blob: 670f94af6ad65e000e123ca3537578ee73069c70 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sl">
<translation id="1135328998467923690">Paket je neveljaven: »<ph name="ERROR_CODE" />«.</translation>
<translation id="1140871961407805696">Hrbtni</translation>
<translation id="1196338895211115272">Zasebnega ključa ni bilo mogoče izvoziti.</translation>
<translation id="1420684932347524586">Ups! Ni bilo mogoče generirati naključnega zasebnega ključa RSA.</translation>
<translation id="1445572445564823378">Ta razširitev upočasnjuje <ph name="PRODUCT_NAME" />. Onemogočite jo, če želite obnoviti delovanje storitve <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="1468038450257740950">WebGL ni podprt.</translation>
<translation id="149347756975725155">Ikone razširitve »<ph name="ICON" />« ni bilo mogoče naložiti.</translation>
<translation id="1803557475693955505">Strani za ozadje »<ph name="BACKGROUND_PAGE" />« ni bilo mogoče naložiti.</translation>
<translation id="2159915644201199628">Slike ni bilo mogoče dekodirati: »<ph name="IMAGE_NAME" />«</translation>
<translation id="2350172092385603347">Uporabljena je bila lokalizacija, vendar v manifestu ni bil naveden parameter default_locale.</translation>
<translation id="2576842806987913196">Datoteka CRX s tem imenom že obstaja.</translation>
<translation id="2753617847762399167">Neveljavna pot (absolutna ali v povezavi z »..«): »<ph name="IMAGE_PATH" />«</translation>
<translation id="2785530881066938471">Datoteke »<ph name="RELATIVE_PATH" />« ni mogoče naložiti. Ni kodirana z UTF-8.</translation>
<translation id="2903070246402204397"><ph name="EXTENSION_NAME" /> (ID razširitve »<ph name="EXTENSION_ID" />«) je blokiral skrbnik. <ph name="ADMIN_INFO" /></translation>
<translation id="2988488679308982380">Paketa »<ph name="ERROR_CODE" />« ni bilo mogoče namestiti</translation>
<translation id="3115238746683532089">Neznan izdelek <ph name="PRODUCT_ID" /> dobavitelja <ph name="VENDOR_ID" /> (serijska številka <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3144135466825225871">Datoteke .crx ni bilo mogoče zamenjati. Preverite, ali je datoteka v uporabi.</translation>
<translation id="3163201441334626963">Neznan izdelek <ph name="PRODUCT_ID" /> dobavitelja <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="3302709122321372472">Ni bilo mogoče naložiti seznama slogov »<ph name="RELATIVE_PATH" />« za skript vsebine.</translation>
<translation id="3369521687965833290">Razširitve ne morete odpakirati. Če želite varno odpakirati razširitev, mora biti navedena pot do imenika vašega profila, ki se začne s črko pogona in ne vsebuje spoja, točke vpenjanja ali simbolne povezave. Za vaš profil ni takšne poti.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (serijska številka <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> dobavitelja <ph name="VENDOR_ID" /> (serijska številka <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3561217442734750519">Vrednost vnosa za zasebni ključ mora biti veljavna pot.</translation>
<translation id="388442998277590542">Strani z možnostmi »<ph name="OPTIONS_PAGE" />« ni bilo mogoče naložiti.</translation>
<translation id="3984413272403535372">Med podpisovanjem razširitve je prišlo do napake.</translation>
<translation id="39964277676607559">Ni bilo mogoče naložiti skripta JavaScript »<ph name="RELATIVE_PATH" />« za skript vsebine.</translation>
<translation id="4115165561519362854">Skrbnik te naprave zahteva, da je <ph name="EXTENSION_NAME" /> različice najmanj <ph name="EXTENSION_VERSION" />. Ni je mogoče omogočiti, dokler ni posodobljena na to (ali novejšo) različico.</translation>
<translation id="4233778200880751280">Ni bilo mogoče naložiti Vizitke »<ph name="ABOUT_PAGE" />«.</translation>
<translation id="471800408830181311">Zasebnega ključa ni bilo mogoče izdati.</translation>
<translation id="4811956658694082538">Paketa ni bilo mogoče namestiti, ker se je pomožni proces zrušil. Znova zaženite Chrome in poskusite znova.</translation>
<translation id="4988792151665380515">Javnega ključa ni bilo mogoče izvoziti.</translation>
<translation id="5026754133087629784">Spletni pogled: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5098647635849512368">Absolutne poti do mape za pakiranje ni mogoče najti.</translation>
<translation id="5356315618422219272">Komponenta appview: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5436430103864390185">Oblikovana okna niso podprta.</translation>
<translation id="5456409301717116725">Ta razširitev vključuje datoteko s ključem »<ph name="KEY_PATH" />«. Verjetno ne želite narediti tega.</translation>
<translation id="5486326529110362464">Obstajati mora vrednost vnosa za zasebni ključ.</translation>
<translation id="5627523580512561598">razširitev <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">Skrbnik te naprave zahteva, da je nameščena razširitev <ph name="EXTENSION_NAME" />. Odstranitev ni mogoča.</translation>
<translation id="6027032947578871493">Neznan izdelek <ph name="PRODUCT_ID" /> dobavitelja <ph name="VENDOR_NAME" /> (serijska številka <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME" /> dobavitelja <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">Razširitve ni mogoče odpakirati. Če želite varno odpakirati razširitev, pot do imenika vašega profila ne sme vsebovati simbolne povezave. Takšne poti ni za vaš profil.</translation>
<translation id="6322279351188361895">Zasebnega ključa ni bilo mogoče prebrati.</translation>
<translation id="6391538222494443604">Obstajati mora imenik vnosa.</translation>
<translation id="641087317769093025">Razširitve ni bilo mogoče odpakirati</translation>
<translation id="6413453408918378296">Ikona ni dovolj vidna »<ph name="ICON" />«.</translation>
<translation id="6542618148162044354">Aplikacija »<ph name="APP_NAME" />« zahteva dostop do ene ali več vaših naprav:</translation>
<translation id="657064425229075395">Skripta za ozadje »<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />« ni bilo mogoče naložiti.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME" /> proizvajalca <ph name="VENDOR_NAME" /> (serijska številka <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">Imenika za odpakiranje ni bilo mogoče ustvariti: »<ph name="DIRECTORY_PATH" />«</translation>
<translation id="677806580227005219">Komponenta mimehandler: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">Ta razširitev se je prepogosto naložila znova.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Neznan izdelek <ph name="PRODUCT_ID" /> dobavitelja <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="7068383018033524534">Datoteka manifesta ni veljavna</translation>
<translation id="7217838517480956708">Skrbnik tega računalnika zahteva namestitev razširitve <ph name="EXTENSION_NAME" />. Ni je mogoče odstraniti ali spremeniti.</translation>
<translation id="7612608473764576263">Vrednost vnosa za zasebni ključ mora biti veljavne oblike (ključ RSA s kodiranjem PEM v obliki PKCS#8).</translation>
<translation id="7939686037314084444">Ta razširitev se ni pravilno naložila. Morda ne more prestrezati omrežnih zahtev.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Možnosti: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8035920974645200807">Sprednji</translation>
<translation id="8047248493720652249">Ta razširitev ni mogla prenosa poimenovati »<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />«, ker je druga razširitev (<ph name="EXTENSION_NAME" />) določila drugo ime datoteke: »<ph name="ACTUAL_FILENAME" />«.</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME" /> proizvajalca <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8517576857589387417">Datoteka manifesta manjka ali pa je ni mogoče prebrati</translation>
<translation id="8636666366616799973">Paket je neveljaven. Podrobnosti: »<ph name="ERROR_MESSAGE" />«.</translation>
<translation id="8761756413268424715">Aplikacija »<ph name="APP_NAME" />« zahteva dostop do ene od vaših naprav:</translation>
<translation id="8885905466771744233">Zasebni ključ za navedeno razširitev že obstaja. Uporabite ga znova ali pa ga izbrišite.</translation>
<translation id="907841381057066561">Pri pripravi paketov ni bilo mogoče ustvariti začasne datoteke zip.</translation>
<translation id="941543339607623937">Neveljaven zasebni ključ.</translation>
</translationbundle>