blob: e999db1e933d236552500251056aa79c87bf3bdb [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="bg">
<translation id="1135328998467923690">Пакетът е невалиден: „<ph name="ERROR_CODE" />“.</translation>
<translation id="1256619696651732561">Синтактичен анализ на манифести на разширения</translation>
<translation id="1445572445564823378">Това разширение забавя работата на <ph name="PRODUCT_NAME" />. Трябва да деактивирате <ph name="PRODUCT_NAME" />, за да възстановите ефективността на браузъра.</translation>
<translation id="149347756975725155">Не можа да се зареди иконата на разширението „<ph name="ICON" />“.</translation>
<translation id="1803557475693955505">Не можа да се зареди фоновата страница „<ph name="BACKGROUND_PAGE" />“.</translation>
<translation id="2159915644201199628">Изображението не можа да се декодира: „<ph name="IMAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2350172092385603347">Беше използвана локализация, но променливата „default_locale“ не беше посочена в манифеста.</translation>
<translation id="2753617847762399167">Непозволен път (абсолютен или относителен с (..): „<ph name="IMAGE_PATH" /></translation>
<translation id="27822970480436970">Това разширение не успя да промени заявка от мрежата, защото промяната влезе в конфликт с друго разширение.</translation>
<translation id="2857834222104759979">Файлът на манифеста е невалиден.</translation>
<translation id="2988488679308982380">Пакетът не можа да се инсталира: „<ph name="ERROR_CODE" /></translation>
<translation id="3115238746683532089">Неизвестен продукт <ph name="PRODUCT_ID" /> от доставчик <ph name="VENDOR_ID" /> (сериен номер <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3163201441334626963">Неизвестен продукт <ph name="PRODUCT_ID" /> от доставчик <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="3369521687965833290">Разширението не може да се разпакетира. За да направите това по безопасен начин, трябва да има път към директорията в потребителския ви профил, който започва с буква на локален диск и не съдържа възел, точка на монтиране или символна връзка. Не съществува такъв път за потребителския ви профил.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (сериен номер <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> от доставчик <ph name="VENDOR_ID" /> (сериен номер <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3624204664103857160">Страницата „<ph name="PAGE" />“ в стартовия панел не можа да се зареди.</translation>
<translation id="388442998277590542">Страницата за опции „<ph name="OPTIONS_PAGE" />“ не можа да се зареди.</translation>
<translation id="4115165561519362854">Администраторът на тази машина е поставил изискване версията на <ph name="EXTENSION_NAME" /> да е поне <ph name="EXTENSION_VERSION" />. Разширението не може да бъде активирано, докато не бъде актуализирано до тази или по-нова версия.</translation>
<translation id="4233778200880751280">Страницата с информация <ph name="ABOUT_PAGE" /> не можа да се зареди.</translation>
<translation id="4434145631756268951">{0,select, single{Избор на USB устройство}multiple{Избор на USB устройства}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="4811956658694082538">Пакетът не можа да се инсталира поради срив на помощен процес. Рестартирайте Chrome и опитайте отново.</translation>
<translation id="5026754133087629784">Изглед в мрежата: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5356315618422219272">Изглед за приложението: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5456409301717116725">Разширението включва файла с ключ „<ph name="KEY_PATH" />“. Вероятно не искате да направите това.</translation>
<translation id="5627523580512561598">разширението „<ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5630931906013276297">{0,select, single{Избор на HID устройство}multiple{Избор на HID устройства}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">Администраторът на тази машина изисква разширението <ph name="EXTENSION_NAME" /> да е инсталирано. То не може да бъде деинсталирано.</translation>
<translation id="6027032947578871493">Неизвестен продукт <ph name="PRODUCT_ID" /> от <ph name="VENDOR_NAME" /> (сериен номер <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME" /> от доставчик <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">Разширението не може да се разпакетира. За да направите това по безопасен начин, трябва да има път към директорията в потребителския ви профил, който не съдържа символна връзка. Не съществува такъв път за потребителския ви профил.</translation>
<translation id="616804573177634438">{0,select, single{Приложението „<ph name="APP_NAME" />“ иска достъп до едно от устройствата ви.}multiple{Приложението „<ph name="APP_NAME" />“ иска достъп до едно или повече от устройствата ви.}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="641087317769093025">Разширението не можа да се разархивира</translation>
<translation id="657064425229075395">Не можа да се зареди фоновият скрипт „<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />“.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME" /> от <ph name="VENDOR_NAME" /> (сериен номер: <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">Директорията за разархивиране не можа да се създаде: „<ph name="DIRECTORY_PATH" /></translation>
<translation id="677806580227005219">Манипулатор на MIME: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">Това разширение се презарежда твърде често.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Неизвестен продукт <ph name="PRODUCT_ID" /> от <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="7217838517480956708">Администраторът на тази машина изисква разширението <ph name="EXTENSION_NAME" /> да е инсталирано. То не може да бъде премахнато или променено.</translation>
<translation id="7809034755304591547">Разширението <ph name="EXTENSION_NAME" /> (идентификационен номер „<ph name="EXTENSION_ID" />“) е блокирано от администратора.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Опции: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8047248493720652249">Това разширение не успя да наименува изтеглянето „<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />“, защото друго разширение (<ph name="EXTENSION_NAME" />) определи различно файлово име – „<ph name="ACTUAL_FILENAME" />“.</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME" /> от <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8341840687457896278">Това разширение не успя да предостави идентификационни данни за заявка от мрежата, защото друго разширение (<ph name="EXTENSION_NAME" />) посочи различни данни.</translation>
<translation id="8602184400052594090">Файлът на манифеста липсва или не може да бъде прочетен.</translation>
<translation id="8636666366616799973">Пакетът е невалиден. Подробности: „<ph name="ERROR_MESSAGE" />“.</translation>
<translation id="8670869118777164560">Това разширение не успя да пренасочи заявка от мрежата към <ph name="ATTEMPTED_REDIRECT_DESTINATION" />, защото друго разширение (<ph name="EXTENSION_NAME" />) я пренасочи към <ph name="ACTUAL_REDIRECT_DESTINATION" />.</translation>
<translation id="8712265948125780616">Разпакетиране на разширения</translation>
<translation id="8825366169884721447">Това разширение не успя да промени заглавката „<ph name="HEADER_NAME" />“ на заявка от мрежата, защото промяната влезе в конфликт с друго разширение (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
<translation id="9111791539553342076">Това разширение не успя да промени заглавката на отговор „<ph name="HEADER_NAME" />“ на заявка от мрежата, защото промяната влезе в конфликт с друго разширение (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
</translationbundle>