blob: d176974c4cd3e49730ab5cd4b81a5f05d28a7e3a [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="RTL">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>شرایط سرویس Google Chrome</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
</style>
<script type="text/javascript">
function carry_tracking(obj) {
var s = '(\\?.*)';
var regex = new RegExp(s);
var results = regex.exec(window.location.href);
if (results != null) {
obj.href = obj.href + results[1];
} else {
s2 = 'intl/([^/]*)';
regex2 = new RegExp(s2);
results2 = regex2.exec(window.location.href);
if (results2 != null) {
obj.href = obj.href + '?hl=' + results2[1];
}
}
}
</script></head>
<body>
<h2>شرایط سرویس Google Chrome</h2>
<p>این شرایط سرویس در مورد نسخه Google Chrome که دارای کد قابل اجراست اعمال می شود. بر اساس قراردادهای مجوز در آدرس http://code.google.com/chromium/terms.html، کد منبع Google Chrome به طور رایگان و به صورت نرم افزار منبع باز در اختیار شما قرار می گیرد.</p>
<p><strong>1. ارتباط شما با Google</strong></p>
<p>1.1 استفاده شما از محصولات، نرم افزارها، سرویس ها و سایت های Google (به طور کلی تحت عنوان "سرویس ها" در این سند شناخته می شود و سرویس های ارائه شده از طرف Google که تحت قرارداد کتبی دیگری باشند را شامل نخواهد بود) از یک قرارداد حقوقی بین شما و Google تبعیت می کند. "Google" به معنای شرکت Google است که محل اصلی فعالیت های تجاری آن در آدرس 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States است. در این سند نحوه تهیه و تدوین این قرارداد و برخی از شرایط آن آورده شده است.</p>
<p>1.2 بجز در مواردی که قرارداد کتبی با Google وجود داشته باشد، قرارداد بین شما و Google همیشه، حداقل، شرایط و ضوابط تنظیم شده در این سند را شامل خواهد بود. این شرایط و مقررات در زیر با عنوان "شرایط جهانی" نامیده می شود. مجوزهای نرم افزار منبع باز برای کد منبع Google Chrome دارای یک قرارداد کتبی جداگانه است. در موارد محدودی که مجوزهای نرم افزار منبع باز صراحتاً از این شرایط جهانی تبعیت نکنند، مجوزهای منبع آزاد قرارداد شما با Google Chrome را برای استفاده از Google Chrome و یا مؤلفه های خاصی از Google Chrome تحت پوشش خود قرار می دهند.</p>
<p>1.3 همچنین قرارداد شما با Google علاوه بر شرایط جهانی، شرایط عنوان شده در "سایر شرایط سرویس Google Chrome" و شرایط عنوان شده در هر کدام از اعلامیه های حقوقی قابل اجرا در مورد سرویس ها را شامل می شود. کلیه این موارد در زیر با عنوان "سایر شرایط" شناخته می شود. در صورت اعمال "سایر شرایط" بر یک سرویس، این موارد از طریق یا به موجب استفاده از آن سرویس در اختیار شما قرار می گیرد.</p>
<p>1.4 "شرایط جهانی" همراه با "سایر شرایط"، یک قرارداد کاملاً قانونی را در ارتباط با استفاده از سرویس های زیر بین شما و Google ایجاد می کند. مهم است که با صرف وقت این موارد را با دقت مطالعه کنید. این قرارداد حقوقی به طور کلی در زیر با عنوان "شرایط" شناخته می شود.</p>
<p>1.5 در صورت وجود هرگونه تناقض بین مفاد "سایر شرایط" و "شرایط جهانی"، "سایر شرایط" در ارتباط با آن سرویس دارای اولویت خواهد بود.</p>
<p><strong>2. پذیرفتن "شرایط"</strong></p>
<p>2.1 به منظور استفاده از سرویس ها، ابتدا باید "شرایط" را بپذیرید. در صورت عدم پذیرش این "شرایط"، امکان استفاده از سرویس ها را نخواهید داشت.</p>
<p>2.2 به روش های زیر می توانید "شرایط" را بپذیرید:</p>
<p>(الف) کلیک کردن برای پذیرش یا موافقت با "شرایط"، هنگامی که این گزینه در واسط کاربر هرکدام از سرویس های Google وجود دارد؛ یا</p>
<p>(ب) از طریق استفاده از سرویس ها. در این صورت، شما درک کرده و پذیرفته اید که Google استفاده شما از سرویس ها را از آن زمان به بعد به منزله پذیرش "شرایط" تلقی خواهد کرد.</p>
<p><strong>3. زبان "شرایط"</strong></p>
<p>3.1 هر کجا که Google ترجمه ای از نسخه انگلیسی "شرایط" را در اختیار شما قرار داده باشد، شما این امر را می پذیرید که این ترجمه فقط با هدف سهولت در کارکرد شما ارائه شده و نسخه های انگلیسی این "شرایط" بر رابطه شما با Google حکمفرما خواهد بود.</p>
<p>3.2 در صورت وجود هرگونه تناقض بین نسخه انگلیسی "شرایط" و ترجمه ارائه شده، نسخه انگلیسی دارای اولویت خواهد بود.</p>
<p><strong>4. شرایط سرویس های ارائه شده توسط Google</strong></p>
<p>4.1 Google دارای شرکت های فرعی و شرکت های وابسته حقوقی در سرتاسر جهان است ("شرکت های فرعی و وابسته"). برخی مواقع این شرکت ها از طرف Google "سرویس ها" را به شما ارائه می دهند. شما تأیید کرده و می پذیرید که "شرکت های فرعی و وابسته" حق ارائه سرویس ها به شما را دارا هستند.</p>
<p>4.2 Google همواره در حال انجام نوآوری است تا بتواند بهترین تجربه ممکن را برای کاربران خود ایجاد کند. شما تأیید کرده و می پذیرید که شکل و ماهیت سرویس های ارائه شده توسط Google ممکن است هر چند وقت یکبار بدون اطلاع قبلی تغییر کند.</p>
<p>4.3 به عنوان بخشی از این نوآوری همیشگی، شما تأیید کرده و می پذیرید که Google ممکن است ارائه سرویس ها (یا ویژگی های مربوط به هرکدام از سرویس ها) را به شما یا سایر کاربران تنها بر اساس تصمیم گیری Google بدون هرگونه اطلاع قبلی (به صورت دائمی یا موقت) متوقف کند. شما در هر زمان می توانید استفاده از سرویس ها را متوقف کنید. در صورت توقف استفاده از سرویس ها نیازی به اطلاع رسانی به Google نیست.</p>
<p>4.4 شما تأیید کرده و می پذیرید که در صورت غیرفعال شدن دسترسی به حساب خود از طرف Google، امکان دسترسی به سرویس ها، جزئیات حساب یا هرگونه فایل یا دیگر محتوای موجود در حساب خود را نخواهید داشت.</p>
<p><strong>5. استفاده از سرویس ها توسط شما</strong></p>
<p>5.1 شما موافقت می کنید که تنها برای اهداف مورد تأیید در (الف) "شرایط" و (ب) هرگونه قانون و مقررات قابل اجرا یا به طور کلی قوانین و مقررات و اصول مورد تأیید در مرجع قانونی مرتبط (از جمله کلیه قوانین مربوط به صدور/ورود داده یا نرم افزار به/از ایالات متحده آمریکا و یا دیگر کشورهای مرتبط) از این سرویس ها استفاده کنید.</p>
<p>5.2 شما موافقت می کنید که در هیچ فعالیتی که نقض کننده یا مختل کننده سرویس ها باشد (یا سرورها و شبکه های متصل به سرویس ها) شرکت نخواهید کرد.</p>
<p>5.3 شما موافقت می کنید که به هیچ منظوری امکان تولید مجدد، کپی برداری، فروش، تجارت یا فروش مجدد سرویس ها را نخواهید داشت، بجز در مواردی که بر اساس وجود یک قرارداد جداگانه با Google این اجازه به شما داده شده باشد.</p>
<p>5.4 شما موافقت می کنید که در قبال هرگونه نقض الزامات مربوط به "شرایط" و یا عواقب حاصل از چنین نقضی (از جمله هرگونه خسارت یا آسیب وارد شده به Google)، تنها مسئول آن خواهید بود (و Google هیچ مسئولیتی در قبال شما و یا اشخاص ثالث نخواهد داشت).</p>
<p><strong>6. خط مشی رازداری و اطلاعات شخصی</strong></p>
<p>6.1 برای کسب اطلاعات مربوط به محافظت از اطلاعات Google، لطفاً خط مشی رازداری Google را در آدرس http://www.google.com/privacy.html و http://www.google.com/chrome/intl/en/privacy.html مطالعه کنید. این خط مشی رازداری، نحوه استفاده Google از اطلاعات شخصی شما و محافظت از آنها را در هنگام استفاده شما از سرویس ها توضیح می دهد.</p>
<p>6.2 شما با استفاده از اطلاعات خود مطابق با خط مشی رازداری Google موافقت می کنید.</p>
<p><strong>7. محتوای سرویس ها</strong></p>
<p>7.1 شما از این امر مطلع هستید که مسئولیت کلیه اطلاعاتی که به عنوان بخشی از سرویس ها یا از طریق سرویس ها به آنها دسترسی پیدا می کنید (از جمله فایل های اطلاعات، متون نوشتاری، نرم افزارهای رایانه ای، موسیقی، فایل های صوتی یا دیگر صداها، عکس ها، ویدیوها یا سایر تصاویر) تنها بر عهده فرد ارائه دهنده چنین مواردی خواهد بود. از کلیه این اطلاعات در زیر به عنوان "محتوا" نام برده می شود.</p>
<p>7.2 شما باید از این امر مطلع باشید که محتوای ارائه شده به شما به عنوان بخشی از سرویس ها، شامل اما نه محدود به تبلیغات موجود در سرویس ها و محتوای متعلق به حمایت کنندگان مالی، ممکن است توسط حقوق دارایی های معنوی محافظت شوند که در نتیجه چنین محتوایی متعلق به حمایت کننده مالی یا تبلیغ کننده ای خواهد بود که چنین محتوایی را در اختیار Google (یا از طرف آنها توسط سایر افراد یا شرکت ها) قرار داده است. شما قادر به ایجاد تغییرات، اجاره یا رهن دادن، وام گیری، فروش، توزیع یا ایجاد نسخه های مرتبط با این محتوا (به صورت جزئی و کلی) نخواهید بود مگر آنکه صراحتاً توسط Google یا دارنده آن محتوا در قراردادی جداگانه این اجازه به شما داده شده باشد.</p>
<p>7.3 Google از این حق برخوردار است تا نسبت به پخش قبل از انتشار، مرور، پرچم گذاری، فیلتر کردن، ایجاد تغییرات، رد یا حذف هرکدام یا کلیه محتوای سرویس ها اقدام کند (اما هیچ الزامی در مورد انجام این امور وجود ندارد). در برخی از سرویس ها، Google ابزارهایی را برای فیلتر کردن محتوای واضح سکسی ارائه می دهد. این ابزارها شامل تنظیمات برگزیده SafeSearch است (به http://www.google.com/help/customize.html#safe مراجعه کنید). علاوه بر آن، سرویس ها و نرم افزارهای دیگری نیز برای محدود کردن دسترسی به مطالب غیراخلاقی در بازار وجود دارد.</p>
<p>7.4 شما از این امر مطلع هستید که با استفاده از سرویس ها، ممکن است با مطالب و محتواهای اهانت آمیز، ناشایست و قابل اعتراضی مواجه شوید، که با توجه به این مورد، شما از سرویس ها با پذیرش این ریسک استفاده می کنید.</p>
<p>7.5 شما موافقت می کنید که مسئولیت کلیه محتواهایی که در حین استفاده از سرویس ها ایجاد کرده، منتقل می کنید یا به نمایش می گذارید و همچنین عواقب مربوط به عملکردهای شما (از جمله هرگونه خسارت یا آسیب وارد شده به Google) بر عهده خودتان خواهد بود (و Google هیچ مسئولیتی در قبال شما و یا اشخاص ثالث نخواهد داشت).</p>
<p><strong>8. حقوق اختصاصی</strong></p>
<p>8.1 شما تأیید کرده و می پذیرید که کلیه حقوق، عناوین و سود حاصل مرتبط با سرویس ها، از جمله کلیه حقوق مربوط به دارایی های معنوی که به واسطه و در ارتباط با سرویس ها ایجاد شده اند (خواه این حقوق ثبت شده یا ثبت نشده باشد و در هر کجای دنیا که این حقوق موجود باشد)، متعلق به Google ( یا اعطا کنندگان مجوز Google) است.</p>
<p>8.2 بجز در مواردی که رضایت Google به صورت کتبی اعلام شده باشد، هیچ بخشی از "شرایط" به شما این حق را اعطا نمی کند که از نام های تجاری، مارک های تجاری، مارک سرویس ها، آرم ها، نام های دامنه Google و دیگر ویژگی های مختص به مارک خاص را استفاده کنید.</p>
<p>8.3 اگر به واسطه یک قرارداد جداگانه با Google صراحتاً حقوقی در رابطه با استفاده از هرکدام از این ویژگی های مارک در اختیار شما قرار گرفته باشد، در این صورت شما موافقت کرده اید که استفاده از چنین ویژگی هایی باید با تبعیت از نسخه های به روز شده این قرارداد، هرگونه مواد قابل اجرای "شرایط" و دستورالعمل های مربوط به استفاده از ویژگی های مارک Google باشد. این دستورالعمل ها را می توانید به صورت آنلاین در آدرس http://www.google.com/permissions/guidelines.html (یا URL های دیگری که برخی مواقع به این منظور از طرف Google ارائه می شود) مشاهده کنید.</p>
<p>8.4 Google این امر را می پذیرد و با آن موافقت می کند که هیچ حق، عنوان یا سودی از جانب شما (یا اعطا کنندگان مجوز شما) به واسطه این "شرایط" در ارتباط با محتوای ارسال شده، پست شده، منتقل شده یا نمایش داده شده از طرف شما و از طریق سرویس ها، از جمله هرگونه حقوق مربوط به دارایی های معنوی که به واسطه وجود محتوا ایجاد شده باشد (خواه این حقوق ثبت شده یا ثبت نشده باشد و در هر کجای دنیا که این حقوق موجود باشد) به Google تعلق نخواهد گرفت. شما موافقت می کنید که مسئول محافظت از این حقوق هستید و Google هیچ الزامی برای انجام این کار از جانب شما نخواهد داشت، مگر آنکه این امر به صورت کتبی و به گونه ای دیگر به توافق Google رسیده باشد.</p>
<p>8.5 شما موافقت می کنید که قادر به حذف، تغییر و ایجاد ابهام در اعلامیه های حقوق اختصاصی وابسته یا موجود در سرویس ها (از جمله حقوق نشر و اعلامیه های علائم تجاری) نخواهید بود.</p>
<p>8.6 شما موافقت می کنید که با استفاده از این سرویس ها، از هرگونه مارک تجاری، مارک سرویس ها، نام تجاری، آرم هرگونه شرکت یا سازمان به طریقی که سبب بروز اشتباه در شناسایی مالک یا کاربر مجاز چنین مارک، نام یا آرمی شود خودداری خواهید کرد، مگر آنکه صراحتاً مجوز انجام این کار به صورت کتبی از طرف Google در اختیار شما قرار بگیرد.</p>
<p><strong>9. مجوز از طرف Google</strong></p>
<p>9.1 Google یک مجوز شخصی، جهانی، اختصاصی،غیر قابل انتقال به شخص و غیرانحصاری برای استفاده از نرم افزار ارائه شده توسط Google در اختیار شما قرار می دهد که بخشی از سرویس های ارائه شده توسط Google (در زیر با نام "نرم افزار" به آن اشاره خواهد شد) است. این مجوز از طرف Google و با توجه به "شرایط" تنها با این هدف در اختیار شما قرار گرفته است که امکان استفاده و لذت بردن از مزایای سرویس ها را داشته باشید.</p>
<p>9.2 بر اساس بخش 1.2، شما قادر به اصلاح، ایجاد نسخه های مرتبط، مهندسی معکوس، جداسازی مؤلفه ها و یا تلاش به هر شکل برای به دست آوردن کد منبع این نرم افزار یا هر بخشی از آن نخواهید بود (و نمی توانید چنین امکانی را در اختیار سایرین قرار دهید)، مگر آنکه این مجوز صراحتاً در اختیار شما قرار گرفته باشد، به واسطه قانون مجاز به انجام این کار باشید و یا مجوز انجام این کار به صورت کتبی از طرف Google در اختیار شما قرار گرفته باشد.</p>
<p>9.3 بر اساس بخش 1.2، بجز در مواردی که Google مجوز کتبی خاصی را در اختیار شما قرار داده باشد، شما نمی توانید حق خود در زمینه استفاده از نرم افزار، مجوز امنیتی یا حقوق مربوط به استفاده از نرم افزار را به شخصی دیگر واگذار کرده (یا مجوز فرعی صادر کنید) و یا هر بخشی از حقوق خود جهت استفاده از نرم افزار را به شخص دیگری منتقل کنید.</p>
<p><strong>10. مجوز محتوا از طرف شما</strong></p>
<p>10.1 حق نشر یا دیگر حقوق مربوط به محتوایی که از طریق این سرویس ها ارسال کرده، پست می کنید و یا به نمایش می گذارید در اختیار شماست.</p>
<p><strong>11. به روز رسانی های نرم افزار</strong></p>
<p>11.1 نرم افزاری که مورد استفاده قرار می دهید به طور خودکار و در فواصل زمانی، به روز رسانی هایی را از طرف Google دانلود و نصب می کند. این به روز رسانی ها به منظور ارتقا و بهبود یا رشد بیشتر سرویس ها ارائه می شوند و ممکن است به صورت راه حلی برای برطرف کردن مشکلات سیستم، عملکردهای پیشرفته، مدول های نرم افزار جدید و یا نسخه هایی کاملاً جدید ارائه گردند. شما موافقت می کنید که چنین به روز رسانی هایی را به عنوان بخشی از سرویس دریافت کنید (و به Google این اجازه را می دهید که این موارد را به شما تحویل دهد).</p>
<p><strong>12. پایان دادن به ارتباط خود با Google</strong></p>
<p>12.1 این "شرایط" تا زمانی که شما و یا Google به صورت زیر به ارتباط خود خاتمه دهید، اعمال می شود.</p>
<p>12. Google در موارد زیر می تواند در هر زمان قرارداد حقوقی خود را با شما لغو کند:</p>
<p>(الف) در صورت نقض هرکدام از بخش های "شرایط" (یا در صورتی که عملکرد شما به گونه ای باشد که نشان دهد مایل به تبعیت از مفاد "شرایط" و یا قادر به تبعیت از آنها نیستید)؛ یا</p>
<p>(ب) Google از لحاظ قانونی ملزم به انجام این کار باشد (به عنوان مثال در صورتی که بخش هایی از سرویس ارائه شده غیرقانونی باشد، یا شود)؛ یا</p>
<p>(پ) شریکی که Google از طریق آن سرویس های خود را به شما عرضه می کرده، به ارتباط خود با Google پایان داده و یا ارائه سرویس ها را لغو کند؛ یا</p>
<p>(ت) Google دیگر به کاربران ساکن در کشور شما و یا کشوری که از آن سرویس ها را دریافت می کرده اید، سرویس ها را ارائه نکند، یا</p>
<p>(ث) از نظر Google، شرایط سرویس ارائه شده به شما از جانب Google از لحاظ تجاری دیگر قابل اجرا نباشد.</p>
<p>12.3 هیچکدام از موارد موجود در این بخش، حقوق Google را در ارتباط با شرایط سرویس عنوان شده در بخش 4 "شرایط"، تحت تأثیر قرار نمی دهد.</p>
<p>12.4 با پایان یافتن این "شرایط"، کلیه حقوق قانونی، الزامات و تعهدات مربوط به شما و Google، مواردی که مرتبط با شماست (یا در طول مدت قابل اجرا بودن "شرایط" ایجاد شده است) و یا به صورت ضمنی نسبت به ادامه آن تأکید شده است متأثر از این امر نخواهد بود و شرایط عنوان شده در بند 19.7 همچنان در مورد چنین حقوق، الزامات یا تعهدات به مدت نامحدود اعمال خواهند شد.</p>
<p><strong>13. ممانعت از ضمانت نامه</strong></p>
<p>13. هیچکدام از بخش های این شرایط از جمله بخش های 13 و 14 مانع از اجرای ضمانت یا مسئولیت GOOGLE در قبال خسارت هایی که بر اساس قوانین قابل اجرا حذف یا محدود کردن آنها امکان پذیر نمی باشد نخواهد شد. در برخی از مراجع قانونی، ممانعت برخی از ضمانت نامه های خاص یا شرایط و یا محدودیت های موجود در زمینه مسئولیت ها یا آسیب ها و زیان های حاصل از غفلت، نقض شرایط قرارداد و یا شرایط ضمنی و همچنین آسیب های تصادفی و تبعی مجاز نیست. بر همین اساس، فقط محدودیت هایی که در مراجع قانونی شما از جنبه قانونی برخوردار هستند در ارتباط با شما اعمال می شوند و مسئولیت های ما به حداکثر میزان مجاز توسط قانون محدود خواهد شد.</p>
<p>13.2 شما صراحتاً از این امر آگاهی دارید و آن را پذیرفته اید که مسئولیت استفاده از این سرویس ها تنها بر عهده شخص شما خواهد بود و سرویس ها &quot;همانگونه که هست&quot; و "به صورت قابل دسترسی" در اختیار شما قرار خواهند گرفت.</p>
<p>13.3 به صورت اخص GOOGLE و شرکت های فرعی و وابسته به آن، همچنین ارائه دهندگان مجوز آن هیچگونه ضمانت نامه ای را در موارد زیر به شما ارائه نمی کنند:</p>
<p>(الف) با استفاده از سرویس ها نیازهای شما برطرف شود،</p>
<p>(ب) استفاده شما از سرویس ها به صورت مداوم و بدون وقفه، به موقع، ایمن و بدون هرگونه خطایی باشد،</p>
<p>(پ) هرگونه اطلاعات ارائه شده از جانب شما در نتیجه استفاده از سرویس ها، صحیح و قابل اطمینان باشند، و</p>
<p>(ت) هرگونه نقص در عملکرد یا کارآیی هرگونه نرم افزار ارائه شده به شما به عنوان بخشی از سرویس ها، برطرف شود.</p>
<p>13.4 خطرات احتمالی هرگونه مورد دانلود شده یا بدست آمده در پی استفاده از سرویس ها تنها بر عهده شما خواهد بود و مسئولیت هرگونه آسیب و خسارت وارده به سیستم رایانه شما یا دیگر دستگاه ها و یا از بین رفتن داده ها که در پی دانلود چنین مواردی رخ دهد، تنها بر عهده شخص شما خواهد بود.</p>
<p>13.5 هرگونه توصیه یا اطلاعاتی که به صورت شفاهی یا کتبی از جانب GOOGLE دریافت کرده یا از طریق سرویس ها در اختیار شما قرار گرفته است هیچ ضمانتی را بجز مواردی که صراحتاً در شرایط عنوان شده است، ایجاد نخواهد کرد.</p>
<p>13.6 GOOGLE همچنین صراحتاً اعتبار هرگونه ضمانت نامه یا شرایط صریح یا ضمنی، شامل اما نه محدود به ضمانت نامه ها و شرایط ضمنی مربوط به خرید و فروش، تناسب سرویس ها با یک هدف خاص و یا عدم تخطی از قوانین را رد می کند.</p>
<p><strong>14. حدود وظایف</strong></p>
<p>14.1 با توجه به شرایط کلی بند 13.1 عنوان شده در بالا، شما صراحتاً از این امر آگاهی دارید و آن را پذیرفته اید که GOOGLE، شرکت های فرعی و وابسته و ارائه دهندگان مجوز آن در موارد زیر هیچ تعهدی نسبت به شما نخواهند داشت:</p>
<p>(الف) بروز هرگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، تصادفی، خاص، تبعی یا تنبیهی برای شما تحت هر نوع مسئولیتی.. این امر شامل اما نه محدود به هرگونه از بین رفتن سود (مستقیم یا غیرمستقیم)، هرگونه از دست دادن حسن عملکرد یا شهرت شغلی و یا از بین رفتن اطلاعات، هزینه مربوط به جایگزین کردن کالاها یا سرویس ها و یا دیگر خسارت های معنوی خواهد بود؛</p>
<p>(ب) هرگونه خسارت و یا آسیب ایجاد شده توسط شما، شامل اما نه محدود به خسارات یا آسیب های حاصل شده در نتیجه موارد زیر:</p>
<p>(1) اعتماد شما به تمامیت، صحت یا وجود هرگونه تبلیغ نمایش داده شده در سرویس ها و یا در نتیجه هرگونه ارتباط یا انتقال وجه بین شما و تبلیغ کنندگان یا حمایت کنندگان مالی تبلیغات نمایش داده شده در سرویس ها؛</p>
<p>(2) هرگونه تغییر ایجاد شده توسط GOOGLE در سرویس ها و یا هرگونه وقفه دائمی یا موقت در ارائه سرویس ها (یا هرکدام از ویژگی های سرویس ها)؛</p>
<p>(3) حذف، خراب شدن یا ناتوانی در نگهداری هر بخشی از محتوا یا دیگر اطلاعات ارتباطی که با استفاده از سرویس در اختیار شما قرار گرفته یا به شما منتقل شده است؛</p>
<p>(4) ناتوانی شما در ارائه اطلاعات حساب دقیق به GOOGLE؛</p>
<p>(5) ناتوانی شما در حفظ رمز عبور یا جزئیات حساب به صورت ایمن و محرمانه؛</p>
<p>14.2 محدودیت های مربوط به مسئولیت های GOOGLE که در بند 14.1 در بالا به آن اشاره شد خواه در صورت آگاهی GOOGLE نسبت به احتمال بروز چنین آسیب ها یا صدماتی و یا عدم آگاهی آن نسبت به این امور، در مورد شما قابل اعمال خواهد بود.</p>
<p><strong>15. سیاست های مربوط به حق نشر و مارک تجاری</strong></p>
<p>15.1 این سیاست GOOGLE است که به اظهاریه های مربوط به نقض حق نشر که با قوانین بین المللی در مورد دارایی های معنوی (از جمله در ایالات متحده آمریکا و قانون حق نشر هزاره دیجیتال) مطابقت دارند پاسخ دهد و به ادامه فعالیت های حساب های نقض کننده این حقوق پایان دهد. جزئیات مربوط به سیاست Google را می توانید در آدرس http://www.google.com/dmca.html بیابید.</p>
<p>15.2 Google در رابطه با تبلیغات تجاری Google، روند شکایات مربوط به مارک های تجاری را اجرا می کند، جزئیات مربوط به آن را می توانید در آدرس http://www.google.com/tm_complaint.html بیابید.</p>
<p><strong>16. تبلیغات</strong></p>
<p>16.1 برخی از سرویس ها با درآمد حاصل از تبلیغات پشتیبانی می شوند و از این رو تبلیغات و پیام های تبلیغاتی در آنها نمایش داده می شود. این تبلیغات با توجه به محتوای اطلاعات ذخیره شده در آن سرویس ها، پرسش های انجام شده از طریق سرویس و یا دیگر اطلاعات به صورت هدفمند نمایش داده می شوند.</p>
<p>16.2 شیوه، حالت و محدوده تبلیغات انجام شده توسط Google در سرویس ها بدون هرگونه اطلاع رسانی به شما تغییر خواهد کرد.</p>
<p>16.3 در قبال مجوزی که Google برای استفاده از این سرویس ها در اختیار شما قرار می دهد، شما پذیرفته اید که Google چنین تبلیغاتی را در سرویس های خود قرار دهد.</p>
<p><strong>17. سایر محتواها</strong></p>
<p>17.1 این سرویس ها ممکن است دارای فوق پیوندهایی به دیگر سایت ها، محتوا یا منابع باشد. Google در قبال هرگونه سایت یا منبعی که از طریق شرکت ها یا افرادی بجز Google در اختیار شما قرار می گیرد، مسئولیتی نخواهد داشت.</p>
<p>17.2 شما تأیید کرده و می پذیرید که Google در قبال وجود چنین سایت ها یا منابع خارجی مسئولیتی ندارد و هیچکدام از این تبلیغات، محصولات یا دیگر موارد موجود در این وب سایت ها یا منابع را مورد تأیید و حمایت خود قرار نخواهد داد.</p>
<p>17.3 شما تأیید کرده و می پذیرید که Google در قبال زیان ها یا آسیب هایی که از طریق شما و در پی وجود چنین سایت ها و منابع خارجی بروز کند یا در نتیجه اعتماد شما به بی نقص بودن، صحت یا وجود تبلیغات، محصولات یا دیگر موارد و یا ارائه چنین امکاناتی از طریق آنها و یا چنین وب سایت ها یا منابعی مسئول نخواهد بود.</p>
<p><strong>18. تغییرات ایجاد شده در شرایط</strong></p>
<p> 18.1 ممکن است Google هرچند وقت یکبار تغییراتی را در شرایط جهانی و سایر شرایط ایجاد کند. پس از ایجاد این تغییرات، Google یک نسخه جدید از شرایط جهانی را در آدرس http://www.google.com/chrome/intl/en/eula_text.html قرار می دهد و سایر شرایط جدید را نیز از همین طریق یا با کمک سرویس های متأثر از این تغییرات در اختیار شما قرار خواهد داد.</p>
<p>18.2 شما از این امر مطلع هستید و آن را پذیرفته اید که در صورت استفاده از سرویس ها پس از تاریخ تغییر شرایط جهانی و سایر شرایط، استفاده شما از سرویس ها به منزله پذیرش به روز رسانی شرایط جهانی یا شرایط اضافی توسط Google خواهد بود.</p>
<p><strong>19. شرایط حقوقی عمومی</strong></p>
<p>19.1 برخی مواقع هنگام استفاده از سرویس ها، شما ممکن است (در نتیجه یا در ارتباط با استفاده شما از سرویس ها)، از سرویسی استفاده کنید، نرم افزاری را دانلود کرده و یا کالایی خریداری کنید که توسط فرد یا شرکت دیگری ارائه شده است. استفاده شما از این سرویس ها یا نرم افزارها و کالاها با تبعیت از شرایط جداگانه ای است که بین شما و شرکت یا فرد مربوطه برقرار شده است. در این صورت، " شرایط" بر ارتباط حقوقی شما با این شرکت ها یا افراد تأثیری نخواهد گذاشت.</p>
<p>19.2 این "شرایط" در بر گیرنده کلیه قراردادهای حقوقی بین شما و Google است و استفاده شما از سرویس ها را تحت پوشش خود قرار می دهد (اما هرگونه سرویس دیگر را که به واسطه قراردادهای کتبی جداگانه از طرف Google در اختیار شما قرار گرفته است شامل نمی شود)، همچنین به طور کامل جایگزین کلیه قراردادهای قبلی بین شما و Google در ارتباط با سرویس ها خواهد بود.</p>
<p>19.3 شما موافقت می کنید که Google ممکن است اعلامیه هایی را، از جمله موارد مربوط به تغییرات ایجاد شده در شرایط، به صورت ایمیل، نامه های معمولی یا پست کردن در سرویس ها در اختیار شما قرار دهد.</p>
<p>19.4 شما موافقت می کنید که اگر Google به هرکدام از حقوق قانونی یا جبران خسارت موجود در شرایط پایبند نبوده و آن را اجرا نکند، این امر به منزله لغو رسمی حقوق Google نیست و این حقوق یا جبران خسارت همچنان در مورد Google صدق می کند.</p>
<p>19.5 در صورتی که هر دادگاه قانونی نسبت به تصمیم گیری در این رابطه دارای اختیارات قانونی باشد و نسبت به نامعتبر بودن هرکدام از بخش های این شرایط حکم دهد، آن بخش بدون تأثیر بر سایر بخش های شرایط حذف خواهد شد. بخش های باقیمانده از شرایط همچنان معتبر است و قابل اجرا خواهد بود.</p>
<p>19.6 شما تأیید کرده و می پذیرید که هر کدام از شرکت هایی که Google به عنوان شرکت مادر آنها محسوب می شود به عنوان اشخاص ثالث و ذینفع این شرایط محسوب می شوند و در صورتی که هرکدام از بخش های شرایط یا حقوق در جهت منافع و یا حقوق چنین شرکت هایی باشد، این شرایط مستقیماً در مورد شرکت ها اعمال خواهند شد. علاوه بر آن، هیچ شخص یا شرکت دیگر به عنوان ذینفع شخص ثالث در ارتبط با این شرایط نخواهد بود.</p>
<p>19.7 این شرایط و ارتباط شما با Google تحت کنترل قوانین ایالت کالیفرنیا است و این امر بدون توجه به تداخل موجود با شرایط قانونی انجام خواهد شد. شما و Google موافقت می کنید که در صورت بروز هرگونه مسئله حقوقی در ارتباط با شرایط، این مورد را به دادگاه های واقع در بخش سانتا کلارا در کالیفرنیا ارجاع دهید. شما همچنین موافقت می کنید که Google در هر مورد حقوقی همچنان مجاز به اجرای احکام حقوقی (یا نوعی مشابه از معافیت فوری حقوقی) خواهد بود.</p>
<p><strong>20. سایر شرایط مربوط به برنامه های افزودنی Google Chrome</strong></p>
<p>20.1 شرایط موجود در این بخش در صورتی اعمال می شود که برنامه های افزودنی را در نسخه Google Chrome خود نصب کرده باشید. برنامه های افزودنی، برنامه های نرم افزاری کوچکی هستند که توسط Google یا اشخاص ثالث تولید شده اند و می توانند عملکرد Google Chrome را اصلاح کرده یا ارتقا دهند. برنامه های افزودنی دارای امکانات بیشتری برای دسترسی به مرورگر در مقایسه با صفحات وب معمولی هستند، از جمله قابلیت خواندن و اصلاح اطلاعات خصوصی.</p>
<p>20.2 Google Chrome هر چند وقت یکبار، سرورهای راه دور (که میزبان آنها Google یا اشخاص ثالث هستند) را برای وجود به روز رسانی برنامه های افزودنی بررسی می کند، که شامل اما نه محدود به برطرف کردن مشکلات یا ارتقای کارآیی می شود. شما موافقت می کنید که چنین به روز رسانی هایی به طور خودکار درخواست می شود، دانلود شده و بدون اطلاع قبلی شما نصب خواهد شد.</p>
<p>20.3 Google برخی مواقع با برنامه های افزودنی مواجه می شود که شرایط تولید کننده Google یا دیگر قراردادهای حقوقی، قوانین و مقررات یا سیاست ها را تحریم می کنند. Google Chrome به صورت دوره ای لیستی از چنین برنامه های افزودنی را از سرورهای Google دانلود می کند. شما موافقت می کنید که Google از راه دور می تواند چنین برنامه های افزودنی را از سیستم کاربران حذف یا غیرفعال کند. </p>
<p><strong>21. سایر شرایط مربوط به استفاده شرکت های بازرگانی</strong></p>
<p>21.1 اگر شما یک شرکت تجاری هستید، شخصی که از طرف شما اعلام و تضمین می کند که مجوز لازم برای عملکرد از جانب شما را در اختیار دارد (برای اجتناب از شک و تردید، برای شرکت های تجاری، در این "شرایط"، "شما" به معنای شرکت است)، تأیید می کند که شما کاملاً مجاز به انجام فعالیت تجاری در کشور یا کشورهای محل فعالیت خود هستید، کارکنان، مسئولین، نمایندگان و دیگر افرادی که به سرویس ها دسترسی دارند از مجوز کامل برای دسترسی به Google Chrome برخوردار هستند و همچنین شما را به طور کامل ملزم به تبعیت از این شرایط می کنند.</p>
<p>21.2 پیرو این شرایط و علاوه بر مجوز ارائه شده در بخش 9، Google یک مجوز غیر انحصاری و غیر قابل انتقال را در اختیار شما قرار می دهد که به واسطه آن، امکان تولید مجدد، توزیع، نصب و استفاده از Google Chrome تنها در دستگاه های مورد استفاده توسط کارکنان، مسئولین، نمایندگان یا عوامل مرتبط با شرکت تجاری شما امکان پذیر خواهد بود، همچنین این امر در صورتی انجام خواهد شد که استفاده آنها از Google Chrome تحت این شرایط باشد.</p>
<p>12 اوت 2010</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2>سایر شرایط سرویس Google Chrome</h2>
<p><strong>MPEGLA</strong></p>
<p>این محصول تحت مجموعه مجوزهای حق ثبت AVC برای استفاده شخصی و غیر تجاری از محصولات با این اهداف است (1) رمزگذاری ویدیو با تبعیت از استاندارد AVC ("ویدیوی AVC") و/یا (2) رمزگشایی ویدیوی AVC که توسط فردی در یک فعالیت شخصی و غیرتجاری صورت گرفته و/یا از طریق یک شرکت ویدیویی که از مجوز مورد نیاز برای ارائه ویدیوی AVC برخوردار بوده است، به دست آمده باشد. هیچگونه مجوزی برای دیگر موارد استفاده ارائه نشده و به صورت ضمنی نیز موجود نخواهد بود. سایر اطلاعات را می توانید از MPEG LA, L.L.C. به دست بیاورید. به آدرس HTTP://WWW.MPEGLA.COM مراجعه کنید.</p>
<p><strong>Adobe</strong></p>
<p>Google Chrome ممکن است یک یا تعداد بیشتری از مؤلفه های ارائه شده توسط Adobe Systems Incorporated و Adobe Software Ireland Limited (هر دو با عنوان "Adobe" شناخته می شوند) را ارائه کند. استفاده شما از نرم افزار Adobe به همان صورت که توسط Google ("نرم افزار Adobe") ارائه شده است تحت شرایط اضافی زیر ("شرایط Adobe") خواهد بود. شما، نهاد دریافت کننده نرم افزار Adobe، از این به بعد با عنوان "دارنده مجوز فرعی" شناخته خواهید شد.</p>
<p>1. محدودیت های مجوز.</p>
<p>(الف) Flash Player نسخه 10.x تنها به عنوان یک افزونه مرورگر طراحی شده است. دارنده مجوز فرعی امکان اصلاح یا توزیع این نرم افزار Adobe را برای هر نوع استفاده ای بجز افزونه مرورگر و جهت پخش محتوا در صفحه وب نخواهد داشت. به عنوان مثال، دارنده مجوز فرعی مجاز به اصلاح این نرم افزار Adobe به منظور برقراری ارتباط بین عملکرد آن و دیگر برنامه هایی که در خارج از مرورگر اجرا می شوند (مانند برنامه های جداگانه، ابزارک ها، رابط کاربر دستگاه) نخواهد بود.</p>
<p>(ب) دارنده مجوز فرعی قادر به ارائه هرگونه API مربوط به Flash Player نسخه 10.x از طریق رابط افزونه مرورگر نخواهد بود به گونه ای که منجر به استفاده از چنین افزونه ای برای پخش محتوا از صفحات وب به عنوان یک برنامه جداگانه شود.</p>
<p>(پ) از نرم افزار Chrome-Reader برای تبدیل اسناد PDF یا EPUB که از پروتکل های مدیریت حقوق دیجیتال یا سیستم هایی بجز Adobe DRM استفاده می کنند، استفاده نخواهد شد.</p>
<p>(ت) Adobe DRM را باید در نرم افزار Chrome-Reader برای تمام اسناد PDF و EPUB محافظت شده با DRM فعال کنید.</p>
<p>(ث) نرم افزار Chrome-Reader هیچکدام از قابلیت های ارائه شده توسط Adobe را در نرم افزار Adobe غیرفعال نمی کند، بجز مواردی که صراحتاً در قسمت مشخصات فنی عنوان شده باشد، که شامل اما نه محدود به پشتیبانی فرمت های PDF و EPUB و Adobe DRM می شود.</p>
<p>2. انتقال الکترونیکی. در صورتی که دارنده مجوز فرعی با این امر موافقت کند که با در اختیار داشتن مجوز صریح برای توزیع هرگونه نرم افزار Adobe توسط او، از جمله نرم افزارهای موجود در CD-ROM و DVD-ROM و یا دیگر رسانه های قابل ذخیره و همچنین انتقال الکترونیکی، این فعالیت باید به منظور جلوگیری از استفاده های غیرمجاز مطابق با اصول امنیتی منطقی باشد، دارنده مجوز فرعی می تواند نرم افزار Adobe را از هر وب سایتی، از اینترنت، اینترانت یا فن آوری های مشابه ("انتقال الکترونیکی") دانلود کند. در ارتباط با انتقال الکترونیکی مورد تأیید، دارنده مجوز فرعی با هرگونه محدودیت منطقی تعیین شده توسط Adobe، از جمله موارد مرتبط با ایمنی و/یا محدودیت توزیع برای کاربر نهایی محصول متعلق به دارنده مجوز دوم موافقت می کند.</p>
<p>3.EULA و شرایط توزیع.</p>
<p>(الف) دارنده مجوز فرعی باید اطمینان حاصل کند که نرم افزار Adobe بر اساس یک قرارداد مجوز کاربر نهایی قابل اجرا در اختیار کاربران نهایی قرار می گیرد، این امر با در نظر گرفتن شرایط دارنده مجوز فرعی و تولید کنندگان آن دارای حداقل شرایط زیر است ("مجوز کاربر نهایی"): (1) منع توزیع و کپی برداری، (2) منع ایجاد اصلاحات و فعالیت های تحریفی، (3) منع جداسازی قطعات و مؤلفه ها، مهندسی معکوس، باز کردن قطعات و یا تبدیل نرم افزار به هر شکل به فرمی قابل استفاده توسط کاربر (4) شرطی مبنی بر مالکیت محصول دارنده مجوز فرعی (همانگونه که در بخش 8 عنوان شده است) توسط دارنده مجوز فرعی و ارائه دهنده مجوز آن، (5) یک بیانیه سلب مسئولیت در برابر آسیب های غیرمستقیم، خاص، تصادفی، تنبیهی یا تبعی و (6) سایر بیانیه های سلب مسئولیت و محدودیت های استاندارد صنعتی که در صورت قابل اجرا بودن شامل این موارد می شود: بیانیه سلب مسئولیت در مورد تمام ضمانت نامه های قانونی قابل اجرا تا حدی که توسط قانون مجاز شناخته شده باشد.</p>
<p>(ب) دارنده مجوز فرعی باید اطمینان حاصل کند که نرم افزار Adobe تحت قرارداد مجوز توزیع قابل اجرا در اختیار توزیع کنندگان دارنده مجوز فرعی قرار می گیرد و این امر با در نظر گرفتن شرایط دارنده مجوز فرعی و تولید کنندگان آن در بر گیرنده شرایطی است که در آنها محافظت از Adobe همانند شرایط Adobe انجام می شود.</p>
<p>4. منبع باز. دارنده مجوز فرعی نمی تواند مستقیماً هرگونه حق یا مصونیتی را تحت قوانین مربوط به دارایی های معنوی یا حقوق اختصاصی Adobe در اختیار اشخاص ثالث قرار داده یا ادعایی مبنی بر انجام چنین کاری داشته باشد که در پی آن چنین دارایی های معنوی تحت مجوز یا طرح منبع باز قرار بگیرند و در نتیجه استفاده، اصلاح یا توزیع چنین برداشت شود که نرم افزار Adobe را می توان: (1) به شکل کد منبع توزیع کرد و یا در اختیار سایر افراد قرار داد، (2) مجوزی به منظور ایجاد کارهای مشتق شده صادر کرد یا (3) بدون هزینه توزیع مجدد کرد. به منظور شفاف سازی لازم به ذکر است که محدودیت های عنوان شده، مانع از توزیع توسط دارنده مجوز فرعی نمی شود و دارنده مجوز فرعی می تواند نرم افزار Adobe را به صورت یک نرم افزار همراه با نرم افزار Google و بدون هرگونه هزینه ای توزیع کند.</p>
<p>5. سایر شرایط. در مورد هرگونه به روز رسانی، ارتقا یا نسخه جدید از نرم افزار Adobe (به طور کلی با نام "ارتقاها" شناخته می شود) که در اختیار دارندگان مجوز فرعی قرار می گیرد، Adobe از این حق برخوردار است تا سایر شرایط و ضوابط قابل اجرایی که منحصراً در مورد ارتقا و نسخه های بعدی آن صدق می کند را تعیین کند، این شرایط و ضوابط تا حدودی که چنین محدودیت هایی توسط Adobe در مورد تمام مجوزهای مربوط به چنین موارد ارتقایی اعمال شود، قابل اجرا خواهد بود. اگر دارنده مجوز فرعی با چنین شرایط و مقرراتی موافقت نکند، دارای حقوق مجوز مربوط به این ارتقا نخواهد بود و حقوق مجوز دارنده مجوز فرعی مربوط به نرم افزار Adobe به طور خودکار در روز 90 از تاریخ ارائه شرایط جدید مربوط به دارنده مجوز فرعی منقضی خواهد شد.</p>
<p>6. اعلامیه مربوط به حقوق اختصاصی. دارنده مجوز فرعی قادر به حذف و یا به هر شکل تغییر اعلامیه های حق نشر، مارک های تجاری، آرم ها یا اعلامیه های مرتبط و یا دیگر اعلامیه های حقوق خاص Adobe (و در صورت وجود ارائه دهندگان مجوز آن) نخواهد بود و باید این درخواست را از توزیع کنندگان خود نیز داشته باشد، این اعلامیه ها بر روی نرم افزار Adobe یا موارد ارائه شده همراه با نرم افزار نمایش داده می شود.</p>
<p>7. شرایط فنی مورد نیاز. دارندگان مجوز فرعی و توزیع کنندگان آن تنها قادر به توزیع نرم افزار Adobe و/یا ارتقای آن در دستگاه هایی هستند که (1) با مشخصات فنی عنوان شده در http://www.adobe.com/mobile/licensees (یا یک وب سایت جایگزین) مطابقت داشته باشد و (2) اعتبار آن به صورت زیر مورد تأیید Adobe قرار گرفته باشد.</p>
<p>8. تأیید اعتبار و به روز رسانی. دارنده مجوز فرعی باید هرگونه محصول خود (و هر نسخه از آن) را که شامل نرم افزار Adobe یا ارتقای آن ("محصول دارنده مجوز فرعی") است و با معیارهای تأیید اعتبار دستگاه مطابقت ندارد برای Adobe ارسال کند تا جهت تأیید اعتبار از طریق Google با Adobe تماس برقرار شود. بر اساس شرایط فعلی Adobe که در آدرس http://flashmobile.adobe.com/ عنوان شده است، دارنده مجوز فرعی ملزم به پرداخت هزینه های مربوط به ارسال بسته های تأیید اعتبار خواهد بود. آن دسته از محصولات دارنده مجوز فرعی که اعتبار آنها تأیید نشده است قابل توزیع نیستند. تأیید اعتبار با توجه به شرایط فعلی Adobe که در آدرس http://flashmobile.adobe.com/ ("تأیید اعتبار") عنوان شده است انجام خواهد شد.</p>
<p>9. نمایه ها و اطلاعات اصلی دستگاه. از دارنده مجوز فرعی خواسته می شود تا به عنوان بخشی از فرآیند تأیید اعتبار یا دیگر روش ها، اطلاعات خاصی را در مورد محصولات خود ارائه کند و دارنده مجوز فرعی نیز این اطلاعات را در اختیار Adobe قرار خواهد داد. Adobe (1) از چنین اطلاعات نمایه ای در صورت لزوم برای تأیید اعتبار محصول دارنده مجوز فرعی استفاده خواهد کرد و (2) چنین اطلاعات نمایه ای را در "سیستم هوشمند دستگاه " در آدرس https://devices.adobe.com/partnerportal/ قرار خواهد داد که از طریق ابزارهای تأیید مجوز و توسعه Adobe و سرویس ها قابل دسترسی خواهد بود، این موارد به تولید کنندگان و کاربران نهایی کمک می کند تا از نحوه نمایش محتوا یا برنامه ها در محصولات دارنده مجوز فرعی مطلع شوند (مانند نحوه نمایش تصاویر ویدیویی در برخی تلفن های خاص).</p>
<p>10. صدور. دارنده مجوز فرعی از این امر آگاه است که بر اساس قوانین و مقررات ایالات متحده، صدور و صدور مجدد اقلام و اطلاعات فنی که مبدأ آنها ایالات متحده است ممنوع می باشد، این امر شامل نرم افزار Adobe نیز می شود. دارنده مجوز فرعی موافقت می کند که در صورت انجام هرگونه صدور یا صدور مجدد نرم افزار Adobe، درصورت لزوم، بدون کسب مجوز لازم از ایالات متحده و دولت خارجی این کار را انجام نخواهد داد.</p>
<p>11. شرایط انتقال فن آوری.</p>
<p>(الف) بجز موارد مربوط به مجوزها یا قراردادهای موجود با طرفین، دارندگان مجوز فرعی قادر به استفاده و یا صدور مجوز استفاده از نرم افزار Adobe برای رمزگذاری یا رمزگشایی داده های منحصراً mp3 صوتی (mp3) در هر نوع دستگاه بجز رایانه (مانند تلفن همراه یا دستگاه گیرنده سیگنال) نخواهند بود و همچنین امکان استفاده از رمزگذارها یا رمزگشاهای mp3 موجود در نرم افزار Adobe یا دسترسی هر محصولی بجز نرم افزار Adobe به آن وجود نخواهد داشت. از نرم افزار Adobe برای رمزگذاری یا رمزگشایی داده های MP3 موجود در فایل های swf یا flv استفاده می شود که دارای داده های ویدیویی، تصویری یا سایر موارد باشد. دارنده مجوز فرعی این امر را تأیید می کند که جهت استفاده از نرم افزار Adobe برای دستگاه هایی بجز رایانه و به همان صورت که در قسمت موارد منع شده در این بخش توضیح داده شد، نیاز به پرداخت حقوق اختصاصی مجوز یا دیگر مبالغ به دارندگان حقوق معنوی مربوط به فن آوری MP3 است و اینکه Adobe یا دارنده مجوز فرعی در قبال استفاده شخص ثالث از حقوق دارایی های معنوی هیچ مبلغی را برای چنین موارد استفاده ای پرداخت نکرده اند. اگر دارنده مجوز فرعی برای چنین موارد استفاده ای به رمز گذار یا رمزگشای MP3 نیاز داشته باشد، مسئول کسب مجوز حقوق معنوی لازم و هرگونه حقوق قابل اجرای مربوط به حق ثبت خواهد بود.</p>
<p>(ب) دارنده مجوز فرعی قادر به استفاده، کپی، تولید مجدد یا اصلاح این موارد نخواهد بود: (1) کد منبع On2 (در اینجا به عنوان یک مؤلفه کد منبع شناخته می شود) تا آنجایی که امکان رمزگشایی فیلم با فرمت فایل ویدیویی Flash (.flv یا .f4v) را در اختیار نرم افزار Adobe قرار دهد و (2) کد منبع Sorenson Spark ( در اینجا به عنوان یک مؤلفه کد منبع شناخته می شود) برای اهداف محدودی مانند برطرف کردن مشکلات سیستم و ارتقای نرم افزار Adobe. تمام کدک های ارائه شده بهمراه نرم افزار Adobe تنها به عنوان بخشی جدانشدنی از نرم افزار Adobe مورد استفاده و توزیع قرار می گیرند و امکان دسترسی سایر برنامه ها، از جمله دیگر برنامه های Google به آن وجود ندارد.</p>
<p>(پ) کد منبع همراه با کدک AAC و/یا کدک HE-AAC ("کدک AAC") ارائه می شود. استفاده از کدک AAC در صورتی امکان پذیر است که دارنده مجوز فرعی از مجوز حق ثبت مربوطه و مورد نیاز برخوردار باشد، این مجوز توسط قوانین VIA برای محصولات نهایی که از کدک AAC در آنها استفاده شده است صادر می شود. دارنده مجوز فرعی از این امر آگاه و با آن موافق است که Adobe طبق این قرارداد، یک مجوز حق ثبت را برای کدک AAC به دارنده مجوز فرعی یا دریافت کنندگان مجوز از آنها ارائه خواهد کرد.</p>
<p>(ت) کد منبع دارای کد تحت مجموعه مجوزهای حق ثبت AVC برای استفاده شخصی و غیر تجاری از محصولات با این اهداف است (1) رمزگذاری ویدیو با تبعیت از استاندارد AVC ("ویدیوی AVC") و/یا (2) رمزگشایی ویدیوی AVC که توسط فردی در یک فعالیت شخصی و غیرتجاری صورت گرفته و/یا از طریق یک شرکت ویدیویی که از مجوز مورد نیاز برای ارائه ویدیوی AVC برخوردار بوده است، به دست آمده باشد. هیچگونه مجوزی برای دیگر موارد استفاده ارائه نشده و به صورت ضمنی نیز موجود نخواهد بود. سایر اطلاعات را می توانید از MPEG LA, L.L.C. به دست بیاورید. به آدرس http://www.mpegla.com مراجعه کنید.</p>
<p>12. به روزرسانی. دارنده مجوز فرعی نمی تواند مانع از تلاش Google یا Adobe برای به روز رسانی نرم افزار Adobe در کلیه محصولات دارنده مجوز فرعی به عنوان یک نرم افزار همراه با نرم افزارهای Google شود ("محصولات دارنده مجوز فرعی")</p>
<p>13. اعلامیه های صنفی و اختصاصی. دارنده مجوز فرعی، نرم افزار Adobe را در یک لیست مشخصات محصول دارنده مجوز فرعی قرار خواهد داد و مارک مناسبی را برای نرم افزار Adobe (بجز آرم شرکت Adobe) بر روی بسته بندی محصول یا کالاهای موجود در بازار در نظر خواهد گرفت، این مارک باید به گونه ای باشد که با دیگر مارک های مربوط به محصولات اشخاص ثالث موجود در لیست محصولات دارنده مجوز فرعی یکسان و سازگار باشد.</p>
<p>14. بدون ضمانت. نرم افزار ADOBE "همانگونه که هست" برای تولید مجدد در اختیار دارنده مجوز فرعی قرار می گیرد و ADOBE هیچ ضمانتی در قبال استفاده یا عملکرد آن ارائه نخواهد کرد. ADOBE و تولید کنندگان آن، عملکرد یا نتایج حاصل از استفاده از نرم افزار ADOBE را ضمانت نمی کنند و قادر به انجام این کار نیز نیستند. بجز ضمانت نامه ها، شرایط، معرفی و ارائه یا مقرراتی که با توجه به قانون قابل اجرای مراجع حقوقی دارنده مجوز فرعی امکان حذف یا اعمال محدودیت در مورد آنها وجود نداشته باشد، ADOBE و تولید کنندگان آن هیچ ضمانت نامه، شرایط، معرفی و ارائه یا مقرراتی (به صورت صریح یا ضمنی توسط مراجع قانونی، قانون عمومی، عرف، استفاده یا دیگر شرایط) را بدون هرگونه محدودیتی در رابطه با این موارد ارائه نخواهند کرد: عدم نقض حقوق اشخاص ثالث، قابلیت فروش، رضایت بخش بودن کیفیت یا تناسب آن با هدفی خاص. دارنده مجوز فرعی موافقت می کند که از جانب ADOBE امکان ارائه هیچگونه ضمانت نامه به صورت ضمنی یا تلویحی را نخواهد داشت.</p>
<p>15.1 حدود وظایف. ADOBE و تولید کنندگان آن در هیچ شرایطی در قبال خسارت ها، دعوی یا هزینه هایی که به هر شکل به صورت تبعی، غیرمستقیم یا تصادفی بروز کرده و یا هرگونه سود یا سرمایه از بین رفته تعهدی نخواهند داشت، حتی اگر یکی از نمایندگان ADOBE نسبت به احتمال بروز چنین خسارت، آسیب، دعوی یا هزینه و یا هرگونه دعوی از جانب شخص ثالث توصیه هایی را از قبل ارائه کرده باشد. محدودیت ها و ممانعت های عنوان شده تا حدی قابل اعمال است که توسط قانون قابل اجرا در مراجع قانونی دارنده مجوز فرعی مجاز شناخته شود. مجموعه مسئولیت های مالی ADOBE و تولید کنندگان آن تحت این قرارداد یا در ارتباط با آن محدود به هزار دلار خواهد بود (1000 دلار آمریکا). در صورت مرگ یا بروز جراحات شخصی برای دارنده مجوز فرعی در پی سهل انگاری Adobe یا مسئولیت مدنی در قبال فریبکاری (کلاهبرداری)، هیچکدام از بخش های این قرارداد سبب ایجاد محدودیت در مسئولیت های Adobe نسبت به دارنده مجوز فرعی نخواهد شد. Adobe از جانب تولید کنندگان خود و به منظور سلب مسئولیت، حذف و/یا محدود کردن الزامات، ضمانت نامه و مسئولیت ها به گونه ای که در این قرارداد عنوان شده است عمل خواهد کرد و به هیچ شکل یا با هیچ هدف دیگری این کار را انجام نخواهد داد.</p>
<p>16. شرایط مربوط به محافظت از محتوا</p>
<p>(الف) تعاریف.</p>
<p>"قوانین قدرت و تبعیت" به معنای سند حاوی قوانین قدرت و تبعیت نرم افزار Adobe است که در آدرس http://www.adobe.com/mobile/licensees یا یک وب سایت جایگزین قرار دارد.</p>
<p>"عملکردهای محافظت از محتوا" به معنای بخش هایی از نرم افزار Adobe است که طراحی آنها با این اهداف انجام شده است: تبعیت از قوانین قدرت و تبعیت، جلوگیری از پخش، نشر، اصلاح، توزیع مجدد یا دیگر عملکردها با توجه به محتوای دیجیتال توزیع شده برای مصرف کاربران نرم افزار Adobe در زمانی که انجام چنین کارهایی توسط مالکان محتوای دیجیتال یا توزیع کنندگان دارای مجوز مجاز نباشد.</p>
<p>"کد محافظت از محتوا" به معنای کدهای همراه با برخی نسخه های خاص نرم افزار Adobe است که عملکردهای خاصی را در زمینه محافظت از محتوا امکان پذیر می سازد.</p>
<p>"کلید" به معنای یک مقدار رمز نویسی شده در نرم افزار Adobe است که در رمزگشایی محتوای دیجیتال از آن استفاده می شود.</p>
<p>(ب) محدودیت های مجوز. حقوق دارنده مجوز فرعی در استفاده از مجوز در ارتباط با نرم افزار Adobe تحت محدودیت ها و الزامات اضافی عنوان شده در زیر است. دارنده مجوز فرعی باید نسبت به این امر اطمینان حاصل کند که مشتریان او نیز از این محدودیت ها و الزامات در ارتباط با Adobe به اندازه او تبعیت خواهند کرد، هرگونه ناتوانی در تبعیت مشتریان دارنده مجوز فرعی از این محدودیت ها و الزامات اضافی به معنای نقض قوانین توسط دارنده مجوز فرعی خواهد بود.</p>
<p>ب.1. دارنده مجوز فرعی و مشتریان او تنها می توانند نسبت به توزیع نرم افزاری از Adobe اقدام کنند که از قوانین قدرت و تبعیت مورد تأیید دارنده مجوز فرعی تبعیت کند، این قوانین در حین مراحل تأیید اعتبار توصیف شده در شرایط Adobe در بالا عنوان شده است.</p>
<p>ب. 2. دارنده مجوز فرعی مجاز به انجام این کارها نیست: (1) ممانعت از انجام عملکردهای محافظت از محتوا توسط نرم افزار Adobe یا هرگونه نرم افزاری که برای رمزگذاری یا رمزگشایی محتوای دیجیتال جهت استفاده مجاز توسط کاربران نرم افزار Adobe مورد استفاده قرار گیرد یا (2) تولید یا توزیع محصولاتی که به منظور ممانعت از عملکردهای محافظت از محتوای نرم افزار توسط نرم افزار Adobe یا هرگونه نرم افزاری که برای رمزگذاری یا رمزگشایی محتوای دیجیتال جهت استفاده مجاز توسط کاربران نرم افزار Adobe مورد استفاده قرار گیرد.</p>
<p>(پ) کلیدها به عنوان اطلاعات محرمانه Adobe در نظر گرفته می شوند و دارنده مجوز فرعی با توجه به این کلیدها از مراحل استفاده از کد منبع Adobe تبعیت خواهد کرد (در صورت درخواست توسط Adobe در اختیار شما قرار خواهد گرفت).</p>
<p>(ت) جبران حقوقی. دارنده مجوز فرعی موافقت می کند که نقض این قرارداد مانع از اجرای عملکردهای محافظت از محتوای نرم افزار Adobe خواهد شد و در نهایت ممکن است سبب بروز ضررها و خسارات خاص و ماندگار در رابطه با سود Adobe و دارندگان محتوای دیجیتالی شود که به چنین عملکردهای محافظت از محتوایی وابسته هستند، همچنین امکان جبران کامل این خسارت ها به صورت پولی وجود نخواهد داشت. از این رو، دارنده مجوز فرعی همچنان موافقت می کند که Adobe به منظور ممانعت از بروز چنین خسارات یا محدود کردن آنها به واسطه چنین موارد نقضی علاوه بر آسیب های مالی، می تواند نسبت به جبران حقوقی اقدام کند.</p>
<p>17. شخص ثالث ذینفع. در ارتباط با نرم افزار Adobe، از جمله و نه محدود به شرایط Adobe، شرکت های Adobe Systems Incorporated و Adobe Software Ireland Limited اشخاص ثالث ذینفع قرارداد Google با دارنده مجوز فرعی هستند. دارنده مجوز فرعی موافقت می کند در صورتی که هیچ بخشی از قرارداد موجود با Google برخلاف موارد عنوان شده نباشد، Google می تواند هویت او را در اختیار Adobe قرار دهید و به صورت کتبی گواهی کند که دارنده مجوز فرعی، قرارداد مجوزی را با Google منعقد کرده که شرایط Adobe نیز در آن شامل شده است. دارنده مجوز فرعی باید با هرکدام از ارائه دهندگان مجوز خود دارای یک قرارداد باشد و در صورتی که توزیع مجدد نرم افزار Adobe توسط هرکدام از آن مجوزها مجاز اعلام شده باشد، این قرارداد شرایط Adobe را نیز شامل خواهد بود.</p>
</body>
</html>