blob: b8e28388a93fdb461e3580a7c227486712bcbb42 [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="LTR">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>Pogoji storitve Google Chrome</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
</style>
<script type="text/javascript">
function carry_tracking(obj) {
var s = '(\\?.*)';
var regex = new RegExp(s);
var results = regex.exec(window.location.href);
if (results != null) {
obj.href = obj.href + results[1];
} else {
s2 = 'intl/([^/]*)';
regex2 = new RegExp(s2);
results2 = regex2.exec(window.location.href);
if (results2 != null) {
obj.href = obj.href + '?hl=' + results2[1];
}
}
}
</script></head>
<body>
<h2>Pogoji storitve Google Chrome</h2>
<p>Ti pogoji storitve veljajo za različico brskalnika Google Chrome z izvedljivo kodo. Izvorna koda za Google Chrome je na voljo brezplačno v okviru licenčne pogodbe o odprtokodni programski opremi na strani http://code.google.com/chromium/terms.html.</p>
<p><strong>1. Razmerje z Googlom</strong></p>
<p>1.1 Googlove izdelke, programsko opremo, storitve in spletna mesta (za katere se v tem dokumentu uporablja skupno ime »storitve«, ki pa ne vključuje tistih Googlovih storitev, za katere velja ločena pisna pogodba) lahko uporabljate v skladu s pogoji pravne pogodbe med vami in Googlom. »Google« pomeni podjetje Google Inc., s sedežem na naslovu 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Ta dokument razlaga vsebino pogodbe in izpostavlja nekatere pogoje, ki jih vsebuje.</p>
<p>1.2 Če z Googlom nimate drugačnega pisnega dogovora, pogodba z Googlom vedno vključuje vsaj pogoje in določila, ki so navedeni v tem dokumentu. Ti se v nadaljevanju imenujejo »splošni pogoji«. Licenco o odprtokodni programski opremi za izvorno kodo brskalnika Google Chrome sestavljajo ločene pisne pogodbe. V omejenem obsegu, v katerem licence o odprtokodni programski opremi izrecno nadomeščajo te splošne pogoje, licence o odprti kodi urejajo vašo pogodbo z Googlom za uporabo brskalnika Google Chrome ali določenih njegovih vključenih komponent.</p>
<p>1.3 Vaša pogodba z Googlom bo poleg splošnih določil vključevala tudi pogoje, navedene v dodatnih pogojih storitve za Google Chrome, in določila morebitnega pravnega pouka, ki se nanaša na storitve. Ti so v nadaljevanju imenovani »dodatni pogoji«. Če za neko storitev veljajo dodatni pogoji, jih lahko preberete v sami storitvi ali prek njene uporabe.</p>
<p>1.4 Splošni in dodatni pogoji sestavljajo pravno zavezujočo pogodbo med vami in Googlom glede vaše uporabe storitev. Pomembno je, da jih pozorno preberete. S skupnim imenom se ta pravna pogodba v nadaljevanju imenuje »pogoji«.</p>
<p>1.5 Če pride do navzkrižja med vsebino dodatnih in splošnih pogojev, imajo prednost dodatni pogoji, ki veljajo za tisto storitev.</p>
<p><strong>2. Sprejem pogojev</strong></p>
<p>2.1 Če želite uporabljati storitve, se morate najprej strinjati s pogoji. Če pogojev ne sprejmete, storitev ne smete uporabljati. </p>
<p>2.2 Pogoje lahko sprejmete tako, da:</p>
<p>A) kliknete, da sprejmete pogoje oz. da se strinjate z njimi, če vam Google to možnost ponudi v uporabniškem vmesniku kakšne storitve; ali</p>
<p>(B) storitve dejansko uporabljate. V tem primeru se zavedate in strinjate, da Google od takrat naprej vašo uporabo storitev razume kot sprejem pogojev.</p>
<p><strong>3. Jezik pogojev</strong></p>
<p>3.1 Če Google ponuja prevod angleške različice pogojev, se strinjate, da vam je prevod na voljo le za lažje razumevanje, vaše razmerje z Googlom pa ureja angleška različica pogojev.</p>
<p>3.2 Če pride do navzkrižja med vsebino angleške različice pogojev in vsebino prevoda, ima prednost angleška različica.</p>
<p><strong>4. Zagotavljanje Googlovih storitev</strong></p>
<p>4.1 Google ima po vsem svetu hčerinske družbe in podružnice. Včasih vam ta podjetja ponujajo storitve v imenu Googla. Potrjujete in strinjate se, da imajo hčerinske družbe in podružnice pravico, da vam ponujajo storitve.</p>
<p>4.2 Google se neprestano razvija, zato da lahko uporabnikom ponudi najboljše storitve. Potrjujete in strinjate se, da se lahko oblika in narava Googlovih storitev včasih spremenita brez prejšnjega obvestila.</p>
<p>4.3 Potrjujete in strinjate se, da lahko Google zaradi stalnega razvoja po lastni presoji preneha (za vedno ali začasno) ponujati storitve (ali določene funkcije teh storitev) vam ali vsem uporabnikom, in sicer brez prejšnjega obvestila. Storitve lahko kadar koli prenehate uporabljati. Ko prenehate uporabljati storitve, vam ni treba o tem posebej obveščati Googla.</p>
<p>4.4 Potrjujete in strinjate se, da če vam Google onemogoči dostop do vašega računa, lahko prepreči dostop do storitev, podrobnosti vašega računa ali katerih koli datotek oz. druge vsebine, ki je shranjena na vašem računu.</p>
<p><strong>5. Uporaba storitev</strong></p>
<p>5.1 Strinjate se, da boste storitve uporabljali le za namene, ki so dovoljeni v (a) pogojih in (b) s katerim koli zakonom, predpisom ali splošno sprejetimi praksami ali smernicami v ustreznih zakonodajah (vključno z zakoni o izvozu podatkov in programske opreme v Združene države Amerike ali druge ustrezne države in iz njih).</p>
<p>5.2 Strinjate se, da se ne boste ukvarjali z nobeno dejavnostjo, ki ovira ali prekinja storitve (ali delovanje strežnikov in omrežij, ki so povezani s storitvami).</p>
<p>5.3 Strinjate se, da za noben namen ne boste ponovno ustvarjali, podvajali, kopirali, prodajali ali preprodajali storitev oziroma z njimi trgovali. To lahko storite le, če vam Google to izrecno dovoli z ločeno pogodbo.</p>
<p>5.4 Strinjate se, da ste edini odgovorni za kakršno koli kršitev svojih dolžnosti (pri tem Google nima odgovornosti do vas ali tretje osebe), ki so zapisane v pogojih, in za posledice (vključno z izgubo ali škodo, ki jo utrpi Google) take kršitve.</p>
<p><strong>6. Zasebnost in vaši osebni podatki</strong></p>
<p>6.1 Za informacije o Googlovih postopkih varovanja podatkov preberite Googlov pravilnik o zasebnosti na strani http://www.google.com/privacy.html in http://www.google.com/chrome/intl/sl/privacy.html. Pravilnik opisuje, kako Google obravnava vaše osebne podatke in varuje vašo zasebnost, ko uporabljate storitve.</p>
<p>6.2 Strinjate se, da bodo vaši podatki uporabljeni v skladu z Googlovim pravilnikom o zasebnosti.</p>
<p><strong>7. Vsebina storitev</strong></p>
<p>7.1 Zavedate se, da za vse informacije (na primer podatkovne datoteke, pisano besedilo, računalniško programsko opremo, glasbo, avdio datoteke ali druge zvoke, fotografije, videoposnetke in druge slike), do katerih dostopate med uporabo storitev, odgovarja izključno oseba, ki je avtor takšne vsebine. Take informacije so v nadaljevanju imenovane »vsebina«.</p>
<p>7.2 Zavedati se morate, da je vsebina, ki vam je predstavljena kot del storitev, vključno (vendar ne samo) z oglasi in sponzorirano vsebino v storitvah, zaščitena s pravicami intelektualne lastnine, ki so last pokroviteljev ali oglaševalcev, ki tako vsebino posredujejo Googlu (oz. to storijo osebe ali podjetja v njihovem imenu). Vsebine ne smete (niti delno niti v celoti) spreminjati, izposojati, oddajati, posojati, prodati ali distribuirati in ne smete ustvarjati izpeljank na njeni osnovi. To lahko storite le, če vam z ločeno pogodbo to izrecno dovolijo Google ali lastniki vsebine.</p>
<p>7.3 Google si pridržuje pravico do ogleda pred objavo, recenzije, dodelitve oznake, filtriranja, spremembe, zavrnitve ali odstranitve posameznih ali vseh vsebin iz storitev, vendar se k temu ne obvezuje. Google lahko za nekatere storitve ponuja orodja za filtriranje eksplicitne erotične vsebine. Taka orodja vključujejo nastavitev SafeSearch (glejte http://www.google.si/help/customize.html#safe). Poleg tega imate na voljo tudi komercialne storitve in programsko opremo, s katerimi omejite dostop do gradiva, ki se vam zdi sporno.</p>
<p>7.4 Zavedate se, da ste z uporabo storitev lahko izpostavljeni vsebini, ki se vam morda zdi žaljiva, nedostojna ali sporna, in da v takem primeru uporabljate storitve na lastno odgovornost.</p>
<p>7.5 Strinjate se, da ste edini odgovorni (medtem ko Google nima odgovornosti do vas ali tretje osebe) za kakršno koli vsebino, ki jo ustvarite, prenesete ali prikažete z uporabo storitev, in za posledice svojih dejanj (vključno z izgubo ali škodo, ki jo lahko utrpi Google).</p>
<p><strong>8. Lastninske pravice</strong></p>
<p>8.1 Potrjujete in strinjate se, da so Google (ali njegovi dajalci licence) lastniki vseh zakonskih pravic, pravnih naslovov in zakonitih interesov v storitvah, vključno s pravicami intelektualne lastnine, ki obstajajo v storitvah (ne glede na to, ali so te pravice registrirane ali ne, in ne glede na kraj, kjer veljajo).</p>
<p>8.2 Pogoji vam ne dajejo pravice do uporabe kakršnega koli Googlovega trgovskega imena, blagovne znamke, storitvene znamke, logotipa, imena domene in drugih značilnih lastnosti blagovne znamke, razen če se o tem prej pisno dogovorite z Googlom.</p>
<p>8.3 Če vam je Google v posebni pisni pogodbi dodelil izrecne pravice do uporabe katere koli od teh značilnosti blagovne znamke, se strinjate, da boste značilnosti uporabljali v skladu s tisto pogodbo, z veljavnimi pogoji in s smernicami za uporabo značilnosti Googlovih blagovnih znamk, ter da boste upoštevali njihove občasne posodobitve. Smernice si lahko ogledate na strani http://www.google.si/permissions/guidelines.html (ali na drugem URL-ju, ki ga bo za ta namen dal na voljo Google).</p>
<p>9.4 Google priznava in se strinja, da mu vi ali vaši dajalci licenc v skladu s temi pogoji niste dodelili nobenih zakonskih pravic, pravnih naslovov ali zakonitih interesov za vsebino, ki jo posredujete, objavite, prenesete ali prikažete v storitvah oz. prek njih, poleg tega mu niste dodelili pravic intelektualne lastnine, ki obstajajo v storitvah (ne glede na to, ali so te pravice registrirane ali ne, in ne glede na kraj njihovega obstoja). Strinjate se, da ste odgovorni za varovanje in uveljavljanje teh pravic ter da Google ni odgovoren, da to stori v vašem imenu, razen če se o tem prej pisno dogovorite z Googlom.</p>
<p>8.5 Strinjate se, da ne boste odstranili, zakrili ali spremenili obvestil o lastninskih pravicah (vključno z avtorskimi pravicami in obvestili o blagovni znamki), ki so lahko prikazane v storitvah ali jih te lahko vsebujejo.</p>
<p>8.6 Strinjate se, da med uporabo storitev ne boste uporabljali nobene blagovne znamke, storitvene znamke, trgovskega imena ali logotipa katerega koli podjetja ali organizacije na kakršen koli način, ki bi morebiti ali namenoma povzročil zmedo o lastniku ali pooblaščenem uporabniku te znamke, trgovskega imena ali logotipa, razen če vas za to izrecno pisno pooblasti Google.</p>
<p><strong>9. Licenca, ki jo podeli Google</strong></p>
<p>9.1 Google vam podeli osebno, svetovno, brezplačno, neprenosljivo in neizključno licenco, s katero uporabljate programsko opremo, ki vam jo zagotovi Google kot del storitev, ki vam jih zagotavlja Google (v nadaljevanju »programska oprema«). S to licenco vam Google želi omogočiti uporabo in uživanje prednosti svojih storitev na način, kot je to dovoljeno v pogojih.</p>
<p>9.2 V skladu z razdelkom 1.2 ni dovoljeno kopiranje, spreminjanje, ustvarjanje izpeljank, povratni inženiring, povratno prevajanje ali uporaba drugih načinov za pridobitev izvorne kode programske opreme ali njenih delov, razen če vam to izrecno dovoljuje zakon ali vas je za to pisno pooblastil Google.</p>
<p>9.3 Skladno z razdelkom 1.2 brez Googlovega izrecnega pisnega dovoljenja ne smete prenesti svojih pravic za uporabo programske opreme (ali podeliti podlicence zanje), podeliti pravic zavarovanja za uporabo programske opreme ali drugače prenesti katerega koli dela svojih pravic za uporabo programske opreme.</p>
<p><strong>10. Vsebinska licenca, ki jo dodelite vi</strong></p>
<p>10.1 Vi ste lastnik avtorskih pravic in pravic, ki so že vaše, za vsebino, ki jo pošljete, objavite ali prikažete v storitvah oz. prek njih.</p>
<p><strong>11. Posodobitve programske opreme</strong></p>
<p>11.1 Programska oprema, ki jo uporabljate, lahko občasno iz Googla samodejno prenese in namesti posodobitve. Te posodobitve so oblikovane tako, da izboljšajo, razširijo in razvijajo storitve, prejmete pa jih lahko v obliki popravkov, razširjenih funkcij, novih programskih modulov in popolnoma novih različic. Strinjate se, da boste take posodobitve prejemali (in Googlu omogočali, da vam jih posreduje) kot del uporabe storitev.</p>
<p><strong>12. Prekinitev razmerja z Googlom</strong></p>
<p>12.1 Pogoji veljajo, dokler jih ne prekličete vi ali Google po postopku, ki je opisan spodaj.</p>
<p>12.2 Google lahko kadar koli prekine pravno pogodbo z vami, če:</p>
<p>(A) ste prekršili določila iz pogojev (ali ste delovali tako, da je jasno, da ne nameravate ali pa niste sposobni upoštevati določil pogojev); ali</p>
<p>(B) mora Google to storiti v skladu z zakonom (če na primer to, da vam zagotavlja storitve, postane ali je nezakonito); ali</p>
<p>(C) je partner, skupaj s katerim vam je Google ponujal storitve, prekinil svoje sodelovanje z Googlom ali vam prenehal ponujati storitve; ali</p>
<p>(D) je Google v postopku ukinitve zagotavljanja storitve za uporabnike v državi, katere prebivalec ste ali iz katere uporabljate storitve; ali</p>
<p>(E) zagotavljanje storitev vam, po mnenju podjetja Google, ni več tržno izvedljivo.</p>
<p>12.3 To poglavje ne vpliva na Googlove pravice glede zagotavljanja storitev iz 4. poglavja pogojev.</p>
<p>12.4 Ko pogoji ne bodo več veljavni, to ne bo vplivalo na zakonske pravice, dolžnosti in odgovornosti, od katerih ste vi in Google imeli korist, ki ste jih morali upoštevati (ali so nastale v času veljavnosti pogojev) ali ki imajo neomejeno veljavnost. Za take pravice, dolžnosti in odgovornosti bodo veljala določila odstavka 19.7.</p>
<p><strong>13. IZKLJUČITEV JAMSTVA</strong></p>
<p>13.1 POGOJI, VKLJUČNO S POGLAVJI 13 IN 14, NE IZKLJUČUJEJO ALI OMEJUJEJO GOOGLOVIH JAMSTEV ALI ODGOVORNOSTI ZA IZGUBE, KI JIH VELJAVNI ZAKON NE MORE ZAKONITO IZKLJUČITI ALI OMEJITI. DOLOČENE ZAKONODAJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE DOLOČENIH JAMSTEV ALI OKOLIŠČIN ALI OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE ODGOVORNOSTI ZA IZGUBO ALI ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI MALOMARNOSTI, KRŠITVE POGODBE ALI KRŠITVE VSEBOVANIH POGOJEV, ALI NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE. SKLADNO S TEM SE ZA VAS UPORABLJAJO LE TISTE OMEJITVE, KI SO PRAVNO VELJAVNE V VAŠI ZAKONODAJI, NAŠA ODGOVORNOST PA JE OMEJENA V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON.</p>
<p>13.2 IZRECNO RAZUMETE IN SOGLAŠATE, DA STORITVE UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST IN SO NA VOLJO »KAKRŠNE SO« IN »KADAR SO NA VOLJO«.</p>
<p>13.3 GOOGLE, NJEGOVE HČERINSKE DRUŽBE IN PODRUŽNICE TER DAJALCI LICENC VAM ŠE ZLASTI NE JAMČIJO, DA:</p>
<p>(A) BO UPORABA STORITEV USTREZALA VAŠIM ZAHTEVAM,</p>
<p>(B) BO UPORABA STORITEV POTEKALA NEMOTENO, HITRO, VARNO ALI BREZ NAPAK,</p>
<p>(C) BODO VSE INFORMACIJE, KI JIH DOBITE Z UPORABO STORITEV, PRAVILNE ALI ZANESLJIVE IN</p>
<p>(D) DA BODO ODPRAVLJENE VSE NAPAKE V DELOVANJU ALI FUNKCIONALNOSTI KATERE KOLI PROGRAMSKE OPREME, KI JO UPORABLJATE ZA DOLOČENO STORITEV.</p>
<p>13.4 KAKRŠNO KOLI GRADIVO, KI GA Z GOOGLOVIMI STORITVAMI PRENESETE ALI DRUGAČE PRIDOBITE, UPORABLJATE NA LASTNO PRESOJO IN ODGOVORNOST. IZKLJUČNO VI STE ODGOVORNI ZA VSO ŠKODO V SVOJEM RAČUNALNIŠKEM SISTEMU ALI DRUGI NAPRAVI ALI ZA IZGUBLJENE PODATKE, DO KATERIH PRIDE ZARADI PRENOSA TAKŠNEGA GRADIVA.</p>
<p>13.5 NOBENO OBVESTILO ALI INFORMACIJA, USTNA ALI PISNA, KI JO DOBITE OD GOOGLA ALI PREK STORITEV (ALI OD NJIH), NE PREDSTAVLJA NOBENEGA JAMSTVA, KI NI IZRECNO NAVEDENO V POGOJIH.</p>
<p>13.6 GOOGLE NADALJE IZRECNO ZAVRAČA VSA IZRECNA ALI VSEBOVANA JAMSTVA IN OKOLIŠČINE, VKLJUČNO Z VSEBOVANIMI JAMSTVI IN OKOLIŠČINAMI PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN JAMSTVOM GLEDE KRŠITEV, VENDAR NE OMEJENO NANJE.</p>
<p><strong>14. OMEJITEV ODGOVORNOSTI</strong></p>
<p>14.1 V SKLADU Z DOLOČILI ZGORNJEGA ODSTAVKA 13.1 IZRECNO RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA GOOGLE, NJEGOVE HČERINSKE DRUŽBE IN PODRUŽNICE TER DAJALCI LICENC DO VAS NIMAJO ODGOVORNOSTI ZA:</p>
<p>(A) NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO POSLEDIČNO ALI ZGLEDNO ŠKODO, KI JO UTRPITE, NE GLEDE NA NAČIN, KAKO SE JE ZGODILA, IN NA TEORIJO ODGOVORNOSTI. TO VKLJUČUJE (VENDAR NI OMEJENO NA) KAKRŠNO KOLI IZGUBO DOBIČKA (NEPOSREDNO ALI POSREDNO), KAKRŠNO KOLI IZGUBO DOBREGA IMENA ALI POSLOVNEGA UGLEDA ALI KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV, KI JO UTRPITE, STROŠEK DOBAVE NADOMESTNEGA BLAGA IN STORITEV ALI DRUGO NEOTIPLJIVO ŠKODO;</p>
<p>(B) KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI ŠKODO, KI JO MORDA UTRPITE, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) IZGUBO ALI ŠKODO, KI JE POSLEDICA:</p>
<p>(I) VAŠEGA ZANAŠANJA NA CELOVITOST, TOČNOST ALI OBSTOJ KAKRŠNEGA KOLI OGLAŠEVANJA ALI KOT POSLEDICO ODNOSA ALI TRANSAKCIJE MED VAMI IN KATERIM KOLI OGLAŠEVALCEM ALI POKROVITELJEM, KATEREGA OGLAŠEVANJE SE POJAVLJA V STORITVI;</p>
<p>(II) KAKRŠNIH KOLI SPREMEMB STORITEV, KI JIH NAREDI GOOGLE, ALI KAKRŠNEGA KOLI TRAJNEGA ALI ZAČASNEGA PRENEHANJA IZVAJANJA STORITEV (ALI DELOV STORITEV);</p>
<p>(III) IZBRISA, OKVARE, NEUSPELEGA POSKUSA SHRANJEVANJA KATERE KOLI VSEBINE IN DRUGIH KOMUNIKACIJSKIH PODATKOV, KI SE VZDRŽUJEJO ALI PRENAŠAJO Z VAŠO UPORABO STORITEV ALI PREK NJE;</p>
<p>(IV) DEJSTVA, DA GOOGLU NISTE POSREDOVALI PRAVILNIH PODATKOV O RAČUNU;</p>
<p>(V) DEJSTVA, DA GESLA ALI PODROBNOSTI RAČUNA NISTE ZAŠČITILI IN OHRANILI ZAUPNE;</p>
<p>14.2 OMEJITEV GOOGLOVE ODGOVORNOSTI DO VAS IZ ZGORNJEGA ODSTAVKA 14.1 VELJA NE GLEDE NA TO, DA JE BIL GOOGLE MORDA OBVEŠČEN OZ. BI SE SAM MORAL ZAVEDATI MOŽNOSTI TAKIH IZGUB.</p>
<p><strong>15. Avtorske pravice in pravilniki glede blagovnih znamk</strong></p>
<p>15.1 Google se odziva na obvestila o domnevnih kršitvah avtorskih pravic, ki so v skladu z veljavno mednarodno zakonodajo o intelektualni lastnini (vključno z ameriškim zakonom o avtorskih pravicah Digital Millennium Copyright Act), in zapre račune večkratnim kršiteljem. Podrobnosti o Googlovem pravilniku najdete na strani http://www.google.si/dmca.html.</p>
<p>15.2 Google ima vzpostavljen postopek za pritožbe glede kršitev blagovnih znamk v oglaševanju, ki ga prikazuje, podrobnosti o tem pa lahko najdete na strani http://www.google.si/tm_complaint.html.</p>
<p><strong>16. Oglaševanje</strong></p>
<p>16.1 Nekatere storitve se financirajo s prihodki iz oglaševanja, zato lahko prikazujejo oglase in oglaševalske akcije. Oglasi so lahko prikazani glede na vsebino podatkov, shranjenih v storitvah, poizvedbe v storitvah ali druge informacije.</p>
<p>16.2 Način, oblika in obseg Googlovega oglaševanja v storitvah se lahko spremenijo brez obvestila.</p>
<p>16.3 Ker vam Google omogoča dostop do storitev in njihovo uporabo, se strinjate, da lahko Google objavi take oglase v storitvah.</p>
<p><strong>17. Druga vsebina</strong></p>
<p>17.1 Storitve lahko vključujejo povezave do drugih spletnih mest, vsebine ali virov. Googlu ni treba imeti nadzora nad nobenim spletnim mestom ali virom, ki jih ponujajo podjetja ali osebe, ki niso del podjetja Google.</p>
<p>17.2 Potrjujete in strinjate se, da Google ni odgovoren za dostopnost takih zunanjih spletnih mest ali virov in ne spodbuja nobenega oglaševanja, izdelkov ali drugega gradiva, ki jih vsebujejo taka spletna mesta ali viri ali so dostopni v njih.</p>
<p>17.3 Potrjujete in strinjate se, da Google ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo utrpite kot posledico dostopnosti takih zunanjih spletnih mest ali virov oz. je posledica kakršnega koli zaupanja v celovitost, točnost ali obstoj kakršnih koli oglasov, izdelkov ali drugega gradiva, ki je na voljo na takih spletnih mestih ali virih.</p>
<p><strong>18. Spremembe pogojev</strong></p>
<p>18.1 Google lahko občasno spremeni splošne in dodatne pogoje. Ko to stori, objavi novo kopijo splošnih pogojev na strani http://www.google.si/accounts/TOS?hl=sl, novi dodatni pogoji pa so na voljo v vsaki posamezni storitvi (ali prek nje), kjer so bili spremenjeni.</p>
<p>18.2 Razumete in strinjate se, da Google vašo uporabo storitev po datumu spremembe splošnih in dodatnih pogojev razume kot sprejem posodobljenih splošnih in dodatnih pogojev.</p>
<p><strong>19. Splošni pravni pogoji</strong></p>
<p>19.1 Pri uporabi storitve lahko včasih (zaradi uporabe storitve ali v povezavi z njeno uporabo) uporabite storitev, prenesete programsko opremo ali kupite blago, ki ga dobavlja druga oseba ali podjetje. Za uporabo drugih storitev, programske opreme ali blaga morda veljajo drugačni pogoji, ki jih določi drugo podjetje ali oseba. V tem primeru pogoji iz pričujoče pogodbe ne vplivajo na vaše pravno razmerje z drugimi podjetji ali posamezniki.</p>
<p>19.2 Pogoji tvorijo celotno pravno pogodbo med vami in Googlom ter urejajo vašo uporabo storitev (z izjemo tistih, za katere imate z Googlom ločene pogodbe) ter popolnoma nadomeščajo kakršne koli prejšnje pogodbe med vami in Googlom glede storitev.</p>
<p>19.3 Strinjate se, da vam Google lahko posreduje obvestila, vključno z obvestili o spremembah pogojev, po e-pošti, navadni pošti ali z objavo v storitvah.</p>
<p>19.4 Če Google ne izvaja ali uveljavlja kakršnih koli zakonskih pravic ali pravnih sredstev, ki so našteti v pogojih (ali pravic in sredstev, do katerih je Google upravičen po katerem koli veljavnem zakonu), se strinjate, da se tega ne razume kot Googlovo formalno odpoved pravicam in da so te pravice ali pravna sredstva Googlu še vedno na voljo.</p>
<p>19.5 Če katero koli sodišče, ki je pristojno za odločanje o tej zadevi, razsodi, da je katero koli določilo teh pogojev neveljavno, se to določilo odstrani iz pogojev, kar pa ne vpliva na preostanek pogojev. Ostala določila pogojev ostanejo veljavna in uveljavljiva.</p>
<p>19.6 Potrjujete in strinjate se, da bo vsak član skupine podjetij, katerih matično podjetje je Google, tretji upravičenec do pogojev in da so taka podjetja upravičena do neposrednega uveljavljanja in upoštevanja katerega koli določila pogojev, ki jim prinaša koristi (ali pravice ali prednost). Nobena druga oseba ali podjetje ne more postati tretji upravičenec do določil.</p>
<p>19.7 Pogoji in vaše razmerje z Googlom v skladu s pogoji urejajo zakoni države Kalifornije, pri čemer ne veljajo določila o kolizijskih pravilih. Vi in Google se strinjata, da sprejemata izključno pristojnost sodišč v okrožju Santa Clara v Kaliforniji, da razrešijo vse pravne zadeve v zvezi s pogoji. Ne glede na to se strinjate, da lahko Google še vedno uporabi pravna sredstva (ali enakovredno vrsto nujnega pravnega varstva) pod katero koli pristojnostjo.</p>
<p><strong>20. Dodatni pogoji za razširitve za Google Chrome</strong></p>
<p>20.1 Pogoji v tem razdelku veljajo, če ste v svoj izvod brskalnika Google Chrome namestili razširitve. Razširitve so majhni programi, ki jih razvijajo Google ali drugi ponudniki. Z njimi lahko spreminjate ali izboljšate funkcije brskalnika Google Chrome. Razširitve lahko imajo več pravic za dostop do brskalnika ali računalnika kot običajne spletne strani. Imajo tudi možnost branja in spreminjanja vaših zasebnih podatkov.</p>
<p>20.2 Google Chrome lahko prek oddaljenega strežnika (ki ga gosti Google ali drugi ponudniki) občasno preverja, ali obstajajo posodobitve za razširitve, kot so popravki napak ali izboljšave funkcij, vendar ne omejeno nanje. Strinjate se, da bodo te posodobitve samodejno zahtevane, prenesene in nameščene, ne da bi bili posebej obveščeni.</p>
<p>20.3 Google lahko občasno odkrije razširitev, ki krši Googlove pogoje za razvijalce ali druge pogodbe, zakonodajo, predpise ali pravilnike. Google Chrome občasno prenese seznam takšnih razširitev iz Googlovih strežnikov. Strinjate se, da lahko Google po svoji izključni presoji na daljavo onemogoči ali odstrani vse takšne razširitve. </p>
<p><strong>21. Dodatni pogoji za uporabo v podjetjih</strong></p>
<p>21.1 Če ste poslovni subjekt, potem posameznik, ki sprejema pogoje v imenu podjetja (»vi« v teh pogojih predstavlja podjetje), zastopa podjetje in hkrati potrjuje, da ima podjetje dovoljenje za poslovanje v državi ali državah ter da imajo drugi zaposleni, vodje, predstavniki in posredniki, povezani z vašim podjetjem, ki uporabljajo storitev, dovoljenje za uporabo brskalnika Google Chrome in upoštevajo pogoje.</p>
<p>21.2 Skladno s pogoji in z odobreno licenco v 9. razdelku vam Google odobri neizključno, neprenosljivo licenco za vnovično ustvarjanje, distribucijo, namestitev in uporabo brskalnika Google Chrome v računalnikih, ki jih uporabljajo vaši zaposleni, vodje, predstavniki in posredniki, povezani z vašim podjetjem, pod pogojem, da je njihova uporaba brskalnika Google Chrome v skladu s pogoji.</p>
<p>12. avgust, 2010</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2>Dodatni pogoji storitve za Google Chrome</h2>
<p><strong>MPEGLA</strong></p>
<p>TA IZDELEK SE LICENCIRA NA PODLAGI LICENCE ZA ZBIRKO PATENTOV AVC ZA OSEBNO NEKOMERCIALNO UPORABO POTROŠNIKOV PRI (i) KODIRANJU VIDEA SKLADNO S STANDARDOM AVC (»VIDEO AVC«) IN/ALI (ii) DEKODIRANJU VIDEA AVC, KI GA JE ZA OSEBNO NEKOMERCIALNO DEJAVNOST KODIRAL POTROŠNIK IN/ALI JE BIL DOBLJEN OD PONUDNIKA VIDEA, KI IMA LICENCO ZA PONUJANJE VIDEA AVC. NE PODELJUJE SE NOBENA LICENCA ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO UPORABO, NITI NI TAKA LICENCA VSEBOVANA. DODATNE INFORMACIJE SO NA VOLJO PRI PODJETJU MPEG LA, L.L.C. GLEJTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p><strong>Adobe</strong></p>
<p>Google Chrome lahko vsebuje eno ali več komponent podjetij Adobe Systems Incorporated in Adobe Software Ireland Limited (skupaj imenovani »Adobe«). Vašo uporabo programske opreme Adobe, ki jo dobavi Google (»programska oprema Adobe«), urejajo ti dodatni pogoji (»pogoji za Adobe«). Vi, entiteta, ki prejema programsko opremo Adobe, se v nadaljevanju imenujete »podlicencejemalec«.</p>
<p>1. Omejitve licence.</p>
<p>(a) Flash Player 10.x je namenjen uporabi zgolj kot vtičnik za brskalnik. Podlicencejemalec te programske opreme Adobe ne sme spreminjati ali distribuirati za uporabo kakor koli drugače kot vtičnik brskalnika za predvajanje vsebine na spletni strani. Na primer podlicencejemalec programske opreme Adobe ne bo spreminjal, da bi omogočil uporabo s programi, ki se izvajajo zunaj brskalnika (npr. samostojni programi, pripomočki, uporabniški vmesnik naprave).</p>
<p>(b) Podlicencejemalec ne bo nobenega od vmesnikov API predvajalnika Flash Player 10.x dal na voljo prek vmesnika brskalniškega vtičnika na način, ki bi omogočil uporabo take razširitve kot samostojnega programa za predvajanje vsebine na spletni strani.</p>
<p>(c) Programska oprema Chrome-Reader se ne sme uporabljati za upodabljanje kakršnih koli dokumentov PDF ali EPUB, ki uporabljajo kakršne koli protokole ali sisteme za upravljanje digitalnih pravic, razen Adobe DRM.</p>
<p>(d) Adobe DRM mora biti v programski opremi Chrome-Reader omogočen za vse dokumente PDF in EPUB, zaščitene s tehnologijo Adobe DRM.</p>
<p>(e) Razen kot to izrecno dovoljujejo tehnične specifikacije, ne sme programska oprema Chrome-Reader onemogočiti kakršnih koli možnosti, ki jih podjetje Adobe ponuja v programski opremi Adobe, vključno s podporo za obliki zapisa PDF in EPUB ter tehnologijo Adobe DRM, vendar ne omejeno nanje.</p>
<p>2. Elektronski prenos. Podlicencejemalec lahko dovoli prenos programske opreme Adobe s spletnega mesta, interneta ali intraneta oziroma s kakršno koli podobno tehnologijo (»elektronski prenos«), pod pogojem, da soglaša, da morajo za vsakršno podlicencejemalčevo distribucijo programske opreme Adobe, tudi na CD-ROM-ih, DVD-ROM-ih ali drugih nosilcih podatkov in z elektronskim prenosom, če je izrecno dovoljen, veljati razumni varnostni ukrepi za preprečevanje nepooblaščene uporabe. Podlicencejemalec soglaša, da bo za elektronske prenose, odobrene v tem razdelku, uporabil vse razumne omejitve, ki jih določi Adobe, vključno s tistimi, povezanimi z varnostjo in/ali omejitvijo podlicencejemalčevega izdelka končnim uporabnikom.</p>
<p>3. Licenčna pogodba za končnega uporabnika in pogoji distribucije.</p>
<p>(a) Podlicencejemalec zagotovi, da se programska oprema Adobe končnim uporabnikom distribuira z uveljavljivo licenco za končnega uporabnika v dobro podlicencejemalca in njegovih dobaviteljev, v kateri so vsaj ta najosnovnejša določila (»licenca za končnega uporabnika«): (i) prepoved distribuiranja in kopiranja, (ii) prepoved sprememb in izpeljanih del, (iii) prepoved obratnega zbiranja, prevajanja in inženirstva ter drugih oblik pretvorbe programske opreme Adobe v obliko, berljivo ljudem, (iv) določilo, ki navaja, da lastništvo podlicencejemalčevega izdelka (kot je opredeljen v razdelku 8) pripada podlicencejemalcu in njegovim licencedajalcem, (v) odpoved odgovornosti za posredno, posebno, naključno, kaznovalno in posledično škodo, ter (vi) druge odpovedi odgovornosti in omejitve, običajne v tej panogi, vključno z, če je ustrezno, odpovedjo vseh upoštevnih zakonskih jamstev do mere, ki jo dovoljuje zakonodaja.</p>
<p>(b) Podlicencejemalec zagotovi, da se programska oprema Adobe njegovim distributerjem distribuira na podlagi uveljavljive distribucijske licenčne pogodbe v dobro podlicencejemalca in njegovih dobaviteljev ter vsebuje določila, ki podjetje Adobe ščitijo enako kot pogoji za Adobe.</p>
<p>4. Odprta koda. Podlicencejemalec ne bo nobeni tretji osebi neposredno ali posredno podelili ali navidez podelil kakršnih koli pravic ali imunitete glede intelektualnih ali lastniških pravic podjetja Adobe, zaradi katerih bi za to intelektualno lastnino veljala odprtokodna licenca ali shema, katere zahteva za uporabo, spreminjanje in/ali distribucijo je ali bi lahko bila, da se programska oprema Adobe (i) razkrije ali distribuira v obliki izvorne kode, (ii) licencira za namene izdelave izpeljanih del ali (iii) brezplačno nadalje distribuira. Pojasnilo: prejšnja omejitev podlicencejemalcu ne preprečuje distribuiranja in podlicencejemalec bo programsko opremo Adobe brezplačno distribuiral skupaj s programsko opremo Google.</p>
<p>5. Dodatni pogoji. Adobe si za morebitne posodobitve, nadgradnje in nove različice programske opreme Adobe (skupaj imenovane »nadgradnje«) dobavljene podlicencejemalcu, pridržuje pravico zahtevati dodatne pogoje in določila, ki veljajo samo za nadgradnjo in njene prihodnje različice in to zgolj, če Adobe take omejitve določi za vse licencejemalce take nadgradnje. Če podlicencejemalec ne soglaša s takimi dodatnimi pogoji ali določili, nima za tako nadgradnjo nobenih licenčnih pravic, njegove licenčne pravice za programsko opremo Adobe pa samodejno prenehajo veljati 90. dan po datumu, ko so bili taki dodatni pogoji dani na voljo podlicencejemalcu.</p>
<p>6. Obvestila o lastniški pravicah. Podlicencejemalec ne sme izbrisati ali na noben način spremeniti obvestil o avtorskih pravicah, blagovnih znamk, logotipov ali podobnih obvestil ali drugih obvestil o lastniških pravicah podjetja Adobe (in njegovih morebitnih licencedajalcev) na programski opremi Adobe ali v njej oziroma v priloženem gradivu in mora enako zahtevati od svojih distributerjev.</p>
<p>7. Tehnične zahteve. Podlicencejemalec in njegovi distributerji lahko programsko opremo Adobe in/ali nadgradnjo distribuirajo samo v napravah, ki (i) izpolnjujejo tehnične zahteve, objavljene na spletnem mestu http://www.adobe.com/mobile/licensees (ali spletnem mestu, ki ga nadomesti), in (ii) jih je Adobe preveril, kot je določeno spodaj.</p>
<p>8. Preverjanje in posodobitev. Podlicencejemalec mora podjetju Adobe predložiti vsak svoj izdelek (in vsako njegovo različico), ki vsebuje programsko opremo Adobe in/ali nadgradnjo (»podlicencejemalčev izdelek«), ki ne izpolnjuje meril za oprostitev izdelka, ki jih sporoči Google, da ga Adobe preveri. Podlicencejemalec vsako tako predložitev plača z nakupom paketov za preverjanje po trenutno veljavnih pogojih podjetja Adobe, navedenih na mestu http://flashmobile.adobe.com/. Podlicencejemalčevega izdelka, ki ni prestal preverjanja, ni dovoljeno distribuirati. Preverjanje se izvede skladno s trenutno veljavnim postopkom podjetja Adobe, opisanem na mestu http://flashmobile.adobe.com/ (kategorija »Verification«).</p>
<p>9. Profili in storitev Device Central. Podlicencejemalec bo pozvan, da v okviru postopka preverjanja ali na kakšen drug način vnese določene podatke o profilu za podlicencejemalčev izdelek, in jih bo moral vnesti in s tem razkriti podjetju Adobe. Adobe lahko (i) take podatke o profilu uporabi kot je razumno potrebno za preverjanje podlicencejemalčevega izdelka (če je zanj potrebno preverjanje), in (ii) te podatke o profilu prikaže v razdelku »Adobe Device Intelligence system« na strani https://devices.adobe.com/partnerportal/, ki je na voljo v okviru avtorskih in razvojnih orodij in storitev podjetja Adobe, ki razvijalcem in končnim uporabnikom omogočajo vpogled v način prikaza vsebine ali programov v podlicencejemalčevem izdelku (npr., kako so videoposnetki videti v določenih telefonih).</p>
<p>10. Izvoz. Podlicencejemalec potrjujem, da zakonodaja in predpisi ZDA omejujejo izvoz in nadaljnji izvoz dobrin in tehničnih podatkov z izvorom v ZDA, kar lahko obsega tudi programsko opremo Adobe. Podlicencejemalec soglaša, da programske opreme Adobe ne bo izvozil ali nadalje izvozil brez ustreznih dovoljenj ZDA in morebitnih drugih držav.</p>
<p>11. Pogoji za prenos tehnologije.</p>
<p>(a) Razen na podlagi upoštevnih dovoljenj ali pogodb zanje od zadevnih pogodbenic ali z njimi, podlicencejemalci ne bodo uporabljali in ne smejo dovoliti uporabe programske opreme Adobe za kodiranje in dekodiranje zvočnih podatkov v obliki mp3 (.mp3) v kateri koli napravi, ki ni osebni računalnik (npr. mobilni telefon ali t. i. set top box za sprejem TV-signalov), prav tako pa kodirnikov ali dekodirnikov mp3 v programski opremi Adobe ne sme uporabljati ali do njih dostopati noben drug izdelek, razen programske opreme Adobe. Programska oprema Adobe se lahko uporablja za kodiranje ali dekodiranje podatkov v obliki MP3 v datotekh swf ali flv, ki vsebujejo video-, slikovne ali druge podatke. Podlicencejemalec potrjuje, da je za uporabo programske opreme Adobe v napravah, ki niso osebni računalniki, kot je opisano v prepovedih v tem razdelku, lahko potrebno plačilo licenčnin ali drugih zneskov tretjim osebam, ki so lahko imetnice pravic intelektualne lastnine, povezanih s tehnologijo MP3, in da ni ne Adobe ne podlicencejemalec plačal kakršnih koli tantiem ali drugih zneskov za tako rabo v imenu pravic intelektualne lastnine tretjih oseb. Če podlicencejemalec potrebuje kodirnik ali dekodirnik MP3 za take namene, je njegova dolžnost pridobiti ustrezno licenco za intelektualno lastnino, vključno z morebitnimi patentnimi pravicami.</p>
<p>(b) Podlicencejemalec ne bo uporabljal, kopiral, reproduciral in spreminjal (i) izvorne kode On2 (ki je v okviru te pogodbe na voljo kot del izvorne kode), da bi omogočil dekodiranje videoposnetkov v obliki zapisa Flash (.flv ali .f4v) s programsko opremo Adobe, in (ii) izvorne kode Sorenson Spark (ki je v okviru te pogodbe na voljo kot del izvorne kode) za omejen namen odpravljanja napak in izboljševanja učinkovitosti delovanja programske opreme Adobe. Vsi kodeki v programski opremi Adobe se lahko uporabljajo in distribuirajo kot sestavni del programske opreme Adobe in do njih ne sme dostopati noben drug program, vključno z drugimi Googlovimi programi.</p>
<p>(c) V izvorni kodi je lahko kodek AAC in/ali kodek HE-AAC (»kodek AAC«). Uporaba kodeka AAC je dovoljena pod pogojem, da podlicencejemalec od podjetja VIA Licensing pridobi ustrezno patentno licenco za zadevne patente za končne izdelke, v katerih ali s katerimi bo kodek AAC uporabljen. Podlicencejemalec potrjuje in soglaša, da Adobe s to pogodbo podlicencejemalcu ali njegovim podlicencejemalcem ne daje patentne licence za kodek AAC.</p>
<p>(d) IZVORNA KODA LAHKO VSEBUJE PROGRAMSKO KODO, LICENCIRANO NA PODLAGI LICENCE ZA ZBIRKO PATENTOV AVC ZA OSEBNO NEKOMERCIALNO UPORABO POTROŠNIKOV PRI (i) KODIRANJU VIDEA SKLADNO S STANDARDOM AVC (»VIDEO AVC«) IN/ALI (ii) DEKODIRANJU VIDEA AVC, KI GA JE ZA OSEBNO NEKOMERCIALNO DEJAVNOST KODIRAL POTROŠNIK IN/ALI JE BIL DOBLJEN OD PONUDNIKA VIDEA, KI IMA LICENCO ZA PONUJANJE VIDEA AVC. NE PODELJUJE SE NOBENA LICENCA ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO UPORABO, NITI NE BO TAKA LICENCA VSEBOVANA. DODATNE INFORMACIJE SO NA VOLJO PRI PODJETJU MPEG LA, L.L.C. Glejte http://www.mpegla.com</p>
<p>12. Posodobitev. Podlicencejemalec ne bo obšel Googlovih ali Adobovih prizadevanj posodobiti programsko opremo Adobe v vseh podlicencejemalčevih izdelkih, v katerih je programska oprema Adobe, ki je bila priložena s programsko opremo Google (»podlicencejemalčevi izdelki«).</p>
<p>13. Obvestila o avtorstvu in lastništvu. Podlicencejemalec bo programsko opremo Adobe navedel v javno dostopnih tehničnih podatkih podlicencejemalčevega izdelka in na njegovi embalaži in reklamnem gradivu vključil tudi ustrezne blagovne znamke programske opreme Adobe (konkretno logotip podjetja Adobe), in sicer na način, skladen z oznakami blagovnih znamk drugih izdelkov tretjih oseb na podlicencejemalčevem izdelku.</p>
<p>14. Brez jamstva. PROGRAMSKA OPREMA ADOBE JE PODLICENCEJEMALCU NA VOLJO ZA UPORABO IN REPRODUKCIJO »KAKRŠNA JE« IN ADOBE NE DAJE NIKAKRŠNEGA JAMSTVA ZA NJENO UPORABO ALI DELOVANJE. ADOBE IN NJEGOVI DOBAVITELJI NE JAMČIJO IN NE MOREJO JAMČITI ZA DELOVANJE PROGRAMSKE OPREME ADOBE ALI REZULTATE, DOBLJENE Z NJO. RAZEN MOREBITNIH JAMSTEV, POGOJEV, TRDITEV ALI DOLOČIL, KATERIH OBSEGA NI MOGOČE ALI DOVOLJENO IZKLJUČITI ALI OMEJITI Z ZAKONODAJO, VELJAVNO ZA PODLICENCEJEMALCA V NJEGOVI SODNI PRISTOJNOSTI, ADOBE IN NJEGOVI DOBAVITELJI NE DAJEJO NOBENIH JAMSTEV, OKOLIŠČIN, TRDITEV ALI POGOJEV (NAJSI BODO IZRECNA ALI VSEBOVANA, ZAKONSKA, OBČEPRAVNA, OBIČAJNA, UPORABLJANA ALI DRUGAČNA) GLEDE ČESAR KOLI, VKLJUČNO Z OMEJITVIJO JAMSTEV GLEDE KRŠITVE PRAVIC TRETJIH OSEB, PRIMERNOSTJO ZA PRODAJO IN VKLJUČITEV, ZADOVOLJIVO KAKOVOSTJO ALI USTREZNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. PODLICENCEJEMALEC SOGLAŠA, DA NE BO V IMENU PODJETJA ADOBE DAJAL NOBENIH JAMSTEV, NAJSI BODO IZRECNA ALI VSEBOVANA.</p>
<p>15. Omejitev odgovornosti. ADOBE IN NJEGOVI DOBAVITELJI NE BODO PODLICENCEJEMALCU V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO, ZAHTEVKE ALI STROŠKE ALI KAKRŠNO KOLI POSLEDIČNO, POSREDNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA ALI PRIHRANKOV, ČETUDI JE BIL ZASTOPNIK PODJETJA ADOBE OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKE IZGUBE, ŠKODE, ZAHTEVKOV ALI STROŠKOV ALI KAKRŠNIH KOLI ZAHTEVKOV TRETJIH OSEB. ZGORAJ NAVEDENE OMEJITVE IN IZKLJUČITVE VELJAJO DO MERE, KI JO DOVOLJUJE UPOŠTEVNA ZAKONODAJA V SODNI PRISTOJNOSTI PODLICENCEJEMALCA. SKUPNA ODGOVORNOST PODJETJA ADOBE IN NJEGOVIH DOBAVITELJEV V OKVIRU TE POGODBE ALI V POVEZAVI Z NJO JE OMEJENA NA TISOČ USD (1.000 USD). Noben del te pogodbe ne omejuje odgovornosti podjetja Adobe do podlicencejemalca v primeru smrti ali telesnih poškodb, ki so posledica malomarnosti ali kaznivega dejanja zavajanja (prevare) podjetja Adobe. Adobe v imenu svojih dobaviteljev ukrepa za namene odpovedi izključitve in/ali omejitve obveznosti, jamstev in odgovornosti, kot je določeno v tej pogodbi, ne pa na noben drug način ali za noben drug namen.</p>
<p>16. Pogoji za zaščito vsebine</p>
<p>(a) Definicije.</p>
<p>»Pravila za zanesljivost in skladnost« pomeni dokument, v katerem so opredeljena pravila za zanesljivost in skladnost programske opreme Adobe, na spletnem mestu http://www.adobe.com/mobile/licensees ali mestu, ki ga nadomesti.</p>
<p>»Funkcije za zaščito vsebine« pomeni tiste vidike programske opreme Adobe, namenjene zagotavljanju skladnosti s pravili za zanesljivost in skladnost ter preprečevanju predvajanja, kopiranja, spreminjanja, redistribucije in drugih dejanj, povezanih z digitalno vsebino, ki se distribuira za uporabo uporabnikov programske opreme Adobe, ko lastniki te digitalne vsebine ali njeni licencirani distributerji tega ne dovolijo.</p>
<p>»Koda za zaščito vsebine« pomeni programsko kodo v nekaterih posebej označenih različicah programske opreme Adobe, ki omogoča določene funkcije za zaščito vsebine.</p>
<p>»Ključ« pomeni kriptografsko vrednost v programski opremi Adobe, ki se uporablja za dešifriranje digitalne vsebine.</p>
<p>(b) Omejitve licence. Podlicencejemalčevo pravico uveljavljati licence za programsko opremo Adobe Software urejajo te dodatne omejitve in obveznosti. Podlicencejemalec bo zagotovil, da njegove stranke ravnajo skladno s temi omejitvami in obveznostmi v isti meri kot za podlicencejemalca velja za programsko opremo Adobe; če katera koli podlicencejemalčeva stranka ne ravna skladno s temi dodatnimi omejitvami in obveznostmi, se to obravnava kot podlicencejemalčeva resna kršitev.</p>
<p>b.1. Podlicencejemalec in stranke lahko distribuirajo samo programsko opremo Adobe, ki ustreza pravilom za zanesljivost in skladnost, ki jih podlicencejemalec v postopku preverjanja, opisanem zgoraj v pogojih za Adobe, potrdi kot take.</p>
<p>b.2. Podlicencejemalec ne bo (i) obšel funkcij za zaščito vsebine v programski opremi Adobe ali kakršni koli povezani programski opremi Adobe, ki se uporablja za šifriranje ali dešifriranje digitalne vsebine za dovoljeno uporabo uporabnikov programske opreme Adobe, ali (ii) razvil ali distribuiral izdelkov, katerih namen je obiti funkcije za zaščito vsebine v programski opremi Adobe ali kakršni koli povezani programski opremi Adobe, ki se uporablja za šifriranje ali dešifriranje digitalne vsebine za dovoljeno uporabo uporabnikov programske opreme Adobe.</p>
<p>(c) Ključi se s tem označujejo kot zaupne informacije podjetja Adobe, zato se bo podlicencejemalec glede ključev ravnal skladno s postopkom za ravnanje s kodo podjetja Adobe (na zahtevo na voljo pri podjetju Adobe).</p>
<p>(d) Pravno varstvo. Podlicencejemalec soglaša, da lahko kršitev te pogodbe negativno vpliva na funkcije za zaščito vsebine v programski opremi Adobe in povzroči enkratno in trajno škodo interesom podjetja Adobe in lastnikov digitalne vsebine, ki se zanašajo na te funkcije, ter da denarna odškodnina lahko ne zadostuje za celotno nadomestilo takšne škode. Podlicencejemalec zato soglaša, da ima lahko Adobe poleg denarne odškodnine tudi pravico do pravnega varstva, da prepreči ali omeji škodo, povzročeno s tako kršitvijo.</p>
<p>17. Tretja oseba upravičenka. Adobe Systems Incorporated in Adobe Software Ireland Limited sta tretji osebi upravičenki Googlove pogodbe s podlicencejemalcem glede programske opreme Adobe, vključno s pogoji za Adobe, vendar ne omejeno nanje. Podlicencejemalec soglaša, da lahko Google, ne glede na morebitna nasprotna določila v pogodbi z Googlom, razkrije podjetju Adobe identiteto podlicencejemalca in pisno potrdi, da je podlicencejemalec z Googlom sklenil licenčno pogodbo, ki vključuje pogoje za Adobe. Podlicencejemalec mora imeti z vsakim od svojih licencejemalcev sklenjeno pogodbo, če je tem licencejemalcem dovoljena nadaljnja distribucija programske opreme Adobe, pa taka pogodba vsebuje tudi pogoje za Adobe.</p>
</body>
</html>