blob: d6e694a27360d3c9871bb671bef92cf21345f519 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="8000275528373650868">Google Chrome yêu cầu Windows Vista hoặc Windows XP với SP2 trở lên.</translation>
<translation id="6676384891291319759">Truy cập Internet</translation>
<translation id="5453904507266736060">Để Google Chrome chạy trên nền</translation>
<translation id="2383457833405848421">Giới thiệu về Chrome Frame...</translation>
<translation id="386202838227397562">Vui lòng đóng tất cả cửa sổ của Google Chrome và thử lại.</translation>
<translation id="2770231113462710648">Thay đổi trình duyệt mặc định thành:</translation>
<translation id="7400722733683201933">Giới thiệu về Google Chrome</translation>
<translation id="7781002470561365167">Hiện đã có phiên bản mới của Google Chrome.</translation>
<translation id="7101265395643981223">Khởi động Google Chrome</translation>
<translation id="647902066410369402">Tệp tùy chọn của bạn bị hỏng hoặc không hợp lệ.\n\nGoogle Chrome không thể phục hồi cài đặt của bạn.</translation>
<translation id="4891791193823137474">Để Google Chrome chạy trên nền</translation>
<translation id="2879385160622431163">Google Chrome Instant</translation>
<translation id="2370289711218562573">Google Chrome hiện đang nhập Mục ưa thích/Dấu trang.</translation>
<translation id="8970027151245482499">Google Chrome chưa được cài đặt hoặc không tìm được thư mục cài đặt. Vui lòng tải xuống lại Google Chrome.</translation>
<translation id="1761870329818521071">Không thể cài đặt phiên bản Google Chrome Frame giống với phiên bản hiện đang chạy. Vui lòng đóng Google Chrome Frame và thử lại.</translation>
<translation id="2040709530900803995">Trình kết xuất của Google Chrome</translation>
<translation id="5339639696978861456">Chrome Frame đã được cập nhật. Vui lòng khởi chạy lại trình duyệt của bạn. Phiên bản Chrome: <ph name="TODO_0001"/>, phiên bản Chrome Frame: <ph name="TODO_0002"/></translation>
<translation id="4281844954008187215">Điều khoản Dịch vụ</translation>
<translation id="1779550429052479749">Đã phát hiện cài đặt Google Chrome hoặc Google Chrome Frame xung đột trên hệ thống. Vui lòng gỡ cài đặt và thử lại.</translation>
<translation id="3555616473548901994">Quá trình gỡ cài đặt đã hoàn tất.</translation>
<translation id="8556340503434111824">Hiện đã có phiên bản mới của Google Chrome và phiên bản này nhanh hơn bao giờ hết.</translation>
<translation id="4728575227883772061">Không cài đặt được do lỗi chưa xác định. Nếu Google Chrome hiện đang chạy, vui lòng đóng Google Chrome và thử lại.</translation>
<translation id="3080151273017101988">Tiếp tục chạy các ứng dụng nền khi Google Chrome đóng</translation>
<translation id="4149882025268051530">Trình cài đặt không thể giải nén lưu trữ được. Vui lòng tải xuống lại Google Chrome.</translation>
<translation id="6989339256997917931">Google Chrome đã được cập nhật, nhưng bạn đã không sử dụng chương trình này ít nhất 30 ngày.</translation>
<translation id="5744005218040929396">Tiện ích của Google Chrome</translation>
<translation id="4343226815564935778">Thư mục cài đặt Google Chrome dường như đang được dùng. Hãy khởi động lại máy tính của bạn và thử lại.</translation>
<translation id="8227755444512189073">Google Chrome cần khởi chạy ứng dụng ngoài để xử lý các liên kết <ph name="SCHEME"/>. Liên kết được yêu cầu là <ph name="PROTOLINK"/>.</translation>
<translation id="8290100596633877290">Rất tiếc! Google Chrome đã xảy ra lỗi. Khởi chạy lại ngay bây giờ?</translation>
<translation id="1281036569101707544"><ph name="TERMS_OF_SERVICE_LINK"/> của Google Chrome</translation>
<translation id="3487814320513494737">Trang tab mới của Chrome đã được lập mô hình lại. Chuyển đổi giữa các phần bằng cách nhấp vào các nhãn này. Chrome sẽ ghi nhớ tùy chọn của bạn cho lần tiếp theo.</translation>
<translation id="1697213158865901863">Google Chrome Frame</translation>
<translation id="2653935705142821164">Trình kết xuất của Chrome</translation>
<translation id="8446794773162156990">Google Chrome hoạt động không đúng</translation>
<translation id="3889417619312448367">Gỡ cài đặt Google Chrome</translation>
<translation id="6169866489629082767"><ph name="PAGE_TITLE"/> - Google Chrome</translation>
<translation id="3089968997497233615">Đã có phiên bản Google Chrome mới và an toàn hơn.</translation>
<translation id="5037239767309817516">Hãy đóng tất cả các cửa sổ Google Chrome và khởi chạy lại Google Chrome để thay đổi này có hiệu lực.</translation>
<translation id="7451721381978275812">Đối số không hợp lệ. Không thể cài đặt Google Chrome Frame ở chế độ sẵn sàng nếu như không đồng thời cài Google Chrome.</translation>
<translation id="4585888816441913908">Máy tính này đã có phiên bản mới hơn của Google Chrome và Google Chrome Frame. Nếu phần mềm này không hoạt động, vui lòng gỡ cài đặt cả Google Chrome và Google Chrome Frame rồi thử lại.</translation>
<translation id="6368958679917195344">Chrome OS trở nên khả thi là nhờ <ph name="BEGIN_LINK_CROS_OSS"/>phần mềm nguồn mở<ph name="END_LINK_CROS_OSS"/> bổ sung.</translation>
<translation id="4357846314885556934">Google Chrome Hoạt động không đúng</translation>
<translation id="4561681684759837226"><ph name="PAGE_TITLE"/></translation>
<translation id="4331809312908958774">Hệ điều hành Chrome</translation>
<translation id="1195935957447623558">GoogleChrome không tắt đúng cách. Để mở lại trang bạn đã mở, hãy nhấp vào Khôi phục.</translation>
<translation id="2580411288591421699">Không thể cài đặt phiên bản Google Chrome giống với phiên bản hiện đang chạy. Vui lòng đóng Google Chrome và thử lại.</translation>
<translation id="7747138024166251722">Trình cài đặt không thể tạo thư mục tạm thời. Vui lòng kiểm tra dung lượng ổ đĩa còn trống và quyền cài đặt phần mềm.</translation>
<translation id="6009537148180854585">Bạn đã cố truy cập &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN"/>&lt;/strong&gt;, nhưng chứng chỉ mà máy chủ xuất trình có lỗi. Google Chrome không thể sử dụng chứng chỉ có lỗi và không thể xác nhận nhận diện của trang web mà bạn đã cố kết nối. Kết nối không an toàn và bạn không nên tiếp tục.</translation>
<translation id="8738921060445980047">Phiên bản không xác định.</translation>
<translation id="2485422356828889247">Gỡ cài đặt</translation>
<translation id="2748463065602559597">Bạn đang xem trang Google Chrome an toàn.</translation>
<translation id="3324235665723428530">Không thể sử dụng hồ sơ của bạn vì hồ sơ được tạo từ phiên bản Google Chrome mới.\n\nMột số tính năng có thể không có sẵn. Vui lòng xác định thư mục hồ sơ khác hoặc sử dụng phiên bản Google Chrome mới.</translation>
<translation id="9073088951656332330">Không tìm thấy cài đặt Google Chrome hoặc Google Chrome Frame để cập nhật.</translation>
<translation id="1759842336958782510">Chrome</translation>
<translation id="911206726377975832">Bạn cũng muốn xoá dữ liệu duyệt web của mình?</translation>
<translation id="2044287590254833138">Thanh công cụ Google Chrome</translation>
<translation id="5074344184765391290">Máy chủ lưu trữ Trình cắm của Chrome</translation>
<translation id="6481075104394517441">Bạn đã cố truy cập vào &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN"/>&lt;/strong&gt;, nhưng máy chủ xuất trình chứng chỉ chưa có hiệu lực. Không có thông tin nào cho biết chứng chỉ đáng tin cậy. Google Chrome không thể bảo đảm chắn chắn rằng bạn đang liên lạc với &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN2"/>&lt;/strong&gt; và không phải là kẻ tấn công. Bạn nên chắc chắn cài đặt chính xác đồng hồ và múi giờ trên máy tính của mình. Nếu không đúng, bạn nên chỉnh sửa lại bất kỳ lỗi nào và làm mới trang đó. Nếu các cài đặt là đúng, bạn không nên tiếp tục.</translation>
<translation id="8862326446509486874">Bạn không có quyền thích hợp để cài đặt cấp hệ thống. Thử chạy lại trình cài đặt với vai trò Quản trị viên.</translation>
<translation id="595871952790078940">Tiện ích của Chrome</translation>
<translation id="2874156562296220396">Google Chrome được xây dựng bằng dự án nguồn mở <ph name="BEGIN_LINK_CHROMIUM"/>Chromium<ph name="END_LINK_CHROMIUM"/><ph name="BEGIN_LINK_OSS"/>phần mềm nguồn mở<ph name="END_LINK_OSS"/> khác.</translation>
<translation id="3847841918622877581">Google Chrome có thể sử dụng dịch vụ web để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.</translation>
<translation id="7436949144778751379">Google Chrome yêu cầu Windows XP hoặc phiên bản mới hơn. Một số tính năng không thể hoạt động.</translation>
<translation id="7100330187273168372">Google Chrome không thể đọc và ghi lên thư mục dữ liệu:\n\n<ph name="USER_DATA_DIRECTORY"/></translation>
<translation id="7938170099933661772">Google Chrome không thể hiển thị xem trước bản in khi trình xem PDF được tích hợp sẵn bị tắt. Để xem bản xem trước, vui lòng truy cập <ph name="BEGIN_LINK"/>$1<ph name="END_LINK"/>, bật &quot;Trình xem PDF trên Chrome&quot; và thử lại.</translation>
<translation id="6757767188268205357">Đừng hỏi lại</translation>
<translation id="2290095356545025170">Bạn có chắc chắn muốn gỡ cài đặt Google Chrome không?</translation>
<translation id="1243097286641060337">Không thể cập nhật Google Chrome hoặc Google Chrome Frame trên tài khoản có cài đặt Chính sách nhóm của Google Update không nhất quán. Sử dụng Trình chỉnh sửa chính sách nhóm để đặt chính sách cập nhật ghi đè ứng dụng Google Chrome Binaries và thử lại.</translation>
<translation id="6087062680442281307">Google Chrome là một trình duyệt web chạy các trang web và ứng dụng với tốc độ cực nhanh. Trình duyệt này nhanh, ổn định và dễ sử dụng. Duyệt web an toàn hơn với tính năng ngăn chặn phần mềm độc hại và lừa đảo được tích hợp vào Google Chrome.</translation>
<translation id="5941830788786076944">Chọn Google Chrome làm trình duyệt mặc định</translation>
<translation id="4990567037958725628">Google Chrome Canary</translation>
<translation id="4561051373932531560">Google Chrome cho phép bạn nhấp vào số điện thoại trên web và gọi tới số đó bằng Skype!</translation>
<translation id="3612333635265770873">Một mô-đun có cùng tên đã được xác định là xung đột với Google Chrome.</translation>
<translation id="2679385451463308372">In bằng hộp thoại hệ thống...</translation>
<translation id="5947389362804196214">Không thể đọc tùy chọn của bạn.\n\nMột số tính năng có thể không khả dụng và thay đổi cho tùy chọn của bạn sẽ không được lưu.</translation>
<translation id="6650142020817594541">Trang web này khuyến nghị Google Chrome Frame (đã được cài đặt).</translation>
<translation id="4127951844153999091">Trong trường hợp này, địa chỉ được liệt kê trong chứng chỉ không phù hợp với địa chỉ của trang web mà trình duyệt của bạn cố truy cập. Một nguyên nhân có thể xảy ra là giao tiếp của bạn đang bị kẻ tấn công, người đang xuất trình chứng chỉ cho trang web khác, chặn lại và gây ra lỗi không khớp. Một nguyên nhân khác có thể là do máy chủ được thiết lập để trả về cùng một chứng chỉ cho nhiều trang web, kể cả trang web mà bạn cố truy cập, mặc dù chứng chỉ đó không có giá trị cho tất cả trang web đó. Google Chrome có thể chắc chắn rằng bạn đã truy cập &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN2"/>&lt;/strong&gt;, nhưng không thể xác minh đó là trang web tương tự như &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN"/>&lt;/strong&gt; mà bạn dự định truy cập. Nếu bạn tiếp tục, Chrome sẽ không kiểm tra thêm bất kỳ sự không phù hợp về tên nào nữa. Nói chung, bạn không nên tiếp tục truy cập trang web.</translation>
<translation id="2712549016134575851">Đã phát hiện thấy xung đột với một ứng dụng đã cài đặt khác.</translation>
<translation id="5577648424992741236">Máy tính này đã có phiên bản Google Chrome Frame mới hơn. Nếu phần mềm hiện không hoạt động, vui lòng gỡ cài đặt Google Chrome Frame và thử lại.</translation>
<translation id="7018032895891496381">Google Chrome sử dụng công cụ tìm kiếm mặc định của bạn, hiện đang được đặt là <ph name="PAGE_TITLE"/>. Bạn có muốn giữ công cụ tìm kiếm mặc định của mình không?</translation>
<translation id="7161904924553537242">Chào mừng bạn đến với Google Chrome</translation>
<translation id="8669527147644353129">Trình trợ giúp của Google Chrome</translation>
<translation id="1399397803214730675">Máy tính này đã có phiên bản Google Chrome mới hơn. Nếu phần mềm hiện không hoạt động, vui lòng gỡ cài đặt Google Chrome và thử lại.</translation>
<translation id="3444832043240812445">Trang này chỉ hiển thị thông tin về các sự cố gần đây của bạn nếu bạn <ph name="BEGIN_LINK"/>bật báo cáo sự cố<ph name="END_LINK"/>.</translation>
<translation id="8614913330719544658">Google Chrome không hồi đáp. Khởi chạy lại ngay bây giờ?</translation>
<translation id="2681064822612051220">Đã phát hiện cài đặt Google Chrome xung đột trên hệ thống. Vui lòng gỡ cài đặt và thử lại.</translation>
<translation id="5318056482164160049">Máy chủ lưu trữ Trình cắm của Google Chrome</translation>
<translation id="6126631249883707068">Bạn có muốn Google Chrome lưu mật khẩu không?</translation>
<translation id="5046764976540625289">Thoát khỏi Chrome</translation>
<translation id="2925521875688282191">Hãy đăng xuất khỏi Chrome OS và đăng nhập lại để thay đổi này có hiệu lực.</translation>
<translation id="9039578207253536065">Google Chrome Worker</translation>
<translation id="9171640504251796339">http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=<ph name="GRITLANGCODE_1"/>&amp;answer=161796</translation>
<translation id="8865765905101981392">Trình duyệt Internet</translation>
<translation id="8776515774046280928">Google Chrome đã được cài đặt và khả dụng cho tất cả người dùng máy tính này. Nếu bạn muốn cài đặt Google Chrome ở cấp độ người dùng, trước tiên bạn phải gỡ cài đặt phiên bản cấp hệ thống đã được quản trị viên cài đặt.</translation>
<translation id="2189123953385179981">Hệ điều hành Google ChromeOS không hỗ trợ khởi chạy ứng dụng ngoài để xử lý các liên kết <ph name="SCHEME"/>. Liên kết được yêu cầu là <ph name="PROTOLINK"/>.</translation>
<translation id="8205111949707227942">Tùy chọn: Giúp cải thiện Hệ điều hành Chrome bằng cách tự động gửi về Google thống kê sử dụng và báo cáo sự cố.</translation>
<translation id="7196020411877309443">Tại sao tôi nhìn thấy thông báo này?</translation>
<translation id="2769762047821873045">Google Chrome không phải là trình duyệt mặc định của bạn.</translation>
<translation id="7825851276765848807">Không thể cài đặt do lỗi không xác định. Hãy tải xuống lại Google Chrome.</translation>
<translation id="3335672657969596251">Google Chrome không hỗ trợ <ph name="OS_NAME"/>.</translation>
<translation id="5334545119300433702">Mô-đun này được xác định là xung đột với Google Chrome.</translation>
<translation id="3360895254066713204">Trình trợ giúp của Chrome</translation>
<translation id="1001534784610492198">Lưu trữ trình cài đặt bị lỗi hoặc không hợp lệ. Vui lòng tải xuống lại Google Chrome.</translation>
<translation id="6626317981028933585">Thật đáng tiếc, cài đặt Mozilla Firefox của bạn không có sẵn khi trình duyệt đang chạy. Để nhập những cài đặt đó vào Google Chrome, hãy lưu công việc của bạn và đóng tất cả cửa sổ Firefox. Sau đó, nhấp Tiếp tục.</translation>
<translation id="8540666473246803645">Google Chrome</translation>
<translation id="3419750618886995598">Cập nhật Chrome Frame.</translation>
<translation id="6049075767726609708">Quản trị viên đã cài đặt Google Chrome trên hệ thống này và Google Chrome khả dụng cho tất cả người dùng. Ngay bây giờ, Google Chrome cấp hệ thống sẽ thay thế cài đặt cấp người dùng của bạn.</translation>
<translation id="7123348595797445166">Hãy dùng thử (đã được cài đặt)</translation>
<translation id="3870154837782082782">Google Inc.</translation>
<translation id="9189723490960700326">Bạn đã cố truy cập vào &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN"/>&lt;/strong&gt;, nhưng máy chủ xuất trình chứng chỉ đã hết hạn. Không có thông tin nào chứng tỏ chứng chỉ bị thay đổi từ khi hết hạn. Điều này có nghĩa là Google Chrome không thể bảo đảm rằng bạn đang liên lạc với &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN2"/>&lt;/strong&gt; và bạn không phải là kẻ tấn công. Bạn không nên tiếp tục.</translation>
<translation id="7106741999175697885">Trình quản lý Tác vụ - Google Chrome</translation>
<translation id="8449380764213232436">Hiện tại, Google Chrome đang nhập các mục sau từ <ph name="BROWSER_COMPONENT"/>:</translation>
<translation id="852884188147941900">Chrome Worker</translation>
<translation id="3396977131400919238">Đã xảy ra lỗi hệ điều hành trong quá trình cài đặt. Vui lòng tải xuống lại Google Chrome.</translation>
<translation id="5495581687705680288">Mô-đun được tải vào Google Chrome</translation>
<translation id="3586272666307004550">Bản quyền © 2006-2011 Google Inc. Mọi quyền được bảo lưu.</translation>
<translation id="1144950271450340860">Bạn đã truy cập &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN"/>&lt;/strong&gt;, nhưng máy chủ xuất trình chứng chỉ của một tổ chức không được hệ điều hành của máy tính tin cậy. Điều này có nghĩa là máy chủ đã tạo giấy uỷ nhiệm bảo mật của riêng nó và Google Chrome không thể dựa vào đó để có được thông tin nhận dạng, hoặc có thể kẻ tấn công đang cố ngăn chặn việc liên lạc của bạn. Bạn không nên tiếp tục, &lt;strong&gt;đặc biệt&lt;/strong&gt; nếu trước đây bạn chưa từng thấy cảnh báo này trên trang web này.</translation>
</translationbundle>