blob: 150881ee92a5d1e5731712648c149d4656387d6c [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="LTR">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>Google Chrome Servicevilkår</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
</style>
<script type="text/javascript">
function carry_tracking(obj) {
var s = '(\\?.*)';
var regex = new RegExp(s);
var results = regex.exec(window.location.href);
if (results != null) {
obj.href = obj.href + results[1];
} else {
s2 = 'intl/([^/]*)';
regex2 = new RegExp(s2);
results2 = regex2.exec(window.location.href);
if (results2 != null) {
obj.href = obj.href + '?hl=' + results2[1];
}
}
}
</script></head>
<body>
<h2>Google Chrome Servicevilkår</h2>
<p>Disse Servicevilkår gælder for den version af Google Chrome, der indeholder eksekverbar kode. Kildekode til Google Chrome kan hentes gratis under open source-licensaftaler på http://code.google.com/chromium/terms.html.</p>
<p><strong>1. Dit forhold til Google</strong></p>
<p>1.1 Din anvendelse af Googles produkter, software, tjenester og websteder (i det følgende samlet betegnet som "Tjenester", undtaget tjenester, der stilles til rådighed for dig af Google i henhold til særlig skriftlig aftale), er underlagt vilkårene i en juridisk aftale mellem dig og Google. "Google" betyder Google Inc., der har hovedkvarter på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dette dokument beskriver opbygningen af aftalen og nogle af aftalens vilkår.</p>
<p>1.2 Medmindre andet aftales skriftligt med Google, omfatter din aftale med Google altid som minimum de vilkår og betingelser, der fremgår af dette dokument. Disse betegnes i det følgende som "Generelle vilkår". Open source-softwarelicenser til Google Chrome-kildekode udgør separate skriftlige aftaler. I den begrænsede udstrækning, hvor open source-softwarelicenserne udtrykkeligt tilsidesætter disse Generelle vilkår, er open source-licenserne gældende for din aftale med Google mht. brugen af Google Chrome eller specifikke inkluderede komponenter af Google Chrome.</p>
<p>1.3 Din aftale med Google omfatter også nedenstående vilkår i de yderligere servicevilkår for Google Chrome samt alle juridiske meddelelser, der gælder for tjenesterne ud over de generelle vilkår. Alle disse betegnes i det følgende som "Yderligere vilkår". Hvor Yderligere vilkår gælder for en Tjeneste, kan du læse disse vilkår enten i eller via din brug af Tjenesten.</p>
<p>1.4 De Generelle vilkår udgør sammen med de Yderligere vilkår en juridisk bindende aftale mellem dig og Google vedrørende din brug af Tjenesterne. Det er vigtigt, at du gennemlæser vilkårene omhyggeligt. Denne juridiske aftale betegnes i det følgende samlet som "Vilkårene".</p>
<p>1.5 Hvis der er uoverensstemmelser mellem de Yderligere vilkår og de Generelle vilkår, har de Yderligere vilkår forrang i forhold til den pågældende Tjeneste.</p>
<p><strong>2. Accept af Vilkårene</strong></p>
<p>2.1 Før du kan bruge Tjenesterne, skal du først acceptere Vilkårene. Hvis du ikke accepterer Vilkårene, kan du ikke anvende Tjenesterne.</p>
<p>2.2 Du kan acceptere Vilkårene ved at:</p>
<p>(A) klikke for at acceptere eller bekræfte Vilkårene, hvis Google giver dig denne mulighed i brugergrænsefladen for en Tjeneste, eller</p>
<p>(B) anvende Tjenesterne. I dette tilfælde forstår og accepterer du, at Google opfatter din anvendelse af Tjenesten som en accept af Vilkårene fra dette tidspunkt og fremefter.</p>
<p><strong>3. Vilkårenes sprogversioner</strong></p>
<p>3.1 Hvis Google har forsynet dig med en oversættelse af den engelske sprogversion af Vilkårene, accepterer du, at oversættelsen udelukkende gives som en hjælp til dig, og at de engelske sprogversioner af Vilkårene bestemmer dit forhold til Google.</p>
<p>3.2 Hvis der er uoverensstemmelse mellem den engelske version af Vilkårene og en oversættelse, har den engelske version forrang.</p>
<p><strong>4. Googles levering af Tjenesterne</strong></p>
<p>4.1 Google har datterselskaber og affilierede foretagender i hele verden ("Datterselskaber og affilierede foretagender"). Disse virksomheder leverer nogle gange Tjenesterne til dig på Googles vegne. Du anerkender og accepterer, at Datterselskaber og affilierede foretagender er berettigede til at levere Tjenesterne til dig.</p>
<p>4.2 Google innoverer løbende for at give brugerne den bedst mulige oplevelse. Du anerkender og accepterer, at formen og arten af de Tjenester, Google leverer, til enhver tid kan ændres uden forudgående varsel til dig.</p>
<p>4.3 Som en del af denne løbende udvikling anerkender og accepterer du, at Google efter eget skøn kan standse (permanent eller midlertidigt) leveringen af tjenesterne (eller enhver funktion indeholdt i tjenesterne) til dig, eller til brugere generelt uden forudgående varsel til dig. Du kan til enhver tid ophøre med at bruge Tjenesterne. Du behøver ikke specifikt at underrette Google, når du ophører med at bruge Tjenesterne.</p>
<p>4.4 Du anerkender og accepterer, at hvis Google deaktiverer adgang til din konto, vil du muligvis være forhindret i at få adgang til Tjenesterne, dine kontooplysninger, alle filer eller andet indhold, som findes på din konto.</p>
<p><strong>5. Din brug af Tjenesterne</strong></p>
<p>5.1 Du accepterer kun at anvende Tjenesterne til formål, der er tilladt i henhold til (a) Vilkårene og (b) gældende lovgivning, forordninger eller generelt accepterede fremgangsmåder eller retningslinjer i de relevante jurisdiktioner (herunder love om eksport af data eller software til og fra USA eller andre relevante lande).</p>
<p>5.2 Du indvilliger i ikke at deltage i nogen aktivitet, der påvirker eller afbryder tjenesterne (eller de servere og netværk, der er forbundet med tjenesterne).</p>
<p>5.3 Medmindre du specifikt har fået tilladelse til det i en separat aftale med Google, indvilliger du i ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, forhandle eller videresælge Tjenesterne uanset formål.</p>
<p>5.4 Du accepterer, at du er eneansvarlig (og at Google intet ansvar har over for dig eller tredjepart) for ethvert brud på dine forpligtelser i henhold til Vilkårene og for konsekvenserne af et sådant brud (herunder ethvert tab eller enhver skade, Google måtte pådrage sig).</p>
<p><strong>6. Dine personlige oplysninger og beskyttelsen af disse</strong></p>
<p>6.1 Oplysninger om Googles databeskyttelsesmetoder finder du i Googles politik til beskyttelse af personlige oplysninger på http://www.google.com/privacy.html og på http://www.google.com/chrome/intl/da/privacy.html. Denne politik forklarer, hvordan Google behandler og beskytter dine personlige oplysninger, når du bruger Tjenesterne.</p>
<p>6.2 Du accepterer, at dine data må anvendes i overensstemmelse med Googles politikker til beskyttelse af personlige oplysninger.</p>
<p><strong>7. Indhold i Tjenesterne</strong></p>
<p>7.1 Du forstår, at ansvaret for alle oplysninger (f.eks. datafiler, skrevet tekst, computersoftware, musik, lydfiler eller andre lyde, fotos, videoer eller andre billeder), du får adgang til som en del af eller via din brug af Tjenesterne, bæres af den person, som indholdet kommer fra. Alle sådanne oplysninger betegnes i det følgende samlet som "Indhold".</p>
<p>7.2 Du skal være opmærksom på, at Indhold, der præsenteres for dig som en del af Tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, annoncer i Tjenesterne og sponsoreret Indhold i Tjenesterne, muligvis er beskyttet af immaterielle rettigheder, som tilhører de sponsorer eller annoncører, der leverer dette Indhold til Google (eller af andre personer eller virksomheder på deres vegne). Du må ikke, hverken helt eller delvist, modificere, udleje, lease, udlåne, sælge, distribuere eller oprette afledte værker baseret på dette Indhold, medmindre du specifikt har fået tilladelse til dette af Google eller af ejerne af det pågældende Indhold i separat skriftlig aftale.</p>
<p>7.3 Google forbeholder sig retten til (men er ikke forpligtet til) på forhånd at gennemgå, gennemse, markere, filtrere, ændre, nægte eller fjerne ethvert Indhold fra enhver Tjeneste. I forbindelse med visse Tjenester kan Google levere værktøjer til at bortfiltrere seksuelt indhold. Disse værktøjer omfatter SafeSearch-indstillingerne (se http://www.google.dk/help/customize.html#safe). Der findes desuden tjenester og software i handelen, som kan begrænse adgangen til materiale, der kan forekomme stødende.</p>
<p>7.4 Du forstår, at ved at bruge Tjenesterne kan du blive udsat for Indhold, du muligvis finder anstødeligt, uanstændigt eller krænkende, og at du i den forbindelse bruger Tjenesterne på eget ansvar.</p>
<p>7.5 Du accepterer, at du er eneansvarlig (og at Google intet ansvar har over for dig eller tredjepart) for ethvert Indhold, du opretter, overfører eller viser, mens du bruger Tjenesterne, og for konsekvenserne af en sådan handling (herunder ethvert tab eller enhver skade, Google måtte pådrage sig).</p>
<p><strong>8. Ejendomsret</strong></p>
<p>8.1 Du anerkender og accepterer, at Google (eller Googles licensgivere) ejer enhver rettighed, ejendomsret og interesse i og til Tjenesterne, herunder alle immaterielle rettigheder til Tjenesterne (uanset om disse rettigheder er registrerede eller ej, og uanset hvor i verden disse rettigheder eksisterer).</p>
<p>8.2 Medmindre du har aftalt andet skriftligt med Google, giver intet i Vilkårene dig ret til at bruge Googles varemærkenavne, varemærker, servicemærker, logoer, domænenavne og andre karakteristiske varemærketræk.</p>
<p>8.3 Hvis du har fået udtrykkelig tilladelse til at bruge et af disse varemærketræk i separat skriftlig aftale med Google, accepterer du, at din brug af sådanne træk skal være i overensstemmelse med den pågældende aftale, alle relevante bestemmelser i Vilkårene og Googles retningslinjer for anvendelse af varemærketræk, som disse til enhver tid måtte være opdateret. Disse retningslinjer kan ses online på http://www.google.dk/permissions/guidelines.html (eller en anden sådan webadresse, der oplyses af Google).</p>
<p>9.4 Google anerkender og accepterer, at selskabet ikke får nogen ret, krav eller interesse fra dig (eller dine licensgivere) i forbindelse med disse Vilkår i eller til Indhold, du sender, overfører eller viser på eller gennem Tjenesterne, herunder immaterielle rettigheder til Indholdet (uanset om disse rettigheder er registrerede eller ej, og uanset hvor i verden disse rettigheder eksisterer). Medmindre du har aftalt andet skriftligt med Google, accepterer du, at du er ansvarlig for at beskytte og håndhæve disse rettigheder, og at Google ikke er forpligtet til at gøre dette på dine vegne.</p>
<p>8.5 Du accepterer, at du ikke må fjerne, skjule eller forandre ejendomsretlige meddelelser (herunder meddelelser om ophavsret og varemærker), der er føjet til eller indeholdt i Tjenesterne.</p>
<p>8.6 Medmindre du har fået udtrykkelig, skriftlig tilladelse til det af Google, bekræfter du, at du under brugen af Tjenesterne ikke vil bruge varemærker, servicemærker, varemærkenavne eller logoer tilhørende en virksomhed eller organisation, som på nogen måde kan skabe tilsigtet eller utilsigtet forvirring omkring ejeren af eller den autoriserede bruger af sådanne mærker, navne eller logoer.</p>
<p><strong>9. Licens fra Google</strong></p>
<p>9.1 Google giver dig en personlig, global, gratis og ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overdrages, til at bruge Softwaren, der leveres til dig af Google, som en del af Tjenesterne, som de er leveret til dig af Google (i det følgende kaldet "Softwaren"). Formålet med licensen er alene at sætte dig i stand til at bruge og udnytte fordelene ved Tjenesterne, som de leveres af Google, og på den måde, det er tilladt i henhold til Vilkårene.</p>
<p>9.2 I henhold til afsnit 1.2 må du ikke (og du må ikke give andre tilladelse til at) kopiere, modificere, oprette afledte værker af, foretage reverse engineering, foretage dekompilering eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden af Softwaren eller en del deraf, medmindre en sådan handling er udtrykkeligt tilladt eller påkrævet i henhold til lovgivningen, eller Google har givet dig udtrykkelig skriftlig tilladelse dertil.</p>
<p>9.3 I henhold til afsnit 1.2, medmindre Google har givet dig udtrykkelig skriftlig tilladelse til at gøre det, må du ikke overdrage (eller give underlicens til) dine rettigheder til at bruge Softwaren, stille sikkerhed i dine rettigheder til at bruge Softwaren eller på anden måde overdrage en del af dine rettigheder til at bruge Softwaren.</p>
<p><strong>10. Indholdslicens fra dig</strong></p>
<p>10.1 Du beholder ophavsret og alle andre rettigheder, du allerede har til det indhold, du indgiver, sender eller viser på eller gennem Tjenesterne.</p>
<p><strong>11. Softwareopdateringer</strong></p>
<p>11.1 Den Software, du bruger, kan automatisk downloade og installere opdateringer fra tid til anden fra Google. Formålet med disse opdateringer er at forbedre, udvide eller videreudvikle Tjenesterne og kan f.eks. være fejlrettelser, forbedrede funktioner, nye softwaremoduler og helt nye versioner. Du accepterer, at du vil modtage sådanne opdateringer (og tillade, at Google leverer disse til dig) som en del af din brug af Tjenesterne.</p>
<p><strong>12. Afbrydelse af dit forhold til Google</strong></p>
<p>12.1 Vilkårene gælder, indtil de opsiges af dig eller Google i henhold til bestemmelserne nedenfor.</p>
<p>12.2 Google kan til enhver tid opsige denne juridiske aftale med dig, hvis:</p>
<p>(A) du har overtrådt en bestemmelse i Vilkårene (eller har handlet på en måde, som tydeligt viser, at du har til hensigt at gøre det, eller at du ikke kan overholde bestemmelserne i Vilkårene), eller</p>
<p>(B) det kræves af Google i henhold til lovgivningen (f.eks. hvis leveringen af Tjenester til dig er eller bliver ulovlig), eller</p>
<p>(C) den partner, med hvem Google har tilbudt Tjenesterne til dig, har afbrudt sit forhold til Google eller er ophørt med at tilbyde Tjenesterne til dig, eller</p>
<p>(D) Google er i gang med at ophøre med at levere Tjenesterne til brugere i det land, du har bopæl i, eller hvorfra du bruger Tjenesten, eller</p>
<p>(E) Googles levering af Tjenesterne til dig, efter Googles mening, ikke længere er kommercielt bæredygtig.</p>
<p>12.3 Intet i dette afsnit påvirker Googles rettigheder med hensyn til levering af Tjenester i henhold til afsnit 4 i Vilkårene.</p>
<p>12.4 Når disse Vilkår bringes til ophør, skal alle de juridiske rettigheder og forpligtelser, som du og Google har nydt gavn af eller været underlagt (eller som er opstået, mens Vilkårene har været i kraft), eller som udtrykkeligt gælder på ubestemt tid, være uberørte af dette ophør, og bestemmelserne i afsnit 19.7 skal fortsat gælde for sådanne rettigheder og forpligtelser på ubestemt tid.</p>
<p><strong>13. FRASKRIVELSE AF GARANTI</strong></p>
<p>13.1 INTET I DISSE VILKÅR, HERUNDER AFSNIT 13 OG 14, SKAL UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE GOOGLES GARANTI ELLER ANSVAR FOR TAB, SOM IKKE KAN FRASKRIVES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE FRASKRIVELSE AF VISSE GARANTIER ELLER BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVELSE AF ANSVAR FOR SKADE FORÅRSAGET AF UAGTSOMHED, KONTRAKTBRUD ELLER BRUD PÅ STILTIENDE VILKÅR ELLER ERSTATNING FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. KUN DE BEGRÆNSNINGER, DER ER TILLADT I DIN JURISDIKTION, FINDER DERFOR ANVENDELSE FOR DIG, OG VORES ANSVAR ER BEGRÆNSET I DET OMFANG, DET MAKSIMALT ER TILLADT I HENHOLD TIL LOVEN.</p>
<p>13.2 DU ANERKENDER OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT DIN ANVENDELSE AF TJENESTERNE SKER PÅ DIN EGEN RISIKO, OG AT TJENESTERNE LEVERES, "SOM DE ER" OG "FOREFINDES".</p>
<p>13.3 GOOGLE, DETS DATTERSELSKABER OG AFFILIEREDE FORETAGENDER OG DETS LICENSGIVERE ERKLÆRER ELLER GARANTERER NAVNLIG IKKE, AT:</p>
<p>(A) DIN BRUG AF TJENESTERNE VIL OPFYLDE DINE KRAV,</p>
<p>(B) DIN BRUG AF TJENESTERNE VIL VÆRE UAFBRUDT, RETTIDIG, SIKKER ELLER FRI FOR FEJL,</p>
<p>(C) ALLE OPLYSNINGER, DU INDHENTER SOM RESULTAT AF DIN BRUG AF TJENESTERNE, VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE, OG</p>
<p>(D) AT FEJL I DRIFTEN ELLER FUNKTIONALITETEN AF SOFTWARE, DER LEVERES TIL DIG SOM EN DEL AF TJENESTERNE, VIL BLIVE RETTET.</p>
<p>13.4 DOWNLOAD ELLER HENTNING AF MATERIALE GENNEM ANVENDELSE AF TJENESTERNE SKER EFTER DIT EGET SKØN OG FOR DIN EGEN RISIKO, OG DU ER ALENE ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER EN ANDEN ENHED ELLER TAB AF DATA SOM FØLGE AF DOWNLOAD AF SÅDANT MATERIALE.</p>
<p>13.5 RÅD ELLER OPLYSNINGER, HERUNDER BÅDE MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE, SOM DU INDHENTER FRA GOOGLE ELLER VIA ELLER FRA TJENESTERNE, UDGØR PÅ INGEN MÅDE NOGEN GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER ANFØRT I VILKÅRENE.</p>
<p>13.6 GOOGLE FRALÆGGER SIG ENDVIDERE ETHVERT ANSVAR FOR UDTRYKKELIGE, STILTIENDE OG LOVPLIGTIGE GARANTIER OG BETINGELSER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE AF OPHAVSRETTIGHEDER.</p>
<p><strong>14. BEGRÆNSNING AF ANSVAR </strong></p>
<p>14.1 MED FORBEHOLD AF DEN GENERELLE BESTEMMELSE I AFSNIT 13.1 OVENFOR ANERKENDER OG ACCEPTERER DU UDTRYKKELIGT, AT GOOGLE, DETS DATTERSELSKABER OG AFFILIEREDE FORETAGENDER OG DETS LICENSGIVERE IKKE KAN DRAGES TIL ANSVAR OVER FOR DIG FOR:</p>
<p>(A) DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, HÆNDELIGE ELLER SÆRLIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER KONKRETE SKADER, DU MÅTTE PÅDRAGE DIG, UANSET ÅRSAG OG ANSVARSGRUNDLAG. HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF OVERSKUD (BÅDE DIREKTE OG INDIREKTE), TAB AF GOODWILL ELLER FORRETNINGSMÆSSIGT OMDØMME ELLER TAB AF DATA, SOM DU MÅTTE LIDE, OMKOSTNINGER VED FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER ELLER ANDRE UHÅNDGRIBELIGE TAB.</p>
<p>(B) TAB ELLER SKADE, DU MÅTTE PÅDRAGE DIG, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADE SOM FØLGE AF:</p>
<p>(I) DIN TILLID TIL UDFØRLIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN ELLER EKSISTENSEN AF ANNONCERING ELLER SOM FØLGE AF ET FORHOLD ELLER TRANSAKTIONER MELLEM DIG OG EN ANNONCØR ELLER SPONSOR, HVIS ANNONCER VISES PÅ TJENESTERNE.</p>
<p>(II) ALLE ÆNDRINGER, SOM GOOGLE FORETAGER I TJENESTERNE, ELLER PERMANENT ELLER MIDLERTIDIGT OPHØR I LEVERINGEN AF TJENESTERNE (ELLER EN FUNKTION I TJENESTERNE).</p>
<p>(III) SLETNING, BESKADIGELSE ELLER MANGLENDE LAGRING AF INDHOLD OG ANDRE KOMMUNIKATIONSDATA, DER VEDLIGEHOLDES ELLER SENDES AF ELLER GENNEM DIN BRUG AF TJENESTERNE.</p>
<p>(IV) DIN MANGLENDE LEVERING AF NØJAGTIGE KONTOOPLYSNINGER TIL GOOGLE.</p>
<p>(V) DIN MANGLENDE SIKRING OG HEMMELIGHOLDELSE AF DIN ADGANGSKODE OG DINE KONTOOPLYSNINGER.</p>
<p>14.2 BEGRÆNSNINGERNE AF GOOGLES ANSVAR OVER FOR DIG I AFSNIT 14.1 OVENFOR GÆLDER, UANSET OM GOOGLE HAR FÅET MEDDELELSE OM ELLER SKULLE HAVE VÆRET BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR, AT SÅDANNE TAB VILLE OPSTÅ.</p>
<p><strong>15. Politikker vedrørende copyright og varemærker</strong></p>
<p>15.1 Det er Googles politik at reagere på meddelelser om påståede krænkelser af ophavsret i overensstemmelse med den gældende internationale lovgivning om ophavsret (herunder DMCA (Digital Millennium Copyright Act) i USA) og at annullere konti tilhørende personer, der gentagne gange overtræder bestemmelserne. Du kan finde en detaljeret udgave af Googles politik på http://www.google.dk/dmca.html.</p>
<p>15.2 Google har en procedure for klager over varemærker i forbindelse med Googles annonceringsvirksomhed. Flere oplysninger findes på http://www.google.dk/tm_complaint.html.</p>
<p><strong>16. Annoncer</strong></p>
<p>16.1 Nogle Tjenester understøttes af indtjening fra annoncer, og der kan vises annoncer eller reklamer. Disse annoncer kan være målrettet mod indholdet af de oplysninger, der er lagret på Tjenesterne, forespørgsler, der fremsættes via Tjenesterne, eller andre oplysninger.</p>
<p>16.2 Google kan uden særligt varsel til dig ændre måden, formen og omfanget for annoncering fra Google på Tjenesterne.</p>
<p>16.3 Til gengæld for, at Google giver dig adgang til at bruge Tjenesterne, accepterer du, at Google indsætter sådanne annoncer i Tjenesterne.</p>
<p><strong>17. Andet indhold</strong></p>
<p>17.1 Tjenesterne kan indeholde hyperlinks til andre websteder, andet indhold eller andre ressourcer. Google har ingen kontrol over de websteder eller ressourcer, der leveres af andre virksomheder eller personer end Google.</p>
<p>17.2 Du anerkender og accepterer, at Google ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne eksterne websteder eller ressourcer, og at Google ikke står bag annoncering, produkter eller andre materialer, der er tilgængelige fra sådanne websteder eller ressourcer.</p>
<p>17.3 Du anerkender og accepterer, at Google ikke er ansvarlig for tab eller skade, du måtte pådrage dig som følge af tilgængeligheden af disse eksterne websteder eller ressourcer, eller som følge af din tillid til udførligheden, nøjagtigheden eller eksistensen af annoncering, produkter eller andre materialer, der findes på eller er tilgængelige fra sådanne websteder eller ressourcer.</p>
<p><strong>18. Ændringer i Vilkårene</strong></p>
<p>18.1 Google kan til enhver tid ændre de Generelle vilkår eller de Yderligere vilkår. I tilfælde af sådanne ændringer stiller Google en ny version af de Generelle vilkår til rådighed på http://www.google.com/chrome/intl/da/eula_text.html, og eventuelle nye Yderligere vilkår stilles til rådighed for dig i eller gennem de berørte Tjenester.</p>
<p>18.2 Du forstår og accepterer, at Google opfatter din brug som en accept af de opdaterede Generelle vilkår eller Yderligere vilkår, hvis du bruger Tjenesterne efter den dato, hvor de Generelle vilkår eller de Yderligere vilkår blev ændret.</p>
<p><strong>19. Generelle juridiske vilkår</strong></p>
<p>19.1 Når du bruger Tjenesterne, kan du (som følge af eller i forbindelse med din brug af Tjenesterne) bruge en tjeneste eller downloade software eller købe varer, der leveres af en anden person eller virksomhed. Din brug af andre tjenester, anden software eller andre varer kan være underlagt separate vilkår mellem dig og den pågældende virksomhed eller person. Hvis det er tilfældet, påvirker Vilkårene ikke dit juridiske forhold til disse andre virksomheder eller enkeltpersoner.</p>
<p>19.2 Vilkårene udgør hele den juridiske aftale mellem dig og Google og regulerer din brug af Tjenesterne (men ikke tjenester, som Google evt. leverer til dig i henhold til separat skriftlig aftale). De erstatter fuldt ud alle tidligere aftaler mellem dig og Google med hensyn til Tjenesterne.</p>
<p>19.3 Du accepterer, at Google kan sende dig meddelelser, herunder meddelelser vedrørende ændringer i Vilkårene, pr. e-mail, almindelig post eller opslag på Tjenesterne.</p>
<p>19.4 Du accepterer, at Google ikke formelt giver afkald på selskabets rettigheder, og at disse rettigheder og retsmidler stadig er tilgængelige for Google, selvom Google ikke udøver eller håndhæver en juridisk ret eller et retsmiddel, der er anført i Vilkårene (eller som tildeles Google i henhold til den gældende lovgivning).</p>
<p>19.5 Hvis en domstol, som har jurisdiktion til at afgøre sagen, afgør, at en bestemmelse i disse Vilkår er ugyldig, fjernes den pågældende bestemmelse fra Vilkårene uden at berøre de øvrige Vilkår. De øvrige bestemmelser i Vilkårene er fortsat gyldige og kan håndhæves.</p>
<p>19.6 Du anerkender og accepterer, at hvert medlem af den gruppe af selskaber, som Google er moderselskab for, er begunstigede tredjeparter i henhold til Vilkårene, og at sådanne andre selskaber er berettigede til direkte at håndhæve og påberåbe sig enhver bestemmelse i Vilkårene, som tilfører dem fordele eller rettigheder. Ud over dette kan ingen anden person eller virksomhed være begunstiget tredjepart i henhold til Vilkårene.</p>
<p>19.7 Vilkårene og forholdet mellem dig og Google i henhold til Vilkårene er underlagt californisk ret uden hensyn til statens bestemmelser om konflikt mellem lovvalgsregler. Du og Google accepterer domstolene i Santa Clara County i Californien som eksklusiv jurisdiktion ved løsning af enhver juridisk tvist i forbindelse med Vilkårene. Uanset ovennævnte accepterer du, at Google kan anmode om påbud/forbud (eller tilsvarende retsmiddel med omgående virkning) i enhver jurisdiktion.</p>
<p><strong>20. Yderligere vilkår for udvidelser til Google Chrome</strong></p>
<p>20.1 Vilkårene i dette afsnit træder i kraft, hvis du installerer udvidelser til din kopi af Google Chrome. Udvidelser er små softwareprogrammer, der er udviklet af Google eller tredjeparter, der kan ændre og forbedre funktionaliteten i Google Chrome. Udvidelser kan have større muligheder for at få adgang til din browser eller din computer end almindelige websider, herunder muligheden for at læse og ændre dine personlige oplysninger.</p>
<p>20.2 Fra tid til anden kan Google Chrome søge hos eksterne servere (hostet af Google eller tredjeparter) efter tilgængelige opdateringer til udvidelser, herunder, men ikke begrænset til fejlretninger eller forbedrede funktionaliteter. Du accepterer, at der automatisk vil blive anmodet om, downloadet og installeret sådanne opdateringer, uden at du får yderligere besked om det.</p>
<p>20.3 Fra tid til anden kan Google opdage en udvidelse, der overtræder Googles udviklervilkår eller andre juridiske aftaler, love, bestemmelser eller politikker. Google Chrome vil med jævne mellemrum downloade en liste over sådanne udvidelser fra Googles servere. Du accepterer, at Google kan deaktivere eller fjerne sådanne udvidelser fra brugersystemer efter forgodtbefindende. </p>
<p><strong>21. Yderligere vilkår for erhvervsbrug</strong></p>
<p>21.1 Hvis du er en virksomhed, er det den enkeltperson, der giver accept på vegne af virksomheden (for at undgå tvivlsspørgsmål er betydningen af "du" ensbetydende med virksomheden i disse Vilkår), der repræsenterer og garanterer, at han eller hun har bemyndigelse til at handle på dine vegne, at du har den rette bemyndigelse til at drive forretning i det eller de lande, hvor du opererer, og at dine medarbejdere, ledende medarbejdere, repræsentanter og andre fuldmægtige, som har adgang til tjenesten, har den rette adgangsbemyndigelse til Google Chrome, samt at du er juridisk bundet af disse Vilkår.</p>
<p>21.2 I henhold til disse Vilkår og som tilføjelse til licenstildelingen i afsnit 9 giver Google dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at kopiere, distribuere, installere og bruge Google Chrome udelukkende på maskiner, som er beregnet til brug af dine medarbejdere, ledende medarbejdere, repræsentanter og fuldmægtige i forbindelse med din virksomhed på den betingelse, at deres brug af Google Chrome er underlagt disse Vilkår.</p>
<p>12. august 2010</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2>Yderligere servicevilkår for Google Chrome</h2>
<p><strong>MPEGLA</strong></p>
<p>DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER LICENSEN FOR AVC-PATENTPORTEFØLJEN TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN FORBRUGER TIL (i) KODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") OG/ELLER (ii) AFKODNING AF AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER I PERSONLIGT OG IKKE-KOMMERCIELT ØJEMED OG/ELLER ER ERHVERVET FRA EN VIDEOPARTNER MED LICENS TIL AT LEVERE AVC-VIDEO. DER GIVES ELLER UNDERFORSTÅS IKKE LICENS TIL NOGEN ANDEN BRUG. FÅ YDERLIGERE OPLYSNINGER HOS MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p><strong>Adobe</strong></p>
<p>Google Chrome kan medtage en eller flere komponenter, som leveres af Adobe Systems Incorporated og Adobe Software Ireland Limited (samlet kaldet "Adobe"). Din brug af den Adobe-software, som leveres af Google, ("Adobe-software") er underlagt følgende yderligere vilkår ("Adobes vilkår"). Du, der modtager Adobe-softwaren, vil efterfølgende blive benævnt som "Underlicenstager" heri.</p>
<p>1. Licensbegrænsninger.</p>
<p>(a) Flash Player, version 10.x, er kun beregnet som et browserplugin. Underlicenstager må ikke ændre eller distribuere denne Adobe-software til brug som andet end et browserplugin til afspilning af indhold på en webside. Underlicenstager må f.eks. ikke ændre denne Adobe-software for at tillade interaktion med programmer, der kører uden for browseren (f.eks. selvstændige programmer, widgets og brugergrænseflader på enheder).</p>
<p>(b) Underlicenstager må ikke udstille nogen API fra Flash Player, version 10.x, gennem en browserplugingrænseflade på en måde, der gør det muligt at bruge en sådan udvidelse til afspilning af indhold fra en webside som et selvstændigt program.</p>
<p>(c) Reader-softwaren i Chrome må ikke anvendes til at gengive PDF- eller EPUB-dokumenter, som benytter protokoller til administration af digitale rettigheder eller andre systemer end Adobe DRM.</p>
<p>(d) Adobe DRM skal være aktiveret i Reader-softwaren i Chrome for alle PDF- og EPUB-dokumenter, der er beskyttet af Adobe DRM.</p>
<p>(e) Reader-softwaren i Chrome må ikke, undtagen som det udtrykkeligt tillades i de tekniske specifikationer, deaktivere nogen af de funktioner, som leveres af Adobe i Adobe-softwaren, herunder, men ikke begrænset til, understøttelse af PDF- og EPUB-formater samt Adobe DRM.</p>
<p>2. Elektronisk overførsel. Underlicenstager kan tillade download af Adobe-softwaren fra et websted, internettet, et intranet eller lignende teknologier (en "Elektronisk overførsel"), forudsat at Underlicenstager accepterer, at distribution af Adobe-softwaren af Underlicenstager, herunder på cd-rom, dvd-rom eller andet lagringsmedie samt elektronisk overførsel, hvis der udtrykkeligt er givet tilladelse, er underlagt rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret brug. Med hensyn til elektronisk overførsel, som godkendes i kraft heraf, accepterer Underlicenstager at anvende alle rimelige begrænsninger for brug, som angives af Adobe, herunder begrænsninger, som relaterer til sikkerhed og/eller distribution til slutbrugere af Underlicenstagers produkt.</p>
<p>3. Slutbrugerlicensaftale og distributionsvilkår.</p>
<p>(a) Underlicenstager skal sikre, at Adobe-softwaren distribueres til slutbrugere i henhold til en slutbrugerlicensaftale, som kan håndhæves, til gavn for Underlicenstager og dennes leverandører, herunder minimum hvert af følgende minimumsvilkår ("Slutbrugerlicens"): (i) et forbud mod distribution og kopiering, (ii) et forbud mod ændring og bearbejdning, (iii) et forbud mod dekompilering, reverse engineering, adskillelse og på anden vis reducering af Adobe-softwaren til en form, som kan opfattes af mennesker, (iv) en bestemmelse, som angiver, at ejerskabet af Underlicenstagers produkt (sådan som det er beskrevet i paragraf 8) tilhører Underlicenstager og dennes licensgivere, (v) en ansvarsfraskrivelse for indirekte, særlige, tilfældige, pønale skader og følgeskader samt (vi) andre ansvarsfraskrivelser og begrænsninger, som er standard i branchen, herunder, hvis det er relevant: en ansvarsfraskrivelse for alle gældende lovpligtige garantier, i det fulde omfang loven tillader det.</p>
<p>(b) Underlicenstager skal sikre, at Adobe-softwaren distribueres til Underlicenstagers distributører i henhold til en distributionslicensaftale, som kan håndhæves, til gavn for Underlicenstager og dennes leverandører, og som indeholder vilkår, som beskytter Adobe i samme udstrækning som Adobes vilkår.</p>
<p>4. Open source. Underlicenstager giver, hverken direkte eller indirekte, eller søger at give, nogen rettigheder eller immunitet til tredjeparten i henhold til Adobes immaterielle rettigheder eller ejendomsrettigheder, som vil underlægge sådanne immaterielle rettigheder til en open source-licens eller -ordning, hvor der er, eller hvor det kan tolkes som, at der er et krav om, at Adobe-softwaren, som en betingelse for brug, ændring og/eller distribution, skal: (i) fremvises eller distribueres i kildekodeform, (ii) licenseres til bearbejdning eller (iii) kunne videredistribueres omkostningsfrit. Førnævnte restriktion forhindrer ikke Underlicenstager i at distribuere. Underlicenstager kan omkostningsfrit distribuere den Adobe-software, der sælges sammen med Google-software.</p>
<p>5. Yderligere vilkår. Hvad angår opdateringer, opgraderinger og nye versioner af Adobe-softwaren (samlet kaldet "Opgraderinger"), der leveres til Underlicenstager, forbeholder Adobe sig ret til at kræve yderligere vilkår og betingelser, der kun gælder for Opgraderingen og fremtidige versioner af denne, og kun i det omfang restriktionerne pålægges af Adobe på alle licenser for en sådan Opgradering. Hvis Underlicenstager ikke accepterer disse yderligere vilkår og betingelser, har Underlicenstager ingen licensrettigheder i henhold til denne Opgradering, og Underlicenstagers licensrettigheder i henhold til Adobe-software ophæves automatisk 90 dage efter, at de yderligere vilkår er gjort tilgængelige for Underlicenstager.</p>
<p>6. Oplysninger om ejendomsrettigheder. Underlicenstager må ikke og skal påkræve sine distributører ikke at slette eller på anden måde ændre meddelelser om ophavsret, varemærker, logoer eller relaterede meddelelser eller andre af Adobes (og eventuelle licensgiveres) meddelelser om ejendomsrettigheder, som det fremgår af Adobe-softwaren eller i det medfølgende materiale.</p>
<p>7. Tekniske krav. Underlicenstager og dennes distributører må kun distribuere Adobe-software og/eller Opgradering på enheder, der (i) opfylder de tekniske krav, der er angivet på http://www.adobe.com/mobile/licensees, (eller en efterfølger for dette websted), og (ii) er verificeret af Adobe, sådan som det er angivet nedenfor. </p>
<p>8. Verifikation og Opdatering. Underlicenstager skal sende til Adobe alle Underlicenstagers produkter (og alle versioner heraf), som indeholder Adobe-software og/eller Opgradering ("Underlicenstagers produkt"), der ikke lever op til fritagelseskriterierne for Enhedsverifikation, der angives af Google, til verifikation af Adobe. Underlicenstager skal betale for alle indsendelser, der foretages af Underlicenstager ved at indhente verifikationspakker i henhold til Adobes gældende vilkår, sådan som de er angivet på http://flashmobile.adobe.com/. Underlicenstagers produkter, der ikke er blevet verificeret, må ikke distribueres. Verifikationen udføres i overensstemmelse med Adobes gældende proces, som er beskrevet på http://flashmobile.adobe.com/ ("Verifikation").</p>
<p>9. Profiler og Enhedscentral. Underlicenstager vil blive bedt om at indtaste bestemte profiloplysninger om Underlicenstagers produkter, enten som led i Verifikationsprocessen eller en anden metode, og Underlicenstager skal levere disse oplysninger til Adobe. Adobe kan (i) bruge disse profiloplysninger, i det omfang det er nødvendigt, til at verificere Underlicenstagers produkt (hvis produktet er underlagt Verifikation) og (ii) vise disse profiloplysninger i "Adobe Device Intelligence-systemet", der findes på https://devices.adobe.com/partnerportal/, og som er tilgængelige via Adobes programmerings- og udviklingsværktøjer og -tjenester for at gøre det muligt for udviklere og slutbrugere at se, hvordan indhold eller programmer vises i Underlicenstagers produkter (f.eks. hvordan videobilleder vises på bestemte telefoner).</p>
<p>10. Eksport. Underlicenstager anerkender, at amerikanske love og bestemmelser begrænser eksport og reeksport af varer og tekniske data af amerikansk oprindelse, hvilket kan omfatte Adobe-softwaren. Underlicenstager accepterer, at denne ikke vil eksportere eller reeksportere Adobe-softwaren uden korrekt tilladelse fra den amerikanske eller udenlandske regering.</p>
<p>11. Vilkår for teknologibehandling</p>
<p>(a) Undtagen i tilfælde med gældende tilladelser eller aftaler fra eller med de relevante parter må Underlicenstagere ikke bruge eller tillade brugen af Adobe-software til kodning eller afkodning af mp3-lyddata (.mp3) på en enhed, der ikke er en pc (f.eks. mobiltelefon eller fjernsynsboks), og mp3-kodere eller -dekodere, der er en del af Adobe-softwaren, må ikke bruges af andre produkter end Adobe-software. Adobe-software kan bruges til kodning eller afkodning af MP3-data i swf- eller flv-filer, der indeholder video, billeder eller andre data. Underlicenstager skal anerkende, at brug af Adobe-softwaren på enheder, der ikke er en pc, sådan som det er beskrevet i forbuddene i dette afsnit, kan være underlagt betaling af licensafgift eller andre beløb til tredjeparter, der besidder immaterielle rettigheder i forbindelse med mp3-teknologien, og at hverken Adobe eller Underlicenstager har betalt licensafgifter eller andre beløb, som skyldes tredjeparts immaterielle rettigheder for brug heraf. Hvis Underlicenstager har behov for en mp3-koder eller -afkoder til denne type brug, har Underlicenstager ansvaret for at erhverve de nødvendige licenser til immaterielle rettigheder, herunder relevante patentrettigheder.</p>
<p>(b) Underlicenstager må ikke bruge, kopiere, genskabe og ændre (i) On2-kildekoden (leveret herunder som en komponent i kildekoden) for at kunne aktivere Adobe-softwaren til afkodning af videoer i Flash-videofilformatet (.flv eller .f4v), og (ii) kildekoden Sorenson Spark (leveret herunder som en komponent i kildekoden) med begrænset henblik på at rette fejl i og forbedre ydelsen af Adobe-softwaren. Alle codecs, der leveres sammen med Adobe-softwaren, kan anvendes og distribueres som en integreret del af Adobe-softwaren, og der må ikke gives adgang hertil til andre programmer, herunder andre Google-programmer.</p>
<p>(c) Kildekoden kan være leveret med et AAC-codec og/eller et HE-AAC-codec ("AAC-codec"). Brug af AAC-codec er betinget af, at Underlicenstager erhverver en passende patentlicens, der dækker de nødvendige patenter i henhold til VIA Licensing, til de slutprodukter, som AAC-codec skal bruges i forbindelse med. Underlicenstager anerkender og accepterer, at Adobe ikke leverer en patentlicens til et AAC-codec til Underlicenstager eller dennes underlicenstagere i henhold til denne aftale.</p>
<p>(d) KILDEKODEN KAN INDEHOLDE KODE, DER ER LICENSERET I HENHOLD TIL AVC-PATENTPORTEFØLJELICENSEN TIL PRIVAT, IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN FORBRUGER, TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") OG/ELLER (ii) AFKODE AVC-VIDEO, DER ER KODET AF EN FORBRUGER, DER ER BESKÆFTIGET MED PRIVAT, IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/ELLER SOM ER ERHVERVET FRA EN VIDEOLEVERANDØR, DER HAR LICENS TIL AT LEVERE AVC-VIDEO. DER GIVES ELLER UNDERFORSTÅS INGEN LICENS TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C. Se http://www.mpegla.com</p>
<p>12. Opdatering. Underlicenstager må ikke omgå Googles eller Adobes bestræbelser på at opdatere Adobe-softwaren i alle Underlicenstagers produkter, der inkorporerer Adobe-softwaren sammen med Google-softwaren ("Underlicenstagers produkter").</p>
<p>13. Tildeling og meddelelse om ejendomsret. Underlicenstager skal angive Adobe-softwaren i offentligt tilgængelige specifikationer for Underlicenstagers produkter og medtager passende branding til Adobe-softwaren (eksklusiv Adobes virksomhedslogo) på emballagen af Underlicenstagers produkter eller i marketingsmaterialet hertil på en måde, der er i overensstemmelse med branding af andre tredjepartsprodukter, der er en del af Underlicenstagers produkt.</p>
<p>14. Ingen garanti. ADOBE-SOFTWAREN ER GJORT TILGÆNGELIG FOR UNDERLICENSTAGER TIL BRUG OG REPRODUKTION "I DEN STAND SOM DEN FOREFINDES", OG ADOBE GIVER INGEN GARANTI FOR BRUGEN ELLER YDELSEN. ADOBE OG DERES LEVERANDØRER KAN IKKE GARANTERE FOR YDELSEN ELLER DE RESULTATER, DER OPNÅS VED BRUG AF ADOBE-SOFTWAREN. MED UNDTAGELSE AF GARANTIER, BETINGELSER, TILKENDEGIVELSE ELLER VILKÅR I DET OMFANG, HVORAF DET SAMME IKKE EKSKLUDERES ELLER BEGRÆNSES AF LOVGIVNING, DER ER GÆLDENDE FOR UNDERLICENSTAGER I FORHOLD TIL UNDERLICENSTAGERS JURISDIKTION, GIVER ADOBE OG DERES LEVERANDØRER INGEN GARANTIER, BETINGELSER, TILKENDEGIVELSE ELLER VILKÅR (UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET ENTEN VED VEDTÆGTER, LOVGIVNING, SÆDVANE, BRUG ELLER PÅ ANDEN VIS) OM FORHOLD, DER UDEN BEGRÆNSNING OMFATTER IKKE-KRÆNKELSE AF EN TREDJEPARTS RETTIGHEDER, SALGBARHED, INTEGRATION, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. UNDERLICENSTAGER ACCEPTERER, AT UNDERLICENSTAGER IKKE MÅ GIVE GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, PÅ VEGNE AF ADOBE.</p>
<p>15. Ansvarsbegrænsning. HVERKEN ADOBE ELLER DERES LEVERANDØRER HÆFTER PÅ NOGET TIDSPUNKT FOR ERSTATNINGSANSVAR, KRAV ELLER OMKOSTNINGER AF ENHVER ART ELLER FØLGESKADER, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER ELLER INDTJENINGSTAB ELLER MISTET OPSPARING, SELV NÅR EN ADOBE-SÆLGER ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB, ERSTATNINGER, KRAV ELLER OMKOSTNINGER ELLER FOR KRAV FRA EN TREDJEPART. DE FØRNÆVNTE BEGRÆNSNINGER OG FORBEHOLD ER GÆLDENDE I DET OMFANG, DET TILLADES AF GÆLDENDE LOV I UNDERLICENSTAGERS JURISDIKTION. ADOBES FULDE ANSVAR OG DERES LEVERANDØRERS ANSVAR I HENHOLD TIL ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, BEGRÆNSES TIL ET TUSINDE AMERIKANSKE DOLLARS (USD 1.000). Intet i denne aftale begrænser Adobes ansvar over for Underlicenstager i tilfælde af dødsfald eller personskader, der er opstået som følge af Adobes uagtsomhed eller for skadevoldende bedrageri (svig). Adobe repræsenterer sine leverandører med hensyn til at frasige sig, undtage og/eller begrænse forpligtelser, garantier og ansvar i henhold til denne Aftale, men ikke i andre henseender og i forbindelse med andre formål.</p>
<p>16. Vilkår for indholdsbeskyttelse</p>
<p>(a) Definitioner.</p>
<p>"Regler om overensstemmelse og soliditet" er det dokument, der angiver regler om overensstemmelse og soliditet for Adobe-softwaren, og det kan findes på http://www.adobe.com/mobile/licensees, eller et websted, der efterfølger dette.</p>
<p>"Funktioner til indholdsbeskyttelse" er de aspekter af Adobe-softwaren, der skal sikre overensstemmelse med reglerne for overensstemmelse og soliditet og forhindre afspilning, kopiering, ændring, videredistribution eller andre handlinger i forhold til digitalt indhold, der er distribueret til brug af brugere af Adobe-softwaren, når disse handlinger ikke er godkendt af ejerne af dette digitale indhold eller dets licenserede distributører.</p>
<p>"Kode til indholdsbeskyttelse" er koden i dertil bestemte versioner af Adobe-softwaren, som muliggør bestemte funktioner til indholdsbeskyttelse.</p>
<p>"Nøgle" er en kryptografisk værdi i Adobe-softwaren, der bruges i forbindelse med dekryptering af digitalt indhold.</p>
<p>(b) Licensbegrænsninger. Underlicenstagers ret til at bruge licenserne i forhold til Adobe-softwaren er underlagt følgende yderligere begrænsninger og forpligtelser. Underlicenstager skal sørge for, at Underlicenstagers kunder overholder disse begrænsninger og forpligtelser i samme omfang, som det blev pålagt Underlicenstager i forhold til Adobe-softwaren. Underlicenstagers kunders overtrædelse af disse yderligere begrænsninger og forpligtelser bør behandles som en væsentlig misligholdelse af Underlicenstager.</p>
<p>b.1. Underlicenstager og kunder må kun distribuere den Adobe-software, der overholder reglerne for soliditet og overensstemmelse, sådan som det er bekræftet af Underlicenstager i den verifikationsproces, der er beskrevet ovenfor i Adobes vilkår.</p>
<p>b.2. Underlicenstager må ikke (i) omgå Funktionerne for indholdsbeskyttelse i hverken Adobe-softwaren eller anden relateret Adobe-software, der bruges til at kryptere eller dekryptere digitalt indhold til tilladt brug af brugere af Adobe-softwaren, eller (ii) udvikle eller distribuere produkter, der er beregnet til at omgå Funktionerne for indholdsbeskyttelse i hverken Adobe-softwaren eller anden Adobe-software, der bruges til at kryptere eller dekryptere digitalt indhold til tilladt brug af brugere af Adobe-software.</p>
<p>(c) Nøglerne benævnes i den forbindelse som Adobes fortrolighedsoplysninger, og Underlicenstager skal, i henhold til Nøglerne, overholde Adobes procedure for behandling af kildekode (leveres af Adobe ved anmodning).</p>
<p>(d) Retsmidler. Underlicenstager accepterer, at en misligholdelse af denne Aftale kan kompromittere Funktionerne for indholdsbeskyttelse i Adobe-softwaren og forårsage enestående og vedvarende skade for Adobes og ejerne af det digitale indholds interesser, der afhænger af disse Funktioner for indholdsbeskyttelse, og at pengeerstatning kan være utilstrækkelig som fuld kompensation for en sådan skade. Underlicenstager accepterer derfor også, at Adobe har ret til at søge retsmidler for at forhindre eller begrænse skader, der forårsages af en sådan misligholdelse ud over pengeerstatning.</p>
<p>17. Beregnet begunstiget tredjepart. Adobe Systems Incorporated og Adobe Software Ireland Limited er de beregnede begunstigede tredjeparter af Googles aftale med Underlicenstager i forhold til Adobe-softwaren, herunder, men ikke begrænset til, Adobes vilkår. Underlicenstager accepterer ikke desto mindre i sin aftale med Google, at Google kan videregive Underlicenstagers identitet til Adobe og skriftligt bekræfte, at Underlicenstager har indgået en licensaftale med Google, som omfatter Adobes vilkår. Underlicenstager skal have en aftale med hver af sine licenstagere, og hvis disse licenstagere får tilladelse til at videredistribuere Adobe-softwaren, vil denne aftale omfatte Adobes vilkår.</p>
</body>
</html>