blob: f44576b569751001e1cf12117868a969d88033ab [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="mr">
<translation id="6106989379647458772"><ph name="PAGE" /> वरील वेबपेज कदाचित तात्पुरते बंद आहे किंवा ते कदाचित कायमचे नवीन वेब पत्त्यावर हलवले आहे.</translation>
<translation id="6312113039770857350">वेबपेज उपलब्ध नाही</translation>
<translation id="8681531050781943054"><ph name="PAGE" /> वरील वेबपेज लोड केले जाऊ शकले नाही कारण:</translation>
<translation id="8882178685025065378">अरेरे! <ph name="PAGE" /> ला भेट देणे योग्य आहे किंवा नाही ते तुमच्या पालकांना विचारावे लागेल.</translation>
<translation id="8963213021028234748"><ph name="MARKUP_1" />सूचना:<ph name="MARKUP_2" />आपल्याकडे डेटा कनेक्शन असल्याचे निश्चित करा<ph name="MARKUP_3" />हे वेबपेज नंतर रीलोड करा<ph name="MARKUP_4" />तुम्ही एंटर केलेला अॅड्रेस तपासा<ph name="MARKUP_5" /></translation>
</translationbundle>