blob: c5bbfa031496080d21925c987f2f7201b49a64ab [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="LTR">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>Загальні положення та умови Google Chrome</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
</style>
<script type="text/javascript">
function carry_tracking(obj) {
var s = '(\\?.*)';
var regex = new RegExp(s);
var results = regex.exec(window.location.href);
if (results != null) {
obj.href = obj.href + results[1];
} else {
s2 = 'intl/([^/]*)';
regex2 = new RegExp(s2);
results2 = regex2.exec(window.location.href);
if (results2 != null) {
obj.href = obj.href + '?hl=' + results2[1];
}
}
}
</script></head>
<body>
<h2>Загальні положення та умови Google Chrome</h2>
<p>Ці Загальні положення та умови застосовуються до версії виконуваного коду Google Chrome. Вихідний код для Google Chrome доступний безкоштовно за адресою http://code.google.com/intl/uk/chromium/terms.html відповідно до умов ліцензійних угод про використання програмного забезпечення з відкритим кодом.</p>
<p><strong>1. Регулювання відносин із Google</strong></p>
<p>1.1 Використання продуктів, програмного забезпечення, служб і веб-сайтів Google (які надалі сукупно згадуються в цьому документі як "Послуги", окрім послуг, надання яких регулюється окремими угодами з корпорацією Google) обумовлено юридичною угодою між Вами та корпорацією Google. "Google" позначає корпорацію Google Inc., головний офіс якої розташований за адресою: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Цей документ пояснює принципи угоди та визначає певні її умови.</p>
<p>1.2 Якщо сторони в письмовій формі не домовилися про інше, Ваша угода з Google завжди включатиме принаймні положення та умови, викладені в цьому документі (які надалі згадуються тут як "Загальні умови"). Ліцензія на використання програмного забезпечення з відкритим кодом для Google Chrome є окремою письмовою угодою. За винятком прав, явно зазначених у ліцензії на використання програмного забезпечення з відкритим кодом, які скасовують ці Загальні умови, ліцензія на використання програмного забезпечення з відкритим кодом регулює Вашу угоду з Google щодо використання Google Chrome або окремих компонентів Google Chrome.</p>
<p>1.3 Окрім Загальних умов, Ваша угода з Google також включатиме умови, викладені нижче в Додаткових умовах Google Chrome, і умови всіх офіційних повідомлень стосовно надання Послуг. Усі вони надалі згадуються тут як "Додаткові умови". Якщо певна Послуга передбачає застосування таких Додаткових умов, з ними можна ознайомитися в межах відповідної Послуги чи під час її використання.</p>
<p>1.4 Загальні та Додаткові умови разом утворюють обов'язкову юридичну угоду, укладену між Вами та Google стосовно використання Послуг. Необхідно уважно з ними ознайомитися. Надалі ця юридична угода згадується тут як "Умови".</p>
<p>1.5 У разі виникнення суперечностей між змістом Додаткових і Загальних умов Додаткові умови матимуть перевагу стосовно цієї Послуги.</p>
<p><strong>2. Прийняття Умов</strong></p>
<p>2.1 Щоб мати змогу користуватися Послугами, необхідно погодитися з цими Умовами. Не можна використовувати Послуги, не прийнявши ці Умови.</p>
<p>2.2 Щоб прийняти Умови, потрібно:</p>
<p>(а) натиснути кнопку чи встановити позначку поряд із пунктом "Приймаю" або "Погоджуюся" в інтерфейсі користувача Послуги, де доступний цей параметр, або</p>
<p>(б) безпосередньо використовувати Послуги. У такому випадку Ви розумієте та погоджуєтеся, що Google відтепер і надалі трактуватиме використання Послуг як прийняття Умов.</p>
<p><strong>3. Мова викладення Умов</strong></p>
<p>3.1 Якщо Google пропонує переклад англомовної версії Умов, Ви погоджуєтеся з тим, що такий переклад надається лише для зручності, а Ваші відносини з Google регулюватимуться англомовною версією Умов.</p>
<p>3.2 У разі виникнення суперечностей між положеннями англомовної версії Умов і версії перекладу, перевагу матиме англомовна версія.</p>
<p><strong>4. Надання Послуг Google</strong></p>
<p>4.1 Google має дочірні компанії та філії в усьому світі (надалі – "Дочірні компанії та філії"). Іноді саме ці компанії можуть надавати Послуги від імені Google. Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся з тим, що такі Дочірні компанії та філії мають право надавати Вам Послуги.</p>
<p>4.2 Google постійно впроваджує нововведення для покращення умов надання Послуг та їх якості. Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся з тим, що форма та характер Послуг Google можуть із часом змінюватися без попереднього повідомлення.</p>
<p>4.3 У рамках цього безперервного оновлення Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся з тим, що Google може припинити (назавжди чи тимчасово) надання Послуг (або певних функцій у межах Послуг) особисто Вам або всім користувачам взагалі на власний розсуд і без попереднього повідомлення. Ви також можете будь-коли припинити використання Послуг. Немає необхідності повідомляти Google про припинення використання Послуг.</p>
<p>4.4 Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся з тим, що в разі відмови Google у доступі до Вашого облікового запису, може бути також заблоковано доступ до Послуг, даних Вашого облікового запису, файлів і будь-якої іншої інформації, що міститься в обліковому записі.</p>
<p><strong>5. Використання Послуг</strong></p>
<p>5.1 Ви погоджуєтеся використовувати Послуги виключно в цілях, визначених (а) Умовами та (б) чинним законодавством, нормативними актами, а також загальноприйнятими правилами та положеннями певної юрисдикції (зокрема законами щодо експорту даних або програмного забезпечення зі США й інших країн, а також до них).</p>
<p>5.2 Ви погоджуєтеся з тим, що не займатиметеся будь-якою діяльністю, яка впливатиме на надання Послуг (або серверів і мереж, пов'язаних із Послугами) чи перешкоджатиме цьому.</p>
<p>5.3 Ви погоджуєтеся не відтворювати, копіювати, розповсюджувати, продавати чи перепродавати Послуги в будь-яких цілях без чіткого дозволу на це, наданого в окремій угоді з Google.</p>
<p>5.4 Ви погоджуєтеся з тим, що Ви несете особисту відповідальність (при цьому Google не несе відповідальності перед Вами чи третьою стороною) за будь-які порушення своїх обов'язків, викладених в Умовах, і за наслідки таких порушень (зокрема втрати або збитки Google).</p>
<p><strong>6. Конфіденційність та особиста інформація</strong></p>
<p>6.1 Інформація про способи забезпечення захисту даних Google міститься в Політиці конфіденційності Google на сторінках http://www.google.com.ua/privacy.html і http://www.google.com/chrome/intl/uk/privacy.html. Ця політика пояснює, як саме Google використовує особисту інформацію та захищає конфіденційність користувачів під час використання Послуг.</p>
<p>6.2 Ви погоджуєтеся, що Ваші дані буде використано відповідно до Політики конфіденційності Google.</p>
<p><strong>7. Вміст Послуг</strong></p>
<p>7.1 Ви визнаєте, що відповідальність за надання всієї інформації (як-от файлів даних, написаного тексту, комп'ютерного програмного забезпечення, музики, аудіофайлів або іншого звукового формату, фотознімків, відео та зображень), до якої Ви можете мати доступ у межах Послуг або через користування ними, несе особа, яка надала цей вміст. (Уся ця інформація надалі згадується тут як "Вміст").</p>
<p>7.2 Ви маєте розуміти, що Вміст, наданий у межах Послуги, включно з (але не обмежуючись) рекламою, розміщеною в Послугах, і спонсорським Вмістом, який входить у Послуги, може бути захищеним правами інтелектуальної власності, що належать спонсорам і рекламодавцям, які надають цей Вміст у Google (або іншим особам чи компаніям, що діють від їхнього імені). Ви не можете змінювати, орендувати, здавати в оренду, передавати в тимчасове користування, продавати, розповсюджувати Вміст (повністю або частково) чи створювати на його основі похідні матеріали без спеціального дозволу на це від Google або власників Вмісту згідно з окремою угодою.</p>
<p>7.3 Google залишає за собою право (без будь-яких зобов'язань) здійснювати попередній відбір, переглядати, позначати, фільтрувати, змінювати, відхиляти чи видаляти будь-який або весь Вміст Послуг. Для деяких Послуг Google може пропонувати інструменти для фільтрування Вмісту, який має відвертий сексуальний характер. Такі інструменти включають налаштування параметрів Безпечного пошуку (див. http://www.google.com.ua/help/customize.html#safe). Окрім того, існують комерційно доступні послуги та програмне забезпечення для обмеження доступу до матеріалів, які Ви вважаєте неприйнятними.</p>
<p>7.4 Ви розумієте, що під час користування Послугами можна натрапити на Вміст, який може видатися Вам образливим, непристойним або неприйнятним. У цьому випадку Ви використовуєте Послуги на власний ризик.</p>
<p>7.5 Ви погоджуєтеся з тим, що несете особисту відповідальність (при цьому Google не несе відповідальності перед Вами чи третьою стороною) за Вміст, який Ви створюєте, передаєте чи показуєте під час користування Послугами, а також за наслідки таких дій (зокрема втрату або збитки Google).</p>
<p><strong>8. Права власності</strong></p>
<p>8.1 Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся з тим, що Google (або ліцензіари Google) має всі законні права, повноваження та інтереси на Послуги, включно з правами інтелектуальної власності, які поширюються на Послуги (незважаючи на те, зареєстровані вони чи ні, та незалежно від країни їх поширення).</p>
<p>8.2 Якщо інше не було узгоджено в письмовій формі з Google, жодна з цих Умов не дає Вам права використовувати фірмові назви, торговельні марки, знаки обслуговування, логотипи, імена доменів та інші чіткі ознаки фірмової символіки Google.</p>
<p>8.3 Якщо Вам було надано виключне право використовувати ознаки фірмової символіки відповідно до окремої письмової угоди Google, Ви погоджуєтеся з тим, що використання таких ознак має відбуватися відповідно до такої угоди, належних положень цих Умов і директив Google щодо використання ознак фірмової символіки, які періодично оновлюються. З цими правилами можна ознайомитися на веб-сторінці http://www.google.com.ua/permissions/guidelines.html (або на іншій сторінці, яку час від часу вказуватиме Google із цією метою).</p>
<p>8.4 Корпорація Google усвідомлює та погоджується, що відповідно до цих Умов вона не отримує Ваші (або Ваших ліцензіарів) законні права, повноваження та інтереси на будь-який Вміст, наданий, опублікований, переданий чи відображений у Послугах або через них, включно з правами інтелектуальної власності на цей Вміст (незважаючи на те, зареєстровані вони чи ні, та незалежно від країни їх поширення). Якщо інше не було узгоджено в письмовій формі з Google, Ви погоджуєтеся нести власну відповідальність за захист та реалізацію цих прав і звільняєте корпорацію Google від обов'язку робити це від Вашого імені.</p>
<p>8.5 Ви погоджуєтеся не видаляти, приховувати чи змінювати будь-які повідомлення про права власності (зокрема авторські права та повідомлення про торговельну марку), які можуть додаватися до Послуг або з'являтися в них.</p>
<p>8.6 Якщо Ви не отримали відповідний дозвіл Google у письмовій формі, Ви погоджуєтесь під час користування Послугами не використовувати торговельні марки, знаки обслуговування, фірмові назви, логотипи компаній або організацій у спосіб, що може чи має намір спричинити непорозуміння з власником або уповноваженим користувачем таких марок, назв або логотипів.</p>
<p><strong>9. Ліцензія Google</strong></p>
<p>9.1 Google надає Вам особисту, визнану в усьому світі, безоплатну, невиключну ліцензію без права передачі на використання програмного забезпечення, наданого Google у межах користування Послуг (надалі – "Програмне забезпечення"). Ця ліцензія призначена виключно для забезпечення використання Послуг, які надаються Google, і отримання від них вигод у межах, визначених цими Умовами.</p>
<p>9.2 Згідно з пунктом 1.2 Ви не можете (та не маєте права дозволяти іншим) копіювати, змінювати, створювати похідні матеріали, здійснювати викриття технології та декомпіляцію чи намагатися іншим способом вилучити вихідний код програмного забезпечення або його частини, окрім випадків явної згоди, а також у тому разі, якщо це вимагається законодавством, без спеціального письмового дозволу на це від Google.</p>
<p>9.3 Згідно з пунктом 1.2, без спеціального письмового дозволу Google, Ви не можете передавати свої права (чи надавати субліцензію) на використання Послуг, надавати заставне право на використання Вами Програмного забезпечення чи в інший спосіб передавати будь-яку частину своїх прав на використання Програмного забезпечення.</p>
<p><strong>10. Ліцензія на Вміст, яку надаєте Ви</strong></p>
<p>10.1 Вам належать усі авторські права й інші права на Вміст, який Ви надаєте, публікуєте та відображаєте в Послугах або через них.</p>
<p><strong>11. Оновлення Програмного забезпечення</strong></p>
<p>11.1 Програмне забезпечення, яке використовується, може регулярно автоматично завантажувати та встановлювати оновлення від Google. Такі оновлення призначені для покращення, вдосконалення та подальшого розвитку Послуг і можуть виступати як програми-коректори помилок, розширені функції, нові програмні модулі чи повністю нові версії Програмного забезпечення. Ви погоджуєтесь отримувати такі оновлення (та дозволяєте Google постачати їх) у рамках використання Послуг.</p>
<p><strong>12. Припинення відносин із Google</strong></p>
<p>12.1 Ці Умови застосовуються, доки їх дія не буде припинена Вами або Google у визначеному нижче порядку.</p>
<p>12.2 Google може в будь-який час анулювати юридичну угоду, укладену з Вами, якщо:</p>
<p>(А) Ви порушили будь-яке положення Умов (або здійснили дії, які явно свідчать про відсутність намірів або неможливість відповідати положенням цих Умов);</p>
<p>(Б) Google має виконати вимоги законодавства (наприклад, якщо надання Вам Послуг є або стає незаконним);</p>
<p>(В) партнер, із яким Google надає Послуги, припинив свої відносини з Google або скасував надання Вам Послуг;</p>
<p>(Г) Google збирається припинити надання Послуг для користувачів у країні, де Ви проживаєте або використовуєте послуги;</p>
<p>(Д) надання Вам Послуг Google, на думку корпорації, перестає бути комерційно вигідним.</p>
<p>12.3 Ніщо з даного Розділу не впливає на права Google стосовно положень Розділу 4 цих Умов.</p>
<p>12.4 Закінчення терміну дії цих Умов не впливатиме на жодні законні права, обов'язки та зобов'язання, які належали Вам і Google, яких Ви та Google дотримувалися (або які виникали протягом терміну дії цих Умов) або визнані Вами та Google як постійні. Положення пункту 19.7 і надалі застосовуватимуться до таких прав, обов'язків і зобов'язань.</p>
<p><strong>13. ВИНЯТКИ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ</strong></p>
<p>13.1 ЖОДНА З ЦИХ УМОВ (ВКЛЮЧАЮЧИ РОЗДІЛИ 13 І 14) НЕ ВИКЛЮЧАТИМЕ ТА НЕ ОБМЕЖУВАТИМЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ GOOGLE ЗА ВТРАТИ, ЯКИХ НЕ МОЖНА УНИКНУТИ ЗАКОННИМ СПОСОБОМ АБО, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ОБМЕЖЕНІ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ІНОДІ ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО НЕ ДОПУСКАЄ ВИДАЛЕННЯ ПЕВНИХ ГАРАНТІЙ І УМОВ АБО ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗБИТКИ ТА УШКОДЖЕННЯ, ЯКІ СТАЛИСЯ ВНАСЛІДОК НЕДБАЛОСТІ, ПОРУШЕННЯ УГОДИ ТА УМОВ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВИПАДКОВІ ТА НЕПРЯМІ ЗБИТКИ. ВІДПОВІДНО ДО ЦЬОГО, ВАС СТОСУЮТЬСЯ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКЩО ВОНИ ВІДПОВІДАЮТЬ ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ. НАШІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ОБМЕЖЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ У МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМІЙ МІРІ.</p>
<p>13.2 У ТАКОМУ ВИПАДКУ ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО ВИ РОЗУМІЄТЕ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЬ НА КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК І НА ТЕ, ЩО ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є" ТА "В МІРУ ДОСТУПНОСТІ".</p>
<p>13.3 ЗОКРЕМА, КОРПОРАЦІЯ GOOGLE, ЇЇ ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ ТА ФІЛІЇ, А ТАКОЖ ЛІЦЕНЗІАРИ НЕ НАДАЮТЬ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ СТОСОВНО ТОГО, ЩО:</p>
<p>(А) ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ ВІДПОВІДАТИМЕ ВАШИМ ВИМОГАМ;</p>
<p>(Б) ПОСЛУГИ НАДАВАТИМУТЬСЯ БЕЗПЕРЕРВНО, ВЧАСНО, БЕЗПЕЧНО ТА БЕЗ ПОМИЛОК;</p>
<p>(В) БУДЬ-ЯКА ОТРИМАНА ВАМИ ІНФОРМАЦІЯ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ БУДЕ ТОЧНОЮ ТА НАДІЙНОЮ;</p>
<p>(Г) НЕПОЛАДКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЧИ ОПЕРАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МЕЖАХ ПОСЛУГ БУДУТЬ ВИПРАВЛЕНІ.</p>
<p>13.4 ЗАВАНТАЖЕННЯ АБО ОТРИМАННЯ В ІНШИЙ СПОСІБ БУДЬ-ЯКИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОСЛУГ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ВАШ ВЛАСНИЙ РОЗСУД ТА РИЗИК. УСЯ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ, ЗАПОДІЯНІ ВАШІЙ КОМП'ЮТЕРНІЙ СИСТЕМІ АБО ІНШОМУ ОБЛАДНАННЮ, А ТАКОЖ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ ВНАСЛІДОК ЗАВАНТАЖЕННЯ ТАКИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЕЖИТЬ НА ВАС ОСОБИСТО.</p>
<p>13.5 ЖОДНІ ПОРАДИ ЧИ ІНФОРМАЦІЯ, ОТРИМАНІ ВАМИ В УСНІЙ АБО ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ ВІД КОМПАНІЇ GOOGLE, З ПОСЛУГ АБО ЧЕРЕЗ НИХ, НЕ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ГАРАНТІЙ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЯКІ В ЯВНІЙ ФОРМІ ЗАЗНАЧЕНІ В ЦИХ УМОВАХ.</p>
<p>13.6 КОМПАНІЯ GOOGLE У ПОДАЛЬШОМУ КАТЕГОРИЧНО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ЯВНИХ І НЕЯВНИХ УМОВ І ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ, ПОМІЖ ІНШОГО, НЕЯВНИХ ГАРАНТІЙ ТА УМОВ ТОВАРНОГО ВИГЛЯДУ, ПРИДАТНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ТА ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ.</p>
<p><strong>14. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ</strong></p>
<p>14.1 ЗА УМОВИ ДОТРИМАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ, ЗГАДАНИХ У ПУНКТІ 13.1, КОМПАНІЯ GOOGLE, ЇЇ ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ ТА ФІЛІЇ, А ТАКОЖ ЛІЦЕНЗІАРИ НЕ НЕСУТЬ ПЕРЕД ВАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА:</p>
<p>(А) БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, ОКРЕМІ ПОБІЧНІ ЧИ ШТРАФНІ ЗБИТКИ, ЯКИХ ВИ ЗАЗНАЛИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ Й ОБСТАВИН ТАКИХ ЗБИТКІВ. ЦЕ ВКЛЮЧАТИМЕ, СЕРЕД ІНШОГО, ВТРАТУ ПРИБУТКІВ (ПРЯМУ ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНУ), ВТРАТУ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ АБО ПРЕСТИЖУ ФІРМИ, ВТРАТУ ДАНИХ, ВИТРАТИ НА ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ НА ЗАМІНУ, А ТАКОЖ ІНШІ ВИДИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ ЗБИТКІВ;</p>
<p>(Б) ВТРАТИ АБО ПОШКОДЖЕННЯ, ЯКИХ ВИ ЗАЗНАЛИ, ВКЛЮЧАЮЧИ, СЕРЕД ІНШОГО, ВТРАТИ АБО ПОШКОДЖЕННЯ, ЯКІ ТРАПИЛИСЯ ВНАСЛІДОК:</p>
<p>(І) ВАШОЇ ВПЕВНЕНОСТІ В ПОВНОТІ, ТОЧНОСТІ ЧИ НАЯВНОСТІ БУДЬ-ЯКОЇ РЕКЛАМИ, АБО ВНАСЛІДОК ВІДНОСИН АБО ОПЕРАЦІЙ МІЖ ВАМИ ТА РЕКЛАМОДАВЦЕМ АБО СПОНСОРОМ, ЧИЯ РЕКЛАМА З'ЯВЛЯТИМЕТЬСЯ В РАМКАХ ПОСЛУГ;</p>
<p>(ІІ) ЗМІН, ВНЕСЕНИХ GOOGLE ДО ПОСЛУГ АБО ЧЕРЕЗ ТИМЧАСОВЕ ЧИ ОСТАТОЧНЕ ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ (АБО ЇХНІХ ПЕВНИХ ФУНКЦІЙ);</p>
<p>(ІІІ) ВИДАЛЕННЯ, ПОШКОДЖЕННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВМІСТУ ТА ІНШИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ДАНИХ, ЩО МІСТЯТЬСЯ АБО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЗАВДЯКИ ТА В РАМКАХ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ПОСЛУГ;</p>
<p>(ІV) НЕМОЖЛИВОСТІ НАДАТИ GOOGLE ТОЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС;</p>
<p>(V) НЕМОЖЛИВОСТІ ЗБЕРЕГТИ БЕЗПЕКУ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПАРОЛІВ І ДАНИХ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ;</p>
<p>14.2 ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ GOOGLE ПЕРЕД ВАМИ, ВИЗНАЧЕНІ В ПУНКТІ 14.1, ЗАСТОСОВУВАТИМУТЬСЯ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ КОМПАНІЯ GOOGLE ЗНАЛА АБО БУЛА ПОІНФОРМОВАНА ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ТАКИХ ВТРАТ.</p>
<p><strong>15. Авторські права та правила щодо торговельної марки</strong></p>
<p>15.1 Політика Google передбачає надання відповіді на сповіщення про порушення авторських прав згідно з чинним міжнародним законодавством про інтелектуальну власність (зокрема, у США – Законом про захист авторських прав у цифрову епоху) та анулювання облікових записів злісних порушників. Докладніші відомості про політику Google можна знайти на веб-сторінці http://www.google.com.ua/dmca.html.</p>
<p>15.2 Google застосовує процедуру подання рекламацій щодо торговельної марки стосовно рекламної діяльності Google. Докладніше про це йдеться на веб-сторінці http://www.google.com.ua/tm_complaint.html.</p>
<p><strong>16. Реклама</strong></p>
<p>16.1 Певні Послуги підтримуються прибутками від рекламної діяльності та можуть передбачати показ оголошень і реклами. Така реклама може бути націлена на інформацію, що міститься в Послугах, запити, здійснені за допомогою Послуг, тощо.</p>
<p>16.2 Методи, способи та масштаб реклами Google у межах Послуг можуть зазнавати змін без спеціального повідомлення.</p>
<p>16.3 З урахуванням наданого Вам Google доступу до Послуг та їх використання Ви погоджуєтеся, що Google може розміщувати таку рекламу в Послугах.</p>
<p><strong>17. Інший вміст</strong></p>
<p>17.1 Послуги можуть містити гіперпосилання на інші веб-сайти, вміст або ресурси. Google може не контролювати будь-які інші веб-сайти чи ресурси, надані іншими компаніями чи особами.</p>
<p>17.2 Ви усвідомлюєте та погоджуєтесь, що Google не несе відповідальність за наявність таких зовнішніх веб-сайтів і ресурсів та не підтримує рекламу, продукти або інші матеріали, наявні на таких веб-сайтах і ресурсах або доступні через них.</p>
<p>17.3 Ви усвідомлюєте та погоджуєтесь, що Google не несе відповідальність за втрату або пошкодження, завдані Вам в результаті наявності таких зовнішніх веб-сайтів і ресурсів або внаслідок Вашої впевненості в повноті, точності та наявності реклами, продуктів або інших матеріалів на таких веб-сайтах і ресурсах або доступних через них.</p>
<p><strong>18. Зміни Умов</strong></p>
<p>18.1 Google може час від часу вносити зміни до Загальних або Додаткових умов. При цьому Google відображатиме новий варіант Загальних умов на веб-сторінці http://www.google.com/chrome/intl/uk/eula_text.html, у той час як нові Додаткові умови будуть доступні за допомогою або в рамках відповідних Послуг.</p>
<p>18.2 Ви розумієте та погоджуєтеся, що в разі використання Послуг після дати внесення змін до Загальних або Додаткових умов Google вважатиме Ваше користування ними як згоду на оновлені Загальні чи Додаткові умови.</p>
<p><strong>19. Загальні юридичні умови</strong></p>
<p>19.1 Іноді під час користування Послугами Ви можете (внаслідок використання Послуг або в зв'язку з цим) скористатися послугою, завантажити елемент програмного забезпечення або придбати продукти, надані іншими особами або компаніями. Ваше використання таких послуг, програмного забезпечення чи продуктів може бути предметом окремої угоди з відповідною компанією чи особою. У такому разі Умови не впливатимуть на Ваші правові відносини з такими компаніями чи особами.</p>
<p>19.2 Умови є повноцінною юридичною угодою між Вами та Google, що регулюють використання Послуг (окрім послуг, надання яких регулюється окремою письмовою угодою з Google) та повністю заміщують інші угоди, раніше укладені між Вами та Google стосовно Послуг.</p>
<p>19.3 Ви погоджуєтесь, що Google може надсилати повідомлення, у тому числі стосовно змін Умов, електронною поштою, звичайною поштою або шляхом публікацій у межах Послуг.</p>
<p>19.4 Ви погоджуєтесь, що невикористання чи незастосування Google будь-якого юридичного права або санкції, зазначених у цих Умовах (або наданих Google згідно з чинним законодавством) не може сприйматися як формальна відмова Google від своїх прав; і такі права чи санкції й надалі належатимуть Google.</p>
<p>19.5 Якщо рішенням суду, юрисдикція якого поширюється на цю сферу, будь-які положення цих Умов будуть визнані недійсними, то такі положення буде видалено з Умов, що, однак, не впливатиме на інші Умови. Решта положень цих Умов залишатиметься чинною та матиме обов'язкову юридичну силу.</p>
<p>19.6 Ви усвідомлюєте та погоджуєтесь, що кожна компанія з групи дочірніх компаній Google, є третьою стороною-бенефіціаром цих Умов. Такі компанії матимуть право безпосередньо слідкувати за дотриманням і діяти в рамках положень цих Умов, які надають їм певні права чи переваги. Окрім цього, жодна інша особа або компанія не вважається третьою стороною-бенефіціаром за цими Умовами.</p>
<p>19.7 Ці Умови та відносини за ними між Вами та Google регулюються відповідно до законів штату Каліфорнія без застосування положень колізійного права. Ви і корпорація Google погоджуєтесь підпорядковуватись виключній юрисдикції судів округу Санта-Клара, штат Каліфорнія, для вирішення будь-яких питань, що випливають із цих Умов. Незважаючи на це, Ви погоджуєтесь, що Google має право просити про санкцію судової заборони (або еквівалентні типи негайної правової допомоги) в будь-якої юрисдикції.</p>
<p><strong>20. Додаткові умови для розширень у Google Chrome</strong></p>
<p>20.1 Наведені в цьому розділі умови застосовуються у випадку встановлення розширень для копії Google Chrome. Розширення – це невеликі програми, розроблені Google або третьою стороною, які можуть змінювати та підвищувати функціональність Google Chrome. Розширення можуть мати більше прав доступу до Вашого веб-переглядача чи комп'ютера, ніж звичайні веб-сторінки, зокрема можливість читати та змінювати Ваші особисті дані.</p>
<p>20.2 Час від часу Google Chrome може перевіряти за допомогою віддалених серверів (Google чи третьої сторони) наявність оновлень до розширень, зокрема, серед інших, програм-коректорів помилок або розширених функцій. Ви погоджуєтеся з тим, що такі оновлення будуть автоматично шукатися, завантажуватися і встановлюватися без додаткового повідомлення.</p>
<p>20.3 Час від часу Google може виявляти розширення, які порушують положення та умови Google для розробників або інші юридичні угоди, закони, правові норми чи правила. Google Chrome періодично завантажуватиме перелік таких розширень із серверів Google. Ви погоджуєтеся з тим, що Google може на власний розсуд на відстані автоматично відключати такі розширення чи видаляти їх із системи користувача. </p>
<p><strong>21. Додаткові умови для підприємств</strong></p>
<p>21.1 Якщо Ви є комерційною організацією, то особа, яка діє від імені цієї організації (для уникнення сумнівів, для комерційних організацій у цих Умовах під словом "Ви" мається на увазі організація) представляє та гарантує, що він або вона має повноваження діяти від Вашого імені, що Ви заявляєте про наявність у Вас належних повноважень для ведення бізнесу в країні чи країнах, де Ви проводите свою діяльність, а також, що Ваші працівники, службовці, представники та інші особи, які мають доступ до Послуги, мають належні повноваження для користування Google Chrome і юридично зобов'язують Вас виконувати ці Умови.</p>
<p>21.2 Згідно з цими Умовами, крім ліцензії, наданої в розділі 9, Google надає Вам невиключну ліцензію без права передачі на відтворення, розповсюдження, встановлення та використання Google Chrome виключно на комп'ютерах, призначених для використання Вашими працівниками, службовцями, представниками та іншими особами, пов'язаними з Вашою комерційною організацією, за умови, що таке використання Google Chrome відповідатиме цим Умовам.</p>
<p>12 серпня 2010 р.</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2>Додаткові умови Google Chrome</h2>
<p><strong>MPEGLA</strong></p>
<p>ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ЛІЦЕНЗІЄЮ ПОРТФЕЛЯ ПАТЕНТІВ ДЛЯ ЗАСОБІВ ОБРОБКИ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (AVC) ДЛЯ ОСОБИСТОГО ТА НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ ІЗ МЕТОЮ (i) КОДУВАННЯ ВІДЕО ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ AVC (НАДАЛІ – "AVC ВІДЕО") І/АБО (ii) ДЕКОДУВАННЯ AVC ВІДЕО, ЗАКОДОВАНОГО СПОЖИВАЧЕМ ДЛЯ ОСОБИСТОЇ ТА НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, І/АБО ОТРИМАНОГО ВІД ВІДЕО-КОНТРАГЕНТА, ЩО МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПОСТАЧАННЯ AVC ВІДЕО. ЛІЦЕНЗІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ ТА НЕ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО ВИПАДКУ ВИКОРИСТАННЯ. ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ В КОМПАНІЇ MPEG LA, L.L.C. (ДИВ. HTTP://WWW.MPEGLA.COM).</p>
<p><strong>Adobe</strong></p>
<p>Google Chrome може включати один або декілька компонентів, наданих компаніями Adobe Systems Incorporated і Adobe Software Ireland Limited (надалі сукупно – "Adobe"). Використання вами програмного забезпечення Adobe, наданого корпорацією Google (надалі – "ПЗ Adobe"), регулюється додатковими умовами (надалі – "Умови Adobe"), переліченими нижче. Як суб'єкт, який отримує ПЗ Adobe, Ви надалі згадуєтеся тут як "Субліцензіат".</p>
<p>1. Обмеження ліцензії.</p>
<p>(a) Flash Player, версія 10.x, створено лише як плагін для веб-переглядача. Субліцензіат може модифікувати чи розповсюджувати це ПЗ Adobe лише для використання як плагін для веб-переглядача з метою відтворення вмісту на веб-сторінці. Наприклад, Субліцензіат не може модифікувати це ПЗ Adobe для взаємодії з програмами, які працюють не у веб-переглядачі (наприклад, автономні програми, віджети, користувацький інтерфейс пристрою).</p>
<p>(б) Субліцензіат не може демонструвати програмний інтерфейс Flash Player версії 10.x в інтерфейсі плагіна веб-переглядача таким чином, який дозволяв би використовувати це розширення як автономну програму для відтворення вмісту на веб-сторінці.</p>
<p>(в) Програмне забезпечення Chrome-Reader не може використовуватися для відтворення документів у форматах PDF або EPUB, які застосовують протоколи керування цифровими правами чи інші системи, відмінні від Adobe DRM.</p>
<p>(г) Для всіх документів у форматах PDF та EPUB, захищених системою Adobe DRM, у програмному забезпечені Chrome-Reader потрібно ввімкнути керування цифровими правами Adobe DRM.</p>
<p>(д) Окрім дозволів, чітко вказаних у технічних умовах, програмне забезпечення Chrome-Reader не може вимикати будь-які можливості, надані компанією Adobe в ПЗ Adobe, включно з (але не обмежуючись) підтримкою форматів PDF та EPUB і системи Adobe DRM.</p>
<p>2. Електронне розповсюдження. Субліцензіат може дозволити завантаження ПЗ Adobe з веб-сайту, Інтернету, інтранету чи схожої технології (надалі – "Електронні розповсюдження") за умови, що Субліцензіат погодиться, що будь-яке розповсюдження ним ПЗ Adobe, зокрема на CD-ROM, DVD-ROM чи інших носіях інформації, а також Електронні розповсюдження (якщо це чітко дозволено), має здійснюватися з належними заходами безпеки, щоб запобігти недозволеному використанню. Стосовно Електронного розповсюдження, дозволеного нижче, Субліцензіат погоджується застосувати будь-які обмеження щодо належного використання, встановлені компанією Adobe, зокрема обмеження стосовно безпеки і/або розповсюдження Продукту Субліцензіата для кінцевих користувачів.</p>
<p>3. Ліцензійна угода кінцевого користувача й умови розповсюдження.</p>
<p>(а) Субліцензіат гарантує, що ПЗ Adobe розповсюджується для кінцевих користувачів від імені Субліцензіата та його постачальників відповідно до діючої ліцензійної угоди кінцевого користувача, що принаймні містить всі такі мінімальні умови (надалі – "Ліцензія кінцевого користувача"): (i) заборону розповсюдження і копіювання, (ii) заборону модифікації та створення похідних продуктів, (iii) заборону декомпілювання, зворотної розробки, розбирання та зміни ПЗ Adobe у форму, прийнятну для людини, (iv) положення з вказівкою права власності Субліцензіата та його ліцензіарів на Продукт Субліцензіата (як визначено в пункті 8), (v) застереження від непрямих, навмисних, випадкових, штрафних і наслідкових пошкоджень та (vi) інші стандартні галузеві застереження й обмеження, включаючи, якщо потрібно: повне (наскільки дозволено законом) застереження всіх відповідних законних гарантій.</p>
<p>(б) Субліцензіат гарантує, що ПЗ Adobe розповсюджується серед дистриб'юторів Субліцензіата від імені Субліцензіата та його постачальників відповідно до діючої ліцензійної угоди кінцевого користувача, що містить такі умови для захисту Adobe, як Умови Adobe.</p>
<p>4. Відкритий код. Субліцензіат не надаватиме (прямо чи опосередковано) і не матиме намір надавати будь-якій третій стороні права чи пільги в рамках прав інтелектуальної власності або інших прав власності компанії Adobe, що зробить таку інтелектуальну власність об'єктом ліцензії відкритого коду чи схеми, у якій наявною або ймовірно витлумаченою умовою використання, модифікації і/або розповсюдження ПЗ Adobe буде: (і) його розкриття та розповсюдження у формі відкритого коду, (іі) його використання за ліцензією з метою створення похідних продуктів або (ііі) його безкоштовне розповсюдження. Вищезгадане обмеження не перешкоджає Субліцензіату розповсюджувати це ПЗ із метою роз'яснення. Субліцензіат може безкоштовно розповсюджувати ПЗ Adobe в комплекті з ПЗ Google.</p>
<p>5. Додаткові умови. Стосовно будь-якого оновлення, модернізації чи нових версій ПЗ Adobe (надалі сукупно – "Оновлення"), наданих Субліцензіату, компанія Adobe зберігає за собою право вимагати дотримання додаткових умов і положень, які застосовуються виключно до Оновлень і майбутніх їх версій, але лише наскільки ці обмеження встановлені компанією Adobe на всіх ліцензіатів таких Оновлень. Якщо Субліцензіат не погоджується на такі додаткові умови чи положення, він не отримає ліцензійних прав на згадані Оновлення, а дія ліцензійних прав Субліцензіата на ПЗ Adobe припиняється автоматично на 90 день від дати, коли такі додаткові умови стали доступними для Субліцензіата.</p>
<p>6. Повідомлення про права власності. Ні Субліцензіат, ні його дистриб'ютори не мають права видаляти чи іншим чином змінювати повідомлення про авторське право, торговельні марки, логотипи чи пов'язані повідомлення або інші повідомлення про права власності компанії Adobe (та її ліцензіарів, якщо такі є), що містяться в ПЗ Adobe чи супровідних матеріалах.</p>
<p>7. Технічні вимоги. Субліцензіат і його дистриб'ютори можуть розповсюджувати ПЗ Adobe і/або Оновлення лише на пристроях, які (і) відповідають технічним вимогам, опублікованим на сторінці http://www.adobe.com/mobile/licensees (чи веб-сайті правонаступника), та (іі) підтверджені компанією Adobe, як це вказано нижче.</p>
<p>8. Підтвердження й оновлення. Субліцензіат повинен, за посередництва компанії Google, надавати компанії Adobe для підтвердження кожен продукт Субліцензіата (і кожну його версію), що містить ПЗ Adobe і/або Оновлення (надалі – "Продукт Субліцензіата") і не відповідає критеріям винятків із переліку Підтвердження пристроїв. Субліцензіат сплачує за кожне таке подання, здійснене Субліцензіатом, шляхом придбання пакетів підтвердження на умовах Adobe, чинних на час придбання, викладених на сторінці http://flashmobile.adobe.com/. Продукт Субліцензіата, який не отримав підтвердження, розповсюджувати не можна. Підтвердження здійснюється відповідно до порядку, чинного на час придбання пакета, як описано на сторінці http://flashmobile.adobe.com/ ("Підтвердження").</p>
<p>9. Профілі та програма Device Central. Субліцензіату буде запропоновано ввести в профілі певну інформацію про Продукти Субліцензіата в рамках процесу підтвердження чи іншим способом. Субліцензіат має надати таку інформацію компанії Adobe. Компанія Adobe може (і) використовувати такі дані профілю як необхідну основу для підтвердження Продукту Субліцензіата (якщо цей продукт підлягає Підтвердженню) та (іі) відображати ці дані профілю в системі Adobe Device Intelligence, що знаходиться на сторінці https://devices.adobe.com/partnerportal/, і надавати до них доступ через інструменти для створення, засоби розробки та служби компанії Adobe, щоб дати змогу розробникам і кінцевим користувачам переглядати, яким чином вміст чи програми відображаються в Продуктах Субліцензіата (наприклад, як відображається відео в певних телефонах).</p>
<p>10. Експорт. Субліцензіат усвідомлює, що закони й нормативні акти США обмежують експорт і реекспорт товарів та технічних даних, створених на території Сполучених Штатів, що також може включати ПЗ Adobe. Субліцензіат погоджується не експортувати та не реекспортувати ПЗ Adobe без проходження відповідних процедур, встановлених у Сполучених Штатах чи інших країнах (якщо таке потрібно).</p>
<p>11. Умови надання технологій.</p>
<p>(а) Окрім випадків, згаданих у відповідних дозволах, наданих відповідними сторонами, чи в угодах із такими сторонами, Субліцензіат не повинен використовувати та не повинен дозволяти використовувати ПЗ Adobe для кодування чи декодування лише аудіоданих у форматі mp3 (.mp3) на будь-якому пристрої, що не є персональним комп'ютером (наприклад, на мобільному телефоні чи телевізійній приставці), а також не дозволяти використання mp3-кодерів і декодерів, які містяться в ПЗ Adobe, або надання до них доступу будь-яким продуктам, окрім ПЗ Adobe. ПЗ Adobe може використовуватися для кодування чи декодування даних у форматі MP3, які містяться у файлах із розширенням swf або flv, що містять відео, зображення чи інші дані. Субліцензіат усвідомлює, що використання ПЗ Adobe не на персональних комп'ютерах, як описано в заборонах у цьому розділі, може привести до сплати ліцензійних зборів чи інших коштів третім сторонам, що мають права інтелектуальної власності, пов'язані з технологією MP3, за використання яких ні компанія Adobe, ні Субліцензіат не сплатили жодні збори чи інші кошти третій стороні, що має права інтелектуальної власності. Якщо Субліцензіату потрібен MP3-кодер чи декодер для такого використання, Субліцензіат повинен отримати належну ліцензію на інтелектуальну власність, включно з усіма відповідними патентними правами.</p>
<p>(б) Субліцензіат не використовуватиме, не копіюватиме, не відтворюватиме та не модифікуватиме (і) вихідний код On2 (вказаний нижче як компонент Вихідного коду) як основу для надання ПЗ Adobe можливості декодувати відео у форматі Flash-відео (.flv чи .f4v) і (іі) вихідний код Sorenson Spark (вказаний нижче як компонент Вихідного коду) в обмежених випадках для виправлення помилок і покращення роботи ПЗ Adobe. Усі кодеки, надані в комплекті з ПЗ Adobe, можуть використовуватися та розповсюджуватися лише як складова частина ПЗ Adobe, і жодні інші програми, включаючи програми Google, не можуть мати до них доступ.</p>
<p>(в) Вихідний код може надаватися в кодеку AAC і/або кодеку HE-AAC (надалі – "Кодек AAC"). Використання Кодека AAC обумовлено отриманням Субліцензіатом відповідної патентної ліцензії, що включає всі необхідні патенти, надані корпорацією VIA Licensing на кінцеві продукти, на чи в яких Кодек AAC буде використовуватися. Субліцензіат усвідомлює та погоджується, що компанія Adobe не надає Субліцензіату чи його субліцензіатам патентну ліцензію на Кодек AAC у рамках цієї угоди.</p>
<p>(г) ВИХІДНИЙ КОД МОЖЕ МІСТИТИ КОД, ВИКОРИСТАННЯ ЯКОГО РЕГУЛЮЄТЬСЯ ЛІЦЕНЗІЄЮ ПОРТФЕЛЯ ПАТЕНТІВ ДЛЯ ЗАСОБІВ ОБРОБКИ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (AVC) ДЛЯ ОСОБИСТОГО ТА НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ ІЗ МЕТОЮ (i) КОДУВАННЯ ВІДЕО ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ AVC (НАДАЛІ – "AVC ВІДЕО") І/АБО (ii) ДЕКОДУВАННЯ AVC ВІДЕО, ЗАКОДОВАНОГО СПОЖИВАЧЕМ ДЛЯ ОСОБИСТОЇ НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, І/АБО ОТРИМАНОГО ВІД ВІДЕО-КОНТРАГЕНТА, ЩО МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПОСТАЧАННЯ AVC ВІДЕО. ЛІЦЕНЗІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ ТА НЕ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО ВИПАДКУ ВИКОРИСТАННЯ. ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ В КОМПАНІЇ MPEG LA, L.L.C. (ДИВ. HTTP://WWW.MPEGLA.COM).</p>
<p>12. Оновлення. Субліцензіат не перешкоджатиме намірам Google чи Adobe оновити ПЗ Adobe в усіх продуктах Субліцензіата, що включають ПЗ Adobe та постачаються в комплекті з програмним забезпеченням Google (тут – "Продукти Субліцензіата").</p>
<p>13. Посилання на джерело та повідомлення про власність. Субліцензіат повинен подавати перелік ПЗ Adobe в загальнодоступних технічних характеристиках Продукту Субліцензіата та розміщати належну фірмову символіку ПЗ Adobe (за винятком корпоративного логотипу Adobe) на упаковці Продукту Субліцензіата чи рекламних матеріалах у спосіб, що узгоджується з фірмовою символікою продуктів третіх сторін, які містяться в Продукті Субліцензіата.</p>
<p>14. Без гарантії. ПЗ ADOBE НАДАЄТЬСЯ СУБЛІЦЕНЗІАТУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ НА УМОВАХ "ЯК Є". КОМПАНІЯ ADOBE НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЩОДО ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ЧИ РОБОТИ. КОМПАНІЯ ADOBE ТА ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ ГАРАНТУЮТЬ І НЕ МОЖУТЬ ГАРАНТУВАТИ РОБОТУ ЧИ РЕЗУЛЬТАТИ, ОТРИМАНІ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ПЗ ADOBE. ОКРІМ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ, УМОВИ, ЗАЯВИ ЧИ ПОЛОЖЕННЯ (НАСКІЛЬКИ ТАКЕ НЕ МОЖЕ ЧИ НЕ МАЄ БУТИ ВИКЛЮЧЕНЕ ЧИ ОБМЕЖЕНЕ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗАСТОСОВАНИМ ДО СУБЛІЦЕНЗІАТА В СФЕРІ ЙОГО ЮРИСДИКЦІЇ), КОМПАНІЯ ADOBE ТА ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ НАДАЮТЬ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, УМОВ, ЗАЯВ ЧИ ПОЛОЖЕНЬ (ЯВНИХ І НЕЯВНИХ, У РАМКАХ СТАТУТНОГО, ПРЕЦЕДЕНТНОГО, ЗВИЧАЄВОГО ЧИ ІНШОГО ПРАВА), ЩО ЯКОЮСЬ МІРОЮ ВКЛЮЧАЮТЬ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ, КОМЕРЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ, КОМПЛЕКСНОСТІ, ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ ЧИ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. СУБЛІЦЕНЗІАТ ПОГОДЖУЄТЬСЯ НЕ ДАВАТИ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ І НЕЯВНИХ, ВІД ІМЕНІ КОМПАНІЇ ADOBE.</p>
<p>15. Договірне обмеження відповідальності. НІ В ЯКОМУ РАЗІ КОМПАНІЯ ADOBE ЧИ ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ НЕСУТЬ ПЕРЕД СУБЛІЦЕНЗІАТОМ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ, ПОЗОВИ ЧИ ВИДАТКИ АБО БУДЬ-ЯКІ ПОБІЧНІ, НЕПРЯМІ ЧИ ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ, ВТРАЧЕНІ ПРИБУТКИ АБО ЗАОЩАДЖЕННЯ, НАВІТЬ ЯКЩО УПОВНОВАЖЕНИЙ КОМПАНІЇ ADOBE БУВ ПРОІНФОРМОВАНИЙ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ВТРАТ, ЗБИТКІВ, ПОЗОВІВ АБО ВИДАТКІВ ЧИ ПРО ПОЗОВ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ. ВИЩЕЗГАДАНІ ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИНЯТКИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ, НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, У СФЕРІ ЮРИСДИКЦІЇ СУБЛІЦЕНЗІАТА. СУКУПНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ ADOBE ТА ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ВІДПОВІДНО ДО ЦІЄЇ УГОДИ ЧИ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕЮ ОБМЕЖУЄТЬСЯ ОДНІЄЮ ТИСЯЧЕЮ ДОЛАРІВ (1000 ДОЛ. США). Ніщо в цій Угоді не обмежує відповідальності компанії Adobe перед Субліцензіатом у випадку смерті чи особистої травми, спричиненої недбалістю компанії Adobe, чи внаслідок цивільного правопорушення – обману (шахрайства). Компанія Adobe діє від імені своїх постачальників лише у випадках спростування, виключення і/або обмеження обов'язків, гарантій і зобов'язань, викладених у цій Угоді, але не в жодному іншому випадку чи з іншою метою.</p>
<p>16. Умови захисту вмісту</p>
<p>(а) Визначення.</p>
<p>"Правила відповідності та стійкості" – це документ, що встановлює правила відповідності та стійкості для ПЗ Adobe; розміщений на сторінці http://www.adobe.com/mobile/licensees чи на веб-сайті правонаступника.</p>
<p>"Функції захисту вмісту" – це аспекти ПЗ Adobe, призначені для забезпечення відповідності з Правилами відповідності та стійкості, які запобігають відтворенню, копіюванню, модифікації, перерозподілу чи іншим діям стосовно цифрового вмісту, розповсюдженого для використання користувачами ПЗ Adobe, якщо на такі дії не отримано дозволу від власників або ліцензованих дистриб'юторів цього цифрового вмісту.</p>
<p>"Код захисту вмісту" – це код, що міститься в певних визначених версіях ПЗ Adobe, який вмикає певні Функції захисту вмісту.</p>
<p>"Ключ" – це криптографічне значення, що міститься в ПЗ Adobe та використовується для розшифровування цифрового вмісту.</p>
<p>(б) Обмеження ліцензії. Право Субліцензіата використовувати ліцензії щодо ПЗ Adobe регулюється такими додатковими обмеженнями та зобов'язаннями. Субліцензіат гарантує, що клієнти Субліцензіата дотримуватимуться цих обмежень і зобов'язань в обсягах, встановлених для Субліцензіата щодо ПЗ Adobe. Недотримання цих додаткових обмежень і зобов'язань будь-яким із клієнтів Субліцензіата розцінюватиметься як суттєве порушення умов самим Субліцензіатом.</p>
<p>б.1. Субліцензіат і його клієнти можуть розповсюджувати лише ПЗ Adobe, яке відповідає Правилам відповідності та стійкості, як це затверджено Субліцензіатом під час процесу підтвердження, описаного вище в Умовах Adobe.</p>
<p>б.2. Субліцензіат не повинен (і) порушувати Функції захисту вмісту ПЗ Adobe чи будь-якого іншого, пов'язаного з ПЗ Adobe, що використовується для шифрування чи розшифровування цифрового вмісту, призначеного для авторизованого використання користувачами ПЗ Adobe, чи (іі) створювати або розповсюджувати продукти, призначені порушувати Функції захисту вмісту самого ПЗ Adobe чи будь-якого іншого ПЗ Adobe, що використовується для шифрування чи розшифровування цифрового вмісту, призначеного для авторизованого використання користувачами ПЗ Adobe.</p>
<p>(в) Ключі є конфіденційною інформацією компанії Adobe. Стосовно Ключів Субліцензіат дотримуватиметься Порядку обробки вихідного коду Adobe (надається компанією Adobe на вимогу).</p>
<p>(г) Судова заборона. Субліцензіат погоджується, що порушення цієї угоди може призвести до компрометації Функцій захисту вмісту ПЗ Adobe та завдати виключну й тривалу шкоду інтересам компанії Adobe і власників цифрового вмісту, які покладаються на ці Функції захисту вмісту, а також із тим, що грошові збитки можуть не співпадати з розміром компенсації за завдану шкоду. Тому Субліцензіат надалі погоджується, що компанія Adobe може домагатися судової заборони з метою запобігання чи обмеження шкоди, завданої будь-яким із таких порушень, включаючи грошові збитки.</p>
<p>17. Призначена третя сторона-бенефіціар. Компанії Adobe Systems Incorporated й Adobe Software Ireland Limited є призначеною третьою стороною-бенефіціаром угоди між корпорацією Google і Субліцензіатом стосовно ПЗ Adobe, включно з, але не обмежуючись, Умовами Adobe. Субліцензіат погоджується, не зважаючи на будь-які протилежні твердження в його угоді з Google, що корпорація Google може розкрити особу Субліцензіата для компанії Adobe та засвідчити письмово, що Субліцензіат уклав із Google ліцензійну угоду, яка включає Умови Adobe. Субліцензіат повинен укласти угоду з кожним зі своїх ліцензіатів. Якщо ці ліцензіати мають право розповсюджувати ПЗ Adobe, така угода буде включати Умови Adobe.</p>
</body>
</html>