blob: 6025f1ba73245dff6fba4304298238422f4b4bee [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sv">
<translation id="6779164083355903755">&amp;Ta bort</translation>
<translation id="6879617193011158416">Växla bokmärkesfältet</translation>
<translation id="664677590214437297">Proxyinställningarna har inaktiverats av administratören.</translation>
<translation id="2345460471437425338">Felaktigt certifikat för värd.</translation>
<translation id="3595596368722241419">Batteriet är fulladdat</translation>
<translation id="8130276680150879341">Koppla bort privat nätverk</translation>
<translation id="1058418043520174283"><ph name="INDEX"/> av <ph name="COUNT"/></translation>
<translation id="4480627574828695486">Koppla bort kontot ...</translation>
<translation id="7040807039050164757">&amp;Kontrollera stavning i det här fältet</translation>
<translation id="778579833039460630">Inga data har tagits emot</translation>
<translation id="8791923223854254330">Hantera hanterare</translation>
<translation id="1852799913675865625">Ett fel uppstod när följande fil skulle läsas: <ph name="ERROR_TEXT"/>.</translation>
<translation id="742521979413647278">Läser in stavningsförslag</translation>
<translation id="3828924085048779000">Lösenfrasen får inte vara tom.</translation>
<translation id="8265562484034134517">Importera data från en annan webbläsare...</translation>
<translation id="2709516037105925701">Autofyll</translation>
<translation id="3916445069167113093">Den här typen av fil kan skada datorn. Vill du behålla <ph name="FILE_NAME"/> ändå?</translation>
<translation id="250599269244456932">Kör automatiskt (rekommenderas)</translation>
<translation id="3581034179710640788">Webbplatsens säkerhetscertifikat har upphört att gälla!</translation>
<translation id="2825758591930162672">Mottagarens publika nyckel</translation>
<translation id="8306243285620593545">Fokus på statusikon</translation>
<translation id="8275038454117074363">Importera</translation>
<translation id="8418445294933751433">&amp;Visa som flik</translation>
<translation id="6985276906761169321">ID:</translation>
<translation id="859285277496340001">Certifikatet har inte någon specificerad mekanism för att kontrollera om det har återkallats.</translation>
<translation id="2010799328026760191">Specialtangenter...</translation>
<translation id="3300394989536077382">Signerad av</translation>
<translation id="654233263479157500">Åtgärda navigeringsfel med hjälp av en webbtjänst</translation>
<translation id="4940047036413029306">Citat</translation>
<translation id="1526811905352917883">Anslutningen fick göras på nytt med SSL 3.0. Det betyder i regel att servern använder en mycket gammal programvara och kan ha andra säkerhetsbrister.</translation>
<translation id="1497897566809397301">Tillåt att lokala data sparas (rekommenderas)</translation>
<translation id="3275778913554317645">Öppna som fönster</translation>
<translation id="4553117311324416101">Google har påträffat skadlig programvara som kan installeras på datorn om du fortsätter. Om du har besökt den här webbplatsen tidigare eller om du litar på den kanske den har angripits av en hackare helt nyligen. Du bör inte besöka webbplatsen just nu. Försök istället imorgon eller välj en annan webbplats.</translation>
<translation id="509988127256758334">Sö&amp;k efter:</translation>
<translation id="1420684932347524586">Oj! Det gick inte att generera en slumpmässig privat RSA-nyckel.</translation>
<translation id="2501173422421700905">Certifikatet är avstängt</translation>
<translation id="2313634973119803790">Nätverksteknik:</translation>
<translation id="2382901536325590843">Servercertifikatet finns inte i DNS.</translation>
<translation id="2833791489321462313">Kräv lösenord för att gå ur viloläge</translation>
<translation id="3850258314292525915">Inaktivera synkronisering</translation>
<translation id="2721561274224027017">Indexerad databas</translation>
<translation id="8208216423136871611">Spara inte</translation>
<translation id="684587995079587263"><ph name="PRODUCT_NAME"/> synkroniserar säkert data med ditt Google-konto. Håll allt synkroniserat eller anpassa synkroniseringsdatatyperna och alternativen för kryptering.</translation>
<translation id="4405141258442788789">Åtgärden överskred tidsgränsen.</translation>
<translation id="5048179823246820836">Nordiskt</translation>
<translation id="1763046204212875858">Skapa programgenvägar</translation>
<translation id="2105006017282194539">Inte inläst ännu</translation>
<translation id="7821009361098626711">Servern <ph name="DOMAIN"/> kräver användarnamn och lösenord. Servern säger: <ph name="REALM"/>.</translation>
<translation id="524759338601046922">Skriv ny PIN igen:</translation>
<translation id="777702478322588152">Prefektur</translation>
<translation id="6562437808764959486">Extraherar återställningsavbildningen...</translation>
<translation id="561349411957324076">Klart</translation>
<translation id="4764776831041365478">Webbsidan på <ph name="URL"/> kan ligga nere för tillfället eller kan ha flyttats permanent till en ny webbadress.</translation>
<translation id="6156863943908443225">Cacheminne för skript</translation>
<translation id="4274187853770964845">Synkroniseringsfel. Avbryt och starta om synkroniseringen.</translation>
<translation id="4610656722473172270">Google Verktygsfält</translation>
<translation id="7845201717638045845">Data som du kopierar och klistrar in</translation>
<translation id="151501797353681931">Importerat från Safari</translation>
<translation id="7880025619322806991">Portalläge</translation>
<translation id="6706684875496318067">Plugin-programmet <ph name="PLUGIN_NAME"/> är inte tillåtet.</translation>
<translation id="586567932979200359">Du kör <ph name="PRODUCT_NAME"/> från diskavbildningen. Om du installerar programmet på din dator kan du köra det utan diskavbildningen och du kan vara säker på att det alltid är uppdaterat.</translation>
<translation id="3775432569830822555">SSL-servercertifikat</translation>
<translation id="1829192082282182671">Zooma ut</translation>
<translation id="6102827823267795198">Huruvida sökleverantörsförslaget ska fyllas i automatiskt om Instant är aktiverat.</translation>
<translation id="1467071896935429871">Hämtar systemuppdatering: <ph name="PERCENT"/> % färdig.</translation>
<translation id="7881267037441701396">Autentiseringsuppgifterna som angavs för att dela dina skrivare med <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> har upphört att gälla. Klicka här om du vill ange användarnamn och lösenord igen.</translation>
<translation id="816055135686411707">Fel när certifikatets tillförlitlighet angavs</translation>
<translation id="4714531393479055912"><ph name="PRODUCT_NAME"/> kan nu synkronisera dina lösenord.</translation>
<translation id="5704565838965461712">Välj ett certifikat att visa som identifikation:</translation>
<translation id="2025632980034333559"><ph name="APP_NAME"/> har kraschat. Klicka på ballongen för att ladda om tillägget.</translation>
<translation id="6322279351188361895">Det gick inte att läsa den privata nyckeln.</translation>
<translation id="3781072658385678636">Följande plugin-program blockerades på den här sidan:</translation>
<translation id="4428782877951507641">Konfigurera synkronisering</translation>
<translation id="3648460724479383440">Markerad alternativknapp</translation>
<translation id="4654488276758583406">Mycket liten</translation>
<translation id="6647228709620733774">Webbadress till Netscapes spärrlista för certifikatutfärdare</translation>
<translation id="4008217099472149670">Det går inte att upprätta en säker anslutning på grund av antivirusprogrammet Kaspersky</translation>
<translation id="546411240573627095">Stil på numeriskt tangentbord</translation>
<translation id="2972581237482394796">&amp;Upprepa</translation>
<translation id="5895138241574237353">Starta om</translation>
<translation id="3726463242007121105">Enheten kan inte öppnas eftersom dess filsystem inte stöds.</translation>
<translation id="1858072074757584559">Anslutningen är inte komprimerad.</translation>
<translation id="528468243742722775">End</translation>
<translation id="1723824996674794290">&amp;Nytt fönster</translation>
<translation id="1313405956111467313">Automatisk proxykonfiguration</translation>
<translation id="1589055389569595240">Visa stavning och grammatik</translation>
<translation id="4364779374839574930">Ingen skrivare hittades. Installera en skrivare.</translation>
<translation id="7017587484910029005">Skriv de tecken som du ser i bilden nedan.</translation>
<translation id="9013589315497579992">Felaktigt SSL-klientautentiseringscertifikat.</translation>
<translation id="8595062045771121608">I det här fallet har servercertifikatet eller CA-medelcertifikatet som visas för din webbläsare signerats med en svag signaturalgoritm som RSA-MD2. Nya rön från datorforskare visar att signaturalgoritmen är svagare än man hittills trott. Därför används inte signaturalgoritmen av många tillförlitliga webbplatser längre. Det innebär att det här certifikatet kan vara en förfalskning. Du bör inte fortsätta.</translation>
<translation id="7567293639574541773">&amp;Granska komponent</translation>
<translation id="8392896330146417149">Roamingstatus:</translation>
<translation id="6813971406343552491">&amp;Nej</translation>
<translation id="36224234498066874">Rensa webbinformation...</translation>
<translation id="3384773155383850738">Max antal förslag</translation>
<translation id="8530339740589765688">Välj efter domän</translation>
<translation id="8677212948402625567">Dölj alla...</translation>
<translation id="7600965453749440009">Översätt aldrig från <ph name="LANGUAGE"/></translation>
<translation id="3208703785962634733">Obekräftade</translation>
<translation id="6523841952727744497">Aktivera nätverket <ph name="NETWORK_ID"/> genom att starta en gästsession innan du loggar in</translation>
<translation id="5704318649385838512">CAPS LOCK är på\nTryck på båda Skift-tangenterna om du vill avsluta</translation>
<translation id="620329680124578183">Läs inte in (rekommenderas)</translation>
<translation id="2653266418988778031">Om du tar bort ett certifikat från en certifikatutfärdare (CU) kommer webbläsaren inte längre att lita på certifikat som utfärdas av denna CU.</translation>
<translation id="298068999958468740">Synka allt eller välj vilka data som ska synkas från den här datorn.</translation>
<translation id="5341849548509163798"><ph name="NUMBER_MANY"/> hours ago</translation>
<translation id="4422428420715047158">Domän:</translation>
<translation id="3602290021589620013">Förhandsgranskning</translation>
<translation id="7516602544578411747">Kopplar webbläsarfönstren till en profil och lägger till en profilväxlare i övre högra hörnet. Varje profil har egna bokmärken, tillägg, appar, etc.</translation>
<translation id="7082055294850503883">Ignorera Caps Lock och mata in gemener som standard</translation>
<translation id="4744603770635761495">Sökväg till körbar fil</translation>
<translation id="1800124151523561876">Inget tal hördes.</translation>
<translation id="7814266509351532385">Ändra standardsökmotor</translation>
<translation id="5376169624176189338">Klicka om du vill återvända, håll nere om du vill se historik</translation>
<translation id="6310545596129886942"><ph name="NUMBER_FEW"/> sekunder kvar</translation>
<translation id="9181716872983600413">Unicode</translation>
<translation id="1383861834909034572">Öppna när klar</translation>
<translation id="2492538245231809938">Krypterade datatyper</translation>
<translation id="5727728807527375859">Tillägg, program och teman kan skada din dator. Vill du fortsätta?</translation>
<translation id="3857272004253733895">Schema för Double Pinyin</translation>
<translation id="1636842079139032947">Koppla bort kontot ...</translation>
<translation id="6721972322305477112">&amp;Arkiv</translation>
<translation id="1076818208934827215">Microsoft Internet Explorer</translation>
<translation id="9056810968620647706">Inga träffar hittades.</translation>
<translation id="1901494098092085382">Överföringsstatus för feedback</translation>
<translation id="2861301611394761800">Systemuppdateringen har slutförts. Starta om systemet.</translation>
<translation id="2231238007119540260">Om du tar bort ett servercertifikat återställer du de vanliga säkerhetskontrollerna för servern. Därefter måste servern använda ett giltigt certifikat.</translation>
<translation id="9134410174832249455"><ph name="PRODUCT_NAME"/>
kunde inte läsa in webbsidan eftersom
<ph name="HOST_NAME"/>
inte svarade tillräckligt snabbt. Webbplatsen kan vara nere eller så
kan du ha problem med din Internetanslutning.</translation>
<translation id="2562265053877774071">Vissa inställningar hanteras av ett tilläggsprogram.</translation>
<translation id="7624154074265342755">Trådlösa nätverk</translation>
<translation id="3315158641124845231">Dölj <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="3496213124478423963">Zooma ut</translation>
<translation id="2296019197782308739">EAP-metod:</translation>
<translation id="42981349822642051">Expandera</translation>
<translation id="4013794286379809233">Logga in</translation>
<translation id="7693221960936265065">tidens början</translation>
<translation id="1763138995382273070">Inaktivera validering av interaktiva formulär i HTML5</translation>
<translation id="4920887663447894854">Följande webbplatser har förhindrats att spåra din plats på sidan:</translation>
<translation id="8133676275609324831">&amp;Visa i mapp</translation>
<translation id="26224892172169984">Tillåt inte att någon webbplats hanterar protokoll</translation>
<translation id="645705751491738698">Fortsätt blockera JavaScript</translation>
<translation id="4780321648949301421">Spara sida som...</translation>
<translation id="2551191967044410069">Undantag för geografisk plats</translation>
<translation id="3011284594919057757">Om Flash</translation>
<translation id="8789464255255332543">Det går inte att skriva ut eftersom sidan du försöker skriva ut har stängts.</translation>
<translation id="4969785127455456148">Album</translation>
<translation id="8178665534778830238">Innehåll:</translation>
<translation id="153384433402665971">Plugin-programmet <ph name="PLUGIN_NAME"/> har blockerats eftersom det var inaktuellt.</translation>
<translation id="2610260699262139870">V&amp;erklig storlek</translation>
<translation id="4535734014498033861">Anslutningen till proxyservern misslyckades.</translation>
<translation id="4693792639927205294">Aktivera adressfältshistoriken i synkroniseringsalternativen. På så sätt kan du synkronisera tidigare inskrivna webbadresser med andra klienter så att adressfältet fylls i automatiskt.</translation>
<translation id="558170650521898289">Microsofts Verifiera Windows-maskinvarudrivrutin</translation>
<translation id="98515147261107953">Liggande</translation>
<translation id="8974161578568356045">Upptäck automatiskt</translation>
<translation id="1818606096021558659">Sida</translation>
<translation id="5388588172257446328">Användarnamn:</translation>
<translation id="1657406563541664238">Hjälp till att göra <ph name="PRODUCT_NAME"/> bättre genom att automatiskt skicka användningsstatistik och felrapporter till Google</translation>
<translation id="7982789257301363584">Nätverk</translation>
<translation id="8528962588711550376">Inloggning sker</translation>
<translation id="1339601241726513588">Registreringsdomän:</translation>
<translation id="2336228925368920074">Lägg till bokmärke på alla flikar...</translation>
<translation id="4985312428111449076">Flikar eller fönster</translation>
<translation id="7481475534986701730">Nyligen besökta webbplatser</translation>
<translation id="8503758797520866434">Inställningar för Autofyll...</translation>
<translation id="2757031529886297178">FPS-mätare</translation>
<translation id="6657585470893396449">Lösenord</translation>
<translation id="7881483672146086348">Visa konto</translation>
<translation id="1776883657531386793"><ph name="OID"/>: <ph name="INFO"/></translation>
<translation id="1510030919967934016">Sidan har förhindrats från att spåra din plats.</translation>
<translation id="8848519885565996859">Användardefinierad ram för adresslänk</translation>
<translation id="5255315797444241226">Den angivna lösenfrasen är felaktig.</translation>
<translation id="6242054993434749861">fax:#<ph name="FAX"/></translation>
<translation id="762917759028004464">Standardwebbläsaren är för närvarande <ph name="BROWSER_NAME"/>.</translation>
<translation id="9213479837033539041"><ph name="NUMBER_MANY"/> sekunder kvar</translation>
<translation id="560442828508350263">Det gick inte att flytta $1: $2</translation>
<translation id="300544934591011246">Tidigare lösenord</translation>
<translation id="6015796118275082299">År</translation>
<translation id="8106242143503688092">Läs inte in (rekommenderas)</translation>
<translation id="5078796286268621944">Fel PIN</translation>
<translation id="989988560359834682">Redigera adress</translation>
<translation id="8487678622945914333">Zooma in</translation>
<translation id="2972557485845626008">Fast programvara</translation>
<translation id="735327918767574393">Ett fel uppstod när webbsidan skulle visas. Fortsätt genom att läsa in sidan på nytt eller besök en annan sida.</translation>
<translation id="8028060951694135607">Microsofts nyckelåterställning</translation>
<translation id="6391832066170725637">Det gick inte att hitta filen eller katalogen.</translation>
<translation id="577624874850706961">Sök efter cookies</translation>
<translation id="5494920125229734069">Markera alla</translation>
<translation id="2857834222104759979">Manifestfilen är ogiltig.</translation>
<translation id="7931071620596053769">Följande sidor svarar inte. Du kan vänta tills de svarar eller avbryta dem.</translation>
<translation id="1209866192426315618"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> minuter kvar</translation>
<translation id="7938958445268990899">Servercertifikatet är inte giltigt ännu.</translation>
<translation id="4569998400745857585">Menyn innehåller dolda tillägg</translation>
<translation id="4081383687659939437">Spara info</translation>
<translation id="1801827354178857021">Punkt</translation>
<translation id="7849443193236180005">Värdnamnsmönster</translation>
<translation id="2179052183774520942">Lägg till sökmotor</translation>
<translation id="5498951625591520696">Det går inte att nå servern.</translation>
<translation id="1621207256975573490">Spara &amp;ram som...</translation>
<translation id="4681260323810445443">Du har inte behörighet att öppna webbsidan <ph name="URL"/>. Du måste eventuellt logga in först.</translation>
<translation id="2176444992480806665">Skicka en skärmdump av den senast aktiva fliken</translation>
<translation id="6093888419484831006">Avbryter uppdatering ...</translation>
<translation id="1165039591588034296">Fel</translation>
<translation id="2064942105849061141">Använd temat GTK+</translation>
<translation id="940243171281413888">Ta bort syfte</translation>
<translation id="2278562042389100163">Öppna webbläsarfönster</translation>
<translation id="5246282308050205996"><ph name="APP_NAME"/> har kraschat. Klicka på ballongen för att starta om appen.</translation>
<translation id="1201895884277373915">Mer från den här webbplatsen</translation>
<translation id="9218430445555521422">Använd som standard</translation>
<translation id="5027550639139316293">E-postcertifikat</translation>
<translation id="938582441709398163">Tangentbordsöverlägg</translation>
<translation id="148557595510244003">Vissa alternativ har inaktiverats av administratören.</translation>
<translation id="427208986916971462">Anslutningen komprimeras med <ph name="COMPRESSION"/>.</translation>
<translation id="8876215549894133151">Format:</translation>
<translation id="5234764350956374838">Ta bort permanent</translation>
<translation id="40027638859996362">Flytta ord</translation>
<translation id="5463275305984126951">Index till <ph name="LOCATION"/></translation>
<translation id="5154917547274118687">Minne</translation>
<translation id="1493492096534259649">Stavningskontrollen kan inte utföras på detta språk</translation>
<translation id="6628463337424475685"><ph name="ENGINE"/> Sök</translation>
<translation id="112818052757437142">Det finns redan en katalog som heter $1. Välj ett annat namn.</translation>
<translation id="2502105862509471425">Lägg till ett nytt kreditkort...</translation>
<translation id="6937266377577518989">Markeringen kopieras till Urklipp.</translation>
<translation id="4037618776454394829">Skicka den senast sparade skärmdumpen</translation>
<translation id="182729337634291014">Synkroniseringsfel...</translation>
<translation id="4465830120256509958">Brasilianskt tangentbord</translation>
<translation id="2459861677908225199">Använd TLS 1.0</translation>
<translation id="4792711294155034829">&amp;Rapportera ett problem...</translation>
<translation id="5819484510464120153">Skapa &amp;programgenvägar...</translation>
<translation id="6845180713465955339">Certifikatet <ph name="CERTIFICATE_NAME"/> utfärdades av:</translation>
<translation id="3088325635286126843">&amp;Byt namn ...</translation>
<translation id="7531238562312180404">Eftersom <ph name="PRODUCT_NAME"/> inte styr hur tillägg hanterar dina personliga data har alla tillägg inaktiverats för inkognitofönster. Du kan aktivera dem individuellt i
<ph name="BEGIN_LINK"/>tilläggshanteraren<ph name="END_LINK"/>.</translation>
<translation id="5667293444945855280">Skadlig programvara</translation>
<translation id="8707481173455612936">Officiell webbsida för ljudkälla</translation>
<translation id="3435845180011337502">Sidformatering eller layout</translation>
<translation id="6831043979455480757">Översätt</translation>
<translation id="3587482841069643663">Alla</translation>
<translation id="6698381487523150993">Skapad av:</translation>
<translation id="4684748086689879921">Hoppa över import</translation>
<translation id="9130015405878219958">Du har angett ett ogiltigt läge.</translation>
<translation id="6615807189585243369"><ph name="BURNT_AMOUNT"/> av<ph name="TOTAL_SIZE"/> har kopierats</translation>
<translation id="4950138595962845479">Alternativ...</translation>
<translation id="4653235815000740718">Det uppstod ett problem när återställningsmedia skapades för operativsystemet. Det gick inte att hitta lagringsenheten som användes.</translation>
<translation id="6732153478633637389">L2TP/IPSec + i förväg delad nyckel</translation>
<translation id="6943836128787782965">HTTP GET misslyckades</translation>
<translation id="6426222199977479699">SSL-fel</translation>
<translation id="5477859212818707683">Långsam inläsning av bakgrundssidor</translation>
<translation id="7104784605502674932">Bekräfta synkinställningar</translation>
<translation id="1788636309517085411">Använd standardinställning</translation>
<translation id="1661867754829461514">PIN saknas</translation>
<translation id="422022089431684343">Inställningar för virtuellt tangentbord</translation>
<translation id="8589311641140863898">Tillägg med experimentella programmeringsgränssnitt</translation>
<translation id="2804922931795102237">Inkludera systeminformation</translation>
<translation id="869891660844655955">Utgångsdatum</translation>
<translation id="2178614541317717477">CA-kompromiss</translation>
<translation id="4449935293120761385">Om Autofyll</translation>
<translation id="4194570336751258953">Aktivera klick på styrplattan</translation>
<translation id="6066742401428748382">Åtkomst nekad till webbsidan</translation>
<translation id="5111692334209731439">&amp;Bokmärkeshanteraren</translation>
<translation id="8295070100601117548">Serverfel</translation>
<translation id="5661272705528507004">SIM-kortet är inaktiverat och kan inte användas. Kontakta tjänsteleverantören för ett nytt kort.</translation>
<translation id="443008484043213881">Verktyg</translation>
<translation id="2529657954821696995">Nederländskt tangentbord</translation>
<translation id="1128128132059598906">EAP-TTLS</translation>
<translation id="6337534724793800597">Filtrera policy efter namn</translation>
<translation id="6585234750898046415">Välj en bild som ska visas för ditt konto på inloggningsskärmen.</translation>
<translation id="7957054228628133943">Hantera blockering av popup-program...</translation>
<translation id="179767530217573436">de senaste fyra veckorna</translation>
<translation id="2279770628980885996">Ett oväntat tillstånd gjorde att servern inte kunde uppfylla begäran.</translation>
<translation id="8079135502601738761">Delar av det här PDF-dokumentet kunde inte visas. Vill du öppna det i Adobe Reader?</translation>
<translation id="9123413579398459698">FTP-proxy</translation>
<translation id="3887875461425980041">Om PPAPI-versionen av Flash används, ska den köras i alla renderingsprocesser och inte i en särskild pluginprocess.</translation>
<translation id="1751752860232137596">Aktivera implementeringen av den experimentella jämna rullningen.</translation>
<translation id="8534801226027872331">I det här fallet innehåller certifikatet som angetts för webbläsaren fel och kan inte tolkas. Det kan innebära att vi inte kan tolka identitetsinformationen i certifikatet eller annan information i certifikatet som används för att skydda anslutningen. Du bör inte fortsätta.</translation>
<translation id="3608527593787258723">Aktivera flik 1</translation>
<translation id="6993929801679678186">Visa förslag från Autofyll</translation>
<translation id="4497369307931735818">Fjärrkommunikation</translation>
<translation id="1630086885871290594">Textförfattare</translation>
<translation id="1476822615785139447">Hantera skrivare</translation>
<translation id="3855676282923585394">Importera bokmärken och inställningar...</translation>
<translation id="1116694919640316211">Om</translation>
<translation id="6878031674662373246">Sluta synkronisera det här kontot</translation>
<translation id="8195796306739579529">Kryptera lösenord</translation>
<translation id="4422347585044846479">Redigera bokmärke för den här sidan</translation>
<translation id="2452539774207938933">Byt till användare: <ph name="PROFILE_NAME"/></translation>
<translation id="1880905663253319515">Vill du ta bort certifikatet <ph name="CERTIFICATE_NAME"/>?</translation>
<translation id="8546306075665861288">Cacheminne för bilder</translation>
<translation id="5904093760909470684">Proxykonfiguration</translation>
<translation id="3348643303702027858">Det gick inte att skapa återställningsmedia för operativsystemet eftersom processen avbröts.</translation>
<translation id="3391060940042023865">Följande plugin-program har upphört att fungera: <ph name="PLUGIN_NAME"/></translation>
<translation id="4237016987259239829">Fel vid nätverksanslutning</translation>
<translation id="9050666287014529139">Lösenfras</translation>
<translation id="5197255632782567636">Internet</translation>
<translation id="8787254343425541995">Tillåt proxyservrar för delade nätverk</translation>
<translation id="4755860829306298968">Hantera blockering av plugin-program...</translation>
<translation id="8879284080359814990">&amp;Visa som flik</translation>
<translation id="41293960377217290">En proxyserver är en server som fungerar som mellanled mellan din dator och andra servrar. För närvarande är datorn inställd på att använda en proxy, men
<ph name="PRODUCT_NAME"/>
kan inte ansluta till den.</translation>
<translation id="4520722934040288962">Välj via öppnare</translation>
<translation id="3873139305050062481">&amp;Granska komponent</translation>
<translation id="7445762425076701745">Det går inte att fastställa identiteten hos servern som du är ansluten till. Servernamnet som du angav vid anslutningen är bara giltigt inom ditt nätverk och externa certifikatutfärdare kan inte fastställa dess ägarskap. Vissa certifikatutfärdare utfärdar certifikat oavsett namn och därför går det inte att säkerställa att du är ansluten till den avsedda webbplatsen och inte till en skadlig server.</translation>
<translation id="1556537182262721003">Det gick inte att flytta tilläggskatalogen till profilen.</translation>
<translation id="5866557323934807206">Rensa inställningarna för framtida besök</translation>
<translation id="5355351445385646029">Tryck på blanksteg om du vill välja kandidaten</translation>
<translation id="6978622699095559061">Dina bokmärken</translation>
<translation id="6370820475163108109"><ph name="ORGANIZATION_NAME"/> (<ph name="DOMAIN_NAME"/>)</translation>
<translation id="5453029940327926427">Stäng flikar</translation>
<translation id="406070391919917862">Bakgrundprogram</translation>
<translation id="8820817407110198400">Bokmärken</translation>
<translation id="3214837514330816581">Ta bort synkroniserade data från Google Översikt</translation>
<translation id="2580170710466019930">Vänta medan de senaste systemuppdateringarna installeras av <ph name="PRODUCT_NAME"/>.</translation>
<translation id="7428061718435085649">Välj andra- och tredjehandsalternativ med hjälp av de båda Skift-tangenterna</translation>
<translation id="1070066693520972135">WEP</translation>
<translation id="2850297146577954246">All text som talas med syntetiskt tal</translation>
<translation id="1243196447546764522">Förhindra att cookies från tredje part sparas</translation>
<translation id="206683469794463668">Läge för vanlig Zhuyin. Automatiskt val av kandidat och relaterade alternativ
är inaktiverade eller ignoreras.</translation>
<translation id="5191625995327478163">&amp;Språkinställningar...</translation>
<translation id="8833054222610756741">Webbprogram utan CRX</translation>
<translation id="4031729365043810780">Nätverksanslutning</translation>
<translation id="1985136186573666099"><ph name="PRODUCT_NAME"/> ansluter till nätverket med hjälp av datorns systemproxyinställningar.</translation>
<translation id="4808139931410481934">Aktivera fönster 2</translation>
<translation id="6508261954199872201">Program: <ph name="APP_NAME"/></translation>
<translation id="5585645215698205895">&amp;Ned</translation>
<translation id="6596816719288285829">IP-adress</translation>
<translation id="4508265954913339219">Aktiveringen misslyckades</translation>
<translation id="8656768832129462377">Kontrollera inte</translation>
<translation id="715487527529576698">Det ursprungliga läget för kinesiska är förenklad kinesiska</translation>
<translation id="7475292478930529311">Inställningarna för plugin-programmet har inaktiverats.</translation>
<translation id="1674989413181946727">Datoromfattande SSL-inställningar:</translation>
<translation id="8703575177326907206">Din anslutning till <ph name="DOMAIN"/> är inte krypterad.</translation>
<translation id="3042282020249392540">Testa att lägga till <ph name="PRODUCT_NAME"/> som ett behörigt program i inställningarna för brandväggen eller antivirusprogrammet. Om det redan är ett behörigt program testar du att ta bort det från listan med behöriga program och lägga till det igen.</translation>
<translation id="8472623782143987204">maskinvarustödd</translation>
<translation id="4865571580044923428">Hantera undantag...</translation>
<translation id="2526619973349913024">Sök efter uppdatering</translation>
<translation id="3874070094967379652">Kryptera mina data med en lösenfras för synkronisering</translation>
<translation id="4864369630010738180">Loggar in...</translation>
<translation id="6500116422101723010">Servern kan inte hantera begäran just nu. Koden visar att det är ett tillfälligt fel och servern kommer att vara uppe igen efter ett tag.</translation>
<translation id="1644574205037202324">Historik</translation>
<translation id="1297175357211070620">Destination</translation>
<translation id="479280082949089240">Cookies som har skapats av den här sidan</translation>
<translation id="4198861010405014042">Delad åtkomst</translation>
<translation id="6204930791202015665">Visa...</translation>
<translation id="5941343993301164315">Logga in på <ph name="TOKEN_NAME"/>.</translation>
<translation id="1046059554679513793">Det här namnet används redan!</translation>
<translation id="4417229845571722044">Lägg till ny e-post</translation>
<translation id="8049151370369915255">Anpassa teckensnitt...</translation>
<translation id="2886862922374605295">Maskinvara:</translation>
<translation id="4497097279402334319">Det går inte att ansluta till nätverket.</translation>
<translation id="5303618139271450299">Webbsidan kan inte hittas</translation>
<translation id="4256316378292851214">S&amp;para video som...</translation>
<translation id="3528171143076753409">Servercertifikatet är inte tillförlitligt.</translation>
<translation id="6518014396551869914">Kopiera &amp;bild</translation>
<translation id="3236997602556743698">3 Set (390)</translation>
<translation id="542155483965056918"><ph name="NUMBER_ZERO"/> mins ago</translation>
<translation id="289426338439836048">Andra mobila nätverk...</translation>
<translation id="3986287159189541211">HTTP-fel <ph name="ERROR_NUMBER"/> (<ph name="ERROR_NAME"/>): <ph name="ERROR_TEXT"/></translation>
<translation id="3225319735946384299">Kodsignering</translation>
<translation id="3118319026408854581">Hjälp för <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="2422426094670600218">&lt;namnlös&gt;</translation>
<translation id="2012766523151663935">Revision för firmware:</translation>
<translation id="4120898696391891645">Sidan kan inte laddas</translation>
<translation id="6060685159320643512">Försiktigt, experimenten kan vara skadliga</translation>
<translation id="5829990587040054282">Lås skärmen eller stäng av</translation>
<translation id="7800304661137206267">Anslutningen är krypterad med <ph name="CIPHER"/>, med <ph name="MAC"/> för meddelandeautentisering och <ph name="KX"/> som mekanism för nyckelutbyte.</translation>
<translation id="7706319470528945664">Portugisiskt tangentbord </translation>
<translation id="5584537427775243893">Importerar</translation>
<translation id="9128870381267983090">Anslut till ett nätverk</translation>
<translation id="4181841719683918333">Språk</translation>
<translation id="6535131196824081346">Felet kan uppstå vid anslutning till en säker server (HTTPS). Det innebär att
servern försöker upprätta en säker anslutning, men på grund av
en katastrofal felkonfigurering skulle anslutningen bli allt annat än säker.
<ph name="LINE_BREAK"/> I det här fallet
måste servern åtgärdas.
<ph name="PRODUCT_NAME"/>
skyddar din integritet och använder bara säkra anslutningar.</translation>
<translation id="5235889404533735074">Synkronisering med <ph name="PRODUCT_NAME"/> gör det lätt att dela data (till exempel bokmärken och inställningar) mellan dina datorer.
<ph name="PRODUCT_NAME"/> synkroniserar dina data genom att dela dem online med Google när du loggar in på ditt Google-konto.</translation>
<translation id="6533668113756472185">Sidformatering eller layout</translation>
<translation id="5640179856859982418">Schweiziskt tangentbord</translation>
<translation id="1662837784918284394">(ingen)</translation>
<translation id="5910363049092958439">S&amp;para bild som...</translation>
<translation id="1363055550067308502">Växla mellan läge med hel och halv bredd</translation>
<translation id="3108967419958202225">Välj...</translation>
<translation id="6451650035642342749">Rensa inställningar för automatisk öppning</translation>
<translation id="5948544841277865110">Lägg till privat nätverk</translation>
<translation id="7121570032414343252"><ph name="NUMBER_TWO"/> sekunder</translation>
<translation id="1378451347523657898">Skicka inte en skärmdump</translation>
<translation id="5098629044894065541">Hebreiska</translation>
<translation id="5098647635849512368">Kan inte hitta den absoluta sökvägen till katalogen som ska packas.</translation>
<translation id="933712198907837967">Diners Club</translation>
<translation id="6380224340023442078">Innehållsinställningar...</translation>
<translation id="950108145290971791">Vill du aktivera Instant och söka snabbare på webben?</translation>
<translation id="5486326529110362464">Det angivna värdet för den privata nyckeln måste finnas.</translation>
<translation id="8190907767443402387">Skicka feedback om du vill hjälpa till att förbättra Chrome</translation>
<translation id="9039663905644212491">PEAP</translation>
<translation id="62780591024586043">Experimentella platsfunktioner</translation>
<translation id="8584280235376696778">&amp;Öppna video i ny flik</translation>
<translation id="2845382757467349449">Visa alltid bokmärkesfältet</translation>
<translation id="3053013834507634016">Certifikatnyckelanvändning</translation>
<translation id="4487088045714738411">Belgiskt tangentbord</translation>
<translation id="7511635910912978956"><ph name="NUMBER_FEW"/> timmar kvar</translation>
<translation id="2152580633399033274">Visa alla bilder (rekommenderas)</translation>
<translation id="7894567402659809897">Klicka på
<ph name="BEGIN_BOLD"/>Start<ph name="END_BOLD"/>,
klicka på
<ph name="BEGIN_BOLD"/>Kör<ph name="END_BOLD"/>,
skriv
<ph name="BEGIN_BOLD"/>%windir%\\network diagnostic\\xpnetdiag.exe<ph name="END_BOLD"/>,
och klicka sedan på
<ph name="BEGIN_BOLD"/>OK<ph name="END_BOLD"/>.</translation>
<translation id="2934952234745269935">Volymetikett</translation>
<translation id="6272247697534482847">Inaktivera GPU VSync</translation>
<translation id="3589447798447761053"><ph name="PRODUCT_NAME"/>
har upptäckt att en Kaspersky-produkt blockerar säkra anslutningar.
Det här är vanligtvis inget säkerhetsrelaterat problem eftersom Kaspersky-programmet oftast körs på samma dator. På grund av intolerans mot vissa delar av <ph name="PRODUCT_NAME"/>s
säkra anslutningar måste Kaspersky-produkterna konfigureras så att blockeringen inte sker. Klicka på länken Läs mer om du vill ha anvisningar om hur du inaktiverar konfigurationsalternativet.</translation>
<translation id="6431347207794742960"><ph name="PRODUCT_NAME"/> konfigurerar automatiska uppdateringar för alla användare på den här datorn.</translation>
<translation id="4973698491777102067">Ta bort följande objekt från:</translation>
<translation id="6074963268421707432">Tillåt inte att någon webbplats visar aviseringar på skrivbordet</translation>
<translation id="6273404661268779365">Lägg till ny fax</translation>
<translation id="1995173078718234136">Skannar innehåll ...</translation>
<translation id="5979681173469464041">Fokus på nästa ruta</translation>
<translation id="4735819417216076266">Inmatningsformat för blanksteg</translation>
<translation id="2977095037388048586">Du försökte öppna <ph name="DOMAIN"/>, men du kom i stället till en server som identifierar sig som <ph name="DOMAIN2"/>. Det kan bero på att servern är felkonfigurerad eller på något allvarligare. En angripare i nätverket kanske försöker lura dig att besöka en falsk (och möjligen farlig) version av <ph name="DOMAIN3"/>. Du bör inte fortsätta.</translation>
<translation id="220138918934036434">Dölj knapp</translation>
<translation id="5374359983950678924">Byt bild</translation>
<translation id="2859738163554174612">Fråga aldrig om jag vill logga in</translation>
<translation id="5158548125608505876">Synkronisera inte mina lösenord</translation>
<translation id="2167276631610992935">JavaScript</translation>
<translation id="6974306300279582256">Aktivera meddelanden från <ph name="SITE"/></translation>
<translation id="492914099844938733">Visa kompatibilitetsproblem</translation>
<translation id="5233638681132016545">Ny flik</translation>
<translation id="6567688344210276845">Det gick inte att läsa in ikonen <ph name="ICON"/> för sidåtgärden.</translation>
<translation id="5210365745912300556">Stäng flik</translation>
<translation id="8628085465172583869">Serverns värdnamn:</translation>
<translation id="498765271601821113">Lägg till ett kreditkort</translation>
<translation id="7694379099184430148"><ph name="FILENAME"/> – Okänd filtyp.</translation>
<translation id="1992397118740194946">Inte angett</translation>
<translation id="7966826846893205925">Hantera inställningar för Autofyll...</translation>
<translation id="8556732995053816225">&amp;Matcha skiftläge</translation>
<translation id="3718720264653688555">Virtuellt tangentbord</translation>
<translation id="3504135463003295723">Gruppnamn:</translation>
<translation id="2651472069264772588">Det gick inte att klistra in. Systemfel: $1</translation>
<translation id="3314070176311241517">Tillåt alla webbplatser att köra JavaScript (rekommenderas)</translation>
<translation id="2406911946387278693">Hantera dina enheter från molnet</translation>
<translation id="7419631653042041064">Katalanskt tangentbord</translation>
<translation id="3897092660631435901">Meny</translation>
<translation id="7024867552176634416">Välj en portabel enhet som du vill använda</translation>
<translation id="8553075262323480129">Det gick inte att översätta eftersom det inte gick att avgöra vilket språk som användes på sidan.</translation>
<translation id="7794058097940213561">Formatera enhet</translation>
<translation id="4381849418013903196">Kolon</translation>
<translation id="8368859634510605990">&amp;Öppna alla bokmärken</translation>
<translation id="1103523840287552314">Översätt alltid <ph name="LANGUAGE"/></translation>
<translation id="2263497240924215535">(Inaktiverat)</translation>
<translation id="2042078858148122628">Det går inte att hitta servern på <ph name="HOST_NAME"/> eftersom DNS-sökningen misslyckades. DNS är den webbtjänst som översätter webbplatsnamnet till dess Internetadress. Felet beror vanligtvis på att det inte finns någon anslutning till Internet eller att nätverket inte konfigurerats på rätt sätt. Det kan också orsakas av att en DNS-server inte svarar eller att en brandvägg hindrar <ph name="PRODUCT_NAME"/> från att ansluta till nätverket.</translation>
<translation id="2159087636560291862">I det här fallet har certifikatet inte verifierats av en tredje part som din dator litar på. Vem som helst kan skapa ett certifikat som påstår sig vara från vilken webbplats som helst, därför är det viktigt att certifikatet är verifierat av en betrodd tredje part. Utan den verifieringen är identitetsinformationen i certifikatet meningslös. Därför går det inte att verifiera att du kommunicerar med <ph name="DOMAIN"/> och inte med en angripare som har skapat ett eget certifikat som påstår att det är <ph name="DOMAIN2"/>. Du bör inte fortsätta.</translation>
<translation id="58625595078799656"><ph name="PRODUCT_NAME"/> kräver att du krypterar dina data med antingen ditt Google-lösenord eller din egen lösenfras.</translation>
<translation id="8017335670460187064"><ph name="LABEL"/></translation>
<translation id="6840184929775541289">Är inte en certifikatutfärdare</translation>
<translation id="6099520380851856040">Inträffade <ph name="CRASH_TIME"/></translation>
<translation id="1369377266651547198">När funktionen är aktiverad läggs kontots inloggningsuppgifter till i profilens &quot;kakburk&quot; när du ansluter en profil till ett Google-konto och du behöver inte skriva in användarnamnet och lösenordet i webbläsaren igen.
Om du besöker en inloggningssida för ett Google-konto visas även ett informationsfält där du enkelt loggar in med det anslutna kontot.
Förinloggning och automatisk inloggning är alltid inaktiverat om profilen inte är ansluten till ett Google-konto, oavsett flaggning.</translation>
<translation id="144518587530125858">Det gick inte att läsa in <ph name="IMAGE_PATH"/> för temat.</translation>
<translation id="7925285046818567682">Väntar på <ph name="HOST_NAME"/>...</translation>
<translation id="2553440850688409052">Dölj det här plugin-programmet</translation>
<translation id="3280237271814976245">Spara so&amp;m...</translation>
<translation id="8301162128839682420">Lägg till språk:</translation>
<translation id="7658239707568436148">Avbryt</translation>
<translation id="8695825812785969222">Öppna plats...</translation>
<translation id="4538417792467843292">Ta bort ord</translation>
<translation id="8412392972487953978">Du måste ange samma lösenfras två gånger.</translation>
<translation id="9121814364785106365">Öppna som en fast flik</translation>
<translation id="6996264303975215450">Webbsida, komplett</translation>
<translation id="3435896845095436175">Aktivera</translation>
<translation id="5849294688757445020">GPU-sammansättning på alla sidor</translation>
<translation id="1891668193654680795">Lita på detta certifikat för identifiering av programskapare.</translation>
<translation id="5078638979202084724">Lägg till bokmärke på alla flikar</translation>
<translation id="5585118885427931890">Det gick inte att skapa bokmärkesmappen.</translation>
<translation id="2154710561487035718">Kopiera webbadress</translation>
<translation id="5510687173983454382">Bestäm vilka användare som får logga in på en enhet och ange om gästsessioner ska vara tillåtna.</translation>
<translation id="3241680850019875542">Välj rotkatalogen för tillägget som ska paketeras. Om du vill uppdatera ett tillägg väljer du också den privata nyckel som ska återanvändas.</translation>
<translation id="7500424997253660722">Begränsad pool</translation>
<translation id="657402800789773160">&amp;Hämta sidan igen</translation>
<translation id="6163363155248589649">&amp;Normalt</translation>
<translation id="490074449735753175">Åtgärda stavfel med hjälp av en webbtjänst</translation>
<translation id="7972714317346275248">PKCS #1 SHA-384 med RSA-kryptering</translation>
<translation id="3020990233660977256">Serienummer: <ph name="SERIAL_NUMBER"/></translation>
<translation id="8426519927982004547">HTTPS/SSL</translation>
<translation id="8216781342946147825">Alla data på datorn och webbplatser du besöker</translation>
<translation id="5548207786079516019">Det här är en sekundär installation av <ph name="PRODUCT_NAME"/>. Det går inte att göra den till standardwebbläsare.</translation>
<translation id="8142041167538903585">Det har inträffat några fel under formateringen ...</translation>
<translation id="3984413272403535372">Ett fel uppstod när tillägget skulle signeras.</translation>
<translation id="8807083958935897582">Med <ph name="PRODUCT_NAME"/> kan du söka på webben med adressfältet. Välj vilken sökmotor du vill använda:</translation>
<translation id="9208886416788010685">Adobe Reader är inaktuellt</translation>
<translation id="3373604799988099680">Tillägg eller program</translation>
<translation id="318408932946428277">Ta bort cookies och andra webbplatsdata när jag stänger webbläsaren</translation>
<translation id="8725178340343806893">Favoriter/bokmärken</translation>
<translation id="5177526793333269655">Miniatyrvy</translation>
<translation id="655384502888039633"><ph name="USER_COUNT"/> användare</translation>
<translation id="8926389886865778422">Fråga inte igen.</translation>
<translation id="6985235333261347343">Microsofts nyckelåterställningsagent</translation>
<translation id="3605499851022050619">Diagnostiksida för Säker bläddring</translation>
<translation id="4417271111203525803">Adressrad 2</translation>
<translation id="7617095560120859490">Berätta vad som händer (obligatoriskt).</translation>
<translation id="5618333180342767515">(det kan ta några minuter)</translation>
<translation id="1697820107502723922">Arkiv</translation>
<translation id="938470336146445890">Installera ett användarcertifikat.</translation>
<translation id="5399884481423204214">Användarfeedback kunde inte skickas: 1 USD</translation>
<translation id="4307992518367153382">Grunderna</translation>
<translation id="8480417584335382321">Sidzoom:</translation>
<translation id="3872166400289564527">Extern lagring</translation>
<translation id="5912378097832178659">&amp;Redigera sökmotorer...</translation>
<translation id="8272426682713568063">Kreditkort</translation>
<translation id="3749289110408117711">Filnamn</translation>
<translation id="3173397526570909331">Sluta synkronisera</translation>
<translation id="5538092967727216836">Hämta ram igen</translation>
<translation id="4813345808229079766">Anslutning</translation>
<translation id="411666854932687641">Privat minne</translation>
<translation id="119944043368869598">Ta bort alla</translation>
<translation id="3467848195100883852">Aktivera automatisk rättstavning</translation>
<translation id="1336254985736398701">Visa sid&amp;info</translation>
<translation id="7550830279652415241">bookmarks_<ph name="DATESTAMP"/>.html</translation>
<translation id="2120194937135899861">Aktivera fönster 4</translation>
<translation id="6828153365543658583">Begränsa inloggning till följande användare:</translation>
<translation id="1652965563555864525">&amp;Dämpa</translation>
<translation id="4200983522494130825">Ny &amp;flik</translation>
<translation id="7979036127916589816">Synkroniseringsfel</translation>
<translation id="1029317248976101138">Zooma in</translation>
<translation id="5142191085798409035">Fråga mig om en webbplats försöker registrera syften (rekommenderas)</translation>
<translation id="5455790498993699893"><ph name="ACTIVE_MATCH"/> av <ph name="TOTAL_MATCHCOUNT"/></translation>
<translation id="8890069497175260255">Typ av tangentbord</translation>
<translation id="1202290638211552064">Gatewayen eller proxyservern fick vänta för länge på svar från en server uppströms.</translation>
<translation id="7765158879357617694">Flytta</translation>
<translation id="5731751937436428514">Vietnamesisk inmatningsmetod (VIQR)</translation>
<translation id="8412144371993786373">Lägg till bokmärke för den aktiva sidan</translation>
<translation id="7615851733760445951">&lt;ingen cookie har valts&gt;</translation>
<translation id="469553822757430352">Ogiltigt programspecifikt lösenord.</translation>
<translation id="2493021387995458222">Välj ”ett ord i taget”</translation>
<translation id="5279600392753459966">Blockera alla</translation>
<translation id="6846298663435243399">Läser in…</translation>
<translation id="5723508132121499792">Inga bakgrundsprogram körs</translation>
<translation id="7392915005464253525">Ö&amp;ppna ett stängt fönster igen</translation>
<translation id="7376443945512294291">Aktivera synkronisering av öppna flikar</translation>
<translation id="1144684570366564048">Hantera undantag...</translation>
<translation id="7400418766976504921">Webbadress</translation>
<translation id="1541725072327856736">Katakana med halv bredd</translation>
<translation id="7456847797759667638">Öppna plats...</translation>
<translation id="1388866984373351434">Webbinformation</translation>
<translation id="3754634516926225076">Felaktigt lösenord. Försök igen.</translation>
<translation id="7378627244592794276">Nej</translation>
<translation id="2800537048826676660">Använd detta språk i stavningskontrollen</translation>
<translation id="68541483639528434">Stäng andra flikar</translation>
<translation id="941543339607623937">Ogiltig privat nyckel.</translation>
<translation id="6499058468232888609">Det uppstod ett nätverksfel vid kommunikationen med enhetshanteringstjänsten.</translation>
<translation id="4433862206975946675">Importera data från en annan webbläsare...</translation>
<translation id="4022426551683927403">&amp;Lägg till i ordlistan</translation>
<translation id="2897878306272793870">Vill du verkligen öppna <ph name="TAB_COUNT"/> flikar?</translation>
<translation id="312759608736432009">Enhetstillverkare:</translation>
<translation id="362276910939193118">Visa fullständig historik</translation>
<translation id="6079696972035130497">Obegränsad</translation>
<translation id="4365411729367255048">Tyskt Neo 2-tangentbord</translation>
<translation id="6348657800373377022">Kombinationsruta</translation>
<translation id="8064671687106936412">Nyckel:</translation>
<translation id="2218515861914035131">Klistra in som oformaterad text</translation>
<translation id="1725149567830788547">Visa &amp;kontroller</translation>
<translation id="3528033729920178817">Sidan spårar din plats.</translation>
<translation id="5518584115117143805">Certifikat för e-postkryptering</translation>
<translation id="9203398526606335860">&amp;Profilering aktiverad</translation>
<translation id="4307281933914537745">Läs mer om systemåterställning</translation>
<translation id="2849936225196189499">Kritiskt</translation>
<translation id="9001035236599590379">MIME-typ</translation>
<translation id="1408167824939409937">Kompakt navigeringsfält</translation>
<translation id="5612754943696799373">Vill du tillåta hämtning?</translation>
<translation id="347699201225182431">Detta tillägg är svartlistat.</translation>
<translation id="2565875069387440417">Logga in med ditt Google-konto</translation>
<translation id="3464868340187708956">Lägg till en ny användare</translation>
<translation id="6353618411602605519">Kroatiskt tangentbord</translation>
<translation id="5515810278159179124">Tillåt inte att någon webbplats spårar min fysiska plats</translation>
<translation id="5999606216064768721">Använd systemets inställningar för namnlist och ramar</translation>
<translation id="904752364881701675">Längst ned till vänster</translation>
<translation id="3398951731874728419">Information om felet:</translation>
<translation id="8943805475239098364">Vill du söka med <ph name="NEW_GOOGLE_HOST"/> istället för <ph name="CURRENT_GOOGLE_HOST"/>?</translation>
<translation id="3813510441224209252">Väntar på formatering</translation>
<translation id="1464570622807304272">Testa själv – skriv pelargon och tryck på Retur.</translation>
<translation id="8026684114486203427">Logga in med ditt Google-konto om du vill använda Chrome Web Store.</translation>
<translation id="1486096554574027028">Sök efter lösenord</translation>
<translation id="4631887759990505102">Artist</translation>
<translation id="3845608881815490588">Vissa alternativ har inaktiverats av administratören och andra hanteras av ett tilläggsprogram.</translation>
<translation id="8417276187983054885">Konfigurera <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="3056462238804545033">Hoppsan! Något gick fel när du försöker verifiera dig. Dubbelkolla dina inloggningsuppgifter och försök igen.</translation>
<translation id="2018352199541442911">Den externa lagringsenheten stöds tyvärr inte just nu.</translation>
<translation id="5298420986276701358">Genom att logga in med ditt Google Apps-konto, kan du på distans konfigurera <ph name="PRODUCT_NAME"/>-enheten via molnet.</translation>
<translation id="2678063897982469759">Aktivera igen</translation>
<translation id="2939276286614236651"><ph name="PRODUCT_NAME"/> kunde inte synkronisera dina data eftersom inloggningsuppgifterna för kontot är inaktuella.</translation>
<translation id="1779766957982586368">Stäng fönstret</translation>
<translation id="4850886885716139402">Visa</translation>
<translation id="89217462949994770">Du har angett fel PIN för många gånger. Kontakta <ph name="CARRIER_ID"/> för att få en ny åttasiffrig PIN-upplåsningsnyckel.</translation>
<translation id="5920618722884262402">Blockera stötande ord</translation>
<translation id="5120247199412907247">Avancerad konfiguration</translation>
<translation id="5922220455727404691">Använd SSL 3.0</translation>
<translation id="1368352873613152012">Sekretesspolicy för Säker webbsökning</translation>
<translation id="5105859138906591953">Du måste logga in på ditt Google-konto om du ska kunna importera bokmärken från Verktygsfält till Chrome. Logga in och försök importera igen.</translation>
<translation id="8899851313684471736">Öppna länk i nytt f&amp;önster</translation>
<translation id="4110342520124362335">Cookies från <ph name="DOMAIN"/> blockeras.</translation>
<translation id="3303818374450886607">Exemplar</translation>
<translation id="2019718679933488176">&amp;Öppna ljud på ny flik</translation>
<translation id="1031362278801463162">Läser in förhandsgranskning</translation>
<translation id="4409697491990005945">Marginaler</translation>
<translation id="4138267921960073861">Visa användarnamn och foton på inloggningssidan</translation>
<translation id="7465778193084373987">Återkallandeadress för Netscape-certifikat</translation>
<translation id="5976690834266782200">Lägger till objekt på flikmenyn för gruppering av flikar.</translation>
<translation id="4755240240651974342">Finskt tangentbord</translation>
<translation id="7421925624202799674">Visa &amp;sidkälla</translation>
<translation id="3940082421246752453">Servern stöder inte HTTP-versionen som användes i begäran.</translation>
<translation id="5481220874745676347">Anpassa användare: <ph name="PROFILE_NAME"/></translation>
<translation id="661719348160586794">Dina sparade lösenord visas här.</translation>
<translation id="6686490380836145850">Stäng flikar till höger</translation>
<translation id="5608669887400696928"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> timmar</translation>
<translation id="2624449429763181457">Håll ned Ctrl, Alt eller Skift om du vill se kortkommandon för modifierarna.</translation>
<translation id="6645984541666123347">Visar hur mycket ledigt minne som finns i statusområdet. Klicka på menyn om du vill ha mer information om systemminnet.</translation>
<translation id="8844709414456935411"><ph name="PRODUCT_NAME"/>
har upptäckt att
en ESET-produkt förhindrar säkra anslutningar. I regel påverkas inte
säkerheten om ESET körs på samma dator.
ESET måste dock konfigureras så att det inte förhindrar
de säkra anslutningarna hos <ph name="PRODUCT_NAME"/>.
Fler anvisningar finns på länken Läs mer.</translation>
<translation id="3936877246852975078">Begäranden till servern har stängts av tillfälligt.</translation>
<translation id="1829483195200467833">Rensa inställningar för automatisk öppning</translation>
<translation id="2359244647993923521">Vissa inställningar har inaktiverats av administratören och andra hanteras av ett tilläggsprogram.</translation>
<translation id="2738771556149464852">Inte efter</translation>
<translation id="5774515636230743468">Manifest:</translation>
<translation id="719464814642662924">Visa</translation>
<translation id="7474889694310679759">Kanadensiskt-engelskt tangentbord</translation>
<translation id="1817871734039893258">Microsofts filåterställning</translation>
<translation id="2423578206845792524">S&amp;para bild som...</translation>
<translation id="6954850746343724854">Aktivera Native Client för alla webbprogram, även de som inte installerats från Chrome Web Store.</translation>
<translation id="6839929833149231406">Område</translation>
<translation id="9068931793451030927">Sökväg:</translation>
<translation id="2166105301751167082">Hantera syften ...</translation>
<translation id="283278805979278081">Ta bild.</translation>
<translation id="7320906967354320621">Inaktiv</translation>
<translation id="1407050882688520094">Du har sparade certifikat som identifierar dessa certifikatutfärdare:</translation>
<translation id="1051694321716046412">Anpassa användare ...</translation>
<translation id="4287689875748136217">Det gick inte att läsa in webbsidan eftersom servern inte skickade några data.</translation>
<translation id="1634788685286903402">Lita på detta certifikat för identifiering av e-postanvändare.</translation>
<translation id="3154015489111064513">Använd DHCP</translation>
<translation id="8642489171979176277">Importerad från Google Verktygsfält</translation>
<translation id="4142744419835627535">Autoslutför direkt med Instant</translation>
<translation id="4684427112815847243">Synkronisera allt</translation>
<translation id="1125520545229165057">Dvorak (Hsu)</translation>
<translation id="8940229512486821554">Kör kommandot <ph name="EXTENSION_NAME"/> för: <ph name="SEARCH_TERMS"/></translation>
<translation id="2232876851878324699">Filen innehöll ett certifikat och det importerades inte:</translation>
<translation id="7787129790495067395">Du använder en lösenfras. Om du har glömt din lösenfras kan du återställa synkronisering och rensa dina data från Googles servrar med Google Översikt.</translation>
<translation id="2686759344028411998">Det går inte att identifiera några inlästa moduler.</translation>
<translation id="572525680133754531">En ram ritas runt sammansatta renderingslager i syfte att underlätta felsökning och undersökning av lagersammansättning.</translation>
<translation id="37613671848467444">Öppna i &amp;inkognitofönster</translation>
<translation id="2519040785135695148">Webbplatsen förhindrades från att registrera en anpassad webbadresshanterare.</translation>
<translation id="3317459757438853210">Dubbelsidig</translation>
<translation id="8788054318005539616">Sluta synkronisera det här kontot</translation>
<translation id="2011110593081822050">Webbtråd: <ph name="WORKER_NAME"/></translation>
<translation id="3294437725009624529">Gäst</translation>
<translation id="350069200438440499">Filnamn:</translation>
<translation id="6232017090690406397">Batteri</translation>
<translation id="9058204152876341570">Något saknas</translation>
<translation id="8494979374722910010">Försöket att ansluta till servern misslyckades.</translation>
<translation id="7810202088502699111">Popup-fönster är blockerade på den här sidan.</translation>
<translation id="8190698733819146287">Anpassa språk och inmatning...</translation>
<translation id="3808873045540128170">Han är död, Jim!</translation>
<translation id="3452404311384756672">Hämta intervall:</translation>
<translation id="646727171725540434">HTTP-proxy</translation>
<translation id="7576690715254076113">Jämför</translation>
<translation id="6355108086588020252">Vissa inställningar har inaktiverats av administratören.</translation>
<translation id="1006316751839332762">Lösenfras för kryptering</translation>
<translation id="8795916974678578410">Nytt fönster</translation>
<translation id="2733275712367076659">Du har certifikat från följande organisationer som identifierar dig:</translation>
<translation id="4801512016965057443">Tillåt mobil dataroaming</translation>
<translation id="2515586267016047495">Alt</translation>
<translation id="4839122884004914586">Åsidosätt lista för programrendering</translation>
<translation id="2046040965693081040">Använd aktuella sidor</translation>
<translation id="3798449238516105146">Version</translation>
<translation id="5764483294734785780">S&amp;para ljud som...</translation>
<translation id="5252456968953390977">Roaming</translation>
<translation id="8744641000906923997">Romaji</translation>
<translation id="8507996248087185956"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> minuter</translation>
<translation id="4845656988780854088">Synkronisera endast inställningar och data som har\nändrats sedan du senast loggade in\n(du behöver ditt tidigare lösenord)</translation>
<translation id="348620396154188443">Tillåt alla webbplatser att visa popup-fönster</translation>
<translation id="8214489666383623925">Öppna fil...</translation>
<translation id="4583537898417244378">Ogiltig eller skadad fil.</translation>
<translation id="5230160809118287008">Teleporterade getter</translation>
<translation id="1701567960725324452">Om du avbryter synkronisering blir både data som sparats på datorn och data som sparats i Google-kontot kvar på båda ställena. Nya data eller ändringar du gör i dina data synkroniseras däremot inte mellan dem.</translation>
<translation id="7761701407923456692">Servercertifikatet överensstämmer inte med webbadressen.</translation>
<translation id="3885155851504623709">Församling</translation>
<translation id="4910171858422458941">Det går inte att aktivera plugin-program som har inaktiverats på grund av en företagspolicy</translation>
<translation id="4495419450179050807">Visa inte den här sidan</translation>
<translation id="3096212521773120572">Aktivera fönster 6</translation>
<translation id="1225544122210684390">Hårddiskenhet</translation>
<translation id="5560242443494923856">Aktivera &quot;genvägar&quot; i adressfältet.</translation>
<translation id="939736085109172342">Ny mapp</translation>
<translation id="4933484234309072027">inbäddad på <ph name="URL"/></translation>
<translation id="5554720593229208774">Utfärdare av e-postcertifikat</translation>
<translation id="862750493060684461">CSS-cacheminne</translation>
<translation id="7690853182226561458">Lägg till &amp;mapp ...</translation>
<translation id="7968982339740310781">Visa information</translation>
<translation id="8036733667327328174">Tillåt inte att någon webbplats registrerar syften</translation>
<translation id="2832519330402637498">Överst till vänster</translation>
<translation id="6749695674681934117">Ange namn på den nya mappen</translation>
<translation id="6204994989617056362">Tillägget för SSL-omförhandling ingick inte i den säkra handskakningen. För vissa webbplatser som stöder omförhandlingstillägget kräver Chrome en säkrare handskakning för att förhindra en typ av kända attacker. Tilläggets frånvaro tyder på att din anslutning kan ha kapats och manipulerats under överföringen.</translation>
<translation id="6679492495854441399">Hoppsan! Det uppstod ett kommunikationsproblem i nätverket när enheten skulle registreras. Kontrollera nätverksanslutningen och försök igen.</translation>
<translation id="2879755071890315043">Vänta medan mobilnätverket konfigureras.</translation>
<translation id="7789962463072032349">paus</translation>
<translation id="121827551500866099">Visa alla nedladdningar...</translation>
<translation id="1562633988311880769">Logga in på <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="5949910269212525572">Det går inte att lösa serverns DNS-adress.</translation>
<translation id="3115147772012638511">Väntar på cache-minnet...</translation>
<translation id="257088987046510401">Teman</translation>
<translation id="6771079623344431310">Det gick inte att ansluta till proxyservern</translation>
<translation id="409980434320521454">Synkroniseringen misslyckades</translation>
<translation id="1368725949478140659">Läs in ändå</translation>
<translation id="2200129049109201305">Vill du hoppa över synkronisering av krypterade data?</translation>
<translation id="1426410128494586442">Ja</translation>
<translation id="6725970970008349185">Antal kandidater som ska visas per sida</translation>
<translation id="6198252989419008588">Byt PIN</translation>
<translation id="5749483996735055937">Det uppstod ett problem när återställningsavbildningen kopierades till enheten.</translation>
<translation id="3520476450377425184"><ph name="NUMBER_MANY"/> dagar kvar</translation>
<translation id="7643817847124207232">Internet-anslutningen har frånkopplats.</translation>
<translation id="932327136139879170">Startsida</translation>
<translation id="2560794850818211873">K&amp;opiera videons webbadress</translation>
<translation id="6042708169578999844">Dina data på <ph name="WEBSITE_1"/> och <ph name="WEBSITE_2"/></translation>
<translation id="5302048478445481009">Språk</translation>
<translation id="4191334393248735295">Längd</translation>
<translation id="3619051884944784882">&amp;Avsluta process</translation>
<translation id="5553089923092577885">Mappningar för certifikatpolicy </translation>
<translation id="5600907569873192868"><ph name="NUMBER_MANY"/> minuter kvar</translation>
<translation id="1519704592140256923">Välj placering</translation>
<translation id="1275018677838892971">Webbplatsen på adressen <ph name="HOST_NAME"/> innehåller komponenter från webbplatser som har rapporterats ägna sig åt lösenordsfiske. Sådana webbplatser lurar användarna att avslöja personliga eller ekonomiska uppgifter, ofta genom att låtsas representera betrodda institutioner som banker.</translation>
<translation id="702455272205692181"><ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="7170041865419449892">Utanför intervallet</translation>
<translation id="908263542783690259">Rensa webbhistorik</translation>
<translation id="7518003948725431193">Det fanns ingen webbsida på webbadressen: <ph name="URL"/></translation>
<translation id="745602119385594863">Ny sökmotor:</translation>
<translation id="7484645889979462775">Aldrig på den här webbplatsen</translation>
<translation id="8666066831007952346"><ph name="NUMBER_TWO"/> dagar kvar</translation>
<translation id="9086455579313502267">Det går inte att ansluta till nätverket</translation>
<translation id="4161592545897541416">Begränsa Instant till att enbart läsa in söksidor.</translation>
<translation id="5595485650161345191">Redigera adress</translation>
<translation id="2374144379568843525">&amp;Dölj stavningspanel</translation>
<translation id="2694026874607847549">1 cookie</translation>
<translation id="4393664266930911253">Aktivera de här funktionerna ...</translation>
<translation id="6390842777729054533"><ph name="NUMBER_ZERO"/> sekunder kvar</translation>
<translation id="3909791450649380159">&amp;Klipp ut</translation>
<translation id="2955913368246107853">Stäng sökfältet</translation>
<translation id="5642508497713047">CRL-signerare</translation>
<translation id="813082847718468539">Visa information om webbplatsen</translation>
<translation id="3122464029669770682">CPU</translation>
<translation id="1684861821302948641">Stäng sidor</translation>
<translation id="6092270396854197260">MSPY</translation>
<translation id="6802031077390104172"><ph name="USAGE"/> (<ph name="OID"/>)</translation>
<translation id="4052120076834320548">Mycket liten</translation>
<translation id="6623138136890659562">Visa Privata nätverk på nätverksmenyn för att aktivera uppkoppling till VPN.</translation>
<translation id="8969837897925075737">Verifierar systemuppdatering…</translation>
<translation id="3393716657345709557">Den begärda posten fanns inte i cacheminnet.</translation>
<translation id="7191454237977785534">Spara filen som</translation>
<translation id="7241389281993241388">Logga in på <ph name="TOKEN_NAME"/> om du vill importera klientcertifikatet.</translation>
<translation id="40334469106837974">Ändra sidlayout</translation>
<translation id="4804818685124855865">Koppla från</translation>
<translation id="2617919205928008385">Enheten saknar nödvändigt lagringsutrymme</translation>
<translation id="210445503571712769">Synkroniserade inställningar</translation>
<translation id="1608306110678187802">S&amp;kriv ut ram...</translation>
<translation id="7427315641433634153">MSCHAP</translation>
<translation id="3719388386220274270">Skicka ytterligare kommentarer från Autofyll</translation>
<translation id="6622980291894852883">Fortsätt att blockera bilder</translation>
<translation id="5937837224523037661">På webbplatser som använder plugin-program:</translation>
<translation id="1710259589646384581">OS</translation>
<translation id="1609870356151088464">Hantera bokmärken</translation>
<translation id="4988792151665380515">Det gick inte att exportera den publika nyckeln.</translation>
<translation id="6333049849394141510">Välj vad som ska synkroniseras</translation>
<translation id="7751260505918304024">Visa alla</translation>
<translation id="446322110108864323">Inmatningsinställningar för Pinyin</translation>
<translation id="4948468046837535074">Öppna följande sidor:</translation>
<translation id="5222676887888702881">Logga ut</translation>
<translation id="6978121630131642226">Sökmotorer</translation>
<translation id="662720828712108508">Vill du tillåta att <ph name="HANDLER_TITLE"/> (<ph name="HANDLER_HOSTNAME"/>) öppnar alla <ph name="PROTOCOL"/>-länkar istället för <ph name="REPLACED_HANDLER_TITLE"/>?</translation>
<translation id="6839225236531462745">Fel vid borttagning av certifikat</translation>
<translation id="6745994589677103306">Gör ingenting</translation>
<translation id="5342221287123687807">Återställ till standardtema</translation>
<translation id="855081842937141170">Fäst flik</translation>
<translation id="6263541650532042179">återställ synkronisering</translation>
<translation id="6513247462497316522">Google Chrome kommer att använda mobila data om du inte är ansluten till ett annat nätverk.</translation>
<translation id="6055392876709372977">PKCS #1 SHA-256 med RSA-kryptering</translation>
<translation id="7903984238293908205">Katakana</translation>
<translation id="3781488789734864345">Välj mobilt nätverk</translation>
<translation id="268053382412112343">Hi&amp;storik</translation>
<translation id="2723893843198727027">Programmerarläge:</translation>
<translation id="7939062555109487992">Avancerade alternativ</translation>
<translation id="1722567105086139392">Länk</translation>
<translation id="2620436844016719705">System</translation>
<translation id="5362741141255528695">Välj privat nyckelfil.</translation>
<translation id="8638842473654406096">Öppna sidan igen</translation>
<translation id="4580526846085481512">Vill du ta bort $1 objekt?</translation>
<translation id="5292890015345653304">Sätt i ett SD-kort eller anslut ett USB-minne</translation>
<translation id="5583370583559395927">Återstående tid: <ph name="TIME_REMAINING"/></translation>
<translation id="8065982201906486420">Klicka om du vill köra plugin-programmet <ph name="PLUGIN_NAME"/>.</translation>
<translation id="6219717821796422795">Hanyu</translation>
<translation id="3725367690636977613">sidor</translation>
<translation id="2688477613306174402">Konfiguration</translation>
<translation id="1090126737595388931">Inga bakgrundsprogram körs</translation>
<translation id="1195447618553298278">Okänt fel.</translation>
<translation id="3353284378027041011"><ph name="NUMBER_FEW"/> days ago</translation>
<translation id="6368046945223687609">Fördröjning av spellista</translation>
<translation id="8811462119186190367">Chromes språk har ändrats från &quot;<ph name="FROM_LOCALE"/>&quot; till &quot;<ph name="TO_LOCALE"/>&quot; efter synkronisering av dina inställningar.</translation>
<translation id="1087119889335281750">&amp;Inga stavningsförslag</translation>
<translation id="5228309736894624122">SSL-protokollfel.</translation>
<translation id="8216170236829567922">Thailändsk inmatningsmetod (Pattachote-tangentbord)</translation>
<translation id="8464132254133862871">Det här användarkontot kan inte väljas för denna tjänst.</translation>
<translation id="6812349420832218321"><ph name="PRODUCT_NAME"/> kan inte köras av en systemadministratör.</translation>
<translation id="5076340679995252485">K&amp;listra in</translation>
<translation id="2904348843321044456">Innehållsinställningar...</translation>
<translation id="1055216403268280980">Avbildningsdimensioner</translation>
<translation id="7032947513385578725">Flash-enhet</translation>
<translation id="5518442882456325299">Nuvarande sökmotor:</translation>
<translation id="14171126816530869">Identiteten hos <ph name="ORGANIZATION"/><ph name="LOCALITY"/> har verifierats av <ph name="ISSUER"/>.</translation>
<translation id="6263082573641595914">Microsofts version av certifikatutfärdare</translation>
<translation id="3105917916468784889">Ta skärmbild</translation>
<translation id="1741763547273950878">Sidan på <ph name="SITE"/></translation>
<translation id="3270450410717929853">Kan komma åt:</translation>
<translation id="1587275751631642843">&amp;JavaScript-konsol</translation>
<translation id="8460696843433742627">Ett ogiltigt svar togs emot vid försöket att hämta<ph name="URL"/>.
Servern kan ligga nere för underhåll eller vara felkonfigurerad.</translation>
<translation id="297870353673992530">DNS-server:</translation>
<translation id="3222066309010235055">För-renderare <ph name="PRERENDER_CONTENTS_NAME"/></translation>
<translation id="6410063390789552572">Det går inte att öppna nätverksbiblioteket</translation>
<translation id="6880587130513028875">Bilder är blockerade på den här sidan.</translation>
<translation id="851263357009351303">Tillåt alltid att <ph name="HOST"/> visar bilder</translation>
<translation id="3511307672085573050">Kopiera länk&amp;adress</translation>
<translation id="6655190889273724601">Programmerarläge</translation>
<translation id="1071917609930274619">Datachiffrering</translation>
<translation id="3473105180351527598">Aktivera skydd mot lösenordsfiske och skadlig programvara</translation>
<translation id="6151323131516309312">Tryck på <ph name="SEARCH_KEY"/> för att söka i <ph name="SITE_NAME"/></translation>
<translation id="6216679966696797604">Starta en gästsession</translation>
<translation id="8844703966364420804">Det handlar inte om magi.</translation>
<translation id="5456397824015721611">Max antal kinesiska tecken i förredigeringsbuffer, inklusive inmatning av Zhuyin-
symboler</translation>
<translation id="2342959293776168129">Rensa nedladdningshistorik</translation>
<translation id="2503522102815150840">Webbläsaren har kraschat...</translation>
<translation id="7201354769043018523">Högerparen</translation>
<translation id="6745789064498140868">Skriv ut - <ph name="PREVIEW_TAB_TITLE"/></translation>
<translation id="7523913831415327888">$1 objekt är markerade, $2</translation>
<translation id="425878420164891689">Beräknar tiden tills batteriet är fulladdat</translation>
<translation id="508794495705880051">Lägg till ett nytt kreditkort...</translation>
<translation id="1425975335069981043">Roaming:</translation>
<translation id="1272079795634619415">Stopp</translation>
<translation id="5442787703230926158">Synkroniseringsfel...</translation>
<translation id="2462724976360937186">Nyckel-ID för certifikatutfärdare</translation>
<translation id="6786747875388722282">Tillägg</translation>
<translation id="3944384147860595744">Skriv ut var som helst</translation>
<translation id="2570648609346224037">Det uppstod ett problem när återställningsavbildningen hämtades.</translation>
<translation id="4306718255138772973">Utskrift i molnet via proxy</translation>
<translation id="9053965862400494292">Ett fel uppstod när synkronisering skulle ställas in.</translation>
<translation id="8596540852772265699">Egna filformat</translation>
<translation id="7017354871202642555">Det går inte att ange läge när fönstret har skapats.</translation>
<translation id="3101709781009526431">Datum och tid</translation>
<translation id="3960611155749707703">Aktivera det sista fönstret</translation>
<translation id="69375245706918574">Anpassa synkroniseringsinställningarna</translation>
<translation id="833853299050699606">Det finns ingen abonnemangsinformation.</translation>
<translation id="1737968601308870607">Rapportera fel</translation>
<translation id="7326487563595667270">Bubbla för installation av nya appar</translation>
<translation id="4571852245489094179">Importera bokmärken och inställningar</translation>
<translation id="434849659521617751">En katalog är markerad</translation>
<translation id="4421917670248123270">Stäng och avbryt hämtningarna</translation>
<translation id="5605623530403479164">Andra sökmotorer</translation>
<translation id="8887243200615092733"><ph name="PRODUCT_NAME"/> kan nu synkronisera dina lösenord. Om du vill skydda dina data måste du bekräfta dina kontouppgifter.</translation>
<translation id="5710435578057952990">Webbplatsens identitet har inte verifierats.</translation>
<translation id="3452884066206827415">Läs in standardsökmotorn i förväg för Instant.</translation>
<translation id="495170559598752135">Åtgärder</translation>
<translation id="1661245713600520330">På den här sidan listas alla moduler som har lästs in i huvudprocessen och moduler som har registrerats för att läsas in senare.</translation>
<translation id="2760297631986865803">Anpassa användare ...</translation>
<translation id="5451646087589576080">Visa ram&amp;info</translation>
<translation id="664271268954513498">Policyvärde</translation>
<translation id="3368922792935385530">Ansluten</translation>
<translation id="3498309188699715599">Inmatningsinställningar för Chewing</translation>
<translation id="8486154204771389705">Behåll på den här sidan</translation>
<translation id="3866443872548686097">Dina återställningsmedia är klara. Du kan ta bort dem från systemet.</translation>
<translation id="6824564591481349393">Kopiera &amp;e-postadress</translation>
<translation id="907148966137935206">Tillåt inte att någon webbplats visar popup-fönster (rekommenderas)</translation>
<translation id="5184063094292164363">&amp;JavaScript-konsol</translation>
<translation id="333371639341676808">Förhindra att den här sidan öppnar ytterligare dialogrutor.</translation>
<translation id="3973347941002960835">Ikon:</translation>
<translation id="7632380866023782514">Överst till höger</translation>
<translation id="4693789964669838452">Bildrutor</translation>
<translation id="4925520021222027859">Ange ditt programspecifika lösenord:</translation>
<translation id="3494768541638400973">Googles japanska inmatning (för japanskt tangentbord)</translation>
<translation id="4994474651455208930">Tillåt att webbplatser begär att bli standardhanterare för protokoll</translation>
<translation id="5844183150118566785"><ph name="PRODUCT_NAME"/> har uppdaterats (<ph name="VERSION"/>)</translation>
<translation id="3118046075435288765">Servern kopplade oväntat från anslutningen.</translation>
<translation id="8041140688818013446">Det är troligt att den server där webbsidan lagras är överbelastad eller att servern råkat ut för något fel. För att undvika att
det skapar för mycket trafik som därmed gör situationen värre,
har <ph name="PRODUCT_NAME"/> tillfälligt stoppat anrop till servern.
<ph name="LINE_BREAK"/>
Om du inte tycker att det är rätt lösning, till exempel när du felsöker din egen webbplats,
besöker du sidan <ph name="NET_INTERNALS_PAGE"/>,
där det finns mer information och där du också avaktiverar funktionen.</translation>
<translation id="1725068750138367834">&amp;Filhanteraren</translation>
<translation id="4254921211241441775">Sluta synkronisera det här kontot</translation>
<translation id="7791543448312431591">Lägg till</translation>
<translation id="8569764466147087991">Välj fil att öppna</translation>
<translation id="5449451542704866098">Inget dataabonnemang</translation>
<translation id="307505906468538196">Skapa ett Google-konto</translation>
<translation id="2053553514270667976">Postnummer</translation>
<translation id="48838266408104654">&amp;Aktivitetshanteraren</translation>
<translation id="4378154925671717803">Telefon</translation>
<translation id="3694027410380121301">Välj föregående flik</translation>
<translation id="6178664161104547336">Välj ett certifikat</translation>
<translation id="1375321115329958930">Sparade lösenord</translation>
<translation id="1086573544069171115">Lägg till molnskrivare ...</translation>
<translation id="3341703758641437857">Tillåt åtkomst till webbadresser i filen</translation>
<translation id="5702898740348134351">&amp;Redigera sökmotorer...</translation>
<translation id="734303607351427494">Hantera sökmotorer...</translation>
<translation id="8326478304147373412">PKCS #7, certifikatkedja</translation>
<translation id="3242765319725186192">I förväg delad nyckel:</translation>
<translation id="8089798106823170468">Dela och kontrollera åtkomst till dina skrivare med ett Google-konto.</translation>
<translation id="1105608846356399385">Besök webbplatsen</translation>
<translation id="5984992849064510607">Posten Använd sidoflikar läggs till i flikhuvudets snabbmeny. Använd den om du vill växla mellan flikar högst upp (standard) eller flikar på sidan. Detta är användbart på widescreenskärmar.</translation>
<translation id="7218608093942361839"><ph name="PRODUCT_NAME"/> <ph name="PRODUCT_VERSION"/> (Plattform <ph name="PLATFORM_VERSION"/>)</translation>
<translation id="839736845446313156">Registrera</translation>
<translation id="4668929960204016307">,</translation>
<translation id="2409527877874991071">Ange ett nytt namn</translation>
<translation id="4240069395079660403">Det går inte att visa <ph name="PRODUCT_NAME"/> på det här språket</translation>
<translation id="747114903913869239">Fel: det går inte att avkoda tillägget</translation>
<translation id="5412637665001827670">Bulgariskt tangentbord</translation>
<translation id="1146204723345436916">Importera bokmärken från HTML-filen ...</translation>
<translation id="2113921862428609753">Åtkomst till auktoritetsinformation</translation>
<translation id="5227536357203429560">Lägg till privat nätverk ...</translation>
<translation id="732677191631732447">K&amp;opiera ljudwebbadress</translation>
<translation id="7224023051066864079">Undernätsmask:</translation>
<translation id="2401813394437822086">Kommer du inte åt kontot?</translation>
<translation id="243166756403268832">Klistra in slutfördes.</translation>
<translation id="1906805647949588115">Aktivera fönster 8</translation>
<translation id="2344262275956902282">Använd tangenterna - och = om du vill söka i en kandidatlista</translation>
<translation id="3609138628363401169">Servern stöder inte tillägget för TLS-omförhandling.</translation>
<translation id="3369624026883419694">Tolkar värden...</translation>
<translation id="8870413625673593573">Nyligen stängda</translation>
<translation id="9145357542626308749">Den här webbplatsens säkerhetscertifikat är signerat med en svag signaturalgoritm.</translation>
<translation id="8502803898357295528">Ditt lösenord har ändrats</translation>
<translation id="4064488613268730704">Hantera inställningar för Autofyll...</translation>
<translation id="6830600606572693159">Webbsidan <ph name="URL"/> är inte tillgänglig just nu. Den kan vara överbelastad eller ligga nere för underhåll.</translation>
<translation id="4145797339181155891">Mata ut</translation>
<translation id="8417944620073548444"><ph name="MEGABYTES"/> MB återstår</translation>
<translation id="7339898014177206373">Nytt fönster</translation>
<translation id="3026202950002788510">Öppna
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
Program &gt; Systeminställningar &gt; Nätverk &gt; Avancerat &gt; Proxyservrar
<ph name="END_BOLD"/>
och avmarkera alla proxyservrar.</translation>
<translation id="3759371141211657149">Hantera inställningar för hanterare</translation>
<translation id="2246340272688122454">Hämtar återställningsavbildning...</translation>
<translation id="5305688511332277257">Ingen installerad</translation>
<translation id="7770995925463083016"><ph name="NUMBER_TWO"/> mins ago</translation>
<translation id="2816269189405906839">Kinesisk inmatningsmetod (cangjie)</translation>
<translation id="8395901698320285466">Dimensioner</translation>
<translation id="7087282848513945231">Kommun</translation>
<translation id="2149951639139208969">Öppna adressen i ny flik</translation>
<translation id="175196451752279553">Ö&amp;ppna en stängd flik igen</translation>
<translation id="5992618901488170220">Det går inte att läsa in sidan eftersom datorn är i vänteläge eller
viloläge. När det händer stängs nätverksanslutningar av
och nya nätverksbegäranden misslyckas. Du kan lösa problemet
genom att uppdatera sidan.</translation>
<translation id="2655386581175833247">Användarcertifikat:</translation>
<translation id="5039804452771397117">Tillåt</translation>
<translation id="5435964418642993308">Tryck på Retur om du vill gå bakåt och på snabbmenyn om du vill visa historiken</translation>
<translation id="81686154743329117">ZRM</translation>
<translation id="7564146504836211400">Cookies och andra data</translation>
<translation id="2266011376676382776">Sidor svarar inte</translation>
<translation id="2714313179822741882">Inmatningsinställningar för hangul</translation>
<translation id="8658163650946386262">Konfigurera synkronisering...</translation>
<translation id="3100609564180505575">Moduler (<ph name="TOTAL_COUNT"/>) – kända konflikter: <ph name="BAD_COUNT"/>, misstänkta: <ph name="SUSPICIOUS_COUNT"/></translation>
<translation id="3627671146180677314">Förnyelsetid för Netscape-certifikat</translation>
<translation id="8652487083013326477">alternativknapp för sidintervall</translation>
<translation id="5204967432542742771">Ange lösenord</translation>
<translation id="4388712255200933062"><ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> bygger på idén att utskrift kan vara mer intuitivt, tillgängligt och praktiskt. Med <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> kan du göra dina skrivare tillgängliga från alla webbprogram och mobilappar som är aktiverade för <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/>.</translation>
<translation id="5485754497697573575">Återställ alla flikar</translation>
<translation id="3371861036502301517">Det gick inte att installera tillägget</translation>
<translation id="644038709730536388">Läs mer om hur du kan skydda dig mot skadlig programvara online.</translation>
<translation id="2155931291251286316">Tillåt alltid popup-fönster från <ph name="HOST"/></translation>
<translation id="3445830502289589282">Autentisering av fas 2:</translation>
<translation id="5650551054760837876">Inga sökresultat hittades.</translation>
<translation id="5494362494988149300">Öppna när nedladdning är &amp;klar</translation>
<translation id="2956763290572484660"><ph name="COOKIES"/> cookies</translation>
<translation id="6780332117328899148">Visa även policyer som inte skickats från servern</translation>
<translation id="6989836856146457314">Japansk inmatningsmetod (för amerikanskt tangentbord)</translation>
<translation id="9187787570099877815">Fortsätt att blockera plugin-program</translation>
<translation id="8425492902634685834">Fäst i aktivitetsfältet</translation>
<translation id="6710464349423168835"><ph name="PRODUCT_NAME"/> kunde inte synkronisera dina data eftersom synkronisering inte är tillgängligt för domänen.</translation>
<translation id="825608351287166772">Certifikat har en giltighetstid precis som alla andra identitetsdokument (t.ex. pass). Certifikatet som har angetts för webbläsaren är ännu inte giltigt. När giltighetsperioden för ett certifikat inte har infallit behöver certifikatets statusinformation inte uppdateras (huruvida det har återkallats och inte är tillförlitligt). Det är därför inte möjligt att bekräfta certifikatets tillförlitlighet. Du bör inte fortsätta.</translation>
<translation id="7067206654479215370">Hämta policy nu</translation>
<translation id="741630086309232721">Avsluta gästsession</translation>
<translation id="601858197474825353">Adressfältshistorik</translation>
<translation id="6957887021205513506">Serverns certifikat verkar vara falskt.</translation>
<translation id="7309459761865060639">Granska utskriftsjobb och skrivarstatus online.</translation>
<translation id="4803909571878637176">Avinstallera</translation>
<translation id="5209518306177824490">SHA-1-fingeravtryck</translation>
<translation id="3300768886937313568">Byt PIN för SIM-kort</translation>
<translation id="7447657194129453603">Nätverksstatus:</translation>
<translation id="8375667793438132385">Vill du tillåta att <ph name="INTENT_HANDLE_TITLE"/> (<ph name="INTENT_HANDLE_HOSTNAME"/>) hanterar syften?</translation>
<translation id="1553538517812678578">obegränsad</translation>
<translation id="7947315300197525319">(välj en annan skärmdump)</translation>
<translation id="3612070600336666959">Inaktivera</translation>
<translation id="3759461132968374835">Inga krascher har rapporterats nyligen. Krascher som uppstod när kraschrapporteringen var inaktiverad visas inte här.</translation>
<translation id="1516602185768225813">Öppna de senast öppnade sidorna igen</translation>
<translation id="189210018541388520">Öppna helskärmsläge</translation>
<translation id="8795668016723474529">Lägg till ett kreditkort</translation>
<translation id="5860033963881614850">Av</translation>
<translation id="3956882961292411849">Information om abonnemanget för datatrafik läses in. Vänta...</translation>
<translation id="689050928053557380">Köp dataabonnemang...</translation>
<translation id="4235618124995926194">Inkludera det här e-postmeddelandet:</translation>
<translation id="4874539263382920044">Namnet måste bestå av minst ett tecken</translation>
<translation id="798525203920325731">Namnutrymmen för nätverk</translation>
<translation id="263325223718984101">Installationen av <ph name="PRODUCT_NAME"/> kunde inte slutföras, men programmet kommer att fortsätta köras från diskavbildningen.</translation>
<translation id="6186893483313227582">Ikon <ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="7025190659207909717">Hantering av mobil datatjänst</translation>
<translation id="8265096285667890932">Använd sidoflikar</translation>
<translation id="4250680216510889253">Nej</translation>
<translation id="3949593566929137881">Ange SIM-kortets PIN</translation>
<translation id="6291953229176937411">&amp;Visa i Finder</translation>
<translation id="4781649528196590732">Fokus på föregående ruta</translation>
<translation id="9187827965378254003">Det verkar inte finnas några experimentfunktioner tillgängliga just nu.</translation>
<translation id="8933960630081805351">&amp;Visa i Finder</translation>
<translation id="3041612393474885105">Certifikatinformation</translation>
<translation id="7378810950367401542">/</translation>
<translation id="6562758426028728553">Ange gammal och ny PIN.</translation>
<translation id="614161640521680948">Språk:</translation>
<translation id="3665650519256633768">Sökresultat</translation>
<translation id="3733127536501031542">SSL-server med uppgradering</translation>
<translation id="3614837889828516995">Skriv ut i PDF-format</translation>
<translation id="4366553784388256545">Registrerar enheten. Vänta ...</translation>
<translation id="5745056705311424885">Ett USB-minne har upptäckts</translation>
<translation id="7651319298187296870">Inloggning krävs för användarcertifikat.</translation>
<translation id="626568068055008686">Felaktigt lösenord eller skadad fil.</translation>
<translation id="5895875028328858187">Visa aviseringar vid låga data eller när utgångsdatumet närmar sig.</translation>
<translation id="939598580284253335">Ange lösenfras</translation>
<translation id="8418240940464873056">Läge för kinesiska bokstäver</translation>
<translation id="7917972308273378936">Litauiskt tangentbord</translation>
<translation id="8371806639176876412">Inmatningar i adressfältet kan komma att loggas</translation>
<translation id="5788367137662787332">Minst en partition på enheten <ph name="DEVICE_LABEL"/> kunde inte monteras.</translation>
<translation id="6736329909263487977"><ph name="ISSUED_BY"/> [<ph name="ISSUED_TO"/>]</translation>
<translation id="8899388739470541164">Vietnamesiska</translation>
<translation id="1282227640663454719">Formulärets signatur <ph name="FORM_SIGNATURE"/> är för <ph name="FORM_URL"/>.</translation>
<translation id="4091434297613116013">pappersark</translation>
<translation id="7475671414023905704">Netscapes webbadress för förlorat lösenord</translation>
<translation id="3335947283844343239">Öppna stängd flik igen</translation>
<translation id="4089663545127310568">Rensa sparade lösenord</translation>
<translation id="2480626392695177423">Växla mellan skiljeteckenläge med hel och halv bredd</translation>
<translation id="5830410401012830739">Hantera platsinställningar...</translation>
<translation id="8977410484919641907">Synkroniserad...</translation>
<translation id="2794293857160098038">Standardsökalternativ</translation>
<translation id="3947376313153737208">Inget val</translation>
<translation id="1346104802985271895">Vietnamesisk inmatningsmetod (TELEX)</translation>
<translation id="5935630983280450497"><ph name="NUMBER_ONE"/> minut kvar</translation>
<translation id="5889282057229379085">Maximalt antal mellanliggande CU: <ph name="NUM_INTERMEDIATE_CA"/></translation>
<translation id="3180365125572747493">Ange ett lösenord om du vill kryptera denna certifikatfil.</translation>
<translation id="5496587651328244253">Ordna</translation>
<translation id="5967867314010545767">Ta bort från historiken</translation>
<translation id="4821086771593057290">Lösenordet har ändrats. Försök igen med ditt nya lösenord.</translation>
<translation id="7075513071073410194">PKCS #1 MD5 med RSA-kryptering</translation>
<translation id="4378727699507047138">Använd klassiskt tema</translation>
<translation id="7124398136655728606">Esc rensar hela förredigeringsbufferten</translation>
<translation id="8293206222192510085">Lägg till bokmärke</translation>
<translation id="2592884116796016067">En del av sidan (HTML WebWorker) har kraschat så den kanske inte fungerar som den ska.</translation>
<translation id="2529133382850673012">USA-tangentbord</translation>
<translation id="4411578466613447185">Kodsigneringscertifikat</translation>
<translation id="1354868058853714482">Adobe Reader är inte uppdaterat och kan vara osäkert.</translation>
<translation id="8943392635470173207">Använd <ph name="INTENT_HANDLER_TITLE"/></translation>
<translation id="6252594924928912846">Anpassa synkroniseringsinställningar</translation>
<translation id="8425755597197517046">Kl&amp;istra in och sök</translation>
<translation id="1093148655619282731">Information om det valda certifikatet:</translation>
<translation id="5568069709869097550">Kan inte logga in</translation>
<translation id="2743322561779022895">Aktivering:</translation>
<translation id="4722977855794593514">Appar, tillägg och teman</translation>
<translation id="4181898366589410653">Ingen återkallningsmekanism hittades i servercertifikatet.</translation>
<translation id="8705331520020532516">Serienummer</translation>
<translation id="1665770420914915777">Använd sidan Ny flik</translation>
<translation id="2629089419211541119">För <ph name="NUMBER_ONE"/> timme sedan</translation>
<translation id="1691063574428301566">Datorn startas om när uppdateringen har slutförts.</translation>
<translation id="131364520783682672">Caps Lock</translation>
<translation id="3415261598051655619">Tillgänglig för skript:</translation>
<translation id="2335122562899522968">Den här sidan angav cookies.</translation>
<translation id="3786100282288846904">Det går inte att ta bort $1: $2</translation>
<translation id="8461914792118322307">Proxy</translation>
<translation id="4656525291320872047">Visa minnesstatus</translation>
<translation id="455627352480893350">Synkroniserade bokmärken</translation>
<translation id="4089521618207933045">Har undermeny</translation>
<translation id="1936157145127842922">Visa i mapp</translation>
<translation id="2367567093518048410">Nivå</translation>
<translation id="6982279413068714821">För <ph name="NUMBER_DEFAULT"/> minuter sedan</translation>
<translation id="3952119550285200690">Om du vill lägga till en användare måste du först ansluta till nätverket.</translation>
<translation id="7977590112176369853">&lt;skriv fråga&gt;</translation>
<translation id="3449839693241009168">Tryck på <ph name="SEARCH_KEY"/> om du vill skicka kommandon till <ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="1478897831827830200">Spåra</translation>
<translation id="7443484992065838938">Förhandsgranska rapport</translation>
<translation id="5714678912774000384">Aktivera senaste fliken</translation>
<translation id="9017608379655359501">Klistra in avbröts.</translation>
<translation id="3799598397265899467">När jag stänger min webbläsare</translation>
<translation id="8813811964357448561">pappersark</translation>
<translation id="2125314715136825419">Fortsätt utan att uppdatera Adobe Reader (rekommenderas inte)</translation>
<translation id="1120026268649657149">Sökordet måste vara tomt eller unikt</translation>
<translation id="542318722822983047">Flytta automatiskt markören till nästa tecken</translation>
<translation id="5317780077021120954">Spara</translation>
<translation id="9027459031423301635">Öppna länk på ny &amp;flik</translation>
<translation id="2251809247798634662">Nytt inkognitofönster</translation>
<translation id="358344266898797651">Keltiskt</translation>
<translation id="3625870480639975468">Återställ zoom</translation>
<translation id="8337399713761067085">Du är för närvarande offline.</translation>
<translation id="5199729219167945352">Experiment</translation>
<translation id="5055518462594137986">Kom ihåg mitt val för alla länkar av samma typ.</translation>
<translation id="246059062092993255">Plugin-program är blockerade på den här sidan.</translation>
<translation id="2870560284913253234">Webbplats</translation>
<translation id="6945221475159498467">Välj</translation>
<translation id="7724603315864178912">Klipp ut</translation>
<translation id="8456681095658380701">Ogiltigt namn</translation>
<translation id="4164507027399414915">Återställ alla borttagna miniatyrer</translation>
<translation id="917051065831856788">Använd sidoflikar</translation>
<translation id="1976150099241323601">Logga in på säkerhetsenhet</translation>
<translation id="6620110761915583480">Spara fil</translation>
<translation id="4988526792673242964">Sidor</translation>
<translation id="7543025879977230179"><ph name="PRODUCT_NAME"/> Alternativ</translation>
<translation id="2175607476662778685">Fältet Snabbstart</translation>
<translation id="6434309073475700221">Kasta</translation>
<translation id="1367951781824006909">Välj fil</translation>
<translation id="3589825953300272289">Hitta dina bokmärken på skiftnyckelmenyn eller i bokmärkesfältet.</translation>
<translation id="1425127764082410430">&amp;Sök i <ph name="SEARCH_ENGINE"/> efter &quot;<ph name="SEARCH_TERMS"/>&quot;</translation>
<translation id="684265517037058883">(inte giltigt ännu)</translation>
<translation id="2027538664690697700">Uppdatera plugin-programmet...</translation>
<translation id="8205333955675906842">Sans serif-teckensnitt</translation>
<translation id="39964277676607559">Det gick inte att läsa in JavaScript-filen <ph name="RELATIVE_PATH"/> för innehållsskriptet.</translation>
<translation id="7447215573579476012">Appen på <ph name="HOST_NAME"/> kan inte nås eftersom nätverksanslutningen ligger nere. Sidan kommer att läsas in när nätverksanslutningen är återställd. <ph name="LINE_BREAK"/></translation>
<translation id="4284105660453474798">Vill du ta bort $1?</translation>
<translation id="4378551569595875038">Ansluter...</translation>
<translation id="7029809446516969842">Lösenord</translation>
<translation id="8053278772142718589">PKCS #12-filer</translation>
<translation id="6662016084451426657">Synkroniseringsfel. Kontakta administratören om du vill aktivera synkronisering.</translation>
<translation id="2129904043921227933">Synkroniseringsfel. Uppdatera lösenfras för synkronisering ...</translation>
<translation id="3129020372442395066">Alternativ för Autofyll <ph name="PRODUCT_NAME_SHORT"/></translation>
<translation id="4114360727879906392">Föregående fönster</translation>
<translation id="8238649969398088015">Hjälptips</translation>
<translation id="5958418293370246440"><ph name="SAVED_FILES"/> / <ph name="TOTAL_FILES"/> filer</translation>
<translation id="2350172092385603347">Lokalisering används, men default_locale specificeras inte i manifestet.</translation>
<translation id="8221729492052686226">Om du inte gjorde denna begäran kan den tyda på att systemet har angripits. Om du inte uttryckligen startade begäran bör du trycka på Gör ingenting.</translation>
<translation id="5894314466642127212">Användarfeedback har skickats</translation>
<translation id="894360074127026135">Netscapes internationella uppgradering</translation>
<translation id="6025294537656405544">Minsta teckenstorlek</translation>
<translation id="1201402288615127009">Nästa</translation>
<translation id="1335588927966684346">Verktyg:</translation>
<translation id="7857823885309308051">Det här kan ta någon minut ...</translation>
<translation id="662870454757950142">Lösenordets format är ogiltigt.</translation>
<translation id="370665806235115550">Laddar...</translation>
<translation id="2580924999637585241">Totalt: <ph name="NUMBER_OF_SHEETS"/> <ph name="SHEETS_LABEL"/></translation>
<translation id="2076269580855484719">Dölj det här plugin-programmet</translation>
<translation id="254416073296957292">&amp;Språkinställningar...</translation>
<translation id="6652975592920847366">Skapa återställningsmedia för operativsystemet</translation>
<translation id="52912272896845572">Den privata nyckelfilen är ogiltig.</translation>
<translation id="3232318083971127729">Värde:</translation>
<translation id="8807632654848257479">Stabil</translation>
<translation id="4209092469652827314">Stor</translation>
<translation id="4222982218026733335">Ogiltigt servercertifikat</translation>
<translation id="152234381334907219">Aldrig sparat</translation>
<translation id="5600599436595580114">Sidan renderades i förväg.</translation>
<translation id="8494214181322051417">Tips!</translation>
<translation id="2386255080630008482">Servercertifikatet har återkallats.</translation>
<translation id="2135787500304447609">&amp;Återuppta</translation>
<translation id="8309505303672555187">Välj ett nätverk:</translation>
<translation id="6143635259298204954">Det går inte att packa upp tillägget. Ett tillägg kan bara packas upp säkert om det finns en sökväg till din profilkatalog som inte innehåller en symbollänk. Det finns ingen sådan sökväg för din profil.</translation>
<translation id="1813414402673211292">Rensa webbinformation</translation>
<translation id="4062903950301992112">Om du är medveten om att din dator kan skadas när du besöker den här webbplatsen, <ph name="PROCEED_LINK"/>.</translation>
<translation id="32330993344203779">Enheten har registrerats för företagsledning.</translation>
<translation id="2356762928523809690">Servern för uppdatering är inte tillgänglig (fel: <ph name="ERROR_NUMBER"/>)</translation>
<translation id="219008588003277019">Native Client-modul: <ph name="NEXE_NAME"/></translation>
<translation id="5436510242972373446">Sök <ph name="SITE_NAME"/>:</translation>
<translation id="3800764353337460026">Symbolstil</translation>
<translation id="6719684875142564568"><ph name="NUMBER_ZERO"/> hours</translation>
<translation id="2096368010154057602">Avdelning</translation>
<translation id="1036561994998035917">Fortsätt använda <ph name="ENGINE_NAME"/></translation>
<translation id="2839540115594929606">Undantag för webbsyften</translation>
<translation id="8730621377337864115">Klart</translation>
<translation id="4932733599132424254">Datum</translation>
<translation id="6267166720438879315">Välj ett certifikat för att styrka din identitet för <ph name="HOST_NAME"/></translation>
<translation id="8028653631868039867">Den här filen är skadlig. Vill du behålla den ändå?</translation>
<translation id="2422927186524098759">Sidofält</translation>
<translation id="7839809549045544450">Serverns tillfälliga offentliga Diffie-Hellman-nyckel är svag.</translation>
<translation id="5515806255487262353">Slå upp i Google Ordbok</translation>
<translation id="350048665517711141">Välj en sökmotor</translation>
<translation id="2790805296069989825">Ryskt tangentbord</translation>
<translation id="5708171344853220004">Huvudnamn för Microsoft</translation>
<translation id="5464696796438641524">Polskt tangentbord</translation>
<translation id="7147317239056109068">Det går inte att skriva ut eftersom sidan du försöker skriva ut har kraschat.</translation>
<translation id="2080010875307505892">Serbiskt tangentbord</translation>
<translation id="2953767478223974804"><ph name="NUMBER_ONE"/> minut</translation>
<translation id="201192063813189384">Ett fel uppstod när data lästes från cacheminnet.</translation>
<translation id="7851768487828137624">Canary</translation>
<translation id="6129938384427316298">Kommentar för Netscape-certifikat</translation>
<translation id="4262366363486082931">Fokus på verktygsfältet</translation>
<translation id="8210608804940886430">Page Down</translation>
<translation id="473775607612524610">Uppdatera</translation>
<translation id="9065596142905430007"><ph name="PRODUCT_NAME"/> är uppdaterad</translation>
<translation id="1035650339541835006">Inställningar för Autofyll...</translation>
<translation id="6315493146179903667">Flytta fram alla</translation>
<translation id="1000498691615767391">Välj mapp att öppna</translation>
<translation id="3593152357631900254">Aktivera Fuzzy-Pinyin-läge</translation>
<translation id="3986734162472786257">Om du vill ändra proxyinställningarna aktiverar du inställningen <ph name="USE_SHARED_PROXIES"/>.</translation>
<translation id="5015344424288992913">Tolkar proxy...</translation>
<translation id="4389091756366370506">Användare <ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="4724168406730866204">Eten 26</translation>
<translation id="308268297242056490">URI</translation>
<translation id="4479812471636796472">Dvorak-tangentbord för USA</translation>
<translation id="8673026256276578048">Söka på Internet...</translation>
<translation id="149347756975725155">Det gick inte att läsa in tilläggsikonen <ph name="ICON"/>.</translation>
<translation id="3011362742078013760">Öppna alla bokmärken i ett &amp;inkognitofönster</translation>
<translation id="3675321783533846350">Ange en proxy vid anslutning till nätverket.</translation>
<translation id="2148756636027685713">Formateringen är klar</translation>
<translation id="5451285724299252438">textruta för sidintervall</translation>
<translation id="5669267381087807207">Aktiverar</translation>
<translation id="7434823369735508263">Dvorak-tangentbord för USA</translation>
<translation id="1572103024875503863"><ph name="NUMBER_MANY"/> dagar</translation>
<translation id="1707463636381878959">Dela nätverket med andra användare</translation>
<translation id="4803700730056013716">Tillåt att alla webbplatser registrerar syften</translation>
<translation id="2084978867795361905">MS-IME</translation>
<translation id="7227669995306390694"><ph name="NETWORK"/> inget dataabonnemang</translation>
<translation id="3481915276125965083">Följande popup-fönster blockerades på den här sidan:</translation>
<translation id="7163503212501929773"><ph name="NUMBER_MANY"/> timmar kvar</translation>
<translation id="7705276765467986571">Det gick inte att läsa in bokmärkesmodellen.</translation>
<translation id="2638286699381354126">Uppdatera ...</translation>
<translation id="1196338895211115272">Det gick inte att exportera den privata nyckeln.</translation>
<translation id="1459967076783105826">Sökmotorer som lagts till av tilläggsprogram</translation>
<translation id="5586329397967040209">Gör det här till min startsida</translation>
<translation id="629730747756840877">Konto</translation>
<translation id="8525306231823319788">Helskärm</translation>
<translation id="5892507820957994680">Åsidosätter den inbyggda programrenderingslistan och aktiverar GPU-acceleration i systemkonfigurationer som inte stöds.</translation>
<translation id="9054208318010838">Tillåt alla webbplatser att spåra min fysiska plats</translation>
<translation id="3058212636943679650">Om du någon gång skulle behöva återställa datorns operativsystem behöver du ett SD-kort eller USB-minne.</translation>
<translation id="2815382244540487333">Följande cookies blockerades:</translation>
<translation id="8882395288517865445">Inkludera adresser från adressbokskortet</translation>
<translation id="374530189620960299">Webbplatsens säkerhetscertifikat är inte tillförlitligt!</translation>
<translation id="8852407435047342287">Din lista med installerade program, tillägg och teman</translation>
<translation id="8893928184421379330">Det gick tyvärr inte att identifiera enheten <ph name="DEVICE_LABEL"/>.</translation>
<translation id="5647283451836752568">Kör alla plugin-program den här gången.</translation>
<translation id="8642947597466641025">Förstora texten</translation>
<translation id="1293556467332435079">Filer</translation>
<translation id="2490270303663597841">Tillämpa endast på den här inkognitosessionen</translation>
<translation id="3796616385525177872">Möjliggör experimentella tillägg till funktionen för geografisk plats. Det innebär att du kan använda operativsystemets programmeringsgränssnitt för plats (om det finns).</translation>
<translation id="1757915090001272240">Wide Latin</translation>
<translation id="8496717697661868878">Kör det här plugin-programmet</translation>
<translation id="3450660100078934250">MasterCard</translation>
<translation id="2916073183900451334">Om du trycker på Tabb på en webbsida markeras länkar och formulärfält</translation>
<translation id="7772127298218883077">Om <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="2090876986345970080">Systemets säkerhetsinställning</translation>
<translation id="9219103736887031265">Bilder</translation>
<translation id="7415834062450491574">Skicka feedback till Google.</translation>
<translation id="5453632173748266363">Kyrilliskt</translation>
<translation id="1008557486741366299">Inte nu</translation>
<translation id="8415351664471761088">Vänta tills filen är hämtad</translation>
<translation id="6442051556415866605">Aktivera fönster 3</translation>
<translation id="5329858601952122676">&amp;Ta bort</translation>
<translation id="6100736666660498114">Start-meny</translation>
<translation id="6275297011664564181">Ingen policy är aktiv för närvarande.</translation>
<translation id="3994878504415702912">&amp;Zooma in</translation>
<translation id="9009369504041480176">Överför (<ph name="PROGRESS_PERCENT"/> %)...</translation>
<translation id="8995603266996330174">Hanteras av <ph name="DOMAIN"/></translation>
<translation id="5602600725402519729">Hämta &amp;igen</translation>
<translation id="172612876728038702">TPM installeras. Det kan ta några minuter.</translation>
<translation id="1362165759943288856">Du köpte obegränsade data den <ph name="DATE"/></translation>
<translation id="2078019350989722914">Varna innan du avslutar (<ph name="KEY_EQUIVALENT"/>)</translation>
<translation id="7965010376480416255">Delat minne</translation>
<translation id="2951809536086907720">heuristisk typ: <ph name="HEURISTIC_TYPE"/>\nservertyp: <ph name="SERVER_TYPE"/>\nfältsignatur: <ph name="FIELD_SIGNATURE"/>\nformulärsignatur: <ph name="FORM_SIGNATURE"/>\nexperiment-id: &quot;<ph name="EXPERIMENT_ID"/>&quot;</translation>
<translation id="6248988683584659830">Sökinställningar</translation>
<translation id="8323232699731382745">nätverkslösenord</translation>
<translation id="2750306679399709583">$1 x $2</translation>
<translation id="462551743132815358">Stäng arkiv</translation>
<translation id="6588399906604251380">Aktivera stavningskontroll</translation>
<translation id="7053983685419859001">Blockera</translation>
<translation id="2485056306054380289">Server CA-certifikat:</translation>
<translation id="6462109140674788769">Grekiskt tangentbord</translation>
<translation id="2727712005121231835">Faktisk storlek</translation>
<translation id="8887733174653581061">Alltid överst</translation>
<translation id="5581211282705227543">Det finns inga installerade plugin-program</translation>
<translation id="3330206034087160972">Avsluta presentationsläge</translation>
<translation id="610886263749567451">Javascript-varning</translation>
<translation id="5488468185303821006">Tillåt i inkognito</translation>
<translation id="6556866813142980365">Upprepa</translation>
<translation id="8824701697284169214">Lägg till si&amp;da ...</translation>
<translation id="2107287771748948380"><ph name="OBFUSCATED_CC_NUMBER"/>, Exp: <ph name="CC_EXPIRATION_DATE"/></translation>
<translation id="6584811624537923135">Bekräfta avinstallation</translation>
<translation id="7429235532957570505">Det går inte att inaktivera plugin-program som har aktiverats på grund av en företagspolicy</translation>
<translation id="7866522434127619318">Aktiverar alternativet ”Klicka för att spela” i inställningarna för plugin-innehåll.</translation>
<translation id="6466988389784393586">&amp;Öppna alla bokmärken</translation>
<translation id="8860923508273563464">Vänta tills filerna är hämtade</translation>
<translation id="6406506848690869874">Synkronisera</translation>
<translation id="5288678174502918605">Ö&amp;ppna en stängd flik igen</translation>
<translation id="7238461040709361198">Lösenordet till ditt Google-konto har ändrats sedan du senast loggade in på den här datorn.</translation>
<translation id="1956050014111002555">Filen innehöll flera certifikat men inga certifikat importerades:</translation>
<translation id="302620147503052030">Visa knapp</translation>
<translation id="5512074755152723588">Om du anger webbadressen för en befintlig flik i adressfältet öppnas den fliken istället för att adressen läses in i den flik som redan är öppen.</translation>
<translation id="9157595877708044936">Konfigurerar...</translation>
<translation id="4475552974751346499">Sök i nedladdningar</translation>
<translation id="3021256392995617989">Fråga mig om en webbplats försöker spåra min fysiska plats (rekommenderas)</translation>
<translation id="5185386675596372454">Den senaste versionen av <ph name="EXTENSION_NAME"/> har inaktiverats eftersom ytterligare rättigheter krävs.</translation>
<translation id="4285669636069255873">Ryskt fonetiskt tangentbord</translation>
<translation id="4148925816941278100">American Express</translation>
<translation id="2320435940785160168">Servern kräver ett certifikat för autentisering och accepterade inte det som skickades av
webbläsaren. Antingen har ditt certifikat gått ut, eller så litar inte servern på utfärdaren.
Du kan försöka igen med ett annat certifikat om du har ett. Annars måste du
skaffa ett giltigt certifikat någon annanstans.</translation>
<translation id="6295228342562451544">När du ansluter till en säker webbplats identifierar sig webbplatsservern för webbläsaren genom ett &quot;certifikat&quot;. Certifikatet innehåller identitetsinformation, t.ex. webbplatsens adress, som har verifierats av en tillförlitlig tredje part. Genom att kontrollera att adressen i certifikatet överensstämmer med adressen till webbplatsen kan du kontrollera att du kommunicerar säkert med den avsedda webbplatsen och inte med tredje part, t.ex. en bedragare i nätverket.</translation>
<translation id="6342069812937806050">Alldeles nyss</translation>
<translation id="5605716740717446121">SIM-kortet inaktiveras permanent om du inte anger rätt PIN-upplåsningsnyckel. Antal försök kvar: <ph name="TRIES_COUNT"/></translation>
<translation id="8836712291807476944"><ph name="SAVED_BYTES"/> / <ph name="TOTAL_BYTES"/> byte, Avbrutet</translation>
<translation id="5502500733115278303">Importerat från Firefox</translation>
<translation id="569109051430110155">Upptäck automatiskt</translation>
<translation id="4408599188496843485">H&amp;jälp</translation>
<translation id="5399158067281117682">PIN-koderna matchar inte varandra!</translation>
<translation id="6021987327127625071">$1 markerade kataloger</translation>
<translation id="8494234776635784157">Webbinnehåll</translation>
<translation id="2681441671465314329">Töm cacheminnet</translation>
<translation id="3646789916214779970">Återställ till standardtema</translation>
<translation id="1679068421605151609">Verktyg för utvecklare</translation>
<translation id="7014051144917845222"><ph name="PRODUCT_NAME"/>s
försök att ansluta till
<ph name="HOST_NAME"/>
avvisades. Webbplatsen kanske är nere, eller så är ditt nätverk inte konfigurerat korrekt.</translation>
<translation id="6648524591329069940">Serif-teckensnitt</translation>
<translation id="6896758677409633944">Kopiera</translation>
<translation id="5260508466980570042">Det gick inte att verifiera e-postadressen eller lösenordet. Försök igen.</translation>
<translation id="7887998671651498201">Följande plugin-program svarar inte: <ph name="PLUGIN_NAME"/>Vill du stoppa den?</translation>
<translation id="173188813625889224">Riktning</translation>
<translation id="8088823334188264070"><ph name="NUMBER_MANY"/> sekunder</translation>
<translation id="1337036551624197047">Tjeckiskt tangentbord</translation>
<translation id="4212108296677106246">Vill du ange <ph name="CERTIFICATE_NAME"/> som en betrodd certifikatutfärdare?</translation>
<translation id="2861941300086904918">Native Client säkerhetshanterare</translation>
<translation id="6991443949605114807">&lt;p&gt;När <ph name="PRODUCT_NAME"/> körs i en skrivbordsmiljö som stöds används datorns proxyinställningar. Det kan hända att din dator inte stöds eller att det uppstod ett problem vid start av systemkonfigurationen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Du kan fortfarande konfigurera via kommandoraden. Läs &lt;code&gt;man <ph name="PRODUCT_BINARY_NAME"/>&lt;/code&gt; om du vill veta mer om flaggningar och miljövariabler.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="9071590393348537582">Webbsidan på <ph name="URL"/> har resulterat i
för många omdirigeringar. Problemet kan eventuellt lösas genom att du raderar dina cookies för den här webbplatsen eller tillåter cookies från tredje part. Om
detta inte åtgärdar problemet kan det bero på ett konfigurationsproblem i servern, inte ett problem med din
dator.</translation>
<translation id="7205869271332034173">SSID:</translation>
<translation id="7084579131203911145">Abonnemangsnamn:</translation>
<translation id="5815645614496570556">X.400-adress</translation>
<translation id="3551320343578183772">Stäng flik</translation>
<translation id="3345886924813989455">Det gick inte att hitta någon webbläsare som stöds</translation>
<translation id="74354239584446316">Ditt Web Store-konto är <ph name="EMAIL_ADDRESS"/>. Om du loggar in och synkroniserar med ett annat konto leder det till inkompatibilitet.</translation>
<translation id="3712897371525859903">Spara &amp;sida som...</translation>
<translation id="7926251226597967072"><ph name="PRODUCT_NAME"/> importerar följande objekt från <ph name="IMPORT_BROWSER_NAME"/>:</translation>
<translation id="4442424173763614572">DNS-sökning misslyckades</translation>
<translation id="4315903906955301944">Officiell webbsida för ljudfil</translation>
<translation id="2767649238005085901">Tryck på Retur om du vill gå framåt och på snabbmenyn om du vill visa historiken</translation>
<translation id="6921968934403058457">Aktivera experimentella tillägg om du vill öppna panelfönster utanför webbläsarens ram.</translation>
<translation id="8580634710208701824">Hämta ram igen</translation>
<translation id="1018656279737460067">Avbröts</translation>
<translation id="7606992457248886637">Auktoriteter</translation>
<translation id="707392107419594760">Välj tangentbord:</translation>
<translation id="2007404777272201486">Rapportera ett problem...</translation>
<translation id="1783075131180517613">Uppdatera lösenfrasen för synkroniseringen.</translation>
<translation id="2390045462562521613">Spara inte det här nätverket</translation>
<translation id="3348038390189153836">Flyttbar enhet upptäckt</translation>
<translation id="1666788816626221136">Du har certifikat i din dator som inte passar i några av de andra kategorierna:</translation>
<translation id="5698727907125761952">Officiell artist</translation>
<translation id="4821935166599369261">&amp;Profilering aktiverad</translation>
<translation id="1603914832182249871">(Inkognito)</translation>
<translation id="7910768399700579500">&amp;Ny mapp</translation>
<translation id="7472639616520044048">MIME-typer:</translation>
<translation id="2307164895203900614">Visa bakgrundssidor (<ph name="NUM_BACKGROUND_APPS"/>)</translation>
<translation id="3192947282887913208">Ljudfiler</translation>
<translation id="5422781158178868512">Den externa lagringsenheten kunde tyvärr inte identifieras.</translation>
<translation id="6295535972717341389">Plugin-program</translation>
<translation id="7791267293787079395">Filsystem</translation>
<translation id="118132945617475355"><ph name="PRODUCT_NAME"/> kunde inte synkronisera dina data på grund av ett fel vid inloggningen.</translation>
<translation id="8116190140324504026">Mer information...</translation>
<translation id="7469894403370665791">Anslut automatiskt till det här nätverket.</translation>
<translation id="4807098396393229769">Namn på kort</translation>
<translation id="4094130554533891764">Åtkomst är nu möjlig till:</translation>
<translation id="4131410914670010031">Svartvitt</translation>
<translation id="3800503346337426623">Hoppa över inloggningen och läs som gäst</translation>
<translation id="2615413226240911668">Den här sidan innehåller emellertid andra resurser som inte är säkra. Andra kan se resurserna när de överförs och hackare kan ändra resurserna så att sidan får ett annat utseende.</translation>
<translation id="197288927597451399">Behåll</translation>
<translation id="5880867612172997051">Nätverksåtkomst har stängts av tillfälligt</translation>
<translation id="7842346819602959665">Den senaste versionen av &quot;<ph name="EXTENSION_NAME"/>&quot; kräver mer behörighet och har därför inaktiverats.</translation>
<translation id="3776667127601582921">I det här fallet är det servercertifikat eller det CA-medelcertifikat som visas för webbläsaren ogiltigt. Det kan innebära att certifikatet har fel format, innehåller ogiltiga fält eller inte stöds.</translation>
<translation id="3750372538542737662">Hantera användare</translation>
<translation id="440265548246666650">Markören har dolts på sidan. Om du vill återställa den trycker du på Esc.</translation>
<translation id="2412835451908901523">Fyll i den åttasiffriga PIN-upplåsningsnyckeln från <ph name="CARRIER_ID"/>.</translation>
<translation id="6979448128170032817">Undantag...</translation>
<translation id="7019805045859631636">Snabb</translation>
<translation id="7584802760054545466">Ansluter till <ph name="NETWORK_ID"/></translation>
<translation id="208047771235602537">Vill du avsluta <ph name="PRODUCT_NAME"/> medan en hämtning pågår?</translation>
<translation id="3595946410121365924">Ändra storlek till vänster</translation>
<translation id="4060383410180771901">Webbplatsen kunde inte hantera din begäran för <ph name="URL"/>.</translation>
<translation id="6710213216561001401">Föregående</translation>
<translation id="1108600514891325577">&amp;Stopp</translation>
<translation id="6035087343161522833">Blockera även läsning av cookies från tredje part när alternativet att blockera cookies från tredje part är aktiverat.</translation>
<translation id="8619892228487928601"><ph name="CERTIFICATE_NAME"/>: <ph name="ERROR"/></translation>
<translation id="1567993339577891801">JavaScript-konsol</translation>
<translation id="1559235587769913376">Ange Unicode-tecken</translation>
<translation id="3297788108165652516">Nätverket delas med andra användare.</translation>
<translation id="1548132948283577726">Webbplatser som aldrig sparar lösenord visas här.</translation>
<translation id="583281660410589416">Okänt</translation>
<translation id="3774278775728862009">Thailändsk inmatningsmetod (TIS-820.2538-tangentbord)</translation>
<translation id="9115675100829699941">&amp;Bokmärken</translation>
<translation id="2485422356828889247">Avinstallera</translation>
<translation id="1731589410171062430">Totalt: <ph name="NUMBER_OF_SHEETS"/> <ph name="SHEETS_LABEL"/> (<ph name="NUMBER_OF_PAGES"/> <ph name="PAGE_OR_PAGES_LABEL"/>)</translation>
<translation id="2621889926470140926">Vill du avsluta <ph name="PRODUCT_NAME"/> medan <ph name="DOWNLOAD_COUNT"/> hämtningar pågår?</translation>
<translation id="7279701417129455881">Hantera blockering av cookies...</translation>
<translation id="665061930738760572">Öppna i &amp;nytt fönster</translation>
<translation id="1166359541137214543">ABC</translation>
<translation id="5528368756083817449">Bokmärkshanteraren</translation>
<translation id="7275974018215686543"><ph name="NUMBER_MANY"/> secs ago</translation>
<translation id="215753907730220065">Avsluta helskärmsläge</translation>
<translation id="7849264908733290972">Öppna &amp;bild på ny flik</translation>
<translation id="1560991001553749272">Bokmärke har lagts till!</translation>
<translation id="3966072572894326936">Välj en annan mapp...</translation>
<translation id="8766796754185931010">Kotoeri</translation>
<translation id="7781829728241885113">Igår</translation>
<translation id="2762402405578816341">Synkronisera följande objekt automatiskt:</translation>
<translation id="1623661092385839831">Din dator har en TPM-säkerhetsenhet (Trusted Platform Module) som används för att implementera viktiga säkerhetsfunktioner i Chrome OS.</translation>
<translation id="3359256513598016054">Begränsningar för Certifikatpolicy</translation>
<translation id="4433914671537236274">Skapa återställningsmedia</translation>
<translation id="4509345063551561634">Plats:</translation>
<translation id="7596288230018319236">Alla sidor som du besöker visas här om du inte öppnar dem i ett inkognitofönster. Du kan använda knappen Sök på sidan för att söka på alla sidor i historiken.</translation>
<translation id="7434509671034404296">Utvecklare</translation>
<translation id="1790550373387225389">Öppna presentationsläge</translation>
<translation id="6447842834002726250">Cookies</translation>
<translation id="8059178146866384858">Det finns redan en fil som heter $1. Välj ett annat namn.</translation>
<translation id="2609371827041010694">Kör alltid på den här webbplatsen</translation>
<translation id="5170568018924773124">Visa i mapp</translation>
<translation id="883848425547221593">Övriga bokmärken</translation>
<translation id="6054173164583630569">Franskt tangentbord</translation>
<translation id="3596315483920932980">Tillåt att lokala data ställs in enbart för den aktiva sessionen</translation>
<translation id="4870177177395420201"><ph name="PRODUCT_NAME"/> kan inte fastställa eller ange standardwebbläsare.</translation>
<translation id="8898786835233784856">Välj nästa flik</translation>
<translation id="3139091190268064187">Ett certifikat som inte överensstämmer med inbyggda förväntningar presenterades på servern. Förväntningarna ingår för vissa webbplatser med hög säkerhet för att hjälpa till att skydda dig.</translation>
<translation id="2674170444375937751">Vill du ta bort de här sidorna från historiken?</translation>
<translation id="9111102763498581341">Lås upp</translation>
<translation id="289695669188700754">Nyckel-ID: <ph name="KEY_ID"/></translation>
<translation id="3067198360141518313">Kör det här plugin-programmet</translation>
<translation id="2181821976797666341">Policyer</translation>
<translation id="8767072502252310690">Användare</translation>
<translation id="683526731807555621">Lägg till en ny sökmotor</translation>
<translation id="6871644448911473373">OCSP-svarare: <ph name="LOCATION"/></translation>
<translation id="8157788939037761987">Öppna <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="8281886186245836920">Hoppa över</translation>
<translation id="3867944738977021751">Certifikatfält</translation>
<translation id="2114224913786726438">Moduler (<ph name="TOTAL_COUNT"/>) – inga konflikter har påträffats</translation>
<translation id="7629827748548208700">Flik: <ph name="TAB_NAME"/></translation>
<translation id="388442998277590542">Det gick inte att läsa in alternativsidan <ph name="OPTIONS_PAGE"/>.</translation>
<translation id="8449008133205184768">Klistra in och matcha stilen</translation>
<translation id="9114223350847410618">Lägg till ett annat språk innan du tar bort det här.</translation>
<translation id="4408427661507229495">nätverksnamn</translation>
<translation id="8886960478266132308"><ph name="PRODUCT_NAME"/> synkar dina data med ditt Google-konto på ett säkert sätt.</translation>
<translation id="8028993641010258682">Storlek</translation>
<translation id="5031603669928715570">Aktivera...</translation>
<translation id="532340483382036194">Aktivera stöd för att installera Chrome-program som distribueras med en manifestfil på en webbsida istället för att packa manifestet och ikonerna i en CRX-fil.</translation>
<translation id="1383876407941801731">Sökning</translation>
<translation id="8398877366907290961">Fortsätt ändå</translation>
<translation id="5063180925553000800">Ny PIN:</translation>
<translation id="4883178195103750615">Exportera bokmärken till HTML-fil ...</translation>
<translation id="2496540304887968742">Enheten måste ha en kapacitet på 4 GB eller mer.</translation>
<translation id="6974053822202609517">Höger till vänster</translation>
<translation id="3929960541581096910"><ph name="URL"/> försöker spåra din fysiska plats.</translation>
<translation id="2370882663124746154">Aktivera Double-Pinyin-läge</translation>
<translation id="5463856536939868464">Menyn innehåller dolda bokmärken</translation>
<translation id="8286227656784970313">Använd systemets ordlista</translation>
<translation id="5431084084184068621">Du har valt att kryptera data med ditt lösenord för Google. Du kan alltid ändra dig senare genom att ändra dina synkroniseringsinställningar.</translation>
<translation id="6231148928368101651">Paneler</translation>
<translation id="1493263392339817010">Anpassa teckensnitt...</translation>
<translation id="5352033265844765294">Tidsstämpling</translation>
<translation id="1493892686965953381">Väntar på <ph name="LOAD_STATE_PARAMETER"/> ...</translation>
<translation id="6449085810994685586">&amp;Kontrollera stavningen i det här fältet</translation>
<translation id="3621320549246006887">Det här är en experimentmetod där HTTPS-certifikat kan autentiseras eller avslås av (DNSSEC-säkrade) DNS-poster. Om du får det här meddelandet innebär det att du har aktiverat experimentfunktioner med hjälp av kommandoradsalternativ. Du kan ta bort dessa kommandoradsalternativ om du vill ignorera felet.</translation>
<translation id="50960180632766478"><ph name="NUMBER_FEW"/> minuter kvar</translation>
<translation id="3174168572213147020">Ö</translation>
<translation id="748138892655239008">Grundbegränsningar för certifikat</translation>
<translation id="457386861538956877">Mer...</translation>
<translation id="8063491445163840780">Aktivera flik 4</translation>
<translation id="2322193970951063277">Sidhuvuden och sidfötter</translation>
<translation id="5966654788342289517">Personligt</translation>
<translation id="9137013805542155359">Visa original</translation>
<translation id="4792385443586519711">Företagets namn</translation>
<translation id="6423731501149634044">Vill du använda Adobe Reader som standardläsare för PDF?</translation>
<translation id="8839907368860424444">Om du vill hantera dina installerade tillägg klickar du på Tillägg i menyn Fönster.</translation>
<translation id="2461687051570989462">Använd dina skrivare från alla datorer och smarta telefoner. <ph name="BEGIN_LINK"/>Läs mer<ph name="END_LINK"/></translation>
<translation id="7194430665029924274">Påminn mig senare</translation>
<translation id="5790085346892983794">Klart</translation>
<translation id="1901769927849168791">Ett SD-kort har upptäckts</translation>
<translation id="818454486170715660"><ph name="NAME"/> – ägare</translation>
<translation id="1358032944105037487">Japanskt tangentbord</translation>
<translation id="1483904542716422841">Använd OAuth om du vill autentisera synkroniseringar.</translation>
<translation id="8302838426652833913">Öppna
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
Program &gt; Systeminställningar &gt; Nätverk &gt; Hjälp mig
<ph name="END_BOLD"/>
om du vill testa din anslutning.</translation>
<translation id="8664389313780386848">Visa &amp;sidkälla</translation>
<translation id="8970407809569722516">Firmware:</translation>
<translation id="2789428618572362768">Flera personer använder Chrome samtidigt på den här datorn. Det är tyvärr bara den första användaren som startar Chrome som kan ändra dessa inställningar.</translation>
<translation id="57646104491463491">Datum ändrad</translation>
<translation id="5992752872167177798">Seccomp-sandlåda</translation>
<translation id="6321229435207037146">Den valda skrivaren är inte tillgänglig eller har inte installerats korrekt. Kontrollera skrivaren eller välj en annan.</translation>
<translation id="6362853299801475928">&amp;Rapportera ett problem...</translation>
<translation id="5527463195266282916">Försökte nedgradera tillägg.</translation>
<translation id="3289566588497100676">Enkel symbolinmatning</translation>
<translation id="6507969014813375884">Kinesiskt, förenklat</translation>
<translation id="7314244761674113881">SOCKS-värd</translation>
<translation id="4630590996962964935">Ogiltigt tecken: $1</translation>
<translation id="5285794783728826432">Lita på detta certifikat för identifiering av webbplatser.</translation>
<translation id="7460131386973988868">Aktiverar statisk IP-konfiguration. Det kanske inte fungerar.</translation>
<translation id="4224803122026931301">Platsundantag</translation>
<translation id="749452993132003881">Hiragana</translation>
<translation id="8226742006292257240">Nedan visas det slumpmässigt genererade lösenordet för TPM som har tilldelats din dator:</translation>
<translation id="2050524657923939561">Webbsyften</translation>
<translation id="8487693399751278191">Importera bokmärken nu...</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="7484580869648358686">Varning! Något står inte rätt till här.</translation>
<translation id="2074739700630368799">Med Chrome-operativsystem för företag kan du ansluta enheten till Google Apps för din domän, där du hittar och styr enheten från kontrollpanelen för Google Apps.</translation>
<translation id="4474155171896946103">Lägg till bokmärke på alla flikar...</translation>
<translation id="5895187275912066135">Utfärdat den</translation>
<translation id="1190844492833803334">När jag stänger min webbläsare</translation>
<translation id="5646376287012673985">Plats</translation>
<translation id="7444538544936087653"><ph name="PRODUCT_NAME"/> uppdateras inte längre eftersom operativsystemet är föråldrat.</translation>
<translation id="539755880180803351">Fyller i webbformulär med förslag från Autofyll som platshållartext.</translation>
<translation id="1110155001042129815">Vänta</translation>
<translation id="2607101320794533334">Information om mottagarens publika nyckel</translation>
<translation id="7071586181848220801">Okänt plugin-program</translation>
<translation id="3354601307791487577">Gästinloggningsläge.</translation>
<translation id="8315720913203253727">Den här webbsidan kräver uppgifter som du har angett tidigare för att kunna visas korrekt. Du kan skicka uppgifterna igen, men om du gör det upprepas åtgärden som utfördes på sidan tidigare. Tryck på Läs in igen om du vill skicka uppgifterna igen och visa sidan.</translation>
<translation id="4419409365248380979">Tillåt alltid <ph name="HOST"/> att använda cookies</translation>
<translation id="2956070106555335453">Översikt</translation>
<translation id="917450738466192189">Servercertifikatet är ogiltigt.</translation>
<translation id="2649045351178520408">Base64-kodad ASCII, certifikatkedja</translation>
<translation id="7424526482660971538">Välj min egen lösenfras för synkronisering</translation>
<translation id="380271916710942399">Ej registrerat servercertifikat</translation>
<translation id="6853643819051005790">Begränsa Instant till sökning</translation>
<translation id="6459488832681039634">Använd markering för sökning</translation>
<translation id="2392369802118427583">Aktivera</translation>
<translation id="9040421302519041149">Åtkomsten till nätverket är begränsad</translation>
<translation id="5659593005791499971">E-post</translation>
<translation id="8235325155053717782">Fel <ph name="ERROR_NUMBER"/> (<ph name="ERROR_NAME"/>): <ph name="ERROR_TEXT"/></translation>
<translation id="6584878029876017575">Microsofts Livstids signering</translation>
<translation id="7845671527123719282">Synkroniserad till <ph name="USER_NAME"/></translation>
<translation id="562901740552630300">Öppna
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
Start &gt; Kontrollpanelen &gt; Nätverk och Internet &gt; Nätverks- och delningscenter &gt; Felsök problem (längst ned) &gt; Internetanslutningar.
<ph name="END_BOLD"/></translation>
<translation id="8816996941061600321">&amp;Filhanteraren</translation>
<translation id="2773223079752808209">Kundsupport</translation>
<translation id="4585473702689066695">Det gick inte att ansluta till nätverket <ph name="NAME"/>.</translation>
<translation id="4647175434312795566">Godkänn avtal</translation>
<translation id="1084824384139382525">Kopiera länk&amp;adress</translation>
<translation id="1221462285898798023">Starta <ph name="PRODUCT_NAME"/> som vanlig användare. För att köra som root måste du ange en annan -- user-data-dir för lagring av profilinformation.</translation>
<translation id="3220586366024592812">Anslutningen till <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> har kraschat. Vill du starta om?</translation>
<translation id="2379281330731083556">Skriv ut via systemets dialogruta ... <ph name="SHORTCUT_KEY"/></translation>
<translation id="5042992464904238023">Webbinnehåll</translation>
<translation id="6254503684448816922">Nyckelkompromiss</translation>
<translation id="1181037720776840403">Ta bort</translation>
<translation id="4006726980536015530">Om du stänger <ph name="PRODUCT_NAME"/> nu avbryts dessa hämtningar.</translation>
<translation id="5261073535210137151">Den här mappen innehåller <ph name="COUNT"/> bokmärken. Vill du ta bort den?</translation>
<translation id="59174027418879706">Aktiverad</translation>
<translation id="4194415033234465088">Dachen 26</translation>
<translation id="6639554308659482635">SQLite-minne</translation>
<translation id="8141503649579618569"><ph name="DOWNLOAD_RECEIVED"/>/<ph name="DOWNLOAD_TOTAL"/>, <ph name="TIME_LEFT"/></translation>
<translation id="7231224339346098802">Använd ett nummer som anger hur många kopior som ska skrivas ut (1 eller fler).</translation>
<translation id="7650701856438921772"><ph name="PRODUCT_NAME"/> visas på det här språket</translation>
<translation id="740624631517654988">Blockering av popup-fönster</translation>
<translation id="3738924763801731196"><ph name="OID"/>:</translation>
<translation id="1847961471583915783">Ta bort cookies och andra webbplats- och plugin-data när jag stänger webbläsaren</translation>
<translation id="8870318296973696995">Startsida</translation>
<translation id="6659594942844771486">Flik</translation>
<translation id="7661266386772591122">Exportera bokmärken till HTML-fil ...</translation>
<translation id="6575134580692778371">Inte konfigurerat</translation>
<translation id="4624768044135598934">Klart!</translation>
<translation id="6014776969142880350">Starta om <ph name="PRODUCT_NAME"/> om du vill slutföra uppdateringen</translation>
<translation id="5582768900447355629">Kryptera alla mina data</translation>
<translation id="4220188427073615244">Logga in på den här webbplatsen med: <ph name="EMAIL_ADDRESS"/></translation>
<translation id="5866801229574126103">Ta bort användare</translation>
<translation id="1974043046396539880">CRL-distributionspunkter</translation>
<translation id="7049357003967926684">Association</translation>
<translation id="8641392906089904981">Tryck på Skift+Alt om du vill byta tangentbordslayout</translation>
<translation id="3024374909719388945">Använd 24-timmars klocka</translation>
<translation id="1867780286110144690"><ph name="PRODUCT_NAME"/> kan nu slutföra installationen</translation>
<translation id="5316814419223884568">Sök precis härifrån</translation>
<translation id="8142732521333266922">OK, synkronisera allt</translation>
<translation id="43742617823094120">I det här fallet har certifikatet som har angetts för webbläsaren återkallats av utfärdaren. Det innebär vanligtvis att certifikatets sekretess har äventyrats och att det inte är tillförlitligt. Du bör definitivt inte fortsätta med åtgärden.</translation>
<translation id="9019654278847959325">Slovakiskt tangentbord</translation>
<translation id="18139523105317219">EDI-partsnamn</translation>
<translation id="6657193944556309583">Du har redan data som är krypterade med en lösenfras. Ange den nedan.</translation>
<translation id="3328801116991980348">Platsinformation</translation>
<translation id="1205605488412590044">Skapa programgenväg...</translation>
<translation id="2065985942032347596">Verifiering krävs</translation>
<translation id="2553340429761841190"><ph name="PRODUCT_NAME"/> kunde inte ansluta till <ph name="NETWORK_ID"/>. Välj ett annat nätverk eller försök igen.</translation>
<translation id="2086712242472027775">Kontot fungerar inte på <ph name="PRODUCT_NAME"/>. Kontakta domänadministratören eller logga in med ett vanligt Google-konto.</translation>
<translation id="7222232353993864120">E-postadress</translation>
<translation id="2128531968068887769">Native Client</translation>
<translation id="7175353351958621980">Överförd från:</translation>
<translation id="7186367841673660872">Sidan har översatts från<ph name="ORIGINAL_LANGUAGE"/>till<ph name="LANGUAGE_LANGUAGE"/></translation>
<translation id="8448695406146523553">Bara någon med din lösenfras kan läsa dina krypterade data. Lösenfrasen skickas inte till eller lagras av Google. Om du glömmer frasen, måste du</translation>
<translation id="6052976518993719690">SSL-certifikatauktoritet</translation>
<translation id="1636959874332483835"><ph name="HOST_NAME"/> innehåller skadlig programvara. Din dator kan få virus om du besöker webbplatsen.</translation>
<translation id="8050783156231782848">Inga uppgifter är tillgängliga</translation>
<translation id="1175364870820465910">Skriv &amp;ut...</translation>
<translation id="1220583964985596988">Lägg till en ny användare</translation>
<translation id="3866249974567520381">Beskrivning</translation>
<translation id="2900139581179749587">Okänt tal.</translation>
<translation id="953692523250483872">Inga filer valda</translation>
<translation id="8895199537967505002">BPM</translation>
<translation id="2294358108254308676">Vill du installera <ph name="PRODUCT_NAME"/>?</translation>
<translation id="6549689063733911810">Senaste</translation>
<translation id="1529968269513889022">senaste veckan</translation>
<translation id="5542132724887566711">Profil</translation>
<translation id="5196117515621749903">Läs in igen utan cacheminne</translation>
<translation id="5552632479093547648">Skadlig programvara och lösenordsfiske har upptäckts!</translation>
<translation id="4375848860086443985">Kompositör</translation>
<translation id="4988273303304146523">För <ph name="NUMBER_DEFAULT"/> dagar sedan</translation>
<translation id="8428213095426709021">Inställningar</translation>
<translation id="1588343679702972132">Den här webbplatsen begär att du identifierar dig med ett certifikat:</translation>
<translation id="7211994749225247711">Ta bort...</translation>
<translation id="2819994928625218237">&amp;Inga stavningsförslag</translation>
<translation id="1065449928621190041">Kanadensisk-franskt tangentbord</translation>
<translation id="8327626790128680264">Utökat tangentbord för USA</translation>
<translation id="2950186680359523359">Servern avslutade anslutningen utan att skicka data.</translation>
<translation id="9142623379911037913">Tillåt att <ph name="SITE"/> visar meddelanden på skrivbordet?</translation>
<translation id="4196320913210960460">Om du vill hantera dina installerade tillägg klickar du på Tillägg i menyn Verktyg.</translation>
<translation id="3449494395612243720">Synkroniseringsfel – logga in igen</translation>
<translation id="9118804773997839291">Här nedan finns en lista med alla osäkra komponenter på sidan. Klicka på länken Diagnostik om du vill ha mer information om tråden för en given komponent.</translation>
<translation id="7139724024395191329">Emirat</translation>
<translation id="1761265592227862828">Synkronisera alla inställningar och data\n(kan ta lite tid)</translation>
<translation id="7754704193130578113">Fråga var filerna ska sparas före nedladdning</translation>
<translation id="204914487372604757">Skapa genväg</translation>
<translation id="2497284189126895209">Alla filer</translation>
<translation id="1417363496376480406">Hantera användare</translation>
<translation id="696036063053180184">3 Set (No shift)</translation>
<translation id="452785312504541111">Engelska - helbredd</translation>
<translation id="6702639462873609204">&amp;Redigera ...</translation>
<translation id="9148126808321036104">Logga in igen</translation>
<translation id="2282146716419988068">GPU-bearbetning</translation>
<translation id="428771275901304970">Mindre än 1 MB ledigt utrymme</translation>
<translation id="1682548588986054654">Nytt inkognitofönster</translation>
<translation id="6833901631330113163">Sydeuropeiskt</translation>
<translation id="8691262314411702087">Välj vad som ska synkroniseras</translation>
<translation id="6065289257230303064">Attribut för certifikatämneskatalog</translation>
<translation id="2423017480076849397">Använd och dela dina skrivare online med <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="569520194956422927">&amp;Lägg till...</translation>
<translation id="4018133169783460046">Visa <ph name="PRODUCT_NAME"/> på det här språket</translation>
<translation id="5110450810124758964">För <ph name="NUMBER_ONE"/> dag sedan</translation>
<translation id="6224995341905622854">Om du ser detta ofta provar du <ph name="HELP_LINK"/>.</translation>
<translation id="3264544094376351444">Sans serif-teckensnitt</translation>
<translation id="2820806154655529776"><ph name="NUMBER_ONE"/> sekund</translation>
<translation id="1077946062898560804">Konfigurera automatiska uppdateringar för alla användare</translation>
<translation id="3122496702278727796">Kunde inte skapa datakatalog</translation>
<translation id="4517036173149081027">Stäng och avbryt hämtning</translation>
<translation id="7150146631451105528"><ph name="DATE"/></translation>
<translation id="350945665292790777">Använder GPU-accelererad sammansättning på alla sidor, inte bara de sidor som innehåller GPU-accelererade lager.</translation>
<translation id="3166547286524371413">Adress:</translation>
<translation id="4522570452068850558">Info</translation>
<translation id="1091767800771861448">Tryck på Esc om du vill hoppa över (endast versioner som inte är officiella).</translation>
<translation id="59659456909144943">Meddelande: <ph name="NOTIFICATION_NAME"/></translation>
<translation id="6731320427842222405">Det kan ta några minuter</translation>
<translation id="4806525999832945986">Hanteras av <ph name="DOMAIN"/> (<ph name="STATUS"/>)</translation>
<translation id="940573721483482582">Prova att inaktivera nätverksförutsägelsen genom att göra så här: Öppna <ph name="BEGIN_BOLD"/> Skiftnyckelmeny &gt; <ph name="SETTINGS_TITLE"/> &gt; <ph name="ADVANCED_TITLE"/> <ph name="END_BOLD"/> och avmarkera <ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION"/>. Om det inte löser problemet rekommenderar vi att du väljer det här alternativet igen för bättre prestanda.</translation>
<translation id="7503191893372251637">Certifieringstyp för Netscape</translation>
<translation id="2894654529758326923">Information</translation>
<translation id="1502960562739459116">Delar av det här PDF-dokumentet kunde inte visas. Vill du installera Adobe Reader?</translation>
<translation id="4135450933899346655">Dina certifikat</translation>
<translation id="4731578803613910821">Dina data på <ph name="WEBSITE_1"/>, <ph name="WEBSITE_2"/> och <ph name="WEBSITE_3"/></translation>
<translation id="7716781361494605745">Webbadress till Netscapes princip för certifikatutfärdare</translation>
<translation id="2881966438216424900">Senast öppnad:</translation>
<translation id="630065524203833229">&amp;Avsluta</translation>
<translation id="4647090755847581616">&amp;Stäng flik</translation>
<translation id="2649204054376361687"><ph name="CITY"/>, <ph name="COUNTRY"/></translation>
<translation id="7886758531743562066">Webbplatsen på adressen <ph name="HOST_NAME"/> innehåller komponenter från webbplatser som verkar innehålla skadliga program, dvs. program som kan skada datorn eller köras utan ditt tillstånd. Det kan räcka med att besöka en webbplats med skadliga program för att datorn ska infekteras.</translation>
<translation id="7538227655922918841">Cookies från flera webbplatser tillåts endast för sessionen.</translation>
<translation id="2385700042425247848">Namn på tjänsten</translation>
<translation id="3128628928070793746">Öppna
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
skiftnyckelmenyn &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE"/>
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE"/>
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE"/>
<ph name="END_BOLD"/>
och kontrollera att konfigurationen är inställd på &quot;ingen proxy&quot; eller &quot;direkt.&quot;</translation>
<translation id="7751005832163144684">Skriv ut en testsida</translation>
<translation id="1471300011765310414"><ph name="PRODUCT_NAME"/>
kan inte visa webbsidan eftersom datorn inte är ansluten till Internet.</translation>
<translation id="5464632865477611176">Kör den här gången</translation>
<translation id="4268025649754414643">Nyckelchiffrering</translation>
<translation id="7925247922861151263">Kontroll med AAA misslyckades</translation>
<translation id="1168020859489941584">Öppnar om <ph name="TIME_REMAINING"/>...</translation>
<translation id="7814458197256864873">&amp;Kopiera</translation>
<translation id="8186706823560132848">Program</translation>
<translation id="4692623383562244444">Sökmotorer</translation>
<translation id="567760371929988174">Inmatningsmetoder</translation>
<translation id="10614374240317010">Aldrig sparad</translation>
<translation id="5116300307302421503">Det gick inte att analysera filen.</translation>
<translation id="2745080116229976798">Microsofts kvalificerade underordning</translation>
<translation id="6374830905869502056">Kodat av</translation>
<translation id="2526590354069164005">Skrivbord</translation>
<translation id="7983301409776629893">Översätt alltid <ph name="ORIGINAL_LANGUAGE"/> till <ph name="TARGET_LANGUAGE"/></translation>
<translation id="4890284164788142455">Thailändskt</translation>
<translation id="4312207540304900419">Aktivera nästa flik</translation>
<translation id="8456362689280298700"><ph name="HOUR"/>:<ph name="MINUTE"/> tills batteriet är fulladdat</translation>
<translation id="7648048654005891115">Stil på tangentbordstabell</translation>
<translation id="539295039523818097">Det uppstod ett problem med mikrofonen.</translation>
<translation id="4033319557821527966">Med <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> kan du få åtkomst till den här datorns skrivare från vilken annan dator som helst. Logga in om du vill aktivera funktionen.</translation>
<translation id="6970216967273061347">Distrikt</translation>
<translation id="4479639480957787382">Ethernet</translation>
<translation id="6312403991423642364">Okänt nätverksfel</translation>
<translation id="751377616343077236">Certifikatnamn</translation>
<translation id="7154108546743862496">Mer information</translation>
<translation id="8637688295594795546">Systemuppdatering tillgänglig. Förbereder hämtning...</translation>
<translation id="8382913212082956454">Kopiera &amp;e-postadress</translation>
<translation id="7447930227192971403">Aktivera flik 3</translation>
<translation id="2903493209154104877">Adresser</translation>
<translation id="2056143100006548702">Plugin-program: <ph name="PLUGIN_NAME"/> (<ph name="PLUGIN_VERSION"/>)</translation>
<translation id="3479552764303398839">Inte nu</translation>
<translation id="3714633008798122362">webbkalender</translation>
<translation id="6445051938772793705">Land</translation>
<translation id="3430309973417890444">Om du inte har något Google-konto kan du <ph name="LINK_START"/>skapa ett<ph name="LINK_END"/> nu.</translation>
<translation id="3251759466064201842">&lt;ingår inte i certifikat&gt;</translation>
<translation id="4229495110203539533">För <ph name="NUMBER_ONE"/> sekund sedan</translation>
<translation id="3399068503715460757">Använd statisk IP</translation>
<translation id="7257109627310476300">Hantera syften ...</translation>
<translation id="6410257289063177456">Bildfiler</translation>
<translation id="6419902127459849040">Centraleuropeiskt</translation>
<translation id="6707389671160270963">SSL-klientcertifikat</translation>
<translation id="6083557600037991373">Gör webbsidor snabbare genom att
<ph name="PRODUCT_NAME"/>
spara hämtade filer på disken tillfälligt. Om
<ph name="PRODUCT_NAME"/>
inte stängs av korrekt kan dessa filer skadas, vilket orsakar
detta fel. Problemet bör försvinna om du uppdaterar sidan och
om du stänger av på rätt sätt slipper du få problemet igen.
<ph name="LINE_BREAK"/>
Om problemet kvarstår kan du försöka med att rensa cacheminnet. I vissa fall
kan detta också vara ett tecken på att maskinvara håller på att gå sönder.</translation>
<translation id="5298219193514155779">Temat skapades av</translation>
<translation id="7366909168761621528">Webbinformation</translation>
<translation id="1047726139967079566">Skapa bokmärke för den här sidan...</translation>
<translation id="9020142588544155172">Servern vägrade ansluta.</translation>
<translation id="6113225828180044308">Modulus (<ph name="MODULUS_NUM_BITS"/> bitar):\n<ph name="MODULUS_HEX_DUMP"/>\n\nPublik exponent (<ph name="PUBLIC_EXPONENT_NUM_BITS"/> bitar):\n<ph name="EXPONENT_HEX_DUMP"/></translation>
<translation id="2544782972264605588"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> sekunder kvar</translation>
<translation id="8871696467337989339">Du använder en kommandoradsflagga som inte stöds: <ph name="BAD_FLAG"/>. Detta påverkar stabilitet och säkerhet negativt.</translation>
<translation id="4767443964295394154">Hämtningsplats</translation>
<translation id="5031870354684148875">Om Google Översätt</translation>
<translation id="720658115504386855">Bokstäver är inte skiftlägeskänsliga</translation>
<translation id="2454247629720664989">Sökord</translation>
<translation id="3950820424414687140">Logga in</translation>
<translation id="4626106357471783850"><ph name="PRODUCT_NAME"/> måste startas om för att uppdateringen ska kunna tillämpas.</translation>
<translation id="1697068104427956555">Välj ett kvadratiskt område på bilden.</translation>
<translation id="2840798130349147766">Webbdatabaser</translation>
<translation id="5334959834702166795">Är du ansluten till ett nätverk men kan ändå inte logga in? Du kanske är ansluten till ett nätverk som kräver webbaserad autentisering. Starta en gästsession (om det är möjligt) och se om nätverkets inloggningssida visas. När du är inloggad i nätverket och kan öppna olika webbsidor stänger du gästsessionen och testar att logga in på nytt.</translation>
<translation id="1628736721748648976">Kodning</translation>
<translation id="1198271701881992799">Nu sätter vi igång</translation>
<translation id="4830142027259858920">Aktivera öppna flikar i synkroniseringsalternativen. Då kan du synka öppna flikar med andra klienter.</translation>
<translation id="782590969421016895">Använd aktuella sidor</translation>
<translation id="6521850982405273806">Rapportera ett fel</translation>
<translation id="736515969993332243">Söker efter nätverk.</translation>
<translation id="2951310213712249777">Förrendera från adressfältet</translation>
<translation id="8026334261755873520">Rensa webbinformation</translation>
<translation id="2717361709448355148">Det går inte att döpa om $1: $2</translation>
<translation id="1769104665586091481">Öppna länk i nytt f&amp;önster</translation>
<translation id="8503813439785031346">Användarnamn</translation>
<translation id="5319782540886810524">Lettiskt tangentbord</translation>
<translation id="8651585100578802546">Tvinga webbläsaren att hämta sidan igen</translation>
<translation id="685714579710025096">Tangentbordslayout:</translation>
<translation id="1361655923249334273">Oanvänd</translation>
<translation id="290555789621781773"><ph name="NUMBER_TWO"/> minuter</translation>
<translation id="5465754949539394526">Det tog slut på minne i Chrome.\n</translation>
<translation id="5434065355175441495">PKCS #1 RSA-kryptering</translation>
<translation id="7073704676847768330">Det här är troligen inte den webbplats som du ville besöka!</translation>
<translation id="8477384620836102176">&amp;Allmänt</translation>
<translation id="4302315780171881488">Anslutningsstatus:</translation>
<translation id="3391392691301057522">Gammal PIN:</translation>
<translation id="1344519653668879001">Inaktivera granskning av hyperlänkar</translation>
<translation id="6463795194797719782">&amp;Redigera</translation>
<translation id="4262113024799883061">Kinesiska</translation>
<translation id="4775879719735953715">Standardwebbläsare</translation>
<translation id="5575473780076478375">Inkognitotilläggsprogram: <ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="9118862410733032325">Fel i uppspelning</translation>
<translation id="4188026131102273494">Sökord:</translation>
<translation id="8004512796067398576">Öka</translation>
<translation id="2930644991850369934">Det uppstod ett problem när återställningsavbildningen hämtades. Nätverksanslutningen avbröts.</translation>
<translation id="5750053751252005701">Slut på data för <ph name="NETWORK"/></translation>
<translation id="8858939932848080433">Berätta för oss var problemet uppstår innan du skickar feedback.</translation>
<translation id="1720318856472900922">TLS WWW-serverautentisering</translation>
<translation id="8550022383519221471">Synkroniseringstjänsten är inte tillgänglig för din domän.</translation>
<translation id="3355823806454867987">Ändra proxyinställningar...</translation>
<translation id="4780374166989101364">Aktiverar tillägg med experimentella programmeringsgränssnitt. Observera att tilläggsgalleriet inte tillåter att du lägger upp tillägg med experimentella programmeringsgränssnitt.</translation>
<translation id="7117247127439884114">Logga in igen ...</translation>
<translation id="7227780179130368205">Skadlig programvara har upptäckts!</translation>
<translation id="435243347905038008">Låg datahastighet för <ph name="NETWORK"/></translation>
<translation id="2489428929217601177">senaste dagen</translation>
<translation id="5149131957118398098"><ph name="NUMBER_ZERO"/> hours left</translation>
<translation id="3007574127824276972">Inloggad i <ph name="PRODUCT_NAME"/> som <ph name="USER_NAME"/></translation>
<translation id="2541913031883863396">fortsätt ändå</translation>
<translation id="4278390842282768270">Tillåtet</translation>
<translation id="2074527029802029717">Lossa flik</translation>
<translation id="1533897085022183721">Mindre än <ph name="MINUTES"/></translation>
<translation id="7503821294401948377">Det gick inte att läsa in ikonen <ph name="ICON"/> för webbläsaråtgärden.</translation>
<translation id="8403381103556738778">På den här sidan finns innehåll som inte är säkert.</translation>
<translation id="1954982207163873487">Visa skiftnyckelmenyn</translation>
<translation id="3942946088478181888">Förklara för mig</translation>
<translation id="3722396466546931176">Lägg till språk och sortera dem i prioriteringsordning genom att dra dem.</translation>
<translation id="7396845648024431313"><ph name="APP_NAME"/> startas när systemet startas och fortsätter att köras i bakgrunden även när du har stängt alla andra fönster i <ph name="PRODUCT_NAME"/>.</translation>
<translation id="8539727552378197395">Nej (HttpOnly)</translation>
<translation id="4519351128520996510">Ange din lösenfras för synkronisering</translation>
<translation id="2391419135980381625">Standardteckensnitt</translation>
<translation id="7893393459573308604"><ph name="ENGINE_NAME"/> (Standard)</translation>
<translation id="5400640815024374115">TPM-chippet (Trusted Platform Module) har inaktiverats eller tagits bort.</translation>
<translation id="2151576029659734873">Du har angett ett ogiltigt flikindex.</translation>
<translation id="1815861158988915678"><ph name="BEGIN_BOLD"/>Varning!<ph name="END_BOLD"/> De här filerna är tillfälliga och kan tas bort automatiskt för att frigöra utrymme på hårddisken. <ph name="BEGIN_LINK"/>Läs mer<ph name="END_LINK"/></translation>
<translation id="5150254825601720210">SSL-servernamn för Netscape-certifikat</translation>
<translation id="6771503742377376720">Är en certifikatutfärdare</translation>
<translation id="8814190375133053267">Wi-Fi</translation>
<translation id="2040078585890208937">Kopplar till <ph name="NAME"/></translation>
<translation id="8410619858754994443">Bekräfta lösenord:</translation>
<translation id="2210840298541351314">Förhandsgranskning</translation>
<translation id="3858678421048828670">Italienskt tangentbord</translation>
<translation id="1436784010935106834">Borttagna</translation>
<translation id="4938277090904056629">Det går inte att upprätta en säker anslutning på grund av ESET Antivirus</translation>
<translation id="4521805507184738876">(upphört)</translation>
<translation id="111844081046043029">Vill du lämna den här sidan?</translation>
<translation id="1951615167417147110">Bläddra uppåt en sida</translation>
<translation id="6147020289383635445">Förhandsgranskning misslyckades.</translation>
<translation id="4154664944169082762">Fingeravtryck</translation>
<translation id="3202578601642193415">Senaste</translation>
<translation id="8112886015144590373"><ph name="NUMBER_FEW"/> timmar</translation>
<translation id="1398853756734560583">Maximera</translation>
<translation id="8988255471271407508">Webbsidan hittades inte i cachen. Vissa resurser kan endast hämtas säkert från cachen, till exempel sidor som skapats utifrån data som skickats.<ph name="LINE_BREAK"/> Felet kan också orsakas av att cachen skadats vid en felaktig avstängning. <ph name="LINE_BREAK"/> Om problemet kvarstår kan du prova med att rensa cachen.</translation>
<translation id="1195977189444203128">Plugin-programmet <ph name="PLUGIN_NAME"/> är inaktuellt.</translation>
<translation id="2790759706655765283">Officiell webbsida för förlag</translation>
<translation id="1758018619400202187">EAP-TLS</translation>
<translation id="7469237359338869056">Hitta text igen</translation>
<translation id="6690744523875189208"><ph name="NUMBER_TWO"/> timmar</translation>
<translation id="8053390638574070785">Hämta sidan igen</translation>
<translation id="5507756662695126555">Ej avvisande</translation>
<translation id="3678156199662914018">Tillägg: <ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="7951780829309373534">Det gick inte att klistra in $1: $2</translation>
<translation id="3531250013160506608">Lösenordsruta</translation>
<translation id="8314066201485587418">Ta bort cookies och andra webbplatsdata när jag stänger web