</translation>
<translation id="3020990233660977256">Numer seryjny: <ph name="SERIAL_NUMBER"/></translation>
<translation id="8426519927982004547">HTTPS/SSL</translation>
<translation id="8216781342946147825">Wszystkie dane na tym komputerze i w odwiedzanych witrynach</translation>
<translation id="5548207786079516019">To jest druga instalacja przeglądarki <ph name="PRODUCT_NAME"/> i nie można ustawić jej jako domyślnej.</translation>
<translation id="8142041167538903585">Kurza twarz! Podczas formatowania wystąpiły pewne błędy...</translation>
<translation id="3984413272403535372">Błąd podczas podpisywania rozszerzenia.</translation>
<translation id="8807083958935897582">Przeglądarka <ph name="PRODUCT_NAME"/> umożliwia wyszukiwanie w internecie za pomocą omniboksu. Wybierz wyszukiwarkę, której chcesz używać:</translation>
<translation id="9208886416788010685">Program Adobe Reader jest nieaktualny</translation>
<translation id="3373604799988099680">Rozszerzenia lub aplikacje</translation>
<translation id="318408932946428277">Usuń pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek w momencie zamknięcia przeglądarki</translation>
<translation id="8725178340343806893">Ulubione/Zakładki</translation>
<translation id="5177526793333269655">Widok miniatur</translation>
<translation id="655384502888039633">Użytkownicy: <ph name="USER_COUNT"/></translation>
<translation id="8926389886865778422">Nie pytaj ponownie</translation>
<translation id="6985235333261347343">Agent odzyskiwania kluczy firmy Microsoft</translation>
<translation id="3605499851022050619">Strona diagnostyczna Safe Browsing</translation>
<translation id="4417271111203525803">Wiersz adresu 2</translation>
<translation id="7617095560120859490">Powiedz nam, co się dzieje. (wymagane)</translation>
<translation id="5618333180342767515">(może to potrwać kilka minut)</translation>
<translation id="1697820107502723922">Archiwa</translation>
<translation id="938470336146445890">Zainstaluj certyfikat użytkownika.</translation>
<translation id="5399884481423204214">Przesłanie opinii użytkownika nie powiodło się: $1</translation>
<translation id="4307992518367153382">Podstawy</translation>
<translation id="8480417584335382321">Powiększenie strony:</translation>
<translation id="3872166400289564527">Zewnętrzna pamięć masowa</translation>
<translation id="5912378097832178659">&amp;Edytuj wyszukiwarki...</translation>
<translation id="8272426682713568063">Karty kredytowe</translation>
<translation id="3749289110408117711">Nazwa pliku</translation>
<translation id="3173397526570909331">Zatrzymaj synchronizację</translation>
<translation id="5538092967727216836">Załaduj ponownie ramkę</translation>
<translation id="4813345808229079766">Połączenie</translation>
<translation id="411666854932687641">Pamięć prywatna</translation>
<translation id="119944043368869598">Wyczyść wszystko</translation>
<translation id="3467848195100883852">Włącz automatyczne poprawianie pisowni</translation>
<translation id="1336254985736398701">Wyświetl &amp;informacje o stronie</translation>
<translation id="7550830279652415241">bookmarks_<ph name="DATESTAMP"/>.html</translation>
<translation id="2120194937135899861">Aktywuj okno 4</translation>
<translation id="6828153365543658583">Ogranicz logowanie do następujących użytkowników:</translation>
<translation id="1652965563555864525">&amp;Wycisz</translation>
<translation id="4200983522494130825">Nowa &amp;karta</translation>
<translation id="7979036127916589816">Błąd synchronizacji</translation>
<translation id="1029317248976101138">Powiększ</translation>
<translation id="5142191085798409035">Pytaj mnie, gdy witryna chce rejestrować intencje (zalecane)</translation>
<translation id="5455790498993699893"><ph name="ACTIVE_MATCH"/> z <ph name="TOTAL_MATCHCOUNT"/></translation>
<translation id="8890069497175260255">Typ klawiatury</translation>
<translation id="1202290638211552064">Upłynął limit czasu bramy lub serwera proxy podczas oczekiwania na odpowiedź od serwera wyższego rzędu.</translation>
<translation id="7765158879357617694">Przenieś</translation>
<translation id="5731751937436428514">wietnamski (VIQR)</translation>
<translation id="8412144371993786373">Dodaj bieżącą stronę do zakładek</translation>
<translation id="7615851733760445951">&lt;nie wybrano pliku cookie&gt;</translation>
<translation id="469553822757430352">Nieprawidłowe hasło do aplikacji.</translation>
<translation id="2493021387995458222">Wybierz opcję „słowo naraz”</translation>
<translation id="5279600392753459966">Blokuj wszystkie</translation>
<translation id="6846298663435243399">Wczytywanie…</translation>
<translation id="5723508132121499792">Brak aplikacji uruchomionych w tle</translation>
<translation id="7392915005464253525">Otwórz ponowni&amp;e zamknięte okno</translation>
<translation id="7376443945512294291">Włącz synchronizację otwartych kart</translation>
<translation id="1144684570366564048">Zarządzaj wyjątkami</translation>
<translation id="7400418766976504921">Adres URL</translation>
<translation id="1541725072327856736">katakana o połowie szerokości</translation>
<translation id="7456847797759667638">Otwórz lokalizację...</translation>
<translation id="1388866984373351434">Dane przeglądarki</translation>
<translation id="3754634516926225076">Nieprawidłowy kod PIN, spróbuj ponownie.</translation>
<translation id="7378627244592794276">Nie</translation>
<translation id="2800537048826676660">Użyj tego języka do sprawdzania pisowni</translation>
<translation id="68541483639528434">Zamknij inne karty</translation>
<translation id="941543339607623937">Nieprawidłowy klucz prywatny.</translation>
<translation id="6499058468232888609">Błąd sieci podczas komunikowania się z usługą zarządzania urządzeniem.</translation>
<translation id="4433862206975946675">Importuj dane z innej przeglądarki...</translation>
<translation id="4022426551683927403">&amp;Dodaj do słownika</translation>
<translation id="2897878306272793870">Czy na pewno chcesz otworzyć <ph name="TAB_COUNT"/> zakładki?</translation>
<translation id="312759608736432009">Producent urządzenia:</translation>
<translation id="362276910939193118">Wyświetl całą historię</translation>
<translation id="6079696972035130497">Nieograniczony</translation>
<translation id="4365411729367255048">Klawiatura niemiecka Neo 2</translation>
<translation id="6348657800373377022">Pole złożone</translation>
<translation id="8064671687106936412">Klucz:</translation>
<translation id="2218515861914035131">Wklej jako zwykły tekst</translation>
<translation id="1725149567830788547">Pokaż elementy &amp;sterujące</translation>
<translation id="3528033729920178817">Ta strona śledzi Twoją lokalizację.</translation>
<translation id="5518584115117143805">Certyfikat szyfrowania poczty e-mail</translation>
<translation id="9203398526606335860">&amp;Profilowanie włączone</translation>
<translation id="4307281933914537745">Więcej informacji na temat odzyskiwania systemu</translation>
<translation id="2849936225196189499">Krytyczne</translation>
<translation id="9001035236599590379">Typ MIME</translation>
<translation id="1408167824939409937">Kompaktowy pasek nawigacji</translation>
<translation id="5612754943696799373">Zezwolić na pobranie?</translation>
<translation id="347699201225182431">Rozszerzenie jest na czarnej liście.</translation>
<translation id="2565875069387440417">Zaloguj się na konto Google</translation>
<translation id="3464868340187708956">Dodaj nowego użytkownika</translation>
<translation id="6353618411602605519">Klawiatura chorwacka</translation>
<translation id="5515810278159179124">Nie zezwalaj żadnej witrynie na śledzenie mojej fizycznej lokalizacji</translation>
<translation id="5999606216064768721">Użyj systemowego paska tytułu i obramowania</translation>
<translation id="904752364881701675">W lewym dolnym rogu</translation>
<translation id="3398951731874728419">Informacje o błędzie:</translation>
<translation id="8943805475239098364">Chcesz wyszukiwać w <ph name="NEW_GOOGLE_HOST"/> zamiast <ph name="CURRENT_GOOGLE_HOST"/>?</translation>
<translation id="3813510441224209252">Formatowanie czeka na realizację.</translation>
<translation id="1464570622807304272">Wypróbuj – wpisz hasło „storczyki” i naciśnij klawisz Enter.</translation>
<translation id="8026684114486203427">Aby skorzystać ze sklepu internetowego Chrome, musisz zalogować się przy użyciu konta Google.</translation>
<translation id="1486096554574027028">Szukaj haseł</translation>
<translation id="4631887759990505102">Wykonawca</translation>
<translation id="3845608881815490588">Niektóre opcje zostały wyłączone przez administratora, a inne są zarządzane przez rozszerzenie.</translation>
<translation id="8417276187983054885">Skonfiguruj usługę <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="3056462238804545033">Ups, wystąpił błąd podczas próby uwierzytelnienia. Sprawdź poprawność danych logowania i spróbuj jeszcze raz.</translation>
<translation id="2018352199541442911">Niestety, to urządzenie zewnętrznej pamięci masowej nie jest obecnie obsługiwane.</translation>
<translation id="5298420986276701358">Logując się na konto Google Apps, możesz zdalnie zarządzać konfiguracją tego urządzenia z systemem <ph name="PRODUCT_NAME"/> z chmury.</translation>
<translation id="2678063897982469759">Włącz ponownie</translation>
<translation id="2939276286614236651"><ph name="PRODUCT_NAME"/> nie może zsynchronizować danych, ponieważ dane logowania na Twoje konto są nieaktualne.</translation>
<translation id="1779766957982586368">Zamknij okno</translation>
<translation id="4850886885716139402">Widok</translation>
<translation id="89217462949994770">Zbyt wiele razy wprowadzono nieprawidłowy kod PIN. Skontaktuj się z operatorem <ph name="CARRIER_ID"/>, aby otrzymać nowy, 8-cyfrowy klucz odblokowania kodu PIN.</translation>
<translation id="5920618722884262402">Blokuj obraźliwe słowa</translation>
<translation id="5120247199412907247">Konfiguracja zaawansowana</translation>
<translation id="5922220455727404691">Użyj protokołu SSL 3.0</translation>
<translation id="1368352873613152012">Polityka prywatności usługi Bezpieczne przeglądanie</translation>
<translation id="5105859138906591953">Aby importować zakładki paska narzędzi Toolbar do przeglądarki Chrome, musisz zalogować się na swoje konto Google. Zaloguj się i wtedy ponów próbę importu.</translation>
<translation id="8899851313684471736">Otwórz link w nowym &amp;oknie</translation>
<translation id="4110342520124362335">Pliki cookie z witryny <ph name="DOMAIN"/> zostały zablokowane.</translation>
<translation id="3303818374450886607">Kopie</translation>
<translation id="2019718679933488176">&amp;Otwórz dźwięk w nowej karcie</translation>
<translation id="1031362278801463162">Wczytywanie podglądu</translation>
<translation id="4409697491990005945">Marginesy</translation>
<translation id="4138267921960073861">Pokaż nazwy użytkowników i zdjęcia na stronie logowania</translation>
<translation id="7465778193084373987">Adres URL odwołania certyfikatu firmy Netscape</translation>
<translation id="5976690834266782200">Dodaj do menu kontekstowego karty elementy umożliwiające grupowanie kart.</translation>
<translation id="4755240240651974342">Klawiatura fińska</translation>
<translation id="7421925624202799674">&amp;Wyświetl źródło strony</translation>
<translation id="3940082421246752453">Serwer nie obsługuje wersji protokołu HTTP użytej w żądaniu.</translation>
<translation id="5481220874745676347">Dostosuj użytkownika: <ph name="PROFILE_NAME"/></translation>
<translation id="661719348160586794">Tutaj będą wyświetlane Twoje zapisane hasła.</translation>
<translation id="6686490380836145850">Zamknij karty po prawej</translation>
<translation id="5608669887400696928"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> godz.</translation>
<translation id="2624449429763181457">Przytrzymaj Control, Alt lub Shift, aby wyświetlić skróty klawiaturowe z danym klawiszem.</translation>
<translation id="6645984541666123347">Pokazuje w obszarze stanu ilość wolnej pamięci. Kliknij menu, aby uzyskać więcej informacji o pamięci systemowej.</translation>
<translation id="8844709414456935411">Aplikacja <ph name="PRODUCT_NAME"/>
wykryła, że program ESET przechwytuje bezpieczne połączenia.
Nie stwarza to zwykle zagrożenia dla bezpieczeństwa, ponieważ oprogramowanie ESET działa
zazwyczaj na tym samym komputerze. Jednak z uwagi na brak zgodności
z niektórymi aspektami bezpiecznych połączeń aplikacji
<ph name="PRODUCT_NAME"/>
program ESET musi zostać skonfigurowany w taki sposób, aby nie
dokonywał takiego przechwytywania. Kliknij link „Więcej informacji”,
aby uzyskać instrukcje.</translation>
<translation id="3936877246852975078">Wysyłanie żądań do serwera zostało tymczasowo wstrzymane.</translation>
<translation id="1829483195200467833">Wyczyść ustawienia automatycznego otwierania</translation>
<translation id="2359244647993923521">Niektóre ustawienia zostały wyłączone przez administratora, a inne są zarządzane przez rozszerzenie.</translation>
<translation id="2738771556149464852">Nie później niż</translation>
<translation id="5774515636230743468">Manifest:</translation>
<translation id="719464814642662924">Visa</translation>
<translation id="7474889694310679759">Klawiatura kanadyjska (angielski)</translation>
<translation id="1817871734039893258">Odzyskiwanie plików firmy Microsoft</translation>
<translation id="2423578206845792524">Zapisz gra&amp;fikę jako...</translation>
<translation id="6954850746343724854">Włącz klienta natywnego dla wszystkich aplikacji internetowych – nawet tych, które nie pochodzą z Chrome Web Store.</translation>
<translation id="6839929833149231406">Region</translation>
<translation id="9068931793451030927">Ścieżka:</translation>
<translation id="2166105301751167082">Zarządzaj intencjami</translation>
<translation id="283278805979278081">Zrób zdjęcie.</translation>
<translation id="7320906967354320621">Bezczynna</translation>
<translation id="1407050882688520094">Masz zapisane certyfikaty, które umożliwiają identyfikację następujących urzędów certyfikacji:</translation>
<translation id="1051694321716046412">Dostosuj użytkownika</translation>
<translation id="4287689875748136217">Nie można wczytać strony internetowej, ponieważ serwer nie wysłał danych.</translation>
<translation id="1634788685286903402">Ufaj temu certyfikatowi przy identyfikowaniu użytkowników poczty e-mail.</translation>
<translation id="3154015489111064513">Użyj protokołu DHCP</translation>
<translation id="8642489171979176277">Zaimportowane z paska Google Toolbar</translation>
<translation id="4142744419835627535">Natychmiastowe autouzupełnianie dynamiczne</translation>
<translation id="4684427112815847243">Synchronizuj wszystko</translation>
<translation id="1125520545229165057">Dvorak (Hsu)</translation>
<translation id="8940229512486821554">Uruchom polecenie rozszerzenia <ph name="EXTENSION_NAME"/>: <ph name="SEARCH_TERMS"/></translation>
<translation id="2232876851878324699">Plik zawierał jeden certyfikat, który nie został zaimportowany:</translation>
<translation id="7787129790495067395">Korzystasz obecnie z hasła. Jeśli go nie pamiętasz, możesz zresetować synchronizację za pomocą Pulpitu nawigacyjnego Google, aby usunąć swoje dane z serwerów Google.</translation>
<translation id="2686759344028411998">Nie wykryto żadnych załadowanych modułów.</translation>
<translation id="572525680133754531">Renderuje obramowanie wokół skomponowanych warstw renderowania w celu ułatwienia debugowania i analizy komponowania warstw.</translation>
<translation id="37613671848467444">Otwórz w oknie &amp;incognito</translation>
<translation id="2519040785135695148">Witryna nie może rejestrować niestandardowych modułów obsługi adresów URL.</translation>
<translation id="3317459757438853210">Dwustronne</translation>
<translation id="8788054318005539616">Zatrzymaj synchronizację tego konta</translation>
<translation id="2011110593081822050">Proces internetowy: <ph name="WORKER_NAME"/></translation>
<translation id="3294437725009624529">Gość</translation>
<translation id="350069200438440499">Nazwa pliku:</translation>
<translation id="6232017090690406397">Bateria</translation>
<translation id="9058204152876341570">Brak elementu</translation>
<translation id="8494979374722910010">Próba połączenia z serwerem nie powiodła się.</translation>
<translation id="7810202088502699111">Wyskakujące okienka na tej stronie zostały zablokowane.</translation>
<translation id="8190698733819146287">Dostosuj języki i metody wprowadzania</translation>
<translation id="3808873045540128170">Ciemność, widzę ciemność!</translation>
<translation id="3452404311384756672">Okres pobierania:</translation>
<translation id="646727171725540434">Serwer proxy HTTP</translation>
<translation id="7576690715254076113">Sortuj</translation>
<translation id="6355108086588020252">Niektóre ustawienia zostały wyłączone przez administratora.</translation>
<translation id="1006316751839332762">Hasło szyfrowania</translation>
<translation id="8795916974678578410">Nowe okno</translation>
<translation id="2733275712367076659">Masz umożliwiające Twoją identyfikację certyfikaty od następujących organizacji:</translation>
<translation id="4801512016965057443">Zezwól na komórkową transmisję danych w roamingu</translation>
<translation id="2515586267016047495">Alt</translation>
<translation id="4839122884004914586">Zastąp listę renderowania programowego</translation>
<translation id="2046040965693081040">Użyj bieżących stron</translation>
<translation id="3798449238516105146">Wersja</translation>
<translation id="5764483294734785780">Za&amp;pisz element audio jako...</translation>
<translation id="5252456968953390977">Roaming</translation>
<translation id="8744641000906923997">Rōmaji</translation>
<translation id="8507996248087185956"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> min</translation>
<translation id="4845656988780854088">Synchronizuj tylko te ustawienia i dane,\nktóre zostały zmienione od ostatniego zalogowania\n(wymaga podania poprzedniego hasła)</translation>
<translation id="348620396154188443">Zezwalaj wszystkim witrynom na pokazywanie powiadomień na pulpicie</translation>
<translation id="8214489666383623925">Otwórz plik...</translation>
<translation id="4583537898417244378">Nieprawidłowy lub uszkodzony plik.</translation>
<translation id="5230160809118287008">Teleportowane kozy</translation>
<translation id="1701567960725324452">Jeśli zatrzymasz synchronizację, dane przechowywane na tym komputerze oraz na Twoim koncie Google pozostaną niezmienione. Jednak nowe dane ani zmiany wprowadzone w istniejących danych nie zostaną zsynchronizowane między tymi lokalizacjami.</translation>
<translation id="7761701407923456692">Certyfikat serwera jest niezgodny z adresem URL.</translation>
<translation id="3885155851504623709">Parafia</translation>
<translation id="4910171858422458941">Nie można włączyć wtyczek wyłączonych na podstawie zasad przedsiębiorstwa</translation>
<translation id="4495419450179050807">Nie pokazuj na tej stronie</translation>
<translation id="3096212521773120572">Aktywuj okno 6</translation>
<translation id="1225544122210684390">Dysk twardy</translation>
<translation id="5560242443494923856">Włącz „skróty” w omniboksie.</translation>
<translation id="939736085109172342">Nowy folder</translation>
<translation id="4933484234309072027">umieszczone w witrynie <ph name="URL"/></translation>
<translation id="5554720593229208774">Urząd certyfikacji poczty e-mail</translation>
<translation id="862750493060684461">Pamięć podręczna CSS</translation>
<translation id="7690853182226561458">Dodaj &amp;folder</translation>
<translation id="7968982339740310781">Wyświetl szczegóły</translation>
<translation id="8036733667327328174">Nie zezwalaj żadnej witrynie na rejestrację intencji</translation>
<translation id="2832519330402637498">W lewym górnym rogu</translation>
<translation id="6749695674681934117">Wprowadź nazwę nowego folderu</translation>
<translation id="6204994989617056362">Brak rozszerzenia ponownej negocjacji protokołu SSL w danych bezpiecznego uzgadniania. W przypadku witryn, które obsługują rozszerzenie ponownej negocjacji, przeglądarka Chrome wymaga bezpieczniejszego uzgadniania, aby zapobiec pewnym znanym atakom. Pominięcie tego rozszerzenia sugeruje, że połączenie zostało przechwycone i poddane modyfikacji podczas transmisji.</translation>
<translation id="6679492495854441399">Ups, podczas próby zarejestrowania tego urządzenia wystąpił błąd komunikacji sieciowej. Sprawdź połączenie sieciowe i spróbuj ponownie.</translation>
<translation id="2879755071890315043">Poczekaj na skonfigurowanie sieci komórkowej.</translation>
<translation id="7789962463072032349">wstrzymaj</translation>
<translation id="121827551500866099">Pokaż wszystkie pobrane pliki...</translation>
<translation id="1562633988311880769">Zaloguj się w <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="5949910269212525572">Nie można rozpoznać adresu serwera w systemie DNS.</translation>
<translation id="3115147772012638511">Oczekiwanie na pamięć podręczną...</translation>
<translation id="257088987046510401">Motywy</translation>
<translation id="6771079623344431310">Nie można nawiązać połączenia z serwerem proxy</translation>
<translation id="409980434320521454">Niepowodzenie synchronizacji</translation>
<translation id="1368725949478140659">Wczytaj mimo wszystko</translation>
<translation id="2200129049109201305">Pominąć synchronizację zaszyfrowanych danych?</translation>
<translation id="1426410128494586442">Tak</translation>
<translation id="6725970970008349185">Liczba propozycji wyświetlanych na stronie</translation>
<translation id="6198252989419008588">Zmień kod PIN</translation>
<translation id="5749483996735055937">Wystąpił problem podczas kopiowania obrazu odzyskiwania na urządzenie.</translation>
<translation id="3520476450377425184">Pozostało dni: <ph name="NUMBER_MANY"/></translation>
<translation id="7643817847124207232">Połączenie internetowe zostało utracone.</translation>
<translation id="932327136139879170">Home</translation>
<translation id="2560794850818211873">K&amp;opiuj adres URL filmu wideo</translation>
<translation id="6042708169578999844">Twoje dane w witrynach <ph name="WEBSITE_1"/> i <ph name="WEBSITE_2"/></translation>
<translation id="5302048478445481009">Język</translation>
<translation id="4191334393248735295">Długość</translation>
<translation id="3619051884944784882">&amp;Zakończ proces</translation>
<translation id="5553089923092577885">Odwzorowania zasad certyfikatu</translation>
<translation id="5600907569873192868">Pozostało: <ph name="NUMBER_MANY"/> min</translation>
<translation id="1519704592140256923">Wybierz pozycję</translation>
<translation id="1275018677838892971">Witryna pod adresem <ph name="HOST_NAME"/> zawiera elementy z witryn zgłoszonych jako wyłudzające informacje. Witryny tego typu wyłudzają od użytkowników dane osobowe lub informacje finansowe, często podszywając się pod zaufane instytucje, na przykład banki.</translation>
<translation id="702455272205692181"><ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="7170041865419449892">Poza zasięgiem</translation>
<translation id="908263542783690259">Wyczyść historię przeglądania</translation>
<translation id="7518003948725431193">Nie znaleziono strony internetowej pod adresem <ph name="URL"/></translation>
<translation id="745602119385594863">Nowa wyszukiwarka:</translation>
<translation id="7484645889979462775">Nigdy dla tej witryny</translation>
<translation id="8666066831007952346">Pozostało dni: <ph name="NUMBER_TWO"/></translation>
<translation id="9086455579313502267">Nie można uzyskać dostępu do sieci</translation>
<translation id="4161592545897541416">Ogranicza wyszukiwanie dynamiczne tylko do wczytywania stron wyszukiwania.</translation>
<translation id="5595485650161345191">Edytuj adres</translation>
<translation id="2374144379568843525">&amp;Ukryj panel pisowni</translation>
<translation id="2694026874607847549">Pliki cookie (1)</translation>
<translation id="4393664266930911253">Włącz te funkcje</translation>
<translation id="6390842777729054533">Pozostało: <ph name="NUMBER_ZERO"/> sek</translation>
<translation id="3909791450649380159">Wy&amp;tnij</translation>
<translation id="2955913368246107853">Zamknij pasek wyszukiwania</translation>
<translation id="5642508497713047">Podmiot podpisujący listę CRL</translation>
<translation id="813082847718468539">Wyświetl informacje o witrynie</translation>
<translation id="3122464029669770682">Procesor</translation>
<translation id="1684861821302948641">Zamknij strony</translation>
<translation id="6092270396854197260">MSPY</translation>
<translation id="6802031077390104172"><ph name="USAGE"/> (<ph name="OID"/>)</translation>
<translation id="4052120076834320548">Malutki</translation>
<translation id="6623138136890659562">Pokazuj sieci prywatne w menu Sieć, aby umożliwić łączenie z siecią VPN.</translation>
<translation id="8969837897925075737">Trwa weryfikacja aktualizacji systemu…</translation>
<translation id="3393716657345709557">Nie znaleziono żądanego wpisu w pamięci podręcznej.</translation>
<translation id="7191454237977785534">Zapisz plik jako</translation>
<translation id="7241389281993241388">Zaloguj się do urządzenia <ph name="TOKEN_NAME"/>, aby zaimportować certyfikat klienta.</translation>
<translation id="40334469106837974">Zmień układ strony</translation>
<translation id="4804818685124855865">Rozłącz</translation>
<translation id="2617919205928008385">Zbyt mało miejsca</translation>
<translation id="210445503571712769">Ustawienia synchronizacji</translation>
<translation id="1608306110678187802">D&amp;rukuj ramkę...</translation>
<translation id="7427315641433634153">MSCHAP</translation>
<translation id="3719388386220274270">Wysyłaj dodatkowe informacje dotyczące autouzupełniania</translation>
<translation id="6622980291894852883">Nadal blokuj pokazywanie grafik</translation>
<translation id="5937837224523037661">Po napotkaniu wtyczek w witrynie:</translation>
<translation id="1710259589646384581">System operacyjny</translation>
<translation id="1609870356151088464">Zarządzaj zakładkami</translation>
<translation id="4988792151665380515">Nie można wyeksportować klucza publicznego.</translation>
<translation id="6333049849394141510">Wybierz elementy do synchronizacji</translation>
<translation id="7751260505918304024">Pokaż wszystkie</translation>
<translation id="446322110108864323">Ustawienia wprowadzania znaków pinyin</translation>
<translation id="4948468046837535074">Otwórz następujące strony:</translation>
<translation id="5222676887888702881">Wyloguj się</translation>
<translation id="6978121630131642226">Wyszukiwarki</translation>
<translation id="662720828712108508">Zezwolić usłudze <ph name="HANDLER_TITLE"/> (<ph name="HANDLER_HOSTNAME"/>) na otwieranie wszystkich linków typu &quot;<ph name="PROTOCOL"/>&quot; zamiast usługi <ph name="REPLACED_HANDLER_TITLE"/>?</translation>
<translation id="6839225236531462745">Błąd usuwania certyfikatu</translation>
<translation id="6745994589677103306">Nic nie rób</translation>
<translation id="5342221287123687807">Przywróć motyw domyślny</translation>
<translation id="855081842937141170">Przypnij kartę</translation>
<translation id="6263541650532042179">resetuj synchronizację</translation>
<translation id="6513247462497316522">Google Chrome będzie używać komórkowej transmisji danych, jeśli nie jest dostępne połączenie z inną siecią.</translation>
<translation id="6055392876709372977">PKCS #1, SHA-256 z szyfrowaniem RSA</translation>
<translation id="7903984238293908205">katakana</translation>
<translation id="3781488789734864345">Wybierz sieć komórkową</translation>
<translation id="268053382412112343">Hi&amp;storia</translation>
<translation id="2723893843198727027">Tryb programisty:</translation>
<translation id="7939062555109487992">Opcje zaawansowane</translation>
<translation id="1722567105086139392">Link</translation>
<translation id="2620436844016719705">System</translation>
<translation id="5362741141255528695">Wybierz plik kluczy prywatnych.</translation>
<translation id="8638842473654406096">Otwórz stronę ponownie</translation>
<translation id="4580526846085481512">Czy na pewno chcesz usunąć następującą liczbę elementów: $1?</translation>
<translation id="5292890015345653304">Włóż kartę SD lub pamięć USB</translation>
<translation id="5583370583559395927">Pozostały czas: <ph name="TIME_REMAINING"/></translation>
<translation id="8065982201906486420">Kliknij, aby uruchomić wtyczkę <ph name="PLUGIN_NAME"/>.</translation>
<translation id="6219717821796422795">Hanyu</translation>
<translation id="3725367690636977613">strony</translation>
<translation id="2688477613306174402">Konfiguracja</translation>
<translation id="1090126737595388931">Brak aplikacji uruchomionych w tle</translation>
<translation id="1195447618553298278">Nieznany błąd.</translation>
<translation id="3353284378027041011"><ph name="NUMBER_FEW"/> dni temu</translation>
<translation id="6368046945223687609">Opóźnienie listy odtwarzania</translation>
<translation id="8811462119186190367">Po zsynchronizowaniu ustawień zmieniono język przeglądarki Chrome z „<ph name="FROM_LOCALE"/>” na „<ph name="TO_LOCALE"/>”.</translation>
<translation id="1087119889335281750">&amp;Brak podpowiedzi dotyczących pisowni</translation>
<translation id="5228309736894624122">Błąd protokołu SSL.</translation>
<translation id="8216170236829567922">tajski (klawiatura pattachote)</translation>
<translation id="8464132254133862871">To konto użytkownika nie kwalifikuje się do korzystania z tej usługi.</translation>
<translation id="6812349420832218321">Przeglądarki <ph name="PRODUCT_NAME"/> nie możesz uruchamiać jako użytkownik root.</translation>
<translation id="5076340679995252485">&amp;Wklej</translation>
<translation id="2904348843321044456">Ustawienia treści</translation>
<translation id="1055216403268280980">Wymiary obrazu</translation>
<translation id="7032947513385578725">Urządzenie flash</translation>
<translation id="5518442882456325299">Obecna wyszukiwarka:</translation>
<translation id="14171126816530869">Tożsamość organizacji <ph name="ORGANIZATION"/> (<ph name="LOCALITY"/>) została zweryfikowana przed wystawcę <ph name="ISSUER"/>.</translation>
<translation id="6263082573641595914">Wersja urzędu certyfikacji firmy Microsoft</translation>
<translation id="3105917916468784889">Zapisz zrzut ekranu</translation>
<translation id="1741763547273950878">Strona pod adresem <ph name="SITE"/></translation>
<translation id="3270450410717929853">Ma dostęp do:</translation>
<translation id="1587275751631642843">Konsola &amp;JavaScript</translation>
<translation id="8460696843433742627">Odebrano nieprawidłową odpowiedź podczas próby wczytania strony <ph name="URL"/>.
Serwer mógł zostać wyłączony do konserwacji lub jest nieprawidłowo skonfigurowany.</translation>
<translation id="297870353673992530">Serwer DNS:</translation>
<translation id="3222066309010235055">Wstępne renderowanie: <ph name="PRERENDER_CONTENTS_NAME"/></translation>
<translation id="6410063390789552572">Nie można uzyskać dostępu do biblioteki sieciowej</translation>
<translation id="6880587130513028875">Pokazywanie grafik na tej stronie zostało zablokowane.</translation>
<translation id="851263357009351303">Zawsze zezwalaj na pokazywanie grafik w witrynie <ph name="HOST"/></translation>
<translation id="3511307672085573050">Kopiuj adr&amp;es linku</translation>
<translation id="6655190889273724601">Tryb programisty</translation>
<translation id="1071917609930274619">Szyfrowanie danych</translation>
<translation id="3473105180351527598">Włącz ochronę przed wyłudzaniem danych (phishingiem) i złośliwym oprogramowaniem</translation>
<translation id="6151323131516309312">Kliknij przycisk <ph name="SEARCH_KEY"/>, aby przeszukać witrynę <ph name="SITE_NAME"/></translation>
<translation id="6216679966696797604">Rozpocznij sesję gościa</translation>
<translation id="8844703966364420804">Brak magii.</translation>
<translation id="5456397824015721611">Maksymalna liczba chińskich znaków w buforze wstępnego edytowania, w tym symboli
zhuyin</translation>
<translation id="2342959293776168129">Wyczyść historię pobierania</translation>
<translation id="2503522102815150840">Awaria przeglądarki... błąd</translation>
<translation id="7201354769043018523">Prawy nawias</translation>
<translation id="6745789064498140868">Wydruk – <ph name="PREVIEW_TAB_TITLE"/></translation>
<translation id="7523913831415327888">Wybrane elementy: $1, $2</translation>
<translation id="425878420164891689">Obliczanie czasu do naładowania</translation>
<translation id="508794495705880051">Dodaj nową kartę kredytową</translation>
<translation id="1425975335069981043">Roaming:</translation>
<translation id="1272079795634619415">Zatrzymaj</translation>
<translation id="5442787703230926158">Błąd synchronizacji</translation>
<translation id="2462724976360937186">Identyfikator klucza urzędu certyfikacji</translation>
<translation id="6786747875388722282">Rozszerzenia</translation>
<translation id="3944384147860595744">Drukuj z dowolnego miejsca</translation>
<translation id="2570648609346224037">Wystąpił problem podczas pobierania obrazu odzyskiwania.</translation>
<translation id="4306718255138772973">Serwer proxy chmury wydruku</translation>
<translation id="9053965862400494292">Wystąpił błąd podczas próby skonfigurowania synchronizacji.</translation>
<translation id="8596540852772265699">Pliki niestandardowe</translation>
<translation id="7017354871202642555">Nie można ustawić trybu po ustawieniu okna.</translation>
<translation id="3101709781009526431">Data i godzina</translation>
<translation id="3960611155749707703">Aktywuj ostatnie okno</translation>
<translation id="69375245706918574">Dostosuj ustawienia synchronizacji</translation>
<translation id="833853299050699606">Informacje o usłudze transmisji danych są niedostępne.</translation>
<translation id="1737968601308870607">Zgłoś błąd</translation>
<translation id="7326487563595667270">Dymek instalacji nowych aplikacji</translation>
<translation id="4571852245489094179">Importuj zakładki i ustawienia</translation>
<translation id="434849659521617751">Wybrano jeden katalog</translation>
<translation id="4421917670248123270">Zamknij i anuluj pobieranie</translation>
<translation id="5605623530403479164">Inne wyszukiwarki</translation>
<translation id="8887243200615092733">Przeglądarka <ph name="PRODUCT_NAME"/> może teraz synchronizować Twoje hasła. Aby zapewnić ochronę danych, musisz potwierdzić informacje dotyczące Twojego konta.</translation>
<translation id="5710435578057952990">Tożsamość witryny nie została zweryfikowana.</translation>
<translation id="3452884066206827415">Powoduje wstępne wczytywanie wyszukiwarki domyślnej na potrzeby wyszukiwania dynamicznego.</translation>
<translation id="495170559598752135">Czynności</translation>
<translation id="1661245713600520330">Na tej stronie wyświetlane są wszystkie moduły załadowane do procesu głównego oraz moduły zarejestrowane do późniejszego załadowania.</translation>
<translation id="2760297631986865803">Dostosuj użytkownika</translation>
<translation id="5451646087589576080">Wyświetl &amp;informacje o ramce</translation>
<translation id="664271268954513498">Ustawienie zasady</translation>
<translation id="3368922792935385530">Połączone</translation>
<translation id="3498309188699715599">Ustawienia wprowadzania chewing</translation>
<translation id="8486154204771389705">Zachowaj na tej stronie</translation>
<translation id="3866443872548686097">Nośnik odzyskiwania jest gotowy. Możesz odłączyć go od komputera.</translation>
<translation id="6824564591481349393">Kopiuj adres &amp;e-mail</translation>
<translation id="907148966137935206">Nie zezwalaj na wyskakujące okienka w żadnej witrynie (zalecane)</translation>
<translation id="5184063094292164363">Konsola &amp;JavaScript</translation>
<translation id="333371639341676808">Zapobiegaj wyświetlaniu dodatkowych okien dialogowych na tej stronie.</translation>
<translation id="3973347941002960835">Ikona:</translation>
<translation id="7632380866023782514">W prawym górnym rogu</translation>
<translation id="4693789964669838452">Klatki/s</translation>
<translation id="4925520021222027859">Wprowadź hasło dotyczące aplikacji:</translation>
<translation id="3494768541638400973">japoński – Google (dla klawiatury japońskiej)</translation>
<translation id="4994474651455208930">Zezwalaj witrynom na wyświetlanie monitu o skonfigurowanie ich jako domyślnego modułu obsługi protokołu</translation>
<translation id="5844183150118566785"><ph name="PRODUCT_NAME"/> jest aktualny (<ph name="VERSION"/>)</translation>
<translation id="3118046075435288765">Serwer nieoczekiwanie zakończył połączenie.</translation>
<translation id="8041140688818013446">Prawdopodobnie serwer, na którym znajduje się strona internetowa, został przeciążony lub wystąpił na nim błąd. Aby uniknąć
generowania nadmiernego ruchu i pogorszenia sytuacji, aplikacja
<ph name="PRODUCT_NAME"/> tymczasowo wstrzymała wysyłanie żądań do serwera.
<ph name="LINE_BREAK"/>
Jeśli takie działanie jest niepożądane (ponieważ np. debugujesz swoją witrynę), odwiedź
stronę <ph name="NET_INTERNALS_PAGE"/>,
na której znajdziesz więcej informacji i będziesz mieć możliwość wyłączenia tej funkcji.</translation>
<translation id="1725068750138367834">Menedżer &amp;plików</translation>
<translation id="4254921211241441775">Zatrzymaj synchronizację tego konta</translation>
<translation id="7791543448312431591">Dodaj</translation>
<translation id="8569764466147087991">Wybierz plik do otwarcia</translation>
<translation id="5449451542704866098">Brak usługi transmisji danych</translation>
<translation id="307505906468538196">Utwórz konto Google</translation>
<translation id="2053553514270667976">Kod pocztowy</translation>
<translation id="48838266408104654">&amp;Menedżer zadań</translation>
<translation id="4378154925671717803">Telefon</translation>
<translation id="3694027410380121301">Wybierz poprzednią kartę</translation>
<translation id="6178664161104547336">Wybór certyfikatu</translation>
<translation id="1375321115329958930">Zapisane hasła</translation>
<translation id="1086573544069171115">Dodaj drukarki w chmurze...</translation>
<translation id="3341703758641437857">Zezwalaj na dostęp do adresów URL plików</translation>
<translation id="5702898740348134351">&amp;Edytuj wyszukiwarki...</translation>
<translation id="734303607351427494">Zarządzaj wyszukiwarkami</translation>
<translation id="8326478304147373412">PKCS #7, łańcuch certyfikatów</translation>
<translation id="3242765319725186192">Klucz wstępny:</translation>
<translation id="8089798106823170468">Udostępniaj swoje drukarki i kontroluj do nich dostęp, korzystając z dowolnego konta Google.</translation>
<translation id="1105608846356399385">Odwiedź witrynę</translation>
<translation id="5984992849064510607">Dodaje pozycję „Użyj kart bocznych” do menu kontekstowego paska kart. Umożliwia to przełączanie między położeniem kart u góry (domyślnie) i z boku, co jest przydatne na monitorach szerokoekranowych.</translation>
<translation id="7218608093942361839"><ph name="PRODUCT_NAME"/> <ph name="PRODUCT_VERSION"/> (platforma <ph name="PLATFORM_VERSION"/>)</translation>
<translation id="839736845446313156">Zarejestruj</translation>
<translation id="4668929960204016307">,</translation>
<translation id="2409527877874991071">Wprowadź nową nazwę</translation>
<translation id="4240069395079660403">Program <ph name="PRODUCT_NAME"/> nie może być wyświetlany w tym języku</translation>
<translation id="747114903913869239">Błąd: nie można zdekodować rozszerzenia</translation>
<translation id="5412637665001827670">Klawiatura bułgarska</translation>
<translation id="1146204723345436916">Importuj zakładki z pliku HTML...</translation>
<translation id="2113921862428609753">Dostęp do informacji o urzędzie</translation>
<translation id="5227536357203429560">Dodaj sieć prywatną</translation>
<translation id="732677191631732447">K&amp;opiuj adres URL dźwięku</translation>
<translation id="7224023051066864079">Maska podsieci:</translation>
<translation id="2401813394437822086">Nie możesz uzyskać dostępu do swojego konta?</translation>
<translation id="243166756403268832">Ukończono wklejanie.</translation>
<translation id="1906805647949588115">Aktywuj okno 8</translation>
<translation id="2344262275956902282">Użyj znaków - i = do przechodzenia między stronami listy kandydatów</translation>
<translation id="3609138628363401169">Serwer nie obsługuje rozszerzenia ponownej negocjacji protokołu TLS.</translation>
<translation id="3369624026883419694">Łączenie z hostem...</translation>
<translation id="8870413625673593573">Ostatnio zamknięte</translation>
<translation id="9145357542626308749">Certyfikat zabezpieczeń tej witryny został podpisany przy użyciu słabego algorytmu podpisu!</translation>
<translation id="8502803898357295528">Twoje hasło zostało zmienione</translation>
<translation id="4064488613268730704">Zarządzaj ustawieniami autouzupełniania</translation>
<translation id="6830600606572693159">Strona internetowa pod adresem <ph name="URL"/> jest obecnie niedostępna. Może być przeciążona lub wyłączona na czas konserwacji.</translation>
<translation id="4145797339181155891">Wysuń</translation>
<translation id="8417944620073548444">Pozostało: <ph name="MEGABYTES"/> MB</translation>
<translation id="7339898014177206373">Nowe okno</translation>
<translation id="3026202950002788510">Przejdź do opcji
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
Aplikacje &gt; Ustawienia systemowe &gt; Sieć &gt; Zaawansowane &gt; Serwery proxy
<ph name="END_BOLD"/>
i usuń zaznaczenie wszelkich wybranych serwerów proxy.</translation>
<translation id="3759371141211657149">Zarządzaj ustawieniami modułów obsługi</translation>
<translation id="2246340272688122454">Trwa pobieranie obrazu odzyskiwania...</translation>
<translation id="5305688511332277257">Brak zainstalowanych</translation>
<translation id="7770995925463083016"><ph name="NUMBER_TWO"/> min temu</translation>
<translation id="2816269189405906839">chiński (cangjie)</translation>
<translation id="8395901698320285466">Wymiary</translation>
<translation id="7087282848513945231">Hrabstwo</translation>
<translation id="2149951639139208969">Otwórz adres w nowej karcie</translation>
<translation id="175196451752279553">Prz&amp;ywróć zamkniętą kartę</translation>
<translation id="5992618901488170220">Nie można wczytać strony internetowej, ponieważ komputer przeszedł do trybu uśpienia
lub hibernacji. Gdy to następuje, połączenia sieciowe są zamykane,
a nowe żądania sieciowe kończą się niepowodzeniem. Ponowne załadowanie strony
powinno rozwiązać problem.</translation>
<translation id="2655386581175833247">Certyfikat użytkownika:</translation>
<translation id="5039804452771397117">Zezwalaj</translation>
<translation id="5435964418642993308">Naciśnij klawisz Enter, aby przejść z powrotem, lub klawisz menu kontekstowego, aby wyświetlić historię</translation>
<translation id="81686154743329117">ZRM</translation>
<translation id="7564146504836211400">Pliki cookie i inne dane</translation>
<translation id="2266011376676382776">Strona nie odpowiada</translation>
<translation id="2714313179822741882">Ustawienia wprowadzania znaków hangyl</translation>
<translation id="8658163650946386262">Konfiguruj synchronizację</translation>
<translation id="3100609564180505575">Moduły (<ph name="TOTAL_COUNT"/>) – znane konflikty: <ph name="BAD_COUNT"/>, podejrzewane: <ph name="SUSPICIOUS_COUNT"/></translation>
<translation id="3627671146180677314">Czas odnowienia certyfikatu firmy Netscape</translation>
<translation id="8652487083013326477">opcja zakresu stron</translation>
<translation id="5204967432542742771">Wprowadź hasło</translation>
<translation id="4388712255200933062">Usługa <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> powstała po to, aby drukowanie stało się bardziej intuicyjne, łatwiej dostępne i bardziej przydatne. Dzięki usłudze <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> możesz korzystać ze swoich drukarek z dowolnej aplikacji internetowej lub na telefon komórkowy, która obsługuje usługę <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/>.</translation>
<translation id="5485754497697573575">Przywróć wszystkie karty</translation>
<translation id="3371861036502301517">Niepowodzenie instalacji rozszerzenia</translation>
<translation id="644038709730536388">Więcej informacji na temat ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem w internecie.</translation>
<translation id="2155931291251286316">Zawsze zezwalaj na pokazywanie wyskakujących okienek w witrynie <ph name="HOST"/></translation>
<translation id="3445830502289589282">Uwierzytelnianie Phase 2:</translation>
<translation id="5650551054760837876">Nie znaleziono wyników wyszukiwania.</translation>
<translation id="5494362494988149300">Otwórz po &amp;zakończeniu</translation>
<translation id="2956763290572484660">Pliki cookie (<ph name="COOKIES"/>)</translation>
<translation id="6780332117328899148">Pokaż również zasady, które nie zostały przesłane przez serwer</translation>
<translation id="6989836856146457314">japoński (dla klawiatury amerykańskiej)</translation>
<translation id="9187787570099877815">Nadal blokuj korzystanie z wtyczek</translation>
<translation id="8425492902634685834">Przypnij na pasku zadań</translation>
<translation id="6710464349423168835"><ph name="PRODUCT_NAME"/> nie może zsynchronizować danych, ponieważ synchronizacja jest niedostępna w Twojej domenie.</translation>
<translation id="825608351287166772">Certyfikaty mają okres ważności, tak samo jak dokumenty tożsamości (na przykład paszport). Certyfikat przedstawiony przeglądarce nie jest jeszcze ważny. Jeśli certyfikat przekroczył okres ważności, nie trzeba przechowywać niektórych informacji o jego stanie (na przykład danych dotyczących unieważnienia). W związku z tym nie można zweryfikować wiarygodności takiego certyfikatu. Nie należy wykonywać dalszych czynności.</translation>
<translation id="7067206654479215370">Pobierz teraz zasady</translation>
<translation id="741630086309232721">Zakończ sesję gościa</translation>
<translation id="601858197474825353">Historia omniboksu</translation>
<translation id="6957887021205513506">Certyfikat serwera wydaje się sfałszowany.</translation>
<translation id="7309459761865060639">Przeglądaj swoje zadania drukowania i stan drukarek online.</translation>
<translation id="4803909571878637176">Odinstalowywanie</translation>
<translation id="5209518306177824490">Odcisk cyfrowy SHA-1</translation>
<translation id="3300768886937313568">Zmień kod PIN karty SIM</translation>
<translation id="7447657194129453603">Stan sieci:</translation>
<translation id="8375667793438132385">Zezwalać usłudze <ph name="INTENT_HANDLE_TITLE"/> (<ph name="INTENT_HANDLE_HOSTNAME"/>) na obsługę intencji?</translation>
<translation id="1553538517812678578">nieograniczona</translation>
<translation id="7947315300197525319">(Wybierz inny zrzut ekranu)</translation>
<translation id="3612070600336666959">Wyłączanie</translation>
<translation id="3759461132968374835">Brak ostatnio zgłoszonych awarii. Awarie, które nastąpiły wówczas, gdy funkcja zgłaszania awarii była wyłączona, nie są tutaj wymienione.</translation>
<translation id="1516602185768225813">Otwórz ostatnio otwarte strony</translation>
<translation id="189210018541388520">Otwórz na pełnym ekranie</translation>
<translation id="8795668016723474529">Dodaj kartę kredytową</translation>
<translation id="5860033963881614850">Wyłączone</translation>
<translation id="3956882961292411849">Wczytywanie informacji o komórkowej usłudze transmisji danych. Czekaj...</translation>
<translation id="689050928053557380">Wykup usługę transmisji danych...</translation>
<translation id="4235618124995926194">Podaj adres e-mail:</translation>
<translation id="4874539263382920044">Tytuł musi zawierać co najmniej jeden znak</translation>
<translation id="798525203920325731">Sieciowe przestrzenie nazw</translation>
<translation id="263325223718984101">Nie można ukończyć instalacji produktu <ph name="PRODUCT_NAME"/>. Będzie on nadal uruchamiany z obrazu dysku.</translation>
<translation id="6186893483313227582">Ikona <ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="7025190659207909717">Zarządzanie komórkową usługą transmisji danych</translation>
<translation id="8265096285667890932">Użyj kart bocznych</translation>
<translation id="4250680216510889253">Nie</translation>
<translation id="3949593566929137881">Wpisz kod PIN karty SIM</translation>
<translation id="6291953229176937411">&amp;Pokaż w Finderze</translation>
<translation id="4781649528196590732">Ustaw fokus na poprzedni panel</translation>
<translation id="9187827965378254003">Ups, wygląda na to, że nie ma obecnie dostępnych żadnych eksperymentów.</translation>
<translation id="8933960630081805351">&amp;Pokaż w Finderze</translation>
<translation id="3041612393474885105">Informacje o certyfikacie</translation>
<translation id="7378810950367401542">/</translation>
<translation id="6562758426028728553">Wprowadź stary i nowy kod PIN.</translation>
<translation id="614161640521680948">Język:</translation>
<translation id="3665650519256633768">Wyniki wyszukiwania</translation>
<translation id="3733127536501031542">Serwer SSL z dostępem</translation>
<translation id="3614837889828516995">Drukuj do pliku PDF</translation>
<translation id="4366553784388256545">Rejestrowanie urządzenia. Czekaj...</translation>
<translation id="5745056705311424885">Wykryto pamięć USB</translation>
<translation id="7651319298187296870">Wymagane jest zalogowanie, aby użyć certyfikatu użytkownika.</translation>
<translation id="626568068055008686">Nieprawidłowe hasło lub uszkodzony plik.</translation>
<translation id="5895875028328858187">Pokazuj powiadomienia, gdy abonament na dane jest na wyczerpaniu lub bliski wygaśnięcia</translation>
<translation id="939598580284253335">Wprowadź hasło</translation>
<translation id="8418240940464873056">Tryb Hanja</translation>
<translation id="7917972308273378936">Klawiatura litewska</translation>
<translation id="8371806639176876412">Dane wprowadzane w polu omnibox mogą być rejestrowane</translation>
<translation id="5788367137662787332">Niestety, nie można podłączyć co najmniej jednej partycji na urządzeniu <ph name="DEVICE_LABEL"/>.</translation>
<translation id="6736329909263487977"><ph name="ISSUED_BY"/> [<ph name="ISSUED_TO"/>]</translation>
<translation id="8899388739470541164">Wietnamski</translation>
<translation id="1282227640663454719">Podpis formularza <ph name="FORM_SIGNATURE"/> dotyczy adresu <ph name="FORM_URL"/>.</translation>
<translation id="4091434297613116013">kartki</translation>
<translation id="7475671414023905704">Adres URL utraconego hasła firmy Netscape</translation>
<translation id="3335947283844343239">Otwórz ponownie zamkniętą kartę</translation>
<translation id="4089663545127310568">Wyczyść zapisane hasła</translation>
<translation id="2480626392695177423">Przełącz tryb interpunkcji na pełną szerokość/połowę szerokości</translation>
<translation id="5830410401012830739">Zarządzaj ustawieniami lokalizacji</translation>
<translation id="8977410484919641907">Zsynchronizowano</translation>
<translation id="2794293857160098038">Opcje domyślnej wyszukiwarki</translation>
<translation id="3947376313153737208">Nie wybrano</translation>
<translation id="1346104802985271895">wietnamski (TELEX)</translation>
<translation id="5935630983280450497">Pozostała <ph name="NUMBER_ONE"/> minuta</translation>
<translation id="5889282057229379085">Maksymalna liczba pośrednich urzędów certyfikacji: <ph name="NUM_INTERMEDIATE_CA"/></translation>
<translation id="3180365125572747493">Wprowadź hasło, aby zaszyfrować ten plik certyfikatu.</translation>
<translation id="5496587651328244253">Organizuj</translation>
<translation id="5967867314010545767">Usuń z historii</translation>
<translation id="4821086771593057290">Twoje hasło zostało zmienione. Spróbuj ponownie, podając nowe hasło.</translation>
<translation id="7075513071073410194">PKCS #1, MD5 z szyfrowaniem RSA</translation>
<translation id="4378727699507047138">Użyj motywu klasycznego</translation>
<translation id="7124398136655728606">Klawisz Esc czyści cały bufor wstępnego edytowania</translation>
<translation id="8293206222192510085">Dodaj zakładkę</translation>
<translation id="2592884116796016067">Część tej strony (HTML WebWorker) spowodowała błąd, może więc nie działać prawidłowo.</translation>
<translation id="2529133382850673012">Klawiatura amerykańska</translation>
<translation id="4411578466613447185">Certyfikat do podpisywania kodu</translation>
<translation id="1354868058853714482">Program Adobe Reader jest nieaktualny i może mieć luki w zabezpieczeniach.</translation>
<translation id="8943392635470173207">Użyj usługi <ph name="INTENT_HANDLER_TITLE"/></translation>
<translation id="6252594924928912846">Dostosuj ustawienia synchronizacji</translation>
<translation id="8425755597197517046">Wkl&amp;ej i wyszukaj</translation>
<translation id="1093148655619282731">Szczegóły wybranego certyfikatu:</translation>
<translation id="5568069709869097550">Nie można się zalogować</translation>
<translation id="2743322561779022895">Aktywacja:</translation>
<translation id="4722977855794593514">Aplikacje, rozszerzenia i motywy</translation>
<translation id="4181898366589410653">Nie znaleziono mechanizmu unieważniania w certyfikacie serwera.</translation>
<translation id="8705331520020532516">Numer seryjny</translation>
<translation id="1665770420914915777">Nowa karta</translation>
<translation id="2629089419211541119"><ph name="NUMBER_ONE"/> godz. temu</translation>
<translation id="1691063574428301566">Po ukończeniu aktualizacji komputer uruchomi się ponownie.</translation>
<translation id="131364520783682672">Caps Lock</translation>
<translation id="3415261598051655619">Dostępny dla skryptu:</translation>
<translation id="2335122562899522968">Ta strona ustawia pliki cookie.</translation>
<translation id="3786100282288846904">Nie można usunąć elementu „$1”: $2</translation>
<translation id="8461914792118322307">Serwer proxy</translation>
<translation id="4656525291320872047">Pokaż stan pamięci</translation>
<translation id="455627352480893350">Synchronizowane zakładki</translation>
<translation id="4089521618207933045">Ma menu podrzędne</translation>
<translation id="1936157145127842922">Pokaż w folderze</translation>
<translation id="2367567093518048410">Poziom</translation>
<translation id="6982279413068714821"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> min temu</translation>
<translation id="3952119550285200690">Aby dodać użytkownika, połącz się najpierw z siecią.</translation>
<translation id="7977590112176369853">&lt;wprowadź zapytanie&gt;</translation>
<translation id="3449839693241009168">Naciśnij klawisz <ph name="SEARCH_KEY"/>, aby wysłać polecenia do rozszerzenia <ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="1478897831827830200">Śledzenie</translation>
<translation id="7443484992065838938">Podgląd raportu</translation>
<translation id="5714678912774000384">Aktywuj ostatnią kartę</translation>
<translation id="9017608379655359501">Wklejanie zostało anulowane.</translation>
<translation id="3799598397265899467">W momencie zamknięcia przeglądarki</translation>
<translation id="8813811964357448561">kartka</translation>
<translation id="2125314715136825419">Kontynuuj bez aktualizowania programu Adobe Reader (niezalecane)</translation>
<translation id="1120026268649657149">Pole może być puste, ale słowo kluczowe nie może się powtarzać</translation>
<translation id="542318722822983047">Automatycznie przesuń kursor do następnego znaku</translation>
<translation id="5317780077021120954">Zapisz</translation>
<translation id="9027459031423301635">Otwórz link w nowej &amp;karcie</translation>
<translation id="2251809247798634662">Nowe okno incognito</translation>
<translation id="358344266898797651">Celtycki</translation>
<translation id="3625870480639975468">Resetuj powiększenie</translation>
<translation id="8337399713761067085">Jesteś teraz w trybie offline.</translation>
<translation id="5199729219167945352">Eksperymenty</translation>
<translation id="5055518462594137986">Zapamiętaj wybór dla wszystkich linków tego typu.</translation>
<translation id="246059062092993255">Korzystanie z wtyczek na tej stronie zostało zablokowane.</translation>
<translation id="2870560284913253234">Witryna</translation>
<translation id="6945221475159498467">Wybierz</translation>
<translation id="7724603315864178912">Wytnij</translation>
<translation id="8456681095658380701">Nieprawidłowa nazwa</translation>
<translation id="4164507027399414915">Przywróć wszystkie usunięte miniaturki</translation>
<translation id="917051065831856788">Użyj kart bocznych</translation>
<translation id="1976150099241323601">Zaloguj się do urządzenia zabezpieczającego</translation>
<translation id="6620110761915583480">Zapisz plik</translation>
<translation id="4988526792673242964">Strony</translation>
<translation id="7543025879977230179"><ph name="PRODUCT_NAME"/> - opcje</translation>
<translation id="2175607476662778685">Pasek szybkiego uruchamiania</translation>
<translation id="6434309073475700221">Przerwij</translation>
<translation id="1367951781824006909">Wybierz plik</translation>
<translation id="3589825953300272289">Zakładki są dostępne w menu klucza i na pasku zakładek.</translation>
<translation id="1425127764082410430">&amp;Wyszukaj hasło <ph name="SEARCH_TERMS"/> w witrynie <ph name="SEARCH_ENGINE"/></translation>
<translation id="684265517037058883">(nie jest jeszcze ważny)</translation>
<translation id="2027538664690697700">Aktualizuj wtyczkę...</translation>
<translation id="8205333955675906842">Czcionka bezszeryfowa</translation>
<translation id="39964277676607559">Nie można wczytać pliku JavaScript „<ph name="RELATIVE_PATH"/>” dla skryptu dotyczącego zawartości.</translation>
<translation id="7447215573579476012">Nie można użyć aplikacji na stronie <ph name="HOST_NAME"/> ze względu na brak połączenia sieciowego. Strona zostanie wczytana po jego przywróceniu. <ph name="LINE_BREAK"/></translation>
<translation id="4284105660453474798">Czy na pewno chcesz usunąć plik „$1”?</translation>
<translation id="4378551569595875038">Łączenie...</translation>
<translation id="7029809446516969842">Hasła</translation>
<translation id="8053278772142718589">Pliki PKCS #12</translation>
<translation id="6662016084451426657">Błąd synchronizacji: aby włączyć synchronizację, skontaktuj się z administratorem.</translation>
<translation id="2129904043921227933">Błąd synchronizacji: zaktualizuj hasło synchronizacji.</translation>
<translation id="3129020372442395066">Opcje autouzupełniania produktu <ph name="PRODUCT_NAME_SHORT"/></translation>
<translation id="4114360727879906392">Poprzednie okno</translation>
<translation id="8238649969398088015">Wskazówka pomocy</translation>
<translation id="5958418293370246440">Liczba plików: <ph name="SAVED_FILES"/>/<ph name="TOTAL_FILES"/></translation>
<translation id="2350172092385603347">Lokalizacja została użyta, ale nie określono języka default_locale w pliku manifestu.</translation>
<translation id="8221729492052686226">Jeśli żądanie nie zostało zainicjowane przez Ciebie, może oznaczać próbę ataku na ten system. W przypadku braku bezpośrednich czynności podjętych wcześniej w celu zainicjowania tego żądania należy kliknąć przycisk Nic nie rób.</translation>
<translation id="5894314466642127212">Pomyślnie przesłano opinię użytkownika</translation>
<translation id="894360074127026135">Dostęp międzynarodowy firmy Netscape</translation>
<translation id="6025294537656405544">Minimalny rozmiar czcionki</translation>
<translation id="1201402288615127009">Dalej</translation>
<translation id="1335588927966684346">Program:</translation>
<translation id="7857823885309308051">To może chwilę potrwać...</translation>
<translation id="662870454757950142">Nieprawidłowy format hasła.</translation>
<translation id="370665806235115550">Ładowanie...</translation>
<translation id="2580924999637585241">Łącznie: <ph name="SHEETS_LABEL"/><ph name="NUMBER_OF_SHEETS"/></translation>
<translation id="2076269580855484719">Ukryj wtyczkę</translation>
<translation id="254416073296957292">&amp;Ustawienia języka...</translation>
<translation id="6652975592920847366">Utwórz nośnik odzyskiwania systemu operacyjnego</translation>
<translation id="52912272896845572">Plik kluczy prywatnych jest nieprawidłowy.</translation>
<translation id="3232318083971127729">Wartość:</translation>
<translation id="8807632654848257479">Stabilne</translation>
<translation id="4209092469652827314">Duży</translation>
<translation id="4222982218026733335">Nieprawidłowy certyfikat serwera</translation>
<translation id="152234381334907219">Nigdy nie zapisane</translation>
<translation id="5600599436595580114">Ta strona została wstępnie wyrenderowana.</translation>
<translation id="8494214181322051417">Nowość!</translation>
<translation id="2386255080630008482">Certyfikat serwera został unieważniony.</translation>
<translation id="2135787500304447609">&amp;Wznów</translation>
<translation id="8309505303672555187">Wybierz sieć:</translation>
<translation id="6143635259298204954">Nie można rozpakować rozszerzenia. Aby bezpiecznie rozpakować rozszerzenie, musi istnieć ścieżka do katalogu profilu, która nie zawiera dowiązania symbolicznego. W przypadku Twojego profilu taka ścieżka nie istnieje.</translation>
<translation id="1813414402673211292">Wyczyść historię przeglądania</translation>
<translation id="4062903950301992112">Jeśli rozumiesz, że odwiedzenie tej witryny może wyrządzić szkody na komputerze, <ph name="PROCEED_LINK"/>.</translation>
<translation id="32330993344203779">Urządzenie zostało zarejestrowane do użytku w firmie.</translation>
<translation id="2356762928523809690">Serwer z aktualizacją jest niedostępny (błąd: <ph name="ERROR_NUMBER"/>)</translation>
<translation id="219008588003277019">Moduł klienta natywnego: <ph name="NEXE_NAME"/></translation>
<translation id="5436510242972373446">Wyszukiwanie w <ph name="SITE_NAME"/>:</translation>
<translation id="3800764353337460026">Styl symboli</translation>
<translation id="6719684875142564568"><ph name="NUMBER_ZERO"/> hours</translation>
<translation id="2096368010154057602">Departament</translation>
<translation id="1036561994998035917">Dalej używaj wyszukiwarki <ph name="ENGINE_NAME"/></translation>
<translation id="2839540115594929606">Wyjątki Web Intents</translation>
<translation id="8730621377337864115">Gotowe</translation>
<translation id="4932733599132424254">Data</translation>
<translation id="6267166720438879315">Wybierz certyfikat, aby uwierzytelnić się na serwerze <ph name="HOST_NAME"/></translation>
<translation id="8028653631868039867">Ten plik jest szkodliwy. Czy mimo to chcesz go zachować?</translation>
<translation id="2422927186524098759">Pasek boczny</translation>
<translation id="7839809549045544450">Serwer ma słaby, tymczasowy klucz publiczny Diffiego-Hellmana</translation>
<translation id="5515806255487262353">Wyszukaj w słowniku</translation>
<translation id="350048665517711141">Wybierz wyszukiwarkę</translation>
<translation id="2790805296069989825">Klawiatura rosyjska</translation>
<translation id="5708171344853220004">Nazwa główna firmy Microsoft</translation>
<translation id="5464696796438641524">Klawiatura polska</translation>
<translation id="7147317239056109068">Nie można wydrukować, ponieważ strona do druku uległa awarii.</translation>
<translation id="2080010875307505892">Klawiatura serbska</translation>
<translation id="2953767478223974804"><ph name="NUMBER_ONE"/> min</translation>
<translation id="201192063813189384">Błąd podczas odczytu danych z pamięci podręcznej.</translation>
<translation id="7851768487828137624">Canary</translation>
<translation id="6129938384427316298">Komentarz do certyfikatu firmy Netscape</translation>
<translation id="4262366363486082931">Ustaw fokus na pasku narzędzi</translation>
<translation id="8210608804940886430">Strona w dół</translation>
<translation id="473775607612524610">Aktualizuj</translation>
<translation id="9065596142905430007"><ph name="PRODUCT_NAME"/> jest aktualny</translation>
<translation id="1035650339541835006">Ustawienia autouzupełniania</translation>
<translation id="6315493146179903667">Przenieś wszystko na wierzch</translation>
<translation id="1000498691615767391">Wybierz folder do otwarcia</translation>
<translation id="3593152357631900254">Włącz tryb „ujednolicony pinyin”</translation>
<translation id="3986734162472786257">Aby zmienić ustawienia serwera proxy, włącz ustawienie „<ph name="USE_SHARED_PROXIES"/>”.</translation>
<translation id="5015344424288992913">Łączenie z proxy...</translation>
<translation id="4389091756366370506">Użytkownik <ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="4724168406730866204">Eten 26</translation>
<translation id="308268297242056490">Identyfikator URI</translation>
<translation id="4479812471636796472">Klawiatura amerykańska (Dvorak)</translation>
<translation id="8673026256276578048">Szukaj w internecie</translation>
<translation id="149347756975725155">Nie można wczytać ikony rozszerzenia „<ph name="ICON"/>”.</translation>
<translation id="3011362742078013760">Otwórz wszystkie zakładki w oknie &amp;incognito</translation>
<translation id="3675321783533846350">Skonfiguruj proxy do łączenia się z siecią.</translation>
<translation id="2148756636027685713">Formatowanie zostało zakończone.</translation>
<translation id="5451285724299252438">pole tekstowe zakresu stron</translation>
<translation id="5669267381087807207">Aktywowanie</translation>
<translation id="7434823369735508263">Klawiatura brytyjska (Dvorak)</translation>
<translation id="1572103024875503863">Liczba dni: <ph name="NUMBER_MANY"/></translation>
<translation id="1707463636381878959">Udostępnij tę sieć innym użytkownikom</translation>
<translation id="4803700730056013716">Zezwalaj wszystkim witrynom na rejestrację intencji</translation>
<translation id="2084978867795361905">MS-IME</translation>
<translation id="7227669995306390694"><ph name="NETWORK"/> – brak usługi transmisji danych</translation>
<translation id="3481915276125965083">Następujące wyskakujące okienka na tej stronie zostały zablokowane:</translation>
<translation id="7163503212501929773">Pozostało: <ph name="NUMBER_MANY"/> godz</translation>
<translation id="7705276765467986571">Nie można wczytać modelu zakładek.</translation>
<translation id="2638286699381354126">Aktualizuj</translation>
<translation id="1196338895211115272">Nie można wyeksportować klucza prywatnego.</translation>
<translation id="1459967076783105826">Wyszukiwarki dodane przez rozszerzenia</translation>
<translation id="5586329397967040209">Ustaw jako stronę startową</translation>
<translation id="629730747756840877">Konto</translation>
<translation id="8525306231823319788">Pełny ekran</translation>
<translation id="5892507820957994680">Zastępuje wbudowaną listę renderowania programowego i włącza przyspieszanie za pomocą procesora GPU w przypadku nieobsługiwanej konfiguracji systemu.</translation>
<translation id="9054208318010838">Zezwalaj wszystkim witrynom na śledzenie mojej fizycznej lokalizacji</translation>
<translation id="3058212636943679650">Do przywrócenia systemu operacyjnego komputera niezbędna jest karta SD lub pamięć USB z obrazem odzyskiwania.</translation>
<translation id="2815382244540487333">Następujące pliki cookie zostały zablokowane:</translation>
<translation id="8882395288517865445">Uwzględnij adresy z mojej wizytówki z książki adresowej</translation>
<translation id="374530189620960299">Certyfikat bezpieczeństwa tej witryny nie jest zaufany!</translation>
<translation id="8852407435047342287">Lista zainstalowanych aplikacji, rozszerzeń i motywów</translation>
<translation id="8893928184421379330">Niestety, nie można rozpoznać urządzenia <ph name="DEVICE_LABEL"/>.</translation>
<translation id="5647283451836752568">Uruchom tym razem wszystkie wtyczki</translation>
<translation id="8642947597466641025">Powiększ tekst</translation>
<translation id="1293556467332435079">Pliki</translation>
<translation id="2490270303663597841">Zastosuj tylko do tej sesji incognito</translation>
<translation id="3796616385525177872">Włącza eksperymentalne rozszerzenia funkcji lokalizacji geograficznej umożliwiające korzystanie z systemowych interfejsów API lokalizacji (jeśli są dostępne).</translation>
<translation id="1757915090001272240">szeroka łacina</translation>
<translation id="8496717697661868878">Uruchom wtyczkę</translation>
<translation id="3450660100078934250">MasterCard</translation>
<translation id="2916073183900451334">Naciśnięcie klawisza Tab na stronie internetowej powoduje podświetlenie linków, a także pól formularza</translation>
<translation id="7772127298218883077"><ph name="PRODUCT_NAME"/> – informacje</translation>
<translation id="2090876986345970080">Ustawienie zabezpieczeń systemu</translation>
<translation id="9219103736887031265">Grafika</translation>
<translation id="7415834062450491574">Wyślij komentarz do Google.</translation>
<translation id="5453632173748266363">Cyrylica</translation>
<translation id="1008557486741366299">Nie teraz</translation>
<translation id="8415351664471761088">Zaczekaj na zakończenie pobierania</translation>
<translation id="6442051556415866605">Aktywuj okno 3</translation>
<translation id="5329858601952122676">&amp;Usuń</translation>
<translation id="6100736666660498114">Menu Start</translation>
<translation id="6275297011664564181">Żadne zasady nie są obecnie aktywne.</translation>
<translation id="3994878504415702912">&amp;Rozmiar tekstu</translation>
<translation id="9009369504041480176">Przesyłanie (<ph name="PROGRESS_PERCENT"/>%)...</translation>
<translation id="8995603266996330174">Zarządzane przez <ph name="DOMAIN"/></translation>
<translation id="5602600725402519729">O&amp;dśwież</translation>
<translation id="172612876728038702">Moduł TPM jest konfigurowany. Prosimy o cierpliwość; może to potrwać kilka minut.</translation>
<translation id="1362165759943288856">Zakupiono nieograniczoną ilość danych w dniu <ph name="DATE"/></translation>
<translation id="2078019350989722914">Ostrzegaj przed zakończeniem (<ph name="KEY_EQUIVALENT"/>)</translation>
<translation id="7965010376480416255">Pamięć współużytkowana</translation>
<translation id="2951809536086907720">typ heurystyki: <ph name="HEURISTIC_TYPE"/>\ntyp serwera: <ph name="SERVER_TYPE"/>\npodpis pola: <ph name="FIELD_SIGNATURE"/>\npodpis formularza: <ph name="FORM_SIGNATURE"/>\nidentyfikator eksperymentu: „<ph name="EXPERIMENT_ID"/></translation>
<translation id="6248988683584659830">Przeszukaj ustawienia</translation>
<translation id="8323232699731382745">hasło sieciowe</translation>
<translation id="2750306679399709583">$1 x $2</translation>
<translation id="462551743132815358">Zamknij archiwum</translation>
<translation id="6588399906604251380">Włącz sprawdzanie pisowni</translation>
<translation id="7053983685419859001">Blokuj</translation>
<translation id="2485056306054380289">Certyfikat CA serwera:</translation>
<translation id="6462109140674788769">Klawiatura grecka</translation>
<translation id="2727712005121231835">Rzeczywisty rozmiar</translation>
<translation id="8887733174653581061">Zawsze na wierzchu</translation>
<translation id="5581211282705227543">Brak zainstalowanych wtyczek</translation>
<translation id="3330206034087160972">Zakończ tryb prezentacji</translation>
<translation id="610886263749567451">Alert JavaScript</translation>
<translation id="5488468185303821006">Zezwól w trybie incognito</translation>
<translation id="6556866813142980365">Ponów</translation>
<translation id="8824701697284169214">Dodaj &amp;stronę</translation>
<translation id="2107287771748948380"><ph name="OBFUSCATED_CC_NUMBER"/>, ważna do: <ph name="CC_EXPIRATION_DATE"/></translation>
<translation id="6584811624537923135">Potwierdź odinstalowanie</translation>
<translation id="7429235532957570505">Nie można wyłączyć wtyczek włączonych na podstawie zasad przedsiębiorstwa</translation>
<translation id="7866522434127619318">Włącza opcję „kliknij, aby odtworzyć” w ustawieniach zawartości wtyczki.</translation>
<translation id="6466988389784393586">&amp;Otwórz wszystkie zakładki</translation>
<translation id="8860923508273563464">Zaczekaj na zakończenie pobierania</translation>
<translation id="6406506848690869874">Synchronizacja</translation>
<translation id="5288678174502918605">O&amp;twórz ponownie zamkniętą kartę</translation>
<translation id="7238461040709361198">Hasło do Twojego konta Google zostało zmienione od ostatniego zalogowania przy użyciu tego komputera.</translation>
<translation id="1956050014111002555">Plik zawierał wiele certyfikatów, z których żaden nie został zaimportowany:</translation>
<translation id="302620147503052030">Pokaż przycisk</translation>
<translation id="5512074755152723588">Wpisanie w omniboksie adresu URL pochodzącego z istniejącej karty powoduje przejście do danej karty zamiast wczytania strony w bieżącej karcie.</translation>
<translation id="9157595877708044936">Konfigurowanie...</translation>
<translation id="4475552974751346499">Przeszukaj pobrane pliki</translation>
<translation id="3021256392995617989">Pytaj mnie, gdy witryna próbuje śledzić moją fizyczną lokalizację (zalecane)</translation>
<translation id="5185386675596372454">Najnowsza wersja rozszerzenia „<ph name="EXTENSION_NAME"/>” została wyłączona, ponieważ wymaga więcej uprawnień.</translation>
<translation id="4285669636069255873">Klawiatura rosyjska (fonetyczna)</translation>
<translation id="4148925816941278100">American Express</translation>
<translation id="2320435940785160168">Ten serwer wymaga certyfikatu do wykonania uwierzytelniania i nie zaakceptował certyfikatu wysłanego przez
przeglądarkę. Certyfikat mógł wygasnąć lub jego wystawca nie jest zaufany dla serwera.
Możesz spróbować ponownie przy użyciu innego certyfikatu (jeśli taki masz) lub uzyskać
ważny certyfikat od innego wystawcy.</translation>
<translation id="6295228342562451544">Po nawiązaniu połączenia z bezpieczną witryną internetową serwer, na którym przechowywana jest ta witryna, wyświetla certyfikat, aby zweryfikować jej tożsamość. Ten certyfikat zawiera informacje o tożsamości, takie jak adres witryny, które są weryfikowane przez inną firmę zaufaną w komputerze. Dzięki sprawdzeniu zgodności adresu w certyfikacie i adresu witryny można określić, czy nawiązano bezpieczną komunikację z docelową witryną internetową, a nie innym podmiotem (np. intruzem w Twojej sieci).</translation>
<translation id="6342069812937806050">Przed momentem</translation>
<translation id="5605716740717446121">Jeśli nie wprowadzisz prawidłowego klucza odblokowania kodu PIN, Twoja karta SIM zostanie trwale zablokowana. Pozostało prób: <ph name="TRIES_COUNT"/></translation>
<translation id="8836712291807476944"><ph name="SAVED_BYTES"/>/<ph name="TOTAL_BYTES"/> bajtów, przerwano</translation>
<translation id="5502500733115278303">Importowane z Firefoxa</translation>
<translation id="569109051430110155">Wykrywaj automatycznie</translation>
<translation id="4408599188496843485">Pomo&amp;c</translation>
<translation id="5399158067281117682">Kody PIN nie są identyczne!</translation>
<translation id="6021987327127625071">Wybranych katalogów: $1</translation>
<translation id="8494234776635784157">Zawartość sieciowa</translation>
<translation id="2681441671465314329">Opróżnij pamięć podręczną</translation>
<translation id="3646789916214779970">Przywróć motyw domyślny</translation>
<translation id="1679068421605151609">Narzędzia dla programistów</translation>
<translation id="7014051144917845222">Próba nawiązania połączenia między przeglądarką <ph name="PRODUCT_NAME"/> a serwerem <ph name="HOST_NAME"/> nie powiodła się. Witryna może być wyłączona lub sieć może być niepoprawnie skonfigurowana.</translation>
<translation id="6648524591329069940">Czcionka szeryfowa</translation>
<translation id="6896758677409633944">Kopiuj</translation>
<translation id="5260508466980570042">Niestety, nie udało się zweryfikować Twojego adresu e-mail lub hasła. Spróbuj ponownie.</translation>
<translation id="7887998671651498201">Następujący dodatek plug-in nie odpowiada: <ph name="PLUGIN_NAME"/>Czy chcesz go zatrzymać?</translation>
<translation id="173188813625889224">Kierunek</translation>
<translation id="8088823334188264070"><ph name="NUMBER_MANY"/> s</translation>
<translation id="1337036551624197047">Klawiatura czeska</translation>
<translation id="4212108296677106246">Czy chcesz zaufać certyfikatowi „<ph name="CERTIFICATE_NAME"/>” jako urzędowi certyfikacji?</translation>
<translation id="2861941300086904918">Menedżer zabezpieczeń klienta rodzimego</translation>
<translation id="6991443949605114807">&lt;p&gt;Po uruchomieniu programu <ph name="PRODUCT_NAME"/> w obsługiwanym środowisku pulpitu są używane systemowe ustawienia serwera proxy. Jednak ten system nie jest obsługiwany lub wystąpił problem z zastosowaniem konfiguracji systemu.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Serwer proxy można jeszcze skonfigurować za pomocą wiersza poleceń. Więcej informacji na temat flag i zmiennych środowiskowych zawiera instrukcja &lt;code&gt;man <ph name="PRODUCT_BINARY_NAME"/>&lt;/code&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="9071590393348537582">Strona internetowa pod adresem <ph name="URL"/> spowodowała
zbyt wiele przekierowań. W rozwiązaniu problemu może pomóc usunięcie plików cookie tej witryny lub zezwolenie na pliki cookie innych firm.
Jeśli to nie pomoże, prawdopodobnie jest to błąd konfiguracji serwera, a nie problem
z tym komputerem.</translation>
<translation id="7205869271332034173">SSID:</translation>
<translation id="7084579131203911145">Nazwa usługi transmisji danych:</translation>
<translation id="5815645614496570556">Adres X.400</translation>
<translation id="3551320343578183772">Zamknij kartę</translation>
<translation id="3345886924813989455">Nie znaleziono obsługiwanej przeglądarki</translation>
<translation id="74354239584446316">Twoje konto w sklepie internetowym to <ph name="EMAIL_ADDRESS"/>. Zalogowanie się przy użyciu innego konta dla potrzeb synchronizacji wywoła niezgodności.</translation>
<translation id="3712897371525859903">Zapisz stronę &amp;jako...</translation>
<translation id="7926251226597967072">Przeglądarka <ph name="PRODUCT_NAME"/> rozpoczęła importowanie następujących elementów z przeglądarki <ph name="IMPORT_BROWSER_NAME"/>:</translation>
<translation id="4442424173763614572">Wyszukiwanie DNS nie powiodło się.</translation>
<translation id="4315903906955301944">Oficjalna strona internetowa pliku dźwiękowego</translation>
<translation id="2767649238005085901">Naciśnij klawisz Enter, aby przejść dalej, lub klawisz menu kontekstowego, aby wyświetlić historię</translation>
<translation id="6921968934403058457">Włącz eksperymentalne rozszerzenia, aby otwierać okna paneli poza ramką przeglądarki.</translation>
<translation id="8580634710208701824">Załaduj ponownie ramkę</translation>
<translation id="1018656279737460067">Anulowano</translation>
<translation id="7606992457248886637">Urzędy</translation>
<translation id="707392107419594760">Wybierz klawiaturę:</translation>
<translation id="2007404777272201486">Zgłaszanie problemu...</translation>
<translation id="1783075131180517613">Zaktualizuj swoje hasło synchronizacji.</translation>
<translation id="2390045462562521613">Zapomnij tę sieć</translation>
<translation id="3348038390189153836">Wykryto urządzenie wymienne</translation>
<translation id="1666788816626221136">Masz zapisane certyfikaty, które nie pasują do żadnej z pozostałych kategorii:</translation>
<translation id="5698727907125761952">Oficjalny wykonawca</translation>
<translation id="4821935166599369261">&amp;Profilowanie włączone</translation>
<translation id="1603914832182249871">(Incognito)</translation>
<translation id="7910768399700579500">&amp;Nowy folder</translation>
<translation id="7472639616520044048">Typy MIME:</translation>
<translation id="2307164895203900614">Wyświetl strony działające w tle (<ph name="NUM_BACKGROUND_APPS"/>)</translation>
<translation id="3192947282887913208">Pliki dźwiękowe</translation>
<translation id="5422781158178868512">Niestety, nie można rozpoznać urządzenia zewnętrznej pamięci masowej.</translation>
<translation id="6295535972717341389">Wtyczki</translation>
<translation id="7791267293787079395">System plików</translation>
<translation id="118132945617475355"><ph name="PRODUCT_NAME"/> nie może zsynchronizować danych z powodu błędu podczas logowania.</translation>
<translation id="8116190140324504026">Więcej informacji...</translation>
<translation id="7469894403370665791">Automatycznie łącz się z tą siecią</translation>
<translation id="4807098396393229769">Imię i nazwisko na karcie</translation>
<translation id="4094130554533891764">Elementy dostępne teraz dla tego produktu:</translation>
<translation id="4131410914670010031">Czarno-biały</translation>
<translation id="3800503346337426623">Pomiń logowanie i przeglądaj jako Gość</translation>
<translation id="2615413226240911668">Strona zawiera także niezabezpieczone zasoby. Zasoby te mogą być wyświetlane przez innych użytkowników podczas przesyłania i mogą zostać zmodyfikowane przez intruza w celu zmiany wyglądu strony.</translation>
<translation id="197288927597451399">Zachowaj</translation>
<translation id="5880867612172997051">Dostęp do sieci został zawieszony</translation>
<translation id="7842346819602959665">Najnowsza wersja rozszerzenia „<ph name="EXTENSION_NAME"/>” wymaga większej liczby pozwoleń, została więc wyłączona.</translation>
<translation id="3776667127601582921">W tym przypadku certyfikat serwera lub pośredniego urzędu certyfikacji przedstawiony przeglądarce jest nieprawidłowy. Może to oznaczać, że certyfikat jest uszkodzony, zawiera niepoprawne pola lub nie jest obsługiwany.</translation>
<translation id="3750372538542737662">Zarządzaj użytkownikiem</translation>
<translation id="440265548246666650">Strona ukryła wskaźnik myszy. Aby go przywrócić, naciśnij „Esc”.</translation>
<translation id="2412835451908901523">Wprowadź dostarczony przez operatora <ph name="CARRIER_ID"/> 8-cyfrowy klucz odblokowania kodu PIN.</translation>
<translation id="6979448128170032817">Wyjątki...</translation>
<translation id="7019805045859631636">Szybko</translation>
<translation id="7584802760054545466">Łączenie z siecią <ph name="NETWORK_ID"/></translation>
<translation id="208047771235602537">Czy chcesz zamknąć przeglądarkę <ph name="PRODUCT_NAME"/> z operacją pobierania w toku?</translation>
<translation id="3595946410121365924">Przesuń krawędź w lewo</translation>
<translation id="4060383410180771901">Witryna nie może obsłużyć żądania adresu <ph name="URL"/>.</translation>
<translation id="6710213216561001401">Wstecz</translation>
<translation id="1108600514891325577">&amp;Zatrzymaj</translation>
<translation id="6035087343161522833">Po włączeniu opcji blokowania tworzenia plików cookie innych firm jest również blokowany odczyt takich plików.</translation>
<translation id="8619892228487928601"><ph name="CERTIFICATE_NAME"/>: <ph name="ERROR"/></translation>
<translation id="1567993339577891801">Konsola JavaScript</translation>
<translation id="1559235587769913376">Wprowadź znaki Unicode</translation>
<translation id="3297788108165652516">Ta sieć jest udostępniana innym użytkownikom.</translation>
<translation id="1548132948283577726">Tutaj będą wyświetlane witryny, które nigdy nie zapisują haseł.</translation>
<translation id="583281660410589416">Nieznany</translation>
<translation id="3774278775728862009">tajski (klawiatura TIS-820.2538)</translation>
<translation id="9115675100829699941">&amp;Zakładki</translation>
<translation id="2485422356828889247">Odinstaluj</translation>
<translation id="1731589410171062430">Łącznie: <ph name="SHEETS_LABEL"/><ph name="NUMBER_OF_SHEETS"/> (<ph name="PAGE_OR_PAGES_LABEL"/><ph name="NUMBER_OF_PAGES"/>)</translation>
<translation id="2621889926470140926">Czy chcesz zamknąć przeglądarkę <ph name="PRODUCT_NAME"/> z <ph name="DOWNLOAD_COUNT"/> operacjami pobierania w toku?</translation>
<translation id="7279701417129455881">Zarządzaj blokowaniem plików cookie...</translation>
<translation id="665061930738760572">Otwórz w &amp;nowym oknie</translation>
<translation id="1166359541137214543">ABC</translation>
<translation id="5528368756083817449">Menedżer zakładek</translation>
<translation id="7275974018215686543"><ph name="NUMBER_MANY"/> secs ago</translation>
<translation id="215753907730220065">Zamknij pełny ekran</translation>
<translation id="7849264908733290972">Otwórz &amp;grafikę w nowej karcie</translation>
<translation id="1560991001553749272">Dodano zakładkę!</translation>
<translation id="3966072572894326936">Wybierz inny folder...</translation>
<translation id="8766796754185931010">Kotoeri</translation>
<translation id="7781829728241885113">Wczoraj</translation>
<translation id="2762402405578816341">Automatycznie synchronizuj następujące elementy:</translation>
<translation id="1623661092385839831">Twój komputer zawiera moduł TPM (Trusted Platform Module), który służy do zapewniania istotnych zabezpieczeń w systemie Chrome OS.</translation>
<translation id="3359256513598016054">Ograniczenia zasad certyfikatu</translation>
<translation id="4433914671537236274">Utwórz nośnik odzyskiwania</translation>
<translation id="4509345063551561634">Lokalizacja:</translation>
<translation id="7596288230018319236">Wszystkie odwiedzone strony będą wyświetlane tutaj, o ile nie zostaną otwarte w oknie incognito. Możesz użyć na tej stronie przycisku Szukaj, aby przeszukać wszystkie strony w historii.</translation>
<translation id="7434509671034404296">Dla programistów</translation>
<translation id="1790550373387225389">Włącz tryb prezentacji</translation>
<translation id="6447842834002726250">Pliki cookie</translation>
<translation id="8059178146866384858">Plik o nazwie „$1” już istnieje. Wybierz inną nazwę.</translation>
<translation id="2609371827041010694">Zawsze uruchamiaj w tej witrynie</translation>
<translation id="5170568018924773124">Pokaż w folderze</translation>
<translation id="883848425547221593">Inne zakładki</translation>
<translation id="6054173164583630569">Klawiatura francuska</translation>
<translation id="3596315483920932980">Zezwalaj na tworzenie danych lokalnych tylko na czas bieżącej sesji</translation>
<translation id="4870177177395420201"><ph name="PRODUCT_NAME"/> nie może określić lub ustawić przeglądarki domyślnej.</translation>
<translation id="8898786835233784856">Wybierz następną kartę</translation>
<translation id="3139091190268064187">Serwer przedstawił certyfikat, który nie pasuje do zaprogramowanych oczekiwań. Oczekiwania służą do ochrony użytkownika w określonych witrynach o wysokim poziomie zabezpieczeń.</translation>
<translation id="2674170444375937751">Czy na pewno chcesz usunąć te strony z historii?</translation>
<translation id="9111102763498581341">Odblokuj</translation>
<translation id="289695669188700754">Identyfikator klucza: <ph name="KEY_ID"/></translation>
<translation id="3067198360141518313">Uruchom wtyczkę</translation>
<translation id="2181821976797666341">Zasady</translation>
<translation id="8767072502252310690">Użytkownicy</translation>
<translation id="683526731807555621">Dodaj nową wyszukiwarkę</translation>
<translation id="6871644448911473373">Obiekt odpowiadający protokołu OCSP: <ph name="LOCATION"/></translation>
<translation id="8157788939037761987">Otwórz <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="8281886186245836920">Pomiń</translation>
<translation id="3867944738977021751">Pola certyfikatu</translation>
<translation id="2114224913786726438">Moduły (<ph name="TOTAL_COUNT"/>) – nie wykryto konfliktów</translation>
<translation id="7629827748548208700">Karta: <ph name="TAB_NAME"/></translation>
<translation id="388442998277590542">Nie można wczytać strony opcji „<ph name="OPTIONS_PAGE"/>”.</translation>
<translation id="8449008133205184768">Wklej i dopasuj do stylu</translation>
<translation id="9114223350847410618">Przed usunięciem tego języka dodaj inny język.</translation>
<translation id="4408427661507229495">nazwa sieci</translation>
<translation id="8886960478266132308">Przeglądarka <ph name="PRODUCT_NAME"/> bezpiecznie synchronizuje dane z Twoim kontem Google.</translation>
<translation id="8028993641010258682">Rozmiar</translation>
<translation id="5031603669928715570">Włącz...</translation>
<translation id="532340483382036194">Umożliwia instalowanie aplikacji w przeglądarce Chrome, które są wdrażane za pomocą pliku manifestu umieszczonego na stronie internetowej zamiast pobranego pliku CRX zawierającego spakowany manifest i ikony.</translation>
<translation id="1383876407941801731">Wyszukiwanie</translation>
<translation id="8398877366907290961">Kontynuuj mimo wszystko</translation>
<translation id="5063180925553000800">Nowy kod PIN:</translation>
<translation id="4883178195103750615">Eksportuj zakładki do pliku HTML...</translation>
<translation id="2496540304887968742">Urządzenie musi mieć pojemność 4 GB lub większą.</translation>
<translation id="6974053822202609517">Od prawej do lewej</translation>
<translation id="3929960541581096910"><ph name="URL"/> chce śledzić Twoją fizyczną lokalizację.</translation>
<translation id="2370882663124746154">Włącz tryb „podwójny pinyin”</translation>
<translation id="5463856536939868464">Menu zawierające ukryte zakładki</translation>
<translation id="8286227656784970313">Użyj słownika systemowego</translation>
<translation id="5431084084184068621">Wybrano opcję szyfrowania danych za pomocą hasła Google. Jeśli później zmienisz zdanie, zawsze możesz zmodyfikować ustawienia synchronizacji.</translation>
<translation id="6231148928368101651">Panele</translation>
<translation id="1493263392339817010">Dostosuj czcionki</translation>
<translation id="5352033265844765294">Dodawanie sygnatury czasowej</translation>
<translation id="1493892686965953381">Oczekiwanie na <ph name="LOAD_STATE_PARAMETER"/>...</translation>
<translation id="6449085810994685586">&amp;Sprawdź pisownię w tym polu</translation>
<translation id="3621320549246006887">Jest to eksperymentalny schemat, w którym certyfikaty HTTPS mogą być uwierzytelniane lub odrzucane przez rekordy DNS (zabezpieczone przez DNSSEC). Jeśli widzisz ten komunikat, oznacza to, że przy użyciu opcji wiersza poleceń zostały włączone funkcje eksperymentalne. Możesz usunąć te opcje wiersza poleceń, aby zignorować ten błąd.</translation>
<translation id="50960180632766478">Pozostało: <ph name="NUMBER_FEW"/> min</translation>
<translation id="3174168572213147020">Wyspa</translation>
<translation id="748138892655239008">Podstawowe ograniczenia certyfikatu</translation>
<translation id="457386861538956877">Więcej</translation>
<translation id="8063491445163840780">Aktywuj kartę 4</translation>
<translation id="2322193970951063277">Nagłówki i stopki</translation>
<translation id="5966654788342289517">Prywatne rzeczy</translation>
<translation id="9137013805542155359">Pokaż tekst oryginalny</translation>
<translation id="4792385443586519711">Nazwa firmy</translation>
<translation id="6423731501149634044">Czy Adobe Reader ma być domyślną przeglądarką dokumentów PDF?</translation>
<translation id="8839907368860424444">Możesz zarządzać zainstalowanymi rozszerzeniami, klikając polecenie Rozszerzenia w menu Okno.</translation>
<translation id="2461687051570989462">Korzystaj ze swoich drukarek z dowolnego komputera lub smartfonu. <ph name="BEGIN_LINK"/>Więcej informacji<ph name="END_LINK"/></translation>
<translation id="7194430665029924274">&amp;Przypomnij mi później</translation>
<translation id="5790085346892983794">Zakończono pomyślnie</translation>
<translation id="1901769927849168791">Wykryto kartę SD</translation>
<translation id="818454486170715660"><ph name="NAME"/> – właściciel</translation>
<translation id="1358032944105037487">Klawiatura japońska</translation>
<translation id="1483904542716422841">Użyj protokołu OAuth do uwierzytelniania operacji synchronizacji</translation>
<translation id="8302838426652833913">Przejdź do opcji
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
Aplikacje &gt; Ustawienia systemowe &gt; Sieć &gt; Pomóż mi
<ph name="END_BOLD"/>,
aby przetestować swoje połączenie.</translation>
<translation id="8664389313780386848">&amp;Wyświetl źródło strony</translation>
<translation id="8970407809569722516">Oprogramowanie układowe:</translation>
<translation id="2789428618572362768">Na tym komputerze Chrome używa jednocześnie wielu użytkowników. Niestety tylko pierwszy użytkownik, który uruchomi Chrome, może zmieniać te ustawienia.</translation>
<translation id="57646104491463491">Data modyfikacji</translation>
<translation id="5992752872167177798">Piaskownica seccomp</translation>
<translation id="6321229435207037146">Wybrana drukarka jest niedostępna lub nieprawidłowo zainstalowana. Sprawdź ją lub wybierz inną.</translation>
<translation id="6362853299801475928">&amp;Zgłoś problem</translation>
<translation id="5527463195266282916">Podjęto próbę zmiany rozszerzenia na starszą wersję.</translation>
<translation id="3289566588497100676">Łatwe wprowadzanie symboli</translation>
<translation id="6507969014813375884">Chiński uproszczony</translation>
<translation id="7314244761674113881">Host SOCKS</translation>
<translation id="4630590996962964935">Nieprawidłowy znak: $1</translation>
<translation id="5285794783728826432">Ufaj temu certyfikatowi przy identyfikowaniu witryn internetowych.</translation>
<translation id="7460131386973988868">Umożliwia statyczną konfigurację adresu IP. Może nie działać.</translation>
<translation id="4224803122026931301">Wyjątki lokalizacji</translation>
<translation id="749452993132003881">hiragana</translation>
<translation id="8226742006292257240">Poniżej znajduje się losowo wygenerowane hasło modułu TPM, które zostało przypisane do Twojego komputera:</translation>
<translation id="2050524657923939561">Web Intents</translation>
<translation id="8487693399751278191">Importuj zakładki teraz</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="7484580869648358686">Ostrzeżenie: coś tu jest nie w porządku!</translation>
<translation id="2074739700630368799">System operacyjny Chrome dla przedsiębiorstw umożliwia podłączenie urządzenia do usługi Google Apps i sterowanie nim z panelu sterowania Google Apps.</translation>
<translation id="4474155171896946103">Dodaj wszystkie karty do zakładek...</translation>
<translation id="5895187275912066135">Wystawiony dnia</translation>
<translation id="1190844492833803334">W momencie zamknięcia przeglądarki</translation>
<translation id="5646376287012673985">Lokalizacja</translation>
<translation id="7444538544936087653">Przeglądarka <ph name="PRODUCT_NAME"/> nie jest już aktualizowana, ponieważ używany przez Ciebie system operacyjny przestał być obsługiwany.</translation>
<translation id="539755880180803351">Dodaje do formularzy internetowych informacje o typie pola autouzupełniania jako tekst zastępczy.</translation>
<translation id="1110155001042129815">Zaczekaj</translation>
<translation id="2607101320794533334">Informacje o kluczu publicznym podmiotu</translation>
<translation id="7071586181848220801">Nieznany dodatek plug-in</translation>
<translation id="3354601307791487577">Logowanie jako gość</translation>
<translation id="8315720913203253727">Do poprawnego wyświetlenia tej strony internetowej wymagane są dane wprowadzone przez Ciebie wcześniej. Możesz ponownie wysłać te dane, ale spowoduje to powtórzenie wszystkich działań wykonanych poprzednio przez stronę. Kliknij przycisk Załaduj ponownie, aby powtórnie wysłać dane i wyświetlić stronę.</translation>
<translation id="4419409365248380979">Zawsze zezwalaj witrynie <ph name="HOST"/> na zapisywanie plików cookie</translation>
<translation id="2956070106555335453">Podsumowanie</translation>
<translation id="917450738466192189">Certyfikat serwera jest nieprawidłowy.</translation>
<translation id="2649045351178520408">Plik ASCII z kodowaniem Base64, łańcuch certyfikatów</translation>
<translation id="7424526482660971538">Wybiorę własne hasło</translation>
<translation id="380271916710942399">Certyfikat serwera niewymieniony na liście</translation>
<translation id="6853643819051005790">Ogranicz wyszukiwanie dynamiczne do wyszukiwarki</translation>
<translation id="6459488832681039634">Użyj zaznaczenia do funkcji Znajdź</translation>
<translation id="2392369802118427583">Aktywuj</translation>
<translation id="9040421302519041149">Dostęp do tej sieci jest chroniony.</translation>
<translation id="5659593005791499971">E-mail</translation>
<translation id="8235325155053717782">Błąd <ph name="ERROR_NUMBER"/> (<ph name="ERROR_NAME"/>): <ph name="ERROR_TEXT"/></translation>
<translation id="6584878029876017575">Podpisywanie dożywotnie firmy Microsoft</translation>
<translation id="7845671527123719282">Synchronizacja z <ph name="USER_NAME"/></translation>
<translation id="562901740552630300">Przejdź do opcji
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
Start &gt; Panel sterowania &gt; Sieć i Internet &gt; Centrum sieci i udostępniania &gt; Rozwiązywanie problemów (u dołu) &gt; Połączenia internetowe.
<ph name="END_BOLD"/></translation>
<translation id="8816996941061600321">Menedżer &amp;plików</translation>
<translation id="2773223079752808209">Obsługa klienta</translation>
<translation id="4585473702689066695">Nie można nawiązać połączenia z siecią „<ph name="NAME"/>”.</translation>
<translation id="4647175434312795566">Zaakceptuj umowę</translation>
<translation id="1084824384139382525">Kopiuj adr&amp;es linku</translation>
<translation id="1221462285898798023">Uruchom aplikację <ph name="PRODUCT_NAME"/> jako zwykły użytkownik. Uruchamianie jako użytkownik root wymaga podania alternatywnego katalogu --user-data-dir do przechowywania danych profilu.</translation>
<translation id="3220586366024592812">Proces oprogramowania sprzęgającego usługi <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> uległ awarii. Uruchomić go ponownie?</translation>
<translation id="2379281330731083556">Drukuj za pomocą okna systemowego <ph name="SHORTCUT_KEY"/></translation>
<translation id="5042992464904238023">Treść internetowa</translation>
<translation id="6254503684448816922">Złamanie klucza</translation>
<translation id="1181037720776840403">Usuń</translation>
<translation id="4006726980536015530">Jeśli zamkniesz teraz przeglądarkę <ph name="PRODUCT_NAME"/>, te operacje pobierania zostaną anulowane.</translation>
<translation id="5261073535210137151">Ten folder zawiera następującą liczbę zakładek: <ph name="COUNT"/>. Czy na pewno chcesz go usunąć?</translation>
<translation id="59174027418879706">Włączono</translation>
<translation id="4194415033234465088">Dachen 26</translation>
<translation id="6639554308659482635">Pamięć SQLite</translation>
<translation id="8141503649579618569"><ph name="DOWNLOAD_RECEIVED"/>/<ph name="DOWNLOAD_TOTAL"/>, <ph name="TIME_LEFT"/></translation>
<translation id="7231224339346098802">Wprowadź wartość numeryczną, aby określić liczbę kopii do wydrukowania (1 lub więcej).</translation>
<translation id="7650701856438921772"><ph name="PRODUCT_NAME"/> jest w tym języku</translation>
<translation id="740624631517654988">Zablokowano wyskakujące okienko</translation>
<translation id="3738924763801731196"><ph name="OID"/>:</translation>
<translation id="1847961471583915783">Usuń pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek w momencie zamknięcia przeglądarki</translation>
<translation id="8870318296973696995">Strona startowa</translation>
<translation id="6659594942844771486">Tab</translation>
<translation id="7661266386772591122">Eksportuj zakładki do pliku HTML...</translation>
<translation id="6575134580692778371">Nie skonfigurowano</translation>
<translation id="4624768044135598934">Zakończono pomyślnie!</translation>
<translation id="6014776969142880350">Aby zakończyć aktualizację, ponownie uruchom aplikację <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="5582768900447355629">Szyfruj moje wszystkie dane</translation>
<translation id="4220188427073615244">Zaloguj się na tej stronie przy użyciu adresu: <ph name="EMAIL_ADDRESS"/></translation>
<translation id="5866801229574126103">Usuń użytkownika</translation>
<translation id="1974043046396539880">Punkty dystrybucji listy CRL</translation>
<translation id="7049357003967926684">Powiązanie</translation>
<translation id="8641392906089904981">Naciśnij kombinację klawiszy Shift-Alt, aby przełączyć układ klawiatury</translation>
<translation id="3024374909719388945">Zegar 24-godzinny</translation>
<translation id="1867780286110144690">Przeglądarka <ph name="PRODUCT_NAME"/> jest gotowa do ukończenia instalacji.</translation>
<translation id="5316814419223884568">Wyszukuj bezpośrednio stąd</translation>
<translation id="8142732521333266922">OK, synchronizuj wszystko</translation>
<translation id="43742617823094120">W tym przypadku certyfikat przedstawiany przeglądarce został unieważniony przez wystawcę. Oznacza to zazwyczaj, że została naruszona integralność certyfikatu i że nie jest on wiarygodny. Nie wolno wykonywać dalszych czynności.</translation>
<translation id="9019654278847959325">Klawiatura słowacka</translation>
<translation id="18139523105317219">Nazwa strony EDI</translation>
<translation id="6657193944556309583">Dane są już zaszyfrowane za pomocą hasła. Wprowadź to hasło poniżej.</translation>
<translation id="3328801116991980348">Informacje o witrynie</translation>
<translation id="1205605488412590044">Utwórz skrót do aplikacji...</translation>
<translation id="2065985942032347596">Wymagane uwierzytelnienie</translation>
<translation id="2553340429761841190"><ph name="PRODUCT_NAME"/> nie może nawiązać połączenia z siecią <ph name="NETWORK_ID"/>. Wybierz inną sieć lub spróbuj ponownie.</translation>
<translation id="2086712242472027775">Twoje konto nie działa w <ph name="PRODUCT_NAME"/>. Skontaktuj się z administratorem domeny lub zaloguj się przy użyciu zwykłego konta Google.</translation>
<translation id="7222232353993864120">Adres e-mail</translation>
<translation id="2128531968068887769">Klient natywny</translation>
<translation id="7175353351958621980">Załadowane z:</translation>
<translation id="7186367841673660872">Ta strona została przetłumaczona z języka<ph name="ORIGINAL_LANGUAGE"/>na język<ph name="LANGUAGE_LANGUAGE"/></translation>
<translation id="8448695406146523553">Tylko osoba znająca hasło może odczytać Twoje zaszyfrowane dane – hasło nie jest przesyłane do firmy Google ani przez nią przechowywane. Jeśli zapomnisz hasła, trzeba będzie zresetować synchronizację.</translation>
<translation id="6052976518993719690">Urząd certyfikacji protokołu SSL</translation>
<translation id="1636959874332483835">Witryna <ph name="HOST_NAME"/> zawiera złośliwe oprogramowanie. Otwarcie tej witryny grozi zainfekowaniem komputera wirusem.</translation>
<translation id="8050783156231782848">Brak dostępnych danych</translation>
<translation id="1175364870820465910">&amp;Drukuj...</translation>
<translation id="1220583964985596988">Dodaj nowego użytkownika</translation>
<translation id="3866249974567520381">Opis</translation>
<translation id="2900139581179749587">Wypowiedź nie została rozpoznana.</translation>
<translation id="953692523250483872">Nie wybrano żadnych plików</translation>
<translation id="8895199537967505002">BPM</translation>
<translation id="2294358108254308676">Czy chcesz zainstalować aplikację <ph name="PRODUCT_NAME"/>?</translation>
<translation id="6549689063733911810">Ostatnie</translation>
<translation id="1529968269513889022">ostatni tydzień</translation>
<translation id="5542132724887566711">Profil</translation>
<translation id="5196117515621749903">Załaduj ponownie, ignorując pamięć podręczną</translation>
<translation id="5552632479093547648">Wykryto złośliwe oprogramowanie i próby wyłudzania informacji (phishing)!</translation>
<translation id="4375848860086443985">Kompozytor</translation>
<translation id="4988273303304146523"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> dni temu</translation>
<translation id="8428213095426709021">Ustawienia</translation>
<translation id="1588343679702972132">Ta witryna żąda Twojej identyfikacji przy użyciu certyfikatu:</translation>
<translation id="7211994749225247711">Usuń</translation>
<translation id="2819994928625218237">&amp;Bez sugestii pisowni</translation>
<translation id="1065449928621190041">Klawiatura kanadyjska (francuski)</translation>
<translation id="8327626790128680264">Klawiatura amerykańska (rozszerzona)</translation>
<translation id="2950186680359523359">Serwer zakończył połączenie bez wysyłania jakichkolwiek danych.</translation>
<translation id="9142623379911037913">Czy zezwalać witrynie <ph name="SITE"/> na pokazywanie powiadomień na pulpicie?</translation>
<translation id="4196320913210960460">Możesz zarządzać zainstalowanymi rozszerzeniami, klikając polecenie Rozszerzenia w menu Narzędzia.</translation>
<translation id="3449494395612243720">Błąd synchronizacji – zaloguj się ponownie</translation>
<translation id="9118804773997839291">Poniżej znajduje się lista wszystkich niebezpiecznych elementów na tej stronie. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wybranego elementu kliknij link Diagnostyka.</translation>
<translation id="7139724024395191329">Emirat</translation>
<translation id="1761265592227862828">Synchronizuj wszystkie ustawienia i dane\n(operacja może potrwać pewien czas)</translation>
<translation id="7754704193130578113">Pytaj przed pobraniem, gdzie zapisać każdy plik</translation>
<translation id="204914487372604757">Utwórz skrót</translation>
<translation id="2497284189126895209">Wszystkie pliki</translation>
<translation id="1417363496376480406">Zarządzaj użytkownikiem</translation>
<translation id="696036063053180184">3 Set (bez klawisza Shift)</translation>
<translation id="452785312504541111">Angielski pełnej szerokości</translation>
<translation id="6702639462873609204">&amp;Edytuj</translation>
<translation id="9148126808321036104">Zaloguj się ponownie</translation>
<translation id="2282146716419988068">Proces GPU</translation>
<translation id="428771275901304970">Dostępne mniej niż 1 MB</translation>
<translation id="1682548588986054654">Nowe okno incognito</translation>
<translation id="6833901631330113163">Południowoeuropejski</translation>
<translation id="8691262314411702087">Wybierz elementy do synchronizacji</translation>
<translation id="6065289257230303064">Atrybuty katalogu podmiotu certyfikatu</translation>
<translation id="2423017480076849397">Korzystaj ze swoich drukarek i udostępniaj je online dzięki usłudze <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="569520194956422927">&amp;Dodaj</translation>
<translation id="4018133169783460046">Wyświetl <ph name="PRODUCT_NAME"/> w tym języku</translation>
<translation id="5110450810124758964"><ph name="NUMBER_ONE"/> dzień temu</translation>
<translation id="6224995341905622854">Jeśli często widzisz ten komunikat, skorzystaj z <ph name="HELP_LINK"/>.</translation>
<translation id="3264544094376351444">Czcionka bezszeryfowa</translation>
<translation id="2820806154655529776"><ph name="NUMBER_ONE"/> s</translation>
<translation id="1077946062898560804">Skonfiguruj aktualizacje automatyczne dla wszystkich użytkowników</translation>
<translation id="3122496702278727796">Nie można utworzyć katalogu danych</translation>
<translation id="4517036173149081027">Zamknij i anuluj pobieranie</translation>
<translation id="7150146631451105528"><ph name="DATE"/></translation>
<translation id="350945665292790777">Powoduje, że komponowanie przyspieszane za pomocą procesora GPU jest stosowane na wszystkich stronach, a nie tylko na tych zawierających warstwy, których obsługa jest przyspieszana za pomocą procesora GPU.</translation>
<translation id="3166547286524371413">Adres:</translation>
<translation id="4522570452068850558">Szczegóły</translation>
<translation id="1091767800771861448">Naciśnij ESCAPE, aby pominąć aktualizację (tylko nieoficjalne kompilacje).</translation>
<translation id="59659456909144943">Powiadomienie: <ph name="NOTIFICATION_NAME"/></translation>
<translation id="6731320427842222405">Może to potrwać kilka minut</translation>
<translation id="4806525999832945986">Zarządzane w domenie <ph name="DOMAIN"/> (<ph name="STATUS"/>)</translation>
<translation id="940573721483482582">Wyłącz przewidywanie działań sieciowych, wykonując następujące czynności: wybierz kolejno <ph name="BEGIN_BOLD"/>menu klucza &gt; <ph name="SETTINGS_TITLE"/> &gt; <ph name="ADVANCED_TITLE"/><ph name="END_BOLD"/> i usuń zaznaczenie opcji „<ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION"/>”. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zalecamy ponowne włączenie tej opcji w celu zwiększenia wydajności.</translation>
<translation id="7503191893372251637">Typ certyfikatu firmy Netscape</translation>
<translation id="2894654529758326923">Informacje</translation>
<translation id="1502960562739459116">Nie można wyświetlić niektórych elementów tego dokumentu PDF. Czy zainstalować program Adobe Reader?</translation>
<translation id="4135450933899346655">Twoje certyfikaty</translation>
<translation id="4731578803613910821">Twoje dane w witrynach <ph name="WEBSITE_1"/>, <ph name="WEBSITE_2"/> i <ph name="WEBSITE_3"/></translation>
<translation id="7716781361494605745">Adres URL zasad urzędu certyfikacji firmy Netscape</translation>
<translation id="2881966438216424900">Ostatni dostęp:</translation>
<translation id="630065524203833229">Z&amp;akończ</translation>
<translation id="4647090755847581616">&amp;Zamknij kartę</translation>
<translation id="2649204054376361687"><ph name="CITY"/>, <ph name="COUNTRY"/></translation>
<translation id="7886758531743562066">Witryna pod adresem <ph name="HOST_NAME"/> zawiera elementy pochodzące z witryn prawdopodobnie zawierających złośliwe oprogramowanie, które może zaszkodzić komputerowi lub w inny sposób działać bez zgody użytkownika. Samo odwiedzenie witryny zawierającej złośliwe oprogramowanie może spowodować zainfekowanie komputera.</translation>
<translation id="7538227655922918841">Pliki cookie z wielu witryn są dozwolone tylko na czas sesji.</translation>
<translation id="2385700042425247848">Nazwa usługi:</translation>
<translation id="3128628928070793746">Wybierz kolejno <ph name="BEGIN_BOLD"/>menu klucza &gt; <ph name="SETTINGS_TITLE"/> &gt; <ph name="ADVANCED_TITLE"/> &gt; <ph name="PROXIES_TITLE"/><ph name="END_BOLD"/> i upewnij się, że w konfiguracji wybrano połączenie bez serwera proxy lub bezpośrednie.</translation>
<translation id="7751005832163144684">Drukuj stronę testową</translation>
<translation id="1471300011765310414">Produkt <ph name="PRODUCT_NAME"/>
nie może wyświetlić strony internetowej, ponieważ komputer nie jest połączony z internetem.</translation>
<translation id="5464632865477611176">Uruchom tym razem</translation>
<translation id="4268025649754414643">Szyfrowanie klucza</translation>
<translation id="7925247922861151263">Sprawdzenie AAA nie powiodło się</translation>
<translation id="1168020859489941584">Otwieranie w ciągu <ph name="TIME_REMAINING"/>...</translation>
<translation id="7814458197256864873">&amp;Kopiuj</translation>
<translation id="8186706823560132848">Oprogramowanie</translation>
<translation id="4692623383562244444">Wyszukiwarki</translation>
<translation id="567760371929988174">&amp;Metody wprowadzania</translation>
<translation id="10614374240317010">Nigdy nie zapisane</translation>
<translation id="5116300307302421503">Nie można przeanalizować pliku.</translation>
<translation id="2745080116229976798">Subordynacja kwalifikowana firmy Microsoft</translation>
<translation id="6374830905869502056">Zakodowane przez</translation>
<translation id="2526590354069164005">Pulpit</translation>
<translation id="7983301409776629893">Zawsze tłumacz z języka: <ph name="ORIGINAL_LANGUAGE"/> na język: <ph name="TARGET_LANGUAGE"/></translation>
<translation id="4890284164788142455">tajski</translation>
<translation id="4312207540304900419">Aktywuj następną kartę</translation>
<translation id="8456362689280298700">Do naładowania: <ph name="HOUR"/>:<ph name="MINUTE"/></translation>
<translation id="7648048654005891115">Styl mapy klawiszy</translation>
<translation id="539295039523818097">Wystąpił problem z mikrofonem.</translation>
<translation id="4033319557821527966">Usługa <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> zapewnia Ci dostęp do drukarek tego komputera z dowolnego miejsca. Zaloguj się, aby ją włączyć.</translation>
<translation id="6970216967273061347">Dystrykt</translation>
<translation id="4479639480957787382">Ethernet</translation>
<translation id="6312403991423642364">Nieznany błąd sieci</translation>
<translation id="751377616343077236">Nazwa certyfikatu</translation>
<translation id="7154108546743862496">Więcej informacji</translation>
<translation id="8637688295594795546">Jest dostępna aktualizacja systemu. Trwa przygotowanie do pobrania…</translation>
<translation id="8382913212082956454">Kopiuj adres &amp;e-mail</translation>
<translation id="7447930227192971403">Aktywuj kartę 3</translation>
<translation id="2903493209154104877">Adresy</translation>
<translation id="2056143100006548702">Wtyczka: <ph name="PLUGIN_NAME"/> (<ph name="PLUGIN_VERSION"/>)</translation>
<translation id="3479552764303398839">Nie teraz</translation>
<translation id="3714633008798122362">kalendarz sieciowy</translation>
<translation id="6445051938772793705">Kraj</translation>
<translation id="3430309973417890444">Jeśli nie masz konta Google, możesz <ph name="LINK_START"/>utworzyć je<ph name="LINK_END"/> teraz.</translation>
<translation id="3251759466064201842">&lt;brak w certyfikacie&gt;</translation>
<translation id="4229495110203539533"><ph name="NUMBER_ONE"/> s temu</translation>
<translation id="3399068503715460757">Użyj statycznego adresu IP</translation>
<translation id="7257109627310476300">Zarządzaj intencjami</translation>
<translation id="6410257289063177456">Pliki graficzne</translation>
<translation id="6419902127459849040">Środkowoeuropejski</translation>
<translation id="6707389671160270963">Certyfikat klienta SSL</translation>
<translation id="6083557600037991373">Aby przyspieszyć obsługę stron internetowych, przeglądarka
<ph name="PRODUCT_NAME"/>
tymczasowo zapisuje pobrane pliki na dysku. Gdy przeglądarka
<ph name="PRODUCT_NAME"/>
nie zostanie poprawnie zamknięta, pliki te mogą zostać uszkodzone, co powoduje
wystąpienie tego błędu. Ponowne załadowanie strony powinno rozwiązać problem,
a poprawne zamykanie przeglądarki zapobiegnie jego występowaniu w przyszłości.
<ph name="LINE_BREAK"/>
Jeśli problem nie ustąpi, wyczyść pamięć podręczną. W niektórych przypadkach
może to być także objaw wadliwego działania sprzętu.</translation>
<translation id="5298219193514155779">Motyw utworzony przez</translation>
<translation id="7366909168761621528">Dane przeglądarki</translation>
<translation id="1047726139967079566">Dodaj stronę do zakładek...</translation>
<translation id="9020142588544155172">Serwer odrzucił połączenie.</translation>
<translation id="6113225828180044308">Modulo (bity: <ph name="MODULUS_NUM_BITS"/>):\n<ph name="MODULUS_HEX_DUMP"/>\n\nPubliczny wykładnik potęgi (bity: <ph name="PUBLIC_EXPONENT_NUM_BITS"/>):\n<ph name="EXPONENT_HEX_DUMP"/></translation>
<translation id="2544782972264605588">Pozostało: <ph name="NUMBER_DEFAULT"/> sek</translation>
<translation id="8871696467337989339">Użyto nieobsługiwanej flagi wiersza polecenia: <ph name="BAD_FLAG"/>. Ma to negatywny wpływ na stabilność i zabezpieczenia.</translation>
<translation id="4767443964295394154">Lokalizacja pobierania</translation>
<translation id="5031870354684148875">Tłumacz Google – informacje</translation>
<translation id="720658115504386855">Wielkość liter nie jest rozróżniana</translation>
<translation id="2454247629720664989">Słowo kluczowe</translation>
<translation id="3950820424414687140">Zaloguj się</translation>
<translation id="4626106357471783850">Zastosowanie aktualizacji wymaga ponownego uruchomienia produktu <ph name="PRODUCT_NAME"/>.</translation>
<translation id="1697068104427956555">Wybierz kwadratowy obszar zdjęcia.</translation>
<translation id="2840798130349147766">Sieciowe bazy danych</translation>
<translation id="5334959834702166795">Masz połączenie z siecią, ale nadal nie możesz się zalogować? Być może korzystasz z sieci, w której wymagane jest uwierzytelnienie na stronie internetowej. Rozpocznij sesję przeglądania jako gość (jeśli to możliwe) i sprawdź, czy wyświetli się strona logowania do sieci. Gdy po zalogowaniu do sieci będzie można otwierać strony internetowe, zakończ sesję gościa i ponownie spróbuj zalogować się na konto.</translation>
<translation id="1628736721748648976">Kodowanie</translation>
<translation id="1198271701881992799">Zaczynamy</translation>
<translation id="4830142027259858920">Włącz uwzględnianie otwartych kart w opcjach synchronizacji. Umożliwi to synchronizację Twoich otwartych kart.</translation>
<translation id="782590969421016895">Użyj bieżących stron</translation>
<translation id="6521850982405273806">Zgłoś błąd</translation>
<translation id="736515969993332243">Trwa skanowanie w poszukiwaniu sieci.</translation>
<translation id="2951310213712249777">Wstępne renderowanie za pomocą omniboksu</translation>
<translation id="8026334261755873520">Wyczyść dane przeglądarki</translation>
<translation id="2717361709448355148">Nie można zmienić nazwy elementu „$1”: $2</translation>
<translation id="1769104665586091481">Otwórz link w nowym &amp;oknie</translation>
<translation id="8503813439785031346">Nazwa użytkownika</translation>
<translation id="5319782540886810524">Klawiatura łotewska</translation>
<translation id="8651585100578802546">Wymuś ponowne załadowanie tej strony</translation>
<translation id="685714579710025096">Układ klawiatury:</translation>
<translation id="1361655923249334273">Nieużywany</translation>
<translation id="290555789621781773"><ph name="NUMBER_TWO"/> min</translation>
<translation id="5465754949539394526">W Chrome zabrakło pamięci.\n</translation>
<translation id="5434065355175441495">PKCS #1, szyfrowanie RSA</translation>
<translation id="7073704676847768330">Prawdopodobnie to nie jest strona, której szukasz!</translation>
<translation id="8477384620836102176">&amp;Ogólne</translation>
<translation id="4302315780171881488">Stan połączenia:</translation>
<translation id="3391392691301057522">Stary kod PIN:</translation>
<translation id="1344519653668879001">Wyłącz kontrolowanie hiperlinków</translation>
<translation id="6463795194797719782">&amp;Edycja</translation>
<translation id="4262113024799883061">chiński</translation>
<translation id="4775879719735953715">Domyślna przeglądarka</translation>
<translation id="5575473780076478375">Rozszerzenie w trybie incognito: <ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="9118862410733032325">Błąd podczas odtwarzania</translation>
<translation id="4188026131102273494">Słowo kluczowe:</translation>
<translation id="8004512796067398576">Zwiększ</translation>
<translation id="2930644991850369934">Wystąpił problem podczas pobierania obrazu odzyskiwania. Połączenie sieciowe zostało zerwane.</translation>
<translation id="5750053751252005701">Brak danych z sieci <ph name="NETWORK"/></translation>
<translation id="8858939932848080433">Zanim wyślesz opinię, powiedz nam, z czym masz problemy.</translation>
<translation id="1720318856472900922">Uwierzytelnianie serwera WWW TLS</translation>
<translation id="8550022383519221471">Usługa synchronizacji nie jest dostępna w Twojej domenie.</translation>
<translation id="3355823806454867987">Zmień ustawienia serwera proxy</translation>
<translation id="4780374166989101364">Włącza eksperymentalne interfejsy API rozszerzeń. Należy pamiętać, że galeria rozszerzeń nie dopuszcza przesyłania rozszerzeń korzystających z eksperymentalnych interfejsów API.</translation>
<translation id="7117247127439884114">Zaloguj się ponownie</translation>
<translation id="7227780179130368205">Wykryto złośliwe oprogramowanie!</translation>
<translation id="435243347905038008">Niski poziom danych <ph name="NETWORK"/></translation>
<translation id="2489428929217601177">ostatni dzień</translation>
<translation id="5149131957118398098"><ph name="NUMBER_ZERO"/> hours left</translation>
<translation id="3007574127824276972">Jesteś zalogowany(-a) do <ph name="PRODUCT_NAME"/> jako <ph name="USER_NAME"/></translation>
<translation id="2541913031883863396">kontynuuj mimo wszystko</translation>
<translation id="4278390842282768270">Dopuszczone</translation>
<translation id="2074527029802029717">Odepnij kartę</translation>
<translation id="1533897085022183721">Mniej niż <ph name="MINUTES"/>.</translation>
<translation id="7503821294401948377">Nie można wczytać ikony „<ph name="ICON"/>” dla czynności wykonywanej w przeglądarce.</translation>
<translation id="8403381103556738778">Strona zawiera niezabezpieczoną treść.</translation>
<translation id="1954982207163873487">Pokaż menu klucza</translation>
<translation id="3942946088478181888">Co się stało</translation>
<translation id="3722396466546931176">Dodaj języki i przeciągnij je w celu uporządkowania ich w preferowany sposób.</translation>
<translation id="7396845648024431313">Aplikacja <ph name="APP_NAME"/> zostanie włączona podczas uruchamiania systemu i będzie działać w tle nawet po zamknięciu wszystkich pozostałych okien przeglądarki <ph name="PRODUCT_NAME"/>.</translation>
<translation id="8539727552378197395">Nie (HttpOnly)</translation>
<translation id="4519351128520996510">Wprowadź hasło synchronizacji</translation>
<translation id="2391419135980381625">Czcionka standardowa</translation>
<translation id="7893393459573308604"><ph name="ENGINE_NAME"/> (domyślna)</translation>
<translation id="5400640815024374115">Moduł TPM (Trusted Platform Module) jest wyłączony lub nieobecny.</translation>
<translation id="2151576029659734873">Wprowadzono nieprawidłowy indeks tabulacji.</translation>
<translation id="1815861158988915678"><ph name="BEGIN_BOLD"/>Przestroga:<ph name="END_BOLD"/> te pliki mają charakter tymczasowy i mogą zostać automatycznie usunięte w celu zwolnienia miejsca na dysku. <ph name="BEGIN_LINK"/>Więcej informacji<ph name="END_LINK"/></translation>
<translation id="5150254825601720210">Nazwa serwera SSL certyfikatu firmy Netscape</translation>
<translation id="6771503742377376720">Jest urzędem certyfikacji</translation>
<translation id="8814190375133053267">Wi-Fi</translation>
<translation id="2040078585890208937">Tworzenie powiązania z siecią <ph name="NAME"/></translation>
<translation id="8410619858754994443">Potwierdź hasło:</translation>
<translation id="2210840298541351314">Podgląd wydruku</translation>
<translation id="3858678421048828670">Klawiatura włoska</translation>
<translation id="1436784010935106834">Usunięto</translation>
<translation id="4938277090904056629">Nie można nawiązać bezpiecznego połączenia ze względu na program antywirusowy ESET</translation>
<translation id="4521805507184738876">(wygasł)</translation>
<translation id="111844081046043029">Czy na pewno chcesz opuścić tę stronę?</translation>
<translation id="1951615167417147110">Przewiń o jedną stronę w górę</translation>
<translation id="6147020289383635445">Wyświetlenie podglądu wydruku nie powiodło się.</translation>
<translation id="4154664944169082762">Odciski cyfrowe</translation>
<translation id="3202578601642193415">Najnowsze</translation>
<translation id="8112886015144590373"><ph name="NUMBER_FEW"/> godz.</translation>
<translation id="1398853756734560583">Maksymalizuj</translation>
<translation id="8988255471271407508">Nie znaleziono strony internetowej w pamięci podręcznej. Niektóre zasoby można bezpiecznie wczytać tylko z pamięci podręcznej, np. strony wygenerowane na podstawie przesłanych danych. <ph name="LINE_BREAK"/> Ten błąd może być również spowodowany uszkodzeniem pamięci podręcznej w wyniku niepoprawnego zamknięcia programu. <ph name="LINE_BREAK"/> Jeśli problem nie ustąpi, wyczyść pamięć podręczną.</translation>
<translation id="1195977189444203128">Wtyczka <ph name="PLUGIN_NAME"/> jest nieaktualna.</translation>
<translation id="2790759706655765283">Oficjalna strona internetowa wydawcy</translation>
<translation id="1758018619400202187">EAP-TLS</translation>
<translation id="7469237359338869056">Znajdź tekst ponownie</translation>
<translation id="6690744523875189208"