blob: 518d8283fcb956cc4ea2c1ac8734af1e7e78d78c [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="LTR">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>Termeni şi condiţii Google Chrome</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
</style>
<script type="text/javascript">
function carry_tracking(obj) {
var s = '(\\?.*)';
var regex = new RegExp(s);
var results = regex.exec(window.location.href);
if (results != null) {
obj.href = obj.href + results[1];
} else {
s2 = 'intl/([^/]*)';
regex2 = new RegExp(s2);
results2 = regex2.exec(window.location.href);
if (results2 != null) {
obj.href = obj.href + '?hl=' + results2[1];
}
}
}
</script></head>
<body>
<h2>Termeni şi condiţii Google Chrome</h2>
<p>Aceşti Termeni şi condiţii se aplică versiunii de cod executabil a Google Chrome. Codul sursă pentru Google Chrome este disponibil gratuit, în baza acordurilor de licenţiere pentru software open source, la adresa http://code.google.com/chromium/terms.html.</p>
<p><strong>1. Relaţia dvs. cu Google</strong></p>
<p>1.1 Utilizarea de către dvs. a produselor, software-ului, serviciilor şi a site-urilor web Google (numite colectiv „Servicii” în acest document şi excluzând orice servicii furnizate dvs. de către Google printr-un acord scris separat) este supusă termenilor unui acord legal între dvs. şi Google. „Google” înseamnă Google Inc., al cărui sediu principal este în 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii. Acest document explică modul în care este realizat acordul şi stabileşte o parte dintre termenii acordului.</p>
<p>1.2 Dacă nu se stabileşte altfel în scris cu Google, acordul dintre dvs. şi Google va include întotdeauna cel puţin termenii şi condiţiile stabilite în acest document. Aceştia vor fi numiţi mai jos „Termeni universali”. Licenţele pentru software open source pentru codul sursă Google Chrome constituie acorduri scrise separate. În măsura în care licenţele pentru software open source înlocuiesc în mod explicit aceşti Termeni universali, licenţele open source guvernează acordul dvs. cu Google pentru utilizarea Google Chrome sau a componentelor specifice incluse ale acestuia.</p>
<p>1.3 Pe lângă Termenii universali, acordul dvs. cu Google va include termenii specificaţi mai jos în Termenii şi condiţiile suplimentare Google Chrome şi termenii tuturor Notificărilor legale care se aplică Serviciilor. Toţi aceşti termeni sunt numiţi mai jos „Termeni adiţionali”. Acolo unde Termenii adiţionali se aplică unui Serviciu, îi veţi putea citi fie în cadrul, fie prin utilizarea acelui Serviciu.</p>
<p>1.4 Termenii universali, împreună cu Termenii adiţionali, formează un acord legal obligatoriu între dvs. şi Google referitor la utilizarea de către dvs. a Serviciilor. Este important să acordaţi timpul necesar pentru a-i citi cu atenţie. În mod colectiv, acest acord legal este numit mai jos „Termenii”.</p>
<p>1.5 Dacă există vreo contradicţie între ceea ce este cuprins în Termenii adiţionali şi ceea ce conţin Termenii universali, atunci Termenii adiţionali vor avea prioritate privind acel Serviciu.</p>
<p><strong>2. Acceptarea Termenilor</strong></p>
<p>2.1 Pentru a utiliza Serviciile, trebuie să fiţi mai întâi de acord cu Termenii. Nu puteţi utiliza Serviciile dacă nu acceptaţi Termenii.</p>
<p>2.2 Puteţi accepta Termenii:</p>
<p>(A) făcând clic pentru a accepta sau a fi de acord cu Termenii, când această opţiune vă este pusă la dispoziţie de către Google în interfaţa de utilizare pentru orice Serviciu; sau</p>
<p>(B) utilizând efectiv Serviciile. În acest caz, înţelegeţi şi sunteţi de acord că Google va considera utilizarea de către dvs. a Serviciilor ca fiind o acceptare a Termenilor începând din acel moment.</p>
<p><strong>3. Limba în care sunt prezentaţi Termenii</strong></p>
<p>3.1 În cazul în care Google v-a furnizat o traducere a versiunii în limba engleză a Termenilor, sunteţi de acord că traducerea vă este oferită numai ca o facilitate şi că versiunile în limba engleză ale Termenilor sunt cele care vor sta la baza relaţiei dvs. cu Google.</p>
<p>3.2 Dacă există vreo contradicţie între ceea ce este cuprins în versiunea în limba engleză a Termenilor şi ceea ce conţine traducerea, atunci va fi luată în considerare versiunea în limba engleză.</p>
<p><strong>4. Furnizarea Serviciilor de către Google</strong></p>
<p>4.1 Google are filiale şi entităţi juridice afiliate în întreaga lume („Filiale şi Afiliaţi”). În unele cazuri, aceste companii vă vor furniza Serviciile în numele companiei Google. Luaţi cunoştinţă şi sunteţi de acord că Filialele şi Afiliaţii vor avea dreptul să vă furnizeze Serviciile.</p>
<p>4.2 Google introduce în mod constant inovaţii pentru a furniza cea mai bună experienţă posibilă utilizatorilor săi. Luaţi cunoştinţă şi sunteţi de acord că forma şi natura Serviciilor pe care le furnizează Google se pot schimba uneori, fără o notificare prealabilă pentru dvs.</p>
<p>4.3 Ca parte a acestui proces continuu de inovaţie, recunoaşteţi şi sunteţi de acord că Google poate opri (definitiv sau temporar) furnizarea Serviciilor (sau a oricăror funcţii din cadrul Serviciilor), pentru dvs. sau pentru utilizatori în general, la libera alegere a Google, fără o notificare prealabilă pentru dvs. Puteţi înceta utilizarea Serviciilor în orice moment. Nu este necesar să informaţi explicit Google atunci când încetaţi utilizarea Serviciilor.</p>
<p>4.4 Luaţi cunoştinţă şi sunteţi de acord că, dacă Google dezactivează accesul la contul dvs., puteţi fi împiedicat să accesaţi Serviciile, detaliile contului dvs. şi orice fişiere sau alt conţinut din cont.</p>
<p><strong>5. Utilizarea Serviciilor de către dvs.</strong></p>
<p>5.1 Sunteţi de acord să utilizaţi Serviciile numai în scopurile permise (a) de Termeni şi (b) de toate legile sau reglementările în vigoare sau de toate practicile sau regulamentele acceptate în general în jurisdicţiile relevante (inclusiv legile referitoare la exportul de date sau software în şi din Statele Unite sau alte ţări relevante).</p>
<p>5.2 Sunteţi de acord să nu vă angajaţi în nicio activitate care interferează cu sau subminează Serviciile (sau serverele şi reţelele care sunt conectate la Servicii).</p>
<p>5.3 Dacă nu vi s-a permis în mod explicit să faceţi aceasta într-un acord separat cu Google, sunteţi de acord că nu veţi reproduce, duplica, copia, vinde, comercializa sau revinde Serviciile în niciun scop.</p>
<p>5.4 Sunteţi de acord că sunteţi singurul responsabil pentru (şi că Google nu are nicio responsabilitate faţă de dvs. sau faţă de orice terţă parte) orice încălcare a obligaţiilor dvs. ce derivă din Termeni şi pentru consecinţele (incluzând orice pierdere sau daună pe care o poate suferi Google) unei astfel de încălcări.</p>
<p><strong>6. Confidenţialitatea şi informaţiile dvs. personale</strong></p>
<p>6.1 Pentru informaţii cu privire la practicile de protecţie a datelor, citiţi politica de confidenţialitate Google de la http://www.google.ro/privacy.html şi de la http://www.google.com/chrome/intl/ro/privacy.html. Această politică explică modul în care Google tratează informaţiile dvs. personale şi vă asigură confidenţialitatea atunci când utilizaţi Serviciile.</p>
<p>6.2 Sunteţi de acord cu utilizarea datelor dvs. în conformitate cu politicile de confidenţialitate Google.</p>
<p><strong>7. Conţinutul din Servicii</strong></p>
<p>7.1 Înţelegeţi că toate informaţiile (cum ar fi fişiere de date, text scris, software de computer, muzică, fişiere audio sau alte sunete, fotografii, videoclipuri sau alte imagini) la care puteţi avea acces ca parte a sau prin intermediul utilizării de către dvs. a Serviciilor constituie în totalitate responsabilitatea persoanei de la care a provenit respectivul conţinut. Toate aceste informaţii sunt numite mai jos „Conţinut.”</p>
<p>7.2 Trebuie să ştiţi că orice Conţinut prezentat dvs. ca parte a Serviciilor, incluzând, dar fără să se limiteze la, publicitate în Servicii şi Conţinut sponsorizat în cadrul Serviciilor poate fi protejat de drepturi de proprietate intelectuală care sunt deţinute de către sponsorii sau agenţii de publicitate care furnizează acel Conţinut pentru Google (sau de către alte persoane sau companii, în numele lor). Nu puteţi modifica, închiria, da în leasing, împrumuta, vinde, distribui sau crea lucrări derivate pe baza acestui Conţinut (în întregime sau în parte), decât dacă s-a precizat în mod expres de către Google sau de către proprietarii acelui Conţinut că puteţi face aceasta, într-un acord separat.</p>
<p>7.3 Google îşi rezervă dreptul (dar nu va avea nicio obligaţie) să verifice în prealabil, să analizeze, să semnaleze, să filtreze, să modifice, să refuze sau să elimine orice parte sau întregul Conţinut din orice Serviciu. Pentru unele dintre Servicii, Google poate furniza instrumente pentru a filtra conţinutul sexual explicit. Aceste instrumente includ setările pentru preferinţe de Căutare sigură (consultaţi http://www.google.ro/help/customize.html#safe). În plus, există servicii şi produse software disponibile în comerţ, care limitează accesul la materiale pe care le puteţi considera inacceptabile.</p>
<p>7.4 Înţelegeţi că, prin utilizarea Serviciilor, puteţi fi expus la un Conţinut pe care îl puteţi considera ofensator, indecent sau inacceptabil şi că, în această privinţă, utilizaţi Serviciile pe propriul dvs. risc.</p>
<p>7.5 Sunteţi de acord că sunteţi singurul responsabil pentru (şi că Google nu are nicio responsabilitate faţă de dvs. sau faţă de orice terţă parte) orice Conţinut pe care îl creaţi, transmiteţi sau expuneţi în timp ce utilizaţi Serviciile şi pentru consecinţele acţiunilor dvs. (inclusiv pentru orice pierdere sau daună pe care o poate suferi Google).</p>
<p><strong>8. Drepturi de proprietate</strong></p>
<p>8.1 Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că Google (sau furnizorii de licenţă ai Google) deţine toate drepturile, titlul şi interesele legale pentru Servicii şi asupra acestora, inclusiv orice drepturi de proprietate intelectuală care subzistă în Servicii (indiferent dacă acele drepturi sunt sau nu înregistrate, indiferent unde pot exista acele drepturi în lume).</p>
<p>8.2 Dacă nu aţi stabilit altfel în scris cu Google, niciunul dintre aceşti Termeni nu vă acordă dreptul de a utiliza vreunul dintre numele comerciale, mărcile comerciale, mărcile de serviciu, siglele, numele de domeniu şi alte caracteristici de marcă distinctive ale Google.</p>
<p>8.3 Dacă vi s-a acordat un drept explicit de a utiliza oricare dintre aceste caracteristici de marcă într-un acord scris separat cu Google, atunci sunteţi de acord ca utilizarea de către dvs. a unor astfel de caracteristici să se facă cu respectarea acelui acord, a tuturor prevederilor aplicabile ale Termenilor şi a regulamentelor de utilizare a caracteristicilor de marcă Google în funcţie de actualizarea lor la anumite intervale de timp. Aceste regulamente pot fi consultate online la http://www.google.ro/permissions/guidelines.html (sau orice astfel de adresă URL pe care o poate furniza Google în acest scop din când în când).</p>
<p>8.4 Google recunoaşte şi este de acord că nu obţine niciun drept, titlu sau profit de la dvs. (sau de la furnizorii dvs. de licenţă ) prin aceşti Termeni sau din orice Conţinut pe care îl trimiteţi, postaţi, transmiteţi sau afişaţi în sau prin intermediul Serviciilor, inclusiv din orice drepturi de proprietate intelectuală care subzistă în acel Conţinut (indiferent dacă acele drepturi sunt sau nu înregistrate sau de locul unde acestea există în lume). Dacă nu aţi stabilit altfel în scris cu Google, sunteţi de acord că sunteţi responsabil pentru protejarea şi aplicarea acestor drepturi şi că Google nu este obligat să facă aceasta în numele dvs.</p>
<p>8.5 Sunteţi de acord că nu veţi înlătura, ascunde sau modifica nicio notă privind drepturile de proprietate (inclusiv notele privind drepturile de copiere şi de marcă comercială) care ar putea fi ataşate sau conţinute în cadrul Serviciilor.</p>
<p>8.6 Dacă nu aţi fost autorizat în mod explicit în scris de către Google să faceţi aceasta, sunteţi de acord că, utilizând Serviciile, nu veţi utiliza nicio marcă comercială, marcă de serviciu, nume comercial, siglă ale oricărei companii sau organizaţii într-un mod care ar putea să provoace, intenţionat sau neintenţionat, confuzie în privinţa proprietarului sau a utilizatorului autorizat al acelor mărci, nume sau sigle.</p>
<p><strong>9. Licenţa de la Google</strong></p>
<p>9.1 Google vă acordă o licenţă personală, universală, gratuită, netransmisibilă şi neexclusivă pentru a utiliza software-ul furnizat dvs. de către Google ca parte a Serviciilor aşa cum vă sunt ele furnizate de către Google (numit mai jos „Software”). Această licenţă are unicul scop de a vă permite să utilizaţi şi să beneficiaţi de Servicii aşa cum sunt ele furnizate de către Google, în maniera permisă de Termeni.</p>
<p>9.2 În conformitate cu secţiunea 1.2, sunt interzise (atât dvs., cât şi oricărei alte persoane) copierea, modificarea, crearea unei lucrări derivative, aplicarea tehnicilor de inginerie inversă, decompilarea sau încercarea în orice fel de extragere a codului sursă al Software-ului sau a oricărei părţi din el, dacă acest lucru nu este permis sau solicitat prin lege în mod explicit sau dacă nu vi s-a permis aceasta în mod expres de către Google, în scris.</p>
<p>9.3 În conformitate cu secţiunea 1.2, dacă Google nu v-a acordat permisiunea expresă în scris să faceţi aceasta, nu aveţi voie să transmiteţi (sau să acordaţi o sublicenţă pentru) drepturile dvs. de a utiliza Software-ul, să acordaţi o garanţie financiară pe baza sau asupra drepturilor dvs. de a utiliza Software-ul sau să transferaţi în alt mod nicio parte a drepturilor dvs. de a utiliza Software-ul.</p>
<p><strong>10. Licenţa de conţinut de la dvs.</strong></p>
<p>10.1 Dvs. păstraţi drepturile de autor şi orice alte drepturi pe care le deţineţi deja asupra Conţinutului pe care îl trimiteţi, postaţi sau afişaţi în cadrul sau prin intermediul Serviciilor.</p>
<p><strong>11. Actualizări de software</strong></p>
<p>11.1 Din când în când, Software-ul pe care îl utilizaţi poate descărca şi instala automat actualizări de la Google. Aceste actualizări sunt proiectate să îmbunătăţească, să extindă şi să dezvolte mai departe Serviciile şi pot lua forma unor remedieri de erori, funcţii îmbunătăţite, module noi de software şi versiuni complet noi. Sunteţi de acord să primiţi astfel de actualizări (şi să permiteţi companiei Google să vi le ofere) ca parte a utilizării de către dvs. a Serviciilor.</p>
<p><strong>12. Terminarea relaţiei dvs. cu Google</strong></p>
<p>12.1 Termenii vor continua să se aplice până la renunţarea de către dvs. sau de către Google, după cum se stabileşte mai jos.</p>
<p>12.2 Google poate, în orice moment, să renunţe la acordul său legal cu dvs. dacă:</p>
<p>(A) aţi încălcat una dintre prevederile Termenilor (sau aţi acţionat într-o manieră care arată clar că nu intenţionaţi sau nu sunteţi capabil să respectaţi prevederile Termenilor); sau</p>
<p>(B) companiei Google i se solicită să facă acest lucru prin lege (de exemplu, acolo unde furnizarea Serviciilor pentru dvs. este sau devine ilegală); sau</p>
<p>(C) partenerul împreună cu care Google v-a oferit Serviciile a terminat relaţia sa cu Google sau a încetat să vă ofere Serviciile; sau</p>
<p>(D) Google renunţă la furnizarea Serviciilor pentru utilizatorii din ţara dvs. de reşedinţă sau din care utilizaţi serviciul; sau</p>
<p>(E) furnizarea Serviciilor pentru dvs. de către Google nu mai este viabilă, în opinia Google, din punct de vedere comercial.</p>
<p>12.3 Nimic din această Secţiune nu va afecta drepturile Google în ceea ce priveşte furnizarea Serviciilor prevăzute în Secţiunea 4 a Termenilor.</p>
<p>12.4 Când valabilitatea acestor Termeni încetează, toate drepturile legale, obligaţiile şi răspunderile de care dvs. şi Google aţi beneficiat, la care aţi fost supuşi (sau care s-au acumulat în timp ce Termenii erau în vigoare) sau care sunt stabiliţi să continue pe termen nedefinit, vor fi neafectate de această încetare, iar prevederile paragrafului 19.7 vor continua să se aplice acestor drepturi, obligaţii şi răspunderi pe termen nedefinit.</p>
<p><strong>13. EXCLUDEREA GARANŢIILOR</strong></p>
<p>13.1 NIMIC DIN ACEŞTI TERMENI, INCLUSIV SECŢIUNILE 13 ŞI 14, NU VA EXCLUDE SAU LIMITA RĂSPUNDEREA GOOGLE PENTRU PIERDERI CARE NU POT FI EXCLUSE SAU LIMITATE LEGAL PRINTR-O LEGE APLICABILĂ. UNELE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA ANUMITOR GARANŢII SAU CONDIŢII SAU LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RESPONSABILITĂŢII PENTRU PIERDERI SAU PAGUBE PROVOCATE PRIN NEGLIJENŢĂ, ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI SAU A TERMENILOR IMPLICIŢI SAU PENTRU PAGUBE ACCIDENTALE SAU DERIVATE. ÎN CONSECINŢĂ, VI SE VOR APLICA NUMAI LIMITĂRILE CARE SUNT LEGALE ÎN JURISDICŢIA DVS. ŞI RĂSPUNDEREA NOASTRĂ VA FI LIMITATĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE ÎN ACEASTĂ JURISDICŢIE.</p>
<p>13.2 ÎNŢELEGEŢI ŞI SUNTEŢI DE ACORD CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR SE FACE PE PROPRIUL DVS. RISC ŞI CĂ SERVICIILE SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ŞI „ÎN MĂSURA ÎN CARE SUNT DISPONIBILE”.</p>
<p>13.3 ÎN SPECIAL, GOOGLE, FILIALELE ŞI AFILIAŢII, CA ŞI FURNIZORII LOR DE LICENŢĂ, NU DECLARĂ ŞI NU VĂ GARANTEAZĂ CĂ:</p>
<p>(A) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR VA ÎNTRUNI CERINŢELE DVS.,</p>
<p>(B) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR VA FI NEÎNTRERUPTĂ, PROMPTĂ, SIGURĂ SAU FĂRĂ ERORI,</p>
<p>(C) TOATE INFORMAŢIILE OBŢINUTE DE CĂTRE DVS. CA REZULTAT AL UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR VOR FI EXACTE SAU CREDIBILE ŞI NICI</p>
<p>(D) CĂ DEFECTELE DE OPERARE SAU FUNCŢIONALITATE ALE ORICĂRUI SOFTWARE FURNIZAT DVS. CA PARTE A SERVICIILOR VOR FI CORECTATE.</p>
<p>13.4 ORICE MATERIAL DESCĂRCAT SAU OBŢINUT ÎN ALT MOD PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR SE FACE LA PROPRIA DVS. ALEGERE ŞI PE RISCUL DVS. ŞI DVS. VEŢI FI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNĂ ADUSĂ SISTEMULUI COMPUTERULUI DVS. SAU ALTUI DISPOZITIV SAU PENTRU ORICE PIERDERE DE DATE CARE REZULTĂ DIN DESCĂRCAREA UNUI ASTFEL DE MATERIAL.</p>
<p>13.5 NICIUN SFAT ŞI NICIO INFORMAŢIE, FIE VERBALĂ, FIE SCRISĂ, OBŢINUTĂ DE CĂTRE DVS. DE LA GOOGLE SAU PRIN INTERMEDIUL ORI DIN SERVICII NU VA CONSTITUI NICIO GARANŢIE CARE NU A FOST PRECIZATĂ ÎN MOD EXPLICIT ÎN TERMENI.</p>
<p>13.6 ÎN CONTINUARE, GOOGLE DECLINĂ ÎN MOD EXPLICIT TOATE GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE DE ORICE FEL, FIE EXPLICITE, FIE IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI NEÎNCĂLCARE.</p>
<p><strong>14. LIMITAREA RĂSPUNDERII</strong></p>
<p>14.1 SUB REZERVA PREVEDERILOR GENERALE DE LA PARAGRAFUL 13.1 DE MAI SUS, ÎNŢELEGEŢI ŞI CONFIRMAŢI ÎN MOD EXPRES CĂ GOOGLE, FILIALELE ŞI AFILIAŢII SĂI, PRECUM ŞI FURNIZORII LOR DE LICENŢĂ, NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI FAŢĂ DE DVS. PENTRU:</p>
<p>(A) NICIUN FEL DE PAGUBE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, DERIVATE SAU EXEMPLARE CARE POT FI SUFERITE DE DVS., INDIFERENT DE CAUZĂ ŞI DE ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII. ACEASTA VA INCLUDE, DAR NU SE VA LIMITA LA, ORICE PIERDERE DE PROFIT (SUFERITĂ DIRECT SAU INDIRECT), ORICE PIERDERE DE REPUTAŢIE ORI DE RENUME ÎN AFACERI SAU ORICE PIERDERE DE DATE SUFERITĂ, PRECUM ŞI COSTUL ACHIZIŢIONĂRII DE BUNURI ŞI SERVICII SUBSTITUENTE SAU ALTE PIERDERI INTANGIBILE;</p>
<p>(B) ORICE PIERDERE SAU PAGUBĂ CARE POATE FI SUFERITĂ DE DVS., INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, CÂND SURVIN CA URMARE A:</p>
<p>(I) ORICĂREI ÎNCREDERI ACORDATE DE DVS. CARACTERULUI INTEGRAL, EXACTITĂŢII SAU EXISTENŢEI UNUI ANUNŢ ORI CA REZULTAT AL UNEI RELAŢII DE TRANZACŢII ÎNTRE DVS. ŞI UN AGENT DE PUBLICITATE SAU SPONSOR ALE CĂRUI ANUNŢURI APAR ÎN SERVICII;</p>
<p>(II) ORICĂROR MODIFICĂRI PE CARE LE POATE FACE GOOGLE ASUPRA SERVICIILOR SAU DATORITĂ ORICĂREI ÎNCETĂRI DEFINITIVE SAU TEMPORARE ÎN FURNIZAREA SERVICIILOR (ORI A ORICĂROR FUNCŢII DIN CADRUL SERVICIILOR);</p>
<p>(III) ŞTERGERII, DETERIORĂRII SAU NEREUŞITEI DE A STOCA ORICE CONŢINUT SAU ORICE DATE DE COMUNICARE PĂSTRATE SAU TRANSMISE DE DVS. SAU PRIN UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR;</p>
<p>(IV) NEREUŞITEI DVS. DE A FURNIZA INFORMAŢII CORECTE DE CONT CĂTRE GOOGLE;</p>
<p>(V) NEREUŞITEI DVS. DE A PĂSTRA PAROLA ŞI DETALIILE DE CONT SIGURE ŞI CONFIDENŢIALE;</p>
<p>14.2 LIMITĂRILE RĂSPUNDERII GOOGLE FAŢĂ DE DVS. DIN PARAGRAFUL 14.1 DE MAI SUS SE VOR APLICA INDIFERENT DACĂ GOOGLE A FOST SAU NU AVERTIZAT SAU DACĂ A FOST CONŞTIENT DE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA PIERDERI.</p>
<p><strong>15. Politici privind dreptul de autor şi marca comercială</strong></p>
<p>15.1 Politica Google este aceea de a răspunde la înştiinţări privind presupuse încălcări ale dreptului de autor care sunt compatibile cu legea internaţională aplicabilă privind proprietatea intelectuală (incluzând, în Statele Unite ale Americii, Digital Millennium Copyright Act) şi de a închide conturile celor care încalcă în mod repetat acest drept. Detalii despre politica Google pot fi găsite la http://www.google.ro/dmca.html.</p>
<p>15.2 În ceea ce priveşte afacerea sa de publicitate, Google urmează o procedură cu privire la plângerile în legătură cu marca comercială ale cărei detalii pot fi găsite la http://www.google.ro/tm_complaint.html.</p>
<p><strong>16. Publicitate</strong></p>
<p>16.1 Unele dintre Servicii sunt susţinute prin venit din publicitate şi pot afişa anunţuri şi promoţii. Aceste anunţuri pot fi afişate în funcţie de conţinutul informaţiilor stocate în Servicii, de interogările efectuate prin intermediul Serviciilor sau de alte informaţii.</p>
<p>16.2 Maniera, modul şi aria de acoperire a publicităţii Google în cadrul Serviciilor sunt supuse modificării fără ca dvs. să fiţi înştiinţat în mod expres.</p>
<p>16.3 Luând în considerare faptul că Google vă permite accesul la Servicii şi utilizarea lor, sunteţi de acord ca Google să plaseze astfel de publicitate în cadrul Serviciilor.</p>
<p><strong>17. Alt conţinut</strong></p>
<p>17.1 Serviciile pot include hyperlinkuri spre alte site-uri web, alt conţinut sau alte resurse. Este posibil ca Google să nu aibă niciun control asupra niciunui site web şi asupra niciunei resurse furnizate de către companii sau persoane, altele decât Google.</p>
<p>17.2 Luaţi cunoştinţă şi sunteţi de acord că Google nu este responsabil pentru disponibilitatea niciunor asemenea site-uri sau resurse externe şi nu susţine niciun anunţ, produs sau alte materiale de pe sau disponibile prin astfel de site-uri web sau resurse.</p>
<p>17.3 Luaţi cunoştinţă şi sunteţi de acord că Google nu este răspunzător pentru nicio pierdere sau daună care poate apărea pentru dvs. ca rezultat al disponibilităţii acelor site-uri sau resurse externe ori ca rezultat al încrederii acordate de dvs. caracterului integral, exactităţii sau existenţei unui anunţ, produs ori a altor materiale din sau disponibile prin astfel de site-uri web sau resurse.</p>
<p><strong>18. Modificări ale Termenilor</strong></p>
<p>18.1 Din când în când, Google poate aduce modificări Termenilor universali sau Termenilor adiţionali. Atunci când au loc aceste modificări, Google vă pune la dispoziţie o nouă copie a Termenilor universali la http://www.google.com/chrome/intl/ro/eula_text.html şi toţi Termenii adiţionali noi vă vor fi puşi la dispoziţie în cadrul sau prin intermediul Serviciilor afectate.</p>
<p>18.2 Înţelegeţi şi sunteţi de acord că, dacă utilizaţi Serviciile după data la care Termenii universali sau Termenii adiţionali s-au modificat, Google va trata utilizarea lor de către dvs. ca acceptare a Termenilor universali sau a Termenilor adiţionali actualizaţi.</p>
<p><strong>19. Termeni legali generali</strong></p>
<p>19.1 Uneori, când utilizaţi Serviciile, puteţi (ca rezultat al sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor) utiliza un serviciu sau descărca un element de software sau cumpăra bunuri care sunt furnizate de o altă persoană sau companie. Utilizarea de către dvs. a acestor alte servicii, programe software sau bunuri poate fi supusă unor termeni separaţi între dvs. şi compania sau persoana implicată. În acest caz, Termenii nu afectează relaţia dvs. legală cu aceste alte companii sau persoane individuale.</p>
<p>19.2 Termenii constituie întregul acord legal dintre dvs. şi Google şi guvernează utilizarea de către dvs. a Serviciilor (dar excluzând orice servicii pe care Google vi le poate furniza în cadrul un acord separat scris) şi înlocuiesc complet orice acorduri anterioare între dvs. şi Google privind Serviciile.</p>
<p>19.3 Sunteţi de acord ca Google să vă trimită înştiinţări, inclusiv cele privind modificările aduse Termenilor, prin e-mail, poştă sau prin postări în cadrul Serviciilor.</p>
<p>19.4 Sunteţi de acord că, dacă Google nu exercită sau nu impune niciun drept ori măsură legală sau care este conţinută în Termeni (sau de care Google beneficiază conform oricărei legi în vigoare), aceasta nu va fi considerată drept o renunţare oficială la drepturile Google şi că acele drepturi sau măsuri vor fi în continuare valabile pentru Google.</p>
<p>19.5 Dacă o instanţă de judecată care are competenţa de a decide în această privinţă hotărăşte că o prevedere a acestor Termeni nu este valabilă, atunci acea prevedere va fi eliminată din Termeni fără a afecta restul Termenilor. Prevederile rămase ale Termenilor vor continua să fie valabile şi executorii.</p>
<p>19.6 Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că fiecare membru al grupului de companii a căror companie-mamă este Google va fi beneficiar terţă parte al Termenilor şi că aceste alte companii vor avea dreptul de a impune direct şi de a se baza pe orice prevedere a Termenilor care le conferă un beneficiu (sau drepturi în favoarea lor). În afară de acestea, nicio altă persoană sau companie nu va fi beneficiar terţă parte al Termenilor.</p>
<p>19.7 Termenii şi relaţia dvs. cu Google conform acestor Termeni vor fi guvernate de legile statului California, fără a ţine cont de prevederile privind conflictul legilor. Dvs. şi Google sunteţi de acord să vă supuneţi deciziei exclusive a instanţelor de judecată din districtul Santa Clara, California, pentru a rezolva orice problemă legală ce decurge din Termeni. Cu toate acestea, sunteţi de acord că Google va avea permisiunea de a solicita ordine de interzicere (sau un tip echivalent de măsură legală urgentă) în orice jurisdicţie.</p>
<p><strong>20. Termeni adiţionali pentru Extensii ale Google Chrome</strong></p>
<p>20.1 Termenii prezentaţi în această secţiune se aplică dacă instalaţi extensii la copia dvs. Google Chrome. Extensiile sunt programe software de dimensiuni mici, dezvoltate de către Google sau de către terţe părţi, care pot modifica sau îmbunătăţi funcţionalitatea Google Chrome. Extensiile pot avea privilegii mai mari de a accesa browserul sau computerul dvs. decât paginile web obişnuite, inclusiv capacitatea de a citi şi a modifica datele dvs. personale.</p>
<p>20.2 Din când în când, Google Chrome poate verifica pe serverele aflate la distanţă (găzduite de Google sau de terţe părţi) dacă există actualizări disponibile pentru extensii, aici fiind incluse, fără a se limita la, remedieri ale unor erori sau o funcţionalitate îmbunătăţită. Sunteţi de acord că astfel de actualizări vor fi solicitate, descărcate şi instalate în mod automat fără ca dvs. să primiţi înştiinţări suplimentare.</p>
<p>20.3 Din când în când, Google poate descoperi o extensie care încalcă termenii Google pentru dezvoltatori sau alte acorduri legale, legi, reglementări sau politici. Google Chrome va descărca periodic o listă de astfel de extensii de pe serverele Google. Sunteţi de acord că Google poate, la alegerea sa, să dezactiveze sau să elimine de la distanţă orice extensie de acest tip din sistemele utilizatorilor. </p>
<p><strong>21. Termenii suplimentari privind utilizarea serviciilor Google pentru întreprinderi</strong></p>
<p>21.1 Dacă sunteţi o persoană juridică, atunci acceptul individual în numele acesteia (pentru evitarea confuziei, în cazul persoanelor juridice, în aceşti Termeni „dvs.” este echivalent cu persoană juridică) confirmă şi garantează autoritatea persoanei fizice de a acţiona în numele persoanei juridice, faptul că dvs. declaraţi că aveţi autoritatea deplină de a desfăşura afaceri în ţările în care aveţi operaţiuni şi că angajaţii, funcţionarii, reprezentanţii şi alţi agenţi care accesează Serviciul au autoritatea deplină de a accesa Google Chrome şi de a se obliga în numele dvs., din punct de vedere legal, să respecte aceşti Termeni.</p>
<p>21.2 Conform acestor Termeni şi în plus faţă de licenţa acordată în Secţiunea 9, Google vă acordă o licenţă neexclusivă, netransferabilă de a reproduce, distribui, instala sau utiliza Google Chrome exclusiv pe computerele destinate utilizării de către angajaţii, funcţionarii, reprezentanţii şi alţi agenţi care au legătură cu compania dvs. şi cu condiţia ca utilizarea de către aceştia a browserului Google Chrome să respecte aceşti termeni.</p>
<p>12 august 2010</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2>Termenii şi condiţiile suplimentare Google Chrome</h2>
<p><strong>MPEGLA</strong></p>
<p>ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT CONFORM LICENŢEI AVC PATENT PORTFOLIO PENTRU UZUL PERSONAL ŞI NECOMERCIAL AL UNUI CONSUMATOR PENTRU A (i) CODIFICA CONŢINUT VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („AVC VIDEO”) ŞI/SAU A (ii) DECODIFICA CONŢINUT VIDEO AVC CARE A FOST CODIFICAT DE UN CONSUMATOR CARE DESFĂŞOARĂ O ACTIVITATE PERSONALĂ, NECOMERCIALĂ ŞI/SAU CARE A FOST OBŢINUT DE LA UN PARTENER VIDEO LICENŢIAT PENTRU FURNIZAREA DE CONŢINUT VIDEO AVC. NU SE ACORDĂ ŞI NU SE SUGEREAZĂ ACORDAREA NICIUNEI LICENŢE ÎN NICIUN ALT SCOP. INFORMAŢII SUPLIMENTARE POT FI OBŢINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C. CONSULTAŢI HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p><strong>Adobe</strong></p>
<p>Google Chrome poate include unul sau mai multe componente furnizate de Adobe Systems Incorporated şi de Adobe Software Ireland Limited (numite colectiv „Adobe”). Utilizarea de către dvs. a software-ului Adobe pus la dispoziţie de Google („Software Adobe”) este supusă următorilor termeni adiţionali („Termeni Adobe”). Dvs., în calitate de entitate care primeşte Software Adobe, veţi fi numit în cele ce urmează „Sublicenţiat”.</p>
<p>1. Restricţii privind licenţa.</p>
<p>(a) Flash Player, Versiunea 10.x, este creat pentru a servi numai ca plugin pentru browser. Sublicenţiatul nu poate modifica sau distribui acest Software Adobe spre utilizare în altă calitate decât cea de plugin pentru browser pentru redarea de conţinut într-o pagină web. De exemplu, Sublicenţiatul nu va modifica acest Software Adobe pentru a permite interoperabilitatea cu aplicaţii care funcţionează în afara browserului (de ex., aplicaţii independente, obiecte widget, interfeţe de utilizare pentru dispozitive).</p>
<p>(b) Sublicenţiatul nu va divulga niciun API care ţine de Flash Player, Versiunea 10.x, prin intermediul unei interfeţe de plugin pentru browser într-o modalitate care permite utilizarea unei astfel de extensii pentru redarea conţinutului dintr-o pagină web sub forma unei aplicaţii independente.</p>
<p>(c) Software-ul Chrome-Reader nu poate fi utilizat pentru a reda vreun document PDF sau EPUB care utilizează alte protocoale sau sisteme de management al drepturilor digitale decât Adobe DRM.</p>
<p>(d) Adobe DRM trebuie să fie activat în Software-ul Chrome-Reader pentru toate documentele PDF şi EPUB protejate prin Adobe DRM.</p>
<p>(e) Este interzis, cu excepţia cazurilor permise în mod explicit de către specificaţiile tehnice, ca Software-ul Chrome-Reader să dezactiveze oricare dintre capacităţile furnizate de Adobe în Software-ul Adobe, inclusiv, dar fără a se limita la, asistenţa pentru formatele PDF şi EPUB şi Adobe DRM.</p>
<p>2. Transmiterea electronică. Sublicenţiatul poate permite descărcarea Software-ului Adobe de pe un site web, de pe internet, dintr-o reţea intranet sau a unei tehnologii similare („Transmisii electronice”) cu condiţia ca Sublicenţiatul să accepte ca orice distribuire de Software Adobe Software de către Sublicenţiat, inclusiv cea realizată utilizând un CD-ROM, un DVD-ROM sau alte mijloace de stocare şi Transmiteri electronice, în cazul în care sunt permise în mod expres, să facă obiectul unor măsuri de securitate rezonabile în scopul împiedicării utilizării neautorizate. În ceea ce priveşte Transmiterile electronice aprobate în prezenta, Sublicenţiatul acceptă să utilizeze toate restricţiile rezonabile de utilizare stabilite de Adobe, inclusiv cele care ţin de securitate şi/sau de restricţiile de distribuire către utilizatorii finali ai Produsului sublicenţiat.</p>
<p>3. Acordul de licenţă pentru utilizatorul final şi Termenii privind distribuirea.</p>
<p>(a) Sublicenţiatul va asigura distribuirea Software-ului Adobe utilizatorilor finali conform unui acord executoriu cu utilizatorul final, în favoarea Sublicenţiatului şi a furnizorilor acestuia, acord care va conţine cel puţin toţi termenii care urmează („Licenţa pentru utilizatorul final”): (i) o interdicţie de distribuire şi copiere, (ii) o interdicţie privind modificările şi lucrările derivative, (iii) o interdicţie împotriva decompilării, a ingineriei inverse, a dezasamblării şi a reducerii în alt fel a Software-ului Adobe la o formă perceptibilă pentru oameni, (iv) o prevedere care indică proprietatea asupra Produsului sublicenţiat (conform definiţiei din Secţiunea 8) de către Sublicenţiat şi de către licenţiatori, (v) o clauză de declinare a responsabilităţii pentru daunele indirecte, speciale, incidentale, punitive şi derivate, precum şi (vi) alte clauze de declinare a responsabilităţii şi limitări standard pentru această industrie, inclusiv, în funcţie de aplicabilitate: o clauză de declinare a responsabilităţii pentru toate garanţiile statutare aplicabile, în limita maximă permisă de lege.</p>
<p>(b) Sublicenţiatul se va asigura că Software-ul Adobe este acordat distribuitorilor săi conform unui acord de licenţă aplicabil, în favoarea Sublicenţiatului şi a furnizorilor săi, acord care conţine termenii ce protejează compania Adobe în aceeaşi măsură în care o fac Termenii Adobe.</p>
<p>4. Open source. Sublicenţiatul nu va acorda în mod direct sau indirect şi nu va pretinde că va acorda niciunei terţe părţi niciun drept sau imunitate conform drepturilor de proprietate sau drepturilor de proprietate intelectuală Adobe care vor supune respectiva proprietate intelectuală unei licenţe sau unei scheme open source în care există sau poate fi interpretată existenţa unei cerinţe conform căreia, drept condiţie de utilizare, modificare şi/sau distribuţie, software-ul Adobe va fi: (i) divulgat sau distribuit sub formă de cod sursă; (ii) licenţiat în scopul creării de lucrări derivative; (iii) redistribuit în mod gratuit. Pentru clarificare menţionăm că restricţia de mai sus nu împiedică Sublicenţiatul să distribuie, iar Sublicenţiatul chiar va distribui Software-ul Adobe împreună cu Software-ul Google, în mod gratuit.</p>
<p>5. Termenii adiţionali. În ceea ce priveşte toate actualizările, trecerile la versiuni superioare, versiunile noi ale Software-ului Adobe (colectiv numite „Actualizări”) furnizate Sublicenţiatului, Adobe îşi rezervă dreptul de a solicita termeni şi condiţii suplimentare aplicabile în mod exclusiv Actualizărilor şi versiunilor viitoare ale acestora şi numai în măsura în care respectivele restricţii sunt impuse de către Adobe tuturor licenţiaţilor respectivelor Actualizări. În cazul în care Sublicenţiatul nu este de acord cu aceşti termeni sau condiţii adiţionale, Sublicenţiatul nu va deţine niciun drept de licenţă asupra acestei Actualizări, iar drepturile de licenţă ale Sublicenţiatului pentru Software-ul Adobe se vor încheia în mod automat la 90 de zile după ce respectivii termeni adiţionali au fost puşi la dispoziţia Sublicenţiatului.</p>
<p>6. Notificările privind drepturile de proprietate. Sublicenţiatul nu va şterge şi nu va modifica în vreun fel notificările privind drepturile de autor, mărcile comerciale, siglele sau notificările similare ori alte notificări privind drepturile de proprietate ale companiei Adobe (şi ale licenţiatorilor acesteia, dacă este cazul) care apar pe sau în cadrul Software-ului Adobe sau al materialelor care îl însoţesc şi va solicita distribuitorilor săi să aibă aceeaşi conduită.</p>
<p>7. Cerinţele tehnice. Sublicenţiatul şi distribuitorii săi pot distribui Software Adobe şi/sau Actualizarea numai pe dispozitive care (i) respectă specificaţiile tehnice postate pe http://www.adobe.com/mobile/licensees (sau pe un site succesor al acestuia) şi (ii) care au fost verificate de către Adobe conform stipulărilor de mai jos.</p>
<p>8. Verificarea şi actualizarea. Sublicenţiatul trebuie să trimită la Adobe fiecare produs al său (şi fiecare versiune a acestora) care conţine Software Adobe şi/sau Actualizarea („Produs al sublicenţiatului”) care nu se conformează criteriilor de scutire de Verificare a dispozitivelor comunicate de către Google, pentru ca Adobe să le verifice. Sublicenţiatul va plăti pentru fiecare trimitere efectuată achiziţionând pachete de verificare conform termenilor în vigoare stipulaţi de Adobe în momentul respectiv la adresa http://flashmobile.adobe.com/. Este interzisă distribuirea unui produs al Sublicenţiatului care nu a trecut de etapa de verificare. Verificarea va fi realizată în conformitate cu procesul Adobe în vigoare în momentul respectiv, descris la adresa http://flashmobile.adobe.com/ („Verificare”).</p>
<p>9. Profiluri şi Device Central. Sublicenţiatului i se va solicita introducerea anumitor informaţii de profil despre Produsele Sublicenţiatului, fie ca parte a procesului de Verificare, fie prin altă metodă, iar Sublicenţiatul va furniza aceste informaţii companiei Adobe. Adobe poate să (i) utilizeze astfel de informaţii de profil în limita necesităţilor rezonabile pentru a verifica Produsul Sublicenţiatului (dacă un astfel de produs este supus Verificării) şi să (ii) afişeze astfel de informaţii de profil în „Adobe Device Intelligence system” aflat la https://devices.adobe.com/partnerportal/ şi pus la dispoziţie prin intermediul instrumentelor şi al serviciilor Adobe de creare şi de dezvoltare pentru a permite programatorilor şi utilizatorilor finali să vadă în ce mod sunt afişate conţinutul şi aplicaţiile în Produsele Sublicenţiatului (de ex., modul în care imaginile video apar pe anumite telefoane).</p>
<p>10. Exportul. Sublicenţiatul recunoaşte că legile şi reglementările din Statele Unite ale Americii restricţionează exportul şi reexportul bunurilor şi ale datelor tehnologice originare din Statele Unite, care pot include Software Adobe. Sublicenţiatul este de acord să nu exporte şi nici să nu reexporte Software Adobe în lipsa permisiunilor guvernamentale adecvate din Statele Unite ale Americii şi din străinătate, dacă este cazul.</p>
<p>11. Termenii pentru tehnologia directă.</p>
<p>(a) Cu excepţia situaţiilor care decurg din permisiunile sau acordurile aplicabile de mai sus, în cazul părţilor cărora li se aplică, Sublicenţiatul nu va utiliza şi nu va permite utilizarea Software-ului Adobe pentru codificarea sau decodificarea de date care sunt exclusiv date audio mp3 (.mp3) pe niciun dispozitiv, cu excepţia sistemelor PC, (de ex., pe telefon mobil sau dispozitiv de decodare). De asemenea, codificatorii sau decodoarele mp3 conţinuţi în Software-ul Adobe Software nu pot fi utilizaţi sau accesaţi de niciun produs în afară de Software-ul Adobe. Software-ul Adobe poate fi utilizat pentru codificarea şi decodificarea datelor MP3 conţinute într-un fişier swf sau flv care are conţinut video, imagine sau alte date. Sublicenţiatul va recunoaşte că utilizarea Software-ului Adobe pentru alte dispozitive decât pentru calculatoare, conform interdicţiilor din această secţiune, poate necesita plata de taxe de licenţiere sau de alte sume unor terţe părţi care pot deţine drepturi de proprietate intelectuală care ţin de tehnologia MP3 şi că nici Adobe, nici Sublicenţiatul nu au plătit niciun fel de taxe sau alte sume pentru drepturile de proprietate intelectuală aparţinând terţelor părţi pentru acest tip de utilizare. Dacă Sublicenţiatul are nevoie de un codificator sau de un decodor MP3 pentru o astfel de utilizare, Sublicenţiatul este responsabil pentru obţinerea licenţei de proprietate intelectuală necesare, inclusiv a tuturor drepturile de brevet aplicabile.</p>
<p>(b) Sublicenţiatul nu va utiliza, copia, reproduce sau modifica (i) codul sursă On2 (furnizat mai jos în calitate de componentă a Codului sursă) care este necesar pentru ca Software-ul Adobe să decodifice conţinut video în formatul video Flash (.flv sau .f4v) şi (ii) codul sursă Sorenson Spark (furnizat mai jos în calitate de componentă a Codului sursă) în scopul limitat de a remedia erorile şi de a îmbunătăţi performanţele Software-ului Adobe. Toate codecurile furnizate împreună cu Software-ul Adobe pot fi utilizate şi distribuite numai ca parte componentă a Software-ului Adobe şi nu pot fi accesate de o altă aplicaţie, inclusiv de alte aplicaţii Google.</p>
<p>(c) Codul sursă poate fi furnizat cu un codec AAC şi/sau HE-AAC („Codecul AAC”). Utilizarea Codecului AAC este condiţionată de obţinerea de către Sublicenţiat a unei licenţe de brevet adecvate care acoperă brevetele necesare aşa cum sunt furnizate acestea de VIA Licensing, pentru produse finale cu care sau în care va fi utilizat codecul AAC. Sublicenţiatul recunoaşte şi acceptă faptul că Adobe nu furnizează o licenţă de brevet pentru un Codec AAC în cadrul acestui Acord nici Sublicenţiatului, nici sublicenţiatorilor acestuia.</p>
<p>(d) CODUL SURSĂ POATE CONŢINE COD LICENŢIAT SUB LICENŢA AVC PATENT PORTFOLIO PENTRU UZUL PERSONAL, NECOMERCIAL AL UNUI CONSUMATOR PENTRU A (i) CODIFICA CONŢINUT VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („VIDEO AVC”) ŞI/SAU A (ii) DECODIFICA CONŢINUT VIDEO CARE A FOST CODIFICAT DE UN UTILIZATOR ÎN CADRUL UNEI ACTIVITĂŢI PERSONALE, NECOMERCIALE ŞI/SAU CARE A FOST OBŢINUT DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT PENTRU FURNIZAREA DE CONŢINUT VIDEO AVC. NU SE ACORDĂ ŞI NU SE SUGEREAZĂ ACORDAREA NICIUNEI LICENŢE PENTRU NICIUN ALT SCOP. INFORMAŢII SUPLIMENTARE POT FI OBŢINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C. Consultaţi http://www.mpegla.com</p>
<p>12. Actualizarea. Sublicenţiatul nu se va sustrage eforturilor depuse de Google sau de Adobe pentru a actualiza Software-ul Adobe din toate produsele Sublicenţiatului care includ Software Adobe aflate în acelaşi pachet cu Software-ul Google („Produse ale Sublicenţiatului”).</p>
<p>13. Notificările privind Atribuirea şi Proprietatea. Sublicenţiatul va menţiona Software-ul Adobe în specificaţiile disponibile publicului ale Produselor Sublicenţiatului şi va include elementele de marcă Software Adobe adecvate (excluzând în special sigla corporaţiei Adobe) de pe ambalajul Produselor Sublicenţiatului şi din materialele de marketing într-un mod consecvent cu brandingul pentru alte produse terţă parte conţinute în Produsul Sublicenţiatului.</p>
<p>14. Nicio garanţie. SOFTWARE-UL ADOBE ESTE PUS LA DISPOZIŢIA SUBLICENŢIATULUI ÎN SCOPUL UTILIZĂRII ŞI AL REPRODUCERII „CA ATARE”, IAR COMPANIA ADOBE NU OFERĂ NICIO GARANŢIE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SAU PERFORMANŢELE ACESTUIA. ADOBE ŞI FURNIZORII SĂI NU GARANTEAZĂ ŞI NU POT GARANTA PERFORMANŢA SAU REZULTATELE OBŢINUTE UTILIZÂND SOFTWARE-UL ADOBE. EXCEPTÂND TOATE GARANŢIILE, CONDIŢIILE, DECLARAŢIILE SAU TERMENII, CARE NU POT FI LIMITAŢI SAU EXCLUŞI CONFORM LEGILOR APLICABILE SUBLICENŢIATULUI ÎN JURISDICŢIA ÎN CARE SE AFLĂ ACESTA, ADOBE ŞI FURNIZORII SĂI NU OFERĂ NICIO GARANŢIE, NICIO CONDIŢIE, NICIO DECLARAŢIE ŞI NICIUN TERMEN (NICI EXPLICIT, NICI IMPLICIT, INDIFERENT DACĂ ESTE VORBA DE STATUT, DREPT COMUNITAR, OBICEI, UZANŢĂ SAU ALTĂ SITUAŢIE) ÎN NICIO PRIVINŢĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITĂRI, NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERŢELOR PĂRŢI, VANDABILITATEA, INTEGRABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE SAU ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP. SUBLICENŢIATUL ESTE DE ACORD CĂ SUBLICENŢIATUL NU ARE DREPTUL DE A OFERI NICIO GARANŢIE, FIE ACEASTA EXPLICITĂ, FIE IMPLICITĂ, ÎN NUMELE COMPANIEI ADOBE.</p>
<p>15. Limitarea răspunderii. INDIFERENT DE SITUAŢIE, ADOBE SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI FAŢĂ DE SUBLICENŢIAT PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE, REVENDICĂRI SAU COSTURI ŞI PENTRU NICIO DAUNĂ DERIVATĂ, INDIRECTĂ SAU INCIDENTALĂ, PENTRU NICIO PIERDERE DE PROFIT SAU DE ECONOMII ŞI PENTRU NICIO REVENDICARE PROVENITĂ DE LA O TERŢĂ PARTE, CHIAR DACĂ UN REPREZENTANT ADOBE A FOST INFORMAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA SURVENIRII PIERDERILOR, DAUNELOR, REVENDICĂRILOR SAU A COSTURILOR MENŢIONATE MAI SUS. LIMITĂRILE ŞI EXCLUDERILE DE MAI SUS SE APLICĂ ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA ÎN CARE SE AFLĂ SUBLICENŢIATUL. RESPONSABILITATEA CUMULATĂ A COMPANIEI ADOBE ŞI A FURNIZORILOR SĂI CONFORM ACESTUI ACORD SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTA VA FI LIMITATĂ LA SUMA DE O MIE DE DOLARI AMERICANI (1.000 USD). Niciuna dintre prevederile prezentului Acord nu limitează responsabilitatea companiei Adobe în caz de deces sau rănire care decurge din neglijenţa companiei Adobe sau din înşelătorie din culpă (fraudă). Adobe acţionează în numele furnizorilor săi în scopul declinării, excluderii şi/sau al limitării obligaţiilor, a garanţiilor şi a responsabilităţii conform prevederilor acestui Acord, dar nu şi în alte privinţe sau scopuri.</p>
<p>16. Termenii privind protejarea conţinutului</p>
<p>(a) Definiţii.</p>
<p>„Regulile privind conformitatea şi robusteţea” se referă la documentul care stipulează regulile de conformitate şi robusteţe pentru Software-ul Adobe, acestea aflându-se la http://www.adobe.com/mobile/licensees sau pe un site succesor al acestuia.</p>
<p>„Funcţiile de protejare a conţinutului” se referă la acele aspecte ale software-ului Adobe care sunt concepute pentru a asigura conformitatea cu Regulile privind Conformitatea şi Robusteţea şi pentru a preveni redarea, copierea, modificarea, redistribuirea sau alte activităţi care ţin de conţinutul digital distribuit pentru consum de utilizatorii Software-ului Adobe când aceste acţiuni nu sunt autorizate de deţinătorii acestui tip de conţinut digital sau de către distribuitorii lor licenţiaţi.</p>
<p>„Cod de protejare a conţinutului” înseamnă cod cu anumite versiuni ale Software-ului Adobe care permite anumite Funcţii de protejare a conţinutului.</p>
<p>„Cheie” înseamnă o valoare criptografică conţinută în Software-ul Adobe pentru a fi utilizată la decriptarea conţinutului digital.</p>
<p>(b) Restricţii privind licenţa. Dreptul sublicenţiatului de a beneficia de licenţe în ceea ce priveşte Software-ul Adobe este supus următoarelor restricţii şi obligaţii. Sublicenţiatul se va asigura de respectarea acestor restricţii şi obligaţii de către clienţii săi în aceeaşi măsură impusă Sublicenţiatului cu privire la Software-ul Adobe. Nerespectarea de către clienţii Sublicenţiatului a acestor restricţii şi obligaţii suplimentare va fi tratată ca o încălcare materială de către Sublicenţiat.</p>
<p>b.1. Sublicenţiatul şi clienţii pot distribui numai Software Adobe care se conformează Regulilor de Robusteţe şi Conformitate, acest lucru fiind confirmat de către Sublicenţiat în cadrul procesului de verificare descris mai sus în Termenii Adobe.</p>
<p>b.2. Sublicenţiatul (i) nu va eluda Funcţiile de protejare a conţinutului ale Software-ului Adobe sau al oricărui Software Adobe înrudit care este utilizat pentru a cripta sau a decripta conţinut digital pentru consumul autorizat de către utilizatorii software-ului Adobe şi (ii) nu va dezvolta sau distribui produse concepute pentru a eluda Funcţiile de protejare a conţinutului ale Software-ului Adobe şi nici ale altui Software Adobe care este utilizat pentru a cripta sau a decripta conţinut digital în scopul consumului autorizat de către utilizatorii Software-ului Adobe.</p>
<p>(c) Cheile sunt concepute, conform prezentei, în calitate de Informaţii confidenţiale ale Adobe, iar Sublicenţiatul va adera la Procedura de gestionare a codului sursă Adobe (aceasta va fi furnizată de Adobe la cerere) în privinţa cheilor.</p>
<p>(d) Ordin de interzicere. Sublicenţiatul este de acord că o încălcare a acestui Acord poate compromite funcţiile de Protejare a conţinutului ale Software-ului Adobe şi poate cauza prejudicii unice şi de durată intereselor companiei Adobe şi ale deţinătorilor de conţinut digital care depind de respectivele Funcţii de protejare a conţinutului, iar plata despăgubirilor financiare poate fi neadecvată pentru compensarea integrală a acestui tip de prejudicii. Prin urmare, Sublicenţiatul este de acord că Adobe poate fi îndreptăţită să solicite ordine de interzicere pentru a preveni sau a limita prejudiciile cauzate de o astfel de încălcare, în plus faţă de despăgubirile financiare.</p>
<p>17. Beneficiarii terţă parte vizaţi. Adobe Systems Incorporated şi Adobe Software Ireland Limited sunt beneficiarii terţă parte vizaţi ai acordului companiei Google cu Sublicenţiatul în legătură cu Software-ul Adobe, inclusiv, dar fără a se limita la, Termenii Adobe. Sublicenţiatul este de acord, în ciuda eventualelor prevederi contrarii din acordul său cu Google, că Google poate face cunoscută identitatea Sublicenţiatului companiei Adobe şi poate certifica în scris faptul că Sublicenţiatul a încheiat un acord de licenţă cu Google care include Termenii Adobe. Sublicenţiatul trebuie să aibă un acord cu fiecare dintre sublicenţiaţii săi şi în cazul în care acestor sublicenţiaţi le este permisă redistribuirea Software-ului Adobe, respectivul acord va include Termenii Adobe.</p>
</body>
</html>