blob: 7a035efa80a2207bae11c773b30ce345df8879f1 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fa">
<translation id="1135328998467923690">بسته نامعتبر است: "<ph name="ERROR_CODE" />".</translation>
<translation id="1140871961407805696">رو به عقب</translation>
<translation id="1196338895211115272">صادر کردن کلید خصوصی ناموفق بود.</translation>
<translation id="1420684932347524586">‏اوه! ایجاد کلید خصوصی RSA تصادفی ناموفق بود.</translation>
<translation id="1445572445564823378">این برنامهٔ افزودنی سرعت <ph name="PRODUCT_NAME" /> را پایین می‌آورد. شما باید برای بازیابی عملکرد <ph name="PRODUCT_NAME" /> این برنامه را غیرفعال کنید.</translation>
<translation id="1468038450257740950">‏WebGL پشتیبانی نمی‌شود.</translation>
<translation id="149347756975725155">بارکردن نماد پسوند "<ph name="ICON" />" ممکن نیست.</translation>
<translation id="1803557475693955505">بارگیری صفحه پس‌زمینه "<ph name="BACKGROUND_PAGE" />" ممکن نیست.</translation>
<translation id="2159915644201199628">رمزگشایی تصویر امکان‌پذیر نیست: «<ph name="IMAGE_NAME" />»</translation>
<translation id="2350172092385603347">‏بومی سازی استفاده شده است، اما default_locale در اظهارنامه مشخص نشده است.</translation>
<translation id="2576842806987913196">‏یک فایل CRX در حال حاضر با این نام وجود دارد.</translation>
<translation id="2753617847762399167">مسیر غیرمجاز (مطلق یا نسبی با «..»): «<ph name="IMAGE_PATH" />»</translation>
<translation id="2785530881066938471">‏بارگیری فایل "<ph name="RELATIVE_PATH" />" برای اسکریپت محتوا ممکن نیست. رمزگذاری آن UTF-8 نیست.</translation>
<translation id="2903070246402204397"><ph name="EXTENSION_NAME" /> (شناسه افزونه «<ph name="EXTENSION_ID" />») توسط سرپرست مسدود شده است. <ph name="ADMIN_INFO" /></translation>
<translation id="2988488679308982380">بسته نصب نشد: "<ph name="ERROR_CODE" />"</translation>
<translation id="3115238746683532089">محصول نامشخص <ph name="PRODUCT_ID" /> از فروشنده <ph name="VENDOR_ID" /> (شماره سریال <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3144135466825225871">‏فایل crx جایگزین نشد. بررسی کنید که آیا فایل در حال استفاده است یا نه.</translation>
<translation id="3163201441334626963">محصول نامشخص <ph name="PRODUCT_ID" /> از فروشنده <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="3302709122321372472">‏بارگیری "<ph name="RELATIVE_PATH" />" css برای اسکریپت محتوا ممکن نیست.</translation>
<translation id="3369521687965833290">بسته برنامهٔ افزودنی را نمی‌توان باز کرد. برای باز کردن ایمن برنامهٔ افزودنی، باید یک مسیر در فهرست نمایهٔ شما وجود داشته باشد که با یک حرف درایو آغاز شود و فاقد یک خط اتصال، نقطه اتصال و پیوند نمادی باشد. چنین مسیری برای نمایهٔ شما وجود ندارد.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (شماره سریال <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> از فروشنده <ph name="VENDOR_ID" /> (شماره سریال <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3561217442734750519">مقدار ورودی برای کلید خصوصی باید یک مسیر معتبر باشد.</translation>
<translation id="388442998277590542">صفحه گزینه‌ها "<ph name="OPTIONS_PAGE" />" بارگیری نشد.</translation>
<translation id="3984413272403535372">هنگام امضای برنامهٔ افزودنی خطا رخ داد.</translation>
<translation id="39964277676607559">بارگیری جاوا اسکریپت "<ph name="RELATIVE_PATH" />" برای اسکریپت محتوا ممکن نیست.</translation>
<translation id="4115165561519362854">طبق دستور سرپرست این دستگاه باید نسخه <ph name="EXTENSION_NAME" /> حداقل <ph name="EXTENSION_VERSION" /> باشد. تا زمانی که به آن نسخه (یا بالاتر) به‌روزرسانی نشود نمی‌توان آن را فعال کرد.</translation>
<translation id="4233778200880751280">صفحه درباره «<ph name="ABOUT_PAGE" />» بارگیری نشد.</translation>
<translation id="471800408830181311">ارسال کلید خصوصی ناموفق بود.</translation>
<translation id="4811956658694082538">‏بسته نصب نشد چون پردازش برنامه سودمند انجام نشد. سعی کنید chrome را راه‌اندازی مجدد نمایید و دوباره امتحان کنید.</translation>
<translation id="4988792151665380515">صادر کردن کلید عمومی ناموفق بود.</translation>
<translation id="5026754133087629784">وب‌نما: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5098647635849512368">نمی‌توان مسیر کامل به دایرکتوری را برای بسته بندی پیدا کرد.</translation>
<translation id="5356315618422219272">Appview: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5436430103864390185">پنجره‌های دارای اشکال مختلف پشتیبانی نمی‌شوند.</translation>
<translation id="5456409301717116725">این برنامهٔ افزودنی شامل فایل کلید «<ph name="KEY_PATH" />» است. احتمالاً نمی‌خواهید این کار را انجام دهید.</translation>
<translation id="5486326529110362464">مقدار ورودی برای کلید خصوصی باید وجود داشته باشد.</translation>
<translation id="5627523580512561598">برنامهٔ افزودنی <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">سرپرست این دستگاه نصب <ph name="EXTENSION_NAME" /> را لازم می‌داند. این برنامه افزودنی نمی‌تواند حذف نصب شود.</translation>
<translation id="6027032947578871493">محصول نامشخص <ph name="PRODUCT_ID" /> از <ph name="VENDOR_NAME" /> (شماره سریال <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME" /> از فروشنده <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">بسته برنامهٔ افزودنی را نمی‌توان باز کرد. برای باز کردن ایمن بسته برنامهٔ افزودنی، باید یک مسیر در فهرست نمایهٔ شما وجود داشته باشد که فاقد پیوند نمادی باشد. چنین مسیری برای نمایهٔ شما وجود ندارد.</translation>
<translation id="6322279351188361895">خواندن کلید خصوصی ناموفق بود.</translation>
<translation id="6391538222494443604">دایرکتوری ورودی باید بسته شود.</translation>
<translation id="641087317769093025">برنامه افزودنی از حالت زیپ خارج نشد</translation>
<translation id="6413453408918378296">نماد «<ph name="ICON" />» به‌اندازه کافی نمایان نیست.</translation>
<translation id="6542618148162044354">«<ph name="APP_NAME" />» درخواست دسترسی به یک یا چند دستگاه شما را دارد:</translation>
<translation id="657064425229075395">بارگیری اسکریپت پس‌زمینه "<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />" ممکن نیست.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME" /> از <ph name="VENDOR_NAME" /> (شماره سریال <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">ایجاد دایرکتوری برای خارج کردن «<ph name="DIRECTORY_PATH" />» از حالت زیپ امکان‌پذیر نیست</translation>
<translation id="677806580227005219">Mimehandler: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">این برنامه افزودنی بیش از حد خود را بارگیری مجدد می‌کند.</translation>
<translation id="7003844668372540529">محصول نامشخص <ph name="PRODUCT_ID" /> از <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="7068383018033524534">فایل مانیفست نامعتبر است</translation>
<translation id="7217838517480956708">سرپرست این دستگاه نصب <ph name="EXTENSION_NAME" /> را لازم کرده است. آن را نمی‌توان تغییر داد یا حذف کرد.</translation>
<translation id="7612608473764576263">‏مقدار ورودی برای کلید خصوصی باید قالب معتبری داشته باشد (فرمت PKCS#8، کدبندی‌شده به‌صورت PEM، کلید RSA)</translation>
<translation id="7939686037314084444">افزونه درست بارگیری نشد. شاید نتواند درخواست‌های شبکه را رهگیری کند.</translation>
<translation id="7972881773422714442">گزینه‌ها: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8035920974645200807">رو به کاربر</translation>
<translation id="8047248493720652249">این برنامه افزودنی نتوانست نام‌گذاری بارگیری «<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />» را انجام دهد زیرا یک برنامه افزودنی دیگر (<ph name="EXTENSION_NAME" />) نام فایل دیگری «<ph name="ACTUAL_FILENAME" />» را تعیین کرد.</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME" /> از <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8517576857589387417">فایل مانیفست وجود ندارد یا قابل‌خواندن نیست</translation>
<translation id="8636666366616799973">بسته نامعتبر است. جزئیات: "<ph name="ERROR_MESSAGE" />"</translation>
<translation id="8761756413268424715">«<ph name="APP_NAME" />» درخواست دسترسی به یکی از دستگاه‌های شما را دارد:</translation>
<translation id="8885905466771744233">کلید خصوصی برای برنامهٔ افزودنی مشخص شده از قبل وجود دارد. از آن کلید مجدداً استفاده کنید یا ابتدا آن را حذف کنید.</translation>
<translation id="907841381057066561">ایجاد فایل فشرده موقت هنگام بسته بندی ناموفق بود.</translation>
<translation id="941543339607623937">کلید خصوصی نامعتبر.</translation>
</translationbundle>