blob: 180f20bbd734f3da976c36c86a9d553f8426dec8 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="bg">
<translation id="6082592655150610743">потвърди самоличността ви в(ъв) <ph name="APP_NAME" /></translation>
</translationbundle>