blob: 0f3d5904151db75f33c4db259230ce1a800ec289 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="6779164083355903755">&amp;Xoá</translation>
<translation id="6879617193011158416">Bật/tắt thanh dấu trang</translation>
<translation id="664677590214437297">Cài đặt proxy đã bị quản trị viên của bạn vô hiệu.</translation>
<translation id="2345460471437425338">Chứng chỉ cho máy chủ không chính xác.</translation>
<translation id="3595596368722241419">Pin đầy</translation>
<translation id="8130276680150879341">Ngắt kết nối mạng riêng</translation>
<translation id="1058418043520174283"><ph name="INDEX"/> trong tổng số <ph name="COUNT"/></translation>
<translation id="4480627574828695486">Ngắt kết nối tài khoản này...</translation>
<translation id="7040807039050164757">Kiểm tra &amp;Chính tả trong Trường Này</translation>
<translation id="778579833039460630">Không nhận được dữ liệu nào</translation>
<translation id="8791923223854254330">Quản lý trình xử lý ...</translation>
<translation id="1852799913675865625">Đã có lỗi khi tìm cách đọc tệp: <ph name="ERROR_TEXT"/>.</translation>
<translation id="742521979413647278">Đang tải đề xuất chính tả</translation>
<translation id="3828924085048779000">Không cho phép cụm mật khẩu trống.</translation>
<translation id="8265562484034134517">Nhập Dữ liệu từ trình duyệt khác...</translation>
<translation id="2709516037105925701">Tự động điền</translation>
<translation id="3916445069167113093">Loại tệp này có thể gây hại cho máy tính của bạn. Bạn có muốn giữ tệp <ph name="FILE_NAME"/> không?</translation>
<translation id="250599269244456932">Chạy tự động (được khuyến nghị)</translation>
<translation id="3581034179710640788">Chứng chỉ an toàn của trang web đã hết hạn!</translation>
<translation id="2825758591930162672">Khoá Công cộng của Đối tượng</translation>
<translation id="8306243285620593545">Lấy tiêu điểm biểu tượng trạng thái</translation>
<translation id="8275038454117074363">Nhập</translation>
<translation id="8418445294933751433">&amp;Hiển thị dưới dạng tab</translation>
<translation id="6985276906761169321">ID:</translation>
<translation id="859285277496340001">Chứng chỉ không ghi rõ cơ chế kiểm tra xem chứng chỉ đã bị thu hồi hay chưa.</translation>
<translation id="2010799328026760191">Phím bổ trợ...</translation>
<translation id="3300394989536077382">Được ký bởi</translation>
<translation id="654233263479157500">Sử dụng dịch vụ web để giúp giải quyết lỗi điều hướng</translation>
<translation id="4940047036413029306">Dấu ngoặc kép</translation>
<translation id="1526811905352917883">Kết nối phải được thử lại bằng SSL 3.0. Điều này thường có nghĩa là máy chủ đang sử dụng phần mềm quá cũ và có thể có sự cố bảo mật khác.</translation>
<translation id="1497897566809397301">Cho phép thiết lập dữ liệu cục bộ (nên chọn)</translation>
<translation id="3275778913554317645">Mở dưới dạng cửa sổ</translation>
<translation id="4553117311324416101">Google đã tìm thấy phần mềm độc hại có thể được cài đặt trên máy tính của bạn nếu bạn tiến hành. Nếu bạn đã truy cập trang này trước đây hoặc bạn tin tưởng trang web này, có thể gần đây trang web này đã bị tin tặc xâm phạm. Bạn không nên tiếp tục và có thể thử lại vào ngày mai hoặc đến nơi nào khác.</translation>
<translation id="509988127256758334">Tì&amp;m:</translation>
<translation id="1420684932347524586">Rất tiếc! Không thể tạo khoá cá nhân RSA ngẫu nhiên.</translation>
<translation id="2501173422421700905">Chứng chỉ bị Thu hồi</translation>
<translation id="2313634973119803790">Công nghệ mạng:</translation>
<translation id="2382901536325590843">Chứng chỉ của máy chủ không được bao gồm trong DNS.</translation>
<translation id="2833791489321462313">Cần có mật khẩu để đánh thức hệ thống</translation>
<translation id="3850258314292525915">Tắt Đồng bộ hoá</translation>
<translation id="2721561274224027017">Cơ sở dữ liệu đã được lập chỉ mục</translation>
<translation id="8208216423136871611">Không lưu</translation>
<translation id="684587995079587263"><ph name="PRODUCT_NAME"/> đồng bộ hóa dữ liệu của bạn một cách bảo mật bằng tài khoản Google của bạn. Luôn giữ mọi thứ được đồng bộ hóa hoặc tùy chỉnh loại dữ liệu được đồng bộ hóa và tùy chọn mã hóa.</translation>
<translation id="4405141258442788789">Hết giờ thao tác.</translation>
<translation id="5048179823246820836">Nordic</translation>
<translation id="1763046204212875858">Tạo các phím tắt cho ứng dụng</translation>
<translation id="2105006017282194539">Chưa được tải</translation>
<translation id="7821009361098626711">Máy chủ <ph name="DOMAIN"/> yêu cầu tên người dùng và mật khẩu. Máy chủ cho biết: <ph name="REALM"/>.</translation>
<translation id="524759338601046922">Nhập lại mã PIN mới:</translation>
<translation id="777702478322588152">Quận</translation>
<translation id="6562437808764959486">Đang trích xuất hình ảnh khôi phục...</translation>
<translation id="561349411957324076">Hoàn tất</translation>
<translation id="4764776831041365478">Trang web tại <ph name="URL"/> có thể tạm thời không hoạt động hay được chuyển vĩnh viễn sang địa chỉ web mới.</translation>
<translation id="6156863943908443225">Bộ nhớ cache tập lệnh</translation>
<translation id="4274187853770964845">Lỗi đồng bộ hóa: Hãy dừng lại và khởi động lại đồng bộ hóa.</translation>
<translation id="4610656722473172270">Thanh công cụ của Google</translation>
<translation id="7845201717638045845">Dữ liệu bạn sao chép và dán</translation>
<translation id="151501797353681931">Đã nhập Từ Safari</translation>
<translation id="7880025619322806991">Trạng thái cổng</translation>
<translation id="6706684875496318067">Trình cắm <ph name="PLUGIN_NAME"/> không được phép.</translation>
<translation id="586567932979200359">Bạn đang chạy <ph name="PRODUCT_NAME"/> từ hình ảnh đĩa của nó. Cài đặt trình duyệt này trên máy tính cho phép bạn chạy trình duyệt mà không cần có hình ảnh đĩa và đảm bảo trình duyệt sẽ được cập nhật.</translation>
<translation id="3775432569830822555">Chứng chỉ Máy chủ SSL</translation>
<translation id="1829192082282182671">Thu &amp;nhỏ</translation>
<translation id="6102827823267795198">Liệu đề xuất nhà cung cấp tìm kiếm có được tự động hoàn tất ngay khi chế độ tức thời được bật hay không.</translation>
<translation id="1467071896935429871">Đang tải xuống bản cập nhật hệ thống: đã hoàn tất <ph name="PERCENT"/>%.</translation>
<translation id="7881267037441701396">Thông tin đăng nhập được sử dụng để chia sẻ máy in của bạn với <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> đã hết hạn. Vui lòng nhấp vào đây để nhập lại tên người dùng và mật khẩu của bạn.</translation>
<translation id="816055135686411707">Lỗi khi cài đặt độ tin cậy của chứng chỉ</translation>
<translation id="4714531393479055912"><ph name="PRODUCT_NAME"/> hiện có thể đồng bộ hóa mật khẩu của bạn.</translation>
<translation id="5704565838965461712">Chọn một chứng chỉ làm chi tiết nhận dạng:</translation>
<translation id="2025632980034333559"><ph name="APP_NAME"/> đã xảy ra lỗi. Nhấp vào bong bóng này để tải lại tiện ích mở rộng.</translation>
<translation id="6322279351188361895">Không thể đọc khoá cá nhân.</translation>
<translation id="3781072658385678636">Các plugin sau đã bị chặn trên trang này:</translation>
<translation id="4428782877951507641">Thiết lập đồng bộ hoá</translation>
<translation id="3648460724479383440">Nút radio đã được chọn</translation>
<translation id="4654488276758583406">Rất nhỏ</translation>
<translation id="6647228709620733774">URL thu hồi của tổ chức phát hành chứng chỉ Netscape</translation>
<translation id="4008217099472149670">Không thể tạo kết nối an toàn do phần mềm chống vi rút Kaspersky</translation>
<translation id="546411240573627095">Kiểu bàn phím số</translation>
<translation id="2972581237482394796">&amp;Làm lại</translation>
<translation id="5895138241574237353">Khởi động lại</translation>
<translation id="3726463242007121105">Thiết bị này không thể mở được vì hệ thống tệp của thiết bị không được hỗ trợ.</translation>
<translation id="1858072074757584559">Kết nối không được nén.</translation>
<translation id="528468243742722775">End</translation>
<translation id="1723824996674794290">Cửa sổ &amp;Mới</translation>
<translation id="1313405956111467313">Cấu hình proxy tự động</translation>
<translation id="1589055389569595240">Hiển thị Chính tả và Ngữ pháp</translation>
<translation id="4364779374839574930">Không tìm thấy máy in. Vui lòng cài đặt máy in.</translation>
<translation id="7017587484910029005">Nhập ký tự bạn thấy trong hình bên dưới.</translation>
<translation id="9013589315497579992">Chứng chỉ xác thực ứng dụng khách SSL không hợp lệ.</translation>
<translation id="8595062045771121608">Trong trường hợp này, chứng chỉ máy chủ hoặc chứng chỉ CA trung gian được giới thiệu cho trình duyệt của bạn được ký bằng thuật toán chữ ký yếu như RSA-MD2. Nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học máy tính cho thấy thuật toán chữ ký yếu hơn chúng ta tưởng và hiện nay thuật toán chữ ký này hiếm khi được các trang web đáng tin cậy sử dụng. Chứng chỉ này có thể đã bị giả mạo. Bạn không nên tiếp tục bước này.</translation>
<translation id="7567293639574541773">Kiểm tra phầ&amp;n tử</translation>
<translation id="8392896330146417149">Trạng thái chuyển vùng:</translation>
<translation id="6813971406343552491">&amp;Không</translation>
<translation id="36224234498066874">Xoá Dữ liệu Duyệt web...</translation>
<translation id="3384773155383850738">Số gợi ý tối đa</translation>
<translation id="8530339740589765688">Chọn theo tên miền</translation>
<translation id="8677212948402625567">Thu gọn tất cả...</translation>
<translation id="7600965453749440009">Không bao giờ dịch <ph name="LANGUAGE"/></translation>
<translation id="3208703785962634733">Không được xác nhận</translation>
<translation id="6523841952727744497">Trước khi đăng nhập, vui lòng bắt đầu phiên Khách để kích hoạt mạng <ph name="NETWORK_ID"/></translation>
<translation id="5704318649385838512">CAPS LOCK đang bật\nNhấn cả hai phím Shift để hủy</translation>
<translation id="620329680124578183">Không tải (Được khuyến nghị)</translation>
<translation id="2653266418988778031">Nếu bạn xóa chứng chỉ của Tổ chức phát hành chứng chỉ (CA), trình duyệt của bạn sẽ không còn tin vào bất kỳ chứng chỉ nào do CA cấp nữa.</translation>
<translation id="298068999958468740">Đồng bộ hóa mọi thứ hoặc chọn dữ liệu để đồng bộ hóa từ máy tính này.</translation>
<translation id="5341849548509163798"><ph name="NUMBER_MANY"/> hours ago</translation>
<translation id="4422428420715047158">Tên miền:</translation>
<translation id="3602290021589620013">Xem trước</translation>
<translation id="7516602544578411747">Liên kết mọi cửa sổ trình duyệt với một cấu hình và thêm trình chuyển cấu hình ở góc trên bên phải. Mọi cấu hình đều có dấu trang, tiện ích mở rộng, ứng dụng riêng, v.v.</translation>
<translation id="7082055294850503883">Bỏ qua trạng thái Chữ viết hoa và nhập chữ thường theo mặc định</translation>
<translation id="4744603770635761495">Đường dẫn thực thi</translation>
<translation id="1800124151523561876">Không nghe thấy lời nói.</translation>
<translation id="7814266509351532385">Thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định</translation>
<translation id="5376169624176189338">Nhấp vào để quay lại, giữ để xem lịch sử</translation>
<translation id="6310545596129886942"><ph name="NUMBER_FEW"/> giây còn lại</translation>
<translation id="9181716872983600413">Unicode</translation>
<translation id="1383861834909034572">Mở khi hoàn tất</translation>
<translation id="2492538245231809938">Loại dữ liệu được mã hóa</translation>
<translation id="5727728807527375859">Tiện ích mở rộng, ứng dụng và chủ đề có thể gây hại cho máy tính của bạn. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục không?</translation>
<translation id="3857272004253733895">Giản đồ Kép Pinyin</translation>
<translation id="1636842079139032947">Ngắt kết nối tài khoản này...</translation>
<translation id="6721972322305477112">&amp;Tệp</translation>
<translation id="1076818208934827215">Microsoft Internet Explorer</translation>
<translation id="9056810968620647706">Không tìm thấy kết quả phù hợp nào.</translation>
<translation id="1901494098092085382">Trạng thái gửi phản hồi</translation>
<translation id="2861301611394761800">Cập nhật hệ thống hoàn tất. Vui lòng khởi động lại hệ thống.</translation>
<translation id="2231238007119540260">Nếu bạn xóa chứng chỉ máy chủ, nghĩa là bạn đã khôi phục việc kiểm tra bảo mật thường xuyên cho máy chủ đó và yêu cầu sử dụng chứng chỉ hợp lệ.</translation>
<translation id="9134410174832249455"><ph name="PRODUCT_NAME"/> không thể tải trang web vì <ph name="HOST_NAME"/> mất quá nhiều thời gian để phản hồi. Trang web có thể ngừng hoạt động hoặc bạn có thể gặp sự cố với kết nối Internet của mình.</translation>
<translation id="2562265053877774071">Một số tùy chọn hiện được tiện ích mở rộng quản lý.</translation>
<translation id="7624154074265342755">Mạng không dây</translation>
<translation id="3315158641124845231">Ẩn <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="3496213124478423963">Thu Nhỏ</translation>
<translation id="2296019197782308739">Phương pháp EAP:</translation>
<translation id="42981349822642051">Mở rộng</translation>
<translation id="4013794286379809233">Vui lòng đăng nhập</translation>
<translation id="7693221960936265065">mọi thứ</translation>
<translation id="1763138995382273070">Vô hiệu xác thực biểu mẫu tương tác HTML5</translation>
<translation id="4920887663447894854">Các trang web sau đã bị chặn theo dõi vị trí của bạn trên trang này:</translation>
<translation id="8133676275609324831">&amp;Hiển thị trong thư mục</translation>
<translation id="26224892172169984">Không cho phép bất kỳ trang web nào xử lý giao thức</translation>
<translation id="645705751491738698">Tiếp tục chặn JavaScript</translation>
<translation id="4780321648949301421">Lưu Trang Dưới dạng...</translation>
<translation id="2551191967044410069">Ngoại lệ về vị trí địa lý</translation>
<translation id="3011284594919057757">Giới thiệu về Flash</translation>
<translation id="8789464255255332543">Tính năng in không khả dụng vì trang bạn đang cố gắng in đã bị đóng.</translation>
<translation id="4969785127455456148">Anbom</translation>
<translation id="8178665534778830238">Nội dung:</translation>
<translation id="153384433402665971">Trình cắm <ph name="PLUGIN_NAME"/> đã bị chặn do trình cắm đã lỗi thời.</translation>
<translation id="2610260699262139870">Kíc&amp;h thước thực</translation>
<translation id="4535734014498033861">Không thể kết nối với máy chủ proxy.</translation>
<translation id="4693792639927205294">Bật Lịch sử thanh địa chỉ trong tùy chọn đồng bộ hóa. Điều này cho phép đồng bộ hóa lịch sử URL đã nhập của bạn với các ứng dụng khách khác để hỗ trợ tự động hoàn tất thanh địa chỉ.</translation>
<translation id="558170650521898289">Xác minh Trình điều khiển Ổ cứng của Microsoft Windows</translation>
<translation id="98515147261107953">Khổ ngang</translation>
<translation id="8974161578568356045">Tự động Phát hiện</translation>
<translation id="1818606096021558659">Trang</translation>
<translation id="5388588172257446328">Tên người dùng:</translation>
<translation id="1657406563541664238">Trợ giúp cải thiện <ph name="PRODUCT_NAME"/> bằng cách tự động gửi cho Google thống kê sử dụng và báo cáo sự cố</translation>
<translation id="7982789257301363584">Mạng</translation>
<translation id="8528962588711550376">Đang đăng nhập.</translation>
<translation id="1339601241726513588">Tên miền đăng ký:</translation>
<translation id="2336228925368920074">Đánh dấu trang Tất cả các Tab...</translation>
<translation id="4985312428111449076">Tab hoặc cửa sổ</translation>
<translation id="7481475534986701730">Các trang web đã truy cập gần đây</translation>
<translation id="8503758797520866434">Tùy chọn tự động điền...</translation>
<translation id="2757031529886297178">Bộ đếm FPS</translation>
<translation id="6657585470893396449">Mật khẩu</translation>
<translation id="7881483672146086348">Xem tài khoản</translation>
<translation id="1776883657531386793"><ph name="OID"/>: <ph name="INFO"/></translation>
<translation id="1510030919967934016">Trang này đã bị chặn theo dõi vị trí của bạn.</translation>
<translation id="8848519885565996859">Khung liên kết URL do người dùng xác định</translation>
<translation id="5255315797444241226">Cụm mật khẩu bạn đã nhập không chính xác.</translation>
<translation id="6242054993434749861">fax:#<ph name="FAX"/></translation>
<translation id="762917759028004464">Trình duyệt mặc định hiện tại là <ph name="BROWSER_NAME"/>.</translation>
<translation id="9213479837033539041"><ph name="NUMBER_MANY"/> giây còn lại</translation>
<translation id="560442828508350263">Không thể di chuyển &quot;$1&quot;: $2</translation>
<translation id="300544934591011246">Mật khẩu trước</translation>
<translation id="6015796118275082299">Năm</translation>
<translation id="8106242143503688092">Không tải (được khuyến nghị)</translation>
<translation id="5078796286268621944">Mã PIN không chính xác</translation>
<translation id="989988560359834682">Chỉnh sửa địa chỉ</translation>
<translation id="8487678622945914333">Phóng To</translation>
<translation id="2972557485845626008">Chương trình cơ sở</translation>
<translation id="735327918767574393">Đã xảy ra lỗi khi hiển thị trang web này. Để tiếp tục, hãy tải lại hoặc truy cập vào một trang khác.</translation>
<translation id="8028060951694135607">Khôi phục Khoá Microsoft</translation>
<translation id="6391832066170725637">Không thể tìm thấy tệp hay thư mục.</translation>
<translation id="577624874850706961">Tìm kiếm cookie</translation>
<translation id="5494920125229734069">Chọn tất cả</translation>
<translation id="2857834222104759979">Tệp kê khai không hợp lệ.</translation>
<translation id="7931071620596053769">(Các) trang sau không hồi đáp. Bạn có thể chờ các trang trở về trạng thái hồi đáp hoặc xoá chúng.</translation>
<translation id="1209866192426315618"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> phút còn lại</translation>
<translation id="7938958445268990899">Chứng chỉ của máy chủ chưa hợp lệ.</translation>
<translation id="4569998400745857585">Trình đơn chứa các tiện ích mở rộng bị ẩn</translation>
<translation id="4081383687659939437">Lưu thông tin</translation>
<translation id="1801827354178857021">Dấu chấm</translation>
<translation id="7849443193236180005">Mẫu tên máy chủ</translation>
<translation id="2179052183774520942">Thêm Công cụ Tìm kiếm</translation>
<translation id="5498951625591520696">Không thể truy cập máy chủ.</translation>
<translation id="1621207256975573490">Lưu khun&amp;g thành...</translation>
<translation id="4681260323810445443">Bạn không có quyền truy cập vào trang web tại <ph name="URL"/>. Bạn cần đăng nhập.</translation>
<translation id="2176444992480806665">Gửi ảnh chụp màn hình của tab hoạt động sau cùng</translation>
<translation id="6093888419484831006">Đang hủy cập nhật...</translation>
<translation id="1165039591588034296">Lỗi</translation>
<translation id="2064942105849061141">Sử dụng chủ đề GTK+</translation>
<translation id="940243171281413888">Xóa ý định</translation>
<translation id="2278562042389100163">Mở cửa sổ trình duyệt</translation>
<translation id="5246282308050205996"><ph name="APP_NAME"/> đã xảy ra lỗi. Nhấp vào bong bóng này để khởi động lại ứng dụng.</translation>
<translation id="1201895884277373915">Kết quả khác từ trang này</translation>
<translation id="9218430445555521422">Đặt làm mặc định</translation>
<translation id="5027550639139316293">Chứng chỉ Email</translation>
<translation id="938582441709398163">Lớp phủ bàn phím</translation>
<translation id="148557595510244003">Một số tùy chọn đã bị quản trị viên của bạn vô hiệu.</translation>
<translation id="427208986916971462">Kết nối được nén bằng <ph name="COMPRESSION"/>.</translation>
<translation id="8876215549894133151">Định dạng:</translation>
<translation id="5234764350956374838">Loại bỏ</translation>
<translation id="40027638859996362">Di chuyển từ</translation>
<translation id="5463275305984126951">Chỉ mục của <ph name="LOCATION"/></translation>
<translation id="5154917547274118687">Bộ nhớ</translation>
<translation id="1493492096534259649">Không thể sử dụng ngôn ngữ này để kiểm tra chính tả</translation>
<translation id="6628463337424475685">Tìm kiếm trên <ph name="ENGINE"/></translation>
<translation id="112818052757437142">Thư mục có tên là &quot;$1&quot; đã tồn tại. Vui lòng chọn tên khác.</translation>
<translation id="2502105862509471425">Thêm thẻ tín dụng mới...</translation>
<translation id="6937266377577518989">Đã sao chép lựa chọn vào khay nhớ tạm thời.</translation>
<translation id="4037618776454394829">Gửi ảnh chụp màn hình được lưu sau cùng</translation>
<translation id="182729337634291014">Lỗi đồng bộ hoá...</translation>
<translation id="4465830120256509958">Bàn phím tiếng Braxin</translation>
<translation id="2459861677908225199">Sử dụng TLS 1.0</translation>
<translation id="4792711294155034829">&amp;Báo cáo sự cố...</translation>
<translation id="5819484510464120153">Tạo các &amp;phím tắt cho ứng dụng...</translation>
<translation id="6845180713465955339">Chứng chỉ &quot;<ph name="CERTIFICATE_NAME"/>&quot; được cấp bởi:</translation>
<translation id="3088325635286126843">Đổ&amp;i tên...</translation>
<translation id="7531238562312180404">Do <ph name="PRODUCT_NAME"/> không kiểm soát cách tiện ích mở rộng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, tất cả tiện ích mở rộng đã được vô hiệu hoá cho cửa sổ ẩn danh. Bạn có thể kích hoạt lại các tiện ích mở rộng này một cách riêng lẻ trong
<ph name="BEGIN_LINK"/>trình quản lý tiện ích mở rộng<ph name="END_LINK"/>.</translation>
<translation id="5667293444945855280">Phần mềm độc hại</translation>
<translation id="8707481173455612936">Trang web nguồn âm thanh chính thức</translation>
<translation id="3435845180011337502">Định dạng hoặc bố cục trang</translation>
<translation id="6831043979455480757">Dịch</translation>
<translation id="3587482841069643663">Tất cả</translation>
<translation id="6698381487523150993">Tạo:</translation>
<translation id="4684748086689879921">Bỏ qua bước Nhập</translation>
<translation id="9130015405878219958">Chế độ không hợp lệ được nhập.</translation>
<translation id="6615807189585243369">Đã sao chép <ph name="BURNT_AMOUNT"/> trong tổng số <ph name="TOTAL_SIZE"/></translation>
<translation id="4950138595962845479">Tùy chọn...</translation>
<translation id="4653235815000740718">Đã xảy ra sự cố khi tạo phương tiện khôi phục hệ điều hành. Không thể tìm thấy thiết bị lưu trữ đã sử dụng.</translation>
<translation id="6732153478633637389">L2TP/IPsec + Khóa được chia sẻ trước</translation>
<translation id="6943836128787782965">HTTP gặp lỗi</translation>
<translation id="6426222199977479699">Lỗi SSL</translation>
<translation id="5477859212818707683">Trang nền tải chậm</translation>
<translation id="7104784605502674932">Xác nhận tùy chọn đồng bộ hóa</translation>
<translation id="1788636309517085411">Sử dụng mặc định</translation>
<translation id="1661867754829461514">Thiếu PIN</translation>
<translation id="422022089431684343">Cài đặt bàn phím ảo</translation>
<translation id="8589311641140863898">API tiện ích mở rộng thử nghiệm</translation>
<translation id="2804922931795102237">Bao gồm thông tin hệ thống</translation>
<translation id="869891660844655955">Ngày hết hạn</translation>
<translation id="2178614541317717477">Lộ CA</translation>
<translation id="4449935293120761385">Giới thiệu về Tự động điền</translation>
<translation id="4194570336751258953">Cho phép gõ để nhấp</translation>
<translation id="6066742401428748382">Truy cập vào trang web bị từ chối</translation>
<translation id="5111692334209731439">&amp;Trình quản lý Dấu trang</translation>
<translation id="8295070100601117548">Lỗi máy chủ</translation>
<translation id="5661272705528507004">Thẻ SIM này bị vô hiệu hóa và không thể sử dụng. Vui lòng liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn để lấy thẻ SIM thay thế.</translation>
<translation id="443008484043213881">Công cụ</translation>
<translation id="2529657954821696995">Bàn phím tiếng Hà Lan</translation>
<translation id="1128128132059598906">EAP-TTLS</translation>
<translation id="6337534724793800597">Lọc chính sách theo tên</translation>
<translation id="6585234750898046415">Chọn hình ảnh để hiển thị cho tài khoản của bạn trên màn hình đăng nhập.</translation>
<translation id="7957054228628133943">Quản lý chặn cửa sổ bật lên...</translation>
<translation id="179767530217573436">4 tuần qua</translation>
<translation id="2279770628980885996">Đã xảy ra điều kiện không mong đợi trong khi máy chủ đang cố gắng hoàn thành yêu cầu.</translation>
<translation id="8079135502601738761">Không thể hiển thị một số phần của tài liệu PDF này. Bạn có muốn mở trong Adobe Reader không?</translation>
<translation id="9123413579398459698">Proxy FTP</translation>
<translation id="3887875461425980041">Nếu bạn đang sử dụng phiên bản PPAPI của Flash, hãy chạy phiên bản đó trong mỗi quá trình kết xuất thay vì chạy trong quá trình trình cắm chuyên trách.</translation>
<translation id="1751752860232137596">Cho phép triển khai cuộn mượt thử nghiệm.</translation>
<translation id="8534801226027872331">Trong trường hợp này, chứng chỉ hiển thị trên trình duyệt của bạn có lỗi và không đọc được. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể không hiểu thông tin nhận dạng trong chứng chỉ hay thông tin nhất định khác trong chứng chỉ được dùng để bảo mật kết nối. Bạn không nên tiếp tục.</translation>
<translation id="3608527593787258723">Kích hoạt tab 1</translation>
<translation id="6993929801679678186">Hiển thị dự đoán Tự động điền</translation>
<translation id="4497369307931735818">Từ xa</translation>
<translation id="1630086885871290594">Nhà thơ</translation>
<translation id="1476822615785139447">Quản lý máy in ...</translation>
<translation id="3855676282923585394">Nhập Dấu trang và Cài đặt...</translation>
<translation id="1116694919640316211">Giới thiệu về</translation>
<translation id="6878031674662373246">Dừng đồng bộ hóa tài khoản này...</translation>
<translation id="8195796306739579529">Mã hóa mật khẩu</translation>
<translation id="4422347585044846479">Chỉnh sửa dấu trang của trang này</translation>
<translation id="2452539774207938933">Chuyển sang người dùng: <ph name="PROFILE_NAME"/></translation>
<translation id="1880905663253319515">Xóa chứng chỉ &quot;<ph name="CERTIFICATE_NAME"/>&quot;?</translation>
<translation id="8546306075665861288">Bộ nhớ cache hình ảnh</translation>
<translation id="5904093760909470684">Cấu hình Proxy</translation>
<translation id="3348643303702027858">Đã hủy việc tạo Phương tiện khôi phục hệ điều hành</translation>
<translation id="3391060940042023865">Trình cắm sau đã hỏng: <ph name="PLUGIN_NAME"/></translation>
<translation id="4237016987259239829">Lỗi Kết nối Mạng</translation>
<translation id="9050666287014529139">Cụm mật khẩu</translation>
<translation id="5197255632782567636">Internet</translation>
<translation id="8787254343425541995">Cho phép các proxy đối với mạng chia sẻ</translation>
<translation id="4755860829306298968">Quản lý chặn trình cắm...</translation>
<translation id="8879284080359814990">&amp;Hiển thị Dưới dạng Tab</translation>
<translation id="41293960377217290">Máy chủ proxy là máy chủ đóng vai trò trung gian giữa máy tính của bạn và các máy chủ khác. Hiện tại, hệ thống của bạn được định cấu hình để sử dụng proxy nhưng
<ph name="PRODUCT_NAME"/>
không thể kết nối với máy chủ proxy.</translation>
<translation id="4520722934040288962">Chọn theo trình mở</translation>
<translation id="3873139305050062481">Kiểm tra Phầ&amp;n tử</translation>
<translation id="7445762425076701745">Không thể xác thực đầy đủ nhận dạng của máy chủ bạn đã kết nối. Bạn đã kết nối vào máy chủ bằng một tên chỉ hợp lệ trong mạng của bạn và đó là tên mà các tổ chức phát hành chứng chỉ bên ngoài không thể xác thực được. Vì một số tổ chức phát hành chứng chỉ sẽ cấp chứng chỉ cho các tên này thay thế, nên không có cách nào đảm bảo bạn được kết nối tới trang web đã chỉ định và không phải là kẻ tấn công.</translation>
<translation id="1556537182262721003">Không thể di chuyển thư mục tiện ích mở rộng vào tiểu sử.</translation>
<translation id="5866557323934807206">Xoá các cài đặt này cho những lần truy cập tiếp theo</translation>
<translation id="5355351445385646029">Bấm Space để chọn ứng viên</translation>
<translation id="6978622699095559061">Dấu trang</translation>
<translation id="6370820475163108109"><ph name="ORGANIZATION_NAME"/> (<ph name="DOMAIN_NAME"/>)</translation>
<translation id="5453029940327926427">Đóng các tab</translation>
<translation id="406070391919917862">Ứng dụng nền</translation>
<translation id="8820817407110198400">Dấu trang</translation>
<translation id="3214837514330816581">Xóa dữ liệu đồng bộ hóa trên Trang tổng quan của Google</translation>
<translation id="2580170710466019930">Vui lòng chờ khi <ph name="PRODUCT_NAME"/> cài đặt bản cập nhật hệ thống mới nhất.</translation>
<translation id="7428061718435085649">Sử dụng phím Shift bên trái và bên phải để chọn các ứng viên thứ hai và thứ ba</translation>
<translation id="1070066693520972135">WEP</translation>
<translation id="2850297146577954246">Mọi văn bản nói sử dụng giọng nói tổng hợp</translation>
<translation id="1243196447546764522">Chặn đặt cookie của bên thứ ba</translation>
<translation id="206683469794463668">Chế độ Plain Zhuyin. Chọn ứng viên tự động và các tùy chọn có liên quan
bị vô hiệu hoặc bỏ qua.</translation>
<translation id="5191625995327478163">&amp;Cài đặt Ngôn ngữ...</translation>
<translation id="8833054222610756741">Ứng dụng web CRX-less</translation>
<translation id="4031729365043810780">Kết nối mạng</translation>
<translation id="1985136186573666099"><ph name="PRODUCT_NAME"/> đang sử dụng cài đặt proxy hệ thống trên máy tính của bạn để kết nối mạng.</translation>
<translation id="4808139931410481934">Kích hoạt cửa sổ 2</translation>
<translation id="6508261954199872201">Ứng dụng: <ph name="APP_NAME"/></translation>
<translation id="5585645215698205895">&amp;Xuống</translation>
<translation id="6596816719288285829">Địa chỉ IP</translation>
<translation id="4508265954913339219">Kích hoạt không thành công</translation>
<translation id="8656768832129462377">Không kiểm tra</translation>
<translation id="715487527529576698">Chế độ tiếng Trung ban đầu là tiếng Trung Giản thể</translation>
<translation id="7475292478930529311">Tùy chọn trình cắm đã bị vô hiệu.</translation>
<translation id="1674989413181946727">Cài đặt SSL cho toàn bộ máy vi tính:</translation>
<translation id="8703575177326907206">Kết nối của bạn đến <ph name="DOMAIN"/> không được mã hoá.</translation>
<translation id="3042282020249392540">Thêm <ph name="PRODUCT_NAME"/> làm chương trình được phép trong cài đặt của phần mềm chống vi-rút hoặc tường lửa của bạn. Nếu chương trình này đã được cho phép, thử xóa khỏi danh sách các chương trình được phép và thử thêm lại.</translation>
<translation id="8472623782143987204">được hỗ trợ bằng phần cứng</translation>
<translation id="4865571580044923428">Quản lý ngoại lệ...</translation>
<translation id="2526619973349913024">Kiểm tra bản cập nhật</translation>
<translation id="3874070094967379652">Sử dụng cụm mật khẩu đồng bộ hóa để mã hóa dữ liệu của tôi</translation>
<translation id="4864369630010738180">Đang đăng nhập...</translation>
<translation id="6500116422101723010">Hiện tại, máy chủ không thể xử lý yêu cầu này. Mã này cho thấy đây là tình trạng tạm thời và máy chủ sẽ hoạt động trở lại sau khi hết gián đoạn.</translation>
<translation id="1644574205037202324">Lịch sử</translation>
<translation id="1297175357211070620">Máy in đích</translation>
<translation id="479280082949089240">Các cookie được đặt bởi trang này</translation>
<translation id="4198861010405014042">Quyền truy cập được chia sẻ</translation>
<translation id="6204930791202015665">Xem...</translation>
<translation id="5941343993301164315">Vui lòng đăng nhập vào <ph name="TOKEN_NAME"/>.</translation>
<translation id="1046059554679513793">Rất tiếc, tên này đã được sử dụng!</translation>
<translation id="4417229845571722044">Thêm email mới</translation>
<translation id="8049151370369915255">Tùy chỉnh phông chữ...</translation>
<translation id="2886862922374605295">Phần cứng:</translation>
<translation id="4497097279402334319">Không thể kết nối với mạng.</translation>
<translation id="5303618139271450299">Không tìm thấy trang web này</translation>
<translation id="4256316378292851214">Lưu &amp;Video Dưới dạng...</translation>
<translation id="3528171143076753409">Chứng chỉ của máy chủ không đáng tin cậy.</translation>
<translation id="6518014396551869914">Sao ché&amp;p hình ảnh</translation>
<translation id="3236997602556743698">Bộ 3 (390)</translation>
<translation id="542155483965056918"><ph name="NUMBER_ZERO"/> mins ago</translation>
<translation id="289426338439836048">Mạng di động khác...</translation>
<translation id="3986287159189541211">Lỗi HTTP <ph name="ERROR_NUMBER"/> (<ph name="ERROR_NAME"/>): <ph name="ERROR_TEXT"/></translation>
<translation id="3225319735946384299">Ký Mã</translation>
<translation id="3118319026408854581">Trợ giúp <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="2422426094670600218">&lt;không có tên&gt;</translation>
<translation id="2012766523151663935">Hiệu chỉnh chương trình cơ sở:</translation>
<translation id="4120898696391891645">Trang không tải</translation>
<translation id="6060685159320643512">Hãy cẩn thận, thử nghiệm này có thể gây lỗi</translation>
<translation id="5829990587040054282">Khóa màn hình hoặc tắt nguồn</translation>
<translation id="7800304661137206267">Kết nối được mã hoá bằng <ph name="CIPHER"/>, với <ph name="MAC"/> để xác thực thư và <ph name="KX"/> là cơ chế trao đổi chính.</translation>
<translation id="7706319470528945664">Bàn phím tiếng Bồ Đào Nha</translation>
<translation id="5584537427775243893">Nhập</translation>
<translation id="9128870381267983090">Kết nối đến mạng</translation>
<translation id="4181841719683918333">Ngôn ngữ</translation>
<translation id="6535131196824081346">Lỗi này có thể xuất hiện khi đang kết nối với một máy chủ bảo mật (HTTPS). Điều này
có nghĩa là máy chủ đang tìm cách thiết lập kết nối an toàn nhưng do
lỗi định cấu hình sai nghiêm trọng nên kết nối không còn bảo mật nữa!
<ph name="LINE_BREAK"/> Trong trường hợp này
cần phải sửa máy chủ.
<ph name="PRODUCT_NAME"/>
sẽ không sử dụng kết nối không an toàn để bảo vệ bảo mật cho bạn.</translation>
<translation id="5235889404533735074">Đồng bộ hóa <ph name="PRODUCT_NAME"/> làm cho việc chia sẻ dữ liệu của bạn trở nên dễ dàng (như dấu trang và tùy chọn) giữa các máy tính của bạn.
<ph name="PRODUCT_NAME"/> đồng bộ hóa dữ liệu của bạn bằng cách lưu trữ dữ liệu đó trực tuyến bằng Google khi bạn đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình.</translation>
<translation id="6533668113756472185">Bố cục hoặc định dạng trang</translation>
<translation id="5640179856859982418">Bàn phím tiếng Thụy Sĩ</translation>
<translation id="1662837784918284394">(không)</translation>
<translation id="5910363049092958439">Lưu &amp;Hình ảnh Dưới dạng...</translation>
<translation id="1363055550067308502">Chuyển đổi giữa chế độ toàn bộ/nửa chiều rộng</translation>
<translation id="3108967419958202225">Chọn...</translation>
<translation id="6451650035642342749">Xoá cài đặt tự động mở</translation>
<translation id="5948544841277865110">Thêm mạng riêng</translation>
<translation id="7121570032414343252"><ph name="NUMBER_TWO"/> giây</translation>
<translation id="1378451347523657898">Không gửi ảnh chụp màn hình</translation>
<translation id="5098629044894065541">Hebrew</translation>
<translation id="5098647635849512368">Không thể tìm thấy đường dẫn tuyệt đối tới thư mục để chèn.</translation>
<translation id="933712198907837967">Diners Club</translation>
<translation id="6380224340023442078">Cài đặt nội dung...</translation>
<translation id="950108145290971791">Bật chế độ Instant để tìm kiếm và duyệt nhanh hơn?</translation>
<translation id="5486326529110362464">Giá trị dữ liệu nhập cho khoá cá nhân phải tồn tại.</translation>
<translation id="8190907767443402387">Gửi thông tin phản hồi để giúp cải thiện Chrome</translation>
<translation id="9039663905644212491">PEAP</translation>
<translation id="62780591024586043">Tính năng định vị thử nghiệm</translation>
<translation id="8584280235376696778">&amp;Mở video trong tab mới</translation>
<translation id="2845382757467349449">Luôn Hiển thị Thanh Dấu trang</translation>
<translation id="3053013834507634016">Sử dụng Khoá Chứng chỉ</translation>
<translation id="4487088045714738411">Bàn phím tiếng Bỉ</translation>
<translation id="7511635910912978956"><ph name="NUMBER_FEW"/> giờ còn lại</translation>
<translation id="2152580633399033274">Hiển thị tất cả hình ảnh (nên chọn)</translation>
<translation id="7894567402659809897">Nhấp vào
<ph name="BEGIN_BOLD"/>Start<ph name="END_BOLD"/>,
nhấp vào
<ph name="BEGIN_BOLD"/>Run<ph name="END_BOLD"/>,
nhập
<ph name="BEGIN_BOLD"/>%windir%\\network diagnostic\\xpnetdiag.exe<ph name="END_BOLD"/>,
rồi sau đó nhấp vào
<ph name="BEGIN_BOLD"/>OK<ph name="END_BOLD"/>.</translation>
<translation id="2934952234745269935">Nhãn ổ</translation>
<translation id="6272247697534482847">Vô hiệu GPU VSync</translation>
<translation id="3589447798447761053"><ph name="PRODUCT_NAME"/> đã phát hiện thấy sản phẩm Kaspersky đang chặn kết nối an toàn. Thông thường, đây không phải là sự cố bảo mật vì phần mềm Kaspersky thường chạy trên cùng một máy tính. Tuy nhiên, do không chấp nhận các khía cạnh cụ thể của kết nối an toàn của <ph name="PRODUCT_NAME"/>, các sản phẩm Kaspersky phải được định cấu hình để không thực hiện việc chặn này. Nhấp vào liên kết 'Tìm hiểu thêm' để biết hướng dẫn giúp bạn tới tùy chọn cấu hình nên vô hiệu hóa.</translation>
<translation id="6431347207794742960"><ph name="PRODUCT_NAME"/> sẽ thiết lập cập nhật tự động cho tất cả người dùng của máy tính này.</translation>
<translation id="4973698491777102067">Xóa các mục sau khỏi:</translation>
<translation id="6074963268421707432">Không cho phép bất kỳ trang web nào hiển thị thông báo trên màn hình</translation>
<translation id="6273404661268779365">Thêm số fax mới</translation>
<translation id="1995173078718234136">Đang quét nội dung...</translation>
<translation id="5979681173469464041">Lấy tiêu điểm ngăn tiếp theo</translation>
<translation id="4735819417216076266">Kiểu nhập trống</translation>
<translation id="2977095037388048586">Bạn đã cố truy cập <ph name="DOMAIN"/>, nhưng thực tế bạn đã truy cập một máy chủ tự nhận dạng là <ph name="DOMAIN2"/>. Điều này có thể do cấu hình sai trên máy chủ hoặc nguyên nhân khác nghiêm trọng hơn. Kẻ tấn công vào mạng của bạn có thể đang cố gắng truy cập phiên bản giả (và có thể gây hại) của <ph name="DOMAIN3"/>. Bạn không nên tiếp tục.</translation>
<translation id="220138918934036434">Nút ẩn</translation>
<translation id="5374359983950678924">Thay đổi hình ảnh</translation>
<translation id="2859738163554174612">Không được yêu cầu tôi đăng nhập</translation>
<translation id="5158548125608505876">Đừng đồng bộ hóa mật khẩu của tôi</translation>
<translation id="2167276631610992935">Javascript</translation>
<translation id="6974306300279582256">Bật thông báo từ <ph name="SITE"/></translation>
<translation id="492914099844938733">Xem sự không tương thích</translation>
<translation id="5233638681132016545">Tab mới</translation>
<translation id="6567688344210276845">Không thể tải biểu tượng '<ph name="ICON"/>' cho tác vụ trang.</translation>
<translation id="5210365745912300556">Đóng tab</translation>
<translation id="8628085465172583869">Tên máy chủ:</translation>
<translation id="498765271601821113">Thêm thẻ tín dụng</translation>
<translation id="7694379099184430148"><ph name="FILENAME"/> - Loại tệp không xác định.</translation>
<translation id="1992397118740194946">Chưa đặt</translation>
<translation id="7966826846893205925">Quản lý cài đặt tự động điền...</translation>
<translation id="8556732995053816225">Khớp &amp;chữ hoa/chữ thường</translation>
<translation id="3718720264653688555">Bàn phím ảo</translation>
<translation id="3504135463003295723">Tên nhóm:</translation>
<translation id="2651472069264772588">Dán không thành công, lỗi hệ thống tệp: $1'</translation>
<translation id="3314070176311241517">Cho phép tất cả các trang web chạy JavaScript (nên chọn)</translation>
<translation id="2406911946387278693">Quản lý thiết bị của bạn từ máy chủ ảo</translation>
<translation id="7419631653042041064">Bàn phím tiếng Catalan</translation>
<translation id="3897092660631435901">Trình đơn</translation>
<translation id="7024867552176634416">Chọn thiết bị lưu trữ di động để sử dụng</translation>
<translation id="8553075262323480129">Dịch thất bại do ngôn ngữ của trang không được xác định.</translation>
<translation id="7794058097940213561">Định dạng thiết bị</translation>
<translation id="4381849418013903196">Dấu hai chấm</translation>
<translation id="8368859634510605990">&amp;Mở tất cả dấu trang</translation>
<translation id="1103523840287552314">Luôn dịch <ph name="LANGUAGE"/></translation>
<translation id="2263497240924215535">(Đã tắt)</translation>
<translation id="2042078858148122628">Không tìm thấy máy chủ tại <ph name="HOST_NAME"/>, vì tìm kiếm DNS không thành công. DNS là dịch vụ web có chức năng dịch tên trang web sang địa chỉ Internet của nó. Nguyên nhân phổ biến nhất của lỗi này là do không có kết nối với Internet hoặc mạng bị định cấu hình sai. Cũng có thể do máy chủ DNS không phản hồi hoặc tường lửa chặn <ph name="PRODUCT_NAME"/> truy cập vào mạng.</translation>
<translation id="2159087636560291862">Trong trường hợp này, chứng chỉ chưa được xác minh bởi bên thứ ba mà máy tính của bạn tin cậy. Bất kỳ ai tạo được chứng chỉ đều có thể giả danh bất kỳ trang web nào họ chọn và đó là lý do tại sao chứng chỉ phải được bên thứ ba đáng tin cậy xác minh. Không có sự xác minh này, thông tin nhận dạng trong chứng chỉ sẽ vô nghĩa. Do đó không thể xác minh rằng bạn đang liên lạc với <ph name="DOMAIN"/> thay vì một kẻ tấn công tự tạo chứng chỉ riêng và mạo nhận là <ph name="DOMAIN2"/>. Bạn không nên tiếp tục duyệt trang web.</translation>
<translation id="58625595078799656"><ph name="PRODUCT_NAME"/> yêu cầu bạn mã hóa dữ liệu của mình sử dụng mật khẩu vào Google hoặc cụm mật khẩu của riêng bạn.</translation>
<translation id="8017335670460187064"><ph name="LABEL"/></translation>
<translation id="6840184929775541289">Không phải là Tổ chức phát hành chứng chỉ</translation>
<translation id="6099520380851856040">Xảy ra vào <ph name="CRASH_TIME"/></translation>
<translation id="1369377266651547198">Khi được bật, kết nối tiểu sử với Tài khoản Google sẽ thêm thông tin đăng nhập của tài khoản
vào hộp cookie của tiểu sử, do vậy, không cần phải nhập lại tên người dùng và mật khẩu vào trình duyệt nữa.
Truy cập trang đăng nhập Tài khoản Google cũng sẽ kích hoạt thanh thông tin cho phép đăng nhập dễ dàng bằng tài khoản đã kết nối.
Đăng nhập trước và tự động luôn bị tắt nếu tiểu sử không được kết nối với Tài khoản Google, bất kể cờ này.</translation>
<translation id="144518587530125858">Không thể tải '<ph name="IMAGE_PATH"/>' cho chủ đề.</translation>
<translation id="7925285046818567682">Đang chờ <ph name="HOST_NAME"/>...</translation>
<translation id="2553440850688409052">Ẩn trình cắm này</translation>
<translation id="3280237271814976245">Lưu &amp;thành...</translation>
<translation id="8301162128839682420">Thêm ngôn ngữ:</translation>
<translation id="7658239707568436148">Hủy</translation>
<translation id="8695825812785969222">Mở &amp;vị trí...</translation>
<translation id="4538417792467843292">Xóa từ</translation>
<translation id="8412392972487953978">Bạn phải nhập cùng một cụm mật khẩu hai lần.</translation>
<translation id="9121814364785106365">Mở dưới dạng tab được ghim</translation>
<translation id="6996264303975215450">Trang Web, Toàn bộ</translation>
<translation id="3435896845095436175">Bật</translation>
<translation id="5849294688757445020">GPU tổng hợp trên tất cả các trang</translation>
<translation id="1891668193654680795">Tin tưởng vào chứng chỉ này khi nhận dạng nhà sản xuất phần mềm.</translation>
<translation id="5078638979202084724">Đánh dấu trang tất cả các tab</translation>
<translation id="5585118885427931890">Không thể tạo thư mục dấu trang.</translation>
<translation id="2154710561487035718">Sao chép URL</translation>
<translation id="5510687173983454382">Kiểm soát những người dùng nào được phép đăng nhập vào thiết bị và định cấu hình liệu có cho phép phiên duyệt khách hay không.</translation>
<translation id="3241680850019875542">Chọn thư mục gốc của tiện ích mở rộng để đóng gói. Để cập nhật tiện ích mở rộng, bạn cũng chọn tệp khoá cá nhân để sử dụng lại.</translation>
<translation id="7500424997253660722">Vùng bị giới hạn:</translation>
<translation id="657402800789773160">&amp;Tải lại trang này</translation>
<translation id="6163363155248589649">Thườ&amp;ng</translation>
<translation id="490074449735753175">Sử dụng dịch vụ web để giúp giải quyết lỗi chính tả</translation>
<translation id="7972714317346275248">PKCS #1 SHA-384 Với Mã hoá RSA</translation>
<translation id="3020990233660977256">Số Sê-ri: <ph name="SERIAL_NUMBER"/></translation>
<translation id="8426519927982004547">HTTPS/SSL</translation>
<translation id="8216781342946147825">Tất cả dữ liệu trên máy tính của bạn và các trang web mà bạn truy cập</translation>
<translation id="5548207786079516019">Đây là cài đặt thứ cấp của <ph name="PRODUCT_NAME"/> và không thể trở thành trình duyệt mặc định của bạn.</translation>
<translation id="8142041167538903585">Rất tiếc! Đã xảy ra một số lỗi khi đang định dạng...</translation>
<translation id="3984413272403535372">Lỗi khi ký tiện ích mở rộng.</translation>
<translation id="8807083958935897582"><ph name="PRODUCT_NAME"/> cho phép bạn tìm kiếm web sử dụng hộp omnibox. Vui lòng chọn công cụ tìm kiếm mà bạn muốn tính năng này sử dụng:</translation>
<translation id="9208886416788010685">Adobe Reader đã lỗi thời</translation>
<translation id="3373604799988099680">Tiện ích mở rộng hoặc ứng dụng</translation>
<translation id="318408932946428277">Xóa cookie và dữ liệu trang web và trình cắm khác khi tôi thoát khỏi trình duyệt của mình</translation>
<translation id="8725178340343806893">Mục ưu thích/Dấu trang</translation>
<translation id="5177526793333269655">Chế độ xem hình thu nhỏ</translation>
<translation id="655384502888039633"><ph name="USER_COUNT"/> người dùng</translation>
<translation id="8926389886865778422">Đừng hỏi lại</translation>
<translation id="6985235333261347343">Tác nhân Phục hồi Khoá của Microsoft</translation>
<translation id="3605499851022050619">Trang chẩn đoán Duyệt An toàn</translation>
<translation id="4417271111203525803">Dòng địa chỉ 2</translation>
<translation id="7617095560120859490">Cho chúng tôi biết điều gì đang xảy ra. (bắt buộc)</translation>
<translation id="5618333180342767515">(việc này có thể mất vài phút)</translation>
<translation id="1697820107502723922">Lưu trữ</translation>
<translation id="938470336146445890">Vui lòng cài đặt chứng chỉ người dùng.</translation>
<translation id="5399884481423204214">Gửi phản hồi của người dùng không thành công: $1</translation>
<translation id="4307992518367153382">Cơ bản</translation>
<translation id="8480417584335382321">Thu phóng trang:</translation>
<translation id="3872166400289564527">Bộ nhớ bên ngoài</translation>
<translation id="5912378097832178659">&amp;Chỉnh sửa công cụ tìm kiếm...</translation>
<translation id="8272426682713568063">Thẻ Tín dụng</translation>
<translation id="3749289110408117711">Tên tệp</translation>
<translation id="3173397526570909331">Dừng đồng bộ hoá</translation>
<translation id="5538092967727216836">Tải lại khung</translation>
<translation id="4813345808229079766">Kết nối</translation>
<translation id="411666854932687641">Bộ nhớ Riêng</translation>
<translation id="119944043368869598">Xoá tất cả</translation>
<translation id="3467848195100883852">Bật tự động sửa lỗi chính tả</translation>
<translation id="1336254985736398701">Xem Thông t&amp;in Trang</translation>
<translation id="7550830279652415241">bookmarks_<ph name="DATESTAMP"/>.html</translation>
<translation id="2120194937135899861">Kích hoạt cửa sổ 4</translation>
<translation id="6828153365543658583">Giới hạn đăng nhập cho những người dùng sau:</translation>
<translation id="1652965563555864525">&amp;Tắt tiếng</translation>
<translation id="4200983522494130825">&amp;Tab mới</translation>
<translation id="7979036127916589816">Lỗi Đồng bộ hoá</translation>
<translation id="1029317248976101138">Thu phóng</translation>
<translation id="5142191085798409035">Hỏi tôi khi một trang web muốn đăng ký ý định (được khuyến nghị)</translation>
<translation id="5455790498993699893"><ph name="ACTIVE_MATCH"/> của <ph name="TOTAL_MATCHCOUNT"/></translation>
<translation id="8890069497175260255">Loại Bàn phím</translation>
<translation id="1202290638211552064">Cổng hoặc máy chủ proxy đã hết thời gian khi đợi phản hồi từ máy chủ luồng trên.</translation>
<translation id="7765158879357617694">Di chuyển</translation>
<translation id="5731751937436428514">Phương pháp nhập tiếng Việt (VIQR)</translation>
<translation id="8412144371993786373">Đánh dấu trang trang hiện tại</translation>
<translation id="7615851733760445951">&lt;chưa chọn cookie&gt;</translation>
<translation id="469553822757430352">Mật khẩu dành riêng cho ứng dụng không hợp lệ.</translation>
<translation id="2493021387995458222">Chọn &quot;từng từ một&quot;</translation>
<translation id="5279600392753459966">Chặn tất cả</translation>
<translation id="6846298663435243399">Đang tải…</translation>
<translation id="5723508132121499792">Không có ứng dụng nền nào đang chạy</translation>
<translation id="7392915005464253525">&amp;Mở lại cửa sổ đã đóng</translation>
<translation id="7376443945512294291">Bật đồng bộ hóa các tab đang mở</translation>
<translation id="1144684570366564048">Quản lý ngoại lệ...</translation>
<translation id="7400418766976504921">URL</translation>
<translation id="1541725072327856736">Katakana nửa chiều rộng</translation>
<translation id="7456847797759667638">Mở Vị trí...</translation>
<translation id="1388866984373351434">Dữ liệu Duyệt web</translation>
<translation id="3754634516926225076">Mã PIN không chính xác, vui lòng thử lại.</translation>
<translation id="7378627244592794276">Không</translation>
<translation id="2800537048826676660">Sử dụng ngôn ngữ này để kiểm tra chính tả</translation>
<translation id="68541483639528434">Đóng các tab khác</translation>
<translation id="941543339607623937">Khoá cá nhân không hợp lệ.</translation>
<translation id="6499058468232888609">Lỗi mạng trong khi kết nối với dịch vụ quản lý thiết bị.</translation>
<translation id="4433862206975946675">Nhập dữ liệu từ trình duyệt khác...</translation>
<translation id="4022426551683927403">&amp;Thêm vào Từ điển</translation>
<translation id="2897878306272793870">Bạn có chắc chắn muốn mở <ph name="TAB_COUNT"/> tab không?</translation>
<translation id="312759608736432009">Nhà sản xuất thiết bị:</translation>
<translation id="362276910939193118">Hiển thị Toàn bộ Lịch sử</translation>
<translation id="6079696972035130497">Không giới hạn</translation>
<translation id="4365411729367255048">Bàn phím Neo 2 tiếng Đức</translation>
<translation id="6348657800373377022">Hộp combo</translation>
<translation id="8064671687106936412">Khoá:</translation>
<translation id="2218515861914035131">Dán dưới dạng văn bản thuần túy</translation>
<translation id="1725149567830788547">Hiển thị &amp;Kiểm soát</translation>
<translation id="3528033729920178817">Trang này đang theo dõi vị trí của bạn.</translation>
<translation id="5518584115117143805">Chứng chỉ Mã hoá Email</translation>
<translation id="9203398526606335860">&amp;Bật cấu hình</translation>
<translation id="4307281933914537745">Tìm hiểu thêm về khôi phục hệ thống</translation>
<translation id="2849936225196189499">Quan trọng</translation>
<translation id="9001035236599590379">Loại MIME</translation>
<translation id="1408167824939409937">Thanh Điều hướng Thu gọn</translation>
<translation id="5612754943696799373">Cho phép Tải xuống?</translation>
<translation id="347699201225182431">Tiện ích mở rộng này nằm trong danh sách đen.</translation>
<translation id="2565875069387440417">Đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn</translation>
<translation id="3464868340187708956">Thêm người dùng mới</translation>
<translation id="6353618411602605519">Bàn phím tiếng Croatia</translation>
<translation id="5515810278159179124">Không cho phép bất kỳ trang web nào theo dõi vị trí thực của tôi</translation>
<translation id="5999606216064768721">Sử dụng Đường viền và Thanh Tiêu đề của Hệ thống</translation>
<translation id="904752364881701675">Phía dưới bên trái</translation>
<translation id="3398951731874728419">Thông tin về lỗi:</translation>
<translation id="8943805475239098364">Bạn có muốn tìm kiếm bằng <ph name="NEW_GOOGLE_HOST"/> thay vì <ph name="CURRENT_GOOGLE_HOST"/>?</translation>
<translation id="3813510441224209252">Định dạng đang chờ xử lý</translation>
<translation id="1464570622807304272">Hãy dùng thử - nhập &quot;phong lan&quot; và nhấn Enter.</translation>
<translation id="8026684114486203427">Để sử dụng chức năng Lưu trữ trang web của Chrome, bạn phải đăng nhập bằng một Tài khoản Google.</translation>
<translation id="1486096554574027028">Tìm kiếm mật khẩu</translation>
<translation id="4631887759990505102">Nghệ sĩ</translation>
<translation id="3845608881815490588">Một số tùy chọn đã bị quản trị viên của bạn vô hiệu và các tùy chọn khác hiện được tiện ích mở rộng quản lý.</translation>
<translation id="8417276187983054885">Cài đặt <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="3056462238804545033">Rất tiếc! Đã xảy ra sự cố khi tìm cách xác thực bạn. Vui lòng kiểm tra kỹ thông tin xác thực đăng nhập của bạn và thử lại.</translation>
<translation id="2018352199541442911">Rất tiếc, thiết bị lưu trữ bên ngoài của bạn không được hỗ trợ vào thời điểm này.</translation>
<translation id="5298420986276701358">Bằng việc đăng nhập bằng tài khoản Google Apps cho miền của bạn, bạn có thể quản lý từ xa cấu hình của thiết bị <ph name="PRODUCT_NAME"/> này từ máy chủ ảo.</translation>
<translation id="2678063897982469759">Kích hoạt lại</translation>
<translation id="2939276286614236651"><ph name="PRODUCT_NAME"/> không thể đồng bộ hóa dữ liệu của bạn vì chi tiết đăng nhập tài khoản của bạn đã cũ.</translation>
<translation id="1779766957982586368">Đóng cửa sổ</translation>
<translation id="4850886885716139402">Xem</translation>
<translation id="89217462949994770">Bạn đã nhập mã PIN không chính xác quá nhiều lần. Vui lòng liên hệ với <ph name="CARRIER_ID"/> để lấy Khóa mở mã PIN gồm 8 chữ số mới.</translation>
<translation id="5920618722884262402">Chặn các từ xúc phạm</translation>
<translation id="5120247199412907247">Cấu hình nâng cao</translation>
<translation id="5922220455727404691">Sử dụng SSL 3.0</translation>
<translation id="1368352873613152012">Chính sách bảo mật duyệt web an toàn</translation>
<translation id="5105859138906591953">Để nhập dấu trang của Thanh công cụ vào Chrome, bạn phải đăng nhập vào tài khoản Google. Vui lòng đăng nhập và thử nhập lại.</translation>
<translation id="8899851313684471736">Mở liên kết bằng cửa sổ &amp;mới</translation>
<translation id="4110342520124362335">Đã chặn cookie từ <ph name="DOMAIN"/>.</translation>
<translation id="3303818374450886607">Bản sao</translation>
<translation id="2019718679933488176">&amp;Mở Âm thanh trong Tab Mới</translation>
<translation id="1031362278801463162">Đang tải chế độ xem trước</translation>
<translation id="4409697491990005945">Lề</translation>
<translation id="4138267921960073861">Hiển thị tên người dùng và ảnh trên màn hình đăng nhập</translation>
<translation id="7465778193084373987">ULR Thu hồi của Tổ chức Cấp Chứng chỉ Netscape</translation>
<translation id="5976690834266782200">Thêm mục vào trình đơn ngữ cảnh tab để nhóm tab.</translation>
<translation id="4755240240651974342">Bàn phím tiếng Phần Lan</translation>
<translation id="7421925624202799674">&amp;Xem Nguồn Trang</translation>
<translation id="3940082421246752453">Máy chủ không hỗ trợ phiên bản HTTP được sử dụng trong yêu cầu này.</translation>
<translation id="5481220874745676347">Tùy chỉnh người dùng: <ph name="PROFILE_NAME"/></translation>
<translation id="661719348160586794">Mật khẩu đã lưu của bạn sẽ xuất hiện tại đây.</translation>
<translation id="6686490380836145850">Đóng tab phía bên phải</translation>
<translation id="5608669887400696928"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> giờ</translation>
<translation id="2624449429763181457">Giữ Control, Alt hoặc Shift để xem các phím tắt cho những phím bổ trợ đó.</translation>
<translation id="6645984541666123347">Hiển thị lượng bộ nhớ còn trống trong khu vực trạng thái. Nhấp vào trình đơn để biết thêm thông tin về bộ nhớ hệ thống.</translation>
<translation id="8844709414456935411"><ph name="PRODUCT_NAME"/> đã phát hiện thấy sản phẩm ESET đang chặn kết nối an toàn. Thông thường, đây không phải là vấn đề bảo mật vì phần mềm ESET thường chạy trên cùng máy tính. Tuy nhiên, do không chấp nhận các đặc điểm cụ thể của kết nối an toàn của <ph name="PRODUCT_NAME"/>, sản phẩm ESET phải được định cấu hình để không thực hiện việc chặn này. Nhấp vào kết nối &quot;Tìm hiểu thêm&quot; để được hướng dẫn.</translation>
<translation id="3936877246852975078">Yêu cầu đến máy chủ tạm thời bị chặn.</translation>
<translation id="1829483195200467833">Xóa cài đặt tự động mở</translation>
<translation id="2359244647993923521">Một số tùy chọn đã bị quản trị viên của bạn vô hiệu và các tùy chọn khác hiện được tiện ích mở rộng quản lý.</translation>
<translation id="2738771556149464852">Không được Sau</translation>
<translation id="5774515636230743468">Manifest:</translation>
<translation id="719464814642662924">Visa</translation>
<translation id="7474889694310679759">Bàn phím tiếng Anh ở Canada</translation>
<translation id="1817871734039893258">Khôi phục Tệp của Microsoft</translation>
<translation id="2423578206845792524">Lưu &amp;hình ảnh thành...</translation>
<translation id="6954850746343724854">Bật Native Client cho tất cả các ứng dụng web, ngay cả khi những ứng dụng này không được cài đặt từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.</translation>
<translation id="6839929833149231406">Khu vực</translation>
<translation id="9068931793451030927">Đường dẫn:</translation>
<translation id="2166105301751167082">Quản lý ý định...</translation>
<translation id="283278805979278081">Chụp ảnh.</translation>
<translation id="7320906967354320621">Rảnh</translation>
<translation id="1407050882688520094">Bạn có các chứng chỉ trên tệp có thể nhận dạng các tổ chức cấp chứng chỉ này:</translation>
<translation id="1051694321716046412">Tùy chỉnh người dùng...</translation>
<translation id="4287689875748136217">Không thể tải trang web vì máy chủ không gửi dữ liệu nào.</translation>
<translation id="1634788685286903402">Tin tưởng vào chứng chỉ này khi xác nhận người dùng email.</translation>
<translation id="3154015489111064513">Sử dụng DHCP</translation>
<translation id="8642489171979176277">Được nhập Từ Thanh công cụ của Google</translation>
<translation id="4142744419835627535">Instant Autocomplete Immediately</translation>
<translation id="4684427112815847243">Đồng bộ hóa tất cả</translation>
<translation id="1125520545229165057">Dvorak (Hsu)</translation>
<translation id="8940229512486821554">Chạy <ph name="EXTENSION_NAME"/> lệnh: <ph name="SEARCH_TERMS"/></translation>
<translation id="2232876851878324699">Tệp có chứa một chứng chỉ chưa được nhập:</translation>
<translation id="7787129790495067395">Bạn hiện đang dùng cụm mật khẩu. Nếu bạn quên cụm mật khẩu của mình, bạn có thể đặt lại đồng bộ hóa để xóa dữ liệu của mình khỏi máy chủ của Google sử dụng Trang tổng quan của Google.</translation>
<translation id="2686759344028411998">Không thể phát hiện bất kỳ mô-đun đã tải nào.</translation>
<translation id="572525680133754531">Hiển thị đường viền quanh Lớp kết xuất tổng hợp để trợ giúp gỡ rối và nghiên cứu cách tập hợp lớp.</translation>
<translation id="37613671848467444">Mở trong &amp;Cửa sổ ẩn danh</translation>
<translation id="2519040785135695148">Trang web này bị ngăn đăng ký trình xử lý URL tùy chỉnh.</translation>
<translation id="3317459757438853210">Hai mặt</translation>
<translation id="8788054318005539616">Dừng đồng bộ hóa tài khoản này</translation>
<translation id="2011110593081822050">Người làm việc trên Web: <ph name="WORKER_NAME"/></translation>
<translation id="3294437725009624529">Khách</translation>
<translation id="350069200438440499">Tên tệp:</translation>
<translation id="6232017090690406397">Pin</translation>
<translation id="9058204152876341570">Thiếu Thông tin</translation>
<translation id="8494979374722910010">Không kết nối với máy chủ.</translation>
<translation id="7810202088502699111">Cửa sổ bật lên đã bị chặn trên trang này.</translation>
<translation id="8190698733819146287">Tùy chỉnh ngôn ngữ và dữ liệu nhập...</translation>
<translation id="3808873045540128170">Đã xảy ra lỗi!</translation>
<translation id="3452404311384756672">Khoảng thời gian tìm nạp:</translation>
<translation id="646727171725540434">Proxy HTTP</translation>
<translation id="7576690715254076113">Đối chiếu</translation>
<translation id="6355108086588020252">Một số cài đặt đã bị quản trị viên của bạn vô hiệu.</translation>
<translation id="1006316751839332762">Cụm mật khẩu mã hóa</translation>
<translation id="8795916974678578410">Cửa sổ Mới</translation>
<translation id="2733275712367076659">Bạn có các chứng chỉ từ những tổ chức nhận dạng bạn sau đây:</translation>
<translation id="4801512016965057443">Cho phép chuyển vùng dữ liệu di động</translation>
<translation id="2515586267016047495">Alt</translation>
<translation id="4839122884004914586">Ghi đè danh sách kết xuất phần mềm</translation>
<translation id="2046040965693081040">Sử dụng trang hiện tại</translation>
<translation id="3798449238516105146">Phiên bản</translation>
<translation id="5764483294734785780">Lư&amp;u âm thanh thành...</translation>
<translation id="5252456968953390977">Đang chuyển vùng</translation>
<translation id="8744641000906923997">Romaji</translation>
<translation id="8507996248087185956"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> phút</translation>
<translation id="4845656988780854088">Chỉ đồng bộ hoá cài đặt và dữ liệu\nđã thay đổi kể từ lần đăng nhập sau cùng\n(yêu cầu mật khẩu trước)</translation>
<translation id="348620396154188443">Cho phép tất cả các trang web hiển thị thông báo trên màn hình</translation>
<translation id="8214489666383623925">Mở Tệp...</translation>
<translation id="4583537898417244378">Tệp lỗi hoặc không hợp lệ.</translation>
<translation id="5230160809118287008">Đối tượng khả nghi Đã qua cổng</translation>
<translation id="1701567960725324452">Nếu bạn dừng đồng bộ hóa, dữ liệu đã lưu trên máy tính này cũng như dữ liệu đã lưu trong tài khoản Google của bạn sẽ còn lại ở cả hai vị trí. Tuy nhiên, dữ liệu mới hoặc thay đổi mà bạn thực hiện cho dữ liệu sẽ không được đồng bộ hóa giữa hai vị trí.</translation>
<translation id="7761701407923456692">Chứng chỉ của máy chủ không phù hợp với URL.</translation>
<translation id="3885155851504623709">Giáo xứ</translation>
<translation id="4910171858422458941">Không thể bật các trình cắm bị vô hiệu hóa bởi chính sách doanh nghiệp</translation>
<translation id="4495419450179050807">Không hiển thị trên trang này</translation>
<translation id="3096212521773120572">Kích hoạt cửa sổ 6</translation>
<translation id="1225544122210684390">Thiết bị ổ cứng</translation>
<translation id="5560242443494923856">Bật 'lối tắt' trong thanh địa chỉ.</translation>
<translation id="939736085109172342">Thư mục mới</translation>
<translation id="4933484234309072027">được nhúng trên <ph name="URL"/></translation>
<translation id="5554720593229208774">Tổ chức phát hành chứng chỉ email</translation>
<translation id="862750493060684461">Bộ nhớ cache CSS</translation>
<translation id="7690853182226561458">Thêm &amp;thư mục...</translation>
<translation id="7968982339740310781">Xem chi tiết</translation>
<translation id="8036733667327328174">Không cho phép bất kỳ trang web nào đăng ký ý định</translation>
<translation id="2832519330402637498">Phía trên bên trái</translation>
<translation id="6749695674681934117">Nhập tên cho thư mục mới</translation>
<translation id="6204994989617056362">Thiếu tiện ích mở rộng đàm phán lại SSL từ cái bắt tay an toàn. Đối với một số trang web, có hỗ trợ tiện ích mở rộng đàm phán lại, Chrome yêu cầu nhiều bắt tay an toàn hơn để ngăn các cuộc tấn công đã xác định. Thiếu tiện ích mở rộng này cho thấy kết nối của bạn bị chặn và bị sửa đổi khi gửi.</translation>
<translation id="6679492495854441399">Rất tiếc! Đã xảy ra sự cố kết nối mạng khi tìm cách đăng ký thiết bị này. Vui lòng kiểm tra kết nối mạng của bạn và thử lại.</translation>
<translation id="2879755071890315043">Vui lòng chờ trong khi chúng tôi thiết lập mạng di động của bạn.</translation>
<translation id="7789962463072032349">tạm dừng</translation>
<translation id="121827551500866099">Hiển thị tất cả tải xuống...</translation>
<translation id="1562633988311880769">Đăng nhập vào <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="5949910269212525572">Không thể phân giải địa chỉ DNS của máy chủ.</translation>
<translation id="3115147772012638511">Đang chờ bộ nhớ cache…</translation>
<translation id="257088987046510401">Chủ đề</translation>
<translation id="6771079623344431310">Không thể kết nối đến máy chủ proxy</translation>
<translation id="409980434320521454">Đồng bộ hóa không thành công</translation>
<translation id="1368725949478140659">Vẫn tải</translation>
<translation id="2200129049109201305">Bỏ qua đồng bộ hóa dữ liệu được mã hóa của bạn?</translation>
<translation id="1426410128494586442"></translation>
<translation id="6725970970008349185">Số lượng ứng viên để hiển thị trên mỗi trang</translation>
<translation id="6198252989419008588">Thay đổi mã PIN</translation>
<translation id="5749483996735055937">Đã xảy ra sự cố trong quá trình sao chép hình ảnh khôi phục vào thiết bị.</translation>
<translation id="3520476450377425184"><ph name="NUMBER_MANY"/> ngày còn lại</translation>
<translation id="7643817847124207232">Kết nối Internet đã bị lỗi.</translation>
<translation id="932327136139879170">Trang chủ</translation>
<translation id="2560794850818211873">Sao &amp;chép URL của Video</translation>
<translation id="6042708169578999844">Dữ liệu của bạn trên <ph name="WEBSITE_1"/><ph name="WEBSITE_2"/></translation>
<translation id="5302048478445481009">Ngôn ngữ</translation>
<translation id="4191334393248735295">Độ dài</translation>
<translation id="3619051884944784882">&amp;Kết thúc quá trình</translation>
<translation id="5553089923092577885">Ánh xạ Chính sách của Chứng chỉ</translation>
<translation id="5600907569873192868"><ph name="NUMBER_MANY"/> phút còn lại</translation>
<translation id="1519704592140256923">Chọn vị trí</translation>
<translation id="1275018677838892971">Trang web tại <ph name="HOST_NAME"/> có chứa các yếu tố từ những trang web đã được báo cáo là trang web &quot;lừa đảo&quot;. Các trang web lừa đảo lừa người dùng khai báo thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính, thông thường bằng cách giả làm đại diện cho những tổ chức đáng tin cậy, chẳng hạn như ngân hàng.</translation>
<translation id="702455272205692181"><ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="7170041865419449892">Ngoài vùng phủ sóng</translation>
<translation id="908263542783690259">Xoá lịch sử duyệt web</translation>
<translation id="7518003948725431193">Không tìm thấy trang web nào ứng với địa chỉ web:<ph name="URL"/></translation>
<translation id="745602119385594863">Công cụ tìm kiếm mới:</translation>
<translation id="7484645889979462775">Không bao giờ đối với trang web này</translation>
<translation id="8666066831007952346"><ph name="NUMBER_TWO"/> ngày còn lại</translation>
<translation id="9086455579313502267">Không thể truy cập mạng</translation>
<translation id="4161592545897541416">Hạn chế Instant để chỉ tải các trang tìm kiếm.</translation>
<translation id="5595485650161345191">Chỉnh sửa địa chỉ</translation>
<translation id="2374144379568843525">Ẩn &amp;bảng chính tả</translation>
<translation id="2694026874607847549">1 cookie</translation>
<translation id="4393664266930911253">Bật các tính năng này...</translation>
<translation id="6390842777729054533"><ph name="NUMBER_ZERO"/> giây còn lại</translation>
<translation id="3909791450649380159">Cắ&amp;t</translation>
<translation id="2955913368246107853">Đóng thanh tìm</translation>
<translation id="5642508497713047">Trình ký CRL</translation>
<translation id="813082847718468539">Xem thông tin trang web</translation>
<translation id="3122464029669770682">CPU</translation>
<translation id="1684861821302948641">Xoá trang</translation>
<translation id="6092270396854197260">MSPY</translation>
<translation id="6802031077390104172"><ph name="USAGE"/> (<ph name="OID"/>)</translation>
<translation id="4052120076834320548">Rất nhỏ</translation>
<translation id="6623138136890659562">Hiển thị mạng Riêng trong trình đơn Mạng để cho phép kết nối tới VPN.</translation>
<translation id="8969837897925075737">Đang xác minh cập nhật hệ thống…</translation>
<translation id="3393716657345709557">Không tìm thấy mục nhập được yêu cầu trong bộ nhớ cache.</translation>
<translation id="7191454237977785534">Lưu tệp dưới dạng</translation>
<translation id="7241389281993241388">Vui lòng đăng nhập vào <ph name="TOKEN_NAME"/> để nhập chứng chỉ ứng dụng khách.</translation>
<translation id="40334469106837974">Thay đổi bố cục của trang</translation>
<translation id="4804818685124855865">Ngắt kết nối</translation>
<translation id="2617919205928008385">Không đủ dung lượng</translation>
<translation id="210445503571712769">Tùy chọn đã đồng bộ hoá</translation>
<translation id="1608306110678187802">&amp;In khung...</translation>
<translation id="7427315641433634153">MSCHAP</translation>
<translation id="3719388386220274270">Gửi phản hồi Tự động điền bổ sung</translation>
<translation id="6622980291894852883">Tiếp tục chặn hình ảnh</translation>
<translation id="5937837224523037661">Khi tôi gặp phải các trình cắm trên một trang web:</translation>
<translation id="1710259589646384581">OS</translation>
<translation id="1609870356151088464">Quản lý dấu trang</translation>
<translation id="4988792151665380515">Không thể xuất khoá công cộng.</translation>
<translation id="6333049849394141510">Chọn loại dữ liệu để đồng bộ hoá</translation>
<translation id="7751260505918304024">Hiển thị tất cả</translation>
<translation id="446322110108864323">Cài đặt Phương thức nhập Pinyin</translation>
<translation id="4948468046837535074">Mở các trang sau:</translation>
<translation id="5222676887888702881">Đăng xuất</translation>
<translation id="6978121630131642226">Công cụ Tìm kiếm</translation>
<translation id="662720828712108508">Cho phép <ph name="HANDLER_TITLE"/> (<ph name="HANDLER_HOSTNAME"/>) mở tất cả liên kết <ph name="PROTOCOL"/> thay vì <ph name="REPLACED_HANDLER_TITLE"/>?</translation>
<translation id="6839225236531462745">Lỗi xóa chứng chỉ</translation>
<translation id="6745994589677103306">Không làm gì</translation>
<translation id="5342221287123687807">Đặt lại về chủ đề mặc định</translation>
<translation id="855081842937141170">Ghim tab</translation>
<translation id="6263541650532042179">đặt lại đồng bộ hóa</translation>
<translation id="6513247462497316522">Google Chrome sẽ sử dụng dữ liệu di động nếu bạn không được kết nối với mạng khác.</translation>
<translation id="6055392876709372977">PKCS #1 SHA-256 Với Mã hoá RSA</translation>
<translation id="7903984238293908205">Katakana</translation>
<translation id="3781488789734864345">Chọn mạng di động</translation>
<translation id="268053382412112343">Lị&amp;ch sử</translation>
<translation id="2723893843198727027">Chế độ dành cho Nhà phát triển:</translation>
<translation id="7939062555109487992">Tùy chọn nâng cao</translation>
<translation id="1722567105086139392">Liên kết</translation>
<translation id="2620436844016719705">Hệ thống</translation>
<translation id="5362741141255528695">Chọn tệp khoá cá nhân.</translation>
<translation id="8638842473654406096">Mở lại trang</translation>
<translation id="4580526846085481512">Bạn có chắc chắn muốn xóa các mục $1 không?</translation>
<translation id="5292890015345653304">Lắp thẻ SD hoặc thẻ nhớ USB</translation>
<translation id="5583370583559395927">Thời gian còn lại: <ph name="TIME_REMAINING"/></translation>
<translation id="8065982201906486420">Nhấp để chạy trình cắm <ph name="PLUGIN_NAME"/>.</translation>
<translation id="6219717821796422795">Hanyu</translation>
<translation id="3725367690636977613">trang</translation>
<translation id="2688477613306174402">Cấu hình</translation>
<translation id="1090126737595388931">Không có ứng dụng nền nào đang chạy</translation>
<translation id="1195447618553298278">Lỗi chưa biết.</translation>
<translation id="3353284378027041011"><ph name="NUMBER_FEW"/> days ago</translation>
<translation id="6368046945223687609">Trì hoãn danh sách phát</translation>
<translation id="8811462119186190367">Ngôn ngữ của Chrome đã đổi từ &quot;<ph name="FROM_LOCALE"/>&quot; thành &quot;<ph name="TO_LOCALE"/>&quot; sau khi đồng bộ hóa cài đặt của bạn.</translation>
<translation id="1087119889335281750">&amp;Không có đề xuất về chính tả nào</translation>
<translation id="5228309736894624122">Lỗi giao thức SSL.</translation>
<translation id="8216170236829567922">Phương pháp nhập tiếng Thái (bàn phím Pattachote)</translation>
<translation id="8464132254133862871">Tài khoản người dùng này không đủ điều kiện cho dịch vụ.</translation>
<translation id="6812349420832218321">Không thể chạy <ph name="PRODUCT_NAME"/> như chương trình gốc.</translation>
<translation id="5076340679995252485">&amp;Dán</translation>
<translation id="2904348843321044456">Cài đặt nội dung...</translation>
<translation id="1055216403268280980">Kích thước hình ảnh</translation>
<translation id="7032947513385578725">Thiết bị flash</translation>
<translation id="5518442882456325299">Công cụ tìm kiếm hiện tại:</translation>
<translation id="14171126816530869">Nhận dạng <ph name="ORGANIZATION"/> tại <ph name="LOCALITY"/> đã được xác minh bởi <ph name="ISSUER"/>.</translation>
<translation id="6263082573641595914">Phiên bản CA của Microsoft</translation>
<translation id="3105917916468784889">Chụp ảnh màn hình</translation>
<translation id="1741763547273950878">Trang trên <ph name="SITE"/></translation>
<translation id="3270450410717929853">Tiện ích mở rộng hoặc ứng dụng có thể truy cập:</translation>
<translation id="1587275751631642843">Bảng điều khiển &amp;JavaScript</translation>
<translation id="8460696843433742627">Đã nhận được phản hồi không hợp lệ khi đang cố gắng tải <ph name="URL"/>.
Có thể máy chủ đang bị ngừng hoạt động để bảo trì hoặc máy chủ bị định cấu hình sai.</translation>
<translation id="297870353673992530">Máy chủ DNS:</translation>
<translation id="3222066309010235055">Trình kết xuất trước: <ph name="PRERENDER_CONTENTS_NAME"/></translation>
<translation id="6410063390789552572">Không thể truy cập thư viện mạng</translation>
<translation id="6880587130513028875">Hình ảnh đã bị chặn trên trang này.</translation>
<translation id="851263357009351303">Luôn cho phép <ph name="HOST"/> hiển thị hình ảnh</translation>
<translation id="3511307672085573050">S&amp;ao chép Địa chỉ Liên kết</translation>
<translation id="6655190889273724601">Chế độ dành cho Nhà phát triển</translation>
<translation id="1071917609930274619">Mã hoá Dữ liệu</translation>
<translation id="3473105180351527598">Kích hoạt chức năng bảo vệ chống lừa đảo trực tuyến và malware</translation>
<translation id="6151323131516309312">Nhấp vào <ph name="SEARCH_KEY"/> để tìm kiếm <ph name="SITE_NAME"/></translation>
<translation id="6216679966696797604">Bắt đầu phiên Khách</translation>
<translation id="8844703966364420804">Không có gì bí ẩn.</translation>
<translation id="5456397824015721611">Ký tự tiếng Trung tối đa trong bộ đệm chỉnh sửa trước bao gồm nhập biểu tượng
Zhuyin</translation>
<translation id="2342959293776168129">Xoá lịch sử tải xuống</translation>
<translation id="2503522102815150840">Trình duyệt gặp sự cố</translation>
<translation id="7201354769043018523">Dấu ngoặc đơn phải</translation>
<translation id="6745789064498140868">In - <ph name="PREVIEW_TAB_TITLE"/></translation>
<translation id="7523913831415327888">Đã chọn $1 mục, $2</translation>
<translation id="425878420164891689">Đang tính thời gian cho tới khi pin được sạc đầy</translation>
<translation id="508794495705880051">Thêm thẻ tín dụng mới...</translation>
<translation id="1425975335069981043">Đang chuyển vùng:</translation>
<translation id="1272079795634619415">Dừng</translation>
<translation id="5442787703230926158">Lỗi Đồng bộ hoá...</translation>
<translation id="2462724976360937186">ID khóa của tổ chức phát hành chứng chỉ</translation>
<translation id="6786747875388722282">Tiện ích mở rộng</translation>
<translation id="3944384147860595744">In từ bất cứ đâu</translation>
<translation id="2570648609346224037">Đã xảy ra sự cố trong quá trình tải xuống hình ảnh khôi phục.</translation>
<translation id="4306718255138772973">Proxy in đám mây</translation>
<translation id="9053965862400494292">Đã xảy ra lỗi khi cố thiết lập đồng bộ hoá.</translation>
<translation id="8596540852772265699">Tệp tùy chỉnh</translation>
<translation id="7017354871202642555">Không thể đặt chế độ sau khi cửa sổ được đặt.</translation>
<translation id="3101709781009526431">Ngày và giờ</translation>
<translation id="3960611155749707703">Kích hoạt cửa sổ cuối cùng</translation>
<translation id="69375245706918574">Tùy chỉnh tùy chọn đồng bộ hóa</translation>
<translation id="833853299050699606">Thông tin về gói không sẵn có.</translation>
<translation id="1737968601308870607">Lỗi tệp</translation>
<translation id="7326487563595667270">Cửa sổ cài đặt ứng dụng mới</translation>
<translation id="4571852245489094179">Nhập Dấu trang và Cài đặt</translation>
<translation id="434849659521617751">Đã chọn một thư mục</translation>
<translation id="4421917670248123270">Đóng và hủy các bản tải xuống</translation>
<translation id="5605623530403479164">Công cụ tìm kiếm khác</translation>
<translation id="8887243200615092733"><ph name="PRODUCT_NAME"/> hiện có thể đồng bộ hóa mật khẩu của bạn. Để bảo vệ dữ liệu của mình, bạn cần xác nhận thông tin tài khoản của mình.</translation>
<translation id="5710435578057952990">Nhận dạng trang web này chưa được xác minh.</translation>
<translation id="3452884066206827415">Tải trước công cụ tìm kiếm mặc định cho Instant.</translation>
<translation id="495170559598752135">Tác vụ</translation>
<translation id="1661245713600520330">Trang này liệt kê tất cả các mô-đun được tải vào quy trình chính và các mô-đun được đăng ký để tải sau này.</translation>
<translation id="2760297631986865803">Tùy chỉnh người dùng...</translation>
<translation id="5451646087589576080">Xem Thông t&amp;in Khung</translation>
<translation id="664271268954513498">Giá trị chính sách</translation>
<translation id="3368922792935385530">Đã kết nối</translation>
<translation id="3498309188699715599">Cài đặt Nhập Chewing</translation>
<translation id="8486154204771389705">Giữ trên trang này</translation>
<translation id="3866443872548686097">Phương tiện khôi phục của bạn đã sẵn sàng. Bạn có thể xóa phương tiện đó khỏi hệ thống của mình.</translation>
<translation id="6824564591481349393">Sao chép Địa chỉ &amp;Email</translation>
<translation id="907148966137935206">Không cho phép bất kỳ trang web nào hiển thị cửa sổ bật lên (nên chọn)</translation>
<translation id="5184063094292164363">Bảng điều khiển &amp;JavaScript</translation>
<translation id="333371639341676808">Ngăn không cho trang này tạo hộp thoại bổ sung.</translation>
<translation id="3973347941002960835">Biểu tượng:</translation>
<translation id="7632380866023782514">Phía trên bên phải</translation>
<translation id="4693789964669838452">FPS</translation>
<translation id="4925520021222027859">Nhập mật khẩu cụ thể theo ứng dụng của bạn:</translation>
<translation id="3494768541638400973">Phương pháp Nhập tiếng Nhật của Google (dành cho bàn phím Nhật)</translation>
<translation id="4994474651455208930">Cho phép các trang web yêu cầu trở thành trình xử lý mặc định cho giao thức</translation>
<translation id="5844183150118566785"><ph name="PRODUCT_NAME"/> được cập nhật (<ph name="VERSION"/>)</translation>
<translation id="3118046075435288765">Máy chủ đã bất ngờ đóng kết nối.</translation>
<translation id="8041140688818013446">Có thể máy chủ lưu trữ trang web đã bị quá tải hoặc gặp lỗi. Để tránh gây ra
quá nhiều lưu lượng truy cập và khiến tình huống tồi tệ hơn,
<ph name="PRODUCT_NAME"/> đã tạm thời
dừng gửi yêu cầu tới máy chủ.
<ph name="LINE_BREAK"/>
Nếu bạn nghĩ hành vi này có thể gây rắc rối, ví dụ, bạn đang gỡ lỗi trang web của riêng mình, vui lòng
truy cập trang <ph name="NET_INTERNALS_PAGE"/>,
nơi bạn có thể tìm thêm thông tin hoặc tắt tính năng.</translation>
<translation id="1725068750138367834">&amp;Quản lý tệp</translation>
<translation id="4254921211241441775">Dừng đồng bộ hoá tài khoản này</translation>
<translation id="7791543448312431591">Thêm</translation>
<translation id="8569764466147087991">Chọn tệp để mở</translation>
<translation id="5449451542704866098">Không có gói dữ liệu nào</translation>
<translation id="307505906468538196">Tạo tài khoản Google</translation>
<translation id="2053553514270667976">Mã ZIP</translation>
<translation id="48838266408104654">&amp;Trình quản lý Tác vụ</translation>
<translation id="4378154925671717803">Điện thoại</translation>
<translation id="3694027410380121301">Chọn Tab Trước</translation>
<translation id="6178664161104547336">Chọn một chứng chỉ</translation>
<translation id="1375321115329958930">Mật khẩu đã lưu</translation>
<translation id="1086573544069171115">Thêm máy in trên máy chủ ảo...</translation>
<translation id="3341703758641437857">Cho phép truy cập vào các URL của tệp</translation>
<translation id="5702898740348134351">&amp;Chỉnh sửa Công cụ Tìm kiếm...</translation>
<translation id="734303607351427494">Quản lý công cụ tìm kiếm...</translation>
<translation id="8326478304147373412">PKCS #7, chuỗi chứng chỉ</translation>
<translation id="3242765319725186192">Khóa chia sẻ trước:</translation>
<translation id="8089798106823170468">Chia sẻ và kiểm soát quyền truy cập vào máy in của bạn bằng bất kỳ tài khoản Google nào.</translation>
<translation id="1105608846356399385">Truy cập trang web</translation>
<translation id="5984992849064510607">Thêm mục nhập &quot;Sử dụng Tab Bên&quot; vào trình đơn ngữ cảnh của thanh tab. Sử dụng mục nhập này để chuyển đổi giữa các tab ở trên cùng (mặc định) và các tab ở phía bên. Hữu ích trên màn hình màn ảnh rộng.</translation>
<translation id="7218608093942361839"><ph name="PRODUCT_NAME"/> <ph name="PRODUCT_VERSION"/> (Nền tảng <ph name="PLATFORM_VERSION"/>)</translation>
<translation id="839736845446313156">Đăng ký</translation>
<translation id="4668929960204016307">,</translation>
<translation id="2409527877874991071">Nhập tên mới</translation>
<translation id="4240069395079660403">Không thể hiển thị <ph name="PRODUCT_NAME"/> bằng ngôn ngữ này</translation>
<translation id="747114903913869239">Lỗi: Không thể giải mã tiện ích mở rộng</translation>
<translation id="5412637665001827670">Bàn phím tiếng Bungari</translation>
<translation id="1146204723345436916">Nhập dấu trang từ tệp HTML...</translation>
<translation id="2113921862428609753">Quyền Truy cập Thông tin Tổ chức Cấp Chứng chỉ</translation>
<translation id="5227536357203429560">Thêm mạng riêng...</translation>
<translation id="732677191631732447">S&amp;ao chép URL Âm thanh</translation>
<translation id="7224023051066864079">Mặt nạ mạng con:</translation>
<translation id="2401813394437822086">Không thể truy cập vào tài khoản của bạn?</translation>
<translation id="243166756403268832">Dán hoàn tất.</translation>
<translation id="1906805647949588115">Kích hoạt cửa sổ 8</translation>
<translation id="2344262275956902282">Sử dụng các phím - và = để đánh số trang danh sách tùy chọn</translation>
<translation id="3609138628363401169">Máy chủ không hỗ trợ tiện ích mở rộng đàm phán lại TLS.</translation>
<translation id="3369624026883419694">Đang phân giải máy chủ...</translation>
<translation id="8870413625673593573">Các tab đã Đóng gần đây</translation>
<translation id="9145357542626308749">Chứng chỉ bảo mật của trang web đã được ký bằng thuật toán chữ ký yếu!</translation>
<translation id="8502803898357295528">Mật khẩu của bạn đã thay đổi</translation>
<translation id="4064488613268730704">Quản lý cài đặt tự động điền...</translation>
<translation id="6830600606572693159">Trang web tại <ph name="URL"/> hiện không khả dụng. Trang này có thể đã bị quá tải hoặc đang ngừng hoạt động để bảo trì.</translation>
<translation id="4145797339181155891">Đẩy ra</translation>
<translation id="8417944620073548444">Còn <ph name="MEGABYTES"/> MB</translation>
<translation id="7339898014177206373">Cửa sổ mới</translation>
<translation id="3026202950002788510">Đi tới
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
Ứng dụng &gt; Tùy chọn hệ thống &gt; Mạng &gt; Nâng cao &gt; Proxy
<ph name="END_BOLD"/>
và bỏ chọn bất kỳ proxy nào đã được chọn.</translation>
<translation id="3759371141211657149">Quản lý cài đặt trình xử lý...</translation>
<translation id="2246340272688122454">Đang tải xuống hình ảnh khôi phục...</translation>
<translation id="5305688511332277257">Chưa cài đặt chứng chỉ nào</translation>
<translation id="7770995925463083016"><ph name="NUMBER_TWO"/> mins ago</translation>
<translation id="2816269189405906839">Phương pháp nhập tiếng Trung (cangjie)</translation>
<translation id="8395901698320285466">Kích thước</translation>
<translation id="7087282848513945231">Hạt</translation>
<translation id="2149951639139208969">Mở địa chỉ trong tab mới</translation>
<translation id="175196451752279553">&amp;Mở lại tab đã đóng</translation>
<translation id="5992618901488170220">Không thể tải trang web do máy tính của bạn rơi vào chế độ ngủ hoặc
chế độ ngủ đông. Khi điều này xảy ra, kết nối mạng bị
tắt và yêu cầu mạng mới không thành công. Tải lại trang sẽ
giải quyết vấn đề này.</translation>
<translation id="2655386581175833247">Chứng chỉ người dùng:</translation>
<translation id="5039804452771397117">Cho phép</translation>
<translation id="5435964418642993308">Nhấn enter để quay trở lại, phím trình đơn ngữ cảnh để xem lịch sử</translation>
<translation id="81686154743329117">ZRM</translation>
<translation id="7564146504836211400">Cookie và Dữ liệu Khác</translation>
<translation id="2266011376676382776">(Các) Trang không Hồi đáp</translation>
<translation id="2714313179822741882">Cài đặt Dữ liệu nhập Hangul</translation>
<translation id="8658163650946386262">Thiết lập Đồng bộ hoá...</translation>
<translation id="3100609564180505575">Mô-đun (<ph name="TOTAL_COUNT"/>) - Các xung đột đã biết: <ph name="BAD_COUNT"/>, bị nghi ngờ: <ph name="SUSPICIOUS_COUNT"/></translation>
<translation id="3627671146180677314">Thời gian Gia hạn Chứng chỉ Netscape</translation>
<translation id="8652487083013326477">nút radio phạm vi trang</translation>
<translation id="5204967432542742771">Nhập mật khẩu</translation>
<translation id="4388712255200933062"><ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> được xây dựng trên ý tưởng rằng việc in có thể trực quan, có thể truy cập được và hữu dụng hơn. Sử dụng <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/>, bạn có thể làm máy in khả dụng từ bất kỳ ứng dụng web hoặc ứng dụng di động có hỗ trợ <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/>.</translation>
<translation id="5485754497697573575">Khôi phục Tất cả các Tab</translation>
<translation id="3371861036502301517">Lỗi Cài đặt Phần mở rộng</translation>
<translation id="644038709730536388">Tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ khỏi phần mềm độc hại trực tuyến.</translation>
<translation id="2155931291251286316">Luôn cho phép cửa sổ bật lên từ <ph name="HOST"/></translation>
<translation id="3445830502289589282">Xác thực giai đoạn 2:</translation>
<translation id="5650551054760837876">Không tìm thấy kết quả tìm kiếm.</translation>
<translation id="5494362494988149300">Mở Khi &amp;Hoàn tất</translation>
<translation id="2956763290572484660"><ph name="COOKIES"/> cookie</translation>
<translation id="6780332117328899148">Cũng hiển thị các chính sách không do máy chủ gửi</translation>
<translation id="6989836856146457314">Phương pháp nhập tiếng Nhật (dành cho bàn phím Hoa Kỳ)</translation>
<translation id="9187787570099877815">Tiếp tục chặn các trình cắm</translation>
<translation id="8425492902634685834">Gắn lên Thanh tác vụ</translation>
<translation id="6710464349423168835"><ph name="PRODUCT_NAME"/> không thể đồng bộ hóa dữ liệu của bạn vì Đồng bộ hóa không khả dụng cho tên miền của bạn.</translation>
<translation id="825608351287166772">Chứng chỉ có giá trị một khoảng thời gian, giống như bất kỳ tài liệu nhận dạng nào (ví dụ như hộ chiếu) bạn có. Chứng chỉ xuất trình cho trình duyệt của bạn chưa hợp lệ. Khi chứng chỉ hết hạn sử dụng, thông tin về trạng thái của chứng chỉ (cho dù đã bị thu hồi và không còn được tin cậy) không yêu cầu được duy trì. Chúng tôi cũng không thể xác minh chứng chỉ này còn tin cậy. Bạn không nên tiếp tục.</translation>
<translation id="7067206654479215370">Tìm nạp chính sách ngay bây giờ</translation>
<translation id="741630086309232721">Thoát phiên khách</translation>
<translation id="601858197474825353">Lịch sử thanh địa chỉ</translation>
<translation id="6957887021205513506">Chứng chỉ của máy chủ dường như giả mạo.</translation>
<translation id="7309459761865060639">Xem lại công việc in của bạn và trạng thái của máy in trực tuyến.</translation>
<translation id="4803909571878637176">Gỡ cài đặt</translation>
<translation id="5209518306177824490">SHA-1 Fingerprint</translation>
<translation id="3300768886937313568">Thay đổi mã PIN của thẻ SIM</translation>
<translation id="7447657194129453603">Trạng thái mạng:</translation>
<translation id="8375667793438132385">Cho phép <ph name="INTENT_HANDLE_TITLE"/> (<ph name="INTENT_HANDLE_HOSTNAME"/>) xử lý các ý định?</translation>
<translation id="1553538517812678578">không giới hạn</translation>
<translation id="7947315300197525319">(Chọn ảnh chụp màn hình khác)</translation>
<translation id="3612070600336666959">Vô hiệu hóa</translation>
<translation id="3759461132968374835">Bạn không nhận được báo cáo sự cố nào gần đây. Sự cố xảy ra khi báo cáo sự cố đã bị tắt sẽ không xuất hiện ở đây.</translation>
<translation id="1516602185768225813">Mở lại các trang được mở sau cùng</translation>
<translation id="189210018541388520">Mở chế độ toàn màn hình</translation>
<translation id="8795668016723474529">Thêm thẻ tín dụng</translation>
<translation id="5860033963881614850">Tắt</translation>
<translation id="3956882961292411849">Đang tải thông tin gói dữ liệu di động, vui lòng chờ...</translation>
<translation id="689050928053557380">Mua gói dữ liệu...</translation>
<translation id="4235618124995926194">Bao gồm email này:</translation>
<translation id="4874539263382920044">Tiêu đề phải chứa ít nhất một ký tự</translation>
<translation id="798525203920325731">Không gian tên của mạng</translation>
<translation id="263325223718984101"><ph name="PRODUCT_NAME"/> không thể hoàn tất cài đặt nhưng sẽ tiếp tục chạy từ hình ảnh đĩa của trình duyệt này.</translation>
<translation id="6186893483313227582">Biểu tượng <ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="7025190659207909717">Quản lý dịch vụ dữ liệu di động</translation>
<translation id="8265096285667890932">Sử dụng các tab bên</translation>
<translation id="4250680216510889253">Không</translation>
<translation id="3949593566929137881">Nhập mã PIN của thẻ SIM</translation>
<translation id="6291953229176937411">&amp;Hiển thị trong Trình tìm kiếm</translation>
<translation id="4781649528196590732">Lấy tiêu điểm ngăn trước đó</translation>
<translation id="9187827965378254003">Rất tiếc, có vẻ như hiện không có thử nghiệm nào sẵn có.</translation>
<translation id="8933960630081805351">&amp;Hiển thị trong Trình tìm kiếm</translation>
<translation id="3041612393474885105">Thông tin Chứng chỉ</translation>
<translation id="7378810950367401542">/</translation>
<translation id="6562758426028728553">Vui lòng nhập mã PIN cũ và mới.</translation>
<translation id="614161640521680948">Ngôn ngữ:</translation>
<translation id="3665650519256633768">Kết quả tìm kiếm</translation>
<translation id="3733127536501031542">Máy chủ SSL với Step-up</translation>
<translation id="3614837889828516995">In dưới dạng PDF</translation>
<translation id="4366553784388256545">Đang đăng ký thiết bị. Vui lòng đợi...</translation>
<translation id="5745056705311424885">Đã phát hiện thấy thẻ nhớ USB</translation>
<translation id="7651319298187296870">Bắt buộc đăng nhập cho chứng chỉ người dùng.</translation>
<translation id="626568068055008686">Mật khẩu không chính xác hoặc tệp lỗi.</translation>
<translation id="5895875028328858187">Hiển thị thông báo khi dữ liệu thấp hoặc gần hết hạn</translation>
<translation id="939598580284253335">Nhập cụm mật khẩu</translation>
<translation id="8418240940464873056">Chế độ Hanja</translation>
<translation id="7917972308273378936">Bàn phím tiếng Lithuania</translation>
<translation id="8371806639176876412">Thông tin nhập vào hộp đôi có thể được ghi nhật ký</translation>
<translation id="5788367137662787332">Rất tiếc, ít nhất một phân vùng trên thiết bị <ph name="DEVICE_LABEL"/> không thể kết nối được.</translation>
<translation id="6736329909263487977"><ph name="ISSUED_BY"/> [<ph name="ISSUED_TO"/>]</translation>
<translation id="8899388739470541164">Vietnamese</translation>
<translation id="1282227640663454719">Chữ ký biểu mẫu <ph name="FORM_SIGNATURE"/> dành cho <ph name="FORM_URL"/>.</translation>
<translation id="4091434297613116013">trang giấy</translation>
<translation id="7475671414023905704">URL Mật khẩu đã Mất của Netscape</translation>
<translation id="3335947283844343239">Mở lại Tab đã Đóng</translation>
<translation id="4089663545127310568">Xoá mật khẩu đã lưu</translation>
<translation id="2480626392695177423">Chuyển đổi chế độ chấm câu toàn bộ/nửa chiều rộng</translation>
<translation id="5830410401012830739">Quản lý cài đặt vị trí...</translation>
<translation id="8977410484919641907">Đã đồng bộ hoá...</translation>
<translation id="2794293857160098038">Tùy chọn tìm kiếm mặc định</translation>
<translation id="3947376313153737208">Không có lựa chọn nào</translation>
<translation id="1346104802985271895">Phương pháp nhập tiếng Việt (TELEX)</translation>
<translation id="5935630983280450497"><ph name="NUMBER_ONE"/> phút còn lại</translation>
<translation id="5889282057229379085">Số CA gián tiếp tối đa: <ph name="NUM_INTERMEDIATE_CA"/></translation>
<translation id="3180365125572747493">Vui lòng nhập mật khẩu để mã hóa tệp chứng chỉ này.</translation>
<translation id="5496587651328244253">Tổ chức</translation>
<translation id="5967867314010545767">Xóa khỏi lịch sử</translation>
<translation id="4821086771593057290">Mật khẩu của bạn đã thay đổi. Vui lòng thử lại bằng mật khẩu mới của bạn.</translation>
<translation id="7075513071073410194">PKCS #1 MD5 Với Mã hoá RSA</translation>
<translation id="4378727699507047138">Sử dụng chủ đề cổ điển</translation>
<translation id="7124398136655728606">Esc xoá toàn bộ bộ đệm chỉnh sửa trước</translation>
<translation id="8293206222192510085">Thêm Dấu trang</translation>
<translation id="2592884116796016067">Một phần của trang này (HTML WebWorker) bị lỗi, vì vậy trang này có thể không hoạt động đúng.</translation>
<translation id="2529133382850673012">Bàn phím Hoa Kỳ</translation>
<translation id="4411578466613447185">Trình ký mã</translation>
<translation id="1354868058853714482">Adobe Reader đã lỗi thời và có thể không an toàn.</translation>
<translation id="8943392635470173207">Sử dụng <ph name="INTENT_HANDLER_TITLE"/></translation>
<translation id="6252594924928912846">Tùy chỉnh cài đặt đồng bộ hóa...</translation>
<translation id="8425755597197517046">Dá&amp;n và Tìm kiếm</translation>
<translation id="1093148655619282731">Chi tiết của chứng chỉ đã chọn:</translation>
<translation id="5568069709869097550">Không thể đăng nhập</translation>
<translation id="2743322561779022895">Kích hoạt:</translation>
<translation id="4722977855794593514">Ứng dụng, tiện ích mở rộng và chủ đề</translation>
<translation id="4181898366589410653">Không tìm thấy cơ chế thu hồi trong chứng chỉ của máy chủ.</translation>
<translation id="8705331520020532516">Số Sê-ri</translation>
<translation id="1665770420914915777">Sử dụng trang Tab Mới</translation>
<translation id="2629089419211541119"><ph name="NUMBER_ONE"/> hour ago</translation>
<translation id="1691063574428301566">Máy tính của bạn sẽ khởi động lại khi cập nhật hoàn tất.</translation>
<translation id="131364520783682672">Caps Lock</translation>
<translation id="3415261598051655619">Có thể truy cập vào Tập lệnh:</translation>
<translation id="2335122562899522968">Trang này đã đặt các cookie.</translation>
<translation id="3786100282288846904">Không thể xóa &quot;$1&quot;: $2</translation>
<translation id="8461914792118322307">Proxy</translation>
<translation id="4656525291320872047">Hiển thị trạng thái bộ nhớ</translation>
<translation id="455627352480893350">Dấu trang đã đồng bộ hóa</translation>
<translation id="4089521618207933045">Có trình đơn con</translation>
<translation id="1936157145127842922">Hiển thị trong Thư mục</translation>
<translation id="2367567093518048410">Mức độ</translation>
<translation id="6982279413068714821"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> phút trước</translation>
<translation id="3952119550285200690">Để thêm người dùng, vui lòng kết nối với một mạng trước.</translation>
<translation id="7977590112176369853">&lt;nhập truy vấn&gt;</translation>
<translation id="3449839693241009168">Bấm <ph name="SEARCH_KEY"/> để gửi lệnh đến <ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="1478897831827830200">Theo dõi</translation>
<translation id="7443484992065838938">Xem trước báo cáo</translation>
<translation id="5714678912774000384">Kích hoạt tab sau cùng</translation>
<translation id="9017608379655359501">Dán bị hủy.</translation>
<translation id="3799598397265899467">Khi tôi thoát khỏi trình duyệt của mình</translation>
<translation id="8813811964357448561">trang giấy</translation>
<translation id="2125314715136825419">Tiếp tục mà không cập nhật Adobe Reader (không được khuyến nghị)</translation>
<translation id="1120026268649657149">Từ khoá phải rỗng hoặc duy nhất</translation>
<translation id="542318722822983047">Tự động di chuyển con trỏ đến ký tự tiếp theo</translation>
<translation id="5317780077021120954">Lưu</translation>
<translation id="9027459031423301635">Mở Liên kết trong &amp;Tab Mới</translation>
<translation id="2251809247798634662">Cửa sổ ẩn danh mới</translation>
<translation id="358344266898797651">Celtic</translation>
<translation id="3625870480639975468">Đặt lại thu phóng</translation>
<translation id="8337399713761067085">Bạn hiện đang ngoại tuyến</translation>
<translation id="5199729219167945352">Thử nghiệm</translation>
<translation id="5055518462594137986">Hãy nhớ lựa chọn tất cả liên kết loại này của tôi.</translation>
<translation id="246059062092993255">Trình cắm đã bị chặn trên trang này.</translation>
<translation id="2870560284913253234">Trang web</translation>
<translation id="6945221475159498467">Chọn</translation>
<translation id="7724603315864178912">Cắt</translation>
<translation id="8456681095658380701">Tên không hợp lệ</translation>
<translation id="4164507027399414915">Khôi phục tất cả các hình thu nhỏ đã xoá</translation>
<translation id="917051065831856788">Sử dụng các Tab Bên</translation>
<translation id="1976150099241323601">Đăng nhập vào thiết bị bảo mật</translation>
<translation id="6620110761915583480">Lưu Tệp</translation>
<translation id="4988526792673242964">Trang</translation>
<translation id="7543025879977230179">Tùy chọn <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="2175607476662778685">Thanh khởi động nhanh</translation>
<translation id="6434309073475700221">Hủy</translation>
<translation id="1367951781824006909">Chọn tệp</translation>
<translation id="3589825953300272289">Tìm dấu trang của bạn trong trình đơn Cờ lê hoặc trên thanh dấu trang.</translation>
<translation id="1425127764082410430">&amp;Tìm kiếm <ph name="SEARCH_ENGINE"/> cho '<ph name="SEARCH_TERMS"/>'</translation>
<translation id="684265517037058883">(chưa có hiệu lực)</translation>
<translation id="2027538664690697700">Cập nhật plugin...</translation>
<translation id="8205333955675906842">Phông chữ Sans-Serif</translation>
<translation id="39964277676607559">Không thể tải javascript '<ph name="RELATIVE_PATH"/>' cho tập lệnh nội dung.</translation>
<translation id="7447215573579476012">Bạn không thể truy cập ứng dụng tại <ph name="HOST_NAME"/> vì kết nối mạng của bạn bị hỏng. Trang này sẽ được tải khi kết nối mạng được khôi phục. <ph name="LINE_BREAK"/></translation>
<translation id="4284105660453474798">Bạn có chắc bạn muốn xóa &quot;$1&quot; không?</translation>
<translation id="4378551569595875038">Đang kết nối…</translation>
<translation id="7029809446516969842">Mật khẩu</translation>
<translation id="8053278772142718589">Tệp PKCS #12</translation>
<translation id="6662016084451426657">Lỗi đồng bộ hóa: Vui lòng liên hệ với quản trị viên để bật đồng bộ hóa.</translation>
<translation id="2129904043921227933">Lỗi đồng bộ hóa: Cập nhật cụm mật khẩu đồng bộ hóa...</translation>
<translation id="3129020372442395066"><ph name="PRODUCT_NAME_SHORT"/> Tùy chọn tự động điền</translation>
<translation id="4114360727879906392">Cửa sổ trước đó</translation>
<translation id="8238649969398088015">Mẹo trợ giúp</translation>
<translation id="5958418293370246440"><ph name="SAVED_FILES"/>/<ph name="TOTAL_FILES"/> tệp</translation>
<translation id="2350172092385603347">Sử dụng bản địa hoá nhưng không chỉ định default_locale trong tệp kê khai.</translation>
<translation id="8221729492052686226">Nếu bạn không thể thực hiện yêu cầu này, tác vụ này có thể là một sự tấn công có chủ định vào hệ thống của bạn. Trừ khi bạn có hành động rõ ràng để thực hiện yêu cầu này, bạn nên bấm Không Làm gì.</translation>
<translation id="5894314466642127212">Gửi phản hồi của Người dùng thành công</translation>
<translation id="894360074127026135">Netscape International Step-Up</translation>
<translation id="6025294537656405544">Kích thước phông chữ nhỏ nhất</translation>
<translation id="1201402288615127009">Tiếp theo</translation>
<translation id="1335588927966684346">Tiện ích:</translation>
<translation id="7857823885309308051">Việc này có thể mất một phút...</translation>
<translation id="662870454757950142">Định dạng mật khẩu không chính xác.</translation>
<translation id="370665806235115550">Đang tải...</translation>
<translation id="2580924999637585241">Tổng số: <ph name="NUMBER_OF_SHEETS"/> <ph name="SHEETS_LABEL"/></translation>
<translation id="2076269580855484719">Ẩn trình cắm này</translation>
<translation id="254416073296957292">&amp;Cài đặt ngôn ngữ...</translation>
<translation id="6652975592920847366">Tạo phương tiện khôi phục hệ điều hành</translation>
<translation id="52912272896845572">Tệp khoá cá nhân không hợp lệ.</translation>
<translation id="3232318083971127729">Giá trị:</translation>
<translation id="8807632654848257479">Ổn định</translation>
<translation id="4209092469652827314">Lớn</translation>
<translation id="4222982218026733335">Chứng chỉ Máy chủ Không hợp lệ</translation>
<translation id="152234381334907219">Không bao giờ được lưu</translation>
<translation id="5600599436595580114">Trang này đã được kết xuất trước.</translation>
<translation id="8494214181322051417">Mới!</translation>
<translation id="2386255080630008482">Chứng chỉ của máy chủ đã bị thu hồi.</translation>
<translation id="2135787500304447609">&amp;Tiếp tục</translation>
<translation id="8309505303672555187">Chọn mạng:</translation>
<translation id="6143635259298204954">Không thể giải nén tiện ích mở rộng. Để giải nén tiện ích mở rộng một cách an toàn, phải có đường dẫn đến thư mục tiểu sử không chứa liên kết dạng biểu tượng của bạn. Không có đường dẫn như vậy tồn tại cho tiểu sử của bạn.</translation>
<translation id="1813414402673211292">Xoá Dữ liệu Duyệt</translation>
<translation id="4062903950301992112">Nếu bạn hiểu rằng việc truy cập trang web này có thể gây hại cho máy tính của bạn, <ph name="PROCEED_LINK"/>.</translation>
<translation id="32330993344203779">Thiết bị của bạn đã được đăng ký thành công cho quản lý doanh nghiệp.</translation>
<translation id="2356762928523809690">Máy chủ cập nhật không có sẵn (lỗi: <ph name="ERROR_NUMBER"/>)</translation>
<translation id="219008588003277019">Mô-đun Ứng dụng khách Gốc: <ph name="NEXE_NAME"/></translation>
<translation id="5436510242972373446">Tìm kiếm <ph name="SITE_NAME"/>:</translation>
<translation id="3800764353337460026">Kiểu biểu tượng</translation>
<translation id="6719684875142564568"><ph name="NUMBER_ZERO"/> hours</translation>
<translation id="2096368010154057602">Bộ phận</translation>
<translation id="1036561994998035917">Tiếp tục sử dụng <ph name="ENGINE_NAME"/></translation>
<translation id="2839540115594929606">Ngoại lệ ý định web</translation>
<translation id="8730621377337864115">Hoàn tất</translation>
<translation id="4932733599132424254">Ngày</translation>
<translation id="6267166720438879315">Chọn một chứng chỉ để xác thực bạn với <ph name="HOST_NAME"/></translation>
<translation id="8028653631868039867">Tệp này độc hại. Bạn vẫn muốn giữ tệp này?</translation>
<translation id="2422927186524098759">Thanh bên</translation>
<translation id="7839809549045544450">Máy chủ có chứa khóa công cộng yếu và tạm thời của Diffie-Hellman</translation>
<translation id="5515806255487262353">Tra Từ điển</translation>
<translation id="350048665517711141">Chọn công cụ tìm kiếm</translation>
<translation id="2790805296069989825">Bàn phím tiếng Nga</translation>
<translation id="5708171344853220004">Tên Chính của Microsoft</translation>
<translation id="5464696796438641524">Bàn phím tiếng Ba Lan</translation>
<translation id="7147317239056109068">Tính năng in không khả dụng vì trang bạn đang cố gắng in đã bị trục trặc.</translation>
<translation id="2080010875307505892">Bàn phím tiếng Serbia</translation>
<translation id="2953767478223974804"><ph name="NUMBER_ONE"/> phút</translation>
<translation id="201192063813189384">Lỗi đọc dữ liệu từ bộ nhớ cache.</translation>
<translation id="7851768487828137624">Canary</translation>
<translation id="6129938384427316298">Nhận xét về Chứng chỉ Netscape</translation>
<translation id="4262366363486082931">Lấy tiêu điểm thanh công cụ</translation>
<translation id="8210608804940886430">Trang Dưới</translation>
<translation id="473775607612524610">Cập nhật</translation>
<translation id="9065596142905430007"><ph name="PRODUCT_NAME"/> được cập nhật</translation>
<translation id="1035650339541835006">Cài đặt tự động điền...</translation>
<translation id="6315493146179903667">Đưa Tất cả lên Trước</translation>
<translation id="1000498691615767391">Chọn thư mục để mở</translation>
<translation id="3593152357631900254">Bật chế độ Fuzzy-Pinyin</translation>
<translation id="3986734162472786257">Để thay đổi cài đặt proxy, hãy bật cài đặt &quot;<ph name="USE_SHARED_PROXIES"/>&quot;.</translation>
<translation id="5015344424288992913">Đang phân giải proxy…</translation>
<translation id="4389091756366370506">Người dùng <ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="4724168406730866204">Eten 26</translation>
<translation id="308268297242056490">URI</translation>
<translation id="4479812471636796472">Bàn phím Dvorak Hoa Kỳ</translation>
<translation id="8673026256276578048">Tìm kiếm Web...</translation>
<translation id="149347756975725155">Không thể tải biểu tượng tiện ích mở rộng '<ph name="ICON"/>'.</translation>
<translation id="3011362742078013760">Mở tất cả dấu trang trong &amp;Cửa sổ ẩn danh</translation>
<translation id="3675321783533846350">Thiết lập proxy để kết nối đến mạng.</translation>
<translation id="2148756636027685713">Định dạng hoàn tất</translation>
<translation id="5451285724299252438">hộp văn bản phạm vi trang</translation>
<translation id="5669267381087807207">Đang kích hoạt</translation>
<translation id="7434823369735508263">Bàn phím Dvorak Vương quốc Anh</translation>
<translation id="1572103024875503863"><ph name="NUMBER_MANY"/> ngày</translation>
<translation id="1707463636381878959">Chia sẻ mạng này với những người dùng khác</translation>
<translation id="4803700730056013716">Cho phép tất cả các trang web đăng ký ý định</translation>
<translation id="2084978867795361905">MS-IME</translation>
<translation id="7227669995306390694"><ph name="NETWORK"/> không có dữ liệu về gói</translation>
<translation id="3481915276125965083">Các cửa sổ bật lên sau đã bị chặn trên trang này:</translation>
<translation id="7163503212501929773"><ph name="NUMBER_MANY"/> giờ còn lại</translation>
<translation id="7705276765467986571">Không thể tải mô hình dấu trang.</translation>
<translation id="2638286699381354126">Cập nhật...</translation>
<translation id="1196338895211115272">Không thể xuất khoá cá nhân.</translation>
<translation id="1459967076783105826">Công cụ tìm kiếm được thêm bởi tiện ích mở rộng</translation>
<translation id="5586329397967040209">Đặt làm trang chủ của tôi</translation>
<translation id="629730747756840877">Tài khoản</translation>
<translation id="8525306231823319788">Toàn màn hình</translation>
<translation id="5892507820957994680">Ghi đè danh sách kết xuất phần mềm tích hợp sẵn và cho phép tăng tốc GPU trên cấu hình hệ thống không được hỗ trợ.</translation>
<translation id="9054208318010838">Cho phép tất cả các trang web theo dõi vị trí thực của tôi</translation>
<translation id="3058212636943679650">Nếu bạn từng cần khôi phục hệ điều hành máy tính của mình, bạn sẽ cần thẻ SD hoặc thẻ nhớ USB khôi phục.</translation>
<translation id="2815382244540487333">Các cookie sau đây đã bị chặn:</translation>
<translation id="8882395288517865445">Bao gồm các địa chỉ từ thẻ Sổ Địa chỉ của tôi</translation>
<translation id="374530189620960299">Chứng chỉ an toàn của trang web không đáng tin cậy!</translation>
<translation id="8852407435047342287">Danh sách ứng dụng, tiện ích mở rộng và chủ đề đã cài đặt của bạn</translation>
<translation id="8893928184421379330">Rất tiếc, không thể nhận dạng thiết bị <ph name="DEVICE_LABEL"/>.</translation>
<translation id="5647283451836752568">Chạy tất cả các plugin lần này</translation>
<translation id="8642947597466641025">Phóng to Văn bản</translation>
<translation id="1293556467332435079">Tệp</translation>
<translation id="2490270303663597841">Chỉ áp dụng cho phiên ẩn danh này</translation>
<translation id="3796616385525177872">Bật tiện ích mở rộng thử nghiệm về tính năng vị trí địa lý để sử dụng API vị trí hệ điều hành (nếu có).</translation>
<translation id="1757915090001272240">Wide Latin</translation>
<translation id="8496717697661868878">Chạy Trình cắm này</translation>
<translation id="3450660100078934250">MasterCard</translation>
<translation id="2916073183900451334">Bấm Tab trên liên kết đánh dấu của trang web, cũng như các trường biểu mẫu</translation>
<translation id="7772127298218883077">Giới thiệu về <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="2090876986345970080">Cài đặt bảo mật hệ thống</translation>
<translation id="9219103736887031265">Hình ảnh</translation>
<translation id="7415834062450491574">Gửi phản hồi tới Google.</translation>
<translation id="5453632173748266363">Cyrillic</translation>
<translation id="1008557486741366299">Không phải Bây giờ</translation>
<translation id="8415351664471761088">Chờ bản tải xuống hoàn tất</translation>
<translation id="6442051556415866605">Kích hoạt cửa sổ 3</translation>
<translation id="5329858601952122676">&amp;Xoá</translation>
<translation id="6100736666660498114">Menu Start</translation>
<translation id="6275297011664564181">Hiện không có chính sách nào hoạt động!</translation>
<translation id="3994878504415702912">Thu &amp;phóng</translation>
<translation id="9009369504041480176">Đang tải lên (<ph name="PROGRESS_PERCENT"/>%)...</translation>
<translation id="8995603266996330174">Được quản lý bởi <ph name="DOMAIN"/></translation>
<translation id="5602600725402519729">&amp;Tải lại</translation>
<translation id="172612876728038702">Đang cài đặt TPM. Vui lòng đợi; thao tác này có thể mất vài phút.</translation>
<translation id="1362165759943288856">Bạn đã mua dữ liệu không giới hạn vào <ph name="DATE"/></translation>
<translation id="2078019350989722914">Cảnh báo trước khi thoát (<ph name="KEY_EQUIVALENT"/>)</translation>
<translation id="7965010376480416255">Bộ nhớ Dùng chung</translation>
<translation id="2951809536086907720">loại phỏng đoán: <ph name="HEURISTIC_TYPE"/>\nserver type: <ph name="SERVER_TYPE"/>\nfield signature: <ph name="FIELD_SIGNATURE"/>\nform signature: <ph name="FORM_SIGNATURE"/>\nexperiment id: &quot;<ph name="EXPERIMENT_ID"/>&quot;</translation>
<translation id="6248988683584659830">Cài đặt tìm kiếm</translation>
<translation id="8323232699731382745">mật khẩu mạng</translation>
<translation id="2750306679399709583">$1 x $2</translation>
<translation id="462551743132815358">Đóng lưu trữ</translation>
<translation id="6588399906604251380">Bật kiểm tra chính tả</translation>
<translation id="7053983685419859001">Chặn</translation>
<translation id="2485056306054380289">Chứng chỉ CA máy chủ:</translation>
<translation id="6462109140674788769">Bàn phím tiếng Hy Lạp</translation>
<translation id="2727712005121231835">Kích thước Thực</translation>
<translation id="8887733174653581061">Luôn ở trên cùng</translation>
<translation id="5581211282705227543">Không có plugin nào được cài đặt</translation>
<translation id="3330206034087160972">Thoát chế độ trình bày</translation>
<translation id="610886263749567451">Cảnh báo JavaScript</translation>
<translation id="5488468185303821006">Cho phép ở chế độ ẩn danh</translation>
<translation id="6556866813142980365">Làm lại</translation>
<translation id="8824701697284169214">Thêm tran&amp;g...</translation>
<translation id="2107287771748948380"><ph name="OBFUSCATED_CC_NUMBER"/>, Ngày hết hạn: <ph name="CC_EXPIRATION_DATE"/></translation>
<translation id="6584811624537923135">Xác nhận Gỡ cài đặt</translation>
<translation id="7429235532957570505">Không thể tắt các plug-in được bật do chính sách doanh nghiệp</translation>
<translation id="7866522434127619318">Bật tùy chọn &quot;nhấp để phát&quot; trong cài đặt nội dung trình cắm.</translation>
<translation id="6466988389784393586">&amp;Mở tất cả dấu trang</translation>
<translation id="8860923508273563464">Chờ bản tải xuống hoàn tất</translation>
<translation id="6406506848690869874">Đồng bộ hoá</translation>
<translation id="5288678174502918605">&amp;Mở lại Tab đã Đóng</translation>
<translation id="7238461040709361198">Mật khẩu Tài khoản Google của bạn đã thay đổi kể từ lần đăng nhập cuối trên máy tính này.</translation>
<translation id="1956050014111002555">Tệp chứa nhiều chứng chỉ, chưa có chứng chỉ nào trong số đó được nhập:</translation>
<translation id="302620147503052030">Nút hiển thị</translation>
<translation id="5512074755152723588">Nhập URL của một tab hiện có vào thanh địa chỉ gây ra định tiêu điểm lại tab thay vì tải trong tab hiện tại.</translation>
<translation id="9157595877708044936">Đang thiết lập...</translation>
<translation id="4475552974751346499">Tìm kiếm tải xuống</translation>
<translation id="3021256392995617989">Hỏi tôi khi một trang web cố gắng theo dõi vị trí thực của tôi (được khuyến nghị)</translation>
<translation id="5185386675596372454">Phiên bản mới nhất của &quot;<ph name="EXTENSION_NAME"/>&quot; đã bị tắt vì phiên bản đó yêu cầu nhiều giấy phép hơn.</translation>
<translation id="4285669636069255873">Bàn phím ngữ âm tiếng Nga</translation>
<translation id="4148925816941278100">American Express</translation>
<translation id="2320435940785160168">Máy chủ này yêu cầu chứng chỉ để xác thực và không chấp nhận chứng chỉ được gửi bởi
trình duyệt. Chứng chỉ của bạn có thể đã hết hạn hoặc máy chủ có thể không tin cậy nhà cung cấp chứng chỉ đó.
Bạn có thể thử lại bằng một chứng chỉ khác nếu có hoặc bạn có thể phải
có được chứng chỉ hợp lệ từ bất cứ nguồn nào khác.</translation>
<translation id="6295228342562451544">Khi bạn kết nối đến trang web an toàn, máy chủ lưu trữ trang web sẽ xuất trình trình duyệt với nội dung &quot;chứng chỉ&quot; để xác minh nhận dạng trang web. Chứng chỉ này chứa thông tin nhận dạng, ví dụ như địa chỉ trang web được xác minh bởi bên thứ ba mà máy tính của bạn tin cậy. Bằng cách kiểm tra xem địa chỉ trong chứng chỉ có trùng khớp với địa chỉ trang web không, chúng tôi có thể xác minh được rằng bạn giao tiếp an toàn với trang web bạn muốn, không phải là bên thứ ba (ví dụ như kẻ tấn công mạng).</translation>
<translation id="6342069812937806050">Vừa mới</translation>
<translation id="5605716740717446121">Thẻ SIM của bạn sẽ bị vô hiệu hóa vĩnh viễn nếu bạn không thể nhập chính xác Khóa mở mã PIN. Số lần thử còn lại: <ph name="TRIES_COUNT"/></translation>
<translation id="8836712291807476944"><ph name="SAVED_BYTES"/> / <ph name="TOTAL_BYTES"/> byte, Bị gián đoạn</translation>
<translation id="5502500733115278303">Nhập Từ Firefox</translation>
<translation id="569109051430110155">Tự động phát hiện</translation>
<translation id="4408599188496843485">T&amp;rợ giúp</translation>
<translation id="5399158067281117682">Các mã PIN không khớp!</translation>
<translation id="6021987327127625071">Đã chọn $1 thư mục</translation>
<translation id="8494234776635784157">Nội dung Web</translation>
<translation id="2681441671465314329">Làm trống bộ nhớ cache</translation>
<translation id="3646789916214779970">Đặt lại về chủ đề mặc định</translation>
<translation id="1679068421605151609">Công cụ dành cho Nhà phát triển</translation>
<translation id="7014051144917845222">Cố gắng kết nối của <ph name="PRODUCT_NAME"/>
tới
<ph name="HOST_NAME"/>
bị từ chối. Trang web có thể ngừng hoạt động hoặc mạng của bạn có thể không
được định cấu hình đúng cách.</translation>
<translation id="6648524591329069940">Phông chữ Serif</translation>
<translation id="6896758677409633944">Sao chép</translation>
<translation id="5260508466980570042">Rất tiếc, không thể xác minh được email hoặc mật khẩu của bạn. Vui lòng thử lại.</translation>
<translation id="7887998671651498201">Plug-in sau không hồi đáp: <ph name="PLUGIN_NAME"/>Bạn có muốn dừng lại không?</translation>
<translation id="173188813625889224">Hướng</translation>
<translation id="8088823334188264070"><ph name="NUMBER_MANY"/> giây</translation>
<translation id="1337036551624197047">Bàn phím tiếng Séc</translation>
<translation id="4212108296677106246">Ban có muốn tin tưởng &quot;<ph name="CERTIFICATE_NAME"/>&quot; là Tổ chức phát hành chứng chỉ không?</translation>
<translation id="2861941300086904918">Trình quản lý bảo mật Native Client</translation>
<translation id="6991443949605114807">&lt;p&gt;Khi chạy <ph name="PRODUCT_NAME"/> trong môi trường màn hình được hỗ trợ, cài đặt proxy hệ thống sẽ được sử dụng. Tuy nhiên, hệ thống của bạn không được hỗ trợ hoặc đã xảy ra sự cố khi khởi chạy cấu hình hệ thống của bạn.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nhưng bạn vẫn có thể định cấu hình qua dòng lệnh. Hãy xem &lt;code&gt;man <ph name="PRODUCT_BINARY_NAME"/>&lt;/code&gt; để biết thêm thông tin về cờ và biến môi trường.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="9071590393348537582">Trang web tại <ph name="URL"/> đã
dẫn đến
quá nhiều chuyển hướng. Xoá cookie của bạn cho trang web này hoặc cho phép cookie của bên thứ ba có thể khắc phục sự cố. Nếu
không, có thể do vấn đề cấu hình máy chủ chứ không
phải do
máy tính của bạn.</translation>
<translation id="7205869271332034173">SSID:</translation>
<translation id="7084579131203911145">Tên gói:</translation>
<translation id="5815645614496570556">Địa chỉ X.400</translation>
<translation id="3551320343578183772">Đóng Tab</translation>
<translation id="3345886924813989455">Không tìm thấy trình duyệt được hỗ trợ</translation>
<translation id="74354239584446316">Tài khoản Web Store của bạn là <ph name="EMAIL_ADDRESS"/> - đăng nhập để đồng bộ hoá với tài khoản khác sẽ dẫn đến sự không tương thích.</translation>
<translation id="3712897371525859903">Lưu trang &amp;thành...</translation>
<translation id="7926251226597967072"><ph name="PRODUCT_NAME"/> hiện đang nhập các mục sau từ <ph name="IMPORT_BROWSER_NAME"/>:</translation>
<translation id="4442424173763614572">Tìm kiếm DNS không thành công</translation>
<translation id="4315903906955301944">Trang web tệp âm thanh chính thức</translation>
<translation id="2767649238005085901">Nhấn enter để đi tiếp, phím trình đơn ngữ cảnh để xem lịch sử</translation>
<translation id="6921968934403058457">Bật tiện ích mở rộng thử nghiệm để mở cửa sổ Bảng điều khiển ngoài khung trình duyệt.</translation>
<translation id="8580634710208701824">Tải lại Khung</translation>
<translation id="1018656279737460067">Đã hủy</translation>
<translation id="7606992457248886637">Quyền</translation>
<translation id="707392107419594760">Chọn bàn phím của bạn:</translation>
<translation id="2007404777272201486">Báo cáo sự cố...</translation>
<translation id="1783075131180517613">Vui lòng cập nhật cụm mật khẩu đồng bộ hóa của bạn.</translation>
<translation id="2390045462562521613">Bỏ qua mạng này</translation>
<translation id="3348038390189153836">Phát hiện thiết bị di động</translation>
<translation id="1666788816626221136">Bạn có các chứng chỉ trên tệp không phù hợp với bất kỳ danh mục nào khác:</translation>
<translation id="5698727907125761952">Nghệ sĩ chính thức</translation>
<translation id="4821935166599369261">&amp;Bật cấu hình</translation>
<translation id="1603914832182249871">(Ẩn danh)</translation>
<translation id="7910768399700579500">&amp;Thư mục mới</translation>
<translation id="7472639616520044048">Loại MIME:</translation>
<translation id="2307164895203900614">Xem trang nền (<ph name="NUM_BACKGROUND_APPS"/>)</translation>
<translation id="3192947282887913208">Tệp âm thanh</translation>
<translation id="5422781158178868512">Rất tiếc, thiết bị lưu trữ bên ngoài của bạn không thể nhận dạng được.</translation>
<translation id="6295535972717341389">Trình cắm</translation>
<translation id="7791267293787079395">Hệ thống tệp</translation>
<translation id="118132945617475355"><ph name="PRODUCT_NAME"/> không thể đồng bộ hóa dữ liệu của bạn do đã xảy ra lỗi khi đăng nhập.</translation>
<translation id="8116190140324504026">Thông tin khác...</translation>
<translation id="7469894403370665791">Tự động kết nối vào mạng này</translation>
<translation id="4807098396393229769">Tên trên thẻ</translation>
<translation id="4094130554533891764">Hiện chương trình có thể truy cập:</translation>
<translation id="4131410914670010031">Đen và trắng</translation>
<translation id="3800503346337426623">Bỏ qua đăng nhập và duyệt với tư cách Khách</translation>
<translation id="2615413226240911668">Tuy nhiên, trang này bao gồm các tài nguyên khác không an toàn. Những tài nguyên này có thể bị người khác xem khi đang gửi và có thể bị kẻ tấn công sửa đổi nhằm thay đổi giao diện của trang.</translation>
<translation id="197288927597451399">Giữ</translation>
<translation id="5880867612172997051">Quyền truy cập mạng bị treo</translation>
<translation id="7842346819602959665">Phiên bản mới nhất của tiện ích mở rộng &quot;<ph name="EXTENSION_NAME"/>&quot; yêu cầu được cấp thêm quyền; do đó nó đã bị vô hiệu hoá.</translation>
<translation id="3776667127601582921">Trong trường hợp này, chứng chỉ máy chủ hoặc một chứng chỉ CA trung gian cấp cho trình duyệt của bạn không hợp lệ. Điều này có thể nghĩa là chứng chỉ không đúng định dạng, chứa các trường không hợp lệ hoặc không được hỗ trợ.</translation>
<translation id="3750372538542737662">Quản lý người dùng</translation>
<translation id="440265548246666650">Trang đã ẩn con trỏ chuột. Để khôi phục lại, nhấn 'Esc'.</translation>
<translation id="2412835451908901523">Vui lòng nhập Khóa mở mã PIN gồm 8 chữ số do <ph name="CARRIER_ID"/> cung cấp.</translation>
<translation id="6979448128170032817">Ngoại lệ...</translation>
<translation id="7019805045859631636">Nhanh</translation>
<translation id="7584802760054545466">Đang kết nối đến <ph name="NETWORK_ID"/></translation>
<translation id="208047771235602537">Bạn có muốn thoát khỏi <ph name="PRODUCT_NAME"/> khi đang tải xuống không?</translation>
<translation id="3595946410121365924">Thay đổi kích thước bên trái</translation>
<translation id="4060383410180771901">Trang web này không thể giải quyết yêu cầu đối với <ph name="URL"/>.</translation>
<translation id="6710213216561001401">Trước đó</translation>
<translation id="1108600514891325577">&amp;Dừng</translation>
<translation id="6035087343161522833">Khi tùy chọn chặn đặt cookie của bên thứ ba được bật thì cũng chặn đọc cookie của bên thứ ba.</translation>
<translation id="8619892228487928601"><ph name="CERTIFICATE_NAME"/>: <ph name="ERROR"/></translation>
<translation id="1567993339577891801">Bảng điều khiển JavaScript</translation>
<translation id="1559235587769913376">Nhập các ký tự Unicode</translation>
<translation id="3297788108165652516">Mạng này được chia sẻ với những người dùng khác.</translation>
<translation id="1548132948283577726">Trang web không bao giờ lưu mật khẩu sẽ hiển thị tại đây.</translation>
<translation id="583281660410589416">Không biết</translation>
<translation id="3774278775728862009">Phương pháp nhập tiếng Thái (bàn phím TIS-820.2538)</translation>
<translation id="9115675100829699941">&amp;Dấu trang</translation>
<translation id="2485422356828889247">Gỡ cài đặt</translation>
<translation id="1731589410171062430">Tổng số: <ph name="NUMBER_OF_SHEETS"/> <ph name="SHEETS_LABEL"/> (<ph name="NUMBER_OF_PAGES"/> <ph name="PAGE_OR_PAGES_LABEL"/>)</translation>
<translation id="2621889926470140926">Bạn có muốn thoát <ph name="PRODUCT_NAME"/> khi có <ph name="DOWNLOAD_COUNT"/> tài nguyên đang tải xuống không?</translation>
<translation id="7279701417129455881">Quản lý chặn cookie...</translation>
<translation id="665061930738760572">Mở trong cửa sổ &amp;mới</translation>
<translation id="1166359541137214543">ABC</translation>
<translation id="5528368756083817449">Trình quản lý Dấu trang</translation>
<translation id="7275974018215686543"><ph name="NUMBER_MANY"/> secs ago</translation>
<translation id="215753907730220065">Thoát khỏi Chế độ Toàn màn hình</translation>
<translation id="7849264908733290972">Mở &amp;Hình ảnh trong Tab Mới</translation>
<translation id="1560991001553749272">Dấu trang đã Thêm!</translation>
<translation id="3966072572894326936">Chọn một thư mục khác...</translation>
<translation id="8766796754185931010">Kotoeri</translation>
<translation id="7781829728241885113">Hôm qua</translation>
<translation id="2762402405578816341">Tự động đồng bộ hoá các mục sau:</translation>
<translation id="1623661092385839831">Máy tính của bạn có chứa thiết bị bảo mật Mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM), được sử dụng triển khai nhiều tính năng bảo mật quan trọng trong Chrome OS.</translation>
<translation id="3359256513598016054">Giới hạn Chính sách của Chứng chỉ</translation>
<translation id="4433914671537236274">Tạo phương tiện khôi phục</translation>
<translation id="4509345063551561634">Vị trí:</translation>
<translation id="7596288230018319236">Tất cả trang bạn truy cập sẽ xuất hiện tại đây trừ khi bạn mở chúng bằng cửa sổ ẩn danh. Bạn có thể sử dụng nút Tìm kiếm trên trang này để tìm tất cả trang trong lịch sử của mình.</translation>
<translation id="7434509671034404296">Nhà phát triển</translation>
<translation id="1790550373387225389">Vào chế độ trình bày</translation>
<translation id="6447842834002726250">Cookie</translation>
<translation id="8059178146866384858">Tệp có tên là &quot;$1&quot; đã tồn tại. Vui lòng chọn tên khác.</translation>
<translation id="2609371827041010694">Luôn chạy trên trang web này</translation>
<translation id="5170568018924773124">Hiển thị trong thư mục</translation>
<translation id="883848425547221593">Dấu trang Khác</translation>
<translation id="6054173164583630569">Bàn phím tiếng Pháp</translation>
<translation id="3596315483920932980">Cho phép dữ liệu cục bộ chỉ được thiết lập cho phiên hiện tại</translation>
<translation id="4870177177395420201"><ph name="PRODUCT_NAME"/> không thể xác định hoặc đặt trình duyệt mặc định.</translation>
<translation id="8898786835233784856">Chọn Tab Tiếp theo</translation>
<translation id="3139091190268064187">Máy chủ đưa ra chứng chỉ không khớp với kỳ vọng được tích hợp sẵn. Các kỳ vọng này được đưa vào cho các trang web nhất định, có tính bảo mật cao để bảo vệ bạn.</translation>
<translation id="2674170444375937751">Bạn có chắc chắn muốn xoá những trang này khỏi lịch sử duyệt web của mình không?</translation>
<translation id="9111102763498581341">Mở khóa</translation>
<translation id="289695669188700754">ID Khoá: <ph name="KEY_ID"/></translation>
<translation id="3067198360141518313">Chạy trình cắm này</translation>
<translation id="2181821976797666341">Chính sách</translation>
<translation id="8767072502252310690">Người dùng</translation>
<translation id="683526731807555621">Thêm công cụ tìm kiếm mới</translation>
<translation id="6871644448911473373">Phản hồi OCSP: <ph name="LOCATION"/></translation>
<translation id="8157788939037761987">Mở <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="8281886186245836920">Bỏ qua</translation>
<translation id="3867944738977021751">Trường Chứng chỉ</translation>
<translation id="2114224913786726438">Các mô-đun (<ph name="TOTAL_COUNT"/>) - Không có xung đột nào được phát hiện</translation>
<translation id="7629827748548208700">Tab: <ph name="TAB_NAME"/></translation>
<translation id="388442998277590542">Không thể tải trang tùy chọn '<ph name="OPTIONS_PAGE"/>'.</translation>
<translation id="8449008133205184768">Dán và Khớp Kiểu</translation>
<translation id="9114223350847410618">Vui lòng thêm ngôn ngữ khác trước khi xoá ngôn ngữ này.</translation>
<translation id="4408427661507229495">tên mạng</translation>
<translation id="8886960478266132308"><ph name="PRODUCT_NAME"/> đồng bộ hóa dữ liệu một cách an toàn bằng tài khoản Google của bạn.</translation>
<translation id="8028993641010258682">Kích thước</translation>
<translation id="5031603669928715570">Bật...</translation>
<translation id="532340483382036194">Cho phép hỗ trợ cài đặt các ứng dụng Chrome được triển khai sử dụng tệp kê khai trên trang web, chứ không phải bằng việc đóng gói tệp kê khai và biểu tượng vào tệp crx.</translation>
<translation id="1383876407941801731">Tìm kiếm</translation>
<translation id="8398877366907290961">Tiếp tục truy cập</translation>
<translation id="5063180925553000800">Mã PIN mới:</translation>
<translation id="4883178195103750615">Xuất dấu trang vào tệp HTML...</translation>
<translation id="2496540304887968742">Thiết bị phải có dung lượng 4 GB hoặc cao hơn.</translation>
<translation id="6974053822202609517">Phải sang Trái</translation>
<translation id="3929960541581096910"><ph name="URL"/> muốn theo dõi vị trí thực của bạn.</translation>
<translation id="2370882663124746154">Bật chế độ Double-Pinyin</translation>
<translation id="5463856536939868464">Trình đơn chứa các dấu trang bị ẩn</translation>
<translation id="8286227656784970313">Sử dụng từ điển của hệ thống</translation>
<translation id="5431084084184068621">Bạn đã chọn mã hóa dữ liệu sử dụng mật khẩu vào Google; bạn luôn có thể đổi ý sau này bằng cách thay đổi cài đặt đồng bộ hóa của mình.</translation>
<translation id="6231148928368101651">Bảng điều khiển</translation>
<translation id="1493263392339817010">Tùy chỉnh phông chữ...</translation>
<translation id="5352033265844765294">Dấu Thời gian</translation>
<translation id="1493892686965953381">Đang đợi <ph name="LOAD_STATE_PARAMETER"/>...</translation>
<translation id="6449085810994685586">&amp;Kiểm tra chính tả trường này</translation>
<translation id="3621320549246006887">Đây là lược đồ thử nghiệm trong đó theo HTTPS, chứng chỉ có thể được xác thực và từ chối bởi bản ghi DNS (DNSSEC bảo mật). Nếu bạn thấy thông báo này thì bạn đã bật tính năng thử nghiệm sử dụng tùy chọn dòng lệnh. Bạn có thể xoá các tùy chọn dòng lệnh đó để bỏ qua lỗi này.</translation>
<translation id="50960180632766478"><ph name="NUMBER_FEW"/> phút còn lại</translation>
<translation id="3174168572213147020">Đảo</translation>
<translation id="748138892655239008">Giới hạn Cơ bản của Chứng chỉ</translation>
<translation id="457386861538956877">Thêm...</translation>
<translation id="8063491445163840780">Kích hoạt tab 4</translation>
<translation id="2322193970951063277">Đầu trang và chân trang</translation>
<translation id="5966654788342289517">Nội dung Cá nhân</translation>
<translation id="9137013805542155359">Hiển thị văn bản gốc</translation>
<translation id="4792385443586519711">Tên công ty</translation>
<translation id="6423731501149634044">Sử dụng Adobe Reader làm trình xem PDF mặc định của bạn?</translation>
<translation id="8839907368860424444">Bạn có thể quản lý tiện ích mở rộng đã cài đặt của mình bằng cách nhấp vào Tiện ích mở rộng trong trình đơn Cửa sổ.</translation>
<translation id="2461687051570989462">Truy cập máy in của bạn từ bất kỳ máy tính hoặc điện thoại thông minh nào. <ph name="BEGIN_LINK"/>Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK"/></translation>
<translation id="7194430665029924274">Nhắc tôi &amp;sau</translation>
<translation id="5790085346892983794">Thành công</translation>
<translation id="1901769927849168791">Đã phát hiện thấy thẻ SD</translation>
<translation id="818454486170715660"><ph name="NAME"/> - Chủ sở hữu</translation>
<translation id="1358032944105037487">Bàn phím tiếng Nhật</translation>
<translation id="1483904542716422841">Sử dụng OAuth để xác thực hoạt động Đồng bộ hóa.</translation>
<translation id="8302838426652833913">Đi tới
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
Ứng dụng &gt; Tùy chọn hệ thống &gt; Mạng &gt; Hỗ trợ tôi
<ph name="END_BOLD"/>
để kiểm tra kết nối của bạn.</translation>
<translation id="8664389313780386848">X&amp;em nguồn trang</translation>
<translation id="8970407809569722516">Chương trình cơ sở:</translation>
<translation id="2789428618572362768">Có nhiều người dùng Chrome cùng lúc trên máy tính này. Chỉ người dùng đầu tiên khởi chạy Chrome có thể sửa đổi các tùy chọn này. Rất tiếc vì điều đó!</translation>
<translation id="57646104491463491">Ngày Sửa đổi</translation>
<translation id="5992752872167177798">Hộp cát Seccomp</translation>
<translation id="6321229435207037146">Máy in đã chọn không khả dụng hoặc không được cài đặt chính xác. Hãy kiểm tra máy in của bạn hoặc thử chọn máy in khác.</translation>
<translation id="6362853299801475928">&amp;Báo cáo sự cố...</translation>
<translation id="5527463195266282916">Cố gắng hạ cấp tiện ích mở rộng.</translation>
<translation id="3289566588497100676">Nhập biểu tượng đơn giản</translation>
<translation id="6507969014813375884">Chinese Simplified</translation>
<translation id="7314244761674113881">Máy chủ SOCKS</translation>
<translation id="4630590996962964935">Ký tự không hợp lệ: $1</translation>
<translation id="5285794783728826432">Tin tưởng vào chứng chỉ này khi nhận dạng trang web.</translation>
<translation id="7460131386973988868">Bật cấu hình ip tĩnh. Có thể không hoạt động.</translation>
<translation id="4224803122026931301">Vị trí Ngoại lệ</translation>
<translation id="749452993132003881">Hiragana</translation>
<translation id="8226742006292257240">Dưới đây là mật khẩu TPM được tạo ngẫu nhiên đã được gán cho máy tính của bạn:</translation>
<translation id="2050524657923939561">Ý định web</translation>
<translation id="8487693399751278191">Nhập dấu trang ngay bây giờ...</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="7484580869648358686">Cảnh báo: Phần mềm độc hại có thể không có ngay ở đây!</translation>
<translation id="2074739700630368799">Chrome OS dành cho doanh nghiệp cho phép bạn kết nối thiết bị của mình với Google Apps cho tên miền của bạn, giúp bạn tìm và kiểm soát thiết bị của mình từ Bảng điều khiển Google Apps cho tên miền của bạn.</translation>
<translation id="4474155171896946103">Đánh dấu trang tất cả các tab...</translation>
<translation id="5895187275912066135">Cấp vào</translation>
<translation id="1190844492833803334">Khi tôi đóng trình duyệt của mình</translation>
<translation id="5646376287012673985">Vị trí</translation>
<translation id="7444538544936087653"><ph name="PRODUCT_NAME"/> không còn được cập nhật vì hệ điều hành của bạn đã lỗi thời.</translation>
<translation id="539755880180803351">Chú thích biểu mẫu web với dự đoán loại trường Tự động điền là văn bản giữ chỗ.</translation>
<translation id="1110155001042129815">Chờ</translation>
<translation id="2607101320794533334">Thông tin Khoá Công cộng Đối tượng</translation>
<translation id="7071586181848220801">Plug-in chưa biết</translation>
<translation id="3354601307791487577">Đang đăng nhập ở chế độ khách.</translation>
<translation id="8315720913203253727">Trang web này yêu cầu dữ liệu mà bạn đã nhập trước đó để hiển thị chính xác. Bạn có thể gửi lại dữ liệu này, nhưng làm như thế bạn sẽ lặp lại bất kỳ hành động nào mà trang này đã thực hiện trước đó. Bấm Tải lại để gửi lại dữ liệu và hiển thị trang này.</translation>
<translation id="4419409365248380979">Luôn cho phép <ph name="HOST"/> đặt cookie</translation>
<translation id="2956070106555335453">Tổng hợp</translation>
<translation id="917450738466192189">Chứng chỉ của máy chủ không hợp lệ.</translation>
<translation id="2649045351178520408">ASCII được mã hoá base64, chuỗi chứng chỉ</translation>
<translation id="7424526482660971538">Chọn cụm mật khẩu của riêng tôi</translation>
<translation id="380271916710942399">Chứng chỉ Máy chủ Không công bố</translation>
<translation id="6853643819051005790">Hạn chế Instant để tìm kiếm</translation>
<translation id="6459488832681039634">Sử dụng Phần lựa chọn cho Tìm kiếm</translation>
<translation id="2392369802118427583">Kích hoạt</translation>
<translation id="9040421302519041149">Quyền truy cập vào mạng này được bảo vệ.</translation>
<translation id="5659593005791499971">Email</translation>
<translation id="8235325155053717782">Lỗi <ph name="ERROR_NUMBER"/> (<ph name="ERROR_NAME"/>): <ph name="ERROR_TEXT"/></translation>
<translation id="6584878029876017575">Ký Trọn đời của Microsoft</translation>
<translation id="7845671527123719282">Đã đồng bộ hóa với tên <ph name="USER_NAME"/></translation>
<translation id="562901740552630300">Đi tới
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
Bắt đầu &gt; Bảng điều khiển &gt; Mạng và Internet &gt; Trung tâm mạng và chia sẻ &gt; Gỡ rối (nằm ở cuối) &gt; Kết nối Internet.
<ph name="END_BOLD"/></translation>
<translation id="8816996941061600321">&amp;Quản lý tệp</translation>
<translation id="2773223079752808209">Hỗ trợ khách hàng</translation>
<translation id="4585473702689066695">Kết nối với mạng '<ph name="NAME"/>' thất bại.</translation>
<translation id="4647175434312795566">Chấp nhận thỏa thuận</translation>
<translation id="1084824384139382525">S&amp;ao chép địa chỉ liên kết</translation>
<translation id="1221462285898798023">Vui lòng khởi động <ph name="PRODUCT_NAME"/> với tư cách người dùng bình thường. Để chạy với tư cách gốc, bạn phải chỉ định thư mục dữ liệu người dùng thay thế để lưu thông tin cấu hình.</translation>
<translation id="3220586366024592812">Quy trình của trình kết nối <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> đã xảy ra lỗi. Khởi động lại?</translation>
<translation id="2379281330731083556">In bằng hộp thoại hệ thống... <ph name="SHORTCUT_KEY"/></translation>
<translation id="5042992464904238023">Nội dung Web</translation>
<translation id="6254503684448816922">Lộ Khoá</translation>
<translation id="1181037720776840403">Xóa</translation>
<translation id="4006726980536015530">Nếu bạn đóng <ph name="PRODUCT_NAME"/> ngay bây giờ, các tài nguyên tải xuống này sẽ bị hủy.</translation>
<translation id="5261073535210137151">Thư mục này chứa <ph name="COUNT"/> dấu trang. Bạn có chắc chắn muốn xóa thư mục này không?</translation>
<translation id="59174027418879706">Đã bật</translation>
<translation id="4194415033234465088">Dachen 26</translation>
<translation id="6639554308659482635">Bộ nhớ SQLite</translation>
<translation id="8141503649579618569"><ph name="DOWNLOAD_RECEIVED"/>/<ph name="DOWNLOAD_TOTAL"/>, <ph name="TIME_LEFT"/></translation>
<translation id="7231224339346098802">Sử dụng một số để cho biết cần in bao nhiêu bản (1 hoặc nhiều hơn).</translation>
<translation id="7650701856438921772"><ph name="PRODUCT_NAME"/> được hiển thị bằng ngôn ngữ này</translation>
<translation id="740624631517654988">Đã chặn cửa sổ bật lên</translation>
<translation id="3738924763801731196"><ph name="OID"/>:</translation>
<translation id="1847961471583915783">Xóa cookie và dữ liệu trang web và trình cắm khác khi tôi đóng trình duyệt của mình</translation>
<translation id="8870318296973696995">Trang chủ</translation>
<translation id="6659594942844771486">Tab</translation>
<translation id="7661266386772591122">Xuất dấu trang vào tệp HTML...</translation>
<translation id="6575134580692778371">Chưa được định cấu hình</translation>
<translation id="4624768044135598934">Thành công!</translation>
<translation id="6014776969142880350">Khởi chạy lại <ph name="PRODUCT_NAME"/> để hoàn tất cập nhật</translation>
<translation id="5582768900447355629">Mã hóa tất cả dữ liệu của tôi</translation>
<translation id="4220188427073615244">Đăng nhập vào trang web này sử dụng: <ph name="EMAIL_ADDRESS"/></translation>
<translation id="5866801229574126103">Xóa người dùng</translation>
<translation id="1974043046396539880">Điểm Phân phối CRL</translation>
<translation id="7049357003967926684">Liên kết</translation>
<translation id="8641392906089904981">Ấn Shift-Alt để chuyển bố cục bàn phím</translation>
<translation id="3024374909719388945">Sử dụng đồng hồ 24 giờ</translation>
<translation id="1867780286110144690"><ph name="PRODUCT_NAME"/> sẵn sàng hoàn tất việc cài đặt của bạn</translation>
<translation id="5316814419223884568">Tìm kiếm ngay tại đây</translation>
<translation id="8142732521333266922">OK, đồng bộ hóa tất cả</translation>
<translation id="43742617823094120">Trong trường hợp này, người cấp đã thu hồi chứng chỉ xuất trình cho trình duyệt của bạn. Điều này thường có nghĩa là tính toàn vẹn của chứng chỉ này đã bị thay đổi và chứng chỉ đó không đáng tin cậy. Bạn tuyệt đối không nên tiếp tục truy cập trang web.</translation>
<translation id="9019654278847959325">Bàn phím tiếng Slovakia</translation>
<translation id="18139523105317219">Tên của Bên EDI</translation>
<translation id="6657193944556309583">Bạn đã mã hóa dữ liệu bằng cụm mật khẩu. Vui lòng nhập cụm mật khẩu vào bên dưới.</translation>
<translation id="3328801116991980348">Thông tin về trang web</translation>
<translation id="1205605488412590044">Tạo Phím tắt cho Ứng dụng...</translation>
<translation id="2065985942032347596">Yêu cầu Xác thực</translation>
<translation id="2553340429761841190"><ph name="PRODUCT_NAME"/> không thể kết nối đến <ph name="NETWORK_ID"/>. Vui lòng chọn một mạng khác hoặc thử lại.</translation>
<translation id="2086712242472027775">Tài khoản của bạn không hoạt động trên <ph name="PRODUCT_NAME"/>. Vui lòng liên hệ với quản trị viên tên miền của bạn hoặc sử dụng Tài khoản Google thông thường để đăng nhập.</translation>
<translation id="7222232353993864120">Địa chỉ Email</translation>
<translation id="2128531968068887769">Native Client</translation>
<translation id="7175353351958621980">Được tải từ:</translation>
<translation id="7186367841673660872">Trang này đã được dịch từ<ph name="ORIGINAL_LANGUAGE"/>sang<ph name="LANGUAGE_LANGUAGE"/></translation>
<translation id="8448695406146523553">Chỉ những người có cụm mật khẩu của bạn mới có thể đọc được dữ liệu được mã hóa của bạn -- cụm mật khẩu không được gửi tới hoặc được lưu trữ bởi Google. Nếu bạn quên cụm mật khẩu của mình, bạn cần</translation>
<translation id="6052976518993719690">Tổ chức Cấp Chứng chỉ SSK</translation>
<translation id="1636959874332483835"><ph name="HOST_NAME"/> chứa phần mềm độc hại. Máy tính của bạn có thể bị vi-rút nếu bạn truy cập trang web này.</translation>
<translation id="8050783156231782848">Không có dữ liệu</translation>
<translation id="1175364870820465910">&amp;In...</translation>
<translation id="1220583964985596988">Thêm người dùng mới</translation>
<translation id="3866249974567520381">Mô tả</translation>
<translation id="2900139581179749587">Không nhận dạng được giọng nói.</translation>
<translation id="953692523250483872">Không có tệp nào được chọn</translation>
<translation id="8895199537967505002">BPM</translation>
<translation id="2294358108254308676">Bạn có muốn cài đặt không <ph name="PRODUCT_NAME"/> không?</translation>
<translation id="6549689063733911810">Gần đây</translation>
<translation id="1529968269513889022">tuần trước</translation>
<translation id="5542132724887566711">Tiểu sử</translation>
<translation id="5196117515621749903">Tải lại bộ nhớ cache bỏ qua</translation>
<translation id="5552632479093547648">Đã Phát hiện Phần mềm độc hại và lừa đảo trực tuyến!</translation>
<translation id="4375848860086443985">Trình soạn</translation>
<translation id="4988273303304146523"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> ngày trước</translation>
<translation id="8428213095426709021">Cài đặt</translation>
<translation id="1588343679702972132">Trang web này đã yêu cầu bạn tự nhận dạng mình bằng một chứng chỉ:</translation>
<translation id="7211994749225247711">Xóa...</translation>
<translation id="2819994928625218237">&amp;Không có Đề xuất về Chính tả nào</translation>
<translation id="1065449928621190041">Bàn phím tiếng Pháp ở Canada</translation>
<translation id="8327626790128680264">Bàn phím Hoa Kỳ mở rộng</translation>
<translation id="2950186680359523359">Máy chủ đã đóng kết nối mà không gửi bất kỳ dữ liệu nào.</translation>
<translation id="9142623379911037913">Cho phép <ph name="SITE"/> hiển thị thông báo trên màn hình?</translation>
<translation id="4196320913210960460">Bạn có thể quản lý tiện ích mở rộng đã cài đặt của mình bằng cách nhấp vào Tiện ích mở rộng trong trình đơn Công cụ.</translation>
<translation id="3449494395612243720">Lỗi đồng bộ hóa - vui lòng đăng nhập lại</translation>
<translation id="9118804773997839291">Bên dưới là danh sách tất cả các yếu tố không an toàn cho trang. Nhấp vào liên kết Chẩn đoán để biết thêm thông tin về tuyến đoạn cho yếu tố cụ thể.</translation>
<translation id="7139724024395191329">Tiểu vương quốc Ả rập</translation>
<translation id="1761265592227862828">Đồng bộ hoá tất cả cài đặt và dữ liệu\n(có thể mất vài phút)</translation>
<translation id="7754704193130578113">Hỏi vị trí lưu từng tệp trước khi tải xuống</translation>
<translation id="204914487372604757">Tạo lối tắt</translation>
<translation id="2497284189126895209">Tất cả Tệp tin</translation>
<translation id="1417363496376480406">Quản lý người dùng</translation>
<translation id="696036063053180184">Bộ 3 (Không sử dụng shift)</translation>
<translation id="452785312504541111">Tiếng Anh viết đầy đủ</translation>
<translation id="6702639462873609204">&amp;Chỉnh sửa...</translation>
<translation id="9148126808321036104">Đăng nhập lại</translation>
<translation id="2282146716419988068">Quá trình GPU</translation>
<translation id="428771275901304970">Có ít hơn 1 MB</translation>
<translation id="1682548588986054654">Cửa sổ Ẩn danh Mới</translation>
<translation id="6833901631330113163">South European</translation>
<translation id="8691262314411702087">Chọn loại dữ liệu để đồng bộ hóa</translation>
<translation id="6065289257230303064">Các Thuộc tính Thư mục Đối tượng Chứng chỉ</translation>
<translation id="2423017480076849397">Truy cập và chia sẻ trực tuyến máy in của bạn với <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="569520194956422927">&amp;Thêm...</translation>
<translation id="4018133169783460046">Hiển thị <ph name="PRODUCT_NAME"/> bằng ngôn ngữ này</translation>
<translation id="5110450810124758964"><ph name="NUMBER_ONE"/> day ago</translation>
<translation id="6224995341905622854">Nếu bạn thấy thông báo này thường xuyên, hãy thử <ph name="HELP_LINK"/>.</translation>
<translation id="3264544094376351444">Phông chữ Sans-serif</translation>
<translation id="2820806154655529776"><ph name="NUMBER_ONE"/> giây</translation>
<translation id="1077946062898560804">Thiết lập Cập nhật Tự động cho Tất cả Người dùng</translation>
<translation id="3122496702278727796">Lỗi tạo Thư mục Dữ liệu</translation>
<translation id="4517036173149081027">Đóng và hủy bản tải xuống</translation>
<translation id="7150146631451105528"><ph name="DATE"/></translation>
<translation id="350945665292790777">Sử dụng GPU tăng tốc tổng hợp trên tất cả các trang, không chỉ những trang bao gồm lớp GPU được tăng tốc.</translation>
<translation id="3166547286524371413">Địa chỉ:</translation>
<translation id="4522570452068850558">Chi tiết</translation>
<translation id="1091767800771861448">Nhấn ESCAPE để bỏ qua (Chỉ phiên bản không chính thức).</translation>
<translation id="59659456909144943">Thông báo: <ph name="NOTIFICATION_NAME"/></translation>
<translation id="6731320427842222405">Việc này có thể mất vài phút</translation>
<translation id="4806525999832945986">Được quản lý bởi <ph name="DOMAIN"/> (<ph name="STATUS"/>)</translation>
<translation id="940573721483482582">Thử vô hiệu hóa dự báo mạng bằng cách làm theo các bước sau:
Đi tới
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
trình đơn cờ lê &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE"/>
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE"/>
<ph name="END_BOLD"/>
và bỏ chọn &quot;<ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION"/>.&quot;
Nếu thao tác này không giải quyết được sự cố, chúng tôi khuyên bạn chọn lại tùy chọn này
để nâng cao hiệu suất.</translation>
<translation id="7503191893372251637">Loại Chứng chỉ Netscape</translation>
<translation id="2894654529758326923">Thông tin</translation>
<translation id="1502960562739459116">Không thể hiển thị một số phần của tài liệu PDF này. Bạn có muốn cài đặt Adobe Reader không?</translation>
<translation id="4135450933899346655">Chứng chỉ của bạn</translation>
<translation id="4731578803613910821">Dữ liệu của bạn trên <ph name="WEBSITE_1"/>, <ph name="WEBSITE_2"/><ph name="WEBSITE_3"/></translation>
<translation id="7716781361494605745">URL chính sách của tổ chức phát hành chứng chỉ Netscape</translation>
<translation id="2881966438216424900">Truy cập lần cuối:</translation>
<translation id="630065524203833229">T&amp;hoát</translation>
<translation id="4647090755847581616">&amp;Đóng tab</translation>
<translation id="2649204054376361687"><ph name="CITY"/>, <ph name="COUNTRY"/></translation>
<translation id="7886758531743562066">Trang web tại <ph name="HOST_NAME"/> có chứa các yếu tố từ những trang web lưu trữ phần mềm độc hại – phần mềm có thể làm hỏng máy tính của bạn hay có thể hoạt động mà không cần bạn cho phép. Chỉ cần truy cập vào trang web có chứa phần mềm độc hại là có thể lây vi-rút cho máy tính của bạn.</translation>
<translation id="7538227655922918841">Đã cho phép cookie từ nhiều trang web chỉ đối với phiên.</translation>
<translation id="2385700042425247848">Tên dịch vụ:</translation>
<translation id="3128628928070793746">Đi tới
<ph name="BEGIN_BOLD"/>
trình đơn cờ lê &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE"/>
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE"/>
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE"/>
<ph name="END_BOLD"/>
và đảm bảo cấu hình của bạn được đặt thành &quot;không có proxy&quot; hoặc &quot;trực tiếp&quot;.</translation>
<translation id="7751005832163144684">In một trang thử nghiệm</translation>
<translation id="1471300011765310414"><ph name="PRODUCT_NAME"/>
không thể hiển thị trang web vì máy tính của bạn chưa được kết nối Internet.</translation>
<translation id="5464632865477611176">Chạy lần này</translation>
<translation id="4268025649754414643">Mã hoá Khoá</translation>
<translation id="7925247922861151263">Không thể kiểm tra AAA</translation>
<translation id="1168020859489941584">Đang mở trong <ph name="TIME_REMAINING"/>...</translation>
<translation id="7814458197256864873">Sao &amp;chép</translation>
<translation id="8186706823560132848">Phần mềm</translation>
<translation id="4692623383562244444">Công cụ tìm kiếm</translation>
<translation id="567760371929988174">Phương pháp &amp;Nhập</translation>
<translation id="10614374240317010">Không bao giờ được lưu</translation>
<translation id="5116300307302421503">Không thể phân tích cú pháp tệp.</translation>
<translation id="2745080116229976798">Microsoft Qualified Subordination</translation>
<translation id="6374830905869502056">Mã hóa bởi</translation>
<translation id="2526590354069164005">Màn hình nền</translation>
<translation id="7983301409776629893">Luôn dịch <ph name="ORIGINAL_LANGUAGE"/> sang <ph name="TARGET_LANGUAGE"/></translation>
<translation id="4890284164788142455">Tiếng Thái</translation>
<translation id="4312207540304900419">Kích hoạt tab tiếp theo</translation>
<translation id="8456362689280298700"><ph name="HOUR"/>:<ph name="MINUTE"/> cho tới khi pin được sạc đầy</translation>
<translation id="7648048654005891115">Kiểu sơ đồ bàn phím</translation>
<translation id="539295039523818097">Đã xảy ra sự cố với micrô của bạn.</translation>
<translation id="4033319557821527966"><ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/> cho phép bạn truy cập vào máy in của máy tính này từ bất kỳ nơi nào. Hãy đăng nhập để kích hoạt.</translation>
<translation id="6970216967273061347">Quận</translation>
<translation id="4479639480957787382">Ethernet</translation>
<translation id="6312403991423642364">Lỗi mạng không xác định</translation>
<translation id="751377616343077236">Tên Chứng chỉ</translation>
<translation id="7154108546743862496">Thông tin Khác</translation>
<translation id="8637688295594795546">Cập nhật hệ thống có sẵn. Đang chuẩn bị tải xuống…</translation>
<translation id="8382913212082956454">Sao chép địa chỉ &amp;email</translation>
<translation id="7447930227192971403">Kích hoạt tab 3</translation>
<translation id="2903493209154104877">Địa chỉ</translation>
<translation id="2056143100006548702">Trình cắm: <ph name="PLUGIN_NAME"/> (<ph name="PLUGIN_VERSION"/>)</translation>
<translation id="3479552764303398839">Không phải bây giờ</translation>
<translation id="3714633008798122362">lịch trên web</translation>
<translation id="6445051938772793705">Quốc gia</translation>
<translation id="3430309973417890444">Nếu bạn chưa có Tài khoản Google, bạn có thể <ph name="LINK_START"/>Tạo tài khoản Google<ph name="LINK_END"/> ngay bây giờ.</translation>
<translation id="3251759466064201842">&lt;Không Thuộc Chứng chỉ&gt;</translation>
<translation id="4229495110203539533"><ph name="NUMBER_ONE"/> sec ago</translation>
<translation id="3399068503715460757">Sử dụng IP tĩnh</translation>
<translation id="7257109627310476300">Quản lý ý định...</translation>
<translation id="6410257289063177456">Tệp hình ảnh</translation>
<translation id="6419902127459849040">Central European</translation>
<translation id="6707389671160270963">Chứng chỉ Ứng dụng khách SSL</translation>
<translation id="6083557600037991373">Để tăng tốc trang web,
<ph name="PRODUCT_NAME"/>
tạm thời lưu các tệp đã tải vào đĩa. Khi
<ph name="PRODUCT_NAME"/>
không được tắt đúng cách, các tệp này có thể bị lỗi, gây ra
lỗi này. Tải lại trang này sẽ giải quyết được sự cố này và
tắt đúng cách sẽ ngăn không cho sự cố xảy ra trong tương lai.
<ph name="LINE_BREAK"/>
Nếu vẫn gặp phải sự cố, hãy thử xóa bộ nhớ cache. Trong một số trường hợp, điều này
có thể là triệu chứng cho thấy phần cứng bắt đầu hỏng.</translation>
<translation id="5298219193514155779">Chủ đề được tạo bởi</translation>
<translation id="7366909168761621528">Dữ liệu duyệt web</translation>
<translation id="1047726139967079566">Đánh dấu Trang Này...</translation>
<translation id="9020142588544155172">Máy chủ đã từ chối kết nối.</translation>
<translation id="6113225828180044308">Mô-đun (<ph name="MODULUS_NUM_BITS"/> bit):\n<ph name="MODULUS_HEX_DUMP"/>\n\nPublic Exponent (<ph name="PUBLIC_EXPONENT_NUM_BITS"/> bits):\n<ph name="EXPONENT_HEX_DUMP"/></translation>
<translation id="2544782972264605588"><ph name="NUMBER_DEFAULT"/> giây còn lại</translation>
<translation id="8871696467337989339">Bạn đang sử dụng một cờ dòng lệnh không được hỗ trợ: <ph name="BAD_FLAG"/>. Tính ổn định và tính bảo mật sẽ bị ảnh hưởng.</translation>
<translation id="4767443964295394154">Vị trí Tải xuống</translation>
<translation id="5031870354684148875">Giới thiệu về Google Dịch</translation>
<translation id="720658115504386855">Các chữ cái không phân biệt chữ hoa chữ thường</translation>
<translation id="2454247629720664989">Từ khoá</translation>
<translation id="3950820424414687140">Đăng nhập</translation>
<translation id="4626106357471783850"><ph name="PRODUCT_NAME"/> cần phải được khởi động lại để áp dụng cập nhật.</translation>
<translation id="1697068104427956555">Chọn vùng hình vuông của hình ảnh.</translation>
<translation id="2840798130349147766">Cơ sở dữ liệu Web</translation>
<translation id="5334959834702166795">Bạn đã kết nối mạng, nhưng vẫn không thể đăng nhập? Bạn có thể đang truy cập vào mạng yêu cầu xác thực dựa trên web. Bắt đầu một phiên duyệt khách (nếu có) và xem trang đăng nhập mạng có xuất hiện không. Khi bạn đã đăng nhập vào mạng và có thể truy cập các trang web khác nhau, hãy thoát phiên khách và thử đăng nhập lại.</translation>
<translation id="1628736721748648976">Mã hoá</translation>
<translation id="1198271701881992799">Hãy bắt đầu</translation>
<translation id="4830142027259858920">Bật các tab đang mở trong tùy chọn đồng bộ hóa. Điều này cho phép đồng bộ hóa các tab đang mở của bạn với các ứng dụng khách khác.</translation>
<translation id="782590969421016895">Sử dụng trang hiện tại</translation>
<translation id="6521850982405273806">Báo cáo lỗi</translation>
<translation id="736515969993332243">Đang quét mạng.</translation>
<translation id="2951310213712249777">Trình kết xuất trước từ thanh địa chỉ</translation>
<translation id="8026334261755873520">Xoá dữ liệu duyệt web</translation>
<translation id="2717361709448355148">Không thể đổi tên &quot;$1&quot;: $2</translation>
<translation id="1769104665586091481">Mở Liên kết bằng Cửa sổ &amp;Mới</translation>
<translation id="8503813439785031346">Tên người dùng</translation>
<translation id="5319782540886810524">Bàn phím tiếng Latvia</translation>
<translation id="8651585100578802546">Bắt buộc Tải lại Trang Này</translation>
<translation id="685714579710025096">Bố cục Bàn phím:</translation>
<translation id="1361655923249334273">Không sử dụng</translation>
<translation id="290555789621781773"><ph name="NUMBER_TWO"/> phút</translation>
<translation id="5465754949539394526">Chrome đã hết bộ nhớ.\n</translation>
<translation id="5434065355175441495">PKCS #1 Mã hoá RSA</translation>
<translation id="7073704676847768330">Đây có thể không phải là trang web bạn đang tìm!</translation>
<translation id="8477384620836102176">&amp;Chung</translation>
<translation id="4302315780171881488">Trạng thái kết nối:</translation>
<translation id="3391392691301057522">Mã PIN cũ:</translation>
<translation id="1344519653668879001">Vô hiệu hóa kiểm tra siêu liên kết</translation>
<translation id="6463795194797719782">&amp;Chỉnh sửa</translation>
<translation id="4262113024799883061">Tiếng Trung</translation>
<translation id="4775879719735953715">Trình duyệt Mặc định</translation>
<translation id="5575473780076478375">Tiện ích mở rộng Ẩn danh: <ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="9118862410733032325">Lỗi phát lại</translation>
<translation id="4188026131102273494">Từ khoá:</translation>
<translation id="8004512796067398576">Tăng dần</translation>
<translation id="2930644991850369934">Đã xảy ra sự cố trong quá trình tải xuống hình ảnh khôi phục. Kết nối mạng đã bị mất.</translation>
<translation id="5750053751252005701">Ngoài dữ liệu <ph name="NETWORK"/></translation>
<translation id="8858939932848080433">Vui lòng cho biết nơi bạn gặp phải sự cố trước khi gửi phản hồi.</translation>
<translation id="1720318856472900922">Xác thực Máy chủ TLS WWW</translation>
<translation id="8550022383519221471">Dịch vụ đồng bộ hóa không khả dụng cho tên miền của bạn.</translation>
<translation id="3355823806454867987">Thay đổi thiết lập proxy...</translation>
<translation id="4780374166989101364">Bật API tiện ích mở rộng thử nghiệm. Xin lưu ý rằng thư viện tiện ích mở rộng không cho phép bạn tải lên tiện ích mở rộng sử dụng API thử nghiệm.</translation>
<translation id="7117247127439884114">Đăng nhập lại...</translation>
<translation id="7227780179130368205">Đã phát hiện Malware!</translation>
<translation id="435243347905038008">Dữ liệu <ph name="NETWORK"/> thấp</translation>
<translation id="2489428929217601177">ngày trước</translation>
<translation id="5149131957118398098"><ph name="NUMBER_ZERO"/> hours left</translation>
<translation id="3007574127824276972">Đã đăng nhập vào <ph name="PRODUCT_NAME"/> với tên <ph name="USER_NAME"/></translation>
<translation id="2541913031883863396">vẫn tiếp tục</translation>
<translation id="4278390842282768270">Được cho phép</translation>
<translation id="2074527029802029717">Bỏ gắn tab</translation>
<translation id="1533897085022183721">Dưới <ph name="MINUTES"/>.</translation>
<translation id="7503821294401948377">Không thể tải biểu tượng '<ph name="ICON"/>' cho tác vụ của trình duyệt.</translation>
<translation id="8403381103556738778">Trang này có nội dung không an toàn.</translation>
<translation id="1954982207163873487">Hiển thị trình đơn cờ lê</translation>
<translation id="3942946088478181888">Giúp tôi hiểu</translation>
<translation id="3722396466546931176">Thêm ngôn ngữ và kéo để sắp xếp các ngôn ngữ đó dựa trên tùy chọn của bạn.</translation>
<translation id="7396845648024431313"><ph name="APP_NAME"/> sẽ khởi chạy khi khởi động hệ thống và tiếp tục chạy ở chế độ nền ngay cả khi bạn đã đóng tất cả các cửa sổ khác của <ph name="PRODUCT_NAME"/>.</translation>
<translation id="8539727552378197395">Không (HttpOnly)</translation>
<translation id="4519351128520996510">Nhập cụm mật khẩu đồng bộ hóa của bạn</translation>
<translation id="2391419135980381625">Phông chữ tiêu chuẩn</translation>
<translation id="7893393459573308604"><ph name="ENGINE_NAME"/> (Mặc định)</translation>
<translation id="5400640815024374115">Phần Mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM) đã bị vô hiệu hóa hoặc bị thiếu.