blob: 9af598f8652262b41c3689817d3a89866cf71c5a [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="mk">
<translation id="1014750484722996375">Работни површини</translation>
<translation id="1018219910092211213">Не може да се одреди со DNS</translation>
<translation id="1018656279737460067">Откажано</translation>
<translation id="1020274983236703756">Сега се достапни ексклузивни средства за <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1022433422498218992">Општи контроли</translation>
<translation id="1022628058306505708">Earth Flow</translation>
<translation id="1047458377670401304"><ph name="CPU_NAME" /> (<ph name="THREAD_COUNT" /> низи, <ph name="CPU_MAX_CLOCK_SPEED" /> GHz)</translation>
<translation id="1047773237499189053">Достапна е нова функција. Користете го копчето со стрелка нагоре за да дознаете повеќе.</translation>
<translation id="1059913517121127803">Не можеше да се започне со скенирање</translation>
<translation id="1070066693520972135">WEP</translation>
<translation id="1071587090247825784">Откриен е заштитен ѕид</translation>
<translation id="1075811647922107217">Големина на страницата</translation>
<translation id="1082009148392559545">Се презема штедачот на екран</translation>
<translation id="1094693127011229778">IP-адресата не е достапна</translation>
<translation id="1113892970288677790">Изберете избрани илустрации и слики</translation>
<translation id="1119447706177454957">Внатрешна грешка</translation>
<translation id="1124772482545689468">Корисник</translation>
<translation id="1128128132059598906">EAP-TTLS</translation>
<translation id="1145018782460575098">Отворен е прозорецот за ажурирање фирмвер за надворешни уреди. Достапни се <ph name="NUM_UPDATES" /> ажурирања.</translation>
<translation id="1145516343487477149">Најдете статии за помош и одговори на вообичаени прашања за Chromebook</translation>
<translation id="1167755866710282443">Отворете го менито за приспособување на клучевите. Повлечете го менито за преместување.</translation>
<translation id="1175697296044146566"><ph name="MANAGER" /> управува со овој <ph name="DEVICE_TYPE" />.</translation>
<translation id="1175951029573070619">Просечен (<ph name="SIGNAL_STRENGTH" />)</translation>
<translation id="1181037720776840403">Отстрани</translation>
<translation id="1195447618553298278">Непозната грешка.</translation>
<translation id="1196959502276349371">Верзија <ph name="VERSION" /></translation>
<translation id="1199355487114804640">Пушти/Паузирај</translation>
<translation id="1201402288615127009">Следно</translation>
<translation id="1204296502688602597">DNS-латентност</translation>
<translation id="1207734034680156868">Предлозите се базираат на вашиот опис</translation>
<translation id="121090498480012229">пуштање или паузирање аудиовизуелни содржини</translation>
<translation id="123124571410524056">Можеби е откриен портал</translation>
<translation id="1238612778414822719">Латенција на HTTPS</translation>
<translation id="1264369926465113395">Разгледајте го новото дигитално списание за создавачи на Chromebook</translation>
<translation id="1270369111467284986">Можеби е откриен портал за проверка</translation>
<translation id="1290331692326790741">Слаб сигнал</translation>
<translation id="1301069673413256657">GSM</translation>
<translation id="1308754910631152188">Се ажурира (завршено е <ph name="PERCENTAGE_VALUE" /> %)</translation>
<translation id="1310380015393971138">Нема достапна мрежа <ph name="NETWORK_NAME" /></translation>
<translation id="131421566576084655">Датумот на последното ресетирање на потрошениот интернет е недостапен</translation>
<translation id="1314565355471455267">Android VPN</translation>
<translation id="131461803491198646">Домашна мрежа, не е во роаминг</translation>
<translation id="1327977588028644528">Портал</translation>
<translation id="1328223165223065150">Боја на тапет</translation>
<translation id="1330426557709298164">JPG</translation>
<translation id="1337912285145772892">Приспособи на скенираната област</translation>
<translation id="1367951781824006909">Избери датотека</translation>
<translation id="1387854245479784695">Ова е збир од сите јадра</translation>
<translation id="1394661041439318933">Нивото на батерија на футролата е <ph name="BATTERY_PERCENTAGE" /> %.</translation>
<translation id="1397738625398125236">Може да се испрати пинг до порталот</translation>
<translation id="1398634363027580500">Многу висока латенција на HTTPS</translation>
<translation id="1407069428457324124">Темна тема</translation>
<translation id="1413240736185167732">Неуспешно - филтерот не успеа</translation>
<translation id="1416836038590872660">EAP-MD5</translation>
<translation id="142228117786570094">Имам пар клучеви</translation>
<translation id="1423591390236870726">Копчето <ph name="KEY_NAME" /> не е притиснато</translation>
<translation id="1435763214710588005">Автоматски го ресетира потрошениот интернет секој месец на избраниот датум</translation>
<translation id="1442433966118452622">Извор на сликата</translation>
<translation id="1451536289672181509">Уредот е тастатура.</translation>
<translation id="1459693405370120464">Време</translation>
<translation id="1468664791493211953">Понуди</translation>
<translation id="1476467821656042872"><ph name="MANAGER" /> управува со уредов и може да ја набљудува вашата активност.</translation>
<translation id="1478594628797167447">Скенер</translation>
<translation id="1483493594462132177">Испрати</translation>
<translation id="1488850966314959671">Не може да се поврзе на мрежава со овозможени приспособени APN. Контактирајте со вашиот мобилен оператор за повеќе информации.</translation>
<translation id="1491076385728777984">Се ажурира фирмверот на <ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="1499041187027566160">засили звук</translation>
<translation id="1499900233129743732"><ph name="MANAGER" /> управува со корисников и може оддалеку да управува со поставките и да ја набљудува неговата активност.</translation>
<translation id="150962533380566081">Погрешен PUK.</translation>
<translation id="1510238584712386396">Стартер</translation>
<translation id="1526389707933164996">Анимација за штедачот на екранот</translation>
<translation id="152892567002884378">Зголемете ја јачината на звукот</translation>
<translation id="1555130319947370107">Сина</translation>
<translation id="155865706765934889">Подлога за допир</translation>
<translation id="1561927818299383735">боја на заднинско осветлување</translation>
<translation id="1565038567006703504">Не може да се ажурира <ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="1567064801249837505">Албуми</translation>
<translation id="1572585716423026576">Постави како тапет</translation>
<translation id="1578784163189013834">Изберете заднина за штедачот на екранот</translation>
<translation id="160633243685262989">Прегледајте ја сликата</translation>
<translation id="1615335640928990664">Потрошен интернет од <ph name="FRIENDLY_DATE" /></translation>
<translation id="1621067168122174824">Изврши тест за наполнетост</translation>
<translation id="1639239467298939599">Се вчитува</translation>
<translation id="1641857168437328880">Внесувач на документи (едностран)</translation>
<translation id="1643449475550628585">Менувајте ја сликата за тапет секојдневно</translation>
<translation id="1644574205037202324">Историја</translation>
<translation id="1651925268237749928">Избравте споделен албум. Други луѓе може да додаваат или променуваат фотографии. Можно е вашиот тапет да користи фотографии што не се во албумов во моментов.</translation>
<translation id="1662989795263954667">Запрено - нема мастило</translation>
<translation id="1664796644829245314">Преглед на <ph name="PREVIEW_OBJECT" /></translation>
<translation id="1668469839109562275">Вградена VPN</translation>
<translation id="1669047024429367828">Видливост</translation>
<translation id="1672499492233627739">Видеоактивност на веб-камерата</translation>
<translation id="1676557873873341166">Снимање видео</translation>
<translation id="1684279041537802716">Боја за нагласување</translation>
<translation id="1703835215927279855">Letter</translation>
<translation id="1706391837335750954">Има DNS-одредувач</translation>
<translation id="1708602061922134366">Син како Google</translation>
<translation id="1710499924611012470">Навигација низ пристапноста</translation>
<translation id="1715359911173058521">Има проблем во комуникацијата со скенерот. Проверете ја мрежата или USB-врската и обидете се повторно.</translation>
<translation id="1717874160321062422">Управувано од <ph name="FIRST_MANAGER" /> и <ph name="SECOND_MANAGER" /></translation>
<translation id="1726100011689679555">DNS-сервери</translation>
<translation id="1731082422893354635">Подлога за допир со Bluetooth</translation>
<translation id="1738949837603788263">Зона <ph name="ZONE_NUMBER" /></translation>
<translation id="1745577949879301685">Не може да се вчитаат сликите. Проверете ја мрежната врска или вчитајте ги сликите повторно.</translation>
<translation id="1751249301761991853">Персонализација</translation>
<translation id="1753496554272155572">Преглед на тапет за излез</translation>
<translation id="1755556344721611131">Апликација за дијагностика</translation>
<translation id="175763766237925754">Добар (<ph name="SIGNAL_STRENGTH" />)</translation>
<translation id="1758018619400202187">EAP-TLS</translation>
<translation id="1759842336958782510">Chrome</translation>
<translation id="1768959921651994223">Тип автентикација</translation>
<translation id="1776228893584526149">Тон на боја на тапет</translation>
<translation id="1782199038061388045">превод</translation>
<translation id="1790209694022261219">Прозорци и работни површини</translation>
<translation id="1792647875738159689">Се откажува скенирањето</translation>
<translation id="1801418420130173017">Овозможи темна тема</translation>
<translation id="1807246157184219062">Светла</translation>
<translation id="1827738518074806965">Уметничка галерија</translation>
<translation id="1836553715834333258">Системска боја</translation>
<translation id="1838374766361614909">Исчисти го пребарувањето</translation>
<translation id="1840474674287087346">Боја на работната површина</translation>
<translation id="1851218745569890714">Видеоконференција</translation>
<translation id="1852934301711881861">Инсталирај ChromeOS Flex</translation>
<translation id="1856388568474281774">Стрелка надолу</translation>
<translation id="1858620243986915808">Приложете слика од екранот</translation>
<translation id="1871569928317311284">Исклучи темна тема</translation>
<translation id="1874612839560830905">MTU</translation>
<translation id="188114911237521550">Исклучи темен режим</translation>
<translation id="1881188606372070653">Одете на <ph name="BEGIN_LINK1" />страницата „Правна помош“<ph name="END_LINK1" /> за да побарате промени во содржините поради правни причини. Одредени податоци за сметката и системот може да се испратат до Google. Ќе ги користиме податоците што ни ги давате за да помогнеме во решавањето на техничките проблеми и да ги подобриме нашите услуги, што подлежат на нашата <ph name="BEGIN_LINK2" />Политика за приватност<ph name="END_LINK2" /> и<ph name="BEGIN_LINK3" />Условите за користење<ph name="END_LINK3" />.</translation>
<translation id="1885577615937958993">премотување аудиовизуелни содржини нанапред</translation>
<translation id="1887850431809612466">Ревизија на хардвер</translation>
<translation id="1904932688895783618">Еве неколку други корисни ресурси:</translation>
<translation id="1905710495812624430">Максималниот број дозволени обиди е надминат.</translation>
<translation id="1908234395526491708">Неуспешни UDP-барања</translation>
<translation id="1908394185991500139">стрелка налево</translation>
<translation id="1923388006036088459">Бои за истакнување</translation>
<translation id="1947737735496445907">Отпечатено</translation>
<translation id="1951012854035635156">Помошник</translation>
<translation id="1962550982027027473">Стандардна APN е задолжителна</translation>
<translation id="1973886230221301399">ChromeVox</translation>
<translation id="1977994649430373166">Фотографија на профилот на Google</translation>
<translation id="1979103255016296513">Измина рокот за промена на лозинката</translation>
<translation id="1999615961760456652">Портал за проверка</translation>
<translation id="200669432486043882">Замени датотека</translation>
<translation id="2006864819935886708">Поврзување</translation>
<translation id="2008685064673031089">Примарно пребарување</translation>
<translation id="2011174342667534258">Верзија на SDK:</translation>
<translation id="2016697457005847575">Пробајте ги чекорите за решавање проблеми</translation>
<translation id="202500043506723828">EID</translation>
<translation id="2047316797244836561">Поврзете се на мрежа и повторно вчитајте ја страницата за да се прикаже штедачот на екранот.</translation>
<translation id="2056550196601855911">IPv4/IPv6</translation>
<translation id="2080070583977670716">Повеќе поставки</translation>
<translation id="2085089206770112532">Осветленоста на екранот се намали</translation>
<translation id="2102231663024125441">Изменување текст</translation>
<translation id="2105810540595158374">Уредот е контролер на игра.</translation>
<translation id="2119172414412204879"><ph name="BOARD_NAME" />, верзија <ph name="MILESTONE_VERSION" /></translation>
<translation id="2126937207024182736">Достапно: <ph name="AVAILABLE_MEMORY" /> GB од <ph name="TOTAL_MEMORY" /> GB</translation>
<translation id="2138109643290557664">Лебдете наоколу</translation>
<translation id="2141644705054017895"><ph name="PERCENTAGE_VALUE" /> %</translation>
<translation id="2152882202543497059"><ph name="NUMBER" /> фотографии</translation>
<translation id="2157660087437850958">избирач на емоџија</translation>
<translation id="2157959690810728433">ЧЕКА НА РЕД</translation>
<translation id="2158971754079422508"><ph name="DESC_TEXT" />: Обиди се пак</translation>
<translation id="2161394479394250669">Откажи го налогот за печатење</translation>
<translation id="2161656808144014275">Текст</translation>
<translation id="2163937499206714165">Вклучи темен режим</translation>
<translation id="2180197493692062006">Нешто тргна наопаку. Отворете ја апликацијата повторно.</translation>
<translation id="2209788852729124853">Ресетирај бројачи на сообраќај</translation>
<translation id="2212733584906323460">Одредување име</translation>
<translation id="2217935453350629363">Моментална брзина</translation>
<translation id="2224337661447660594">Нема интернет</translation>
<translation id="222447520299472966">Треба да се избере минимум еден албум во „Уметничката галерија“</translation>
<translation id="2230005943220647148">Целзиусови</translation>
<translation id="2230051135190148440">CHAP</translation>
<translation id="2236746079896696523">Вклучи/исклучи заднинско светло на тастатура</translation>
<translation id="2240366984605217732">Прекинувач за распоред</translation>
<translation id="225692081236532131">Статус на активирање</translation>
<translation id="2271469253353559191">Распоред за темен режим</translation>
<translation id="2276999893457278469">Најпопуларни содржини за помош</translation>
<translation id="2287186687001756809">Нема достапна слика. За да додадете фотографии, одете на <ph name="LINK" /></translation>
<translation id="2307344026739914387">Користи го тековниот пар клучеви</translation>
<translation id="2320295602967756579">Овозможи светла тема</translation>
<translation id="2323506179655536734">ПРЕСКОКНАТО</translation>
<translation id="2326139988748364651"><ph name="RESOLUTION_VALUE" /> dpi</translation>
<translation id="2338501278241028356">Вклучете Bluetooth за да откриете места во близина</translation>
<translation id="2346474577291266260">Одличен (<ph name="SIGNAL_STRENGTH" />)</translation>
<translation id="2359808026110333948">Продолжи</translation>
<translation id="2364498172489649528">Помина</translation>
<translation id="2367335866686097760">Мапирање клуч на копче</translation>
<translation id="2380886658946992094">Legal</translation>
<translation id="2391082728065870591">Испрати извештај со повратни информации</translation>
<translation id="2407209115954268704">Статус на заклучување на SIM-картичката</translation>
<translation id="241419523391571119">Отворете го капакот повторно за да тестирате</translation>
<translation id="2414886740292270097">Темна</translation>
<translation id="2418150275289244458">Отвори во поставките</translation>
<translation id="2421798028054665193">Слика <ph name="CURRENT_PAGE" /> од <ph name="TOTAL_PAGES" /></translation>
<translation id="2446553403094072641">Прецизност на подвижна запирка</translation>
<translation id="2448312741937722512">Тип</translation>
<translation id="248546197012830854">Уредот е офлајн. Поврзете се на Wi-Fi мрежа за да ги видите содржините за помош.</translation>
<translation id="2491955442992294626">Копчињата не се тестираат кога користите друг прозорец</translation>
<translation id="2493126929778606526">Вашите најдобри фотографии, избрани автоматски</translation>
<translation id="249323605434939166"><ph name="QUERY_TEXT" /> · <ph name="SOURCE_LANGUAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2498950423397131220">Лебдечко копче</translation>
<translation id="2505327257735685095">Освежете ја тековната слика за тапет</translation>
<translation id="2512979179176933762">прикажување прозорци</translation>
<translation id="2513396635448525189">Слика при најавување</translation>
<translation id="2517472476991765520">Скенирај</translation>
<translation id="2521835766824839541">претходна песна</translation>
<translation id="2526590354069164005">Десктоп</translation>
<translation id="253029298928638905">Се рестартира…</translation>
<translation id="2533048460510040082">Предложени содржини за помош</translation>
<translation id="2536159006530886390">Не може да се поврзе на интернет.</translation>
<translation id="2570743873672969996">Се извршува тест за <ph name="TEST_NAME" /></translation>
<translation id="2584559707064218956">За да ја поставите, одете во „Поставки“</translation>
<translation id="2597774443162333062">Датотеките ќе се испратат во Google за да се отстранат грешките</translation>
<translation id="2599691907981599502">{NUMBER_OF_PAGES,plural, =1{Скенирањето е завршено. Скенирана е 1 страница}one{Скенирањето е завршено. Скенирани се {NUMBER_OF_PAGES} страница}other{Скенирањето е завршено. Скенирани се {NUMBER_OF_PAGES} страници}}</translation>
<translation id="2619761439309613843">Дневно освежување</translation>
<translation id="2620436844016719705">Систем</translation>
<translation id="2638662041295312666">Слика при најавување</translation>
<translation id="2640549051766135490">Избран е албумот <ph name="TITLE" /> <ph name="DESC" /></translation>
<translation id="267442004702508783">освежи</translation>
<translation id="268270014981824665">затемнување на тастатурата</translation>
<translation id="2712812801627182647">Клуч за TLS-проверка</translation>
<translation id="2713444072780614174">Бела</translation>
<translation id="2717139507051041123">Овозможете режим во темна боја</translation>
<translation id="2740531572673183784">Во ред</translation>
<translation id="2744221223678373668">Споделени</translation>
<translation id="2751739896257479635">Автентикација со EAP во фаза 2</translation>
<translation id="2783010256799387990">УСПЕШЕН</translation>
<translation id="2787435249130282949">посветла тастатура</translation>
<translation id="2789486458103222910">Во ред</translation>
<translation id="2805756323405976993">Апликации</translation>
<translation id="28232023175184696">Не може да се поврзе на интернет. Кликнете за повторен обид.</translation>
<translation id="2859243502336719778">Важно ажурирање</translation>
<translation id="2860473693272905224">Ставете друга страница на скенерот</translation>
<translation id="2872961005593481000">Исклучи</translation>
<translation id="2873483161362553159">Навигација низ прелистувачот</translation>
<translation id="2874939134665556319">Претходна песна</translation>
<translation id="2878387241690264070">Испразнета <ph name="RATE" /> за <ph name="NUM_SECONDS" /> секунди.</translation>
<translation id="2926057806159140518">Внесете корисничко име и лозинка или скенирајте ваш QR-код</translation>
<translation id="2940811910881150316">Не можете да го тестирате уредот. Отворете го капакот повторно за да тестирате.</translation>
<translation id="3008341117444806826">ОСВЕЖИ</translation>
<translation id="3009958530611748826">Изберете папка за зачувување</translation>
<translation id="3017079585324758401">Заднина</translation>
<translation id="3020183492814296499">Кратенки</translation>
<translation id="3027578600144895987">Затворете ја камерата</translation>
<translation id="3031560714565892478">Уредот е видеокамера.</translation>
<translation id="3054177598518735801"><ph name="CURRENT_VALUE" /> mA</translation>
<translation id="3056720590588772262">Крајна точка</translation>
<translation id="3069085583900247081">Тестот не успеа</translation>
<translation id="3083667275341675831">Дијагностика на поврзливоста</translation>
<translation id="3084958266922136097">Оневозможете го штедачот на екранот</translation>
<translation id="3091839911843451378">Неуспешно - запрено</translation>
<translation id="3102119246920354026">Кеш</translation>
<translation id="3122464029669770682">ЦПУ</translation>
<translation id="3124039320086536031">Поврзан е уред.</translation>
<translation id="3127341325625468058">{PAGE_NUMBER,plural, =0{Да се отстрани страницата?}=1{Да се отстрани страницата {PAGE_NUMBER}?}one{Да се отстрани страницата {PAGE_NUMBER}?}other{Да се отстрани страницата {PAGE_NUMBER}?}}</translation>
<translation id="315116470104423982">Мобилен интернет</translation>
<translation id="3156846309055100599">Се скенира страницата <ph name="PAGE_NUMBER" /></translation>
<translation id="315738237743207937">Откриен е портал за проверка</translation>
<translation id="3160172848211257835">Испрати <ph name="BEGIN_LINK1" />податоци за системот и апликациите<ph name="END_LINK1" /> и <ph name="BEGIN_LINK2" />метрика<ph name="END_LINK2" /></translation>
<translation id="3170673040743561620">Ставете го документот на скенерот</translation>
<translation id="3188257591659621405">Мои датотеки</translation>
<translation id="319101249942218879">Сликата на аватарот е променета</translation>
<translation id="3192947282887913208">Аудиодатотеки</translation>
<translation id="3199982728237701504">Внесувач на документи (двостран)</translation>
<translation id="3201315366910775591">Други луѓе може да ги ажурираат споделените албуми</translation>
<translation id="3211671540163313381">Мапирање клуч на навигациски копчиња</translation>
<translation id="3226405216343213872">Се бараат скенери</translation>
<translation id="3226657629376379887">Мени на дејства за распоред</translation>
<translation id="3246869037381808805">Задачите за печатење постари од 1 ден ќе се отстранат</translation>
<translation id="3248223063252096240">Ексклузивно за <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3268178239013324452">Неуспешно - вратата е отворена</translation>
<translation id="3275729367986477355">Слика за аватар</translation>
<translation id="3283504360622356314">{0,plural, =1{Измени датотека}one{Измени датотеки}other{Измени датотеки}}</translation>
<translation id="3286515922899063534"><ph name="CURRENT" /> GHz</translation>
<translation id="3291996639387199448">Насока на клучот</translation>
<translation id="3294437725009624529">Гостин</translation>
<translation id="3303855915957856445">Не се пронајдени резултати од пребарувањето</translation>
<translation id="3305294846493618482">повеќе</translation>
<translation id="3310640316857623290">Латенцијата на DNS е значително над дозволениот праг</translation>
<translation id="3328783797891415197">Тестот се извршува</translation>
<translation id="3340011300870565703">Нивото на батерија на десната слушалка е <ph name="BATTERY_PERCENTAGE" /> %.</translation>
<translation id="3340978935015468852">поставки</translation>
<translation id="3359218928534347896">исклучување на звукот на микрофонот</translation>
<translation id="3360306038446926262">Прозорци</translation>
<translation id="3368922792935385530">Поврзано</translation>
<translation id="3369013195428705271">Дали сте сигурни дека сакате да ја исчистите сета историја на печатење? Тековните задачи за печатење нема да бидат избришани.</translation>
<translation id="3404249063913988450">Овозможете го штедачот на екранот</translation>
<translation id="3413935475507503304">За да продолжите со ажурирањето, кликнете „Следно“.</translation>
<translation id="3434107140712555581"><ph name="BATTERY_PERCENTAGE" />%</translation>
<translation id="3435738964857648380">Безбедност</translation>
<translation id="3435896845095436175">Овозможи</translation>
<translation id="345256797477978759">Приклучи го прозорецот на док на поголемиот дел <ph name="DIRECTION" /> на екранот</translation>
<translation id="3456078764689556234">Отпечатена страница <ph name="PRINTED_PAGES" /> од <ph name="TOTAL_PAGES" />.</translation>
<translation id="345898999683440380">Се скенира страницата <ph name="PAGE_NUM" />. <ph name="PERCENTAGE_VALUE" /> % завршено.</translation>
<translation id="3459509316159669723">Се печати</translation>
<translation id="346423161771747987">Струја</translation>
<translation id="346539236881580388">Фотографирај пак</translation>
<translation id="3484914941826596830">Додека фирмверот се ажурира, не исклучувајте го надворешниов уред од струја или не исклучувајте го компјутерот. Може да го минимизирате прозорецов. Ажурирањево може да потрае неколку минути и надворешниот уред можеби нема да работи во ова време.</translation>
<translation id="3486220673238053218">дефиниција</translation>
<translation id="3488065109653206955">Делумно активиран</translation>
<translation id="3502426834823382181">прикажи ги сите апликации</translation>
<translation id="3510890413042482857">Испрати <ph name="BEGIN_LINK1" />податоци во траги за учинок<ph name="END_LINK1" /></translation>
<translation id="3517001332549868749">Ажурирање на Chrome OS</translation>
<translation id="3527036260304016759">Неуспешно - непозната грешка</translation>
<translation id="3532980081107202182">Преостануваат околу <ph name="MIN_REMAINING" /> мин.</translation>
<translation id="3557205324756024651">Локален идентитет (незадолжително)</translation>
<translation id="3565064564551103223">Дозволени IP адреси</translation>
<translation id="3569407787324516067">Штедач на екран</translation>
<translation id="3577473026931028326">Нешто тргна наопаку. Обидете се повторно.</translation>
<translation id="357889014807611375">Wi-Fi со ограничен интернет</translation>
<translation id="3583278742022654445">Слаба јачина на сигналот. Обидете се да се приближите до изворот на сигналот за Wi-Fi.</translation>
<translation id="3595596368722241419">Батеријата е полна</translation>
<translation id="3600339377155080675">Отсликување на екранот</translation>
<translation id="3602290021589620013">Преглед</translation>
<translation id="3603829704940252505">Аватар</translation>
<translation id="3604713164406837697">Менување тапет</translation>
<translation id="360565022852130722">Wi-Fi мрежата е обезбедена со слаб протокол WEP 802.1x</translation>
<translation id="3606583719724308068">Висока латенција кон веб-сајтовите со HTTPS</translation>
<translation id="361575905210396100">Фала за повратните информации</translation>
<translation id="3632579075709132555">Вклучи/исклучи заштита на приватноста</translation>
<translation id="3639846061339007994">најгоре</translation>
<translation id="3651050199673793219">Изберете температурна единица</translation>
<translation id="3663574643422533538">Изберете ексклузивен постер за <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3689839747745352263">Тест за <ph name="TEST_NAME" /></translation>
<translation id="370665806235115550">Се вчитува...</translation>
<translation id="3708186454126126312">Претходно поврзани</translation>
<translation id="3740976234706877572"><ph name="AVERAGE_SCORE" /> ★ (<ph name="AGGREGATED_COUNT" /> рецензии)</translation>
<translation id="3748026146096797577">Не е поврзана</translation>
<translation id="3749289110408117711">Име на датотека</translation>
<translation id="3771294271822695279">Видеодатотеки</translation>
<translation id="3784455785234192852">Катанец</translation>
<translation id="380097101658023925">контроли за rgb</translation>
<translation id="38114475217616659">Избриши ја целата историја</translation>
<translation id="3820172043799983114">Неважечки PIN.</translation>
<translation id="3824259034819781947">Приложете датотеки</translation>
<translation id="3838338534323494292">Нова лозинка</translation>
<translation id="3845880861638660475">Притиснете <ph name="ALT_SHORTCUT_START" />alt<ph name="ALT_SHORTCUT_END" /> + <ph name="ESC_SHORTCUT_START" />esc<ph name="ESC_SHORTCUT_END" /> за да го затворите дијалогот.</translation>
<translation id="3848280697030027394">затемнета тастатура</translation>
<translation id="385051799172605136">Назад</translation>
<translation id="3858860766373142691">Име</translation>
<translation id="3862598938296403232">Описот е задолжителен</translation>
<translation id="3865289341173661845">Содржини за помош не се достапни.</translation>
<translation id="3865414814144988605">Резолуција</translation>
<translation id="3866249974567520381">Опис</translation>
<translation id="387301095347517405">Колку пати батеријата поминала низ целосен циклус на полнење</translation>
<translation id="3885327323343477505">Променете го штедачот на екранот</translation>
<translation id="391412459402535266">Не можете да го тестирате уредот. Префрлете се на режим за лаптоп за да тестирате.</translation>
<translation id="3916998944874125962">снимање слика од екранот</translation>
<translation id="3923184630988645767">Интернет</translation>
<translation id="3932043219784172185">Нема поврзан уред</translation>
<translation id="3941014780699102620">Неуспешно отворање на хостот</translation>
<translation id="3942420633017001071">Дијагностика</translation>
<translation id="3954678691475912818">Типот на уред не е познат.</translation>
<translation id="3966286471246132217">За попрецизни резултати, затворете ги сите апликации додека не заврши тестот.</translation>
<translation id="3967822245660637423">Преземањето е завршено</translation>
<translation id="3969602104473960991">Лозинката за Chrome OS е ажурирана</translation>
<translation id="397105322502079400">Се пресметува…</translation>
<translation id="39823212440917567">Задачите за печатење постари од <ph name="NUMBER_OF_DAYS" /> дена ќе се отстранат</translation>
<translation id="3993704782688964914">Уредот <ph name="DEVICE_NAME" /> сега е ажуриран</translation>
<translation id="4003384961948020559">Неуспешно - излезната фиока е полна</translation>
<translation id="4021031199988160623">Префрлете се на режим за лаптоп за да тестирате</translation>
<translation id="4034824040120875894">Печатач</translation>
<translation id="4044093238444069296">Не може да се стапи во контакт со портал</translation>
<translation id="4046123991198612571">Следна песна</translation>
<translation id="404928562651467259">ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ</translation>
<translation id="4054683689023980771">Сликата се презема</translation>
<translation id="4060260348856573701">Нов APN</translation>
<translation id="4093865285251893588">Профилна слика</translation>
<translation id="409427325554347132">Зачувај детали од тестот</translation>
<translation id="4095829376260267438">WPA2WPA3</translation>
<translation id="4110686435123617899">Изберете го албумот <ph name="TITLE" /> <ph name="DESC" /></translation>
<translation id="4111761024568264522">Подлога за допир со USB</translation>
<translation id="4113067922640381334">Сега имате пристап до нови <ph name="BEGIN_LINK_WALLPAPER_SUBPAGE" />тапети<ph name="END_LINK_WALLPAPER_SUBPAGE" /></translation>
<translation id="4117637339509843559">Темен режим</translation>
<translation id="4130035430755296270">Наместете го курсорот за повеќе опции за распоред</translation>
<translation id="4131410914670010031">Црно и бело</translation>
<translation id="4145784616224233563">Заштитен ѕид со HTTP</translation>
<translation id="4147897805161313378">Фотографии на Google</translation>
<translation id="4150201353443180367">Екран</translation>
<translation id="4155551848414053977">Уверете се дека скенерот е вклучен и достапен преку мрежата или преку директна врска</translation>
<translation id="4159784952369912983">Пурпурна</translation>
<translation id="4170180284036919717">Фотографирај</translation>
<translation id="4170700058716978431">НЕУСПЕШЕН</translation>
<translation id="4171077696775491955">намалување на осветленоста</translation>
<translation id="4176463684765177261">Оневозможено</translation>
<translation id="4176659219503619100">Контролна табла</translation>
<translation id="420283545744377356">Исклучете го штедачот на екранот</translation>
<translation id="4213104098953699324">Тастатура со USB</translation>
<translation id="4227825898293920515">Лозинката истекува за <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="4238516577297848345">Нема задачи за печатење во тек</translation>
<translation id="4239069858505860023">GPRS</translation>
<translation id="4244962993387259361">Потребен ви е слободен капацитет од најмалку 500 MB за да извршите тестирање на меморијата. За да ослободите простор, одете во „Поставки &gt; Управување со капацитетот“.</translation>
<translation id="4250229828105606438">Слика од екран</translation>
<translation id="4258281355379922695">Латенција на HTTP</translation>
<translation id="4271957103967917607">Приказ на цел екран</translation>
<translation id="4275663329226226506">Аудиовизуелни содржини</translation>
<translation id="4289540628985791613">Преглед</translation>
<translation id="4289849978083912975">Приказ на слајдови</translation>
<translation id="4297501883039923494">Запрено - непозната грешка</translation>
<translation id="4300073214558989"><ph name="IMAGE_COUNT" /> слики</translation>
<translation id="4311195029067684288">Целосно</translation>
<translation id="4333390807948134856">Копчето <ph name="KEY_NAME" /> е притиснато</translation>
<translation id="435692326371619097">Управувајте со поставките за имињата на пристапните точки на мрежата. Имињата на пристапните точки воспоставуваат врска помеѓу мобилната мрежа и интернетот. <ph name="BEGIN_LINK" />Дознајте повеќе<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="437294888293595148">Ресетирај ги сите кратенки</translation>
<translation id="4378373042927530923">Не е извршена</translation>
<translation id="4378551569595875038">Се поврзува…</translation>
<translation id="4382484599443659549">PDF</translation>
<translation id="4394049700291259645">Оневозможи</translation>
<translation id="439429847087949098">Се рестартира <ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="4395835743215824109">приспособување на тастатурата</translation>
<translation id="4415951057168511744">Тековен аватар</translation>
<translation id="4422041425070339732">стрелка надолу</translation>
<translation id="4425149324548788773">Мојот Drive</translation>
<translation id="4428374560396076622"><ph name="NETWORK_NAME" /> е исклучена</translation>
<translation id="4429881212383817840">Билетот на Kerberos истекува наскоро</translation>
<translation id="4431821876790500265">Прикажи го извештајот</translation>
<translation id="445059817448385655">Стара лозинка</translation>
<translation id="4453205916657964690">Подмрежна маска</translation>
<translation id="4454245904991689773">Скенирај во</translation>
<translation id="4479639480957787382">Етернет</translation>
<translation id="4483049906298469269">Не успеа да се пингува нестандардниот мрежен портал</translation>
<translation id="4500966230243561393">Боја на интерфејсот</translation>
<translation id="4503223151711056411">Стрелка налево</translation>
<translation id="4507392511610824664">зголемување на осветленоста</translation>
<translation id="4511264077854731334">Портал</translation>
<translation id="4521826082652183069">Совпаѓање на алтернативното име на субјектот</translation>
<translation id="4522570452068850558">Детали</translation>
<translation id="4536864596629708641">Конфигурација на IP</translation>
<translation id="4546131424594385779">Создај повторливо видео</translation>
<translation id="4548483925627140043">Не е најден сигнал</translation>
<translation id="4556753742174065117">Фирмверот е ажуриран</translation>
<translation id="455835558791489930">Батерија од <ph name="CHARGE_VALUE" /> mAh</translation>
<translation id="4561801978359312462">SIM-картичката е отклучена</translation>
<translation id="4562494484721939086">Нема услуга</translation>
<translation id="4573777384450697571">Печатењето на успеа - сертификатот е истечен</translation>
<translation id="458794348635939462">Неуспешно отворање на сите хостови</translation>
<translation id="4593212453765072419">Потребна е проверка на прокси</translation>
<translation id="4609350030397390689">Осветленоста на тастатурата се намали</translation>
<translation id="4627232916386272576"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="PRINTED_PAGE_NUMBER" /> од <ph name="TOTAL_PAGE_NUMBER" />. Притиснете Enter за да го откажете налогот за печатење.</translation>
<translation id="463791356324567266">Се откажува скенирањето…</translation>
<translation id="4646949265910132906">Безбедна Wi-Fi врска</translation>
<translation id="4650608062294027130">Десен Shift</translation>
<translation id="4654549501020883054">Менувај секојдневно</translation>
<translation id="4665014895760275686">Производител</translation>
<translation id="467510802200863975">Лозинките не се совпаѓаат</translation>
<translation id="467715984478005772">Можеби има заштитен ѕид</translation>
<translation id="4691278870498629773">Запрено - недостасува фиоката</translation>
<translation id="469379815867856270">Јачина на сигналот</translation>
<translation id="4731797938093519117">Пристап за родители</translation>
<translation id="473775607612524610">Ажурирај</translation>
<translation id="4744944742468440486">Информации поврзани со вашиот избор</translation>
<translation id="4771607256327216405">осветлување на тастатурата</translation>
<translation id="4773299976671772492">Сопрено</translation>
<translation id="4782311465517282004">Добивајте дефиниции, преводи или конверзија на вредности кога ќе кликнете со десно копче или ќе допрете и задржите текст</translation>
<translation id="4791000909649665275"><ph name="NUMBER" /> фотографија</translation>
<translation id="4793710386569335688">За дополнителна помош, одете во <ph name="BEGIN_LINK" />Центарот за помош<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="4793756956024303490">Алгоритам за компримирање</translation>
<translation id="4794140124556169553">Извршувањето CPU-тест може да влијае врз изведбата на системот</translation>
<translation id="4798078634453489142">Отстранете APN за да додадете ново APN</translation>
<translation id="4800589996161293643">Заедница на Chromebook</translation>
<translation id="4803391892369051319">IPv4</translation>
<translation id="4808449224298348341">Откажан налог за печатење: <ph name="DOCUMENT_TITLE" /></translation>
<translation id="4809927044794281115">Светла тема</translation>
<translation id="4813136279048157860">Мои слики</translation>
<translation id="4813345808229079766">Врска</translation>
<translation id="4832079907277790330">Изберете папка во апликацијата „Датотеки“…</translation>
<translation id="4835901797422965222">Нема активни мрежи</translation>
<translation id="4839698083503556542">Создајте сопствен филм</translation>
<translation id="484462545196658690">Автоматски</translation>
<translation id="4847902821209177679">Избрано е <ph name="TOPIC_SOURCE" /> <ph name="TOPIC_SOURCE_DESC" />, притиснете Enter за да изберете албуми од <ph name="TOPIC_SOURCE" /></translation>
<translation id="484790837831576105">(Android) Одредување со DNS</translation>
<translation id="4848429997038228357">СЕ ИЗВРШУВА</translation>
<translation id="4854586501323951986">Вграден допирен екран</translation>
<translation id="4855250849489639581">Повлечете надолу за повеќе опции за распоред</translation>
<translation id="4861758251032006121">{ATTEMPTS_LEFT,plural, =1{<ph name="ERROR_MESSAGE" /> Уште {0} обид}one{<ph name="ERROR_MESSAGE" /> Уште {0} обид}other{<ph name="ERROR_MESSAGE" /> Уште {0} обиди}}</translation>
<translation id="4873827928179867585">Алгоритам за проверка</translation>
<translation id="4880328057631981605">Име на пристапна точка</translation>
<translation id="4885705234041587624">MSCHAPv2</translation>
<translation id="4890353053343094602">Веднаш изберете нова</translation>
<translation id="4891842000192098784">Стрес</translation>
<translation id="4897058166682006107">Нивото на батерија на левата слушалка е <ph name="BATTERY_PERCENTAGE" /> %.</translation>
<translation id="4905998861748258752">Вклучете ја функцијата за да ги изберете опциите за штедачот на екранот</translation>
<translation id="4910858703033903787">Типови APN</translation>
<translation id="4917385247580444890">Силен</translation>
<translation id="4917889632206600977">Запрено - нема хартија</translation>
<translation id="491791267030419270">Совети за пишување повратни информации</translation>
<translation id="4921665434385737356">Наполнета <ph name="RATE" /> за <ph name="NUM_SECONDS" /> секунди.</translation>
<translation id="4930320165497208503">За да поставите или ажурирате врска, одете во <ph name="BEGIN_LINK" />Поставки<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="4932733599132424254">Датум</translation>
<translation id="4950314376641394653">Фирмверот на <ph name="DEVICE_NAME" /> е ажуриран на верзијата <ph name="VERSION" /></translation>
<translation id="4971925105143343452">Делумно</translation>
<translation id="4972592110715526173">променување режим</translation>
<translation id="498186245079027698">Проверете го скенерот и обидете се повторно. Уверете се дека има доволно простор на уредот за да се зачуваат скенираните датотеки.</translation>
<translation id="4985509611418653372">Изврши</translation>
<translation id="4987769320337599931">Заштитен ѕид</translation>
<translation id="4988526792673242964">Страници</translation>
<translation id="4999333166442584738">Скриј го извештајот</translation>
<translation id="500920857929044050">Запри го тестот</translation>
<translation id="5017508259293544172">LEAP</translation>
<translation id="5019310272469539976">Кога екранот е неактивен, прикажувај фотографии, време, временска прогноза и вести.</translation>
<translation id="5035083460461104704">Боја на темата</translation>
<translation id="5038292761217083259">тастатура во повеќе бои</translation>
<translation id="5039804452771397117">Дозволи</translation>
<translation id="5049856988445523908">SIM-картичката е заклучена (<ph name="LOCK_TYPE" />)</translation>
<translation id="5050042263972837708">Име на групата</translation>
<translation id="5051044138948155788">Ова е единствената страница. Ќе бидете пренасочени на екранот за започнување на скенирањето.</translation>
<translation id="5087864757604726239">назад</translation>
<translation id="5088172560898466307">Име на хостот на серверот</translation>
<translation id="5089810972385038852">Држава</translation>
<translation id="5090362543162270857">IPsec (IKEv2)</translation>
<translation id="5142961317498132443">Проверка</translation>
<translation id="5154917547274118687">Меморија</translation>
<translation id="5160857336552977725">Најавете се на <ph name="DEVICE_TYPE" /></translation>
<translation id="5166918508782100047">Поставки за „Брзи одговори“</translation>
<translation id="5168185087976003268">Состојба на батеријата</translation>
<translation id="5170568018924773124">Прикажи во папка</translation>
<translation id="5180712487038406644">Експресивен</translation>
<translation id="5190187232518914472">Повторно доживејте ги омилените спомени. За додавање или изменување албуми, одете во <ph name="LINK_BEGIN" />Фотографии на Google<ph name="LINK_END" />.</translation>
<translation id="5212593641110061691">Таблоид</translation>
<translation id="5222676887888702881">Одјави се</translation>
<translation id="522307662484862935">Не вклучувај адреса на е-пошта</translation>
<translation id="5227902338748591677">Распоред за темна тема</translation>
<translation id="5234764350956374838">Отфрли</translation>
<translation id="5252456968953390977">Роаминг</translation>
<translation id="5257811368506016604">Овозможете режим во светла боја</translation>
<translation id="5264277876637023664">Изврши CPU-тест</translation>
<translation id="5267975978099728568"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="ERROR_STATUS" /></translation>
<translation id="5275828089655680674">Изврши ги рутините повторно</translation>
<translation id="5286252187236914003">L2TP/IPsec</translation>
<translation id="5286263799730375393">боја на заднинско осветлување</translation>
<translation id="5294769550414936029">верзија <ph name="MILESTONE_VERSION" /></translation>
<translation id="5300814202279832142">Премести прозорец на работна површина</translation>
<translation id="5304899856529773394">EVDO</translation>
<translation id="5315873049536339193">Идентитет</translation>
<translation id="5317780077021120954">Зачувај</translation>
<translation id="5318334351163689047">Неуспешни TCP-барања</translation>
<translation id="5326394068492324457"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="COMPLETION_STATUS" /></translation>
<translation id="5332948983412042822">Може да изберете нова сега</translation>
<translation id="5333530671332546086">Непозната состојба на портал</translation>
<translation id="5346687412805619883">Локална мрежа</translation>
<translation id="5358174242040570474">Нешто тргна наопаку. Обидете се повторно да изберете тапет или повторно отворете ја апликацијата.</translation>
<translation id="5372659122375744710">WiFi мрежата не е безбедна</translation>
<translation id="5376354385557966694">Автоматски светол режим</translation>
<translation id="5378184552853359930">Тип IP</translation>
<translation id="5389159777326897627">Тапети и стил</translation>
<translation id="5389224261615877010">Виножито</translation>
<translation id="5400907029458559844">Уредот се поврзува.</translation>
<translation id="5401938042319910061">Изврши ги сите рутини</translation>
<translation id="5423849171846380976">Активиран</translation>
<translation id="5430931332414098647">Инстант врзување</translation>
<translation id="5431318178759467895">Боја</translation>
<translation id="5457599981699367932">Прелистувај како гостин</translation>
<translation id="54609108002486618">Управуван</translation>
<translation id="5478289488939624992">{ATTEMPTS_LEFT,plural, =1{Уште {0} обид}one{Уште {0} обид}other{Уште {0} обиди}}</translation>
<translation id="5493614766091057239"><ph name="VERDICT" />: <ph name="PROBLEMS" /></translation>
<translation id="5499114900554609492">Скенирањето не можеше да се заврши</translation>
<translation id="5499762266711462226">Бојата на тастатурата се базира на тапетот</translation>
<translation id="5502931783115429516">Android не функционира</translation>
<translation id="551689408806449779">Прекината е врската на уредот. Поврзете го повторно за тестирање</translation>
<translation id="5519195206574732858">LTE</translation>
<translation id="554517032089923082">GTC</translation>
<translation id="5559898619118303662">Автоматски префрлете се на темна тема на зајдисонце</translation>
<translation id="5571714952674387371">Преглед и изменување детали</translation>
<translation id="5578477003638479617">UMTS</translation>
<translation id="5578519639599103840">Скенирај пак</translation>
<translation id="5583640892426849032">Backspace-копче</translation>
<translation id="5584044598279886848">Не може да се оневозможи или отстрани оваа APN. Уверете се дека овозможените приложени APN се оневозможени или отстранети.</translation>
<translation id="5600027863942488546">Копчето <ph name="KEY_NAME" /> е тестирано</translation>
<translation id="5620281292257375798">Само интерно</translation>
<translation id="5649768706273821470">Слушај</translation>
<translation id="5655283760733841251">Осветленоста на тастатурата се зголеми</translation>
<translation id="5659593005791499971">Е-пошта</translation>
<translation id="5662240986744577912">вклучување/исклучување „Заштита на приватноста“</translation>
<translation id="5669267381087807207">Се активира</translation>
<translation id="5670702108860320605">BSSID</translation>
<translation id="5691511426247308406">Семејни</translation>
<translation id="5695599963893094957">Притиснете кое било копче на тастатурата. Може да притиснете најмногу 4 копчиња истовремено.</translation>
<translation id="5701381305118179107">Центар</translation>
<translation id="5703716265115423771">намали звук</translation>
<translation id="5707900041990977207"><ph name="CURRENT_PAGE" /> од <ph name="TOTAL_PAGES" /></translation>
<translation id="5733298426544876109">Ажурирајте: <ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="5757187557809630523">следна песна</translation>
<translation id="5760715441271661976">Состојба на порталот</translation>
<translation id="576835345334454681">Осветленоста на екранот се зголеми</translation>
<translation id="57838592816432529">Исклучи звук</translation>
<translation id="5784136236926853061">Висока латенција на HTTP</translation>
<translation id="5826644637650799838">За уметноста</translation>
<translation id="5832805196449965646">Додај лице</translation>
<translation id="583281660410589416">Непознат</translation>
<translation id="5843706793424741864">Фаренхајтови</translation>
<translation id="5849570051105887917">Код на оператор на почетна страница</translation>
<translation id="5859603669299126575">Албум од уметничката галерија</translation>
<translation id="5860033963881614850">Исклучено</translation>
<translation id="5860491529813859533">Вклучи</translation>
<translation id="5866840822086176774">Многу силен</translation>
<translation id="5876385649737594562">Вклучете за да изберете опции</translation>
<translation id="588258955323874662">Цел екран</translation>
<translation id="5895138241574237353">Рестартирај</translation>
<translation id="5901630391730855834">Жолта боја</translation>
<translation id="5903200662178656908">Уредот е комбинација од тастатура и глувче.</translation>
<translation id="5904994456462260490">Додајте нова APN</translation>
<translation id="5907649332524363701">боја на копчиња</translation>
<translation id="5916084858004523819">Забранета</translation>
<translation id="5916664084637901428">Вклучено</translation>
<translation id="5921506667911082617">{COUNT,plural, =1{Датотеката е успешно скенирана и зачувана во <ph name="LINK_BEGIN" /><ph name="FOLDER_NAME" /><ph name="LINK_END" />.}one{Датотеките се успешно скенирани и зачувани во <ph name="LINK_BEGIN" /><ph name="FOLDER_NAME" /><ph name="LINK_END" />.}other{Датотеките се успешно скенирани и зачувани во <ph name="LINK_BEGIN" /><ph name="FOLDER_NAME" /><ph name="LINK_END" />.}}</translation>
<translation id="5931523347251946569">Датотеката не е најдена</translation>
<translation id="5939518447894949180">Ресетирај</translation>
<translation id="594552776027197022">Генерирај случаен пар клучеви</translation>
<translation id="5946538341867151940">Сѐ уште не сте поврзани. Ако вашиот мобилен оператор препорачува приспособено APN, внесете ги податоците за APN така што ќе изберете „+ Нова APN“</translation>
<translation id="5972388717451707488">Ажурирајте го софтверот</translation>
<translation id="5984145644188835034">Стандарден тапет</translation>
<translation id="6017514345406065928">Зелена</translation>
<translation id="6034694447310538551">Овозможете автоматско месечно ресетирање</translation>
<translation id="6037291330010597344">Фиоката за документи на скенерот е празна. Додајте документи и обидете се повторно.</translation>
<translation id="6040143037577758943">Затвори</translation>
<translation id="6040852767465482106">Анонимен идентитет</translation>
<translation id="604124094241169006">Автоматски</translation>
<translation id="6048107060512778456">Неуспешно - заглавена хартија</translation>
<translation id="6050189528197190982">Скала на сиви тонови</translation>
<translation id="6058625436358447366">За да завршите, внесете ги старата и новата лозинка</translation>
<translation id="6061772781719867950">Неуспешни HTTP-барања</translation>
<translation id="6073292342939316679">намалување на осветленоста на тастатурата</translation>
<translation id="6075872808778243331">(Android) Латенција на HTTP</translation>
<translation id="6104112872696127344">Скенирањето е откажано</translation>
<translation id="6106186594183574873">За да завршите, внесете ја старата лозинка</translation>
<translation id="6108689792487843350">Порталот е недостапен</translation>
<translation id="6112878310391905610">Администратори управуваат со поставкава</translation>
<translation id="6113701710518389813">Стрелка нагоре</translation>
<translation id="6117895505466548728"><ph name="TITLE" />, +<ph name="NUMBER" /> други албуми</translation>
<translation id="6122191549521593678">Онлајн</translation>
<translation id="6122277663991249694">Услуга за методи за внесување во Chrome OS</translation>
<translation id="6136285399872347291">бриши</translation>
<translation id="6137767437444130246">Сертификат на корисник</translation>
<translation id="6146993107019042706">За да завршите, внесете ја новата лозинка</translation>
<translation id="6147514244879357420">PNG</translation>
<translation id="6165508094623778733">Дознајте повеќе</translation>
<translation id="6184793017104303157">B4</translation>
<translation id="6189418609903030344">Капацитетот на батеријата се намалува со користењето</translation>
<translation id="6191293864534840972">Неправилно форматирани сервери за име</translation>
<translation id="6205145102504628069">Cloud Flow</translation>
<translation id="6213737986933151570">CDMA1XRTT</translation>
<translation id="6223066887782788441">Излези од прозорецот на цел екран</translation>
<translation id="6223752125779001553">Нема достапни скенери</translation>
<translation id="6232017090690406397">Батерија</translation>
<translation id="6235460611964961764">Рачно ресетирајте го потрошениот интернет</translation>
<translation id="6243280677745499710">Поставен во моментов</translation>
<translation id="6275224645089671689">Стрелка надесно</translation>
<translation id="6278428485366576908">Тема</translation>
<translation id="6280912520669706465">ARC</translation>
<translation id="6284632978374966585">Вклучи темна тема</translation>
<translation id="6285899124799306373">отворање стартер</translation>
<translation id="629550705077076970">затемнување на тастатурата</translation>
<translation id="6302401976930124515">Тестот за <ph name="TEST_NAME" /> е откажан</translation>
<translation id="631063167932043783">Апликација Explore</translation>
<translation id="6319207335391420837">Ажурирајте го фирмверот на <ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="6321407676395378991">Вклучете го штедачот на екранот</translation>
<translation id="6325525973963619867">Неуспешно</translation>
<translation id="6331191339300272798">Автоматска темна тема</translation>
<translation id="6340526405444716530">Персонализација</translation>
<translation id="6348738456043757611">Корисничко име и лозинка</translation>
<translation id="6359706544163531585">Оневозможи светла тема</translation>
<translation id="636850387210749493">Запишување компанија</translation>
<translation id="6379086450106841622">Екран на допир</translation>
<translation id="6381741036071372448">Тестирајте ја тастатурата</translation>
<translation id="6382182670717268353">Преглед на штедач на екран</translation>
<translation id="6388847657025262518">Фиоката за документи на скенерот е заглавена. Проверете ја и обидете се повторно.</translation>
<translation id="6394634179843537518">Додај датотека</translation>
<translation id="6401427872449207797">пребарување во прелистувач</translation>
<translation id="6410257289063177456">Датотеки со слики</translation>
<translation id="641081527798843608">Совпаѓање на предмети</translation>
<translation id="6411934471898487866">осветленост на тастатурата</translation>
<translation id="6412715219990689313">Вградена тастатура</translation>
<translation id="6417265370957905582">Помошник на Google</translation>
<translation id="6423239382391657905">OpenVPN</translation>
<translation id="6439505561246192797">Слаб (<ph name="SIGNAL_STRENGTH" />)</translation>
<translation id="6447630859861661624">Одете во поставките за сметката</translation>
<translation id="6456394469623773452">Добар</translation>
<translation id="6463239094587744704">{PAGE_NUMBER,plural, =0{Да се скенира страницата пак?}=1{Да се скенира страницата {PAGE_NUMBER} пак?}one{Да се скенира страницата {PAGE_NUMBER} пак?}other{Да се скенира страницата {PAGE_NUMBER} пак?}}</translation>
<translation id="6472207088655375767">ОТП</translation>
<translation id="6480327114083866287">Управува: <ph name="MANAGER" /></translation>
<translation id="649050271426829538">Запрено - заглавена хартија</translation>
<translation id="6494974875566443634">Приспособување</translation>
<translation id="6500818810472529210">Видете го резултатот во „Пребарување на Google“</translation>
<translation id="650266656685499220">За да создадете албум, одете во „Фотографии на Google“</translation>
<translation id="6505750420152840539">Од зора до мрак</translation>
<translation id="6516990319416533844">За да ја тестирате брзината на полнење на батеријата, оставете ја батеријата да се празни краток период</translation>
<translation id="6517239166834772319">Explore</translation>
<translation id="6526200165918397681">Совпаѓање со тапетот</translation>
<translation id="6527081081771465939">Непознат безбедносен протокол за Wi-Fi</translation>
<translation id="6535178685492749208">Офлајн сте. Повратните информации ќе се испратат подоцна.</translation>
<translation id="65587193855025101">Со рамна плоча</translation>
<translation id="6560196641871357166">Енергичен</translation>
<translation id="6564646048574748301">Неуспешно - печатачот е недостапен</translation>
<translation id="6566314079205407217">Скенирање повеќе страници</translation>
<translation id="6574762126505704998">Пополни</translation>
<translation id="6575134580692778371">Не е конфигуриран</translation>
<translation id="6579509898032828423">Користи ја оваа фотографија</translation>
<translation id="6596816719288285829">IP-адреса</translation>
<translation id="6599673642868607614">Благодариме за повратните информации. Вашите повратни информации ни помагаат да го подобриме доживувањето на Chromebook и ќе бидат разгледани од нашиот тим. Поради големиот број на извештаи, нема да можеме да испратиме одговор.</translation>
<translation id="6618744767048954150">Се извршува</translation>
<translation id="6620487321149975369">Задачите за печатење ќе се појавуваат во историјата, освен ако не се отстранат рачно</translation>
<translation id="6624819909909965616">Не може да се прикачи датотека поголема од 10 MB</translation>
<translation id="6643016212128521049">Исчисти</translation>
<translation id="6647510110698214773">Алгоритам за шифрирање</translation>
<translation id="6650062777702288430">Прекинувач за кана/алфанумеричко внесување</translation>
<translation id="6657585470893396449">Лозинка</translation>
<translation id="6659594942844771486">Картичка</translation>
<translation id="6673898378497337661">зголемување на осветленоста на тастатурата</translation>
<translation id="6692996468359469499">Добивајте информации поврзани со вашиот избор</translation>
<translation id="6704062477274546131">Одредување со DNS</translation>
<translation id="6723839937902243910">Енергија</translation>
<translation id="6723847290197874913">Заднинско светло на тастатура</translation>
<translation id="672609503628871915">Погледнете што има ново</translation>
<translation id="6747215703636344499">Запрено - излезната фиока е полна</translation>
<translation id="6749473226660745022">Фотографии</translation>
<translation id="6753452347192452143">Уредот е компјутер.</translation>
<translation id="6756731097889387912">Не можеше да се откаже скенирањето</translation>
<translation id="6760706756348334449">Намалете ја јачината на звукот</translation>
<translation id="6766275201586212568">Неуспешни одредувања со DNS</translation>
<translation id="6768237774506518020">Висока стапка на неуспех на одредување со DNS</translation>
<translation id="6791471867139427246">боја на светло на тастатурата</translation>
<translation id="6798678288485555829">Навигација низ текстот</translation>
<translation id="680983167891198932">Клуч</translation>
<translation id="6816797338148849397">Достапни се информации поврзани со вашиот избор. Користете го копчето со стрелка нагоре за да пристапите.</translation>
<translation id="6853312040151791195">Брзина на празнење</translation>
<translation id="6889786074662672253">Додека се рестартира, не исклучувајте го надворешниов уред од струја или не исклучувајте го компјутерот. Може да го минимизирате прозорецов. Ова може да потрае неколку минути и надворешниот уред можеби нема да работи во ова време.</translation>
<translation id="6900701049656042631">Нема фотографии во албумов. За да додадете фотографии, одете на <ph name="LINK" /></translation>
<translation id="6905724422583748843">Назад на <ph name="PAGE_NAME" /></translation>
<translation id="6910312834584889076">Капакот на скенерот е отворен. Затворете го и обидете се повторно.</translation>
<translation id="6911383237894364323">Не може да се поврзе со серверите за аудиовизуелни содржини</translation>
<translation id="6943893908656559156">Далечински идентитет (незадолжително)</translation>
<translation id="6957231940976260713">Име на услугата</translation>
<translation id="695776212669661671">стрелка надесно</translation>
<translation id="6961170852793647506">За да започнете, ставете го документот на скенерот</translation>
<translation id="6965382102122355670">Во ред</translation>
<translation id="6965978654500191972">Уред</translation>
<translation id="6977381486153291903">Ревизија на фирмвер</translation>
<translation id="6981982820502123353">Пристапност</translation>
<translation id="7005833343836210400">Уредот е офлајн</translation>
<translation id="7028979494427204405"><ph name="MANAGER" /> управува со уредов и има пристап до целата активност на корисникот, вклучувајќи ги и посетените веб-страници, лозинките и е-поштата.</translation>
<translation id="7040230719604914234">Оператор</translation>
<translation id="7041549558901442110">Уредот не е поврзан.</translation>
<translation id="7058278511608979688">Заврши и зачувај</translation>
<translation id="7059230779847288458">Се полни, <ph name="TIME_VALUE" /> до полна</translation>
<translation id="7068619307603204412">Подгответе го уредот</translation>
<translation id="708426984172631313">СОПРЕНО</translation>
<translation id="7086440545492620869"><ph name="VALUE" /> <ph name="DISPLAY_NAME" /></translation>
<translation id="710028965487274708">Неуспешно - Авторизацијата не успеа</translation>
<translation id="7103252855940681301">Името на уредот <ph name="INDEX" /> од <ph name="COUNT" /> е: <ph name="NAME" />.</translation>
<translation id="7108668606237948702">enter</translation>
<translation id="7130438335435247835">Име на пристапна точка (APN)</translation>
<translation id="7131634559772719176">Потврдување зададена вредност</translation>
<translation id="7134436342991564651">{0,plural, =1{Именски сервер}one{Именски сервер}other{Именски сервери}}</translation>
<translation id="7135814714616751706">Пребарувајте кратенки</translation>
<translation id="7143207342074048698">Се поврзува</translation>
<translation id="7144878232160441200">Обиди се повторно</translation>
<translation id="714876143603641390">LAN-поврзливост</translation>
<translation id="7154020516215182599">Споделете повратни информации или опишете го проблемот. Ако е возможно, вклучете ги чекорите за репродуцирање на проблемот.</translation>
<translation id="7155171745945906037">Постојна фотографија од камера или датотека</translation>
<translation id="7162487448488904999">Галерија</translation>
<translation id="7170236477717446850">Профилна слика</translation>
<translation id="7171919371520438592">Приклучи го прозорецот на док на помалиот дел <ph name="DIRECTION" /> на екранот</translation>
<translation id="7172721935181587524">1 слика</translation>
<translation id="7177485034254901881"><ph name="MANAGER" /> управува со овој <ph name="DEVICE_TYPE" />. Администраторите може да го конфигурираат уредот оддалеку.</translation>
<translation id="7180611975245234373">Освежи</translation>
<translation id="7180865173735832675">Приспособи</translation>
<translation id="7184043045742675738">Кликнете на кој било од клучевите за да го приспособите вашето копче. Променете ја позицијата на клучот со глувчето или копчињата со стрелки.</translation>
<translation id="7212734716605298123">Ажурирања на фирмверот за екстерни уреди</translation>
<translation id="7216409898977639127">Мобилен оператор</translation>
<translation id="725133483556299729">Избери е-пошта</translation>
<translation id="7271040990581020067">Скенерот се користи во моментов. Обидете се повторно подоцна.</translation>
<translation id="7274587244503383581"><ph name="PRINTED_PAGES_NUMBER" />/<ph name="TOTAL_PAGES_NUMBER" /></translation>
<translation id="7281657306185710294">Почувствувајте го ветрето</translation>
<translation id="7287310195820267359">Збирки тапети</translation>
<translation id="7297226631177386107">Не може да се поврзе преку заштитен ѕид со веб-сајтови со HTTPS</translation>
<translation id="7297726121602187087">Темнозелена</translation>
<translation id="7302860742311162920">ICCID</translation>
<translation id="7305236594389852547">вклучување/исклучување диктирање</translation>
<translation id="7305884605064981971">EDGE</translation>
<translation id="7308203371573257315">Прашајте ги експертите во „Форумот за помош“ на Chromebook</translation>
<translation id="7311368985037279727">боја на тастатура</translation>
<translation id="7319430975418800333">A3</translation>
<translation id="7343581795491695942"><ph name="QUERY_TEXT" />; <ph name="RESULT_TEXT" />; притиснете „Пребарување“ и Space за да видите резултат во „Пребарување на Google“.</translation>
<translation id="7343649194310845056">Мрежни уреди</translation>
<translation id="7353413232959255829">Резултат од пребарувањето: <ph name="LIST_POSITION" /> од <ph name="LIST_SIZE" />: <ph name="SEARCH_RESULT_TEXT" />. Притиснете Enter за да одите на кратенката.</translation>
<translation id="7359657277149375382">Вид датотека</translation>
<translation id="73631062356239394">Споделувај дијагностички податоци</translation>
<translation id="7375053625150546623">EAP</translation>
<translation id="7388959671917308825">Вградена подлога за допир</translation>
<translation id="7397270852490618635">Исклучи ја светлата тема</translation>
<translation id="741244894080940828">конверзија</translation>
<translation id="7415801143053185905">Многу висока латенција на HTTP</translation>
<translation id="7427315641433634153">MSCHAP</translation>
<translation id="7458970041932198923">Поврзете се на мрежа и повторно вчитајте ја страницата за да ги прегледате и поставите аватарите.</translation>
<translation id="7469648432129124067">Откриен е портал</translation>
<translation id="7481312909269577407">Напред</translation>
<translation id="7487067081878637334">Технологија</translation>
<translation id="7490813197707563893">MAC-адреса</translation>
<translation id="7491478667760509108">Излези од лебдечкиот прозорец</translation>
<translation id="7497215489070763236">Сертификат ЦА на сервер</translation>
<translation id="7501957181231305652">или</translation>
<translation id="7502658306369382406">IPv6-адреса</translation>
<translation id="7515998400212163428">Android</translation>
<translation id="7528507600602050979">Содржини за помош не се достапни</translation>
<translation id="7535791657097741517">Вклучи светла тема</translation>
<translation id="7550715992156305117">Дијагностички рутини</translation>
<translation id="7551123448725492271">Уредот е аудиоуред.</translation>
<translation id="7559239713112547082">Прегледајте ја сликата од екранот</translation>
<translation id="7561454561030345039">Администраторот управува со дејствово</translation>
<translation id="7569444139234840525"><ph name="QUERY_TEXT" /> · /<ph name="PHONETICS" />/</translation>
<translation id="7570674786725311828">Допирен екран со USB</translation>
<translation id="7595982850646262331">Уште <ph name="TIME_VALUE" /></translation>
<translation id="7613724632293948900">Променете ја позицијата со глувчето или копчињата со стрелки.</translation>
<translation id="7618774594543487847">Неутрална</translation>
<translation id="7620771111601174153">Дознајте повеќе во „Центарот за помош“</translation>
<translation id="763165478673169849">Време на последно ресетирање</translation>
<translation id="7633068090678117093">Заднинска слика</translation>
<translation id="7648838807254605802">Висока латенција на HTTPS</translation>
<translation id="765159867434478292">Раздели</translation>
<translation id="7656388927906093505">Уредот е глувче.</translation>
<translation id="7658239707568436148">Откажи</translation>
<translation id="7665800271478495366">Променете го аватарот</translation>
<translation id="7683228889864052081">нијанса на тастатурата</translation>
<translation id="7690294790491645610">Потврдете ја новата лозинка</translation>
<translation id="7701040980221191251">Нема</translation>
<translation id="7705524343798198388">VPN</translation>
<translation id="7716280709122323042">WPA3</translation>
<translation id="7718231387947923843">светлина на тастатурата</translation>
<translation id="773153675489693198">Број на циклуси</translation>
<translation id="7747039790905080783">Претходно споделен клуч</translation>
<translation id="7762130827864645708">Успешно ја променивте лозинката. Отсега користете ја новата лозинка.</translation>
<translation id="7763470514545477072">Совпаѓање на суфиксот на доменот</translation>
<translation id="7769672763586021400">ID на модел</translation>
<translation id="7770834998503326261">Дополнителни податоци поврзани со вашиот избор</translation>
<translation id="7778717409420828014">Вашите повратни информации ни помагаат да го подобриме доживувањето на Chromebook и ќе бидат разгледани од нашиот тим. Поради големиот број на извештаи, нема да можеме да испратиме одговор.</translation>
<translation id="7784116172884276937">Нема поставени DNS-сервери</translation>
<translation id="7791543448312431591">Додај</translation>
<translation id="779591286616261875">Испратете нова пријава</translation>
<translation id="7799817062559422778">Светол режим</translation>
<translation id="780301667611848630">Не, фала</translation>
<translation id="7805768142964895445">Статус</translation>
<translation id="7819857487979277519">PSK (WPA или RSN)</translation>
<translation id="7841134249932030522">Овозможи темен режим</translation>
<translation id="7846634333498149051">Тастатура</translation>
<translation id="7856267634822906833">Допирен екран со Bluetooth</translation>
<translation id="7869143217755017858">Оневозможи темен режим</translation>
<translation id="7881066108824108340">DNS</translation>
<translation id="7882358943899516840">Тип оператор</translation>
<translation id="7882501334836096755">Јавен клуч</translation>
<translation id="78957024357676568">лево</translation>
<translation id="7915220255123750251">Управувајте со поставките за APN на мрежата. APN воспоставуваат врска помеѓу мобилната мрежа и интернетот.</translation>
<translation id="7936303884198020182">Не се најдени сервери за име</translation>
<translation id="7942349550061667556">Црвена</translation>
<translation id="7943235353293548836">Постојан интервал на одржување врска</translation>
<translation id="7944562637040950644">вклучување/исклучување на заднинското светло на тастатурата</translation>
<translation id="7953669802889559161">Методи за внесување</translation>
<translation id="7955587717700691983">Тастатура со Bluetooth</translation>
<translation id="7960831585769876809">Температура</translation>
<translation id="7977800524392185497">За да се придружите на мрежата <ph name="NETWORK_NAME" />, одете во „Поставки“</translation>
<translation id="7978412674231730200">Приватен клуч</translation>
<translation id="7994702968232966508">EAP-метод</translation>
<translation id="8004582292198964060">Прелистувач</translation>
<translation id="802154636333426148">Неуспешно преземање</translation>
<translation id="8031884997696620457">HSPAPlus</translation>
<translation id="80398733265834479">Овозможете режим во автоматска боја</translation>
<translation id="8041089156583427627">Испратете повратни информации</translation>
<translation id="8045012663542226664">Исклучи звук на микрофон</translation>
<translation id="8050091914317269817">Ако го изберете тапетов, ќе се вклучат автоматскиот „Темен режим“ и совпаѓањето бои на тапетот.</translation>
<translation id="8075838845814659848">Преостанато полнење</translation>
<translation id="8076492880354921740">Картички</translation>
<translation id="8082366717211101304">Не може да се одреди со DNS од апликации на Android</translation>
<translation id="8082644724189923105">зона на тастатурата</translation>
<translation id="808894953321890993">Промени лозинка</translation>
<translation id="8094062939584182041">Дозволете Google да ви праќа е-пораки за проблемов</translation>
<translation id="8104083085214006426">Користите отворена и небезбедна мрежа</translation>
<translation id="811820734797650957">(Android) Може да се испрати пинг до порталот</translation>
<translation id="8129620843620772246"><ph name="TEMPERATURE_C" />° C</translation>
<translation id="8131740175452115882">Потврди</translation>
<translation id="8132480444149501833">Побарајте бројачи на сообраќај</translation>
<translation id="8138405288920084977">LTEAdvanced</translation>
<translation id="8143951647992294073">Изберете <ph name="TOPIC_SOURCE" /> <ph name="TOPIC_SOURCE_DESC" /></translation>
<translation id="8151185429379586178">Програмерски алатки</translation>
<translation id="8179976553408161302">Enter</translation>
<translation id="8183974620058026102">Прикачи</translation>
<translation id="8206859287963243715">Мобилен</translation>
<translation id="8208861521865154048">Поволности</translation>
<translation id="8210733748736414123">најдолу</translation>
<translation id="8226628635270268143">Изберете ги омилените фотографии и албуми</translation>
<translation id="8227119283605456246">Прикачи датотека</translation>
<translation id="8230672074305416752">Не успеа да се пингува стандардниот мрежен портал</translation>
<translation id="8246209727385807362">Непознат оператор</translation>
<translation id="827422111966801947">Индиго</translation>
<translation id="8286154143153872371">Поврзете се на мрежа и повторно вчитајте ја страницата за да се прикаже тапетот.</translation>
<translation id="8291967909914612644">Земја на оператор на почетна страница</translation>
<translation id="8294431847097064396">Извор</translation>
<translation id="8297006494302853456">Слаб</translation>
<translation id="8302368968391049045">Заштитен ѕид со HTTPS</translation>
<translation id="8312330582793120272">пуштање аудиовизуелни содржини</translation>
<translation id="8318753676953949627">Нема слики</translation>
<translation id="8329018942023753850">апликација „Калкулатор“</translation>
<translation id="8335869473001018124">отворање пребарување</translation>
<translation id="8336739000755212683">Променете ја сликата за сметката на уредот</translation>
<translation id="8347227221149377169">Налози за печатење</translation>
<translation id="8351855506390808906">Мапирање клуч на точка на допир</translation>
<translation id="8352772353338965963">Додајте сметка за повеќекратно најавување. Сите најавени сметки се достапни без лозинка, така што оваа можност треба да се користи само со сметки на кои им се верува.</translation>
<translation id="8364946094152050673">Празни сервери за име</translation>
<translation id="8372477600026034341">Дополнителни хостови</translation>
<translation id="8373046809163484087">Користете комплети бои што се совпаѓаат со вашиот тапет</translation>
<translation id="8380114448424469341">Приклучи го прозорецот на док на половината <ph name="DIRECTION" /> на екранот</translation>
<translation id="8395584934117017006">Организација управува со овој <ph name="DEVICE_TYPE" /></translation>
<translation id="8398927464629426868">Брзината со која уредот се полни или празни во моментов</translation>
<translation id="8410244574650205435">Автоматски откриено</translation>
<translation id="8420955526972171689">Извршува тестови и решава проблеми во врска со хардверот</translation>
<translation id="8422748173858722634">IMEI</translation>
<translation id="8431300646573772016">Што е ново во Chrome OS</translation>
<translation id="843568408673868420">Поврзливост на интернет</translation>
<translation id="844521431886043384">DNS не е поставен</translation>
<translation id="8456761643544401578">Автоматски темен режим</translation>
<translation id="8461329675984532579">Име на оператор на почетна страница</translation>
<translation id="8475690821716466388">Wi-Fi мрежата е обезбедена со слаб протокол WEP PSK</translation>
<translation id="8476242415522716722">светлина одоздола на тастатурата</translation>
<translation id="8477551185774834963">Латенцијата на DNS е малку над дозволениот праг</translation>
<translation id="8483248364096924578">IP-адреса</translation>
<translation id="8491311378305535241">Не може да се поврзе преку заштитен ѕид со веб-сајтови со HTTP од апликации на Android</translation>
<translation id="8498220429738806196">Бројачи на сообраќај</translation>
<translation id="8503813439785031346">Корисничко име</translation>
<translation id="8503836310948963452">Само уште неколку минути…</translation>
<translation id="8508640263392900755">Детали за APN</translation>
<translation id="8522687886059337719">Сега имате пристап до нови <ph name="BEGIN_LINK_WALLPAPER_SUBPAGE" />тапети<ph name="END_LINK_WALLPAPER_SUBPAGE" /> и <ph name="BEGIN_LINK_SCREENSAVER_SUBPAGE" />штедач на екран<ph name="END_LINK_SCREENSAVER_SUBPAGE" /></translation>
<translation id="8528615187455571738">Crosvm</translation>
<translation id="8557447961879934694">WPA2</translation>
<translation id="8575298406870537639">Оваа опција може да е задолжителна за да се поврзете на мрежата на операторот. Контактирајте со операторот за детали.</translation>
<translation id="8576249514688522074">Неиницијализирана</translation>
<translation id="8593058461203131755">паузирање аудиовизуелни содржини</translation>
<translation id="8620617069779373398">Статус на роаминг</translation>
<translation id="8626489604350149811">Повеќе дејства за <ph name="APN_NAME" /></translation>
<translation id="86356131183441916">Светловиолетов</translation>
<translation id="8651481478098336970">исклучи звук</translation>
<translation id="8655295600908251630">Канал</translation>
<translation id="8655828773034788261">Сподели URL:</translation>
<translation id="8660881923941176839">фунти</translation>
<translation id="8675354002693747642">Претходно споделен клуч</translation>
<translation id="8677859815076891398">Нема албуми. Создајте албум во <ph name="LINK_BEGIN" />Фотографии на Google<ph name="LINK_END" />.</translation>
<translation id="8709616837707653427"><ph name="DESC_TEXT" /> Користете го копчето со стрелка налево или со стрелка надесно за да управувате со функцијава.</translation>
<translation id="8712637175834984815">Сфатив</translation>
<translation id="871560550817059752">Неуспешно - нема мастило</translation>
<translation id="8723108084122415655">Нестандардната мрежа е над прагот за латенција</translation>
<translation id="8725066075913043281">Обидете се повторно</translation>
<translation id="8726019395068607495">Запрено - вратата е отворена</translation>
<translation id="8730621377337864115">Готово</translation>
<translation id="8747900814994928677">Потврдете ја измената</translation>
<translation id="8764414543112028321">WireGuard</translation>
<translation id="87646919272181953">Албум на „Фотографии на Google“</translation>
<translation id="877985182522063539">A4</translation>
<translation id="879568662008399081">Мрежава можеби има портал за проверка</translation>
<translation id="8798099450830957504">Стандардно</translation>
<translation id="8798441408945964110">Име на оператор</translation>
<translation id="8814190375133053267">Wi-Fi</translation>
<translation id="8818152010000655963">Тапет</translation>
<translation id="8820457400746201697">Преместете ја сината точка на допир на дејство. Изберете го поврзаниот клуч за да приспособите.</translation>
<translation id="8820817407110198400">Обележувачи</translation>
<translation id="8834539327799336565">Моментално поврзани</translation>
<translation id="8845001906332463065">Побарајте помош</translation>
<translation id="8855781559874488009">Не може да се поврзе преку заштитен ѕид со веб-сајтови со HTTP</translation>
<translation id="885701979325669005">Склад</translation>
<translation id="885704831271383379">потемна тастатура</translation>
<translation id="8863170912498892583">Овозможи темна тема</translation>
<translation id="8863888432376731307">Добијте <ph name="INTENT" /> за „<ph name="QUERY" />“ и друго</translation>
<translation id="8864415976656252616">Нема предложени содржини. Прегледајте ги најпопуларните содржини за помош.</translation>
<translation id="8868741746785112895">GUID</translation>
<translation id="8876270629542503161">Уредот е таблет.</translation>
<translation id="8881098542468797602">Тестот успеа</translation>
<translation id="8898840733695078011">Јачина на сигнал</translation>
<translation id="8909114361904403025">стрелка нагоре</translation>
<translation id="8910721771319628100">Стандардната мрежа е над прагот за латентност</translation>
<translation id="8912306040879976619">Зони на тастатура</translation>
<translation id="8918637186205009138"><ph name="DEVICE_TYPE" /> на <ph name="GIVEN_NAME" /></translation>
<translation id="8919837981463578619">Неуспешно - недостасува фиоката</translation>
<translation id="8923267550422472772">Ден од месецот за ресетирање</translation>
<translation id="8928727111548978589">Неуспешно - нема хартија</translation>
<translation id="8930521118335213258">Споредба</translation>
<translation id="8930622219860340959">Безжична</translation>
<translation id="8936793075252196307">IP адреса на клиент</translation>
<translation id="8944651180182756621">Боја на стартерот</translation>
<translation id="894617464444543719">Уредот е телефон.</translation>
<translation id="8957423540740801332">десно</translation>
<translation id="8968751544471797276">Брзина на полнење</translation>
<translation id="8970109610781093811">Изврши повторно</translation>
<translation id="8983038754672563810">HSPA</translation>
<translation id="8987565828374052507">{NUMBER_OF_PAGES,plural, =0{Скенирај}=1{Скенирај {NUMBER_OF_PAGES} страница}one{Скенирај {NUMBER_OF_PAGES} страница}other{Скенирај {NUMBER_OF_PAGES} страници}}</translation>
<translation id="8997710128084572139">Нивото на батерија на уредот е <ph name="BATTERY_PERCENTAGE" /> %.</translation>
<translation id="8998289560386111590">Не е достапен на вашиот уред</translation>
<translation id="9003704114456258138">Зачестеност</translation>
<translation id="9024331582947483881">цел екран</translation>
<translation id="9025198690966128418">Користете го како личен уред</translation>
<translation id="902638246363752736">Поставки на тастатура</translation>
<translation id="9028832514430399253">Вклучете го копчето за да ги изберете опциите за штедачот на екранот</translation>
<translation id="9039663905644212491">PEAP</translation>
<translation id="9058932992221914855">IPv6</translation>
<translation id="9062831201344759865">Одредување со DNS има висока латенција</translation>
<translation id="9073281213608662541">ПАП</translation>
<translation id="9074739597929991885">Bluetooth</translation>
<translation id="9082718469794970195">Користи го ова видео</translation>
<translation id="9087578468327036362">Пријавете го барањево</translation>
<translation id="9088306295921699330">Моментално користење</translation>
<translation id="9095775724867566971">PluginVm</translation>
<translation id="9100765901046053179">Напредни поставки</translation>
<translation id="910415269708673980">Освежете го билетот за <ph name="PRINCIPAL_NAME" /></translation>
<translation id="9106415115617144481">Се скенира страницата <ph name="PAGE_NUMBER" /></translation>
<translation id="9111102763498581341">Отклучи</translation>
<translation id="9122602430962285795">За да се поврзете повторно, одете во „Поставки“</translation>
<translation id="9126720536733509015">Зачувај повеќе страници во еден PDF-документ</translation>
<translation id="9137526406337347448">Услуги на Google</translation>
<translation id="9138630967333032450">Лев Shift</translation>
<translation id="9149391708638971077">Изврши тест за меморија</translation>
<translation id="9161276708550942948">space</translation>
<translation id="9173638680043580060">Преостанува помалку од една минута</translation>
<translation id="9174334653006917325">Боја на корисничкиот интерфејс</translation>
<translation id="917720651393141712">Тест</translation>
<translation id="9188992814426075118">Тастатурата може автоматски да се совпаѓа со тапетот</translation>
<translation id="9189000703457422362">Не може да се поврзе на мрежава со автоматски откриени APN. Контактирајте со вашиот мобилен оператор за повеќе информации.</translation>
<translation id="9193744392140377127">APN*</translation>
<translation id="9204237731135241582">Не може да се стапи во контакт со портал од апликации на Android</translation>
<translation id="9211490828691860325">Сите работни површини</translation>
<translation id="932327136139879170">Дома</translation>
<translation id="939519157834106403">SSID</translation>
<translation id="945522503751344254">Испратете повратни информации</translation>
<translation id="952992212772159698">Не е активиран</translation>
<translation id="960719561871045870">Код на оператор</translation>
<translation id="979450713603643090">Светлорозов</translation>
<translation id="982713511914535780">Изврши тест за празнење</translation>
<translation id="987264212798334818">Општо</translation>
</translationbundle>