blob: 3884220eb5554b27a62a2ea1985361e7f44c88e8 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="et">
<translation id="1135328998467923690">Vale pakett: „<ph name="ERROR_CODE" />”.</translation>
<translation id="1140871961407805696">Keskkonna poole suunatud</translation>
<translation id="1196338895211115272">Privaatvõtme eksportimine nurjus.</translation>
<translation id="1420684932347524586">Oih! RSA juhusliku privaatvõtme genereerimine ebaõnnestus.</translation>
<translation id="1445572445564823378">Laiendus aeglustab rakendust <ph name="PRODUCT_NAME" />. Peaksite selle keelama, et taastada rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> toimivus.</translation>
<translation id="1468038450257740950">WebGL-i ei toetata.</translation>
<translation id="149347756975725155">Laienduse ikooni <ph name="ICON" /> ei õnnestunud laadida.</translation>
<translation id="1803557475693955505">Tagaplaanilehte <ph name="BACKGROUND_PAGE" /> ei õnnestunud laadida.</translation>
<translation id="2159915644201199628">Ei saanud pilti dekodeerida: „<ph name="IMAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2350172092385603347">Lokaliseerimist kasutatakse, kuid parameetrit default_locale ei olnud manifestis määratud.</translation>
<translation id="2576842806987913196">Selle nimega CRX-fail on juba olemas.</translation>
<translation id="2753617847762399167">Keelatud tee (absoluutne või suhteline üksusega '..'): '<ph name="IMAGE_PATH" />'</translation>
<translation id="2785530881066938471">Sisuskripti jaoks ei õnnestunud laadida faili <ph name="RELATIVE_PATH" />, kuna sellel ei ole UTF-8 kodeeringut.</translation>
<translation id="2903070246402204397">Laienduse <ph name="EXTENSION_NAME" /> (laienduse ID „<ph name="EXTENSION_ID" />”) blokeeris administraator. <ph name="ADMIN_INFO" /></translation>
<translation id="2988488679308982380">Paketti ei saanud installida: „<ph name="ERROR_CODE" /></translation>
<translation id="3115238746683532089">Tundmatu toode <ph name="PRODUCT_ID" /> teenusepakkujalt <ph name="VENDOR_ID" /> (seerianumber <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3144135466825225871">crx-faili asendamine ebaõnnestus. Kontrollige, kas fail on kasutusel.</translation>
<translation id="3163201441334626963">Tundmatu toode <ph name="PRODUCT_ID" /> teenusepakkujalt <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="3302709122321372472">Sisuskripti jaoks ei õnnestunud laadida üksust css <ph name="RELATIVE_PATH" />.</translation>
<translation id="3369521687965833290">Laiendust ei saanud lahti pakkida. Laienduse turvaliseks lahtipakkimiseks peab olema tee teie profiili kataloogi, mis algab ketast tähistava tähega ja milles ei ole sõlme, paigalduspunkti või symlinki. Sellist teed teie profiilil ei ole.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (seerianumber <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397">Toode <ph name="PRODUCT_NAME" /> teenusepakkujalt <ph name="VENDOR_ID" /> (seerianumber <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3561217442734750519">Privaatvõtme sisendi väärtus peab olema kehtiv tee.</translation>
<translation id="388442998277590542">Valikute lehte <ph name="OPTIONS_PAGE" /> ei õnnestunud laadida.</translation>
<translation id="3984413272403535372">Laienduse allkirjastamisel ilmnes viga.</translation>
<translation id="39964277676607559">Sisuskripti jaoks ei õnnestunud laadida JavaScripti <ph name="RELATIVE_PATH" />.</translation>
<translation id="4115165561519362854">Seadme administraator nõuab, et kasutaksite laienduse <ph name="EXTENSION_NAME" /> puhul vähemalt versiooni <ph name="EXTENSION_VERSION" />. Laiendust ei saa lubada enne, kui see on värskendatud sellele versioonile (või uuemale versioonile).</translation>
<translation id="4233778200880751280">Teabelehte „<ph name="ABOUT_PAGE" />” ei õnnestunud laadida.</translation>
<translation id="471800408830181311">Privaatvõtit ei õnnestunud väljastada.</translation>
<translation id="4811956658694082538">Paketti ei õnnestunud installida, sest utiliidiprotsess jooksis kokku. Taaskäivitage Chrome ja proovige uuesti.</translation>
<translation id="4988792151665380515">Avalikku võtit ei õnnestunud eksportida.</translation>
<translation id="5026754133087629784">Veebivaade: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5098647635849512368">Ei leia pakitava kataloogi absoluutteed.</translation>
<translation id="5356315618422219272">Rakendusvaade: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5436430103864390185">Sellise kujuga aknaid ei toetata.</translation>
<translation id="5456409301717116725">Laiendus hõlmab võtmefaili „<ph name="KEY_PATH" />”. See toiming ei ole soovitatav.</translation>
<translation id="5486326529110362464">Privaatvõtme sisendi väärtus peab olema olemas.</translation>
<translation id="5627523580512561598">laiendus <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">Selle seadme administraator nõuab laienduse <ph name="EXTENSION_NAME" /> installimist. Seda ei saa desinstallida.</translation>
<translation id="6027032947578871493">Tundmatu toode <ph name="PRODUCT_ID" /> teenusepakkujalt <ph name="VENDOR_NAME" /> (seerianumber <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721">Toode <ph name="PRODUCT_NAME" /> teenusepakkujalt <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">Laiendust ei saanud lahti pakkida. Laienduse turvaliseks lahtipakkimiseks peab olema tee teie profiili kataloogi, milles ei ole symlinki. Sellist teed teie profiilil ei ole.</translation>
<translation id="6322279351188361895">Privaatvõtme lugemine ei õnnestunud.</translation>
<translation id="6391538222494443604">Olemas peab olema sisendkataloog.</translation>
<translation id="641087317769093025">Ei saanud laiendust lahti pakkida</translation>
<translation id="6542618148162044354">Rakendus „<ph name="APP_NAME" />” taotleb juurdepääsu ühele või mitmele teie seadmele:</translation>
<translation id="657064425229075395">Taustaskripti „<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />” ei õnnestunud laadida.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME" /> tootjalt <ph name="VENDOR_NAME" /> (seerianumber <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">Lahtipakkimiseks ei saanud kataloogi luua: „<ph name="DIRECTORY_PATH" /></translation>
<translation id="677806580227005219">Mime-töötleja: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">See laiendus laadis ennast liiga sageli uuesti.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Tundmatu toode <ph name="PRODUCT_ID" /> teenusepakkujalt <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="7068383018033524534">Manifestifail on kehtetu</translation>
<translation id="7217838517480956708">Seadme administraator nõuab, et <ph name="EXTENSION_NAME" /> oleks installitud. Seda ei saa eemaldada ega muuta.</translation>
<translation id="7939686037314084444">Laienduse laadimine nurjus. See ei saa võib-olla võrgutaotlusi suunata.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Valikud: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8035920974645200807">Kasutaja poole suunatud</translation>
<translation id="8047248493720652249">Laiendus ei saanud määrata allalaaditavale failile nimeks „<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />”, sest teine laiendus (<ph name="EXTENSION_NAME" />) määras teise failinime „<ph name="ACTUAL_FILENAME" />”.</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME" /> teenusepakkujalt <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8341840687457896278">Laiendusel ei õnnestunud võrgutaotlusele mandaati esitada, kuna teine laiendus (<ph name="EXTENSION_NAME" />) esitas teistsuguse mandaadi.</translation>
<translation id="8517576857589387417">Manifestifail puudub või ei ole seda võimalik lugeda</translation>
<translation id="8636666366616799973">Vale pakett. Üksikasjad: „<ph name="ERROR_MESSAGE" />”.</translation>
<translation id="8670869118777164560">Laiendusel ei õnnestunud võrgutaotlust ümber suunata asukohta <ph name="ATTEMPTED_REDIRECT_DESTINATION" />, kuna teine laiendus (<ph name="EXTENSION_NAME" />) suunas selle asukohta <ph name="ACTUAL_REDIRECT_DESTINATION" />.</translation>
<translation id="8761756413268424715">Rakendus „<ph name="APP_NAME" />” taotleb juurdepääsu ühele teie seadmele:</translation>
<translation id="8825366169884721447">Laiendusel ei õnnestunud muuta võrgutaotluse päist „<ph name="HEADER_NAME" />”, kuna muudatus sattus vastuollu teise laiendusega (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
<translation id="8885905466771744233">Määratud laiendusel on juba privaatvõti. Kasutage uuesti seda võtit või kustutage see kõigepealt.</translation>
<translation id="907841381057066561">Pakkimisel ei õnnestunud luua ajutist ZIP-faili.</translation>
<translation id="9111791539553342076">Laiendusel ei õnnestunud muuta võrgutaotluse vastuse päist „<ph name="HEADER_NAME" />”, kuna muudatus sattus vastuollu teise laiendusega (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
<translation id="941543339607623937">Vale privaatvõti.</translation>
</translationbundle>