blob: f7a643caf1d63fc429e1dbc10f4a932c67438d04 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="iw">
<translation id="1006017844123154345">פתח גרסה מקוונת</translation>
<translation id="1023450834687746199">ניקית את הנתונים של <ph name="APP_NAME" />.</translation>
<translation id="1036727731225946849">מוסיף את <ph name="WEBAPK_NAME" />...</translation>
<translation id="1041308826830691739">מאתרים</translation>
<translation id="1049743911850919806">גלישה פרטית</translation>
<translation id="1054301162707478098">עברת למצב פרטיות.</translation>
<translation id="10614374240317010">פריטים שאף פעם לא נשמרו</translation>
<translation id="1067922213147265141">‏שירותי Google אחרים</translation>
<translation id="1068672505746868501">אף פעם אל תתרגם דפים ב<ph name="SOURCE_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="1080790410959514870">‏אתה מתנתק מחשבון המנוהל על ידי <ph name="DOMAIN_NAME" />. הפעולה הזו תמחק את נתוני Chrome המאוחסנים במכשיר הזה, אבל הנתונים יישמרו בחשבון Google שלך.</translation>
<translation id="1099080783256647258">‏כש-Data Saver מופעל, Chrome משתמש בשרתים של Google כדי להאיץ ולדחוס את טעינות הדפים. אם מדובר בדפים איטיים במיוחד, Data Saver משכתב את הדף כדי לטעון רק תוכן חיוני. Data Saver לא מבצע אופטימיזציה של דפים נטענים במצב גלישה בסתר.</translation>
<translation id="1105960400813249514">צילום מסך</translation>
<translation id="1111673857033749125">סימניות שנשמרו במכשירים האחרים שלך יופיעו כאן.</translation>
<translation id="1113597929977215864">צפייה בתצוגה נקייה</translation>
<translation id="1121094540300013208">דוחות קריסה ושימוש</translation>
<translation id="1129510026454351943">פרטים: <ph name="ERROR_DESCRIPTION" /></translation>
<translation id="1141800923049248244">{FILE_COUNT,plural, =1{הורדה אחת בהמתנה.}two{# הורדות בהמתנה.}many{# הורדות בהמתנה.}other{# הורדות בהמתנה.}}</translation>
<translation id="1145536944570833626">מחק נתונים קיימים.</translation>
<translation id="1146678959555564648">‏כניסה למצב VR</translation>
<translation id="114721135501989771">‏תכונות חכמות של Google</translation>
<translation id="116280672541001035">צרכת</translation>
<translation id="1172593791219290334">דף פתיחה</translation>
<translation id="1175310183703641346">‏הסנכרון של הסימניות, ההיסטוריה, הסיסמאות ונתונים אחרים שלך עם חשבון Google יופסק</translation>
<translation id="1178581264944972037">השהה</translation>
<translation id="1181037720776840403">הסרה</translation>
<translation id="1197267115302279827">העבר סימניות</translation>
<translation id="119944043368869598">נקה הכל</translation>
<translation id="1201402288615127009">הבא</translation>
<translation id="1204037785786432551">הורדת קישור</translation>
<translation id="1206892813135768548">העתק טקסט קישור</translation>
<translation id="1208340532756947324">כדי לסנכרן ולהתאים אישית את החוויה במכשירים שונים, יש להפעיל את הסנכרון</translation>
<translation id="1209206284964581585">הסתר בינתיים</translation>
<translation id="123724288017357924">טען מחדש את הדף הנוכחי, תוך התעלמות מתוכן שמאוחסן בקובץ השמור</translation>
<translation id="124116460088058876">שפות נוספות</translation>
<translation id="124678866338384709">סגור את הכרטיסייה הנוכחית</translation>
<translation id="1258753120186372309">‏דודל של Google‏: <ph name="DOODLE_DESCRIPTION" /></translation>
<translation id="1259100630977430756">‏דפים שמציגים בכרטיסיות פרטיות לא נשמרים בהיסטוריית הדפדפן, במאגר קובצי ה-Cookie או בהיסטוריית החיפושים אחרי שסוגרים את כל הכרטיסיות הפרטיות. המערכת שומרת את הקבצים שמורידים ואת הסימניות שיוצרים.
עם זאת, גורמים מסוימים יכולים לראות את הפעילות שלך. מעבר למצב פרטי אינו מסתיר את פעילות הגלישה מהמעסיק, מספק האינטרנט או מהאתרים שמבקרים בהם.</translation>
<translation id="1260236875608242557">חיפוש ודפדוף</translation>
<translation id="1264974993859112054">ספורט</translation>
<translation id="1272079795634619415">הפסק</translation>
<translation id="1283039547216852943">הקש כדי להרחיב</translation>
<translation id="1285320974508926690">לעולם אל תתרגם אתר זה</translation>
<translation id="1291207594882862231">‏נקה את ההיסטוריה, קובצי ה-Cookie, נתוני האתרים, המטמון…</translation>
<translation id="129553762522093515">נסגרו לאחרונה</translation>
<translation id="1326317727527857210">‏כדי לקבל את הכרטיסיות מהמכשירים האחרים שלך, היכנס ל-Chrome.</translation>
<translation id="1331212799747679585">‏לא ניתן לעדכן את Chrome. אפשרויות נוספות</translation>
<translation id="1332501820983677155">‏מקשי קיצור לתכונות של Google Chrome‏</translation>
<translation id="1360432990279830238">לצאת ולהשבית את הסנכרון?</translation>
<translation id="136248372334525878">טעינה מקדימה של דפים מאפשרת טעינה מהירה יותר וקריאה במצב לא מקוון</translation>
<translation id="1369915414381695676">האתר <ph name="SITE_NAME" /> נוסף</translation>
<translation id="1373696734384179344">אין מספיק זיכרון להורדת התוכן הנבחר.</translation>
<translation id="1376578503827013741">מחשב...</translation>
<translation id="138361230106469022">שלום <ph name="FULL_NAME" /></translation>
<translation id="1383876407941801731">חפש</translation>
<translation id="1384959399684842514">ההורדה הושהתה</translation>
<translation id="1389974829397082527">אין כאן סימניות</translation>
<translation id="1397811292916898096">חיפוש באמצעות <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1404122904123200417">מוטבע ב-<ph name="WEBSITE_URL" /></translation>
<translation id="1406000523432664303">‏'לא לעקוב (DNT)'</translation>
<translation id="1407135791313364759">פתח הכל</translation>
<translation id="1409426117486808224">תצוגה פשוטה של כרטיסיות פתוחות</translation>
<translation id="1409879593029778104">הורדת <ph name="FILE_NAME" /> נמנעה מכיוון שהקובץ כבר קיים.</translation>
<translation id="1414981605391750300">‏המערכת יוצרת קשר עם Google. עוד מעט מסיימים…</translation>
<translation id="1416550906796893042">גרסת אפליקציה</translation>
<translation id="1430915738399379752">הדפס</translation>
<translation id="1445680696957526815">‏הרכיבים של Chrome אינם תואמים זה לזה. ייתכן ש-Chrome מבצע שדרוג, נסה שוב בעוד כמה דקות. אם הבעיה נמשכת, נסה להסיר את Chrome ולהתקין אותו מחדש.</translation>
<translation id="1446450296470737166">‏התר שליטה מלאה על מכשירי MIDI</translation>
<translation id="145097072038377568">‏כבוי בהגדרות Android</translation>
<translation id="1477626028522505441">הורדת <ph name="FILE_NAME" /> נכשלה עקב בעיות בשרת.</translation>
<translation id="1497775360237967938">{DETAIL_COUNT,plural, =1{ (ועוד 1)}two{ (ועוד #)}many{ (ועוד #)}other{ (ועוד #)}}</translation>
<translation id="1501480321619201731">מחיקת קבוצה</translation>
<translation id="1506061864768559482">מנוע חיפוש</translation>
<translation id="1513352483775369820">סימניות והיסטוריית אתרים</translation>
<translation id="1513858653616922153">מחק סיסמה</translation>
<translation id="1516229014686355813">‏התכונה 'הקשה כדי לחפש' שולחת אל חיפוש Google את המילה הנבחרת, יחד עם הדף הנוכחי בתור הקשר. ניתן לכבות תכונה זאת ב<ph name="BEGIN_LINK" />הגדרות<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1539064842193522527">‏הקישור נפתח ב-Chrome</translation>
<translation id="1549000191223877751">העבר לחלון האחר</translation>
<translation id="1553358976309200471">‏עדכן את Chrome</translation>
<translation id="1569387923882100876">מכשיר מחובר</translation>
<translation id="1571304935088121812">העתק שם משתמש</translation>
<translation id="1576370611341449972">‏הורדה רק בחיבור Wi-Fi</translation>
<translation id="1612196535745283361">‏כדי לבצע סריקה לאיתור מכשירים, Chrome זקוק לגישה לנתוני מיקום. הגישה למיקום <ph name="BEGIN_LINK" />כבויה במכשיר הזה<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1620510694547887537">מצלמה</translation>
<translation id="1623104350909869708">מנע מהדף זה ליצור תיבות דו-שיח נוספות</translation>
<translation id="1628019612362412531">{NUM_SELECTED,plural, =1{הסר פריט אחד שנבחר}two{הסר # פריטים שנבחרו}many{הסר # פריטים שנבחרו}other{הסר # פריטים שנבחרו}}</translation>
<translation id="1641113438599504367">גלישה בטוחה</translation>
<translation id="164269334534774161">אתה מציג עותק לא מקוון של הדף הזה מ-<ph name="CREATION_TIME" /></translation>
<translation id="1644574205037202324">היסטוריה</translation>
<translation id="1647391597548383849">גישה אל המצלמה שלך</translation>
<translation id="1660204651932907780">מתן הרשאה לאתרים להשמיע צלילים (מומלץ)</translation>
<translation id="1670399744444387456">בסיסי</translation>
<translation id="1671236975893690980">ההורדה תיכף תתחיל…</translation>
<translation id="1672586136351118594">אין להציג שוב</translation>
<translation id="1709438864123551175">Data Saver</translation>
<translation id="1718835860248848330">מהשעה האחרונה</translation>
<translation id="1729516292547892356">‏עליך לעדכן את Google VR Services כדי שתוכל להציג תוכן של מציאות מדומה</translation>
<translation id="1733116627827457509"><ph name="FILE_SIZE" /> - עודכן <ph name="TIME_SINCE_UPDATE" /></translation>
<translation id="1736419249208073774">מידע נוסף</translation>
<translation id="1743802530341753419">הצגת בקשה לפני מתן אישור לאתרים להתחבר להתקן (מומלץ)</translation>
<translation id="1749561566933687563">סנכרון הסימניות שלך</translation>
<translation id="17513872634828108">כרטיסיות פתוחות</translation>
<translation id="1779089405699405702">מפענח התמונות</translation>
<translation id="1782483593938241562">תאריך סיום <ph name="DATE" /></translation>
<translation id="1791662854739702043">מותקן</translation>
<translation id="1792959175193046959">אפשר תמיד לשנות את מיקום ההורדות</translation>
<translation id="1807246157184219062">בהיר</translation>
<translation id="1821253160463689938">‏שימוש בקובצי cookie כדי לשמור את ההעדפות שלך, גם אם לא נכנסת אל הדפים האלה</translation>
<translation id="1829244130665387512">חפש בדף</translation>
<translation id="1853692000353488670">כרטיסייה חדשה לגלישה בסתר</translation>
<translation id="1856325424225101786">לאפס את מצב הטעינה המהירה?</translation>
<translation id="1868024384445905608">‏הורדת קבצים ב-Chrome מתבצעת עכשיו מהר יותר</translation>
<translation id="1880072593381090678">‏דפים פופולריים מ-Chrome</translation>
<translation id="1883903952484604915">הקבצים שלי</translation>
<translation id="1887786770086287077">‏הגישה למיקום כבויה בשביל המכשיר הזה. יש להפעיל אותה ב<ph name="BEGIN_LINK" />הגדרות Android<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1891331835972267886">‏האפליקציה <ph name="APP_NAME" /> תיפתח ב-Chrome. המשך השימוש מבטא את הסכמתך ל<ph name="BEGIN_LINK1" />תנאים ולהגבלות<ph name="END_LINK1" /> ול<ph name="BEGIN_LINK2" />הודעת הפרטיות<ph name="END_LINK2" /> של Chrome.</translation>
<translation id="189172778771606813">סגור את חלונית ההזזה לניווט</translation>
<translation id="1919345977826869612">מודעות</translation>
<translation id="1919950603503897840">בחירת אנשי קשר</translation>
<translation id="1923695749281512248"><ph name="BYTES_DOWNLOADED_WITH_UNITS" /> / <ph name="FILE_SIZE_WITH_UNITS" /></translation>
<translation id="1933845786846280168">הכרטיסייה שנבחרה</translation>
<translation id="1938981467853765413"> שליחת משוב</translation>
<translation id="194341124344773587">‏הפעל הרשאה בשביל Chrome ב<ph name="BEGIN_LINK" />הגדרות Android<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1943432128510653496">שמור סיסמאות</translation>
<translation id="1946005195648379376">‏קבע כיצד Google משתמשת בהיסטוריית הגלישה שלך כדי להתאים אישית את החיפוש ושירותים אחרים של Google.</translation>
<translation id="1952172573699511566">אתרים יציגו טקסט בשפה המועדפת שלך, כשזה אפשרי.</translation>
<translation id="1960290143419248813">‏עדכוני Chrome לא נתמכים יותר בגרסה הזו של Android</translation>
<translation id="1966710179511230534">עדכן את פרטי הכניסה שלך.</translation>
<translation id="1974060860693918893">מתקדם</translation>
<translation id="1984937141057606926">מותר, מלבד צד שלישי</translation>
<translation id="1987739130650180037"><ph name="MESSAGE" /> לחצן <ph name="LINK_NAME" /></translation>
<translation id="1989112275319619282">דפדף</translation>
<translation id="1993768208584545658"><ph name="SITE" /> רוצה לבצע התאמה עם</translation>
<translation id="1994173015038366702">כתובת אתר</translation>
<translation id="2000419248597011803">‏שליחה של חלק מקובצי ה-Cookie והחיפושים משורת כתובת האתר ומתיבת החיפוש אל מנוע החיפוש שהוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="2002537628803770967">‏כרטיסי אשראי וכתובות דרך Google Pay</translation>
<translation id="200815880754187296">‏‎<ph name="KILOBYTES" /> KB ליישומים אחרים</translation>
<translation id="2013642289801508067">{FILE_COUNT,plural, =1{קובץ אחד (#)}two{# קבצים}many{# קבצים}other{# קבצים}}</translation>
<translation id="2017836877785168846">ניקוי של ההיסטוריה וההשלמות האוטומטיות בשורת כתובת האתר</translation>
<translation id="2021896219286479412">פקדי אתר במסך מלא</translation>
<translation id="2038563949887743358">הפעל את 'בקש אתר עבור מחשב שולחני'</translation>
<translation id="204321170514947529">‏ל-<ph name="APP_NAME" /> יש נתונים גם ב-Chrome</translation>
<translation id="2045104531052923016">‏‎<ph name="GIGABYTES" /> GB ליישומים אחרים</translation>
<translation id="2049574241039454490"><ph name="FILE_SIZE_OF_TOTAL" /> <ph name="SEPARATOR" /> <ph name="DESCRIPTION" /></translation>
<translation id="2063713494490388661">הקש כדי לחפש</translation>
<translation id="2079545284768500474">בטל פעולה</translation>
<translation id="2082238445998314030">תוצאה <ph name="RESULT_NUMBER" /> מתוך <ph name="TOTAL_RESULTS" /></translation>
<translation id="208586643495776849">יש לנסות שוב</translation>
<translation id="2086652334978798447">‏כדי לקבל מ-Google הצעות לתוכן מותאם אישית, היכנס אל Chrome.</translation>
<translation id="2091887806945687916">צליל</translation>
<translation id="2096012225669085171">סנכרון והתאמה אישית במכשירים שונים</translation>
<translation id="2100273922101894616">כניסה אוטומטית</translation>
<translation id="2107397443965016585">יש לבקש ממני אישור לפני מתן הרשאה לאתרים להציג תוכן מוגן (מומלץ)</translation>
<translation id="2111511281910874386">מעבר לדף</translation>
<translation id="2122601567107267586">לא ניתן היה לפתוח את היישום</translation>
<translation id="2126426811489709554">‏מבוסס על Chrome</translation>
<translation id="2131665479022868825"><ph name="DATA" /> נשמרו</translation>
<translation id="213279576345780926"><ph name="TAB_TITLE" /> נסגר</translation>
<translation id="2139186145475833000">הוסף למסך דף הבית</translation>
<translation id="2142289305367051020">כאן נמצאים הדפים המועדפים שלך</translation>
<translation id="2146738493024040262">פתח אפליקציית אינסטנט</translation>
<translation id="2148716181193084225">היום</translation>
<translation id="2154484045852737596">עריכת כרטיס</translation>
<translation id="2154710561487035718">העתק כתובת אתר</translation>
<translation id="2156074688469523661">אתרים שנותרו (<ph name="NUMBER_OF_SITES" />)</translation>
<translation id="2173302385160625112">יש לבדוק את החיבור לאינטרנט</translation>
<translation id="2197557662829090533">תכונת 'שימוש חכם בדיגיטל' תוכל להציג באילו אתרים ביקרת</translation>
<translation id="2206488550163399966"><ph name="APP_NAME" />, אפליקציית אינטרנט. <ph name="APP_URL" /></translation>
<translation id="2227444325776770048">המשך בשם <ph name="USER_FULL_NAME" /></translation>
<translation id="2232379019872353004">‏שליחת חלק מפרטי המערכת ותוכן הדף אל Google</translation>
<translation id="2234876718134438132">‏סנכרון ושירותי Google</translation>
<translation id="2259659629660284697">ייצוא סיסמאות…</translation>
<translation id="2268044343513325586">צמצם</translation>
<translation id="2280910239864711607">פתיחת כרטיסייה חדשה במצב פרטי</translation>
<translation id="2286841657746966508">כתובת לחיוב</translation>
<translation id="230115972905494466">לא נמצאו מכשירים תואמים</translation>
<translation id="2315043854645842844">מערכת ההפעלה אינה תומכת בבחירת אישור בצד הלקוח.</translation>
<translation id="2321086116217818302">מכין סיסמאות…</translation>
<translation id="2321958826496381788">גרור את המחוון עד שתוכל לקרוא את הקטע הזה בצורה נוחה. לאחר שתקיש פעמיים על פיסקה, הטקסט אמור להיות מוצג בגודל הזה לפחות.</translation>
<translation id="2323763861024343754">נתוני אתר מאוחסנים</translation>
<translation id="2325181368089033281">‏לך ולהורים שלך יש תמיד אפשרות להתאים אישית את <ph name="BEGIN_LINK1" />ההגדרות<ph name="END_LINK1" />. Google עשויה להשתמש בתוכן מאתרים שאליהם נכנסת, באינטראקציות בדפדפן ובפעילות גלישה כדי להתאים אישית את Chrome ואת שירותי Google, כמו Translate, החיפוש ומודעות.</translation>
<translation id="2328985652426384049">אי אפשר להיכנס לחשבון</translation>
<translation id="2342981853652716282">‏היכנס אל Chrome כדי לקבל גישה אל הסימניות, הסיסמאות ונתונים נוספים בכל המכשירים שלך.</translation>
<translation id="2349710944427398404">‏סך כל הנתונים שבהם משתמש Chrome, כולל חשבונות, סימניות והגדרות שמורות</translation>
<translation id="2351097562818989364">הגדרות התרגום שלך אופסו.</translation>
<translation id="2359808026110333948">המשך</translation>
<translation id="2369533728426058518">כרטיסיות פתוחות</translation>
<translation id="2387895666653383613">שינוי גודל טקסט</translation>
<translation id="2402980924095424747"><ph name="MEGABYTES" /> MB</translation>
<translation id="2410754283952462441">בחירת חשבון</translation>
<translation id="2414672073755873541">אין כאן תוכן</translation>
<translation id="2414886740292270097">כהה</translation>
<translation id="2416359993254398973">‏Chrome זקוק להרשאה גישה אל המצלמה בשביל האתר הזה.</translation>
<translation id="2426805022920575512">בחירת חשבון אחר</translation>
<translation id="2433507940547922241">מראה</translation>
<translation id="2434158240863470628">ההורדה הושלמה <ph name="SEPARATOR" /> <ph name="BYTES_DOWNLOADED" /></translation>
<translation id="2440823041667407902">גישה למיקום</translation>
<translation id="2450083983707403292">להתחיל שוב את ההורדה של <ph name="FILE_NAME" />?</translation>
<translation id="2476578072172137802">הגדרות אתר</translation>
<translation id="2482878487686419369">התראות</translation>
<translation id="2494974097748878569">‏Google Assistant ב-Chrome</translation>
<translation id="2496180316473517155">היסטוריית גלישה</translation>
<translation id="2498359688066513246">עזרה ומשוב</translation>
<translation id="2501278716633472235">חזור</translation>
<translation id="2513403576141822879">‏אפשר למצוא הגדרות נוספות בנושא פרטיות, אבטחה ואיסוף נתונים בדף <ph name="BEGIN_LINK" />סנכרון ושירותי Google<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2523184218357549926">‏שליחת כתובות אתרים של דפים שבהם ביקרת ל-Google</translation>
<translation id="2526148617758225454">‏Data Saver פועל. אפשר לנהל אותו ב'הגדרות'.</translation>
<translation id="2532336938189706096">תצוגת אינטרנט</translation>
<translation id="2534155362429831547"><ph name="NUMBER_OF_ITEMS" /> פריטים נמחקו</translation>
<translation id="2536728043171574184">מציג העתק לא מקוון של עמוד זה</translation>
<translation id="2546283357679194313">‏נתוני אתר וקובצי Cookie</translation>
<translation id="2567385386134582609">תמונה</translation>
<translation id="2570922361219980984">‏גם הגישה למיקום כבויה בשביל המכשיר הזה. יש להפעיל אותה ב<ph name="BEGIN_LINK" />הגדרות Android<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="257931822824936280">מורחב - לחץ כדי לכווץ.</translation>
<translation id="2581165646603367611">‏פעולה זו תמחק את קובצי ה-Cookie, את המטמון ונתונים אחרים של אתרים ש-Chrome לא מחשיב כחשובים.</translation>
<translation id="2586657967955657006">לוח</translation>
<translation id="2587052924345400782">יש גרסה חדשה יותר</translation>
<translation id="2593272815202181319">רוחב אחיד</translation>
<translation id="2610239185026711824">הצעת סיסמה</translation>
<translation id="2612676031748830579">מספר הכרטיס</translation>
<translation id="2621115761605608342">‏אפשר JavaScript לאתר ספציפי.</translation>
<translation id="2625189173221582860">הסיסמה הועתקה</translation>
<translation id="2631006050119455616">חסכת</translation>
<translation id="2633278372998075009">כרטיסיות פרטיות</translation>
<translation id="2647434099613338025">הוסף שפה</translation>
<translation id="2650751991977523696">האם להוריד את הקובץ שוב?</translation>
<translation id="2651091186440431324">{FILE_COUNT,plural, =1{קובץ אודיו אחד (#)}two{# קובצי אודיו}many{# קובצי אודיו}other{# קובצי אודיו}}</translation>
<translation id="2653659639078652383">שלח</translation>
<translation id="2671423594960767771">שיתוף קבוצה</translation>
<translation id="2677748264148917807">יציאה</translation>
<translation id="2704606927547763573">הועתק</translation>
<translation id="2707726405694321444">רענן את הדף</translation>
<translation id="2709516037105925701">מילוי אוטומטי</translation>
<translation id="271033894570825754">חדש</translation>
<translation id="2728754400939377704">מיון לפי אתר</translation>
<translation id="2744248271121720757">כדי לחפש באופן מיידי או לראות פעולות קשורות, צריך להקיש על מילה</translation>
<translation id="2760323196215778921">‏צריך גם להפעיל את ההרשאה הזו עבור Chrome. פרטים ב<ph name="BEGIN_LINK" />הגדרות Android<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="2762000892062317888">ברגע זה</translation>
<translation id="2777555524387840389">נותרו <ph name="SECONDS" /> שניות</translation>
<translation id="2779651927720337254">נכשל</translation>
<translation id="2781151931089541271">נותרה שניה אחת</translation>
<translation id="2784212955220061919">‏במצב טעינה מהירה, Chrome טוען דפים מהר יותר ומפחית את השימוש בנתונים בשיעור של עד 60 אחוזים. טכנולוגיית הענן של Google מבצעת אופטימיזציה של הדפים.</translation>
<translation id="2785336755839207516">הסרת את ההתקנה של <ph name="APP_NAME" />.</translation>
<translation id="2803478378562657435">הצגת סיסמאות שמורות ואפשרויות סיסמה</translation>
<translation id="2810645512293415242">דף פשוט יותר שחוסך בנתונים ונטען מהר יותר.</translation>
<translation id="281504910091592009">‏הצגה וניהול של סיסמאות שמורות ב<ph name="BEGIN_LINK" />חשבון Google<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2818669890320396765">כדי לקבל גישה אל הסימניות שלך בכל המכשירים, יש להיכנס לחשבון ולהפעיל את הסנכרון</translation>
<translation id="2836148919159985482">כדי לצאת ממסך מלא, גע בלחצן 'הקודם'.</translation>
<translation id="2842985007712546952">תיקיית אב</translation>
<translation id="2870560284913253234">אתר</translation>
<translation id="2874939134665556319">הרצועה הקודמת</translation>
<translation id="2876764156902388290">‏Chrome צורך פחות נתונים כדי להציג לך את הדף הזה</translation>
<translation id="2888126860611144412">‏מידע כללי על Chrome</translation>
<translation id="2891154217021530873">הפסק את טעינת הדף</translation>
<translation id="2893180576842394309">‏Google עשויה להשתמש בהיסטוריית הגלישה שלך לצורך התאמה אישית של החיפוש ושירותי Google אחרים</translation>
<translation id="2900528713135656174">צור אירוע</translation>
<translation id="2902702728133930130">‏שגיאה בלתי צפויה גרמה לכשל של Chrome בעת ההפעלה.</translation>
<translation id="290376772003165898">הדף לא ב<ph name="LANGUAGE" />?</translation>
<translation id="290908127926267163">‏כדי להחזיר תוצאות Google עשויה להשתמש במילים שעליהן מבוצעת הקשה ובטקסט סביבן</translation>
<translation id="2910701580606108292">הצגת שאלה לפני מתן הרשאה לאתרים להפעיל תוכן מוגן</translation>
<translation id="2913331724188855103">‏התר לאתרים לשמור ולקרוא נתונים של קובצי Cookie (מומלץ)</translation>
<translation id="2932150158123903946">‏נפח אחסון של <ph name="APP_NAME" />‏ Google</translation>
<translation id="2941880727166628951">שליחה אל המכשירים שלי</translation>
<translation id="2956410042958133412">החשבון הזה מנוהל על ידי <ph name="PARENT_NAME_1" /> ו-<ph name="PARENT_NAME_2" />.</translation>
<translation id="2960796085439532066">‏זכויות יוצרים <ph name="YEAR" /> Google Inc. כל הזכויות שמורות.</translation>
<translation id="2962095958535813455">הוחלף לכרטיסיות גלישה בסתר</translation>
<translation id="2968755619301702150">מציג האישורים</translation>
<translation id="2979025552038692506">כרטיסיית הגלישה בסתר שנבחרה</translation>
<translation id="2989523299700148168">מנועי חיפוש שהשתמשת בהם לאחרונה</translation>
<translation id="2996291259634659425">יצירת ביטוי סיסמה</translation>
<translation id="2996809686854298943">דרושה כתובת אתר</translation>
<translation id="300526633675317032">פעולה זו תמחק את כל נתוני האתר המאוחסנים (<ph name="SIZE_IN_KB" />).</translation>
<translation id="3029613699374795922">‏בוצעה הורדה של KB <ph name="KBS" /></translation>
<translation id="3029704984691124060">ביטויי הסיסמה אינם תואמים</translation>
<translation id="3036750288708366620"><ph name="BEGIN_LINK" />קבל עזרה<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="3045654778214005718">‏אני רוצה לראות עוד תוכן כזה מ-Google</translation>
<translation id="305593374596241526">‏הגישה למיקום כבויה. יש להפעיל אותה ב<ph name="BEGIN_LINK" />הגדרות Android<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="3060635849835183725">{BOOKMARKS_COUNT,plural, =1{סימניה אחת (<ph name="BOOKMARKS_COUNT_ONE" />)}two{<ph name="BOOKMARKS_COUNT_MANY" /> סימניות}many{<ph name="BOOKMARKS_COUNT_MANY" /> סימניות}other{<ph name="BOOKMARKS_COUNT_MANY" /> סימניות}}</translation>
<translation id="307908932405420782">בקרוב יופיעו מאמרים נוספים. שיהיה לך בוקר נפלא!</translation>
<translation id="3089395242580810162">פתיחה בכרטיסיית גלישה בסתר</translation>
<translation id="311456632243022227">‏קישורים מרובים נפתחו ב-Chrome</translation>
<translation id="3115898365077584848">הצג פרטים</translation>
<translation id="3123473560110926937">חסומות בחלק מהאתרים</translation>
<translation id="3137521801621304719">צא ממצב גלישה בסתר</translation>
<translation id="3148434565183091099">‏כדי שהסימניות שלך יופיעו בכל המכשירים, היכנס ל-Chrome.</translation>
<translation id="3157842584138209013">בעזרת הלחצן 'אפשרויות נוספות' אפשר לבדוק את החיסכון בצריכת נתונים</translation>
<translation id="3166827708714933426">מקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונות</translation>
<translation id="3190152372525844641">‏הפעל הרשאות בשביל Chrome ב<ph name="BEGIN_LINK" />הגדרות Android<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="3198916472715691905">נתונים מאוחסנים בנפח <ph name="STORAGE_AMOUNT" /></translation>
<translation id="3207960819495026254">מסומן בסימניה</translation>
<translation id="3211426585530211793">מועד המחיקה: <ph name="ITEM_TITLE" /></translation>
<translation id="321773570071367578">אם שכחת את ביטוי הסיסמה או אם ברצונך לשנות את ההגדרה הזו, <ph name="BEGIN_LINK" />אפס את הסינכרון<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="3227137524299004712">מיקרופון</translation>
<translation id="3232754137068452469">אפליקציית אינטרנט</translation>
<translation id="3234355010754616171">כרטיסייה פרטית חדשה</translation>
<translation id="3236059992281584593">נותרה דקה אחת</translation>
<translation id="3244271242291266297">MM</translation>
<translation id="3254409185687681395">הוסף את הדף לסימניות</translation>
<translation id="3259831549858767975">הקטן את כל מה שמופיע בדף</translation>
<translation id="3269093882174072735">טען תמונה</translation>
<translation id="3269956123044984603">‏כדי לקבל את הכרטיסיות מהמכשירים האחרים שלך, הפעל את האפשרות 'סנכרון אוטומטי של נתונים' בהגדרות של חשבון Android.</translation>
<translation id="3282568296779691940">‏כניסה ל-Chrome</translation>
<translation id="32895400574683172">יש הרשאה להצגת הודעות</translation>
<translation id="3295530008794733555">יותר מהירות. פחות נתונים.</translation>
<translation id="3295602654194328831">הסתר פרטים</translation>
<translation id="3298243779924642547">‏מצב Lite</translation>
<translation id="3303414029551471755">האם להוריד את התוכן?</translation>
<translation id="3306398118552023113">‏האפליקציה הזו פועלת ב-Chrome</translation>
<translation id="3328801116991980348">פרטי אתר</translation>
<translation id="3333961966071413176">כל אנשי הקשר</translation>
<translation id="3341058695485821946">בדיקת החיסכון בצריכת נתונים</translation>
<translation id="3350687908700087792">סגור את כל כרטיסיות הגלישה בסתר</translation>
<translation id="3353615205017136254">‏גרסת Lite של הדף נוצרה על ידי Google. כדי לטעון את הגרסה המקורית, אפשר להקיש על לחצן טעינת המקור.</translation>
<translation id="3367813778245106622">היכנס שוב כדי להתחיל בסנכרון</translation>
<translation id="3377025655491224618">כרטיסייה פרטית</translation>
<translation id="3384347053049321195">שתף תמונה</translation>
<translation id="3386292677130313581">שאל לפני שתאפשר לאתרים לדעת מה המיקום שלך (מומלץ)</translation>
<translation id="3387650086002190359">הורדת <ph name="FILE_NAME" /> נכשלה עקב שגיאות במערכת הקבצים.</translation>
<translation id="3398320232533725830">פתח את מנהל הסימניות</translation>
<translation id="3414952576877147120">גודל:</translation>
<translation id="3434611491093664205">‏מתכונן ל-VR…</translation>
<translation id="3443221991560634068">טען מחדש את הדף הנוכחי</translation>
<translation id="3445014427084483498">ממש עכשיו</translation>
<translation id="3452612588551937789">‏היכנס באמצעות חשבון Google כדי לקבל גישה אל הסימניות, הסיסמאות, ההיסטוריה והגדרות נוספות בכל המכשירים שלך.</translation>
<translation id="3492207499832628349">כרטיסייה חדשה לגלישה בסתר</translation>
<translation id="3493531032208478708"><ph name="BEGIN_LINK" />מידע נוסף<ph name="END_LINK" /> על הצעות לתוכן</translation>
<translation id="3513704683820682405">מציאות רבודה</translation>
<translation id="3518985090088779359">קבל והמשך</translation>
<translation id="3522247891732774234">יש עדכון זמין. עוד אפשרויות</translation>
<translation id="3527085408025491307">תיקיה</translation>
<translation id="3542235761944717775">‏‎<ph name="KILOBYTES" /> KB זמינים</translation>
<translation id="3549657413697417275">חפש בהיסטוריה שלך</translation>
<translation id="3552151358455404883">‏נהל את סנכרון Chrome וההתאמה האישית ב<ph name="BEGIN_LINK1" />הגדרות<ph name="END_LINK1" /></translation>
<translation id="3557336313807607643">הוסף לאנשי הקשר</translation>
<translation id="3566923219790363270">‏Chrome עדיין מתכונן ל-VR. יש להפעיל מחדש את Chrome מאוחר יותר.</translation>
<translation id="3568688522516854065">כדי לקבל את הכרטיסיות מהמכשירים האחרים שלך, יש להיכנס לחשבון ולהפעיל את הסנכרון</translation>
<translation id="3587482841069643663">הכל</translation>
<translation id="358794129225322306">מתן הרשאה לאתר להוריד קבצים מרובים באופן אוטומטי.</translation>
<translation id="3590487821116122040">‏נתוני אתר מאוחסנים ש-Chrome לא מחשיב כחשובים (לדוגמה, אתרים ללא הגדרות שמורות או כאלה שאינך מבקר בהם לעתים קרובות)</translation>
<translation id="3599863153486145794">‏ניקוי ההיסטוריה מכל המכשירים שבהם המשתמש נכנס לחשבון. ייתכן שלחשבון Google שלך יהיו צורות אחרות של היסטוריית גלישה בכתובת <ph name="BEGIN_LINK" />myactivity.google.com<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="3600792891314830896">השתקת אתרים שמשמיעים צלילים</translation>
<translation id="360207483134687714">‏עזור לשפר את חוויית VR ב-Chrome</translation>
<translation id="3604604794717279723">אני מסכים/ה</translation>
<translation id="3616113530831147358">אודיו</translation>
<translation id="3620176948598597475">‏האיפוס מוחק את ההיסטוריה של Data Saver, כולל רשימת האתרים שבהם ביקרת.</translation>
<translation id="3630011985153972676">‏Chrome יכול להוריד בשבילך מאמרים כשקיים חיבור ל-Wi-Fi. האפשרות הזאת זמינה דרך ההגדרות.</translation>
<translation id="3632295766818638029">חשוף סיסמה</translation>
<translation id="363596933471559332">היכנס באופן אוטומטי לאתרים באמצעות פרטי כניסה מאוחסנים. כשתכונה זו כבויה, תתבקש לבצע אימות לפני כל כניסה לאתר.</translation>
<translation id="3658159451045945436">האיפוס גורם למחיקת ההיסטוריה של החיסכון בנתונים, כולל רשימת האתרים שביקרת בהם.</translation>
<translation id="3662546969139119822">ההיסטוריה ריקה</translation>
<translation id="3672452749423051839">הצעות לשגיאת ניווט</translation>
<translation id="3692944402865947621">ההורדה של <ph name="FILE_NAME" /> נכשלה כי מיקום האחסון לא נגיש.</translation>
<translation id="3712575778697986964">‏לאפס את Data Saver?</translation>
<translation id="3714981814255182093">פתח את סרגל החיפוש</translation>
<translation id="3716182511346448902">‏הדף הזה מנצל יותר מדי זיכרון, כך שהוא הושהה על-ידי Chrome.</translation>
<translation id="3724958268700778519">‏כדי לחסוך זמן, Google Assistant מאפשר להשלים במהירות את שלב הקופה באתר.</translation>
<translation id="3739899004075612870">נוסף לסימניות ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3744111309925758534">‏‎<ph name="MEGABYTES" /> MB ליישומים אחרים</translation>
<translation id="3744111561329211289">סינכרון ברקע</translation>
<translation id="3745176700485982507">בדף הזה נמצאים קישורים לאתרים המועדפים שלך</translation>
<translation id="3751110998481776724">הצצה מהירה <ph name="BEGIN_NEW" />חדש<ph name="END_NEW" /></translation>
<translation id="3773755127849930740"><ph name="BEGIN_LINK" />הפעל את Bluetooth<ph name="END_LINK" /> כדי לאפשר התאמה</translation>
<translation id="3778956594442850293">נוסף למסך דף הבית</translation>
<translation id="3781011235031427080">'עוד דברים כאלה' נפתח בחצי מהגובה</translation>
<translation id="3789841737615482174">התקן</translation>
<translation id="3810838688059735925">וידאו</translation>
<translation id="3810973564298564668">נהל</translation>
<translation id="3814315701645566481">רוצה לנקות את הנתונים של <ph name="URL" />?</translation>
<translation id="3819178904835489326"><ph name="NUMBER_OF_DOWNLOADS" /> הורדות נמחקו</translation>
<translation id="3819562311292413223">הורדת מאמרים שעשויים לעניין אותך</translation>
<translation id="3822502789641063741">למחוק נתוני אתר מהאחסון?</translation>
<translation id="3859306556332390985">הרץ קדימה</translation>
<translation id="3894427358181296146">הוספת תיקייה</translation>
<translation id="3895926599014793903">אלץ הפעלת שינוי מרחק מתצוגה</translation>
<translation id="3912508018559818924">כל הטוב שבאינטרנט…</translation>
<translation id="3927692899758076493">Sans Serif</translation>
<translation id="3928666092801078803">שילוב הנתונים שלי</translation>
<translation id="3934752326445182741">תמונה להצצה מהירה <ph name="BEGIN_NEW" />חדש<ph name="END_NEW" /></translation>
<translation id="393697183122708255">חיפוש קולי מופעל לא זמין</translation>
<translation id="3950820424414687140">כניסה</translation>
<translation id="395206256282351086">ההצעות למונחי חיפוש ואתרים הושבתו</translation>
<translation id="3955193568934677022">התר לאתרים להפעיל תוכן מוגן (מומלץ)</translation>
<translation id="396192773038029076">{NUM_IN_PROGRESS,plural, =1{‏Chrome יטען את הדף כשיהיה מוכן}two{‏Chrome יטען את הדפים כשיהיו מוכנים}many{‏Chrome יטען את הדפים כשיהיו מוכנים}other{‏Chrome יטען את הדפים כשיהיו מוכנים}}</translation>
<translation id="3963007978381181125">‏הצפנה באמצעות ביטוי סיסמה לא כוללת אמצעי תשלום וכתובות מ-Google Pay. רק מי שיודע את ביטוי הסיסמה שלך יכול לקרוא את הנתונים המוצפנים. ביטוי הסיסמה לא נשלח אל Google והיא אינה מאחסנת אותו. אם שוכחים את ביטוי הסיסמה או רוצים לשנות את ההגדרה הזו, צריך לאפס את הסנכרון. <ph name="BEGIN_LINK" />מידע נוסף<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="3967822245660637423">ההורדה הושלמה</translation>
<translation id="397583555483684758">הסנכרון הפסיק לפעול</translation>
<translation id="3976396876660209797">הסרה ויצירה מחדש של מקש הקיצור הזה</translation>
<translation id="3985215325736559418">האם להוריד שוב את <ph name="FILE_NAME" />?</translation>
<translation id="3987993985790029246">העתק קישור</translation>
<translation id="3988213473815854515">ניתנה הרשאת מיקום</translation>
<translation id="3988466920954086464">בחלונית הזו אפשר לראות תוצאות חיפוש מיידי</translation>
<translation id="3991845972263764475"><ph name="BYTES_DOWNLOADED_WITH_UNITS" /> / ?</translation>
<translation id="3997476611815694295">נתונים מאוחסנים לא חשובים</translation>
<translation id="4002066346123236978">כותרת</translation>
<translation id="4008040567710660924">‏אישור קובצי Cookie של אתר מסוים.</translation>
<translation id="4034817413553209278">{HOURS,plural, =1{שעה אחת}two{שעתיים}many{# שעות}other{# שעות}}</translation>
<translation id="4042870126885713738">הצג הצעות כאשר כתובת אינטרנט אינה מזוהה או כשלא ניתן ליצור חיבור</translation>
<translation id="4046123991198612571">הרצועה הבאה</translation>
<translation id="4048707525896921369">‏ניתן לקבל מידע על נושאים באתרים מבלי לצאת מהדף. התכונה 'הקשה כדי לחפש' שולחת מילה ואת ההקשר שלה אל חיפוש Google, המחזיר הגדרות, תמונות, תוצאות חיפוש ופרטים אחרים.
כדי לשנות את מונח החיפוש שלך, צריך ללחוץ לחיצה ארוכה במונח כדי לבחור בו. כדי לצמצם את החיפוש, מסיטים את החלונית עד למעלה ומקישים על תיבת החיפוש.</translation>
<translation id="4056223980640387499">חום-ספיה</translation>
<translation id="4060598801229743805">האפשרויות זמינות בחלק העליון של המסך</translation>
<translation id="4062305924942672200">מידע משפטי</translation>
<translation id="4084682180776658562">סימניה</translation>
<translation id="4084712963632273211">‏מאת <ph name="PUBLISHER_ORIGIN" /><ph name="BEGIN_DEEMPHASIZED" />מוגש על-ידי Google<ph name="END_DEEMPHASIZED" /></translation>
<translation id="4084836577264234537">‏‎<ph name="MEGABYTES" /> MB להורדות</translation>
<translation id="4095146165863963773">למחוק נתוני יישומים?</translation>
<translation id="4099578267706723511">‏עזור לשפר את Chrome על ידי שליחה של סטטיסטיקת שימוש ודוחות קריסה אל Google.</translation>
<translation id="410351446219883937">הפעלה אוטומטית</translation>
<translation id="4116038641877404294">הורד דפים כדי להשתמש בהם במצב לא מקוון</translation>
<translation id="4149994727733219643">תצוגה פשוטה של דפי אינטרנט</translation>
<translation id="4159800535322890630">חסימת הגישה של אתרים אל החיישנים שלך</translation>
<translation id="4165986682804962316">הגדרות אתרים</translation>
<translation id="4170011742729630528">השירות אינו זמין. נסה שוב מאוחר יותר.</translation>
<translation id="4179980317383591987">נעשה שימוש ב-<ph name="AMOUNT" /></translation>
<translation id="4181841719683918333">שפות</translation>
<translation id="4195643157523330669">פתיחה בכרטיסייה חדשה</translation>
<translation id="4198423547019359126">אין מיקומים זמינים להורדה</translation>
<translation id="4209895695669353772">‏כדי לקבל מ-Google הצעות לתוכן מותאם אישית, יש להפעיל את הסנכרון</translation>
<translation id="4225719675976901337">לא נמצא תוכן</translation>
<translation id="4226663524361240545">רטט של המכשיר אפשרי כשמתקבלת הודעה</translation>
<translation id="423219824432660969">‏הצפנת נתונים מסונכרנים באמצעות סיסמת Google החל מ-<ph name="TIME" /></translation>
<translation id="4242533952199664413">פתח את 'הגדרות'</translation>
<translation id="4243710787042215766">פתיחה בכרטיסייה פרטית</translation>
<translation id="424864128008805179">‏האם לצאת מ-Chrome?</translation>
<translation id="4256782883801055595">רישיונות קוד פתוח</translation>
<translation id="4259722352634471385">הניווט חסום: <ph name="URL" /></translation>
<translation id="4262028915562328938">אירעה שגיאת סנכרון, הקש כדי לקבל פרטים.</translation>
<translation id="4269820728363426813">העתקת כתובת של קישור</translation>
<translation id="4275663329226226506">מדיה</translation>
<translation id="4278390842282768270">מותר</translation>
<translation id="429312253194641664">אתר מסוים מפעיל מדיה</translation>
<translation id="4298388696830689168">אתרים מקושרים</translation>
<translation id="4307992518367153382">היסודות</translation>
<translation id="4314815835985389558">ניהול הסנכרון</translation>
<translation id="4351244548802238354">סגור את תיבת הדו-שיח</translation>
<translation id="4378154925671717803">טלפון</translation>
<translation id="4384468725000734951">‏שימוש ב-Sogou לחיפוש</translation>
<translation id="4398088515904522762">כדי להשתמש בתכונה צריך להפעיל את <ph name="BEGIN_LINK" />פעילות ואינטראקציות<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="4404568932422911380">ללא סימניות</translation>
<translation id="4409723563706114196">שימוש בחיזויי דפים</translation>
<translation id="4411535500181276704">מצב טעינה מהירה</translation>
<translation id="4432792777822557199">דפים ב<ph name="SOURCE_LANGUAGE" /> יתורגמו ל<ph name="TARGET_LANGUAGE" /> מעכשיו והלאה</translation>
<translation id="4433925000917964731">‏גרסת Lite של הדף נוצרה על ידי Google</translation>
<translation id="4434045419905280838">חלונות קופצים והפניות אוטומטיות</translation>
<translation id="4440958355523780886">‏גרסת Lite של הדף נוצרה על ידי Google. אפשר להקיש כדי לטעון את הגרסה המקורית.</translation>
<translation id="4452411734226507615">סגירת הכרטיסייה <ph name="TAB_TITLE" /></translation>
<translation id="4452548195519783679">התווסף לסימניות ב-<ph name="FOLDER_NAME" /></translation>
<translation id="4453340223357552416">הורדה של <ph name="FILE_NAME" /> בוצעה ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="445467742685312942">מתן הרשאה לאתרים להציג תוכן מוגן</translation>
<translation id="4468959413250150279">השתקת צלילים באתר ספציפי.</translation>
<translation id="4472118726404937099">כדי לסנכרן ולהתאים אישית את החוויה במכשירים שונים, יש להיכנס לחשבון ולהפעיל את הסנכרון</translation>
<translation id="447252321002412580">‏עזרה בשיפור התכונות והביצועים של Chrome</translation>
<translation id="4479647676395637221">שאל לפני שתאפשר לאתרים להשתמש במצלמה שלך (מומלץ)</translation>
<translation id="4479972344484327217">‏מתקין את <ph name="MODULE" /> ל-Chrome…</translation>
<translation id="4487967297491345095">‏כל נתוני היישומים של Chrome יימחקו לצמיתות, כולל כל הקבצים, ההגדרות, החשבונות, מסדי הנתונים וכו'</translation>
<translation id="4493497663118223949">מצב הטעינה המהירה מופעל</translation>
<translation id="4513387527876475750">{DAYS,plural, =1{לפני יום}two{לפני יומיים}many{לפני # ימים}other{לפני # ימים}}</translation>
<translation id="451872707440238414">חפש בסימניות</translation>
<translation id="4521489764227272523">‏הנתונים שבחרת הוסרו מ-Chrome ומהמכשירים המסונכרנים.
ייתכן שבכתובת <ph name="BEGIN_LINK" />myactivity.google.com<ph name="END_LINK" /> יש סוגים אחרים של היסטוריית גלישה בחשבון Google, כמו חיפושים ופעילות משירותי Google אחרים.</translation>
<translation id="4532845899244822526">בחר תיקייה</translation>
<translation id="4538018662093857852">הפעלת מצב טעינה מהירה</translation>
<translation id="4550003330909367850">כדי להציג או להעתיק את הסיסמה יש להגדיר נעילת מסך במכשיר זה.</translation>
<translation id="4558311620361989323">קיצורי דרך בדפי אינטרנט</translation>
<translation id="4561979708150884304">אין חיבור</translation>
<translation id="4565377596337484307">הסתר סיסמה</translation>
<translation id="4570913071927164677">פרטים</translation>
<translation id="4572422548854449519">כניסה אל חשבון מנוהל</translation>
<translation id="4581964774250883625">עברת למצב גלישה בסתר</translation>
<translation id="4583164079174244168">{MINUTES,plural, =1{לפני דקה}two{לפני # דקות}many{לפני # דקות}other{לפני # דקות}}</translation>
<translation id="4587589328781138893">אתרים</translation>
<translation id="4594952190837476234">הדף הלא מקוון הזה נוצר ב-<ph name="CREATION_TIME" /> ויכול להיות שהגירסה המקוונת שלו שונה.</translation>
<translation id="4605958867780575332">פריטים שהוסרו: <ph name="ITEM_TITLE" /></translation>
<translation id="4616150815774728855">פתיחה של <ph name="WEBAPK_NAME" /></translation>
<translation id="4634124774493850572">שימוש בסיסמה</translation>
<translation id="4645575059429386691">מנוהל על-ידי ההורה שלך</translation>
<translation id="4660011489602794167">הצגת מקלדת</translation>
<translation id="4663756553811254707"><ph name="NUMBER_OF_BOOKMARKS" /> סימניות נמחקו</translation>
<translation id="4665282149850138822">האתר <ph name="NAME" /> נוסף למסך דף הבית שלך</translation>
<translation id="4684427112815847243">סנכרן הכל</translation>
<translation id="4695891336199304370">{SHIPPING_OPTIONS,plural, =1{‏<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" />‎\u2026‎ ו-<ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" /> נוספת}two{‏<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" />‎\u2026‎ ו-<ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" /> נוספות}many{‏<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" />‎\u2026‎ ו-<ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" /> נוספות}other{‏<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" />‎\u2026‎ ו-<ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" /> נוספות}}</translation>
<translation id="4698034686595694889">הצגה לא מקוונת ב-<ph name="APP_NAME" /></translation>
<translation id="4698413471314543145">‏חסרה פונקציונליות קריטית הנדרשת להפעלת Chrome. התקנת Chrome אינה מלאה, או שאינה תואמת לגרסה הזו של Android.</translation>
<translation id="4699172675775169585">תמונות וקבצים במטמון</translation>
<translation id="4714588616299687897">חסוך עד 60% בשימוש בנתונים</translation>
<translation id="4719927025381752090">הצגת הצעות לתרגום</translation>
<translation id="4720023427747327413">פתח ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="4720982865791209136">‏נשמח לקבל עזרה בשיפור Chrome. <ph name="BEGIN_LINK" />למילוי הסקר<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4730876730346568982">‏אתה עובר מחשבון סינכרון <ph name="ACCOUNT_EMAIL_OLD" /> אל חשבון סינכרון <ph name="ACCOUNT_EMAIL_NEW" />. הנתונים הקיימים שלך ב-Chrome מנוהלים על-ידי <ph name="MANAGED_DOMAIN" />. פעולה זו תמחק את הנתונים מהמכשיר הזה, אבל הם יישארו ב-<ph name="ACCOUNT_EMAIL_OLD" />.</translation>
<translation id="473775607612524610">עדכן</translation>
<translation id="4738836084190194332">סונכרן לאחרונה: <ph name="WHEN" /></translation>
<translation id="4749960740855309258">פתח כרטיסייה חדשה</translation>
<translation id="4751476147751820511">חיישני תנועה או אור</translation>
<translation id="4759238208242260848">הורדות</translation>
<translation id="4763829664323285145">{FILE_COUNT,plural, =1{הורדה אחת הושלמה.}two{# הורדות הושלמו.}many{# הורדות הושלמו.}other{# הורדות הושלמו.}}</translation>
<translation id="4766369052440583386">‏Data Saver פועל</translation>
<translation id="4797039098279997504">גע כדי לחזור אל <ph name="URL_OF_THE_CURRENT_TAB" /></translation>
<translation id="4802417911091824046">‏הצפנה באמצעות ביטוי סיסמה לא כוללת אמצעי תשלום וכתובות מ-Google Pay
כדי לשנות את ההגדרה הזו צריך <ph name="BEGIN_LINK" />לאפס את הסנכרון<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4807098396393229769">שם על הכרטיס</translation>
<translation id="4807963036345170158">‏Data Saver כבוי</translation>
<translation id="4816465935029283692">סוגי נתונים</translation>
<translation id="4837753911714442426">פתח אפשרויות להדפסת דפים</translation>
<translation id="4842092870884894799">מציג את החלון הקופץ של יצירת סיסמה</translation>
<translation id="4850886885716139402">הצג</translation>
<translation id="4858052445109442067">‏לחבר את Chrome אל 'שימוש חכם בדיגיטל'?</translation>
<translation id="4860895144060829044">התקשר</translation>
<translation id="4866368707455379617">‏לא ניתן להתקין את <ph name="MODULE" /> ל-Chrome</translation>
<translation id="4875775213178255010">תוכן מוצע</translation>
<translation id="4878404682131129617">‏יצירת מנהרה בעזרת שרת proxy נכשלה</translation>
<translation id="4880127995492972015">תרגום…</translation>
<translation id="4881695831933465202">פתח</translation>
<translation id="488187801263602086">שינוי שם של קובץ</translation>
<translation id="4882831918239250449">הגדרת השימוש בהיסטוריית הגלישה לצורך התאמה אישית של החיפוש, המודעות ועוד</translation>
<translation id="4883379392681899581">יציאה ממצב פרטי</translation>
<translation id="4885273946141277891">‏מספר בלתי נתמך של מופעי Chrome.</translation>
<translation id="4910889077668685004">אפליקציות תשלום</translation>
<translation id="4913161338056004800">איפוס הנתונים הסטטיסטיים</translation>
<translation id="4913169188695071480">הפסק לרענן</translation>
<translation id="4915549754973153784"><ph name="BEGIN_LINK" />קבל עזרה<ph name="END_LINK" /> בזמן חיפוש התקנים…</translation>
<translation id="4921180162323349895">{FILE_COUNT,plural, =1{דף אחד (#)}two{# דפים}many{# דפים}other{# דפים}}</translation>
<translation id="4943703118917034429">מציאות מדומה</translation>
<translation id="4943872375798546930">אין תוצאות</translation>
<translation id="4958708863221495346"><ph name="URL_OF_THE_CURRENT_TAB" /> משתף את המסך שלך</translation>
<translation id="4961107849584082341">אפשר לתרגם את הדף הזה לשפה כלשהי</translation>
<translation id="4961700429721424617">‏אתה יוצא מחשבון המנוהל על-ידי <ph name="MANAGED_DOMAIN" />. פעולה זו תמחק את הנתונים שלך ב-Chrome מהמכשיר הזה, אבל הם יישארו בחשבון Google שלך.</translation>
<translation id="497421865427891073">המשך קדימה</translation>
<translation id="4988210275050210843">מתבצעת הורדה של קובץ (<ph name="MEGABYTES" />).</translation>
<translation id="4988526792673242964">דפים</translation>
<translation id="4996978546172906250">שתף באמצעות</translation>
<translation id="5004416275253351869">‏בחירת פעילויות של Google</translation>
<translation id="5005498671520578047">העתק סיסמה</translation>
<translation id="5011311129201317034"><ph name="SITE" /> מבקש להתחבר אל</translation>
<translation id="5013696553129441713">אין הצעות חדשות</translation>
<translation id="5016205925109358554">Serif</translation>
<translation id="5039804452771397117">אפשר</translation>
<translation id="5040262127954254034">פרטיות</translation>
<translation id="5063480226653192405">שימוש</translation>
<translation id="5087580092889165836">הוסף כרטיס</translation>
<translation id="5100237604440890931">מכווץ - לחץ כדי להרחיב.</translation>
<translation id="510275257476243843">נותרה שעה אחת</translation>
<translation id="5123685120097942451">כרטיסיית גלישה בסתר</translation>
<translation id="5127805178023152808">סנכרון כבוי</translation>
<translation id="5129038482087801250">התקן אפליקציית אינטרנט</translation>
<translation id="5132942445612118989">סנכרון הסיסמאות, ההיסטוריה ונתונים נוספים בכל המכשירים</translation>
<translation id="5139940364318403933">‏איך משתמשים ב-Google Drive</translation>
<translation id="515227803646670480">נקה נתונים מאוחסנים</translation>
<translation id="5152843274749979095">לא מותקנות אפליקציות נתמכות</translation>
<translation id="5161254044473106830">יש להזין כותרת</translation>
<translation id="5162754098604580781">{FILE_COUNT,plural, =1{הורדה אחת נכשלה.}two{# הורדות נכשלו.}many{# הורדות נכשלו.}other{# הורדות נכשלו.}}</translation>
<translation id="5168917394043976756">פתח את חלונית ההזזה לניווט</translation>
<translation id="5184329579814168207">‏פתח ב-Chrome</translation>
<translation id="5199929503336119739">פרופיל עבודה</translation>
<translation id="5210286577605176222">חזור לכרטיסייה הקודמת</translation>
<translation id="5210365745912300556">סגור כרטיסייה</translation>
<translation id="5222676887888702881">יציאה</translation>
<translation id="5224771365102442243">כולל סרטון</translation>
<translation id="5233638681132016545">כרטיסייה חדשה</translation>
<translation id="526421993248218238">לא ניתן לטעון את הדף</translation>
<translation id="5271967389191913893">המכשיר לא מצליח לפתוח את התוכן להורדה.</translation>
<translation id="528192093759286357">כדי לצאת ממסך מלא, גרור מלמעלה וגע בלחצן 'הקודם'.</translation>
<translation id="5284584623296338184">‏שינויים בסימניות, בהיסטוריה, בסיסמאות ובהגדרות נוספות לא יסונכרנו עוד עם חשבון Google. עם זאת, הנתונים הקיימים עדיין יאוחסנו בחשבון Google שלך.</translation>
<translation id="5301954838959518834">בסדר, הבנתי</translation>
<translation id="5304593522240415983">שדה זה לא יכול להיות ריק</translation>
<translation id="5308380583665731573">התחברות</translation>
<translation id="5308603654685598744">‏כשהתכונה הזו פועלת, Chrome יציע לתרגם באמצעות Google Translate דפים הכתובים בשפות אחרות.</translation>
<translation id="5313967007315987356">הוסף אתר</translation>
<translation id="5317780077021120954">שמור</translation>
<translation id="5324858694974489420">הגדרות הורים</translation>
<translation id="5327248766486351172">שם</translation>
<translation id="5335288049665977812">‏אפשר לאתרים להריץ JavaScript (מומלץ)</translation>
<translation id="5363230136052241468">כדי לטעון את דף הכרטיסייה החדשה, צריך להקיש על הלחצן הראשי</translation>
<translation id="5368958499335451666">{OPEN_TABS,plural, =1{כרטיסייה פתוחה אחת (<ph name="OPEN_TABS_ONE" />), יש להקיש כדי להחליף כרטיסיות}two{<ph name="OPEN_TABS_MANY" /> כרטיסיות פתוחות, יש להקיש כדי להחליף כרטיסיות}many{<ph name="OPEN_TABS_MANY" /> כרטיסיות פתוחות, יש להקיש כדי להחליף כרטיסיות}other{<ph name="OPEN_TABS_MANY" /> כרטיסיות פתוחות, יש להקיש כדי להחליף כרטיסיות}}</translation>
<translation id="5391532827096253100">החיבור שלך לאתר הזה לא מאובטח. פרטי האתר</translation>
<translation id="5400569084694353794">‏בעצם השימוש באפליקציה זו, אתה מסכים ל<ph name="BEGIN_LINK1" />תנאים ולהגבלות<ph name="END_LINK1" /> ול<ph name="BEGIN_LINK2" />הודעת הפרטיות<ph name="END_LINK2" /> של Chrome.</translation>
<translation id="5403644198645076998">התר גישה רק לאתרים ספציפיים</translation>
<translation id="5414836363063783498">מאמת…</translation>
<translation id="5423934151118863508">הדפים שבהם אתה מבקר בתדירות הגבוהה ביותר יופיעו כאן</translation>
<translation id="5424588387303617268">‏‎<ph name="GIGABYTES" /> GB זמינים</translation>
<translation id="5433691172869980887">שם המשתמש הועתק</translation>
<translation id="543509235395288790">מתבצעת הורדה של <ph name="COUNT" /> קבצים (<ph name="MEGABYTES" />).</translation>
<translation id="5441522332038954058">מעבר לשורת כתובת האתר</translation>
<translation id="5447201525962359567">‏כל נתוני האתר המאוחסנים, כולל קובצי Cookie ונתונים אחרים המאוחסנים באופן מקומי</translation>
<translation id="5447765697759493033">האתר הזה לא יתורגם</translation>
<translation id="545042621069398927">הדפדפן מאיץ את ההורדה.</translation>
<translation id="5456381639095306749">הורד דף זה</translation>
<translation id="5466407412363861127">התכונה הזו משתמשת ב<ph name="BEGIN_LINK" />סנכרון<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="548278423535722844">פתח יישום מפות</translation>
<translation id="5487521232677179737">נקה נתונים</translation>
<translation id="5494752089476963479">חסימת מודעות באתרים שמוצגות בהם מודעות מפריעות או מטעות</translation>
<translation id="550684401320795253">‏מעדכן את Chrome...</translation>
<translation id="5512137114520586844">החשבון הזה מנוהל על ידי <ph name="PARENT_NAME" />.</translation>
<translation id="5514904542973294328">האפשרות הזו הושבתה על-ידי מנהל המערכת של המכשיר</translation>
<translation id="5515439363601853141">ביטול הנעילה יציג את הסיסמה</translation>
<translation id="5517095782334947753">יש לך סימניות, היסטוריה, סיסמאות והגדרות נוספות מ-<ph name="FROM_ACCOUNT" />.</translation>
<translation id="5524843473235508879">הפניה לכתובת אתר אחרת נחסמה.</translation>
<translation id="5527082711130173040">‏כדי לבצע סריקה לאיתור מכשירים, Chrome זקוק לגישה לנתוני מיקום. <ph name="BEGIN_LINK1" />עדכן את ההרשאות<ph name="END_LINK1" />. כמו כן, הגישה למיקום <ph name="BEGIN_LINK2" />כבויה במכשיר הזה<ph name="END_LINK2" />.</translation>
<translation id="5527111080432883924">יש לבקש הרשאה לפני מתן גישה לאתרים אל טקסט ותמונות מלוח העריכה (מומלץ)</translation>
<translation id="5530766185686772672">סגור כרטיסיות גלישה בסתר</translation>
<translation id="5534640966246046842">האתר הועתק</translation>
<translation id="5537099431952529648">‏אתה וההורים שלך יכולים לנהל את סנכרון Chrome וההתאמה האישית ב<ph name="BEGIN_LINK1" />הגדרות<ph name="END_LINK1" /></translation>
<translation id="5556459405103347317">ניסיון טעינה נוסף</translation>
<translation id="5561549206367097665">ממתין לרשת…</translation>
<translation id="557283862590186398">‏Chrome זקוק להרשאת גישה אל המיקרופון בשביל האתר הזה.</translation>
<translation id="55737423895878184">יש הרשאה לגישה אל המיקום ולהצגת הודעות</translation>
<translation id="5578795271662203820">חפש את התמונה הזו ב-<ph name="SEARCH_ENGINE" /></translation>
<translation id="5595485650161345191">ערוך כתובת</translation>
<translation id="5596627076506792578">אפשרויות נוספות</translation>
<translation id="5620299005957670886">התרת גישה של אתרים אל החיישנים שלך (מומלץ)</translation>
<translation id="5620928963363755975">איתור הקבצים והדפים שלך ב'הורדות' דרך הלחצן 'אפשרויות נוספות'</translation>
<translation id="5626134646977739690">שם:</translation>
<translation id="5639724618331995626">התר גישה לכל האתרים</translation>
<translation id="5648166631817621825">מהשבוע האחרון</translation>
<translation id="5649053991847567735">הורדות אוטומטיות</translation>
<translation id="5655963694829536461">חיפוש ההורדות שלך</translation>
<translation id="5659593005791499971">אימייל</translation>
<translation id="5665379678064389456">צור אירוע ב-<ph name="APP_NAME" /></translation>
<translation id="5668404140385795438">עקוף בקשה של אתר שנועדה למנוע שינוי של מרחק התצוגה</translation>
<translation id="5676636989614905379">לא ניתן להפעיל את הסרטון ב-<ph name="SCREEN_NAME" /></translation>
<translation id="5677928146339483299">חסום</translation>
<translation id="5684874026226664614">אופס. לא ניתן היה לתרגם את הדף הזה.</translation>
<translation id="5686790454216892815">שם הקובץ ארוך מדי</translation>
<translation id="5689516760719285838">מיקום</translation>
<translation id="569536719314091526">דרך לחצן האפשרויות הנוספות אפשר לתרגם את הדף הזה לשפה כלשהי</translation>
<translation id="5719837394786370183">‏דפים שאתה מציג בכרטיסיות גלישה בסתר לא יישמרו בהיסטוריית הדפדפן, אחסון קובצי ה-cookie או היסטוריית החיפושים לאחר שתסגור את כל הכרטיסיות של גלישה בסתר. קבצים שתוריד או סימניות שתיצור יישמרו.
עם זאת, אינך בלתי נראה. מעבר למצב גלישה בסתר אינו מסתיר את הגלישה שלך מהמעסיק, ספק שירות האינטרנט או האתרים שבהם אתה מבקר.</translation>
<translation id="572328651809341494">כרטיסיות אחרונות</translation>
<translation id="5726692708398506830">הגדל את כל מה שמופיע בדף</translation>
<translation id="5748802427693696783">הוחלף לכרטיסיות רגילות</translation>
<translation id="5749068826913805084">‏לצורך הורדת קבצים, Chrome זקוק לגישה לאחסון.</translation>
<translation id="5763382633136178763">כרטיסיות גלישה בסתר</translation>
<translation id="5763514718066511291">הקשה מעתיקה את כתובת האתר של האפליקציה הזו</translation>
<translation id="5765780083710877561">תיאור:</translation>
<translation id="5777170031995031090">‏שלוט באופן שבו חברת Google משתמשת בהיסטוריית הגלישה לצורך התאמה אישית של חיפוש Google, מודעות Google ושירותי Google אחרים.</translation>
<translation id="5793665092639000975"><ph name="SPACE_USED" /> מתוך <ph name="SPACE_AVAILABLE" /> נמצאים בשימוש</translation>
<translation id="5797070761912323120">‏Google עשויה להשתמש בהיסטוריית הגלישה שלך לצורך התאמה אישית של החיפוש, מודעות ושירותי Google אחרים</translation>
<translation id="5804241973901381774">הרשאות</translation>
<translation id="5809361687334836369">{HOURS,plural, =1{לפני שעה}two{לפני שעתיים}many{לפני # שעות}other{לפני # שעות}}</translation>
<translation id="5817918615728894473">התאם</translation>
<translation id="583281660410589416">לא ידוע</translation>
<translation id="5833984609253377421">שתף קישור</translation>
<translation id="584427517463557805">נבחרה כרטיסייה פרטית</translation>
<translation id="5853623416121554550">מושהה</translation>
<translation id="5854790677617711513">לפני יותר מ-30 ימים</translation>
<translation id="5858741533101922242">‏לא ניתן להפעיל ב-Chrome את מתאם Bluetooth</translation>
<translation id="5860033963881614850">כבוי</translation>
<translation id="5862731021271217234">כדי לקבל את הכרטיסיות מהמכשירים האחרים שלך, יש להפעיל את הסנכרון</translation>
<translation id="5864174910718532887">פרטים: ממוינות לפי שם האתר</translation>
<translation id="5864419784173784555">ממתין להורדה נוספת…</translation>
<translation id="5865733239029070421">‏שליחת דוחות קריסה וסטטיסטיקת שימוש אל Google באופן אוטומטי</translation>
<translation id="5869522115854928033">סיסמאות שמורות</translation>
<translation id="5902828464777634901">‏כל הנתונים המקומיים המאוחסנים על ידי האתר הזה יימחקו, כולל קובצי Cookie.</translation>
<translation id="5911030830365207728">Google Translate</translation>
<translation id="5916664084637901428">פועל</translation>
<translation id="5919204609460789179">עדכן את <ph name="PRODUCT_NAME" /> כדי להתחיל סנכרון</translation>
<translation id="5937580074298050696"><ph name="AMOUNT" /> נחסכו</translation>
<translation id="5939518447894949180">אפס</translation>
<translation id="5942872142862698679">‏שימוש ב-Google לחיפוש</translation>
<translation id="5952764234151283551">‏שליחת כתובת האתר של הדף שאליו ניסית להגיע אל Google</translation>
<translation id="5956665950594638604">‏פתח את מרכז העזרה של Chrome בכרטיסייה חדשה</translation>
<translation id="5958275228015807058">מצא את הקבצים והדפים שלך ב'הורדות'</translation>
<translation id="5962718611393537961">הקש כדי לכווץ</translation>
<translation id="6000066717592683814">‏המשך להשתמש ב-Google</translation>
<translation id="6005538289190791541">הצעה לסיסמה</translation>
<translation id="6039379616847168523">עבור לכרטיסייה הבאה</translation>
<translation id="6040143037577758943">סגור</translation>
<translation id="6042308850641462728">עוד</translation>
<translation id="604996488070107836">הורדת <ph name="FILE_NAME" /> נכשלה עקב שגיאה לא ידועה.</translation>
<translation id="605721222689873409">YY</translation>
<translation id="6075798973483050474">עריכת דף הבית</translation>
<translation id="60923314841986378">נותרו <ph name="HOURS" /> שעות</translation>
<translation id="60924377787140961">בקרוב יופיעו מאמרים נוספים. שיהיה לך המשך יום נפלא!</translation>
<translation id="6099151465289169210">עברת לכרטיסיות פרטיות</translation>
<translation id="6108923351542677676">ההגדרה מתבצעת…</translation>
<translation id="6111020039983847643">נתונים שנצרכו</translation>
<translation id="6112702117600201073">מרענן את הדף</translation>
<translation id="6127379762771434464">הפריט הוסר</translation>
<translation id="6140912465461743537">ארץ/אזור</translation>
<translation id="614940544461990577">נסה:</translation>
<translation id="6154478581116148741">יש להפעיל נעילת מסך ב'הגדרות' כדי לייצא את הסיסמאות מהמכשיר הזה</translation>
<translation id="6159335304067198720">חיסכון בצריכת נתונים בשיעור של <ph name="PERCENT" /></translation>
<translation id="6165508094623778733">למידע נוסף</translation>
<translation id="6171019622954353983">‏המשך מבטא את הסכמתך לכך שכדי לספק את השירות הזה, Chrome ישלח ל-Google נתונים מהמילוי האוטומטי של Chrome, את כתובת ה-URL של האתר ואת התוכן שלו.\n\nדרך הגדרות Chrome אפשר להשבית את Google Assistant ב-Chrome ובמילוי האוטומטי של Chrome. <ph name="BEGIN_LINK" />מידע נוסף<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6177111841848151710">חסוּם למנוע החיפוש הנוכחי</translation>
<translation id="6177390657002841081">‏הפעלת Data Saver</translation>
<translation id="6181444274883918285">הוסף חריג של אתר</translation>
<translation id="618993374665929060">'עוד דברים כאלה' נפתח בגובה מלא</translation>
<translation id="6192333916571137726">קובץ הורדה</translation>
<translation id="6192792657125177640">יוצאי דופן</translation>
<translation id="6196640612572343990">‏חסום קובצי Cookie של צד שלישי</translation>
<translation id="6206551242102657620">החיבור מאובטח. פרטי האתר</translation>
<translation id="6210748933810148297">אינך <ph name="EMAIL" />?</translation>
<translation id="6216432067784365534">אפשרויות בשביל <ph name="NAME_OF_LIST_ITEM" /></translation>
<translation id="6221633008163990886">יש לבטל את הנעילה כדי לייצא סיסמאות</translation>
<translation id="6232535412751077445">‏אם תופעל התכונה 'לא לעקוב (DNT), בקשה זו תיכלל בתנועת הגלישה שלך. השפעת הבקשה תלויה באופן הפעולה של כל אתר – אם הוא מגיב לבקשה או לא, וכיצד הוא מפרש אותה.
לדוגמה, ייתכן שבתגובה לבקשה, אתרים מסוימים יציגו מודעות שאינן מבוססות על אתרים אחרים שבהם ביקרת. אתרים רבים ימשיכו לאסוף את נתוני הגלישה שלך ולהשתמש בהם, למשל כדי לשפר את האבטחה, כדי לספק תוכן, מודעות והמלצות וכדי ליצור נתונים סטטיסטיים לדיווח.</translation>
<translation id="624789221780392884">העדכון מוכן</translation>
<translation id="6255999984061454636">הצעות לתוכן</translation>
<translation id="6277522088822131679">אירעה בעיה בעת הדפסת הדף. נסה שוב.</translation>
<translation id="6295158916970320988">כל האתרים</translation>
<translation id="629730747756840877">חשבון</translation>
<translation id="6303969859164067831">יציאה וכיבוי הסנכרון</translation>
<translation id="6316139424528454185">‏אין תמיכה בגרסת Android</translation>
<translation id="6320088164292336938">רטט</translation>
<translation id="6324034347079777476">‏סנכרון מערכת Android מושבת</translation>
<translation id="6333140779060797560">שתף באמצעות <ph name="APPLICATION" /></translation>
<translation id="6336451774241870485">כרטיסייה פרטית חדשה</translation>
<translation id="6337234675334993532">הצפנה</translation>
<translation id="6341580099087024258">לשאול איפה לשמור קבצים</translation>
<translation id="6343192674172527289">לא נמצאו הורדות</translation>
<translation id="6343495912647200061">{SHIPPING_ADDRESS,plural, =1{‏<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" />‎\u2026‎ ו-<ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" /> נוספת}two{‏<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" />‎\u2026‎ ו-<ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" /> נוספות}many{‏<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" />‎\u2026‎ ו-<ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" /> נוספות}other{‏<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" />‎\u2026‎ ו-<ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" /> נוספות}}</translation>
<translation id="6364438453358674297">האם להסיר את ההצעה מההיסטוריה?</translation>
<translation id="6369229450655021117">מכאן אפשר לחפש באינטרנט, לשתף עם חברים ולראות דפים פתוחים</translation>
<translation id="6378173571450987352">פרטים: מיון לפי נפח הנתונים שנצרכו</translation>
<translation id="6383961787135158834">מחיקת נתוני אתר מהאחסון...</translation>
<translation id="6388207532828177975">נקה ואפס</translation>
<translation id="6393156038355142111">הצעת סיסמה חזקה</translation>
<translation id="6393863479814692971">‏Chrome זקוק להרשאת גישה אל המצלמה והמיקרופון בשביל האתר הזה.</translation>
<translation id="6395288395575013217">קישור</translation>
<translation id="6404511346730675251">ערוך סימניה</translation>
<translation id="6406506848690869874">סנכרן</translation>
<translation id="641643625718530986">הדפס…</translation>
<translation id="6416782512398055893">‏בוצעה הורדה של MB <ph name="MBS" /></translation>
<translation id="6433501201775827830">בחירת מנוע החיפוש</translation>
<translation id="6437478888915024427">פרטי דף</translation>
<translation id="6444421004082850253">{FILE_COUNT,plural, =1{תמונה אחת (#)}two{# תמונות}many{# תמונות}other{# תמונות}}</translation>
<translation id="6447842834002726250">‏קובצי Cookie</translation>
<translation id="6448273550210938826">הצעות חיפוש וכתובות אתר</translation>
<translation id="6461962085415701688">לא ניתן לפתוח את הקובץ</translation>
<translation id="6475951671322991020">הורד סרטון</translation>
<translation id="6482749332252372425">הורדת <ph name="FILE_NAME" /> נכשלה מאחר שחסר מקום אחסון.</translation>
<translation id="6496823230996795692">כדי להשתמש באפליקציה <ph name="APP_NAME" /> בפעם הראשונה יש להתחבר לאינטרנט.</translation>
<translation id="6508722015517270189">‏הפעלה מחדש של Chrome</translation>
<translation id="6527303717912515753">שתף</translation>
<translation id="6534565668554028783">‏ל-Google נדרש זמן רב מדי להגיב</translation>
<translation id="6538442820324228105">‏בוצעה הורדה של GB <ph name="GBS" /></translation>
<translation id="654446541061731451">בחר כרטיסייה להעברת התוכן שלה</translation>
<translation id="6545017243486555795">נקה את כל הנתונים</translation>
<translation id="6560414384669816528">‏השתמש ב-Sogou לחיפוש</translation>
<translation id="6566259936974865419">‏Chrome חסך לך ‎<ph name="GIGABYTES" /> GB</translation>
<translation id="6573096386450695060">אני רוצה לאפשר תמיד</translation>
<translation id="6573431926118603307">‏כרטיסיות שפתחת ב-Chrome במכשירים האחרים שלך יופיעו כאן.</translation>
<translation id="6583199322650523874">סמן את הדף הנוכחי בסימנייה</translation>
<translation id="6593061639179217415">אתר למחשבים</translation>
<translation id="6600954340915313787">‏הועתק אל Chrome</translation>
<translation id="6608650720463149374"><ph name="GIGABYTES" /> GB</translation>
<translation id="6610147964972079463">סגירת הכרטיסיות הפרטיות</translation>
<translation id="6612358246767739896">תוכן מוגן</translation>
<translation id="6627583120233659107">ערוך תיקיה</translation>
<translation id="6643016212128521049">נקה</translation>
<translation id="6643649862576733715">מיון לפי כמות הנתונים שנחסכו</translation>
<translation id="6648977384226967773">{CONTACT,plural, =1{‏<ph name="CONTACT_PREVIEW" />‎\u2026‎ ו-<ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" /> נוסף}two{‏<ph name="CONTACT_PREVIEW" />‎\u2026‎ ו-<ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" /> נוספים}many{‏<ph name="CONTACT_PREVIEW" />‎\u2026‎ ו-<ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" /> נוספים}other{‏<ph name="CONTACT_PREVIEW" />‎\u2026‎ ו-<ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" /> נוספים}}</translation>
<translation id="6656545060687952787">‏כדי לבצע סריקה לאיתור מכשירים ב-Chrome, יש צורך בגישה לנתוני מיקום. <ph name="BEGIN_LINK" />עדכן הרשאות<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6657585470893396449">סיסמה</translation>
<translation id="6659594942844771486">Tab</translation>
<translation id="666268767214822976">שימוש בשירות חיזוי כדי להציג שאילתות קשורות ואתרים פופולריים תוך כדי ההקלדה בשורת כתובת האתר</translation>
<translation id="666731172850799929">פתח ב-<ph name="APP_NAME" /></translation>
<translation id="666981079809192359">‏הודעת הפרטיות של Chrome</translation>
<translation id="6697492270171225480">הצגת הצעות לדפים דומים אם דף מסוים לא נמצא</translation>
<translation id="6697947395630195233">‏Chrome זקוק לגישה אל המיקום שלך כדי לשתף אותו עם האתר הזה.</translation>
<translation id="6698801883190606802">נהל נתונים מסונכרנים</translation>
<translation id="6699370405921460408">‏כשנכנסים לדפים בזמן הגלישה, הם עוברים אופטימיזציה על ידי השרתים של Google.</translation>
<translation id="6709133671862442373">חדשות</translation>
<translation id="6710213216561001401">הקודם</translation>
<translation id="6712388303105732168">‏כדי ש-Google תציע עוד דברים כאלה, יש ללחוץ על הלחצן 'עוד דברים כאלה'</translation>
<translation id="6738867403308150051">מוריד...</translation>
<translation id="6746124502594467657">הזז למטה</translation>
<translation id="6766622839693428701">החלקה מטה סוגרת.</translation>
<translation id="6766758767654711248">הקשה תעביר אותך אל האתר</translation>
<translation id="6776813977906306442">אפשר ללחוץ על לחצן ההורדה כדי להוריד סרטונים ולצפות בהם מאוחר יותר</translation>
<translation id="6782111308708962316">‏מנע מאתרים של צד שלישי לשמור ולקרוא נתונים של קובצי cookie</translation>
<translation id="6790428901817661496">הפעל</translation>
<translation id="679325081238418596">קבל את הסימניות, ההיסטוריה, הסיסמאות והגדרות נוספות בכל המכשירים</translation>
<translation id="6811034713472274749">הדף מוכן להצגה</translation>
<translation id="6818926723028410516">בחירת פריטים</translation>
<translation id="6820607729870073286">אין הגדרות אתר שמורות.</translation>
<translation id="6820686453637990663">CVC</translation>
<translation id="6831043979455480757">תרגום</translation>
<translation id="6846298663435243399">טוען…</translation>
<translation id="6850409657436465440">ההורדה עדיין מתבצעת</translation>
<translation id="6850830437481525139"><ph name="TAB_COUNT" /> כרטיסיות נסגרו</translation>
<translation id="6864459304226931083">הורד תמונה</translation>
<translation id="6865313869410766144">נתוני טפסים למילוי אוטומטי</translation>
<translation id="6868088497967843822">היכנס כדי לקבל גישה אל הסימניות, ההיסטוריה, הסיסמאות והגדרות נוספות בכל המכשירים שברשותך</translation>
<translation id="688738109438487280">הוסף נתונים קיימים אל <ph name="TO_ACCOUNT" />.</translation>
<translation id="6891726759199484455">ביטול הנעילה יאפשר להעתיק את הסיסמה</translation>
<translation id="6896758677409633944">העתק</translation>
<translation id="6910211073230771657">נמחק</translation>
<translation id="6912998170423641340">חסימת היכולת של אתרים לקרוא טקסט ותמונות מלוח העריכה</translation>
<translation id="6914783257214138813">כל מי שיוכל לגשת אל הקובץ המיוצא יוכל לראות את הסיסמאות שלך.</translation>
<translation id="6942665639005891494">ניתן תמיד לשנות את מיקום ברירת המחדל להורדות דרך האפשרות 'הגדרות' בתפריט</translation>
<translation id="6944102653068653326">צריך להקיש כדי לטעון את דף הכרטיסייה החדשה</translation>
<translation id="6945221475159498467">בחר</translation>
<translation id="6963642900430330478">הדף הזה מסוכן. פרטי האתר</translation>
<translation id="6963766334940102469">מחק סימניות</translation>
<translation id="6965382102122355670">אישור</translation>
<translation id="6978479750597523876">‏אפס את הגדרות Google Translate</translation>
<translation id="6979737339423435258">משחר ההיסטוריה</translation>
<translation id="6981982820502123353">נגישות</translation>
<translation id="6985347914332179298">אין כאן הורדות</translation>
<translation id="6990079615885386641">‏קבל את האפליקציה מחנות Google Play‏: <ph name="APP_ACTION" /></translation>
<translation id="6992289844737586249">שאל לפני שתאפשר לאתרים להשתמש במיקרופון (מומלץ)</translation>
<translation id="7016516562562142042">מופעל למנוע החיפוש הנוכחי</translation>
<translation id="7021515813996758557">הורדת הקובץ <ph name="FILE_NAME" /> בוצעה</translation>
<translation id="7022756207310403729">פתיחה בדפדפן</translation>
<translation id="702384510542929236">‏חלק מפרטי המערכת ותוכן הדף יישלחו אל Google באופן אנונימי</translation>
<translation id="702463548815491781">‏מומלץ אם הפעלת TalkBack או גישה באמצעות מתג</translation>
<translation id="7029809446516969842">סיסמאות</translation>
<translation id="7031882061095297553">סינכרון עם</translation>
<translation id="7032663816368481562">‏הקשה על הסמל 'עוד הצעות כאלה' <ph name="ICON" /> בשורת כתובת האתר מציגה קישורים מהירים אל דפים קשורים. כתובות האתרים של דפים שאליהם נכנסת נשלחות אל Google.</translation>
<translation id="7034608350006174882">‏כרטיסים וכתובות דרך Google Pay</translation>
<translation id="7053983685419859001">חסום</translation>
<translation id="7055152154916055070">הפניה אוטומטית נחסמה:</translation>
<translation id="7062545763355031412">קבל והחלף חשבונות</translation>
<translation id="7063006564040364415">לא ניתן היה להתחבר אל שרת הסנכרון.</translation>
<translation id="7066151586745993502">{NUM_SELECTED,plural, =1{נבחר אחד}two{נבחרו #}many{נבחרו #}other{נבחרו #}}</translation>
<translation id="7077143737582773186">‏כרטיס SD</translation>
<translation id="7087918508125750058">נבחרו <ph name="ITEM_COUNT" />. האפשרויות מוצגות בחלק העליון של המסך</translation>
<translation id="7121362699166175603">‏ניקוי ההיסטוריה וההשלמות האוטומטיות בשורת כתובת האתר. ייתכן שלחשבון Google שלך יהיו צורות אחרות של היסטוריית גלישה בכתובת <ph name="BEGIN_LINK" />myactivity.google.com<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="7128222689758636196">התר למנוע החיפוש הנוכחי</translation>
<translation id="7138678301420049075">אחר</translation>
<translation id="7139148793369023665">'עוד דברים כאלה' נסגר</translation>
<translation id="7141896414559753902">חסימה של חלונות קופצים והפניות אוטומטיות באתרים (מומלץ)</translation>
<translation id="7149158118503947153"><ph name="BEGIN_LINK" />טעינת הדף המקורי<ph name="END_LINK" /> מ-<ph name="DOMAIN_NAME" /></translation>
<translation id="7149893636342594995">מהיום האחרון</translation>
<translation id="7176368934862295254"><ph name="KILOBYTES" /> KB</translation>
<translation id="7177466738963138057">אפשר לשנות את ההגדרה הזו מאוחר יותר ב'הגדרות'</translation>
<translation id="7180611975245234373">רענון</translation>
<translation id="7189372733857464326">‏המערכת ממתינה שיסתיים העדכון של שירותי Google Play</translation>
<translation id="7189598951263744875">שיתוף...</translation>
<translation id="7191430249889272776">הכרטיסייה נפתחה ברקע.</translation>
<translation id="7221869452894271364">רענן את הדף</translation>
<translation id="723171743924126238">בחר תמונות</translation>
<translation id="7243308994586599757">אפשרויות הזמינות באזור החלק התחתון של המסך</translation>
<translation id="7250468141469952378">נבחרו <ph name="ITEM_COUNT" /></translation>
<translation id="7253272406652746122">‏הוסף חשבון Google מהדף 'חשבונות' שבאפליקציית ההגדרות של המכשיר.</translation>
<translation id="7274013316676448362">אתר חסום</translation>
<translation id="7291387454912369099">‏Assistant למילוי אוטומטי</translation>
<translation id="729975465115245577">אין במכשיר אפליקציה לאחסון קובץ הסיסמאות.</translation>
<translation id="7302081693174882195">פרטים: מיון לפי נפח הנתונים שנחסכו</translation>
<translation id="7328017930301109123">‏במצב טעינה מהירה, Chrome טוען דפים מהר יותר ומפחית את השימוש בנתונים בשיעור של עד 60 אחוזים.</translation>
<translation id="7333031090786104871">עדיין מוסיף את האתר הקודם</translation>
<translation id="7352939065658542140">סרטון</translation>
<translation id="7353894246028566792">{NUM_SELECTED,plural, =1{שתף פריט אחד שנבחר}two{שתף # פריטים שנבחרו}many{שתף # פריטים שנבחרו}other{שתף # פריטים שנבחרו}}</translation>
<translation id="7359002509206457351">גישה לאמצעי תשלום</translation>
<translation id="7366340029385295517">מעביר אל <ph name="SCREEN_NAME" /></translation>
<translation id="7375125077091615385">סוג:</translation>
<translation id="7396940094317457632"><ph name="FILE_NAME" />.</translation>
<translation id="7400418766976504921">כתובת אתר</translation>
<translation id="7403691278183511381">‏חוויית ההפעלה הראשונה של Chrome</translation>
<translation id="741204030948306876">כן, אני רוצה</translation>
<translation id="7413229368719586778">תאריך התחלה <ph name="DATE" /></translation>
<translation id="7423098979219808738">בקש אישור</translation>
<translation id="7423538860840206698">הגישה לקריאה מלוח העריכה נחסמה</translation>
<translation id="7431991332293347422">קביעת אופן השימוש בהיסטוריית הגלישה להתאמה אישית של החיפוש ועוד</translation>
<translation id="7437998757836447326">‏יציאה מ-Chrome</translation>
<translation id="7438641746574390233">‏כשמצב הטעינה המהירה מופעל, Chrome משתמש בשרתים של Google כדי להאיץ את טעינת הדפים. אם מדובר בדפים איטיים מאוד, במצב הטעינה המהירה הם עוברים שכתוב כך שרק התוכן החיוני שלהם נטען. מצב הטעינה המהירה לא חל על כרטיסיות גלישה בסתר.</translation>
<translation id="7444811645081526538">קטגוריות נוספות</translation>
<translation id="7445411102860286510">התר לאתרים להפעיל באופן אוטומטי סרטונים מושתקים (מומלץ)</translation>
<translation id="7453467225369441013">‏תבוצע יציאה שלך מרוב האתרים. לא תבוצע יציאה מחשבון Google שלך.</translation>
<translation id="7454641608352164238">אין מספיק מקום</translation>
<translation id="7455923816558154057">הקש כדי להציג</translation>
<translation id="7465104139234185284">סגירה של כל הכרטיסיות הפרטיות</translation>
<translation id="7473891865547856676">לא, תודה</translation>
<translation id="7475192538862203634">אם אתה רואה זאת לעתים קרובות, נסה את <ph name="BEGIN_LINK" />ההצעות<ph name="END_LINK" /> האלה.</translation>
<translation id="7475688122056506577">‏לא נמצא כרטיס SD. ייתכן שחלק מהקבצים שלך חסרים.</translation>
<translation id="7481312909269577407">קדימה</translation>
<translation id="7493994139787901920"><ph name="VERSION" /> (עודכן <ph name="TIME_SINCE_UPDATE" />)</translation>
<translation id="7494879913343971937">הצגת סיסמאות</translation>
<translation id="7494974237137038751">נתונים שנחסכו</translation>
<translation id="7498271377022651285">המתן…</translation>
<translation id="7514365320538308">הורד</translation>
<translation id="751961395872307827">לא ניתן להתחבר לאתר</translation>
<translation id="7521387064766892559">JavaScript</translation>
<translation id="7542481630195938534">לא ניתן לקבל הצעות</translation>
<translation id="7559975015014302720">מצב הטעינה המהירה מושבת</translation>
<translation id="7562080006725997899">מנקה נתוני גלישה</translation>
<translation id="756809126120519699">‏נתוני Chrome נוקו</translation>
<translation id="757524316907819857">חסימה של הפעלת תוכן מוגן על-ידי אתרים</translation>
<translation id="757855969265046257">{FILES,plural, =1{הורדת קובץ אחד (<ph name="FILES_DOWNLOADED_ONE" />)}two{הורדת <ph name="FILES_DOWNLOADED_MANY" /> קבצים}many{הורדת <ph name="FILES_DOWNLOADED_MANY" /> קבצים}other{הורדת <ph name="FILES_DOWNLOADED_MANY" /> קבצים}}</translation>
<translation id="7589445247086920869">חסום למנוע החיפוש הנוכחי</translation>
<translation id="7593557518625677601">‏פתח את הגדרות Android והפעל מחדש את הסנכרון של מערכת Android כדי להתחיל בסנכרון של Chrome</translation>
<translation id="7596558890252710462">מערכת הפעלה</translation>
<translation id="7605594153474022051">הסנכרון לא עובד</translation>
<translation id="7606077192958116810">מצב הטעינה המהירה מופעל. אפשר לנהל אותו דרך ההגדרות.</translation>
<translation id="7612619742409846846">‏מחובר ל-Google בשם</translation>
<translation id="7619072057915878432">הורדת <ph name="FILE_NAME" /> נכשלה עקב כשלים ברשת.</translation>
<translation id="7624880197989616768"><ph name="BEGIN_LINK1" />קבל עזרה<ph name="END_LINK1" /> או <ph name="BEGIN_LINK2" />חפש שוב<ph name="END_LINK2" /></translation>
<translation id="7626032353295482388">‏ברוכים הבאים ל-Chrome</translation>
<translation id="7638584964844754484">ביטוי סיסמה שגוי</translation>
<translation id="7641339528570811325">מחיקת נתוני הגלישה...</translation>
<translation id="7648422057306047504">‏הצפן סיסמאות באמצעות פרטי הכניסה שלך ל-Google</translation>
<translation id="7649070708921625228">עזרה</translation>
<translation id="7658239707568436148">ביטול</translation>
<translation id="7665369617277396874">הוסף חשבון</translation>
<translation id="7670842975141217779">‏Google Assistant\nב-Chrome</translation>
<translation id="7682724950699840886">אפשר לנסות את הטיפים הבאים: צריך לוודא שיש מספיק מקום פנוי במכשיר ואז לנסות לייצא שוב.</translation>
<translation id="7698359219371678927">צור הודעת אימייל ב-<ph name="APP_NAME" /></translation>
<translation id="7704317875155739195">השלמה אוטומטית של חיפושים וכתובות אתרים</translation>
<translation id="773466115871691567">תרגם תמיד דפים ב<ph name="SOURCE_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="7735672056998735387"><ph name="SPACE_FREE" /> (<ph name="SPACE_OTHER" />)</translation>
<translation id="773905249182896430">הגנה מפני אתרים שעלולים לסכן אותך ואת המכשיר</translation>
<translation id="7762668264895820836">‏כרטיס SD <ph name="SD_CARD_NUMBER" /></translation>
<translation id="7764225426217299476">הוסף כתובת</translation>
<translation id="7765158879357617694">העבר</translation>
<translation id="7769602470925380267">קבל וצא מהחשבון</translation>
<translation id="7772032839648071052">אשר משפט-סיסמה</translation>
<translation id="7774809984919390718">{PAYMENT_METHOD,plural, =1{‏<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" />‎\u2026‎ ו-<ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" /> נוסף}two{‏<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" />‎\u2026‎ ו-<ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" /> נוספים}many{‏<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" />‎\u2026‎ ו-<ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" /> נוספים}other{‏<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" />‎\u2026‎ ו-<ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" /> נוספים}}</translation>
<translation id="7781829728241885113">אתמול</translation>
<translation id="7791543448312431591">הוסף</translation>
<translation id="780301667611848630">לא תודה</translation>
<translation id="7810647596859435254">פתח באמצעות...</translation>
<translation id="7821588508402923572">ערכי החיסכון בנתונים יופיעו כאן</translation>
<translation id="7837721118676387834">אפשר הפעלה אוטומטית של סרטונים מושתקים באתר ספציפי.</translation>
<translation id="7846076177841592234">בטל את הבחירה</translation>
<translation id="784934925303690534">טווח זמן</translation>
<translation id="7851858861565204677">מכשירים אחרים</translation>
<translation id="7854964836418414587">סגירת 'עוד דברים כאלה'</translation>
<translation id="7871791972254842204">אקרא ואאשר את התנאים וההגבלות ב-<ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /> מאוחר יותר</translation>
<translation id="7875915731392087153">צור הודעת אימייל</translation>
<translation id="7876243839304621966">הסר הכל</translation>
<translation id="7882131421121961860">לא נמצאה היסטוריה</translation>
<translation id="7882806643839505685">מתן הרשאה להשמעת צלילים באתר ספציפי.</translation>
<translation id="7886917304091689118">‏פועל ב-Chrome</translation>
<translation id="7925590027513907933">{FILE_COUNT,plural, =1{מתבצעת הורדה של הקובץ.}two{מתבצעת הורדה של # קבצים.}many{מתבצעת הורדה של # קבצים.}other{מתבצעת הורדה של # קבצים.}}</translation>
<translation id="7929962904089429003">פתח את התפריט</translation>
<translation id="7942131818088350342"><ph name="PRODUCT_NAME" /> אינו מעודכן.</translation>
<translation id="7947953824732555851">קבל והיכנס</translation>
<translation id="7963646190083259054">ספק:</translation>
<translation id="7981313251711023384">טעינה מראש של דפים כדי לאפשר גלישה וחיפוש מהירים יותר</translation>
<translation id="79859296434321399">‏כדי להציג תוכן של מציאות רבודה, צריך להתקין את ARCore</translation>
<translation id="7986741934819883144">בחירת איש קשר</translation>
<translation id="7987073022710626672">‏התנאים וההגבלות של Chrome</translation>
<translation id="7998918019931843664">פתח מחדש כרטיסייה שנסגרה</translation>
<translation id="7999064672810608036">‏האם אתה בטוח שברצונך לנקות את כל הנתונים המקומיים, כולל קובצי Cookie, ולאפס את כל ההרשאות של האתר הזה?</translation>
<translation id="8004582292198964060">דפדפן</translation>
<translation id="8007176423574883786">כבוי בשביל המכשיר הזה</translation>
<translation id="8015452622527143194">החזר את כל מה שמופיע בדף לגודל ברירת המחדל</translation>
<translation id="802154636333426148">ההורדה נכשלה</translation>
<translation id="8026334261755873520">נקה נתוני גלישה</translation>
<translation id="8035133914807600019">תיקייה חדשה…</translation>
<translation id="8037686209485537503">עוד הצעות כאלה</translation>
<translation id="8037750541064988519">נותרו <ph name="DAYS" /> ימים</translation>
<translation id="804335162455518893">‏לא נמצא כרטיס SD</translation>
<translation id="805047784848435650">על סמך היסטוריית הגלישה שלך</translation>
<translation id="8051303708327298699">‏צריך גם להפעיל את ההרשאות האלה עבור Chrome. פרטים ב<ph name="BEGIN_LINK" />הגדרות Android<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="8051695050440594747">‏‎<ph name="MEGABYTES" /> MB זמינים</translation>
<translation id="8058746566562539958">‏פתח בכרטיסייה חדשה של Chrome</translation>
<translation id="8063895661287329888">הוספת הסימנייה נכשלה.</translation>
<translation id="806745655614357130">שמור בנפרד את הנתונים שלי</translation>
<translation id="8068648041423924542">אין אפשרות לבחור אישור.</translation>
<translation id="8073388330009372546">פתח את התמונה בכרטיסייה חדשה</translation>
<translation id="8084114998886531721">סיסמה שמורה</translation>
<translation id="8087000398470557479">‏התוכן הזה הוא מ-<ph name="DOMAIN_NAME" />, ומוגש על-ידי Google.</translation>
<translation id="8103578431304235997">כרטיסיית גלישה בסתר</translation>
<translation id="8105893657415066307"><ph name="DESCRIPTION" /> <ph name="SEPARATOR" /> <ph name="FILE_SIZE" /></translation>
<translation id="8105951947646329362">הצעת דפים קשורים</translation>
<translation id="8106605975779102845">חיפוש על-ידי הקשה על מילה בדף (חיפוש בהקשה)</translation>
<translation id="8109613176066109935">כדי שהסימניות יופיעו בכל המכשירים שלך, יש להפעיל את הסנכרון</translation>
<translation id="8116925261070264013">מושתקים</translation>
<translation id="813082847718468539">הצג נתוני אתר</translation>
<translation id="8156139159503939589">באילו שפות באפשרותך לקרוא?</translation>
<translation id="8168435359814927499">תוכן</translation>
<translation id="8181544731424475207">אנשי הקשר שייבחרו בהמשך ישותפו עם האתר <ph name="SITE" />.</translation>
<translation id="8186512483418048923">נותרו עוד <ph name="FILES" /> קבצים</translation>
<translation id="8190358571722158785">נותר יום אחד</translation>
<translation id="8200772114523450471">חדש</translation>
<translation id="8209050860603202033">פתח את התמונה</translation>
<translation id="8220488350232498290">‏‎<ph name="GIGABYTES" /> GB להורדות</translation>
<translation id="8232956427053453090">שמירת הנתונים</translation>
<translation id="8249310407154411074">העברה לראש הרשימה</translation>
<translation id="8250920743982581267">מסמכים</translation>
<translation id="825412236959742607">‏הדף הזה משתמש בנפח זיכרון גדול מידי, לכן מערכת Chrome הסירה חלק מהתוכן.</translation>
<translation id="8260126382462817229">נסה להיכנס שוב</translation>
<translation id="8261506727792406068">מחיקה</translation>
<translation id="8266862848225348053">מיקום ההורדה</translation>
<translation id="8274165955039650276">הצגת הורדות</translation>
<translation id="8283853025636624853">מסנכרן עם <ph name="SYNC_ACCOUNT_USER_NAME" /></translation>
<translation id="8310344678080805313">כרטיסיות רגילות</translation>
<translation id="8313455859591948645">עריכת דף הפתיחה</translation>
<translation id="8316092324682955408"><ph name="DOMAIN_NAME" /> ועוד אתרים</translation>
<translation id="8339163506404995330">דפים ב<ph name="LANGUAGE" /> לא יתורגמו</translation>
<translation id="8349013245300336738">מיון לפי כמות הנתונים שבהם נעשה שימוש</translation>
<translation id="8372893542064058268">אפשר סנכרון ברקע לאתר ספציפי.</translation>
<translation id="8373513848523649558">אפשר <ph name="BEGIN_LINK1" />להתאים אישית את ההגדרות האלו<ph name="END_LINK1" /> מתי שרוצים</translation>
<translation id="8374821112118309944">‏עליך לעדכן את TalkBack לגרסה חדשה יותר.</translation>
<translation id="8378714024927312812">מנוהל על-ידי הארגון</translation>
<translation id="8380167699614421159">באתר הזה מוצגות מודעות מפריעות או מטעות</translation>
<translation id="8393700583063109961">שלח הודעה</translation>
<translation id="8413126021676339697">הצג את ההיסטוריה המלאה</translation>
<translation id="8428213095426709021">הגדרות</translation>
<translation id="8438566539970814960">שיפור החיפושים והגלישה</translation>
<translation id="8441146129660941386">הרץ לאחור</translation>
<translation id="8443209985646068659">‏אי אפשר לעדכן את Chrome</translation>
<translation id="8445448999790540984">אי אפשר לייצא סיסמאות</translation>
<translation id="8447861592752582886">שלול הרשאות מכשיר</translation>
<translation id="8461694314515752532">הצפנת נתונים מסונכרנים בעזרת ביטוי סיסמה אישי לסנכרון</translation>
<translation id="8477071352266846533">הסנכרון כבוי בשביל <ph name="SYNC_ACCOUNT_USER_NAME" /></translation>
<translation id="8485434340281759656"><ph name="FILE_SIZE" /> <ph name="SEPARATOR" /> <ph name="DESCRIPTION" /></translation>
<translation id="8487700953926739672">זמין במצב לא מקוון</translation>
<translation id="8489271220582375723">פתח את דף ההיסטוריה</translation>
<translation id="8493948351860045254">פנה שטח אחסון</translation>
<translation id="8497726226069778601">אין מה לראות כאן… בינתיים</translation>
<translation id="8503559462189395349">‏סיסמאות Chrome</translation>
<translation id="8503813439785031346">שם משתמש</translation>
<translation id="8504988642345501642">‏גלילה כלפי מעלה מציגה קישורים מהירים אל דפים קשורים. כתובות האתרים של דפים שאליהם נכנסת נשלחות אל Google.</translation>
<translation id="8507520749471379845">סיסמאות זמינות</translation>
<translation id="8514477925623180633">‏ייצוא סיסמאות המאוחסנות ב-Chrome</translation>
<translation id="8514577642972634246">עבור למצב גלישה בסתר</translation>
<translation id="851751545965956758">חסימת התחברות של אתרים אל התקנים</translation>
<translation id="8523928698583292556">מחק את הסיסמה השמורה</translation>
<translation id="854522910157234410">פתח דף זה</translation>
<translation id="8558485628462305855">‏כדי להציג תוכן של מציאות רבודה, צריך לעדכן את ARCore</translation>
<translation id="8559990750235505898">הצעה לתרגם דפים בשפות אחרות</translation>
<translation id="8562452229998620586">הסיסמאות השמורות יופיעו כאן.</translation>
<translation id="8569404424186215731">מאז <ph name="DATE" /></translation>
<translation id="8571213806525832805">מארבעת השבועות האחרונים</translation>
<translation id="857509777403223202">בקרוב יופיעו מאמרים נוספים. שיהיה לך ערב נפלא!</translation>
<translation id="857943718398505171">מותרת (מומלץ)</translation>
<translation id="8583805026567836021">מנקה נתוני חשבון</translation>
<translation id="860043288473659153">שם בעל הכרטיס</translation>
<translation id="8604763363205185560">‏עזרה בשיפור Chrome והאבטחה שלו</translation>
<translation id="8609465669617005112">הזז למעלה</translation>
<translation id="8611192991944347781">ניהול נתונים</translation>
<translation id="8616006591992756292">‏ייתכן שלחשבון Google שלך יהיו צורות אחרות של היסטוריית גלישה בכתובת <ph name="BEGIN_LINK" />myactivity.google.com<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="8617240290563765734">האם לעבור אל כתובת האתר שצוינה כהצעה בתוכן שהורדת?</translation>
<translation id="8636825310635137004">כדי לקבל את הכרטיסיות מהמכשירים האחרים שלך, הפעל את הסנכרון.</translation>
<translation id="8641930654639604085">נסה לחסום אתרים שמכילים תוכן למבוגרים</translation>
<translation id="8655129584991699539">‏אפשר לנקות את הנתונים דרך הגדרות Chrome.</translation>
<translation id="8662811608048051533">תבוצע יציאה שלך מרוב האתרים.</translation>
<translation id="8664979001105139458">שם הקובץ כבר קיים</translation>
<translation id="8676374126336081632">נקה קלט</translation>
<translation id="8687353297350450808">{N_BARS,plural, =1{רמת עוצמת אות: עמודה אחת}two{רמת עוצמת אות: שתי עמודות}many{רמת עוצמת אות: # עמודות}other{רמת עוצמת אות: # עמודות}}</translation>
<translation id="868929229000858085">חיפוש באנשי הקשר</translation>
<translation id="869891660844655955">תאריך תפוגה</translation>
<translation id="8719023831149562936">לא ניתן להעביר תוכן מהכרטיסייה הנוכחית</translation>
<translation id="8723954843026426558">אני מסכים/ה לתנאים ולהגבלות, למדיניות הפרטיות ולזכות הביטול של <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /></translation>
<translation id="8725066075913043281">נסה שוב</translation>
<translation id="8728487861892616501">‏השימוש שלך באפליקציה הזו מבטא את הסכמתך ל<ph name="BEGIN_LINK1" />תנאים ולהגבלות<ph name="END_LINK1" /> ול<ph name="BEGIN_LINK2" />מדיניות הפרטיות<ph name="END_LINK2" /> של Chrome, וכן ל<ph name="BEGIN_LINK3" />הודעת הפרטיות לחשבונות Google שמנוהלים ב-Family Link<ph name="END_LINK3" />.</translation>
<translation id="8730621377337864115">בוצע</translation>
<translation id="8748850008226585750">התוכן מוסתר</translation>
<translation id="8751914237388039244">בחירת תמונה</translation>
<translation id="8788968922598763114">פתח מחדש את הכרטיסייה האחרונה שנסגרה</translation>
<translation id="8801436777607969138">‏חסימת JavaScript באתר ספציפי.</translation>
<translation id="8812260976093120287">באתרים מסוימים ניתן לשלם דרך המכשיר באמצעות אפליקציות התשלום הנתמכות שמופיעות למעלה.</translation>
<translation id="8816439037877937734">‏האפליקציה <ph name="APP_NAME" /> תיפתח ב-Chrome. המשך השימוש מבטא את הסכמתך ל<ph name="BEGIN_LINK1" />תנאים ולהגבלות<ph name="END_LINK1" /> ול<ph name="BEGIN_LINK2" />הודעת הפרטיות<ph name="END_LINK2" /> של Chrome, וכן ל<ph name="BEGIN_LINK3" />הודעת הפרטיות לחשבונות Google שמנוהלים ב-Family Link<ph name="END_LINK3" />.</translation>
<translation id="8820817407110198400">סימניות</translation>
<translation id="8833831881926404480">אתר משתף את המסך שלך</translation>
<translation id="883806473910249246">אירעה שגיאה בזמן הורדת התוכן.</translation>
<translation id="8840953339110955557">ייתכן שהדף הזה שונה מהגירסה המקוונת.</translation>
<translation id="8847988622838149491">USB</translation>
<translation id="8853345339104747198"><ph name="TAB_TITLE" />, כרטיסייה</translation>
<translation id="885701979325669005">אחסון</translation>
<translation id="8901170036886848654">לא נמצאו סימניות</translation>
<translation id="8909135823018751308">שתף…</translation>
<translation id="8912362522468806198">‏חשבון Google</translation>
<translation id="8920114477895755567">ממתין לפרטי ההורים.</translation>
<translation id="8922289737868596582">כדי להשתמש בדפים במצב לא מקוון, אפשר להוריד אותם דרך הלחצן 'אפשרויות נוספות'</translation>
<translation id="8941729603749328384">www.example.com</translation>
<translation id="8942627711005830162">פתיחה בחלון האחר</translation>
<translation id="8951232171465285730">‏Chrome חסך לך ‎<ph name="MEGABYTES" /> MB</translation>
<translation id="8958424370300090006">‏חסימת קובצי Cookie של אתר מסוים.</translation>
<translation id="8959122750345127698">הניווט לא אפשרי: <ph name="URL" /></translation>
<translation id="8965591936373831584">בהמתנה</translation>
<translation id="8972098258593396643">האם להוריד לתיקיית ברירת המחדל?</translation>
<translation id="8979405271719829084">אפשר להוריד סרטונים ולצפות בהם מאוחר יותר</translation>
<translation id="8981454092730389528">‏בחירת הפעילויות ב-Google</translation>
<translation id="8983677657449185470">עזרה בשיפור של גלישה בטוחה</translation>
<translation id="8986494364107987395">‏שליחה אוטומטית של דוחות קריסה וסטטיסטיקות שימוש ל-Google</translation>
<translation id="8993760627012879038">פתח חלון חדש במצב גלישה בסתר</translation>
<translation id="8998729206196772491">‏אתה נכנס עם חשבון המנוהל על-ידי <ph name="MANAGED_DOMAIN" /> ומעניק למנהל שלו שליטה על הנתונים שלך ב-Chrome. הנתונים שלך ישויכו לצמיתות אל החשבון הזה. יציאה מ-Chrome תמחק את הנתונים שלך מהמכשיר הזה, אבל הם יישארו בחשבון Google.</translation>
<translation id="9019902583201351841">מנוהל על-ידי ההורים שלך</translation>
<translation id="9040142327097499898">יש הרשאה להצגת הודעות. המיקום כבוי בשביל המכשיר הזה.</translation>
<translation id="9041669420854607037">{FILE_COUNT,plural, =1{סרטון אחד (#)}two{# סרטונים}many{# סרטונים}other{# סרטונים}}</translation>
<translation id="9050666287014529139">משפט-סיסמה</translation>
<translation id="9060538597317784206">‏הצג את האפליקציה <ph name="APP_NAME" /> בחנות Play. דירוג: <ph name="APP_RATING" />.</translation>
<translation id="9063523880881406963">כבה את 'בקש אתר עבור מחשב שולחני'</translation>
<translation id="9065203028668620118">ערוך</translation>
<translation id="9070377983101773829">התחל חיפוש קולי</translation>
<translation id="9071742570345586758">‏עליך להתקין את Google VR Services כדי שתוכל להציג תוכן של מציאות מדומה</translation>
<translation id="9074336505530349563">‏כדי לקבל מ-Google הצעות לתוכן מותאם אישית, יש להיכנס ולהפעיל את הסנכרון</translation>
<translation id="9080642952018487277">מעבר למצב פרטי</translation>
<translation id="9086455579313502267">אין אפשרות לגשת לרשת</translation>
<translation id="9099018167121903954">‏‎<ph name="KILOBYTES" /> KB להורדות</translation>
<translation id="9100505651305367705">יש להציע הצגת מאמרים בתצוגה פשוטה, כשהאפשרות נתמכת</translation>
<translation id="9100610230175265781">יש להזין ביטוי סיסמה</translation>
<translation id="9133703968756164531"><ph name="ITEM_NAME" /> (<ph name="ITEM_ID" />)</translation>
<translation id="9137013805542155359">הצג מקור</translation>
<translation id="9139068048179869749">שאל לפני שתאפשר לאתרים לשלוח הודעות (מומלץ)</translation>
<translation id="9139318394846604261">קניות</translation>
<translation id="9155898266292537608">אפשר גם להתחיל חיפוש על-ידי הקשה קצרה על מילה</translation>
<translation id="9188680907066685419">צא מהחשבון המנוהל</translation>
<translation id="9204836675896933765">נותר קובץ אחד</translation>
<translation id="9206873250291191720">א</translation>
<translation id="9219103736887031265">תמונות</translation>
<translation id="932327136139879170">בית</translation>
<translation id="932599481871055447">חיסכון בנתונים שמוביל לגלישה מהירה יותר</translation>
<translation id="938850635132480979">שגיאה: <ph name="ERROR_CODE" /></translation>
<translation id="945522503751344254"> שליחת משוב</translation>
<translation id="945632385593298557">גישה למיקרופון שלך</translation>
<translation id="951339005376969845">מחק נתונים קיימים. כדי לאחזר אותם, חזור אל <ph name="FROM_ACCOUNT" />.</translation>
<translation id="95817756606698420">‏דפדפן Chrome יכול להשתמש ב-<ph name="BEGIN_BOLD" />Sogou‏<ph name="END_BOLD" /> כדי לחפש בסין. אפשר לשנות את ההעדפה הזאת ב<ph name="BEGIN_LINK" />הגדרות<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="965817943346481315">חסימה אם באתר מוצגות מודעות מפריעות או מטעות (מומלץ)</translation>
<translation id="970715775301869095">נותרו <ph name="MINUTES" /> דקות</translation>
<translation id="974555521953189084">הזן את ביטוי הסיסמה כדי להתחיל בסנכרון</translation>
<translation id="981121421437150478">לא מקוון</translation>
<translation id="982182592107339124">פעולה זו תמחק נתונים של כל האתרים, כולל:</translation>
<translation id="983192555821071799">סגור את כל הכרטיסיות</translation>
<translation id="987264212798334818">כללי</translation>
<translation id="994060550494506178">התחברות אל 'שימוש חכם בדיגיטל'</translation>
</translationbundle>