blob: 612c62a647cbaf51dfdc7bbfa6c7d7fea3f211ae [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="th">
<translation id="1016495303386450659">อัปเดตรายการแล้ว</translation>
<translation id="1047726139967079566">บุ๊กมาร์กหน้านี้...</translation>
<translation id="1049743911850919806">โหมดไม่ระบุตัวตน</translation>
<translation id="1063454504051558093">ใช้รหัสผ่านอื่น...</translation>
<translation id="1066060668811609597">จัดการการซิงค์</translation>
<translation id="1076421457278169141">สแกนโค้ดแล้ว</translation>
<translation id="1084365883616172403">โพสต์ใน Facebook แล้ว</translation>
<translation id="1104948393051856124">ยอมรับและดำเนินการต่อ</translation>
<translation id="1112015203684611006">การพิมพ์ล้มเหลว</translation>
<translation id="1125564390852150847">สร้างแท็บใหม่</translation>
<translation id="1145536944570833626">ลบข้อมูลที่มีอยู่</translation>
<translation id="1165039591588034296">ข้อผิดพลาด</translation>
<translation id="1172898394251786223">ช่องถัดไป</translation>
<translation id="1176932207622159128">ไม่สามารถบันทึกภาพ</translation>
<translation id="1181037720776840403">นำออก</translation>
<translation id="1201530049782216880">แท็บใหม่ที่ไม่ระบุตัวตน</translation>
<translation id="1209206284964581585">ซ่อนไปก่อน</translation>
<translation id="1219674500290482172">ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต</translation>
<translation id="122699739164161391">ปิดแท็บทั้งหมด</translation>
<translation id="1254117744268754948">เลือกโฟลเดอร์</translation>
<translation id="1265739287306757398">เรียนรู้วิธี</translation>
<translation id="1272079795634619415">หยุด</translation>
<translation id="1323735185997015385">ลบ</translation>
<translation id="132683371494960526">แตะ 2 ครั้งเพื่อเปลี่ยนโฟลเดอร์ระดับบนสุด</translation>
<translation id="1340643665687018190">ปิดเมนู</translation>
<translation id="1360432990279830238">ออกจากระบบและปิดการซิงค์ไหม</translation>
<translation id="1375321115329958930">รหัสผ่านที่บันทึกไว้</translation>
<translation id="1377255359165588604">การซิงค์หยุดทำงานแล้ว</translation>
<translation id="1377321085342047638">หมายเลขบัตร</translation>
<translation id="1383876407941801731">ค้นหา</translation>
<translation id="1389974829397082527">ไม่มีบุ๊กมาร์กที่นี่</translation>
<translation id="1400642268715879018">4 สัปดาห์ที่ผ่านมา</translation>
<translation id="1407135791313364759">เปิดทั้งหมด</translation>
<translation id="1430915738399379752">พิมพ์</translation>
<translation id="145015347812617860"><ph name="COUNT" /> รายการ</translation>
<translation id="1491277525950327607">แตะ 2 ครั้งเพื่อสลับการตั้งค่า</translation>
<translation id="152234381334907219">ไม่เคยบันทึก</translation>
<translation id="1540800554400757039">ที่อยู่ 1</translation>
<translation id="1545749641540134597">สแกนโค้ด QR</translation>
<translation id="1558704936695638228">กดค้างไว้เพื่อดูตัวเลือกแท็บอื่นๆ</translation>
<translation id="1580783302095112590">ส่งอีเมลแล้ว</translation>
<translation id="1582732959743469162">การดำเนินการนี้จะหยุดการดาวน์โหลดที่ดำเนินอยู่ทั้งหมด</translation>
<translation id="1605658421715042784">คัดลอกรูปภาพ</translation>
<translation id="1612730193129642006">แสดงตารางแท็บ</translation>
<translation id="1644574205037202324">ประวัติการเข้าชม</translation>
<translation id="1650222530560417226">แตะปุ่ม "เริ่มบันทึก" เพื่อรวบรวมบันทึกและข้อผิดพลาดของคอนโซล JavaScript ในอนาคตจากทุกแท็บ ระบบจะรวบรวมบันทึก (และเก็บไว้ในหน่วยความจำเท่านั้น) จนกว่าหน้านี้จะปิดหรือมีการแตะ "หยุดบันทึก"</translation>
<translation id="1657011748321897393">การแชร์ล้มเหลวเนื่องจากคุณไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่าย</translation>
<translation id="165877110639533037">ไม่มีแท็บที่เปิดไว้</translation>
<translation id="168715261339224929">เปิดการซิงค์เพื่อรับบุ๊กมาร์กในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ</translation>
<translation id="1687475363370981210">ทำเครื่องหมายทั้งหมดว่าอ่านแล้ว</translation>
<translation id="1690731385917361335">ไม่มีรายการ</translation>
<translation id="1700629756560807968">เลือก <ph name="NUMBER_OF_SELECTED_BOOKMARKS" /> รายการ</translation>
<translation id="1740468249224277719">แตะ 2 ครั้งเพื่อติดตั้ง</translation>
<translation id="1746815479209538200">หากต้องการท่องเว็บ ให้เพิ่มแท็บใหม่</translation>
<translation id="1752547299766512813">บันทึกรหัสผ่าน</translation>
<translation id="1753905327828125965">เข้าชมบ่อยสุด</translation>
<translation id="1809939268435598390">ลบโฟลเดอร์</translation>
<translation id="1813414402673211292">นำออกข้อมูลที่เรียกดู</translation>
<translation id="1820259098641718022">เพิ่มไปยังเรื่องรออ่านแล้ว</translation>
<translation id="1821253160463689938">ใช้คุกกี้เพื่อให้จดจำค่ากำหนดของคุณ แม้ว่าคุณไม่ได้เข้าชมหน้าเว็บเหล่านั้น</translation>
<translation id="1828824471510190776">แนะนำรหัสผ่าน...</translation>
<translation id="1876721852596493031">ส่งข้อมูลการใช้งาน</translation>
<translation id="1886928167269928266">ตั้งแต่ต้น</translation>
<translation id="1911619930368729126">อัปโหลดไปยัง Google ไดรฟ์</translation>
<translation id="1941314575388338491">แตะสองครั้งเพื่อคัดลอก</translation>
<translation id="1952728750904661634">ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่มีการจัดการ</translation>
<translation id="1974060860693918893">ขั้นสูง</translation>
<translation id="1989112275319619282">เล่นเน็ต</translation>
<translation id="2015722694326466240">หากต้องการดูรหัสผ่าน คุณต้องตั้งพาสโค้ดในอุปกรณ์ก่อน</translation>
<translation id="2068952045031577364">สัปดาห์ที่ผ่านมา</translation>
<translation id="2079545284768500474">เลิกทำ</translation>
<translation id="209018056901015185">ขอไซต์สำหรับเดสก์ท็อป</translation>
<translation id="2096012225669085171">ซิงค์และปรับแต่งในอุปกรณ์ทุกเครื่อง</translation>
<translation id="2103075008456228677">เปิด history.google.com</translation>
<translation id="2116625576999540962">ย้ายแล้ว <ph name="NUMBER_OF_SELECTED_BOOKMARKS" /> รายการ</translation>
<translation id="213900355088104901">หากต้องการท่องเว็บแบบส่วนตัว ให้เปิดแท็บไม่ระบุตัวตน</translation>
<translation id="2149973817440762519">แก้ไขบุ๊กมาร์ก</translation>
<translation id="2207590065820824892">บทความในรายการเรื่องรออ่านที่ยังไม่อ่าน <ph name="UNREAD_COUNT" /> รายการ</translation>
<translation id="2230173723195178503">หน้าเว็บโหลดแล้ว</translation>
<translation id="2239626343334228536">กำลังล้างข้อมูลการท่องเว็บ...</translation>
<translation id="2256128224215992540">คำแนะนำการค้นหาและเว็บไซต์</translation>
<translation id="2267753748892043616">เพิ่มบัญชี</translation>
<translation id="2268044343513325586">ปรับแต่ง</translation>
<translation id="2273327106802955778">เมนูเพิ่มเติม</translation>
<translation id="2320166752086256636">ซ่อนแป้นพิมพ์</translation>
<translation id="2339560363438331454">การซิงค์และบริการของ Google</translation>
<translation id="2351097562818989364">รีเซ็ตการตั้งค่าการแปลภาษาของคุณแล้ว</translation>
<translation id="2359808026110333948">ต่อไป</translation>
<translation id="2360196772093551345">ขอเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่</translation>
<translation id="2381405137052800939">พื้นฐาน</translation>
<translation id="2386793615875593361">เลือก 1 รูป</translation>
<translation id="2435457462613246316">แสดงรหัสผ่าน</translation>
<translation id="2481538920734869610">เพิ่มบัญชี</translation>
<translation id="2523184218357549926">ส่ง URL ของหน้าที่คุณเข้าชมไปยัง Google</translation>
<translation id="2523363575747517183">เว็บไซต์นี้พยายามเปิดแอปพลิเคชันอื่นอยู่เรื่อยๆ</translation>
<translation id="2529021024822217800">เปิดทั้งหมด</translation>
<translation id="2572712655377361602">นโยบายของอุปกรณ์บล็อกการเข้าถึงรูปภาพของคุณ</translation>
<translation id="2584132361465095047">เพิ่มบัญชี…</translation>
<translation id="2625189173221582860">คัดลอกรหัสผ่านแล้ว</translation>
<translation id="2648803196158606475">ลบรายการที่อ่านแล้ว</translation>
<translation id="2653659639078652383">ส่ง</translation>
<translation id="2684815431982545828">แท็บใหม่</translation>
<translation id="2690858294534178585">ใช้กล้องถ่ายรูปอยู่</translation>
<translation id="2691653761409724435">ไม่สามารถใช้ออฟไลน์</translation>
<translation id="2702801445560668637">รายการที่จะอ่าน</translation>
<translation id="2704606927547763573">คัดลอกแล้ว</translation>
<translation id="2709516037105925701">ป้อนอัตโนมัติ</translation>
<translation id="2712127207578915686">ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้</translation>
<translation id="2718352093833049315">Wi-Fi เท่านั้น</translation>
<translation id="2747003861858887689">ช่องก่อนหน้า</translation>
<translation id="2780046210906776326">ไม่มีบัญชีอีเมล</translation>
<translation id="2781692009645368755">Google Pay</translation>
<translation id="2800683595868705743">ออกจากมุมมองตัวสลับแท็บ</translation>
<translation id="2830972654601096923">จัดการที่อยู่...</translation>
<translation id="2834956026595107950"><ph name="TITLE" />, <ph name="STATE" />, <ph name="URL" /></translation>
<translation id="2843803966603263712">รีเซ็ตการตั้งค่าการแปล</translation>
<translation id="2858204748079866344">Chrome จะไม่ป้อนรหัสผ่านลงในช่องนี้โดยอัตโนมัติเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ</translation>
<translation id="285960592395650245">ลองดาวน์โหลดอีกครั้ง</translation>
<translation id="2870560284913253234">เว็บไซต์</translation>
<translation id="2871695793448672541">รหัสผ่านแบบซ่อน</translation>
<translation id="288655811176831528">ปิดแท็บ</translation>
<translation id="2898963176829412617">โฟลเดอร์ใหม่…</translation>
<translation id="2916171785467530738">เติมข้อความค้นหาและ URL อัตโนมัติ</translation>
<translation id="291754862089661335">จัดตำแหน่งโค้ด QR หรือบาร์โค้ดให้อยู่ในกรอบนี้</translation>
<translation id="2921219216347069551">ไม่สามารถแชร์เว็บ</translation>
<translation id="2923448633003185837">วางแล้วไป</translation>
<translation id="292639812446257861">ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน</translation>
<translation id="2933759065870693102">แฟลช</translation>
<translation id="2958718410589002129">รหัสผ่าน</translation>
<translation id="2969979262385602596">ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง</translation>
<translation id="2989805286512600854">เปิดในแท็บใหม่</translation>
<translation id="3024255823539804759">วันที่ผ่านมา</translation>
<translation id="3037605927509011580">แย่จัง!</translation>
<translation id="3059750684806925578">ค้นหารูปภาพที่คัดลอก</translation>
<translation id="3112556859945124369">ทำเครื่องหมาย…</translation>
<translation id="3157684681743766797">ทำเครื่องหมายทั้งหมด…</translation>
<translation id="3175081911749765310">บริการทางเว็บ</translation>
<translation id="3207960819495026254">บุ๊กมาร์กแล้ว</translation>
<translation id="3210163015918861891">ซิงค์ปิดอยู่</translation>
<translation id="3224641773458703735">หากต้องการส่งออกรหัสผ่าน คุณต้องตั้งรหัสผ่านในอุปกรณ์ก่อน</translation>
<translation id="3240426699337459095">คัดลอกลิงก์แล้ว</translation>
<translation id="3244271242291266297">ดด</translation>
<translation id="3252394070589632019"><ph name="VALUE" />, <ph name="ADDITIONAL_INFO" />, <ph name="INDEX" /> จาก <ph name="NUM_SUGGESTIONS" /></translation>
<translation id="3268451620468152448">แท็บที่เปิดอยู่</translation>
<translation id="3277021493514034324">คัดลอกที่อยู่เว็บไซต์แล้ว</translation>
<translation id="3290875554372353449">เลือกบัญชี</translation>
<translation id="3324193307694657476">ที่อยู่ 2</translation>
<translation id="3329904751041170572">ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์</translation>
<translation id="3335947283844343239">เปิดแท็บที่ปิดไปแล้วขึ้นใหม่</translation>
<translation id="3393920035788932672">อนุญาตให้แสดงป๊อปอัป</translation>
<translation id="3445288400492335833"><ph name="MINUTES" /> นาที</translation>
<translation id="3448016392200048164">Split View</translation>
<translation id="345565170154308620">จัดการรหัสผ่าน...</translation>
<translation id="3469166899695866866">หยุดดาวน์โหลดไหม</translation>
<translation id="3470502288861289375">กำลังคัดลอก...</translation>
<translation id="3474624961160222204">ดำเนินการต่อในชื่อ <ph name="NAME" /></translation>
<translation id="3474649192738347024">กรอกฟอร์มแล้ว</translation>
<translation id="3478058380795961209">เดือนที่หมดอายุ</translation>
<translation id="3482959374254649722">กำลังซิงค์แท็บ...</translation>
<translation id="3493531032208478708"><ph name="BEGIN_LINK" />ดูข้อมูลเพิ่มเติม<ph name="END_LINK" />เกี่ยวกับเนื้อหาที่แนะนำ</translation>
<translation id="3494788280727468875">ยืนยันการล้างข้อมูลการท่องเว็บ</translation>
<translation id="3519193562722059437">เปิดแท็บเพื่อท่องเว็บ</translation>
<translation id="3527085408025491307">โฟลเดอร์</translation>
<translation id="3529024052484145543">ไม่ปลอดภัย</translation>
<translation id="3533202363250687977">ปิดแท็บไม่ระบุตัวตนทั้งหมด</translation>
<translation id="3533436815740441613">แท็บใหม่</translation>
<translation id="3551320343578183772">ปิดแท็บ</translation>
<translation id="3588820906588687999">เปิดภาพในแท็บใหม่</translation>
<translation id="3603009562372709545">คัดลอก URL ของลิงก์</translation>
<translation id="3607167657931203000">ป้อนข้อมูลอัตโนมัติ</translation>
<translation id="3609785682760573515">กำลังซิงค์...</translation>
<translation id="3638472932233958418">โหลดหน้าเว็บล่วงหน้า</translation>
<translation id="3691593122358196899">เพิ่มบุ๊กมาร์กไปยัง <ph name="FOLDER_TITLE" /> แล้ว</translation>
<translation id="3771033907050503522">แท็บที่ไม่ระบุตัวตน</translation>
<translation id="3771149149411027381">ค้นหาข้อความที่คัดลอก</translation>
<translation id="3779810277399252432">ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต</translation>
<translation id="3783017676699494206">บันทึกภาพ</translation>
<translation id="3789841737615482174">ติดตั้ง</translation>
<translation id="385051799172605136">กลับ</translation>
<translation id="3897092660631435901">เมนู</translation>
<translation id="3915450441834151894">ข้อมูลเว็บไซต์</translation>
<translation id="3928666092801078803">รวมข้อมูลของฉัน</translation>
<translation id="3929457972718048006">ที่อยู่</translation>
<translation id="3943492037546055397">รหัสผ่าน</translation>
<translation id="3950820424414687140">ลงชื่อเข้าใช้</translation>
<translation id="3967822245660637423">ดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์</translation>
<translation id="3989635538409502728">ออกจากระบบ</translation>
<translation id="3995521777587992544">แถบความคืบหน้าการโหลดหน้าเว็บ โหลดแล้ว <ph name="EMAIL" /></translation>
<translation id="4002066346123236978">ชื่อ</translation>
<translation id="4004204301268239848">ระบบจะบันทึกรหัสผ่านไว้ในบัญชี Google เพื่อให้คุณใช้ในอุปกรณ์เครื่องใดก็ได้</translation>
<translation id="4038354071007134711">ไม่มีแอปพลิเคชันใดบนอุปกรณ์นี้ที่สามารถเปิดไฟล์ได้</translation>
<translation id="4042870976416480368">ค้นหาในหน้าเว็บ</translation>
<translation id="4049507953662678203">ตรวจสอบว่าคุณมีการเชื่อมต่อเครือข่าย และลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="408404951701638773">เข้าถึงแถบค้นหาได้ง่ายขึ้นแล้ว</translation>
<translation id="4084682180776658562">บุ๊กมาร์ก</translation>
<translation id="411254640334432676">การดาวน์โหลดล้มเหลว</translation>
<translation id="4112644173421521737">ค้นหา</translation>
<translation id="4121993058175073134">หากต้องการส่งข้อมูล net-export โปรดกำหนดค่าบัญชีอีเมลของคุณในแอปการตั้งค่า</translation>
<translation id="4124987746317609294">ช่วงเวลา</translation>
<translation id="4155190233692914060">ไปที่ลิงก์ที่คัดลอก</translation>
<translation id="4172051516777682613">แสดงทุกครั้ง</translation>
<translation id="418156467088430727">ดูเวอร์ชันออฟไลน์ในแท็บใหม่</translation>
<translation id="4237682350741091554">จัดการการซิงค์ของ Chrome และการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณใน<ph name="BEGIN_LINK" />การตั้งค่า<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="424315890655130736">ป้อนรหัสผ่าน</translation>
<translation id="4272631900155121838">หากต้องการสแกนโค้ด QR ให้เปิดใช้กล้องถ่ายรูปจากการตั้งค่า</translation>
<translation id="4281844954008187215">ข้อกำหนดในการให้บริการ</translation>
<translation id="430793432425771671">ซิงค์ทุกอย่าง</translation>
<translation id="4342284590510997375">ใหม่</translation>
<translation id="4359125752503270327">หน้านี้จะเปิดในแอปพลิเคชันอื่น</translation>
<translation id="4370827530403103842">การซิงค์ไม่ทำงาน แตะเพื่อแก้ไข</translation>
<translation id="4375040482473363939">ค้นหาโค้ด QR</translation>
<translation id="4378154925671717803">โทรศัพท์</translation>
<translation id="441868831736628555">ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว</translation>
<translation id="4476574785019001431">การตั้งค่า</translation>
<translation id="4496373720959965247">เพิ่มแท็บและสลับระหว่างหน้า</translation>
<translation id="4508750114462689118">ปิดโปรโมชันการลงชื่อเข้าใช้</translation>
<translation id="4526249700380860531">ดูและจัดการรหัสผ่านที่บันทึกไว้ที่ <ph name="BEGIN_LINK" />passwords.google.com<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4536418791685807335">ลองลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง</translation>
<translation id="457386861538956877">เพิ่มเติม...</translation>
<translation id="4592368184551360546">แป้นพิมพ์</translation>
<translation id="461440297010471931">กำลังค้นหาด้วย Google</translation>
<translation id="4619615317237390068">แท็บจากอุปกรณ์อื่นๆ</translation>
<translation id="4620246317052452550">หน้าที่คุณอ่านแล้ว</translation>
<translation id="4636930964841734540">ข้อมูล</translation>
<translation id="4659667755519643272">เข้าสู่มุมมองตัวสลับแท็บ</translation>
<translation id="4666531726415300315">ลงชื่อเข้าใช้ด้วย <ph name="EMAIL" />
ข้อมูลของคุณจะได้รับการเข้ารหัสด้วยรหัสผ่านการซิงค์ โปรดป้อนรหัสผ่านเพื่อเริ่มซิงค์</translation>
<translation id="4689564913179979534">จัดการวิธีการชำระเงิน...</translation>
<translation id="473775607612524610">อัปเดต</translation>
<translation id="4747097190499141774">การเข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่านจะไม่รวมข้อมูลวิธีการชำระเงินและที่อยู่จาก Google Pay เฉพาะผู้ที่มีรหัสผ่านของคุณเท่านั้นจึงจะอ่านข้อมูลที่เข้ารหัสได้ Google จะไม่ได้รับหรือจัดเก็บรหัสผ่านนี้ คุณจะต้องรีเซ็ตการซิงค์หากลืมรหัสผ่านหรือต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ <ph name="BEGIN_LINK" />ดูข้อมูลเพิ่มเติม<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4749030437873592350">ค้นหาในหน้าเว็บ...</translation>
<translation id="4751645464639803239">แท็บไม่ระบุตัวตนใหม่</translation>
<translation id="4802417911091824046">การเข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่านจะไม่รวมข้อมูลวิธีการชำระเงินและที่อยู่จาก Google Pay
หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ ให้<ph name="BEGIN_LINK" />รีเซ็ตการซิงค์<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4807020197310989387">บทความในรายการเรื่องรออ่านที่ยังไม่อ่าน 1 รายการ</translation>
<translation id="481968316161811770">คุกกี้ ข้อมูลเว็บไซต์</translation>
<translation id="4840495572919996524">บุ๊กมาร์ก ประวัติการเข้าชม รหัสผ่าน และอื่นๆ จะไม่ซิงค์กับบัญชี Google อีกต่อไป</translation>
<translation id="4854345657858711387">ตั้งพาสโค้ด</translation>
<translation id="4860895144060829044">โทร</translation>
<translation id="4881695831933465202">เปิด</translation>
<translation id="4895709476292058519">เปลี่ยนบัญชี</translation>
<translation id="4904877109095351937">ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว</translation>
<translation id="4930268273022498155">ลบข้อมูลที่มีอยู่ คุณสามารถดึงข้อมูลได้ด้วยการเปลี่ยนกลับเป็น <ph name="USER_EMAIL1" /></translation>
<translation id="4941089862236492464">ขออภัย เกิดปัญหาในการแชร์รายการของคุณ</translation>
<translation id="4979397965658815378">ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เพื่อรับบุ๊กมาร์ก รหัสผ่าน ประวัติการเข้าชม และการตั้งค่าอื่นๆ บนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ</translation>
<translation id="5005498671520578047">คัดลอกรหัสผ่าน</translation>
<translation id="5010803260590204777">เปิดแท็บที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อท่องเว็บในแบบส่วนตัว</translation>
<translation id="5011684439661633295">สวัสดี คุณ <ph name="FULL_ACCOUNT_NAME" /></translation>
<translation id="5039804452771397117">อนุญาต</translation>
<translation id="5059136629401106827">ตกลง</translation>
<translation id="5062321486222145940">ติดตั้ง Google ไดรฟ์</translation>
<translation id="5083464117946352670">ไม่สามารถระบุขนาดไฟล์ได้</translation>
<translation id="5094827893301452931">ทวีตแล้ว</translation>
<translation id="5181140330217080051">กำลังดาวน์โหลด</translation>
<translation id="5186185447130319458">ส่วนตัว</translation>
<translation id="5190835502935405962">แถบบุ๊กมาร์ก</translation>
<translation id="5197255632782567636">อินเทอร์เน็ต</translation>
<translation id="5228579091201413441">เปิดใช้การซิงค์</translation>
<translation id="5244474230056479698">กำลังซิงค์กับ <ph name="EMAIL" /></translation>
<translation id="5300589172476337783">แสดง</translation>
<translation id="5317780077021120954">บันทึก</translation>
<translation id="5327248766486351172">ชื่อ</translation>
<translation id="5388358297987318779">เปิดภาพ</translation>
<translation id="5409365236829784218">ไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันที่สามารถเปิดไฟล์นี้</translation>
<translation id="5433691172869980887">คัดลอกชื่อผู้ใช้แล้ว</translation>
<translation id="54401264925851789">ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของหน้าเว็บ</translation>
<translation id="5443952882982198570">บัตรเครดิต</translation>
<translation id="5525269841082836315">สร้างข้อความรหัสผ่าน</translation>
<translation id="5548760955356983418">Handoff ช่วยให้คุณสามารถเริ่มการท่องเว็บไซต์บนอุปกรณ์นี้และใช้งานต่อบน Mac ได้อย่างง่ายดาย เว็บไซต์ที่เปิดอยู่ในปัจจุบันจะปรากฏในแท่นชาร์จของ Mac
โดยต้องเปิดใช้ Handoff ในส่วน "ทั่วไป" ของการตั้งค่าและอุปกรณ์ของคุณต้องใช้บัญชี iCloud เดียวกัน</translation>
<translation id="5556459405103347317">โหลดใหม่</translation>
<translation id="5614553682702429503">บันทึกรหัสผ่านไหม</translation>
<translation id="5626245204502895507">ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ในขณะนี้</translation>
<translation id="5659593005791499971">อีเมล</translation>
<translation id="5669528293118408608">www</translation>
<translation id="567881659373499783">รุ่น <ph name="PRODUCT_VERSION" /></translation>
<translation id="5728700505257787410">ขออภัย เกิดปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ</translation>
<translation id="5737974891429562743">รายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้บัญชีล้าสมัยแล้ว โปรดอัปเดตเพื่อเริ่มการซิงค์</translation>
<translation id="5738887413654608789">วิธีนี้ช่วยให้คุณค้นพบหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องโดยอิงตามสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ</translation>
<translation id="5771816112378578655">กำลังดำเนินการตั้งค่า...</translation>
<translation id="5816228676161003208">ช่วยให้คุณค้นหาได้เร็วขึ้นโดยใช้เสียง</translation>
<translation id="5846482154967366008">เครื่องมือค้นหา</translation>
<translation id="5854790677617711513">เกิน 30 วัน</translation>
<translation id="5857090052475505287">โฟลเดอร์ใหม่</translation>
<translation id="5857770089550859117">ต้องระบุรหัสผ่านเพื่อเริ่มการซิงค์</translation>
<translation id="5860033963881614850">ปิด</translation>
<translation id="5865733239029070421">ส่งสถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้องให้กับ Google โดยอัตโนมัติ</translation>
<translation id="5869029295770560994">รับทราบ</translation>
<translation id="5871497086027727873">ย้ายแล้ว 1 รายการ</translation>
<translation id="5911030830365207728">Google แปลภาษา</translation>
<translation id="5916664084637901428">เปิด</translation>
<translation id="5938160824633642847">พื้นที่ในอุปกรณ์เกือบเต็มแล้ว เพิ่มพื้นที่ว่างแล้วลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="5948291296578561264">ช่วยให้คุณบันทึกรูปภาพในคลังภาพได้</translation>
<translation id="5955891643922670672">การดูเวอร์ชันออฟไลน์</translation>
<translation id="5964480694698977962">สร้างแท็บที่ไม่ระบุตัวตนใหม่</translation>
<translation id="5965679971710331625">คุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว</translation>
<translation id="5979837087407522202">ค้นหารหัสผ่าน</translation>
<translation id="5982717868370722439">เพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ลงใน <ph name="USER_EMAIL" /></translation>
<translation id="5984222099446776634">เข้าชมล่าสุด</translation>
<translation id="6012140227487808125">กำลังเข้ารหัส…</translation>
<translation id="6021332621416007159">เปิดใน...</translation>
<translation id="6039429417015973673"><ph name="TITLE" />, <ph name="PUBLISHER_INFORMATION" />, <ph name="PUBLICATION_DATE" /></translation>
<translation id="6040143037577758943">ปิด</translation>
<translation id="6042308850641462728">เพิ่มเติม</translation>
<translation id="605721222689873409">ปป</translation>
<translation id="6066301408025741299">แตะเพื่อยกเลิก</translation>
<translation id="6122191549521593678">ออนไลน์</translation>
<translation id="6127379762771434464">นำรายการออกแล้ว</translation>
<translation id="6136914049981179737">วินาทีแล้ว</translation>
<translation id="616831107264507309">อ่านทีหลัง</translation>
<translation id="6177442314419606057">ค้นหาใน Chrome</translation>
<translation id="6184086493125982861">แสดงแท็บ</translation>
<translation id="6187302354554850004">ซิงค์ครั้งล่าสุด: <ph name="LAST_USED_TIME" /></translation>
<translation id="6189413832092199491">ยังไม่ได้อ่าน</translation>
<translation id="6196207969502475924">การค้นหาด้วยเสียง</translation>
<translation id="6254066287920239840">เปิดลิงก์ในแอปแทนเบราว์เซอร์</translation>
<translation id="6255097610484507482">แก้ไขบัตรเครดิต</translation>
<translation id="6303969859164067831">ออกจากระบบและปิดการซิงค์</translation>
<translation id="6308436439357671616">ช่วยให้คุณถ่ายและอัปโหลดรูปภาพได้</translation>
<translation id="6324528485781869530">เปลี่ยนบัญชีที่จะซิงค์</translation>
<translation id="6324669097367352121">ตั้งค่าลงชื่อเข้าใช้</translation>
<translation id="6337234675334993532">การเข้ารหัส</translation>
<translation id="633809752005859102">มีบางสิ่งผิดปกติอย่างมาก เราจะแก้ไขปัญหานี้</translation>
<translation id="6342069812937806050">เพิ่งเสร็จ</translation>
<translation id="6344783595350022745">ข้อความที่ชัดเจน</translation>
<translation id="6346549652287021269">เริ่มดาวน์โหลดใหม่ใช่ไหม</translation>
<translation id="6362362396625799311">ไม่มีแท็บที่ไม่ระบุตัวตน</translation>
<translation id="6363526231572697780">ไม่มีชื่อผู้ใช้</translation>
<translation id="6374469231428023295">ลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="6380866119319257197">หากคุณลืมรหัสผ่านหรือต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ โปรด<ph name="BEGIN_LINK" />รีเซ็ตการซิงค์<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6389470377220713856">ชื่อบนบัตร</translation>
<translation id="6406506848690869874">การซิงค์ข้อมูล</translation>
<translation id="6417838470969808600">คุณมีบุ๊กมาร์ก ประวัติการเข้าชม รหัสผ่าน และการตั้งค่าอื่นๆ จาก <ph name="USER_EMAIL1" /></translation>
<translation id="641799622251403418">ลงชื่อเข้าใช้ด้วย <ph name="EMAIL" />
ข้อมูลของคุณได้รับการเข้ารหัสด้วยรหัสผ่านการซิงค์เมื่อวันที่ <ph name="TIME" /> โปรดป้อนรหัสผ่านเพื่อเริ่มซิงค์</translation>
<translation id="6418346271604475326">กำลังเตรียม PDF</translation>
<translation id="6434591244308415567">เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง</translation>
<translation id="6445051938772793705">ประเทศ</translation>
<translation id="6445981559479772097">ส่งข้อความแล้ว</translation>
<translation id="6464071786529933911">เปิดในแท็บที่ไม่ระบุตัวตนใหม่</translation>
<translation id="6482629121755362506">ลบแล้ว <ph name="NUMBER_OF_SELECTED_BOOKMARKS" /> รายการ</translation>
<translation id="6541915733953096570">ชั่วโมงที่ผ่านมา</translation>
<translation id="6548479190262846511">ไม่พบรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์นี้</translation>
<translation id="6642362222295953972">เปลี่ยนไปใช้แท็บที่มีอยู่</translation>
<translation id="6643016212128521049">ล้าง</translation>
<translation id="6656103420185847513">แก้ไขโฟลเดอร์</translation>
<translation id="6657585470893396449">รหัสผ่าน</translation>
<translation id="667999046851023355">เอกสาร</translation>
<translation id="6709334795756764830">แก้ไขบุ๊กมาร์ก</translation>
<translation id="6713747756340119864">Google Apps</translation>
<translation id="6730682669179532099">ส่งออกรหัสผ่านไม่ได้</translation>
<translation id="6780034285637185932">รหัสไปรษณีย์</translation>
<translation id="6785453220513215166">กำลังส่งรายงานข้อขัดข้อง...</translation>
<translation id="679325081238418596">รับบุ๊กมาร์ก ประวัติการเข้าชม รหัสผ่าน และการตั้งค่าอื่นๆ ในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ</translation>
<translation id="6797885426782475225">ค้นหาด้วยเสียง</translation>
<translation id="6807889908376551050">แสดงทั้งหมด...</translation>
<translation id="681368974849482173">สร้างรายการแล้ว</translation>
<translation id="6851516051005285358">ขอเว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อป</translation>
<translation id="6896758677409633944">คัดลอก</translation>
<translation id="6903907808598579934">เปิดการซิงค์</translation>
<translation id="6914783257214138813">คนที่ดูไฟล์ที่ส่งออกได้จะเห็นรหัสผ่านของคุณ</translation>
<translation id="6945221475159498467">เลือก</translation>
<translation id="6973630695168034713">โฟลเดอร์</translation>
<translation id="6979158407327259162">Google ไดรฟ์</translation>
<translation id="7004499039102548441">แท็บล่าสุด</translation>
<translation id="7006788746334555276">การตั้งค่าเนื้อหา</translation>
<translation id="7029809446516969842">รหัสผ่าน</translation>
<translation id="7031882061095297553">ซิงค์กับ</translation>
<translation id="7053983685419859001">บล็อก</translation>
<translation id="7062545763355031412">ยอมรับและเปลี่ยนบัญชี</translation>
<translation id="7099761977003084116">แท็บล่าสุด</translation>
<translation id="7102005569666697658">กำลังดาวน์โหลด… <ph name="FILE_SIZE" /></translation>
<translation id="7108338896283013870">ซ่อน</translation>
<translation id="7133798577887235672">ชื่อและนามสกุล</translation>
<translation id="7136892417564438900">กล้องถ่ายรูปไม่พร้อมใช้งาน</translation>
<translation id="7159472599653637159">ขอเว็บไซต์สำหรับมือถือ</translation>
<translation id="7167621057293532233">ประเภทข้อมูล</translation>
<translation id="7189598951263744875">แชร์...</translation>
<translation id="7192050974311852563">เริ่มต้นการบันทึก</translation>
<translation id="7203585745079012652">พูดคำตอบกลับ</translation>
<translation id="722055596168483966">ปรับเปลี่ยนบริการ Google ในแบบของคุณ</translation>
<translation id="7272437679830969316">ยืนยันตัวตนของคุณไม่ได้ คัดลอกรหัสผ่านไม่สำเร็จ</translation>
<translation id="7285236536143823449">ได้สิ ตกลง</translation>
<translation id="7291368939935408496">กำลังเตรียมรหัสผ่าน...</translation>
<translation id="7336264872878993241">ดาวน์โหลดแล้ว <ph name="PERCENT" /> เปอร์เซ็นต์</translation>
<translation id="7346909386216857016">รับทราบ</translation>
<translation id="7383797227493018512">เรื่องรออ่าน</translation>
<translation id="7400418766976504921">URL</translation>
<translation id="7425346204213733349">การเปลี่ยนแปลงบุ๊กมาร์ก ประวัติการเข้าชม รหัสผ่าน และการตั้งค่าอื่นๆ จะไม่ซิงค์กับบัญชี Google ของคุณอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่คุณมีจะยังคงจัดเก็บอยู่ในบัญชี Google</translation>
<translation id="744343212394640790">ไม่ใช่ <ph name="EMAIL" /></translation>
<translation id="7454057999980797137">เขต/แขวง</translation>
<translation id="7456847797759667638">เปิดตำแหน่ง...</translation>
<translation id="7464701184726199289">การดำเนินการนี้จะล้างข้อมูลที่ซิงค์จากอุปกรณ์ทั้งหมด การตั้งค่าเว็บไซต์ที่บันทึกไว้จะไม่ถูกลบและอาจส่งผลกับลักษณะการท่องเว็บของคุณ <ph name="BEGIN_LINK" />ดูข้อมูลเพิ่มเติม<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="7472734401283673885">ชื่อบริษัท</translation>
<translation id="7481312909269577407">ส่งต่อ</translation>
<translation id="750493650310597496">เลือก 0 รายการ</translation>
<translation id="7514365320538308">ดาวน์โหลด</translation>
<translation id="7537586195939242955">ขออภัย ไม่สามารถติดตั้ง Pass ของคุณใน Passbook ในขณะนี้</translation>
<translation id="7554791636758816595">แท็บใหม่</translation>
<translation id="7561196759112975576">ทุกครั้ง</translation>
<translation id="7603852183842204213">ป๊อปอัปที่บล็อก (<ph name="NUMBER_OF_BLOCKED_POPUPS" />)</translation>
<translation id="7605594153474022051">การซิงค์ไม่ทำงาน</translation>
<translation id="7638584964844754484">รหัสผ่านไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="7658239707568436148">ยกเลิก</translation>
<translation id="766891008101699113">หากต้องการท่องเว็บแบบเป็นส่วนตัว ให้เพิ่มแท็บใหม่</translation>
<translation id="7671141431838911305">ติดตั้ง</translation>
<translation id="7765158879357617694">ย้าย</translation>
<translation id="7769602470925380267">ยอมรับและออกจากระบบ</translation>
<translation id="7772032839648071052">ยืนยันข้อความรหัสผ่าน</translation>
<translation id="7781829728241885113">เมื่อวานนี้</translation>
<translation id="778855399387580014">เริ่มการค้นหาในแท็บใหม่ของ Chrome</translation>
<translation id="780301667611848630">ไม่ ขอบคุณ</translation>
<translation id="7840771868269352570">ระบบจะนำรายการที่คุณเลือกออก</translation>
<translation id="7856733331829174190">ดาวน์โหลดไม่ได้</translation>
<translation id="7859704718976024901">ประวัติการเข้าชม</translation>
<translation id="7887198238286927132">Chrome จะไม่ป้อนข้อความลงในช่องนี้โดยอัตโนมัติเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ</translation>
<translation id="7918293828610777738">เรื่องรออ่านของคุณพร้อมใช้งานในแบบออฟไลน์ หากต้องการเพิ่มหน้าลงในเรื่องรออ่าน ให้แตะ <ph name="SHARE_OPENING_ICON" /> แล้วแตะ "<ph name="READ_LATER_TEXT" />"</translation>
<translation id="7938254975914653459">FaceTime</translation>
<translation id="7939128259257418052">ส่งออกรหัสผ่าน...</translation>
<translation id="7947953824732555851">ยอมรับและลงชื่อเข้าใช้</translation>
<translation id="794799177247607889">หยุดการบันทึก</translation>
<translation id="7961015016161918242">ไม่ต้องเลย</translation>
<translation id="7971521879845308059">บล็อกป๊อปอัป</translation>
<translation id="7981313251711023384">โหลดหน้าเว็บล่วงหน้าเพื่อให้เรียกดูและค้นหาได้เร็วขึ้น</translation>
<translation id="7982789257301363584">เครือข่าย</translation>
<translation id="8019783059653722575">ช่วยให้คุณบันทึกและอัปโหลดรูปภาพได้</translation>
<translation id="802154636333426148">การดาวน์โหลดล้มเหลว</translation>
<translation id="8023878949384262191">ขยายส่วนนี้</translation>
<translation id="8059533439631660104">ยุบส่วนนี้</translation>
<translation id="806745655614357130">เก็บข้อมูลของฉันแยกต่างหาก</translation>
<translation id="8073670137947914548">ดาวน์โหลดเสร็จแล้ว</translation>
<translation id="8076014560081431679">การตั้งค่าเว็บไซต์ที่บันทึกไว้จะไม่ถูกลบและอาจส่งผลกับลักษณะการท่องเว็บของคุณ <ph name="BEGIN_LINK" />ดูข้อมูลเพิ่มเติม<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="8114753159095730575">การดาวน์โหลดไฟล์พร้อมใช้งาน มีตัวเลือกอยู่ทางด้านล่างของหน้าจอ</translation>
<translation id="8160722851663543621">ส่งการค้นหาจากแถบที่อยู่และช่องค้นหารวมถึงคุกกี้บางรายการไปยังเครื่องมือค้นหาเริ่มต้น</translation>
<translation id="8205564605687841303">ยกเลิก</translation>
<translation id="8225985093977202398">รูปภาพและไฟล์ที่แคชไว้</translation>
<translation id="8261506727792406068">ลบ</translation>
<translation id="8281781826761538115">ค่าเริ่มต้น - <ph name="DEFAULT_LOCALE" /></translation>
<translation id="8328777765163860529">ปิดทั้งหมด</translation>
<translation id="8381750437846184350">ควบคุมวิธีที่ Google ใช้ประวัติการท่องเว็บของคุณเพื่อปรับเปลี่ยนการค้นหา โฆษณา และบริการอื่นๆ ของ Google ในแบบของคุณ</translation>
<translation id="842017693807136194">ลงชื่อเข้าใช้ด้วย</translation>
<translation id="8428045167754449968">เมือง/จังหวัด</translation>
<translation id="8428213095426709021">การตั้งค่า</translation>
<translation id="8438566539970814960">ปรับปรุงการค้นหาและการท่องเว็บให้ดียิ่งขึ้น</translation>
<translation id="8458397775385147834">ลบแล้ว 1 รายการ</translation>
<translation id="8487700953926739672">ใช้งานแบบออฟไลน์ได้</translation>
<translation id="8503813439785031346">ชื่อผู้ใช้</translation>
<translation id="850600235656508448">เปิดในโหมดไม่ระบุตัวตน</translation>
<translation id="8517375800490286174">ใบอนุญาตโอเพนซอร์ส</translation>
<translation id="8524799873541103884">แท็บ <ph name="INCOGNITO" /> <ph name="FIRST_VISIBLE_TAB" /> ถึง <ph name="LAST_VISIBLE_TAB" /> จาก <ph name="NUMBER_OF_OPEN_TABS" /></translation>
<translation id="8532105204136943229">ปีที่หมดอายุ</translation>
<translation id="8534481786647257214">โพสต์ใน Google+ แล้ว</translation>
<translation id="8548878600947630424">ค้นหาในหน้าเว็บ...</translation>
<translation id="8605219856220328675">ปิดแท็บ</translation>
<translation id="8620640915598389714">แก้ไข</translation>
<translation id="8636825310635137004">เปิดการซิงค์เพื่อรับแท็บจากอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณ</translation>
<translation id="8654802032646794042">ยกเลิก</translation>
<translation id="8668210798914567634">หน้านี้ได้รับการบันทึกลงในรายการที่จะอ่านแล้ว</translation>
<translation id="8680787084697685621">รายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้บัญชีเก่าเกินไป</translation>
<translation id="8721297211384281569">เมนูเครื่องมือ</translation>
<translation id="8725066075913043281">ลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="8730621377337864115">เสร็จสิ้น</translation>
<translation id="8741995161408053644">บัญชี Google ของคุณอาจมีประวัติการท่องเว็บในรูปแบบอื่นๆ ที่ <ph name="BEGIN_LINK" />history.google.com<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="8756969031206844760">อัปเดตรหัสผ่านไหม</translation>
<translation id="8775144690796719618">URL ไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="8820817407110198400">บุ๊กมาร์ก</translation>
<translation id="8840513115188359703">คุณจะไม่ออกจากระบบบัญชี Google</translation>
<translation id="8870413625673593573">เพิ่งปิด</translation>
<translation id="8881801611828450202">ค้นหาภาพนี้ใน <ph name="SEARCH_ENGINE" /></translation>
<translation id="8904976895050290827">การทำข้อมูลให้ตรงกันของ Chrome</translation>
<translation id="895541991026785598">รายงานปัญหา</translation>
<translation id="8971089644512329999">รับทราบ</translation>
<translation id="8976382372951310360">ความช่วยเหลือ</translation>
<translation id="8981454092730389528">ส่วนควบคุมกิจกรรมของ Google</translation>
<translation id="8985320356172329008">ลงชื่อเข้าใช้ Google ด้วย</translation>
<translation id="902659348151742535">Google อาจใช้ประวัติการท่องเว็บของคุณเพื่อปรับเปลี่ยนการค้นหา โฆษณา และบริการอื่นๆ ของ Google ในแบบของคุณ</translation>
<translation id="9034759925968272072">คุณจะไม่ออกจากระบบบัญชี Google บัญชี Google ของคุณอาจมีประวัติการท่องเว็บในรูปแบบอื่นๆ ที่ <ph name="BEGIN_LINK" />history.google.com<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="9039373489628511875">แบนด์วิดท์</translation>
<translation id="9055772144595778347">ไม่สามารถลงชื่อเข้า</translation>
<translation id="9065203028668620118">แก้ไข</translation>
<translation id="9079935439869366234">ทำเครื่องหมายทั้งหมดว่ายังไม่ได้อ่าน</translation>
<translation id="9081058212938299310">อัปเดตรหัสผ่านของ <ph name="USERNAME" /> ไหม</translation>
<translation id="9083392325882095631">1 รายการ</translation>
<translation id="9083838294503912307">เปิดการซิงค์เพื่อซิงค์และปรับเปลี่ยนข้อมูลตามความต้องการในอุปกรณ์ทุกเครื่อง</translation>
<translation id="9100610230175265781">ต้องระบุรหัสผ่าน</translation>
<translation id="9148126808321036104">ลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง</translation>
<translation id="9157836665414082580">ระงับกล่องโต้ตอบ</translation>
<translation id="9188680907066685419">ออกจากระบบบัญชีที่มีการจัดการ</translation>
<translation id="9203116392574189331">แฮนด์ออฟ</translation>
<translation id="9223358826628549784">ส่งรายงานข้อขัดข้องแล้ว</translation>
<translation id="935490618240037774">บุ๊กมาร์ก ประวัติการเข้าชม รหัสผ่าน และการตั้งค่าอื่นๆ จะซิงค์กับบัญชี Google เพื่อให้คุณสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้กับอุปกรณ์ทุกเครื่อง</translation>
<translation id="976982866697960176">จัดการข้อมูลที่ซิงค์…</translation>
<translation id="988141524645182168">อุปกรณ์อื่นๆ</translation>
<translation id="989988560359834682">แก้ไขที่อยู่</translation>
<translation id="994757059139821576">บทความแนะนำ</translation>
</translationbundle>