blob: 8637a2d1a1ad31b15409f8e84113d3364cd7c547 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="1002108253973310084">Đã phát hiện một phiên bản giao thức không tương thích. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm trên cả hai máy tính và thử lại.</translation>
<translation id="1050693411695664090">Kém</translation>
<translation id="1152528166145813711">Chọn…</translation>
<translation id="1199593201721843963">Tắt kết nối từ xa</translation>
<translation id="1291443878853470558">Bạn phải bật kết nối từ xa nếu bạn muốn sử dụng Kết nối từ xa trên Chrome để truy cập vào máy tính này.</translation>
<translation id="1300633907480909701">Truy cập máy tính an toàn từ thiết bị Android của bạn.
• Trên mỗi máy tính của bạn, hãy thiết lập truy cập từ xa sử dụng ứng dụng Chrome Remote Desktop từ Cửa hàng Chrome trực tuyến: https://chrome.google.com/remotedesktop
• Trên thiết bị Android của bạn, hãy mở ứng dụng và nhấn vào bất kỳ máy tính trực tuyến nào của bạn để kết nối.
Các máy tính từ xa có bàn phím không phải tiếng Anh-Mỹ có thể nhận được phương thức nhập văn bản không chính xác. Sắp có hỗ trợ bố cục bàn phím khác!
Để biết thông tin về bảo mật, hãy xem Chính sách bảo mật của Google (http://goo.gl/SyrVzj) và Chính sách bảo mật của Chrome (http://goo.gl/0uXE5d).</translation>
<translation id="1324095856329524885">(tính năng này chưa khả dụng đối với máy tính của bạn)</translation>
<translation id="1342297293546459414">Xem và kiểm soát máy tính dùng chung.</translation>
<translation id="1389790901665088353">Tải xuống trình cài đặt máy chủ Chrome Remote Desktop</translation>
<translation id="1450760146488584666">Đối tượng yêu cầu không tồn tại.</translation>
<translation id="1480046233931937785">Tín dụng</translation>
<translation id="1520828917794284345">Thay đổi kích thước màn hình cho vừa</translation>
<translation id="154040539590487450">Không thể bắt đầu dịch vụ truy cập từ xa.</translation>
<translation id="1546934824884762070">Đã xảy ra lỗi không mong muốn. Vui lòng báo cáo vấn đề này cho nhà phát triển.</translation>
<translation id="1619813076098775562">Đã đóng kết nối tới Thiết bị truyền.</translation>
<translation id="1643640058022401035">Thoát khỏi trang này sẽ kết thúc phiên Kết nối từ xa trên Chrome của bạn.</translation>
<translation id="1654128982815600832">Đang bật kết nối từ xa cho máy tính này…</translation>
<translation id="170207782578677537">Không thể đăng ký máy tính này.</translation>
<translation id="1704090719919187045">Tùy chọn máy chủ kết nối từ xa trên Chrome</translation>
<translation id="174018511426417793">Bạn chưa đăng ký máy tính nào. Để bật kết nối từ xa với một máy tính, hãy cài đặt Chrome Remote Desktop trên máy tính đó và nhấp “<ph name="BUTTON_NAME" />”.</translation>
<translation id="1742469581923031760">Đang kết nối...</translation>
<translation id="1770394049404108959">Tôi không thể mở ứng dụng.</translation>
<translation id="177096447311351977">IP kênh dành cho ứng dụng khách: <ph name="CLIENT_GAIA_IDENTIFIER" /> ip='<ph name="CLIENT_IP_ADDRESS_AND_PORT" />' host_ip='<ph name="HOST_IP_ADDRESS_AND_PORT" />' kênh='<ph name="CHANNEL_TYPE" />' kết nối='<ph name="CONNECTION_TYPE" />'.</translation>
<translation id="1779766957982586368">Đóng cửa sổ</translation>
<translation id="1841799852846221389">Đang tắt kết nối từ xa cho máy tính này…</translation>
<translation id="1897488610212723051">Xóa</translation>
<translation id="195619862187186579">Bố cục bàn phím</translation>
<translation id="1996161829609978754">Chrome đang tải xuống trình cài đặt máy chủ Kết nối từ xa trên Chrome. Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, vui lòng chạy trình cài đặt trước khi tiếp tục.</translation>
<translation id="2009755455353575666">Không kết nối được</translation>
<translation id="2013884659108657024">Chrome đang tải xuống trình cài đặt máy chủ Chrome Remote Desktop. Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, vui lòng chạy trình cài đặt trước khi tiếp tục.</translation>
<translation id="2013996867038862849">Tất cả ứng dụng khách được ghép nối đã bị xóa.</translation>
<translation id="2038229918502634450">Máy chủ đang khởi động lại, để thay đổi về chính sách có hiệu lực.</translation>
<translation id="2046651113449445291">Các ứng dụng khách sau đã được ghép nối với máy tính này và có thể kết nối mà không cung cấp mã PIN. Bạn có thể thu hồi quyền này bất kỳ lúc nào, từng ứng dụng khách một hoặc tất cả các ứng dụng khách.</translation>
<translation id="2053901200959289492">• Bổ sung hỗ trợ nhiều cửa sổ cho Android Nougat.
• Cải thiện mức tiêu thụ pin, độ phản hồi và chất lượng hình ảnh màn hình.
• Cải thiện độ phản hồi của thao tác nhấp và kéo.
• Cải thiện nhiều hiệu ứng hoạt ảnh giao diện người dùng.</translation>
<translation id="2078880767960296260">Quá trình lưu trữ trên máy chủ</translation>
<translation id="20876857123010370">Chế độ bàn di chuột</translation>
<translation id="2089514346391228378">Kết nối từ xa cho máy tính này đã được bật.</translation>
<translation id="2118549242412205620">Truy cập máy tính an toàn từ thiết bị Android của bạn.
• Trên mỗi máy tính của bạn, hãy thiết lập truy cập từ xa sử dụng ứng dụng Chrome Remote Desktop từ Cửa hàng Chrome trực tuyến: https://chrome.google.com/remotedesktop
• Trên thiết bị Android của bạn, hãy mở ứng dụng và nhấn vào bất kỳ máy tính trực tuyến nào của bạn để kết nối.
Để biết thông tin về bảo mật, hãy xem Chính sách bảo mật của Google (http://goo.gl/SyrVzj) và Chính sách bảo mật của Chrome (http://goo.gl/0uXE5d).</translation>
<translation id="2124408767156847088">Truy cập máy tính an toàn từ thiết bị Android của bạn.</translation>
<translation id="2208514473086078157">Cài đặt chính sách không cho phép chia sẻ máy tính này dưới dạng máy chủ lưu trữ Chrome Remote Desktop. Liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn để được hỗ trợ.</translation>
<translation id="2220529011494928058">Báo cáo sự cố</translation>
<translation id="2221097377466213233">Sử dụng phím Ctrl bên phải cho phím Win (⌘ trên máy Mac)</translation>
<translation id="2235518894410572517">Chia sẻ máy tính này để người dùng khác xem và kiểm soát.</translation>
<translation id="2246783206985865117">Cài đặt này do chính sách miền của bạn quản lý.</translation>
<translation id="2256115617011615191">Khởi động lại ngay</translation>
<translation id="225614027745146050">Chào mừng</translation>
<translation id="228809120910082333">Vui lòng xác nhận tài khoản và mã PIN của bạn bên dưới để cho phép truy cập theo kết nối từ xa trên Chrome.</translation>
<translation id="2314101195544969792">Phiên <ph name="APPLICATION_NAME" /> của bạn đã không hoạt động một thời gian và sẽ sớm bị ngắt kết nối.</translation>
<translation id="2353140552984634198">Bạn có thể truy cập an toàn vào máy tính này bằng Kết nối từ xa trên Chrome.</translation>
<translation id="2359808026110333948">Tiếp tục</translation>
<translation id="2366718077645204424">Không thể kết nối với máy chủ. Điều này có thể do cấu hình của mạng bạn đang sử dụng.</translation>
<translation id="2370754117186920852"><ph name="OPTIONAL_OFFLINE_REASON" /> Nhìn thấy trực tuyến lần cuối <ph name="RELATIVE_TIMESTAMP" />.</translation>
<translation id="2499160551253595098">Giúp chúng tôi cải tiến Chrome Remote Desktop bằng cách cho phép chúng tôi thu thập số liệu thống kê sử dụng và báo cáo sự cố.</translation>
<translation id="2512228156274966424">LƯU Ý: Nhằm đảm bảo rằng tất cả các phím tắt đều khả dụng, bạn có thể định cấu hình Chrome Remote Desktop để ‘Mở dưới dạng cửa sổ’.</translation>
<translation id="2540992418118313681">Bạn có muốn chia sẻ máy tính này cho một người dùng khác xem và kiểm soát không?</translation>
<translation id="2599300881200251572">Dịch vụ này kích hoạt các kết nối đến từ ứng dụng khách Chrome Remote Desktop.</translation>
<translation id="2647232381348739934">Dịch vụ kết nối từ xa trên Chrome</translation>
<translation id="2676780859508944670">Đang xử lý...</translation>
<translation id="2699970397166997657">Kết nối từ xa trên Chrome</translation>
<translation id="2747641796667576127">Cập nhật phần mềm thường tự động diễn ra nhưng trong một số trường hợp hiếm gặp, quá trình này có thể không thành công. Quá trình cập nhật phần mềm sẽ chỉ mất tối đa một vài phút và có thể được thực hiện trong khi kết nối từ xa tới máy tính của bạn.</translation>
<translation id="2841013758207633010">Thời gian</translation>
<translation id="2851754573186462851">Phát trực tuyến ứng dụng Chromium</translation>
<translation id="2855866366045322178">ngoại tuyến</translation>
<translation id="2888969873284818612">Đã xảy ra lỗi mạng. Chúng tôi sẽ khởi động lại ứng dụng khi thiết bị của bạn trực tuyến trở lại.</translation>
<translation id="2894654864775534701">Máy tính này hiện được chia sẻ dưới một tài khoản khác.</translation>
<translation id="2919669478609886916">Bạn hiện đang chia sẻ máy này với một người dùng khác. Bạn có muốn tiếp tục chia sẻ không?</translation>
<translation id="2921543551052660690">Trước đó, bạn đã đăng nhập bằng <ph name="USER_NAME" /> (<ph name="USER_EMAIL" />). Để truy cập máy tính của bạn bằng tài khoản đó, hãy <ph name="LINK_BEGIN" />đăng nhập vào Chromium<ph name="LINK_END" /> bằng tài khoản đó và cài đặt lại Kết nối từ xa trên Chrome.</translation>
<translation id="2926340305933667314">Không thể tắt kết nối từ xa với máy tính này. Vui lòng thử lại sau.</translation>
<translation id="2930135165929238380">Thiếu một số thành phần bắt buộc. Vui lòng chuyển tới chrome://plugins và đảm bảo Native Client được bật.</translation>
<translation id="2939145106548231838">Xác thực với máy chủ lưu trữ</translation>
<translation id="3020807351229499221">Không thể cập nhật mã PIN. Vui lòng thử lại sau.</translation>
<translation id="3025388528294795783">Để giúp chúng tôi giải quyết sự cố của bạn, vui lòng cho chúng tôi biết vấn đề đã xảy ra:</translation>
<translation id="3027681561976217984">Chế độ cảm ứng</translation>
<translation id="3106379468611574572">Máy tính từ xa không phản hồi yêu cầu kết nối. Vui lòng xác minh rằng máy tính đang trực tuyến và thử lại.</translation>
<translation id="310979712355504754">Xóa tất cả</translation>
<translation id="3150823315463303127">Máy chủ không đọc được chính sách.</translation>
<translation id="3194245623920924351">Chrome Remote Desktop</translation>
<translation id="3197730452537982411">Máy tính từ xa</translation>
<translation id="3258789396564295715">Bạn có thể truy cập an toàn vào máy tính này bằng Chrome Remote Desktop.</translation>
<translation id="327263477022142889">Bạn muốn trợ giúp cải tiến ứng dụng Chrome Remote Desktop? Hãy <ph name="LINK_BEGIN" />tham gia khảo sát.<ph name="LINK_END" /></translation>
<translation id="3286521253923406898">Trình điều khiển máy chủ kết nối từ xa trên Chrome</translation>
<translation id="332624996707057614">Chỉnh sửa tên máy tính</translation>
<translation id="3339299787263251426">Truy cập máy tính của bạn qua Internet một cách an toàn</translation>
<translation id="3360306038446926262">Windows</translation>
<translation id="3362124771485993931">Nhập lại mã PIN</translation>
<translation id="337167041784729019">Hiển thị số liệu thống kê</translation>
<translation id="3385242214819933234">Chủ sở hữu máy chủ không hợp lệ.</translation>
<translation id="3403830762023901068">Cài đặt chính sách không cho phép chia sẻ máy tính này dưới dạng máy chủ lưu trữ Kết nối từ xa trên Chrome. Liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn để được hỗ trợ.</translation>
<translation id="3423542133075182604">Xử lý từ xa bằng khóa bảo mật</translation>
<translation id="3581045510967524389">Không thể kết nối với mạng. Vui lòng kiểm tra xem thiết bị của bạn đã được kết nối với mạng hay chưa.</translation>
<translation id="3596628256176442606">Dịch vụ này kích hoạt các kết nối đến từ ứng dụng khách kết nối từ xa trên Chrome.</translation>
<translation id="3606997049964069799">Bạn chưa đăng nhập vào Chromium. Vui lòng đăng nhập và thử lại.</translation>
<translation id="3649256019230929621">Thu nhỏ cửa sổ</translation>
<translation id="369442766917958684">Ngoại tuyến.</translation>
<translation id="3695446226812920698">Tìm hiểu cách thức</translation>
<translation id="3776024066357219166">Phiên Chrome Remote Desktop của bạn đã kết thúc.</translation>
<translation id="3785447812627779171">Máy chủ kết nối từ xa
trên Chrome</translation>
<translation id="3870154837782082782">Google Inc.</translation>
<translation id="3884839335308961732">Vui lòng xác nhận tài khoản và mã PIN của bạn bên dưới để cho phép Chrome Remote Desktop truy cập.</translation>
<translation id="3897092660631435901">Menu</translation>
<translation id="3905196214175737742">Miền của chủ sở hữu máy chủ không hợp lệ.</translation>
<translation id="3908017899227008678">Co lại cho vừa</translation>
<translation id="3931191050278863510">Máy chủ đã dừng lại.</translation>
<translation id="3933246213702324812">Kết nối từ xa trên Chrome trên <ph name="HOSTNAME" /> đã lỗi thời và cần được cập nhật.</translation>
<translation id="3950820424414687140">Đăng nhập</translation>
<translation id="3989511127559254552">Để tiếp tục, trước tiên, bạn phải cấp các quyền truy cập mở rộng cho máy tính của mình. Bạn chỉ phải thực hiện việc này một lần.</translation>
<translation id="4006787130661126000">Bạn phải bật kết nối từ xa nếu bạn muốn sử dụng Chrome Remote Desktop để truy cập vào máy tính này.</translation>
<translation id="405887016757208221">Máy tính từ xa đã không khởi tạo được phiên. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng thử định cấu hình lại máy chủ.</translation>
<translation id="4068946408131579958">Tất cả kết nối</translation>
<translation id="409800995205263688">LƯU Ý: Cài đặt chính sách chỉ cho phép kết nối giữa các máy tính trong mạng của bạn.</translation>
<translation id="4155497795971509630">Thiếu một số thành phần bắt buộc. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm và thử lại.</translation>
<translation id="4156740505453712750">Để bảo vệ quyền truy cập vào máy tính này, vui lòng chọn một mã PIN <ph name="BOLD_START" />ít nhất sáu chữ số<ph name="BOLD_END" />. Mã PIN này sẽ được yêu cầu khi kết nối từ một vị trí khác.</translation>
<translation id="4156741816461781891">Đăng nhập bằng địa chỉ <ph name="EMAIL_ADDRESS" />.</translation>
<translation id="4176825807642096119">Mã truy cập</translation>
<translation id="4207623512727273241">Vui lòng chạy trình cài đặt trước khi tiếp tục.</translation>
<translation id="4227991223508142681">Tiện ích cấp phép máy chủ</translation>
<translation id="4240294130679914010">Trình gỡ cài đặt máy chủ kết nối từ xa trên Chrome</translation>
<translation id="4277463233460010382">Máy tính này được định cấu hình để cho phép một hoặc nhiều ứng dụng khách kết nối mà không cần nhập mã PIN.</translation>
<translation id="4277736576214464567">Mã truy cập không hợp lệ. Vui lòng thử lại.</translation>
<translation id="4361728918881830843">Để bật kết nối từ xa với một máy tính khác, hãy cài đặt Chrome Remote Desktop trên máy tính đó và nhấp “<ph name="BUTTON_NAME" />”.</translation>
<translation id="4368630973089289038">Bạn muốn trợ giúp cải tiến tính năng Kết nối từ xa trên Chrome? Hãy <ph name="LINK_BEGIN" />tham gia khảo sát.<ph name="LINK_END" /></translation>
<translation id="4394049700291259645">Vô hiệu hóa</translation>
<translation id="4405930547258349619">Thư viện trung tâm</translation>
<translation id="4430435636878359009">Tắt kết nối từ xa với máy tính này</translation>
<translation id="4430915108080446161">Đang tạo mã truy cập…</translation>
<translation id="4472575034687746823">Bắt đầu</translation>
<translation id="4481276415609939789">Bạn chưa đăng ký máy tính nào. Để bật kết nối từ xa với một máy tính, hãy cài đặt Kết nối từ xa trên Chrome trên máy tính đó và nhấp “<ph name="BUTTON_NAME" />”.</translation>
<translation id="4513946894732546136">Phản hồi</translation>
<translation id="4517233780764084060">LƯU Ý: Để đảm bảo rằng tất cả phím tắt đều khả dụng, bạn có thể định cấu hình Kết nối từ xa trên Chrome để ‘Mở dưới dạng cửa sổ’.</translation>
<translation id="4563926062592110512">Ứng dụng khách đã ngắt kết nối: <ph name="CLIENT_USERNAME" />.</translation>
<translation id="4572065712096155137">Truy cập</translation>
<translation id="4573676252416618192">Máy chủ Chrome
Remote Desktop</translation>
<translation id="4619978527973181021">Chấp nhận và cài đặt</translation>
<translation id="4703302905453407178">Thành phần được yêu cầu đã dừng hoạt động. Vui lòng báo cáo sự cố này cho nhà phát triển.</translation>
<translation id="4703799847237267011">Phiên Kết nối từ xa trên Chrome của bạn đã kết thúc.</translation>
<translation id="4736223761657662401">Lịch sử kết nối</translation>
<translation id="4741792197137897469">Xác thực bị lỗi. Vui lòng đăng nhập lại vào Chrome.</translation>
<translation id="477305884757156764">Ứng dụng quá chậm.</translation>
<translation id="4795786176190567663">Bạn không có quyền thực hiện thao tác đó.</translation>
<translation id="4804818685124855865">Ngắt kết nối</translation>
<translation id="4808503597364150972">Vui lòng nhập mã PIN của bạn cho <ph name="HOSTNAME" />.</translation>
<translation id="4812684235631257312">Máy chủ</translation>
<translation id="4867841927763172006">Gửi PrtScn</translation>
<translation id="4913529628896049296">đang đợi kết nối…</translation>
<translation id="4918086044614829423">Chấp nhận</translation>
<translation id="492843737083352574">Tôi đang gặp sự cố với bàn phím hoặc chuột.</translation>
<translation id="4973800994433240357">Khi tải xuống Trình cài đặt máy chủ kết nối từ xa trên Chrome, bạn đồng ý với <ph name="LINK_BEGIN" />Điều khoản dịch vụ<ph name="LINK_END" /> của Google.</translation>
<translation id="4985296110227979402">Trước tiên, bạn cần thiết lập máy tính để truy cập từ xa</translation>
<translation id="5064360042339518108"><ph name="HOSTNAME" /> (ngoại tuyến)</translation>
<translation id="5070121137485264635">Máy chủ lưu trữ từ xa yêu cầu bạn xác thực với một trang web của bên thứ ba. Để tiếp tục, bạn phải cấp cho Chrome Remote Desktop thêm quyền truy cập vào địa chỉ sau:</translation>
<translation id="507204348399810022">Bạn có chắc chắn muốn tắt kết nối từ xa với <ph name="HOSTNAME" /> không?</translation>
<translation id="5156271271724754543">Vui lòng nhập cùng một mã PIN vào cả hai hộp.</translation>
<translation id="5170982930780719864">Id máy chủ không hợp lệ.</translation>
<translation id="518094545883702183">Thông tin này chỉ được sử dụng để chẩn đoán sự cố bạn đang báo cáo, chỉ khả dụng đối với người điều tra báo cáo của bạn và được giữ lại tối đa 30 ngày.</translation>
<translation id="5222676887888702881">Đăng xuất</translation>
<translation id="5254120496627797685">Thoát khỏi trang này sẽ kết thúc phiên Chrome Remote Desktop của bạn.</translation>
<translation id="5308380583665731573">Kết nối</translation>
<translation id="533625276787323658">Không có máy tính nào để kết nối</translation>
<translation id="5363265567587775042">Yêu cầu người dùng có máy tính bạn muốn truy cập nhấp vào “<ph name="SHARE" />” và cung cấp cho bạn mã truy cập.</translation>
<translation id="5379087427956679853">Chrome Remote Desktop cho phép bạn chia sẻ máy tính của mình một cách an toàn qua Web. Cả hai người dùng đều phải chạy ứng dụng Chrome Remote Desktop mà bạn có thể tìm thấy tại <ph name="URL" />.</translation>
<translation id="5397086374758643919">Trình gỡ cài đặt máy chủ Chrome Remote Desktop</translation>
<translation id="5419185025274123272">Không thể đặt lại ứng dụng. Bạn sẽ vẫn có thể gửi báo cáo lỗi.</translation>
<translation id="544077782045763683">Máy chủ đã tắt.</translation>
<translation id="5510035215749041527">Ngắt kết nối ngay bây giờ</translation>
<translation id="5537725057119320332">Truyền</translation>
<translation id="5593560073513909978">Dịch vụ tạm thời không khả dụng. Vui lòng thử lại sau.</translation>
<translation id="5601503069213153581">Mã PIN</translation>
<translation id="5619148062500147964">Tới máy tính này</translation>
<translation id="5625493749705183369">Truy cập máy tính khác hoặc cho phép người dùng khác truy cập máy tính của bạn một cách an toàn qua Internet.</translation>
<translation id="5702987232842159181">Đã kết nối:</translation>
<translation id="5708869785009007625">Máy tính của bạn hiện đang được chia sẻ với <ph name="USER" />.</translation>
<translation id="5773590752998175013">Ngày ghép nối</translation>
<translation id="579702532610384533">Kết nối lại</translation>
<translation id="5843054235973879827">Tại sao thao tác này lại an toàn?</translation>
<translation id="5859141382851488196">Cửa sổ mới...</translation>
<translation id="5885438903806970186">Trực tuyến.</translation>
<translation id="6001953797859482435">Tùy chọn máy chủ Chrome Remote Desktop</translation>
<translation id="6011539954251327702">Kết nối từ xa trên Chrome cho phép bạn chia sẻ máy tính của bạn một cách an toàn qua Web. Cả hai người dùng đều phải chạy ứng dụng Kết nối từ xa trên Chrome có thể tìm thấy tại <ph name="URL" />.</translation>
<translation id="6040143037577758943">Đóng</translation>
<translation id="6062854958530969723">Khởi chạy máy chủ không thành công.</translation>
<translation id="6091564239975589852">Gửi phím</translation>
<translation id="6099500228377758828">Dịch vụ Chrome Remote Desktop</translation>
<translation id="6167788864044230298">Phát trực tuyến ứng dụng Chrome</translation>
<translation id="6173536234069435147">Tôi không thể mở tệp trên Google Drive.</translation>
<translation id="6178645564515549384">Máy chủ nhắn tin gốc dành cho hỗ trợ từ xa</translation>
<translation id="6193698048504518729">Kết nối với <ph name="HOSTNAME" /></translation>
<translation id="6198252989419008588">Thay đổi mã PIN</translation>
<translation id="6204583485351780592"><ph name="HOSTNAME" /> (lỗi thời)</translation>
<translation id="6221358653751391898">Bạn chưa đăng nhập vào Chrome. Vui lòng đăng nhập và thử lại.</translation>
<translation id="6284412385303060032">Máy chủ chạy trên màn hình logic của bảng điều khiển đã tắt để hỗ trợ chế độ màn bằng cách chuyển sang máy chủ chạy trong phiên dành riêng cho người dùng.</translation>
<translation id="629730747756840877">Tài khoản</translation>
<translation id="6304318647555713317">Ứng dụng khách</translation>
<translation id="6381670701864002291">Vấn đề khác.</translation>
<translation id="6398765197997659313">Thoát khỏi chế độ toàn màn hình</translation>
<translation id="6441316101718669559">Tích hợp máy tính để bàn không được hỗ trợ trên nền tảng này. Bạn sẽ vẫn có thể sử dụng ứng dụng nhưng trải nghiệm người dùng sẽ bị giảm.</translation>
<translation id="652218476070540101">Mã PIN cho máy tính này đang được cập nhật…</translation>
<translation id="6527303717912515753">Chia sẻ</translation>
<translation id="6541219117979389420">Nhật ký ứng dụng có thể bao gồm thông tin riêng tư, bao gồm danh tính (địa chỉ email) của bạn và tên cũng như thuộc tính của tệp và thư mục trong Google Drive.</translation>
<translation id="6542902059648396432">Báo cáo sự cố…</translation>
<translation id="6550675742724504774">Tùy chọn</translation>
<translation id="6570205395680337606">Đặt lại ứng dụng. Bạn sẽ mất mọi công việc chưa lưu.</translation>
<translation id="6572345186230665992">Dành cho Mac (OS X Mavericks 10.9 trở lên)</translation>
<translation id="6612717000975622067">Gửi Ctrl-Alt-Del</translation>
<translation id="6640610550128933069">trực tuyến lần cuối <ph name="DATE" /></translation>
<translation id="6668065415969892472">Mã PIN của bạn đã được cập nhật.</translation>
<translation id="6681800064886881394">Bản quyền 2013 Google Inc. Mọi quyền được bảo lưu.</translation>
<translation id="6705482892455291412">Khi họ nhập mã, bạn sẽ được nhắc chấp nhận kết nối và bắt đầu phiên chia sẻ.</translation>
<translation id="6746493157771801606">Xóa lịch sử</translation>
<translation id="6748108480210050150">Từ</translation>
<translation id="677755392401385740">Máy chủ đã khởi động cho người dùng: <ph name="HOST_USERNAME" />.</translation>
<translation id="6865175692670882333">Xem/chỉnh sửa</translation>
<translation id="6930242544192836755">Thời lượng</translation>
<translation id="6939719207673461467">Hiển thị / ẩn bàn phím.</translation>
<translation id="6944854424004126054">Khôi phục cửa sổ</translation>
<translation id="6963936880795878952">Kết nối với máy tính từ xa tạm thời bị chặn vì ai đó đang cố gắng kết nối với máy tính đó bằng mã PIN không hợp lệ. Vui lòng thử lại sau.</translation>
<translation id="6965382102122355670">OK</translation>
<translation id="6985691951107243942">Bạn có chắc chắn muốn tắt kết nối từ xa với <ph name="HOSTNAME" /> không? Nếu bạn thay đổi ý định, bạn cần truy cập vào máy tính đó để bật lại kết nối.</translation>
<translation id="6998989275928107238">Đến</translation>
<translation id="7019153418965365059">Lỗi máy chủ không xác định: <ph name="HOST_OFFLINE_REASON" />.</translation>
<translation id="701976023053394610">Hỗ trợ từ xa</translation>
<translation id="7038683108611689168">Giúp chúng tôi cải thiện Kết nối từ xa trên Chrome bằng cách cho phép chúng tôi thu thập số liệu thống kê sử dụng và báo cáo sự cố.</translation>
<translation id="712467900648340229">Không kết nối được tới Thiết bị truyền.</translation>
<translation id="7144878232160441200">Thử lại</translation>
<translation id="7149517134817561223">Ứng dụng sẽ phát lệnh đến máy chủ Chrome Remote Desktop.</translation>
<translation id="7215059001581613786">Vui lòng nhập mã PIN có từ sáu chữ số trở lên.</translation>
<translation id="7312846573060934304">Máy chủ đang ngoại tuyến.</translation>
<translation id="7319983568955948908">Ngừng chia sẻ</translation>
<translation id="7401733114166276557">Chrome Remote Desktop</translation>
<translation id="7434397035092923453">Truy cập bị từ chối đối với ứng dụng khách: <ph name="CLIENT_USERNAME" />.</translation>
<translation id="7444276978508498879">Ứng dụng khách đã kết nối: <ph name="CLIENT_USERNAME" />.</translation>
<translation id="7606912958770842224">Bật kết nối từ xa</translation>
<translation id="7649070708921625228">Trợ giúp</translation>
<translation id="7658239707568436148">Hủy</translation>
<translation id="7665369617277396874">Thêm tài khoản</translation>
<translation id="7672203038394118626">Kết nối từ xa cho máy tính này đã bị tắt.</translation>
<translation id="7693372326588366043">Làm mới danh sách máy chủ</translation>
<translation id="7782471917492991422">Vui lòng kiểm tra cài đặt quản lý nguồn máy tính của bạn và đảm bảo rằng máy tính không được định cấu hình để ngủ khi không hoạt động.</translation>
<translation id="7810127880729796595">Hiển thị số liệu thống kê (kết nối: <ph name="QUALITY" />)</translation>
<translation id="7836926030608666805">Thiếu một số thành phần bắt buộc. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đang chạy phiên bản Chrome mới nhất và thử lại.</translation>
<translation id="7868137160098754906">Hãy nhập mã PIN của bạn cho máy tính từ xa.</translation>
<translation id="7869445566579231750">Bạn không có quyền chạy ứng dụng này.</translation>
<translation id="7895403300744144251">Chính sách bảo mật trên máy tính từ xa không cho phép các kết nối từ tài khoản của bạn.</translation>
<translation id="7948001860594368197">Tùy chọn màn hình</translation>
<translation id="7970576581263377361">Xác thực bị lỗi. Vui lòng đăng nhập lại vào Chromium.</translation>
<translation id="7981525049612125370">Phiên từ xa đã hết hạn.</translation>
<translation id="8041089156583427627">Gửi phản hồi</translation>
<translation id="8041721485428375115">Khi tải xuống Trình cài đặt máy chủ Chrome Remote Desktop, bạn đồng ý với <ph name="LINK_BEGIN" />Điều khoản dịch vụ<ph name="LINK_END" /> của Google.</translation>
<translation id="8073845705237259513">Để sử dụng Chrome Remote Desktop, bạn cần thêm một tài khoản Google cho thiết bị của mình.</translation>
<translation id="80739703311984697">Máy chủ lưu trữ từ xa yêu cầu bạn xác thực với một trang web của bên thứ ba. Để tiếp tục, bạn phải cấp cho Kết nối từ xa trên Chrome thêm quyền truy cập vào địa chỉ sau:</translation>
<translation id="809687642899217504">Máy tính của tôi</translation>
<translation id="811307782653349804">Truy cập vào máy tính của chính bạn ở mọi nơi.</translation>
<translation id="8116630183974937060">Đã xảy ra lỗi mạng. Hãy kiểm tra xem thiết bị của bạn có trực tuyến hay không và thử lại.</translation>
<translation id="8178433417677596899">Chia sẻ màn hình giữa người dùng, hoàn hảo để hỗ trợ kỹ thuật từ xa.</translation>
<translation id="8187079423890319756">Bản quyền 2012 Tác giả Chromium. Mọi quyền được bảo lưu.</translation>
<translation id="8196755618196986400">Để cho phép chúng tôi liên hệ với bạn để biết thêm thông tin, địa chỉ email của bạn sẽ được bao gồm trong mọi phản hồi mà bạn gửi.</translation>
<translation id="8244400547700556338">Tìm hiểu cách thức.</translation>
<translation id="8261506727792406068">Xóa</translation>
<translation id="8355326866731426344">Mã truy cập này sẽ hết hạn sau <ph name="TIMEOUT" /></translation>
<translation id="8355485110405946777">Bao gồm nhật ký ứng dụng để giúp chúng tôi giải quyết vấn đề của bạn (nhật ký có thể bao gồm thông tin riêng tư).</translation>
<translation id="837021510621780684">Từ máy tính này</translation>
<translation id="8383794970363966105">Để sử dụng Kết nối từ xa trên Chrome, bạn cần thêm một tài khoản Google cho thiết bị của mình.</translation>
<translation id="8386846956409881180">Máy chủ được định cấu hình bằng thông tin xác thực OAuth không hợp lệ.</translation>
<translation id="8445362773033888690">Xem trong Cửa hàng Google Play</translation>
<translation id="8509907436388546015">Quá trình tích hợp máy tính để bàn</translation>
<translation id="8513093439376855948">Máy chủ nhắn tin gốc dành cho quản lý máy chủ từ xa</translation>
<translation id="8525306231823319788">Toàn màn hình</translation>
<translation id="8548209692293300397">Trước đó, bạn đã đăng nhập bằng <ph name="USER_NAME" /> (<ph name="USER_EMAIL" />). Để truy cập máy tính của bạn bằng tài khoản đó, hãy <ph name="LINK_BEGIN" />đăng nhập vào Google Chrome<ph name="LINK_END" /> bằng tài khoản đó và cài đặt lại Chrome Remote Desktop.</translation>
<translation id="8642984861538780905">Khá tốt</translation>
<translation id="8712909229180978490">Tôi không thể xem các tệp đã lưu của mình trực tuyến trong Google Drive.</translation>
<translation id="8743328882720071828">Bạn có muốn cho phép <ph name="CLIENT_USERNAME" /> xem và điều khiển máy tính của mình không?</translation>
<translation id="8759753423332885148">Tìm hiểu thêm.</translation>
<translation id="8791202241915690908">Tải xuống trình cài đặt máy chủ kết nối từ xa trên Chrome</translation>
<translation id="894763922177556086">Tốt</translation>
<translation id="895780780740011433">Dành cho Windows 7 trở lên</translation>
<translation id="897805526397249209">Để bật kết nối từ xa với một máy tính khác, hãy cài đặt Kết nối từ xa trên Chrome trên máy tính đó và nhấp “<ph name="BUTTON_NAME" />”.</translation>
<translation id="8998327464021325874">Trình điều khiển máy chủ Chrome Remote Desktop</translation>
<translation id="9016232822027372900">Vẫn tiếp tục kết nối</translation>
<translation id="906458777597946297">Phóng to cửa sổ</translation>
<translation id="9126115402994542723">Không yêu cầu lại mã PIN khi kết nối với máy chủ này từ thiết bị này.</translation>
<translation id="9149992051684092333">Để bắt đầu chia sẻ máy tính của bạn, hãy cung cấp mã truy cập bên dưới cho người sẽ trợ giúp bạn.</translation>
<translation id="9188433529406846933">Cho phép</translation>
<translation id="9213184081240281106">Cấu hình máy chủ không hợp lệ.</translation>
<translation id="951991426597076286">Từ chối</translation>
<translation id="962733587145768554">Vui lòng chọn '<ph name="SHARE" />' trong hộp thoại kết nối để hoàn tất quá trình.</translation>
<translation id="979100198331752041">Kết nối từ xa trên Chrome trên <ph name="HOSTNAME" /> đã lỗi thời và cần được cập nhật.</translation>
<translation id="985602178874221306">Tác giả Chromium</translation>
<translation id="992215271654996353"><ph name="HOSTNAME" /> (trực tuyến lần cuối <ph name="DATE_OR_TIME" />)</translation>
</translationbundle>