blob: 32b8af8e953c12e2b2d03f24db3814f80d75e91f [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sq">
<translation id="1014750484722996375">Tavolinat e punës</translation>
<translation id="1018219910092211213">DNS-ja nuk mund të zgjidhet</translation>
<translation id="1018656279737460067">Anuluar</translation>
<translation id="1020274983236703756">Tani ofrohen elemente ekskluzive për <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1022433422498218992">Kontrollet e përgjithshme</translation>
<translation id="1022628058306505708">Rrjedha e tokës</translation>
<translation id="1047458377670401304"><ph name="CPU_NAME" /> (<ph name="THREAD_COUNT" /> nënprocese, <ph name="CPU_MAX_CLOCK_SPEED" /> GHz)</translation>
<translation id="1047773237499189053">Ka veçori të re, përdor tastin "Shigjeta lart" për të mësuar më shumë.</translation>
<translation id="1059913517121127803">Skanimi nuk mund të nisej</translation>
<translation id="1070066693520972135">WEP</translation>
<translation id="1071587090247825784">U zbulua mur mbrojtës</translation>
<translation id="1075811647922107217">Madhësia e faqes</translation>
<translation id="1082009148392559545">Mbrojtësi i ekranit po shkarkohet</translation>
<translation id="1094693127011229778">Adresa IP nuk ofrohet</translation>
<translation id="1113892970288677790">Zgjidh veprat e artit dhe imazhet e përzgjedhura</translation>
<translation id="1119447706177454957">Gabim i brendshëm</translation>
<translation id="1124772482545689468">Përdoruesi</translation>
<translation id="1128128132059598906">EAP-TTLS</translation>
<translation id="1145018782460575098">Përditëso firmuerin për pajisjet e jashtme kur dritarja është e hapur. Ofrohen <ph name="NUM_UPDATES" /> përditësime.</translation>
<translation id="1145516343487477149">Gjej artikuj të ndihmës dhe përgjigje për pyetjet e zakonshme për Chromebook</translation>
<translation id="1167755866710282443">Hap menynë për të personalizuar tastet. Zvarrite menynë për ta zhvendosur.</translation>
<translation id="1175697296044146566">Kjo pajisje <ph name="DEVICE_TYPE" /> menaxhohet nga <ph name="MANAGER" />.</translation>
<translation id="1175951029573070619">Mesatar (<ph name="SIGNAL_STRENGTH" />)</translation>
<translation id="1181037720776840403">Hiq</translation>
<translation id="1195447618553298278">Gabim i panjohur.</translation>
<translation id="1196959502276349371">Versioni <ph name="VERSION" /></translation>
<translation id="1199355487114804640">Luaj/vendos në pauzë</translation>
<translation id="1201402288615127009">Para</translation>
<translation id="1204296502688602597">Vonesa e DNS-së</translation>
<translation id="1207734034680156868">Sugjerimet bazohen në përshkrimin tënd</translation>
<translation id="121090498480012229">luaj ose vendos në pauzë median</translation>
<translation id="123124571410524056">Dyshohet për portal</translation>
<translation id="1238612778414822719">Vonesa e HTTPS</translation>
<translation id="1264369926465113395">Kontrollo revistën e re dixhitale të Chromebook për krijuesit</translation>
<translation id="1270369111467284986">U dyshua portal izolues</translation>
<translation id="1290331692326790741">Sinjal i dobët</translation>
<translation id="1301069673413256657">GSM</translation>
<translation id="1308754910631152188">Po përditësohet (<ph name="PERCENTAGE_VALUE" />% e përfunduar)</translation>
<translation id="1310380015393971138">Nuk ofrohet asnjë rrjet <ph name="NETWORK_NAME" /></translation>
<translation id="131421566576084655">Data e rivendosjes së fundit të të dhënave nuk ofrohet</translation>
<translation id="1314565355471455267">Android VPN</translation>
<translation id="131461803491198646">Rrjeti vendor, jo në roaming</translation>
<translation id="1327977588028644528">Porta e kalimit</translation>
<translation id="1328223165223065150">Ngjyra e imazhit të sfondit</translation>
<translation id="1330426557709298164">JPG</translation>
<translation id="1337912285145772892">Përshtat me zonën e skanuar</translation>
<translation id="1367951781824006909">Zgjidh një skedar</translation>
<translation id="1387854245479784695">Kjo është një përmbledhje e të gjitha të dhënave kryesore</translation>
<translation id="1394661041439318933">Pajisja ka <ph name="BATTERY_PERCENTAGE" />% bateri në kasë.</translation>
<translation id="1397738625398125236">Porta e kalimit mund të kryejë verifikimin "ping"</translation>
<translation id="1398634363027580500">Vonesë shumë e lartë në HTTPS</translation>
<translation id="1407069428457324124">Tema e errët</translation>
<translation id="1413240736185167732">Dështoi - Filtri dështoi</translation>
<translation id="1416836038590872660">EAP-MD5</translation>
<translation id="142228117786570094">Kam një çift çelësash</translation>
<translation id="1423591390236870726">Tasti <ph name="KEY_NAME" /> nuk është shtypur</translation>
<translation id="1435763214710588005">Rivendos automatikisht përdorimin e të dhënave çdo muaj në një ditë të zgjedhur</translation>
<translation id="1442433966118452622">Burimi i imazhit</translation>
<translation id="1451536289672181509">Pajisja është një tastierë.</translation>
<translation id="1459693405370120464">Moti</translation>
<translation id="1468664791493211953">Ofertat</translation>
<translation id="1476467821656042872"><ph name="MANAGER" /> e menaxhon këtë pajisje dhe mund të jetë në gjendje të monitorojë aktivitetin tënd.</translation>
<translation id="1478594628797167447">Skaner</translation>
<translation id="1483493594462132177">Dërgo</translation>
<translation id="1488850966314959671">Nuk mund të lidhesh me këtë rrjet duke përdorur një nga APN-të e personalizuara të aktivizuara. Kontakto me operatorin tënd celular për më shumë informacione.</translation>
<translation id="1491076385728777984">Po përditësohet firmueri në <ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="1499041187027566160">rrit volumin</translation>
<translation id="1499900233129743732"><ph name="MANAGER" /> menaxhon këtë përdorues dhe mund të menaxhojë në distancë cilësimet dhe të monitorojë aktivitetin e përdoruesit.</translation>
<translation id="150962533380566081">Kodi PUK i pavlefshëm.</translation>
<translation id="1510238584712386396">Nisësi</translation>
<translation id="1526389707933164996">Animacioni i mbrojtësit të ekranit</translation>
<translation id="152892567002884378">Rrit volumin</translation>
<translation id="1555130319947370107">E kaltër</translation>
<translation id="155865706765934889">Blloku me prekje</translation>
<translation id="1561927818299383735">ngjyra e ndriçimit të sfondit</translation>
<translation id="1565038567006703504"><ph name="DEVICE_NAME" /> nuk mund të përditësohet</translation>
<translation id="1567064801249837505">Albumet</translation>
<translation id="1572585716423026576">Vendose si imazh sfondi</translation>
<translation id="1578784163189013834">Zgjidh imazhin e sfondit të mbrojtësit të ekranit</translation>
<translation id="160633243685262989">Shiko paraprakisht imazhin</translation>
<translation id="1615335640928990664">Përdorimi i të dhënave që prej ditës: <ph name="FRIENDLY_DATE" /></translation>
<translation id="1621067168122174824">Ekzekuto testin e karikimit</translation>
<translation id="1639239467298939599">Po ngarkohet...</translation>
<translation id="1641857168437328880">Furnizuesi i dokumentit (një anë)</translation>
<translation id="1643449475550628585">Ndryshoje çdo ditë imazhin e sfondit</translation>
<translation id="1644574205037202324">Historiku</translation>
<translation id="1651925268237749928">Ke zgjedhur një album të ndarë. Të tjerët mund të shtojnë ose të ndryshojnë fotografitë. Imazhi yt i sfondit mund të përdorë fotografi që nuk janë aktualisht në këtë album.</translation>
<translation id="1662989795263954667">Ndaloi - Nuk ka bojë</translation>
<translation id="1664796644829245314">Shiko paraprakisht <ph name="PREVIEW_OBJECT" /></translation>
<translation id="1668469839109562275">VPN e integruar</translation>
<translation id="1669047024429367828">Dukshmëria</translation>
<translation id="1672499492233627739">Furnizimi i videos i uebkamerës</translation>
<translation id="1676557873873341166">Po nxjerr një video</translation>
<translation id="1684279041537802716">Ngjyra e theksit</translation>
<translation id="1703835215927279855">Letter</translation>
<translation id="1706391837335750954">Zgjidhësi i DNS-së i pranishëm</translation>
<translation id="1708602061922134366">Blu e Google</translation>
<translation id="1710499924611012470">Navigimi me veçoritë e qasshmërisë</translation>
<translation id="1715359911173058521">Ka një problem komunikimi me skanerin. Kontrollo lidhjen e rrjetit ose lidhjen USB dhe provo përsëri.</translation>
<translation id="1717874160321062422">Menaxhohet nga <ph name="FIRST_MANAGER" /> dhe <ph name="SECOND_MANAGER" /></translation>
<translation id="1726100011689679555">Serverët e emrave</translation>
<translation id="1731082422893354635">Blloku me prekje me Bluetooth</translation>
<translation id="1738949837603788263">Zona <ph name="ZONE_NUMBER" /></translation>
<translation id="1745577949879301685">Imazhet nuk mund të ngarkoheshin. Kontrollo lidhjen e rrjetit ose provo t'i ngarkosh përsëri imazhet.</translation>
<translation id="1751249301761991853">Personale</translation>
<translation id="1753496554272155572">Dil nga pamja paraprake e imazhit të sfondit</translation>
<translation id="1755556344721611131">Aplikacioni i diagnostikimit</translation>
<translation id="175763766237925754">I mirë (<ph name="SIGNAL_STRENGTH" />)</translation>
<translation id="1758018619400202187">EAP-TLS</translation>
<translation id="1759842336958782510">Chrome</translation>
<translation id="1768959921651994223">Lloji i vërtetimit</translation>
<translation id="1776228893584526149">Toni i imazhit të sfondit</translation>
<translation id="1782199038061388045">përkthimi</translation>
<translation id="1790209694022261219">Dritaret dhe tavolinat e punës</translation>
<translation id="1792647875738159689">Skanimi po anulohet</translation>
<translation id="1801418420130173017">Çaktivizo temën e errët</translation>
<translation id="1807246157184219062">I lehtë</translation>
<translation id="1827738518074806965">Galeri arti</translation>
<translation id="1836553715834333258">Ngjyra e sistemit</translation>
<translation id="1838374766361614909">Fshi kërkimin</translation>
<translation id="1840474674287087346">Ngjyra e desktopit</translation>
<translation id="1851218745569890714">Videokonferenca</translation>
<translation id="1852934301711881861">Instalo Chrome OS Flex</translation>
<translation id="1856388568474281774">Shigjeta poshtë</translation>
<translation id="1858620243986915808">Bashkëngjit pamjen e ekranit</translation>
<translation id="1871569928317311284">Çaktivizo temën e errët</translation>
<translation id="1874612839560830905">MTU</translation>
<translation id="188114911237521550">Çaktivizo modalitetin e errët</translation>
<translation id="1881188606372070653">Shko te <ph name="BEGIN_LINK1" />faqja e Ndihmës ligjore<ph name="END_LINK1" /> për të kërkuar ndryshime të përmbajtjes për arsye ligjore. Disa prej informacioneve të llogarisë dhe të sistemit mund të dërgohen në Google. Informacionet që na jep do t'i përdorim për zgjidhjen e problemeve teknike për përmirësimin e shërbimeve tona, sipas <ph name="BEGIN_LINK2" />Politikës së privatësisë<ph name="END_LINK2" /> dhe <ph name="BEGIN_LINK3" />Kushteve të shërbimit<ph name="END_LINK3" />.</translation>
<translation id="1885577615937958993">kalo median shpejt përpara</translation>
<translation id="1887850431809612466">Rishikimi i harduerit</translation>
<translation id="1904932688895783618">Këtu janë disa burime të tjera të dobishme:</translation>
<translation id="1905710495812624430">U kaluan përpjekjet maksimale të lejuara.</translation>
<translation id="1908234395526491708">Dështimet e kërkesave UDP</translation>
<translation id="1908394185991500139">shigjeta majtas</translation>
<translation id="1923388006036088459">Ngjyrat e theksimit</translation>
<translation id="1947737735496445907">Printuar</translation>
<translation id="1951012854035635156">Asistenti</translation>
<translation id="1962550982027027473">Kërkohet një APN e parazgjedhur</translation>
<translation id="1973886230221301399">ChromeVox</translation>
<translation id="1977994649430373166">Fotografia e profilit në Google</translation>
<translation id="1979103255016296513">Afati i ndryshimit të fjalëkalimit ka kaluar</translation>
<translation id="1999615961760456652">Portal izolues</translation>
<translation id="200669432486043882">Zëvendëso skedarin</translation>
<translation id="2006864819935886708">Lidhshmëria</translation>
<translation id="2008685064673031089">Kërkimi kryesor</translation>
<translation id="2011174342667534258">Versioni i SDK-së:</translation>
<translation id="2016697457005847575">Provo hapat e zgjidhjes së problemeve</translation>
<translation id="202500043506723828">EID</translation>
<translation id="2047316797244836561">Lidhu në një rrjet dhe ringarko faqen për të parë mbrojtësin e ekranit.</translation>
<translation id="2056550196601855911">IPv4/IPv6</translation>
<translation id="2080070583977670716">Cilësime të tjera</translation>
<translation id="2085089206770112532">Ulja e ndriçimit të ekranit</translation>
<translation id="2102231663024125441">Redaktimi i tekstit</translation>
<translation id="2105810540595158374">Pajisja është një kontrollues loje.</translation>
<translation id="2119172414412204879"><ph name="BOARD_NAME" />, versioni <ph name="MILESTONE_VERSION" /></translation>
<translation id="2126937207024182736"><ph name="AVAILABLE_MEMORY" /> GB nga <ph name="TOTAL_MEMORY" /> GB të disponueshme</translation>
<translation id="2138109643290557664">Plusko</translation>
<translation id="2141644705054017895"><ph name="PERCENTAGE_VALUE" />%</translation>
<translation id="2152882202543497059"><ph name="NUMBER" /> fotografi</translation>
<translation id="2157660087437850958">zgjedhësi për emoji</translation>
<translation id="2157959690810728433">NË RADHË</translation>
<translation id="2158971754079422508"><ph name="DESC_TEXT" />: Riprovo</translation>
<translation id="2161394479394250669">Anulo printimin</translation>
<translation id="2161656808144014275">Teksti</translation>
<translation id="2163937499206714165">Aktivizo modalitetin e errët</translation>
<translation id="2180197493692062006">Ndodhi një gabim. Provo të rihapësh aplikacionin.</translation>
<translation id="2209788852729124853">Rivendos matësit e trafikut</translation>
<translation id="2212733584906323460">Zgjidhja e emrit</translation>
<translation id="2217935453350629363">Shpejtësia aktuale</translation>
<translation id="2224337661447660594">Nuk ka internet</translation>
<translation id="222447520299472966">Duhet të zgjedhësh minimumi një album të galerisë së artit</translation>
<translation id="2230005943220647148">Celsius</translation>
<translation id="2230051135190148440">CHAP</translation>
<translation id="2236746079896696523">Aktivizimi/çaktivizimi i dritës së sfondit të tastierës</translation>
<translation id="2240366984605217732">Ndërrimi i strukturës</translation>
<translation id="225692081236532131">Statusi i aktivizimit</translation>
<translation id="2271469253353559191">Planifikimi i modalitetit të errët</translation>
<translation id="2276999893457278469">Përmbajtjet kryesore të ndihmës</translation>
<translation id="2287186687001756809">Nuk ka asnjë imazh. Për të shtuar fotografi, shko te <ph name="LINK" /></translation>
<translation id="2307344026739914387">Përdor çiftin aktual të çelësave</translation>
<translation id="2320295602967756579">Aktivizo temën e ndriçuar</translation>
<translation id="2323506179655536734">KAPËRCYER</translation>
<translation id="2326139988748364651"><ph name="RESOLUTION_VALUE" /> dpi</translation>
<translation id="2338501278241028356">Aktivizo "Bluetooth-in" për të zbuluar pajisjet në afërsi</translation>
<translation id="2346474577291266260">I shkëlqyer (<ph name="SIGNAL_STRENGTH" />)</translation>
<translation id="2359808026110333948">Vazhdo</translation>
<translation id="2364498172489649528">Kaloi</translation>
<translation id="2367335866686097760">Tasti për organizimin e tasteve</translation>
<translation id="2380886658946992094">Legal</translation>
<translation id="2391082728065870591">Dërgo raportin e komenteve</translation>
<translation id="2407209115954268704">Statusi i kyçjes së kartës SIM</translation>
<translation id="241419523391571119">Rihap kapakun për të kryer testin</translation>
<translation id="2414886740292270097">E errët</translation>
<translation id="2418150275289244458">Hape te cilësimet</translation>
<translation id="2421798028054665193">Imazhi <ph name="CURRENT_PAGE" /> nga <ph name="TOTAL_PAGES" /></translation>
<translation id="2446553403094072641">Saktësia e pikës pluskuese</translation>
<translation id="2448312741937722512">Shkruaj</translation>
<translation id="248546197012830854">Pajisja është jashtë linje. Lidhu me rrjetin Wi-Fi për të parë përmbajtjen ndihmëse.</translation>
<translation id="2491955442992294626">Çelësat nuk testohen kur ti je duke përdorur një dritare tjetër</translation>
<translation id="2493126929778606526">Fotografitë e tua më të mira, të zgjedhura automatikisht</translation>
<translation id="249323605434939166"><ph name="QUERY_TEXT" /> · <ph name="SOURCE_LANGUAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2498950423397131220">Pluskuesi</translation>
<translation id="2505327257735685095">Rifresko imazhin aktual të sfondit</translation>
<translation id="2512979179176933762">shfaq dritaret</translation>
<translation id="2513396635448525189">Imazhi i identifikimit</translation>
<translation id="2517472476991765520">Skano</translation>
<translation id="2521835766824839541">pjesa muzikore e mëparshme</translation>
<translation id="2526590354069164005">Desktopi</translation>
<translation id="253029298928638905">Po riniset...</translation>
<translation id="2533048460510040082">Përmbajtjet e sugjeruara të ndihmës</translation>
<translation id="2536159006530886390">S'mund të lidhet me internetin.</translation>
<translation id="2570743873672969996">Po ekzekuton testin <ph name="TEST_NAME" />...</translation>
<translation id="2584559707064218956">Për ta konfiguruar, shko te "Cilësimet"</translation>
<translation id="2597774443162333062">Skedarët do të dërgohen te Google për korrigjimin e gabimeve</translation>
<translation id="2599691907981599502">{NUMBER_OF_PAGES,plural, =1{Skanimi përfundoi. U skanua 1 faqe}other{Skanimi përfundoi. U skanuan {NUMBER_OF_PAGES} faqe}}</translation>
<translation id="2619761439309613843">Rifreskimi i përditshëm</translation>
<translation id="2620436844016719705">Sistemi</translation>
<translation id="2638662041295312666">Imazhi i identifikimit</translation>
<translation id="2640549051766135490">Është zgjedhur albumi <ph name="TITLE" /> <ph name="DESC" /></translation>
<translation id="267442004702508783">rifresko</translation>
<translation id="268270014981824665">zbeh tastierën</translation>
<translation id="2712812801627182647">Çelësi i vërtetimit për TLS</translation>
<translation id="2713444072780614174">E bardhë</translation>
<translation id="2717139507051041123">Aktivizo modalitetin e ngjyrave të errëta</translation>
<translation id="2740531572673183784">Në rregull</translation>
<translation id="2744221223678373668">Të ndara</translation>
<translation id="2751739896257479635">Vërtetimi EAP i fazës 2</translation>
<translation id="2783010256799387990">KALOI</translation>
<translation id="2787435249130282949">tastiera më e ndritshme</translation>
<translation id="2789486458103222910">Në rregull</translation>
<translation id="2805756323405976993">Aplikacionet</translation>
<translation id="28232023175184696">S'mund të lidhet me internetin. Kliko për të provuar përsëri.</translation>
<translation id="2859243502336719778">Përditësim kritik</translation>
<translation id="2860473693272905224">Vendos një faqe tjetër në skaner</translation>
<translation id="2872961005593481000">Ndërprit punën</translation>
<translation id="2873483161362553159">Navigimi në shfletues</translation>
<translation id="2874939134665556319">Kënga e mëparshme</translation>
<translation id="2878387241690264070">U shkarkua <ph name="RATE" /><ph name="NUM_SECONDS" /> sekonda.</translation>
<translation id="2926057806159140518">Fut emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin ose skano kodin tënd QR</translation>
<translation id="2940811910881150316">Pajisja nuk mund të testohet. Rihap kapakun për ta provuar.</translation>
<translation id="3008341117444806826">RIFRESKO</translation>
<translation id="3009958530611748826">Zgjidh një dosje për ruajtje</translation>
<translation id="3017079585324758401">Sfondi</translation>
<translation id="3020183492814296499">Shkurtoret</translation>
<translation id="3027578600144895987">Mbylle kamerën</translation>
<translation id="3031560714565892478">Pajisja është një video-kamerë.</translation>
<translation id="3054177598518735801"><ph name="CURRENT_VALUE" /> mA</translation>
<translation id="3056720590588772262">Pika përfundimtare</translation>
<translation id="3069085583900247081">Testi dështoi</translation>
<translation id="3083667275341675831">Diagnostikimi i lidhshmërisë</translation>
<translation id="3084958266922136097">Çaktivizo mbrojtësin e ekranit</translation>
<translation id="3091839911843451378">Dështoi - Ndaloi</translation>
<translation id="3102119246920354026">Memoria specifike</translation>
<translation id="3122464029669770682">CPU</translation>
<translation id="3124039320086536031">Pajisja është lidhur.</translation>
<translation id="3127341325625468058">{PAGE_NUMBER,plural, =0{Të hiqet faqja?}=1{Të hiqet faqja {PAGE_NUMBER}?}other{Të hiqet faqja {PAGE_NUMBER}?}}</translation>
<translation id="315116470104423982">Të dhëna celulare</translation>
<translation id="3156846309055100599">Po skanon faqen <ph name="PAGE_NUMBER" />...</translation>
<translation id="315738237743207937">U zbulua portal izolues</translation>
<translation id="3160172848211257835">Dërgo <ph name="BEGIN_LINK1" />informacionet e sistemit dhe të aplikacionit<ph name="END_LINK1" />, si dhe <ph name="BEGIN_LINK2" />metrikën<ph name="END_LINK2" /></translation>
<translation id="3170673040743561620">Vendos dokumentin tënd në skaner</translation>
<translation id="3188257591659621405">Skedarët e mi</translation>
<translation id="319101249942218879">Imazhi i avatarit u ndryshua</translation>
<translation id="3192947282887913208">Skedarët audio</translation>
<translation id="3199982728237701504">Furnizuesi i dokumentit (dy anë)</translation>
<translation id="3201315366910775591">Albumet e ndara mund të përditësohen nga persona të tjerë</translation>
<translation id="3211671540163313381">Blloku i drejtimit për organizimin e tasteve</translation>
<translation id="3226405216343213872">Po kërkon për skanerë</translation>
<translation id="3226657629376379887">Menyja e veprimeve të strukturës</translation>
<translation id="3246869037381808805">Printimet më të vjetra se 1 ditë do të hiqen</translation>
<translation id="3248223063252096240">Ekskluzive për <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3268178239013324452">Dështoi - Kapaku i hapur</translation>
<translation id="3275729367986477355">Imazhi i simbolit</translation>
<translation id="3283504360622356314">{0,plural, =1{Modifiko skedarin}other{Modifiko skedarët}}</translation>
<translation id="3286515922899063534"><ph name="CURRENT" /> GHz</translation>
<translation id="3291996639387199448">Drejtimi i çelësit</translation>
<translation id="3294437725009624529">Vizitor</translation>
<translation id="3303855915957856445">Nuk u gjetën rezultate kërkimi</translation>
<translation id="3305294846493618482">më shumë</translation>
<translation id="3310640316857623290">Vonesa e DNS-së është shumë më lart se pragu i lejueshëm</translation>
<translation id="3328783797891415197">Testi është në ekzekutim</translation>
<translation id="3340011300870565703">Pajisja ka <ph name="BATTERY_PERCENTAGE" />% bateri në kufjen e djathtë.</translation>
<translation id="3340978935015468852">cilësimet</translation>
<translation id="3359218928534347896">aktivizo/çaktivizo audion e mikrofonit</translation>
<translation id="3360306038446926262">Dritaret</translation>
<translation id="3368922792935385530">Lidhur</translation>
<translation id="3369013195428705271">Je i sigurt që do ta pastrosh të gjithë historikun e printimit? Printimet e tua në vazhdim nuk do të pastrohen.</translation>
<translation id="3404249063913988450">Aktivizo mbrojtësin e ekranit</translation>
<translation id="3413935475507503304">Kliko "Para" për të vazhduar me përditësimin.</translation>
<translation id="3434107140712555581"><ph name="BATTERY_PERCENTAGE" />%</translation>
<translation id="3435738964857648380">Siguria</translation>
<translation id="3435896845095436175">Aktivizo</translation>
<translation id="345256797477978759">Dritarja e stacionit në pjesën më të madhe <ph name="DIRECTION" /> të ekranit</translation>
<translation id="3456078764689556234">U printua faqja <ph name="PRINTED_PAGES" /> nga <ph name="TOTAL_PAGES" />.</translation>
<translation id="345898999683440380">Po skanon faqen <ph name="PAGE_NUM" />. <ph name="PERCENTAGE_VALUE" />% e përfunduar.</translation>
<translation id="3459509316159669723">Po printon</translation>
<translation id="346423161771747987">Rryma</translation>
<translation id="346539236881580388">Nxirr përsëri</translation>
<translation id="3484914941826596830">Mos e shkëput këtë pajisje të jashtme dhe mos e fik kompjuterin gjatë përditësimit të firmuerit. Mund ta minimizosh këtë dritare. Ky përditësim mund të zgjasë disa minuta dhe pajisja jote e jashtme mund të mos funksionojë gjatë kësaj kohe.</translation>
<translation id="3486220673238053218">përkufizimi</translation>
<translation id="3488065109653206955">I aktivizuar pjesërisht</translation>
<translation id="3502426834823382181">shiko të gjitha aplikacionet</translation>
<translation id="3510890413042482857">Dërgo <ph name="BEGIN_LINK1" />të dhënat e gjurmimit të performancës<ph name="END_LINK1" /></translation>
<translation id="3517001332549868749">Përditësim: ChromeOS</translation>
<translation id="3527036260304016759">Dështoi - Gabim i panjohur</translation>
<translation id="3532980081107202182">Rreth <ph name="MIN_REMAINING" /> minuta të mbetura</translation>
<translation id="3557205324756024651">Identiteti lokal (opsional)</translation>
<translation id="3565064564551103223">IP-të e lejuara</translation>
<translation id="3569407787324516067">Mbrojtësi i ekranit</translation>
<translation id="3577473026931028326">Ndodhi një gabim. Provo përsëri.</translation>
<translation id="357889014807611375">Wi-Fi me matje</translation>
<translation id="3583278742022654445">Fuqi e dobët e sinjalit. Provo t'i afrohesh më shumë burimit të sinjalit Wi-Fi.</translation>
<translation id="3595596368722241419">Bateria është plot</translation>
<translation id="3600339377155080675">Pasqyrimi i ekranit</translation>
<translation id="3602290021589620013">Pamje paraprake</translation>
<translation id="3603829704940252505">Simboli</translation>
<translation id="3604713164406837697">Ndrysho imazhin e sfondit</translation>
<translation id="360565022852130722">Rrjeti Wi-Fi është i siguruar me protokollin e dobët WEP 802.1x</translation>
<translation id="3606583719724308068">Vonesë e lartë në sajtet e uebit HTTPS</translation>
<translation id="361575905210396100">Faleminderit për komentet e tua</translation>
<translation id="3632579075709132555">Aktivizimi/çaktivizimi i ekranit të privatësisë</translation>
<translation id="3639846061339007994">në krye</translation>
<translation id="3651050199673793219">Zgjidh një njësi temperature</translation>
<translation id="3663574643422533538">Zgjidh ilustrime ekskluzive për <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3689839747745352263">Testi <ph name="TEST_NAME" /></translation>
<translation id="370665806235115550">Po ngarkon...</translation>
<translation id="3708186454126126312">Të lidhura më parë</translation>
<translation id="3740976234706877572"><ph name="AVERAGE_SCORE" /> ★ (<ph name="AGGREGATED_COUNT" /> komente)</translation>
<translation id="3748026146096797577">Nuk është i lidhur</translation>
<translation id="3749289110408117711">Emri i skedarit</translation>
<translation id="3771294271822695279">Skedarët video</translation>
<translation id="3784455785234192852">Kyçe</translation>
<translation id="380097101658023925">kontrollet me rbg</translation>
<translation id="38114475217616659">Fshi të gjithë historikun</translation>
<translation id="3820172043799983114">Kodi PIN i pavlefshëm</translation>
<translation id="3824259034819781947">Bashkëngjit skedarët</translation>
<translation id="3838338534323494292">Fjalëkalimi i ri</translation>
<translation id="3845880861638660475">Shtyp <ph name="ALT_SHORTCUT_START" />Alt<ph name="ALT_SHORTCUT_END" /> + <ph name="ESC_SHORTCUT_START" />Esc<ph name="ESC_SHORTCUT_END" /> për ta mbyllur dialogun.</translation>
<translation id="3848280697030027394">errëso tastierën</translation>
<translation id="385051799172605136">Prapa</translation>
<translation id="3858860766373142691">Emri</translation>
<translation id="3862598938296403232">Kërkohet përshkrimi</translation>
<translation id="3865289341173661845">Përmbajtja e ndihmës nuk ofrohet.</translation>
<translation id="3865414814144988605">Rezolucioni</translation>
<translation id="3866249974567520381">Përshkrimi</translation>
<translation id="387301095347517405">Numri i herëve që bateria ka kryer një cikël të plotë karikimi</translation>
<translation id="3885327323343477505">Ndrysho mbrojtësin e ekranit</translation>
<translation id="391412459402535266">Pajisja nuk mund të testohet. Kalo te modaliteti i laptopit për të kryer testin.</translation>
<translation id="3916998944874125962">nxirr një pamje të ekranit</translation>
<translation id="3923184630988645767">Përdorimi i të dhënave</translation>
<translation id="3932043219784172185">Nuk është lidhur asnjë pajisje</translation>
<translation id="3941014780699102620">Zgjidhja e pritësit dështoi</translation>
<translation id="3942420633017001071">Diagnostikimi</translation>
<translation id="3954678691475912818">Lloji i pajisjes është i panjohur.</translation>
<translation id="3966286471246132217">Për rezultate më të sakta, mbylli të gjitha aplikacionet derisa të përfundojë testi.</translation>
<translation id="3967822245660637423">Shkarkimi përfundoi</translation>
<translation id="3969602104473960991">Fjalëkalimi i ChromeOS u përditësua</translation>
<translation id="397105322502079400">Po llogarit...</translation>
<translation id="39823212440917567">Printimet më të vjetra se <ph name="NUMBER_OF_DAYS" /> ditë do të hiqen</translation>
<translation id="3993704782688964914"><ph name="DEVICE_NAME" /> tani është përditësuar</translation>
<translation id="4003384961948020559">Dështoi - Dalja është plot</translation>
<translation id="4021031199988160623">Kalo te modaliteti i laptopit për të kryer testin</translation>
<translation id="4034824040120875894">Printeri</translation>
<translation id="4044093238444069296">Portëkalimi nuk mund të kontaktohet</translation>
<translation id="4046123991198612571">Kënga tjetër</translation>
<translation id="404928562651467259">PARALAJMËRIM</translation>
<translation id="4054683689023980771">Imazhi po shkarkohet</translation>
<translation id="4060260348856573701">APN e re</translation>
<translation id="4093865285251893588">Imazhi i profilit</translation>
<translation id="409427325554347132">Ruaj detajet e testit</translation>
<translation id="4095829376260267438">WPA2WPA3</translation>
<translation id="4110686435123617899">Zgjidh albumin <ph name="TITLE" /> <ph name="DESC" /></translation>
<translation id="4111761024568264522">Blloku me prekje USB</translation>
<translation id="4113067922640381334">Tani ke qasje tek <ph name="BEGIN_LINK_WALLPAPER_SUBPAGE" />imazhet e reja të sfondit<ph name="END_LINK_WALLPAPER_SUBPAGE" /></translation>
<translation id="4117637339509843559">Modaliteti i errët</translation>
<translation id="4130035430755296270">Vazhdo të mbash kursorin mbi të për opsione të tjera të strukturës</translation>
<translation id="4131410914670010031">Bardhezi</translation>
<translation id="4145784616224233563">Mur mbrojtës HTTP</translation>
<translation id="4147897805161313378">Fotografitë e Google</translation>
<translation id="4150201353443180367">Ekrani</translation>
<translation id="4155551848414053977">Sigurohu që skaneri të jetë i ndezur dhe i disponueshëm përmes rrjetit tënd ose një lidhjeje të drejtpërdrejtë</translation>
<translation id="4159784952369912983">Vjollcë</translation>
<translation id="4170180284036919717">Bëj një fotografi</translation>
<translation id="4170700058716978431">DËSHTOI</translation>
<translation id="4171077696775491955">ulja e ndriçimit</translation>
<translation id="4176463684765177261">I çaktivizuar</translation>
<translation id="4176659219503619100">Paneli i kontrollit</translation>
<translation id="420283545744377356">Çaktivizo mbrojtësin e ekranit</translation>
<translation id="4213104098953699324">Tastierë me USB</translation>
<translation id="4227825898293920515">Fjalëkalimi skadon për <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="4238516577297848345">Nuk ka printime në vazhdim</translation>
<translation id="4239069858505860023">GPRS</translation>
<translation id="4244962993387259361">Të duhen të paktën 500 MB hapësirë e lirë për ekzekutimin e një testi të memories. Për të liruar hapësirën, shko te Cilësimet &gt; Menaxhimi i hapësirës ruajtëse.</translation>
<translation id="4250229828105606438">Pamje e ekranit</translation>
<translation id="4258281355379922695">Vonesa e HTTP-së</translation>
<translation id="4271957103967917607">Shiko në ekranin e plotë</translation>
<translation id="4275663329226226506">Media</translation>
<translation id="4289540628985791613">Përmbledhje</translation>
<translation id="4289849978083912975">Shfaqje me rrëshqitje</translation>
<translation id="4297501883039923494">Ndaloi - Gabim i panjohur</translation>
<translation id="4300073214558989"><ph name="IMAGE_COUNT" /> imazhe</translation>
<translation id="4311195029067684288">I plotë</translation>
<translation id="4333390807948134856">Tasti <ph name="KEY_NAME" /> është i shtypur</translation>
<translation id="435692326371619097">Menaxho cilësimet e APN-së së rrjetit. APN-të vendosin një lidhje mes një rrjeti celular dhe internetit. <ph name="BEGIN_LINK" />Mëso më shumë<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="437294888293595148">Rivendos të gjitha shkurtoret</translation>
<translation id="4378373042927530923">Nuk u ekzekutua</translation>
<translation id="4378551569595875038">Po lidhet...</translation>
<translation id="4382484599443659549">PDF</translation>
<translation id="4394049700291259645">Çaktivizo</translation>
<translation id="439429847087949098"><ph name="DEVICE_NAME" /> po riniset</translation>
<translation id="4395835743215824109">personalizo tastierën</translation>
<translation id="4415951057168511744">Simboli aktual</translation>
<translation id="4422041425070339732">shigjeta poshtë</translation>
<translation id="4425149324548788773">Disku im</translation>
<translation id="4428374560396076622"><ph name="NETWORK_NAME" /> është joaktiv</translation>
<translation id="4429881212383817840">Bileta e Kerberos skadon së shpejti</translation>
<translation id="4431821876790500265">Shiko raportin</translation>
<translation id="445059817448385655">Fjalëkalimi i vjetër</translation>
<translation id="4453205916657964690">Maska e nënrrjetit</translation>
<translation id="4454245904991689773">Skano te</translation>
<translation id="4479639480957787382">Eternet</translation>
<translation id="4483049906298469269">Dështoi verifikimi "ping" për portën jo të parazgjedhur të kalimit</translation>
<translation id="4500966230243561393">Ngjyra e ndërfaqes</translation>
<translation id="4503223151711056411">Shigjeta majtas</translation>
<translation id="4507392511610824664">rrit ndriçimin</translation>
<translation id="4511264077854731334">Portal</translation>
<translation id="4521826082652183069">Përputhje e emrit alternativ të subjektit</translation>
<translation id="4522570452068850558">Detajet</translation>
<translation id="4536864596629708641">Konfigurimi i IP-së</translation>
<translation id="4546131424594385779">Krijo një video me luajtje të përsëritur</translation>
<translation id="4548483925627140043">Sinjali nuk u gjet</translation>
<translation id="4556753742174065117">I gjithë firmueri është i përditësuar</translation>
<translation id="455835558791489930">Bateria <ph name="CHARGE_VALUE" /> mAh</translation>
<translation id="4561801978359312462">Karta SIM e shkyçur</translation>
<translation id="4562494484721939086">Nuk ka shërbim</translation>
<translation id="4573777384450697571">Dështoi - Certifikata skadoi</translation>
<translation id="458794348635939462">Zgjidhja e të gjithë pritësve dështoi</translation>
<translation id="4593212453765072419">Kërkohet vërtetimi i serverit përfaqësues</translation>
<translation id="4609350030397390689">Ulja e ndriçimit të tastierës</translation>
<translation id="4627232916386272576"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="PRINTED_PAGE_NUMBER" /> nga <ph name="TOTAL_PAGE_NUMBER" />. Shtyp Enter për të anuluar printimin.</translation>
<translation id="463791356324567266">Skanimi po anulohet...</translation>
<translation id="4646949265910132906">Lidhja e sigurt WiFi</translation>
<translation id="4650608062294027130">Tasti i djathë "Shift"</translation>
<translation id="4654549501020883054">Ndrysho çdo ditë</translation>
<translation id="4665014895760275686">Prodhuesi</translation>
<translation id="467510802200863975">Fjalëkalimet nuk përputhen</translation>
<translation id="467715984478005772">Dyshohet për mur mbrojtës</translation>
<translation id="4691278870498629773">Ndaloi - Tabakaja mungon</translation>
<translation id="469379815867856270">Fuqia e sinjalit</translation>
<translation id="4731797938093519117">Qasja e prindit</translation>
<translation id="473775607612524610">Përditësoje</translation>
<translation id="4744944742468440486">Informacion në lidhje me zgjedhjen tënde</translation>
<translation id="4771607256327216405">ndriço tastierën</translation>
<translation id="4773299976671772492">Ndaloi</translation>
<translation id="4782311465517282004">Merr përkufizime, përkthime ose konvertime të njësive kur klikon me të djathtin ose prek e mban shtypur tekstin</translation>
<translation id="4791000909649665275"><ph name="NUMBER" /> fotografi</translation>
<translation id="4793710386569335688">Për më shumë ndihmë, shko te <ph name="BEGIN_LINK" />Qendra e ndihmës<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="4793756956024303490">Algoritmi i ngjeshjes</translation>
<translation id="4794140124556169553">Ekzekutimi i një testimi të CPU-së mund të ketë ndikim te cilësia e funksionimit të sistemit</translation>
<translation id="4798078634453489142">Hiq një APN për të shtuar një APN të re</translation>
<translation id="4800589996161293643">Komuniteti i Chromebook</translation>
<translation id="4803391892369051319">IPv4</translation>
<translation id="4808449224298348341">U anulua printimi i "<ph name="DOCUMENT_TITLE" />"</translation>
<translation id="4809927044794281115">Tema e ndriçuar</translation>
<translation id="4813136279048157860">Imazhet e mia</translation>
<translation id="4813345808229079766">Lidhja</translation>
<translation id="4832079907277790330">Zgjidh dosjen në aplikacionin "Skedarët"...</translation>
<translation id="4835901797422965222">Nuk ka asnjë rrjet aktiv</translation>
<translation id="4839698083503556542">Krijo filmin tënd</translation>
<translation id="484462545196658690">Automatike</translation>
<translation id="4847902821209177679">Është zgjedhur "<ph name="TOPIC_SOURCE_DESC" />" nga "<ph name="TOPIC_SOURCE" />". Shtyp "Enter" për të zgjedhur albumet e "<ph name="TOPIC_SOURCE" />"</translation>
<translation id="484790837831576105">(Android) Zgjidhja e DNS-së</translation>
<translation id="4848429997038228357">NË EKZEKUTIM</translation>
<translation id="4854586501323951986">Ekrani me prekje i integruar</translation>
<translation id="4855250849489639581">Rrëshqit shpejt poshtë për opsione të tjera të strukturës</translation>
<translation id="4861758251032006121">{ATTEMPTS_LEFT,plural, =1{<ph name="ERROR_MESSAGE" /> {0} përpjekje e mbetur}other{<ph name="ERROR_MESSAGE" /> {0} përpjekje të mbetura}}</translation>
<translation id="4873827928179867585">Algoritmi i vërtetimit</translation>
<translation id="4880328057631981605">Emri i pikës së qasjes</translation>
<translation id="4885705234041587624">MSCHAPv2</translation>
<translation id="4890353053343094602">Zgjidh një të re menjëherë</translation>
<translation id="4891842000192098784">Tensioni</translation>
<translation id="4897058166682006107">Pajisja ka <ph name="BATTERY_PERCENTAGE" />% bateri në kufjen e majtë.</translation>
<translation id="4905998861748258752">Aktivizo veçorinë për të zgjedhur opsionet e mbrojtësit të ekranit</translation>
<translation id="4910858703033903787">Llojet e APN-ve</translation>
<translation id="4917385247580444890">I fortë</translation>
<translation id="4917889632206600977">Ndaloi - Nuk ka letër</translation>
<translation id="491791267030419270">Këshilla se si të shkruash komente</translation>
<translation id="4921665434385737356">U karikua <ph name="RATE" /><ph name="NUM_SECONDS" /> sekonda.</translation>
<translation id="4930320165497208503">Për të konfiguruar ose përditësuar një lidhje, shko te <ph name="BEGIN_LINK" />Cilësimet<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="4932733599132424254">Data</translation>
<translation id="4950314376641394653">Firmueri <ph name="DEVICE_NAME" /> është përditësuar në versionin <ph name="VERSION" /></translation>
<translation id="4971925105143343452">I pjesshëm</translation>
<translation id="4972592110715526173">ndryshimi i modalitetit</translation>
<translation id="498186245079027698">Kontrollo skanerin dhe provo përsëri. Sigurohu që të jetë hapësirë lokale të mjaftueshme për të ruajtur skedarët e skanuar.</translation>
<translation id="4985509611418653372">Ekzekuto</translation>
<translation id="4987769320337599931">Mur mbrojtës</translation>
<translation id="4988526792673242964">Faqet</translation>
<translation id="4999333166442584738">Fshih raportin</translation>
<translation id="500920857929044050">Ndalo testin</translation>
<translation id="5017508259293544172">LEAP</translation>
<translation id="5019310272469539976">Kur ekrani yt është në gjendje joaktive, shfaq fotografitë, orën, motin dhe informacionet e medias.</translation>
<translation id="5035083460461104704">Ngjyra e temës</translation>
<translation id="5038292761217083259">tastiera me shumë ngjyra</translation>
<translation id="5039804452771397117">Lejo</translation>
<translation id="5049856988445523908">Karta SIM e kyçur (<ph name="LOCK_TYPE" />)</translation>
<translation id="5050042263972837708">Emri i grupit</translation>
<translation id="5051044138948155788">Kjo është faqja e vetme. Kjo do të të çojë tek ekrani i fillimit të skanimit.</translation>
<translation id="5087864757604726239">prapa</translation>
<translation id="5088172560898466307">Emri i strehuesit të serverit</translation>
<translation id="5089810972385038852">Shteti</translation>
<translation id="5090362543162270857">IPsec (IKEv2)</translation>
<translation id="5142961317498132443">Vërtetimi</translation>
<translation id="5154917547274118687">Memoria</translation>
<translation id="5160857336552977725">Identifikohu në <ph name="DEVICE_TYPE" /></translation>
<translation id="5166918508782100047">Cilësimet e "Përgjigjeve të shpejta"</translation>
<translation id="5168185087976003268">Integriteti i baterisë</translation>
<translation id="5170568018924773124">Shfaq në dosje</translation>
<translation id="5180712487038406644">Ekspresiv</translation>
<translation id="5190187232518914472">Rijeto kujtimet e tua të preferuara. Për të shtuar ose modifikuar albume, shko te <ph name="LINK_BEGIN" />Fotografitë e Google<ph name="LINK_END" />.</translation>
<translation id="5212593641110061691">Tabloid</translation>
<translation id="5222676887888702881">Dil</translation>
<translation id="522307662484862935">Mos e përfshi adresën e email-it</translation>
<translation id="5227902338748591677">Planifikimi i temës së errët</translation>
<translation id="5234764350956374838">Hiq</translation>
<translation id="5252456968953390977">Në roaming</translation>
<translation id="5257811368506016604">Aktivizo modalitetin e ngjyrave të çelura</translation>
<translation id="5264277876637023664">Ekzekuto testin e njësisë CPU</translation>
<translation id="5267975978099728568"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="ERROR_STATUS" /></translation>
<translation id="5275828089655680674">Riekzekuto rutinat</translation>
<translation id="5286252187236914003">L2TP/IPsec</translation>
<translation id="5286263799730375393">ngjyra e dritës së sfondit</translation>
<translation id="5294769550414936029">versioni <ph name="MILESTONE_VERSION" /></translation>
<translation id="5300814202279832142">Zhvendose dritaren te tavolina e punës</translation>
<translation id="5304899856529773394">EVDO</translation>
<translation id="5315873049536339193">Identiteti</translation>
<translation id="5317780077021120954">Ruaj</translation>
<translation id="5318334351163689047">Dështimet e kërkesave TCP</translation>
<translation id="5326394068492324457"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="COMPLETION_STATUS" /></translation>
<translation id="5332948983412042822">Zgjidh një të ri tani</translation>
<translation id="5333530671332546086">Gjendje e panjohur portali</translation>
<translation id="5346687412805619883">Rrjeti lokal</translation>
<translation id="5358174242040570474">Ndodhi një gabim. Provo të zgjedhësh sërish një imazh sfondi ose të rihapësh aplikacionin.</translation>
<translation id="5372659122375744710">Rrjeti Wi-Fi nuk është i sigurt</translation>
<translation id="5376354385557966694">Modaliteti i ndriçuar automatik</translation>
<translation id="5378184552853359930">Lloji i adresës IP</translation>
<translation id="5389159777326897627">Imazhi i sfondit dhe stili</translation>
<translation id="5389224261615877010">Ylber</translation>
<translation id="5400907029458559844">Pajisja po lidhet.</translation>
<translation id="5401938042319910061">Ekzekuto të gjitha rutinat</translation>
<translation id="5423849171846380976">U aktivizua</translation>
<translation id="5430931332414098647">Ndarja e internetit në çast</translation>
<translation id="5431318178759467895">Ngjyra</translation>
<translation id="5457599981699367932">Shfleto si vizitor</translation>
<translation id="54609108002486618">E menaxhuar</translation>
<translation id="5478289488939624992">{ATTEMPTS_LEFT,plural, =1{{0} përpjekje e mbetur}other{{0} përpjekje të mbetura}}</translation>
<translation id="5493614766091057239"><ph name="VERDICT" />: <ph name="PROBLEMS" /></translation>
<translation id="5499114900554609492">Skanimi nuk mund të përfundohej</translation>
<translation id="5499762266711462226">Ngjyra e tastierës bazohet tek imazhi i sfondit</translation>
<translation id="5502931783115429516">Android nuk po punon</translation>
<translation id="551689408806449779">Pajisja është shkëputur. Provo të rilidhesh për ta testuar</translation>
<translation id="5519195206574732858">LTE</translation>
<translation id="554517032089923082">GTC</translation>
<translation id="5559898619118303662">Kalo automatikisht te tema e errët në perëndim të diellit</translation>
<translation id="5571714952674387371">Shiko dhe modifiko detajet</translation>
<translation id="5578477003638479617">UMTS</translation>
<translation id="5578519639599103840">Skano përsëri</translation>
<translation id="5583640892426849032">Hapësirë prapa</translation>
<translation id="5584044598279886848">Kjo APN nuk mund të çaktivizohet apo të hiqet. Sigurohu që të çaktivizohen ose të hiqen APN-të e bashkëngjitura të aktivizuara.</translation>
<translation id="5600027863942488546">Tasti <ph name="KEY_NAME" /> u testua</translation>
<translation id="5620281292257375798">Vetëm i brendshëm</translation>
<translation id="5649768706273821470">Dëgjo</translation>
<translation id="5655283760733841251">Ngritja e ndriçimit të tastierës</translation>
<translation id="5659593005791499971">Mail-i</translation>
<translation id="5662240986744577912">aktivizo/çaktivizo ekranin e privatësisë</translation>
<translation id="5669267381087807207">Po aktivizohet</translation>
<translation id="5670702108860320605">BSSID</translation>
<translation id="5691511426247308406">Familja</translation>
<translation id="5695599963893094957">Shtyp çfarëdo tasti në tastierën tënde. Mund të shtypësh deri në 4 taste njëkohësisht.</translation>
<translation id="5701381305118179107">Qendër</translation>
<translation id="5703716265115423771">ul volumin</translation>
<translation id="5707900041990977207"><ph name="CURRENT_PAGE" /> nga <ph name="TOTAL_PAGES" /></translation>
<translation id="5733298426544876109">Përditëso <ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="5757187557809630523">pjesa tjetër muzikore</translation>
<translation id="5760715441271661976">Gjendja e portalit</translation>
<translation id="576835345334454681">Ngritja e ndriçimit të ekranit</translation>
<translation id="57838592816432529">Hiqi zërin</translation>
<translation id="5784136236926853061">Vonesë shumë e lartë e HTTP-së</translation>
<translation id="5826644637650799838">Rreth artit</translation>
<translation id="5832805196449965646">Shto person</translation>
<translation id="583281660410589416">E panjohur</translation>
<translation id="5843706793424741864">Farenhait</translation>
<translation id="5849570051105887917">Kodi i ofruesit të rrjetit bazë</translation>
<translation id="5859603669299126575">Albumi i galerisë së artit</translation>
<translation id="5860033963881614850">Çaktivizuar</translation>
<translation id="5860491529813859533">Aktivizo</translation>
<translation id="5866840822086176774">Shumë i fortë</translation>
<translation id="5876385649737594562">Aktivizoje për të zgjedhur opsionet</translation>
<translation id="588258955323874662">Ekrani i plotë</translation>
<translation id="5895138241574237353">Rinis</translation>
<translation id="5901630391730855834">E verdhë</translation>
<translation id="5903200662178656908">Pajisja është një kombinim i tastierës dhe mausit.</translation>
<translation id="5904994456462260490">Shto një APN të re</translation>
<translation id="5907649332524363701">ngjyra e tastit</translation>
<translation id="5916084858004523819">E ndaluar</translation>
<translation id="5916664084637901428">Aktiv</translation>
<translation id="5921506667911082617">{COUNT,plural, =1{Skedari yt është skanuar dhe është ruajtur me sukses në <ph name="LINK_BEGIN" /><ph name="FOLDER_NAME" /><ph name="LINK_END" />.}other{Skedarët e tu janë skanuar dhe janë ruajtur me sukses në <ph name="LINK_BEGIN" /><ph name="FOLDER_NAME" /><ph name="LINK_END" />.}}</translation>
<translation id="5931523347251946569">Skedari nuk u gjet</translation>
<translation id="5939518447894949180">Rivendos</translation>
<translation id="594552776027197022">Gjenero çift të rastësishëm çelësash</translation>
<translation id="5946538341867151940">Nuk je lidhur ende. Nëse operatori yt celular rekomandon një APN të personalizuar, fut informacionet e APN-së duke zgjedhur "+ APN e re"</translation>
<translation id="5972388717451707488">Motori i përditësimit</translation>
<translation id="5984145644188835034">Imazhi i parazgjedhur i sfondit</translation>
<translation id="6017514345406065928">E gjelbër</translation>
<translation id="6034694447310538551">Aktivizo rivendosjen mujore automatike</translation>
<translation id="6037291330010597344">Furnizuesi i dokumenteve i skanerit është bosh. Shto dokumente dhe provo përsëri.</translation>
<translation id="6040143037577758943">Mbyll</translation>
<translation id="6040852767465482106">Identiteti anonim</translation>
<translation id="604124094241169006">Automatike</translation>
<translation id="6048107060512778456">Dështoi - Bllokim letre</translation>
<translation id="6050189528197190982">Shkalla gri</translation>
<translation id="6058625436358447366">Për të përfunduar, fut fjalëkalimet e vjetra dhe të reja</translation>
<translation id="6061772781719867950">Kërkesa të dështuara në HTTP</translation>
<translation id="6073292342939316679">ulja e ndriçimit të tastierës</translation>
<translation id="6075872808778243331">(Android) Vonesa e HTTP-së</translation>
<translation id="6104112872696127344">Skanimi është anuluar</translation>
<translation id="6106186594183574873">Për të përfunduar, fut fjalëkalimin tënd të vjetër</translation>
<translation id="6108689792487843350">Porta e kalimit është e paarritshme</translation>
<translation id="6112878310391905610">Ky cilësim menaxhohet nga administratorët e tu</translation>
<translation id="6113701710518389813">Shigjeta lart</translation>
<translation id="6117895505466548728"><ph name="TITLE" /> dhe <ph name="NUMBER" /> albume të tjera</translation>
<translation id="6122191549521593678">Në linjë</translation>
<translation id="6122277663991249694">Shërbimi i mënyrës së hyrjes së ChromeOS</translation>
<translation id="6136285399872347291">hapësirë prapa</translation>
<translation id="6137767437444130246">Certifikata e përdoruesit</translation>
<translation id="6146993107019042706">Për të përfunduar, fut fjalëkalimin e ri</translation>
<translation id="6147514244879357420">PNG</translation>
<translation id="6165508094623778733">Mëso më shumë</translation>
<translation id="6184793017104303157">B4</translation>
<translation id="6189418609903030344">Kapaciteti i baterisë bie me përdorimin e saj</translation>
<translation id="6191293864534840972">Serverë DNS të keqformuar</translation>
<translation id="6205145102504628069">Rrjedha e reve</translation>
<translation id="6213737986933151570">CDMA1XRTT</translation>
<translation id="6223066887782788441">Dil nga ekrani i plotë</translation>
<translation id="6223752125779001553">Nuk ofrohet asnjë skaner</translation>
<translation id="6232017090690406397">Bateria</translation>
<translation id="6235460611964961764">Rivendos manualisht përdorimin e të dhënave</translation>
<translation id="6243280677745499710">Caktuar aktualisht</translation>
<translation id="6275224645089671689">Shigjeta djathtas</translation>
<translation id="6278428485366576908">Tema</translation>
<translation id="6280912520669706465">ARC</translation>
<translation id="6284632978374966585">Aktivizo temën e errët</translation>
<translation id="6285899124799306373">hap nisësin</translation>
<translation id="629550705077076970">zbehja e tastierës</translation>
<translation id="6302401976930124515">Testi "<ph name="TEST_NAME" />" është anuluar</translation>
<translation id="631063167932043783">Aplikacioni "Eksploro"</translation>
<translation id="6319207335391420837">Përditëso firmuerin në <ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="6321407676395378991">Aktivizo mbrojtësin e ekranit</translation>
<translation id="6325525973963619867">Dështoi</translation>
<translation id="6331191339300272798">Temë e errët automatike</translation>
<translation id="6340526405444716530">Personalizimi</translation>
<translation id="6348738456043757611">Emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi</translation>
<translation id="6359706544163531585">Çaktivizo temën e ndriçuar</translation>
<translation id="636850387210749493">Regjistrimi i ndërmarrjes</translation>
<translation id="6379086450106841622">Ekrani me prekje</translation>
<translation id="6381741036071372448">Testo tastierën tënde</translation>
<translation id="6382182670717268353">Pamja paraprake e mbrojtësit të ekranit</translation>
<translation id="6388847657025262518">Furnizuesi i dokumenteve i skanerit është bllokuar. Kontrollo furnizuesin dhe provo përsëri.</translation>
<translation id="6394634179843537518">Shto një skedar</translation>
<translation id="6401427872449207797">kërkimi në shfletues</translation>
<translation id="6410257289063177456">Skedarët e imazheve</translation>
<translation id="641081527798843608">Përputhja e subjektit</translation>
<translation id="6411934471898487866">ndriçimi i tastierës</translation>
<translation id="6412715219990689313">Tastiera e integruar</translation>
<translation id="6417265370957905582">Asistenti i Google</translation>
<translation id="6423239382391657905">OpenVPN</translation>
<translation id="6439505561246192797">I dobët (<ph name="SIGNAL_STRENGTH" />)</translation>
<translation id="6447630859861661624">Shko te cilësimet e llogarisë</translation>
<translation id="6456394469623773452">I mirë</translation>
<translation id="6463239094587744704">{PAGE_NUMBER,plural, =0{Të skanohet përsëri faqja?}=1{Të skanohet përsëri faqja {PAGE_NUMBER}?}other{Të skanohet përsëri faqja {PAGE_NUMBER}?}}</translation>
<translation id="6472207088655375767">OTP</translation>
<translation id="6480327114083866287">Menaxhuar nga <ph name="MANAGER" /></translation>
<translation id="649050271426829538">Ndaloi - Bllokim letre</translation>
<translation id="6494974875566443634">Personalizimi</translation>
<translation id="6500818810472529210">Shikoje rezultatin te "Kërko në Google"</translation>
<translation id="650266656685499220">Për të krijuar albume, shko te "Fotografitë e Google"</translation>
<translation id="6505750420152840539">Nga agimi në muzg</translation>
<translation id="6516990319416533844">Për të testuar shpejtësinë e karikimit të baterisë, lëre baterinë të shkarkohet për një periudhë të shkurtër</translation>
<translation id="6517239166834772319">Eksploro</translation>
<translation id="6526200165918397681">Përputh me imazhin e sfondit</translation>
<translation id="6527081081771465939">Protokoll i panjohur sigurie i Wi-Fi</translation>
<translation id="6535178685492749208">Je jashtë linje. Komentet do të dërgohen më vonë.</translation>
<translation id="65587193855025101">Shtrat i sheshtë</translation>
<translation id="6560196641871357166">Me gjallëri</translation>
<translation id="6564646048574748301">Dështoi - Printeri është i paarritshëm</translation>
<translation id="6566314079205407217">Skanimi me shumë faqe</translation>
<translation id="6574762126505704998">Mbush</translation>
<translation id="6575134580692778371">I pakonfiguruar</translation>
<translation id="6579509898032828423">Përdor këtë fotografi</translation>
<translation id="6596816719288285829">Adresa e IP-së</translation>
<translation id="6599673642868607614">Faleminderit për komentet e tua. Komentet e tua na ndihmojnë të përmirësojmë përvojën me Chromebook dhe do të rishikohen nga ekipi ynë. Për shkak të numrit të lartë të raportimeve, nuk do të mund të dërgojmë një përgjigje.</translation>
<translation id="6618744767048954150">Në ekzekutim</translation>
<translation id="6620487321149975369">Printimet do të shfaqen te historiku, përveçse kur hiqen manualisht</translation>
<translation id="6624819909909965616">Nuk mund të ngarkohen skedarë më të mëdhenj se 10 MB</translation>
<translation id="6643016212128521049">Pastro</translation>
<translation id="6647510110698214773">Algoritmi i enkriptimit</translation>
<translation id="6650062777702288430">Kalimi në tastierën kana/alfanumerike</translation>
<translation id="6657585470893396449">Fjalëkalimi</translation>
<translation id="6659594942844771486">Skeda</translation>
<translation id="6673898378497337661">ngritja e ndriçimit të tastierës</translation>
<translation id="6692996468359469499">Merr informacion në lidhje me përzgjedhjen tënde</translation>
<translation id="6704062477274546131">Rezolucioni i DNS-së</translation>
<translation id="6723839937902243910">Energjia</translation>
<translation id="6723847290197874913">Drita e sfondit e tastierës</translation>
<translation id="672609503628871915">Shiko ç'të reja ka</translation>
<translation id="6747215703636344499">Ndaloi - Dalja është plot</translation>
<translation id="6749473226660745022">Fotografitë</translation>
<translation id="6753452347192452143">Pajisja është një kompjuter.</translation>
<translation id="6756731097889387912">Skanimi nuk mund të anulohej</translation>
<translation id="6760706756348334449">Ul volumin</translation>
<translation id="6766275201586212568">Rezolucione të dështuara të DNS-së</translation>
<translation id="6768237774506518020">Normë e lartë e rezolucioneve të dështuara të DNS-së</translation>
<translation id="6791471867139427246">ngjyra e dritës së tastierës</translation>
<translation id="6798678288485555829">Navigimi në tekst</translation>
<translation id="680983167891198932">Çelësi</translation>
<translation id="6816797338148849397">Ka informacion në lidhje me zgjedhjen tënde. Përdor tastin "Shigjeta lart" për ta hapur.</translation>
<translation id="6853312040151791195">Shpejtësia e shkarkimit</translation>
<translation id="6889786074662672253">Gjatë rinisjes, mos e hiq nga priza pajisjen e jashtme dhe mos e fik kompjuterin. Mund ta minimizosh këtë dritare. Kjo mund të zgjasë disa minuta dhe pajisja jote e jashtme mund të mos funksionojë gjatë kësaj kohe.</translation>
<translation id="6900701049656042631">Ky album nuk ka asnjë fotografi. Për të shtuar fotografi, shko te <ph name="LINK" /></translation>
<translation id="6905724422583748843">Prapa te <ph name="PAGE_NAME" /></translation>
<translation id="6910312834584889076">Kapaku i skanerit është i hapur. Mbylle kapakun dhe provo përsëri.</translation>
<translation id="6911383237894364323">Nuk mund të lidhet me serverët e medias.</translation>
<translation id="6943893908656559156">Identiteti në distancë (opsional)</translation>
<translation id="6957231940976260713">Emri i shërbimit</translation>
<translation id="695776212669661671">shigjeta djathtas</translation>
<translation id="6961170852793647506">Për të filluar, vendose dokumentin tënd në skaner</translation>
<translation id="6965382102122355670">Në rregull</translation>
<translation id="6965978654500191972">Pajisja</translation>
<translation id="6977381486153291903">Rishikimi i firmuerit</translation>
<translation id="6981982820502123353">Qasja</translation>
<translation id="7005833343836210400">Pajisja është jashtë linje</translation>
<translation id="7028979494427204405"><ph name="MANAGER" /> menaxhon këtë pajisje dhe ka qasje te i gjithë aktiviteti i përdoruesit, duke përfshirë faqet e uebit të vizituara, fjalëkalimet dhe email-i.</translation>
<translation id="7040230719604914234">Operatori</translation>
<translation id="7041549558901442110">Pajisja nuk është lidhur.</translation>
<translation id="7058278511608979688">Mbaro dhe ruaj</translation>
<translation id="7059230779847288458">Po karikohet, <ph name="TIME_VALUE" /> derisa të mbushet</translation>
<translation id="7068619307603204412">Përgatit pajisjen</translation>
<translation id="708426984172631313">NDALOI</translation>
<translation id="7086440545492620869"><ph name="VALUE" /> <ph name="DISPLAY_NAME" /></translation>
<translation id="710028965487274708">Dështoi - Autorizimi dështoi</translation>
<translation id="7103252855940681301">Pajisja <ph name="INDEX" /> nga <ph name="COUNT" /> me emrin <ph name="NAME" />.</translation>
<translation id="7108668606237948702">hyr</translation>
<translation id="7130438335435247835">Emri i pikës së qasjes (APN)</translation>
<translation id="7131634559772719176">Konfirmo paravendosjen</translation>
<translation id="7134436342991564651">{0,plural, =1{Serveri i emrave}other{Serverët e emrave}}</translation>
<translation id="7135814714616751706">Shkurtoret e kërkimit</translation>
<translation id="7143207342074048698">Po lidhet</translation>
<translation id="7144878232160441200">Provo sërish</translation>
<translation id="714876143603641390">Lidhshmëria e LAN-it</translation>
<translation id="7154020516215182599">Ndaj komentet e tua ose përshkruaj problemin tënd. Nëse është e mundur, përfshi hapat për rikrijimin e problemit tënd.</translation>
<translation id="7155171745945906037">Fotografi ekzistuese nga kamera ose skedari</translation>
<translation id="7162487448488904999">Galeria</translation>
<translation id="7170236477717446850">Fotografia e profilit</translation>
<translation id="7171919371520438592">Dritarja e stacionit në pjesën më të vogël <ph name="DIRECTION" /> të ekranit</translation>
<translation id="7172721935181587524">1 imazh</translation>
<translation id="7177485034254901881">Kjo pajisje <ph name="DEVICE_TYPE" /> menaxhohet nga <ph name="MANAGER" />. Administratorët mund ta konfigurojnë në distancë pajisjen.</translation>
<translation id="7180611975245234373">Rifresko</translation>
<translation id="7180865173735832675">Personalizo</translation>
<translation id="7184043045742675738">Kliko te një tast për të personalizuar butonin tënd. Ndrysho pozicionin e tastit me anë të miut ose tasteve të shigjetave.</translation>
<translation id="7212734716605298123">Përditësimet e firmuerit për pajisjet e jashtme</translation>
<translation id="7216409898977639127">Operatori celular</translation>
<translation id="725133483556299729">Zgjidh email-in</translation>
<translation id="7271040990581020067">Skaneri është aktualisht në përdorim. Provo përsëri më vonë.</translation>
<translation id="7274587244503383581"><ph name="PRINTED_PAGES_NUMBER" />/<ph name="TOTAL_PAGES_NUMBER" /></translation>
<translation id="7281657306185710294">Ndjeje puhizën</translation>
<translation id="7287310195820267359">Koleksionet e imazheve të sfondit</translation>
<translation id="7297226631177386107">Nuk mund të lidhesh me sajtet e uebit HTTPS nëpërmjet murit mbrojtës</translation>
<translation id="7297726121602187087">E gjelbër e errët</translation>
<translation id="7302860742311162920">ICCID</translation>
<translation id="7305236594389852547">aktivizo/çaktivizo diktimin</translation>
<translation id="7305884605064981971">EDGE</translation>
<translation id="7308203371573257315">Pyet ekspertët në forumin e ndihmës për Chromebook</translation>
<translation id="7311368985037279727">ngjyra e tastierës</translation>
<translation id="7319430975418800333">A3</translation>
<translation id="7343581795491695942"><ph name="QUERY_TEXT" />; <ph name="RESULT_TEXT" />; Shtyp "Kërko" plus "Hapësirë" për ta shikuar rezultatin në "Kërko në Google".</translation>
<translation id="7343649194310845056">Pajisjet e rrjetit</translation>
<translation id="7353413232959255829">Rezultati i kërkimit <ph name="LIST_POSITION" /> nga <ph name="LIST_SIZE" />: <ph name="SEARCH_RESULT_TEXT" />. Shtyp "Enter" për të naviguar për te shkurtorja.</translation>
<translation id="7359657277149375382">Lloji i skedarit</translation>
<translation id="73631062356239394">Ndaj të dhënat diagnostikuese</translation>
<translation id="7375053625150546623">EAP</translation>
<translation id="7388959671917308825">Blloku me prekje i integruar</translation>
<translation id="7397270852490618635">Çaktivizo temën e ndriçuar</translation>
<translation id="741244894080940828">konvertimi</translation>
<translation id="7415801143053185905">Vonesë shumë e lartë e HTTP-së</translation>
<translation id="7427315641433634153">MSCHAP</translation>
<translation id="7458970041932198923">Lidhu me një rrjet dhe ringarko faqen për të parë dhe për të caktuar simbolet.</translation>
<translation id="7469648432129124067">U zbulua një portal</translation>
<translation id="7481312909269577407">Përpara</translation>
<translation id="7487067081878637334">Teknologjia</translation>
<translation id="7490813197707563893">Adresa MAC</translation>
<translation id="7491478667760509108">Dil nga pluskimi</translation>
<translation id="7497215489070763236">Certifikata CA e serverit</translation>
<translation id="7501957181231305652">ose</translation>
<translation id="7502658306369382406">Adresa IPv6</translation>
<translation id="7515998400212163428">Android</translation>
<translation id="7528507600602050979">Përmbajtja e ndihmës nuk ofrohet</translation>
<translation id="7535791657097741517">Aktivizo temën e ndriçuar</translation>
<translation id="7550715992156305117">Rutinat diagnostikuese</translation>
<translation id="7551123448725492271">Pajisja është një pajisje audio.</translation>
<translation id="7559239713112547082">Shiko paraprakisht pamjen e ekranit</translation>
<translation id="7561454561030345039">Ky veprim menaxhohet nga administratori yt</translation>
<translation id="7569444139234840525"><ph name="QUERY_TEXT" /> · /<ph name="PHONETICS" />/</translation>
<translation id="7570674786725311828">Ekrani me prekje me USB</translation>
<translation id="7595982850646262331"><ph name="TIME_VALUE" /> të mbetura</translation>
<translation id="7613724632293948900">Ndrysho pozicionin me anë të miut ose tasteve të shigjetave.</translation>
<translation id="7618774594543487847">Neutrale</translation>
<translation id="7620771111601174153">Mëso më shumë në "Qendrën e ndihmës"</translation>
<translation id="763165478673169849">Koha e rivendosjes së fundit</translation>
<translation id="7633068090678117093">Imazhi i sfondit</translation>
<translation id="7648838807254605802">Vonesë e lartë në HTTPS</translation>
<translation id="765159867434478292">Ndaje</translation>
<translation id="7656388927906093505">Pajisja është një maus.</translation>
<translation id="7658239707568436148">Anulo</translation>
<translation id="7665800271478495366">Ndrysho simbolin</translation>
<translation id="7683228889864052081">nuanca e tastierës</translation>
<translation id="7690294790491645610">Konfirmo fjalëkalimin e ri</translation>
<translation id="7701040980221191251">Asnjë</translation>
<translation id="7705524343798198388">VPN</translation>
<translation id="7716280709122323042">WPA3</translation>
<translation id="7718231387947923843">drita e tastierës</translation>
<translation id="773153675489693198">Numri i cikleve</translation>
<translation id="7747039790905080783">Çelës i ndarë paraprakisht</translation>
<translation id="7762130827864645708">Ndryshimi i fjalëkalimit tënd u krye me sukses. Përdor fjalëkalimin e ri këtej e tutje.</translation>
<translation id="7763470514545477072">Përputhje e prapashtesës së domenit</translation>
<translation id="7769672763586021400">ID-ja e modelit</translation>
<translation id="7770834998503326261">Informacione shtesë në lidhje me zgjedhjen tënde</translation>
<translation id="7778717409420828014">Komentet e tua na ndihmojnë të përmirësojmë përvojën me Chromebook dhe do të rishikohen nga ekipi ynë. Për shkak të numrit të lartë të raportimeve, nuk do të mund të dërgojmë një përgjigje.</translation>
<translation id="7784116172884276937">Nuk është konfiguruar asnjë server DNS</translation>
<translation id="7791543448312431591">Shtoje</translation>
<translation id="779591286616261875">Dërgo një raportim të ri</translation>
<translation id="7799817062559422778">Modaliteti i ndriçuar</translation>
<translation id="780301667611848630">Jo, faleminderit</translation>
<translation id="7805768142964895445">Statusi</translation>
<translation id="7819857487979277519">PSK (WPA ose RSN)</translation>
<translation id="7841134249932030522">Aktivizo modalitetin e errët</translation>
<translation id="7846634333498149051">Tastiera</translation>
<translation id="7856267634822906833">Ekrani me prekje me Bluetooth</translation>
<translation id="7869143217755017858">Çaktivizo modalitetin e errët</translation>
<translation id="7881066108824108340">DNS</translation>
<translation id="7882358943899516840">Lloji i ofruesit</translation>
<translation id="7882501334836096755">Çelës publik</translation>
<translation id="78957024357676568">majtas</translation>
<translation id="7915220255123750251">Menaxho cilësimet e APN-së së rrjetit. APN-të vendosin një lidhje mes një rrjeti celular dhe internetit.</translation>
<translation id="7936303884198020182">Nuk u gjetën serverë DNS</translation>
<translation id="7942349550061667556">E kuqe</translation>
<translation id="7943235353293548836">Intervali i procesit të vazhdueshëm të mbajtjes aktive</translation>
<translation id="7944562637040950644">aktivizo/çaktivizo dritën e sfondit të tastierës</translation>
<translation id="7953669802889559161">Hyrjet</translation>
<translation id="7955587717700691983">Tastierë me Bluetooth</translation>
<translation id="7960831585769876809">Temperatura</translation>
<translation id="7977800524392185497">Për t'iu bashkuar një rrjeti <ph name="NETWORK_NAME" />, shko te "Cilësimet"</translation>
<translation id="7978412674231730200">Çelës privat</translation>
<translation id="7994702968232966508">Metoda EAP</translation>
<translation id="8004582292198964060">Shfletuesi</translation>
<translation id="802154636333426148">Shkarkimi dështoi</translation>
<translation id="8031884997696620457">HSPAPlus</translation>
<translation id="80398733265834479">Aktivizo modalitetin automatik të ngjyrave</translation>
<translation id="8041089156583427627">Dërgo komentet</translation>
<translation id="8045012663542226664">Heqja e zërit të mikrofonit</translation>
<translation id="8050091914317269817">Zgjedhja e këtij imazhi të sfondit do të aktivizojë modalitetin automatik të errët dhe përputhjen e ngjyrës së imazhit të sfondit.</translation>
<translation id="8075838845814659848">Karikimi i mbetur</translation>
<translation id="8076492880354921740">Skedat</translation>
<translation id="8082366717211101304">DNS-ja nuk mund të zgjidhet nga aplikacionet për Android</translation>
<translation id="8082644724189923105">zona e tastierës</translation>
<translation id="808894953321890993">Ndrysho fjalëkalimin</translation>
<translation id="8094062939584182041">Lejo që Google të të dërgojë email-e për këtë problem</translation>
<translation id="8104083085214006426">Po përdor një rrjet të hapur dhe të pasigurt</translation>
<translation id="811820734797650957">(Android) Portëkalimi mund të marrë ping</translation>
<translation id="8129620843620772246"><ph name="TEMPERATURE_C" />° C</translation>
<translation id="8131740175452115882">Konfirmo</translation>
<translation id="8132480444149501833">Kërko matësit e trafikut</translation>
<translation id="8138405288920084977">LTEAdvanced</translation>
<translation id="8143951647992294073">Zgjidh "<ph name="TOPIC_SOURCE_DESC" />" nga "<ph name="TOPIC_SOURCE" />"</translation>
<translation id="8151185429379586178">Mjetet e zhvilluesit</translation>
<translation id="8179976553408161302">Enter</translation>
<translation id="8183974620058026102">Bashkëngjit</translation>
<translation id="8206859287963243715">Rrjeti celular</translation>
<translation id="8208861521865154048">Avantazhet</translation>
<translation id="8210733748736414123">në fund</translation>
<translation id="8226628635270268143">Zgjidh fotografitë dhe albumet e tua të preferuara</translation>
<translation id="8227119283605456246">Bashkëngjit skedarin</translation>
<translation id="8230672074305416752">Dështoi verifikimi "ping" për portën e parazgjedhur të kalimit</translation>
<translation id="8246209727385807362">Operator celular i panjohur</translation>
<translation id="827422111966801947">Indigo</translation>
<translation id="8286154143153872371">Lidhu në një rrjet dhe ringarko faqen për të parë imazhin e sfondit.</translation>
<translation id="8291967909914612644">Shteti i ofruesit të rrjetit bazë</translation>
<translation id="8294431847097064396">Burimi</translation>
<translation id="8297006494302853456">I dobët</translation>
<translation id="8302368968391049045">Mur mbrojtës HTTPS</translation>
<translation id="8312330582793120272">luaj median</translation>
<translation id="8318753676953949627">Nuk ka imazhe</translation>
<translation id="8329018942023753850">aplikacioni i makinës llogaritëse</translation>
<translation id="8335869473001018124">hap kërkimin</translation>
<translation id="8336739000755212683">Ndrysho imazhin e llogarisë së pajisjes</translation>
<translation id="8347227221149377169">Printimet</translation>
<translation id="8351855506390808906">Pika e prekjes për organizimin e tasteve</translation>
<translation id="8352772353338965963">Shto një llogari në identifikimin e shumëfishtë. Të gjitha llogaritë e identifikuara mund të qasen pa fjalëkalim, prandaj ky funksion duhet të përdoret vetëm me llogari të besuara.</translation>
<translation id="8364946094152050673">Serverët DNS janë bosh</translation>
<translation id="8372477600026034341">Pritësit e tjerë</translation>
<translation id="8373046809163484087">Përdor paketat e ngjyrave që përputhen me imazhin tënd të sfondit</translation>
<translation id="8380114448424469341">Dritarja e stacionit në gjysmën <ph name="DIRECTION" /> të ekranit</translation>
<translation id="8395584934117017006">Kjo pajisje <ph name="DEVICE_TYPE" /> menaxhohet nga ndërmarrja</translation>
<translation id="8398927464629426868">Shpejtësia me të cilën pajisja aktualisht po karikohet ose po shkarkohet</translation>
<translation id="8410244574650205435">Zbuluar automatikisht</translation>
<translation id="8420955526972171689">Ekzekuto teste dhe zgjidhjen e problemeve për problemet e harduerit</translation>
<translation id="8422748173858722634">IMEI</translation>
<translation id="8431300646573772016">Të rejat me ChromeOS</translation>
<translation id="843568408673868420">Lidhshmëria e internetit</translation>
<translation id="844521431886043384">DNS-ja nuk është konfiguruar</translation>
<translation id="8456761643544401578">Modalitet i errët automatik</translation>
<translation id="8461329675984532579">Emri i ofruesit të rrjetit bazë</translation>
<translation id="8475690821716466388">Rrjeti Wi-Fi është i siguruar me protokollin e dobët WEP PSK</translation>
<translation id="8476242415522716722">ndriçimi i poshtëm i tastierës</translation>
<translation id="8477551185774834963">Vonesa e DNS-së është pak më lart se pragu i lejueshëm</translation>
<translation id="8483248364096924578">Adresa e IP-së</translation>
<translation id="8491311378305535241">Nuk mund të lidhesh me sajtet e uebit HTTPS nëpërmjet murit mbrojtës nga aplikacionet për Android</translation>
<translation id="8498220429738806196">Matësit e trafikut</translation>
<translation id="8503813439785031346">Emri i përdoruesit</translation>
<translation id="8503836310948963452">Edhe vetëm pak minuta...</translation>
<translation id="8508640263392900755">Detajet e APN-së</translation>
<translation id="8522687886059337719">Tani ke qasje tek <ph name="BEGIN_LINK_WALLPAPER_SUBPAGE" />imazhet e reja të sfondit<ph name="END_LINK_WALLPAPER_SUBPAGE" /> dhe te <ph name="BEGIN_LINK_SCREENSAVER_SUBPAGE" />mbrojtësit e rinj të ekranit<ph name="END_LINK_SCREENSAVER_SUBPAGE" /></translation>
<translation id="8528615187455571738">Crosvm</translation>
<translation id="8557447961879934694">WPA2</translation>
<translation id="8575298406870537639">Operatori celular mund të kërkojë këtë opsion për t'u lidhur me rrjetin e tij. Kontakto me operatorin celular për detaje.</translation>
<translation id="8576249514688522074">E pafilluar</translation>
<translation id="8593058461203131755">vendose median në pauzë</translation>
<translation id="8620617069779373398">Statusi në roaming</translation>
<translation id="8626489604350149811">Më shumë veprime për <ph name="APN_NAME" /></translation>
<translation id="86356131183441916">Vjollcë e çelur</translation>
<translation id="8651481478098336970">vendos volumin në heshtje</translation>
<translation id="8655295600908251630">Kanali</translation>
<translation id="8655828773034788261">Ndaj URL-në:</translation>
<translation id="8660881923941176839">paundë</translation>
<translation id="8675354002693747642">Çelës i ndarë paraprakisht</translation>
<translation id="8677859815076891398">Nuk ka albume. Krijo një album te <ph name="LINK_BEGIN" />Fotografitë e Google<ph name="LINK_END" />.</translation>
<translation id="8709616837707653427"><ph name="DESC_TEXT" /> Përdor tastet "Shigjeta majtas" ose "Shigjeta djathtas" për ta menaxhuar këtë veçori.</translation>
<translation id="8712637175834984815">E kuptova</translation>
<translation id="871560550817059752">Dështoi - Nuk ka bojë</translation>
<translation id="8723108084122415655">Rrjeti jo i parazgjedhur është mbi pragun e vonesës</translation>
<translation id="8725066075913043281">Provo sërish</translation>
<translation id="8726019395068607495">Ndaloi - Dera e hapur</translation>
<translation id="8730621377337864115">U krye</translation>
<translation id="8747900814994928677">Konfirmo ndryshimin</translation>
<translation id="8764414543112028321">WireGuard</translation>
<translation id="87646919272181953">Albumi i "Fotografive të Google"</translation>
<translation id="877985182522063539">A4</translation>
<translation id="879568662008399081">Ky rrjet mund të ketë një portal izolues</translation>
<translation id="8798099450830957504">I parazgjedhur</translation>
<translation id="8798441408945964110">Emri i ofruesit</translation>
<translation id="8814190375133053267">Wi-Fi</translation>
<translation id="8818152010000655963">Imazhi i sfondit</translation>
<translation id="8820457400746201697">Zhvendos pikën blu të prekjes te një veprim. Zgjidh tastin përkatës për ta personalizuar.</translation>
<translation id="8820817407110198400">Faqeshënuesit</translation>
<translation id="8834539327799336565">Të lidhur aktualisht</translation>
<translation id="8845001906332463065">Kërko ndihmë</translation>
<translation id="8855781559874488009">Nuk mund të lidhesh me sajtet e uebit HTTP nëpërmjet murit mbrojtës</translation>
<translation id="885701979325669005">Hapësira ruajtëse</translation>
<translation id="885704831271383379">tastiera më e errët</translation>
<translation id="8863170912498892583">Aktivizo temën e errët</translation>
<translation id="8863888432376731307">Merr <ph name="INTENT" /> për "<ph name="QUERY" />" dhe më shumë</translation>
<translation id="8864415976656252616">Nuk ka përmbajtje të sugjeruara. Shiko përmbajtjet kryesore të ndihmës.</translation>
<translation id="8868741746785112895">GUID</translation>
<translation id="8876270629542503161">Pajisja është një tablet.</translation>
<translation id="8881098542468797602">Testi u krye me sukses</translation>
<translation id="8898840733695078011">Fuqia e sinjalit</translation>
<translation id="8909114361904403025">shigjeta lart</translation>
<translation id="8910721771319628100">Rrjeti i parazgjedhur është mbi pragun e vonesës</translation>
<translation id="8912306040879976619">Zonat e tastierës</translation>
<translation id="8918637186205009138"><ph name="DEVICE_TYPE" /> që ka <ph name="GIVEN_NAME" /></translation>
<translation id="8919837981463578619">Dështoi - Tabakaja mungon</translation>
<translation id="8923267550422472772">Dita e muajit për rivendosje</translation>
<translation id="8928727111548978589">Dështoi - Nuk ka letër</translation>
<translation id="8930521118335213258">Homolog</translation>
<translation id="8930622219860340959">Me valë</translation>
<translation id="8936793075252196307">Adresa IP e klientit</translation>
<translation id="8944651180182756621">Ngjyra e nisësit</translation>
<translation id="894617464444543719">Pajisja është një telefon.</translation>
<translation id="8957423540740801332">djathtas</translation>
<translation id="8968751544471797276">Shpejtësia e karikimit</translation>
<translation id="8970109610781093811">Ekzekuto përsëri</translation>
<translation id="8983038754672563810">HSPA</translation>
<translation id="8987565828374052507">{NUMBER_OF_PAGES,plural, =0{Skano}=1{Skano faqen {NUMBER_OF_PAGES}}other{Skano faqen {NUMBER_OF_PAGES}}}</translation>
<translation id="8997710128084572139">Pajisja ka <ph name="BATTERY_PERCENTAGE" />% bateri.</translation>
<translation id="8998289560386111590">Nuk ofrohet në pajisjen tënde</translation>
<translation id="9003704114456258138">Frekuenca</translation>
<translation id="9024331582947483881">ekrani i plotë</translation>
<translation id="9025198690966128418">Përdore si pajisje personale</translation>
<translation id="902638246363752736">Cilësimet e tastierës</translation>
<translation id="9028832514430399253">Aktivizo çelësin e aktivizimit/çaktivizimit për të zgjedhur opsionet e mbrojtësit të ekranit</translation>
<translation id="9039663905644212491">PEAP</translation>
<translation id="9058932992221914855">IPv6</translation>
<translation id="9062831201344759865">Rezolucioni i DNS-së ka vonesë të lartë</translation>
<translation id="9073281213608662541">PAP</translation>
<translation id="9074739597929991885">Bluetooth-i</translation>
<translation id="9082718469794970195">Përdor këtë video</translation>
<translation id="9087578468327036362">Raportoje këtë kërkesë</translation>
<translation id="9088306295921699330">Përdorimi aktual</translation>
<translation id="9095775724867566971">Pluginvm</translation>
<translation id="9100765901046053179">Cilësimet e përparuara</translation>
<translation id="910415269708673980">Rifresko biletën për <ph name="PRINCIPAL_NAME" /></translation>
<translation id="9106415115617144481">Po skanon faqen <ph name="PAGE_NUMBER" /></translation>
<translation id="9111102763498581341">Shkyç</translation>
<translation id="9122602430962285795">Për t'u rilidhur, shko te "Cilësimet"</translation>
<translation id="9126720536733509015">Ruaj shumë faqe në një skedar PDF</translation>
<translation id="9137526406337347448">Shërbimet e Google</translation>
<translation id="9138630967333032450">Tasti i majtë "Shift"</translation>
<translation id="9149391708638971077">Ekzekuto testin e memories</translation>
<translation id="9161276708550942948">hapësirë</translation>
<translation id="9173638680043580060">Ka mbetur më pak se një minutë</translation>
<translation id="9174334653006917325">Ngjyra e ndërfaqes së përdoruesit</translation>
<translation id="917720651393141712">Provë</translation>
<translation id="9188992814426075118">Tastiera jote mund të përputhet automatikisht me imazhin e sfondit</translation>
<translation id="9189000703457422362">Nuk mund të lidhesh me këtë rrjet duke përdorur APN-të e zbuluara automatikisht. Kontakto me operatorin tënd celular për më shumë informacione.</translation>
<translation id="9193744392140377127">APN*</translation>
<translation id="9204237731135241582">Portëkalimi nuk mund të kontaktohet nga aplikacionet për Android</translation>
<translation id="9211490828691860325">Të gjitha tavolinat e punës</translation>
<translation id="932327136139879170">Faqja kryesore</translation>
<translation id="939519157834106403">SSID</translation>
<translation id="945522503751344254">Dërgo komente</translation>
<translation id="952992212772159698">Nuk është aktivizuar</translation>
<translation id="960719561871045870">Kodi i operatorit</translation>
<translation id="979450713603643090">Rozë e çelur</translation>
<translation id="982713511914535780">Ekzekuto testin e shkarkimit</translation>
<translation id="987264212798334818">Të përgjithshme</translation>
</translationbundle>