blob: 3c347ad31916154ef3f84a0eeeb11eaec8ff2ecc [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sk">
<translation id="6779164083355903755">&amp;Odstrániť</translation>
<translation id="6879617193011158416">Prepnúť panel so záložkami</translation>
<translation id="664677590214437297">Nastavenia servera proxy boli zakázané správcom.</translation>
<translation id="2345460471437425338">Nesprávny certifikát pre hostiteľa.</translation>
<translation id="3595596368722241419">Batéria je nabitá</translation>
<translation id="8130276680150879341">Odpojiť od súkromnej siete</translation>
<translation id="1058418043520174283"><ph name="INDEX"/> z <ph name="COUNT"/></translation>
<translation id="4480627574828695486">Odpojiť tento účet...</translation>
<translation id="7040807039050164757">&amp;Skontrolovať pravopis v tomto poli</translation>
<translation id="778579833039460630">Neboli prijaté žiadne údaje</translation>
<translation id="8791923223854254330">Správa obslužných nástrojov...</translation>
<translation id="1852799913675865625">Pri čítaní súboru sa vyskytla chyba: <ph name="ERROR_TEXT"/>.</translation>
<translation id="742521979413647278">Načítavanie návrhu pravopisu</translation>
<translation id="3828924085048779000">Prístupová fráza nemôže byť prázdna.</translation>
<translation id="8265562484034134517">Importovanie údajov z iného prehliadača...</translation>
<translation id="2709516037105925701">Automatické dopĺňanie</translation>
<translation id="3916445069167113093">Tento typ súboru môže poškodiť váš počítač. Chcete súbor <ph name="FILE_NAME"/> aj napriek tomu uložiť?</translation>
<translation id="250599269244456932">Spustiť automaticky (odporúčané)</translation>
<translation id="3581034179710640788">Skončila sa platnosť bezpečnostného certifikátu stránky!</translation>
<translation id="2825758591930162672">Verejný kľúč subjektu</translation>
<translation id="8306243285620593545">Prejsť na ikonu stavu</translation>
<translation id="8275038454117074363">Importovať</translation>
<translation id="8418445294933751433">&amp;Zobraziť ako kartu</translation>
<translation id="6985276906761169321">ID:</translation>
<translation id="859285277496340001">V certifikáte nie je uvedené, akým spôsobom sa má skontrolovať, či certifikát nebol odmietnutý.</translation>
<translation id="2010799328026760191">Klávesy modifikátora...</translation>
<translation id="3300394989536077382">Podpis:</translation>
<translation id="654233263479157500">Použiť webovú službu na riešenie chýb navigácie</translation>
<translation id="4940047036413029306">Úvodzovky</translation>
<translation id="1526811905352917883">Pokus o pripojenie pomocou protokolu SSL 3.0 musel prebehnúť opakovane. Obvykle to znamená, že server používa zastaraný softvér a môže mať iné problémy so zabezpečením.</translation>
<translation id="1497897566809397301">Povoliť nastavenie miestnych údajov (odporúča sa)</translation>
<translation id="3275778913554317645">Otvoriť ako okno</translation>
<translation id="4553117311324416101">Systém Google zistil, že ak budete pokračovať, môže byť do vášho počítača nainštalovaný škodlivý softvér. Ak ste tieto stránky navštívili v minulosti alebo im dôverujete, je možné, že boli nedávno cieľom hackerského útoku. Nemali by ste pokračovať. Môžete to znova skúsiť zajtra alebo prejdite na iné stránky.</translation>
<translation id="509988127256758334">Ná&amp;jsť:</translation>
<translation id="1420684932347524586">Generovanie náhodného súkromného kľúča RSA žiaľ zlyhalo.</translation>
<translation id="2501173422421700905">Pozastavený certifikát</translation>
<translation id="2313634973119803790">Technológia siete:</translation>
<translation id="2382901536325590843">Certifikát servera nie je súčasťou DNS.</translation>
<translation id="2833791489321462313">Vyžadovať heslo po prebudení zo spánku</translation>
<translation id="3850258314292525915">Zakázať synchronizáciu</translation>
<translation id="2721561274224027017">Indexovaná databáza</translation>
<translation id="8208216423136871611">Neuložiť</translation>
<translation id="684587995079587263"><ph name="PRODUCT_NAME"/> zabezpečene synchronizuje údaje s vaším účtom Google. Udržujte všetko synchronizované alebo upravte typy synchronizovaných údajov a možnosti šifrovania.</translation>
<translation id="4405141258442788789">Skončil sa časový limit operácie.</translation>
<translation id="5048179823246820836">Severské</translation>
<translation id="1763046204212875858">Vytvoriť odkazy na aplikácie</translation>
<translation id="2105006017282194539">Ešte nenačítané</translation>
<translation id="7821009361098626711">Server <ph name="DOMAIN"/> vyžaduje používateľské meno a heslo. Odpoveď servera: <ph name="REALM"/>.</translation>
<translation id="524759338601046922">Znova zadajte nový kód PIN:</translation>
<translation id="777702478322588152">Prefektúra</translation>
<translation id="6562437808764959486">Extrahuje sa obraz na obnovenie...</translation>
<translation id="561349411957324076">Hotovo</translation>
<translation id="4764776831041365478">Webové stránky na adrese <ph name="URL"/> môžu byť dočasne nedostupné alebo sa mohli natrvalo premiestniť na novú webovú adresu.</translation>
<translation id="6156863943908443225">Vyrovnávacia pamäť skriptov</translation>
<translation id="4274187853770964845">Chyba synchronizácie: Zastavte a reštartujte synchronizáciu.</translation>
<translation id="4610656722473172270">Panel s nástrojmi Google</translation>
<translation id="7845201717638045845">Údaje, ktoré skopírujete a vložíte</translation>
<translation id="151501797353681931">Importované z prehliadača Safari</translation>
<translation id="7880025619322806991">Stav portálu</translation>
<translation id="6706684875496318067">Doplnok <ph name="PLUGIN_NAME"/> nie je povolený.</translation>
<translation id="586567932979200359">Prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME"/> je spustený z jeho obrazu disku. Inštalácia do počítača vám umožní spustiť ho bez obrazu disku a zabezpečí jeho aktualizáciu.</translation>
<translation id="3775432569830822555">Certifikát servera SSL</translation>
<translation id="1829192082282182671">&amp;Oddialiť</translation>
<translation id="6102827823267795198">Umožňuje nastaviť, či má byť v prípade povolenej funkcie dynamického vyhľadávania okamžite automaticky dokončený návrh od poskytovateľa vyhľadávania.</translation>
<translation id="1467071896935429871">Preberanie aktualizácie systému: dokončených <ph name="PERCENT"/>%.</translation>
<translation id="7881267037441701396">Platnosť poverení použitých na zdieľanie tlačiarní v službe <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> vypršala. Kliknite tu a znova zadajte vaše používateľské meno a heslo.</translation>
<translation id="816055135686411707">Chyba nastavenia dôveryhodnosti certifikátu</translation>
<translation id="4714531393479055912">Prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME"/> teraz môže synchronizovať vaše heslá.</translation>
<translation id="5704565838965461712">Zvoľte certifikát, ktorý sa predloží pri identifikácii:</translation>
<translation id="2025632980034333559"><ph name="APP_NAME"/> zlyhalo. Rozšírenie obnovíte kliknutím na túto bublinu.</translation>
<translation id="6322279351188361895">Prečítanie súkromného kľúča zlyhalo.</translation>
<translation id="3781072658385678636">Na tejto stránke boli zablokované nasledujúce doplnky:</translation>
<translation id="4428782877951507641">Nastavenie synchronizácie</translation>
<translation id="3648460724479383440">Vybratý prepínač</translation>
<translation id="4654488276758583406">Veľmi malé</translation>
<translation id="6647228709620733774">Adresa URL pre odvolanie certifikačnej autority služby Netscape</translation>
<translation id="4008217099472149670">Zabezpečené pripojenie nie je možné nadviazať kvôli spustenému antivírusovému programu Kaspersky</translation>
<translation id="546411240573627095">Štýl číselnej klávesnice</translation>
<translation id="2972581237482394796">&amp;Dopredu</translation>
<translation id="5895138241574237353">Reštartovať</translation>
<translation id="3726463242007121105">Toto zariadenie nie je možné otvoriť, pretože jeho systém súborov nie je podporovaný.</translation>
<translation id="1858072074757584559">Pripojenie nie je komprimované.</translation>
<translation id="528468243742722775">End</translation>
<translation id="1723824996674794290">&amp;Nové okno</translation>
<translation id="1313405956111467313">Automatická konfigurácia servera proxy</translation>
<translation id="1589055389569595240">Zobraziť pravopis a gramatiku</translation>
<translation id="4364779374839574930">Nenašla sa žiadna tlačiareň, nainštalujte tlačiareň.</translation>
<translation id="7017587484910029005">Zadajte znaky na obrázku nižšie.</translation>
<translation id="9013589315497579992">Chybný certifikát SSL overenia klienta.</translation>
<translation id="8595062045771121608">V tomto prípade je certifikát servera alebo sprostredkovateľský certifikát CA predložený prehliadaču podpísaný pomocou slabého podpisového algoritmu, napr. RSA-MD2. Nedávny výskum počítačových vedcov ukázal, že je tento podpisový algoritmus slabší, ako sa pôvodne myslelo. Dôveryhodné webové stránky ho v súčasnosti takmer nepoužívajú. Tento certifikát mohol byť sfalšovaný. Nemali by ste pokračovať ďalej.</translation>
<translation id="7567293639574541773">&amp;Preskúmať prvok</translation>
<translation id="8392896330146417149">Stav roamingu:</translation>
<translation id="6813971406343552491">&amp;Nie</translation>
<translation id="36224234498066874">Vymazať údaje prehliadania...</translation>
<translation id="3384773155383850738">Maximálny počet návrhov</translation>
<translation id="8530339740589765688">Vybrať podľa domény</translation>
<translation id="8677212948402625567">Zbaliť všetky...</translation>
<translation id="7600965453749440009">Nikdy neprekladať jazyk <ph name="LANGUAGE"/></translation>
<translation id="3208703785962634733">Nepotvrdené</translation>
<translation id="6523841952727744497">Ak chcete aktivovať sieť <ph name="NETWORK_ID"/>, spusťte pred prihlásením reláciu hosťa</translation>
<translation id="5704318649385838512">Kláves CAPS LOCK je zapnutý\nAk ho chcete vypnúť, stlačte naraz obidva klávesy Shift</translation>
<translation id="620329680124578183">Nenačítať (odporúčané)</translation>
<translation id="2653266418988778031">Ak odstránite certifikát Certifikačnej autority (CA), váš prehliadač prestane dôverovať akýmkoľvek certifikátom vydaným príslušnou certifikačnou autoritou.</translation>
<translation id="298068999958468740">Udržiavajte synchronizované všetko alebo si vyberte, ktoré údaje v tomto počítači chcete synchronizovať.</translation>
<translation id="5341849548509163798"><ph name="NUMBER_MANY"/> hours ago</translation>
<translation id="4422428420715047158">Doména:</translation>
<translation id="3602290021589620013">Ukážka</translation>
<translation id="7516602544578411747">Združí každé okno prehliadača s profilom a pridá prepínač profilov do pravého horného rohu. Každý profil má svoje vlastné záložky, rozšírenia, aplikácie a pod.</translation>
<translation id="7082055294850503883">Ignorovať stav klávesu CapsLock a vkladať iba malé písmená</translation>
<translation id="4744603770635761495">Spustiteľná cesta</translation>
<translation id="1800124151523561876">Nebola zaznamenaná žiadna reč.</translation>
<translation id="7814266509351532385">Zmeniť predvolený vyhľadávací nástroj</translation>
<translation id="5376169624176189338">Kliknutím prejdete naspäť. Pri dlhšom stlačení sa zobrazí história.</translation>
<translation id="6310545596129886942">Počet zvyšných sekúnd: <ph name="NUMBER_FEW"/></translation>
<translation id="9181716872983600413">Unicode</translation>
<translation id="1383861834909034572">Otvoriť po prebratí</translation>
<translation id="2492538245231809938">Šifrované typy údajov</translation>
<translation id="5727728807527375859">Rozšírenia, aplikácie a motívy môžu poškodiť váš počítač. Naozaj chcete pokračovať?</translation>
<translation id="3857272004253733895">Schéma rozloženia dvojitého Pinyin</translation>
<translation id="1636842079139032947">Odpojiť tento účet...</translation>
<translation id="6721972322305477112">&amp;Súbor</translation>
<translation id="1076818208934827215">Microsoft Internet Explorer</translation>
<translation id="9056810968620647706">Nenašli sa žiadne zhody.</translation>
<translation id="1901494098092085382">Stav odosielania spätnej väzby</translation>
<translation id="2861301611394761800">Aktualizácia systému je dokončená. Reštartujte systém.</translation>
<translation id="2231238007119540260">Ak odstránite certifikát servera, obnovíte zvyčajné bezpečnostné kontroly servera a server bude musieť používať platný certifikát.</translation>
<translation id="9134410174832249455">Nástroj <ph name="PRODUCT_NAME"/> nemohol načítať webovú stránku, pretože stránkam <ph name="HOST_NAME"/> trvala odpoveď príliš dlho. Webové stránky možno nie sú v prevádzke alebo máte problémy s internetovým pripojením.</translation>
<translation id="2562265053877774071">Niektoré predvoľby sú spravované pomocou rozšírenia.</translation>
<translation id="7624154074265342755">Bezdrôtové siete</translation>
<translation id="3315158641124845231">Skryť <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="3496213124478423963">Oddialiť</translation>
<translation id="2296019197782308739">Metóda EAP:</translation>
<translation id="42981349822642051">Rozbaliť</translation>
<translation id="4013794286379809233">Prihláste sa</translation>
<translation id="7693221960936265065">všetko</translation>
<translation id="1763138995382273070">Disable HTML5 interactive form validation</translation>
<translation id="4920887663447894854">Tieto webové stránky majú zablokované sledovanie vašej polohy na tejto stránke:</translation>
<translation id="8133676275609324831">&amp;Zobraziť v priečinku</translation>
<translation id="26224892172169984">Nepovoliť žiadnym stránkam obsluhovať protokoly</translation>
<translation id="645705751491738698">Pokračovať v blokovaní jazyka JavaScript</translation>
<translation id="4780321648949301421">Uložiť stránku ako...</translation>
<translation id="2551191967044410069">Výnimky geolokácie</translation>
<translation id="3011284594919057757">O formáte Flash</translation>
<translation id="8789464255255332543">Tlač nie je dostupná, pretože stránka, ktorú ste sa pokúšali vytlačiť, bola zatvorená.</translation>
<translation id="4969785127455456148">Album</translation>
<translation id="8178665534778830238">Obsah:</translation>
<translation id="153384433402665971">Doplnok <ph name="PLUGIN_NAME"/> bol zablokovaný, pretože je zastaraný.</translation>
<translation id="2610260699262139870">S&amp;kutočná veľkosť</translation>
<translation id="4535734014498033861">Pripojenie servera proxy zlyhalo.</translation>
<translation id="4693792639927205294">Povoľte Históriu všeobecného poľa v možnostiach synchronizácie. Umožní vám to synchronizovať históriu zadávaných adries URL s ostatnými klientmi, čo napomáha funkcii Automatického dokončovania textu vo všeobecnom poli.</translation>
<translation id="558170650521898289">Overovanie ovládačov hardvéru systému Microsoft Windows</translation>
<translation id="98515147261107953">Na šírku</translation>
<translation id="8974161578568356045">Zistiť automaticky</translation>
<translation id="1818606096021558659">Stránka</translation>
<translation id="5388588172257446328">Používateľské meno:</translation>
<translation id="1657406563541664238">Pomôžte zlepšiť aplikáciu <ph name="PRODUCT_NAME"/> aktivovaním automatického odosielania štatistických údajov o používaní prehliadača a správ o chybách spoločnosti Google.</translation>
<translation id="7982789257301363584">Sieť</translation>
<translation id="8528962588711550376">Prebieha prihlásenie.</translation>
<translation id="1339601241726513588">Doména registrácie:</translation>
<translation id="2336228925368920074">Všetky karty uložiť ako záložky...</translation>
<translation id="4985312428111449076">Karty alebo okná</translation>
<translation id="7481475534986701730">Nedávno navštívené stránky</translation>
<translation id="8503758797520866434">Predvoľby Automatického dopĺňania...</translation>
<translation id="2757031529886297178">FPS counter</translation>
<translation id="6657585470893396449">Heslo</translation>
<translation id="7881483672146086348">Zobraziť účet</translation>
<translation id="1776883657531386793"><ph name="OID"/>: <ph name="INFO"/></translation>
<translation id="1510030919967934016">Sledovanie vašej polohy touto stránkou bolo zablokované.</translation>
<translation id="8848519885565996859">Používateľom definovaný rámec odkazu adresy URL</translation>
<translation id="5255315797444241226">Zadaná prístupová fráza je nesprávna.</translation>
<translation id="6242054993434749861">fax:#<ph name="FAX"/></translation>
<translation id="762917759028004464">Predvolený prehliadač je momentálne <ph name="BROWSER_NAME"/></translation>
<translation id="9213479837033539041">Počet zvyšných sekúnd: <ph name="NUMBER_MANY"/></translation>
<translation id="560442828508350263">Položku „$1“ sa nepodarilo presunúť: $2</translation>
<translation id="300544934591011246">Predchádzajúce heslo</translation>
<translation id="6015796118275082299">Rok</translation>
<translation id="8106242143503688092">Nenačítať (odporúčané)</translation>
<translation id="5078796286268621944">Nesprávny kód PIN</translation>
<translation id="989988560359834682">Úprava adresy</translation>
<translation id="8487678622945914333">Priblížiť</translation>
<translation id="2972557485845626008">Firmvér</translation>
<translation id="735327918767574393">Pri zobrazení tejto webovej stránky nastala chyba. Ak chcete pokračovať, stránku obnovte alebo prejdite na inú.</translation>
<translation id="8028060951694135607">Obnovenie kľúčov spoločnosti Microsoft</translation>
<translation id="6391832066170725637">Súbor alebo adresár sa nenašiel.</translation>
<translation id="577624874850706961">Hľadať súbory cookie</translation>
<translation id="5494920125229734069">Vybrať všetko</translation>
<translation id="2857834222104759979">Súbor manifestu je neplatný.</translation>
<translation id="7931071620596053769">Niektoré z nasledujúcich stránok prestali reagovať. Môžete počkať, kým začnú reagovať, alebo ich nútene ukončiť.</translation>
<translation id="1209866192426315618">Počet zvyšných minút: <ph name="NUMBER_DEFAULT"/></translation>
<translation id="7938958445268990899">Certifikát servera ešte nie je platný.</translation>
<translation id="4569998400745857585">Ponuka obsahujúca skryté rozšírenia</translation>
<translation id="4081383687659939437">Uložiť informácie</translation>
<translation id="1801827354178857021">Bodka</translation>
<translation id="7849443193236180005">Vzor názvu hostiteľa</translation>
<translation id="2179052183774520942">Pridať vyhľadávací mechanizmus</translation>
<translation id="5498951625591520696">Nepodarilo sa pripojiť k serveru.</translation>
<translation id="1621207256975573490">Uložiť &amp;rám ako...</translation>
<translation id="4681260323810445443">Nemáte oprávnenie na prístup k webovej stránke na adrese <ph name="URL"/>. Možno sa budete musieť prihlásiť.</translation>
<translation id="2176444992480806665">Odoslať snímku obrazovky poslednej aktívnej karty</translation>
<translation id="6093888419484831006">Zrušenie aktualizácie...</translation>
<translation id="1165039591588034296">Chyba</translation>
<translation id="2064942105849061141">Použiť motív GTK+</translation>
<translation id="940243171281413888">Odstrániť zámer</translation>
<translation id="2278562042389100163">Otvoriť okno prehliadača</translation>
<translation id="5246282308050205996"><ph name="APP_NAME"/> zlyhala. Aplikáciu reštartujte kliknutím na túto bublinu.</translation>
<translation id="1201895884277373915">Viac z týchto stránok</translation>
<translation id="9218430445555521422">Nastaviť ako predvolený</translation>
<translation id="5027550639139316293">E-mailový certifikát</translation>
<translation id="938582441709398163">Prekryvná vrstva klávesnice</translation>
<translation id="148557595510244003">Niektoré možnosti boli zakázané vaším správcom.</translation>
<translation id="427208986916971462">Pripojenie je komprimované pomocou algoritmu <ph name="COMPRESSION"/>.</translation>
<translation id="8876215549894133151">Formát:</translation>
<translation id="5234764350956374838">Zrušiť</translation>
<translation id="40027638859996362">Presunutie slova</translation>
<translation id="5463275305984126951">Index adresára <ph name="LOCATION"/></translation>
<translation id="5154917547274118687">Pamäť</translation>
<translation id="1493492096534259649">Tento jazyk nie je možné použiť na kontrolu pravopisu</translation>
<translation id="6628463337424475685">Vyhľadávanie <ph name="ENGINE"/></translation>
<translation id="112818052757437142">Adresár s názvom &quot;$1&quot; už existuje. Vyberte iný názov.</translation>
<translation id="2502105862509471425">Pridať novú platobnú kartu...</translation>
<translation id="6937266377577518989">Výber bol skopírovaný do schránky.</translation>
<translation id="4037618776454394829">Odoslať naposledy uloženú snímku obrazovky</translation>
<translation id="182729337634291014">Chyba synchronizácie...</translation>
<translation id="4465830120256509958">brazílska klávesnica</translation>
<translation id="2459861677908225199">Použiť protokol TLS 1.0</translation>
<translation id="4792711294155034829">Nahlásenie p&amp;roblému...</translation>
<translation id="5819484510464120153">Vytvoriť &amp;skratky pre aplikácie...</translation>
<translation id="6845180713465955339">Vydavateľ certifikátu „<ph name="CERTIFICATE_NAME"/>“:</translation>
<translation id="3088325635286126843">&amp;Premenovať...</translation>
<translation id="7531238562312180404">Vzhľadom na to, že služba <ph name="PRODUCT_NAME"/> nemá kontrolu nad spôsobom, akým zaobchádzajú rozšírenia s vašimi osobnými údajmi, boli všetky rozšírenia pre okná inkognito zakázané. V individuálnych prípadoch ich môžete povoliť v
<ph name="BEGIN_LINK"/>správcovi rozšírení<ph name="END_LINK"/>.</translation>
<translation id="5667293444945855280">Škodlivý softvér</translation>
<translation id="8707481173455612936">Oficiálna webová stránka zdroja zvuku</translation>
<translation id="3435845180011337502">Formátovanie alebo rozloženie stránky</translation>
<translation id="6831043979455480757">Preložiť</translation>
<translation id="3587482841069643663">Všetko</translation>
<translation id="6698381487523150993">Vytvorené:</translation>
<translation id="4684748086689879921">Vynechať import</translation>
<translation id="9130015405878219958">Zadali ste neplatný režim.</translation>
<translation id="6615807189585243369">Skopírované: <ph name="BURNT_AMOUNT"/> z <ph name="TOTAL_SIZE"/></translation>
<translation id="4950138595962845479">Možnosti...</translation>
<translation id="4653235815000740718">Pri vytváraní obnovovacieho média OS sa vyskytol problém. Nepodarilo sa nájsť používané zariadenie s ukladacím priestorom.</translation>
<translation id="6732153478633637389">L2TP/IPSec + Predzdieľaný kľúč</translation>
<translation id="6943836128787782965">Príkaz get protokolu HTTP zlyhal</translation>
<translation id="6426222199977479699">Chyba protokolu SSL</translation>
<translation id="5477859212818707683">Oneskorené načítavanie stránok na pozadí</translation>
<translation id="7104784605502674932">Potvrdiť predvoľby synchronizácie</translation>
<translation id="1788636309517085411">Použiť predvolenú pozíciu</translation>
<translation id="1661867754829461514">Chýba kód PIN</translation>
<translation id="422022089431684343">Nastavenia virtuálnej klávesnice</translation>
<translation id="8589311641140863898">Experimentálne rozhrania API rozšírení</translation>
<translation id="2804922931795102237">Zahrnúť systémové informácie</translation>
<translation id="869891660844655955">Dátum ukončenia platnosti</translation>
<translation id="2178614541317717477">Ohrozenie zabezpečenia CA</translation>
<translation id="4449935293120761385">Informácie o Automatickom dopĺňaní</translation>
<translation id="4194570336751258953">Povoliť kliknutie klepnutím</translation>
<translation id="6066742401428748382">Prístup k danej webovej stránke bol odmietnutý</translation>
<translation id="5111692334209731439">&amp;Správca záložiek</translation>
<translation id="8295070100601117548">Chyba servera</translation>
<translation id="5661272705528507004">Karta SIM je zakázaná a nedá sa používať. Kontaktujte svojho poskytovateľa služieb a požiadajte o náhradu.</translation>
<translation id="443008484043213881">Nástroje</translation>
<translation id="2529657954821696995">holandská klávesnica</translation>
<translation id="1128128132059598906">EAP-TTLS</translation>
<translation id="6337534724793800597">Filtrovať pravidlá podľa mena</translation>
<translation id="6585234750898046415">Vyberte si obrázok pre svoj účet, ktorý sa zobrazí na obrazovke prihlásenia.</translation>
<translation id="7957054228628133943">Spravovať blokovanie kontextových okien...</translation>
<translation id="179767530217573436">posledné 4 týždne</translation>
<translation id="2279770628980885996">Pri spracovaní žiadosti serverom nastala neočakávaná situácia.</translation>
<translation id="8079135502601738761">Časť tohto súboru PDF sa nedá zobraziť. Chcete ho otvoriť v programe Adobe Reader?</translation>
<translation id="9123413579398459698">Server proxy FTP</translation>
<translation id="3887875461425980041">Ak sa používa verzia PPAPI platformy Flash, spusťte ju radšej pri každom procese vykreslenia než v špecializovanom procese doplnku.</translation>
<translation id="1751752860232137596">Povoliť experimentálnu implementáciu plynulého posunu.</translation>
<translation id="8534801226027872331">V tomto prípade váš prehliadač prijal certifikát, ktorý obsahuje chyby a nedá sa spracovať. Znamená to, že prehliadač nerozumie informáciám v certifikáte, ktoré sa týkajú identity alebo sa používajú na zabezpečenie pripojenia. Nemali by ste pokračovať.</translation>
<translation id="3608527593787258723">Aktivovať kartu 1</translation>
<translation id="6993929801679678186">Zobraziť predpovede Automatického dopĺňania</translation>
<translation id="4497369307931735818">Vzdialený prístup</translation>
<translation id="1630086885871290594">Textár</translation>
<translation id="1476822615785139447">Správa tlačiarní...</translation>
<translation id="3855676282923585394">Importovať záložky a nastavenia...</translation>
<translation id="1116694919640316211">Informácie</translation>
<translation id="6878031674662373246">Zastaviť synchronizáciu tohto účtu...</translation>
<translation id="8195796306739579529">Šifrovať heslá</translation>
<translation id="4422347585044846479">Upraviť záložku pre túto stránku</translation>
<translation id="2452539774207938933">Prepnúť na používateľa: <ph name="PROFILE_NAME"/></translation>
<translation id="1880905663253319515">Odstrániť certifikát „<ph name="CERTIFICATE_NAME"/>“?</translation>
<translation id="8546306075665861288">Vyrovnávacia pamäť obrázkov</translation>
<translation id="5904093760909470684">Konfigurácia servera proxy</translation>
<translation id="3348643303702027858">Vytvorenie obnovovacieho média OS bolo zrušené.</translation>
<translation id="3391060940042023865">Zlyhal nasledujúci doplnok: <ph name="PLUGIN_NAME"/></translation>
<translation id="4237016987259239829">Chyba sieťového pripojenia</translation>
<translation id="9050666287014529139">Prístupová fráza</translation>
<translation id="5197255632782567636">Internet</translation>
<translation id="8787254343425541995">Povoliť servery proxy pre zdieľané siete</translation>
<translation id="4755860829306298968">Spravovať blokovanie doplnkov...</translation>
<translation id="8879284080359814990">&amp;Zobraziť ako kartu</translation>
<translation id="41293960377217290">Server proxy je server, ktorý funguje ako sprostredkovateľ medzi počítačom a ďalšími servermi. Váš systém je momentálne nakonfigurovaný tak, aby používal server proxy, ale aplikácia
<ph name="PRODUCT_NAME"/>
sa k nemu nemôže pripojiť.</translation>
<translation id="4520722934040288962">Vybrať pomocou premennej opener</translation>
<translation id="3873139305050062481">&amp;Preskúmať prvok</translation>
<translation id="7445762425076701745">Identita servera, ku ktorému ste pripojení, sa nedá úplne overiť. Ste pripojení k serveru, ktorý používa názov platný iba v rámci vašej siete. Externá certifikačná autorita nemôže vlastníctvo názvu nijakým spôsobom overiť. Niektoré certifikačné autority však vydajú certifikát aj pre takéto názvy, a preto sa nedá zaručiť, že ste pripojení k požadovaným webovým stránkam a nie k stránkam útočníka.</translation>
<translation id="1556537182262721003">Nepodarilo sa do profilu presunúť adresár rozšírenia.</translation>
<translation id="5866557323934807206">Vymazať tieto nastavenia pre ďalšie návštevy</translation>
<translation id="5355351445385646029">Stlačením klávesu Space vyberiete kandidáta</translation>
<translation id="6978622699095559061">Vaše záložky</translation>
<translation id="6370820475163108109"><ph name="ORGANIZATION_NAME"/> (<ph name="DOMAIN_NAME"/>)</translation>
<translation id="5453029940327926427">Zavrieť karty</translation>
<translation id="406070391919917862">Aplikácie na pozadí</translation>
<translation id="8820817407110198400">Záložky</translation>
<translation id="3214837514330816581">Odstrániť synchronizované údaje v Informačnom paneli Google</translation>
<translation id="2580170710466019930">Počkajte, kým aplikácia <ph name="PRODUCT_NAME"/> nainštaluje najnovšie aktualizácie systému.</translation>
<translation id="7428061718435085649">Výber 2. a 3. navrhovanej položky pomocou ľavého a pravého klávesu Shift</translation>
<translation id="1070066693520972135">WEP</translation>
<translation id="2850297146577954246">Akýkoľvek hovorený text prenesený pomocou hlasového syntetizátora</translation>
<translation id="1243196447546764522">Zakázať nastavenie súborov cookie tretích strán</translation>
<translation id="206683469794463668">Jednoduchý režim Zhuyin. Automatický výber kandidátov a súvisiace možnosti sú zakázané alebo sa ignorujú.</translation>
<translation id="5191625995327478163">&amp;Nastavenia jazyka...</translation>
<translation id="8833054222610756741">Webové aplikácie CRX-less</translation>
<translation id="4031729365043810780">Pripojenie k sieti</translation>
<translation id="1985136186573666099">Aplikácia <ph name="PRODUCT_NAME"/> používa na pripojenie k sieti nastavenia servera proxy vášho systému.</translation>
<translation id="4808139931410481934">Aktivovať okno 2</translation>
<translation id="6508261954199872201">Aplikácia: <ph name="APP_NAME"/></translation>
<translation id="5585645215698205895">Na&amp;dol</translation>
<translation id="6596816719288285829">Adresa IP</translation>
<translation id="4508265954913339219">Aktivácia zlyhala</translation>
<translation id="8656768832129462377">Nekontrolovať</translation>
<translation id="715487527529576698">Úvodný režim čínštiny: zjednodušená čínština</translation>
<translation id="7475292478930529311">Predvoľby doplnku boli zakázané.</translation>
<translation id="1674989413181946727">Nastavenia protokolu SSL na úrovni počítača:</translation>
<translation id="8703575177326907206">Vaše pripojenie k doméne <ph name="DOMAIN"/> sa nešifruje.</translation>
<translation id="3042282020249392540">Skúste pridať aplikáciu <ph name="PRODUCT_NAME"/> medzi povolené programy vašej brány firewall alebo antivírusového softvéru. Ak už je zaradená medzi povolené programy, skúste ju odtiaľ odstrániť a znova ju tam pridať.</translation>
<translation id="8472623782143987204">hardvérová záloha</translation>
<translation id="4865571580044923428">Spravovať výnimky...</translation>
<translation id="2526619973349913024">Skontrolovať aktualizáciu</translation>
<translation id="3874070094967379652">Použiť prístupovú frázu synchronizácie na šifrovanie mojich údajov</translation>
<translation id="4864369630010738180">Prebieha prihlasovanie...</translation>
<translation id="6500116422101723010">Server momentálne nemôže spracovať žiadosť. Tento kód označuje, že ide o dočasný stav a server bude za nejaký čas opäť funkčný.</translation>
<translation id="1644574205037202324">História</translation>
<translation id="1297175357211070620">Cieľ</translation>
<translation id="479280082949089240">Súbory cookie nastavené touto stránkou</translation>
<translation id="4198861010405014042">Zdieľaný prístup</translation>
<translation id="6204930791202015665">Zobraziť...</translation>
<translation id="5941343993301164315">Prihláste sa do <ph name="TOKEN_NAME"/>.</translation>
<translation id="1046059554679513793">Hops, toto meno sa už používa.</translation>
<translation id="4417229845571722044">Pridať nový e-mail</translation>
<translation id="8049151370369915255">Prispôsobiť písma...</translation>
<translation id="2886862922374605295">Hardvér:</translation>
<translation id="4497097279402334319">Nepodarilo sa pripojiť k sieti.</translation>
<translation id="5303618139271450299">Táto webová stránka sa nenašla</translation>
<translation id="4256316378292851214">Uložiť &amp;video ako...</translation>
<translation id="3528171143076753409">Certifikát servera nie je dôveryhodný.</translation>
<translation id="6518014396551869914">&amp;Kopírovať obrázok</translation>
<translation id="3236997602556743698">Súprava 3 (390)</translation>
<translation id="542155483965056918"><ph name="NUMBER_ZERO"/> mins ago</translation>
<translation id="289426338439836048">Iná mobilná sieť...</translation>
<translation id="3986287159189541211">Chyba protokolu HTTP <ph name="ERROR_NUMBER"/> (<ph name="ERROR_NAME"/>): <ph name="ERROR_TEXT"/></translation>
<translation id="3225319735946384299">Podpisovanie kódu</translation>
<translation id="3118319026408854581">Pomocník aplikácie <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="2422426094670600218">&lt;bez názvu&gt;</translation>
<translation id="2012766523151663935">Revízia firmvéru:</translation>
<translation id="4120898696391891645">Stránka sa nenačíta</translation>
<translation id="6060685159320643512">Opatrne, tieto experimenty môžu spôsobiť problémy</translation>
<translation id="5829990587040054282">Uzamknúť obrazovku alebo vypnúť</translation>
<translation id="7800304661137206267">Pripojenie je šifrované pomocou štandardu <ph name="CIPHER"/> s algoritmom <ph name="MAC"/> pre overovanie správ a mechanizmom výmeny kľúčov <ph name="KX"/>.</translation>
<translation id="7706319470528945664">portugalská klávesnica</translation>
<translation id="5584537427775243893">Importovanie</translation>
<translation id="9128870381267983090">Pripojiť k sieti</translation>
<translation id="4181841719683918333">Jazyky</translation>
<translation id="6535131196824081346">Táto chyba sa môže vyskytnúť pri pripájaní k zabezpečenému serveru (HTTPS).
Znamená to, že server sa pokúša nadviazať zabezpečené spojenie, ale kvôli
nesprávnej konfigurácii nebude spojenie vôbec zabezpečené!
<ph name="LINE_BREAK"/> V takom prípade je
server potrebné opraviť. Prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME"/> nebude používať nezabezpečené spojenie, pretože
chráni vaše osobné údaje.</translation>
<translation id="5235889404533735074">Synchronizácia prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME"/> vám zjednoduší zdieľanie údajov (napríklad záložiek alebo predvolieb) medzi vašimi počítačmi.
<ph name="PRODUCT_NAME"/> po prihlásení pomocou účtu Google synchronizuje údaje ich uložením online v službe Google.</translation>
<translation id="6533668113756472185">Formátovanie alebo rozloženie stránky</translation>
<translation id="5640179856859982418">švajčiarska klávesnica</translation>
<translation id="1662837784918284394">(žiadne)</translation>
<translation id="5910363049092958439">Uložiť &amp;obrázok ako...</translation>
<translation id="1363055550067308502">Prepnúť do režimu s plnou alebo polovičnou šírkou</translation>
<translation id="3108967419958202225">Vybrať...</translation>
<translation id="6451650035642342749">Odstrániť nastavenia automatického otvárania</translation>
<translation id="5948544841277865110">Pridať súkromnú sieť</translation>
<translation id="7121570032414343252">Počet sekúnd: <ph name="NUMBER_TWO"/></translation>
<translation id="1378451347523657898">Neodoslať snímku obrazovky</translation>
<translation id="5098629044894065541">Hebrejské</translation>
<translation id="5098647635849512368">Absolútnu cestu k adresáru na zbalenie nie je možné nájsť.</translation>
<translation id="933712198907837967">Diners Club</translation>
<translation id="6380224340023442078">Nastavenia obsahu...</translation>
<translation id="950108145290971791">Chcete povoliť funkciu Dynamické vyhľadávanie, ktorá zrýchľuje vyhľadávanie a prehliadanie?</translation>
<translation id="5486326529110362464">Vstupná hodnota pre súkromný kľúč musí existovať.</translation>
<translation id="8190907767443402387">Odoslaním spätnej väzby pomôžete vylepšiť prehliadač Chrome</translation>
<translation id="9039663905644212491">PEAP</translation>
<translation id="62780591024586043">Experimentálne lokalizačné funkcie</translation>
<translation id="8584280235376696778">&amp;Otvoriť video na novej karte</translation>
<translation id="2845382757467349449">Vždy zobraziť panel so záložkami</translation>
<translation id="3053013834507634016">Použitie kľúča certifikátu</translation>
<translation id="4487088045714738411">belgická klávesnica</translation>
<translation id="7511635910912978956">Počet zvyšných hodín: <ph name="NUMBER_FEW"/></translation>
<translation id="2152580633399033274">Zobraziť všetky obrázky (odporúča sa)</translation>
<translation id="7894567402659809897">Kliknite na položku
<ph name="BEGIN_BOLD"/>Štart<ph name="END_BOLD"/>,
kliknite na možnosť
<ph name="BEGIN_BOLD"/>Spustiť<ph name="END_BOLD"/>,
zadajte dopyt
<ph name="BEGIN_BOLD"/>%windir%\\network diagnostic\\xpnetdiag.exe<ph name="END_BOLD"/><ph name="BEGIN_BOLD"/>,
a kliknite na tlačidlo OK<ph name="END_BOLD"/>.</translation>
<translation id="2934952234745269935">Menovka zväzku</translation>
<translation id="6272247697534482847">Disable GPU VSync</translation>
<translation id="3589447798447761053">Prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME"/> zistil, že program Kaspersky prerušuje zabezpečené pripojenie. Spravidla sa nejedná o bezpečnostný problém, pretože softvér Kaspersky býva spustený na tom istom počítači. Z dôvodu nekompatibility s určitými vlastnosťami zabezpečeného pripojenia prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME"/> musia byť produkty Kaspersky nakonfigurované tak, aby pripojenie nerušili. Kliknutím na odkaz „Viac informácií“ zobrazíte pokyny k možnostiam konfigurácie, ktoré by mali byť zakázané.</translation>
<translation id="6431347207794742960">Prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME"/> nastaví automatické aktualizácie pre všetkých používateľov tohto počítača.</translation>
<translation id="4973698491777102067">Vymazať nasledujúce položky z:</translation>
<translation id="6074963268421707432">Nepovoliť žiadnym stránkam zobrazovať upozornenia na pracovnej ploche</translation>
<translation id="6273404661268779365">Pridať nové číslo faxu</translation>
<translation id="1995173078718234136">Prebieha skenovanie obsahu...</translation>
<translation id="5979681173469464041">Prejsť na ďalší panel</translation>
<translation id="4735819417216076266">Štýl vstupu medzery</translation>
<translation id="2977095037388048586">Pokúsili ste sa o prístup na doménu <ph name="DOMAIN"/>, v skutočnosti však išlo o prístup na server, ktorý sa identifikoval ako doména <ph name="DOMAIN2"/>. Príčinou môže byť nesprávna konfigurácia servera alebo niečo vážnejšie. Útočník vo vašej sieti sa vás môže pokúšať dostať na falošnú verziu (a potenciálne škodlivú) domény <ph name="DOMAIN3"/>. Nemali by ste pokračovať.</translation>
<translation id="220138918934036434">Tlačidlo Skryť</translation>
<translation id="5374359983950678924">Zmeniť obrázok</translation>
<translation id="2859738163554174612">Nikdy neponúkať prihlásenie</translation>
<translation id="5158548125608505876">Nesynchronizovať moje heslá</translation>
<translation id="2167276631610992935">JavaScript</translation>
<translation id="6974306300279582256">Povoliť upozornenia zo stránok <ph name="SITE"/></translation>
<translation id="492914099844938733">Zobraziť nekompatibilné položky</translation>
<translation id="5233638681132016545">Nová karta</translation>
<translation id="6567688344210276845">Nepodarilo sa načítať ikonu „<ph name="ICON"/>“ akcie stránky.</translation>
<translation id="5210365745912300556">Zatvoriť kartu</translation>
<translation id="8628085465172583869">Názov hostiteľského servera:</translation>
<translation id="498765271601821113">Pridať platobnú kartu</translation>
<translation id="7694379099184430148"><ph name="FILENAME"/> – Neznámy typ súboru.</translation>
<translation id="1992397118740194946">Nie je nastavené</translation>
<translation id="7966826846893205925">Spravovať nastavenia Automatického dopĺňania...</translation>
<translation id="8556732995053816225">Rozlišovať &amp;malé a VEĽKÉ písmená</translation>
<translation id="3718720264653688555">Virtuálna klávesnica</translation>
<translation id="3504135463003295723">Názov skupiny:</translation>
<translation id="2651472069264772588">Vloženie zlyhalo, systémová chyba súboru: $1'</translation>
<translation id="3314070176311241517">Povoliť všetkým webovým stránkam spúšťať jazyk JavaScript (odporúča sa)</translation>
<translation id="2406911946387278693">Spravujte svoje zariadenia z cloudu</translation>
<translation id="7419631653042041064">katalánska klávesnica</translation>
<translation id="3897092660631435901">Ponuka</translation>
<translation id="7024867552176634416">Vyberte odnímateľné zariadenie s ukladacím priestorom, ktoré sa má použiť</translation>
<translation id="8553075262323480129">Prekladanie zlyhalo, pretože sa nepodarilo určiť jazyk stránky.</translation>
<translation id="7794058097940213561">Formátovať zariadenie</translation>
<translation id="4381849418013903196">Dvojbodka</translation>
<translation id="8368859634510605990">&amp;Otvoriť všetky záložky</translation>
<translation id="1103523840287552314">Vždy preložiť nasledujúci jazyk: <ph name="LANGUAGE"/></translation>
<translation id="2263497240924215535">(Zakázané)</translation>
<translation id="2042078858148122628">Server <ph name="HOST_NAME"/> sa nepodarilo nájsť, pretože vyhľadanie DNS zlyhalo. DNS je webová služba, ktorá prevádza názov webových stránok na ich internetovú adresu. Táto chyba je najčastejšie spôsobená tým, že neexistuje pripojenie k Internetu alebo je nesprávna konfigurácia siete. Môže byť tiež spôsobená nereagujúcim serverom DNS alebo bránou firewall, ktorá programu <ph name="PRODUCT_NAME"/> bráni v prístupe ku sieti.</translation>
<translation id="2159087636560291862">V tomto prípade nebol certifikát overený treťou stranou, ktorá je pre počítač dôveryhodná. Certifikát môže vytvoriť ktokoľvek. Tak isto ho môže vydávať za akékoľvek webové stránky. Práve z tohto dôvodu musí byť verifikovaný dôveryhodnou treťou stranou. Bez overenia sú informácie o identite v certifikáte bezcenné. Preto nie je možné overiť, že komunikujete s webom <ph name="DOMAIN"/> a nie s útočníkom s vlastným certifikátom, ktorý prehlasuje, že patrí webu <ph name="DOMAIN2"/>. Nemali by ste pokračovať.</translation>
<translation id="58625595078799656">Prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME"/> vyžaduje šifrovanie údajov pomocou hesla Google alebo vlastnej prístupovej frázy.</translation>
<translation id="8017335670460187064"><ph name="LABEL"/></translation>
<translation id="6840184929775541289">Nie je certifikačnou autoritou</translation>
<translation id="6099520380851856040">Výskyt <ph name="CRASH_TIME"/></translation>
<translation id="1369377266651547198">Ak je prepojenie profilu s účtom Google povolené, budú poverenia účtu pridané do úložiska súborov cookie a do prehliadača už nebude treba znovu zadávať používateľské meno a heslo. Návšteva prihlasovacej stránky účtu Google spustí informačný panel, ktorý umožňuje jednoduché prihlásenie do pripojeného účtu. Ak profil nie je prepojený s účtom Google, predbežné a automatické prihlásenie je bez ohľadu na tento príznak vždy zakázané.</translation>
<translation id="144518587530125858">Súbor „<ph name="IMAGE_PATH"/>“ sa pre motív nepodarilo načítať.</translation>
<translation id="7925285046818567682">Čakanie na <ph name="HOST_NAME"/>...</translation>
<translation id="2553440850688409052">Skryť tento doplnok</translation>
<translation id="3280237271814976245">Uložiť &amp;ako...</translation>
<translation id="8301162128839682420">Pridať jazyk:</translation>
<translation id="7658239707568436148">Zrušiť</translation>
<translation id="8695825812785969222">Otvoriť &amp;umiestnenie...</translation>
<translation id="4538417792467843292">Odstrániť slovo</translation>
<translation id="8412392972487953978">Rovnakú prístupovú frázu musíte zadať dvakrát.</translation>
<translation id="9121814364785106365">Otvoriť ako pevnú kartu</translation>
<translation id="6996264303975215450">Webová stránka, úplná</translation>
<translation id="3435896845095436175">Povoliť</translation>
<translation id="5849294688757445020">GPU compositing on all pages (Kompozícia pomocou grafickej karty na všetkých stránkach)</translation>
<translation id="1891668193654680795">Dôverovať tomuto certifikátu na identifikáciu tvorcov softvéru.</translation>
<translation id="5078638979202084724">Uložiť všetky karty ako záložky</translation>
<translation id="5585118885427931890">Nepodarilo sa vytvoriť adresár záložiek.</translation>
<translation id="2154710561487035718">Kopírovať adresu URL</translation>
<translation id="5510687173983454382">Ovládajte, ktorí používatelia sa môžu do zariadenia prihlásiť, a nakonfigurujte, či budú povolené relácie prehliadania pre hostí.</translation>
<translation id="3241680850019875542">Vyberte koreňový adresár rozšírenia, ktoré chcete zbaliť. Ak chcete rozšírenie aktualizovať, vyberte tiež súbor súkromného kľúča, ktorý sa má znova použiť.</translation>
<translation id="7500424997253660722">Obmedzená skupina:</translation>
<translation id="657402800789773160">&amp;Obnoviť túto stránku</translation>
<translation id="6163363155248589649">&amp;Normálny</translation>
<translation id="490074449735753175">Použiť webovú službu na opravu pravopisných chýb</translation>
<translation id="7972714317346275248">Štandard PKCS #1 SHA-384 so šifrovaním RSA</translation>
<translation id="3020990233660977256">Sériové číslo: <ph name="SERIAL_NUMBER"/></translation>
<translation id="8426519927982004547">HTTPS/SSL</translation>
<translation id="8216781342946147825">Všetky údaje vo vašom počítači a webové stránky, ktoré navštívite</translation>
<translation id="5548207786079516019">Toto je sekundárna inštalácia prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME"/> – nemôže byť nastavený ako váš predvolený prehliadač.</translation>
<translation id="8142041167538903585">Ľutujeme, chyba! Pri formátovaní sa vyskytli určité chyby...</translation>
<translation id="3984413272403535372">Pri podpisovaní rozšírenia sa vyskytla chyba.</translation>
<translation id="8807083958935897582">Aplikácia <ph name="PRODUCT_NAME"/> umožňuje vyhľadávanie na webe pomocou všeobecného poľa. Vyberte vyhľadávací nástroj, ktorý chcete použiť:</translation>
<translation id="9208886416788010685">Program Adobe Reader je zastaraný</translation>
<translation id="3373604799988099680">Rozšírenia alebo aplikácie</translation>
<translation id="318408932946428277">Po zatvorení prehliadača vymazať súbory cookie a ďalšie údaje webových stránok a doplnkov</translation>
<translation id="8725178340343806893">Obľúbené položky/záložky</translation>
<translation id="5177526793333269655">Zobrazenie miniatúr</translation>
<translation id="655384502888039633">Počet používateľov: <ph name="USER_COUNT"/></translation>
<translation id="8926389886865778422">Túto otázku už nezobrazovať</translation>
<translation id="6985235333261347343">Agent pre obnovenie kľúčov spoločnosti Microsoft</translation>
<translation id="3605499851022050619">diagnostická stránka Safe Browsing (bezpečné prehliadanie)</translation>
<translation id="4417271111203525803">Adresa – riadok 2</translation>
<translation id="7617095560120859490">Povedzte nám, čo sa deje. (povinné)</translation>
<translation id="5618333180342767515">(môže to trvať niekoľko minút)</translation>
<translation id="1697820107502723922">Archívy</translation>
<translation id="938470336146445890">Nainštalujte si používateľský certifikát.</translation>
<translation id="5399884481423204214">Odoslanie spätnej väzby používateľa zlyhalo: $1</translation>
<translation id="4307992518367153382">Základy</translation>
<translation id="8480417584335382321">Priblíženie stránky:</translation>
<translation id="3872166400289564527">Externý ukladací priestor</translation>
<translation id="5912378097832178659">&amp;Upraviť vyhľadávacie mechanizmy...</translation>
<translation id="8272426682713568063">Kreditné karty</translation>
<translation id="3749289110408117711">Názov súboru</translation>
<translation id="3173397526570909331">Zastaviť synchronizáciu</translation>
<translation id="5538092967727216836">Znova načítať rámec</translation>
<translation id="4813345808229079766">Pripojenie</translation>
<translation id="411666854932687641">Súkromná pamäť</translation>
<translation id="119944043368869598">Vymazať všetko</translation>
<translation id="3467848195100883852">Povoliť automatickú opravu pravopisu</translation>
<translation id="1336254985736398701">Zobraziť &amp;informácie o stránke</translation>
<translation id="7550830279652415241">bookmarks_<ph name="DATESTAMP"/>.html</translation>
<translation id="2120194937135899861">Aktivovať okno 4</translation>
<translation id="6828153365543658583">Obmedziť prihlásenie na nasledujúcich používateľov:</translation>
<translation id="1652965563555864525">Stl&amp;miť</translation>
<translation id="4200983522494130825">Nová &amp;karta</translation>
<translation id="7979036127916589816">Chyba synchronizácie</translation>
<translation id="1029317248976101138">Lupa</translation>
<translation id="5142191085798409035">Opýtať sa, keď sa stránky pokúšajú zaregistrovať zámery (odporúčané)</translation>
<translation id="5455790498993699893"><ph name="ACTIVE_MATCH"/> z <ph name="TOTAL_MATCHCOUNT"/></translation>
<translation id="8890069497175260255">Typ klávesnice</translation>
<translation id="1202290638211552064">Počas čakania na odpoveď od nadradeného servera vypršala platnosť brány alebo servera proxy.</translation>
<translation id="7765158879357617694">Presunúť</translation>
<translation id="5731751937436428514">Vietnamská metóda vstupu (VIQR)</translation>
<translation id="8412144371993786373">Pridať aktuálnu stránku medzi záložky</translation>
<translation id="7615851733760445951">&lt;žiadny vybratý súbor cookie&gt;</translation>
<translation id="469553822757430352">Heslo pre konkrétnu aplikáciu je neplatné.</translation>
<translation id="2493021387995458222">Vyberte možnosť „po jednom slove“</translation>
<translation id="5279600392753459966">Blokovať všetky</translation>
<translation id="6846298663435243399">Prebieha načítanie…</translation>
<translation id="5723508132121499792">Na pozadí nie sú spustené žiadne aplikácie</translation>
<translation id="7392915005464253525">Znovu o&amp;tvoriť zatvorené okno</translation>
<translation id="7376443945512294291">Povoliť synchronizáciu otvorených kariet</translation>
<translation id="1144684570366564048">Spravovať výnimky...</translation>
<translation id="7400418766976504921">Adresa URL</translation>
<translation id="1541725072327856736">Katakana polovičnej šírky</translation>
<translation id="7456847797759667638">Otvoriť umiestnenie...</translation>
<translation id="1388866984373351434">Údaje prehliadania</translation>
<translation id="3754634516926225076">Nesprávny kód PIN. Skúste to znova.</translation>
<translation id="7378627244592794276">Nie</translation>
<translation id="2800537048826676660">Použiť tento jazyk na kontrolu pravopisu</translation>
<translation id="68541483639528434">Zatvoriť ostatné karty</translation>
<translation id="941543339607623937">Neplatný súkromný kľúč.</translation>
<translation id="6499058468232888609">Pri komunikácii so službou správy zariadenia sa vyskytla chyba siete.</translation>
<translation id="4433862206975946675">Importovať údaje z iného prehliadača...</translation>
<translation id="4022426551683927403">Prid&amp;ať do slovníka</translation>
<translation id="2897878306272793870">Naozaj chcete otvoriť tento počet kariet: <ph name="TAB_COUNT"/>?</translation>
<translation id="312759608736432009">Výrobca zariadenia:</translation>
<translation id="362276910939193118">Zobraziť celú históriu</translation>
<translation id="6079696972035130497">Bez obmedzenia</translation>
<translation id="4365411729367255048">nemecká klávesnica s rozložením klávesov Neo 2</translation>
<translation id="6348657800373377022">Pole s výberom</translation>
<translation id="8064671687106936412">Kľúč:</translation>
<translation id="2218515861914035131">Vložiť ako jednoduchý text</translation>
<translation id="1725149567830788547">Zobraziť &amp;ovládacie prvky</translation>
<translation id="3528033729920178817">Táto stránka sleduje vašu polohu.</translation>
<translation id="5518584115117143805">Certifikát na šifrovanie e-mailov</translation>
<translation id="9203398526606335860">&amp;Profilovanie povolené</translation>
<translation id="4307281933914537745">Viac informácií o obnovení systému</translation>
<translation id="2849936225196189499">Kritické</translation>
<translation id="9001035236599590379">Typ MIME</translation>
<translation id="1408167824939409937">Kompaktný navigačný panel</translation>
<translation id="5612754943696799373">Povoliť prevzatie?</translation>
<translation id="347699201225182431">Toto rozšírenie je zakázané.</translation>
<translation id="2565875069387440417">Prihláste sa pomocou svojho účtu Google</translation>
<translation id="3464868340187708956">Pridať nového používateľa</translation>
<translation id="6353618411602605519">chorvátska klávesnica</translation>
<translation id="5515810278159179124">Nepovoliť žiadnym webovým stránkam sledovať moju fyzickú polohu</translation>
<translation id="5999606216064768721">Použiť záhlavie okna systému a orámovanie</translation>
<translation id="904752364881701675">Vľavo dole</translation>
<translation id="3398951731874728419">Informácie o chybe:</translation>
<translation id="8943805475239098364">Hľadať pomocou novej stránky <ph name="NEW_GOOGLE_HOST"/> namiesto súčasnej stránky <ph name="CURRENT_GOOGLE_HOST"/>?</translation>
<translation id="3813510441224209252">Čaká sa na formátovanie</translation>
<translation id="1464570622807304272">Vyskúšajte to. Zadajte výraz „orchidey“ a stlačte kláves Enter.</translation>
<translation id="8026684114486203427">Ak chcete používať službu Chrome Web Store, musíte sa prihlásiť pomocou účtu Google.</translation>
<translation id="1486096554574027028">Vyhľadávanie hesiel</translation>
<translation id="4631887759990505102">Interpret</translation>
<translation id="3845608881815490588">Niektoré možnosti boli zakázané správcom a ostatné sú spravované rozšírením.</translation>
<translation id="8417276187983054885">Nastavenie služby <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="3056462238804545033">Hops! Pri overovaní vašej totožnosti sa vyskytla chyba. Skontrolujte svoje prihlasovacie údaje a skúste to znova.</translation>
<translation id="2018352199541442911">Je nám ľúto, ale vaše externé pamäťové zariadenie nie je momentálne podporované.</translation>
<translation id="5298420986276701358">Po prihlásení pomocou účtu služby Google Apps môžete z cloudu vzdialene spravovať konfiguráciu zariadenia so systémom <ph name="PRODUCT_NAME"/>.</translation>
<translation id="2678063897982469759">Znova povoliť</translation>
<translation id="2939276286614236651">Prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME"/> nemohol synchronizovať vaše údaje, pretože vaše prihlasovacie údaje účtu sú zastarané.</translation>
<translation id="1779766957982586368">Zavrieť okno</translation>
<translation id="4850886885716139402">Zobraziť</translation>
<translation id="89217462949994770">Príliš mnohokrát ste zadali nesprávny kód PIN. Ak chcete získať nový 8-ciferný kľuč na odomknutie kódu PIN, kontaktujte <ph name="CARRIER_ID"/>.</translation>
<translation id="5920618722884262402">Blokovať urážlivé slová</translation>
<translation id="5120247199412907247">Rozšírená konfigurácia</translation>
<translation id="5922220455727404691">Použiť protokol SSL 3.0</translation>
<translation id="1368352873613152012">Pravidlá ochrany osobných údajov služby Bezpečné prehliadanie</translation>
<translation id="5105859138906591953">Ak chcete do prehliadača Chrome importovať záložky z Panela s nástrojmi, musíte byť prihlásení do svojho účtu Google. Prihláste sa a skúste import znova.</translation>
<translation id="8899851313684471736">Otvoriť odkaz v novom &amp;okne</translation>
<translation id="4110342520124362335">Boli zablokované súbory cookie zo stránok <ph name="DOMAIN"/>.</translation>
<translation id="3303818374450886607">Kópie</translation>
<translation id="2019718679933488176">&amp;Otvoriť zvuk na novej karte</translation>
<translation id="1031362278801463162">Načítava sa ukážka</translation>
<translation id="4409697491990005945">Okraje</translation>
<translation id="4138267921960073861">Zobraziť používateľské mená a fotografie na prihlasovacej obrazovke</translation>
<translation id="7465778193084373987">Netscape – adresa URL pre zrušenie certifikátu</translation>
<translation id="5976690834266782200">Pridá položky do kontextovej ponuky karty na zoskupovanie kariet.</translation>
<translation id="4755240240651974342">fínska klávesnica</translation>
<translation id="7421925624202799674">&amp;Zobraziť zdrojový kód stránky</translation>
<translation id="3940082421246752453">Server nepodporuje verziu protokolu HTTP použitú v žiadosti.</translation>
<translation id="5481220874745676347">Prispôsobiť používateľa: <ph name="PROFILE_NAME"/></translation>
<translation id="661719348160586794">Tu sa zobrazia vaše uložené heslá.</translation>
<translation id="6686490380836145850">Zatvoriť karty vpravo</translation>
<translation id="5608669887400696928">Počet hodín: <ph name="NUMBER_DEFAULT"/></translation>
<translation id="2624449429763181457">Stlačením klávesov Ctrl, Alt alebo Shift zobrazíte klávesové skratky pre tieto modifikátory.</translation>
<translation id="6645984541666123347">Zobrazuje množstvo voľnej pamäte v stavovej oblasti. Kliknutím na ponuku získate viac informácií o systémovej pamäti.</translation>
<translation id="8844709414456935411">Prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME"/> zistil, že
produkt spoločnosti ESET prerušuje zabezpečené pripojenia. Väčšinou sa nejedná
o bezpečnostný problém, pretože softvér spoločnosti ESET je zvyčajne spustený na
rovnakom počítači. Avšak z dôvodu nekompatibility určitých vlastností
zabezpečených pripojení prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME"/> musia byť produkty spoločnosti ESET nakonfigurované, aby
pripojenie neprerušovali. Kliknutím na odkaz „Viac informácií“ zobrazíte pokyny.</translation>
<translation id="3936877246852975078">Žiadosti na tento server boli dočasne pozastavené.</translation>
<translation id="1829483195200467833">Odstránenie nastavení automatického otvárania</translation>
<translation id="2359244647993923521">Niektoré predvoľby boli zakázané správcom a ostatné sú spravované pomocou rozšírenia.</translation>
<translation id="2738771556149464852">Nie po</translation>
<translation id="5774515636230743468">Manifest:</translation>
<translation id="719464814642662924">Visa</translation>
<translation id="7474889694310679759">kanadskoanglická klávesnica</translation>
<translation id="1817871734039893258">Obnovenie súboru Microsoft</translation>
<translation id="2423578206845792524">Uložiť &amp;obrázok ako...</translation>
<translation id="6954850746343724854">Povoliť technológiu Native client pre všetky webové aplikácie (aj tie, ktoré nie sú nainštalované z Internetového obchodu Chrome).</translation>
<translation id="6839929833149231406">Oblasť</translation>
<translation id="9068931793451030927">Cesta:</translation>
<translation id="2166105301751167082">Správa zámerov...</translation>
<translation id="283278805979278081">Odfotiť.</translation>
<translation id="7320906967354320621">Nečinná</translation>
<translation id="1407050882688520094">V súbore máte certifikáty, ktoré identifikujú tieto certifikačné autority:</translation>
<translation id="1051694321716046412">Prispôsobiť používateľa...</translation>
<translation id="4287689875748136217">Webovú stránku nie je možné načítať, pretože server neodoslal žiadne údaje.</translation>
<translation id="1634788685286903402">Dôverovať tomuto certifikátu na identifikáciu e-mailových používateľov.</translation>
<translation id="3154015489111064513">Použiť protokol DHCP</translation>
<translation id="8642489171979176277">Importované z Panela s nástrojmi Google</translation>
<translation id="4142744419835627535">Instant Autocomplete Immediately</translation>
<translation id="4684427112815847243">Synchronizovať všetko</translation>
<translation id="1125520545229165057">Dvorak (Hsu)</translation>
<translation id="8940229512486821554">Spustiť príkaz rozšírenia <ph name="EXTENSION_NAME"/>: <ph name="SEARCH_TERMS"/></translation>
<translation id="2232876851878324699">Súbor obsahoval jeden certifikát, ktorý nebol importovaný:</translation>
<translation id="7787129790495067395">Momentálne používate prístupovú frázu. Ak ste svoju prístupovú frázu zabudli, môžete pomocou Informačného panela Google obnoviť synchronizáciu a odstrániť tak svoje údaje zo serverov Google.</translation>
<translation id="2686759344028411998">Nenašli sa žiadne načítané moduly.</translation>
<translation id="572525680133754531">Vykreslí orámovanie okolo zložených vrstiev vykresľovania, čím pomôže ladiť a študovať kompozíciu vrstiev.</translation>
<translation id="37613671848467444">Otvoriť v &amp;okne inkognito</translation>
<translation id="2519040785135695148">Stránkam bolo zabránené v registrácii vlastného obslužného nástroja adries URL.</translation>
<translation id="3317459757438853210">Obojstranne</translation>
<translation id="8788054318005539616">Zastavenie synchronizácie tohto účtu</translation>
<translation id="2011110593081822050">Webový pracovník: <ph name="WORKER_NAME"/></translation>
<translation id="3294437725009624529">Hosť</translation>
<translation id="350069200438440499">Názov súboru:</translation>
<translation id="6232017090690406397">Batéria</translation>
<translation id="9058204152876341570">Niečo chýba</translation>
<translation id="8494979374722910010">Zlyhal pokus o pripojenie k serveru.</translation>
<translation id="7810202088502699111">Na tejto stránke boli zablokované kontextové okná.</translation>
<translation id="8190698733819146287">Prebieha prispôsobenie jazykov a vstupu...</translation>
<translation id="3808873045540128170">Karta je zrušená!</translation>
<translation id="3452404311384756672">Interval načítania:</translation>
<translation id="646727171725540434">HTTP proxy</translation>
<translation id="7576690715254076113">Kompletovať</translation>
<translation id="6355108086588020252">Niektoré nastavenia boli zakázané správcom.</translation>
<translation id="1006316751839332762">Prístupová fráza šifrovania</translation>
<translation id="8795916974678578410">Nové okno</translation>
<translation id="2733275712367076659">Máte certifikáty z týchto organizácií, ktoré vás identifikujú:</translation>
<translation id="4801512016965057443">Povoliť roaming pre mobilné dáta</translation>
<translation id="2515586267016047495">Alt</translation>
<translation id="4839122884004914586">Prepísať zoznam softvérového vykresľovania</translation>
<translation id="2046040965693081040">Použiť aktuálne stránky</translation>
<translation id="3798449238516105146">Verzia</translation>
<translation id="5764483294734785780">Uložiť &amp;audio ako...</translation>
<translation id="5252456968953390977">Roaming</translation>
<translation id="8744641000906923997">Romaji</translation>
<translation id="8507996248087185956">Počet minút: <ph name="NUMBER_DEFAULT"/></translation>
<translation id="4845656988780854088">Synchronizovať iba nastavenia a údaje, ktoré boli\nzmenené po poslednom prihlásení\n(vyžaduje vaše predchádzajúce heslo)</translation>
<translation id="348620396154188443">Povoliť všetkým webovým stránkam zobrazovať upozornenia na pracovnej ploche</translation>
<translation id="8214489666383623925">Otvoriť súbor...</translation>
<translation id="4583537898417244378">Neplatný alebo poškodený súbor.</translation>
<translation id="5230160809118287008">Počet teleportovaných kôz</translation>
<translation id="1701567960725324452">Po zastavení synchronizácie ostanú na oboch miestach údaje uložené v tomto počítači aj údaje uložené v účte Google. Ak však pridáte nové údaje alebo svoje údaje zmeníte, k vzájomnej synchronizácii už nedôjde.</translation>
<translation id="7761701407923456692">Certifikát servera sa nezhoduje s adresou URL.</translation>
<translation id="3885155851504623709">Farnosť</translation>
<translation id="4910171858422458941">Nie je možné povoliť doplnky, ktoré boli zakázané podnikovým pravidlom</translation>
<translation id="4495419450179050807">Nezobrazovať na tejto stránke</translation>
<translation id="3096212521773120572">Aktivovať okno 6</translation>
<translation id="1225544122210684390">Zariadenie s pevným diskom</translation>
<translation id="5560242443494923856">Povoliť odkazy vo všeobecnom poli.</translation>
<translation id="939736085109172342">Nový priečinok</translation>
<translation id="4933484234309072027">vložené do <ph name="URL"/></translation>
<translation id="5554720593229208774">E-mailová certifikačná autorita</translation>
<translation id="862750493060684461">Vyrovnávacia pamäť CSS</translation>
<translation id="7690853182226561458">Pridať &amp;priečinok...</translation>
<translation id="7968982339740310781">Zobraziť podrobnosti</translation>
<translation id="8036733667327328174">Nepovoliť žiadnym stránkam registráciu zámerov</translation>
<translation id="2832519330402637498">Vľavo hore</translation>
<translation id="6749695674681934117">Zadajte názov nového priečinka</translation>
<translation id="6204994989617056362">Pri zabezpečenom „podaní rúk“ chýbalo rozšírenie opätovného vyjednávania SSL. Pri niektorých webových stránkach, ktoré podporujú takéto rozšírenie, vyžaduje prehliadač Chrome bezpečnejšie „podanie rúk“, aby tak zabránil skupine známych útokov. Vynechanie tohto rozšírenia naznačuje, že do vášho pripojenia niekto počas prenosu zasiahol a bolo zmanipulované.</translation>
<translation id="6679492495854441399">Hops! Pri registrácii tohto zariadenia sa vyskytla chyba sieťovej komunikácie. Skontrolujte svoje internetové pripojenie a skúste to znova.</translation>
<translation id="2879755071890315043">Počkajte, kým nastavíme mobilnú sieť.</translation>
<translation id="7789962463072032349">pozastaviť</translation>
<translation id="121827551500866099">Zobraziť všetky prevzaté súbory...</translation>
<translation id="1562633988311880769">Prihlásiť sa do služby <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="5949910269212525572">Adresu DNS servera nie je možné rozpoznať.</translation>
<translation id="3115147772012638511">Čakanie na vyrovnávaciu pamäť...</translation>
<translation id="257088987046510401">Motívy</translation>
<translation id="6771079623344431310">K serveru proxy sa nepodarilo pripojiť</translation>
<translation id="409980434320521454">Synchronizácia zlyhala</translation>
<translation id="1368725949478140659">Napriek tomu načítať</translation>
<translation id="2200129049109201305">Preskočiť synchronizáciu šifrovaných údajov?</translation>
<translation id="1426410128494586442">Áno</translation>
<translation id="6725970970008349185">Počet kandidátov zobrazených na stránke</translation>
<translation id="6198252989419008588">Zmeniť PIN</translation>
<translation id="5749483996735055937">Počas kopírovania obrazu na obnovenie do zariadenia sa vyskytol problém.</translation>
<translation id="3520476450377425184">Počet zvyšných dní: <ph name="NUMBER_MANY"/></translation>
<translation id="7643817847124207232">Prerušilo sa pripojenie na internet.</translation>
<translation id="932327136139879170">Home</translation>
<translation id="2560794850818211873">K&amp;opírovať adresu URL videa</translation>
<translation id="6042708169578999844">Vaše údaje na webových stránkach <ph name="WEBSITE_1"/> a <ph name="WEBSITE_2"/></translation>
<translation id="5302048478445481009">Jazyk</translation>
<translation id="4191334393248735295">Dĺžka</translation>
<translation id="3619051884944784882">&amp;Ukončiť proces</translation>
<translation id="5553089923092577885">Priraďovanie politiky certifikátu</translation>
<translation id="5600907569873192868">Počet zvyšných minút: <ph name="NUMBER_MANY"/></translation>
<translation id="1519704592140256923">Vybrať pozíciu</translation>
<translation id="1275018677838892971">Webové stránky na adrese <ph name="HOST_NAME"/> obsahujú prvky z webových stránok, ktoré sú nahlásené ako „phishingové“ stránky. Takéto webové stránky predstierajú, že reprezentujú dôveryhodné inštitúcie (napr. banky), a navádzajú používateľov, aby zadali svoje osobné alebo finančné údaje.</translation>
<translation id="702455272205692181"><ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="7170041865419449892">Mimo rozsah</translation>
<translation id="908263542783690259">Vyčistiť históriu prehľadávania</translation>
<translation id="7518003948725431193">Na webovej adrese <ph name="URL"/> sa nepodarilo nájsť žiadne webové stránky</translation>
<translation id="745602119385594863">Nový vyhľadávací nástroj:</translation>
<translation id="7484645889979462775">Nikdy pre túto stránku</translation>
<translation id="8666066831007952346">Počet zvyšných dní: <ph name="NUMBER_TWO"/></translation>
<translation id="9086455579313502267">Nepodarilo sa pristúpiť k sieti</translation>
<translation id="4161592545897541416">Obmedziť Dynamický režim iba na načítanie stránok vyhľadávania.</translation>
<translation id="5595485650161345191">Upraviť adresu</translation>
<translation id="2374144379568843525">&amp;Skryť panel kontroly pravopisu</translation>
<translation id="2694026874607847549">Počet súborov cookie: 1</translation>
<translation id="4393664266930911253">Povoliť tieto funkcie...</translation>
<translation id="6390842777729054533">Počet zvyšných sekúnd: <ph name="NUMBER_ZERO"/></translation>
<translation id="3909791450649380159">&amp;Vystrihnúť</translation>
<translation id="2955913368246107853">Zatvoriť panel pre vyhľadávanie</translation>
<translation id="5642508497713047">Podpisovateľ CRL</translation>
<translation id="813082847718468539">Zobraziť informácie o stránkach</translation>
<translation id="3122464029669770682">CPU</translation>
<translation id="1684861821302948641">Nútene ukončiť stránky</translation>
<translation id="6092270396854197260">MSPY</translation>
<translation id="6802031077390104172"><ph name="USAGE"/> (<ph name="OID"/>)</translation>
<translation id="4052120076834320548">Drobné</translation>
<translation id="6623138136890659562">Zobraziť Súkromné siete v ponuke Sieť a povoliť pripojenie k sieti VPN.</translation>
<translation id="8969837897925075737">Prebieha overenie aktualizácie systému…</translation>
<translation id="3393716657345709557">Požadovaný záznam sa vo vyrovnávacej pamäti nenašiel.</translation>
<translation id="7191454237977785534">Uložiť súbor ako</translation>
<translation id="7241389281993241388">Ak chcete importovať certifikát klienta, prihláste sa do <ph name="TOKEN_NAME"/>.</translation>
<translation id="40334469106837974">Zmeniť rozloženie stránky</translation>
<translation id="4804818685124855865">Odpojiť</translation>
<translation id="2617919205928008385">Nedostatok priestoru</translation>
<translation id="210445503571712769">Synchronizované predvoľby</translation>
<translation id="1608306110678187802">Tlačiť &amp;rám...</translation>
<translation id="7427315641433634153">MSCHAP</translation>
<translation id="3719388386220274270">Poslať ďalšiu spätnú väzbu na funkciu Automatické dopĺňanie</translation>
<translation id="6622980291894852883">Pokračovať v blokovaní obrázkov</translation>
<translation id="5937837224523037661">Keď narazím na doplnky na stránkach:</translation>
<translation id="1710259589646384581">OS</translation>
<translation id="1609870356151088464">Správa záložiek</translation>
<translation id="4988792151665380515">Exportovanie verejného kľúča zlyhalo.</translation>
<translation id="6333049849394141510">Vyberte, ktoré typy údajov sa majú synchronizovať</translation>
<translation id="7751260505918304024">Zobraziť všetky</translation>
<translation id="446322110108864323">Nastavenia vstupu pinyin</translation>
<translation id="4948468046837535074">Otvoriť tieto stránky:</translation>
<translation id="5222676887888702881">Odhlásiť sa</translation>
<translation id="6978121630131642226">Vyhľadávacie mechanizmy</translation>
<translation id="662720828712108508">Chcete povoliť obslužnému nástroju <ph name="HANDLER_TITLE"/> (<ph name="HANDLER_HOSTNAME"/>) otvárať všetky odkazy s protokolom <ph name="PROTOCOL"/> (namiesto obslužného nástroja <ph name="REPLACED_HANDLER_TITLE"/>)?</translation>
<translation id="6839225236531462745">Chyba odstránenia certifikátu</translation>
<translation id="6745994589677103306">Nevykonať žiadnu akciu</translation>
<translation id="5342221287123687807">Obnoviť predvolený motív</translation>
<translation id="855081842937141170">Pripnúť kartu</translation>
<translation id="6263541650532042179">obnoviť synchronizáciu</translation>
<translation id="6513247462497316522">Ak nebudete mať pripojenie k inej sieti, prehliadač Google Chrome použije mobilné dáta.</translation>
<translation id="6055392876709372977">Štandard PKCS #1 SHA-256 so šifrovaním RSA</translation>
<translation id="7903984238293908205">Katakana</translation>
<translation id="3781488789734864345">Zvoliť mobilnú sieť</translation>
<translation id="268053382412112343">Hi&amp;stória</translation>
<translation id="2723893843198727027">Režim pre vývojárov:</translation>
<translation id="7939062555109487992">Rozšírené možnosti</translation>
<translation id="1722567105086139392">Odkaz</translation>
<translation id="2620436844016719705">Systém</translation>
<translation id="5362741141255528695">Vybrať súbor súkromného kľúča.</translation>
<translation id="8638842473654406096">Znovu otvoriť stránku</translation>
<translation id="4580526846085481512">Naozaj chcete odstrániť položky ($1)?</translation>
<translation id="5292890015345653304">Vložte kartu SD alebo pamäťový kľúč USB</translation>
<translation id="5583370583559395927">Zostávajúci čas: <ph name="TIME_REMAINING"/></translation>
<translation id="8065982201906486420">Kliknutím tu spustíte doplnok <ph name="PLUGIN_NAME"/>.</translation>
<translation id="6219717821796422795">Hanyu</translation>
<translation id="3725367690636977613">strany</translation>
<translation id="2688477613306174402">Konfigurácia</translation>
<translation id="1090126737595388931">Na pozadí nie sú spustené žiadne aplikácie</translation>
<translation id="1195447618553298278">Neznáma chyba.</translation>
<translation id="3353284378027041011">Pred <ph name="NUMBER_FEW"/> dňami</translation>
<translation id="6368046945223687609">Oneskorenie zoznamu skladieb</translation>
<translation id="8811462119186190367">Po synchronizácii vašich nastavení bol zmenený jazyk prehliadača Chrome z jazyka „<ph name="FROM_LOCALE"/>“ na jazyk „<ph name="TO_LOCALE"/>“.</translation>
<translation id="1087119889335281750">&amp;Žiadne pravopisné návrhy</translation>
<translation id="5228309736894624122">Chyba protokolu SSL.</translation>
<translation id="8216170236829567922">Thajská vstupná metóda (rozloženie klávesnice Pattachote)</translation>
<translation id="8464132254133862871">Tento používateľský účet nie je pre danú službu vhodný.</translation>
<translation id="6812349420832218321"><ph name="PRODUCT_NAME"/> sa nepodarilo spustiť v mene používateľa root.</translation>
<translation id="5076340679995252485">&amp;Vložiť</translation>
<translation id="2904348843321044456">Nastavenia obsahu...</translation>
<translation id="1055216403268280980">Rozmery obrázka</translation>
<translation id="7032947513385578725">Zariadenie flash</translation>
<translation id="5518442882456325299">Aktuálny vyhľadávací nástroj:</translation>
<translation id="14171126816530869">Identita spoločnosti <ph name="ORGANIZATION"/> so sídlom <ph name="LOCALITY"/> bola overená spoločnosťou <ph name="ISSUER"/>.</translation>
<translation id="6263082573641595914">Certifikačná autorita spoločnosti Microsoft – verzia</translation>
<translation id="3105917916468784889">Nasnímať obrazovku</translation>
<translation id="1741763547273950878">Stránka na lokalite <ph name="SITE"/></translation>
<translation id="3270450410717929853">Môže pristupovať k:</translation>
<translation id="1587275751631642843">&amp;Konzola jazyka JavaScript</translation>
<translation id="8460696843433742627">Pri načítavaní adresy <ph name="URL"/> bola vrátená neplatná odpoveď.
Na serveri môže prebiehať údržba alebo je nesprávne nakonfigurovaný.</translation>
<translation id="297870353673992530">Server DNS:</translation>
<translation id="3222066309010235055">Predbežne vykresliť: <ph name="PRERENDER_CONTENTS_NAME"/></translation>
<translation id="6410063390789552572">Nepodarilo sa získať prístup k sieťovej knižnici</translation>
<translation id="6880587130513028875">Obrázky boli na tejto stránke zablokované.</translation>
<translation id="851263357009351303">Vždy povoliť stránkam <ph name="HOST"/> zobrazovať obrázky</translation>
<translation id="3511307672085573050">Kopírovať adre&amp;su odkazu</translation>
<translation id="6655190889273724601">Režim pre vývojárov</translation>
<translation id="1071917609930274619">Zašifrovanie údajov</translation>
<translation id="3473105180351527598">Povoliť ochranu pred phishingom a malware</translation>
<translation id="6151323131516309312">Stlačte kláves <ph name="SEARCH_KEY"/> na prehľadanie stránky <ph name="SITE_NAME"/></translation>
<translation id="6216679966696797604">Spustiť reláciu hosťa</translation>
<translation id="8844703966364420804">Žiadne položky na magickom zozname.</translation>
<translation id="5456397824015721611">Maximálny počet čínskych znakov vo vyrovnávacej pamäti pred úpravou (vrátane vkladania symbolov Zhuyin)</translation>
<translation id="2342959293776168129">Vyčistiť históriu preberania</translation>
<translation id="2503522102815150840">Zlyhanie prehliadača...</translation>
<translation id="7201354769043018523">Pravá zátvorka</translation>
<translation id="6745789064498140868">Tlač - <ph name="PREVIEW_TAB_TITLE"/></translation>
<translation id="7523913831415327888">Vybrané položky: $1, $2</translation>
<translation id="425878420164891689">Prebieha výpočet času do úplného nabitia</translation>
<translation id="508794495705880051">Pridať novú platobnú kartu...</translation>
<translation id="1425975335069981043">Roaming:</translation>
<translation id="1272079795634619415">Zastaviť</translation>
<translation id="5442787703230926158">Chyba synchronizácie...</translation>
<translation id="2462724976360937186">ID kľúča certifikačnej autority</translation>
<translation id="6786747875388722282">Rozšírenia</translation>
<translation id="3944384147860595744">Tlačiť odkiaľkoľvek</translation>
<translation id="2570648609346224037">Pri preberaní obrazu na obnovenie sa vyskytol problém.</translation>
<translation id="4306718255138772973">Server proxy služby Cloud Print</translation>
<translation id="9053965862400494292">Pri nastavení synchronizácie sa vyskytla chyba.</translation>
<translation id="8596540852772265699">Vlastné súbory</translation>
<translation id="7017354871202642555">Po nastavení okna nie je možné nastaviť režim.</translation>
<translation id="3101709781009526431">Dátum a čas</translation>
<translation id="3960611155749707703">Aktivovať posledné okno</translation>
<translation id="69375245706918574">Prispôsobenie predvolieb synchronizácie</translation>
<translation id="833853299050699606">Informácie o programe nie sú k dispozícii.</translation>
<translation id="1737968601308870607">Nahlásiť chybu</translation>
<translation id="7326487563595667270">Bublina inštalácie novej aplikácie</translation>
<translation id="4571852245489094179">&amp;Importovať záložky a nastavenia...</translation>
<translation id="434849659521617751">Bol vybratý jeden adresár</translation>
<translation id="4421917670248123270">Zatvoriť a zrušiť preberania</translation>
<translation id="5605623530403479164">Ostatné vyhľadávacie mechanizmy</translation>
<translation id="8887243200615092733">Prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME"/> teraz môže synchronizovať vaše heslá. Z bezpečnostných dôvodov musíte potvrdiť informácie o svojom účte.</translation>
<translation id="5710435578057952990">Identita tejto webovej stránky nebola overená.</translation>
<translation id="3452884066206827415">Vopred načítať predvolený vyhľadávací nástroj pre Dynamický režim.</translation>
<translation id="495170559598752135">Akcie</translation>
<translation id="1661245713600520330">Na tejto stránke je uvedený zoznam všetkých modulov, ktoré boli načítané v hlavnom procese, a modulov, ktoré boli zaregistrované, aby sa načítali neskôr.</translation>
<translation id="2760297631986865803">Prispôsobiť používateľa...</translation>
<translation id="5451646087589576080">Zobraziť &amp;informácie o rámci</translation>
<translation id="664271268954513498">Hodnota pravidiel</translation>
<translation id="3368922792935385530">Pripojené</translation>
<translation id="3498309188699715599">Nastavenia vstupu Chewing</translation>
<translation id="8486154204771389705">Ponechať na tejto stránke</translation>
<translation id="3866443872548686097">Vaše obnovovacie médium je pripravené. Môžete ho odstrániť zo systému.</translation>
<translation id="6824564591481349393">Kopírovať &amp;e-mailovú adresu</translation>
<translation id="907148966137935206">Nepovoliť žiadnym webovým stránkam zobrazovať kontextové okná (odporúča sa)</translation>
<translation id="5184063094292164363">Konzola &amp;JavaScript</translation>
<translation id="333371639341676808">Zakázať tejto stránke otvárať ďalšie dialógové okná.</translation>
<translation id="3973347941002960835">Ikona:</translation>
<translation id="7632380866023782514">Vpravo hore</translation>
<translation id="4693789964669838452">snímky/s</translation>
<translation id="4925520021222027859">Zadajte svoje heslo pre konkrétnu aplikáciu:</translation>
<translation id="3494768541638400973">Japonská metóda vstupu Google (pre japonskú klávesnicu)</translation>
<translation id="4994474651455208930">Povoliť stránkam požiadať o nastavenie za predvolené obslužné nástroje protokolov</translation>
<translation id="5844183150118566785">Produkt <ph name="PRODUCT_NAME"/> má najnovšiu verziu (<ph name="VERSION"/>)</translation>
<translation id="3118046075435288765">Server neočakávane ukončil spojenie.</translation>
<translation id="8041140688818013446">Server hostiaci webovú stránku bol pravdepodobne preťažený alebo zaznamenal chybu. Prehliadač
<ph name="PRODUCT_NAME"/> dočasne zakázal požiadavky na tento server, aby nezvyšoval zaťaženie servera, ktoré by mohlo situáciu ešte zhoršiť.
<ph name="LINE_BREAK"/>
Ak si myslíte, že takéto správanie je nežiaduce (napríklad v prípade, že ladíte vlastné webové stránky),
navštívte stránku <ph name="NET_INTERNALS_PAGE"/>,
kde získate viac informácií, alebo funkciu zakážte.</translation>
<translation id="1725068750138367834">&amp;Správca súborov</translation>
<translation id="4254921211241441775">Zastaviť synchronizáciu tohto účtu</translation>
<translation id="7791543448312431591">Pridať</translation>
<translation id="8569764466147087991">Vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť</translation>
<translation id="5449451542704866098">Žiadny dátový program</translation>
<translation id="307505906468538196">Vytvoriť účet Google</translation>
<translation id="2053553514270667976">PSČ</translation>
<translation id="48838266408104654">&amp;Správca úloh</translation>
<translation id="4378154925671717803">Telefón</translation>
<translation id="3694027410380121301">Vybrať predchádzajúcu kartu</translation>
<translation id="6178664161104547336">Vybrať certifikát</translation>
<translation id="1375321115329958930">Uložené heslá</translation>
<translation id="1086573544069171115">Pridať tlačiarne umožňujúce tlač z cloudu...</translation>
<translation id="3341703758641437857">Povoliť prístup k adresám URL súboru</translation>
<translation id="5702898740348134351">Upraviť vyhľadávaci&amp;e nástroje...</translation>
<translation id="734303607351427494">Spravovať vyhľadávacie nástroje...</translation>
<translation id="8326478304147373412">Štandard PKCS #7, certifikačná reťaz</translation>
<translation id="3242765319725186192">Predzdieľaný kľúč:</translation>
<translation id="8089798106823170468">Zdieľajte svoje tlačiarne a ovládajte prístup k nim z akéhokoľvek účtu Google.</translation>
<translation id="1105608846356399385">Navštíviť webové stránky</translation>
<translation id="5984992849064510607">Pridá do kontextovej ponuky prúžka karty položku „Použiť bočné karty“. Pomocou tejto možnosti môžete prepínať medzi kartami v hornej časti obrazovky (predvolené nastavenie) a po stranách. Táto funkcia je užitočná na širokouhlých monitoroch.</translation>
<translation id="7218608093942361839"><ph name="PRODUCT_NAME"/> <ph name="PRODUCT_VERSION"/> (Platforma <ph name="PLATFORM_VERSION"/>)</translation>
<translation id="839736845446313156">Registrovať sa</translation>
<translation id="4668929960204016307">,</translation>
<translation id="2409527877874991071">Zadajte nový názov</translation>
<translation id="4240069395079660403">Aplikáciu <ph name="PRODUCT_NAME"/> nie je možné zobraziť v tomto jazyku</translation>
<translation id="747114903913869239">Chyba: Nepodarilo sa dekódovať rozšírenie</translation>
<translation id="5412637665001827670">bulharská klávesnica</translation>
<translation id="1146204723345436916">Importovať záložky zo súboru HTML ...</translation>
<translation id="2113921862428609753">Prístup k informáciám certifikačnej autority</translation>
<translation id="5227536357203429560">Pridať súkromnú sieť...</translation>
<translation id="732677191631732447">K&amp;opírovať adresu URL zvuku</translation>
<translation id="7224023051066864079">Maska podsiete:</translation>
<translation id="2401813394437822086">Nemáte prístup k svojmu účtu?</translation>
<translation id="243166756403268832">Vkladanie je dokončené.</translation>
<translation id="1906805647949588115">Aktivovať okno 8</translation>
<translation id="2344262275956902282">V zozname kandidátov sa môžete posúvať pomocou klávesov - a =</translation>
<translation id="3609138628363401169">Server nepodporuje rozšírenie opätovného vyjednávania TLS.</translation>
<translation id="3369624026883419694">Rozpoznávanie hostiteľa...</translation>
<translation id="8870413625673593573">Naposledy zatvorené</translation>
<translation id="9145357542626308749">Bezpečnostný certifikát týchto webových stránok je podpísaný pomocou slabého podpisového algoritmu!</translation>
<translation id="8502803898357295528">Vaše heslo bolo zmenené</translation>
<translation id="4064488613268730704">Spravovať nastavenia Automatického dopĺňania...</translation>
<translation id="6830600606572693159">Webová stránka na adrese <ph name="URL"/> momentálne nie je k dispozícii. Môže byť preťažená alebo na nej prebieha údržba.</translation>
<translation id="4145797339181155891">Vysunúť</translation>
<translation id="8417944620073548444">Zostáva: <ph name="MEGABYTES"/> MB</translation>
<translation id="7339898014177206373">Nové okno</translation>
<translation id="3026202950002788510">Prejdite na možnosť
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
Aplikácie &gt; Systémové predvoľby &gt; Sieť &gt; Rozšírené nastavenia &gt; Servery proxy
<ph name="END_BOLD"/>
a zrušte výber všetkých vybratých serverov proxy.</translation>
<translation id="3759371141211657149">Spravovať nastavenia obslužného nástroja...</translation>
<translation id="2246340272688122454">Preberá sa obraz na obnovenie...</translation>
<translation id="5305688511332277257">Žiadne nainštalované</translation>
<translation id="7770995925463083016"><ph name="NUMBER_TWO"/> mins ago</translation>
<translation id="2816269189405906839">Čínska metóda vstupu (cangjie)</translation>
<translation id="8395901698320285466">Rozmery</translation>
<translation id="7087282848513945231">Okres</translation>
<translation id="2149951639139208969">Otvoriť adresu na novej karte</translation>
<translation id="175196451752279553">Znovu o&amp;tvoriť zatvorenú kartu</translation>
<translation id="5992618901488170220">Webovú stránku sa nepodarilo načítať, pretože váš počítač prešiel do režimu
spánku alebo dlhodobého spánku. V tomto režime totiž dôjde k vypnutiu
sieťových pripojení a zlyhaniu nových žiadostí o sieť. Túto záležitosť by mohlo
vyriešiť opätovné načítanie stránky.</translation>
<translation id="2655386581175833247">Certifikát používateľa:</translation>
<translation id="5039804452771397117">Povoliť</translation>
<translation id="5435964418642993308">Ak chcete prejsť späť, stlačte kláves Enter. Ak chcete zobraziť históriu, stlačte kláves kontextovej ponuky.</translation>
<translation id="81686154743329117">ZRM</translation>
<translation id="7564146504836211400">Súbory cookie a ďalšie údaje</translation>
<translation id="2266011376676382776">Stránka/-y nereaguje</translation>
<translation id="2714313179822741882">Nastavenia vstupu Hangul</translation>
<translation id="8658163650946386262">Nastaviť synchronizáciu...</translation>
<translation id="3100609564180505575">Moduly (<ph name="TOTAL_COUNT"/>) – Známe konflikty: <ph name="BAD_COUNT"/>, podozrivé: <ph name="SUSPICIOUS_COUNT"/></translation>
<translation id="3627671146180677314">Netscape – čas pre obnovenie certifikátu</translation>
<translation id="8652487083013326477">prepínač rozsahu strán</translation>
<translation id="5204967432542742771">Zadajte heslo</translation>
<translation id="4388712255200933062">Pri návrhu služby <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> sme vychádzali z myšlienky, že tlačenie dokumentov môže byť intuitívnejšie, prístupnejšie a užitočnejšie. Pomocou služby <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> môžete svoje tlačiarne sprístupniť z ktorejkoľvek webovej stránky alebo mobilnej aplikácie podporujúcej službu <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/>.</translation>
<translation id="5485754497697573575">Obnoviť všetky karty</translation>
<translation id="3371861036502301517">Zlyhanie inštalácie rozšírenia</translation>
<translation id="644038709730536388">Získajte viac informácií o spôsoboch ochrany pred škodlivým softvérom online.</translation>
<translation id="2155931291251286316">Vždy povoliť zobrazovanie kontextových okien zo stránok <ph name="HOST"/></translation>
<translation id="3445830502289589282">Overenie – 2. fáza:</translation>
<translation id="5650551054760837876">Nenašli sa žiadne výsledky vyhľadávania.</translation>
<translation id="5494362494988149300">Po &amp;prebratí otvoriť</translation>
<translation id="2956763290572484660">Počet súborov cookie: <ph name="COOKIES"/></translation>
<translation id="6780332117328899148">Zobraziť aj pravidlá, ktoré server neodoslal</translation>
<translation id="6989836856146457314">Japonská metóda vstupu (pre americkú klávesnicu)</translation>
<translation id="9187787570099877815">Pokračovať v blokovaní doplnkov</translation>
<translation id="8425492902634685834">Pripnúť na panel úloh</translation>
<translation id="6710464349423168835">Prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME"/> nemohol synchronizovať vaše údaje, pretože možnosť synchronizácie nie je pre vašu doménu k dispozícii.</translation>
<translation id="825608351287166772">Certifikáty majú časovo vymedzenú platnosť, rovnako ako každý identifikačný doklad, napríklad cestovný pas. Certifikát prijatý vaším prehliadačom ešte nie je platný! Ak sa skončila platnosť certifikátu, už sa nemusia udržiavať niektoré informácie o stave certifikátu (napríklad, či je zrušený a nemali by ste mu už dôverovať). Dôveryhodnosť tohto certifikátu sa však nedá overiť. Nemali by ste pokračovať.</translation>
<translation id="7067206654479215370">Načítať pravidlá</translation>
<translation id="741630086309232721">Ukončiť reláciu hosťa</translation>
<translation id="601858197474825353">História všeobecného poľa</translation>
<translation id="6957887021205513506">Zdá sa, že certifikát servera je falošný.</translation>
<translation id="7309459761865060639">Skontrolujte svoje tlačové úlohy a stav tlačiarne online.</translation>
<translation id="4803909571878637176">Odinštalovanie</translation>
<translation id="5209518306177824490">Odtlačok SHA-1</translation>
<translation id="3300768886937313568">Zmeňte kód PIN karty SIM</translation>
<translation id="7447657194129453603">Stav siete:</translation>
<translation id="8375667793438132385">Povoliť službe <ph name="INTENT_HANDLE_TITLE"/> (<ph name="INTENT_HANDLE_HOSTNAME"/>) spracovanie zámeru?</translation>
<translation id="1553538517812678578">bez obmedzenia</translation>
<translation id="7947315300197525319">(Vybrať inú snímku obrazovky)</translation>
<translation id="3612070600336666959">Zakazuje sa</translation>
<translation id="3759461132968374835">Nemáte žiadne nedávno nahlásené zlyhania. Na tejto stránke sa nezobrazujú zlyhania, ktoré nastali pri zakázanej možnosti hlásení zlyhaní.</translation>
<translation id="1516602185768225813">Znovu otvoriť naposledy otvorené stránky</translation>
<translation id="189210018541388520">Otvoriť zobrazenie na celú obrazovku</translation>
<translation id="8795668016723474529">Pridať kreditnú kartu</translation>
<translation id="5860033963881614850">Vypnuté</translation>
<translation id="3956882961292411849">Prebieha načítavanie informácií o mobilnom dátovom programe, čakajte...</translation>
<translation id="689050928053557380">Kúpiť dátový program...</translation>
<translation id="4235618124995926194">Zahrnúť túto e-mailovú adresu:</translation>
<translation id="4874539263382920044">Názov musí obsahovať minimálne jeden znak</translation>
<translation id="798525203920325731">Priestory názvov siete</translation>
<translation id="263325223718984101">Inštaláciu prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME"/> sa nepodarilo dokončiť, ale bude sa naďalej spúšťať z jeho obrazu disku.</translation>
<translation id="6186893483313227582">Ikona <ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="7025190659207909717">Správa mobilnej dátovej služby</translation>
<translation id="8265096285667890932">Použiť bočné karty</translation>
<translation id="4250680216510889253">Nie</translation>
<translation id="3949593566929137881">Zadajte kód PIN karty SIM</translation>
<translation id="6291953229176937411">&amp;Zobraziť v aplikácii Finder</translation>
<translation id="4781649528196590732">Prejsť na predchádzajúci panel</translation>
<translation id="9187827965378254003">Zdá sa, že momentálne nie sú k dispozícii žiadne experimenty.</translation>
<translation id="8933960630081805351">&amp;Zobraziť v aplikácii Finder</translation>
<translation id="3041612393474885105">Informácie o certifikáte</translation>
<translation id="7378810950367401542">/</translation>
<translation id="6562758426028728553">Zadajte starý a nový kód PIN.</translation>
<translation id="614161640521680948">Jazyk:</translation>
<translation id="3665650519256633768">Výsledky vyhľadávania</translation>
<translation id="3733127536501031542">Server SSL s prestupom na vyššiu edíciu</translation>
<translation id="3614837889828516995">Tlačiť do súboru PDF</translation>
<translation id="4366553784388256545">Registrácia zariadenia. Čakajte prosím...</translation>
<translation id="5745056705311424885">Zistila sa prítomnosť pamäťového kľúča USB</translation>
<translation id="7651319298187296870">Pre certifikát používateľa sa vyžaduje prihlásenie.</translation>
<translation id="626568068055008686">Nesprávne heslo alebo poškodený súbor.</translation>
<translation id="5895875028328858187">Zobraziť upozornenie pri nízkom objeme údajov alebo ak sa blíži dátum vypršania platnosti</translation>
<translation id="939598580284253335">Zadať prístupovú frázu</translation>
<translation id="8418240940464873056">Režim Hanja</translation>
<translation id="7917972308273378936">litovská klávesnica</translation>
<translation id="8371806639176876412">Vstup všeobecného poľa môže byť zaznamenaný</translation>
<translation id="5788367137662787332">Je nám ľúto, ale nepodarilo sa pripojiť minimálne jeden oddiel zariadenia <ph name="DEVICE_LABEL"/>.</translation>
<translation id="6736329909263487977"><ph name="ISSUED_BY"/> [ <ph name="ISSUED_TO"/> ]</translation>
<translation id="8899388739470541164">Vietnamské</translation>
<translation id="1282227640663454719">Podpis formulára <ph name="FORM_SIGNATURE"/> je určený pre adresu <ph name="FORM_URL"/>.</translation>
<translation id="4091434297613116013">listy papiera</translation>
<translation id="7475671414023905704">Netscape – adresa URL pre zabudnuté heslo</translation>
<translation id="3335947283844343239">Znova otvoriť zatvorenú kartu</translation>
<translation id="4089663545127310568">Vyčistiť uložené heslá</translation>
<translation id="2480626392695177423">Prepnúť do režimu interpunkcie s plnou alebo polovičnou šírkou</translation>
<translation id="5830410401012830739">Spravovať nastavenia polohy...</translation>
<translation id="8977410484919641907">Synchronizované...</translation>
<translation id="2794293857160098038">Predvolené možnosti vyhľadávania</translation>
<translation id="3947376313153737208">Žiadny výber</translation>
<translation id="1346104802985271895">Vietnamská metóda vstupu (TELEX)</translation>
<translation id="5935630983280450497">Počet zvyšných minút: <ph name="NUMBER_ONE"/></translation>
<translation id="5889282057229379085">Maximálny počet sprostredkujúcich certifikačných autorít: <ph name="NUM_INTERMEDIATE_CA"/></translation>
<translation id="3180365125572747493">Zadajte heslo na zašifrovanie tohto certifikačného súboru.</translation>
<translation id="5496587651328244253">Usporiadať</translation>
<translation id="5967867314010545767">Odstrániť z histórie</translation>
<translation id="4821086771593057290">Vaše heslo bolo zmenené. Skúste to znova s novým heslom.</translation>
<translation id="7075513071073410194">Štandard PKCS #1 MD5 so šifrovaním RSA</translation>
<translation id="4378727699507047138">Použiť klasický motív</translation>
<translation id="7124398136655728606">Stlačením klávesu Esc vymažete celú vyrovnávaciu pamäť pred úpravou</translation>
<translation id="8293206222192510085">Pridať záložku</translation>
<translation id="2592884116796016067">Časť tejto webovej stránky (HTML WebWorker) zlyhala, takže nemusí pracovať správne.</translation>
<translation id="2529133382850673012">americká klávesnica</translation>
<translation id="4411578466613447185">Podpisovateľ kódu</translation>
<translation id="1354868058853714482">Program Adobe Reader je zastaraný a môže mať problémy so zabezpečením.</translation>
<translation id="8943392635470173207">Použiť <ph name="INTENT_HANDLER_TITLE"/></translation>
<translation id="6252594924928912846">Prispôsobiť nastavenia synchronizácie...</translation>
<translation id="8425755597197517046">Vložiť a &amp;hľadať</translation>
<translation id="1093148655619282731">Podrobnosti vybratého certifikátu:</translation>
<translation id="5568069709869097550">Nedá sa prihlásiť</translation>
<translation id="2743322561779022895">Aktivácia:</translation>
<translation id="4722977855794593514">Aplikácie, rozšírenia a motívy</translation>
<translation id="4181898366589410653">V certifikáte servera sa nenašiel žiadny mechanizmus rušenia certifikátov.</translation>
<translation id="8705331520020532516">Sériové číslo</translation>
<translation id="1665770420914915777">Použiť stránku Nová karta</translation>
<translation id="2629089419211541119">Pred <ph name="NUMBER_ONE"/> hod</translation>
<translation id="1691063574428301566">Váš počítač sa po dokončení aktualizácie reštartuje.</translation>
<translation id="131364520783682672">Caps Lock</translation>
<translation id="3415261598051655619">Prístupné pre menovku Script:</translation>
<translation id="2335122562899522968">Táto stránka nastavila súbory cookie.</translation>
<translation id="3786100282288846904">Položku „$1“ sa nepodarilo odstrániť: $2</translation>
<translation id="8461914792118322307">Server proxy</translation>
<translation id="4656525291320872047">Zobraziť stav pamäte</translation>
<translation id="455627352480893350">Synchronizované záložky</translation>
<translation id="4089521618207933045">Obsahuje podradenú ponuku</translation>
<translation id="1936157145127842922">Zobraziť v priečinku</translation>
<translation id="2367567093518048410">Úroveň</translation>
<translation id="6982279413068714821">Pred <ph name="NUMBER_DEFAULT"/> minútami</translation>
<translation id="3952119550285200690">Ak chcete pridať používateľa, pripojte sa najprv k sieti.</translation>
<translation id="7977590112176369853">&lt;zadajte dotaz&gt;</translation>
<translation id="3449839693241009168">Stlačením tlačidla <ph name="SEARCH_KEY"/> odošlete príkazy rozšíreniu <ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="1478897831827830200">Sledovanie</translation>
<translation id="7443484992065838938">Náhľad správy</translation>
<translation id="5714678912774000384">Aktivovať poslednú kartu</translation>
<translation id="9017608379655359501">Vloženie bolo zrušené.</translation>
<translation id="3799598397265899467">Po zatvorení prehliadača</translation>
<translation id="8813811964357448561">list papiera</translation>
<translation id="2125314715136825419">Pokračovať bez aktualizácie programu Adobe Reader (neodporúčané)</translation>
<translation id="1120026268649657149">Kľúčové slovo musí byť prázdne alebo jedinečné</translation>
<translation id="542318722822983047">Automaticky posunúť kurzor na ďalší znak</translation>
<translation id="5317780077021120954">Uložiť</translation>
<translation id="9027459031423301635">Otvoriť odkaz na novej &amp;karte</translation>
<translation id="2251809247798634662">Nové okno inkognito</translation>
<translation id="358344266898797651">Keltské</translation>
<translation id="3625870480639975468">Obnoviť nastavenie priblíženia</translation>
<translation id="8337399713761067085">Momentálne ste v režime offline.</translation>
<translation id="5199729219167945352">Experimenty</translation>
<translation id="5055518462594137986">Pamätať si moju voľbu pre všetky odkazy tohto typu.</translation>
<translation id="246059062092993255">Doplnky boli na tejto stránke zablokované.</translation>
<translation id="2870560284913253234">Webová stránka</translation>
<translation id="6945221475159498467">Vybrať</translation>
<translation id="7724603315864178912">Vystrihnúť</translation>
<translation id="8456681095658380701">Neplatný názov</translation>
<translation id="4164507027399414915">Obnoviť všetky odstránené miniatúry</translation>
<translation id="917051065831856788">Použiť bočné karty</translation>
<translation id="1976150099241323601">Prihlásenie do zabezpečeného zariadenia</translation>
<translation id="6620110761915583480">Uložiť súbor</translation>
<translation id="4988526792673242964">Stránky</translation>
<translation id="7543025879977230179">Možnosti produktu <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="2175607476662778685">Panel Rýchle spustenie</translation>
<translation id="6434309073475700221">Odstrániť</translation>
<translation id="1367951781824006909">Vybrať súbor</translation>
<translation id="3589825953300272289">Záložky nájdete v ponuke nástrojov alebo v paneli záložiek.</translation>
<translation id="1425127764082410430">Pomocou &amp;služby <ph name="SEARCH_ENGINE"/> vyhľadať text „<ph name="SEARCH_TERMS"/></translation>
<translation id="684265517037058883">(zatiaľ neplatné)</translation>
<translation id="2027538664690697700">Aktualizovať doplnok...</translation>
<translation id="8205333955675906842">Písmo Sans-Serif</translation>
<translation id="39964277676607559">Pre skript obsahu sa nepodarilo načítať súbor javascript „<ph name="RELATIVE_PATH"/>“.</translation>
<translation id="7447215573579476012">Aplikácia hostená na adrese <ph name="HOST_NAME"/> nie je dostupná, pretože vaše pripojenie k sieti zlyhalo. Stránka sa načíta až po obnovení pripojenia k sieti. <ph name="LINE_BREAK"/></translation>
<translation id="4284105660453474798">Naozaj chcete odstrániť súbor $1?</translation>
<translation id="4378551569595875038">Pripájanie...</translation>
<translation id="7029809446516969842">Heslá</translation>
<translation id="8053278772142718589">Súbory PKCS #12</translation>
<translation id="6662016084451426657">Chyba synchronizácie: Kontaktujte správcu a požiadajte ho o povolenie synchronizácie.</translation>
<translation id="2129904043921227933">Chyba synchronizácie: Aktualizujte prístupovú frázu synchronizácie...</translation>
<translation id="3129020372442395066">Možnosti Automatického dopĺňania <ph name="PRODUCT_NAME_SHORT"/></translation>
<translation id="4114360727879906392">Predchádzajúce okno</translation>
<translation id="8238649969398088015">Tip pomocníka</translation>
<translation id="5958418293370246440"><ph name="SAVED_FILES"/> z <ph name="TOTAL_FILES"/> súborov</translation>
<translation id="2350172092385603347">Lokalizácia sa použila, parameter default_locale však nebol v manifeste určený.</translation>
<translation id="8221729492052686226">Ak ste túto žiadosť neinicializovali, môže predstavovať pokus o útok na váš systém. Pokiaľ ste výslovne nepodnikli akciu za účelom inicializácie tejto žiadosti, mali by ste stlačiť tlačidlo Neurobiť nič.</translation>
<translation id="5894314466642127212">Odoslanie spätnej väzby používateľa bolo úspešné</translation>
<translation id="894360074127026135">Netscape – medzinárodný prestup na vyššiu edíciu</translation>
<translation id="6025294537656405544">Minimálna veľkosť písma</translation>
<translation id="1201402288615127009">Ďalej</translation>
<translation id="1335588927966684346">Pomocný program:</translation>
<translation id="7857823885309308051">Môže to trvať minútu...</translation>
<translation id="662870454757950142">Formát hesla je nesprávny.</translation>
<translation id="370665806235115550">Načítava sa...</translation>
<translation id="2580924999637585241">Celkom: <ph name="NUMBER_OF_SHEETS"/> <ph name="SHEETS_LABEL"/></translation>
<translation id="2076269580855484719">Skryť tento doplnok</translation>
<translation id="254416073296957292">&amp;Nastavenie jazyka...</translation>
<translation id="6652975592920847366">Vytvoriť obnovovacie médium systému Chrome OS</translation>
<translation id="52912272896845572">Súbor súkromného kľúča je neplatný.</translation>
<translation id="3232318083971127729">Hodnota:</translation>
<translation id="8807632654848257479">Stabilné</translation>
<translation id="4209092469652827314">Veľké</translation>
<translation id="4222982218026733335">Neplatný certifikát servera</translation>
<translation id="152234381334907219">Neuložené</translation>
<translation id="5600599436595580114">Táto stránka bola predbežne vykreslená.</translation>
<translation id="8494214181322051417">Novinka!</translation>
<translation id="2386255080630008482">Certifikát servera bol zrušený.</translation>
<translation id="2135787500304447609">&amp;Obnoviť</translation>
<translation id="8309505303672555187">Vyberte sieť:</translation>
<translation id="6143635259298204954">Rozšírenie sa nepodarilo rozbaliť. Aby bolo rozbalenie rozšírenia bezpečné, musíte zadať cestu k profilovému adresáru, ktorá neobsahuje žiadny odkaz symlink. Pre váš profil nie je k dispozícii žiadna takáto cesta.</translation>
<translation id="1813414402673211292">Vyčistiť údaje o prehľadávaní</translation>
<translation id="4062903950301992112">Ak ste si vedomí toho, že návšteva týchto stránok môže poškodiť váš počítač, <ph name="PROCEED_LINK"/>.</translation>
<translation id="32330993344203779">Vaše zariadenie bolo zaregistrované do správy pre podniky.</translation>
<translation id="2356762928523809690">Server aktualizácií nie je dostupný (chyba: <ph name="ERROR_NUMBER"/>)</translation>
<translation id="219008588003277019">Modul miestneho klienta: <ph name="NEXE_NAME"/></translation>
<translation id="5436510242972373446">Prehľadať webovú stránku <ph name="SITE_NAME"/>:</translation>
<translation id="3800764353337460026">Štýl symbolov</translation>
<translation id="6719684875142564568"><ph name="NUMBER_ZERO"/> hours</translation>
<translation id="2096368010154057602">Oddelenie</translation>
<translation id="1036561994998035917">Naďalej používať nástroj <ph name="ENGINE_NAME"/></translation>
<translation id="2839540115594929606">Výnimky webových zámerov</translation>
<translation id="8730621377337864115">Hotovo</translation>
<translation id="4932733599132424254">Dátum</translation>
<translation id="6267166720438879315">Vyberte certifikát, ktorý overí vašu osobu pre <ph name="HOST_NAME"/></translation>
<translation id="8028653631868039867">Tento súbor je škodlivý. Chcete ho aj napriek tomu uložiť?</translation>
<translation id="2422927186524098759">Bočný panel</translation>
<translation id="7839809549045544450">Server má slabý krátkodobý verejný kľúč Diffie-Hellman</translation>
<translation id="5515806255487262353">Vyhľadať v slovníku</translation>
<translation id="350048665517711141">Zvoľte vyhľadávací nástroj</translation>
<translation id="2790805296069989825">ruská klávesnica</translation>
<translation id="5708171344853220004">Hlavný názov Microsoft</translation>
<translation id="5464696796438641524">poľská klávesnica</translation>
<translation id="7147317239056109068">Tlač nie je dostupná, pretože stránka, ktorú ste sa pokúšali vytlačiť, sa zrútila.</translation>
<translation id="2080010875307505892">srbská klávesnica</translation>
<translation id="2953767478223974804"><ph name="NUMBER_ONE"/> minúta</translation>
<translation id="201192063813189384">Pri čítaní údajov z vyrovnávacej pamäte došlo k chybe.</translation>
<translation id="7851768487828137624">Canary</translation>
<translation id="6129938384427316298">Netscape – komentár certifikátu</translation>
<translation id="4262366363486082931">Prejsť na panel s nástrojmi</translation>
<translation id="8210608804940886430">Stránkovať nadol</translation>
<translation id="473775607612524610">Aktualizovať</translation>
<translation id="9065596142905430007">Produkt <ph name="PRODUCT_NAME"/> je aktualizovaný</translation>
<translation id="1035650339541835006">Nastavenia Automatického dopĺňania...</translation>
<translation id="6315493146179903667">Zobraziť všetko navrchu</translation>
<translation id="1000498691615767391">Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť</translation>
<translation id="3593152357631900254">Povoliť režim nepresného vstupu pinyin</translation>
<translation id="3986734162472786257">Ak chcete zmeniť nastavenia servera proxy, povoľte nastavenie „<ph name="USE_SHARED_PROXIES"/>“.</translation>
<translation id="5015344424288992913">Určenie proxy...</translation>
<translation id="4389091756366370506">Používateľ <ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="4724168406730866204">Eten 26</translation>
<translation id="308268297242056490">URI</translation>
<translation id="4479812471636796472">americká klávesnica s rozložením klávesov Dvorak</translation>
<translation id="8673026256276578048">Vyhľadávanie na webe...</translation>
<translation id="149347756975725155">Nepodarilo sa načítať ikonu rozšírenia „<ph name="ICON"/>“.</translation>
<translation id="3011362742078013760">Otvoriť všetky záložky v okne &amp;inkognito</translation>
<translation id="3675321783533846350">Nastavte proxy na pripojenie do siete.</translation>
<translation id="2148756636027685713">Formátovanie bolo dokončené</translation>
<translation id="5451285724299252438">textové pole rozsahu strán</translation>
<translation id="5669267381087807207">Prebieha aktivácia</translation>
<translation id="7434823369735508263">americká klávesnica s rozložením klávesov dvorak</translation>
<translation id="1572103024875503863">Počet dní: <ph name="NUMBER_MANY"/></translation>
<translation id="1707463636381878959">Zdieľať túto sieť s ďalšími používateľmi</translation>
<translation id="4803700730056013716">Povoliť registráciu zámerov všetkým webovým stránkam</translation>
<translation id="2084978867795361905">MS-IME</translation>
<translation id="7227669995306390694"><ph name="NETWORK"/> – žiadny dátový program</translation>
<translation id="3481915276125965083">Na tejto stránke boli zablokované nasledujúce kontextové okná:</translation>
<translation id="7163503212501929773">Počet zvyšných hodín: <ph name="NUMBER_MANY"/></translation>
<translation id="7705276765467986571">Nepodarilo sa načítať model záložiek.</translation>
<translation id="2638286699381354126">Aktualizovať...</translation>
<translation id="1196338895211115272">Exportovanie súkromného kľúča zlyhalo.</translation>
<translation id="1459967076783105826">Vyhľadávacie nástroje pridané rozšíreniami</translation>
<translation id="5586329397967040209">Nastaviť ako domovskú stránku</translation>
<translation id="629730747756840877">Účet</translation>
<translation id="8525306231823319788">Celá obrazovka</translation>
<translation id="5892507820957994680">Prepíše zabudovaný zoznam softvérového vykresľovania a povolí akceleráciu pomocou grafickej karty v systémoch s nepodporovanými konfiguráciami.</translation>
<translation id="9054208318010838">Povoliť všetkým webovým stránkam sledovanie mojej polohy</translation>
<translation id="3058212636943679650">Ak budete niekedy musieť obnoviť operačný systém počítača, budete potrebovať kartu SD na obnovenie alebo pamäťový kľúč USB.</translation>
<translation id="2815382244540487333">Boli zablokované nasledujúce súbory cookie:</translation>
<translation id="8882395288517865445">Zahrnúť adresy z mojej karty adresára</translation>
<translation id="374530189620960299">Bezpečnostný certifikát webovej stránky nie je dôveryhodný!</translation>
<translation id="8852407435047342287">Váš zoznam nainštalovaných aplikácií, rozšírení a motívov</translation>
<translation id="8893928184421379330">Je nám ľúto, ale zariadenie <ph name="DEVICE_LABEL"/> sa nepodarilo rozpoznať.</translation>
<translation id="5647283451836752568">Spustiť tentokrát všetky doplnky</translation>
<translation id="8642947597466641025">Zväčšiť text</translation>
<translation id="1293556467332435079">Súbory</translation>
<translation id="2490270303663597841">Použiť iba na túto reláciu v režime inkognito</translation>
<translation id="3796616385525177872">Povolí experimentálne rozšírenie geolokalizačnej funkcie pre používanie rozhrania API (ak je k dispozícii) na určenie polohy operačného systému.</translation>
<translation id="1757915090001272240">Rozšírená latinka</translation>
<translation id="8496717697661868878">Spustenie tohto doplnku</translation>
<translation id="3450660100078934250">MasterCard</translation>
<translation id="2916073183900451334">Stlačením klávesu Tab na webovej stránke zvýrazníte odkazy a polia formulárov</translation>
<translation id="7772127298218883077">Informácie o aplikácii <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="2090876986345970080">Nastavenie zabezpečenia systému</translation>
<translation id="9219103736887031265">Obrázky</translation>
<translation id="7415834062450491574">Poslať spoločnosti Google spätnú väzbu</translation>
<translation id="5453632173748266363">Cyrilika</translation>
<translation id="1008557486741366299">Teraz nie</translation>
<translation id="8415351664471761088">Počkať na dokončenie preberania</translation>
<translation id="6442051556415866605">Aktivovať okno 3</translation>
<translation id="5329858601952122676">&amp;Odstrániť</translation>
<translation id="6100736666660498114">Ponuka Štart</translation>
<translation id="6275297011664564181">Momentálne nie sú aktívne žiadne pravidlá.</translation>
<translation id="3994878504415702912">&amp;Lupa</translation>
<translation id="9009369504041480176">Odovzdávanie (<ph name="PROGRESS_PERCENT"/>%)...</translation>
<translation id="8995603266996330174">Spravované doménou <ph name="DOMAIN"/></translation>
<translation id="5602600725402519729">Znova &amp;načítať</translation>
<translation id="172612876728038702">Prebieha nastavenie modulu TPM. Buďte trpezliví, môže to trvať niekoľko minút.</translation>
<translation id="1362165759943288856">Dňa <ph name="DATE"/> ste si zakúpili program bez dátového obmedzenia.</translation>
<translation id="2078019350989722914">Upozorniť pred ukončením (<ph name="KEY_EQUIVALENT"/>)</translation>
<translation id="7965010376480416255">Zdieľaná pamäť</translation>
<translation id="2951809536086907720">heuristický typ: <ph name="HEURISTIC_TYPE"/>\ntyp servera: <ph name="SERVER_TYPE"/>\npodpis poľa: <ph name="FIELD_SIGNATURE"/>\npodpis formulára: <ph name="FORM_SIGNATURE"/>\nid experimentu: „<ph name="EXPERIMENT_ID"/></translation>
<translation id="6248988683584659830">Nastavenia vyhľadávania</translation>
<translation id="8323232699731382745">heslo siete</translation>
<translation id="2750306679399709583">$1 x $2</translation>
<translation id="462551743132815358">Zavrieť archív</translation>
<translation id="6588399906604251380">Povoliť kontrolu pravopisu</translation>
<translation id="7053983685419859001">Blokovať</translation>
<translation id="2485056306054380289">Certifikát CA servera:</translation>
<translation id="6462109140674788769">grécka klávesnica</translation>
<translation id="2727712005121231835">Skutočná veľkosť</translation>
<translation id="8887733174653581061">Vždy navrchu</translation>
<translation id="5581211282705227543">Nie sú nainštalované žiadne doplnky</translation>
<translation id="3330206034087160972">Ukončiť režim Prezentácia</translation>
<translation id="610886263749567451">Výstraha pre jazyk JavaScript</translation>
<translation id="5488468185303821006">Povoliť v režime inkognito</translation>
<translation id="6556866813142980365">Znova</translation>
<translation id="8824701697284169214">Pridať strán&amp;ku...</translation>
<translation id="2107287771748948380"><ph name="OBFUSCATED_CC_NUMBER"/>, platí do <ph name="CC_EXPIRATION_DATE"/></translation>
<translation id="6584811624537923135">Potvrdiť odinštalovanie</translation>
<translation id="7429235532957570505">Nie je možné zakázať doplnky, ktoré boli povolené pravidlami pre podniky</translation>
<translation id="7866522434127619318">Povolí možnosť „kliknutím prehrať“ v nastaveniach obsahu doplnku.</translation>
<translation id="6466988389784393586">&amp;Otvoriť všetky záložky</translation>
<translation id="8860923508273563464">Počkať na dokončenie preberaní</translation>
<translation id="6406506848690869874">Synchronizácia</translation>
<translation id="5288678174502918605">Znova o&amp;tvoriť zatvorenú kartu</translation>
<translation id="7238461040709361198">Od vášho posledného prihlásenia z tohto počítača došlo k zmene hesla vášho účtu Google.</translation>
<translation id="1956050014111002555">Súbor obsahoval viacero certifikátov a žiadny z nich nebol importovaný:</translation>
<translation id="302620147503052030">Tlačidlo Zobraziť</translation>
<translation id="5512074755152723588">Ak do všeobecného poľa zadáte adresu URL existujúcej karty, dôjde namiesto načítania adresy URL v novej karte k prepnutiu na existujúcu kartu.</translation>
<translation id="9157595877708044936">Prebieha nastavenie...</translation>
<translation id="4475552974751346499">Prehľadať prevzaté súbory</translation>
<translation id="3021256392995617989">Opýtať sa, keď sa webové stránky pokúšajú sledovať moju fyzickú polohu (odporúčané)</translation>
<translation id="5185386675596372454">Najnovšia verzia doplnku „<ph name="EXTENSION_NAME"/>“ bola zakázaná, pretože vyžaduje viac povolení.</translation>
<translation id="4285669636069255873">ruská fonetická klávesnica</translation>
<translation id="4148925816941278100">American Express</translation>
<translation id="2320435940785160168">Tento server vyžaduje na overenie certifikát. Certifikát odoslaný
prehliadačom neakceptoval. Platnosť vášho certifikátu mohla vypršať alebo nie je vydavateľ pre server dôveryhodný.
Môžete to skúsiť znova s iným certifikátom (pokiaľ ho máte) alebo budete musieť z iného zdroja
získať platný certifikát.</translation>
<translation id="6295228342562451544">Keď sa pripojíte k zabezpečenej webovej stránke, server hosťujúci stránku vášmu prehliadaču poskytne informácie nazývané „certifikát“. Certifikát slúži na overenie identity servera. Certifikát obsahuje informácie o identite (napríklad adresa webovej stránky), overené treťou stranou, ktorej váš počítač dôveruje. Kontrolou zhody adresy v certifikáte s adresou webovej stránky sa dá určiť, či naozaj bezpečne komunikujete s požadovanou webovou stránkou, a nie s treťou stranou (napríklad s útočníkom na vašu sieť).</translation>
<translation id="6342069812937806050">Práve teraz</translation>
<translation id="5605716740717446121">Ak nezadáte správny kľuč na odomknutie kódu PIN, bude vaša karta SIM natrvalo zakázaná. Počet zostávajúcich pokusov: <ph name="TRIES_COUNT"/></translation>
<translation id="8836712291807476944"><ph name="SAVED_BYTES"/> / <ph name="TOTAL_BYTES"/> bajtov, Prerušené</translation>
<translation id="5502500733115278303">Importované z prehliadača Firefox</translation>
<translation id="569109051430110155">Zistiť automaticky</translation>
<translation id="4408599188496843485">P&amp;omocník</translation>
<translation id="5399158067281117682">Kódy PIN sa nezhodujú.</translation>
<translation id="6021987327127625071">Vybraté adresáre $1</translation>
<translation id="8494234776635784157">Obsah webu</translation>
<translation id="2681441671465314329">Vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť</translation>
<translation id="3646789916214779970">Obnoviť predvolený motív</translation>
<translation id="1679068421605151609">Nástroje pre vývojárov</translation>
<translation id="7014051144917845222">Pokus o pripojenie aplikácie <ph name="PRODUCT_NAME"/> k stránkam <ph name="HOST_NAME"/> bol zamietnutý. Webové stránky možno nie sú v prevádzke alebo nie je správne nakonfigurovaná sieť.</translation>
<translation id="6648524591329069940">Písmo Serif</translation>
<translation id="6896758677409633944">Kopírovať</translation>
<translation id="5260508466980570042">Vašu e-mailovú adresu alebo vaše heslo sa nepodarilo overiť. Skúste to znova.</translation>
<translation id="7887998671651498201">Nasledujúci doplnkový modul prestal reagovať: <ph name="PLUGIN_NAME"/>Chcete ho zastaviť?</translation>
<translation id="173188813625889224">Smer</translation>
<translation id="8088823334188264070">Počet sekúnd: <ph name="NUMBER_MANY"/></translation>
<translation id="1337036551624197047">česká klávesnica</translation>
<translation id="4212108296677106246">Chcete dôverovať „<ph name="CERTIFICATE_NAME"/>“ ako certifikačnej autorite?</translation>
<translation id="2861941300086904918">Správca zabezpečenia natívneho klienta</translation>
<translation id="6991443949605114807">&lt;p&gt;Pri spustení aplikácie <ph name="PRODUCT_NAME"/> v podporovanom prostredí počítača sa použijú systémové nastavenia servera proxy. Váš systém však nie je podporovaný alebo pri spúšťaní konfigurácie vášho systému došlo k problému.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Stále však môžete nastavenia nakonfigurovať pomocou príkazového riadku. Ďalšie informácie o príznakoch a premenných prostredia nájdete v príručke &lt;code&gt;man <ph name="PRODUCT_BINARY_NAME"/>&lt;/code&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="9071590393348537582">Webové stránky na adrese <ph name="URL"/> obsahujú
príliš veľa presmerovaní. Tento problém môže vyriešiť odstránenie súborov cookie týchto stránok alebo povolenie súborov cookie tretej strany. Ak
nie, chyba je možno v konfigurácii servera a nie vo vašom
počítači.</translation>
<translation id="7205869271332034173">SSID:</translation>
<translation id="7084579131203911145">Názov programu:</translation>
<translation id="5815645614496570556">Adresa X.400</translation>
<translation id="3551320343578183772">Zatvoriť kartu</translation>
<translation id="3345886924813989455">Nenašiel sa žiadny podporovaný prehliadač</translation>
<translation id="74354239584446316">Váš účet webového obchodu je <ph name="EMAIL_ADDRESS"/> – prihlásenie a synchronizácia pomocou iného účtu bude viesť k nekompatibilite.</translation>
<translation id="3712897371525859903">Uložiť stránku &amp;ako...</translation>
<translation id="7926251226597967072">Aplikácia <ph name="PRODUCT_NAME"/> teraz importuje nasledujúce položky z prehliadača <ph name="IMPORT_BROWSER_NAME"/>:</translation>
<translation id="4442424173763614572">Vyhľadanie DNS zlyhalo</translation>
<translation id="4315903906955301944">Oficiálna webová stránka zvukového súboru</translation>
<translation id="2767649238005085901">Ak chcete prejsť ďalej, stlačte kláves Enter. Ak chcete zobraziť históriu, stlačte kláves kontextovej ponuky.</translation>
<translation id="6921968934403058457">Ak chcete otvoriť panel okien mimo rámca prehliadača, povoľte experimentálne rozšírenie.</translation>
<translation id="8580634710208701824">Znova načítať rámec</translation>
<translation id="1018656279737460067">Zrušené</translation>
<translation id="7606992457248886637">Autority</translation>
<translation id="707392107419594760">Vyberte klávesnicu:</translation>
<translation id="2007404777272201486">Nahlásenie problému...</translation>
<translation id="1783075131180517613">Aktualizujte prístupovú frázu na synchronizáciu.</translation>
<translation id="2390045462562521613">Zrušiť zapamätanie tejto siete</translation>
<translation id="3348038390189153836">Bolo zistené odnímateľné zariadenie</translation>
<translation id="1666788816626221136">V súbore máte certifikáty, ktoré sa nedajú zaradiť do žiadnej z iných kategórií:</translation>
<translation id="5698727907125761952">Oficiálny interpret</translation>
<translation id="4821935166599369261">&amp;Profilovanie povolené</translation>
<translation id="1603914832182249871">(Inkognito)</translation>
<translation id="7910768399700579500">&amp;Nový priečinok</translation>
<translation id="7472639616520044048">Typy MIME:</translation>
<translation id="2307164895203900614">Zobraziť stránky na pozadí (<ph name="NUM_BACKGROUND_APPS"/>)</translation>
<translation id="3192947282887913208">Zvukové súbory</translation>
<translation id="5422781158178868512">Je nám ľúto, ale externé pamäťové zariadenie sa nepodarilo rozpoznať.</translation>
<translation id="6295535972717341389">Doplnky</translation>
<translation id="7791267293787079395">Systém súborov</translation>
<translation id="118132945617475355">Prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME"/> nemohol synchronizovať vaše údaje kvôli chybe pri prihlasovaní.</translation>
<translation id="8116190140324504026">Ďalšie informácie...</translation>
<translation id="7469894403370665791">Automaticky sa pripojiť k tejto sieti</translation>
<translation id="4807098396393229769">Meno na karte</translation>
<translation id="4094130554533891764">Teraz má prístup k:</translation>
<translation id="4131410914670010031">Čiernobielo</translation>
<translation id="3800503346337426623">Preskočiť prihlásenie a prehliadať ako hosť</translation>
<translation id="2615413226240911668">Táto stránka obsahuje aj iné zdroje, ktoré nie sú bezpečné. Tieto zdroje môžu pri prenose vidieť ostatní používatelia a útočník ich môže upraviť, aby zmenil vzhľad stránky.</translation>
<translation id="197288927597451399">Uložiť</translation>
<translation id="5880867612172997051">Prístup k sieti bol pozastavený</translation>
<translation id="7842346819602959665">Najnovšia verzia rozšírenia „<ph name="EXTENSION_NAME"/>“ požaduje viac povolení, a preto bola zakázaná.</translation>
<translation id="3776667127601582921">V tomto prípade je certifikát servera alebo certifikát CA prostredníka predložený vášmu prehliadaču neplatný. Môže to znamenať, že certifikát je poškodený, obsahuje neplatné polia alebo nie je podporovaný.</translation>
<translation id="3750372538542737662">Správa používateľa</translation>
<translation id="440265548246666650">Stránka skryla kurzor myši. Ak ho chcete obnoviť, stlačte kláves „Esc“.</translation>
<translation id="2412835451908901523">Zadajte 8-ciferný kľúč na odomknutie kódu PIN poskytnutý operátorom <ph name="CARRIER_ID"/>.</translation>
<translation id="6979448128170032817">Výnimky...</translation>
<translation id="7019805045859631636">Rýchle</translation>
<translation id="7584802760054545466">Pripája sa na stránku <ph name="NETWORK_ID"/></translation>
<translation id="208047771235602537">Chcete ukončiť aplikáciu <ph name="PRODUCT_NAME"/> počas preberania súboru?</translation>
<translation id="3595946410121365924">Zmeniť veľkosť vľavo</translation>
<translation id="4060383410180771901">Webové stránky nemôžu spracovať žiadosť pre adresu <ph name="URL"/>.</translation>
<translation id="6710213216561001401">Dozadu</translation>
<translation id="1108600514891325577">&amp;Zastaviť</translation>
<translation id="6035087343161522833">Ak je povolená možnosť zablokovania nastavenia súborov cookie tretích strán, zablokuje sa aj čítanie súborov cookie tretích strán.</translation>
<translation id="8619892228487928601"><ph name="CERTIFICATE_NAME"/>: <ph name="ERROR"/></translation>
<translation id="1567993339577891801">Konzola JavaScript</translation>
<translation id="1559235587769913376">Zadať znaky Unicode</translation>
<translation id="3297788108165652516">Táto sieť je zdieľaná s ostatnými používateľmi.</translation>
<translation id="1548132948283577726">Tu sa zobrazia stránky, ktoré nikdy neukladajú heslá.</translation>
<translation id="583281660410589416">Neznámy</translation>
<translation id="3774278775728862009">Thajská metóda vstupu (klávesnica TIS-820.2538)</translation>
<translation id="9115675100829699941">&amp;Záložky</translation>
<translation id="2485422356828889247">Odinštalovať</translation>
<translation id="1731589410171062430">Celkom: <ph name="NUMBER_OF_SHEETS"/> <ph name="SHEETS_LABEL"/> (<ph name="NUMBER_OF_PAGES"/> <ph name="PAGE_OR_PAGES_LABEL"/>)</translation>
<translation id="2621889926470140926">Chcete ukončiť aplikáciu <ph name="PRODUCT_NAME"/> počas preberania <ph name="DOWNLOAD_COUNT"/> súborov?</translation>
<translation id="7279701417129455881">Spravovať blokovanie súborov cookie...</translation>
<translation id="665061930738760572">Otvoriť v &amp;novom okne</translation>
<translation id="1166359541137214543">ABC</translation>
<translation id="5528368756083817449">Správca záložiek</translation>
<translation id="7275974018215686543"><ph name="NUMBER_MANY"/> secs ago</translation>
<translation id="215753907730220065">Ukončiť zobrazenie na celú obrazovku</translation>
<translation id="7849264908733290972">Otvoriť &amp;obrázok na novej karte</translation>
<translation id="1560991001553749272">Záložka je pridaná.</translation>
<translation id="3966072572894326936">Vybrať iný priečinok...</translation>
<translation id="8766796754185931010">Kotoeri</translation>
<translation id="7781829728241885113">Včera</translation>
<translation id="2762402405578816341">Nasledujúce položky synchronizovať automaticky:</translation>
<translation id="1623661092385839831">Vo vašom počítači sa nachádza bezpečnostné zariadenie TPM (Trusted Platform Module), ktoré sa používa na implementáciu mnohých kritických bezpečnostných prvkov do systému Chrome OS.</translation>
<translation id="3359256513598016054">Obmedzenia certifikačnej politiky</translation>
<translation id="4433914671537236274">Vytvorenie obnovovacieho média</translation>
<translation id="4509345063551561634">Umiestnenie:</translation>
<translation id="7596288230018319236">Zobrazia sa tu všetky navštívené stránky, okrem stránok otvorených v utajenom okne. Na prehľadanie všetkých stránok vo svojej histórii môžete použiť tlačidlo Prehľadať.</translation>
<translation id="7434509671034404296">Vývojár</translation>
<translation id="1790550373387225389">Spustiť režim Prezentácia</translation>
<translation id="6447842834002726250">Súbory cookie</translation>
<translation id="8059178146866384858">Súbor s názvom $1 už existuje. Vyberte iný názov.</translation>
<translation id="2609371827041010694">Vždy spustiť na týchto stránkach</translation>
<translation id="5170568018924773124">Zobraziť v priečinku</translation>
<translation id="883848425547221593">Iné záložky</translation>
<translation id="6054173164583630569">francúzska klávesnica</translation>
<translation id="3596315483920932980">Povoliť nastavenie miestnych dát len pre aktuálnu reláciu</translation>
<translation id="4870177177395420201"><ph name="PRODUCT_NAME"/> nemôže určiť alebo nastaviť predvolený prehliadač.</translation>
<translation id="8898786835233784856">Vybrať ďalšiu kartu</translation>
<translation id="3139091190268064187">Server sa preukázal certifikátom, ktorý nezodpovedá integrovaným očakávaniam. Tieto očakávania sú kvôli vašej ochrane zahrnuté pri určitých webových stránkach s vysokou úrovňou zabezpečenia.</translation>
<translation id="2674170444375937751">Naozaj chcete odstrániť tieto stránky zo svojej histórie?</translation>
<translation id="9111102763498581341">Odomknúť</translation>
<translation id="289695669188700754">Identifikácia kľúča: <ph name="KEY_ID"/></translation>
<translation id="3067198360141518313">Spustiť tento doplnok</translation>
<translation id="2181821976797666341">Pravidlá</translation>
<translation id="8767072502252310690">Používatelia</translation>
<translation id="683526731807555621">Pridať nový vyhľadávací nástroj</translation>
<translation id="6871644448911473373">Odpovedajúce zariadenie OCSP: <ph name="LOCATION"/></translation>
<translation id="8157788939037761987">Otvoriť stránku <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="8281886186245836920">Preskočiť</translation>
<translation id="3867944738977021751">Polia certifikátu</translation>
<translation id="2114224913786726438">Moduly (<ph name="TOTAL_COUNT"/>) – Nenašli sa žiadne konflikty</translation>
<translation id="7629827748548208700">Karta: <ph name="TAB_NAME"/></translation>
<translation id="388442998277590542">Nepodarilo sa načítať stránku s možnosťami „<ph name="OPTIONS_PAGE"/>“.</translation>
<translation id="8449008133205184768">Vložiť a použiť zodpovedajúci štýl</translation>
<translation id="9114223350847410618">Pred odstránením tohto jazyka pridajte iný jazyk.</translation>
<translation id="4408427661507229495">názov siete</translation>
<translation id="8886960478266132308"><ph name="PRODUCT_NAME"/> bezpečne zosynchronizuje vaše údaje s účtom Google.</translation>
<translation id="8028993641010258682">Veľkosť</translation>
<translation id="5031603669928715570">Povoliť...</translation>
<translation id="532340483382036194">Povolí podporu pre inštaláciu aplikácií prehliadača Chrome, ktoré sú nasadené pomocou súboru manifestu na webovej stránke. Manifest a ikony nebudú zabalené do súboru CRX.</translation>
<translation id="1383876407941801731">Hľadať</translation>
<translation id="8398877366907290961">Pokračovať!</translation>
<translation id="5063180925553000800">Nový kód PIN:</translation>
<translation id="4883178195103750615">Exportovať záložky do súboru HTML ...</translation>
<translation id="2496540304887968742">Zariadenie musí mať kapacitu 4 GB alebo vyššiu.</translation>
<translation id="6974053822202609517">Sprava doľava</translation>
<translation id="3929960541581096910">Adresa <ph name="URL"/> chce sledovať vašu fyzickú polohu.</translation>
<translation id="2370882663124746154">Povoliť režim dvojitého vstupu pinyin</translation>
<translation id="5463856536939868464">Ponuka obsahujúca skryté záložky</translation>
<translation id="8286227656784970313">Použiť systémový slovník</translation>
<translation id="5431084084184068621">Vybrali ste si šifrovanie údajov pomocou hesla Google. Túto voľbu môžete neskôr kedykoľvek zmeniť pomocou nastavení synchronizácie.</translation>
<translation id="6231148928368101651">Panely</translation>
<translation id="1493263392339817010">Prispôsobiť písma...</translation>
<translation id="5352033265844765294">Časová pečiatka</translation>
<translation id="1493892686965953381">Čakanie na <ph name="LOAD_STATE_PARAMETER"/>...</translation>
<translation id="6449085810994685586">&amp;Skontrolovať pravopis tohto poľa</translation>
<translation id="3621320549246006887">Toto je experimentálna schéma, v ktorej je možné overovať a odmietať certifikáty HTTPS na základe záznamov DNS (zabezpečených pomocou DNSSEC). Ak sa vám zobrazuje táto správa, povolili ste experimentálne funkcie pomocou príkazového riadka. Odstránením týchto možností príkazového riadka môžete túto chybu ignorovať.</translation>
<translation id="50960180632766478">Počet zvyšných minút: <ph name="NUMBER_FEW"/></translation>
<translation id="3174168572213147020">Ostrov</translation>
<translation id="748138892655239008">Základné obmedzenia certifikátu</translation>
<translation id="457386861538956877">Viac...</translation>
<translation id="8063491445163840780">Aktivovať kartu 4</translation>
<translation id="2322193970951063277">Hlavičky a päty</translation>
<translation id="5966654788342289517">Osobné položky</translation>
<translation id="9137013805542155359">Zobraziť originál</translation>
<translation id="4792385443586519711">Názov spoločnosti</translation>
<translation id="6423731501149634044">Chcete program Adobe Reader nastaviť ako predvolený program na zobrazovanie súborov PDF?</translation>
<translation id="8839907368860424444">Nainštalované rozšírenia môžete spravovať kliknutím na možnosť Rozšírenia v ponuke Okno.</translation>
<translation id="2461687051570989462">Pristupujte k svojim tlačiarňam z akéhokoľvek počítača alebo telefónu smartphone. <ph name="BEGIN_LINK"/>Viac informácií<ph name="END_LINK"/></translation>
<translation id="7194430665029924274">&amp;Pripomenúť neskôr</translation>
<translation id="5790085346892983794">Úspech</translation>
<translation id="1901769927849168791">Zistila sa prítomnosť karty SD</translation>
<translation id="818454486170715660"><ph name="NAME"/> – vlastník</translation>
<translation id="1358032944105037487">japonská klávesnica</translation>
<translation id="1483904542716422841">Použiť protokol OAuth na overenie operácií synchronizácie.</translation>
<translation id="8302838426652833913">Prejdite na možnosť
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
Aplikácie &gt; Systémové predvoľby &gt; Sieť &gt; Potrebujem pomoc
<ph name="END_BOLD"/>
a otestujte svoje pripojenie.</translation>
<translation id="8664389313780386848">&amp;Zobraziť zdrojový kód stránky</translation>
<translation id="8970407809569722516">Firmvér:</translation>
<translation id="2789428618572362768">Na tomto počítači používa prehliadač Chrome viacero používateľov súčasne. Tieto predvoľby môže upraviť iba prvý používateľ, ktorý spustil prehliadač Chrome. Je nám to ľúto.</translation>
<translation id="57646104491463491">Dátum úpravy</translation>
<translation id="5992752872167177798">Karanténa Seccomp</translation>
<translation id="6321229435207037146">Vybratá tlačiareň nie je k dispozícii alebo nie je správne nainštalovaná. Skontrolujte svoju tlačiareň alebo skúste vybrať inú.</translation>
<translation id="6362853299801475928">Nahlásenie p&amp;roblému...</translation>
<translation id="5527463195266282916">Došlo k pokusu o prechod rozšírenia na nižšiu verziu.</translation>
<translation id="3289566588497100676">Jednoduché vkladanie symbolov</translation>
<translation id="6507969014813375884">Zjednodušená čínština</translation>
<translation id="7314244761674113881">Hostiteľ SOCKS</translation>
<translation id="4630590996962964935">Neplatný znak: $1</translation>
<translation id="5285794783728826432">Dôverovať tomuto certifikátu na identifikáciu webových stránok.</translation>
<translation id="7460131386973988868">Povoľuje konfiguráciu statickej IP adresy. Nemusí fungovať.</translation>
<translation id="4224803122026931301">Výnimky pre polohu</translation>
<translation id="749452993132003881">Hiragana</translation>
<translation id="8226742006292257240">Nižšie je uvedené náhodne vygenerované heslo modulu TPM, ktoré bolo priradené k vášmu počítaču:</translation>
<translation id="2050524657923939561">Webové zámery</translation>
<translation id="8487693399751278191">Importovať záložky...</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="7484580869648358686">Upozornenie: Niečo tu nesedí!</translation>
<translation id="2074739700630368799">Systém Chrome OS pre podniky umožňuje pripojiť zariadenie k službe Google Apps, čo vám umožní nájsť a ovládať vaše zariadenie z ovládacieho panela služby Google Apps.</translation>
<translation id="4474155171896946103">Všetky karty uložiť ako záložky...</translation>
<translation id="5895187275912066135">Vydané dňa</translation>
<translation id="1190844492833803334">Po zatvorení prehliadača</translation>
<translation id="5646376287012673985">Umiestnenie</translation>
<translation id="7444538544936087653">Aplikácia <ph name="PRODUCT_NAME"/> sa už neaktualizuje, pretože váš operačný systém je zastaraný.</translation>
<translation id="539755880180803351">Pridá k webovým formulárom anotácie tak, že ako zástupný text vloží typ poľa predpovedaný funkciou Automatické dopĺňanie.</translation>
<translation id="1110155001042129815">Čakajte, prosím.</translation>
<translation id="2607101320794533334">Informácie verejného kľúča subjektu</translation>
<translation id="7071586181848220801">Neznámy doplnkový modul</translation>
<translation id="3354601307791487577">Podpísanie v režime hosť.</translation>
<translation id="8315720913203253727">Na správne zobrazenie tejto stránky sú potrebné údaje, ktoré ste zadali predtým. Ak údaje odošlete znova, zopakuje sa každá akcia, ktorú stránka predtým vykonala. Ak chcete znova odoslať údaje a zobraziť stránku, stlačte tlačidlo Znova načítať.</translation>
<translation id="4419409365248380979">Vždy povoliť prehliadaču <ph name="HOST"/> nastavovať súbory cookie</translation>
<translation id="2956070106555335453">Súhrn</translation>
<translation id="917450738466192189">Certifikát servera je neplatný.</translation>
<translation id="2649045351178520408">ASCII s kódovaním Base64, certifikačná reťaz</translation>
<translation id="7424526482660971538">Vybrať vlastnú prístupovú frázu</translation>
<translation id="380271916710942399">Neuvedený certifikát servera</translation>
<translation id="6853643819051005790">Dynamický režim obmedziť na vyhľadávanie</translation>
<translation id="6459488832681039634">Použiť výber na hľadanie</translation>
<translation id="2392369802118427583">Aktivovať</translation>
<translation id="9040421302519041149">Prístup k tejto sieti je chránený.</translation>
<translation id="5659593005791499971">E-mail</translation>
<translation id="8235325155053717782">Chyba <ph name="ERROR_NUMBER"/> (<ph name="ERROR_NAME"/>): <ph name="ERROR_TEXT"/></translation>
<translation id="6584878029876017575">Podpisovanie s neobmedzenou platnosťou spoločnosti Microsoft</translation>
<translation id="7845671527123719282">Synchronizovaný ako používateľ <ph name="USER_NAME"/></translation>
<translation id="562901740552630300">Prejdite na možnosť
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
Štart &gt; Ovládací panel &gt; Sieť a Internet &gt; Centrum sietí &gt; Riešiť problémy (v dolnej časti) &gt; Internetové pripojenia.
<ph name="END_BOLD"/></translation>
<translation id="8816996941061600321">&amp;Správca súborov</translation>
<translation id="2773223079752808209">Podpora zákazníka</translation>
<translation id="4585473702689066695">Nepodarilo sa pripojiť k sieti „<ph name="NAME"/>“.</translation>
<translation id="4647175434312795566">Súhlasiť so zmluvou</translation>
<translation id="1084824384139382525">Kopírovať adre&amp;su odkazu</translation>
<translation id="1221462285898798023">Spusťte službu <ph name="PRODUCT_NAME"/> ako bežný používateľ. Ak ju chcete spustiť ako používateľ root, musíte určiť iný adresár používateľských údajov na uloženie informácií profilu.</translation>
<translation id="3220586366024592812">Proces konektora <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> zlyhal. Spustiť znova?</translation>
<translation id="2379281330731083556">Tlačiť pomocou dialógového okna systému... <ph name="SHORTCUT_KEY"/></translation>
<translation id="5042992464904238023">Webový obsah</translation>
<translation id="6254503684448816922">Ohrozenie zabezpečenia kľúča</translation>
<translation id="1181037720776840403">Odstrániť</translation>
<translation id="4006726980536015530">Ak teraz zatvoríte aplikáciu <ph name="PRODUCT_NAME"/>, preberanie súborov bude zrušené.</translation>
<translation id="5261073535210137151">Tento priečinok obsahuje záložky (<ph name="COUNT"/>). Naozaj ho chcete odstrániť?</translation>
<translation id="59174027418879706">Povolené</translation>
<translation id="4194415033234465088">Dachen 26</translation>
<translation id="6639554308659482635">Pamäť nástroja SQLite</translation>
<translation id="8141503649579618569"><ph name="DOWNLOAD_RECEIVED"/>/<ph name="DOWNLOAD_TOTAL"/>, <ph name="TIME_LEFT"/></translation>
<translation id="7231224339346098802">Počet kópií, ktoré chcete vytlačiť, treba zadať číslovkou (1 alebo vyššia).</translation>
<translation id="7650701856438921772"><ph name="PRODUCT_NAME"/> sa zobrazuje v tomto jazyku</translation>
<translation id="740624631517654988">Kontextové okno bolo zablokované</translation>
<translation id="3738924763801731196"><ph name="OID"/>:</translation>
<translation id="1847961471583915783">Po zatvorení prehliadača vymazať súbory cookie a ďalšie údaje webových stránok a doplnkov</translation>
<translation id="8870318296973696995">Domovská stránka</translation>
<translation id="6659594942844771486">Tab</translation>
<translation id="7661266386772591122">Exportovať záložky do súboru HTML ...</translation>
<translation id="6575134580692778371">Nenakonfigurované</translation>
<translation id="4624768044135598934">Úspech!</translation>
<translation id="6014776969142880350">Ak chcete dokončiť aktualizáciu, reštartujte <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="5582768900447355629">Šifrovať všetky moje údaje</translation>
<translation id="4220188427073615244">Prihlásiť sa na tieto stránky pomocou adresy: <ph name="EMAIL_ADDRESS"/></translation>
<translation id="5866801229574126103">Odstránenie používateľa</translation>
<translation id="1974043046396539880">Distribučné body CRL</translation>
<translation id="7049357003967926684">Asociácia</translation>
<translation id="8641392906089904981">Podržaním klávesov Shift a Alt zmeníte rozloženie klávesnice</translation>
<translation id="3024374909719388945">Použiť 24-hodinový režim hodín</translation>
<translation id="1867780286110144690">Aplikácia <ph name="PRODUCT_NAME"/> je pripravená dokončiť inštaláciu</translation>
<translation id="5316814419223884568">hľadať odtiaľto</translation>
<translation id="8142732521333266922">OK, synchronizovať všetko</translation>
<translation id="43742617823094120">V tomto prípade váš prehliadač prijal certifikát, ktorý je zrušený jeho vydavateľom. Zvyčajne to znamená, že sa narušila integrita certifikátu. Tento certifikát by ste nemali považovať za dôveryhodný. V žiadnom prípade by ste nemali pokračovať ďalej.</translation>
<translation id="9019654278847959325">slovenská klávesnica</translation>
<translation id="18139523105317219">Názov strany EDI</translation>
<translation id="6657193944556309583">Niektoré z vašich údajov už sú zašifrované prostredníctvom prístupovej frázy. Zadajte ju nižšie.</translation>
<translation id="3328801116991980348">Informácie o stránkach</translation>
<translation id="1205605488412590044">Vytvoriť odkaz na aplikáciu...</translation>
<translation id="2065985942032347596">Vyžaduje sa autentifikácia</translation>
<translation id="2553340429761841190">Systém <ph name="PRODUCT_NAME"/> sa nemohol pripojiť k sieti <ph name="NETWORK_ID"/>. Vyberte inú sieť alebo to skúste znova.</translation>
<translation id="2086712242472027775">Váš účet v službe <ph name="PRODUCT_NAME"/> nefunguje. Kontaktujte správcu domény alebo sa prihláste pomocou bežného účtu Google.</translation>
<translation id="7222232353993864120">E-mailová adresa</translation>
<translation id="2128531968068887769">Native Client</translation>
<translation id="7175353351958621980">Načítané z:</translation>
<translation id="7186367841673660872">Táto stránka bola preložená z jazyka<ph name="ORIGINAL_LANGUAGE"/>do jazyka<ph name="LANGUAGE_LANGUAGE"/></translation>
<translation id="8448695406146523553">Vaše šifrované údaje si môže prečítať len osoba, ktorá pozná vašu prístupovú frázu. Prístupová fráza sa spoločnosti Google neodosiela ani ju spoločnosť Google neuchováva. Ak prístupovú frázu zabudnete, budete musieť</translation>
<translation id="6052976518993719690">Certifikačná autorita SSL</translation>
<translation id="1636959874332483835">Stránky <ph name="HOST_NAME"/> obsahujú škodlivý softvér. Ak tieto stránky navštívite, váš počítač môže byť infikovaný vírusom.</translation>
<translation id="8050783156231782848">K dispozícii nie sú žiadne údaje</translation>
<translation id="1175364870820465910">&amp;Tlačiť...</translation>
<translation id="1220583964985596988">Pridať nového používateľa</translation>
<translation id="3866249974567520381">Popis</translation>
<translation id="2900139581179749587">Reč sa nepodarilo rozpoznať.</translation>
<translation id="953692523250483872">Neboli vybraté žiadne súbory</translation>
<translation id="8895199537967505002">BPM</translation>
<translation id="2294358108254308676">Chcete nainštalovať aplikáciu <ph name="PRODUCT_NAME"/>?</translation>
<translation id="6549689063733911810">Naposledy použité</translation>
<translation id="1529968269513889022">posledný týždeň</translation>
<translation id="5542132724887566711">Profil</translation>
<translation id="5196117515621749903">Znova načítať bez použitia vyrovnávacej pamäte</translation>
<translation id="5552632479093547648">Zistil sa škodlivý softvér a pokus o neoprávnené získavanie údajov!</translation>
<translation id="4375848860086443985">Skladateľ</translation>
<translation id="4988273303304146523">Pred <ph name="NUMBER_DEFAULT"/> dňami</translation>
<translation id="8428213095426709021">Nastavenia</translation>
<translation id="1588343679702972132">Tieto webové stránky vyžadujú, aby ste sa identifikovali prostredníctvom certifikátu:</translation>
<translation id="7211994749225247711">Odstrániť...</translation>
<translation id="2819994928625218237">&amp;Žiadne pravopisné návrhy</translation>
<translation id="1065449928621190041">kanadskofrancúzska klávesnica</translation>
<translation id="8327626790128680264">americká klávesnica s rozšíreným rozložením klávesov</translation>
<translation id="2950186680359523359">Server ukončil pripojenie bez odoslania údajov.</translation>
<translation id="9142623379911037913">Povoliť webovým stránkam <ph name="SITE"/> zobrazovať upozornenia na pracovnej ploche?</translation>
<translation id="4196320913210960460">Nainštalované rozšírenia môžete spravovať kliknutím na možnosť Rozšírenia v ponuke Nástroje.</translation>
<translation id="3449494395612243720">Chyba synchronizácie – prihláste sa znova</translation>
<translation id="9118804773997839291">Nižšie je uvedený zoznam všetkých nebezpečných prvkov na stránke. Ak chcete získať viac informácií o konkrétnom prvku, kliknite na odkaz Diagnostika.</translation>
<translation id="7139724024395191329">Emirát</translation>
<translation id="1761265592227862828">Synchronizovať všetky nastavenia a údaje/n(môže to nejaký čas trvať)</translation>
<translation id="7754704193130578113">Pred každým preberaním sa spýtať, kam uložiť súbor</translation>
<translation id="204914487372604757">Vytvoriť odkaz</translation>
<translation id="2497284189126895209">Všetky súbory</translation>
<translation id="1417363496376480406">Správa používateľa</translation>
<translation id="696036063053180184">Súprava 3 (bez klávesu Shift)</translation>
<translation id="452785312504541111">angličtina, celá šírka</translation>
<translation id="6702639462873609204">&amp;Upraviť...</translation>
<translation id="9148126808321036104">Znova sa prihlásiť</translation>
<translation id="2282146716419988068">Proces GPU</translation>
<translation id="428771275901304970">K dispozícii je menej ako 1 MB</translation>
<translation id="1682548588986054654">Nové okno inkognito</translation>
<translation id="6833901631330113163">Juhoeurópske</translation>
<translation id="8691262314411702087">Výber typu údajov na synchronizáciu</translation>
<translation id="6065289257230303064">Atribúty adresára subjektu certifikátu</translation>
<translation id="2423017480076849397"><ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> umožňuje pristupovať k tlačiarňam a zdieľať ich online</translation>
<translation id="569520194956422927">&amp;Pridať...</translation>
<translation id="4018133169783460046"><ph name="PRODUCT_NAME"/> zobraziť v tomto jazyku</translation>
<translation id="5110450810124758964">Pred <ph name="NUMBER_ONE"/> dňom</translation>
<translation id="6224995341905622854">Ak sa vám táto stránka zobrazuje často, skúste využiť <ph name="HELP_LINK"/>.</translation>
<translation id="3264544094376351444">Písmo Sans-Serif</translation>
<translation id="2820806154655529776"><ph name="NUMBER_ONE"/> sekunda</translation>
<translation id="1077946062898560804">Nastaviť automatické aktualizácie pre všetkých používateľov</translation>
<translation id="3122496702278727796">Nedal sa vytvoriť údajový adresár</translation>
<translation id="4517036173149081027">Zatvoriť a zrušiť preberanie</translation>
<translation id="7150146631451105528"><ph name="DATE"/></translation>
<translation id="350945665292790777">Použije zobrazovanie akcelerované jednotkou GPU na všetkých stránkach, nielen na tých, ktoré obsahujú vrstvy akcelerované jednotkou GPU.</translation>
<translation id="3166547286524371413">Adresa:</translation>
<translation id="4522570452068850558">Podrobnosti</translation>
<translation id="1091767800771861448">Ak chcete preskočiť aktualizáciu, stlačte kláves Escape (len pre neoficiálne zostavy).</translation>
<translation id="59659456909144943">Upozornenie: <ph name="NOTIFICATION_NAME"/></translation>
<translation id="6731320427842222405">Môže to trvať niekoľko minút</translation>
<translation id="4806525999832945986">Spravované doménou <ph name="DOMAIN"/> (<ph name="STATUS"/>)</translation>
<translation id="940573721483482582">Skúste podľa týchto pokynov zakázať predpovedanie siete: prejdite na <ph name="BEGIN_BOLD"/> ponuku nástrojov &gt; <ph name="SETTINGS_TITLE"/> &gt; <ph name="ADVANCED_TITLE"/> <ph name="END_BOLD"/> a zrušte výber položky „<ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION"/>“. Ak sa tým problém nevyrieši, kvôli zlepšeniu výkonnosti odporúčame túto možnosť vybrať znova.</translation>
<translation id="7503191893372251637">Netscape – typ certifikátu </translation>
<translation id="2894654529758326923">Informácie</translation>
<translation id="1502960562739459116">Časť tohto súboru PDF sa nedá zobraziť. Chcete nainštalovať program Adobe Reader?</translation>
<translation id="4135450933899346655">Vaše certifikáty</translation>
<translation id="4731578803613910821">Vaše údaje na webových stránkach <ph name="WEBSITE_1"/>, <ph name="WEBSITE_2"/> a <ph name="WEBSITE_3"/></translation>
<translation id="7716781361494605745">Adresa URL pre pravidlá certifikačnej autority služby Netscape</translation>
<translation id="2881966438216424900">Dátum posledného prístupu:</translation>
<translation id="630065524203833229">U&amp;končiť</translation>
<translation id="4647090755847581616">&amp;Zavrieť kartu</translation>
<translation id="2649204054376361687"><ph name="CITY"/>, <ph name="COUNTRY"/></translation>
<translation id="7886758531743562066">Webové stránky na adrese <ph name="HOST_NAME"/> obsahujú prvky zo stránok, ktoré zrejme hostia škodlivý softvér. Takýto softvér môže poškodiť váš počítač alebo vykonávať rôzne operácie bez vášho vedomia. Počítač sa môže infikovať už pri návšteve webových stránok, ktoré tento škodlivý softvér obsahujú.</translation>
<translation id="7538227655922918841">Súbory cookie z viacerých webových stránok sú povolené len pre reláciu.</translation>
<translation id="2385700042425247848">Názov služby:</translation>
<translation id="3128628928070793746">Prejdite na <ph name="BEGIN_BOLD"/> ponuku nástrojov &gt; <ph name="SETTINGS_TITLE"/> &gt; <ph name="ADVANCED_TITLE"/> &gt; <ph name="PROXIES_TITLE"/> <ph name="END_BOLD"/> a uistite sa, že je vaša konfigurácia nastavená na možnosť „žiadny server proxy“ alebo „priame“.</translation>
<translation id="7751005832163144684">Vytlačiť skúšobnú stranu</translation>
<translation id="1471300011765310414"><ph name="PRODUCT_NAME"/>
nemôže zobraziť webovú stránku, pretože váš počítač nie je pripojený k sieti Internet.</translation>
<translation id="5464632865477611176">Spustiť len tentoraz</translation>
<translation id="4268025649754414643">Zašifrovanie kľúča</translation>
<translation id="7925247922861151263">Kontrola AAA zlyhala</translation>
<translation id="1168020859489941584">Čas do otvorenia: <ph name="TIME_REMAINING"/></translation>
<translation id="7814458197256864873">&amp;Kopírovať</translation>
<translation id="8186706823560132848">Softvér</translation>
<translation id="4692623383562244444">Vyhľadávacie nástroje</translation>
<translation id="567760371929988174">&amp;Metódy vstupu</translation>
<translation id="10614374240317010">Neuložené</translation>
<translation id="5116300307302421503">Súbor nie je možné analyzovať.</translation>
<translation id="2745080116229976798">Oprávnené podriadenie od spoločnosti Microsoft</translation>
<translation id="6374830905869502056">Zakódované používateľom</translation>
<translation id="2526590354069164005">Pracovná plocha</translation>
<translation id="7983301409776629893">Vždy preložiť jazyk <ph name="ORIGINAL_LANGUAGE"/> do jazyka <ph name="TARGET_LANGUAGE"/></translation>
<translation id="4890284164788142455">Thajčina</translation>
<translation id="4312207540304900419">Aktivovať ďalšiu kartu</translation>
<translation id="8456362689280298700">Čas do úplného nabitia: <ph name="HOUR"/>:<ph name="MINUTE"/></translation>
<translation id="7648048654005891115">Štýl mapy klávesov</translation>
<translation id="539295039523818097">Pri použití vášho mikrofónu sa vyskytol problém.</translation>
<translation id="4033319557821527966">Služba <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> vám umožňuje získať prístup k tlačiarňam pripojeným k tomuto počítači z ktoréhokoľvek miesta. Ak ju chcete povoliť, prihláste sa.</translation>
<translation id="6970216967273061347">Štvrť</translation>
<translation id="4479639480957787382">Ethernet</translation>
<translation id="6312403991423642364">Neznáma chyba siete</translation>
<translation id="751377616343077236">Názov certifikátu</translation>
<translation id="7154108546743862496">Ďalšie informácie</translation>
<translation id="8637688295594795546">K dispozícii je systémová aktualizácia. Pripravuje sa prevzatie...</translation>
<translation id="8382913212082956454">Kopírovať &amp;e-mailovú adresu</translation>
<translation id="7447930227192971403">Aktivovať kartu 3</translation>
<translation id="2903493209154104877">Adresy</translation>
<translation id="2056143100006548702">Doplnok:<ph name="PLUGIN_NAME"/> (<ph name="PLUGIN_VERSION"/>)</translation>
<translation id="3479552764303398839">Teraz nie</translation>
<translation id="3714633008798122362">webový kalendár</translation>
<translation id="6445051938772793705">Krajina</translation>
<translation id="3430309973417890444">Ak nemáte účet Google, vytvoríte si ho kliknutím na položku <ph name="LINK_START"/>Vytvoriť účet Google<ph name="LINK_END"/>.</translation>
<translation id="3251759466064201842">&lt;Nie je súčasťou certifikátu&gt;</translation>
<translation id="4229495110203539533">Pred <ph name="NUMBER_ONE"/> s</translation>
<translation id="3399068503715460757">Použiť statickú adresu IP</translation>
<translation id="7257109627310476300">Spravovať zámery...</translation>
<translation id="6410257289063177456">Súbory obrázkov</translation>
<translation id="6419902127459849040">Stredoeurópske</translation>
<translation id="6707389671160270963">Klientsky certifikát SSL</translation>
<translation id="6083557600037991373">Prehliadač
<ph name="PRODUCT_NAME"/>
zrýchľuje webové stránky tým, že dočasne ukladá prevzaté súbory na disk. Ak sa prehliadač
<ph name="PRODUCT_NAME"/>
nevypne správne, tieto súbory sa môžu poškodiť a spôsobiť
túto chybu. Problém by sa mal vyriešiť opätovným načítaním stránky.
Ak chcete, aby sa tento problém v budúcnosti nevyskytoval, vypínajte prehliadač správne.
<ph name="LINE_BREAK"/>
Ak tento problém pretrváva, skúste vymazať vyrovnávaciu pamäť. Tento problém môže
byť v niektorých prípadoch počiatočným prejavom zlyhania hardvéru.</translation>
<translation id="5298219193514155779">Autor motívu:</translation>
<translation id="7366909168761621528">Údaje prehliadania</translation>
<translation id="1047726139967079566">Pridať túto stránku medzi záložky...</translation>
<translation id="9020142588544155172">Server odmietol spojenie.</translation>
<translation id="6113225828180044308">Modul (<ph name="MODULUS_NUM_BITS"/> bitov):\n<ph name="MODULUS_HEX_DUMP"/>\n\nVerejný exponent (<ph name="PUBLIC_EXPONENT_NUM_BITS"/> bitov):\n<ph name="EXPONENT_HEX_DUMP"/></translation>
<translation id="2544782972264605588">Počet zvyšných sekúnd: <ph name="NUMBER_DEFAULT"/></translation>
<translation id="8871696467337989339">Používate nepodporovaný príznak príkazového riadku: <ph name="BAD_FLAG"/>. Prejaví sa to na nižšej stabilite a horšom zabezpečení.</translation>
<translation id="4767443964295394154">Umiestnenie preberaných súborov</translation>
<translation id="5031870354684148875">O službe Google Translate</translation>
<translation id="720658115504386855">Nerozlišujú sa malé a veľké písmená</translation>
<translation id="2454247629720664989">Kľúčové slovo</translation>
<translation id="3950820424414687140">Prihlásiť sa</translation>
<translation id="4626106357471783850">Ak chcete uplatniť aktualizáciu, musíte reštartovať aplikáciu <ph name="PRODUCT_NAME"/>.</translation>
<translation id="1697068104427956555">Vyberte štvorcovú oblasť obrázka.</translation>
<translation id="2840798130349147766">Webové databázy</translation>
<translation id="5334959834702166795">Máte pripojenie k sieti, ale stále sa nemôžete prihlásiť? Možno máte pripojenie k sieti, ktorá vyžaduje webovské overenie totožnosti. Spustite reláciu hosťovského prehliadania (ak je k dispozícii) a zistite, či sa zobrazí prihlasovacia stránka siete. Keď sa prihlásite do siete a môžete navštevovať rozličné webové stránky, ukončite reláciu hosťovského prehliadania a skúste sa znova prihlásiť.</translation>
<translation id="1628736721748648976">Kódovanie</translation>
<translation id="1198271701881992799">Začnime</translation>
<translation id="4830142027259858920">Povolí v možnostiach synchronizáciu otvorenej karty. Toto nastavenie umožňuje synchronizáciu otvorených kariet do ďalších klientskych programov.</translation>
<translation id="782590969421016895">Použiť aktuálne stránky</translation>
<translation id="6521850982405273806">Nahlásiť chybu</translation>
<translation id="736515969993332243">Hľadanie sietí.</translation>
<translation id="2951310213712249777">Predbežné vykreslenie zo všeobecného poľa</translation>
<translation id="8026334261755873520">Vymazať údaje prehliadania</translation>
<translation id="2717361709448355148">Položku „$1“ sa nepodarilo premenovať: $2</translation>
<translation id="1769104665586091481">Otvoriť odkaz v novom &amp;okne</translation>
<translation id="8503813439785031346">Meno používateľa</translation>
<translation id="5319782540886810524">lotyšská klávesnica</translation>
<translation id="8651585100578802546">Vynútiť obnovenie tejto stránky</translation>
<translation id="685714579710025096">Rozloženie klávesnice</translation>
<translation id="1361655923249334273">Nepoužitý</translation>
<translation id="290555789621781773">Počet minút: <ph name="NUMBER_TWO"/></translation>
<translation id="5465754949539394526">Prehliadač Chrome má nedostatok pamäte.\n</translation>
<translation id="5434065355175441495">Štandard PKCS #1 so šifrovaním RSA</translation>
<translation id="7073704676847768330">Toto pravdepodobne nie je stránka, ktorú hľadáte!</translation>
<translation id="8477384620836102176">&amp;Všeobecné</translation>
<translation id="4302315780171881488">Stav pripojenia:</translation>
<translation id="3391392691301057522">Starý kód PIN:</translation>
<translation id="1344519653668879001">Zakázať kontrolu hypertextových odkazov</translation>
<translation id="6463795194797719782">&amp;Upraviť</translation>
<translation id="4262113024799883061">čínština</translation>
<translation id="4775879719735953715">Predvolený prehliadač</translation>
<translation id="5575473780076478375">Rozšírenie inkognito: <ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="9118862410733032325">Chyba prehrávania</translation>
<translation id="4188026131102273494">Kľúčové slovo:</translation>
<translation id="8004512796067398576">Zvýšenie</translation>
<translation id="2930644991850369934">Pri preberaní obrazu na obnovenie sa vyskytol problém. Sieťové pripojenie bolo prerušené.</translation>
<translation id="5750053751252005701">Bez údajov siete <ph name="NETWORK"/></translation>
<translation id="8858939932848080433">Pred odoslaním spätej väzby uveďte, kde ste zaznamenali problémy.</translation>
<translation id="1720318856472900922">Overenie WWW servera protokolom TLS</translation>
<translation id="8550022383519221471">Služba synchronizácie nie je pre vašu doménu k dispozícii.</translation>
<translation id="3355823806454867987">Zmeniť nastavenia proxy...</translation>
<translation id="4780374166989101364">Povolí experimentálne rozhrania API rozšírení. Upozorňujeme, že do galérie rozšírení nie je povolené odovzdávať rozšírenia, ktoré používajú experimentálne rozhrania API.</translation>
<translation id="7117247127439884114">Znova prihlásiť...</translation>
<translation id="7227780179130368205">Zistil sa malware!</translation>
<translation id="435243347905038008">Nízky stav údajov siete <ph name="NETWORK"/></translation>
<translation id="2489428929217601177">posledný deň</translation>
<translation id="5149131957118398098"><ph name="NUMBER_ZERO"/> hours left</translation>
<translation id="3007574127824276972">Do aplikácie ste <ph name="PRODUCT_NAME"/> prihlásený/-á ako používateľ <ph name="USER_NAME"/></translation>
<translation id="2541913031883863396">môžete napriek tomu pokračovať</translation>
<translation id="4278390842282768270">Povolené</translation>
<translation id="2074527029802029717">Odopnúť kartu</translation>
<translation id="1533897085022183721">Menej ako <ph name="MINUTES"/>.</translation>
<translation id="7503821294401948377">Nepodarilo sa načítať ikonu „<ph name="ICON"/>“ akcie prehliadača.</translation>
<translation id="8403381103556738778">Táto stránka obsahuje nezabezpečený obsah.</translation>
<translation id="1954982207163873487">Zobraziť ponuku nástrojov</translation>
<translation id="3942946088478181888">Pomôžte mi porozumieť</translation>
<translation id="3722396466546931176">Pridávajte jazyky a pretiahnutím ich usporiadajte podľa preferencie.</translation>
<translation id="7396845648024431313">Aplikácia <ph name="APP_NAME"/> sa spustí pri spustení systému a bude fungovať na pozadí aj po zatvorení všetkých okien programu <ph name="PRODUCT_NAME"/>.</translation>
<translation id="8539727552378197395">Nie (HttpOnly)</translation>
<translation id="4519351128520996510">Zadajte svoju prístupovú frázu pre synchronizáciu</translation>
<translation id="2391419135980381625">Štandardné písmo</translation>
<translation id="7893393459573308604"><ph name="ENGINE_NAME"/> (predvolené nastavenie)</translation>
<translation id="5400640815024374115">Čip modulu TPM (Trusted Platform Module) je zakázaný alebo chýba.</translation>
<translation id="2151576029659734873">Zadali ste neplatný index kariet.</translation>
<translation id="1815861158988915678"><ph name="BEGIN_BOLD"/> Upozornenie: <ph name="END_BOLD"/> Tieto súbory sú dočasné a kvôli uvoľneniu miesta na disku môžu byť automaticky odstránené. <ph name="BEGIN_LINK"/>Viac informácií<ph name="END_LINK"/></translation>
<translation id="5150254825601720210">Netscape – názov servera SSL certifikátu</translation>
<translation id="6771503742377376720">Je certifikačnou autoritou</translation>
<translation id="8814190375133053267">Wi-Fi</translation>
<translation id="2040078585890208937">Pripája sa k <ph name="NAME"/></translation>
<translation id="8410619858754994443">Potvrďte heslo:</translation>
<translation id="2210840298541351314">Ukážka tlače</translation>
<translation id="3858678421048828670">talianska klávesnica</translation>
<translation id="1436784010935106834">Odstránené</translation>
<translation id="4938277090904056629">Kvôli antivírusovému programu ESET nie je možné nadviazať zabezpečené pripojenie</translation>
<translation id="4521805507184738876">(platnosť vypršala)</translation>
<translation id="111844081046043029">Naozaj chcete odísť z tejto stránky?</translation>
<translation id="1951615167417147110">Posunúť hore o jednu stránku</translation>
<translation id="6147020289383635445">Ukážka pred tlačou zlyhala</translation>
<translation id="4154664944169082762">Odtlačky</translation>
<translation id="3202578601642193415">Najnovšie</translation>
<translation id="8112886015144590373">Počet hodín: <ph name="NUMBER_FEW"/></translation>
<translation id="1398853756734560583">Maximalizovať</translation>
<translation id="8988255471271407508">Stránka sa nenašla vo vyrovnávacej pamäti. Určité zdroje môžu byť bezpečne načítané len z vyrovnávacej pamäte, napr. stránky vytvorené z odoslaných údajov. <ph name="LINE_BREAK"/> Táto chyba môže byť spôsobená aj poškodením vyrovnávacej pamäte nesprávnym vypnutím. <ph name="LINE_BREAK"/> Ak problém pretrváva, skúste vyrovnávaciu pamäť vymazať.</translation>
<translation id="1195977189444203128">Doplnok <ph name="PLUGIN_NAME"/> je zastaraný.</translation>
<translation id="2790759706655765283">Oficiálna webová stránka vlastníka</translation>
<translation id="1758018619400202187">EAP-TLS</translation>