blob: 633e1e2188cec102db49d9476fe25a4fb55ee4e6 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="hr">
<translation id="1135993792949700405">Chrome će poslati domeni <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /> osobne podatke koje ste odabrali</translation>
<translation id="1625889395409731085">Želite li otvoriti eksternu vezu?</translation>
<translation id="3604604794717279723">Prihvaćam</translation>
<translation id="4437727785356380473">Zatvoren je Google asistent u Chromeu.</translation>
<translation id="4850886885716139402">Prikaz</translation>
<translation id="5014174725590676422">Prikazuje se zaslon prvog pokretanja Google asistenta u Chromeu</translation>
<translation id="5188078772080029703">Chrome će Googleu poslati URL web-lokacije i njezin sadržaj, kao i vašu e-adresu i vrstu kreditne kartice spremljene u Chromeu. To možete isključiti u Chromeovim postavkama. <ph name="BEGIN_LINK" />Saznajte više<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="5267269112080050255">Google asistent u Chromeu otvoren je u punoj visini.</translation>
<translation id="6555233628095991027">Google asistent u Chromeu otvoren je na pola visine.</translation>
<translation id="6973932557599545801">Nažalost, ne mogu vam pomoći, nastavite sami.</translation>
<translation id="7658239707568436148">Odustani</translation>
<translation id="7871791972254842204">Pročitajte i prihvatite uvjete i odredbe na domeni <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /> kasnije</translation>
<translation id="8253702004019660079">Google asistent u Chromeu.</translation>
<translation id="8723954843026426558">Prihvaćam uvjete i odredbe, pravila o privatnosti i pravo na odustajanje domene <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /></translation>
<translation id="9138504265731110181">Google asistent vam štedi vrijeme tako što vas odjavljuje s weba.</translation>
</translationbundle>