blob: 4bba507326bef81057ab1ea1107a7d8db85c65d1 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="iw">
<translation id="1002108253973310084">זוהתה גרסת פרוטוקול לא תואמת. ודא שהתקנת את הגרסה העדכנית ביותר של התוכנה בשני המחשבים ונסה שוב.</translation>
<translation id="1050693411695664090">איכות גרועה</translation>
<translation id="1152528166145813711">בחר...</translation>
<translation id="1199593201721843963">השבת חיבורים מרוחקים</translation>
<translation id="1291443878853470558">‏אם ברצונך להשתמש ב-Chromoting כדי לגשת למחשב זה, עליך להפעיל חיבורים מרוחקים.</translation>
<translation id="1300633907480909701">‏גש למחשבים שלך באופן מאובטח ממכשיר Android שלך.
• בכל אחד מהמחשבים שלך, הגדר גישה מרחוק באמצעות אפליקציית שולחן העבודה המרוחק של Chrome, שבחנות האינטרנט של Chrome‏: https://chrome.google.com/remotedesktop
• במכשיר Android, פתח את האפליקציה והקש על מחשב הנמצא במצב מקוון כדי להתחבר אליו.
מחשבים מרוחקים שאין להם מקלדות עבור אנגלית של ארה"ב עשויים לקבל קלט טקסט שגוי. בקרוב נוסיף תמיכה לפריסות מקלדת נוספות!
למידע על פרטיות, עדיין במדיניות הפרטיות של Google ‏(http://goo.gl/SyrVzj) ומדיניות הפרטיות של Chrome ‏(http://goo.gl/0uXE5d).</translation>
<translation id="1324095856329524885">(התכונה הזו אינה זמינה עדיין בשביל המחשב שלך)</translation>
<translation id="1342297293546459414">הצג תוכן של מחשב משותף ושלוט בו.</translation>
<translation id="1389790901665088353">‏הורד את מנהל ההתקנה של מארח שולחן העבודה המרוחק של Chrome</translation>
<translation id="1450760146488584666">האובייקט המבוקש אינו קיים.</translation>
<translation id="1480046233931937785">שותפים לעשייה</translation>
<translation id="1520828917794284345">שנה את גודל שולחן העבודה</translation>
<translation id="154040539590487450">הפעלת שירות הגישה מרחוק נכשלה.</translation>
<translation id="1546934824884762070">אירעה שגיאה לא צפויה. דווח על בעיה זו למפתחים.</translation>
<translation id="1619813076098775562">נסגר החיבור למכשיר העברה.</translation>
<translation id="1643640058022401035">‏יציאה מדף זה תגרום לסיום ההפעלה של Chromoting.</translation>
<translation id="1654128982815600832">מפעיל חיבורים מרוחקים למחשב זה...</translation>
<translation id="170207782578677537">הרישום של מחשב זה נכשל.</translation>
<translation id="1704090719919187045">‏העדפות מארח Chromoting</translation>
<translation id="174018511426417793">‏אין לך מחשבים רשומים. כדי להפעיל חיבורים מרוחקים למחשב, התקן את 'שולחן עבודה מרוחק של Chrome' במחשב היעד ולחץ על '<ph name="BUTTON_NAME" />'.</translation>
<translation id="1742469581923031760">מתחבר…</translation>
<translation id="1770394049404108959">איני יכול לפתוח את היישום.</translation>
<translation id="177096447311351977">‏IP הערוץ של הלקוח: <ph name="CLIENT_GAIA_IDENTIFIER" /> ip='<ph name="CLIENT_IP_ADDRESS_AND_PORT" />' host_ip='<ph name="HOST_IP_ADDRESS_AND_PORT" />' ערוץ='<ph name="CHANNEL_TYPE" />' חיבור='<ph name="CONNECTION_TYPE" />'.</translation>
<translation id="1779766957982586368">סגור חלון</translation>
<translation id="1841799852846221389">משבית חיבורים מרוחקים למחשב זה...</translation>
<translation id="1897488610212723051">מחק</translation>
<translation id="195619862187186579">פריסות מקלדת</translation>
<translation id="1996161829609978754">‏Chrome מוריד את מתקין המארח של Chromoting. בסיום ההורדה, הפעל את המתקין לפני שתמשיך.</translation>
<translation id="2009755455353575666">החיבור נכשל</translation>
<translation id="2013884659108657024">‏Chrome מוריד את מתקין המארח של 'שולחן עבודה מרוחק של Chrome'. בסיום ההורדה, הפעל את המתקין לפני שתמשיך.</translation>
<translation id="2013996867038862849">כל הלקוחות המותאמים נמחקו.</translation>
<translation id="2038229918502634450">מתבצע אתחול של המארח כדי להחיל שינוי במדיניות.</translation>
<translation id="2046651113449445291">‏הלקוחות הבאים הותאמו למחשב זה ויכולים להתחבר מבלי לספק PIN. ניתן לבטל הרשאה זו בכל עת, בנפרד או עבור כל הלקוחות.</translation>
<translation id="2053901200959289492">‏• הוספת תמיכה לריבוי חלונות ב-Android Nougat.
• שיפור באיכות התמונה, מהירות התגובה וצריכת הסוללה במחשבים שולחניים.
• שיפור במהירות התגובה של פעולות לחיצה-גרירה.
• שיפור באנימציות מסוימות של ממשק המשתמש.</translation>
<translation id="2078880767960296260">תהליך מארח</translation>
<translation id="20876857123010370">מצב משטח מגע</translation>
<translation id="2089514346391228378">הופעלו חיבורים מרוחקים למחשב זה.</translation>
<translation id="2118549242412205620">‏גש למחשבים שלך באופן מאובטח ממכשיר Android שלך.
• בכל אחד מהמחשבים שלך, הגדר גישה מרחוק באמצעות אפליקציית שולחן העבודה המרוחק של Chrome, שבחנות האינטרנט של Chrome‏: https://chrome.google.com/remotedesktop
• במכשיר Android, פתח את האפליקציה והקש על מחשב הנמצא במצב מקוון כדי להתחבר אליו.
למידע על פרטיות, עדיין במדיניות הפרטיות של Google ‏(http://goo.gl/SyrVzj) ומדיניות הפרטיות של Chrome ‏(http://goo.gl/0uXE5d).</translation>
<translation id="2124408767156847088">‏גש למחשבים שלך באופן מאובטח ממכשיר Android שלך.</translation>
<translation id="2208514473086078157">‏הגדרות המדיניות אינן מאפשרות שיתוף של מחשב זה כמארח שולחן עבודה מרוחק של Chrome. פנה למנהל המערכת שלך לקבלת סיוע.</translation>
<translation id="2220529011494928058">דווח על בעיה</translation>
<translation id="2221097377466213233">‏השתמש במקש Ctrl למקש Win (⌘ ב-Mac)</translation>
<translation id="2235518894410572517">שתף מחשב זה ואפשר למשתמש אחר להציג את התוכן שלו ולשלוט בו.</translation>
<translation id="2246783206985865117">ההגדרה הזו מנוהלת על ידי מדיניות הדומיין שלך.</translation>
<translation id="2256115617011615191">הפעל מחדש כעת</translation>
<translation id="225614027745146050">ברוכים הבאים</translation>
<translation id="228809120910082333">‏אשר את החשבון ומספר ה-PIN שלך שמפורטים למטה, כדי לאפשר גישה באמצעות Chromoting.</translation>
<translation id="2314101195544969792">לא הייתה פעילות ב-<ph name="APPLICATION_NAME" /> במשך זמן-מה. אתה תנותק בקרוב.</translation>
<translation id="2353140552984634198">‏תוכל לגשת למחשב זה באופן מאובטח באמצעות Chromoting.</translation>
<translation id="2359808026110333948">המשך</translation>
<translation id="2366718077645204424">לא ניתן להשיג את המארח. הסיבה לכך יכולה להיות תצורת הרשת שבה אתה משתמש.</translation>
<translation id="2370754117186920852">המארח <ph name="OPTIONAL_OFFLINE_REASON" /> נראה לאחרונה במצב מקוון <ph name="RELATIVE_TIMESTAMP" />.</translation>
<translation id="2499160551253595098">‏עזור לנו לשפר את 'שולחן עבודה מרוחק של Chrome' בכך שתאפשר לנו לאסוף סטטיסטיקות שימוש ודוחות קריסה.</translation>
<translation id="2512228156274966424">‏שים לב: על מנת לוודא שכל מקשי הקיצור זמינים, ניתן להגדיר את שולחן העבודה המרוחק של Chrome ל'פתח כחלון'.</translation>
<translation id="2540992418118313681">האם ברצונך לשתף מחשב זה כך שמשתמש אחר יראה אותו וישלוט בו?</translation>
<translation id="2599300881200251572">‏שירות זה מאפשר חיבורים נכנסים מלקוחות שולחן העבודה המרוחק של Chrome.</translation>
<translation id="2647232381348739934">‏שירות Chromoting</translation>
<translation id="2676780859508944670">עובד…</translation>
<translation id="2699970397166997657">Chromoting</translation>
<translation id="2747641796667576127">עדכוני תוכנה מתבצעים בדרך כלל באופן אוטומטי, אבל במקרים נדירים הם עשויים להיכשל. עדכון התוכנה לא אמור לקחת יותר ממספר דקות, וניתן לבצע אותו כשאתה מחובר למחשב באופן מרוחק.</translation>
<translation id="2841013758207633010">שעה</translation>
<translation id="2851754573186462851">Chromium App Streaming</translation>
<translation id="2855866366045322178">לא מקוון</translation>
<translation id="2888969873284818612">אירעה שגיאת רשת. נפעיל את היישום מחדש כשהמכשיר יהיה שוב מקוון.</translation>
<translation id="2894654864775534701">המחשב הזו משותף כרגע כחלק מחשבון אחר.</translation>
<translation id="2919669478609886916">אתה משתף כעת את המחשב הזה עם משתמש אחר. האם ברצונך להמשיך את השיתוף?</translation>
<translation id="2921543551052660690">‏נכנסת בעבר כ-<ph name="USER_NAME" /> (<ph name="USER_EMAIL" />). כדי להיכנס למחשבים שלך בחשבון הזה, <ph name="LINK_BEGIN" />היכנס אל Chromium<ph name="LINK_END" /> עם החשבון והתקן מחדש את Chromoting.</translation>
<translation id="2926340305933667314">הניסיון להשבית גישה מרחוק למחשב זה נכשל. נסה שוב מאוחר יותר.</translation>
<translation id="2930135165929238380">‏חלק מהרכיבים הדרושים חסרים. עבור אל chrome://plugins וודא ש-Native Client מופעל.</translation>
<translation id="2939145106548231838">אמת מול המארח</translation>
<translation id="3020807351229499221">‏הניסיון לעדכן את ה-PIN נכשל. נסה שוב מאוחר יותר.</translation>
<translation id="3025388528294795783">כדי לעזור לנו לפתור את הבעיה שבה נתקלת, ספר לנו מה קרה:</translation>
<translation id="3027681561976217984">מצב מסך מגע</translation>
<translation id="3106379468611574572">המחשב המרוחק אינו מגיב לבקשות החיבור. ודא שהוא מחובר לאינטרנט ונסה שוב.</translation>
<translation id="310979712355504754">מחק הכל</translation>
<translation id="3150823315463303127">המארח לא הצליח לקרוא את המדיניות.</translation>
<translation id="3194245623920924351">‏שולחן עבודה מרוחק של Chrome</translation>
<translation id="3197730452537982411">שולחן עבודה מרוחק</translation>
<translation id="3258789396564295715">‏תוכל לגשת למחשב זה באופן מאובטח באמצעות 'שולחן עבודה מרוחק של Chrome'.</translation>
<translation id="327263477022142889">‏רוצה לעזור לשפר את שולחן העבודה המרוחק של Chrome‏? <ph name="LINK_BEGIN" />השב על הסקר.<ph name="LINK_END" /></translation>
<translation id="3286521253923406898">‏בקר מארח Chromoting</translation>
<translation id="332624996707057614">ערוך את שם המחשב</translation>
<translation id="3339299787263251426">גש אל המחשב שלך באופן מאובטח דרך האינטרנט</translation>
<translation id="3360306038446926262">חלונות</translation>
<translation id="3362124771485993931">‏הקלד שוב את ה-PIN</translation>
<translation id="337167041784729019">הצג סטטיסטיקה</translation>
<translation id="3385242214819933234">בעלים לא חוקי של המארח.</translation>
<translation id="3403830762023901068">‏הגדרות המדיניות אינן מאפשרות שיתוף של מחשב זה כמארח Chromoting. פנה למנהל המערכת שלך לקבלת סיוע.</translation>
<translation id="3423542133075182604">תהליך תקשורת מרוחקת למפתח אבטחה</translation>
<translation id="3581045510967524389">לא ניתן היה להתחבר לרשת. בדוק שהמכשיר שלך מקוון.</translation>
<translation id="3596628256176442606">‏שירות זה מאפשר חיבורים נכנסים מלקוחות Chromoting.</translation>
<translation id="3606997049964069799">‏אתה לא מחובר ל-Chromium. היכנס ונסה שוב.</translation>
<translation id="3649256019230929621">מזער את החלון</translation>
<translation id="369442766917958684">פועל במצב לא מקוון.</translation>
<translation id="3695446226812920698">איך עושים זאת</translation>
<translation id="3776024066357219166">‏הפעילות של 'שולחן עבודה מרוחק של Chrome' הסתיימה.</translation>
<translation id="3785447812627779171">‏מארח
Chromoting</translation>
<translation id="3870154837782082782">Google Inc.</translation>
<translation id="3884839335308961732">‏אשר את החשבון ומספר ה-PIN שלך שמפורטים למטה כדי לאפשר גישה באמצעות שולחן העבודה המרוחק של Chrome.</translation>
<translation id="3897092660631435901">תפריט</translation>
<translation id="3905196214175737742">דומיין לא חוקי של בעל המארח.</translation>
<translation id="3908017899227008678">הקטן להתאמה</translation>
<translation id="3931191050278863510">המארח הופסק.</translation>
<translation id="3933246213702324812">‏Chromoting ב-<ph name="HOSTNAME" /> אינו מעודכן ויש לעדכן אותו.</translation>
<translation id="3950820424414687140">כניסה</translation>
<translation id="3989511127559254552">כדי להמשיך, ראשית עליך להעניק הרשאות גישה מורחבות למחשב שלך. עליך לעשות זאת פעם אחת בלבד.</translation>
<translation id="4006787130661126000">‏אם ברצונך להשתמש ב'שולחן עבודה מרוחק של Chrome' כדי לגשת למחשב זה, עליך להפעיל חיבורים מרוחקים.</translation>
<translation id="405887016757208221">המחשב המרוחק לא הצליח לאתחל את ההפעלה. אם הבעיה נמשכת, נסה להגדיר שוב את המארח.</translation>
<translation id="4068946408131579958">כל החיבורים</translation>
<translation id="409800995205263688">הערה: הגדרות המדיניות מתירות חיבורים רק בין מחשבים הנמצאים בתוך הרשת שלך.</translation>
<translation id="4155497795971509630">חלק מהרכיבים הדרושים חסרים. ודא שהתקנת את הגרסה העדכנית ביותר של התוכנה ונסה שוב.</translation>
<translation id="4156740505453712750">‏כדי להגן על הגישה למחשב זה, בחר PIN באורך <ph name="BOLD_START" />שש ספרות לפחות<ph name="BOLD_END" />. PIN זה יידרש בעת התחברות ממיקום אחר.</translation>
<translation id="4156741816461781891">מחובר באמצעות חשבון <ph name="EMAIL_ADDRESS" />.</translation>
<translation id="4176825807642096119">קוד גישה</translation>
<translation id="4207623512727273241">הפעל את המתקין לפני שתמשיך.</translation>
<translation id="4227991223508142681">Host Provisioning Utility</translation>
<translation id="4240294130679914010">‏מסיר ההתקנה של מארח Chromoting</translation>
<translation id="4277463233460010382">‏מחשב זה מוגדר לאפשר ללקוח אחד או יותר להתחבר מבלי להזין PIN.</translation>
<translation id="4277736576214464567">קוד הגישה אינו חוקי. נסה שוב.</translation>
<translation id="4361728918881830843">‏כדי להפעיל חיבורים מרחוק למחשב אחר, התקן את 'שולחן עבודה מרוחק של Chrome' במחשב האחר ולחץ על '<ph name="BUTTON_NAME" />'.</translation>
<translation id="4368630973089289038">‏רוצה לעזור לשפר את Chromoting‏? <ph name="LINK_BEGIN" />השב על הסקר.<ph name="LINK_END" /></translation>
<translation id="4394049700291259645">השבת</translation>
<translation id="4405930547258349619">ספריית ליבה</translation>
<translation id="4430435636878359009">השבת חיבורים מרוחקים למחשב זה</translation>
<translation id="4430915108080446161">יוצר קוד גישה...</translation>
<translation id="4472575034687746823">תחילת העבודה</translation>
<translation id="4481276415609939789">‏אין לך מחשבים רשומים. כדי להפעיל חיבורים מרוחקים למחשב, התקן את Chromoting במחשב היעד ולחץ על '<ph name="BUTTON_NAME" />'.</translation>
<translation id="4513946894732546136">משוב</translation>
<translation id="4517233780764084060">‏שים לב: על מנת לוודא שכל מקשי הקיצור זמינים, ניתן להגדיר את Chromoting ל'פתח כחלון'.</translation>
<translation id="4563926062592110512">לקוח שהתנתק: <ph name="CLIENT_USERNAME" />.</translation>
<translation id="4572065712096155137">גישה</translation>
<translation id="4573676252416618192">‏מארח שולחן העבודה
המרוחק של Chrome</translation>
<translation id="4619978527973181021">קבל והתקן</translation>
<translation id="4703302905453407178">רכיב נדרש הפסיק לפעול. דווח על בעיה זו למפתחים.</translation>
<translation id="4703799847237267011">‏הפעילות של Chromoting הסתיימה.</translation>
<translation id="4736223761657662401">היסטוריית חיבורים</translation>
<translation id="4741792197137897469">‏האימות נכשל. היכנס שוב ל-Chrome.</translation>
<translation id="477305884757156764">היישום איטי מדי.</translation>
<translation id="4795786176190567663">אין לך הרשאה לביצוע הפעולה.</translation>
<translation id="4804818685124855865">נתק</translation>
<translation id="4808503597364150972">‏הזן את ה-PIN של <ph name="HOSTNAME" />.</translation>
<translation id="4812684235631257312">מארח</translation>
<translation id="4867841927763172006">‏שלח PrtScn</translation>
<translation id="4913529628896049296">ממתין לחיבור...</translation>
<translation id="4918086044614829423">אשר</translation>
<translation id="492843737083352574">נתקלתי בקשיים עם המקלדת או העכבר.</translation>
<translation id="4973800994433240357">‏בהורדת מנהל ההתקנה של מארח Chromoting, אתה מביע הסכמה ל<ph name="LINK_BEGIN" />תנאים ולהגבלות<ph name="LINK_END" /> של Google.</translation>
<translation id="4985296110227979402">תחילה עליך להגדיר את המחשב שלך לגישה מרחוק</translation>
<translation id="5064360042339518108"><ph name="HOSTNAME" /> (לא מקוון)</translation>
<translation id="5070121137485264635">‏המארח המרוחק דורש שתבצע אימות מול אתר של צד שלישי. כדי להמשיך, עליך להעניק לשולחן העבודה המרוחק של Chrome הרשאות נוספות כדי לגשת לכתובת זו:</translation>
<translation id="507204348399810022">האם אתה בטוח שברצונך להשבית את החיבורים המרוחקים אל <ph name="HOSTNAME" />?</translation>
<translation id="5156271271724754543">‏הזן את אותו PIN בשתי התיבות.</translation>
<translation id="5170982930780719864">מזהה מארח לא חוקי.</translation>
<translation id="518094545883702183">המידע הזה משמש רק לאבחון הבעיה שדיווחת עליה. הוא זמין רק למי שבוחן את הדוח, ונשמר למשך זמן של 30 ימים לכל היותר.</translation>
<translation id="5222676887888702881">יציאה</translation>
<translation id="5254120496627797685">‏יציאה מדף זה תגרום לסיום הפעילות של 'שולחן עבודה מרוחק של Chrome'.</translation>
<translation id="5308380583665731573">התחברות</translation>
<translation id="533625276787323658">אין מחשבים שניתן להתחבר אליהם</translation>
<translation id="5363265567587775042">בקש מבעל המחשב שאליו אתה רוצה לגשת שילחץ על “<ph name="SHARE" />” וייתן לך את קוד הגישה.</translation>
<translation id="5379087427956679853">‏'שולחן עבודה מרוחק של Chrome' מאפשר לך לשתף את המחשב שלך דרך האינטרנט באופן מאובטח. על שני המשתמשים להפעיל את היישום 'שולחן עבודה מרוחק של Chrome', שניתן למצוא בכתובת <ph name="URL" />.</translation>
<translation id="5397086374758643919">‏מסיר ההתקנה של מארח שולחן העבודה המרוחק של Chrome‏</translation>
<translation id="5419185025274123272">לא ניתן היה לאפס את היישום. תוכל עדיין לשלוח דוח באגים.</translation>
<translation id="544077782045763683">המארח כבה.</translation>
<translation id="5510035215749041527">נתק עכשיו</translation>
<translation id="5537725057119320332">העבר</translation>
<translation id="5593560073513909978">באופן זמני, השירות אינו זמין. נסה שוב מאוחר יותר.</translation>
<translation id="5601503069213153581">PIN</translation>
<translation id="5619148062500147964">למחשב זה</translation>
<translation id="5625493749705183369">גש למחשבים אחרים או אפשר למשתמש אחר לגשת למחשב שלך דרך האינטרנט באופן מאובטח.</translation>
<translation id="5702987232842159181">מחובר:</translation>
<translation id="5708869785009007625">שולחן העבודה שלך משותף כעת עם <ph name="USER" />.</translation>
<translation id="5773590752998175013">תאריך ההתאמה</translation>
<translation id="579702532610384533">התחבר מחדש</translation>
<translation id="5843054235973879827">מדוע פעולה זו בטוחה?</translation>
<translation id="5859141382851488196">חלון חדש…</translation>
<translation id="5885438903806970186">פועל במצב מקוון.</translation>
<translation id="6001953797859482435">‏העדפות מארח שולחן העבודה המרוחק של Chrome</translation>
<translation id="6011539954251327702">‏Chromoting מאפשר לך לשתף את המחשב שלך דרך האינטרנט באופן מאובטח. על שני המשתמשים להפעיל את היישום Chromoting, שניתן למצוא בכתובת <ph name="URL" />.</translation>
<translation id="6040143037577758943">סגור</translation>
<translation id="6062854958530969723">אתחול המארח נכשל.</translation>
<translation id="6091564239975589852">שלח מקשים</translation>
<translation id="6099500228377758828">‏שירות שולחן העבודה המרוחק של Chrome</translation>
<translation id="6167788864044230298">Chrome App Streaming</translation>
<translation id="6173536234069435147">‏איני יכול לפתוח את הקבצים שלי ב-Google Drive.</translation>
<translation id="6178645564515549384">מארח העברת הודעות ייעודי עבור סיוע מרוחק</translation>
<translation id="6193698048504518729">התחבר אל <ph name="HOSTNAME" /></translation>
<translation id="6198252989419008588">‏שנה PIN</translation>
<translation id="6204583485351780592"><ph name="HOSTNAME" /> (לא עדכני)</translation>
<translation id="6221358653751391898">‏אתה לא מחובר ל-Chrome. היכנס ונסה שוב.</translation>
<translation id="6284412385303060032">המארח הפועל במסך הכניסה למסוף כבה כדי לתמוך במצב הסתרה על ידי מעבר אל מארח הרץ בפעילות באתר שהיא ספציפית למשתמש.</translation>
<translation id="629730747756840877">חשבון</translation>
<translation id="6304318647555713317">לקוח</translation>
<translation id="6381670701864002291">משהו אחר.</translation>
<translation id="6398765197997659313">צא ממסך מלא</translation>
<translation id="6441316101718669559">שילוב של שולחן עבודה אינו נתמך בפלטפורמה זו. תוכל עדיין להשתמש ביישום, אבל תהיה לכך השפעה שלילית על חוויית המשתמש.</translation>
<translation id="652218476070540101">‏ה-PIN של מחשב זה מתעדכן...</translation>
<translation id="6527303717912515753">שתף</translation>
<translation id="6541219117979389420">‏יומני יישומים עשויים לכלול פרטים אישיים, כולל הזהות שלך (כתובת אימייל) וגם השמות והתכונות של קבצים ותיקיות ב-Google Drive.</translation>
<translation id="6542902059648396432">דווח על בעיה...</translation>
<translation id="6550675742724504774">אפשרויות</translation>
<translation id="6570205395680337606">אפס את היישום. תאבד עבודות שלא נשמרו.</translation>
<translation id="6572345186230665992">‏ל-Mac ‏(OS X Mavericks מגירסה 10.9 ואילך)</translation>
<translation id="6612717000975622067">‏שלח Ctrl-Alt-Del</translation>
<translation id="6640610550128933069">חיבור אחרון לרשת ב-<ph name="DATE" /></translation>
<translation id="6668065415969892472">‏ה-PIN שלך עודכן.</translation>
<translation id="6681800064886881394">‏Copyright © 2013 Google Inc.‎. כל הזכויות שמורות.</translation>
<translation id="6705482892455291412">לאחר הזנת הקוד, תתבקש לאשר את החיבור ולהתחיל בשיתוף ההפעלה.</translation>
<translation id="6746493157771801606">נקה היסטוריה</translation>
<translation id="6748108480210050150">מאת</translation>
<translation id="677755392401385740">המארח הופעל עבור המשתמש: <ph name="HOST_USERNAME" />.</translation>
<translation id="6865175692670882333">הצג/ערוך</translation>
<translation id="6930242544192836755">משך החיבור</translation>
<translation id="6939719207673461467">הצג/הסתר מקלדת.</translation>
<translation id="6944854424004126054">שחזר חלון</translation>
<translation id="6963936880795878952">‏החיבורים למחשב המרוחק חסומים באופן זמני משום שמישהו ניסה להתחבר אליו עם PIN לא חוקי. נסה שוב מאוחר יותר.</translation>
<translation id="6965382102122355670">אישור</translation>
<translation id="6985691951107243942">האם אתה בטוח שברצונך להשבית את החיבורים המרוחקים אל <ph name="HOSTNAME" />? אם תשנה את דעתך, יהיה עליך להיכנס למחשב זה כדי להפעיל מחדש את החיבורים.</translation>
<translation id="6998989275928107238">אל</translation>
<translation id="7019153418965365059">שגיאת מארח לא מזוהה: <ph name="HOST_OFFLINE_REASON" />.</translation>
<translation id="701976023053394610">סיוע מרחוק</translation>
<translation id="7038683108611689168">‏עזור לנו לשפר את Chromoting בכך שתאפשר לנו לאסוף סטטיסטיקות שימוש ודוחות קריסה.</translation>
<translation id="712467900648340229">נכשל החיבור למכשיר העברה.</translation>
<translation id="7144878232160441200">נסה שוב</translation>
<translation id="7149517134817561223">‏יישום לשליחת פקודות אל המארח של שולחן העבודה המרוחק של Chrome.</translation>
<translation id="7215059001581613786">‏הזן PIN המורכב משש ספרות או יותר.</translation>
<translation id="7312846573060934304">המארח אינו מקוון.</translation>
<translation id="7319983568955948908">הפסק את השיתוף</translation>
<translation id="7401733114166276557">‏שולחן עבודה מרוחק של Chrome</translation>
<translation id="7434397035092923453">נדחתה גישה עבור לקוח: <ph name="CLIENT_USERNAME" />.</translation>
<translation id="7444276978508498879">לקוח שהתחבר: <ph name="CLIENT_USERNAME" />.</translation>
<translation id="7606912958770842224">הפעל חיבורים מרוחקים</translation>
<translation id="7649070708921625228">עזרה</translation>
<translation id="7658239707568436148">ביטול</translation>
<translation id="7665369617277396874">הוסף חשבון</translation>
<translation id="7672203038394118626">חיבורים מרוחקים למחשב זה הושבתו.</translation>
<translation id="7693372326588366043">רענן את רשימת המארחים</translation>
<translation id="7782471917492991422">בדוק את הגדרות ניהול צריכת החשמל של המחשב כדי לוודא שאינו מוגדר לעבור למצב שינה בזמן חוסר פעילות.</translation>
<translation id="7810127880729796595">הצג סטטיסטיקה (חיבור: <ph name="QUALITY" />)</translation>
<translation id="7836926030608666805">‏חלק מהרכיבים הדרושים חסרים. ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של Chrome ונסה שוב.</translation>
<translation id="7868137160098754906">‏הזן את מספר ה-PIN עבור המחשב המרוחק.</translation>
<translation id="7869445566579231750">אין לך הרשאה להריץ את היישום הזה.</translation>
<translation id="7895403300744144251">מדיניות האבטחה במחשב המרוחק אינה מתירה חיבורים מהחשבון שלך.</translation>
<translation id="7948001860594368197">אפשרויות מסך</translation>
<translation id="7970576581263377361">‏האימות נכשל. היכנס שוב ל-Chromium.</translation>
<translation id="7981525049612125370">פג התוקף של ההפעלה המרוחקת.</translation>
<translation id="8041089156583427627">שלח משוב</translation>
<translation id="8041721485428375115">‏בהורדת מנהל ההתקנה של מארח שולחן העבודה המרוחק של Chrome, אתה מביע הסכמה ל<ph name="LINK_BEGIN" />תנאים ולהגבלות<ph name="LINK_END" /> של Google.</translation>
<translation id="8073845705237259513">‏כדי להשתמש ב'שולחן עבודה מרוחק של Chrome', עליך להוסיף חשבון Google למכשיר שלך.</translation>
<translation id="80739703311984697">‏המארח המרוחק דורש שתבצע אימות מול אתר של צד שלישי. כדי להמשיך, עליך להעניק ל-Chromoting הרשאות נוספות כדי לגשת לכתובת זו:</translation>
<translation id="809687642899217504">המחשבים שלי</translation>
<translation id="811307782653349804">גש למחשב שלך מכל מקום.</translation>
<translation id="8116630183974937060">אירעה שגיאת רשת. בדוק שהמכשיר מקוון ונסה שוב.</translation>
<translation id="8178433417677596899">שיתוף מסך ממשתמש למשתמש, הפתרון המושלם לתמיכה טכנית מרחוק.</translation>
<translation id="8187079423890319756">‏Copyright 2013 The Chromium Authors. כל הזכויות שמורות.</translation>
<translation id="8196755618196986400">כדי שנוכל ליצור איתך קשר ולקבל מידע נוסף, כתובת האימייל שלך תיכלל בכל משוב שתשלח.</translation>
<translation id="8244400547700556338">למד כיצד.</translation>
<translation id="8261506727792406068">מחק</translation>
<translation id="8355326866731426344">התוקף של קוד גישה זה יפוג ב-<ph name="TIMEOUT" /></translation>
<translation id="8355485110405946777">כלול יומני יישומים שיסייעו לנו לפתור את הבעיה (היומנים עשויים לכלול מידע פרטי).</translation>
<translation id="837021510621780684">ממחשב זה</translation>
<translation id="8383794970363966105">‏כדי להשתמש ב-Chromoting, עליך להוסיף חשבון Google למכשיר שלך.</translation>
<translation id="8386846956409881180">‏בהגדרת המארח נעשה שימוש בפרטי כניסת OAuth לא חוקיים.</translation>
<translation id="8445362773033888690">‏הצג בחנות Google Play</translation>
<translation id="8509907436388546015">תהליך השילוב של שולחנות עבודה</translation>
<translation id="8513093439376855948">מארח העברת הודעות ייעודי עבור ניהול אירוח מרחוק</translation>
<translation id="8525306231823319788">מסך מלא</translation>
<translation id="8548209692293300397">‏נכנסת בעבר כ-<ph name="USER_NAME" /> (<ph name="USER_EMAIL" />). כדי להיכנס למחשבים שלך בחשבון הזה, <ph name="LINK_BEGIN" />היכנס אל Google Chrome<ph name="LINK_END" /> עם החשבון והתקן מחדש את שולחן העבודה המרוחק של Chrome.</translation>
<translation id="8642984861538780905">איכות סבירה</translation>
<translation id="8712909229180978490">‏איני יכול לראות את הקבצים השמורים שלי ב-Google Drive באינטרנט.</translation>
<translation id="8743328882720071828">האם ברצונך לאפשר ל-<ph name="CLIENT_USERNAME" /> לראות את המחשב שלך ולשלוט בו?</translation>
<translation id="8759753423332885148">למידע נוסף</translation>
<translation id="8791202241915690908">‏הורד את מנהל ההתקנה של מארח Chromoting</translation>
<translation id="894763922177556086">איכות טובה</translation>
<translation id="895780780740011433">‏ל-Windows מגירסה 7 ואילך</translation>
<translation id="897805526397249209">‏כדי להפעיל חיבורים מרוחקים למחשב אחר, התקן את Chromoting במחשב האחר ולחץ על '<ph name="BUTTON_NAME" />'.</translation>
<translation id="8998327464021325874">‏בקר מארח שולחן העבודה המרוחק של Chrome</translation>
<translation id="9016232822027372900">התחבר בכל זאת</translation>
<translation id="906458777597946297">הגדל את החלון</translation>
<translation id="9126115402994542723">‏אל תבקש שוב PIN בעת התחברות למארח הזה ממכשיר זה.</translation>
<translation id="9149992051684092333">כדי להתחיל לשתף את שולחן העבודה שלך, תן את קוד הגישה שלמטה לאדם שיסייע לך.</translation>
<translation id="9188433529406846933">מתן הרשאה</translation>
<translation id="9213184081240281106">תצורה לא חוקית של המארח.</translation>
<translation id="951991426597076286">דחה</translation>
<translation id="962733587145768554">בחר באפשרות '<ph name="SHARE" />' בתיבת הדו-שיח של החיבור כדי להשלים את התהליך.</translation>
<translation id="979100198331752041">‏שולחן העבודה המרוחק של Chrome ב-<ph name="HOSTNAME" /> אינו מעודכן ויש לעדכן אותו.</translation>
<translation id="985602178874221306">‏מחברי Chromium</translation>
<translation id="992215271654996353"><ph name="HOSTNAME" /> (התחברות אחרונה <ph name="DATE_OR_TIME" />)</translation>
</translationbundle>