blob: 5f939ea677692debb847752d8d99e4d7e5db8f82 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="mn">
<translation id="1014750484722996375">Дэлгэц</translation>
<translation id="1018219910092211213">DNS-г шийдвэрлэх боломжгүй</translation>
<translation id="1018656279737460067">Цуцлагдсан байна</translation>
<translation id="1020274983236703756">Одоо <ph name="PRODUCT_NAME" />-н онцгой өмчүүд боломжтой</translation>
<translation id="1022628058306505708">Earth Flow</translation>
<translation id="1047458377670401304"><ph name="CPU_NAME" /> (<ph name="THREAD_COUNT" /> уялдаат, <ph name="CPU_MAX_CLOCK_SPEED" />Гц)</translation>
<translation id="1047773237499189053">Шинэ онцлог боломжтой байна. Нэмэлт мэдээлэл авах бол Дээш суман товчийг ашиглана уу.</translation>
<translation id="1059913517121127803">Скан хийхийг эхлүүлж чадсангүй</translation>
<translation id="1070066693520972135">WEP</translation>
<translation id="1071587090247825784">Галт хана илрүүлсэн</translation>
<translation id="1075811647922107217">Хуудасны хэмжээ</translation>
<translation id="1082009148392559545">Дэлгэц амраагчийг татаж байна</translation>
<translation id="1094693127011229778">IP хаяг боломжгүй байна</translation>
<translation id="1113892970288677790">Шилэгдсэн урлагийн бүтээл, зургуудыг сонгох</translation>
<translation id="1119447706177454957">Дотоод алдаа</translation>
<translation id="1124772482545689468">Хэрэглэгч</translation>
<translation id="1128128132059598906">EAP-TTLS</translation>
<translation id="1145018782460575098">Гадаад төхөөрөмжүүдийн жижиг программыг шинэчлэх цонх нээлттэй байна. <ph name="NUM_UPDATES" /> шинэчлэлт боломжтой байна.</translation>
<translation id="1145516343487477149">Тусламжийн нийтлэл болон Chromebook-н нийтлэг асуултуудын хариултыг олно уу</translation>
<translation id="1167755866710282443">Товчнуудыг өөрчлөхийн тулд цэсийг нээнэ үү. Цэсийг чирч зөөнө үү.</translation>
<translation id="1175697296044146566">Энэ <ph name="DEVICE_TYPE" /><ph name="MANAGER" /> удирддаг.</translation>
<translation id="1175951029573070619">Дундаж (<ph name="SIGNAL_STRENGTH" />)</translation>
<translation id="1181037720776840403">Хасах</translation>
<translation id="1195447618553298278">Үл танигдах алдаа гаргасан байна</translation>
<translation id="1196959502276349371">Хувилбар <ph name="VERSION" /></translation>
<translation id="1199355487114804640">Тоглуулах/Түр зогсоох</translation>
<translation id="1201402288615127009">Дараагийнх</translation>
<translation id="1204296502688602597">DNS-н хоцролт</translation>
<translation id="1207734034680156868">Зөвлөмжүүд нь таны тодорхойлолтод тулгуурласан</translation>
<translation id="121090498480012229">медиаг тоглуулах эсвэл түр зогсоох</translation>
<translation id="123124571410524056">Портал байж магадгүй</translation>
<translation id="1238612778414822719">HTTPS хоцролт</translation>
<translation id="1264369926465113395">Зохиогчдод зориулсан Chromebook-н шинэ цахим сэтгүүлийг хараарай</translation>
<translation id="1270369111467284986">Дамжих портал гэж таамагласан</translation>
<translation id="1290331692326790741">Муу дохио</translation>
<translation id="1301069673413256657">GSM</translation>
<translation id="1308754910631152188">Шинэчилж байна (<ph name="PERCENTAGE_VALUE" />% дууссан)</translation>
<translation id="1310380015393971138">Боломжтой <ph name="NETWORK_NAME" /> сүлжээ байхгүй байна</translation>
<translation id="131421566576084655">Сүүлийн дата шинэчлэлтийн огноо боломжгүй байна</translation>
<translation id="1314565355471455267">Андройд VPN</translation>
<translation id="131461803491198646">Үндсэн сүлжээ, роуминг биш</translation>
<translation id="1327977588028644528">Гэйтвэй</translation>
<translation id="1328223165223065150">Дэлгэцийн зургийн өнгө</translation>
<translation id="1330426557709298164">JPG</translation>
<translation id="1337912285145772892">Скан хийх хэсэгт тааруулах</translation>
<translation id="1367951781824006909">Файлыг сонгоно уу</translation>
<translation id="1387854245479784695">Энэ нь бүх цөмийн хуримтлал юм</translation>
<translation id="1394661041439318933">Төхөөрөмжийн гэрийн батарей <ph name="BATTERY_PERCENTAGE" />% байна.</translation>
<translation id="1397738625398125236">Гэйтвэйд пин илгээх боломжтой</translation>
<translation id="1398634363027580500">Маш өндөр HTTPS хоцролт</translation>
<translation id="1407069428457324124">Бараан загвар</translation>
<translation id="1413240736185167732">Амжилтгүй болсон - Шүүж чадсангүй</translation>
<translation id="1416836038590872660">EAP-MD5</translation>
<translation id="142228117786570094">Надад хос түлхүүр байгаа</translation>
<translation id="1423591390236870726"><ph name="KEY_NAME" /> товчлуурыг дараагүй</translation>
<translation id="1435763214710588005">Дата ашиглалтыг сонгосон өдөр сар бүр автоматаар шинэчилнэ</translation>
<translation id="1442433966118452622">Зургийн эх сурвалж</translation>
<translation id="1451536289672181509">Төхөөрөмж нь гар байна.</translation>
<translation id="1459693405370120464">Цаг агаар</translation>
<translation id="1468664791493211953">Саналууд</translation>
<translation id="1476467821656042872"><ph name="MANAGER" /> энэ төхөөрөмжийг удирддаг бөгөөд таны үйл ажиллагааг хянах боломжтой байж болзошгүй.</translation>
<translation id="1478594628797167447">Скан хийгч</translation>
<translation id="1483493594462132177">Илгээх</translation>
<translation id="1488850966314959671">Аливаа идэвхжүүлсэн захиалгат APN-уудыг ашиглан энэ сүлжээнд холбогдох боломжгүй. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол мобайл оператор компанитайгаа холбогдоно уу.</translation>
<translation id="1491076385728777984"><ph name="DEVICE_NAME" /> дээр жижиг программыг шинэчилж байна</translation>
<translation id="1499041187027566160">дууны түвшинг нэмэх</translation>
<translation id="1499900233129743732"><ph name="MANAGER" /> энэ хэрэглэгчийг удирддаг бөгөөд алсаас тохиргоог удирдаж, хэрэглэгчийн үйл ажиллагааг хянаж болзошгүй.</translation>
<translation id="150962533380566081">PUK буруу байна.</translation>
<translation id="1510238584712386396">Launcher</translation>
<translation id="1526389707933164996">Дэлгэц амраагчийн анимаци</translation>
<translation id="152892567002884378">Дууны түвшинг нэмэх</translation>
<translation id="1555130319947370107">Цэнхэр</translation>
<translation id="155865706765934889">Мэдрэгч самбар</translation>
<translation id="1561927818299383735">арын гэрлийн өнгө</translation>
<translation id="1565038567006703504"><ph name="DEVICE_NAME" />-г шинэчлэх боломжгүй</translation>
<translation id="1567064801249837505">Цомог</translation>
<translation id="1572585716423026576">Дэлгэцийн зураг болгох</translation>
<translation id="1578784163189013834">Дэлгэц амраагчийн арын дэвсгэрийг сонгох</translation>
<translation id="160633243685262989">Зургийг урьдчилан үзэх</translation>
<translation id="1615335640928990664"><ph name="FRIENDLY_DATE" />-с хойших дата ашиглалт</translation>
<translation id="1621067168122174824">Цэнэглэх туршилтыг ажиллуулах</translation>
<translation id="1639239467298939599">Ачаалж байна</translation>
<translation id="1641857168437328880">Документыг дамжуулах тавиур (Нэг талаар нь)</translation>
<translation id="1643449475550628585">Дэлгэцийн зургийг өдөр бүр өөрчлөх</translation>
<translation id="1644574205037202324">Түүх</translation>
<translation id="1651925268237749928">Та дундын цомог сонгосон байна. Бусад хүн зураг нэмэх эсвэл өөрчлөх боломжтой. Таны дэлгэцийн зураг энэ цомогт одоогоор байхгүй зургийг ашиглаж магадгүй.</translation>
<translation id="1662989795263954667">Зогссон - Хэвлэгчийн хор дууссан</translation>
<translation id="1664796644829245314"><ph name="PREVIEW_OBJECT" />-г урьдчилан үзэх</translation>
<translation id="1668469839109562275">Бүрэлдэхүүн VPN</translation>
<translation id="1669047024429367828">Харагдац</translation>
<translation id="1672499492233627739">Вебкамерын видео хангамж</translation>
<translation id="1676557873873341166">Видео бичиж байна</translation>
<translation id="1684279041537802716">Өргөлтийн өнгө</translation>
<translation id="1703835215927279855">Захидал</translation>
<translation id="1706391837335750954">DNS тайлагчийг үзүүлэх</translation>
<translation id="1708602061922134366">Google-н цэнхэр</translation>
<translation id="1710499924611012470">Хандалтын навигац</translation>
<translation id="1715359911173058521">Сканнертай холбогдоход асуудал гарлаа. Сүлжээ эсвэл USB холболтыг шалгаад, дахин оролдоно уу.</translation>
<translation id="1717874160321062422"><ph name="FIRST_MANAGER" /> болон <ph name="SECOND_MANAGER" />-р удирддаг</translation>
<translation id="1726100011689679555">Нэрийн сервер</translation>
<translation id="1731082422893354635">Bluetooth мэдрэгч самбар</translation>
<translation id="1738949837603788263">Бүс <ph name="ZONE_NUMBER" /></translation>
<translation id="1745577949879301685">Зургийг ачаалж чадсангүй. Сүлжээний холболтоо шалгах эсвэл зургуудыг дахин ачаалж үзнэ үү</translation>
<translation id="1751249301761991853">Хувийн</translation>
<translation id="1753496554272155572">Дэлгэцийн зургийг урьдчилан үзэхээс гарах</translation>
<translation id="1755556344721611131">Оношилгооны апп</translation>
<translation id="175763766237925754">Сайн (<ph name="SIGNAL_STRENGTH" />)</translation>
<translation id="1758018619400202187">EAP-TLS</translation>
<translation id="1759842336958782510">Хромэ</translation>
<translation id="1768959921651994223">Баталгаажуулалтын төрөл</translation>
<translation id="1776228893584526149">Дэлгэцийн зургийн өнгө</translation>
<translation id="1782199038061388045">орчуулга</translation>
<translation id="1792647875738159689">Скан хийхийг цуцалж байна</translation>
<translation id="1801418420130173017">Бараан загварыг идэвхгүй болгох</translation>
<translation id="1807246157184219062">Гэрэлтүүлэг</translation>
<translation id="1827738518074806965">Уран зургийн галерей</translation>
<translation id="1836553715834333258">Системийн өнгө</translation>
<translation id="1838374766361614909">Хайлтыг арилгах</translation>
<translation id="1840474674287087346">Дэлгэцийн өнгө</translation>
<translation id="1851218745569890714">Видео хурал</translation>
<translation id="1852934301711881861">ChromeOS Flex-г суулгах</translation>
<translation id="1856388568474281774">Доош сум</translation>
<translation id="1858620243986915808">Дэлгэцийн агшин хавсаргах</translation>
<translation id="1871569928317311284">Бараан загварыг унтраах</translation>
<translation id="1874612839560830905">MTU</translation>
<translation id="188114911237521550">Бараан горимыг унтраах</translation>
<translation id="1881188606372070653">Хууль эрх зүйн шалтгаанаар контентод өөрчлөлт хийхийг хүсвэл <ph name="BEGIN_LINK1" />Хуулийн тусламжийн хуудас<ph name="END_LINK1" /> руу очно уу. Зарим бүртгэл болон системийн мэдээллийг Google рүү илгээж болзошгүй. Бид таны өгсөн мэдээллийг өөрсдийн <ph name="BEGIN_LINK2" />Нууцлалын бодлого<ph name="END_LINK2" />, <ph name="BEGIN_LINK3" />Үйлчилгээний нөхцөлийн<ph name="END_LINK3" /> дагуу техникийн асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах болон үйлчилгээнүүдээ сайжруулахад ашиглана.</translation>
<translation id="1885577615937958993">медиаг хурдан урагшлуулах</translation>
<translation id="1887850431809612466">Техник хангамжийн шалгалт</translation>
<translation id="1904932688895783618">Эндээс бусад хэрэгтэй нөөцийг харна уу:</translation>
<translation id="1905710495812624430">Оролдлогын тоо дээд хэмжээнээс хэтэрсэн.</translation>
<translation id="1908234395526491708">UDP хүсэлтийн алдаа</translation>
<translation id="1908394185991500139">зүүн тийш заасан сум</translation>
<translation id="1923388006036088459">Өргөлтийн өнгөнүүд</translation>
<translation id="1947737735496445907">Хэвлэсэн</translation>
<translation id="1951012854035635156">Туслах</translation>
<translation id="1962550982027027473">Өгөгдмөл APN шаардлагатай</translation>
<translation id="1973886230221301399">ChromeVox</translation>
<translation id="1977994649430373166">Google профайл зураг</translation>
<translation id="1979103255016296513">Нууц үг солих хугацаа хэтэрсэн</translation>
<translation id="1999615961760456652">Дамжих портал</translation>
<translation id="200669432486043882">Файлыг дарж солих</translation>
<translation id="2006864819935886708">Холболт</translation>
<translation id="2008685064673031089">Үндсэн хайлт</translation>
<translation id="2011174342667534258">SDK хувилбар:</translation>
<translation id="2016697457005847575">Асуудал шийдэх алхмуудыг турших</translation>
<translation id="202500043506723828">EID</translation>
<translation id="2047316797244836561">Дэлгэц амраагчийг үзэхийн тулд сүлжээнд холбогдож, хуудсыг дахин ачаална уу.</translation>
<translation id="2056550196601855911">IPv4/IPv6</translation>
<translation id="2080070583977670716">Нэмэлт тохиргоо</translation>
<translation id="2085089206770112532">Дэлгэцийн гэрэлтүүлгийг багасгах</translation>
<translation id="2102231663024125441">Текст засах</translation>
<translation id="2105810540595158374">Төхөөрөмж нь тоглоомын гар байна.</translation>
<translation id="2119172414412204879"><ph name="BOARD_NAME" />, <ph name="MILESTONE_VERSION" />-р хувилбар</translation>
<translation id="2126937207024182736"><ph name="TOTAL_MEMORY" /> ГБ-аас <ph name="AVAILABLE_MEMORY" /> ГБ боломжтой</translation>
<translation id="2138109643290557664">Хажуугаар хөвөх</translation>
<translation id="2141644705054017895"><ph name="PERCENTAGE_VALUE" />%</translation>
<translation id="2152882202543497059"><ph name="NUMBER" /> зураг</translation>
<translation id="2157660087437850958">эможи сонгогч</translation>
<translation id="2157959690810728433">ЖАГСААСАН</translation>
<translation id="2158971754079422508"><ph name="DESC_TEXT" />: Дахин оролдох</translation>
<translation id="2161394479394250669">Хэвлэх ажлыг цуцлах</translation>
<translation id="2161656808144014275">Текст</translation>
<translation id="2163937499206714165">Бараан горимыг асаах</translation>
<translation id="2180197493692062006">Алдаа гарлаа. Аппыг дахин нээж үзнэ үү.</translation>
<translation id="2209788852729124853">Ачаалал тоологчийг шинэчлэх</translation>
<translation id="2212733584906323460">Нэр тодорхойлох</translation>
<translation id="2217935453350629363">Одоогийн хурд</translation>
<translation id="2224337661447660594">Интернэт алга</translation>
<translation id="222447520299472966">Дор хаяж нэг Уран зургийн галерейн цомгийг сонгосон байх шаардлагатай</translation>
<translation id="2230005943220647148">Цельс</translation>
<translation id="2230051135190148440">CHAP</translation>
<translation id="2236746079896696523">Гарын арын гэрлийг асаах/унтраах</translation>
<translation id="2240366984605217732">Бүдүүвчийг сэлгэх</translation>
<translation id="225692081236532131">Идэвхжүүлэх статус</translation>
<translation id="2271469253353559191">Бараан горимын хуваарь</translation>
<translation id="2276999893457278469">Шилдэг тусламжийн контент</translation>
<translation id="2287186687001756809">Боломжтой зураг байхгүй. Зураг нэмэхийн тулд <ph name="LINK" /> руу очно уу</translation>
<translation id="2307344026739914387">Одоогийн хос түлхүүрийг ашиглах</translation>
<translation id="2320295602967756579">Цайвар загварыг идэвхжүүлэх</translation>
<translation id="2323506179655536734">АЛГАССАН</translation>
<translation id="2326139988748364651"><ph name="RESOLUTION_VALUE" /> dpi</translation>
<translation id="2338501278241028356">Ойролцоох төхөөрөмж хайхын тулд Bluetooth-г асаана уу</translation>
<translation id="2346474577291266260">Маш сайн (<ph name="SIGNAL_STRENGTH" />)</translation>
<translation id="2359808026110333948">Цааш</translation>
<translation id="2364498172489649528">Давсан</translation>
<translation id="2367335866686097760">Товч харгалзуулалтын товч</translation>
<translation id="2380886658946992094">Хууль ёсны</translation>
<translation id="2391082728065870591">Санал хүсэлтийн тайлан илгээх</translation>
<translation id="2407209115954268704">SIM-н түгжээний төлөв</translation>
<translation id="241419523391571119">Туршихын тулд тагийг дахин нээнэ үү</translation>
<translation id="2414886740292270097">Хар</translation>
<translation id="2418150275289244458">Тохиргоонд нээх</translation>
<translation id="2421798028054665193"><ph name="TOTAL_PAGES" /><ph name="CURRENT_PAGE" />-р зураг</translation>
<translation id="2446553403094072641">Хөвөгч цэгийн нарийвчлал</translation>
<translation id="2448312741937722512">Төрөл</translation>
<translation id="248546197012830854">Төхөөрөмж офлайн байна. Тусламжийн контент харахын тулд Wi-Fi сүлжээнд холбогдоно уу.</translation>
<translation id="2491955442992294626">Таныг өөр цонх ашиглаж байх үед товчийг шалгадаггүй</translation>
<translation id="2493126929778606526">Автоматаар сонгогдсон таны шилдэг зургууд</translation>
<translation id="249323605434939166"><ph name="QUERY_TEXT" /> · <ph name="SOURCE_LANGUAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2498950423397131220">Хөвөх</translation>
<translation id="2505327257735685095">Одоогийн дэлгэцийн зургийг сэргээх</translation>
<translation id="2512979179176933762">цонхнуудыг харуулах</translation>
<translation id="2513396635448525189">Нэвтрэх зураг</translation>
<translation id="2517472476991765520">Шалгах</translation>
<translation id="2521835766824839541">өмнөх бичлэг</translation>
<translation id="2526590354069164005">Десктоп</translation>
<translation id="253029298928638905">Дахин эхлүүлж байна...</translation>
<translation id="2533048460510040082">Санал болгосон тусламжийн контент</translation>
<translation id="2536159006530886390">Интернэтэд холбогдох боломжгүй байна.</translation>
<translation id="2570743873672969996"><ph name="TEST_NAME" /> тестийг ажиллуулж байна...</translation>
<translation id="2584559707064218956">Тохируулахын тулд Тохиргоо руу очно уу</translation>
<translation id="2597774443162333062">Файлыг дебаг хийхээр Google-д илгээж байна</translation>
<translation id="2599691907981599502">{NUMBER_OF_PAGES,plural, =1{Скан хийж дууссан. 1 хуудсыг скан хийсэн}other{Скан хийж дууссан. {NUMBER_OF_PAGES} хуудсыг скан хийсэн}}</translation>
<translation id="2619761439309613843">Өдөр тутам сэргээх</translation>
<translation id="2620436844016719705">Систем</translation>
<translation id="2638662041295312666">Нэвтрэх зураг</translation>
<translation id="2640549051766135490"><ph name="TITLE" /> цомгийг <ph name="DESC" /> сонгосон</translation>
<translation id="267442004702508783">дахин боловсруулах</translation>
<translation id="268270014981824665">гарын бүдгэрэл</translation>
<translation id="2712812801627182647">TLS баталгаажуулалтын түлхүүр</translation>
<translation id="2713444072780614174">Цагаан</translation>
<translation id="2717139507051041123">Бараан өнгөний горимыг идэвхжүүлэх</translation>
<translation id="2740531572673183784">OK</translation>
<translation id="2744221223678373668">Дундын</translation>
<translation id="2751739896257479635">EAP 2-р шатны баталгаажуулалт</translation>
<translation id="2783010256799387990">ДАВСАН</translation>
<translation id="2787435249130282949">гарыг илүү гэрэлтүүлэх</translation>
<translation id="2789486458103222910">OK</translation>
<translation id="2805756323405976993">Програм</translation>
<translation id="28232023175184696">Интернэтэд холбогдох боломжгүй байна. Дахин оролдохын тулд товшино уу.</translation>
<translation id="2859243502336719778">Чухал шинэчлэлт</translation>
<translation id="2860473693272905224">Сканнер дээр өөр хуудас байрлуулна уу</translation>
<translation id="2872961005593481000">Унтраах</translation>
<translation id="2873483161362553159">Хөтчийн навигац</translation>
<translation id="2874939134665556319">Өмнөх бичлэг</translation>
<translation id="2878387241690264070"><ph name="NUM_SECONDS" /> секундэд <ph name="RATE" /> цэнэггүй болсон.</translation>
<translation id="2926057806159140518">Хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ оруулах эсвэл QR кодыг скан хийнэ үү</translation>
<translation id="2940811910881150316">Төхөөрөмжийг турших боломжгүй байна. Туршихын тулд тагийг дахин нээнэ үү.</translation>
<translation id="3008341117444806826">ДАХИН ШИНЭЧЛЭХ</translation>
<translation id="3009958530611748826">Хадгалах фолдероо сонгоно уу</translation>
<translation id="3017079585324758401">Арын дэвсгэр</translation>
<translation id="3027578600144895987">Камерыг хаах</translation>
<translation id="3031560714565892478">Төхөөрөмж нь видео камер байна.</translation>
<translation id="3054177598518735801"><ph name="CURRENT_VALUE" />мA</translation>
<translation id="3056720590588772262">Төгсгөлийн цэг</translation>
<translation id="3069085583900247081">Туршилт амжилтгүй боллоо</translation>
<translation id="3083667275341675831">Холболтын оношилгоо</translation>
<translation id="3084958266922136097">Дэлгэц амраагчийг идэвхгүй болгох</translation>
<translation id="3091839911843451378">Амжилтгүй болсон - Зогссон</translation>
<translation id="3102119246920354026">Кэш</translation>
<translation id="3122464029669770682">CPU</translation>
<translation id="3124039320086536031">Төхөөрөмж холбогдсон байна.</translation>
<translation id="3127341325625468058">{PAGE_NUMBER,plural, =0{Хуудсыг хасах уу?}=1{{PAGE_NUMBER}-р хуудсыг хасах уу?}other{{PAGE_NUMBER}-р хуудсыг хасах уу?}}</translation>
<translation id="315116470104423982">Гар утасны дата</translation>
<translation id="3156846309055100599"><ph name="PAGE_NUMBER" />-р хуудсыг скан хийж байна...</translation>
<translation id="315738237743207937">Дамжих портал илэрсэн</translation>
<translation id="3160172848211257835"><ph name="BEGIN_LINK1" />Систем, аппын мэдээлэл<ph name="END_LINK1" /> болон <ph name="BEGIN_LINK2" />хэмжигдэхүүн<ph name="END_LINK2" /> илгээх</translation>
<translation id="3170673040743561620">Сканнер дээр документоо байрлуулна уу</translation>
<translation id="3188257591659621405">Миний файл</translation>
<translation id="319101249942218879">Аватар зургийг өөрчилсөн</translation>
<translation id="3192947282887913208">Аудио файлууд</translation>
<translation id="3199982728237701504">Документыг дамжуулах тавиур (Хоёр талаар нь)</translation>
<translation id="3201315366910775591">Дундын цомгийг бусад хүн шинэчлэх боломжтой</translation>
<translation id="3211671540163313381">Товч харгалзуулалтын D-pad</translation>
<translation id="3226405216343213872">Сканнерыг хайж байна</translation>
<translation id="3226657629376379887">Бүдүүвчийн үйлдлийн цэс</translation>
<translation id="3246869037381808805">1 хоногоос дээш хугацаагаар хадгалсан хэвлэлийн ажлуудыг хасах болно</translation>
<translation id="3248223063252096240"><ph name="PRODUCT_NAME" />-н онцгой</translation>
<translation id="3268178239013324452">Амжилтгүй болсон - Таг нээлттэй</translation>
<translation id="3275729367986477355">Аватар зураг</translation>
<translation id="3283504360622356314">{0,plural, =1{Файлыг засах}other{Файлуудыг засах}}</translation>
<translation id="3286515922899063534"><ph name="CURRENT" />Гц</translation>
<translation id="3291996639387199448">Түлхүүрийн чиглэл</translation>
<translation id="3294437725009624529">Зочин</translation>
<translation id="3303855915957856445">Хайлтын илэрц олдсонгүй</translation>
<translation id="3305294846493618482">бусад</translation>
<translation id="3310640316857623290">DNS-н хоцролт зөвшөөрөгдөх хязгаараас нэлээд өндөр байна</translation>
<translation id="3328783797891415197">Туршилтыг ажиллуулж байна</translation>
<translation id="3340011300870565703">Төхөөрөмжийн баруун талын чихэвчийн батарей <ph name="BATTERY_PERCENTAGE" />% байна.</translation>
<translation id="3340978935015468852">тохиргоо</translation>
<translation id="3359218928534347896">микрофоны дууг хаах тохиргоог асаах/унтраах</translation>
<translation id="3360306038446926262">Windows</translation>
<translation id="3368922792935385530">Холбогдсон</translation>
<translation id="3369013195428705271">Та хэвлэлийн бүх түүхийг арилгахдаа итгэлтэй байна уу? Таны хийж буй хэвлэлийн ажлуудыг арилгахгүй.</translation>
<translation id="3404249063913988450">Дэлгэц амраагчийг идэвхжүүлэх</translation>
<translation id="3413935475507503304">Шинэчлэлтийг үргэлжлүүлэхийн тулд Дараах дээр товшино уу.</translation>
<translation id="3434107140712555581"><ph name="BATTERY_PERCENTAGE" />%</translation>
<translation id="3435738964857648380">Нууцлал</translation>
<translation id="3435896845095436175">Идэвхжүүл</translation>
<translation id="345256797477978759">Дэлгэцийн <ph name="DIRECTION" /> талын том хэсэгт цонхыг суурилуулах</translation>
<translation id="3456078764689556234"><ph name="TOTAL_PAGES" /><ph name="PRINTED_PAGES" /> хуудсыг хэвлэсэн.</translation>
<translation id="345898999683440380"><ph name="PAGE_NUM" />-р хуудсыг скан хийж байна. <ph name="PERCENTAGE_VALUE" />% дууссан.</translation>
<translation id="3459509316159669723">Хэвлэж байна</translation>
<translation id="346423161771747987">Одоогийн</translation>
<translation id="346539236881580388">Дахин авах</translation>
<translation id="3484914941826596830">Жижиг программыг шинэчилж байх үед энэ гадны төхөөрөмжийг бүү салгаарай. Мөн компьютероо бүү унтраагаарай. Та энэ цонхыг багасгах боломжтой. Энэ шинэчлэлтэд хэдэн минут зарцуулж магадгүй бөгөөд энэ хугацаанд таны гадны төхөөрөмж ажиллахгүй байж магадгүй.</translation>
<translation id="3486220673238053218">тодорхойлолт</translation>
<translation id="3488065109653206955">Хагас идэвхжсэн</translation>
<translation id="3502426834823382181">бүх аппыг харах</translation>
<translation id="3510890413042482857"><ph name="BEGIN_LINK1" />Гүйцэтгэлийн ул мөрийн өгөгдлийг<ph name="END_LINK1" /> илгээх</translation>
<translation id="3517001332549868749">ChromeOS-н шинэчлэлт</translation>
<translation id="3527036260304016759">Амжилтгүй болсон - Үл мэдэгдэх алдаа</translation>
<translation id="3532980081107202182"><ph name="MIN_REMAINING" /> орчим минут үлдсэн байна</translation>
<translation id="3557205324756024651">Дотоод таниулбар (заавал биш)</translation>
<translation id="3565064564551103223">Зөвшөөрсөн IP</translation>
<translation id="3569407787324516067">Дэлгэц амраагч</translation>
<translation id="3577473026931028326">Алдаа гарлаа. Дахин оролдоно уу.</translation>
<translation id="357889014807611375">хязгаартай Wi-Fi</translation>
<translation id="3583278742022654445">Дохионы хүч сул байна. Wi-Fi дохионы эх үүсвэр лүү ойртож үзнэ үү.</translation>
<translation id="3595596368722241419">Цэнэг дүүрсэн.</translation>
<translation id="3600339377155080675">Screen mirror</translation>
<translation id="3602290021589620013">Мэдээллийг урьдчилж харах</translation>
<translation id="3603829704940252505">Аватар</translation>
<translation id="3604713164406837697">Дэлгэцийн зураг солих</translation>
<translation id="360565022852130722">WiFi сүлжээ WEP 802.1x-н сул протоколоор хамгаалагдсан байна</translation>
<translation id="3606583719724308068">HTTPS вебсайтууд руу өндөр хоцролттой</translation>
<translation id="361575905210396100">Санал хүсэлт өгсөнд баярлалаа</translation>
<translation id="3632579075709132555">Нууцлалын дэлгэцийг асаах/унтраах</translation>
<translation id="3639846061339007994">дээд</translation>
<translation id="3651050199673793219">Температурын нэгжийг сонгоно уу</translation>
<translation id="3663574643422533538"><ph name="PRODUCT_NAME" />-н онцгой постерыг сонгоно уу</translation>
<translation id="3689839747745352263"><ph name="TEST_NAME" /> тест</translation>
<translation id="370665806235115550">Уншиж байна...</translation>
<translation id="3708186454126126312">Өмнө нь холбогдсон</translation>
<translation id="3740976234706877572"><ph name="AVERAGE_SCORE" /> ★ (<ph name="AGGREGATED_COUNT" /> шүүмж)</translation>
<translation id="3748026146096797577">Холбогдоогүй</translation>
<translation id="3749289110408117711">Файлын нэр</translation>
<translation id="3771294271822695279">Видео файлууд</translation>
<translation id="3784455785234192852">Түгжих</translation>
<translation id="380097101658023925">rgb тохиргоо</translation>
<translation id="38114475217616659">Бүх түүхийг арилгах</translation>
<translation id="3820172043799983114">ПИН буруу байна.</translation>
<translation id="3824259034819781947">Файлууд хавсаргах</translation>
<translation id="3838338534323494292">Шинэ нууц үг</translation>
<translation id="3845880861638660475">Харилцах цонхыг хаахын тулд <ph name="ALT_SHORTCUT_START" />alt<ph name="ALT_SHORTCUT_END" /> + <ph name="ESC_SHORTCUT_START" />esc<ph name="ESC_SHORTCUT_END" /> дээр дарна уу.</translation>
<translation id="3848280697030027394">гарыг бараан болгох</translation>
<translation id="385051799172605136">Буцах</translation>
<translation id="3858860766373142691">Нэр</translation>
<translation id="3862598938296403232">Тайлбар шаардлагатай</translation>
<translation id="3865289341173661845">Тусламжийн контент боломжгүй байна.</translation>
<translation id="3865414814144988605">Нягтрал</translation>
<translation id="3866249974567520381">Тодорхойлолт</translation>
<translation id="387301095347517405">Таны батарейн бүтэн цэнэглэлийн мөчлөгт орсон тоо</translation>
<translation id="3885327323343477505">Дэлгэц амраагчийг өөрчлөх</translation>
<translation id="391412459402535266">Төхөөрөмжийг турших боломжгүй байна. Туршихын тулд зөөврийн компьютерын горим руу сэлгэнэ үү</translation>
<translation id="3916998944874125962">дэлгэцийн зураг авах</translation>
<translation id="3923184630988645767">Дата ашиглалт</translation>
<translation id="3932043219784172185">Холбогдсон төхөөрөмж алга</translation>
<translation id="3941014780699102620">Хостыг шийдвэрлэж чадсангүй</translation>
<translation id="3942420633017001071">Оношилгоо</translation>
<translation id="3954678691475912818">Төхөөрөмжийн төрөл тодорхойгүй байна.</translation>
<translation id="3966286471246132217">Илүү нарийвчилсан илэрц авах бол туршилт дуусах хүртэл бүх аппыг хаана уу.</translation>
<translation id="3967822245660637423">Татаж авч дууслаа</translation>
<translation id="3969602104473960991">ChromeOS-н нууц үгийг шинэчилсэн</translation>
<translation id="397105322502079400">Тооцоолж байна ...</translation>
<translation id="39823212440917567"><ph name="NUMBER_OF_DAYS" /> хоногоос дээш хугацаагаар хадгалсан хэвлэлийн ажлуудыг хасах болно</translation>
<translation id="3993704782688964914">Таны <ph name="DEVICE_NAME" /> одоо шинэчлэгдсэн</translation>
<translation id="4003384961948020559">Амжилтгүй болсон - Гаралт дүүрсэн</translation>
<translation id="4021031199988160623">Туршихын тулд зөөврийн компьютерын горим руу сэлгэнэ үү</translation>
<translation id="4034824040120875894">Хэвлэгч</translation>
<translation id="4044093238444069296">Гэйтвэйтэй холбогдох боломжгүй</translation>
<translation id="4046123991198612571">Дараагийн бичлэг</translation>
<translation id="404928562651467259">АНХААРУУЛГА</translation>
<translation id="4054683689023980771">Зураг татаж байна</translation>
<translation id="4060260348856573701">Шинэ APN</translation>
<translation id="4093865285251893588">Профайлын зураг</translation>
<translation id="409427325554347132">Туршилтын дэлгэрэнгүйг хадгалах</translation>
<translation id="4095829376260267438">WPA2WPA3</translation>
<translation id="4110686435123617899"><ph name="TITLE" /> цомгийг <ph name="DESC" /> сонгох</translation>
<translation id="4111761024568264522">USB мэдрэгч самбар</translation>
<translation id="4113067922640381334">Та одоо шинэ <ph name="BEGIN_LINK_WALLPAPER_SUBPAGE" />дэлгэцийн зургуудад<ph name="END_LINK_WALLPAPER_SUBPAGE" /> хандах эрхтэй</translation>
<translation id="4117637339509843559">Бараан горим</translation>
<translation id="4130035430755296270">Бүдүүвчийн илүү олон сонголтыг харахын тулд үргэлжлүүлэн зөөгөөрэй</translation>
<translation id="4131410914670010031">Хар ба цагаан</translation>
<translation id="4145784616224233563">HTTP галт хана</translation>
<translation id="4147897805161313378">Google Зураг</translation>
<translation id="4150201353443180367">Дэлгэц</translation>
<translation id="4155551848414053977">Сканнер асаалттай бөгөөд таны сүлжээ эсвэл шууд холболтоор боломжтой эсэхийг шалгана уу</translation>
<translation id="4159784952369912983">Нил ягаан</translation>
<translation id="4170180284036919717">Зураг авах</translation>
<translation id="4170700058716978431">АМЖИЛТГҮЙ БОЛЛОО</translation>
<translation id="4171077696775491955">гэрэлтүүлгийг багасгах</translation>
<translation id="4176463684765177261">Хаасан</translation>
<translation id="4176659219503619100">Хянах самбар</translation>
<translation id="420283545744377356">Дэлгэц амраагчийг унтраах</translation>
<translation id="4213104098953699324">USB гар</translation>
<translation id="4227825898293920515">Нууц үгний хугацаа <ph name="TIME" />-н дотор дуусна</translation>
<translation id="4238516577297848345">Хэвлэж байгаа ажил алга</translation>
<translation id="4239069858505860023">GPRS</translation>
<translation id="4244962993387259361">Танд Санах ойн туршилтыг ажиллуулахын тулд хамгийн багадаа 500 МБ-ын сул зай шаардлагатай. Сул зай гаргахын тулд Тохиргоо &gt; Хадгалах сангийн менежмент рүү очно уу.</translation>
<translation id="4250229828105606438">Дэлгэцийн агшин</translation>
<translation id="4258281355379922695">HTTP-н хоцролт</translation>
<translation id="4271957103967917607">Бүтэн дэлгэцээр үзэх</translation>
<translation id="4275663329226226506">Медиа</translation>
<translation id="4289540628985791613">Тойм</translation>
<translation id="4289849978083912975">Слайд харуулалт</translation>
<translation id="4297501883039923494">Зогссон - Тодорхойгүй алдаа</translation>
<translation id="4300073214558989"><ph name="IMAGE_COUNT" /> зураг</translation>
<translation id="4311195029067684288">Бүтэн</translation>
<translation id="4333390807948134856"><ph name="KEY_NAME" /> товчлуур дарагдаагүй</translation>
<translation id="435692326371619097">Сүлжээний APN тохиргоог удирдана уу. APN үүрэн холбооны сүлжээ болон интернэтийн хооронд холболт тогтоодог. <ph name="BEGIN_LINK" />Нэмэлт мэдээлэл авах<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="437294888293595148">Бүх товчлолыг шинэчлэх</translation>
<translation id="4378373042927530923">Ажилдаггүй</translation>
<translation id="4378551569595875038">Холбож байна...</translation>
<translation id="4382484599443659549">PDF</translation>
<translation id="4394049700291259645">Идэвхгүй болгох</translation>
<translation id="439429847087949098"><ph name="DEVICE_NAME" />-г дахин эхлүүлж байна</translation>
<translation id="4395835743215824109">гар өөрчлөх</translation>
<translation id="4415951057168511744">Одоогийн аватар</translation>
<translation id="4422041425070339732">доош заасан сум</translation>
<translation id="4425149324548788773">Миний Драйв</translation>
<translation id="4428374560396076622"><ph name="NETWORK_NAME" /> унтраалттай байна</translation>
<translation id="4429881212383817840">Kerberos тасалбарын хугацаа удахгүй дуусна</translation>
<translation id="4431821876790500265">Тайланг харах</translation>
<translation id="445059817448385655">Хуучин нууц үг</translation>
<translation id="4453205916657964690">Дэд сүлжээний маск</translation>
<translation id="4454245904991689773">Дараах руу скан хийх</translation>
<translation id="4479639480957787382">Ethernet</translation>
<translation id="4483049906298469269">Сүлжээний өгөгдмөл бус гэйтвэйд пин илгээж чадсангүй</translation>
<translation id="4500966230243561393">Интерфейсийн өнгө</translation>
<translation id="4503223151711056411">Зүүн сум</translation>
<translation id="4507392511610824664">гэрэлтүүлгийг нэмэх</translation>
<translation id="4511264077854731334">Портал</translation>
<translation id="4521826082652183069">Субъектийн хоёрдогч нэрийн тохирол</translation>
<translation id="4522570452068850558">дэлгэрэнгүй мэдээлэл</translation>
<translation id="4536864596629708641">IP тохируулга</translation>
<translation id="4546131424594385779">Давтах видео үүсгэх</translation>
<translation id="4548483925627140043">Дохио илэрсэнгүй</translation>
<translation id="4556753742174065117">Бүх жижиг программ шинэчлэгдсэн байна</translation>
<translation id="455835558791489930"><ph name="CHARGE_VALUE" />mAh батарей</translation>
<translation id="4561801978359312462">SIM-н түгжээг тайлсан</translation>
<translation id="4562494484721939086">Үйлчилгээ байхгүй</translation>
<translation id="4573777384450697571">Амжилтгүй болсон - Сертификатын хугацаа дууссан</translation>
<translation id="458794348635939462">Бүх хостыг шийдвэрлэж чадсангүй</translation>
<translation id="4593212453765072419">Проксиг баталгаажуулах шаардлагатай</translation>
<translation id="4609350030397390689">Гарны гэрэлтүүлгийг багасгах</translation>
<translation id="4627232916386272576"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="TOTAL_PAGE_NUMBER" /><ph name="PRINTED_PAGE_NUMBER" />. Хэвлэх ажлыг цуцлахын тулд enter дээр дарна уу.</translation>
<translation id="463791356324567266">Скан хийхийг цуцалж байна...</translation>
<translation id="4646949265910132906">Аюулгүй Wi-Fi холболт</translation>
<translation id="4650608062294027130">Баруун талын shift</translation>
<translation id="4654549501020883054">Өдөр бүр өөрчлөх</translation>
<translation id="4665014895760275686">Үйлдвэрлэгч</translation>
<translation id="467510802200863975">Нууц үг таарахгүй байна</translation>
<translation id="467715984478005772">Галт хана байж магадгүй</translation>
<translation id="4691278870498629773">Зогссон - Цаасны тэвш алга</translation>
<translation id="469379815867856270">Дохионы хүч</translation>
<translation id="4731797938093519117">Эцэг эхийн хандалт</translation>
<translation id="473775607612524610">Шинэчлэх</translation>
<translation id="4744944742468440486">Таны сонголттой холбоотой мэдээлэл</translation>
<translation id="4771607256327216405">гарыг илүү гэрэлтүүлэх</translation>
<translation id="4773299976671772492">Зогссон</translation>
<translation id="4782311465517282004">Та баруун талыг товших эсвэл текстийг удаан дарах үедээ тодорхойлолт, орчуулга эсвэл нэгж хөрвүүлэлт аваарай</translation>
<translation id="4791000909649665275"><ph name="NUMBER" /> зураг</translation>
<translation id="4793710386569335688">Илүү их тусламж авах бол <ph name="BEGIN_LINK" />Тусламжийн төв<ph name="END_LINK" /> рүү очно уу.</translation>
<translation id="4793756956024303490">Шахалтын алгоритм</translation>
<translation id="4794140124556169553">Төв процессорын нэгжийн туршилтыг ажиллуулах нь таны системийн гүйцэтгэлд нөлөөлж болзошгүй</translation>
<translation id="4798078634453489142">Шинэ APN нэмэхийн тулд APN хасна уу</translation>
<translation id="4800589996161293643">Chromebook-н нийгэмлэг</translation>
<translation id="4803391892369051319">IPv4</translation>
<translation id="4808449224298348341"><ph name="DOCUMENT_TITLE" /> хэвлэх ажлыг цуцалсан</translation>
<translation id="4809927044794281115">Цайвар загвар</translation>
<translation id="4813136279048157860">Миний зураг</translation>
<translation id="4813345808229079766">Холболт</translation>
<translation id="4832079907277790330">Файлс аппаас фолдер сонгох...</translation>
<translation id="4835901797422965222">Идэвхтэй сүлжээ байхгүй байна</translation>
<translation id="4839698083503556542">Өөрийн киног үүсгэх</translation>
<translation id="484462545196658690">Автомат</translation>
<translation id="4847902821209177679"><ph name="TOPIC_SOURCE" /> <ph name="TOPIC_SOURCE_DESC" />-г сонгосон, <ph name="TOPIC_SOURCE" /> цомгуудыг сонгохын тулд Enter дарна уу</translation>
<translation id="484790837831576105">(Android) DNS нягтрал</translation>
<translation id="4848429997038228357">АЖИЛЛУУЛЖ БАЙНА</translation>
<translation id="4854586501323951986">Суурилуулсан мэдрэмтгий дэлгэц</translation>
<translation id="4855250849489639581">Бүдүүвчийн бусад сонголтыг авах бол доош шударна уу</translation>
<translation id="4861758251032006121">{ATTEMPTS_LEFT,plural, =1{<ph name="ERROR_MESSAGE" /> {0} оролдлого үлдсэн}other{<ph name="ERROR_MESSAGE" /> {0} оролдлого үлдсэн}}</translation>
<translation id="4873827928179867585">Баталгаажуулалтын алгоритм</translation>
<translation id="4880328057631981605">Нэвтрэх цэгийн нэр</translation>
<translation id="4885705234041587624">MSCHAPV2</translation>
<translation id="4890353053343094602">Нэн даруй шинийг сонгоно уу</translation>
<translation id="4891842000192098784">Стресс</translation>
<translation id="4897058166682006107">Төхөөрөмжийн зүүн талын чихэвчийн батарей <ph name="BATTERY_PERCENTAGE" />% байна.</translation>
<translation id="4905998861748258752">Дэлгэц амраагчийн сонголтыг сонгохын тулд онцлогийг асаана уу</translation>
<translation id="4910858703033903787">APN-н төрлүүд</translation>
<translation id="4917385247580444890">Хүчтэй</translation>
<translation id="4917889632206600977">Зогссон - Цаас дууссан</translation>
<translation id="491791267030419270">Санал хүсэлт бичих талаарх зөвлөгөө</translation>
<translation id="4921665434385737356"><ph name="NUM_SECONDS" /> секундэд <ph name="RATE" /> цэнэглэсэн.</translation>
<translation id="4930320165497208503">Холболт тохируулах эсвэл шинэчлэхийн тулд <ph name="BEGIN_LINK" />Тохиргоо<ph name="END_LINK" /> руу очно уу.</translation>
<translation id="4932733599132424254">Огноо</translation>
<translation id="4950314376641394653"><ph name="DEVICE_NAME" /> жижиг программыг <ph name="VERSION" /> хувилбар луу шинэчилсэн байна</translation>
<translation id="4971925105143343452">Хэсэгчилсэн</translation>
<translation id="4972592110715526173">горим өөрчлөх</translation>
<translation id="498186245079027698">Сканнерыг шалгаад дахин оролдоно уу. Скан хийсэн файлуудыг хадгалах хангалттай дотоод зай байгаа эсэхийг шалгана уу.</translation>
<translation id="4985509611418653372">Ажиллуулах</translation>
<translation id="4987769320337599931">Галт хана</translation>
<translation id="4988526792673242964">Хуудас</translation>
<translation id="4999333166442584738">Тайланг нуух</translation>
<translation id="500920857929044050">Туршилтыг зогсоох</translation>
<translation id="5017508259293544172">LEAP</translation>
<translation id="5019310272469539976">Дэлгэц тань идэвхгүй үед зураг, цаг, цаг агаар болон медиагийн мэдээлэл харуулна уу.</translation>
<translation id="5035083460461104704">Загварын өнгө</translation>
<translation id="5038292761217083259">гарын олон өнгө</translation>
<translation id="5039804452771397117">Зөвшөөрөх</translation>
<translation id="5049856988445523908">SIM-г түгжсэн (<ph name="LOCK_TYPE" />)</translation>
<translation id="5050042263972837708">Бүлгийн нэр</translation>
<translation id="5051044138948155788">Энэ нь цорын ганц хуудас байна. Энэ нь таныг скан хийхийг эхлүүлэх дэлгэц рүү аваачна.</translation>
<translation id="5087864757604726239">буцах</translation>
<translation id="5088172560898466307">Серверийн хостын нэр</translation>
<translation id="5089810972385038852">Муж</translation>
<translation id="5090362543162270857">IPsec (IKEv2)</translation>
<translation id="5142961317498132443">Баталгаажуулалт</translation>
<translation id="5154917547274118687">Санах ойн</translation>
<translation id="5160857336552977725">Өөрийн <ph name="DEVICE_TYPE" /> руу нэвтэрч орно уу</translation>
<translation id="5166918508782100047">Шуурхай хариултын тохиргоо</translation>
<translation id="5168185087976003268">Батарей барилт</translation>
<translation id="5170568018924773124">Хавтсанд харуул</translation>
<translation id="5180712487038406644">Илэрхийлэлтэй</translation>
<translation id="5190187232518914472">Дуртай дурсамжуудаа сэргээгээрэй. Цомог нэмэх эсвэл засахын тулд <ph name="LINK_BEGIN" />Google Зураг<ph name="LINK_END" /> руу очно уу.</translation>
<translation id="5212593641110061691">Tabloid</translation>
<translation id="5222676887888702881">Гарах</translation>
<translation id="522307662484862935">Имэйл хаягийг бүү оруулаарай</translation>
<translation id="5227902338748591677">Бараан загварын хуваарь</translation>
<translation id="5234764350956374838">Хэрэгсэхгүй болго</translation>
<translation id="5252456968953390977">Роуминг</translation>
<translation id="5257811368506016604">Цайвар өнгөний горимыг идэвхжүүлэх</translation>
<translation id="5264277876637023664">Төв процессорын нэгжийн туршилтыг ажиллуулах</translation>
<translation id="5267975978099728568"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="ERROR_STATUS" /></translation>
<translation id="5275828089655680674">Хэвшлийг дахин ажиллуулах</translation>
<translation id="5286252187236914003">L2TP/IPsec</translation>
<translation id="5286263799730375393">арын гэрлийн өнгө</translation>
<translation id="5294769550414936029"><ph name="MILESTONE_VERSION" />-р хувилбар</translation>
<translation id="5300814202279832142">Цонхыг дэлгэц рүү зөөх</translation>
<translation id="5304899856529773394">EVDO</translation>
<translation id="5315873049536339193">Таниулбар</translation>
<translation id="5317780077021120954">Хадгалах</translation>
<translation id="5318334351163689047">TCP хүсэлтийн алдаа</translation>
<translation id="5326394068492324457"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="COMPLETION_STATUS" /></translation>
<translation id="5332948983412042822">Одоо шинийг сонгоно уу</translation>
<translation id="5333530671332546086">Порталын тодорхойгүй төлөв</translation>
<translation id="5346687412805619883">Дотоод сүлжээ</translation>
<translation id="5358174242040570474">Алдаа гарлаа. Дэлгэцийн зураг дахин сонгох эсвэл аппыг дахин нээж үзнэ үү.</translation>
<translation id="5372659122375744710">Wi-Fi сүлжээ аюулгүй биш байна</translation>
<translation id="5376354385557966694">Автомат гэрэлтэй горим</translation>
<translation id="5378184552853359930">IP төрөл</translation>
<translation id="5389159777326897627">Дэлгэцийн зураг &amp; стиль</translation>
<translation id="5389224261615877010">Солонго</translation>
<translation id="5400907029458559844">Төхөөрөмж холбогдож байна.</translation>
<translation id="5401938042319910061">Бүх хэвшлийг ажиллуулах</translation>
<translation id="5423849171846380976">Идэвхжүүлсэн байна</translation>
<translation id="5430931332414098647">Шуурхай модем болгох</translation>
<translation id="5431318178759467895">Өнгө</translation>
<translation id="5457599981699367932">Зочны хувиар хайлт хийх</translation>
<translation id="54609108002486618">Удирдсан</translation>
<translation id="5478289488939624992">{ATTEMPTS_LEFT,plural, =1{{0} оролдлого үлдсэн}other{{0} оролдлого үлдсэн}}</translation>
<translation id="5493614766091057239"><ph name="VERDICT" />: <ph name="PROBLEMS" /></translation>
<translation id="5499114900554609492">Скан хийхийг гүйцээж чадсангүй</translation>
<translation id="5499762266711462226">Гарын өнгийг дэлгэцийн зураг дээр үндэслэсэн</translation>
<translation id="5502931783115429516">Android ажиллахгүй байна</translation>
<translation id="551689408806449779">Төхөөрөмж салсан байна. Туршихын тулд дахин холбогдохоор оролдоно уу</translation>
<translation id="5519195206574732858">LTE</translation>
<translation id="554517032089923082">GTC</translation>
<translation id="5559898619118303662">Нар жаргах үед бараан загвар луу автоматаар сэлгэх</translation>
<translation id="5571714952674387371">Дэлгэрэнгүйг харах болон засах</translation>
<translation id="5578477003638479617">UMTS</translation>
<translation id="5578519639599103840">Дахин скан хийх</translation>
<translation id="5583640892426849032">Backspace</translation>
<translation id="5584044598279886848">Энэ APN-г идэвхгүй болгох эсвэл хасах боломжгүй. Идэвхжүүлсэн хавсаргах APN-уудыг идэвхгүй болгосон эсвэл хассан болохыг баталгаажуулна уу.</translation>
<translation id="5600027863942488546"><ph name="KEY_NAME" /> товчлуурыг туршиж үзсэн</translation>
<translation id="5620281292257375798">Зөвхөн дотоодод</translation>
<translation id="5649768706273821470">Сонсох</translation>
<translation id="5655283760733841251">Гарны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх</translation>
<translation id="5659593005791499971">И-мэйл хаяг</translation>
<translation id="5662240986744577912">нууцлалтай дэлгэцийг асаах/унтраах</translation>
<translation id="5669267381087807207">Идэвхжиж байна</translation>
<translation id="5670702108860320605">BSSID</translation>
<translation id="5691511426247308406">Гэр бүл</translation>
<translation id="5695599963893094957">Гарынхаа дурын товчийг дарна уу. Та нэг дор 4 хүртэлх товч дарах боломжтой.</translation>
<translation id="5701381305118179107">Төв</translation>
<translation id="5703716265115423771">дууны түвшинг хасах</translation>
<translation id="5707900041990977207"><ph name="TOTAL_PAGES" /><ph name="CURRENT_PAGE" /></translation>
<translation id="5733298426544876109"><ph name="DEVICE_NAME" />-г шинэчлэх</translation>
<translation id="5757187557809630523">дараагийн бичлэг</translation>
<translation id="5760715441271661976">Порталын төлөв</translation>
<translation id="576835345334454681">Дэлгэцийн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх</translation>
<translation id="57838592816432529">Дууг хаах</translation>
<translation id="5784136236926853061">HTTP-н өндөр хоцролт</translation>
<translation id="5826644637650799838">Урлагийн тухай</translation>
<translation id="5832805196449965646">Хүн нэм</translation>
<translation id="583281660410589416">Үл мэдэгдэх</translation>
<translation id="5843706793424741864">Фаренгейт</translation>
<translation id="5849570051105887917">Нүүр хуудас бэлтгэх код</translation>
<translation id="5859603669299126575">Уран зургийн галерейн цомог</translation>
<translation id="5860033963881614850">Идэвхгүй байна</translation>
<translation id="5860491529813859533">Асаах</translation>
<translation id="5866840822086176774">Маш хүчтэй</translation>
<translation id="5876385649737594562">Сонголт сонгохын тулд асаана уу</translation>
<translation id="588258955323874662">Дэлгэц дүүрэн</translation>
<translation id="5895138241574237353">Дахин асаах</translation>
<translation id="5901630391730855834">Шар</translation>
<translation id="5903200662178656908">Төхөөрөмж нь гар болон хулганын хослол юм.</translation>
<translation id="5904994456462260490">Шинэ APN нэмэх</translation>
<translation id="5907649332524363701">товчны өнгө</translation>
<translation id="5916084858004523819">Хориглосон</translation>
<translation id="5916664084637901428">Асаах</translation>
<translation id="5921506667911082617">{COUNT,plural, =1{Таны файлыг амжилттай скан хийсэн бөгөөд <ph name="LINK_BEGIN" /><ph name="FOLDER_NAME" /><ph name="LINK_END" />-д хадгалсан.}other{Таны файлуудыг амжилттай скан хийсэн бөгөөд <ph name="LINK_BEGIN" /><ph name="FOLDER_NAME" /><ph name="LINK_END" />-д хадгалсан.}}</translation>
<translation id="5931523347251946569">Файл олдсонгүй</translation>
<translation id="5939518447894949180">Дахин сэргээх</translation>
<translation id="594552776027197022">Санамсаргүй хос түлхүүр үүсгэх</translation>
<translation id="5946538341867151940">Та одоогоор холбогдоогүй байна. Хэрэв таны мобайл оператор компани захиалгат APN-г зөвлөж байвал "+ Шинэ APN"-г сонгосноор APN-н мэдээллийг оруулна уу</translation>
<translation id="5972388717451707488">Системийг шинэчлэх</translation>
<translation id="5984145644188835034">Өгөгдмөл дэлгэцийн зураг</translation>
<translation id="6017514345406065928">Ногоон</translation>
<translation id="6019566113895157499">Key Shortcuts</translation>
<translation id="6034694447310538551">Сар тутмын автомат шинэчлэлтийг идэвхжүүлэх</translation>
<translation id="6037291330010597344">Сканнерын документ дамжуулах тавиур хоосон байна. Документ нэмээд, дахин оролдоно уу.</translation>
<translation id="6040143037577758943">Хаах</translation>
<translation id="6040852767465482106">Нэрээ нууцалсан байдал</translation>
<translation id="604124094241169006">Автомат</translation>
<translation id="6048107060512778456">Амжилтгүй болсон - Цаас гацсан</translation>
<translation id="6050189528197190982">Хараас цагаан өнгө</translation>
<translation id="6058625436358447366">Дуусгахын тулд хуучин болон шинэ нууц үгээ оруулна уу</translation>
<translation id="6061772781719867950">HTTP хүсэлт амжилтгүй</translation>
<translation id="6073292342939316679">гарын гэрэлтүүлгийг багасгах</translation>
<translation id="6075872808778243331">(Android) HTTP хоцролт</translation>
<translation id="6104112872696127344">Скан хийхийг цуцалсан</translation>
<translation id="6106186594183574873">Дуусгахын тулд хуучин нууц үгээ оруулна уу</translation>
<translation id="6108689792487843350">Гэйтвэйд холбогдох боломжгүй байна</translation>
<translation id="6112878310391905610">Энэ тохиргоог таны администратор удирддаг</translation>
<translation id="6113701710518389813">Дээш сум</translation>
<translation id="6117895505466548728"><ph name="TITLE" />, өөр +<ph name="NUMBER" /> цомог</translation>
<translation id="6122191549521593678">Онлайн</translation>
<translation id="6122277663991249694">ChromeOS-н оруулах аргын үйлчилгээ</translation>
<translation id="6136285399872347291">устгах</translation>
<translation id="6137767437444130246">Хэрэглэгчийн сертификат</translation>
<translation id="6146993107019042706">Дуусгахын тулд шинэ нууц үгээ оруулна уу</translation>
<translation id="6147514244879357420">PNG</translation>
<translation id="6165508094623778733">Нэмэлт мэдээлэл авах</translation>
<translation id="6184793017104303157">B4</translation>
<translation id="6189418609903030344">Батарейн хүчин чадлыг ашиглалт бууруулдаг</translation>
<translation id="6191293864534840972">DNS алдаатай байна</translation>
<translation id="6205145102504628069">Cloud Flow</translation>
<translation id="6213737986933151570">CDMA1XRTT</translation>
<translation id="6223066887782788441">Бүтэн дэлгэцийн төлөвөөс гарах</translation>
<translation id="6223752125779001553">Боломжтой сканнер байхгүй</translation>
<translation id="6232017090690406397">Баттерей</translation>
<translation id="6235460611964961764">Дата ашиглалтыг гар аргаар шинэчлэх</translation>
<translation id="6243280677745499710">Одоогийн тохируулсан дэлгэцийн зураг</translation>
<translation id="6275224645089671689">Баруун сум</translation>
<translation id="6278428485366576908">Загвар</translation>
<translation id="6280912520669706465">ARC</translation>
<translation id="6284632978374966585">Бараан загварыг асаах</translation>
<translation id="6285899124799306373">эхлүүлэгчийг нээх</translation>
<translation id="629550705077076970">гарыг бүдгэрүүлэх</translation>
<translation id="6302401976930124515"><ph name="TEST_NAME" /> тестийг цуцалсан байна</translation>
<translation id="631063167932043783">Аппыг судлах</translation>
<translation id="6319207335391420837">Жижиг программыг <ph name="DEVICE_NAME" /> дээр шинэчлэх</translation>
<translation id="6321407676395378991">Дэлгэц амраагчийг асаах</translation>
<translation id="6325525973963619867">Амжилтгүй боллоо</translation>
<translation id="6331191339300272798">Автомат бараан загвар</translation>
<translation id="6340526405444716530">Хувийн тохиргоо</translation>
<translation id="6348738456043757611">Хэрэглэгчийн нэр болон нууц үг</translation>
<translation id="6359706544163531585">Цайвар загварыг идэвхгүй болгох</translation>
<translation id="636850387210749493">Байгууллагын бүртгэл</translation>
<translation id="6379086450106841622">Мэдрэмтгий дэлгэц</translation>
<translation id="6381741036071372448">Гараа шалгана уу</translation>
<translation id="6382182670717268353">Дэлгэц амраагчийг урьдчилан үзэх</translation>
<translation id="6388847657025262518">Сканнерын документ дамжуулах тавиур гацсан байна. Дамжуулах тавиурыг шалгаад, дахин оролдоно уу.</translation>
<translation id="6394634179843537518">Файл нэмэх</translation>
<translation id="6401427872449207797">хөтчийн хайлт</translation>
<translation id="6410257289063177456">Зургийн файлууд</translation>
<translation id="641081527798843608">Субъект тохируулах</translation>
<translation id="6411934471898487866">гарын гэрэлтүүлэг</translation>
<translation id="6412715219990689313">Суурилуулсан гар</translation>
<translation id="6417265370957905582">Google туслах</translation>
<translation id="6423239382391657905">VPN-г нээх</translation>
<translation id="6439505561246192797">Сул (<ph name="SIGNAL_STRENGTH" />)</translation>
<translation id="6447630859861661624">Бүртгэлийн тохиргоо хэсэгт очих</translation>
<translation id="6456394469623773452">Сайн</translation>
<translation id="6463239094587744704">{PAGE_NUMBER,plural, =0{Хуудсыг дахин скан хийх үү?}=1{{PAGE_NUMBER}-р хуудсыг дахин скан хийх үү?}other{{PAGE_NUMBER}-р хуудсыг дахин скан хийх үү?}}</translation>
<translation id="6472207088655375767">OTP</translation>
<translation id="6480327114083866287"><ph name="MANAGER" /> удирддаг</translation>
<translation id="649050271426829538">Зогссон - Цаас гацсан</translation>
<translation id="6494974875566443634">Тохируулга</translation>
<translation id="6500818810472529210">Google Хайлтад илэрц харах</translation>
<translation id="650266656685499220">Цомог үүсгэхийн тулд Google Зураг руу очно уу</translation>
<translation id="6505750420152840539">Үүр цайхаас шөнө хүртэл</translation>
<translation id="6516990319416533844">Батарейн цэнэглэх хурдыг туршихын тулд батарейгаа богино хугацаанд зарцуулна уу</translation>
<translation id="6517239166834772319">Судлах</translation>
<translation id="6526200165918397681">Дэлгэцийн зураг тааруулах</translation>
<translation id="6527081081771465939">WiFi-н аюулгүй байдлын үл мэдэгдэх протокол</translation>
<translation id="6535178685492749208">Та офлайн байна. Санал хүсэлтийг дараа нь илгээнэ.</translation>
<translation id="65587193855025101">Тавцант</translation>
<translation id="6560196641871357166">Хурц тод</translation>
<translation id="6564646048574748301">Амжилтгүй болсон - Хэвлэгчид холбогдох боломжгүй</translation>
<translation id="6566314079205407217">Олон хуудас скан хийх</translation>
<translation id="6574762126505704998">Дүүргэх</translation>
<translation id="6575134580692778371">Тохиргоо хийгээгүй</translation>
<translation id="6579509898032828423">Энэ зургийг ашиглах</translation>
<translation id="6596816719288285829">IP хаяг</translation>
<translation id="6599673642868607614">Санал хүсэлт өгсөнд баярлалаа. Таны санал хүсэлт бидэнд Chromebook-н хэрэглээг сайжруулахад тусалдаг бөгөөд үүнийг манай баг шалгана. Олон тооны мэдээлэл ирдэг тул бид хариу илгээх боломжгүй.</translation>
<translation id="6618744767048954150">Ажиллуулж байна</translation>
<translation id="6620487321149975369">Хэвлэлийн ажлыг гараар хасахгүй бол түүхэнд харагдана</translation>
<translation id="6624819909909965616">10 МБ-аас том файл байршуулах боломжгүй</translation>
<translation id="6643016212128521049">Цэвэрлэх</translation>
<translation id="6647510110698214773">Шифрлэлтийн алгоритм</translation>
<translation id="6650062777702288430">Кана/үсэг тоон шилжүүлэгч</translation>
<translation id="6657585470893396449">Нууц үг</translation>
<translation id="6659594942844771486">Таб</translation>
<translation id="6673898378497337661">гарны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх</translation>
<translation id="6692996468359469499">Сонголттойгоо холбоотой мэдээлэл авах</translation>
<translation id="6704062477274546131">DNS-н тайлал</translation>
<translation id="6723839937902243910">Эрчим хүч</translation>
<translation id="6723847290197874913">Гарын дэвсгэр өнгө</translation>
<translation id="672609503628871915">Шинэ зүйл юу байна?</translation>
<translation id="6747215703636344499">Зогссон - Гаралт дүүрсэн</translation>
<translation id="6749473226660745022">Зураг</translation>
<translation id="6753452347192452143">Төхөөрөмж нь компьютер байна.</translation>
<translation id="6756731097889387912">Скан хийхийг цуцалж чадсангүй</translation>
<translation id="6760706756348334449">Дууны түвшинг бууруулах</translation>
<translation id="6766275201586212568">DNS-н тайлал амжилтгүй</translation>
<translation id="6768237774506518020">DNS-н тайллын алдааны өндөр хувь</translation>
<translation id="6791471867139427246">гарын гэрлийн өнгө</translation>
<translation id="6798678288485555829">Текстийн навигац</translation>
<translation id="680983167891198932">Түлхүүр</translation>
<translation id="6816797338148849397">Таны сонголттой холбоотой мэдээлэл боломжтой байна. Хандахын тулд Дээш суман товчийг ашиглана уу.</translation>
<translation id="6853312040151791195">Цэнэггүй болох хурд</translation>
<translation id="6889786074662672253">Дахин эхлүүлэх үед энэ гадаад төхөөрөмжийг бүү салгаарай. Мөн компьютероо бүү унтраагаарай. Та энэ цонхыг багасгах боломжтой. Үүнд хэдэн минут зарцуулж магадгүй бөгөөд энэ хугацаанд таны гадаад төхөөрөмж ажиллахгүй байж магадгүй.</translation>
<translation id="6900701049656042631">Энэ цомогт ямар ч зураг байхгүй байна. Зураг нэмэхийн тулд <ph name="LINK" /> руу очно уу</translation>
<translation id="6905724422583748843"><ph name="PAGE_NAME" /> руу буцах</translation>
<translation id="6910312834584889076">Сканнерын таг нээлттэй байна. Тагийг хаагаад, дахин оролдоно уу.</translation>
<translation id="6911383237894364323">Медиа серверт холбогдох боломжгүй</translation>
<translation id="6943893908656559156">Алсын таниулбар (заавал биш)</translation>
<translation id="6957231940976260713">Үйлчилгээний нэр</translation>
<translation id="695776212669661671">баруун тийш заасан сум</translation>
<translation id="6961170852793647506">Эхлүүлэхийн тулд документоо сканнер дээр байрлуулна уу</translation>
<translation id="6965382102122355670">OK</translation>
<translation id="6965978654500191972">Төхөөрөмж</translation>
<translation id="6977381486153291903">Жижиг программын шалгалт</translation>
<translation id="6981982820502123353">Хандалт</translation>
<translation id="7005833343836210400">Төхөөрөмж офлайн байна</translation>
<translation id="7028979494427204405"><ph name="MANAGER" /> энэ төхөөрөмжийг удирддаг бөгөөд хэрэглэгчийн зочилсон веб хуудас, нууц үг болон имэйл зэрэг бүх үйл ажиллагаанд хандах эрхтэй.</translation>
<translation id="7040230719604914234">Оператор</translation>
<translation id="7041549558901442110">Төхөөрөмж холбогдоогүй байна.</translation>
<translation id="7058278511608979688">Дуусгаад, хадгалах</translation>
<translation id="7059230779847288458">Цэнэглэж байна. Дүүрэх хүртэл <ph name="TIME_VALUE" /> үлдсэн байна</translation>
<translation id="7068619307603204412">Төхөөрөмжөө бэлтгэх</translation>
<translation id="708426984172631313">ЗОГСООСОН</translation>
<translation id="7086440545492620869"><ph name="VALUE" /> <ph name="DISPLAY_NAME" /></translation>
<translation id="710028965487274708">Амжилтгүй боллоо - Баталгаажуулалт амжилтгүй боллоо</translation>
<translation id="7103252855940681301"><ph name="NAME" /> гэсэн нэртэй <ph name="COUNT" /><ph name="INDEX" />-р төхөөрөмж.</translation>
<translation id="7108668606237948702">оруулах</translation>
<translation id="7130438335435247835">Хандах цэгийн нэрс (APN)</translation>
<translation id="7131634559772719176">Урьдчилсан тохируулгыг баталгаажуулна уу</translation>
<translation id="7134436342991564651">{0,plural, =1{Нэрийн сервер}other{Нэрийн серверүүд}}</translation>
<translation id="7135814714616751706">Товчлолууд хайх</translation>
<translation id="7143207342074048698">Холбож байна</translation>
<translation id="7144878232160441200">Дахин оролдох</translation>
<translation id="714876143603641390">Lan-н холболт</translation>
<translation id="7154020516215182599">Санал хүсэлтээ хуваалц эсвэл асуудлаа тайлбарлана уу. Боломжтой бол асуудлаа дахин гаргах алхмуудыг оруулаарай.</translation>
<translation id="7155171745945906037">Камер эсвэл файлд байгаа зураг</translation>
<translation id="7162487448488904999">Gallery</translation>
<translation id="7170236477717446850">Профайлын зураг</translation>
<translation id="7171919371520438592">Дэлгэцийн <ph name="DIRECTION" /> талын жижиг хэсэгт цонхыг суурилуулах</translation>
<translation id="7172721935181587524">1 зураг</translation>
<translation id="7177485034254901881">Энэ <ph name="DEVICE_TYPE" /><ph name="MANAGER" /> удирддаг. Администраторууд төхөөрөмжийг алсаас тохируулж магадгүй.</translation>
<translation id="7180611975245234373">Дахин сэргээх</translation>
<translation id="7180865173735832675">Хүссэнээр өөрчлөх</translation>
<translation id="7184043045742675738">Товчоо өөрчлөхийн тулд дурын товчийг товшино уу. Хулгана эсвэл суман товчоор товчийг дахин байрлуулна уу.</translation>
<translation id="7212734716605298123">Гадаад төхөөрөмжүүдийн жижиг программын шинэчлэлтүүд</translation>
<translation id="7216409898977639127">Үүрэн холбооны үйлчилгээ үзүүлэгч</translation>
<translation id="725133483556299729">Имэйл сонгох</translation>
<translation id="7271040990581020067">Сканнерыг одоогоор ашиглаж байна. Дараа дахин оролдоно уу.</translation>
<translation id="7274587244503383581"><ph name="PRINTED_PAGES_NUMBER" />/<ph name="TOTAL_PAGES_NUMBER" /></translation>
<translation id="7281657306185710294">Сэвшээ салхийг мэдэр</translation>
<translation id="7287310195820267359">Дэлгэцийн зургийн цуглуулга</translation>
<translation id="7297226631177386107">HTTPS вебсайтуудад галт хана дундуур холбогдох боломжгүй</translation>
<translation id="7297726121602187087">Бараан ногоон</translation>
<translation id="7302860742311162920">ICCID</translation>
<translation id="7305236594389852547">дуу хоолойгоор бичихийг асаах/унтраах</translation>
<translation id="7305884605064981971">EDGE</translation>
<translation id="7308203371573257315">Chromebook-н тусламжийн хэлэлцүүлгийн мэргэжилтнүүдээс асуугаарай</translation>
<translation id="7311368985037279727">гарын өнгө</translation>
<translation id="7319430975418800333">A3</translation>
<translation id="7343581795491695942"><ph name="QUERY_TEXT" />; <ph name="RESULT_TEXT" />; Google Хайлтад илэрц харахын тулд Search болон Space-г дарна уу.</translation>
<translation id="7343649194310845056">Сүлжээний төхөөрөмжүүд</translation>
<translation id="7353413232959255829"><ph name="LIST_SIZE" /><ph name="LIST_POSITION" />-р хайлтын илэрц: <ph name="SEARCH_RESULT_TEXT" />. Товчлол руу шилжихийн тулд Enter дарна уу.</translation>
<translation id="7359657277149375382">Файлын төрөл</translation>
<translation id="73631062356239394">Оношилгооны өгөгдлийг хуваалцах</translation>
<translation id="7375053625150546623">EAP</translation>
<translation id="7388959671917308825">Суурилуулсан мэдрэгч самбар</translation>
<translation id="7397270852490618635">Цайвар загварыг унтраах</translation>
<translation id="741244894080940828">хөрвүүлэлт</translation>
<translation id="7415801143053185905">HTTP-н маш өндөр хоцролт</translation>
<translation id="7427315641433634153">MSCHAP</translation>
<translation id="7458970041932198923">Аватар зургийг харах болон тохируулахын тулд сүлжээнд холбогдож, хуудсыг дахин ачаална уу.</translation>
<translation id="7469648432129124067">Портал илэрсэн</translation>
<translation id="7481312909269577407">Forward</translation>
<translation id="7487067081878637334">Технологи</translation>
<translation id="7490813197707563893">MAC хаяг</translation>
<translation id="7491478667760509108">Хөвөгч төлөвөөс гарах</translation>
<translation id="7497215489070763236">Серверийн CA сертификат</translation>
<translation id="7501957181231305652">эсвэл</translation>
<translation id="7502658306369382406">IPv6 хаяг</translation>
<translation id="7515998400212163428">Android</translation>
<translation id="7528507600602050979">Тусламжийн контент боломжгүй байна</translation>
<translation id="7535791657097741517">Цайвар загварыг асаах</translation>
<translation id="7550715992156305117">Оношилгооны хэвшил</translation>
<translation id="7551123448725492271">Төхөөрөмж нь аудио төхөөрөмж байна.</translation>
<translation id="7559239713112547082">Дэлгэцийн агшныг урьдчилан үзэх</translation>
<translation id="7561454561030345039">Энэ үйлдлийг таны администратор удирддаг</translation>
<translation id="7569444139234840525"><ph name="QUERY_TEXT" /> · /<ph name="PHONETICS" />/</translation>
<translation id="7570674786725311828">USB мэдрэмтгий дэлгэц</translation>
<translation id="7595982850646262331"><ph name="TIME_VALUE" /> үлдсэн</translation>
<translation id="7613724632293948900">Хулгана эсвэл суман товчоор дахин байрлуулна уу.</translation>
<translation id="7618774594543487847">Завсрын</translation>
<translation id="7620771111601174153">Тусламжийн төвөөс нэмэлт мэдээлэл авах</translation>
<translation id="763165478673169849">Хамгийн сүүлд шинэчилсэн цаг</translation>
<translation id="7633068090678117093">Дэвсгэр зураг</translation>
<translation id="7648838807254605802">Өндөр HTTPS хоцролт</translation>
<translation id="765159867434478292">Хуваах</translation>
<translation id="7656388927906093505">Төхөөрөмж нь хулгана байна.</translation>
<translation id="7658239707568436148">Болих</translation>
<translation id="7665800271478495366">Аватар өөрчлөх</translation>
<translation id="7683228889864052081">гарын өнгө</translation>
<translation id="7690294790491645610">Шинэ нууц үг баталгаажуулна уу</translation>
<translation id="7701040980221191251">Тодорхойгүй</translation>
<translation id="7705524343798198388">VPN</translation>
<translation id="7716280709122323042">WPA3</translation>
<translation id="7718231387947923843">гарын гэрэл</translation>
<translation id="773153675489693198">Мөчлөгийн тоо</translation>
<translation id="7747039790905080783">Урьдчилан хуваалцсан түлхүүр</translation>
<translation id="7762130827864645708">Таны нууц үгийг амжилттай өөрчиллөө. Одооноос шинэ нууц үгийг ашиглана уу.</translation>
<translation id="7763470514545477072">Домэйн дагаврын тохирол</translation>
<translation id="7769672763586021400">Загварын ID</translation>
<translation id="7770834998503326261">Таны сонголттой холбоотой нэмэлт мэдээлэл</translation>
<translation id="7778717409420828014">Таны санал хүсэлт бидэнд Chromebook-н хэрэглээг сайжруулахад тусалдаг бөгөөд үүнийг манай баг шалгана. Олон тооны мэдээлэл ирдэг тул бид хариу илгээх боломжгүй.</translation>
<translation id="7784116172884276937">Тохируулсан DNS сервер байхгүй</translation>
<translation id="7791543448312431591">Нэмэх</translation>
<translation id="779591286616261875">Шинэ мэдээлэл илгээх</translation>
<translation id="7799817062559422778">Гэрэлтэй горим</translation>
<translation id="780301667611848630">Үгүй, баярлалаа</translation>
<translation id="7805768142964895445">Байр байдал</translation>
<translation id="7819857487979277519">PSK (WPA эсвэл RSN)</translation>
<translation id="7841134249932030522">Бараан горимыг идэвхжүүлэх</translation>
<translation id="7846634333498149051">Гар</translation>
<translation id="7856267634822906833">Bluetooth мэдрэмтгий дэлгэц</translation>
<translation id="7869143217755017858">Бараан горимыг идэвхгүй болгох</translation>
<translation id="7881066108824108340">DNS</translation>
<translation id="7882358943899516840">Нийлүүлэгчийн төрөл</translation>
<translation id="7882501334836096755">Нийтийн түлхүүр</translation>
<translation id="78957024357676568">зүүн</translation>
<translation id="7915220255123750251">Сүлжээний APN-н тохиргоог удирдана уу. APN үүрэн холбооны сүлжээ болон интернэтийн хооронд холболт тогтоодог.</translation>
<translation id="7936303884198020182">DNS олдсонгүй</translation>
<translation id="7942349550061667556">Улаан</translation>
<translation id="7943235353293548836">Тогтмол keepalive интервал</translation>
<translation id="7944562637040950644">гарын арын гэрлийг асаах/унтраах</translation>
<translation id="7953669802889559161">Оролт</translation>
<translation id="7955587717700691983">Bluetooth гар</translation>
<translation id="7960831585769876809">Температур</translation>
<translation id="7977800524392185497"><ph name="NETWORK_NAME" /> сүлжээнд нэгдэхийн тулд Тохиргоо руу очно уу</translation>
<translation id="7978412674231730200">Хувийн түлхүүр</translation>
<translation id="7994702968232966508">EAP арга</translation>
<translation id="8004582292198964060">Хөтөч</translation>
<translation id="802154636333426148">Татаж чадсангүй</translation>
<translation id="8031884997696620457">HSPAPlus</translation>
<translation id="80398733265834479">Автомат өнгөний горимыг идэвхжүүлэх</translation>
<translation id="8041089156583427627">Санал хүсэлт илгээх</translation>
<translation id="8045012663542226664">Микрофоны дууг хаах</translation>
<translation id="8050091914317269817">Энэ дэлгэцийн зургийг сонгох нь автомат бараан горим болон дэлгэцийн зургийн өнгө тааруулахыг асаана.</translation>
<translation id="8075838845814659848">Үлдсэн цэнэг</translation>
<translation id="8076492880354921740">Таб</translation>
<translation id="8082366717211101304">Android аппуудаас DNS-г шийдвэрлэх боломжгүй</translation>
<translation id="8082644724189923105">гарын бүс</translation>
<translation id="808894953321890993">Нууц үгийг солих</translation>
<translation id="8094062939584182041">Танд энэ асуудлын талаар имэйл илгээхийг Google-д зөвшөөрөх</translation>
<translation id="8104083085214006426">Та нээлттэй бөгөөд найдваргүй сүлжээ ашиглаж байна</translation>
<translation id="811820734797650957">(Android) Гэйтвэй рүү пин илгээх боломжтой</translation>
<translation id="8129620843620772246"><ph name="TEMPERATURE_C" />°C</translation>
<translation id="8131740175452115882">Батлах</translation>
<translation id="8132480444149501833">Ачаалал тоологчийн хүсэлт тавих</translation>
<translation id="8138405288920084977">LTEAdvanced</translation>
<translation id="8143951647992294073"><ph name="TOPIC_SOURCE" /> <ph name="TOPIC_SOURCE_DESC" />-г сонгох</translation>
<translation id="8151185429379586178">Хөгжүүлэгчийн багажнууд</translation>
<translation id="8179976553408161302">Нэвтрэх</translation>
<translation id="8183974620058026102">Хавсаргах</translation>
<translation id="8206859287963243715">Үүрэн холбоо</translation>
<translation id="8208861521865154048">Нэмэлтүүд</translation>
<translation id="8210733748736414123">доод</translation>
<translation id="8226628635270268143">Дуртай зураг, цомгуудаа сонгоно уу</translation>
<translation id="8227119283605456246">Файл хавсаргах</translation>
<translation id="8230672074305416752">Сүлжээний өгөгдмөл гэйтвэйд пин илгээж чадсангүй</translation>
<translation id="8246209727385807362">Тодорхойгүй оператор компани</translation>
<translation id="827422111966801947">Хөхөвтөр нил ягаан</translation>
<translation id="8286154143153872371">Дэлгэцийн зургийг үзэхийн тулд сүлжээнд холбогдож, хуудсыг дахин ачаална уу.</translation>
<translation id="8291967909914612644">Нүүр хуудас бэлтгэх хост</translation>
<translation id="8294431847097064396">Эх сурвалж</translation>
<translation id="8297006494302853456">Сул</translation>
<translation id="8302368968391049045">HTTPS галт хана</translation>
<translation id="8312330582793120272">медиаг тоглуулах</translation>
<translation id="8318753676953949627">Зураг байхгүй</translation>
<translation id="8329018942023753850">тооны машин апп</translation>
<translation id="8335869473001018124">хайлтыг нээх</translation>
<translation id="8336739000755212683">Төхөөрөмжийн бүртгэлийн зургийг өөрчлөх</translation>
<translation id="8347227221149377169">Хэвлэх ажлууд</translation>
<translation id="8351855506390808906">Товч харгалзуулалтын хүрэх цэг</translation>
<translation id="8352772353338965963">Олон хэрэглэгч бүхий нэвтрэх хэсэгт бүртгэл нэмж оруулах. Бүх нэвтэрсэн бүртгэлүүд нууц үггүйгээр нэвтрэх боломжтой учраас энэ горимыг зөвхөн итгэл хүлээсэн бүртгэлүүдэд ашиглахыг зөвлөж байна.</translation>
<translation id="8364946094152050673">DNS хоосон байна</translation>
<translation id="8372477600026034341">Нэмэлт хост</translation>
<translation id="8373046809163484087">Таны дэлгэцийн зурагтай таарах өнгөний багцыг ашиглана уу</translation>
<translation id="8380114448424469341">Дэлгэцийн <ph name="DIRECTION" /> талд цонхыг суурилуулах</translation>
<translation id="8395584934117017006">Энэ <ph name="DEVICE_TYPE" />-г байгууллага удирддаг</translation>
<translation id="8398927464629426868">Төхөөрөмжийн одоогийн цэнэглэгдэж эсвэл цэнэгээ алдаж байгаа хувь</translation>
<translation id="8410244574650205435">Автоматаар таньсан</translation>
<translation id="8420955526972171689">Техник хангамжийн асуудлуудыг шалгах, алдааг олж засварлаарай</translation>
<translation id="8422748173858722634">IMEI</translation>
<translation id="8431300646573772016">ChromeOS-н шинэ зүйлс</translation>
<translation id="843568408673868420">Интернэт холболт</translation>
<translation id="844521431886043384">DNS-г тохируулаагүй байна</translation>
<translation id="8456761643544401578">Автомат бараан горим</translation>
<translation id="8461329675984532579">Нүүр хуудас бэлтгэх нэр</translation>
<translation id="8475690821716466388">WiFi сүлжээ WEP PSK-н сул протоколоор хамгаалагдсан байна</translation>
<translation id="8476242415522716722">гарын доогуурх гэрэл</translation>
<translation id="8477551185774834963">DNS хоцролт зөвшөөрөгдөх хязгаараас бага зэрэг өндөр байна</translation>
<translation id="8483248364096924578">IP хаяг</translation>
<translation id="8491311378305535241">Android аппуудаас HTTP вебсайт руу галт хана дундуур холбогдох боломжгүй</translation>
<translation id="8498220429738806196">Ачаалал тоологч</translation>
<translation id="8503813439785031346">Хэрэглэгчийн нэр</translation>
<translation id="8503836310948963452">Цөөн хэдэн минут хүлээнэ үү...</translation>
<translation id="8508640263392900755">APN-н дэлгэрэнгүй</translation>
<translation id="8522687886059337719">Та одоо шинэ <ph name="BEGIN_LINK_WALLPAPER_SUBPAGE" />дэлгэцийн зургууд<ph name="END_LINK_WALLPAPER_SUBPAGE" /> болон <ph name="BEGIN_LINK_SCREENSAVER_SUBPAGE" />дэлгэц амраагчид<ph name="END_LINK_SCREENSAVER_SUBPAGE" /> хандах эрхтэй</translation>
<translation id="8528615187455571738">Crosvm</translation>
<translation id="8557447961879934694">WPA2</translation>
<translation id="8575298406870537639">Та оператор компанийнхаа сүлжээнд холбогдохын тулд тэд танаас энэ сонголтыг шаардаж болзошгүй. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол оператор компанитайгаа холбогдоно уу.</translation>
<translation id="8576249514688522074">Бэлтгэгдээгүй</translation>
<translation id="8593058461203131755">медиаг түр зогсоох</translation>
<translation id="8620617069779373398">Роумингийн төлөв</translation>
<translation id="8626489604350149811"><ph name="APN_NAME" />-н бусад үйлдэл</translation>
<translation id="86356131183441916">Цайвар нил ягаан</translation>
<translation id="8651481478098336970">дууг хаах</translation>
<translation id="8655295600908251630">Суваг</translation>
<translation id="8655828773034788261">URL хуваалцах:</translation>
<translation id="8660881923941176839">фунт</translation>
<translation id="8675354002693747642">Урьдчилан хуваалцсан түлхүүр</translation>
<translation id="8677859815076891398">Цомог байхгүй. <ph name="LINK_BEGIN" />Google Зурагт<ph name="LINK_END" /> цомог үүсгэнэ үү.</translation>
<translation id="8709616837707653427"><ph name="DESC_TEXT" /> Энэ онцлогийг удирдахын тулд Зүүн эсвэл Баруун суман товчийг ашиглана уу.</translation>
<translation id="8712637175834984815">Ойлголоо</translation>
<translation id="871560550817059752">Амжилтгүй болсон - Бэх дууссан</translation>
<translation id="8723108084122415655">Өгөгдмөл бус сүлжээ хоцролтын хязгаараас дээш байна</translation>
<translation id="8725066075913043281">Дахин оролдож үзнэ үү.</translation>
<translation id="8726019395068607495">Зогссон - Таг нээлттэй</translation>
<translation id="8730621377337864115">хийсэн</translation>
<translation id="8747900814994928677">Өөрчлөлтийг баталгаажуулах</translation>
<translation id="8764414543112028321">WireGuard</translation>
<translation id="87646919272181953">Google Зургийн цомог</translation>
<translation id="877985182522063539">A4</translation>
<translation id="879568662008399081">Энэ сүлжээнд дамжих портал байж болзошгүй</translation>
<translation id="8798099450830957504">Гэрээ үл биелүүлэх</translation>
<translation id="8798441408945964110">Үйлчилгээ үзүүлэгчийн нэр</translation>
<translation id="8814190375133053267">Утасгүй интернет</translation>
<translation id="8818152010000655963">Дэлгэцийн зураг</translation>
<translation id="8820457400746201697">Хүрэх цэнхэр цэгийг үйлдэл рүү зөөнө үү. Өөрчлөхийн тулд холбогдох товчийг сонгоно уу.</translation>
<translation id="8820817407110198400">Хавчуургууд</translation>
<translation id="8834539327799336565">Одоогоор холбогдсон</translation>
<translation id="8845001906332463065">Тусламж авах</translation>
<translation id="8855781559874488009">HTTP вебсайтуудад галт хана дундуур холбогдох боломжгүй</translation>
<translation id="885701979325669005">Хадгалалт</translation>
<translation id="885704831271383379">гарыг бараан болгох</translation>
<translation id="8863170912498892583">Бараан загварыг идэвхжүүлэх</translation>
<translation id="8863888432376731307">"<ph name="QUERY" />" болон бусад зүйлд <ph name="INTENT" />-г авах</translation>
<translation id="8864415976656252616">Санал болгосон контент байхгүй. Шилдэг тусламжийн контентыг харна уу.</translation>
<translation id="8868741746785112895">GUID</translation>
<translation id="8876270629542503161">Төхөөрөмж нь таблет байна.</translation>
<translation id="8881098542468797602">Туршилт амжилттай боллоо</translation>
<translation id="8898840733695078011">Дохионы хүч</translation>
<translation id="8909114361904403025">дээш заасан сум</translation>
<translation id="8910721771319628100">Өгөгдмөл сүлжээ хоцролтын хязгаараас дээш байна</translation>
<translation id="8912306040879976619">Гарын бүсүүд</translation>
<translation id="8918637186205009138"><ph name="GIVEN_NAME" /><ph name="DEVICE_TYPE" /></translation>
<translation id="8919837981463578619">Амжилтгүй болсон - Тавиур алга байна</translation>
<translation id="8923267550422472772">Шинэчлэх сарын өдөр</translation>
<translation id="8928727111548978589">Амжилтгүй болсон - Цаас дууссан</translation>
<translation id="8930521118335213258">Төстэй апп</translation>
<translation id="8930622219860340959">Утасгүй</translation>
<translation id="8936793075252196307">Клиентийн IP хаяг</translation>
<translation id="8944651180182756621">Эхлүүлэгчийн өнгө</translation>
<translation id="894617464444543719">Төхөөрөмж нь утас байна.</translation>
<translation id="8957423540740801332">баруун</translation>
<translation id="8968751544471797276">Цэнэглэх хурд</translation>
<translation id="8970109610781093811">Дахин ажиллуулах</translation>
<translation id="8983038754672563810">HSPA</translation>
<translation id="8987565828374052507">{NUMBER_OF_PAGES,plural, =0{Скан хийх}=1{{NUMBER_OF_PAGES} хуудас скан хийх}other{{NUMBER_OF_PAGES} хуудас скан хийх}}</translation>
<translation id="8997710128084572139">Төхөөрөмжийн батарей <ph name="BATTERY_PERCENTAGE" />% байна.</translation>
<translation id="8998289560386111590">Таны төхөөрөмжид боломжгүй</translation>
<translation id="9003704114456258138">Давтамж</translation>
<translation id="9024331582947483881">бүтэн дэлгэц</translation>
<translation id="9025198690966128418">Хувийн төхөөрөмжөөр ашиглах</translation>
<translation id="902638246363752736">Гарны тохиргоо</translation>
<translation id="9028832514430399253">Дэлгэц амраагчийн сонголтыг сонгохын тулд асаах/унтраахыг асаана уу</translation>
<translation id="9039663905644212491">PEAP /Хамгаалагдсан өргөжих боломжтой таниулах протокол/</translation>
<translation id="9058932992221914855">IPv6</translation>
<translation id="9062831201344759865">DNS-н нягтрал өндөр хоцролттой байна</translation>
<translation id="9073281213608662541">PAP</translation>
<translation id="9074739597929991885">Bluetooth</translation>
<translation id="9082718469794970195">Энэ видеог ашиглах</translation>
<translation id="9087578468327036362">Энэ асуулгыг мэдээлэх</translation>
<translation id="9088306295921699330">Одоогийн ашиглалт</translation>
<translation id="9095775724867566971">Pluginvm</translation>
<translation id="9100765901046053179">Сайжруулсан тохиргоонууд</translation>
<translation id="910415269708673980"><ph name="PRINCIPAL_NAME" />-н тасалбарыг дахин шинэчлэх</translation>
<translation id="9106415115617144481"><ph name="PAGE_NUMBER" />-р хуудсыг скан хийж байна</translation>
<translation id="9111102763498581341">Нээх</translation>
<translation id="9122602430962285795">Дахин холбогдохын тулд Тохиргоо руу очно уу</translation>
<translation id="9126720536733509015">Олон хуудсыг нэг PDF болгож хадгалах</translation>
<translation id="9137526406337347448">Google-н үйлчилгээнүүд</translation>
<translation id="9138630967333032450">Зүүн талын shift</translation>
<translation id="9149391708638971077">Санах ойн туршилтыг ажиллуулах</translation>
<translation id="9161276708550942948">space</translation>
<translation id="9173638680043580060">Минут хүрэхгүй хугацаа үлдлээ</translation>
<translation id="9174334653006917325">UI-н өнгө</translation>
<translation id="917720651393141712">Шалгалт</translation>
<translation id="9188992814426075118">Таны гар дэлгэцийн зурагтай тань автоматаар таарах боломжтой</translation>
<translation id="9189000703457422362">Автоматаар устгасан APN-уудыг ашиглан энэ сүлжээнд холбогдох боломжгүй. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол мобайл оператор компанитайгаа холбогдоно уу.</translation>
<translation id="9193744392140377127">APN*</translation>
<translation id="9204237731135241582">Android аппуудаас гэйтвэйтэй холбогдох боломжгүй</translation>
<translation id="9211490828691860325">Бүх дэлгэц</translation>
<translation id="932327136139879170">Нүүр хуудас</translation>
<translation id="939519157834106403">SSID</translation>
<translation id="945522503751344254">Санал хүсэлт илгээх</translation>
<translation id="952992212772159698">Идэвхжээгүй байна</translation>
<translation id="960719561871045870">Операторын код</translation>
<translation id="979450713603643090">Цайвар ягаан</translation>
<translation id="982713511914535780">Цэнэггүй болгох туршилтыг ажиллуулах</translation>
<translation id="987264212798334818">Ерөнхий</translation>
</translationbundle>