blob: 5f66880db54732523a04762a2929c805d13ca8ed [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="LTR">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>Google Chromen käyttöehdot</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
</style>
<script type="text/javascript">
function carry_tracking(obj) {
var s = '(\\?.*)';
var regex = new RegExp(s);
var results = regex.exec(window.location.href);
if (results != null) {
obj.href = obj.href + results[1];
} else {
s2 = 'intl/([^/]*)';
regex2 = new RegExp(s2);
results2 = regex2.exec(window.location.href);
if (results2 != null) {
obj.href = obj.href + '?hl=' + results2[1];
}
}
}
</script></head>
<body>
<h2>Google Chromen käyttöehdot</h2>
<p>Nämä käyttöehdot koskevat Google Chromen suoritettavaa koodiversiota. Google Chromen lähdekoodi on saatavilla maksutta avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöoikeussopimusten mukaisesti osoitteesta http://code.google.com/chromium/terms.html.</p>
<p><strong>1. Käyttäjän suhde Googleen</strong></p>
<p>1.1 Googlen tuotteiden, ohjelmien, palveluiden ja verkkosivustojen (joihin viitataan tässä asiakirjassa yhteisellä nimellä Palvelut ja joiden ulkopuolelle jätetään kaikki Googlen erillisellä kirjallisella sopimuksella toimittamat palvelut) käyttämistä sitovat käyttäjän ja Googlen välisen sopimuksen ehdot. "Googlella" tarkoitetaan Google Inc:ia, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat. Tässä asiakirjassa selostetaan, miten sopimus syntyy, sekä esitetään eräät sopimuksen ehdot.</p>
<p>1.2 Ellei Google kirjallisesti ilmoita toisin, sopimus Googlen kanssa sisältää aina vähintään tässä asiakirjassa esitetyt ehdot. Näihin viitataan jäljempänä nimityksellä Yleisehdot. Google Chromen lähdekoodia koskevat avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöoikeussopimukset muodostavat erilliset kirjalliset sopimukset. Siinä määrin kuin avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöoikeussopimukset nimenomaisesti korvaavat nämä Yleisehdot, avoimen lähdekoodin käyttöoikeudet säätelevät käyttäjän Google Chromen tai tiettyjen Google Chromen osien käyttöä koskevaa sopimusta Googlen kanssa.</p>
<p>1.3 Googlen kanssa tehtävä sopimus sisältää Yleisehtojen lisäksi alla määritellyt Google Chromen lisäkäyttöehdot sekä Palveluihin sovellettavien Oikeudellisten ilmoitusten ehdot. Näihin viitataan jäljempänä nimityksellä Lisäehdot. Jos Palveluun sovelletaan Lisäehtoja, ne julkaistaan luettaviksi kyseisessä Palvelussa tai sen käytön yhteydessä.</p>
<p>1.4 Yleisehdot muodostavat yhdessä Lisäehtojen kanssa käyttäjän ja Googlen välille juridisesti sitovan sopimuksen, joka koskee Palveluiden käyttöä. On tärkeää lukea ehdot huolellisesti. Tähän sopimukseen viitataan jäljempänä yhteisellä nimityksellä Ehdot.</p>
<p>1.5 Jos Lisäehtojen ja Yleisehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, Lisäehdot ovat etusijalla kyseisessä Palvelussa.</p>
<p><strong>2. Ehtojen hyväksyminen</strong></p>
<p>2.1 Käyttäjän on ensin hyväksyttävä Ehdot, jotta hän voi käyttää Palveluita. Käyttäjä ei saa käyttää Palveluita, jos hän ei hyväksy Ehtoja.</p>
<p>2.2 Ehdot voi hyväksyä</p>
<p>(A) napsauttamalla Ehtojen hyväksymispainiketta, jos Google on antanut tällaisen vaihtoehdon Palvelun käyttöliittymässä tai</p>
<p>(B) käyttämällä Palveluita. Tässä tapauksessa käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Google katsoo Palveluiden käytön Ehtojen hyväksynnäksi kyseisestä hetkestä eteenpäin.</p>
<p><strong>3. Ehtojen kieli</strong></p>
<p>3.1 Jos Google on toimittanut Ehtojen englanninkielisestä versiosta käännöksen, käyttäjä hyväksyy, että käännös on toimitettu vain lukemisen helpottamiseksi ja että käyttäjän ja Googlen suhdetta säätelevät Ehtojen englanninkieliset versiot.</p>
<p>3.2 Jos Ehtojen englanninkielisen version ja käännöksen välillä on ristiriitaisuuksia, englanninkielinen versio on etusijalla.</p>
<p><strong>4. Googlen Palveluiden toimittaminen</strong></p>
<p>4.1 Googlella on tytäryhtiöitä ja yhteistyökumppaneita ympäri maailmaa (Tytäryhtiöt ja Yhteistyökumppanit). Joskus kyseiset yritykset toimittavat Palveluita käyttäjälle Googlen puolesta. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Tytäryhtiöillä on oikeus toimittaa Palveluita käyttäjälle.</p>
<p>4.2 Google kehittää jatkuvasti uusia tuotteita markkinoille parhaan käyttäjäkokemuksen tuottamiseksi. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Googlen toimittamien Palveluiden muoto ja luonne voivat muuttua ajoittain ilman ennakkoilmoitusta.</p>
<p>4.3 Osana jatkuvaa tuotekehitystä käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Google voi lopettaa (pysyvästi tai väliaikaisesti) Palveluiden (tai jonkin Palveluiden ominaisuuden) tarjoamisen käyttäjälle tai kaikille käyttäjille Googlen oman harkinnan mukaan ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjä saa lopettaa Palveluiden käyttämisen milloin tahansa. Käyttäjän ei tarvitse ilmoittaa Googlelle Palveluiden käytön lopettamisesta.</p>
<p>4.4 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että jos Google poistaa tilin käyttöoikeudet, käyttäjää voidaan estää käyttämästä Palveluita, tilin tietoja tai tilin sisältämiä tiedostoja tai muuta sisältöä.</p>
<p><strong>5. Palveluiden käyttäminen</strong></p>
<p>5.1 Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palveluita vain tarkoituksiin, jotka ovat (a) Ehtojen ja (b) kyseisellä oikeudenkäyttöalueella sovellettavien lakien, säännösten tai yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen tai ohjeiden mukaisia (mukaan lukien lait, jotka koskevat tietojen tai ohjelmistojen vientiä Yhdysvalloista tai muista asianomaisista maista tai Yhdysvaltoihin tai muihin asianomaisiin maihin).</p>
<p>5.2 Käyttäjä sitoutuu olemaan ryhtymättä Palveluiden (tai niihin liittyvien palvelimien tai verkkojen) toimintaa häiritsevään toimintaan.</p>
<p>5.3 Ellei käyttäjälle ole nimenomaisesti annettu kirjallisella Googlen kanssa tehdyllä erillisellä sopimuksella lupaa siihen, käyttäjä sitoutuu olemaan jäljentämättä, monistamatta, kopioimatta, myymättä tai jälleenmyymättä Palveluita mitään tarkoitusta varten.</p>
<p>5.4 Käyttäjä hyväksyy, että hän vastaa itse täysin (ja että Googlella ei ole velvollisuuksia käyttäjää tai ulkopuolista osapuolta kohtaan) kaikista Ehtojen mukaisten käyttäjän velvollisuuksien rikkomisesta ja niiden seurauksista (mukaan lukien Googlen mahdollisesti kärsimät menetykset tai vahingot).</p>
<p><strong>6. Tietosuoja ja käyttäjän henkilökohtaiset tiedot</strong></p>
<p>6.1 Käyttäjä saa tietoa Googlen tietosuojamenetelmistä lukemalla Googlen tietosuojakäytännön osoitteista http://www.google.com/privacy.html sekä http://www.google.com/chrome/intl/fi/privacy.html. Tässä käytännössä selvitetään, miten Google käsittelee käyttäjän henkilökohtaisia tietoja ja turvaa käyttäjän tietosuojan Palveluiden käytön yhteydessä.</p>
<p>6.2 Käyttäjä hyväksyy, että tietoja käytetään Googlen tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.</p>
<p><strong>7. Palveluissa oleva sisältö</strong></p>
<p>7.1 Käyttäjä ymmärtää, että kaikki tiedot (kuten tietotiedostot, kirjoitettu teksti, tietokoneohjelmistot, musiikki- ja äänitiedostot tai muut äänet, valokuvat, videot tai muut kuvat), joita käyttäjä voi käyttää Palveluiden osana tai Palveluiden kautta, ovat sisällön alkuperäisen lähettäjän vastuulla. Jäljempänä tällaisia tietoja kutsutaan nimellä Sisältö.</p>
<p>7.2 Käyttäjän tulee olla tietoinen, että Palveluiden osana toimitettu Sisältö, mukaan lukien muun muassa Palveluissa olevat mainokset ja sponsoroitu Sisältö, voi olla kyseisen Googlelle tuotetun Sisällön omistavien sponsoreiden tai mainostajien (tai muiden henkilöiden tai yritysten, jotka toimivat omistajien nimissä) immateriaalioikeuksien suojaamaa. Käyttäjä ei saa muokata, antaa tai ottaa vuokralle, lainata, myydä, jaella tai luoda kyseiseen Sisältöön (joko kokonaan tai osittain) perustuvia johdannaistöitä, ellei Google tai Sisällön omistaja ole antanut siihen nimenomaista lupaa erillisessä sopimuksessa.</p>
<p>7.3 Google pidättää oikeuden (ilman velvoitetta) tarkastaa ennakkoon, arvioida, merkitä, suodattaa, torjua, muokata tai siirtää minkä tahansa Palvelun mitä tahansa Sisältöä. Google saattaa joissakin Palveluissa toimittaa työkaluja, joilla voi suodattaa vain aikuisille tarkoitetun sisällön. Nämä työkalut sisältävät SafeSearch-asetukset (katso http://www.google.fi/help/customize.html#safe). Lisäksi käytettävissä on kaupallisesti saatavana olevia palveluita ja ohjelmistoja, joiden avulla käyttäjä voi rajoittaa paheksumansa sisällön esiintuloa.</p>
<p>7.4 Käyttäjä ymmärtää, että Palveluita käyttämällä hän saattaa saada tietoonsa loukkaavana, epäsiveellisenä tai paheksuttavana pitämäänsä Sisältöä ja että käyttäjä käyttää Palveluita omalla vastuullaan.</p>
<p>7.5 Käyttäjä hyväksyy, että hän vastaa itse täysin (ja että Googlella ei ole velvollisuuksia käyttäjää tai ulkopuolista osapuolta kohtaan) kaikesta käyttäjän luomasta, lähettämästä tai näyttämästä Sisällöstä Palveluiden käyttämisen yhteydessä sekä kaikista käyttäjän toimien seurauksista (mukaan lukien Googlen mahdollisesti kärsimät menetykset tai vahingot).</p>
<p><strong>8. Omistusoikeudet</strong></p>
<p>8.1 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Google (tai Googlelle käyttöoikeuden myöntäneet tahot) omistaa kaikki Palveluihin liittyvät oikeudet, nimikkeet ja edut, mukaan lukien Palveluissa olevat immateriaalioikeudet (riippumatta siitä, onko kyseiset oikeudet rekisteröity tai missä päin maailmaa ne ovat).</p>
<p>8.2 Ellei käyttäjä ole toisin kirjallisesti Googlen kanssa sopinut, mikään Ehdoissa ei anna käyttäjälle oikeutta käyttää Googlen tavara- tai palvelumerkkejä, logoja, verkkotunnusten nimiä ja muita yksilöiviä brändiominaisuuksia.</p>
<p>8.3 Jos käyttäjälle on annettu erillisellä Googlen kanssa tehdyllä kirjallisella sopimuksella nimenomainen oikeus käyttää kyseisiä brändiominaisuuksia, käyttäjä hyväksyy, että tällaisia ominaisuuksia tulee käyttää kyseisen sopimuksen, kaikkien soveltuvien Ehtojen ja ajoittain päivitettävän Googlen brändiominaisuuksien käyttöä koskevan ohjeiston mukaisesti. Kyseinen ohjeisto sijaitsee osoitteessa http://www.google.fi/permissions/guidelines.html (tai muussa Googlen ilmoittamassa osoitteessa).</p>
<p>8.4 Google ymmärtää ja hyväksyy, että sillä ei näiden Ehtojen mukaisesti ole mitään oikeuksia tai etuja käyttäjään (tai käyttäjälle käyttöoikeuden antaneisiin tahoihin) nähden tai mihinkään käyttäjän Palveluiden kautta lähettämään, julkaisemaan tai esittämään Sisältöön nähden (riippumatta siitä, onko kyseiset oikeudet rekisteröity tai missä maassa ne ovat voimassa). Jos käyttäjä ei ole toisin Googlen kanssa kirjallisesti sopinut, käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että hän vastaa kyseisten oikeuksien suojaamisesta ja ylläpitämisestä, ja että Googlella ei ole velvollisuutta tehdä sitä käyttäjän puolesta.</p>
<p>8.5 Käyttäjä sitoutuu olemaan poistamatta, piilottamatta tai muuttamatta omistusoikeusilmoituksia (mukaan lukien tekijänoikeus- ja tavaramerkkilausunnot), jotka saattavat olla liitettynä Palveluihin tai sisältyä niihin.</p>
<p>8.6 Ellei Google ole nimenomaisesti antanut käyttäjälle kirjallista lupaa siihen, käyttäjä hyväksyy, että Palveluita käyttäessään hän ei käytä minkään yrityksen tai organisaation tavara- tai palvelumerkkejä tai logoja tavalla, joka todennäköisesti tai tarkoituksella aiheuttaa sekaannusta kyseisten merkkien tai logojen omistajista tai luvallisesta käytöstä.</p>
<p><strong>9. Googlen myöntämä käyttöoikeus</strong></p>
<p>9.1 Google myöntää käyttäjälle henkilökohtaisen, maailmanlaajuisen, tekijänoikeusmaksuttoman, ei-siirrettävän ja rajoittamattoman käyttöoikeuden käyttää Googlen käyttäjälle Palveluiden osana toimittamaa ohjelmistoa (johon viitataan jäljempänä nimellä Ohjelmisto). Käyttöoikeuden ainoana tarkoituksena on antaa käyttäjälle mahdollisuus käyttää Palveluita Googlen tarjoamassa muodossa Ehtojen sallimalla tavalla.</p>
<p>9.2 Kohdan 1.2 mukaisesti käyttäjä ei saa (eikä käyttäjä saa antaa kenenkään muun) kopioida, muokata, luoda johdannaistöitä, tutkia valmistustapaa, purkaa tai muuten yrittää selvittää Ohjelmiston tai sen osan lähdekoodia, ellei tätä nimenomaisesti lailla sallita tai vaadita tai ellei Google ole kirjallisesti antanut käyttäjälle lupaa kyseiseen toimenpiteeseen.</p>
<p>9.3 Kohdan 1.2 mukaisesti käyttäjä ei saa luovuttaa Ohjelmiston käyttöoikeutta (tai myöntää alilisenssiä), perustaa siihen mitään etuja tai siirtää muulla tavalla mitään käyttäjän Ohjelmiston käyttöoikeuden osaa, ellei Google ole antanut käyttäjälle nimenomaisesti kirjallista lupaa toimia näin.</p>
<p><strong>10. Käyttäjän myöntämä käyttöoikeus sisältöön</strong></p>
<p>10.1 Käyttäjä säilyttää Palveluiden kautta tai Palveluihin lähetetyn, julkaistun tai esitetyn Sisällön tekijänoikeudet ja muut käyttäjän omistamat oikeudet.</p>
<p><strong>11. Ohjelmistopäivitykset</strong></p>
<p>11.1 Käyttäjän käyttämä Ohjelmisto voi aika ajoin ladata ja asentaa automaattisesti päivityksiä Googlelta. Päivitysten tarkoituksena on parantaa, laajentaa ja kehittää edelleen Palveluita. Päivitykset voivat olla ohjelmointivirheiden korjauksia, laajennettuja toimintoja, uusia ohjelmistomoduuleita ja täysin uusia versioita. Käyttäjä sitoutuu ottamaan vastaan päivityksiä (ja sallimaan Googlelle niiden toimittamisen käyttäjälle) osana Palveluiden käyttöä.</p>
<p><strong>12. Käyttäjän ja Googlen suhteen päättäminen</strong></p>
<p>12.1 Ehdot ovat voimassa, kunnes joko käyttäjä tai Google lopettaa ne alla esitetyllä tavalla.</p>
<p>12.2 Google voi milloin tahansa päättää käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen, jos:</p>
<p>(A) käyttäjä on rikkonut Ehtoja (tai toiminut tavalla, joka selvästi osoittaa, että käyttäjä ei aio noudattaa Ehtoja tai pysty noudattamaan niitä) tai</p>
<p>(B) laki edellyttää sitä Googlelta (jos Palveluiden toimittaminen käyttäjälle esimerkiksi muuttuu laittomaksi) tai</p>
<p>(C) kumppani, jonka kanssa Google on tarjonnut Palvelut käyttäjälle, on purkanut liikesuhteensa Googlen kanssa tai lopettanut Palveluiden tarjoamisen käyttäjälle tai</p>
<p>(D) Google on lopettamassa Palveluiden tarjoamisen käyttäjille maassa, jossa käyttäjä asuu tai jossa käyttäjä käyttää palvelua tai</p>
<p>(E) Googlen Palveluiden tarjoaminen käyttäjälle ei enää ole Googlen mielestä taloudellisesti kannattavaa.</p>
<p>12.3 Mikään tämän osan määräyksistä ei vaikuta Googlen oikeuksiin, jotka liittyvät Palveluiden tuottamiseen Ehtojen osan 4 mukaisesti.</p>
<p>12.4 Kun nämä Ehdot lakkaavat olemasta voimassa, se ei vaikuta juridisiin oikeuksiin, velvollisuuksiin ja vastuisiin, joista käyttäjä ja Google ovat saaneet hyötyä, joita on sovellettu (tai jotka ovat kertyneet Ehtojen voimassaoloaikana) tai joiden on ilmoitettu jatkuvan rajoittamattoman ajan. Kohdan 19.7 määräyksiä sovelletaan edelleen tällaisiin oikeuksiin, velvollisuuksiin ja vastuisiin rajoittamattoman ajan.</p>
<p><strong>13. TAKUIDEN KIELTÄMINEN</strong></p>
<p>13.1 MIKÄÄN NÄISSÄ EHDOISSA (MUKAAN LUKIEN OSAT 13 JA 14) EI SULJE POIS TAI RAJOITA GOOGLEN VASTUUTA MENETYKSISTÄ, JOITA EI SAA LAIN MUKAAN SULKEA POIS TAI RAJOITTAA. KAIKKI OIKEUDENKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI JOIDENKIN TAKUIDEN TAI EHTOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA TAI HUOLIMATTOMUUDESTA TAI SOPIMUKSEN TAI OLETETTUJEN EHTOJEN RIKKOMISESTA JOHTUVIEN VAHINKOJEN TAI SATUNNAISTA TAI VÄLILLISTÄ VAHINKOA KOSKEVAN VASTUUN POISSULKEMISTA. VASTAAVASTI AINOASTAAN RAJOITUKSET, JOTKA OVAT LAINVOIMAISIA KÄYTTÄJÄN OIKEUDENKÄYTTÖALUEELLA, PÄTEVÄT, JA GOOGLEN VASTUU RAJOITTUU LAIN SALLIMISSA RAJOISSA.</p>
<p>13.2 KÄYTTÄJÄ ON TIETOINEN JA HYVÄKSYY, ETTÄ KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ PALVELUA AINOASTAAN OMALLA VASTUULLAAN JA ETTÄ PALVELUT TARJOTAAN KÄYTETTÄVIKSI SELLAISINAAN JA KÄYTETTÄVYYDEN MUKAAN.</p>
<p>13.3 GOOGLE, GOOGLEN TYTÄRYHTIÖT TAI GOOGLELLE KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄNEET TAHOT EIVÄT NIMENOMAISESTI TAKAA KÄYTTÄJÄLLE, ETTÄ:</p>
<p>(A) KÄYTTÄJÄN PALVELUIDEN KÄYTTÖ TÄYTTÄÄ KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSET,</p>
<p>(B) KÄYTTÄJÄN PALVELUIDEN KÄYTTÖ ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ, OIKEA-AIKAISTA, TURVALLISTA TAI VIRHEETÖNTÄ,</p>
<p>(C) KÄYTTÄJÄN PALVELUIDEN KÄYTÖN KAUTTA HANKKIMAT TIEDOT OVAT OIKEITA TAI LUOTETTAVIA JA</p>
<p>(D) KÄYTTÄJÄLLE PALVELUIDEN OSANA TOIMITETUN OHJELMISTON TOIMINTAVIAT KORJATAAN.</p>
<p>13.4 KÄYTTÄJÄ OTTAA TÄYDEN VASTUUN PALVELUIDEN KAUTTA LATAAMISTAAN TAI MUUTEN HANKKIMISTAAN MATERIAALEISTA TAI TIEDOISTA JA ON YKSIN VASTUUSSA SELLAISISTA TIETOKONEJÄRJESTELMÄLLEEN TAI MUULLE LAITTEISTOLLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA TAI TIETOJEN MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT KYSEISTEN MATERIAALIEN TAI TIETOJEN LATAAMISESTA.</p>
<p>13.5 MITKÄÄN KÄYTTÄJÄN JOKO SUULLISESTI TAI KIRJALLISESTI GOOGLELTA TAI PALVELUISTA TAI NIIDEN KAUTTA SAAMAT OHJEET TAI TIEDOT EIVÄT LUO MUUTA KUIN EHDOISSA NIMENOMAAN ILMOITETTUA TAKUUTA.</p>
<p>13.6 GOOGLE LISÄKSI NIMENOMAISESTI TORJUU PÄTEMÄTTÖMINÄ KAIKKI NIMENOMAISET JA OLETETUT VASTUUT MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNTIIN TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.</p>
<p><strong>14. VASTUURAJOITUS</strong></p>
<p>14.1 EDELLÄ MAINITUN KOHDAN 13.1 MUKAISESTI GOOGLE, GOOGLEN TYTÄRYHTIÖT JA GOOGLELLE KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄNEET TAHOT EIVÄT VASTAA KÄYTTÄJÄLLE:</p>
<p>(A) MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ, VÄLILLISESTÄ TAI TYYPILLISESTÄ VAHINGOSTA, JOSTA KÄYTTÄJÄLLE ON SAATTANUT AIHEUTUA KULUJA MINKÄ TAHANSA VASTUUOPIN PERUSTEELLA. TÄMÄ SISÄLTÄÄ VOITTOJEN MENETYKSEN (SUORAN JA EPÄSUORAN), YRITYKSEN MAINEEN MENETYKSEN, KÄYTTÄJÄN MENETTÄMÄT TIEDOT, VASTAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKKIMISESTA TAVALLA TAI TOISELLA AIHEUTUNEET KULUT JA MUUT AINEETTOMAT MENETYKSET RAJOITTUMATTA NÄIHIN,</p>
<p>(B) KÄYTTÄJÄLLE MAHDOLLISESTI AIHEUTUNEET TAPPIOT TAI MENETYKSET, JOTKA OVAT JOHTUNEET (RAJOITTUMATTA KUITENKAAN NÄIHIN):</p>
<p>(I) KÄYTTÄJÄN TUKEUTUMISESTA MAINONNAN TÄYDELLISYYTEEN, OIKEELLISUUTEEN TAI OLEMASSAOLOON TAI PALVELUISSA MAINOKSIA NÄYTTÄVÄN MAINOSTAJAN TAI SPONSORIN JA KÄYTTÄJÄN VÄLISEN SUHTEEN TAI LIIKETOIMEN TULOKSESTA,</p>
<p>(II) GOOGLEN PALVELUIHIN MAHDOLLISESTI TEKEMISTÄ MUUTOKSISTA TAI MISTÄ TAHANSA PYSYVÄSTÄ TAI VÄLIAIKAISESTA PALVELUIDEN (TAI PALVELUISSA OLEVAN OMINAISUUDEN) TOIMITTAMISEN LOPETTAMISESTA,</p>
<p>(III) KÄYTTÄJÄN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ TAPAHTUNEESTA SISÄLLÖN TAI PALVELUJEN KAUTTA YLLÄPIDETYN TAI VÄLITETYN MUUN TIEDON POISTAMISESTA, VIOITTUMISESTA TAI TALLENTAMISEN EPÄONNISTUMISESTA,</p>
<p>(IV) SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ EI OLE TOIMITTANUT GOOGLELLE TARKKOJA TILITIETOJA,</p>
<p>(V) SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ EI OLE PITÄNYT SALASANAA TAI TILIN TIETOJA TURVATTUINA JA LUOTTAMUKSELLISINA.</p>
<p>14.2 EDELLÄ KAPPALEESSA 14.1 MAINITUT GOOGLEN VASTUURAJOITUKSET KÄYTTÄJÄÄ KOHTAAN OVAT VOIMASSA, VAIKKA GOOGLELLE OLISI ILMOITETTU TAI SEN OLISI PITÄNYT OLLA TIETOINEN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.</p>
<p><strong>15. Tekijänoikeutta ja tuotemerkkejä koskevat käytännöt</strong></p>
<p>15.1 Googlen käytäntö on reagoida kaikkiin sovellettavien kansainvälisten immateriaalioikeuksia koskevien lakien (mukaan lukien Yhdysvaltojen DMCA-laki) mukaisia väitettyjä tekijänoikeusloukkauksia koskeviin ilmoituksiin ja lakkauttaa toistuvasti rikkomuksiin syyllistyneiden tilit. Tietoja Googlen käytännöstä on osoitteessa http://www.google.fi/dmca.html.</p>
<p>15.2 Googlella on tavaramerkkivalituskäytäntö liittyen Googlen mainostoimintaan. Tietoja käytännöstä on osoitteessa http://www.google.fi/tm_complaint.html.</p>
<p><strong>16. Mainokset</strong></p>
<p>16.1 Osa Palveluista on mainosrahoitteisia, joten palvelun käyttäjät näkevät mainoksia. Kyseiset mainokset voidaan kohdistaa Palveluihin tallennettujen tietojen sisältöön, Palveluiden kautta tehtäviin kyselyihin tai muihin tietoihin.</p>
<p>16.2 Googlen Palveluiden yhteydessä näytettävän mainonnan menetelmät ja laajuus vaihtelevat ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.</p>
<p>16.3 Käyttäjä hyväksyy, että Google voi näyttää tällaisia mainoksia Palveluissa, vastineena sille, että Google antaa käyttäjälle Palveluiden käyttöoikeuden.</p>
<p><strong>17. Muu sisältö</strong></p>
<p>17.1 Palvelut voivat sisältää hyperlinkkejä verkkosivustoihin, -sisältöön tai -resursseihin. Googlella ei välttämättä ole mahdollisuutta hallita Googlen ulkopuolisten yritysten tai henkilöiden tuottamia verkkosivustoja tai -resursseja.</p>
<p>17.2 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Google ei vastaa kyseisten ulkoisten sivustojen tai resurssien käytettävyydestä eikä tue kyseisissä sivustoissa tai resursseissa käytettävissä olevaa mainontaa, tuotteita tai muuta materiaalia.</p>
<p>17.3 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Google ei vastaa tappioista tai vahingoista, jotka ovat syntyneet käyttäjälle kyseisten ulkoisten sivustojen tai resurssien käytettävyydestä tai jotka syntyvät käyttäjän luottamuksesta kyseisissä sivustoissa tai resursseissa olevan mainonnan, tuotteiden tai muun materiaalin täydellisyyteen, oikeellisuuteen tai olemassaoloon.</p>
<p><strong>18. Muutokset Ehtoihin</strong></p>
<p>18.1 Google voi aika ajoin tehdä muutoksia Yleisehtoihin tai Lisäehtoihin. Kun muutoksia tehdään, Google toimittaa Yleisehtojen uuden kopion saataville osoitteessa http://www.google.com/chrome/intl/fi/eula_text.html, ja uudet Lisäehdot tuodaan käyttäjän saataville niihin liittyvissä Palveluissa tai Palveluiden kautta.</p>
<p>18.2 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että jos käyttäjä käyttää Palveluita Yleisehtojen tai Lisäehtojen muuttamispäivän jälkeen, Google katsoo käytön päivitettyjen Yleisehtojen tai Lisäehtojen hyväksynnäksi.</p>
<p><strong>19. Yleiset juridiset ehdot</strong></p>
<p>19.1 Käyttäessään Palveluita käyttäjä saattaa joskus (Palveluiden käytön tuloksena tai niiden käyttöön liittyen) käyttää palvelua, ladata ohjelmiston tai ostaa tavaran, jonka toinen henkilö tai yritys on tuottanut. Käyttäjän kyseisten muiden palveluiden, ohjelmistojen tai tavaroiden käyttöä saattavat sitoa erilliset ehdot, jotka solmitaan käyttäjän ja kyseisen yrityksen tai henkilön välille. Jos näin on, Ehdot eivät vaikuta käyttäjän ja näiden toisten yritysten tai henkilöiden väliseen juridiseen suhteeseen.</p>
<p>19.2 Ehdot muodostavat kokonaisuudessaan käyttäjän ja Googlen välisen sopimuksen ja ne säätelevät käyttäjän Palveluiden käyttöä (pois lukien palvelut, jotka Google saattaa tuottaa käyttäjälle erillisellä kirjallisella sopimuksella). Ehdot korvaavat kokonaan käyttäjän ja Googlen väliset aiemmat sopimukset, jotka liittyvät Palveluihin.</p>
<p>19.3 Käyttäjä hyväksyy, että Google lähettää käyttäjälle mm. Ehtojen muutoksia koskevia ilmoituksia sähköpostitse, tavanomaisen postin tai Palveluiden kautta.</p>
<p>19.4 Käyttäjä hyväksyy, että jos Google ei käytä laillista oikeutta tai hyvityskeinoa, joka sisältyy Ehtoihin (tai johon Googlella on etuoikeus sovellettavan lainsäädännön nojalla), Googlen ei katsota virallisesti luopuneen oikeuksistaan ja kyseiset oikeudet tai hyvityskeinot ovat edelleen Googlen käytettävissä.</p>
<p>19.5 Jos jokin tuomioistuin, jolla on tuomiovalta kyseisessä asiassa, päättää, että Ehtojen määräys on toimeenpanokelvoton, kyseinen määräys poistetaan Ehdoista ilman että se vaikuttaa Ehtojen muihin kohtiin. Muut Ehtojen määräykset ovat edelleen voimassa ja täytäntöönpanokelpoisia.</p>
<p>19.6 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että jokainen yritys, joka kuuluu konserniin, jonka emoyhtiö Google on, katsotaan Ehtojen ulkopuoliseksi edunsaajaksi. Käyttäjä myös ymmärtää ja hyväksyy, että tällaiset muut yritykset voivat suoraan panna täytäntöön kaikki Ehtojen määräykset, joissa kyseiset yritykset ovat edunsaajia (tai joissa oikeudet ovat niiden puolella) ja luottaa näihin Ehtojen määräyksiin. Mikään muu henkilö tai yritys ei ole Ehtojen ulkopuolinen edunsaaja.</p>
<p>19.7 Ehtoihin sekä käyttäjän ja Googlen väliseen Ehtojen mukaiseen suhteeseen sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja lainvalintamääräyksistä riippumatta. Käyttäjä ja Google hyväksyvät sen, että yksinomainen lainkäyttöoikeus kuuluu Kaliforniassa sijaitsevan Santa Claran piirikunnan tuomioistuimille, joissa ratkaistaan Ehtoihin liittyvät juridiset ristiriidat. Tästä huolimatta käyttäjä hyväksyy, että Google voi silti hakea kieltotoimia (tai vastaavia välittömiä juridisia toimia) millä tahansa oikeudenkäyttöalueella.</p>
<p><strong>20. Google Chromen laajennuksia koskevat Lisäehdot</strong></p>
<p>20.1 Tämän osion ehtoja sovelletaan, mikäli käyttäjä asentaa laajennuksia käyttämäänsä Google Chrome -selaimeen. Laajennukset ovat Googlen tai ulkopuolisten tahojen kehittämiä pieniä ohjelmia, joilla Google Chromen toimintaa voidaan muokata ja parantaa. Laajennuksilla voi olla tavallisia verkkosivuja laajemmat käyttäjän selaimen tai tietokoneen käyttöoikeudet. Laajennuksilla voi esimerkiksi olla oikeus lukea ja muokata käyttäjän yksityisiä tietoja.</p>
<p>20.2 Google Chrome voi ajoittain ottaa yhteyden Googlen tai ulkopuolisten tahojen ylläpitämiin etäpalvelimiin ja ladata laajennuksiin päivityksiä virhekorjaukset tai parannetut toiminnot mukaan luettuina mutta niihin rajoittumatta. Käyttäjä hyväksyy, että kyseiset päivitykset pyydetään, ladataan ja asennetaan automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta.</p>
<p>20.3 Google voi ajoittain havaita jonkin laajennuksen rikkovan Googlen kehittäjille asettamia ehtoja tai muita oikeudellisia sopimuksia, lakeja, asetuksia tai käytäntöjä. Google Chrome lataa ajoittain luettelon tällaisista laajennuksista Googlen palvelimilta. Käyttäjä hyväksyy, että Google voi yksinomaisen harkintansa mukaan estää tällaisten laajennusten käytön tai poistaa ne kokonaan käyttäjän järjestelmästä. </p>
<p><strong>21. Yrityskäytön lisäehdot</strong></p>
<p>21.1 Jos käyttäjä on oikeushenkilö, oikeushenkilön puolesta sopimuksen hyväksynyt henkilö (oikeushenkilön kanssa tehdyn sopimuksen ehdoissa käyttäjällä tarkoitetaan selvyyden vuoksi oikeushenkilöä) ilmoittaa ja takaa, että hänellä on valtuus toimia käyttäjän edustajana, että käyttäjällä on oikeus harjoittaa liiketoimintaa toimintamaassaan tai -maissaan ja että käyttäjän työntekijöillä, toimihenkilöillä, edustajilla ja muilla asiamiehillä, jotka käyttävät Palvelua, on valtuutus käyttää Google Chromea ja velvoittaa käyttäjä noudattamaan näitä Ehtoja.</p>
<p>21.2 Näiden Ehtojen nojalla sekä kohdassa 9 myönnetyn käyttöluvan lisäksi Google myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän luvan monistaa, levittää, asentaa ja käyttää Google Chromea näiden Ehtojen mukaisesti ainoastaan tietokoneilla, jotka on tarkoitettu käyttäjän työntekijöiden, toimihenkilöiden, edustajien ja asiamiesten käyttöön käyttäjän liiketoiminnan yhteydessä.</p>
<p>12.8.2010</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2>Google Chromen lisäkäyttöehdot</h2>
<p><strong>MPEGLA</strong></p>
<p>TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU AVC-PATENTTIPORTFOLION ALAISUUDESSA HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KULUTTAJAKÄYTTÖÖN. KULUTTAJA VOI (i) KOODATA VIDEON AVC-STANDARDIN MUKAISESTI (AVC-VIDEO) JA/TAI (ii) PURKAA AVC-VIDEON, JONKA KULUTTAJA ON KOODANNUT HENKILÖKOHTAISESSA JA EI-KAUPALLISESSA TOIMINNASSA JA/TAI JOKA ON HANKITTU VIDEOKUMPPANILTA, JOLLA ON OIKEUS TARJOTA AVC-VIDEOTA. MITÄÄN KÄYTTÖOIKEUKSIA EI MYÖNNETÄ TAI ILMAISTA MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. Lisätietoja antaa tarvittaessa MPEG LA, L.L.C: HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p><strong>Adobe</strong></p>
<p>Google Chrome voi sisältää yhden tai useampia Adobe Systems Incorporatedin ja Adobe Software Ireland Limitedin (Adobe) tarjoamia osia. Googlen tarjoaman Adobe-ohjelmiston (Adobe-ohjelmisto) käyttäminen on seuraavien lisäehtojen alaista (Adobe-ehdot). Adobe-ohjelmiston vastaanottajasta käytetään jäljempänä nimeä Alikäyttöoikeuksien saaja.</p>
<p>1. Käyttöoikeusrajoitukset.</p>
<p>(a) Flash Player -versio 10.x on suunniteltu käytettäväksi vain selaimen laajennuksena. Alikäyttöoikeuksien saaja ei muokkaa tai jaa tätä Adobe-ohjelmistoa mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen kuin selaimen laajennuksena verkkosivun sisällön toistamiseen. Alikäyttöoikeuksien saaja ei esimerkiksi muokkaa tätä Adobe-ohjelmistoa käytettäväksi selaimen ulkopuolisissa sovelluksissa (esim. itsenäisissä sovelluksissa, widgeteissä tai laitekäyttöliittymissä).</p>
<p>(b) Alikäyttöoikeuksien saaja ei paljasta mitään Flash Player -version 10.x, sovellusliittymiä selaimen käyttöliittymän kautta sillä tavalla, että se sallii kyseisen laajennuksen käyttämisen verkkosivun sisällön toistamiseen itsenäisenä sovelluksena.</p>
<p>(c) Chrome-Reader-ohjelmistoa ei saa käyttää minkään sellaisen PDF- tai EPUB-asiakirjan hahmontamiseen, joka käyttää muita digitaalisen käyttöoikeuksien hallinnan protokollia tai järjestelmiä kuin Adobe DRM.</p>
<p>(d) Adobe DRM täytyy olla käytössä Chrome-Reader-ohjelmistossa kaikkia DRM-suojattuja PDF- tai EPUB-asiakirjoja varten.</p>
<p>(e) Chrome-Reader-ohjelmisto ei voi, ellei sitä erityisesti sallita teknisissä tiedoissa, poistaa käytöstä mitään Adoben tarjoamia ominaisuuksia Adobe-ohjelmistossa, kuten esimerkiksi PDF- ja EPUB-muotojen sekä Adobe DRM:n tukea.</p>
<p>2. Sähköinen siirto. Alikäyttöoikeuksien saaja voi sallia Adobe-ohjelmiston lataamisen verkkosivustosta, internetistä, intranetistä tai vastaavaa tekniikkaa käyttäen (jäljempänä Sähköinen siirto), olettaen, että alikäyttöoikeuksien saaja hyväksyy, että hänen tekemänsä Adobe-ohjelmiston jakelut, mukaan lukien jakelu CD-ROM- tai DVD-ROM-levyillä tai muilla tietovälineillä tai Sähköisenä siirtona, mikäli ne on erikseen sallittu, tulee varustaa kohtuullisilla suojauskeinoilla luvattoman käytön estämiseksi. Tässä hyväksyttyyn Sähköiseen siirtoon liittyen Alikäyttöoikeuksien saaja hyväksyy käyttävänsä kaikkia kohtuullisia Adoben asettamia käyttörajoituksia, mukaan lukien tietoturvaan ja/tai jakamiseen liittyviä rajoituksia, Alikäyttöoikeuksien saajan Tuotteen loppukäyttäjiä kohtaan.</p>
<p>3. Käyttöoikeussopimus (EULA) ja jakeluehdot.</p>
<p>(a) Alikäyttöoikeuksien saaja varmistaa, että Adobe-ohjelmistoa jaetaan loppukäyttäjille täytäntöönpanokelpoisen loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen mukaisesti (Käyttäjän käyttöoikeus), mikä: (i) kieltää jakamisen ja kopioinnin, (ii) kieltää muokkauksen ja johdetut tuotteet, (iii) kieltää konekielen purkamisen, rakenteen selvittämisen, ohjelmatiedoston koodin avaamisen ja Adobe-ohjelmiston muutoin muuntamisen ihmisen luettavaan muotoon, sekä sisältää (iv) ehdon, joka ilmaisee Alikäyttöoikeuksien saajan ja sen lisenssinhaltijoiden omistusoikeuden Alikäyttöoikeuksien saajan Tuotteeseen (kohdan 8 mukaisesti), (v) irtisanoutumisen epäsuorista, erityisistä, satunnaisista ja rangaistukseksi laskettavista vahingoista sekä seurannaisvahingoista ja (vi) muut yleisesti käytetyt vastuuvapautukset ja rajoitukset, sisältäen soveltuvin osin irtisanoutumisen kaikista takuista lain tarkoittamaan enimmäismäärään asti.</p>
<p>(b) Alikäyttöoikeuksien saaja varmistaa, että Adobe-ohjelmistoa jaetaan Alikäyttöoikeuksien saajan jakelijoille täytäntöönpanokelpoisen jakelukäyttöoikeussopimuksen mukaisesti, joka suojaa Alikäyttöoikeuksien saajaa ja sen jakelijoita sekä sisältää Adobea suojaavat ehdot Adobe-ehtojen mukaisesti.</p>
<p>4. Avoin lähdekoodi. Alikäyttöoikeuksien saaja ei saa suorasti tai epäsuorasti myöntää tai esittää myöntävänsä ulkopuoliselle taholle sellaisia oikeuksia tai vastuuvapautuksia koskien Adoben immateriaaliomaisuutta tai omistusoikeuksia, jotka alistavat ko. immateriaaliomaisuuden avoimen lähdekoodin käyttöoikeudelle tai mallille, johon sisältyy tai voidaan ymmärtää sisältyvän vaatimus, että käytön, muokkauksen tai jakelun ehtona (i) Adobe-ohjelmisto tulee julkistaa tai jaella lähdekoodimuodossa, (ii) johdannaistyöt Adobe-ohjelmistosta tulee sallia tai (iii) Adobe-ohjelmiston jakelusta ei saa periä maksua. Selventävästi, edelliset rajoitukset eivät estä Alikäyttöoikeuksien saajaa jakamasta, ja Alikäyttöoikeuksien saaja jakaa Adobe-ohjelmiston liitettynä Google-ohjelmistoon veloituksetta.</p>
<p>5. Lisäehdot. Adobe pidättää oikeuden vaatia kaikkiin Alikäyttöoikeuksiin sisältyvien Adobe-ohjelmiston uusiin versioihin ja päivityksiin (jäljempänä Päivitykset) liittyvien lisäehtojen noudattamista, jotka pätevät yksinomaan Päivitykseen ja sen tuleviin versioihin sekä yksinomaan siinä määrin kuin Adobe ulottaa vaatimukset kaikille Päivityksen käyttöoikeuden saajille. Jos Alikäyttöoikeuksien saaja ei hyväksy kyseisiä lisäehtoja, Alikäyttöoikeuksien saajalla ei ole käyttöoikeutta kyseisiin Päivityksiin, ja Alikäyttöoikeuksien saajan käyttöoikeudet Adobe-ohjelmistoon loppuvat automaattisesti 90. päivänä siitä päivämäärästä, kun kyseiset lisäehdot on saatettu Alikäyttöoikeuksien saajan tietoon.</p>
<p>6. Omistusoikeudelliset ilmoitukset. Alikäyttöoikeuksien saaja ei saa, ja hänen täytyy vaatia, että jakelijat eivät poista tai millään tavalla muuta Adoben tekijänoikeusilmoituksia, tavaramerkkejä, logoja tai niihin liittyviä ilmoituksia tai muita omistusoikeudellisia Adoben (sekä sen käyttöoikeuksien myöntäjien, jos niitä on) ilmoituksia, jotka näkyvät Adobe-ohjelmistossa tai liitetyissä materiaaleissa.</p>
<p>7. Tekniset vaatimukset. Alikäyttöoikeuksien saaja ja sen jakelijat voivat jakaa Adobe-ohjelmistoa ja/tai Adobe-päivityksiä vain laitteisiin, jotka (i) vastaavat osoitteessa http://www.adobe.com/mobile/licensees (tai tätä verkkosivustoa seuraavissa sivustoissa) annettuja teknisiä vaatimuksia, sekä (ii) ovat Adoben varmentamia, kuten alla määritetään.</p>
<p>8. Varmennus ja päivitys Alikäyttöoikeuksien saajan tulee toimittaa Adobelle tarkistettavaksi jokainen Alikäyttöoikeuksien saajan Tuote (ja jokainen versio siitä), joka sisältää Adobe-ohjelmiston ja/tai -päivityksen (jäljempänä Alikäyttöoikeuksien saajan Tuote) ja joka ei täytä Googlen ilmoittamia laitteen tarkistuksen sivuuttamisehtoja. Alikäyttöoikeuksien saaja maksaa jokaisesta Alikäyttöoikeuksien saajan tekemästä lähetyksestä hankkimalla varmennuspaketit Adoben voimassa olevien ehtojen mukaisesti osoiteesta http://flashmobile.adobe.com/. Sellaista Alikäyttöoikeuksien saajan Tuotetta, joka ei ole läpäissyt varmennusta, ei voida jakaa. Varmennus suoritetaan Adoben sillä hetkellä ajantasaisen menetelmän mukaisesti, joka on kuvattu osoitteessa: http://flashmobile.adobe.com/ (Varmennus).</p>
<p>9. Profiili ja -laitekeskus Alikäyttöoikeuksien saajaa pyydetään antamaan tietty profiilitieto Alikäyttöoikeuksien saajan Tuotteista joko osana Varmennusprosessia tai jotain muuta menettelytapaa, ja Alikäyttöoikeuksien saaja antaa kyseisen tiedon Adobelle. Adobe voi (i) käyttää tällaista profiilitietoa kohtuullisessa määrin Alikäyttöoikeuksien saajan tuotteen varmistamiseen (jos Varmennus koskee ko. tuotetta) sekä (ii) näyttää profiilitietoa Adobe Device Intelligence system -järjestelmässä, joka sijaitsee osoitteessa https://devices.adobe.com/partnerportal/ ja jota voidaan käyttää Adoben laatimis- ja kehitystyökaluissa ja palveluissa, joiden kautta kehittäjät ja loppukäyttäjät voivat nähdä, miten sisältö tai sovellukset näytetään Alikäyttöoikeuksien saajan Tuotteissa (esim. miltä videokuva näyttää tietyissä puhelimissa).</p>
<p>10. Vienti. Alikäyttöoikeuksien saaja tunnustaa, että Yhdysvaltain lait ja säännökset rajoittavat Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden sekä teknisen tiedon vientiä ja uudelleenvientiä, johon Adobe-ohjelmisto voi sisältyä. Alikäyttöoikeuksien saaja hyväksyy, että ei vie tai uudelleenvie Adobe-ohjelmistoa ilman asianmukaisia Yhdysvaltain ja ulkomaisten valtionviranomaisten lupia, mikäli sellaisia käytetään.</p>
<p>11. Tekniikan välitysehdot.</p>
<p>(a) Ellei asianomaisten osapuolten kanssa tehdyissä soveltuvissa sopimuksissa tai niiltä saaduissa soveltuvissa luvissa muuta esitetä, Alikäyttöoikeuksien saajat eivät saa käyttää Adobe-ohjelmistoa eivätkä saa sallia niiden käyttöä vain MP3-äänen (.mp3) koodausta tai koodauksen purkua varten millään ei-pc-laitteella (esim. matkapuhelin tai digitaalinen sovitin), eikä MP3-koodaajia tai koodin purkajia, jotka sisältyvät Adobe-ohjelmistoon, voida käyttää minkään muun tuotteen kanssa kuin Adobe-ohjelmiston kanssa. Adobe-ohjelmistoa voidaan käyttää MP3-tiedon koodaamiseen tai koodin purkamiseen, joka sisältyy swf- tai flv-tiedostoon, joka sisältää videota, kuvia tai muuta tietoa. Alikäyttöoikeuksien saaja hyväksyy, että Adobe-ohjelmiston käyttäminen muissa kuin henkilökohtaisissa tietokoneissa, siten kuin tämän osion kielloissa kuvataan, saattaa edellyttää käyttöoikeuskorvausten tai muiden maksujen suorittamista ulkopuolisille, jotka saattavat omistaa immateriaalioikeuksia MP3-tekniikkaan liittyen, ja että Adobe tai alikäyttöoikeuksien saaja ei ole maksanut tällaiseen käyttöön liittyen korvauksia tai muita maksuja ulkopuolisten immateriaalioikeuksien käytöstä. Jos Alikäyttöoikeuksien saaja vaatii MP3-koodaajan tai koodin purkajan kyseiseen käyttöön, Alikäyttöoikeuksien saaja on vastuussa vaadittavien omaisuuskäyttöoikeuksien hankkimisesta, mukaan lukien kaikki asiaankuuluvat patenttioikeudet.</p>
<p>(b) Alikäyttöoikeuksien saaja ei käytä, kopioi, tuota uudelleen tai muokkaa (i) On2-lähdekoodia (annettu tässä osana Lähdekoodia) vaadittavana keinona ottaa käyttöön Adobe-ohjelmisto purkamaan videota Flash-videotiedostomuodossa (.flv tai .f4v), sekä (ii) Sorenson Spark-lähdekoodia (annettu tässä osana Lähdekoodia) Adobe-ohjelmiston virheiden korjaamiseksi ja suorituskyvyn tehostamiseksi rajoitetussa käyttötarkoituksessa. Kaikkia Adobe-ohjelmiston kanssa tarjottuja koodekkeja voidaan käyttää vain integroituna osana Adobe-ohjelmistoa, eikä niitä voida käyttää muulla sovelluksella, mukaan lukien Googlen sovellukset.</p>
<p>(c) Lähdekoodi voidaan toimittaa AAC-koodekin kanssa ja/tai HE-AAC-koodekin kanssa (jäljempänä AAC-koodekki). AAC-koodekin käyttö edellyttää, että Alikäyttöoikeuksien haltija hankkii VIA Licensingin toimittaman patentin käyttöoikeuden tarvittavia patentteja varten lopputuotteisiin, joissa AAC-koodekkia käytetään. Alikäyttöoikeuksien saaja tunnustaa ja hyväksyy, että Adobe ei tarjoa patenttikäyttöoikeutta AAC-koodekkiin tämän sopimuksen alla Alikäyttöoikeuksien saajalle tai sen Alikäyttöoikeuksien saajille.</p>
<p>(d) LÄHDEKOODI VOI SISÄLTÄÄ KOODIA, JOKA ON LISENSOITU AVC-PATENTTIPORTFOLION ALAISUUDESSA KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN: (i) VIDEON KOODAAMISEEN AVC-STANDARDIN MUKAISESTI (AVC-VIDEO) JA/TAI (ii) PURKAMAAN AVC-VIDEO, JONKA KULUTTAJA ON KOODANNUT HENKILÖKOHTAISESSA JA EI-KAUPALLISESSA TOIMINNASSA JA/TAI JOKA ON HANKITTU VIDEOKUMPPANILTA, JOLLA ON KÄYTTÖOIKEUS TARJOTA AVC-VIDEOTA MITÄÄN KÄYTTÖOIKEUKSIA EI MYÖNNETÄ TAI ILMAISTA MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. Lisätietoja antaa tarvittaessa MPEG LA, L.L.C: HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p>12. Päivitys. Alikäyttöoikeuksien saaja ei kierrä Googlen tai Adoben pyrkimyksiä päivittää Adobe-ohjelmistoa kaikissa Alikäyttöoikeuksien saajan tuotteissa, jotka käyttävät Adobe-ohjelmistoa, joka toimitetaan yhdessä Google-ohjelmiston kanssa (jäljempänä Alikäyttöoikeuksien saajan Tuotteet).</p>
<p>13. Omistajuusilmoitukset Alikäyttöoikeuksien saajan tulee mainita Adobe-ohjelmisto julkisesti saatavilla olevissa alikäyttöoikeuksien saajan ohjelmiston tuotetiedoissa sekä liittää alikäyttöoikeuksien saajan tuotepakkaukseen tai markkinointimateriaaliin asiaankuuluvat Adobe-ohjelmiston tunnukset (lukuun ottamatta Adobe-yhtiön tunnusta, jonka käyttö ei ole sallittu) tavalla, joka on verrattavissa muiden Alikäyttöoikeuksien saajan Tuotteen sisältämien ulkopuolisten tuotteiden merkintöihin.</p>
<p>14. Ei takuuta. ADOBE-OHJELMISTO TOIMITETAAN ALIKÄYTTÖOIKEUKSIEN SAAJAN KÄYTTÖÖN SELLAISENAAN, JA ADOBE EI ANNA TAKUITA SEN KÄYTÖSTÄ TAI SUORITUSKYVYSTÄ. ADOBE JA SEN TOIMITTAJAT EIVÄT TAKAA EIVÄTKÄ VOI TAATA ADOBE-OHJELMISTOA KÄYTTÄMÄLLÄ SAAVUTETTUA SUORITUSKYKYÄ TAI TULOKSIA. LUKUUN OTTAMATTA SELLAISTA TAKUUTA, EHTOA TAI VAKUUTUSTA, JOTA EI VOIDA RAJOITTAA ALIKÄYTTÖOIKEUKSIEN SAAJAN TOIMIALUEELLA SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN PERUSTEELLA, ADOBE JA SEN TOIMITTAJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN TAKUUTA, EHTOA TAI VAKUUTUSTA (NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA, SÄÄDÖKSEN, LAIN, TAVAN, KÄYTÖN TAI MUUN PERUSTEELLA) MISTÄÄN SEIKASTA, SISÄLTÄEN RAJOITUKSETTA ULKOPUOLISTEN OIKEUKSIEN RIKKOMUKSET, MYYTÄVYYDEN, INTEGROITAVUUDEN, TYYDYTTÄVÄN LAADUN TAI SOVELTUVUUDEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. ALIKÄYTTÖOIKEUKSIEN SAAJA EI ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA ADOBEN PUOLESTA.</p>
<p>15. Vastuurajoitus. ADOBE TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUNALAISIA ALIKÄYTTÖOIKEUKSIEN SAAJALLE MISTÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN VAATIMUKSESTA TAI MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA TAI VOITTOJEN TAI SÄÄSTÖJEN MENETYKSISTÄ, VAIKKA ADOBEN EDUSTAJALLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN MENETYSTEN, VAHINKOJEN, VAATIMUSTEN TAI KUSTANNUSTEN MAHDOLLISUUDESTA. EDELLÄ OLEVIA RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA SOVELLETAAN ALIKÄYTTÖOIKEUKSIEN SAAJAN KOTIPAIKAN OIKEUDENKÄYTTÖALUEEN SALLIMAAN ENIMMÄISMÄÄRÄÄN ASTI. ADOBEN KOKONAISVASTUU JA SEN TOIMITTAJIEN KOKONAISVASTUU TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA JA YHTEYDESSÄ SIIHEN RAJOITETAAN YHTEEN TUHANTEEN DOLLARIIN (1 000 US-$). Mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita Adoben vastuuta Alikäyttöoikeuksien saajan suuntaan, mikäli kuolema tai loukkaantuminen on seurausta Adoben huolimattomuudesta tai petokseen verrattavasta rikkomuksesta. Adobe toimii toimittajiensa puolesta tarkoituksena ilmoittaa, lukea pois ja/tai rajoittaa velvollisuuksia, takuita ja vastuuta, kuten tässä Sopimuksessa kirjoitetaan, mutta ei missään muussa suhteessa tai muissa tarkoitusperissä.</p>
<p>16. Sisällön suojausehdot</p>
<p>(a) Määritelmät.</p>
<p>Sisällönhallinnan säädöksillä tarkoitetaan osoitteessa http://www.adobe.com/mobile/licensees tai sen korvaavassa sivustossa sijaitsevaa asiakirjaa, jossa määritetään Adobe-ohjelmiston sisällönhallinnan säädökset.</p>
<p>Sisällön suojaustoiminnoilla tarkoitetaan Adobe-ohjelmiston ominaisuuksia, jotka on tarkoitettu varmistamaan, että ohjelmisto noudattaa sisällönhallinnan luotettavuussääntöjä, sekä estämään Adobe-ohjelmiston käyttäjille tarkoitetun digitaalisen sisällön toisto, kopiointi, muokkaus, uudelleenjakelu ja vastaavat toimenpiteet, kun digitaalisen sisällön omistajat tai sen lisensoidut jakelijat eivät ole tällaisia toimenpiteitä hyväksyneet.</p>
<p>Sisällön suojauskoodi tarkoittaa koodia tiettyjen suunniteltujen Adobe-ohjelmiston versioiden sisällä, jotka mahdollistavat tietyt Sisällön suojaustoiminnot.</p>
<p>Avain tarkoittaa salausarvoa, joka sisältyy Adobe-ohjelmistoon käytettäväksi digitaalisen sisällön salauksessa.</p>
<p>(b) Käyttöoikeusrajoitukset. Alikäyttöoikeuksien saajan oikeudet käyttää käyttöoikeuksia Adobe-ohjelmistoon liittyen ovat seuraavien lisärajoitusten ja -velvollisuuksien alaisia. Alikäyttöoikeuksien saaja varmistaa, että Alikäyttöoikeuksien saajan asiakkaat noudattavat näitä rajoituksia ja velvollisuuksia samalla tavalla kuin rajoituksia ja velvollisuuksia, jotka koskevat Alikäyttöoikeuksien saajaa suhteessa Adobe-ohjelmistoon. Jos Alikäyttöoikeuksien saajan asiakkaat eivät noudata näitä lisäehtoja ja -velvollisuuksia, asia käsitellään Alikäyttöoikeuksien saajan materiaalirikkomuksena.</p>
<p>b.1. Alikäyttöoikeuksien saaja ja asiakkaat voivat jaella vain Adobe-ohjelmistoa, joka täyttää Sisällönhallinnan säädökset, kuten saaja on vahvistanut yllä Adobe-ehdoissa kuvatun varmennusprosessin aikana.</p>
<p>Alikäyttöoikeuksien saaja ei saa (i) kiertää Sisällön suojaustoimintoja Adobe-ohjelmistossa tai siihen liittyvässä Adobe-ohjelmistossa, jolla salataan digitaalista sisältöä tai poistetaan sen salaus Adobe-ohjelmiston käyttäjien luvallista käyttöä varten, eikä (ii) kehittää tai jaella tuotteita, jotka on suunniteltu kiertämään Sisällön suojaustoiminnot Adobe-ohjelmistossa tai missä tahansa Adobe-ohjelmistossa, jolla salataan digitaalista sisältöä tai poistetaan sen salaus Adobe-ohjelmiston käyttäjien luvallista käyttöä varten.</p>
<p>Avaimet määritetään tässä Adoben luottamukselliseksi tiedoksi, ja Alikäyttöoikeuksien saajan tulee noudattaa avainten suhteen Adoben lähdekoodin käsittelyn menettelytapaa (jonka Adobe toimittaa tarvittaessa).</p>
<p>(d) Kohtuullinen hyvitys. Alikäyttöoikeuksien saaja hyväksyy, että tämän Sopimuksen rikkominen voi vaarantaa Adobe-ohjelmiston Sisällön suojaustoimintoja sekä voi aiheuttaa yksilöllisiä ja pysyviä haittoja Adoben eduille sekä digitaalisen sisällön omistajille, jotka luottavat kyseiseen Sisällön suojaustoimintoon, ja että rahalliset vahingot ovat riittämättömät korvaamaan täysin kyseisen haitan. Tämän vuoksi Käyttöoikeuksien saaja hyväksyy täysin, että Adobella on oikeus hakea kohtuullista hyvitystä estääkseen tai rajoittaakseen tällaisen haitan aiheuttaman vahingon, taloudellisten korvausten lisäksi.</p>
<p>17. Tarkoitettu ulkopuolinen edunsaaja. Adobe Systems Incorporated ja Adobe Software Ireland Limited ovat tarkoitettuja Googlen ja Alikäyttöoikeuksien saajan välisen sopimuksen ulkopuolisia edunsaajia suhteessa Adobe-ohjelmistoon, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen Adobe-ehtoihin. Alikäyttöoikeuksien saaja hyväksyy, huolimatta mistään sen Googlen kanssa tekemässä sopimuksessa olevasta päinvastaisesta maininnasta, että Google voi paljastaa Alikäyttöoikeuksien saajan nimen Adobelle ja vahvistaa kirjallisesti, että Alikäyttöoikeuksien saaja on solminut Googlen kanssa käyttöoikeussopimuksen, johon Adoben ehdot sisältyvät. Käyttöoikeuksien saajalla täytyy olla hyväksyntä jokaisen käyttöoikeuden osalta, ja jos kyseisten käyttöoikeuksien sallitaan jakaa uudelleen Adobe-ohjelmistoa, kyseisen sopimuksen täytyy sisältyä Adobe-ehdot.</p>
</body>
</html>