blob: c60d8576ce57516f8085c0fe53b267d849729fc5 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="th">
<translation id="8000275528373650868">Google Chrome ต้องใช้ Windows Vista หรือ Windows XP พร้อม SP2 หรือที่สูงกว่า</translation>
<translation id="6676384891291319759">เข้าถึงอินเทอร์เน็ต</translation>
<translation id="5453904507266736060">ให้ Google Chrome ทำงานในเบื้องหลัง</translation>
<translation id="2383457833405848421">เกี่ยวกับ Chrome Frame...</translation>
<translation id="386202838227397562">โปรดปิดหน้าต่าง Google Chrome ทั้งหมดและลองใหม่อีกครั้ง</translation>
<translation id="2770231113462710648">เปลี่ยนเบราว์เซอร์ที่เป็นค่าเริ่มต้นเป็น:</translation>
<translation id="7400722733683201933">เกี่ยวกับ Google Chrome</translation>
<translation id="7781002470561365167">Google Chrome เวอร์ชันใหม่มีให้ได้ลองใช้กันแล้ว</translation>
<translation id="7101265395643981223">เปิด Google Chrome</translation>
<translation id="647902066410369402">ไฟล์ค่ากำหนดของคุณขัดข้องหรือไม่ถูกต้อง\n\nGoogle Chrome ไม่สามารถกู้คืนการตั้งค่าของคุณได้</translation>
<translation id="4891791193823137474">ให้ Google Chrome ทำงานในเบื้องหลัง</translation>
<translation id="2879385160622431163">ค้นหาทันใจของ Google Chrome</translation>
<translation id="2370289711218562573">Google Chrome กำลังนำเข้ารายการโปรด/บุ๊คมาร์ค</translation>
<translation id="8970027151245482499">ไม่มีการติดตั้ง Google Chrome หรือไม่สามารถหาไดเรกทอรีการติดตั้งได้ โปรดดาวน์โหลด Google Chrome อีกครั้ง</translation>
<translation id="1761870329818521071">ไม่สามารถติดตั้ง Google Chrome Frame รุ่นเดียวกันกับที่กำลังเรียกใช้อยู่ได้ โปรดปิด Google Chrome Frame แล้วลองใหม่อีกครั้ง</translation>
<translation id="2040709530900803995">โปรแกรมแสดงภาพของ Google Chrome</translation>
<translation id="5339639696978861456">Chrome Frame ได้รับการอัปเดตแล้ว โปรดเริ่มใช้งานเบราว์เซอร์ของคุณอีกครั้ง รุ่นของ Chrome: <ph name="TODO_0001"/>, รุ่นของ Chrome Frame: <ph name="TODO_0002"/></translation>
<translation id="4281844954008187215">ข้อกำหนดในการให้บริการ</translation>
<translation id="1779550429052479749">พบข้อขัดแย้งในการติดตั้ง Google Chrome หรือ Google Chrome Frame บนระบบ โปรดถอนการติดตั้งและลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="3555616473548901994">การถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์</translation>
<translation id="8556340503434111824">มี Chrome รุ่นใหม่ให้ใช้งานแล้วและเร็วกว่าเดิม</translation>
<translation id="4728575227883772061">การติดตั้งล้มเหลวเนื่องจากมีข้อผิดพลาดที่ไม่ได้ระบุ หาก Google Chrome ทำงานอยู่ในขณะนี้ โปรดปิดและลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="3080151273017101988">เรียกใช้แอปพลิเคชันเบื้องหลังต่อไปเมื่อ Google Chrome ถูกปิดลง</translation>
<translation id="4149882025268051530">โปรแกรมติดตั้งยกเลิกการบีบอัดการเก็บข้อมูลไม่ได้ โปรดดาวน์โหลด Google Chrome อีกครั้ง</translation>
<translation id="6989339256997917931">อัปเดต Google Chrome แล้ว แต่คุณไม่ได้ใช้งานมาไม่ต่ำกว่า 30 วันแล้ว</translation>
<translation id="5744005218040929396">ยูทิลิตีของ Google Chrome</translation>
<translation id="4343226815564935778">ไดเรกทอรีการติดตั้ง Google Chrome ดูเหมือนกำลังใช้งานอยู่ โปรดรีบูตคอมพิวเตอร์และลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="8227755444512189073">Google Chrome จำเป็นต้องเรียกแอปพลิเคชันภายนอกเพื่อเปิดลิงก์ <ph name="SCHEME"/> ลิงก์ที่ขอคือ <ph name="PROTOLINK"/></translation>
<translation id="8290100596633877290">อ๊ะ! Google Chrome ขัดข้อง เปิดใหม่ตอนนี้หรือไม่</translation>
<translation id="1281036569101707544"><ph name="TERMS_OF_SERVICE_LINK"/> ของ Google Chrome</translation>
<translation id="3487814320513494737">หน้าแท็บใหม่ของ Chrome ได้รับการออกแบบใหม่แล้ว การเปลี่ยนสลับระหว่างส่วนต่างๆ ทำได้โดยคลิกที่ป้ายกำกับเหล่านี้ Chrome จะจำค่ากำหนดของคุณสำหรับครั้งต่อไป</translation>
<translation id="1697213158865901863">Google Chrome Frame</translation>
<translation id="2653935705142821164">โปรแกรมแสดงภาพของ Chrome</translation>
<translation id="8446794773162156990">Google Chrome กำลังทำงานผิดปกติ</translation>
<translation id="3889417619312448367">ยกเลิกการติดตั้ง Google Chrome</translation>
<translation id="6169866489629082767"><ph name="PAGE_TITLE"/> - Google Chrome</translation>
<translation id="3089968997497233615">Google Chrome มีรุ่นใหม่ที่ปลอดภัยกว่าให้ใช้งานแล้ว</translation>
<translation id="5037239767309817516">โปรดปิดหน้าต่าง Google Chrome ทั้งหมด แล้วเปิดใหม่อีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้มีผล</translation>
<translation id="7451721381978275812">ข้อโต้แย้งไม่ถูกต้อง คุณไม่สามารถติดตั้ง Google Chrome Frame ในโหมดพร้อมใช้งานโดยไม่ติดตั้ง Google Chrome ได้</translation>
<translation id="4585888816441913908">คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มี Google Chrome และ Google Chrome Frame รุ่นใหม่กว่าแล้ว หากซอฟต์แวร์ไม่ทำงาน โปรดถอนการติดตั้งทั้ง Google Chrome และ Google Chrome Frame แล้วลองใหม่อีกครั้ง</translation>
<translation id="6368958679917195344">Chrome OS เกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนจาก<ph name="BEGIN_LINK_CROS_OSS"/>ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส<ph name="END_LINK_CROS_OSS"/>เพิ่มเติม</translation>
<translation id="4357846314885556934">Google Chrome กำลังทำงานผิดปกติ</translation>
<translation id="4561681684759837226"><ph name="PAGE_TITLE"/></translation>
<translation id="4331809312908958774">ระบบปฏิบัติการ Chrome</translation>
<translation id="1195935957447623558">Google Chrome ไม่ได้ปิดอย่างถูกต้อง หากต้องการเปิดหน้าที่คุณเปิดไว้แล้วอีกครั้ง ให้คลิกที่ คืนสภาพ</translation>
<translation id="2580411288591421699">ไม่สามารถติดตั้ง Google Chrome รุ่นเดียวกับที่กำลังเรียกใช้อยู่ได้ โปรดปิด Google Chrome แล้วลองใหม่อีกครั้ง</translation>
<translation id="7747138024166251722">โปรแกรมติดตั้งสร้างไดเรกทอรีชั่วคราวไม่ได้ โปรดตรวจสอบพื้นที่ดิสก์ว่างและการอนุญาตให้ติดตั้งซอฟต์แวร์</translation>
<translation id="6009537148180854585">คุณพยายามเข้าถึง &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN"/>&lt;/strong&gt; แต่ใบรับรองที่เซิร์ฟเวอร์แสดงมีข้อผิดพลาด Google Chrome ไม่สามารถใช้ใบรับรองที่มีข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถยืนยันข้อมูลประจำตัวของเว็บไซต์ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อได้ การเชื่อมต่อของคุณไม่ปลอดภัยและคุณไม่ควรดำเนินการต่อ</translation>
<translation id="8738921060445980047">รุ่นที่ไม่รู้จัก</translation>
<translation id="2485422356828889247">ถอนการติดตั้ง</translation>
<translation id="2748463065602559597">คุณกำลังดูหน้าเว็บ Google Chrome ที่ปลอดภัย</translation>
<translation id="3324235665723428530">ไม่สามารถใช้โปรไฟล์ของคุณได้เนื่องจากโปรไฟล์ดังกล่าวมาจาก Google Chrome รุ่นที่ใหม่กว่า\n\nบางคุณสมบัติอาจไม่สามารถใช้งานได้ โปรดระบุไดเรกทอรีของโปรไฟล์อื่น หรือใช้ Chrome รุ่นใหม่กว่านี้</translation>
<translation id="9073088951656332330">ไม่พบการติดตั้ง Google Chrome หรือ Google Chrome Frame ที่จะอัปเดต</translation>
<translation id="1759842336958782510">Chrome</translation>
<translation id="911206726377975832">ลบข้อมูลการท่องเว็บด้วยหรือไม่</translation>
<translation id="2044287590254833138">ดาวน์โหลดแถบเครื่องมือ Google Chrome</translation>
<translation id="5074344184765391290">โฮสต์ปลั๊กอินของ Chrome</translation>
<translation id="6481075104394517441">คุณพยายามเข้าถึง &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN"/>&lt;/strong&gt; แต่เซิร์ฟเวอร์แสดงใบรับรองที่ยังไม่ถูกต้อง ไม่มีข้อมูลที่ระบุว่าใบรับรองเชื่อถือได้หรือไม่ Google Chrome ไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณกำลังสื่อสารอยู่กับ &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN2"/>&lt;/strong&gt;และไม่ใช่ผู้โจมตี คุณควรแน่ใจว่านาฬิกาและโซนเวลาของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากตั้งค่าไม่ถูกต้อง คุณควรแก้ไขปัญหานั้นและรีเฟรชหน้านี้ หากตั้งค่าถูกต้องแล้ว คุณไม่ควรดำเนินการต่อ</translation>
<translation id="8862326446509486874">คุณไม่มีสิทธิ์ในการติดตั้งระดับระบบ ทดลองใช้งานโปรแกรมติดตั้งอีกครั้งโดยกำหนดให้เป็นผู้ดูแลระบบ</translation>
<translation id="595871952790078940">ยูทิลิตีของ Chrome</translation>
<translation id="2874156562296220396">Google Chrome เป็นจริงขึ้นได้จากโครงการโอเพนซอร์ส <ph name="BEGIN_LINK_CHROMIUM"/>Chromium<ph name="END_LINK_CHROMIUM"/> และ <ph name="BEGIN_LINK_OSS"/>ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอื่นๆ<ph name="END_LINK_OSS"/></translation>
<translation id="3847841918622877581">Google Chrome อาจใช้บริการเว็บเพื่อปรับปรุงการเรียกดูของคุณ</translation>
<translation id="7436949144778751379">Google Chrome ต้องใช้ Windows XP หรือรุ่นใหม่กว่า คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่ทำงาน</translation>
<translation id="7100330187273168372">Google Chrome ไม่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในไดเรกทอรีข้อมูล:\n\n<ph name="USER_DATA_DIRECTORY"/></translation>
<translation id="7938170099933661772">Google Chrome ไม่สามารถแสดงหน้าตัวอย่างก่อนพิมพ์เมื่อปิดใช้งานโปรแกรมอ่าน PDF ภายใน หากคุณต้องการดูหน้าตัวอย่าง โปรดไปที่ <ph name="BEGIN_LINK"/>$1<ph name="END_LINK"/> เปิดใช้งาน &quot;โปรแกรมอ่าน PDF ของ Chrome&quot; และลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="6757767188268205357">อย่ากวนใจฉัน</translation>
<translation id="2290095356545025170">คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการยกเลิกการติดตั้ง Google Chrome</translation>
<translation id="1243097286641060337">ไม่สามารถอัปเดต Google Chrome หรือ Google Chrome Frame ในบัญชีที่มีการตั้งค่านโยบายกลุ่ม Google อัปเดตไม่สอดคล้องกัน ใช้ตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มเพื่อทำการลบล้างนโยบายการอัปเดตดังกล่าวสำหรับแอปพลิเคชัน Google Chrome Binaries แล้วลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="6087062680442281307">Google Chrome คือเว็บเบราว์เซอร์ที่แสดงหน้าเว็บและแอปพลิเคชันต่างๆ ได้รวดเร็วในพริบตา โดยทำงานได้เร็ว มีเสถียรภาพ และใช้งานง่าย ช่วยให้คุณเรียกดูเว็บได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นด้วยการป้องกันมัลแวร์และฟิชชิงซึ่งมีอยู่ใน Google Chrome</translation>
<translation id="5941830788786076944">ทำให้ Google Chrome เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้น</translation>
<translation id="4990567037958725628">Google Chrome Canary</translation>
<translation id="4561051373932531560">Google Chrome ทำให้คุณสามารถคลิกที่หมายเลขโทรศัพท์บนเว็บแล้วโทรหาด้วย Skype!</translation>
<translation id="3612333635265770873">เป็นที่ทราบกันว่าโมดูลที่มีชื่อเดียวกันจะมีความขัดแย้งกับ Google Chrome</translation>
<translation id="2679385451463308372">พิมพ์โดยใช้หน้าต่างระบบ…</translation>
<translation id="5947389362804196214">ค่ากำหนดของคุณไม่สามารถอ่านได้\n\nคุณลักษณะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้และการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดจะไม่ได้รับการบันทึก</translation>
<translation id="6650142020817594541">ไซต์นี้แนะนำให้ใช้งาน Google Chrome Frame (ติดตั้งไว้แล้ว)</translation>
<translation id="4127951844153999091">ในกรณีนี้ รายการที่อยู่ในใบรับรองไม่ตรงกับที่อยู่ของเว็บไซต์ที่เบราว์เซอร์ของคุณพยายามเข้าไป เหตุผลที่เป็นไปได้ประการหนึ่งคือ ผู้โจมตีที่แสดงแสดงใบรับรองของเว็บไซต์อื่นขัดขวางการสื่อสารของคุณ ซึ่งทำให้เกิดความไม่ตรงกันของใบรับรอง อีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นไปได้คือ เซิร์ฟเวอร์ถูกตั้งค่าให้หลายเว็บไซต์ส่งคืนใบรับรองเดียวกัน ซึ่งรวมไปถึงเว็บไซต์ที่คุณพยายามจะเข้าชมด้วย ถึงแม้ว่าใบรับรองนั้นจะไม่ถูกต้องสำหรับเว็บไซต์ทั้งหมดก็ตาม Google Chrome สามารถยืนยันได้ว่าคุณกำลังติดต่อกับ &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN2"/>&lt;/strong&gt; แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์เดียวกันกับ &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN"/>&lt;/strong&gt; ที่คุณต้องการติดต่อจริงหรือไม่ หากคุณดำเนินการต่อ Chrome จะไม่ตรวจสอบชื่อที่ไม่ตรงกันอีกต่อไป โดยทั่วไป คุณไม่ควรดำเนินการผ่านจุดนี้ไป</translation>
<translation id="2712549016134575851">ตรวจพบข้อขัดแย้งกับแอปพลิเคชันอื่นที่ได้ติดตั้งไว้</translation>
<translation id="5577648424992741236">คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มี Google Chrome Frame รุ่นใหม่กว่าแล้ว หากซอฟต์แวร์ไม่ทำงาน โปรดถอนการติดตั้ง Google Chrome Frame แล้วลองใหม่อีกครั้ง</translation>
<translation id="7018032895891496381">Google Chrome ใช้เครื่องมือค้นหาเริ่มต้นของคุณซึ่งปัจจุบันถูกตั้งให้เป็น <ph name="PAGE_TITLE"/> คุณต้องการเก็บเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นไว้ตามเดิมหรือไม่</translation>
<translation id="7161904924553537242">ยินดีต้อนรับสู่ Google Chrome</translation>
<translation id="8669527147644353129">ตัวช่วยเหลือของ Google Chrome</translation>
<translation id="1399397803214730675">คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มี Google Chrome รุ่นใหม่กว่าแล้ว หากซอฟต์แวร์ไม่ทำงาน โปรดถอนการติดตั้ง Google Chrome แล้วลองใหม่อีกครั้ง</translation>
<translation id="3444832043240812445">หน้าเว็บนี้จะแสดงเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ของคุณเท่านั้น หากคุณ<ph name="BEGIN_LINK"/>เปิดใช้งานการรายงานข้อขัดข้อง<ph name="END_LINK"/></translation>
<translation id="8614913330719544658">Google Chrome ไม่ตอบสนอง เปิดใช้งานใหม่ตอนนี้หรือไม่</translation>
<translation id="2681064822612051220">พบข้อขัดแย้งในการติดตั้ง Google Chrome บนระบบ โปรดถอนการติดตั้งและลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="5318056482164160049">โฮสต์ปลั๊กอินของ Google Chrome</translation>
<translation id="6126631249883707068">คุณต้องการให้ Google Chrome บันทึกรหัสผ่านของคุณหรือไม่</translation>
<translation id="5046764976540625289">ออกจาก Chrome</translation>
<translation id="2925521875688282191">โปรดออกจากระบบปฏิบัติการของ Chrome และลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้มีผล</translation>
<translation id="9039578207253536065">โปรแกรมทำงานของ Google Chrome</translation>
<translation id="9171640504251796339">http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=<ph name="GRITLANGCODE_1"/>&amp;answer=161796</translation>
<translation id="8865765905101981392">อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์</translation>
<translation id="8776515774046280928">Google Chrome ได้รับการติดตั้งแล้วและพร้อมให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทุกคนใช้งาน หากคุณต้องการติดตั้ง Google Chrome ในระดับผู้ใช้ คุณต้องถอนการติดตั้งรุ่นระดับระบบซึ่งติดตั้งโดยผู้ดูแลระบบก่อน</translation>
<translation id="2189123953385179981">Google ChromeOS ไม่สนับสนุนการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันภายนอกเพื่อจัดการลิงก์ <ph name="SCHEME"/> ลิงก์ที่ร้องขอคือ <ph name="PROTOLINK"/></translation>
<translation id="8205111949707227942">ไม่บังคับ: ช่วยปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Chrome ให้ดีขึ้นโดยส่งสถิติการใช้งานและรายงานปัญหาไปยัง Google โดยอัตโนมัติ</translation>
<translation id="7196020411877309443">เพราะเหตุใดฉันจึงเห็นป๊อปอัปนี้</translation>
<translation id="2769762047821873045">Google Chrome ไม่ใช่เบราว์เซอร์เริ่มต้นโดยอัตโนมัติของคุณ</translation>
<translation id="7825851276765848807">การติดตั้งล้มเหลวเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่ระบุ โปรดดาวน์โหลด Google Chrome อีกครั้ง</translation>
<translation id="3335672657969596251">Google Chrome ไม่สนับสนุน <ph name="OS_NAME"/></translation>
<translation id="5334545119300433702">เป็นที่ทราบว่าโมดูลนี้ขัดแย้งกับ Google Chrome</translation>
<translation id="3360895254066713204">ตัวช่วยเหลือของ Chrome</translation>
<translation id="1001534784610492198">การเก็บข้อมูลของโปรแกรมติดตั้งเสียหายหรือไม่ถูกต้อง โปรดดาวน์โหลด Google Chrome อีกครั้ง</translation>
<translation id="6626317981028933585">ขออภัย เราไม่สามารถเรียกข้อมูลการตั้งค่าของ Mozilla Firefox ได้ขณะที่เบราว์เซอร์ยังทำงานอยู่ หากต้องการนำเข้าข้อมูลการตั้งค่ามาที่ Google Chrome โปรดบันทึกงานที่คุณทำอยู่แล้วปิดหน้าต่าง Firefox ทั้งหมด จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ</translation>
<translation id="8540666473246803645">Google Chrome</translation>
<translation id="3419750618886995598">การอัปเดต Chrome Frame</translation>
<translation id="6049075767726609708">ผู้ดูแลระบบติดตั้ง Google Chrome ในระบบนี้แล้ว และผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้งานได้ ขณะนี้ Google Chrome ระดับระบบจะแทนที่การติดตั้งระดับผู้ใช้ของคุณ</translation>
<translation id="7123348595797445166">ลองใช้ (ติดตั้งแล้ว)</translation>
<translation id="3870154837782082782">Google Inc.</translation>
<translation id="9189723490960700326">คุณพยายามเข้าถึง &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN"/>&lt;/strong&gt; แต่เซิร์ฟเวอร์แสดงใบรับรองที่หมดอายุ ไม่มีข้อมูลที่ระบุว่าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบรับรองนับตั้งแต่หมดอายุหรือไม่ ซึ่งหมายความว่า Google Chrome ไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณกำลังสื่อสารอยู่กับ &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN2"/>&lt;/strong&gt;และไม่ใช่ผู้โจมตี คุณไม่ควรดำเนินการต่อ</translation>
<translation id="7106741999175697885">ตัวจัดการงาน - Google Chrome</translation>
<translation id="8449380764213232436">Google Chrome กำลังนำเข้าข้อมูลต่อไปนี้จาก <ph name="BROWSER_COMPONENT"/>:</translation>
<translation id="852884188147941900">โปรแกรมทำงานของ Chrome</translation>
<translation id="3396977131400919238">มีข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นในระหว่างการติดตั้ง โปรดดาวน์โหลด Google Chrome อีกครั้ง</translation>
<translation id="5495581687705680288">โมดูลที่โหลดใน Google Chrome</translation>
<translation id="3586272666307004550">ลิขสิทธิ์ © 2006-2011 Google Inc. สงวนลิขสิทธิ์</translation>
<translation id="1144950271450340860">คุณพยายามเข้าถึง &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN"/>&lt;/strong&gt; แต่เซิร์ฟเวอร์แสดงใบรับรองที่ออกโดยนิติบุุคคลที่ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ไม่เชื่อถือ ซึ่งหมายความว่า เซิร์ฟเวอร์ได้สร้างใบรับรองความปลอดภัยขึ้นเอง ซึ่ง Google Chrome ไม่สามารถไว้ใจในข้อมูลประจำตัวนั้นได้หรือผู้โจมตีอาจจะพยายามที่จะขัดขวางการสื่อสารของคุณ คุณไม่ควรดำเนินการต่อ &lt;strong&gt;โดยเฉพาะอย่างยิ่ง&lt;/strong&gt; หากคุณไม่เคยเห็นคำเตือนนี้มาก่อนเมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์นี้</translation>
</translationbundle>