blob: d59858c8f7fb37656fea5fcd3b2f726222e665fc [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="LTR">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>Google Chrome - Általános Szerződési Feltételek</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
</style>
<script type="text/javascript">
function carry_tracking(obj) {
var s = '(\\?.*)';
var regex = new RegExp(s);
var results = regex.exec(window.location.href);
if (results != null) {
obj.href = obj.href + results[1];
} else {
s2 = 'intl/([^/]*)';
regex2 = new RegExp(s2);
results2 = regex2.exec(window.location.href);
if (results2 != null) {
obj.href = obj.href + '?hl=' + results2[1];
}
}
}
</script></head>
<body>
<h2>Google Chrome - Általános Szerződési Feltételek</h2>
<p>A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Google Chrome futtatható kódú változatának az Ön által való használatát. A Google Chrome forráskódja a nyílt forráskódú szoftverekre vonatkozó licencszerződések keretében díjmentesen elérhető a következő címen: http://code.google.com/chromium/terms.html.</p>
<p><strong>1. Az Ön kapcsolata a Google-lal</strong></p>
<p>1.1 A Google termékeinek, szoftvereinek, szolgáltatásainak és webhelyeinek (a jelen dokumentumban együttesen "Szolgáltatások", kivéve a Google által Önnek esetleg külön írásos szerződés keretében nyújtott szolgáltatásokat) használatára az Ön és a Google között létrejött szerződés rendelkezései érvényesek. A "Google" a Google Inc. vállalatot jelenti, amelynek székhelye 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ez a dokumentum bemutatja a szerződés felépítését, valamint rögzíti a szerződés bizonyos rendelkezéseit.</p>
<p>1.2 Ha ettől eltérő írásos megállapodás nem születik a Google-lal, az Ön és a Google közötti szerződésnek legalább a jelen dokumentumban rögzített feltételeket tartalmaznia kell. Ezekre a továbbiakban az "Általános feltételek" kifejezéssel utalunk. A Google Chrome forráskódjának nyílt forráskódú szoftverekre vonatkozó licencei több írásos szerződésből állnak. Abban a korlátozott mértékben, amennyire a nyílt forráskódú szoftverekre vonatkozó licencek kifejezetten felülbírálják ezeket az Általános feltételeket, a nyílt forráskódú szoftverekre vonatkozó licencek szabályozzák az Ön és a Google közötti, a Google Chrome használatával vagy a Google Chrome-ba foglalt összetevők használatával kapcsolatos megállapodást.</p>
<p>1.3 A Google-lal való megállapodás a Google Chrome Kiegészítő Szerződési Feltételeit, valamint az Általános szerződési feltételeken felüli, a Szolgáltatásra vonatkozó bármely Jogi közleményben szereplő feltételeket is magában foglalja. A továbbiakban mindezekre együtt a "Kiegészítő feltételek" szószerkezettel utalunk. Ha egy szolgáltatásra Kiegészítő feltételek vonatkoznak, akkor azok olvasásra elérhetők az Ön számára a Szolgáltatáson belül vagy annak használata során.</p>
<p>1.4 Az Általános feltételek és a Kiegészítő feltételek együtt kötelező érvényű szerződést képeznek a Google és Ön között a Szolgáltatások Ön által történő használatára vonatkozóan. Fontos, hogy rászánja az időt alapos elolvasásukra. Erre a szerződésre a továbbiakban a "Feltételek" szóval utalunk.</p>
<p>1.5 Ha bármiféle ellenmondás van a Kiegészítő feltételek és az Általános feltételek között, akkor az adott szolgáltatásra vonatkozóan a Kiegészítő feltételek az irányadóak.</p>
<p><strong>2. A feltételek elfogadása</strong></p>
<p>2.1 Ahhoz, hogy használhassa a Szolgáltatásokat, elsőként el kell fogadnia a Feltételeket. Ha nem fogadja el a Feltételeket, nem használhatja a Szolgáltatásokat.</p>
<p>2.2 A következő módon fogadhatja el a szolgáltatásokat:</p>
<p>(A) a Feltételek elfogadását jelző kattintással, amennyiben ezt a lehetőséget elérhetővé teszi a Google az adott Szolgáltatás kezelőfelületén; vagy</p>
<p>(B) magával a Szolgáltatás használatával. Ebben az esetben Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltatások Ön által történő használatát a Google úgy tekinti, hogy Ön elfogadta a Feltételeket.</p>
<p><strong>3. A Feltételek nyelve</strong></p>
<p>3.1 Amennyiben a Google rendelkezésre bocsátotta a Feltételek angol nyelvű verziójának fordítását, Ön elfogadja, hogy a fordítás csak kényelmi célokat szolgál, és a Feltételek angol változata határozza meg az Ön és a Google közötti kapcsolatot.</p>
<p>3.2 Ha bármiféle ellentmondás áll fenn a Feltételek angol nyelvű változata és a fordítás között, akkor az angol változat az irányadó.</p>
<p><strong>4. A Szolgáltatások biztosítása a Google által</strong></p>
<p>4.1 A Google-nak a világ minden táján vannak leányvállalatai és más, érdekeltségi körébe tartozó szervezeti egységei ("Leányvállalatok és érdekeltségek"). Esetenként ilyen vállalatok nyújtják Önnek a Szolgáltatásokat a Google nevében. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Leányvállalatoknak és Érdekeltségeknek joguk van a Szolgáltatások nyújtására.</p>
<p>4.2 A Google a folyamatos innováció révén arra törekszik, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Google által Önnek nyújtott Szolgáltatások formája és természete esetenként előzetes tájékoztatás nélkül megváltozhat.</p>
<p>4.3 Ön tudomásul veszi, hogy a Google a folyamatos innováció részeként saját hatáskörében, előzetes tájékoztatás nélkül (véglegesen vagy átmenetileg) megszüntetheti a Szolgáltatások (vagy a Szolgáltatásokon belüli bármely funkció) nyújtását az Ön vagy általában a felhasználók számára. Ön bármikor felhagyhat a Szolgáltatások használatával. Nem kell külön tájékoztatnia a Google-t arról, hogy felhagy a Szolgáltatások használatával.</p>
<p>4.4 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a Google letiltja a hozzáférését a fiókjához, akkor ez megakadályozhatja a Szolgáltatások, fiókja adatainak, illetve a fiókja részeként tárolt bármely fájl vagy más tartalom elérésében.</p>
<p><strong>5. A Szolgáltatások használata Ön által</strong></p>
<p>5.1 Ön kijelenti, hogy csak olyan célokra használja a Szolgáltatásokat, amelyeket engedélyeznek (a) a Feltételek és (b) az illetékes joghatóság vonatkozó törvényei, jogszabályai vagy azok általánosan elfogadott gyakorlata és irányelvei (beleértve azokat a törvényeket, amelyek az adatok és szoftverek Egyesül Államokba és az Egyesült Államokból vagy más releváns országokba vagy országokba való exportjára vonatkoznak).</p>
<p>5.2 Ön kijelenti, hogy nem fog olyan tevékenységet folytatni, amely megzavarja vagy működésképtelenné teszi a Szolgáltatásokat (vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szervereket és hálózatokat).</p>
<p>5.3 Ön kijelenti, hogy semmilyen célból sem reprodukálja, másolja le, értékesíti, forgalmazza vagy árusítja a Szolgáltatást, hacsak erre a Google egy külön szerződésben kifejezetten fel nem hatalmazza.</p>
<p>5.4 Ön kijelenti, hogy a jelen Feltételekben foglalt kötelességeinek megszegéséért Ön viseli a kizárólagos felelősséget (és hogy a Google semmilyen felelősséggel nem tartozik sem Önnek, sem bármely harmadik félnek); Önt terheli a felelősség továbbá a Feltételek ilyen megszegésének következményeiért is (beleértve a Google által esetleg elszenvedett veszteségeket és károkat is).</p>
<p><strong>6. Adatvédelem és személyes adatok</strong></p>
<p>6.1 A Google adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos tudnivalók a Google adatvédelmi irányelveiben olvashatók a http://www.google.com/privacy.html, illetve a http://www.google.com/chrome/intl/hu/privacy.html címen. Ezek az irányelvek elmagyarázzák, hogyan kezeli és óvja a Google az Ön személyes adatait a Szolgáltatások használata közben.</p>
<p>6.2 Ön hozzájárul, hogy a Google az Adatvédelmi irányelveinek értelmében felhasználja az adatait.</p>
<p><strong>7. A Szolgáltatásokon keresztül elért Tartalom</strong></p>
<p>7.1 Ön tudatában van, hogy minden olyan információ (többek között adatfájlok, írott szöveg, számítógépes szoftver, hangfájlok vagy egyéb hangok, videofelvételek vagy más képek), amelyet a Szolgáltatások vagy azok használatának keretében elér, annak a személynek a kizárólagos felelősségi körébe tartoznak, akitől a tartalom származik. Az alábbiakban minden ilyen információra a "Tartalom" szóval utalunk.</p>
<p>7.2 Tisztában kell lennie azzal, hogy a Szolgáltatások részeként Ön előtt megjelenő tartalomra, (beleértve a Szolgáltatások hirdetéseit és a Szolgáltatások szponzorált Tartalmát) szellemi tulajdonjogok vonatkozhatnak, és ezek azon szponzorok vagy hirdetők (vagy a helyettük eljáró más személyek vagy cégek) tulajdonában lehetnek, akik biztosítják azt a Tartalmat a Google-nak. Ön nem jogosult az ilyen Tartalmat (részben vagy egészben) módosítani, bérbe, tartós bérletbe vagy kölcsönadni, értékesíteni, terjeszteni, illetve rajta alapuló munkát készíteni, kivéve, ha a Google vagy az adott Tartalom tulajdonosa külön megállapodásban erre kifejezetten fel nem hatalmazta.</p>
<p>7.3 A Google fenntartja magának a jogot (de nem köteles) arra, hogy bármely szolgáltatás Tartalmát vagy egy részét előszűrésnek vesse alá, ellenőrizze, megjelölje, szűrje, módosítsa, elutasítsa vagy eltávolítsa. A Szolgáltatások egy része esetében a Google szűrőket biztosíthat a durva szexuális tartalom kiszűrésére. Az ilyen eszközök közé tartoznak a Biztonságos Keresés beállításai is (lásd http://www.google.com/support/bin/static.py?page=searchguides.html&ctx=preferences&hl=hu). Ezenkívül léteznek a kereskedelmi forgalomban kapható szolgáltatások és szoftverek, amelyekkel korlátozható a kifogásolható anyagokhoz való hozzáférés.</p>
<p>7.4 Ön tudatában van, hogy a Szolgáltatások használata során olyan Tartalommal szembesülhet, amelyet sértőnek, illetlennek vagy kifogásolhatónak talál, illetve hogy ebben az értelemben saját kockázatára használja a Szolgáltatásokat.</p>
<p>7.5 Ön kijelenti, hogy az Ön által a Szolgáltatások használata közben létrehozott, átvitt vagy megjelenített tartalomért és cselekedeteinek következményeiért Önt terheli a felelősség (beleértve a Google által esetleg elszenvedett veszteségeket és károkat is).</p>
<p><strong>8. Tulajdonjog</strong></p>
<p>8.1 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó vagy abban megjelenő jog, jogcím és érdekeltség, beleértve a Szolgáltatásokban fennálló szellemi tulajdonjogokat a Google (vagy a Google licencbe adóinak) tulajdona (függetlenül attól, hogy ezek a jogok történetesen be vannak-e jegyezve, bárhol létezzenek is ezek a jogok a világon).</p>
<p>8.2 A Google-lal kötött ezzel ellentétes értelmű írásos szerződés hiányában a jelen Feltételek nem ruházzák fel Önt a Google kereskedelmi neveinek, védjegyeinek, szolgáltatásneveinek, emblémáinak, domainneveinek és más megkülönbözető márkajegyeinek használatára.</p>
<p>8.3 Ha a Google-lal megkötött külön írásos szerződésben kifejezett jogot kapott bármely ilyen márkajegy használatára, akkor elfogadja, hogy a márkajegyeket azzal a szerződéssel, a Feltételek vonatkozó rendelkezéseivel és a Google mindenkori márkajegy-használati irányelveivel összhangban használja. Ezek az irányelvek az interneten olvashatók, a http://www.google.com/permissions/guidelines.html címen (vagy más, a Google által esetleg e célra megadott URL-címen).</p>
<p>8.4 A Google tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen Feltételek értelmében semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget sem szerez Öntől (vagy licencbe adóitól) az Ön által a Szolgáltatások révén elküldött, közzétett, átvitt vagy megjelenített tartalomra vagy annak részére, beleértve a Tartalomra fennálló szellemi tulajdonjogokat is (függetlenül attól, hogy történetesen be vannak-e jegyezve ezek a jogok, bárhol létezzenek is ezek a jogok a világon). A Google-lal írásban megkötött ezzel ellentétes értelmű szerződés híján Ön kijelenti, hogy Ön felelős ezen jogok védelméért és betartatásáért, és hogy a Google nem köteles ezt megtenni az Ön érdekében.</p>
<p>8.5 Kijelenti, hogy nem távolít el, nem fed el és nem módosít semmilyen, a Szolgáltatásokon vagy azok tartalmán elhelyezett, a saját tulajdonú jogokra vonatkozó tájékoztatót (köztük a szerzői jogi és védjegy-tájékoztatókat).</p>
<p>8.6 Ön kijelenti, hogy hacsak a Google erre kifejezetten fel nem hatalmazta írásban, a Szolgáltatások használata során nem használja egyetlen vállalat vagy szervezet védjegyét, szolgáltatásnevét, kereskedelmi nevét vagy emblémáját oly módon, amely valószínűleg vagy szándéka szerint zavart okozhat az ilyen védjegyek, nevek vagy emblémák tulajdonosát vagy jogosult felhasználóját illetően.</p>
<p><strong>9. A Google által adott licenc</strong></p>
<p>9.1 A Google személyes, az egész világra szóló, jogdíjmentes, nem átruházható és nem kizárólagos licencet ad Önnek a szoftver (az alábbiakban "Szoftver") használatára, amelyet a Google az általa kínált Szolgáltatások részeként kínál Önnek. Ennek a licencnek az a kizárólagos célja, hogy Ön a Google által biztosított és a Feltételekben megengedett módon használja a Szolgáltatásokat, és élvezze azok előnyét.</p>
<p>9.2 Az 1.2 szakasz értelmében Ön nem másolhatja, nem módosíthatja és nem fejtheti vissza a Szoftvert vagy annak egy részét, nem készíthet belőle származó munkát, valamint nem tehet semmilyen kísérletet a Szoftver forráskódjának kinyerésére (és ezt másoknak sem engedheti meg), kivéve, ha a Google erre Önt írásban felhatalmazta.</p>
<p>9.3 Az 1.2 szakasz értelmében a Google kifejezett írásos engedélye nélkül nem ruházhatja át az Ön Szoftverhasználati jogait (és nem adhatja őket másnak licencbe), nem adhat hitelbiztosítékot a szoftverhasználati jogaira, és más módon, részben sem ruházhatja át a szoftverhasználati jogait.</p>
<p><strong>10. A Tartalomra Ön által adott licenc</strong></p>
<p>10.1 Ön megőrzi a Szolgáltatásokba beküldött, ott közzétett vagy megjelenített Tartalomra jelenleg meglévő szerzői jogait és minden egyéb jogát.</p>
<p><strong>11. Szoftverfrissítések</strong></p>
<p>11.1 Az Ön által használt szoftver esetenként automatikusan frissítéseket tölthet le a Google-tól, és telepítheti őket. A frissítések célja a Szolgáltatások továbbfejlesztése és tökéletesítése, és ölthetik hibajavítások, továbbfejlesztett funkciók, új szoftvermodulok és teljesen új verziók formáját. Ön kijelenti, hogy a Szolgáltatások használatának részeként elfogadja ezeket a frissítéseket (és engedélyezi a Google-nak hogy eljuttassa Önhöz őket).</p>
<p><strong>12. A Google-lal fennálló kapcsolat megszüntetése</strong></p>
<p>12.1 A Feltételek azt követően is érvényben maradnak, hogy a szerződést Ön vagy a Google az alábbiak szerint felmondja.</p>
<p>12.2 A Google bármikor felmondhatja az Önnel fennálló szerződését, ha:</p>
<p>(A) Ön megszegte a Feltételek bármelyik rendelkezését (vagy oly módon cselekedett, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy nem kíván vagy nem képes megfelelni a jelen Feltételek rendelkezéseinek); vagy</p>
<p>(B) a Google-t erre törvény kötelezi (ha például a Szolgáltatások Önnek való nyújtása jogsértővé válik); vagy</p>
<p>(C) az a partner, amellyel közösen a Google nyújtotta Önnek a szolgáltatásokat, megszüntette a kapcsolatát a Google-lal, hogy nem kínálja tovább Önnek a Szolgáltatásokat; vagy</p>
<p>(D) a Google átalakulásából kifolyólag nem nyújtja tovább a Szolgáltatásokat az abban az országban tevékenykedő felhasználóknak, amelyben Ön lakik vagy amelyben használja a szolgáltatást; vagy</p>
<p>(E) a Google megítélése szerint a Szolgáltatásoknak a Google által Önnek történő nyújtása gazdasági szempontból nem tartható fenn.</p>
<p>12.3 A jelen Szakasz rendelkezései nem érintik a Google-nak a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos, a Feltételek 4. szakaszában ismertetett jogait.</p>
<p>12.4 A jelen Feltételek érvényének megszűnése nincs hatással azokra a törvényes jogokra, kötelezettségekre és felelősségekre, amelyekből a Google és Ön hasznot húzott, amelyeknek alanya volt (vagy amelyek felhalmozódtak a Feltételek hatályossága alatt), illetve amelyek határozatlan tartamúként vannak megjelölve; a 19.7. bekezdés rendelkezései határozatlan időre vonatkoznak az ilyen jogokra, kötelezettségekre és felelősségre.</p>
<p><strong>13. A GARANCIA KIZÁRÁSA</strong></p>
<p>13.1 A JELEN FELTÉTELEK, BELEÉRTVE A 13. ÉS 14. SZAKASZT IS, NEM ZÁRJÁK KI ÉS NEM KORLÁTOZZÁK A GOOGLE ÁLTAL AZ OLYAN VESZTESÉGEKÉRT VISELT FELELŐSSÉGET, AMELYEKRE VONATKOZÓAN AZ ILYEN KIZÁRÁST VAGY KORLÁTOZÁST NEM ENGEDÉLYEZIK A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK. NÉHÁNY JOGHATÓSÁG NEM ENGEDÉLYEZI A JÁRULÉKOS, VALAMINT A KÖVETKEZMÉNYI, ILLETVE A HANYAGSÁG, A SZERZŐDÉS VAGY A FELTÉTELEK MEGSZEGÉSE OKOZTA VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT VÁLLALT FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT, ILLETVE KORLÁTOZÁSÁT. ENNEK MEGFELELŐEN KIZÁRÓLAG AZ ÖN JOGHATÓSÁGA ÁLTAL ÉRVÉNYESNEK TARTOTT KORLÁTOZÁSOK VONATKOZNAK ÖNRE, ÉS KÖTELEZETTSÉGÜNK A TÖRVÉNYEK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KORLÁTOZOTT.</p>
<p>13.2 ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOKAT A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA, ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA "ADOTT ÁLLAPOTUKBAN" ÉS "ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT" TÖRTÉNIK.</p>
<p>13.3 A GOOGLE, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS ÉRDEKELTSÉGEI, VALAMINT LICENCBE ADÓI NEM ÁLLÍTJÁK ÉS NEM GARANTÁLJÁK:</p>
<p>(A) HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA MEG FOG FELELNI AZ ÖN IGÉNYEINEK,</p>
<p>(B) HOGY ÖN SZÜNET NÉLKÜL, IDŐBEN, BIZTONSÁGOSAN ÉS HIBAMENTESEN HASZNÁLHATJA A SZOLGÁLTATÁSOKAT,</p>
<p>(C) HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYEKÉNT MEGSZERZETT INFORMÁCIÓK PONTOSAK ÉS MEGBÍZHATÓK LESZNEK</p>
<p>(D) HOGY MEGTÖRTÉNIK A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZEKÉNT ÖNNEK BIZTOSÍTOTT SZOFTVER MŰKÖDÉSÉBEN VAGY FUNKCIÓIBAN MEGMUTATKOZÓ HIBÁK KIJAVÍTÁSA.</p>
<p>13.4 A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA RÉVÉN LETÖLTÖTT VAGY MÁS MÓDON BESZERZETT ANYAGOKAT A SAJÁT BELÁTÁSA ALAPJÁN, A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN TEHETŐ FELELŐSSÉ AZ ILYEN ANYAGOK, ILLETVE INFORMÁCIÓK LETÖLTÉSE MIATT A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN VAGY EGYÉB ESZKÖZBEN KELETKEZETT KÁROKÉRT, ILLETVE ADATVESZTÉSEKÉRT.</p>
<p>13.5 SEM A GOOGLE VÁLLALATTÓL, SEM A SZOLGÁLTATÁSOKBAN VAGY AZON KERESZTÜL KAPOTT – SZÓBELI VAGY ÍRÁSOS – JAVASLAT VAGY INFORMÁCIÓ NEM KÉPEZHETI ALAPJÁT OLYAN GARANCIÁNAK, AMELY KÜLÖN NEM SZEREPEL A FELTÉTELEKBEN.</p>
<p>13.6 A GOOGLE TOVÁBBÁ KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍTJA BÁRMELY KIFEJEZETT VAGY TÖRVÉNYI GARANCIA VÁLLALÁSÁT, IDEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, A KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, VALAMINT A TULAJDONJOGOK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT.</p>
<p><strong>14. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA</strong></p>
<p>14.1 ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A FENTI 13.1 BEKEZDÉS RENDELKEZÉSEIT FIGYELEMBE VÉVE A GOOGLE, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS ÉRDEKELTSÉGEI, VALAMINT LICENCBE ADÓI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET ÖNNEL SZEMBEN:</p>
<p>(A) SEMMILYEN ÖN ÁLTAL ELSZENVEDETT KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYI VAGY PÉLDÁN ALAPULÓ KÁRÉRT, AZ OKOZÁS MÓDJÁTÓL ÉS A FELELŐSSÉG ELMÉLETÉTŐL FÜGGETLENÜL. EZ KITERJED, DE NEM KORLÁTOZÓDIK, AZ ESETLEGES ELMARADT KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT HASZONRA, A CÉG JÓ HÍRNEVÉT VAGY TEKINTÉLYÉT ÉRT SÉRELEMRE, AZ ADATVESZTÉSRE, A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGÉRE ÉS EGYÉB NEM TÁRGYI KÁROKRA;</p>
<p>(B) SEMMILYEN OLYAN VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, AMELYET ÖN TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG, A KÖVETKEZŐK EREDMÉNYEKÉPPEN SZENVED EL:</p>
<p>(I) A HIRDETÉSEK TELJESSÉGÉBE, PONTOSSÁGÁBA VAGY MEGLÉTÉBE VETETT BIZALOM, ILLETVE AZ ÖN ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKON HIRDETÉST MEGJELENÍTŐ BÁRMELY HIRDETŐ VAGY SZPONZOR KÖZÖTTI KAPCSOLAT VAGY TRANZAKCIÓ;</p>
<p>(II) A GOOGLE ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSOKON VÉGREHAJTOTT MÓDOSÍTÁSOK, A SZOLGÁLTATÁSOK (VAGY AZOK BÁRMELY FUNKCIÓJA) NYÚJTÁSÁNAK VÉGLEGES VAGY ÁTMENETI SZÜNETELTETÉSE;</p>
<p>(III) A SZOLGÁLTATÁSOK, ILLETVE AZOK ÖN ÁLTAL VALÓ HASZNÁLATA KERETÉBEN KARBANTARTOTT VAGY ÁTVITT TARTALOM ÉS MÁS KOMMUNIKÁCIÓS ADAT TÖRLÉSE, SÉRÜLÉSE VAGY AZ AZOK TÁROLÁSÁRA VALÓ KÉPTELENSÉG;</p>
<p>(IV) PONTATLAN FIÓKADATOK SZOLGÁLTATÁSA A GOOGLE-NAK ÖN ÁLTAL;</p>
<p>(V) A JELSZÓ ÉS A FIÓKADATOK BIZTONSÁGOS TÁROLÁSÁNAK ÉS TITOKBAN TARTÁSÁNAK ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ ELMULASZTÁSA;</p>
<p>14.2 A GOOGLE ÁLTAL ÖNNEL SZEMBEN VISELT FELELŐSSÉGNEK A 14.1. BEKEZDÉSBEN RÖGZÍTETT KORLÁTOZÁSA ATTÓL FÜGGETLENÜL FENNÁLL, HOGY A GOOGLE KAPOTT-E ELŐZETESEN FIGYELMEZTETÉST AZ ILYEN VESZTESÉGEK ESHETŐSÉGÉRE, ILLETVE TUDATÁBAN KELLETT-E HOGY LEGYEN A LEHETŐSÉGÜKNEK.</p>
<p><strong>15. A szerzői jogra és a védjegyekre vonatkozó irányelvek</strong></p>
<p>15.1 A Google az irányelveinek megfelelően reagál azokra a gyanított jogsértésekkel kapcsolatos bejelentésekre, amelyek megfelelnek a szellemi tulajdonra vonatkozó nemzetközi törvényeknek (köztük a Digital Millennium Copyright Act (DMCA) törvénynek), és megszünteti a visszaeső jogsértők fiókját. A Google irányelveinek részletei a következő címen találhatók: http://www.google.com/dmca.html.</p>
<p>15.2 A Google a védjegypanaszokkal kapcsolatosan eljárási rendet alkalmaz a Google hirdetési üzletágára vonatkozóan; ennek részletei a következő címen találhatók: http://www.google.com/tm_complaint.html.</p>
<p><strong>16. Hirdetések</strong></p>
<p>16.1 A Szolgáltatások egy részét hirdetési bevételekből finanszírozzuk, így azokon hirdetések és ajánlatok jelenhetnek meg. A hirdetések célozva lehetnek a Szolgáltatásokon tárolt információk tartalma, illetve a Szolgáltatásokon keresztül indított lekérdezések vagy más információk alapján.</p>
<p>16.2 A Google által a Szolgáltatásokon nyújtott hirdetés módja és mértéke előzetes bejelentés nélkül megváltozhat.</p>
<p>16.3 Tekintettel arra, hogy a Google biztosítja Önnek a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést és azok használatát, Ön elfogadja, hogy a Google elhelyezhet ilyen hirdetéseket a Szolgáltatásokon.</p>
<p><strong>17. Egyéb tartalom</strong></p>
<p>17.1 A Szolgáltatások tartalmazhatnak más webhelyekre, tartalomra vagy forrásokra mutató hivatkozásokat. A Google-nak nincs befolyása azon webhelyek és források fölött, amelyeket a Google-tól különböző vállalatok vagy személyek biztosítanak.</p>
<p>17.2 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Google nem felelős az ilyen külső webhelyek vagy források elérhetőségéért, és nem hagy jóvá semmilyen hirdetést, terméket vagy más anyagot, amely az ilyen webhelyeken vagy forrásokon elérhető.</p>
<p>17.3 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Google nem felelős azokért a veszteségekért és károkért, amelyek az ilyen külső webhelyek vagy források elérhetőségéből, illetve a rajtuk elhelyezett vagy róluk elérhető hirdetések, termékek vagy más anyagok teljességébe, pontosságába vagy meglétébe vetett hitből erednek.</p>
<p><strong>18. A Feltételek módosítása</strong></p>
<p>18.1 A Google esetenként módosíthatja az Általános feltételeket és a Kiegészítő feltételeket. Az ilyen változások alkalmával a Google elérhetővé teszi az Általános feltételek új példányát a http://www.google.com/chrome/intl/hu/eula_text.html címen, az esetleges új Kiegészítő feltételek pedig az érintett Szolgáltatásokon belül vagy rajtuk keresztül lesznek elérhetők.</p>
<p>18.2 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatásoknak az Általános feltételek vagy a Kiegészítő feltételek változásának napját követő használatát a Google úgy tekinti, hogy Ön elfogadta az átdolgozott Általános feltételeket vagy Kiegészítő feltételeket.</p>
<p><strong>19. Általános jogi feltételek</strong></p>
<p>19.1 A Szolgáltatások használata során (azok használatának eredményeképpen vagy használatukkal összefüggésben) használhat más személy vagy vállalat által biztosított szolgáltatást, letölthet ilyen szoftvert, és vásárolhat ilyen árut. Az ilyen egyéb szolgáltatások, szoftverek vagy áruk használatára külön feltételek vonatkozhatnak, amelyek az Ön és az érintett vállalat vagy személy közötti megállapodáson alapulnak. Ilyen esetben a jelen Feltételek nem befolyásolják az Ön és az ilyen egyéb vállalatok vagy magánszemélyek közötti jogviszonyt.</p>
<p>19.2 A jelen Feltételek alkotják a teljes szerződést Ön és a Google között, és a Feltételek szabályozzák a Szolgáltatások Ön által való használatát (kivéve az olyan szolgáltatásokat, amelyeket a Google egyéb írásos szerződés értelmében nyújt), és felváltanak minden korábbi, a Szolgáltatásokkal kapcsolatban Ön és a Google között létrejövő szerződést.</p>
<p>19.3 Ön elfogadja, hogy a Google a jelen Szerződéssel kapcsolatos ügyekben, köztük a Feltételek módosításainak ügyében, e-mailben, postai levélben és a Szolgáltatásokon közzétett közleményeiben juttathatja el Önnek az értesítéseket.</p>
<p>19.4 Ön elfogadja, hogy ha a Google nem él egy, a Feltételek (vagy a vonatkozó jogszabályok) értelmében meglévő jogával vagy jogorvoslati lehetőségével, az nem értelmezhető a Google által a jogokról való lemondásként, és a Google továbbra is élhet e jogokkal és jogorvoslati lehetőséggel.</p>
<p>19.5 Ha bármely, az ügyben illetékes bíróság érvénytelennek ítéli meg a Feltételek valamely rendelkezését, akkor azt a Feltételt anélkül töröljük a Feltételek közül, hogy az a többi feltételre hatással volna. A Feltételek fennmaradó rendelkezései továbbra is érvényesek és foganatosíthatók maradnak.</p>
<p>19.6 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Google leányvállalatait alkotó csoport minden tagja harmadik félként kedvezményezettje a Feltételeknek, és hogy az ilyen vállalatok jogosultak közvetlenül foganatosítani a Feltételek bármely olyan rendelkezését, amely előnnyel vagy más joggal ruházza fel őket, illetve hagyatkozni az ilyen feltételekre. Az említetteken kívül nincsenek olyan harmadik félnek minősülő személyek vagy vállalatok, amelyek kedvezményezettjei volnának a Feltételeknek.</p>
<p>19.7 A jelen Feltételek, valamint az Ön és a Google között a feltételek értelmében fennálló kapcsolata Kalifornia Állam törvényein alapulnak, tekintet nélkül annak a jogszabályok ütközésére vonatkozó törvényi rendelkezéseire. Ön és a Google megállapodik abban, hogy a Feltételekből eredő bármely jogvita esetére aláveti magát a kaliforniai Santa Clara megyében található bíróságok kizárólagos illetékességének. A fenti kikötés érvényének ellenére Ön hozzájárul, hogy a Google bármely joghatóságtól igényelje az eltiltó jellegű jogorvoslatot (vagy bármely más, ennek megfelelő típusú jogorvoslatot).</p>
<p><strong>20. A Google Chrome bővítményeiről szóló kiegészítő rendelkezések</strong></p>
<p>20.1 Ezek a rendelkezések abban az esetben alkalmazandók, ha Ön bővítményeket telepít a Google Chrome példányára. A bővítmények kis szoftverprogramok, amelyeket a Google vagy harmadik felek fejlesztettek, és amelyek módosíthatják vagy bővíthetik a Google Chrome funkcióit. A bővítmények több jogosultsággal rendelkezhetnek a böngészőjéhez vagy számítógéphez való hozzáférésre, mint a hagyományos weboldalak, beleértve azt a képességet is, hogy lássák vagy módosítsák a személyes adatait.</p>
<p>20.2 Időről időre a Google Chrome (a Google vagy harmadik felek által szolgáltatott) távoli szervereken frissítéseket kereshet a bővítményekhez, beleértve többek között a hibajavításokat vagy bővített funkciókat. Ön elfogadja, hogy az ilyen frissítések automatikusan lekérésre, letöltésre és telepítésre kerülnek további értesítés nélkül.</p>
<p>20.3 Időről időre a Google felfedezhet olyan bővítményeket, amelyek sértik a Google fejlesztői rendelkezéseit vagy egyéb jogi megállapodásokat, jogszabályokat, előírásokat vagy irányelveket. A Google Chrome időről időre letölti ezen bővítmények listáját a Google szervereiről. Ön elfogadja, hogy a Google távolról kikapcsolhatja az ilyen bővítményeket, vagy eltávolíthatja azokat a felhasználó rendszeréről a saját belátása alapján. </p>
<p><strong>21. Kiegészítő Szerződési Feltételek vállalati használatra</strong></p>
<p>21.1 Ha Ön jogi személy, a jogi személy részéről elfogadó személy (egyértelműség kedvéért a jelen Szerződési Feltételekben "Ön" alatt a jogi személyt értjük) kimondja és szavatolja, hogy rendelkezik a szükséges jogkörrel, hogy eljárjon saját nevében, és Ön kimondja, hogy jogosult a működési országban vagy országokban üzleti tevékenység folytatására, valamint alkalmazottai, tisztviselői, képviselői és más, a Szolgáltatáshoz hozzáférő felek jogosultak a Google Chrome-hoz való hozzáféréshez, és jogilag kötelezik Önt ezen Feltételek betartására.</p>
<p>21.2 A Szerződési Feltételek értelmében és a 9. szakasz által biztosított licencen felül a Google nem kizárólagos és át nem ruházható jogot biztosít Önnek a Google Chrome reprodukálására, terjesztésére, telepítésére és használatára kizárólag azokon a gépeken, amelyeket alkalmazottai, tisztviselői, képviselői és más, a vállalkozásához kapcsolódó felek általi használatra szán, feltéve, hogy a Google Chrome-ot a Szerződési Feltételek szerint használják.</p>
<p>2010. augusztus 12.</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2>Google Chrome -- Kiegészítő Szerződési Feltételek</h2>
<p><strong>MPEGLA</strong></p>
<p>JELEN TERMÉKRE MAGÁNCÉLÚ ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁS ESETÉN AZ AVC SZABADALMI LICENCCSOMAG VONATKOZIK (i) VIDEOFELVÉTELEK AVC SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ KÓDOLÁSÁRA ("AVC VIDEÓ"), ÉS/VAGY (ii) MAGÁNCÉLÚ ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ FELHASZNÁLÓ ÁLTAL KÓDOLT VAGY AVC VIDEÓ SZOLGÁLTATÁSÁRA LICENCCEL RENDELKEZŐ PARTNER ÁLTAL BIZTOSÍTOTT AVC VIDEÓ DEKÓDOLÁSÁRA VONATKOZÓAN. BÁRMILYEN, ETTŐL ELTÉRŐ FELHASZNÁLÁS ESETÉN A LICENC NEM ÉRVÉNYES ÉS NEM HASZNÁLHATÓ FEL. TOVÁBBI TUDNIVALÓK: MPEG LA, L.L.C. LÁSD: HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p><strong>Adobe</strong></p>
<p>A Google Chrome tartalmazhatja az Adobe Systems Incorporated, illetve az Adobe Software Ireland Limited (közös néven "Adobe") által biztosított összetevőket. A Google által biztosított Adobe szoftverekre ("Adobe szoftverek") az alábbiakban ismertetett további feltételek ("Adobe feltételek") vonatkoznak. Ön, az Adobe szoftvert felhasználó személy, a továbbiakban, mint "licencfelhasználó" szerepel a rendelkezésekben.</p>
<p>1. A licencre vonatkozó korlátozások</p>
<p>(a) A Flash Player 10.x verziója kizárólag mint böngésző plug-in használható. A licencfelhasználó az Adobe szoftveren nem végezhet módosítást, és csak weboldalon közzétett tartalom lejátszására szolgáló böngésző plug-inként terjesztheti. A licencfelhasználó például nem módosíthatja az Adobe szoftvert böngészőn kívül futó alkalmazásokkal (pl. önálló alkalmazások, modulok, eszköz felhasználói felülete) való közös felhasználás érdekében.</p>
<p>(b) A licencfelhasználó nem tárhatja fel egy böngésző plug-in interfészen keresztül a Flash Player 10.x verziójának API-jait oly módon, hogy a bővítmény alkalmassá váljon a weboldalon található tartalom önálló alkalmazásban történő lejátszására.</p>
<p>(c) A Chrome-Reader szoftver nem használható digitális jogvédelmi protokollokat vagy rendszereket, illetve az ADOBE DRM-től eltérő rendszert használó PDF vagy EPUB dokumentumok megjelenítésére.</p>
<p>(d) Az Adobe DRM által védett összes PDF vagy EPUB dokumentum megjelenítéséhez engedélyezni kell a Chrome-Reader szoftverben az Adobe DRM rendszert.</p>
<p>(e) A Chrome-Reader szoftver a műszaki előírásokban kifejezetten engedélyezett eseteken túl nem tilthatja az Adobe által az Adobe szoftverében biztosított lehetőségeket, beleértve többek között a PDF és EPUB formátumok, valamint az Adobe DRM támogatását.</p>
<p>2. Elektronikus átvitel A licencfelhasználó lehetővé teheti az Adobe szoftver webhelyről, internetről, intranetről vagy hasonló technológia (vagyis "Elektronikus átvitel") segítségével való letöltését, feltéve, ha a licencfelhasználó elfogadja, hogy az Adobe szoftver bármilyen terjesztése, beleértve a CD-ROM-, DVD-ROM-lemezen vagy egyéb adathordozón, illetve Elektronikus átvitel útján történő terjesztést ésszerű biztonsági intézkedések mellett kell végezni a jogosulatlan felhasználás megakadályozása érdekében. A licencfelhasználó az itt lehetővé tett Elektronikus átvitelre vonatkozóan elfogadja, hogy alkalmazza az Adobe által előírt ésszerű korlátozásokat, beleértve a biztonságra és/vagy a közvetett felhasználású termék végfelhasználók részére történő terjesztésére vonatkozó korlátozását.</p>
<p>3. Végfelhasználói licencszerződés és terjesztési feltételek</p>
<p>(a) A licencfelhasználónak az Adobe szoftver végfelhasználók felé történő terjesztése során gondoskodnia kell a végfelhasználói licencszerződés licencfelhasználó és annak szállítói felé történő érvényre juttatásáról, amely rendelkezésnek tartalmaznia kell a következő minimumfeltételek mindegyikét ("Végfelhasználói licenc"): (i) a terjesztés és másolás tiltása, (ii) a módosítás és a származékos munkákban történő felhasználás tiltása, (iii) az Adobe szoftver visszafejtésére, összetevőkre bontására vagy egyéb módon történő, emberi megértésre alkalmas formára történő visszaalakításra vonatkozó tiltás, (iv) a licencfelhasználói termék (a 8. pontban meghatározott) licencfelhasználó és annak licenckedvezményezettjei általi licencjogára vonatkozó rendelkezés, (v) a közvetlen, rendkívüli, alkalomszerű büntetőjogi, illetve következményes károkkal kapcsolatos felelősség kizárása, valamint (vi) egyéb, a felelősség iparág szabványainak megfelelő kizárása, illetve korlátozása, beleértve az összes jogszabályi szavatossággal kapcsolatos felelősség törvények által lehetővé tett teljes körű kizárását.</p>
<p>(b) A licencfelhasználó köteles arról gondoskodni, hogy az Adobe szoftver terjesztése olyan érvényesíthető terjesztési licencszerződés keretében történik a forgalmazói felé, amely a licencfelhasználó és annak beszállítóinak javára az Adobe érdekeit az Adobe feltételeivel azonos mértékben védi.</p>
<p>4. Nyílt forráskód A licencfelhasználó nem nyújt vagy szándékozik nyújtani közvetett vagy közvetlen felmentést harmadik fél részére az Adobe szellemi tulajdonhoz fűződő vagy tulajdonosi jogai alól úgy, hogy az nyílt forráskódú licenc hatálya alá essen, aminek következtében az Adobe szoftver felhasználási feltételeivel és módosításával kapcsolatos követelmények a következők lennének: (i) forráskód formájában nyilvánosságra hozható és terjeszthető; (ii) származékos munkák létrehozására vonatkozó engedélyt biztosít; illetve (iii) ingyenesen tovább terjeszthető. Pontosításképpen kijelentjük, hogy a fenti korlátozások nem zárják ki, hogy a licencfelhasználó ingyenesen terjessze a terméket, ha a licencfelhasználó az Adobe szoftvert a Google szoftverrel egy csomagban terjeszti.</p>
<p>5. További feltételek Az Adobe szoftver licencfelhasználó részére biztosított bármely frissítésével, verziófrissítésével és új verzióival (közös néven "Frissítések") kapcsolatos jogokra vonatkozóan az Adobe fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos további, csak a Frissítésre, illetve annak későbbi verzióira vonatkozó általános szerződési feltételeket határozzon meg, amelyeket az Adobe kizárólag az ilyen Frissítés szabadalmasaira nézve tekint kötelező érvényűnek. Amennyiben a licencfelhasználó nem fogadja el ezeket a további általános szerződési feltételeket, akkor a licencfelhasználó a továbbiakban nem rendelkezik engedéllyel a Frissítésre vonatkozóan, és az Adobe szoftverre vonatkozó licencengedélye a további feltételek részére történő közzétételétől számított 90. napon automatikusan megszűnik.</p>
<p>6. Tulajdonosi jogokra vonatkozó közlemények A licencfelhasználó és az általa erre utasított forgalmazók sem törölhetik vagy módosíthatják az Adobe (és annak licenctulajdonosainak, ha vannak ilyenek) szoftverén vagy azon belül, illetve a kapcsolódó anyagokban megjelenő szerzői jogi tájékoztatókat, védjegyeket, emblémákat és a kapcsolódó közleményeket, illetve a tulajdonosi jogokra vonatkozó közleményeket.</p>
<p>7. Technikai követelmények A licencfelhasználó és annak forgalmazói csak olyan eszközökön terjeszthetik az Adobe szoftvert és/vagy annak Frissítését, amelyek (i) megfelelnek a http://www.adobe.com/mobile/licensees oldalon (vagy az ezt követő webhelyen) ismertetett technikai követelményeknek, és amelyeket (ii) az Adobe az alábbiakban leírtaknak megfelelően ellenőrzött.</p>
<p>8. Ellenőrzés és frissítés A licencfelhasználónak minden olyan, Adobe szoftvert és/vagy Frissítést tartalmazó termékét (és annak minden verzióját) (licencfelhasználó terméke) ellenőrzés céljából el kell küldenie az Adobe részére, amely nem felel meg a Google által közölt Eszközellenőrzés alóli mentesség feltételeinek. A licencfelhasználó minden, a licencfelhasználó által az Adobe-hoz beküldött ellenőrzési csomag után a http://flashmobile.adobe.com/ címen ismertetett, a beküldéskor érvényes feltételek szerint köteles fizetni. A licencfelhasználó ellenőrzést sikeresen nem teljesítő terméke nem terjeszthető. Az ellenőrzés az Adobe http://flashmobile.adobe.com/ címen szereplő feltételek ("Verification" - Ellenőrzés) szakaszában leírt, beküldéskor érvényes folyamata szerint megy végbe.</p>
<p>9. Profilok és Eszközközpont A licencfelhasználótól az ellenőrzési folyamat keretében vagy egyéb módon a licencfelhasználó termékére vonatkozó bizonyos profiladatok megadását kérjük, amelyeket a licencfelhasználónak az Adobe rendelkezésére kell bocsátania. Az Adobe (i) a profiladatokat indokolt esetben a licencfelhasználó termékének ellenőrzésére használja fel (amennyiben a terméket ellenőrizni kell), illetve (ii) a profiladatokat a https://devices.adobe.com/partnerportal/ partneroldalon található, az Adobe szerkesztő és fejlesztő eszközein és szolgáltatásain keresztül elérhető "Adobe eszközinformációs rendszer" (Adobe Device Intelligence system) keretén belül megjeleníti, ahol a fejlesztők és végfelhasználók ellenőrizhetik az egyes tartalmak és alkalmazások licencfelhasználók termékein való megjelenését (pl. a videoképek egyes telefonokon való megjelenését).</p>
<p>10. Exportálás A licencfelhasználó tudomásul veszi, hogy az Egyesült Államokban hatályban lévő törvények és rendelkezések korlátozzák az Egyesült Államokból származó áruk exportját, illetve újbóli exportját, amelyekbe az Adobe szoftver is beletartozhat. A licencfelhasználó elfogadja, hogy nem exportálja, illetve újraexportálja az Adobe szoftvert az Egyesült Államok, illetve adott esetben más állam kormányának engedélye nélkül.</p>
<p>11. A technológia átadására vonatkozó feltételek</p>
<p>(a) Amennyiben a megfelelő felektől vagy felekkel érvényben lévő megfelelő engedély vagy megállapodás másként nem rendelkezik, a licencfelhasználó nem használhatja az Adobe szoftvert mp3 hangadatok (.mp3) nem személyi számítógépen (pl. mobiltelefonon vagy set-top boxon) történő kódolására vagy dekódolására, és ezt nem teheti lehetővé, valamint az Adobe szoftverben található mp3 kódoló és dekódoló összetevőket az Adobe szoftvertől eltérő termékek nem használhatják és nem férhetnek hozzá. Az Adobe szoftver felhasználható videót, képet vagy egyéb adatot tartalmazó swf vagy flv fájlban lévő mp3 adatok kódolására és dekódolására. A licencfelhasználó tudomásul veszi, hogy az Adobe szoftver e szakasz tiltó rendelkezéseiben ismertetett, személyi számítógéptől eltérő eszközön való felhasználása jogdíjköteles lehet, vagy harmadik, az MP3 technológia szellemi tulajdonjogával rendelkező fél felé fennálló, sem az Adobe, sem a licencfelhasználó által, az ilyen jellegű felhasználásért ki nem fizetett jogdíjra vonatkozó egyéb díjfizetési kötelességgel járhat. Amennyiben a licencfelhasználónak az ilyen felhasználás érdekében MP3 kódolóra vagy dekódolóra van szüksége, akkor a licencfelhasználó felelőssége a szükséges szellemi tulajdonra vonatkozó engedélyek beszerzése, beleértve a vonatkozó szabadalmi jogokat.</p>
<p>(b) A licencfelhasználó nem használja fel, másolja le, reprodukálja vagy módosítja (i) az On2 forráskódot (a továbbiakban: Forráskód-összetevő) annak érdekében, hogy az Adobe szoftvert a Flash formátumú videofájlok (.flv vagy .f4v) kódolására vagy dekódolására alkalmassá tegye, valamint (ii) a Sorenson Spark forráskódot (a továbbiakban: Forráskód-összetevő) az Adobe szoftveren végzett programhiba-javítások és teljesítménynövelés értekében. Az Adobe szoftverhez mellékelt összes kodek kizárólag az Adobe szoftver integrált részeként terjeszthető, más alkalmazás, beleértve a Google alkalmazásokat, nem férhet hozzá.</p>
<p>(c) A forráskódhoz AAC kodek és/vagy HE-AAC kodek ("AAC kodek") mellékelhető. Az AAC kodek használatával kapcsolatban a licencfelhasználó feladata a megfelelő szabadalmakra vonatkozó szabadalmi engedély VIA licencen keresztüli beszerzése az AAC kodeket használó termékekhez. A licencfelhasználó tudomásul veszi, hogy az Adobe a jelen licencfelhasználási megállapodás keretén belül nem biztosítja az AAC kodek használatához szükséges szabadalmi engedélyt.</p>
<p>(d) A FORRÁSKÓD TARTALMAZHAT OLYAN KÓDOT, AMELYRE MAGÁNCÉLÚ ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁS ESETÉN AZ AVC SZABADALMI LICENCCSOMAG VONATKOZIK (i) VIDEOFELVÉTELEK AVC SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ KÓDOLÁSÁRA ("AVC VIDEÓ") ÉS/VAGY (ii) MAGÁNCÉLÚ ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ FELHASZNÁLÓ ÁLTAL KÓDOLT VAGY AVC VIDEÓ SZOLGÁLTATÁSÁRA LICENCCEL RENDELKEZŐ PARTNER ÁLTAL BIZTOSÍTOTT AVC VIDEÓ DEKÓDOLÁSÁRA VONATKOZÓAN. BÁRMILYEN, ETTŐL ELTÉRŐ FELHASZNÁLÁS ESETÉN A LICENC NEM ÉRVÉNYES ÉS NEM HASZNÁLHATÓ FEL. TOVÁBBI TUDNIVALÓK: MPEG LA, L.L.C. Lásd: http://www.mpegla.com.</p>
<p>12. Frissítés A licencfelhasználó nem kerüli meg a Google vagy az Adobe azon erőfeszítéseit, amelyek azoknak a licencfelhasználói termékeknek a frissítésére irányul, amelyek a Google szoftverhez mellékelt Adobe szoftvert ("licencfelhasználó termékei") tartalmazzák.</p>
<p>13. Forrásmegjelölés és tulajdonosi jogokra vonatkozó közlemények A licencfelhasználó a licencfelhasználói termék nyilvános specifikációiban felsorolja az Adobe szoftvert, és a licencfelhasználói termék csomagolásán, illetve marketinganyagaiban a többi, harmadik féltől származó termékek feltüntetési módjával megegyező módon szerepelteti az Adobe szoftver márkajelzéseit (az Adobe vállalat emblémája nélkül).</p>
<p>14. Jótállás kizárása AZ ADOBE SZOFTVER VÁLTOZTATÁS NÉLKÜLI FELHASZNÁLÁS ÉS TERJESZTÉS CÉLJÁRA ÁLL A LICENCFELHASZNÁLÓ RENDELKEZÉSÉRE, ÉS AZ ADOBE NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST ANNAK FELHASZNÁLÁSÁRA ÉS TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓAN. AZ ADOBE ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM SZAVATOLJÁK, ILLETVE NEM SZAVATOLHATJÁK AZ ADOBE SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL ELÉRT TELJESÍTMÉNYT, ILLETVE ANNAK EREDMÉNYÉT. A LICENCFELHASZNÁLÓ JOGHATÓSÁGÁBAN ÉRVÉNYBEN LÉVŐ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGHATÁROZOTT JÓTÁLLÁS, FELELŐSSÉG, ÉRDEKKÉPVISELET VAGY FELTÉTELEK ÉRTELMÉBEN KIKERÜLHETETLEN VAGY NEM KORLÁTOZHATÓ ESETEK KIVÉTELÉVEL AZ ADOBE ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK JÓTÁLLÁSI, A KÖRÜLMÉNYEKRE, ÉRDEKKÉPVISELETI VAGY (A TÖRVÉNYI HÁTTÉR, ÁLTALÁNOS TÖRVÉNYEK, SZOKÁSOK, FELHASZNÁLÁS VAGY EGYÉB FELTÉTEL MIATT ÉRVÉNYES KIFEJEZETT VAGY KÖZVETETT) FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ FELELŐSSÉGET BÁRMILYEN, TÖBBEK KÖZÖTT BELEÉRTVE VALAMELY HARMADIK FÉL JOGAINAK SÉRELMÉT, A FORGALMAZHATÓSÁGOT, INTEGRÁLHATÓSÁGOT, MINŐSÉGGEL SZEMBENI ELÉGEDETTSÉGET VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT. A LICENCFELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ADOBE NEVÉBEN NEM VÁLLAL KIFEJEZETT VAGY KÖZVETETT JÓTÁLLÁST.</p>
<p>15. A felelősség korlátozása AZ ADOBE SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐS A LICENCFELHASZNÁLÓ FELÉ BÁRMILYEN KÁR, KÖVETELÉS VAGY KÖLTSÉG, ILLETVE BÁRMILYEN KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT VAGY ALKALOMSZERŰ KÁR VONATKOZÁSÁBAN, ILLETVE ELMARADT PROFIT VAGY MEGHIÚSULT MEGTAKARÍTÁSOK ESETÉN, AKKOR SEM, HA AZ ADOBE KÉPVISELŐJÉT TÁJÉKOZTATTÁK EZEN VESZTESÉGEK, KÁRESEMÉNYEK, KÖVETELÉSEK VAGY KÖLTSÉGEK, ILLETŐLEG BÁRMILYEN, HARMADIK FÉL ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELÉS LEHETŐSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN. A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÉS KIVÉTELEK A LICENCFELHASZNÁLÓ JOGHATÓSÁGÁBAN ÉRVÉNYES TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG TERJEDNEK. AZ ADOBE ÉS BESZÁLLÍTÓI JELEN SZERZŐDÉS HATÁLYA ALÁ ESŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS ÖSSZFELELŐSSÉGÉNEK FELSŐ HATÁRA EGYEZER DOLLÁR (1000 USD). A jelen szerződésben foglalt semmilyen rendelkezés nem korlátozza az Adobe felelősségét az Adobe által elkövetett gondatlanság vagy csalásból eredő károkozás általi halál vagy személyi sérülés esetén. Az Adobe a jelen Megállapodás rendelkezéseiben szereplő felelősség kizárása, a kötelezettségek kizárása és/vagy korlátozása, a jótállás és felelősségvállalás vonatkozásában beszállítói nevében lép fel, egyéb tekintetben és céllal azonban nem.</p>
<p>16. Tartalomvédelmi feltételek</p>
<p>(a) Meghatározások</p>
<p>A "Megfelelőségi és robusztussági szabályok" a http://www.adobe.com/mobile/licensees vagy utána érvénybe lépő webhelyen szereplő dokumentumban az Adobe szoftverre vonatkozóan meghatározott megfelelőségi és robosztussági szabályokat jelentik.</p>
<p>A "Tartalomvédelmi funkciók" az Adobe szoftvernek azokat a jellemzőit jelentik, amelyek rendeltetése a Megfelelőségi és robusztussági szabályoknak való megfelelés biztosítása, valamint az Adobe szoftver felhasználói számára biztosított digitális tartalom lejátszásának, másolásának, módosításának, továbbításának vagy egyéb tevékenységeknek a megakadályozása, amennyiben ezeket a műveleteket a digitális tartalom tulajdonosai vagy annak engedélyezett forgalmazói nem engedélyezik.</p>
<p>A "Tartalomvédelmi kód" az Adobe szoftver bizonyos kijelölt verzióin belüli azon programkódot jelöli, amely lehetővé tesz bizonyos Tartalomvédelmi funkciókat.</p>
<p>A "Kulcs" az Adobe szoftveren belül található, a digitális tartalom titkosítására szolgáló kriptográfiai értéket jelenti.</p>
<p>(b) Licenckorlátozások A licencfelhasználó Adobe szoftverrel kapcsolatos joga az alábbi korlátozások és kötelezettségek hatálya alá esik. A licencfelhasználó biztosítja, hogy ügyfeleire az Adobe szoftverre vonatkozó jelen korlátozások és kötelezettségek a licencfelhasználóval megegyező mértékben vonatkozzanak. A korlátozások és kötelezettségek licencfelhasználó ügyfelei általi megszegése a licencfelhasználó általi szerződésszegésnek minősül.</p>
<p>b.1. A licencfelhasználó és ügyfelei kizárólag a Megfelelőségi és robusztussági szabályoknak a licencfelhasználó által a fent leírt Adobe feltételekben szereplő ellenőrzési folyamat során ellenőrzötten megfelelő Adobe szoftvert terjeszthetik.</p>
<p>b.2. A licencfelhasználó (i) nem kerülheti meg sem az Adobe szoftver, sem olyan kapcsolódó Adobe szoftver Tartalomvédelmi funkcióit, amelyet az Adobe szoftver felhasználói engedélyezett felhasználás érdekében digitális tartalom kódolására vagy dekódolására használnak, illetve (ii) nem fejleszthet vagy terjeszthet olyan termékeket, amelyek az Adobe szoftver vagy olyan kapcsolódó Adobe szoftver Tartalomvédelmi funkcióinak a megkerülése céljából készültek, amelyet az Adobe szoftver felhasználói engedélyezett felhasználás érdekében digitális tartalom kódolására vagy dekódolására használnak.</p>
<p>(c) A Kulcsok az Adobe bizalmas információinak minősülnek, és a licencfelhasználó a Kulcsokkal kapcsolatban betartja az Adobe forráskód kezelésére vonatkozó eljárását (az Adobe kérés esetén rendelkezésre bocsátja).</p>
<p>(d) Méltányos jogorvoslat A licencfelhasználó tudomásul veszi, hogy jelen Megállapodás megszegése hatástalanná teheti az Adobe szoftver Tartalomvédelmi funkcióit, és kivételes és tartós kárt okoz az Adobe és a Tartalomvédelmi funkciókra épülő digitális tartalom tulajdonosa sérelmére, amely anyagi kárpótlással nem enyhíthető teljes mértékben. Ezért a licencfelhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy az Adobe a pénzügyi károk megtérítésén felül méltányos jogorvoslatot kereshet az ilyen szerződésszegés által okozott kár elhárítása vagy korlátozása érdekében.</p>
<p>17. Tervezett harmadik fél kedvezményezettje Az Adobe Systems Incorporated és az Adobe Software Ireland Limited a Google licencfelhasználóval kötött, az Adobe szoftverre vonatkozó, Adobe feltételeit magába foglaló, de arra nem korlátozott megállapodásának tervezett harmadik fél kedvezményezettjei. A licencfelhasználó a Google-lal kötött megállapodással ellenkező rendelkezés híján hozzájárul, hogy a Google az Adobe részére a licencfelhasználót megnevezze, és írásban jelezze, hogy a licencfelhasználó az Adobe feltételeit is tartalmazó megállapodást kötött a Google-lal. A licencfelhasználónak minden licenckedvezményezettel megállapodást kell kötnie arról, hogy amennyiben a licenckedvezményezett engedélyt kap az Adobe szoftver terjesztésére, akkor a megállapodás tartalmazza az Adobe feltételeit.</p>
</body>
</html>