blob: 220a0ce7d6022016aff616a1d50db33792c37f67 [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="LTR">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>Google Chrome услови коришћења услуге</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
</style>
<script type="text/javascript">
function carry_tracking(obj) {
var s = '(\\?.*)';
var regex = new RegExp(s);
var results = regex.exec(window.location.href);
if (results != null) {
obj.href = obj.href + results[1];
} else {
s2 = 'intl/([^/]*)';
regex2 = new RegExp(s2);
results2 = regex2.exec(window.location.href);
if (results2 != null) {
obj.href = obj.href + '?hl=' + results2[1];
}
}
}
</script></head>
<body>
<h2>Google Chrome услови коришћења услуге</h2>
<p>Ови услови коришћења услуге односе се на верзију извршног кода Google Chrome прегледача. Изворни кôд за Google Chrome доступан је бесплатно према уговору о лиценцирању софтвера са отвореним кодом на адреси http://code.google.com/chromium/terms.html.</p>
<p><strong>1. Однос између вас и Google-а</strong></p>
<p>1.1 Начин на који користите Google производе, софтвер, услуге и веб сајтове (који се у даљем тексту овог документа наводе под заједничким називом „Услуге“, а у које није укључена ниједна услуга коју вам Google пружа на основу посебног уговора у писменом облику) подлеже условима законског уговора између вас и Google-а. „Google“ означава Google Inc. са седиштем на адреси 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Овај документ објашњава како је уговор сачињен и одређује неке услове тог уговора.</p>
<p>1.2 Уколико писменим путем није другачије договорено са Google-ом, уговор између вас и Google-а увек ће садржати најмање оне услове и одредбе који су одређени овим документом. У даљем тексту документа они се називају „Општи услови“. Лиценце за софтвер са отвореним кодом за Google Chrome изворни кôд чине одвојене писмене уговоре. У одређеној мери у којој лиценце за софтвер са отвореним кодом изричито замењују ове Опште услове, лиценце за отворени кôд регулишу уговор између вас и Google-а о коришћењу Google Chrome прегледача или одређених компоненти укључених у Google Chrome.</p>
<p>1.3 Ваш уговор са Google-ом ће, поред Општих услова, садржати и услове наведене у Google Chrome додатним условима коришћења услуге у наставку и услове свих правних обавештења која се могу применити на Услуге. Сви ови услови се у даљем тексту документа називају „Додатни услови“. У случају да се на Услугу примењују Додатни услови, моћи ћете да их прочитате у оквиру саме Услуге или приликом њеног коришћења.</p>
<p>1.4. Општи услови, заједно са Додатним условима, чине правно обавезујући уговор између вас и Google-а у вези са коришћењем Услуга. Важно је да их веома пажљиво прочитате. Овај законски уговор се у даљем тексту назива „Услови“.</p>
<p>1.5. Уколико постоји било каква противречност између наведеног у Додатним условима и наведеног у Општим условима, Додатни услови ће у том случају имати предност у односу на ту Услугу.</p>
<p><strong>2. Прихватање Услова</strong></p>
<p>2.1 Да бисте могли да користите Услуге, прво морате да прихватите Услове. Не можете да користите Услуге уколико не прихватите Услове.</p>
<p>2.2 Услове можете да прихватите на следећи начин:</p>
<p>(А) кликом на дугме којим прихватате Услове или се слажете са њима, у случају да је Google обезбедио ову опцију у корисничком интерфејсу за било коју Услугу, или</p>
<p>(Б) самим коришћењем Услуга. У овом случају, сагласни сте и прихватате да ће од тог тренутка надаље Google тумачити коришћење Услуга као прихватање Услова.</p>
<p><strong>3. Језик Услова</strong></p>
<p>3.1 Када вам Google обезбеди превод Услова са енглеског језика, слажете се да је превод обезбеђен само ради лакшег коришћења и да ће однос између вас и Google-а бити регулисан Условима на енглеском језику.</p>
<p>3.2. Уколико постоји било каква противречност између наведеног у Условима на енглеском језику и наведеног у преводу, тада ће верзија на енглеском језику имати предност.</p>
<p><strong>4. Пружање Услуга од стране Google-а</strong></p>
<p>4.1 Google има подружнице и повезана правна лица широм света („Подружнице и Филијале“). Понекад ове компаније пружају Услуге у име самог Google-а. Сагласни сте и прихватате да ће Подружнице и Филијале бити овлашћене да вам пружају Услуге.</p>
<p>4.2 Google се непрестано усавршава како би корисницима обезбедио најбоље могуће искуство. Сагласни сте и прихватате да облик и природа Услуга које Google пружа могу повремено да се мењају без претходног обавештења.</p>
<p>4.3 Као део непрестаног усавршавања, сагласни сте и прихватате да Google може по сопственом нахођењу и без претходног обавештења да престане (трајно или привремено) да пружа Услуге (или било које функције у оквиру тих Услуга) вама или корисницима. У сваком тренутку можете да прекинете коришћење Услуга. Није потребно да посебно обавестите Google када престанете да користите Услуге.</p>
<p>4.4 Сагласни сте и прихватате да, уколико вам Google онемогући приступ налогу, нећете моћи да приступате Услугама, детаљима налога и свим датотекама или другом садржају који се налази на налогу.</p>
<p><strong>5. Начин на који користите Услуге</strong></p>
<p>5.1 Прихватате да ћете користити Услуге једино у сврхе које су дозвољене (а) Условима и (б) било којим важећим законом, прописом или општеприхваћеном праксом или смерницама у релевантним надлежностима (укључујући и све законе о извозу података или софтвера у Сједињене Државе или друге релевантне земље, и из њих).</p>
<p>5.2 Прихватате да се нећете ангажовати ни у једној активности која омета или прекида Услуге (или сервере и мреже повезане са Услугама).</p>
<p>5.3 Уколико немате изричиту дозволу да то урадите на основу посебног уговора са Google-ом, прихватате да нећете умножавати, дуплирати, копирати, продавати, размењивати нити препродавати Услуге ни у које сврхе.</p>
<p>5.4 Прихватате да сте једино ви одговорни (и да Google нема никакву одговорност према вама или било којим трећим лицима) за било какво кршење обавеза одређених Условима и за последице сваког таквог кршења (укључујући и сваки губитак или штету коју Google може да претрпи).</p>
<p><strong>6. Приватност и лични подаци</strong></p>
<p>6.1 Више информација о Google-овим праксама заштите података прочитајте у Google-овој политици приватности на адреси http://www.google.com/privacy.html и http://www.google.com/chrome/intl/sr/privacy.html. Ова политика објашњава како Google поступа са личним подацима и штити приватност када користите Услуге.</p>
<p>6.2 Прихватате да податке можемо да користимо у складу са Google-овом политиком приватности.</p>
<p><strong>7. Садржај Услуга</strong></p>
<p>7.1 Сагласни сте да су за све информације (као што су датотеке података, писмени текст, рачунарски софтвер, музика, аудио датотеке или други звучни снимци, фотографије, видео снимци или друге слике) којима можете да приступите као делу Услуга или у току њиховог коришћења, одговорна само она лица која су поставила такве садржаје. Све овакве информације се у даљем тексту документа називају „Садржај“.</p>
<p>7.2 Требало би да имате у виду да Садржај који вам је представљен као део Услуга, укључујући, без ограничења, огласе у Услугама и спонзорисани Садржај у склопу Услуга, може да буде заштићен правима интелектуалне својине у власништву спонзора или оглашавача који обезбеђују тај Садржај Google-у (или у власништву других лица или компанија које делују у њихово име). Не смете да мењате, изнајмљујете, дајете у закуп, позајмљујете, продајете, дистрибуирате нити правите изведена дела на основу овог Садржаја (у целини или делом), осим уколико су вам Google или власници тог Садржаја то посебно одобрили посебним уговором.</p>
<p>7.3 Google задржава право (али неће имати обавезу) да унапред приказује, прегледа, обележава, филтрира, мења, одбија или уклања цео Садржај или неки његов део из било које Услуге. За неке Услуге Google може да обезбеди алатке за филтрирање експлицитно сексуалног садржаја. Ове алатке садрже подешавања за SafeSearch (погледајте http://www.google.com/help/customize.html#safe?hl=sr). Поред тога, постоје и комерцијално доступне услуге и софтвер који ограничавају приступ материјалу који сматрате неприхватљивим.</p>
<p>7.4 Сагласни сте да коришћењем Услуга можете да будете изложени Садржају који ћете можда сматрати увредљивим, непристојним или непожељним и да, у том погледу, користите Услуге на сопствену одговорност.</p>
<p>7.5 Прихватате да сте једино ви одговорни (и да Google нема никакву одговорност према вама нити било којим трећим лицима) за било који Садржај који правите, преносите или приказујете у току коришћења Услуга, као и за последице својих поступака (укључујући и сваки губитак или штету које Google може да претрпи).</p>
<p><strong>8. Власничка права</strong></p>
<p>8.1 Сагласни сте и прихватате да Google (или Google-ови издаваоци лиценци) имају сва законска права, права власништва и удео у Услугама, укључујући сва права интелектуалне својине у оквиру Услуга (било да су та права регистрована или не, и свуда у свету где та права могу да постоје).</p>
<p>8.2 Уколико се нисте писменим путем другачије договорили са Google-ом, ништа у условима вам не даје право да користите било које Google-ово заштићено име, жиг, заштићени знак услуге, логотип, име домена или друга карактеристична обележја бренда.</p>
<p>8.3 Уколико вам је у посебном писменом уговору са Google-ом дато изричито право да користите нека од ових обележја бренда, тада се слажете да ће ваше коришћење ових обележја бити у складу са тим уговором, свим важећим одредбама Услова и са Google-овим смерницама за коришћење функција брендова према повременим ажурирањима. Ове смернице можете да прегледате на мрежи на адреси http://www.google.rs/permissions/guidelines.html (или некој другој URL адреси коју Google може повремено да обезбеди у ову сврху).</p>
<p>8.4 Google је сагласан и прихвата да на основу ових услова нема права, право власништва нити удео у Садржају који ви (или ваши издаваоци лиценци) шаљете, постављате, преносите или приказујете у оквиру Услуга или преко њих, укључујући сва права интелектуалне својине у оквиру тог Садржаја (било да су та права регистрована или не, и свуда у свету где та права могу да постоје). Прихватате да сте одговорни за заштиту и примену тих права и да Google нема обавезу да то ради у ваше име, осим уколико се нисте писменим путем другачије договорили са Google-ом.</p>
<p>8.5 Прихватате да нећете уклањати, прикривати нити мењати ниједно обавештење о власничким правима (укључујући и обавештења о ауторским правима и жигу) које може да буде додато Услугама или се већ налази у оквиру њих.</p>
<p>8.6 Прихватате да у току коришћења Услуга нећете користити ниједан жиг, заштићени знак услуге, заштићено име и логотип било које компаније или организације на начин који може имати или има за циљ да проузрокује неспоразум у вези са власником или овлашћеним корисником таквих знакова, имена или логотипа, осим уколико вас Google није писменим путем изричито овластио да то учините.</p>
<p><strong>9. Лиценца од Google-а</strong></p>
<p>9.1 Google вам даје личну, светску, бесплатну, непреносиву и неекслузивну лиценцу за коришћење софтвера који вам Google обезбеђује као део Услуга које пружа (у наставку „Софтвер“). Једина сврха ове лиценце јесте да вам омогући да користите предности Услуга које Google обезбеђује и да уживате у њима на начин дозвољен Условима.</p>
<p>9.2. У складу са одељком 1.2, не смете да копирате, мењате, правите изведена дела, вршите реверзни инжењеринг и декомпилацију или на други начин покушавате да издвојите изворни кôд Софтвера или његовог дела (и не смете дозволити ником другом да то ради), осим уколико то није изричито дозвољено или прописано законом, или уколико вас Google није писменим путем посебно овластио да то учините.</p>
<p>9.3 У складу са одељком 1.2, уколико вам Google није дао посебну писмену дозволу да то учините, не смете да преносите права коришћења Софтвера или дајете подлиценцу за њих, уступате вредносни удео у правима коришћења Софтвера или да на други начин преносите било који део права коришћења Софтвера.</p>
<p><strong>10. Лиценца за ваш садржај</strong></p>
<p>10.1 Задржавате ауторска и друга права која већ имате за Садржај који шаљете, постављате или приказујете у оквиру Услуга или преко њих.</p>
<p><strong>11. Ажурирања софтвера</strong></p>
<p>11.1 Софтвер који користите повремено може аутоматски да преузме ажурирања од Google-а и да их инсталира. Ова ажурирања су пројектована да усаврше, побољшају и додатно развију Услуге и могу да буду у облику поправки грешака, побољшаних функција, нових модула софтвера, као и потпуно нових верзија. Прихватате да примате ова ажурирања (и дозвољавате Google-у да вам их испоручује) као део коришћења Услуга.</p>
<p><strong>12. Прекид односа са Google-ом</strong></p>
<p>12.1 Услови ће наставити да се примењују све док их ви или Google не окончате на доленаведени начин.</p>
<p>12.2 Google може у сваком тренутку да оконча законски уговор са вама у следећим случајевима:</p>
<p>(А) уколико сте прекршили било коју одредбу Услова (или сте поступали на начин који јасно показује да не намеравате или нисте у стању да се придржавате одредби Услова); или</p>
<p>(Б) уколико је Google законом обавезан да то учини (на пример, када је обезбеђивање Услуга противзаконито или то у међувремену постане); или</p>
<p>(В) уколико је партнер са којим вам је Google понудио Услуге раскинуо односе са Google-ом или престао да нуди Услуге; или</p>
<p>(Г) уколико Google престаје да пружа Услуге корисницима у земљи у којој живите или у којој користите услугу; или</p>
<p>(Д) уколико Услуге које Google пружа, по Google-овом мишљењу, престану да буду комерцијално исплативе.</p>
<p>12.3 Ништа наведено у овом одељку неће утицати на Google-ова права у вези са пружањем Услуга из 4. одељка ових Услова.</p>
<p>12.4 Када ови Услови престану да важе, тај прекид неће утицати ни на каква законска права, обавезе и одговорности од којих сте ви и Google имали користи, којима сте били обавезани (или које су приспеле у периоду током кога су Услови били на снази) или која изричито треба трајно да се наставе, а одредбе става 19.7 ће наставити да се на неодређено време примењују на оваква права, обавезе и одговорности.</p>
<p><strong>13. ИЗУЗИМАЊЕ ГАРАНЦИЈА</strong></p>
<p>13.1 НИШТА ШТО ЈЕ НАВЕДЕНО У ОВИМ УСЛОВИМА, УКЉУЧУЈУЋИ 13. И 14. ОДЕЉАК, НЕЋЕ ИСКЉУЧИТИ НИТИ ОГРАНИЧИТИ GOOGLE-ОВУ ГАРАНЦИЈУ ИЛИ ОДГОВОРНОСТ ЗА ГУБИТКЕ КОЈИ НЕ МОГУ ЗАКОНСКИ ДА СЕ ИСКЉУЧЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕ ВАЖЕЋИМ ЗАКОНОМ. У НЕКИМ НАДЛЕЖНОСТИМА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ИЗУЗИМАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ГАРАНЦИЈА ИЛИ УСЛОВА, НИТИ ОГРАНИЧЕЊЕ ИЛИ ИЗУЗИМАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ГУБИТАК ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД НЕМАРА, КРШЕЊА УГОВОРА ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАНИХ УСЛОВА, ИЛИ ЗА СЛУЧАЈНЕ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНЕ ШТЕТЕ. У СКЛАДУ СА ТИМ, ПРИМЕНИЋЕ СЕ САМО ОГРАНИЧЕЊА КОЈА СУ У СКЛАДУ СА НАДЛЕЖНИМ ЗАКОНОМ, А НАША ОДГОВОРНОСТ БИЋЕ ОГРАНИЧЕНА У НАЈВЕЋОЈ МОГУЋОЈ МЕРИ ДОЗВОЉЕНОЈ ЗАКОНОМ.</p>
<p>13.2 ИЗРИЧИТО СТЕ САГЛАСНИ И ПРИХВАТАТЕ ДА КОРИСТИТЕ УСЛУГЕ НА СОПСТВЕНУ ОДГОВОРНОСТ И ДА СЕ GOOGLE УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ „ТАКВЕ КАКВЕ ЈЕСУ“ И „КАДА СУ ДОСТУПНЕ“.</p>
<p>13.3 GOOGLE, ЊЕГОВЕ ПОДРУЖНИЦЕ И ФИЛИЈАЛЕ, И ИЗДАВАЧИ ЛИЦЕНЦИ ПОСЕБНО НЕ ИЗЈАВЉУЈУ НИТИ ВАМ ГАРАНТУЈУ СЛЕДЕЋЕ:</p>
<p>(А) ДА ЋЕ КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА ИСПУНИТИ ВАШЕ ЗАХТЕВЕ,</p>
<p>(Б) ДА ЋЕ КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА БИТИ НЕПРЕКИДНО, ПРАВОВРЕМЕНО, БЕЗБЕДНО И БЕЗ ГРЕШАКА,</p>
<p>(В) ДА ЋЕ БИЛО КОЈА ИНФОРМАЦИЈА ДО КОЈЕ СТЕ ДОШЛИ КОРИСТЕЋИ УСЛУГЕ БИТИ ТАЧНА ИЛИ ПОУЗДАНА И</p>
<p>(Г) ДА ЋЕ ГРЕШКЕ У РАДУ И ФУНКЦИОНАЛНОСТИ БИЛО КОГ СОФТВЕРА КОЈИ ВАМ ЈЕ ДАТ КАО ДЕО УСЛУГА БИТИ ИСПРАВЉЕНЕ.</p>
<p>13.4 САВ МАТЕРИЈАЛ КОЈИ СТЕ ПРЕУЗЕЛИ ИЛИ НА НЕКИ ДРУГИ НАЧИН ДОБИЛИ КОРИШЋЕЊЕМ GOOGLE УСЛУГА ПРЕУЗЕЛИ СТЕ ПО СОПСТВЕНОМ НАХОЂЕЊУ И НА СОПСТВЕНУ ОДГОВОРНОСТ И ИСКЉУЧИВО ЋЕТЕ ВИ БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА СВАКУ ШТЕТУ НА РАЧУНАРСКОМ СИСТЕМУ ИЛИ УРЕЂАЈУ, ИЛИ ЗА ГУБИТАК ПОДАТАКА НАСТАО УСЛЕД ПРЕУЗИМАЊА БИЛО КОГ ТАКВОГ МАТЕРИЈАЛА.</p>
<p>13.5 БИЛО КАКВИ САВЕТИ И ИНФОРМАЦИЈЕ, У УСМЕНОМ ИЛИ ПИСМЕНОМ ОБЛИКУ, КОЈЕ СТЕ ДОБИЛИ ОД GOOGLE-А, ПРЕКО ИЛИ ОД УСЛУГА НЕЋЕ ПРЕДСТАВЉАТИ НИКАКВУ ГАРАНЦИЈУ КОЈА НИЈЕ ИЗРИЧИТО НАВЕДЕНА У УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА УСЛУГЕ.</p>
<p>13.6 GOOGLE СЕ ДАЉЕ ИЗРИЧИТО ОДРИЧЕ СВИХ ГАРАНЦИЈА И УСЛОВА СВАКЕ ВРСТЕ, ИЗРИЧИТИХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАНИХ, УКЉУЧУЈУЋИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА, ПОДРАЗУМЕВАНЕ ГАРАНЦИЈЕ И УСЛОВЕ ЗА ПОДЕСНОСТ ЗА ПРОДАЈУ, ПОДЕСНОСТ ЗА БИЛО КАКВУ ПОСЕБНУ НАМЕНУ И НЕКРШЕЊЕ.</p>
<p><strong>14. ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ</strong></p>
<p>14.1 ПОДЛОЖНО ОПШТИМ ОДРЕДБАМА ИЗ ГОРЕНАВЕДЕНОГ СТАВА 13.1, ИЗРИЧИТО СТЕ САГЛАСНИ И ПРИХВАТАТЕ ДА GOOGLE, ЊЕГОВЕ ПОДРУЖНИЦЕ И ФИЛИЈАЛЕ, КАО И ИЗДАВАЧИ ЛИЦЕНЦИ НЕЋЕ БИТИ ОДГОВОРНИ ПРЕМА ВАМА ЗА:</p>
<p>(A) БИЛО КАКВУ ДИРЕКТНУ, ПОСРЕДНУ, СЛУЧАЈНУ, ПОСЕБНУ, ПОСЛЕДИЧНУ ИЛИ ЕГЗЕМПЛАРНУ ШТЕТУ КОЈУ НАНЕСЕТЕ НА БИЛО КОЈИ НАЧИН ИЛИ НА ОСНОВУ БИЛО КОЈЕ ТЕОРИЈЕ О ОДГОВОРНОСТИ. ОВО УКЉУЧУЈЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА, БИЛО КОЈИ ГУБИТАК ПРОФИТА (БЕЗ ОБЗИРА ДА ЛИ ЈЕ ДО ЊЕГА ДОШЛО ДИРЕКТНИМ ИЛИ ИНДИРЕКТНИМ ПУТЕМ), ГУБИТАК ДОБРЕ ВОЉЕ ИЛИ ПОСЛОВНЕ РЕПУТАЦИЈЕ, ГУБИТАК ПОДАТАКА, ТРОШКОВЕ НАБАВКЕ ЗАМЕНСКИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ИЛИ ДРУГЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ГУБИТКЕ;</p>
<p>(B) БИЛО КОЈИ ГУБИТАК ИЛИ ШТЕТУ КОЈУ НАНЕСЕТЕ, УКЉУЧУЈУЋИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА, ГУБИТАК ИЛИ ШТЕТУ КОЈИ СУ ПОСЛЕДИЦА:</p>
<p>(I) БИЛО КАКВОГ ОСЛАЊАЊА НА ПОТПУНОСТ, ТАЧНОСТ ИЛИ ПОСТОЈАЊЕ ОГЛАШАВАЊА ИЛИ КАО РЕЗУЛТАТ ОДНОСА ИЛИ ТРАНСАКЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ВАС И НЕКОГ ОГЛАШАВАЧА ИЛИ СПОНЗОРА ЧИЈИ СЕ ОГЛАСИ ПОЈАВЉУЈУ У УСЛУГАМА;</p>
<p>(II) БИЛО КАКВИХ ПРОМЕНА КОЈЕ GOOGLE МОЖЕ ДА ИЗВРШИ У УСЛУГАМА ИЛИ ЗБОГ БИЛО КАКВОГ ТРАЈНОГ ИЛИ ПРИВРЕМЕНОГ ПРЕКИДА У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА (ИЛИ БИЛО КОЈИХ ФУНКЦИЈА У ОКВИРУ УСЛУГА);</p>
<p>(III) БРИСАЊА, ОШТЕЋЕЊА ИЛИ НЕМОГУЋНОСТИ ЧУВАЊА БИЛО КАКВОГ САДРЖАЈА И ДРУГИХ КОМУНИКАЦИОНИХ ПОДАТАКА ОДРЖАВАНИХ ИЛИ ПРЕНОШЕНИХ ПРЕКО УСЛУГА ИЛИ ВАШИМ КОРИШЋЕЊЕМ ИСТИХ;</p>
<p>(III) НЕМОГУЋНОСТИ ДА GOOGLE-У ПРУЖИТЕ ПРЕЦИЗНЕ ПОДАТКЕ О НАЛОГУ;</p>
<p>(IV) НЕМОГУЋНОСТИ ДА ОЧУВАТЕ БЕЗБЕДНОСТ И ПОВЕРЉИВОСТ ЛОЗИНКЕ ИЛИ ДЕТАЉА О НАЛОГУ;</p>
<p>14.2 ОГРАНИЧЕЊА GOOGLE-ОВЕ ОДГОВОРНОСТИ ПРЕМА ВАМА У ГОРЕНАВЕДЕНОМ СТАВУ 14.1 ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ БЕЗ ОБЗИРА НА ТО ДА ЛИ ЈЕ GOOGLE БИО УПОЗНАТ ИЛИ ЈЕ ТРЕБАЛО ДА БУДЕ СВЕСТАН МОГУЋНОСТИ НАСТАНКА ТИХ ГУБИТАКА.</p>
<p><strong>15. Смернице за ауторска права и жигове</strong></p>
<p>15.1 Google-ова смерница је да реагује на обавештења о наводним кршењима ауторских права која су у складу са међународним законом о правима интелектуалне својине (укључујући и закон Digital Millennium Copyright Act у Сједињеним Државама) и укида налоге корисника који више пута прекрше правила. Детаље Google-ових смерница можете да пронађете на адреси http://www.google.rs/dmca.html.</p>
<p>15.2 Google спроводи процедуру улагања жалби на коришћење жигова у пословима Google оглашавања; детаље можете да пронађете на адреси http://www.google.rs/tm_complaint.html.</p>
<p><strong>16. Огласи</strong></p>
<p>16.1 Неке од Услуга ослањају се на приходе од оглашавања и могу да приказују огласе и промоције. Ови огласи могу да буду циљани на Садржај информација које су сачуване у Услугама, упите постављене путем Услуга или другe информацијe.</p>
<p>16.2 Начин, режим и обим оглашавања од стране Google-a у Услугама подлежу променама без претходног обавештења.</p>
<p>16.3 С обзиром да вам Google гарантује приступ Услугама и њихово коришћење, прихватате да Google може да постави овакве огласе у Услуге.</p>
<p><strong>17. Други садржај</strong></p>
<p>17.1 Услуге могу да садрже хипервезе ка другим веб сајтовима, садржајима или ресурсима. Google можда неће контролисати веб сајтове или ресурсе које обезбеђују друге компаније или лица, а не Google.</p>
<p>17.2 Сагласни сте и прихватате да Google није одговоран за доступност ниједног таквог спољног сајта нити ресурса и да не одобрава ниједан оглас, производ нити друге материјале на таквим веб сајтовима или ресурсима, или доступне путем њих.</p>
<p>17.3 Сагласни сте и прихватате да Google није одговоран ни за какав губитак или штету коју нанесете као резултат доступности ових спољних сајтова или ресурса, или као резултат било каквог ослањања на потпуност, тачност и постојање оглашавања, производа и других материјала на таквим веб сајтовима или ресурсима, или доступних путем њих.</p>
<p><strong>18. Промене услова</strong></p>
<p>18.1 С времена на време Google може да промени Опште услове или Додатне услове. Када дође до промена, Google ће пружити нови примерак Општих услова на адреси http://www.google.com/chrome/intl/sr/eula_text.html, а сви нови Додатни услови биће вам доступни у оквиру Услуга на које се то односи или путем њих.</p>
<p>18.2 Сагласни сте и прихватате да ће Google, уколико користите Услуге након датума промене Општих услова и Додатних услова, коришћење тумачити као прихватање ажурираних Општих услова и Додатних услова.</p>
<p><strong>19. Општи законски услови</strong></p>
<p>19.1 Може се десити да ћете, када користите Услуге (као резултат коришћења или у вези са коришћењем услуга) користити неку услугу, преузети софтвер или купити робу коју обезбеђује неко друго лице или компанија. Коришћење ових других услуга, софтвера или робе може да буде регулисано посебним условима између вас и компаније или лица о коме се ради. У том случају, Услови неће утицати на ваш правни однос са овим другим компанијама или лицима.</p>
<p>19.2 Услови чине целокупан законски уговор између вас и Google-а и регулишу начин на који користите Услуге (али искључујући све услуге које вам Google можда обезбеђује на основу посебног писменог уговора) и потпуно замењују све претходне уговоре између вас и Google-а о коришћењу Услуга.</p>
<p>19.3 Прихватате да Google може да вам доставља обавештења путем е-поште, редовне поште или постављањем обавештења у Услугама, укључујући и она обавештења која се тичу промена Услова.</p>
<p>19.4 Прихватате да, уколико Google не примењује или не спроводи ниједно законско право или правни лек садржан у условима (или од којег Google има користи по било ком важећем закону), то неће бити схваћено као званично одрицање Google-ових права и да ће та права или правни лекови бити и даље доступни Google-у.</p>
<p>19.5 Уколико било који суд у чијој је надлежности да о овоме одлучује, одлучи да је било која одредба ових Услова неважећа, онда ће та одредба бити уклоњена из Услова без утицаја на остатак Услова. Преостале одредбе Услова наставиће да буду важеће и пуноважне.</p>
<p>19.6 Сагласни сте и прихватате да ће сви чланови групе компанија чија је матична компанија Google, имати права треће стране на основу Услова и да ће такве компаније бити овлашћене да директно спроводе и ослањају се на било које одредбе Услова које преносе добит на њих (или права у њихову корист). Осим у том случају, ниједно друго лице нити компанија неће имати права треће стране на основу Услова.</p>
<p>19.7 Услови и однос између вас и Google-а према овим Условима биће регулисани законима Савезне државе Калифорније, без обзира на сукобљеност законских одредби. Ви и Google сте сагласни да ће за решавање сваког правног спора насталог као резултат Услова искључиво бити надлежни судови округа Санта Клара у Калифорнији. Упркос томе, прихватате да ће Google-у и даље бити дозвољено да затражи ослобађајуће правне лекове (или одговарајућу врсту хитне правне помоћи) у свим надлежностима.</p>
<p><strong>20. Додатни услови за додатке за Google Chrome</strong></p>
<p>20.1 Услови из овог одељка примењиваће се уколико инсталирате додатке у свој примерак Google Chrome прегледача. Додаци су мали софтверски програми које је развио Google или треће стране, а који могу да измене или побољшају функционалност Google Chrome прегледача. Додаци могу да имају веће привилегије за приступ прегледачу или рачунару него обичне веб странице, укључујући и могућност читања и измене приватних података.</p>
<p>20.2 Google Chrome повремено може да проверава на удаљеним серверима (које хостује Google или треће стране) да ли су доступна ажурирања за додатке, укључујући, без ограничења, поправке грешака или побољшану функционалност. Прихватате да ће се та ажурирања аутоматски захтевати, преузимати и инсталирати без претходног обавештења.</p>
<p>20.3 Google понекад може да открије да неки додатак крши услове Google програмера или друге законске уговоре, законе, прописе или смернице. Google Chrome ће повремено преузимати листу тих додатака са Google-ових сервера. Прихватате да Google може даљинским путем и по сопственом нахођењу да онемогући или уклони сваки такав додатак из корисничких система. </p>
<p><strong>21. Додатни услови за коришћење од стране предузећа</strong></p>
<p>21.1 Уколико сте правно лице, онда особа која прихвата уговор у име правног лица (ради избегавања сумње, у случају правних лица се под „ви“ у овим Условима мисли на правно лице) изјављује и гарантује да он или она има овлашћење да делује у ваше име, да ви изјављујете да сте прописно овлашћени да послујете у земљи или земљама у којима радите и да су ваши запослени, службеници, представници и други заступници који приступају Услузи прописно овлашћени да приступају Google Chrome прегледачу, као и да вас правно обавеже овим Условима.</p>
<p>21.2 Подложно овим Условима и као додатак додели лиценце из 9. одељка, Google вам даје неексклузивну, непреносиву лиценцу за умножавање, дистрибуцију, инсталацију и коришћење Google Chrome прегледача искључиво на уређајима намењеним вашим запосленима, службеницима, представницима и заступницима у вези са вашим правним лицем под условом да то коришћење Google Chrome прегледача подлеже овим Условима.</p>
<p>12. август 2010.</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2>Google Chrome додатни услови коришћења услуге</h2>
<p><strong>MPEGLA</strong></p>
<p>OВАЈ ПРОИЗВОД ЈЕ ЛИЦЕНЦИРАН У ОКВИРУ AVC PATENT PORTFOLIO ЛИЦЕНЦЕ ЗА ЛИЧНУ И НЕКОМЕРЦИЈАЛНУ УПОТРЕБУ КОРИСНИКА (i) ЗА КОДИРАЊЕ ВИДЕО САДРЖАЈА КОЈИ ЈЕ У СКЛАДУ СА AVC СТАНДАРДОМ („AVC ВИДЕО“) И/ИЛИ (ii) ЗА ДЕКОДИРАЊЕ AVC ВИДЕО САДРЖАЈА КОЈИ ЈЕ КОРИСНИК КОДИРАО У СКЛОПУ ЛИЧНИХ И НЕКОМЕРЦИЈАЛНИХ АКТИВНОСТИ ИЛИ ДОБИО ОД ПАРТНЕРА ЗА ВИДЕО САДРЖАЈ ЛИЦЕНЦИРАНОГ ЗА ДОБАВЉАЊЕ AVC ВИДЕО САДРЖАЈА. НИЈЕДНА ЛИЦЕНЦА СЕ НЕ ДАЈЕ НИТИ ЋЕ СЕ ПОДРАЗУМЕВАТИ ЗА БИЛО КОЈУ ДРУГУ УПОТРЕБУ. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ У КОМПАНИЈИ MPEG LA, L.L.C. ПОГЛЕДАЈТЕ САДРЖАЈ НА HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p><strong>Adobe</strong></p>
<p>Google Chrome ће можда садржати једну или више компоненти које достављају Adobe Systems Incorporated и Adobe Software Ireland Limited (једним именом „Adobe“). Ваше коришћење Adobe софтвера који доставља Google („Adobe софтвер“) подлеже следећим додатним уловима („Adobe услови“). За вас, као правно лице које добија Adobe софтвер, надаље ће се користити термин „Подлиценцирано лице“.</p>
<p>1. Ограничења лиценце.</p>
<p>(a) Flash Player, верзија 10.x дизајниран је само као додатак за прегледач. Подлиценцирано лице не сме да модификује нити да дистрибуира овај Adobe софтвер ни за један други вид употребе осим као додатак прегледачима за репродукцију садржаја на веб страници. На пример, Подлиценцирано лице не сме да модификује овај Adobe софтвер у циљу омогућавања функционисања са апликацијама које се покрећу изван прегледача (нпр. са самосталним апликацијама, виџетима, корисничким интерфејсима уређаја).</p>
<p>(б) Подлиценцирано лице неће открити ниједан API Flash Player-а, верзије 10.x преко интерфејса прегледача за додатке на начин који омогућава да се тај додатак користи за репродукцију садржаја са веб странице као самостална апликација.</p>
<p>(в) Софтвер Chrome-Reader не сме да се користи за приказивање ниједног PDF или EPUB документа који користи дигиталне протоколе за управљање правима или било које системе који нису Adobe DRM.</p>
<p>(г) Adobe DRM мора да буде омогућен у софтверу Chrome-Reader за све PDF и EPUB документе које штити Adobe DRM.</p>
<p>(д) Софтвер Chrome-Reader не сме, осим ако техничке спецификације то изричито не дозвољавају, да онемогући ниједну могућност коју Adobe пружа у оквиру Adobe софтвера, укључујући, без ограничења, PDF и EPUB формате и Adobe DRM.</p>
<p>2. Електронски пренос. Подлиценцирано лице сме да омогући преузимање Adobe софтвера са веб сајта, Интернета, интранета или сличне технологије (једним именом „Електронски преноси“) под условом да прихвати да ће, уколико је изричито одобрена, свака његова дистрибуција Adobe софтвера, укључујући и дистрибуције преко CD-ROM-а, DVD-ROM-а или других медијума за складиштење и Електронских преноса, бити подложна разумним безбедносним мерама за спречавање неовлашћене употребе. Везано за Електронске преносе који се надаље одобравају, Подлиценцирано лице преузима обавезу да примени сва разумна ограничења употребе која пропише Adobe, укључујући ограничења која се тичу безбедности и/или ограничења дистрибуције производа подлиценцираног лица крајњим корисницима.</p>
<p>3. Уговор о лиценцирању са крајњим корисником (EULA) и Услови дистрибуције.</p>
<p>(а) Подлиценцирано лице ће осигурати да се Adobe софтвер дистрибуирa крајњим корисницима под пуноважним уговором о лиценцирању са крајњим корисником, који иде у корист Подлиценцираном лицу и његовим снабдевачима и садржи бар сваки од ових минималних услова („Лиценца за крајњег корисника“): (i) забрану дистрибуције и копирања; (ii) забрану модификација и изведених дела; (iii) забрану декомпилације, реверзног инжењеринга, растављања или на други начин свођења Adobe софтвера на облик·уочљив људима; (iv) одредбу која означава власништво Подлиценцираног лица и давалаца над Производом подлиценцираног лица (по дефиницији у 8. одељку); (v) одрицање одговорности за посредне, посебне, случајне, кажњиве или последичне штете и (vi) друга стандардна одрицања одговорности и ограничења, укључујући (ако је применљиво): одрицање одговорности за све применљиве законске гаранције до крајњих законских граница.</p>
<p>(б) Подлиценцирано лице ће осигурати да се Adobe софтвер дистрибуира његовим дистрибутерима под пуноважним уговором о лиценцирању, који иде у корист Подлиценцираном лицу и његовим снабдевачима и садржи услове који Adobe-у пружају исти ниво заштите као и Adobe услови. </p>
<p>4. Отворени кôд. Подлиценцирано лице неће ниједном трећем лицу директно или посредно давати или планирати да дâ било каква права или имунитет у оквиру Adobe-ових права интелектуалне својине или власничких права према којима ће се та интелектуална својина ставити у оквир лиценце о отвореном коду или увући у превару у којој постоји, или се може протумачити да постоји, захтев да као услов за коришћење, модификацију и/или дистрибуцију Adobe софтвер мора да се: (i) учини доступним или дистрибуира у облику изворног кода; (ii) лиценцира за прављење изведених дела или (iii) омогући за бесплатну редистрибуцију. Ради појашњења, горенаведено ограничење не спречава Подлиценцирано лице да дистрибуира и оно сме бесплатно да дистрибуира Adobe софтвер у пакету са Google софтвером.</p>
<p>5. Додатни услови. У погледу ажурирања, надоградњи, нових верзија Adobe софтвера (једним именом „Надоградње“) које се обезбеђују Подлиценцираним лицима, Adobe задржава право да захтева додатне одредбе и услове применљиве само на Надоградњу и њене будуће верзије и само у мери у којој Adobe таква ограничења намеће свим лиценцираним лицима за ту Надоградњу. Уколико Подлиценцирано лице не прихвати такве додатне услове и одредбе, неће имати лиценцна права везана за ту Надоградњу, те ће лиценцна права Подлиценцираног лица везана за Adobe софтвер бити аутоматски укинута 90 дана након пружања тих додатних услова Подлиценцираном лицу.</p>
<p>6. Обавештења о власничким правима. Подлиценцирано лице, уз обавезивање својих дистрибутера на исто, неће избрисати нити на било који начин мењати обавештења о ауторским правима, жиговима, логотипима или слична обавештења, као ни друга обавештења о власничким правима Adobe-а (и његових давалаца лиценци ако постоје) приказана на Adobe софтверу или пратећем материјалу или у оквиру њега.</p>
<p>7. Технички захтеви. Подлиценцирано лице и његови дистрибутери смеју да дистрибуирају само Adobe софтвер и/или Надоградњу на уређајима који (i) испуњавају техничке спецификације објављене на сајту http://www.adobe.com/mobile/licensees (или на веб сајту који га замењује) и (ii) које је Adobe верификовао под условима у наставку.</p>
<p>8. Верификација и ажурирање. Подлиценцирано лице мора да пошаље Adobe-у на верификацију сваки Производ подлиценцираног лица (и сваку накнадну верзију) са Adobe софтвером и/или Надоградњом („Производ подлиценцираног лица“) који није у складу са критеријумима за изузеће од Верификације уређаја које ће објавити Google, а Adobe верификовати. Подлиценцирано лице ће платити за свако своје слање набављањем верификационих пакета под тада важећим условима које је Adobe објавио на сајту http://flashmobile.adobe.com/. Производ подлиценцираног лица који није прошао верификацију не сме да се дистрибуира. Верификација ће бити обављена у складу са тада важећим Adobe-овим процесима описаним на сајту http://flashmobile.adobe.com/ („Верификација“).</p>
<p>9. Профили и Центар за уређаје. Од Подлиценцираног лица биће затражено да унесе извесне информације о профилу у вези са Производима подлиценцираног лица било у склопу процеса Верификације или неког другог метода, а Подлиценцирано лице ће пружити те информације Adobe-у. Adobe сме да (i) користи те информације о профилу по разумној потреби за верификацију Производа подлиценцираног лица (уколико постоји обавеза за Верификацију таквог производа) и (ii) приказује такве информације о профилу на „Adobe Device Intelligence систему“, који се налази на адреси https://devices.adobe.com/partnerportal/, а доступан је преко Adobe-ових алатки и услуга за развој и програмирање које омогућавају програмерима и крајњим корисницима да виде како се њихов садржај или апликације приказују у Производима подлиценцираног лица (нпр. како се видео снимци приказују на неким телефонима).</p>
<p>10. Извоз. Подлиценцирано лице потврђује да закони и прописи Сједињених Држава ограничавају извоз и поновни извоз робе и техничких података пореклом из Сједињених Држава, који могу да обухватају и Adobe софтвер. Подлиценцирано лице се слаже да неће извозити и поново извозити Adobe софтвер без, уколико постоје, одговарајућих владиних дозвола Сједињених Држава и страних земаља.</p>
<p>11. Услови за преношење технологије.</p>
<p>(а) Осим у складу са применљивим дозволама или уговорима са релевантним странама или од њих, Подлиценцирана лица неће користити нити ће дозволити коришћење Adobe софтвера за кодирање или декодирање само mp3 аудио података (.mp3) на било ком другом уређају осим PC-а (нпр. на мобилном телефону или „set-top“ уређају), нити mp3 кодере или декодере који су део Adobe софтвера смеју користити или им приступати било који производи осим Adobe софтвера. Adobe софтвер се сме користити за кодирање или декодирање MP3 података који су део swf или flv датотеке, која садржи видео снимке, слике или друге податке. Подлиценцирано лице ће потврдити да ће за коришћење Adobe софтвера на уређајима који нису PC, као што је описано у забранама у овом одељку, можда бити потребна уплата накнаде за лиценцу или други износ трећим лицима која су можда власници права интелектуалне својине везаних за MP3 технологију и да ни Adobe ни Подлиценцирано лице нису платили никакве накнаде за такву употребу, а везано за права интелектуалне својине трећег лица. Уколико је Подлиценцираном лицу потребан MP3 кодер или декодер за такву употребу, његова је обавеза да прибави потребне лиценце за коришћење интелектуалне својине, укључујући било која применљива права на патент.</p>
<p>(б) Подлиценцирано лице неће користити, копирати, умножавати нити модификовати (i) On2 изворни кôд (који се даље у тексту спомиње као компонента Изворног кода) који је потребан Adobe софтверу да декодира видео у Flash видео формату датотеке (.flv или .f4v) и (ii) Sorenson Spark изворни кôд (који се даље у тексту спомиње као компонента Изворног кода) за ограничену употребу код поправљања грешака и унапређења перформанси Adobe софтвера. Сви кодеци који се добију уз Adobe софтвер смеју да се користе и дистрибуирају само као интегрални део Adobe софтвера и не сме им се приступати помоћу ниједне друге апликације, укључујући и друге Google апликације.</p>
<p>(в) Изворни кôд може да се уступи са AAC кодеком и/или HE-AAC кодеком („AAC кодек“). AAC кодек сме да се користи под условом да Подлиценцирано лице добије одговарајућу лиценцу за патент која покрива потребне патенте као што је наведено у VIA лиценцирању за крајње производе на којима или у оквиру којих ће се AAC кодек користити. Подлиценцирано лице потврђује и прихвата да Adobe не пружа Подлиценцираном лицу или његовим подлиценцираним лицима лиценцу за патент AAC кодека према овом уговору.</p>
<p>(г) ИЗВОРНИ КÔД МОЖЕ ДА САДРЖИ КÔД ЛИЦЕНЦИРАН У ОКВИРУ AVC PATENT PORTFOLIO ЛИЦЕНЦЕ ЗА ЛИЧНУ И НЕКОМЕРЦИЈАЛНУ УПОТРЕБУ КОРИСНИКА ЗА (i) КОДИРАЊЕ ВИДЕО САДРЖАЈА КОЈИ ЈЕ У СКЛАДУ СА AVC СТАНДАРДОМ („AVC ВИДЕО“) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРАЊЕ AVC ВИДЕО САДРЖАЈА КОЈИ ЈЕ КОРИСНИК КОДИРАО У СКЛОПУ ЛИЧНИХ И НЕКОМЕРЦИЈАЛНИХ АКТИВНОСТИ ИЛИ ДОБИО ОД ПАРТНЕРА ЗА ВИДЕО САДРЖАЈ ЛИЦЕНЦИРАНОГ ЗА ДОБАВЉАЊЕ AVC ВИДЕО САДРЖАЈА. НИЈЕДНА ЛИЦЕНЦА СЕ НЕ ДАЈЕ НИТИ ЋЕ СЕ ПОДРАЗУМЕВАТИ ЗА БИЛО КОЈУ ДРУГУ УПОТРЕБУ. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ У КОМПАНИЈИ MPEG LA, L.L.C. Погледајте садржај на http://www.mpegla.com.</p>
<p>12. Ажурирање. Подлиценцирано лице неће избегавати Google-ове или Adobe-ове напоре да ажурирају Adobe софтвер у свим производима Подлиценцираног лица који користе Adobe софтвер у пакету са Google софтвером („Производи подлиценцираног лица“).</p>
<p>13. Приписивање и власничка обавештења. Подлиценцирано лице ће навести Adobe софтвер на јавно доступној листи спецификација Производа подлиценцираног лица и укључити одговарајуће ознаке Adobe софтвера (посебно изузимајући логотип корпорације Adobe) на паковање или у маркетиншки материјал на исти начин као и ознаке других производа трећих лица које Производ подлиценцираног лица садржи.</p>
<p>14. Без гаранције. ADOBE СОФТВЕР СЕ УСТУПА ПОДЛИЦЕНЦИРАНОМ ЛИЦУ ЗА УПОТРЕБУ И УМНОЖАВАЊЕ „ТАКАВ КАКАВ ЈЕСТЕ“ И ADOBE НЕ ПРУЖА НИКАКВЕ ГАРАНЦИЈЕ У ПОГЛЕДУ ЊЕГОВОГ КОРИШЋЕЊА ИЛИ ПЕРФОРМАНСИ. ADOBE И ЊЕГОВИ СНАБДЕВАЧИ НЕ ПРУЖАЈУ НИТИ МОГУ ДА ПРУЖЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПЕРФОРМАНСЕ ИЛИ РЕЗУЛТАТЕ ДОБИЈЕНЕ КОРИШЋЕЊЕМ ADOBE СОФТВЕРА. ОСИМ У СЛУЧАЈУ ДА БИЛО КАКВА ГАРАНЦИЈА, ПРЕДУСЛОВ, ТВРДЊА ИЛИ УСЛОВ ДО ИЗВЕСНЕ ГРАНИЦЕ НЕ МОГУ ИЛИ НЕ СМЕЈУ ДА СЕ ИСКЉУЧЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕ ПО ЗАКОНУ ПРИМЕНЉИВОМ НА ПОДЛИЦЕНЦИРАНО ЛИЦЕ У ЊЕГОВОЈ НАДЛЕЖНОСТИ, ADOBE И ЊЕГОВИ СНАБДЕВАЧИ НЕ ДАЈУ НИКАКВЕ ГАРАНЦИЈЕ, ПРЕДУСЛОВЕ, ТВРДЊЕ ИЛИ УСЛОВЕ (ИЗРИЧИТЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАНЕ ПО ЗАКОНУ, ОПШТЕМ ПРАВУ, ОБИЧАЈИМА, УПОТРЕБИ ИЛИ НА ДРУГИ НАЧИН) У ВЕЗИ СА БИЛО КОЈИМ ПИТАЊЕМ УКЉУЧУЈУЋИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА, НЕКРШЕЊЕ ПРАВА ТРЕЋИХ ЛИЦА, ПОДЕСНОСТ ЗА ПРОДАЈУ, ИНТЕГРАЦИЈУ, ЗАДОВОЉАВАЈУЋИ КВАЛИТЕТ ИЛИ ПРИКЛАДНОСТ ЗА БИЛО КАКВУ ПОСЕБНУ СВРХУ. ПОДЛИЦЕНЦИРАНО ЛИЦЕ ПРИХВАТА ДА НЕЋЕ ДАВАТИ НИКАКВЕ ГАРАНЦИЈЕ, ИЗРИЧИТЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАНЕ, У ИМЕ КОМПАНИЈЕ ADOBE.</p>
<p>15. Ограничење одговорности. ADOBE ИЛИ ЊЕГОВИ СНАБДЕВАЧИ НИ У КОМ СЛУЧАЈУ НЕЋЕ БИТИ ОДГОВОРНИ ПРЕМА ПОДЛИЦЕНЦИРАНОМ ЛИЦУ ЗА БИЛО КАКВЕ ШТЕТЕ, ТУЖБЕ ИЛИ ТРОШКОВЕ, ИЛИ БИЛО КАКВЕ ПОСЛЕДИЧНЕ, ПОСРЕДНЕ ИЛИ СЛУЧАЈНЕ ШТЕТЕ, ИЛИ БИЛО КАКАВ ГУБИТАК ЗАРАДЕ ИЛИ УШТЕЂЕВИНЕ ЧАК И АКО ЈЕ ПРЕДСТАВНИК КОМПАНИЈЕ ADOBE БИО УПОЗНАТ СА МОГУЋНОШЋУ ТАКВОГ ГУБИТКА, ШТЕТЕ, ТУЖБИ ИЛИ ТРОШКОВА ТУЖБЕ БИЛО КОГ ТРЕЋЕГ ЛИЦА. ГОРЕНАВЕДЕНА ОГРАНИЧЕЊА И ИСКЉУЧЕЊА ПРИМЕЊУЈУ СЕ У ГРАНИЦАМА ДОЗВОЉЕНИМ ПРИМЕНЉИВИМ ПРАВОМ У НАДЛЕЖНОСТИ ПОДЛИЦЕНЦИРАНОГ ЛИЦА. УКУПНА ОДГОВОРНОСТ КОМПАНИЈЕ ADOBE ИЛИ ЊЕНИХ ДОБАВЉАЧА ПРЕМА ОДРЕДБАМА ОВОГ УГОВОРА ИЛИ У ВЕЗИ СА ЊИМ БИЋЕ ОГРАНИЧЕНА НА ХИЉАДУ ДОЛАРА (1000 USD). Ништа што је садржано у овом уговору не ограничава Adobe-ову одговорност према подлиценцираном лицу у случају смрти или телесне повреде која је последица Adobe-овог немара или деликта обмане (преваре). Adobe делује у име својих снабдевача у циљу одрицања одговорности, искључујући и/или ограничавајући обавезе, гаранције и одговорност као што је наведено у овом уговору, али ни у ком другом погледу нити у било коју другу сврху.</p>
<p>16. Услови заштите садржаја</p>
<p>(а) Дефиниције.</p>
<p>„Правила о усклађености и робусности“ означавају документ у коме су изнета правила о усклађености и робусности за Adobe софтвер и који се налази на сајту http://www.adobe.com/mobile/licensees или на веб сајту који га замењује.</p>
<p>„Функције за заштиту садржаја“ означавају оне аспекте Adobe софтвера који су дизајнирани да осигурају усклађеност са Правилима о усклађености и робусности и да спрече репродукцију, копирање, модификовање, редистрибуцију или друге радње у вези са дигиталним садржајем који се дистрибуира за употребу од стране корисника Adobe софтвера када такве радње нису одобрили власници таквог дигиталног садржаја или његови лиценцирани дистрибутери.</p>
<p>„Кôд за заштиту садржаја“ означава кôд у оквиру одређених означених верзија Adobe софтвера који омогућава одређене Функције за заштиту садржаја.</p>
<p>„Кључ“ означава криптографску вредност која се налази у оквиру Adobe софтвера и која се користи за дешифровање дигиталног садржаја.</p>
<p>(б) Ограничења лиценце. Право Подлиценцираног лица да користи лиценце везане за Adobe софтвер подлежу следећим додатним ограничењима и обавезама. Подлиценцирано лице ће осигурати да се његови клијенти придржавају ових ограничења и обавеза везаних за Adobe софтвер до истих граница које су наметнуте Подлиценцираном лицу; свако непоштовање ових додатних ограничења и обавеза од стране клијената Подлиценцираног лица третираће се као материјални прекршај од стране Подлиценцираног лица.</p>
<p>б.1. Подлиценцирано лице и клијенти смеју да дистрибуирају само онај Adobe софтвер који поштује Правила о усклађености и робусности као што је Подлиценцирано лице потврдило током процеса верификације описаног изнад, у Adobe условима.</p>
<p>б.2. Подлиценцирано лице неће (i) заобилазити Функције за заштиту садржаја Adobe софтвера нити било ког повезаног Adobe софтвера који се користи за шифровање или дешифровање дигиталног садржаја за овлашћену употребу од стране корисника Adobe софтвера, или (ii) развијати или дистрибуирати производе који су дизајнирани да заобиђу Функције за заштиту садржаја Adobe софтвера или било ког Adobe софтвера који се користи за шифровање или дешифровање дигиталног садржаја за овлашћену употребу од стране корисника Adobe софтвера.</p>
<p>(в) Кључеви се овим уговором означавају као Adobe-ове поверљиве информације и Подлиценцирано лице ће везано за Кључеве поштовати Adobe-ове Процедуре за руковање изворним кодом (које ће Adobe уступити на захтев).</p>
<p>(г) Ослобађање по правичности. Подлиценцирано лице прихвата да кршење овог Уговора може да компромитује Функције за заштиту садржаја Adobe софтвера и да изазове јединствену и трајну штету интересима Adobe-а и власника дигиталног садржаја који се ослањају на те Функције за заштиту садржаја у мери у којој новчано обештећење може да буде недовољно адекватно за надокнаду такве штете. Сходно томе, Подлиценцирано лице даље прихвата да Adobe може да тражи ослобађање по правичности у циљу спречавања или ограничавања штете изазване било којим таквим кршењем, поред новчане штете.</p>
<p>17. Подразумевани независни корисник. Adobe Systems Incorporated и Adobe Software Ireland Limited су подразумевани независни корисници Google-овог уговора са Подлиценцираним лицем у вези са Adobe софтвером, укључујући, без ограничења, и Adobe услове. Подлиценцирано лице прихвата, упркос било каквим супротним тврдњама у уговору са Google-ом, да Google сме да открије идентитет Подлиценцираног лица Adobe-у и писмено потврди да је Подлиценцирано лице склопило уговор о лиценцирању са Google-ом који обухвата Adobe услове. Подлиценцирано лице мора да има уговор са сваким од својих лиценцираних лица, а уколико та лиценцирана лица смеју да редистрибуирају Adobe софтвер, такав уговор ће укључивати Adobe услове.</p>
</body>
</html>