blob: d69f6c95cbbd90b89d04fb149702ffcacdcc5f77 [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="LTR">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>Google Chrome uvjeti pružanja usluge</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
</style>
<script type="text/javascript">
function carry_tracking(obj) {
var s = '(\\?.*)';
var regex = new RegExp(s);
var results = regex.exec(window.location.href);
if (results != null) {
obj.href = obj.href + results[1];
} else {
s2 = 'intl/([^/]*)';
regex2 = new RegExp(s2);
results2 = regex2.exec(window.location.href);
if (results2 != null) {
obj.href = obj.href + '?hl=' + results2[1];
}
}
}
</script></head>
<body>
<h2>Google Chrome uvjeti pružanja usluge</h2>
<p>Ovi Uvjeti pružanja usluge primjenjuju se na izvršnu verziju koda preglednika Google Chrome. Izvorni kôd za Google Chrome dostupan je besplatno prema ugovorima o softverskoj licenci otvorenog koda na http://code.google.com/chromium/terms.html.</p>
<p><strong>1. Vaš ugovorni odnos s Googleom</strong></p>
<p>1.1 Googleove proizvode, softver, usluge i web-lokacije (za koje se u daljnjem tekstu koristi zajednički naziv "Usluge", a koji ne uključuju one usluge koje vam Google pruža prema posebnom pisanom ugovoru) možete koristiti u skladu s uvjetima pravnog ugovora između vas i tvrtke Google. "Google" se odnosi na Google Inc., sa sjedištem na adresi 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. U ovom se dokumentu objašnjava kako je ovaj ugovor sastavljen i navode se neki uvjeti ugovora.</p>
<p>1.2 Vaš ugovor s Googleom uvijek uključuje barem uvjete i odredbe navedene u ovom dokumentu, osim ako nije drugačije u pisanom obliku dogovoreno s Googleom. Te se odredbe i uvjeti u daljnjem tekstu nazivaju "Općim uvjetima". Softverske licence otvorenog izvornog koda za Google Chrome izvorni kôd sačinjene su od posebnih pisanih sporazuma. Do određene mjere, u kojoj softverske licence otvorenog izvornog koda izričito nasljeđuju ove Opće uvjete, licence otvorenog izvornog koda upravljaju vašim sporazumom s Googleom za upotrebu preglednika Google Chrome ili određenih sadržanih komponenti preglednika Google Chrome.</p>
<p>1.3 Vaš ugovor s Googleom također uključuje uvjete postavljene u dolje navedenom odjeljku Google Chrome dodatni uvjeti pružanja usluge te u uvjetima svih pravnih obavijesti primjenjivih na usluge, pored Općih uvjeta. Svi se takvi uvjeti u daljnjem tekstu nazivaju "Dodatni uvjeti". Ako se na neku uslugu primjenjuju Dodatni uvjeti, njih možete pročitati u sklopu Usluge ili tijekom njene upotrebe.</p>
<p>1.4 Opći uvjeti, zajedno s Dodatnim uvjetima, tvore pravno obvezujući ugovor između vas i Googlea u vezi s upotrebom Usluga. Važno je da ih pozorno pročitate. U daljnjem se tekstu za taj pravni ugovor koristi zajednički naziv "Uvjeti".</p>
<p>1.5 Ako postoje proturječja između onog što stoji u Dodatnim uvjetima i onog što stoji u Općim uvjetima, prednost s obzirom na tu Uslugu imaju Dodatni uvjeti.</p>
<p><strong>2. Prihvaćanje uvjeta</strong></p>
<p>2.1 Da biste koristili Usluge, najprije se morate složiti s Uvjetima. Ako ne prihvatite Uvjete, nećete moći koristiti Usluge.</p>
<p>2.2. Uvjete možete prihvatiti tako da:</p>
<p>(A) klikom prihvatite ili se složite s Uvjetima ako vam Google ponudi tu opciju na korisničkom sučelju za bilo koju Uslugu; ili</p>
<p>(B) počnete koristiti Usluge. U tom slučaju razumijete i suglasni ste da će Google upotrebu Usluga od tog trenutka nadalje smatrati prihvaćanjem Uvjeta.</p>
<p><strong>3. Jezik uvjeta</strong></p>
<p>3.1 Ako Google ponudi prijevod engleske verzije Uvjeta, suglasni ste da on služi za lakše razumijevanje te da je vaš pravni odnos s Googleom uređen prema engleskoj verziji Uvjeta.</p>
<p>3.2 Ako postoje bilo kakva proturječja između onog što stoji u engleskoj verziji Uvjeta i onog što stoji u prijevodu, engleska verzija ima prednost.</p>
<p><strong>4. Pružanje usluga od strane Googlea</strong></p>
<p>4.1 Google ima podružnice i pridružene pravne subjekte širom svijeta ("Podružnice i afilijacije"). Ponekad vam te tvrtke pružaju Usluge u ime Googlea. Prihvaćate i suglasni ste da vam Podružnice i afilijacije imaju pravo pružati Usluge.</p>
<p>4.2 Google se stalno razvija kako bi svojim korisnicima pružio najbolju uslugu. Prihvaćate i suglasni ste da se oblik i priroda Usluga koje Google pruža mogu s vremena na vrijeme promijeniti bez prethodne obavijesti.</p>
<p>4.3 Prihvaćate i suglasni ste da Google u sklopu stalnog razvoja može po vlastitom nahođenju (trajno ili privremeno) prestati pružati Usluge (ili neke značajke tih Usluga) vama ili korisnicima općenito i to bez prethodne obavijesti. Usluge možete prestati koristiti u svakom trenutku. O tome ne trebate posebno obavijestiti Google.</p>
<p>4.4 Prihvaćate i suglasni ste da, ako vam Google onemogući pristup korisničkom računu, nećete moći pristupiti Uslugama, podacima o korisničkom računu te svim datotekama ili drugim sadržajima koji se nalaze na vašem korisničkom računu.</p>
<p><strong>5. Upotreba usluga s vaše strane</strong></p>
<p>5.1 Suglasni ste da ćete Usluge koristiti samo u svrhe dopuštene prema (a) ovim Uvjetima i (b) bilo kojem primjenjivom zakonu, propisu ili opće prihvaćenim praksama ili smjernicama relevantnog zakonodavstva (uključujući sve zakone u vezi s izvozom podataka ili softvera u SAD i iz SAD-a ili drugih relevantnih zemalja).</p>
<p>5.2 Suglasni ste da se nećete baviti nikakvom aktivnošću koja ometa ili prekida Usluge (ili poslužitelje i mreže povezane s Uslugama).</p>
<p>5.3 Suglasni ste da ni u koju svrhu nećete reproducirati, udvostručavati, kopirati, prodavati Usluge, trgovati njima ili ih preprodavati, osim ako vam to nije izričito dopušteno posebnim ugovorom s Googleom.</p>
<p>5.4 Suglasni ste da ste isključivo odgovorni (te da Google ne snosi nikakvu odgovornost prema vama ili bilo kojoj trećoj strani) za bilo kakvo kršenje vaših obveza u odnosu na Uvjete te za posljedice (uključujući gubitak ili štetu koja može biti nanesena Googleu) takvog kršenja.</p>
<p><strong>6. Privatnost i osobni podaci</strong></p>
<p>6.1 Da biste saznali više o načinu na koji Google štiti podatke, pročitajte Googleova pravila o privatnosti na http://www.google.com/privacy.html i http://www.google.com/chrome/intl/hr/privacy.html. Ova pravila objašnjavaju kako Google postupa s vašim osobnim podacima te štiti vašu privatnost prilikom upotrebe Usluga.</p>
<p>6.2. Suglasni ste da ćete podatke koristiti u skladu s Googleovim pravilima o privatnosti.</p>
<p><strong>7. Sadržaj u Uslugama</strong></p>
<p>7.1 Razumijete da su svi podaci (kao što su datoteke s podacima, pisani tekst, računalni softver, glazbene, audiodatoteke ili drugi zvukovi, fotografije, videozapisi ili druge slike) kojima ste možda pristupali u sklopu ili putem upotrebe Usluga isključiva odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. U daljnjem tekstu se sve takve informacije nazivaju "Sadržaj".</p>
<p>7.2 Imajte na umu da Sadržaj koji vam je ponuđen u sklopu Usluga, uključujući bez ograničenja oglase u Uslugama i sponzorirani sadržaj unutar Usluga, može biti zaštićen pravima intelektualnog vlasništva. Vlasnici tih prava su sponzori ili oglašivači koji Googleu pružaju taj Sadržaj (ili to čine druge osobe ili tvrtke u njihovo ime). Sadržaj ne smijete (djelomično ili u cijelosti) mijenjati, iznajmljivati, dati u zakup, posuđivati, prodavati, distribuirati ili stvarati izvedena djela dokumenata, osim ako vam to Google ili vlasnici Sadržaja nisu izričito dopustili u posebnom ugovoru.</p>
<p>7.3 Google pridržava pravo (ali bez obveze) na preispitivanje, pregledavanje, označavanje, filtriranje, izmjenu, odbijanje ili uklanjanje nekog ili čitavog Sadržaja iz bilo koje Usluge. Za neke Usluge Google može ponuditi alate za filtriranje eksplicitnog seksualnog sadržaja. Ti alati uključuju postavke za SafeSearch (pogledajte http://www.google.com/help/customize.html#safe). Osim toga, postoje komercijalno dostupne usluge i softver za ograničavanje pristupa materijalu koji vam se možda čini sporan.</p>
<p>7.4 Razumijete da se upotrebom sluga možete izložiti Sadržaju koji je za vas možda uvredljiv, nepristojan ili neugodan te da u tom pogledu Usluge koristite na vlastitu odgovornost.</p>
<p>7.5 Suglasni ste da ste isključivo odgovorni (te da Google ne snosi nikakvu odgovornost prema vama niti bilo kojoj trećoj strani) za sve Sadržaje koje stvorite, prenesete ili prikažete tijekom upotrebe Usluga te za posljedice (uključujući gubitak ili štetu koja može biti nanesena Googleu) takvih aktivnosti.</p>
<p><strong>8. Prava vlasništva</strong></p>
<p>8.1 Prihvaćate i suglasni ste da Google (ili njegovi davatelji licenci) imaju sva zakonska prava, pravo vlasništva i udio u Uslugama, uključujući prava intelektualnog vlasništva koja postoje za Usluge (bez obzira jesu li ta prava registrirana ili ne i bez obzira na to gdje u svijetu ta prava postoje).</p>
<p>8.2 Uvjeti vam ni na koji način ne daju pravo na upotrebu Googleovih zaštićenih naziva, zaštitnih znakova, zaštitnih znakova usluga, logotipa, naziva domena te drugih istaknutih značajki marke, osim ako u pismenom obliku nije drugačije dogovoreno s Googleom. </p>
<p>8.3 Ako vam je u posebnom pisanom ugovoru s Googleom dano izričito pravo na upotrebu bilo koje od ovih značajki robne marke, suglasni ste da ćete te značajke koristiti u skladu s ugovorom, svim primjenljivim odredbama ovih Uvjeta te smjernicama za upotrebu Googleove značajke robne marke, kao i da ćete poštivati njihova povremena ažuriranja. Te smjernice možete pogledati online na web-stranici http://www.google.com/intl/hr/permissions/guidelines.html (ili na drugom URL-u koji će Google povremeno ponuditi u tu svrhu).</p>
<p>8.4 Google priznaje i suglasan je s tim da mu vi (ili vaši davatelji licence) u skladu s ovim Uvjetima niste dali nikakva prava, pravo vlasništva niti udio u pogledu bilo kojeg Sadržaja koji pošaljete, objavite, prenesete ili prikažete na Uslugama ili putem njih, uključujući sva prava intelektualnog vlasništva koja postoje u tom Sadržaju (bez obzira jesu li ta prava registrirana ili ne i bez obzira na to gdje u svijetu ta prava postoje). Suglasni ste da sami snosite odgovornost za zaštitu i provedbu tih prava te da Google nije obvezan to učiniti u vaše ime, osim ako nije drugačije u pisanom obliku dogovoreno s Googleom.</p>
<p>8.5 Suglasni ste da nećete uklanjati, sakriti ili promijeniti bilo kakve obavijesti o pravima vlasništva (uključujući obavijesti o autorskim pravima i zaštitnim znakovima) koje se nalaze uz Usluge ili su njihov dio.</p>
<p>8.6 Suglasni ste da u upotrebi usluga nećete koristiti nikakav zaštitni znak, zaštitni znak usluge, zaštićeni naziv te logotip bilo koje tvrtke ili organizacije na način koji bi mogao ili čija je namjera izazvati nejasnoće u vezi s vlasnikom ili ovlaštenim korisnikom takvih znakova, naziva ili logotipa, osim ako vas Google u pisanom obliku nije izričito ovlastio za to.</p>
<p><strong>9. Licenca od Googlea</strong></p>
<p>9.1 Google vam kao dio Usluga koje nudi (u daljnjem tekstu "Softver") za upotrebu softvera daje osobnu besplatnu (neprenosivu i neisključivu) licencu koju možete koristiti širom svijeta. Njome vam Google želi omogućiti upotrebu pogodnosti usluga i uživanje u njima, ali pod uvjetom da poštujete Uvjete.</p>
<p>9.2 U skladu s odjeljkom 1.2, ne smijete (a ne smijete to dopustiti ni nekom drugom) kopirati, mijenjati, stvarati izvedena djela softvera, vršiti obrnuti inženjering, rastavljati ili na drugi način pokušati izvući izvorni kôd Softvera ili bilo koji njegov dio, osim ako to nije izričito dopušteno ili to zahtijeva zakon, ili ako vam Google to nije izričito dopustio u pismenom obliku.</p>
<p>9.3 U skladu s odjeljkom 1.2, ne smijete prenijeti (ili dati podlicencu za) svoja prava na upotrebu Softvera, odobriti založno pravo na prava na upotrebu Softvera ili na drugi način prenijeti bilo koji dio svojih prava na upotrebu Softvera, osim ako za to nemate izričito pismeno dopuštenje Googlea.</p>
<p><strong>10. Licenca sadržaja koju vi dodjeljujete</strong></p>
<p>10.1 Zadržavate autorska i sva već postojeća prava nad Sadržajem koji pošaljete, objavite ili prikažete u Uslugama ili putem njih.</p>
<p><strong>11. Ažuriranja softvera</strong></p>
<p>11.1 Softver koji koristite može s vremena na vrijeme automatski preuzeti ažuriranja od Googlea i instalirati ih. Ta su ažuriranja oblikovana tako da poboljšaju, povećaju i dodatno razviju Usluge, a mogu biti u obliku popravaka bugova, poboljšanih značajki, novih softverskih modula te potpuno nove verzije. Suglasni ste s primanjem takvih ažuriranja (i dopuštate Googleu da ih šalje) u sklopu upotrebe Usluga.</p>
<p><strong>12. Raskid ugovornog odnosa s Googleom</strong></p>
<p>12.1 Uvjeti su važeći dok ih vi ili Google ne raskinete na dolje opisani način.</p>
<p>12.2 Google u svakom trenutku može raskinuti pravni ugovor s vama ako:</p>
<p>(A) ste prekršili bilo koju odredbu ovih Uvjeta (ili ste postupali na način koji jasno pokazuje da ne namjeravate ili ne možete poštivati odredbe ovih Uvjeta); ili</p>
<p>(B) je Google to obvezan učiniti po zakonu (na primjer, ako je pružanje Usluga vama nezakonito ili ako to postane); ili</p>
<p>(C) je partner s kojim je Google nudio uslugu raskinuo svoj ugovorni odnos s Googleom ili je vama prestao pružati Usluge; ili</p>
<p>(D) je Google prestao pružati Usluge u zemlji koja je vaše prebivalište ili iz koje koristite uslugu; ili </p>
<p>(E) Google smatra da pružanje Usluga više nije komercijalno isplativo.</p>
<p>12.3. Ništa u ovom odjeljku ne utječe na Googleova prava u pogledu pružanja Usluga prema odjeljku 4 ovih Uvjeta.</p>
<p>12.4 Nakon prestanka važenja ovih Uvjeta, prekid neće utjecati na sva zakonska prava, obveze i dužnosti koje ste vi i Google uživali, kojima ste podlijegali (ili su nastale tijekom važenja Uvjeta) ili za koje je navedeno da se nastavljaju na neodređeno vrijeme, a za takva prava, obveze i dužnosti nastavit će se primjenjivati odredbe odjeljka 19.7.</p>
<p><strong>13. ISKLJUČIVANJE JAMSTAVA</strong></p>
<p>13.1 NIŠTA U OVIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI ODJELJKE 13 I 14 NE ISKLJUČUJE ILI OGRANIČAVA ODGOVORNOST GOOGLEA ZA GUBITKE KOJE NIJE MOGUĆE ZAKONITO ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI PRIMJENLJIVIM PRAVOM. NEKE NADLEŽNOSTI NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE ODREĐENIH JAMSTAVA ILI ODREDBI ILI OGRANIČENJE ILI ISKLJUČIVE ODGOVORNOSTI ZA GUBITAK ILI ŠTETU NASTALU NEMAROM, KRŠENJEM UGOVORA ILI KRŠENJEM NAVEDENIH UVJETA ILI SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE. U SKLADU S TIM NA VAS ĆE SE PRIMJENJIVATI SAMO OGRANIČENJA KOJA SU ZAKONITA U VAŠOJ NADLEŽNOSTI, A VAŠA ĆE ODGOVORNOST BITI OGRANIČENA U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM.</p>
<p>13.2 IZRIČITO RAZUMIJETE I SUGLASNI STE DA USLUGE KORISTITE NA VLASTITI RIZIK TE DA SE USLUGE NUDE &quot;KAKVE JESU&quot; I "PREMA DOSTUPNOSTI".</p>
<p>13.3 GOOGLE, NJEGOVE PODRUŽNICE I AFILIJACIJE TE NJEGOVI DAVATELJI LICENCA POSEBICE NE TVRDE I NE DAJU NIKAKVA JAMSTVA DA ĆE:</p>
<p>(A) UPOTREBA USLUGA ZADOVOLJITI VAŠE POTREBE, </p>
<p>(B) UPOTREBA USLUGA BITI NEPREKINUTA, PRAVOVREMENA, SIGURNA ILI BEZ POGREŠKE, </p>
<p>(C) SVI PODACI KOJE PRIKUPITE KAO REZULTAT UPOTREBE USLUGE BITI TOČNI ILI POUZDANI TE</p>
<p>(D) BITI ISPRAVLJENE POGREŠKE U RADU ILI FUNKCIONALNOSTI BILO KOJEG SOFTVERA KOJI STE DOBILI U SKLOPU USLUGA.</p>
<p>13.4 SVI MATERIJALI PREUZETI ILI NA DRUGI NAČIN DOBAVLJENI PUTEM UPOTREBE USLUGA PREDSTAVLJAJU SAMO VAŠU ODLUKU I RIZIK I VI ĆETE BITI JEDINI ODGOVORNI ZA OŠTEĆENJE VAŠEG RAČUNALNOG SUSTAVA ILI DRUGOG UREĐAJA ILI GUBITAK PODATAKA KOJI SU NASTALI ZBOG PREUZIMANJA TAKVOG MATERIJALA.</p>
<p>13.5 NIJEDAN SAVJET ILI INFORMACIJA, USMENA ILI PISANA, KOJU STE DOBILI OD TVRTKE GOOGLE ILI PUTEM TVRTKE GOOGLE ILI IZ USLUGA NEĆE ZNAČITI JAMSTVO BILO KOJE VRSTE KOJE NIJE IZRIČITO NAVEDENO U UVJETIMA.</p>
<p>13.6. NADALJE, GOOGLE I NJEGOVI PARTERI IZRIČITO SE ODRIČU SVIH JAMSTAVA I ODREDBI SVAKE VRSTE, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA , PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA I ODREDBE PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU, PRIKLADNOSTI ZA BILO KOJU ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA.</p>
<p><strong>14. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI</strong></p>
<p>14.1 U SKLADU S OPĆIM ODREDBAMA U GORNJEM ČLANKU 13.1 GOOGLE, NJEGOVE PODRUŽNICE I AFILIJACIJE TE NJEGOVI DAVATELJI LICENCA NE SNOSE ODGOVORNOST ZA:</p>
<p>(A) BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ILI PRIMJERNU ŠTETU, KOJU STE MOŽDA PRETRPJELI, BEZ OBZIRA NA NJEZINE UZROKE PREMA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI.. TO UKLJUČUJE, ALI NIJE OGRANIČENO NA ŠTETU ZBOG GUBITKA ZARADE (NASTALA IZRAVNO ILI NEIZRAVNO), GUBITAK REPUTACIJE ILI POSLOVNOG UGLEDA, GUBITAK PODATAKA, TROŠAK NABAVE ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGA ILI DRUGE NEMATERIJALNE GUBITKE;</p>
<p>(B) GUBITAK ILI ŠTETU KOJU STE MOŽDA PRETRPJELI, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA NA GUBITAK ILI ŠTETU USLIJED:</p>
<p>(I) OSLANJANJA NA POTPUNOST, TOČNOST ILI POSTOJANJE BILO KAKVOG OGLAŠAVANJA ILI USLIJED BILO KAKVOG ODNOSA ILI TRANSAKCIJE IZMEĐU VAS I BILO KOJEG OGLAŠAVAČA ILI SPONZORA ČIJE SE OGLAŠAVANJE POJAVLJUJE U SKLOPU USLUGA;</p>
<p>(II) PROMJENA KOJE JE GOOGLE MOŽDA IZVRŠIO NA USLUGAMA ILI ZBOG TRAJNOG ILI PRIVREMENOG PREKIDA U PRUŽANJU USLUGA (ILI BILO KOJIH ZNAČAJKI U SKLOPU USLUGA);</p>
<p>(III) BRISANJA, OŠTEĆENJA ILI NESPREMANJA BILO KOJEG SADRŽAJA I DRUGIH KOMUNIKACIJSKIH PODATAKA KOJI SE ODRŽAVAJU ILI PRENOSE PUTEM UPOTREBE USLUGA; </p>
<p>(IV) PROPUSTA S VAŠE STRANE DA GOOGLEU PRUŽITE TOČNE PODATKE O RAČUNU; </p>
<p>(V) PROPUSTA S VAŠE STRANE U ČUVANJU POVJERLJIVOSTI I TAJNOSTI VAŠE ZAPORKE ILI PODATAKA O RAČUNU;</p>
<p>14.2 OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI GOOGLEA PREMA VAMA U GORNJEM ČLANKU 14.1 PRIMJENJUJU SE BEZ OBZIRA NA TO JE LI GOOGLEU UKAZANO ILI NE NA MOGUĆNOSTI DA DOĐE DO TAKVIH GUBITAKA TE JE LI TOGA TREBAO BITI SVJESTAN.</p>
<p><strong>15. Pravila o autorskim pravima i zaštitnim znakovima</strong></p>
<p>15.1 Googleovo je pravilo reagirati na dojave o navodnom kršenju autorskih prava koje su u skladu s primjenljivim međunarodnim zakonom o zaštiti intelektualnog vlasništva (uključujući Zakon o elektroničkim autorskim pravima (DMCA) u SAD-u) i zatvoriti račune onih koji opetovano krše ta prava. Pojedinosti o Googleovim pravilima možete pronaći na stranici http://www.google.hr/dmca.html.</p>
<p>15.2 Google ima postupak za ispitivanje pritužbi u vezi s zaštitnim znakovima, koje se odnose na Googleovu djelatnost oglašavanja. Pojedinosti o tom postupku možete naći na stranici http://www.google.hr/tm_complaint.html.</p>
<p><strong>16. Oglasi</strong></p>
<p>16.1 Neke se Usluge održavaju pomoću prihoda od oglašavanja i u njima se mogu prikazivati oglasi i promocije. Ti oglasi mogu ciljati na sadržaj podataka spremljenih u Uslugama, upite postavljene putem Usluga ili druge podatke.</p>
<p>16.2. Način, vrsta i opseg Google oglašavanja u Uslugama može se promijeniti bez posebne obavijesti.</p>
<p>16.3 S obzirom da vam Google daje pristup Uslugama i upotrebi istih, suglasni ste da Google u Usluge može uključiti takvo oglašavanje.</p>
<p><strong>17. Drugi sadržaj</strong></p>
<p>17.1 Usluge mogu sadržavati hiperveze na druge web-lokacije, sadržaj ili resurse. Google možda nema kontrolu nad web-lokacijama ili resursima koje pružaju druge tvrtke ili osobe, a ne Google.</p>
<p>17.2 Prihvaćate i suglasni ste da Google nije odgovoran za dostupnost svih takvih vanjskih web-lokacija ili resursa te da ne potiče oglašavanje, proizvode ili druge materijale dostupne na takvim web-lokacijama ili resursima.</p>
<p>17.3 Prihvaćate i suglasni ste da Google nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koju ste pretrpjeli zbog dostupnosti takvih vanjskih web-lokacija ili resursa ili zbog oslanjanja na potpunost, točnost ili postojanje bilo kakvog oglašavanja, proizvoda ili drugih materijala dostupnih na takvim web-lokacijama ili resursima.</p>
<p><strong>18. Izmjene uvjeta</strong></p>
<p>18.1 Google može povremeno izmijeniti Opće uvjete ili Dodatne uvjete. Nakon što se izvrše takve promjene, Google će napraviti novu kopiju Općih uvjeta dostupnu na stranici http://www.google.com/chrome/intl/hr/eula_text.html, a svi novi Dodatni uvjeti stavit će vam se na raspolaganje u sklopu ili putem Usluga u pitanju.</p>
<p>18.2 Razumijete i suglasni ste da će Google upotrebu Usluga nakon datuma na koji su promijenjeni Opći ili Dodatni uvjeti smatrati prihvaćanjem ažuriranih Općih ili Dodatnih uvjeta.</p>
<p><strong>19. Opći pravni uvjeti</strong></p>
<p>19.1 Ponekad prilikom upotrebe Usluga možete (uslijed upotrebe Usluga ili vezano uz to) koristiti neku uslugu, preuzeti softver ili kupiti robu neke druge osobe ili tvrtke. Upotreba tih drugih usluga, softvera ili roba može podlijegati posebnim uvjetima između vas i tvrtke ili osobe u pitanju. U tom slučaju, Uvjeti ne utječu na vaš pravni odnos s tim drugim tvrtkama ili pojedincima.</p>
<p>19.2 Ovi Uvjeti predstavljaju cjeloviti pravni ugovor između vas i Googlea i njime se uređuje vaša upotreba Usluga (to ne uključuje sve one usluge koje vam Google pruža prema posebnom pisanom ugovoru) te se njima u potpunosti zamjenjuju svi prethodni ugovori između vas i Googlea u pogledu Usluga.</p>
<p>19.3 Suglasni ste da vam Google šalje obavijesti putem e-pošte, redovite pošte ili objavljivanja na Uslugama, uključujući obavijesti u vezi s promjenama Uvjeta.</p>
<p>19.4 Suglasni ste da se, ako Google ne koristi ili ne traži izvršenje bilo kojeg zakonskog prava ili pravnog lijeka sadržanog u Uvjetima (ili koji Google uživa prema primjenljivom zakonu), to neće smatrati službenim odricanjem prava koje Google ima te da će mu ta prava ili pravni lijekovi i dalje biti na raspolaganju.</p>
<p>19.5 Ako bilo koji sud sa stvarnom nadležnošću donese odluku da bilo koja od odredbi Uvjeta nije važeća, ta odredba će se ukloniti iz Uvjeta bez utjecaja na ostatak Uvjeta. Preostale odredbe Uvjeta i dalje će biti važeće i provedive.</p>
<p>19.6 Prihvaćate i suglasni ste da svaki član grupe tvrtki kojima je Google matična tvrtka predstavljaju korisnike treće strane u ovim uvjetima te da će takve druge tvrtke imati pravo izravno provoditi i oslanjati se na odredbe uvjeta koje im donose korist (ili prava koja su u njihovu korist). Osim njih, nijedna druga osoba ili tvrtka neće predstavljati korisnika treće strane ovih Uvjeta.</p>
<p>19.7 Uvjeti i odnos između vas i tvrtke Google prema ovim uvjetima određen je zakonima države Kalifornije, bez obzira na sukob zakonskih odredaba. Vi i Google suglasni ste da će isključivu nadležnost za rješavanje svih pravnih pitanja nastalih iz ovih Uvjeta imati sudovi okruga Santa Clara, u Kaliforniji. Usprkos tome, suglasni ste da Google i dalje ima pravo zatražiti pravni lijek u obliku privremene mjere (ili ekvivalentnu vrstu hitnog pravnog lijeka) u bilo kojoj nadležnosti.</p>
<p><strong>20. Dodatni uvjeti za proširenja preglednika Google Chrome</strong></p>
<p>20.1 Uvjeti iz ovog odjeljka primjenjuju se ako instalirate proširenja na svoju kopiju preglednika Google Chrome. Proširenja su mali softverski programi koje je razvio Google ili treće strane, a njima se može izmijeniti i poboljšati rad preglednika Google Chrome. Proširenja mogu imati veće ovlasti za pristup pregledniku ili računalu od uobičajenih web-stranica, uključujući mogućnost čitanja i izmjene osobnih podataka.</p>
<p>20.2 Povremeno preglednik Google Chrome na udaljenim poslužiteljima može provjeravati dostupna ažuriranja za proširenja, uključujući, ali bez ograničenja na popravke pogreški ili poboljšani rad (uslugu hostinga daje Google ili treće strane). Prihvaćate da će takva ažuriranja biti automatski zatražena, preuzeta i instalirana bez dodatnog objašnjenja.</p>
<p>20.3 Povremeno Google može otkriti proširenje koje krši uvjete za Google razvojne programere ili druge pravne sporazume, zakone, regulative ili pravila. Google Chrome će periodički preuzeti popis takvih proširenja s Google poslužitelja. Prihvaćate da Google može udaljeno onemogućiti ili ukloniti takva proširenja iz korisničkih sustava prema vlastitom nahođenju. </p>
<p><strong>21. Dodatni uvjeti za poduzetničko korištenje</strong></p>
<p>21.1 Ako ste pravna osoba, znači da pojedinac u vaše ime prihvaća (da bi se izbjegla svaka sumnja, u ovim Uvjetima, u slučaju pravnih osoba, "vi" predstavlja pravnu osobu), potvrđuje i jamči kako ima ovlasti da vas zastupa, te da imate potpune zakonske ovlasti poslovanja u zemlji ili zemljama u kojima poslujete te da vaši zaposlenici, službenici, predstavnici i ostali zastupnici koji pristupaju Usluzi imaju sve ovlasti za pristup pregledniku Google Chrome te da su zakonski vezani uz ove Uvjete.</p>
<p>21.2 Prema odredbama ovih uvjeta te u skladu s dodijeljenom licencom iz odjeljka 9, Google vam dodjeljuje neisključivu, neprenosivu licencu za reproduciranje, distribuiranje, instaliranje i korištenje preglednika Google Chrome isključivo na uređajima kojima se koriste vaši zaposlenici, službenici, predstavnici i zastupnici vezano uz vašu tvrtku te u slučaju ako će njihovo korištenje preglednika Google Chrome biti regulirano ovim Uvjetima.</p>
<p>12. kolovoza 2010.</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2>Google Chrome dodatni uvjeti pružanja usluge</h2>
<p><strong>MPEGLA</strong></p>
<p>OVAJ JE PROIZVOD LICENCIRAN U SKLADU S LICENCOM AVC PATENT PORTFOLIO ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU KORISNIČKU UPOTREBU ZA (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA U SKLADU S AVC STANDARDOM ("AVC VIDEOZAPIS") I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA KOJE SU KODIRALI KORISNICI U OKVIRU OSOBNE I NEKOMERCIJALNE DJELATNOSTI I/ILI KOJI SU DOBIVENI OD LICENCIRANIH PARTNERA ZA PRUŽANJE AVC VIDEOZAPISA. LICENCA SE NE DAJE NITI PODRAZUMIJEVA ZA BILO KOJU DRUGU UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI OD TVRTKE MPEG LA, L.L.C. VIDI HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p><strong>Adobe</strong></p>
<p>Google Chrome može uključivati jednu ili više komponenata koje pružaju tvrtke Adobe Systems Incorporated i Adobe Software Ireland Limited (zajedničkim nazivom "Adobe"). Upotreba Adobe softvera kakvog ga pruža Google ("Adobe softver") podliježe sljedećim dodatnim uvjetima ("Adobe uvjeti"). Vi, kao pravna osoba koja prima Adobe softver, u daljem tekstu ćete se nazivati "Korisnik podlicencije".</p>
<p>1. Licencna ograničenja.</p>
<p>(a) Flash Player, verzija 10.x osmišljen je samo kao dodatak pregledniku. Korisnik podlicencije ne smije izmjenjivati niti distribuirati ovaj Adobe softver za neku drugu upotrebu osim kao dodatak pregledniku za reprodukciju sadržaja na web-stranici. Na primjer, Korisnik podlicencije neće izmjenjivati ovaj Adobe softver radi omogućavanja interoperabilnosti s aplikacijama koje rade izvan preglednika (npr. samostalne aplikacije, widgeti, sučelja uređaja).</p>
<p>(b) Korisnik podlicencije neće putem sučelja dodatka preglednika izlagati API-je za Flash Player, verzija 10.x na način koji bi omogućio da se takvo proširenje koristi za reprodukciju sadržaja s web-stranice kao samostalna aplikacija.</p>
<p>(c) Softver Chrome Reader ne smije se koristiti za prikazivanje PDF ili EPUB dokumenata koji koriste protokole za upravljanje digitalnim pravima (DRM) ili neke druge sustave osim Adobe DRM.</p>
<p>(d) Adobe DRM mora biti omogućen u Softveru Chrome Reader za sve PDF i EPUB dokumente zaštićene u skladu s Adobe DRM.</p>
<p>(e) Softver Chrome Reader ne smije, osim ako tehničkim specifikacijama nije izričito dozvoljeno, onemogućiti mogućnosti koje pruža Adobe u Adobe softveru, uključujući ali bez ograničenja podršku za PDF i EPUB formate te Adobe DRM. </p>
<p>2. Elektronički prijenos. Korisnik podlicencije može dozvoliti preuzimanje Adobe softvera s web-lokacije, interneta, intraneta ili slične tehnologije ("Elektronički prijenos") pod uvjetom da je suglasan s time da njegovo distribuiranje Adobe softvera, uključujući na CD-ROM-u, DVD-ROM-u ili drugim medijima za pohranu i elektroničkim prijenosom, podliježe razumnim sigurnosnim mjerama radi sprječavanja neovlaštenog korištenja. U vezi s ovdje odobrenim elektroničkim prijenosom Korisnik podlicencije se slaže da će primijeniti sva razumna ograničenja koja je odredio Adobe, uključujući ona vezana uz sigurnost i/ili distribuciju krajnjim korisnicima proizvoda korisnika podlicencije.</p>
<p>3. EULA i uvjeti distribucije.</p>
<p>(a) Korisnik podlicencije će osigurati distribuciju Adobe softvera krajnjim korisnicima u skladu sa zakonski provedivim licencnim ugovorom za krajnjeg korisnika, u korist Korisnika podlicencije i njegovih dobavljača, koji sadrži najmanje sljedeće minimalne uvjete ("Licenca za krajnjeg korisnika"): (i) zabranu distribucije i kopiranja, (ii) zabranu izmjena i izvedenih radova, (iii) zabranu dekompilacije, obrnutog inženjeringa, rastavljanja ili drugog reduciranja Adobe softvera na čovjeku razumljiv način, (iv) odredbu kojom se naznačuje da je proizvod korisnika podlicencije (kako je definiran u Odjeljku 8) u vlasništvu Korisnika podlicencije i njegovih davatelja licence, (v) odricanje od odgovornosti za neizravne, posebne, slučajne, kažnjive i posljedične štete, te (vi) ostala odricanja od odgovornosti i ograničenja u skladu sa standardima branše, uključujući: odricanje od odgovornosti za sva primjenjiva zakonska jamstva, u maksimalnoj mjeri dozvoljenoj zakonom.</p>
<p>(b) Korisnik podlicencije će osigurati da se Adobe softver distribuira distributerima Korisnika podlicencije u skladu sa zakonski provedivim licencnim ugovorom o distribuciji, u korist Korisnika podlicencije i njegovih dobavljača, koji sadrži uvjete koji štite Adobe u istoj mjeri kao i Adobe uvjeti.</p>
<p>4. Otvoreni kôd. Korisnik podlicencije trećim stranama neće izravno ili neizravno dati, niti izraziti namjeru davanja, pravo ili povlasticu koja je u intelektualnom vlasništvu tvrtke Adobe ili vlasnička prava koja bi takvo intelektualno vlasništvo podvrgnula licenci ili shemi otvorenog kôda u kojoj se tumači ili se može tumačiti da postoji zahtjev da se kao uvjet za korištenje, izmjenu i/ili distribuciju Adobe softver mora: (i) otkriti ili distribuirati u obliku izvornog koda, (ii) licencirati u svrhu stvaranja izvedenih radova ili (iii) da se može redistribuirati bez naknade. U svrhu pojašnjenja, prethodno ograničenje Korisnika podlicencije ne sprječava u distribuciji, a Korisnik podlicencije će distribuirati Adobe softver u paketu s Google softverom bez naknade.</p>
<p>5. Dodatni uvjeti. U pogledu ažuriranja, nadogradnji, novih verzija Adobe softvera (zajedničkim nazivom "Nadogradnje") koje se pružaju Korisniku podlicencije, Adobe zadržava pravo odrediti dodatne uvjete i odredbe koji su primjenjivi isključivo na nadogradnju i njene buduće verzije te isključivo u onoj mjeri u kojoj Adobe postavlja takva ograničenja za korisnike licence takve nadogradnje. Ako nije suglasan s tim dodatnim uvjetima ili odredbama, Korisnik podlicencije neće imati licencnih prava u pogledu takve nadogradnje, a njegova licencna prava u pogledu Adobe softvera bit će automatski prekinuta 90. dan od datuma kada su ti dodatni uvjeti Korisniku podlicencije stavljeni na raspolaganje.</p>
<p>6. Obavijesti o vlasničkim pravima. Korisnik podlicencije se obvezuje, a isto će zahtijevati i od svojih distributera, da neće izbrisati ili na drugi način promijeniti obavijesti o autorskim pravima, zaštitne znakove, logotipe ili druge obavijesti o vlasničkim pravima tvrtke Adobe (i njezinih davatelja licenci, ako postoje) koje se prikazuju na ili u Adobe softveru ili pratećim materijalima.</p>
<p>7. Tehnički zahtjevi. Korisnik podlicencije i njegovi distributeri smiju jedino distribuirati Adobe softver i/ili nadogradnju na uređaje (i) koji zadovoljavaju tehničke specifikacije objavljene na stranici http://www.adobe.com/mobile/licensees (ili web-lokaciji koja se na nju nadovezuje) te (ii) koje je potvrdio Adobe kako je opisano u nastavku.</p>
<p>8. Potvrda i ažuriranje. Korisnik podlicencije mora tvrtci Adobe poslati na potvrdu svaki svoj proizvod (i sve njegove verzije) koji sadrži Adobe softver i/ili nadogradnju ("Proizvod korisnika podlicencije") koji ne zadovoljava kriterije za izuzimanje od potvrđivanja uređaja koje objavljuje Google, a potvrđuje Adobe. Korisnik podlicencije obvezan je platiti svaki svoj podnesak nabavljanjem paketa za potvrdu od tvrtke Adobe pod u tom trenutku važećim uvjetima izloženim na stranici http://flashmobile.adobe.com/. Proizvod korisnika podlicencije koji ne prođe potvrdu ne smije se distribuirati. Potvrđivanje se provodi prema u tom trenutku važećem postupku tvrtke Adobe opisanom na stranici http://flashmobile.adobe.com/ ("Potvrda").</p>
<p>9. Središnje mjesto za profile i uređaje. Od Korisnika podlicencije će se zahtijevati da unese određene informacije o profilu proizvoda korisnika podlicencije, bilo tijekom postupka potvrde ili neke druge metode, a Korisnik podlicencije će te informacije pružiti tvrtci Adobe. Adobe smije (i) koristiti te informacije o profilu u okviru razumne potrebe za potvrdu proizvoda korisnika podlicencije (ako takav proizvod podliježe potvrđivanju) te (ii) prikazivati te informacije o profilu u sustavu "Adobe Device Intelligence" koji se nalazi na stranici https://devices.adobe.com/partnerportal/ i učiniti ih dostupnima putem Adobe alata i usluga za stvaranje i razvoj kako bi omogućio razvojnim programerima i krajnjim korisnicima uvid u to kako se sadržaj i aplikacije prikazuju u proizvodima korisnika podlicencije (npr. kako se slike videozapisa prikazuju na određenim telefonima).</p>
<p>10. Izvoz. Korisnik podlicencije priznaje da zakoni i propisi Sjedinjenih Država ograničuju izvoz i ponovni izvoz roba i tehničkih podataka porijeklom iz Sjedinjenih Država, što može uključivati Adobe softver. Korisnik podlicencije je suglasan da neće izvoziti ili ponovo izvoziti Adobe softver bez odgovarajućih dozvola Sjedinjenih Država ili stranih zemalja, ako je primjenjivo.</p>
<p>11. Uvjeti za propuštanje tehnologije.</p>
<p>(a) Osim u skladu s primjenjivim dozvolama ili ugovorima, od primjenjivih strana ili sa njima, Korisnik podlicencije neće koristiti niti će dozvoliti korištenje Adobe softvera za kodiranje ili dekodiranje podataka samo mp3 audiozapisa (.mp3) na bilo kojem uređaju koji nije osobno računalo (npr. mobitel ili digitalni prijamnik), niti smije mp3 programe za kodiranje ili dekodiranje koji su sadržani u Adobe softveru koristiti neki drugi proizvod. Adobe softver smije se koristiti za kodiranje ili dekodiranje MP3 podataka sadržanih u swf ili flv datotekama koje sadrže videozapise, slike ili druge podatke. Korisnik podlicencije priznaje da korištenje Adobe softvera za uređaje koji nisu osobna računala, kako je opisano u zabranama u ovom odjeljku, može zahtijevati plaćanje licencnih naknada ili drugih iznosa trećim stranama koje mogu biti vlasnici prava intelektualnog vlasništva vezanog uz MP3 tehnologiju te da niti Adobe niti Korisnik podlicencije za takvo korištenje nisu platili nikakve naknade ili druge iznose na temelju prava intelektualnog vlasništva trećih strana. Ako mu je za takvu upotrebu potreban program za kodiranje ili dekodiranje MP3 podataka, korisnik podlicencije je odgovoran za dobivanje potrebne licence za intelektualno vlasništvo, uključujući sva primjenjiva patentna prava.</p>
<p>(b) Korisnik podlicencije neće koristiti, kopirati, reproducirati ni izmjenjivati (i) izvorni kôd On2 (koji se u nastavku navodi kao komponenta izvornog koda) koji omogućuje Adobe softveru dekodiranje videozapisa u format datoteke Flash video (.flv ili .f4v) te (ii) izvorni kôd Sorenson Spark (koji se u nastavku navodi kao komponenta izvornog koda) u ograničenu svrhu popravljanja programskih pogrešaka i poboljšanju rada Adobe softvera. Svi kodeci isporučeni sa Adobe softverom smiju se koristiti i distribuirati jedino kao sastavni dio Adobe softvera i ne smije im pristupati nijedna druga aplikacija, uključujući Google aplikacije.</p>
<p>(c) Izvorni kôd smije se isporučivati s AAC kodekom i/ili HE-AAC kodekom ("AAC kodek"). Uvjet za korištenje AAC kodeka je da Korisnik podlicencije nabavi valjanu patentnu licencu koja pokriva potrebne patente u skladu s uvjetima licenciranja VIA Licencing za krajnje proizvode na ili u kojima se AAC kodek koristi. Korisnik podlicencije priznaje i suglasan je da Adobe Korisniku podlicencije ili njegovim podlicenciranim korisnicima ne pruža patentnu licencu za AAC kodek u okviru ovog Ugovora.</p>
<p>(d) OVAJ IZVORNI KÔD MOŽE SADRŽAVATI KÔD KOJI JE LICENCIRAN U SKLADU S LICENCOM AVC PATENT PORTFOLIO ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU KORISNIČKU UPOTREBU ZA (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA U SKLADU S AVC STANDARDOM ("AVC VIDEOZAPISI") I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA KOJE SU KODIRALI KORISNICI U OKVIRU OSOBNE I NEKOMERCIJALNE DJELATNOSTI I/ILI KOJI SU DOBIVENI OD LICENCIRANIH PARTNERA ZA PRUŽANJE AVC VIDEOZAPISA. LICENCA SE NE DAJE NITI PODRAZUMIJEVA ZA BILO KOJU DRUGU UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI OD TVRTKE MPEG LA, L.L.C. Vidi http://www.mpegla.com</p>
<p>12. Ažuriranje. Korisnik podlicencije neće zaobići napore tvrtki Google i Adobe za ažuriranje Adobe softvera ni u jednom proizvodu korisnika podlicencije u kojem je sadržan Adobe softver u paketu s Google softverom ("Proizvodi korisnika podlicencije").</p>
<p>13. Obavijesti o navođenju porijekla i vlasništvu. Korisnik podlicencije će navesti Adobe softver u javno dostupnim specifikacijama proizvoda korisnika podlicencije i uključiti odgovarajuću upotrebu robne marke Adobe softvera (izričito isključujući logotip tvrtke Adobe) na pakiranju ili marketinškim materijalima proizvoda korisnika podlicencije u skladu s upotrebom robne marke ostalih proizvoda trećih strana sadržanih u proizvodu korisnika podlicencije.</p>
<p>14. Isključivanje jamstava. ADOBE SOFTVER STAVLJA SE NA RASPOLAGANJE KORISNIKU PODLICENCIJE ZA UPOTREBU I REPRODUKCIJU U STANJU "KAKAV JEST" I ADOBE NE DAJE JAMSTVA ZA NJEGOVO KORIŠTENJE ILI USPJEŠNOST. ADOBE I NJEGOVI DOBAVLJAČI NE JAMČE NITI MOGU JAMČITI USPJEŠNOST ILI REZULTATE DOBIVENE UPOTREBOM ADOBE SOFTVERA. IZUZEV JAMSTAVA, UVJETA, PREDSTAVKI ILI ODREDABA U MJERI U KOJOJ ISTE NE MOGU ILI NE SMIJU BITI ISKLJUČENE ILI OGRANIČENE PRIMJENJIVIM ZAKONIMA NA KORISNIKA PODLICENCIJE U NJEGOVOJ SUDSKOJ NADLEŽNOSTI, ADOBE I NJEGOVI DOBAVLJAČI NE DAJU JAMSTVA, UVJETE, PREDSTAVKE ILI ODREDBE (IZRIČITE ILI PODRAZUMIJEVANE USTAVOM, OPĆIM PRAVOM, OBIČAJNIM PRAVOM, UPOTREBOM ILI NA DRUGI NAČIN) NI PO KOJEM PITANJU, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH STRANA, PRIMJERENOST ZA PRODAJU, INTEGRIRANJE, ZADOVOLJAVAJUĆU KVALITETU ILI PRILAGOĐENOST ZA BILO KOJU POSEBNU SVRHU. KORISNIK PODLICENCIJE SUGLASAN JE DA NEĆE DAVATI JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, U IME TVRTKE ADOBE.</p>
<p>15. Ograničenje odgovornosti. ADOBE ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE SE SMATRATI ODGOVORNIMA ZA BILO KOJE ŠTETE, POTRAŽIVANJA I TROŠKOVE ILI POSLJEDIČNE, NEIZRAVNE ILI SLUČAJNE ŠTETE, KAO NI ZA GUBITAK ZARADE ILI UŠTEDE, ČAK NI AKO JE PREDSTAVNIK TVRTKE ADOBE BIO OBAVIJEŠTEN O TAKVOM GUBITKU, ŠTETAMA, POTRAŽIVANJIMA ILI TROŠKOVIMA ILI ZA BILO KOJU ŽALBU TREĆE STRANE. PRETHODNA OGRANIČENJA I IZUZEĆA PRIMJENJUJU SE U MJERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM U JURISDIKCIJI KORISNIKA PODLICENCIJE. CJELOKUPNA ODGOVORNOST TVRTKE ADOBE I NJENIH DOBAVLJAČA U OKVIRU ILI U VEZI S OVIM UGOVOROM OGRANIČENA JE NA TISUĆU DOLARA (1.000 USD). Ništa sadržano u ovom Ugovoru ne ograničuje odgovornost tvrtke Adobe prema Korisniku podlicencije u slučaju smrti ili ozljede osoba koje nastanu kao posljedica nemara ili prijevare tvrtke Adobe. Adobe djeluje u ime svojih dobavljača u svrhu odricanja od odgovornosti, izuzeća i/ili ograničenja obveza, jamstava i odgovornosti kako je definirano ovim Ugovorom, ali ne u drugim pogledima i ni u koju drugu svrhu.</p>
<p>16. Uvjeti zaštite sadržaja</p>
<p>(a) Definicije.</p>
<p>"Pravila sukladnosti i otpornosti" znači dokument koji postavlja pravila sukladnosti i otpornosti za Adobe softver koji se nalazi na stranici http://www.adobe.com/mobile/licensees ili web-lokaciji koja se na nju nadovezuje.</p>
<p>"Funkcije zaštite sadržaja" znače one aspekte Adobe softvera koji su osmišljeni za osiguravanje sukladnosti s Pravilima o sukladnosti i otpornosti te za sprječavanje reprodukcije, kopiranja, izmjene, redistribucije ili drugih radnji u pogledu digitalnog sadržaja koji se distribuira za upotrebu korisnicima Adobe softvera kada vlasnici takvog digitalnog sadržaja ili njihovi licencirani distributeri nisu odobrili takve radnje.</p>
<p>"Kôd za zaštitu sadržaja" znači kôd u okviru određenih označenih verzija Adobe softvera koji omogućuje Funkcije zaštite sadržaja.</p>
<p>"Ključ" znači kriptografsku vrijednost sadržanu u Adobe softveru za dekriptiranje digitalnog sadržaja.</p>
<p>(b) Licencna ograničenja. Pravo Korisnika podlicencije na ostvarivanje licencnih prava u pogledu Adobe softvera podložno je sljedećim dodatnim ograničenjima i obvezama. Korisnik podlicencije će osigurati da se njegovi klijenti pridržavaju tih ograničenja i obveza u istoj mjeri koja je predviđena za Korisnika podlicencije u pogledu Adobe softvera. Ako se klijenti Korisnika podlicencije neće pridržavati ovih dodatnih ograničenja i obveza, postupat će se kao da je materijalnu povredu uzrokovao Korisnik podlicencije.</p>
<p>b.1. Korisnik podlicencije i klijenti smiju jedino distribuirati Adobe softver koji je u skladu s Pravilima o sukladnosti i otpornosti kako je potvrdio Korisnik podlicencije prilikom gore opisanog postupka potvrde u Adobe uvjetima.</p>
<p>b.2. Korisnik podlicencije neće (i) zaobilaziti Funkcije zaštite sadržaja Adobe softvera, kao ni njegovih povezanih softvera, koje se koriste za kriptiranje ili dekriptiranje digitalnog sadržaja za odobrenu upotrebu korisnicima Adobe softvera ili (ii) razvijati ili distribuirati proizvode koji su osmišljeni za zaobilaženje Funkcija zaštite sadržaja bilo Adobe softvera ili ostalih Adobe softvera koji se koriste za kriptiranje ili dekriptiranje digitalnih sadržaja za odobrenu upotrebu korisnicima Adobe softvera.</p>
<p>(c) Ključevi se ovim putem označavaju kao povjerljive informacije tvrtke Adobe, a Korisnik podlicencije će se u pogledu Ključeva pridržavati Postupka rukovanja izvornim kodom (Source Code Handling Procedure) tvrtke Adobe (dobiva se od tvrtke Adobe na zahtjev).</p>
<p>(d) Oslobađanje po nalogu. Korisnik podlicencije je suglasan da kršenje ovog Ugovora može ugroziti Funkcije zaštite sadržaja Adobe softvera i može uzrokovati jedinstvenu i trajnu štetu interesima tvrtke Adobe i vlasnika digitalnih sadržaja koji se oslanjaju na Funkcije zaštite sadržaja te da novčane štete mogu biti neprikladne za njihovu punu kompenzaciju. Iz tog se razloga Korisnik podlicencije dalje slaže da Adobe može imati pravo tražiti oslobađanje po nalogu radi sprječavanja ili ograničavanja štete nastale takvim kršenjem, pored novčanih šteta.</p>
<p>17. Predviđeni korisnik treće strane. Tvrtke Adobe Systems Incorporated i Adobe Software Ireland Limited predviđeni su korisnici treće strane ugovora između Googlea i Korisnika podlicencije u pogledu Adobe softvera, uključujući ali bez ograničenja Adobe uvjete. Korisnik podlicencije je suglasan, usprkos svemu što je u suprotnosti s ovim ugovorom s Googleom, da Google smije otkriti identitet Korisnika podlicencije tvrtki Adobe i pisanim putem potvrditi da je Korisnik podlicencije stupio u obvezni odnos putem licencnog ugovora s Googleom koji uključuje Adobe uvjete. Korisnik podlicencije mora imati ugovor sa svakim od svojih licenciranih korisnika te ako se tim licencama dozvoljava redistribucija Adobe softvera, takav ugovor mora sadržavati Adobe uvjete.</p>
</body>
</html>