blob: c4b5fe66d6e15fe78baba06714a760cc381db01f [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="LTR">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>Vilkår for bruk av Google Chrome</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
</style>
<script type="text/javascript">
function carry_tracking(obj) {
var s = '(\\?.*)';
var regex = new RegExp(s);
var results = regex.exec(window.location.href);
if (results != null) {
obj.href = obj.href + results[1];
} else {
s2 = 'intl/([^/]*)';
regex2 = new RegExp(s2);
results2 = regex2.exec(window.location.href);
if (results2 != null) {
obj.href = obj.href + '?hl=' + results2[1];
}
}
}
</script></head>
<body>
<h2>Vilkår for bruk av Google Chrome</h2>
<p>Disse vilkårene for bruk gjelder versjonen av Google Chrome med kjørbar kode. Kildekoden for Google Chrome er tilgjengelig gratis under lisensavtalene for programvare med åpen kildekode på http://code.google.com/chromium/terms.html.</p>
<p><strong>1. Ditt forhold til Google</strong></p>
<p>1.1 Din bruk av Googles produkter, programvare, tjenester og nettsteder (omtalt samlet som «tjenester» i dette dokumentet, og med unntak av eventuelle tjenester som leveres til deg av Google i samsvar med separat, skriftlig avtale) reguleres av bestemmelsene i en juridisk avtale mellom deg og Google. «Google» betyr Google Inc., med primær forretningsadresse 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dette dokumentet forklarer hvordan avtalen er bygd opp, og etablerer noen av bestemmelsene i avtalen.</p>
<p>1.2 Dersom annet ikke er skriftlig avtalt med Google, omfatter din avtale med Google alltid vilkårene som er angitt i dette dokumentet. Disse vilkårene omtales nedenfor som «generelle vilkår». Programvarelisenser for åpen kildekode for Google Chrome består av egne skriftlige avtaler. Med unntak av i den begrensede grad at programvarelisensene for åpen kildekode uttrykkelig tilsidesetter disse generelle vilkårene, styrer lisensene for åpen kildekode din avtale med Google for bruk av Google Chrome eller spesifikke komponenter som er innbefattet i Google Chrome.</p>
<p>1.3 Din avtale med Google vil også innbefatte vilkårene som er anført nedenfor i ytterligere vilkår for Google Chrome, vilkårene i eventuelle juridiske merknader som gjelder tjenestene, samt de generelle vilkårene. Alle disse vilkårene omtales nedenfor som «tilleggsvilkår». Der tilleggsvilkår gjelder for en tjeneste, får du mulighet til å lese dem, enten i den aktuelle tjenesten eller under bruk av den.</p>
<p>1.4 De generelle vilkårene utgjør sammen med tilleggsvilkårene en juridisk bindende avtale mellom deg og Google med hensyn til din bruk av tjenestene. Det er viktig at du tar deg tid til å lese vilkårene nøye. Denne juridiske avtalen omtales samlet nedenfor som «vilkår».</p>
<p>1.5 Hvis det er uoverensstemmelse mellom innholdet i tilleggsvilkårene og de generelle vilkårene, skal tilleggsvilkårene ha forrang i forbindelse med den aktuelle tjenesten.</p>
<p><strong>2. Godtakelse av vilkårene</strong></p>
<p>2.1 For å kunne bruke tjenestene, må du først godta vilkårene. Du kan ikke bruke tjenesten hvis du ikke godtar vilkårene.</p>
<p>2.2 Du kan godta vilkårene på følgende måte:</p>
<p>(A) ved å klikke for å godta vilkårene, dersom Google gjør dette alternativet tilgjengelig for deg i brukergrensesnittet for en tjeneste, eller</p>
<p>(B) ved å bruke tjenestene. I så fall er du innforstått med og samtykker i at Google vil betrakte din bruk av tjenestene som godkjennelse av vilkårene fra det aktuelle tidspunktet.</p>
<p><strong>3. Oversettelse av vilkårene</strong></p>
<p>3.1 Dersom Google har stilt til din rådighet en oversettelse av den engelskspråklige versjonen av vilkårene, samtykker du i at oversettelsen kun er gjort tilgjengelig av praktiske hensyn og at det er de engelskspråklige versjonene av vilkårene som styrer ditt forhold til Google.</p>
<p>3.2 Hvis det er uoverensstemmelse mellom innholdet i den engelskspråklige versjonen av vilkårene og innholdet i en oversettelse, skal innholdet i den engelskspråklige versjonen ha forrang.</p>
<p><strong>4. Googles levering av tjenestene</strong></p>
<p>4.1 Google har datterselskaper og juridisk underordnede enheter over hele verden («datterselskaper og underavdelinger»). Tidvis vil disse firmaene levere tjenester til deg på vegne av Google. Du erkjenner og godtar at datterselskaper og underavdelinger har rett til å levere tjenestene til deg.</p>
<p>4.2 Google driver kontinuerlig innovasjon for å kunne levere brukerne best mulig kvalitet. Du erkjenner og godtar at tjenestenes form og type som stilles til rådighet fra Googles side, kan endres uten at du blir varslet på forhånd.</p>
<p>4.3 Som ledd i denne kontinuerlige innovasjonen erkjenner og godtar du at Google kan slutte (varig eller midlertidig) å tilby tjenestene (eller funksjonalitet innenfor tjenestene) til deg eller brukere generelt, etter Googles eget valg, uten at du blir varslet på forhånd. Du kan når som helst avslutte bruken av tjenestene. Du trenger ikke å gi Google spesifikk beskjed når du slutter å bruke tjenestene.</p>
<p>4.4 Du erkjenner og godtar at dersom Google deaktiverer tilgang til kontoen din, kan du bli hindret i å bruke tjenestene, kontodetaljene og eventuelle filer eller annet innhold som kontoen din inneholder.</p>
<p><strong>5. Din bruk av tjenestene</strong></p>
<p>5.1 Du samtykker i å bruke tjenestene bare til formål som er tillatt i henhold til (a) vilkårene og (b) eventuelle gjeldende lover, forskrifter eller generelt akseptert praksis eller generelt aksepterte retningslinjer i de relevante jurisdiksjonene (herunder lover om eksport av data eller programvare til og fra USA eller andre relevante land).</p>
<p>5.2 Du samtykker i at du ikke vil ta del i noen aktivitet som griper inn i eller forstyrrer tjenestene (eller tjenerne og nettverkene som er koblet til tjenestene).</p>
<p>5.3 Med mindre du i en egen avtale med Google spesifikt har fått tillatelse til å gjøre slikt, samtykker du i at du ikke vil gjengi, duplisere, kopiere, selge, drive handel med eller videreselge tjenestene til noe formål.</p>
<p>5.4 Du godtar at du ene og alene er ansvarlig for (og at Google ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for) eventuelle brudd på dine forpliktelser i henhold til vilkårene og for konsekvensene (deriblant eventuelt tap eller skade som Google kan utsettes for) i forbindelse med et slikt brudd.</p>
<p><strong>6. Personvern og personlige opplysninger</strong></p>
<p>6.1 Les Googles retningslinjer for personvern på http://www.google.com/privacy.html og http://www.google.com/chrome/intl/no/privacy.html for mer informasjon om hvordan Google beskytter dine data. Disse reglene beskriver hvordan Google behandler personlig informasjon og sikrer ditt personvern når du bruker tjenestene.</p>
<p>6.2 Du samtykker i at dine data brukes i henhold til Googles personvernregler.</p>
<p><strong>7. Tjenestenes innhold</strong></p>
<p>7.1 Du forstår at alt av informasjon (som datafiler, skrevet tekst, programvare, musikk, lydfiler eller andre lyder, fotografier, videoer eller andre bilder) som du kan få tilgang til som en del av, eller via bruken av, tjenestene, er eneansvaret til personen som er opphav til slikt innhold. All slik informasjon omtales samlet nedenfor som «innhold».</p>
<p>7.2 Du må være oppmerksom på at innhold som presenteres for deg gjennom tjenestene, blant annet annonser i tjenestene og sponset innhold innen tjenestene, kan være beskyttet av åndsverksrettigheter som eies av sponsorene eller annonsørene som leverer dette innholdet til Google (eller av andre personer eller bedrifter på deres vegne). Du kan ikke endre, leie, lease ut, låne ut, selge, distribuere eller lage avledet arbeid basert på dette innholdet (i sin helhet eller delvis), med mindre du i en egen avtale spesifikt har fått tillatelse til å gjøre slikt av Google eller av eierne av dette innholdet.</p>
<p>7.3 Google forbeholder seg retten (men har ingen forpliktelse) til å forhåndssortere, lese gjennom, markere, filtrere, avslå, endre eller flytte noe eller alt innhold fra en hvilken som helst tjeneste. For noen av tjenestene kan Google tilby verktøy som filtrerer bort eksplisitt seksuelt innhold. Disse verktøyene omfatter innstillinger for Sikkert søk (se http://www.google.no/help/customize.html#safe). I tillegg fins det tjenester og programvare på markedet som begrenser tilgangen til materiale som du kanskje finner upassende.</p>
<p>7.4 Du forstår at du ved å bruke tjenestene kan bli eksponert for innhold som du kanskje finner støtende, krenkende eller upassende, og at du i dette henseende bruker tjenestene på egen risiko.</p>
<p>7.5 Du godtar at du ene og alene er ansvarlig for (og at Google ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for) eventuelt innhold du oppretter, overfører eller viser mens du bruker tjenestene og for konsekvensene av dine handlinger (herunder eventuelt tap eller skade som Google kan utsettes for).</p>
<p><strong>8. Eierrettigheter</strong></p>
<p>8.1 Du erkjenner og godtar at Google (eller Googles lisensgivere) har alle juridiske rettigheter, eierrettigheter og interesser i og til tjenestene, deriblant åndsverksrettigheter som fins i tjenesten (enten disse rettighetene er registrerte eller ikke, og uansett hvor i verden disse rettighetene eksisterer).</p>
<p>8.2 Med mindre du skriftlig har samtykket i annet med Google, er det ingenting i vilkårene som gir deg rett til å bruke noen av Googles varemerkenavn, varemerker, tjenestemerker, logoer, domenenavn og andre karakteristiske varemerketrekk.</p>
<p>8.3 Hvis du har mottatt en eksplisitt rettighet til å bruke noen av disse varemerkene i en egen skriftlig avtale med Google, samtykker du i at din bruk av slike varemerker skal være i overensstemmelse med denne avtalen, eventuelle gjeldende bestemmelser i vilkårene og Googles retningslinjer for bruk av merkefordeler som oppdateres fra tid til annen. Disse retningslinjene kan du lese på http://www.google.no/permissions/guidelines.html (eller annen nettadresse som Google kan oppgi).</p>
<p>8.4 Google erkjenner og godtar at vi ikke har innhentet rettigheter, eiendomsretter eller interesser fra deg (eller dine lisensgivere) under disse vilkårene i eller til eventuelt innhold som du sender inn, legger inn, overfører eller viser på eller gjennom tjenestene, herunder åndsverksrettigheter som fins i dette innholdet (enten disse rettighetene er registrerte eller ikke, og uansett hvor i verden disse rettighetene eksisterer). Dersom ikke annet er skriftlig avtalt med Google, godtar du at du er ansvarlig for å beskytte og håndheve disse rettighetene og at Google ikke er forpliktet til å gjøre dette på dine vegne.</p>
<p>8.5 Du samtykker i å ikke fjerne, utydeliggjøre eller endre informasjon om eierrettigheter (deriblant merknader i forbindelse med opphavsrett og varemerker) som kan være knyttet til eller som fins i tjenestene.</p>
<p>8.6 Med mindre du har mottatt en uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Google, samtykker du i at ved bruk av tjenestene vil du ikke bruke noen varemerker, tjenestemerker, varenavn eller logoer for noen bedrifter eller organisasjoner på en måte som kan ha eller har som hensikt å forårsake forvirring angående eieren eller den autoriserte brukeren av slike merker, navn eller logoer.</p>
<p><strong>9. Lisens fra Google</strong></p>
<p>9.1 Google gir deg en personlig, verdensomspennende, vederlagsfri, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens til å bruke programmet som stilles til rådighet av Google som del av tjenestene slik de er stilt til rådighet av Google (referert til som «program» nedenfor). Denne lisensen gis utelukkende for at du skal være i stand til å bruke og dra nytte av tjenestene som Google tilbyr, i overensstemmelse med vilkårene.</p>
<p>9.2 I henhold til paragraf 1.2 kan du ikke (og du kan heller ikke gi andre lov til å) kopiere, endre, lage avledede arbeider av, foreta omvendt utvikling av («reverse engineering»), dekompilere eller på annen måte avdekke kilde- eller objektkoden til programmet eller deler av denne, unntatt i de tilfellene der Google spesifikt har gitt skriftlig tillatelse til dette.</p>
<p>9.3 I henhold til paragraf 1.2, med mindre Google har gitt deg eksplisitt skriftlig tillatelse, kan du ikke tildele (eller dellisensiere) dine rettigheter til å bruke programmet, gi sikkerhetsinteresser for bruken av programmet eller på annen måte overføre hele eller deler av rettighetene til bruken av programmet.</p>
<p><strong>10. Innholdslisens fra deg</strong></p>
<p>10.1 Du beholder opphavsrett og alle andre rettigheter du allerede har, til innhold som du sender inn, poster eller viser på eller gjennom tjenestene.</p>
<p><strong>11. Programvareoppdateringer</strong></p>
<p>11.1 Programvaren du bruker, kan med visse mellomrom automatisk laste ned og installere oppdateringer fra Google. Disse oppdateringene er utformet for å forbedre, tilpasse og videreutvikle tjenestene, og kan være i form av feilrettinger, forbedrede funksjoner, nye programvaremoduler eller fullstendig nye versjoner. Du samtykker i å motta slike oppdateringer (og tillater Google å levere dem til deg) som del av din bruk av tjenestene.</p>
<p><strong>12. Avslutning av ditt forhold til Google</strong></p>
<p>12.1 Vilkårene gjelder inntil de avsluttes av deg eller Google som angitt nedenfor.</p>
<p>12.2 Google kan når som helst avslutte sin juridiske avtale med deg i følgende tilfeller:</p>
<p>(A) hvis du har brutt bestemmelsene i avtalen (eller har opptrådt på slik måte at det klart viser at du ikke har til hensikt å oppfylle vilkårene i avtalen, eller er ute av stand til å oppfylle dem), eller</p>
<p>(B) hvis Google blir pålagt å gjøre dette av gjeldende lovgivning (for eksempel der det er eller blir ulovlig å tilby tjenestene til deg), eller</p>
<p>(C) hvis partneren som Google tilbød deg tjenestene sammen med, har avsluttet sitt forhold til Google eller opphørt å tilby tjenestene til deg, eller</p>
<p>(D) hvis Google går over til å ikke lenger tilby tjenester til brukere i landet der du bor eller der du bruker tjenesten, eller</p>
<p>(E) hvis det ikke lenger etter Googles vurdering er kommersielt forsvarlig for Google å tilby deg tjenestene.</p>
<p>12.3 Ingen bestemmelser i dette avsnittet skal ha innvirkning på Googles rettigheter for levering av tjenester etter avsnitt 4 i vilkårene.</p>
<p>12.4 Når disse vilkårene opphører, skal dette ikke påvirke juridiske rettigheter, forpliktelser og erstatningsansvar som du og Google har nytt godt av, har vært underlagt (eller som har påløpt over tid mens vilkårene har vært i kraft) eller som er uttrykt å fortsette uten tidsbegrensning, og bestemmelsene i paragraf 19.7 skal fortsette å gjelde for slike rettigheter, forpliktelser og erstatningsansvar på ubestemt tid.</p>
<p><strong>13. Utelukkelse av garantier</strong></p>
<p>13.1 Intet i disse vilkårene, herunder punkt 13 og 14, skal utelukke eller begrense Googles garanti eller erstatningsansvar for tap som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lov. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av visse garantier eller betingelser eller begrensning eller utelukkelse av ansvar for tap eller skade forårsaket av uaktsomhet, kontraktsbrudd eller brudd på underforståtte vilkår, eller tilfeldige skader eller følgeskader. Følgelig gjelder kun de begrensningene som er lovlige i din jurisdiksjon, og vårt ansvar er begrenset i den utstrekning loven tillater det.</p>
<p>13.2 Du erkjenner og godtar uttrykkelig at din bruk av tjenestene skjer ene og alene på ditt eget ansvar og at tjenestene leveres uten noen form for garanti.</p>
<p>13.3 Google og tilhørende datterselskaper, tilknyttede selskaper og lisensgivere kan i særdeleshet verken bekrefte eller garantere følgende overfor deg:</p>
<p>(A) at din bruk av tjenestene vil svare til dine behov,</p>
<p>(B) at din bruk av tjenestene vil skje uten avbrudd, til rett tid, sikkert eller feilfritt,</p>
<p>(C) at enhver informasjon som du innhenter gjennom bruk av tjenestene, vil være nøyaktig eller pålitelig, og</p>
<p>(D) at driftsmessige eller funksjonelle mangler i programmet som stilles til rådighet som del av tjenestene, vil bli utbedret.</p>
<p>13.4 Alt materiale som lastes ned eller på annen måte skaffes via bruk av tjenestene, gjøres etter eget skjønn og på egen risiko, og du står selv ansvarlig for eventuell skade på datasystemet ditt eller andre enheter eller tap av data som følge av nedlasting av slikt materiale.</p>
<p>13.5 Ingen råd eller informasjon, verken muntlig eller skriftlig, som du får av Google eller gjennom tjenestene, skal utgjøre en garanti som ikke uttrykkelig fremgår av vilkårene.</p>
<p>13.6 Videre fraskriver Google seg uttrykkelig alle garantier og betingelser, både uttrykte og underforståtte, deriblant underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet til et bestemt formål og beskyttelse av opphavsrettigheter.</p>
<p><strong>14. Ansvarsbegrensning</strong></p>
<p>14.1 I henhold til de generelle retningslinjene i paragraf 13.1 ovenfor erkjenner og godtar du uttrykkelig at Google, deres datterselskaper, tilknyttede selskaper og lisensgivere ikke skal være ansvarlig overfor deg for følgende:</p>
<p>(A) Eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige eller spesielle skader eller følgeskader som kan ramme deg, uansett årsak og uavhengig av ansvarsgrunnlag. Dette omfatter blant annet tap av fortjeneste (enten direkte eller indirekte tap), eventuelt tap av goodwill eller forretningsomdømme, tap av data, kostnader forbundet med anskaffelse av erstatningsvarer eller -tjenester eller andre immaterielle tap,</p>
<p>(B) eventuelt tap eller skade som rammer deg, blant annet av følgende årsaker:</p>
<p>(I) Avhengighet av at annonsering er fullstendig, nøyaktig eller tilstedeværende, eller som resultat av et forhold eller en transaksjon mellom deg og en annonsør eller sponsor som viser sine annonser i tjenestene,</p>
<p>(II) endringer som Google foretar i tjenestene, eller all permanent eller midlertidig stopp i tjenestene (eller funksjoner innen tjenestene),</p>
<p>(III) sletting, ødeleggelse eller mislykket lagring av innhold eller andre kommunikasjonsdata som vedlikeholdes eller overføres av eller gjennom din bruk av tjenestene,</p>
<p>(IV) at du ikke har gitt Google nøyaktig kontoinformasjon,</p>
<p>(V) at du ikke holder passord eller kontoopplysninger hemmelig.</p>
<p>14.2 Denne begrensningen i Googles ansvar som angitt i paragraf 14.1 ovenfor skal gjelde uansett om Google var gjort oppmerksom på eller burde være oppmerksom på muligheten for slike tap.</p>
<p><strong>15. Retningslinjer angående opphavsrett og varemerker</strong></p>
<p>15.1 I henhold til Googles retningslinjer vil vi svare på meldinger om angivelige brudd på opphavsretten i henhold til gjeldende opphavsrettslovgivning (inklusive, for USA, den amerikanske DMCA-loven (Digital Millennium Copyright Act) og avslutte kontoene til personer som gjentatte ganger krenker disse rettighetene. Du finner informasjon om Googles retningslinjer på http://www.google.no/dmca.html.</p>
<p>15.2 Google har en prosedyre for varemerkeklager som måtte oppstå i forbindelse med våre annonseringstjenester. Du finner detaljert informasjon om denne prosedyren på http://www.google.no/tm_complaint.html.</p>
<p><strong>16. Annonser</strong></p>
<p>16.1 Noen tjenester støttes av annonseinntekter, og det kan vises annonser og reklame gjennom disse. Slike annonser kan målrettes i forhold til informasjonen som er lagret i tjenestene, søk som utføres via tjenestene, eller annen informasjon.</p>
<p>16.2 Typen, formen på og omfanget av annonser fra Google, som vises gjennom tjenestene, kan endres uten forutgående varsel.</p>
<p>16.3 Ved at Google gir deg tilgang og bruksrett til tjenestene godtar du at Google kan vise annonser gjennom tjenestene.</p>
<p><strong>17. Annet innhold</strong></p>
<p>17.1 Tjenestene kan inneholde hyperkoblinger til andre nettsteder og ressurser eller annet innhold. Google har ingen kontroll over andre nettsteder eller ressurser som stilles til rådighet av andre selskaper eller personer.</p>
<p>17.2 Du erkjenner og godtar at Google ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten til slike eksterne nettsteder eller ressurser samt at Google ikke håndterer eller er ansvarlig for annonser, produkter eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser.</p>
<p>17.3 Du erkjenner og godtar at Google ikke er ansvarlig for et eventuelt tap eller skade som du måtte lide som følge av at disse nettstedene eller ressursene ikke er tilgjengelige, eller som resultat av at du er avhengig av at annonser, produkter eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser er fullstendige, nøyaktige eller tilstedeværende.</p>
<p><strong>18. Endringer i vilkårene</strong></p>
<p>18.1 Google kan tidvis komme til å foreta endringer i de generelle vilkårene og i tilleggsvilkårene. Når slike endringer er foretatt, vil Google gjøre de nye generelle vilkårene tilgjengelig på http://www.google.com/chrome/intl/no/eula_text.html. Eventuelle nye tilleggsvilkår vil bli gjort tilgjengelig for deg i eller via de berørte tjenestene.</p>
<p>18.2 Du er innforstått med og enig i at hvis du bruker tjenestene etter at de generelle vilkårene eller tilleggsvilkårene er endret, vil Google anse at du med dette har godtatt de oppdaterte generelle vilkårene eller tilleggsvilkårene.</p>
<p><strong>19. Generelle juridiske vilkår</strong></p>
<p>19.1 Gjennom bruken av tjenestene vil du enkelte ganger (som resultat av eller i forbindelse med bruken av tjenestene) kunne komme til å bruke en tjeneste, laste ned programvare eller kjøpe varer som leveres av en annen person eller et annet selskap. Din bruk av slike tjenester, programvare eller varer kan være gjenstand for egne vilkår som gjelder mellom deg og den aktuelle bedriften eller personen. I slike tilfeller har disse vilkårene ikke virkning for ditt juridiske forhold til disse bedriftene eller personene.</p>
<p>19.2 Vilkårene utgjør hele den juridiske avtalen mellom deg og Google, og regulerer din bruk av tjenestene (med unntak av eventuelle tjenester som leveres til deg av Google i samsvar med separat, skriftlig avtale), og erstatter alle tidligere avtaler som kan ha vært inngått mellom deg og Google i forbindelse med tjenestene.</p>
<p>19.3 Du samtykker i at Google kan sende deg meldinger, deriblant meldinger om endringer av vilkårene, via e-post, vanlig post eller innlegg på tjenestene.</p>
<p>19.4 Du samtykker i at dersom Google ikke utøver eller håndhever juridisk rett eller sanksjonsmulighet som fins i vilkårene (eller som tilfaller Google i henhold til gjeldende rett), skal dette ikke tas som formell fraskrivelse av Googles rettigheter. Slike rettigheter eller sanksjonsmuligheter skal derfor fortsatt stå til Googles rådighet.</p>
<p>19.5 Hvis en domstol med aktuell jurisdiksjon fastslår at en bestemmelse i disse vilkårene er ugyldig, skal denne bestemmelsen fjernes fra vilkårene uten å påvirke resten av vilkårene. De gjenværende bestemmelsene i vilkårene skal fortsatt betraktes som gyldige og tvangskraftige.</p>
<p>19.6 Du erkjenner og godtar at hvert enkeltmedlem av gruppen av bedrifter der Google er overordnet, er tredjepartsbegunstiget for vilkårene og at slike bedrifter har rett til å direkte håndheve og basere seg på bestemmelser i vilkårene som tildeler dem en fordel eller rettighet. Ut over dette skal ingen person eller bedrift være tredjepartsbegunstiget i forhold til vilkårene.</p>
<p>19.7 Vilkårene og ditt forhold til Google under vilkårene skal reguleres av lovgivningen i den amerikanske delstaten California, uten at det tas hensyn til dens lovbestemmelseskonflikter. Du og Google samtykker i å utelukkende være underlagt jurisdiksjonen til domstolene i delstaten Santa Clara i California for avklaring av eventuelle juridiske spørsmål som oppstår i forbindelse med vilkårene. Til tross for dette samtykker du i at Google skal ha mulighet til å søke midlertidige forføyninger (eller tilsvarende juridiske strakstiltak) i ethvert rettsområde.</p>
<p><strong>20. Ytterligere vilkår for utvidelser for Google Chrome</strong></p>
<p>20.1 Vilkårene i denne delen gjelder dersom du installerer utvidelser i din utgave av Google Chrome. Utvidelser er små programmer utviklet av Google eller tredjeparter, og kan endre og forbedre Google Chromes funksjoner. Utvidelsene kan ha mer omfattende tilgang til din datamaskin eller nettleser enn vanlige nettsider, herunder lesing og endring av dine private data.</p>
<p>20.2 Google Chrome kan fra tid til annen undersøke eksterne tjenere (som driftes av Google eller av tredjeparter) for å kontrollere om det fins tilgjengelige oppdateringer av utvidelsene, blant annet problemløsninger eller forbedrede funksjoner. Du samtykker i at du automatisk ber om, laster ned og installerer slike oppdateringer, uten at du mottar ytterligere varsel.</p>
<p>20.3 Google kan fra tid til annen oppdage en utvidelse som bryter med Googles vilkår for utviklere eller andre juridiske avtaler, lover, bestemmelser eller retningslinjer. Google Chrome vil med jevne mellomrom laste ned en liste over slike utvidelser fra Googles tjenere. Du samtykker i at Google etter eget forgodtbefinnende kan deaktivere eller fjerne slike utvidelser utenfra. </p>
<p><strong>21. Ytterligere vilkår for bedriftsbruk</strong></p>
<p>21.1 Hvis du er en virksomhetsenhet, må vedkommende som godtar avtalen på vegne av enheten («du» brukes om virksomhetsenheten i disse vilkårene) erklære og garantere at vedkommende har myndighet til å opptre på dine vegne, at du har tillatelse til å utføre virksomhet i landet eller landene du driver slik virksomhet i og at dine medarbeidere, ledere, representanter og andre agenter som får tilgang til tjenestene, har tillatelse til å få tilgang til Google Chrome og juridisk forplikte deg til disse vilkårene.</p>
<p>21.2 I henhold til disse vilkårene og i tillegg til lisensen som er tildelt i avsnitt 9, gir Google deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å reprodusere, distribuere, installere og bruke Google Chrome kun på maskiner som er beregnet for bruk av medarbeidere, ledere og agenter i tilknytning til virksomhetsenheten, forutsatt at deres bruk av Google Chrome skjer i henhold til vilkårene.</p>
<p>12. august 2010</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2>Ytterligere vilkår for bruk av Google Chrome</h2>
<p><strong>MPEGLA</strong></p>
<p>DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK UNDER AVC PATENT PORTFOLIO. FORBRUKEREN KAN BENYTTE PRODUKTET TIL Å (i) KODE VIDEOER I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN («AVC-VIDEO») OG/ELLER (ii) AVKODE AVC-VIDEOER SOM BLE KODET AV EN FORBRUKER I FORBINDELSE MED PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET ELLER BLE ANSKAFFET FRA EN VIDEOPARTNER SOM ER LISENSIERT TIL Å TILBY AVC-VIDEOER. INGEN LISENS FOR ANNEN BRUK ER GITT ELLER SKAL UNDERFORSTÅS. YTTERLIGERE INFORMASJON KAN INNHENTES FRA MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p><strong>Adobe</strong></p>
<p>Google Chrome kan innbefatte én eller flere komponenter som leveres av Adobe Systems Incorporated og Adobe Software Ireland Limited (heretter kalt «Adobe»). Din bruk av Adobe-programmet som er levert av Google («Adobe-programmet») er underlagt følgende vilkår («Adobe-vilkårene»). Du, den juridiske personen som mottar Adobe-programmet, vil heretter bli omtalt som «lisensinnehaveren».</p>
<p>1. Restriksjoner</p>
<p>(a) Flash Player, versjon 10.x, er kun ment som programtillegg for nettleseren. Lisensinnehavere har ikke tillatelse til å endre eller distribuere dette Adobe-programmet for annen bruk enn som nettleserprogramtillegg for avspilling av innhold på en nettside. Lisensinnehaveren skal for eksempel ikke endre dette Adobe-programmet for å muliggjøre bruk med programmer som kjører utenfor nettleseren (f.eks. enkeltstående programmer, kontrollprogrammer, enhetsgrensesnitt).</p>
<p>(b) Lisensinnehaveren skal ikke avgi programmeringsgrensesnittene for Flash Player versjon 10.x. gjennom bruk av et programtilleggsgrensesnitt for nettleser på en slik måte at utvidelsen kan brukes som et separat program for å spille av innhold fra en nettside.</p>
<p>(c) Chrome Reader-programmet skal ikke brukes for å gjengi PDF- eller EPUB-dokumenter som bruker andre DRM-protokoller eller systemer enn Adobe DRM.</p>
<p>(d) Adobe DRM må være aktivert i Chrome-Reader-programmet for alle PDF- og EPUB-dokumenter som beskyttes av Adobe DRM.</p>
<p>(e) Med mindre en uttrykkelig tillatelse er gitt i de tekniske spesifikasjonene, skal Chrome-Reader-programmet ikke brukes for å deaktivere funksjoner som leveres av Adobe gjennom Adobe-programmet, herunder støtte for Adobe DRM og formatene PDF og EPUB.</p>
<p>2. Elektronisk overføring. Lisensinnehaveren kan laste ned Adobe-programmet fra et nettsted, Internett, Intranett eller lignende teknologi (en «elektronisk overføring»), forutsatt at lisensinnehaveren godtar vilkårene for distribusjon. Hvis distribusjon er uttrykkelig tillatt, skal lisensinnehaveren godta at den egne distribusjonen av Adobe-programmet via for eksempel CD-ROM, DVD-ROM eller andre lagringsmedier eller elektronisk overføring er underlagt rimelige sikkerhetstiltak for å unngå uautorisert bruk. I forbindelse med de godtatte vilkårene for elektronisk overføring samtykker lisensinnehaveren i å overholde alle rimelige bruksrestriksjoner som er fastlagt av Adobe. Dette innbefatter sikkerhetsrelaterte restriksjoner og/eller restriksjoner knyttet til distribusjonen av lisensinnehaverens produkt til sluttbrukere.</p>
<p>3. Lisensavtale for sluttbrukere og distribusjonsvilkår.</p>
<p>(a) Lisensinnehaveren skal sikre at Adobe-programmet distribueres til sluttbrukerne under en rettskraftig lisensavtale for sluttbrukere (EULA) som tilgodeser lisensinnehaveren og de gjeldende leverandørene. Lisensavtalen for sluttbrukere skal inneholde følgende minimumsvilkår («sluttbrukerlisens»): (i) et forbud mot å distribuere og kopiere, (ii) et forbud mot å endre produktet eller lage avledede produkter, (iii) et forbud mot å dekompilere eller demontere produktet, foreta omvendt utvikling («reverse engineering») eller på annen måte redusere Adobe-programmet til en menneskelig lesbar form, (iv) en klausul som angir at lisensinnehaverens produkt (som definert i del 8) eies av lisensinnehaveren og vedkommendes lisensgivere, (v) en ansvarsfraskrivelse for konsekvenstap, indirekte, spesielle, tilfeldige skader eller straffeskader, og (vi) andre ansvarsfraskrivelser og begrensninger som er standard i bransjen, innbefattet en ansvarsfraskrivelse for aktuelle lovfestede garantier, i den utstrekning det tillates under gjeldende lov.</p>
<p>(b) Lisensinnehaveren skal sikre at Adobe-programmet distribueres til lisensinnehaverens distributører under en rettskraftig lisensavtale for distribusjon. Denne lisensavtalen skal tilgodese lisensinnehaveren og vedkommendes leverandører, og inneholde vilkår som sikrer Adobe like god beskyttelse som gjennom Adobe-vilkårene.</p>
<p>4. Åpen kildekode Lisensinnehaveren skal ikke, direkte eller indirekte, innvilge eller gi inntrykk av å innvilge en tredjepart immaterielle rettigheter eller opphavsrettigheter tilhørende Adobe hvis en slik innvilgelse vil føre til at de immaterielle rettighetene underlegges en lisens eller plan for åpen kildekode hvor det som betingelse for bruk, endring eller distribusjon kan være stilt krav om at Adobe-programmet må: (i) vises eller distribueres i kildekodeform, (ii) være lisensiert for det formål å lage avledede produkter, eller (iii) kunne videredistribueres vederlagsfritt. Den foregående restriksjonen hindrer ikke lisensinnehaveren i å distribuere produktet, og lisensinnehaveren vil vederlagsfritt distribuere Adobe-programmet buntet med Google-programmet.</p>
<p>5. Tilleggsvilkår Når det gjelder oppdateringer, oppgraderinger, nye versjoner av Adobe-programmet (heretter kalt «oppgraderinger») som tilbys til lisensinnehaveren, vil Adobe forbeholde seg retten til å legge til vilkår og betingelser som skal gjelde utelukkende den aktuelle oppgraderingen og fremtidige versjoner, og kun i den grad Adobe pålegger disse restriksjonene på alle oppgraderingslisensene. Hvis lisensinnehaveren ikke godtar disse tilleggsvilkårene og betingelsene, har lisensinnehaveren ingen lisensrettigheter til oppgraderingen, og lisensinnehaverens lisensrettigheter for Adobe-programmet vil opphøre automatisk når det har gått 90 dager etter datoen da tilleggsvilkårene ble gjort tilgjengelige for lisensinnehaveren.</p>
<p>6. Merknader for opphavsrettigheter. Lisensinnehaveren skal ikke slette eller på noen måte endre opphavsrettmerker, varemerker, logoer eller relaterte merknader, eller andre opphavsrettigheter som tilhører Adobe (og eventuelt deres lisensgivere) og vises på eller i Adobe-programmet eller medfølgende materiale. Lisensinnehaveren skal videre kreve fra sine distributører at de overholder disse samme reglene.</p>
<p>7. Tekniske krav. Lisensinnehaveren og lisensinnehaverens distributører skal kun distribuere Adobe-programmet og/eller oppgraderinger på enheter som (i) innfrir de tekniske spesifikasjonen som er anført på http://www.adobe.com/mobile/licensees (eller en side som erstatter denne) og (ii) har blitt verifisert av Adobe som angitt nedenfor.</p>
<p>8. Verifisering og oppdatering. Hvert av lisensinnehaverens produkter (og hver enkelt versjon av disse) som inneholder Adobe-programmet og/eller oppgraderinger («lisensinnehaverprodukt») og som ikke innfrir Googles unntakskriterium for enhetsverifisering, må sendes inn til Adobe av lisensinnehaveren for verifisering. Lisensinnehaveren skal betale for egne innsendelser ved å skaffe verifiseringspakker i henhold til Adobes til enhver tid gjeldende vilkår som angitt på http://flashmobile.adobe.com/. Lisensinnehaverprodukter som ikke er verifiserte, kan ikke distribueres. Verifiseringen vil bli utført i henhold til Adobes til enhver tid gjeldende prosess som beskrevet på http://flashmobile.adobe.com/ («verifisering»).</p>
<p>9. Profiler og enhetssentral. Lisensinnehaveren vil bli bedt om å legge inn bestemt profilinformasjon om lisensinnehaverproduktene, enten som en del av verifiseringsprosessen eller en annen metode, og lisensinnehaveren vil oppgi denne informasjonen til Adobe. Adobe kan (i) bruke denne profilinformasjonen der det er nødvendig for å verifisere lisensinnehaverproduktet (hvis produktet er underlagt verifisering), (ii) vise profilinformasjonen i «Adobe Device Intelligence system» på https://devices.adobe.com/partnerportal/, og gjøre informasjonen tilgjengelig gjennom Adobes redigerings- og utviklingsverktøy og -tjenester for å gi utviklere og sluttbrukere mulighet til å se hvordan innhold eller programmer vil bli vist i lisensinnehaverproduktene (f.eks. hvordan videobilder blir vist i bestemte telefoner).</p>
<p>10. Eksport. Lisensinnehaveren godtar at amerikanske lover og forskrifter begrenser eksport og videreeksport av handelsvarer og tekniske data av amerikansk opphav, og at dette kan inkludere Adobe-programmet. Lisensinnehaveren godtar å ikke eksportere eller eksportere videre Adobe-programmet uten først å ha innhentet godkjennelse fra myndighetene i USA og eventuelt andre land.</p>
<p>11. Teknologivilkår.</p>
<p>(a) Med mindre det er gitt uttrykkelig tillatelse fra de aktuelle partene, skal lisensinnehaveren ikke bruke eller tillate bruk av Adobe-programmet for å kode eller avkode mp3-data (.mp3) på andre enheter enn datamaskiner (f.eks. mobiltelefoner eller navigasjonsbokser). Det er heller ikke tillatt å bruke mp3-koderne og -avkoderne i Adobe-programmet på andre produkter enn Adobe-programmet. Adobe-programmet kan kun brukes for å kode eller avkode MP3-data på en swf- eller flv-fil som inneholder video, bilde eller andre data. Lisensinnehaveren skal anerkjenne at bruk av Adobe-programmet på andre enheter enn datamaskiner, som beskrevet i forbudene i denne delen, kan medføre krav om betaling av lisensgebyr eller andre beløp til tredjeparter som innehar åndsrettigheter relatert til MP3-teknologien og som Adobe eller lisensinnehaveren ikke allerede har betalt lisensgebyr eller andre beløp til. Hvis lisensinnehaveren krever en MP3-koder eller -avkoder for denne typen bruk, er lisensinnehaveren selv ansvarlig for å innhente den nødvendige åndsverklisensen, innbefattet eventuelle gjeldende patentrettigheter.</p>
<p>(b) Lisensinnehaveren skal ikke kopiere, gjengi og endre (i) On2-kildekoden (her levert som en del av kildekoden) for å gjøre det mulig for Adobe-programmet å avkode videoer i Flash-videofilformat (.flv eller .fv4), og (ii) Sorenson-Spark-kildekoden (her levert som en del av kildekoden) for det formål å reparere feil og høyne Adobe-programmets ytelse. Kodene som følger med Adobe-programmet skal kun brukes og distribueres som en integrert del av Adobe-programmet. De skal ikke brukes av andre programmer, herunder andre Google-programmer. </p>
<p>(c) Kildekoden kan ha en AAC-kodek og/eller en HE-AAC-kodek («AAC-kodeken»). Bruken av AAC-kodeken forutsetter at lisensinnehaveren innhenter en genuin patentlisens som dekker de nødvendige patentene, som angitt av VIA Licensing, for sluttproduktene AAC-kodeken skal brukes i eller på. Lisensinnehaveren godtar at Adobe ikke gir lisensinnehaveren eller dennes lisensinnehavere patentlisens for en AAC-kodek under denne avtalen.</p>
<p>(d) KILDEKODEN KAN INNEHOLDE KODE SOM ER LISENSIERT FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK UNDER AVC-PATENTPORTEFØLJEN. FORBRUKEREN KAN BENYTTE PRODUKTET TIL Å (i) KODE VIDEOER I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN («AVC-VIDEO») OG/ELLER (ii) AVKODE AVC-VIDEOER SOM BLE KODET AV EN FORBRUKER I FORBINDELSE MED PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER BLE ANSKAFFET FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT TIL Å TILBY AVC-VIDEOER. INGEN LISENS FOR ANNEN BRUK ER GITT ELLER SKAL UNDERFORSTÅS. EKSTRA INFORMASJON KAN INNHENTES FRA MPEG LA, L.L.C. Se http://www.mpegla.com</p>
<p>12. Oppdatering. Lisensinnehaveren skal ikke omgå Googles eller Adobes bestrebelser på å oppdatere Adobe-programmet i lisensinnehaverprodukter hvor Adobe-programmet er buntet sammen med Google-programmet («Lisensinnehaverprodukter»).</p>
<p>13. Tillegg og merknader om opphavsrettigheter. Lisensinnehaveren skal føre opp Adobe-programmet i offentlig tilgjengelige spesifikasjoner for lisensinnehaverproduktet og ta med aktuell merkevarebygging for Adobe-programmet (konsernlogoen for Adobe ekskluderes spesifikt) på lisensinnehaverproduktets emballasje eller markedsføringsmateriale på en måte som samsvarer med merkevarebyggingen for andre tredjepartsprodukter i lisensinnehaverproduktet.</p>
<p>14. Ingen garanti. ADOBE-PROGRAMMET GJØRES TILGJENGELIG FOR LISENSINNEHAVEREN FOR BRUK OG GJENGIVELSE «UTEN NOEN FORM FOR GARANTI» OG ADOBE GIR INGEN GARANTIER FOR PROGRAMMETS BRUK ELLER YTELSE. ADOBE OG DERES LEVERANDØRER GARANTERER VERKEN YTELSEN ELLER RESULTATENE SOM OPPNÅS GJENNOM BRUK AV ADOBE-PROGRAMMET. ADOBE OG DERES LEVERANDØRER GIR INGEN GARANTIER, BETINGELSER. ERKLÆRINGER ELLER VILKÅR (UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE FRA GJENGS BRUK, VEDTEKTER, LOVER ELLER ANNET) NÅR DET GJELDER PRODUKTETS SALGBARHET, INTEGRERING, OVERHOLDELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER, KVALITET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. DETTE GJELDER MED MINDRE DENNE TYPEN GARANTIER, BETINGELSER, ERKLÆRINGER ELLER VILKÅR ER FASTLAGT I DEN RESPEKTIVE JURISDIKSJONENS LOVGIVNING OG IKKE KAN BEGRENSES. LISENSINNEHAVEREN SAMTYKKER I Å IKKE GI GARANTIER, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, PÅ VEGNE AV ADOBE.</p>
<p>15. Ansvarsbegrensning. ADOBE ELLER DERES LEVERANDØRER SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR LISENSINNEHAVEREN FOR KONSEKVENSTAP, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER, TAP AV FORTJENESTE ELLER ANDRE TYPER ØKONOMISKE TAP, SELV OM ADOBE ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER KOSTNADER. DE FOREGÅENDE BEGRENSNINGENE OG UNNTAKENE GJELDER KUN I DEN GRAD DE ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING. ADOBE OG ADOBE-LEVERANDØRENES SAMLEDE GARANTIANSVAR UNDER ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN SKAL VÆRE AVGRENSET TIL ETT TUSEN AMERIKANSKE DOLLAR (USD 1 000). Ingenting i denne avtalen avgrenser Adobes ansvar overfor lisensinnehaveren i svindeltilfeller eller tilfeller hvor uaktsomhet fra Adobes side forårsaker dødsfall eller personskader. Adobe opptrer på vegne av sine leverandører i den hensikt å fraskrive, utelukke og/eller avgrense forpliktelser, garantier og ansvar som angitt i denne avtalen, men ikke i noen andre henseender eller for andre formål.</p>
<p>16. Vilkår for beskyttelse av innhold</p>
<p>(a) Definisjoner.</p>
<p>«Regler for samsvar og soliditet» refererer til dokumentet som angir samsvars- og soliditetsreglene for Adobe-programmet. Dette dokumentet er å finne på http://www.adobe.com/mobile/licensees eller en side som erstatter denne.</p>
<p>«Funksjoner for beskyttelse av innhold» refererer til de aspektene av Adobe-programmet som er utformet for å sikre overholdelse av reglene for samsvar og soliditet, og hindre at digitalt innhold som distribueres til Adobe-programbrukere avspilles, kopieres, endres, videredistribueres eller håndteres på andre måter som ikke er autorisert av det digitale innholdets eiere eller lisensierte distributører.</p>
<p>«Kode for beskyttelse av innhold» refererer til kode i visse Adobe-programversjoner som aktiverer bestemte funksjoner for innholdsbeskyttelse.</p>
<p>«Nøkkel» refererer til en kryptografisk verdi i Adobe-programmet som brukes for å dekryptere digitalt innhold.</p>
<p>(b) Lisensrestriksjoner. Lisensinnehaverens rett til å bruke lisensene når det gjelder Adobe-programmet, er underlagt følgende tilleggsrestriksjoner og forpliktelser. Lisensinnehaveren skal selv overholde og sikre at egne kunder overholder restriksjonene og forpliktelsene som gjelder bruk av Adobe-programmet. Hvis lisensinnehaverens kunder ikke overholder disse tilleggsrestriksjonene og forpliktelsene, skal dette behandles som et vesentlig brudd på avtalen fra lisensinnehaverens side.</p>
<p>b.1. Lisensinnehaveren og kundene kan kun distribuere Adobe-program som har gjennomgått den ovennevnte verifiseringsprosessen og er funnet av lisensinnehaveren å innfri kravene til samsvar og soliditet. </p>
<p>b.2. Lisensinnehaveren skal ikke (1) omgå funksjonene for innholdsbeskyttelse når det gjelder Adobe-programmet eller relaterte Adobe-programmer som brukes for å kryptere eller dekryptere digitalt innhold for autorisert bruk av Adobe-programmet, eller (ii) utvikle eller distribuere produkter som er designet for å omgå funksjonene for innholdsbeskyttelse når det gjelder Adobe-programmet eller relaterte Adobe-programmer som brukes for å kryptere eller dekryptere digitalt innhold for autorisert bruk av Adobe-programmet.</p>
<p>(c) Nøklene anses som konfidensiell informasjon for Adobe, og lisensinnehaveren skal derfor følge Adobes prosedyre for håndtering av kildekode (leveres av Adobe ved forespørsel).</p>
<p>(d) Midlertidig forføyning. Lisensinnehaveren anerkjenner at et brudd på denne avtalen kan kompromittere Adobe-programmets funksjoner for innholdsbeskyttelse og at interessene til Adobe og digitalinnholdseiere som er avhengige av denne typen funksjoner for innholdsbeskyttelse kan få unike og varige skader som kanskje ikke kan kompenseres kun ved hjelp av penger. Lisensinnehaveren anerkjenner derfor videre at Adobe kan være berettiget til å bruke midlertidige forføyninger for å unngå eller avgrense skader som forårsakes av slike brudd, i tillegg til økonomiske tap.</p>
<p>17. Intendert tilgodesett tredjepart. Adobe Systems Incorporated og Adobe Software Ireland Limited er de intendert tilgodesette tredjepartene for Googles avtale med lisensinnehaveren når det gjelder Adobe-programmet. Dette innbefatter, men er ikke begrenset til, Adobe-vilkårene. Til tross for eventuelle klausuler om dette i lisensinnehaverens avtale med Google, samtykker lisensinnehaveren i at Google kan gjøre lisensinnehaverens identitet tilgjengelig for Adobe og sertifisere skriftlig at lisensinnehaveren og Google har inngått en lisensavtale som omfatter Adobe-vilkårene. Lisensinnehaveren må ha en avtale med hver av sine lisensgivere. Hvis disse lisensgiverne skal ha tillatelse til å videredistribuere Adobe-programmet, må avtalen i tillegg innbefatte Adobe-vilkårene.</p>
</body>
</html>