blob: 38067a33076fb7a8c49498a8ffa0fa4cb1c04ed6 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sr-Latn">
<translation id="1014750484722996375">Radne površine</translation>
<translation id="1018219910092211213">DNS ne može da se razreši</translation>
<translation id="1018656279737460067">Otkazano</translation>
<translation id="1020274983236703756">Dostupni su ekskluzivni <ph name="PRODUCT_NAME" /> elementi</translation>
<translation id="1022628058306505708">Tok Zemlje</translation>
<translation id="1047458377670401304"><ph name="CPU_NAME" /> (<ph name="THREAD_COUNT" /> niti, <ph name="CPU_MAX_CLOCK_SPEED" /> GHz)</translation>
<translation id="1047773237499189053">Dostupna je nova funkcija. Koristite taster sa strelicom nagore da biste saznali više.</translation>
<translation id="1059913517121127803">Pokretanje skeniranja nije uspelo</translation>
<translation id="1070066693520972135">WEP</translation>
<translation id="1071587090247825784">Otkriven je zaštitni zid</translation>
<translation id="1075811647922107217">Veličina stranice</translation>
<translation id="1082009148392559545">Čuvar ekrana se preuzima</translation>
<translation id="1094693127011229778">IP adresa nije dostupna</translation>
<translation id="1113892970288677790">Odaberite neke od izabranih ilustracija i slika</translation>
<translation id="1119447706177454957">Interna greška</translation>
<translation id="1124772482545689468">Korisnik</translation>
<translation id="1128128132059598906">EAP-TTLS</translation>
<translation id="1145018782460575098">Prozor za ažuriranje firmvera za spoljne uređaje je otvoren. Dostupnih ažuriranja: <ph name="NUM_UPDATES" />.</translation>
<translation id="1145516343487477149">Pronađite članke pomoći i odgovore na česta pitanja o Chromebook-u</translation>
<translation id="1167755866710282443">Otvorite meni da biste prilagodili tastere. Prevucite meni da biste ga premestili.</translation>
<translation id="1175697296044146566"><ph name="MANAGER" /> upravlja ovim <ph name="DEVICE_TYPE" /> uređajem.</translation>
<translation id="1175951029573070619">Prosečan (<ph name="SIGNAL_STRENGTH" />)</translation>
<translation id="1181037720776840403">Ukloni</translation>
<translation id="1195447618553298278">Nepoznata greška.</translation>
<translation id="1196959502276349371">Verzija <ph name="VERSION" /></translation>
<translation id="1199355487114804640">Pustite/pauzirajte</translation>
<translation id="1201402288615127009">Dalje</translation>
<translation id="1204296502688602597">Kašnjenje DNS-a</translation>
<translation id="1207734034680156868">Predlozi su zasnovani na opisu</translation>
<translation id="121090498480012229">pustite ili pauzirajte medije</translation>
<translation id="123124571410524056">Sumnja se na portal</translation>
<translation id="1238612778414822719">HTTPS kašnjenje</translation>
<translation id="1264369926465113395">Proverite Chromebook-ov novi digitalni časopis za autore</translation>
<translation id="1270369111467284986">Moguć ulazni portal</translation>
<translation id="1290331692326790741">Slab signal</translation>
<translation id="1301069673413256657">GSM</translation>
<translation id="1308754910631152188">Ažurira se (završeno je <ph name="PERCENTAGE_VALUE" />%)</translation>
<translation id="1310380015393971138">Nijedna <ph name="NETWORK_NAME" /> mreža nije dostupna</translation>
<translation id="131421566576084655">Datum poslednjeg resetovanja je nedostupan</translation>
<translation id="1314565355471455267">Android VPN</translation>
<translation id="131461803491198646">Matična mreža, nije u romingu</translation>
<translation id="1327977588028644528">Mrežni prolaz</translation>
<translation id="1328223165223065150">Boja pozadine</translation>
<translation id="1330426557709298164">JPG</translation>
<translation id="1337912285145772892">Prilagodi oblasti za skeniranje</translation>
<translation id="1367951781824006909">Izaberi datoteku</translation>
<translation id="1387854245479784695">Ovo je zbir svih jezgara</translation>
<translation id="1394661041439318933">Uređaj ima <ph name="BATTERY_PERCENTAGE" />% baterije futrole.</translation>
<translation id="1397738625398125236">Mrežni prolaz može da se pinguje</translation>
<translation id="1398634363027580500">Veoma veliko HTTPS kašnjenje</translation>
<translation id="1407069428457324124">Tamna tema</translation>
<translation id="1413240736185167732">Nije uspelo – filter je otkazao</translation>
<translation id="1416836038590872660">EAP-MD5</translation>
<translation id="142228117786570094">Imam par ključeva</translation>
<translation id="1423591390236870726">Taster <ph name="KEY_NAME" /> nije pritisnut</translation>
<translation id="1435763214710588005">Automatski resetuje potrošnju podataka svakog meseca na izabrani dan</translation>
<translation id="1442433966118452622">Izvor slike</translation>
<translation id="1451536289672181509">Uređaj je tastatura.</translation>
<translation id="1459693405370120464">Vreme</translation>
<translation id="1468664791493211953">Ponude</translation>
<translation id="1476467821656042872"><ph name="MANAGER" /> upravlja ovim uređajem i može da prati vaše aktivnosti.</translation>
<translation id="1478594628797167447">Skener</translation>
<translation id="1483493594462132177">Pošalji</translation>
<translation id="1488850966314959671">Ne možete da se povežete na ovu mrežu pomoću omogućenih prilagođenih naziva pristupne tačke. Zatražite više informacija od mobilnog operatera.</translation>
<translation id="1491076385728777984">Ažurira se firmver na uređaju <ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="1499041187027566160">pojačaj zvuk</translation>
<translation id="1499900233129743732"><ph name="MANAGER" /> upravlja ovim korisnikom i može daljinski da upravlja podešavanjima i nadgleda aktivnosti korisnika.</translation>
<translation id="150962533380566081">Nevažeći PUK.</translation>
<translation id="1510238584712386396">Pokretač</translation>
<translation id="1526389707933164996">Animacija čuvara ekrana</translation>
<translation id="152892567002884378">Pojačajte zvuk</translation>
<translation id="1555130319947370107">Plava</translation>
<translation id="155865706765934889">Dodirna tabla</translation>
<translation id="1561927818299383735">boja pozadinskog osvetljenja</translation>
<translation id="1565038567006703504">Ažuriranje uređaja <ph name="DEVICE_NAME" /> nije uspelo</translation>
<translation id="1567064801249837505">Albumi</translation>
<translation id="1572585716423026576">Postavi kao pozadinu</translation>
<translation id="1578784163189013834">Odaberite pozadinu čuvara ekrana</translation>
<translation id="160633243685262989">Pregled slike</translation>
<translation id="1615335640928990664">Potrošnja podataka od <ph name="FRIENDLY_DATE" /></translation>
<translation id="1621067168122174824">Pokreni test punjenja</translation>
<translation id="1639239467298939599">Učitava se</translation>
<translation id="1641857168437328880">Uvlačenje dokumenta (jednostrano)</translation>
<translation id="1643449475550628585">Menjajte sliku pozadine svakog dana</translation>
<translation id="1644574205037202324">Istorija</translation>
<translation id="1651925268237749928">Izabrali ste deljeni album. Drugi ljudi mogu da dodaju ili menjaju slike. Pozadina može da koristi slike koje trenutno nisu u ovom albumu.</translation>
<translation id="1662989795263954667">Zaustavljeno – nema više mastila</translation>
<translation id="1664796644829245314">Pregled za <ph name="PREVIEW_OBJECT" /></translation>
<translation id="1668469839109562275">Ugrađeni VPN</translation>
<translation id="1669047024429367828">Vidljivost</translation>
<translation id="1672499492233627739">Video fid veb-kamere</translation>
<translation id="1676557873873341166">Snima se video</translation>
<translation id="1684279041537802716">Boja za naglašavanje</translation>
<translation id="1703835215927279855">Letter</translation>
<translation id="1706391837335750954">Prisutan je DNS razrešivač</translation>
<translation id="1708602061922134366">Google plavo</translation>
<translation id="1710499924611012470">Kretanje kroz pristupačnost</translation>
<translation id="1715359911173058521">Došlo je do problema u komunikaciji sa skenerom. Proverite mrežnu ili USB vezu i probajte ponovo.</translation>
<translation id="1717874160321062422">Upravljaju <ph name="FIRST_MANAGER" /> i <ph name="SECOND_MANAGER" /></translation>
<translation id="1726100011689679555">Serveri imena</translation>
<translation id="1731082422893354635">Bluetooth tačped</translation>
<translation id="1738949837603788263"><ph name="ZONE_NUMBER" />. zona</translation>
<translation id="1745577949879301685">Učitavanje slika nije uspelo. Proverite mrežnu vezu ili probajte da ponovo učitate sliku.</translation>
<translation id="1751249301761991853">Lično</translation>
<translation id="1753496554272155572">Izađite iz pregleda pozadine</translation>
<translation id="1755556344721611131">Aplikacija Dijagnostika</translation>
<translation id="175763766237925754">Dobar (<ph name="SIGNAL_STRENGTH" />)</translation>
<translation id="1758018619400202187">EAP-TLS</translation>
<translation id="1759842336958782510">Chrome</translation>
<translation id="1768959921651994223">Tip potvrde identiteta</translation>
<translation id="1776228893584526149">Ton pozadine</translation>
<translation id="1782199038061388045">prevod</translation>
<translation id="1792647875738159689">Otkazuje se skeniranje</translation>
<translation id="1801418420130173017">Onemogućite tamnu temu</translation>
<translation id="1807246157184219062">Svetla</translation>
<translation id="1827738518074806965">Likovna galerija</translation>
<translation id="1836553715834333258">Boja sistema</translation>
<translation id="1838374766361614909">Obrišite pretragu</translation>
<translation id="1840474674287087346">Boja radne površine</translation>
<translation id="1851218745569890714">Video konferencije</translation>
<translation id="1852934301711881861">Instaliraj Chrome OS Flex</translation>
<translation id="1856388568474281774">Strelica nadole</translation>
<translation id="1858620243986915808">Priložite snimak ekrana</translation>
<translation id="1871569928317311284">Isključite tamnu temu</translation>
<translation id="1874612839560830905">MTU</translation>
<translation id="188114911237521550">Isključite tamni režim</translation>
<translation id="1881188606372070653">Idite na <ph name="BEGIN_LINK1" />stranicu pravne pomoći<ph name="END_LINK1" /> da biste zatražili promene sadržaja iz pravnih razloga. Neke informacije o nalogu i sistemu mogu da se šalju Google-u. Koristićemo informacije koje nam date kao pomoć u rešavanju tehničkih problema i u cilju poboljšanja usluga, a shodno <ph name="BEGIN_LINK2" />politici privatnosti<ph name="END_LINK2" /> i <ph name="BEGIN_LINK3" />uslovima korišćenja usluge<ph name="END_LINK3" />.</translation>
<translation id="1885577615937958993">premotajte medijski sadržaj unapred</translation>
<translation id="1887850431809612466">Revizija hardvera</translation>
<translation id="1904932688895783618">Evo još nekih korisnih resursa:</translation>
<translation id="1905710495812624430">Premašen je maksimalni broj pokušaja.</translation>
<translation id="1908234395526491708">Neuspeli UDP zahtevi</translation>
<translation id="1908394185991500139">strelica ulevo</translation>
<translation id="1923388006036088459">Boje za naglašavanje</translation>
<translation id="1947737735496445907">Odštampano</translation>
<translation id="1951012854035635156">Pomoćnik</translation>
<translation id="1962550982027027473">Podrazumevani naziv pristupne tačke je obavezan</translation>
<translation id="1973886230221301399">ChromeVox</translation>
<translation id="1977994649430373166">Slika Google profila</translation>
<translation id="1979103255016296513">Rok za promenu lozinke je istekao</translation>
<translation id="1999615961760456652">Ulazni portal</translation>
<translation id="200669432486043882">Zameni datoteku</translation>
<translation id="2006864819935886708">Uspostavljanje veze</translation>
<translation id="2008685064673031089">Primarna pretraga</translation>
<translation id="2011174342667534258">Verzija paketa za razvoj softvera:</translation>
<translation id="2016697457005847575">Isprobajte korake za rešavanje problema</translation>
<translation id="202500043506723828">EID</translation>
<translation id="2047316797244836561">Povežite se na mrežu i ponovo učitajte stranicu da biste videli čuvar ekrana.</translation>
<translation id="2056550196601855911">IPv4 ili IPv6</translation>
<translation id="2080070583977670716">Više podešavanja</translation>
<translation id="2085089206770112532">Smanjite osvetljenost ekrana</translation>
<translation id="2102231663024125441">Uređivanje teksta</translation>
<translation id="2105810540595158374">Uređaj je kontroler za igre.</translation>
<translation id="2119172414412204879"><ph name="BOARD_NAME" />, verzija <ph name="MILESTONE_VERSION" /></translation>
<translation id="2126937207024182736">Dostupno: <ph name="AVAILABLE_MEMORY" /> GB od <ph name="TOTAL_MEMORY" /> GB</translation>
<translation id="2138109643290557664">Nastavite da plutate</translation>
<translation id="2141644705054017895"><ph name="PERCENTAGE_VALUE" />%</translation>
<translation id="2152882202543497059">Slika: <ph name="NUMBER" /></translation>
<translation id="2157660087437850958">birač emodžija</translation>
<translation id="2157959690810728433">NA ČEKANJU</translation>
<translation id="2158971754079422508"><ph name="DESC_TEXT" />: Probaj ponovo</translation>
<translation id="2161394479394250669">Otkaži zadatak štampanja</translation>
<translation id="2161656808144014275">Tekst</translation>
<translation id="2163937499206714165">Uključite tamni režim</translation>
<translation id="2180197493692062006">Došlo je do greške. Probajte da ponovo otvorite aplikaciju.</translation>
<translation id="2209788852729124853">Resetuj brojače saobraćaja</translation>
<translation id="2212733584906323460">Razrešavanje imena</translation>
<translation id="2217935453350629363">Trenutna brzina</translation>
<translation id="2224337661447660594">Nema interneta</translation>
<translation id="222447520299472966">Mora da bude izabran bar jedan album likovne galerije</translation>
<translation id="2230005943220647148">Celzijus</translation>
<translation id="2230051135190148440">CHAP</translation>
<translation id="2236746079896696523">Uključivanje/isključivanje pozadinskog osvetljenja tastature</translation>
<translation id="2240366984605217732">Prekidač rasporeda</translation>
<translation id="225692081236532131">Status aktivacije</translation>
<translation id="2271469253353559191">Raspored tamnog režima</translation>
<translation id="2276999893457278469">Najpopularniji sadržaj pomoći</translation>
<translation id="2287186687001756809">Slika nije dostupna. Da biste dodali slike, idite na <ph name="LINK" /></translation>
<translation id="2307344026739914387">Koristite aktuelni par ključeva</translation>
<translation id="2320295602967756579">Omogućite svetlu temu</translation>
<translation id="2323506179655536734">PRESKOČENO</translation>
<translation id="2326139988748364651"><ph name="RESOLUTION_VALUE" /> dpi</translation>
<translation id="2338501278241028356">Uključite Bluetooth da biste otkrili uređaje u blizini</translation>
<translation id="2346474577291266260">Odličan (<ph name="SIGNAL_STRENGTH" />)</translation>
<translation id="2359808026110333948">Nastavi</translation>
<translation id="2364498172489649528">Prošlo</translation>
<translation id="2367335866686097760">Taster za mapiranje tastera</translation>
<translation id="2380886658946992094">Legal</translation>
<translation id="2391082728065870591">Pošalji izveštaj sa povratnim informacijama</translation>
<translation id="2407209115954268704">Status zaključavanja SIM kartice</translation>
<translation id="241419523391571119">Ponovo otvorite poklopac da biste ga testirali</translation>
<translation id="2414886740292270097">Tamna</translation>
<translation id="2418150275289244458">Otvori u podešavanjima</translation>
<translation id="2421798028054665193"><ph name="CURRENT_PAGE" />. slika od <ph name="TOTAL_PAGES" /></translation>
<translation id="2446553403094072641">Preciznost pokretnog zareza</translation>
<translation id="2448312741937722512">Tip</translation>
<translation id="248546197012830854">Uređaj je oflajn. Povežite se na WiFi mrežu da biste videli sadržaj pomoći.</translation>
<translation id="2491955442992294626">Tasteri se ne testiraju kada koristite drugi prozor</translation>
<translation id="2493126929778606526">Najbolje automatski izabrane slike</translation>
<translation id="249323605434939166"><ph name="QUERY_TEXT" /> · <ph name="SOURCE_LANGUAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2498950423397131220">Plutajuće</translation>
<translation id="2505327257735685095">Osvežite aktuelnu sliku pozadine</translation>
<translation id="2512979179176933762">pregledajte prozore</translation>
<translation id="2513396635448525189">Slika za prijavljivanje</translation>
<translation id="2517472476991765520">Skeniraj</translation>
<translation id="2521835766824839541">prethodna pesma</translation>
<translation id="2526590354069164005">Radna površina</translation>
<translation id="253029298928638905">Restartuje se...</translation>
<translation id="2533048460510040082">Predloženi sadržaj pomoći</translation>
<translation id="2536159006530886390">Povezivanje na internet nije uspelo.</translation>
<translation id="2570743873672969996">Pokreće se test <ph name="TEST_NAME" />...</translation>
<translation id="2584559707064218956">Da biste podesili mrežu, idite u Podešavanja</translation>
<translation id="2597774443162333062">Fajlovi će se poslati Google-u radi otklanjanja grešaka</translation>
<translation id="2599691907981599502">{NUMBER_OF_PAGES,plural, =1{Skeniranje je završeno. Skenirana je 1 stranica}one{Skeniranje je završeno. Skenirana je {NUMBER_OF_PAGES} stranica}few{Skeniranje je završeno. Skenirane su {NUMBER_OF_PAGES} stranice}other{Skeniranje je završeno. Skenirano je {NUMBER_OF_PAGES} stranica}}</translation>
<translation id="2619761439309613843">Dnevno osvežavanje</translation>
<translation id="2620436844016719705">Sistem</translation>
<translation id="2638662041295312666">Slika za prijavljivanje</translation>
<translation id="2640549051766135490">Izabran je album <ph name="TITLE" /> <ph name="DESC" /></translation>
<translation id="267442004702508783">osveži</translation>
<translation id="268270014981824665">zatamnjenje tastature</translation>
<translation id="2712812801627182647">Ključ za TLS potvrdu identiteta</translation>
<translation id="2713444072780614174">Bela</translation>
<translation id="2717139507051041123">Omogućite režim tamne boje</translation>
<translation id="2740531572673183784">Potvrdi</translation>
<translation id="2744221223678373668">Deljeno</translation>
<translation id="2751739896257479635">EAP potvrda identiteta 2. faze:</translation>
<translation id="2783010256799387990">PROŠLO</translation>
<translation id="2787435249130282949">svetlija tastatura</translation>
<translation id="2789486458103222910">Potvrdi</translation>
<translation id="2805756323405976993">Aplikacije</translation>
<translation id="28232023175184696">Povezivanje na internet nije uspelo. Kliknite da biste probali ponovo.</translation>
<translation id="2859243502336719778">Važno ažuriranje</translation>
<translation id="2860473693272905224">Postavite još jednu stranicu na skener</translation>
<translation id="2872961005593481000">Isključi</translation>
<translation id="2873483161362553159">Kretanje u pregledaču</translation>
<translation id="2874939134665556319">Prethodna pesma</translation>
<translation id="2878387241690264070">Ispražnjeno <ph name="RATE" /> za <ph name="NUM_SECONDS" /> sek.</translation>
<translation id="2926057806159140518">Unesite korisničko ime i lozinku ili skenirajte QR kôd</translation>
<translation id="2940811910881150316">Testiranje uređaja nije uspelo. Ponovo otvorite poklopac da biste ga testirali.</translation>
<translation id="3008341117444806826">OSVEŽI</translation>
<translation id="3009958530611748826">Izaberite folder za čuvanje</translation>
<translation id="3017079585324758401">Pozadina</translation>
<translation id="3027578600144895987">Zatvorite kameru</translation>
<translation id="3031560714565892478">Uređaj je video kamera.</translation>
<translation id="3054177598518735801"><ph name="CURRENT_VALUE" /> mA</translation>
<translation id="3056720590588772262">Krajnja tačka</translation>
<translation id="3069085583900247081">Test nije uspeo</translation>
<translation id="3083667275341675831">Dijagnostika povezivosti</translation>
<translation id="3084958266922136097">Onemogućite čuvar ekrana</translation>
<translation id="3091839911843451378">Nije uspelo – zaustavljeno je</translation>
<translation id="3102119246920354026">Keš</translation>
<translation id="3122464029669770682">CPU</translation>
<translation id="3124039320086536031">Uređaj je povezan.</translation>
<translation id="3127341325625468058">{PAGE_NUMBER,plural, =0{Želite da uklonite stranicu?}=1{Želite da uklonite {PAGE_NUMBER}. stranicu?}one{Želite da uklonite {PAGE_NUMBER}. stranicu?}few{Želite da uklonite {PAGE_NUMBER}. stranicu?}other{Želite da uklonite {PAGE_NUMBER}. stranicu?}}</translation>
<translation id="315116470104423982">Mobilni podaci</translation>
<translation id="3156846309055100599">Skenira se <ph name="PAGE_NUMBER" />. stranica...</translation>
<translation id="315738237743207937">Otkriven je ulazni portal</translation>
<translation id="3160172848211257835">Šalji <ph name="BEGIN_LINK1" />informacije o sistemu i aplikacijama<ph name="END_LINK1" /> i <ph name="BEGIN_LINK2" />pokazatelje<ph name="END_LINK2" /></translation>
<translation id="3170673040743561620">Postavite dokument na skener</translation>
<translation id="3188257591659621405">Moje datoteke</translation>
<translation id="319101249942218879">Slika avatara je promenjena</translation>
<translation id="3192947282887913208">Audio datoteke</translation>
<translation id="3199982728237701504">Uvlačenje dokumenta (dvostrano)</translation>
<translation id="3201315366910775591">Drugi ljudi mogu da ažuriraju deljene albume</translation>
<translation id="3211671540163313381">D-pad za mapiranje tastera</translation>
<translation id="3226405216343213872">Traže se skeneri</translation>
<translation id="3226657629376379887">Meni sa radnjama za raspored</translation>
<translation id="3246869037381808805">Zadaci štampanja stariji od 1 dana se uklanjaju</translation>
<translation id="3248223063252096240">Ekskluzivno za <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3268178239013324452">Nije uspelo – vrata su otvorena</translation>
<translation id="3275729367986477355">Slika avatara</translation>
<translation id="3283504360622356314">{0,plural, =1{Izmeni fajl}one{Izmeni fajlove}few{Izmeni fajlove}other{Izmeni fajlove}}</translation>
<translation id="3286515922899063534"><ph name="CURRENT" /> GHz</translation>
<translation id="3291996639387199448">Smer ključa</translation>
<translation id="3294437725009624529">Gost</translation>
<translation id="3303855915957856445">Nisu pronađeni rezultati pretrage</translation>
<translation id="3305294846493618482">još</translation>
<translation id="3310640316857623290">Kašnjenje DNS-a znatno premašuje dozvoljenu graničnu vrednost</translation>
<translation id="3328783797891415197">Test je u toku</translation>
<translation id="3340011300870565703">Uređaj ima <ph name="BATTERY_PERCENTAGE" />% baterije desne slušalice.</translation>
<translation id="3340978935015468852">podešavanja</translation>
<translation id="3359218928534347896">isključite zvuk mikrofona</translation>
<translation id="3360306038446926262">Windows</translation>
<translation id="3368922792935385530">Povezan</translation>
<translation id="3369013195428705271">Želite li stvarno da obrišete svu istoriju štampanja? Zadaci štampanja koji su u toku se ne brišu.</translation>
<translation id="3404249063913988450">Omogućite čuvar ekrana</translation>
<translation id="3413935475507503304">Da biste nastavili sa ažuriranjem, kliknite na Dalje.</translation>
<translation id="3434107140712555581"><ph name="BATTERY_PERCENTAGE" />%</translation>
<translation id="3435738964857648380">Bezbednost</translation>
<translation id="3435896845095436175">Omogući</translation>
<translation id="345256797477978759">Fiksirajte prozor na većem delu ekrana (<ph name="DIRECTION" />)</translation>
<translation id="3456078764689556234">Odštampanih stranica: <ph name="PRINTED_PAGES" /> od <ph name="TOTAL_PAGES" />.</translation>
<translation id="345898999683440380">Skenira se <ph name="PAGE_NUM" />. stranica. Dovršeno je <ph name="PERCENTAGE_VALUE" />%.</translation>
<translation id="3459509316159669723">Štampanje</translation>
<translation id="346423161771747987">Struja</translation>
<translation id="346539236881580388">Ponovo snimi</translation>
<translation id="3484914941826596830">Ne isključujte spoljni uređaj ni računar dok se firmver ažurira. Možete da umanjite ovaj prozor. Ovo ažuriranje može da potraje nekoliko minuta, a spoljni uređaj možda neće raditi tokom tog perioda.</translation>
<translation id="3486220673238053218">definicija</translation>
<translation id="3488065109653206955">Delimično aktivirano</translation>
<translation id="3502426834823382181">prikaži sve aplikacije</translation>
<translation id="3510890413042482857">Šalji <ph name="BEGIN_LINK1" />podatke o praćenju učinka<ph name="END_LINK1" /></translation>
<translation id="3517001332549868749">Ažuriranje Chrome OS-a</translation>
<translation id="3527036260304016759">Nije uspelo – nepoznata greška</translation>
<translation id="3532980081107202182">Preostalo je još oko <ph name="MIN_REMAINING" /> minuta</translation>
<translation id="3557205324756024651">Lokalni identitet (opcionalno)</translation>
<translation id="3565064564551103223">Dozvoljene IPa adrese</translation>
<translation id="3569407787324516067">Čuvar ekrana</translation>
<translation id="3577473026931028326">Došlo je do greške. Probajte ponovo.</translation>
<translation id="357889014807611375">WiFi sa ograničenjem</translation>
<translation id="3583278742022654445">Signal je slab. Probajte da priđete bliže izvoru WiFi signala.</translation>
<translation id="3595596368722241419">Baterija je puna</translation>
<translation id="3600339377155080675">Preslikajte ekran</translation>
<translation id="3602290021589620013">Pregled</translation>
<translation id="3603829704940252505">Avatar</translation>
<translation id="3604713164406837697">Promenite pozadinu</translation>
<translation id="360565022852130722">WiFi mreža je obezbeđena slabim protokolom WEP 802.1x</translation>
<translation id="3606583719724308068">Veliko kašnjenje do HTTPS veb-sajtova</translation>
<translation id="361575905210396100">Hvala vam na povratnim informacijama</translation>
<translation id="3632579075709132555">Uključite/isključite ekran za privatnost</translation>
<translation id="3639846061339007994">gornja</translation>
<translation id="3651050199673793219">Izaberite jedinicu temperature</translation>
<translation id="3663574643422533538">Izaberite ekskluzivne ilustracije za <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3689839747745352263">Test <ph name="TEST_NAME" /></translation>
<translation id="370665806235115550">Učitava se...</translation>
<translation id="3708186454126126312">Prethodno povezani</translation>
<translation id="3740976234706877572"><ph name="AVERAGE_SCORE" /> ★ (recenzije: <ph name="AGGREGATED_COUNT" />)</translation>
<translation id="3748026146096797577">Nije povezano</translation>
<translation id="3749289110408117711">Naziv datoteke</translation>
<translation id="3771294271822695279">Video datoteke</translation>
<translation id="3784455785234192852">Zaključaj</translation>
<translation id="380097101658023925">RGB kontrole</translation>
<translation id="38114475217616659">Obriši svu istoriju</translation>
<translation id="3820172043799983114">Nevažeći PIN.</translation>
<translation id="3824259034819781947">Priloži fajlove</translation>
<translation id="3838338534323494292">Nova lozinka</translation>
<translation id="3845880861638660475">Pritisnite <ph name="ALT_SHORTCUT_START" />alt<ph name="ALT_SHORTCUT_END" /> + <ph name="ESC_SHORTCUT_START" />esc<ph name="ESC_SHORTCUT_END" /> da biste zatvorili dijalog.</translation>
<translation id="3848280697030027394">potamnjivanje tastature</translation>
<translation id="385051799172605136">Nazad</translation>
<translation id="3858860766373142691">Naziv</translation>
<translation id="3862598938296403232">Opis je obavezan</translation>
<translation id="3865289341173661845">Sadržaj pomoći nije dostupan.</translation>
<translation id="3865414814144988605">Rezolucija</translation>
<translation id="3866249974567520381">Opis</translation>
<translation id="387301095347517405">Broj puta kada se baterija napunila do kraja</translation>
<translation id="3885327323343477505">Promenite čuvar ekrana</translation>
<translation id="391412459402535266">Testiranje uređaja nije uspelo. Pređite na režim laptopa da biste ga testirali.</translation>
<translation id="3916998944874125962">snimite ekran</translation>
<translation id="3923184630988645767">Potrošnja podataka</translation>
<translation id="3932043219784172185">Nema povezanih uređaja</translation>
<translation id="3941014780699102620">Razrešenje hosta nije uspelo</translation>
<translation id="3942420633017001071">Dijagnostika</translation>
<translation id="3954678691475912818">Tip uređaja je nepoznat.</translation>
<translation id="3966286471246132217">Da biste dobili tačnije rezultate, zatvorite sve aplikacije dok se test ne dovrši.</translation>
<translation id="3967822245660637423">Preuzimanje je dovršeno</translation>
<translation id="3969602104473960991">Chrome OS lozinka je ažurirana</translation>
<translation id="397105322502079400">Izračunavanje...</translation>
<translation id="39823212440917567">Zadaci štampanja stariji od <ph name="NUMBER_OF_DAYS" /> dana se uklanjaju</translation>
<translation id="3993704782688964914">Uređaj <ph name="DEVICE_NAME" /> je ažuriran</translation>
<translation id="4003384961948020559">Nije uspelo – izlaz je pun</translation>
<translation id="4021031199988160623">Pređite na režim laptopa da biste ga testirali</translation>
<translation id="4034824040120875894">Štampač</translation>
<translation id="4044093238444069296">Kontakt sa mrežnim prolazom ne uspeva</translation>
<translation id="4046123991198612571">Sledeća pesma</translation>
<translation id="404928562651467259">UPOZORENJE</translation>
<translation id="4054683689023980771">Preuzima se slika</translation>
<translation id="4060260348856573701">Novi naziv pristupne tačke</translation>
<translation id="4093865285251893588">Slika profila</translation>
<translation id="409427325554347132">Sačuvaj detalje testa</translation>
<translation id="4095829376260267438">WPA2WPA3</translation>
<translation id="4110686435123617899">Izaberite album <ph name="TITLE" /> <ph name="DESC" /></translation>
<translation id="4111761024568264522">USB tačped</translation>
<translation id="4113067922640381334">Sada imate pristup novim <ph name="BEGIN_LINK_WALLPAPER_SUBPAGE" />pozadinama<ph name="END_LINK_WALLPAPER_SUBPAGE" /></translation>
<translation id="4117637339509843559">Tamni režim</translation>
<translation id="4130035430755296270">Nastavite da prelazite kursorom za još opcija izgleda</translation>
<translation id="4131410914670010031">Crno-belo</translation>
<translation id="4145784616224233563">HTTP zaštitni zid</translation>
<translation id="4147897805161313378">Google slike</translation>
<translation id="4150201353443180367">Ekran</translation>
<translation id="4155551848414053977">Proverite da li je skener uključen i dostupan preko mreže ili direktne veze</translation>
<translation id="4159784952369912983">Ljubičasta</translation>
<translation id="4170180284036919717">Slikajte</translation>
<translation id="4170700058716978431">NIJE USPELO</translation>
<translation id="4171077696775491955">smanjite osvetljenost</translation>
<translation id="4176463684765177261">Onemogućeno</translation>
<translation id="4176659219503619100">Kontrolna tabla</translation>
<translation id="420283545744377356">Isključite čuvar ekrana</translation>
<translation id="4213104098953699324">USB tastatura</translation>
<translation id="4227825898293920515">Lozinka ističe za <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="4238516577297848345">Nijedan zadatak štampanja nije u toku</translation>
<translation id="4239069858505860023">GPRS</translation>
<translation id="4244962993387259361">Treba da imate slobodno barem 500 MB da biste pokrenuli test memorije. Da biste oslobodili prostor, idite u Podešavanja &gt; Upravljanje memorijskim prostorom.</translation>
<translation id="4250229828105606438">Snimak ekrana</translation>
<translation id="4258281355379922695">HTTP kašnjenje</translation>
<translation id="4271957103967917607">Prikaži preko celog ekrana</translation>
<translation id="4275663329226226506">Mediji</translation>
<translation id="4289540628985791613">Pregled</translation>
<translation id="4289849978083912975">Projekcija slajdova</translation>
<translation id="4297501883039923494">Zaustavljeno – nepoznata greška</translation>
<translation id="4300073214558989"><ph name="IMAGE_COUNT" /> slika</translation>
<translation id="4311195029067684288">Potpuno</translation>
<translation id="4333390807948134856">Taster <ph name="KEY_NAME" /> je pritisnut</translation>
<translation id="435692326371619097">Upravljajte podešavanjima naziva pristupne tačke mreže. Nazivi pristupnih tačaka uspostavljaju vezu između mobilne mreže i interneta. <ph name="BEGIN_LINK" />Saznajte više<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="437294888293595148">Resetuj sve prečice</translation>
<translation id="4378373042927530923">Nije pokrenuto</translation>
<translation id="4378551569595875038">Povezuje se...</translation>
<translation id="4382484599443659549">PDF</translation>
<translation id="4394049700291259645">Onemogući</translation>
<translation id="439429847087949098">Restartuje se <ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="4395835743215824109">prilagođavanje tastature</translation>
<translation id="4415951057168511744">Aktuelni avatar</translation>
<translation id="4422041425070339732">strelica nadole</translation>
<translation id="4425149324548788773">Moj disk</translation>
<translation id="4428374560396076622"><ph name="NETWORK_NAME" /> mreža je isključena</translation>
<translation id="4429881212383817840">Kerberos tiket uskoro ističe</translation>
<translation id="4431821876790500265">Prikaži izveštaj</translation>
<translation id="445059817448385655">Stara lozinka</translation>
<translation id="4453205916657964690">Maska podmreže</translation>
<translation id="4454245904991689773">Skeniraj u:</translation>
<translation id="4479639480957787382">Eternet</translation>
<translation id="4483049906298469269">Pingovanje mrežnog prolaza koji nije podrazumevan nije uspelo</translation>
<translation id="4500966230243561393">Boja interfejsa</translation>
<translation id="4503223151711056411">Strelica nalevo</translation>
<translation id="4507392511610824664">povećajte osvetljenost</translation>
<translation id="4511264077854731334">Portal</translation>
<translation id="4521826082652183069">Podudaranje alternativnog naziva subjekta</translation>
<translation id="4522570452068850558">Detalji</translation>
<translation id="4536864596629708641">IP konfiguracija</translation>
<translation id="4546131424594385779">Napravite video koji se ponavlja</translation>
<translation id="4548483925627140043">Signal nije pronađen</translation>
<translation id="4556753742174065117">Sav firmver je ažuriran.</translation>
<translation id="455835558791489930">Baterija od <ph name="CHARGE_VALUE" /> mAh</translation>
<translation id="4561801978359312462">SIM je otključan</translation>
<translation id="4562494484721939086">Mobilna mreža nije dostupna</translation>
<translation id="4573777384450697571">Nije uspelo – sertifikat je istekao</translation>
<translation id="458794348635939462">Razrešenje svih hostova nije uspelo</translation>
<translation id="4593212453765072419">Potrebna je potvrda autentičnosti proksija</translation>
<translation id="4609350030397390689">Smanjite osvetljenost tastature</translation>
<translation id="4627232916386272576"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="PRINTED_PAGE_NUMBER" /> od <ph name="TOTAL_PAGE_NUMBER" />. Pritisnite taster Enter da biste otkazali zadatak štampanja.</translation>
<translation id="463791356324567266">Otkazuje se skeniranje...</translation>
<translation id="4646949265910132906">Bezbedna WiFi veza</translation>
<translation id="4650608062294027130">Desni taster shift</translation>
<translation id="4654549501020883054">Menjaj svakog dana</translation>
<translation id="4665014895760275686">Proizvođač</translation>
<translation id="467510802200863975">Lozinke se ne podudaraju</translation>
<translation id="467715984478005772">Sumnja se na zaštitni zid</translation>
<translation id="4691278870498629773">Zaustavljeno – nedostaje posuda za odštampani materijal</translation>
<translation id="469379815867856270">Jačina signala</translation>
<translation id="4731797938093519117">Roditeljski pristup</translation>
<translation id="473775607612524610">Ažuriraj</translation>
<translation id="4744944742468440486">Informacije vezane za vaš izbor</translation>
<translation id="4771607256327216405">osvetljavanje tastature</translation>
<translation id="4773299976671772492">Zaustavljeno je</translation>
<translation id="4782311465517282004">Dobijajte definicije, prevode ili konverzije jedinica kada kliknete desnim tasterom na tekst ili ga dodirnete i zadržite</translation>
<translation id="4791000909649665275"><ph name="NUMBER" /> slika</translation>
<translation id="4793710386569335688">Dodatnu pomoć potražite u <ph name="BEGIN_LINK" />centru za pomoć<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="4793756956024303490">Algoritam komprimovanja</translation>
<translation id="4794140124556169553">Pokretanje testa procesora može da utiče na učinak sistema</translation>
<translation id="4798078634453489142">Uklonite naziv pristupne tačke da biste dodali nov naziv pristupne tačke</translation>
<translation id="4800589996161293643">Chromebook zajednica</translation>
<translation id="4803391892369051319">IPv4</translation>
<translation id="4808449224298348341">Otkazan je zadatak štampanja <ph name="DOCUMENT_TITLE" /></translation>
<translation id="4809927044794281115">Svetla tema</translation>
<translation id="4813136279048157860">Moje slike</translation>
<translation id="4813345808229079766">Veza</translation>
<translation id="4832079907277790330">Izaberite folder u aplikaciji Fajlovi...</translation>
<translation id="4835901797422965222">Nema aktivnih mreža</translation>
<translation id="4839698083503556542">Napravite sopstveni film</translation>
<translation id="484462545196658690">Automatski</translation>
<translation id="4847902821209177679">Izabrali ste uslugu <ph name="TOPIC_SOURCE" /> <ph name="TOPIC_SOURCE_DESC" />, pritisnite Enter da biste izabrali albume usluge <ph name="TOPIC_SOURCE" /></translation>
<translation id="484790837831576105">(Android) DNS razrešavanje</translation>
<translation id="4848429997038228357">U TOKU</translation>
<translation id="4854586501323951986">Ugrađeni dodirni ekran</translation>
<translation id="4855250849489639581">Prevucite nadole za još opcija izgleda</translation>
<translation id="4861758251032006121">{ATTEMPTS_LEFT,plural, =1{<ph name="ERROR_MESSAGE" /> Preostaje {0} pokušaj}one{<ph name="ERROR_MESSAGE" /> Preostaje {0} pokušaj}few{<ph name="ERROR_MESSAGE" /> Preostaju {0} pokušaja}other{<ph name="ERROR_MESSAGE" /> Preostaje {0} pokušaja}}</translation>
<translation id="4873827928179867585">Algoritam potvrde identiteta</translation>
<translation id="4880328057631981605">Naziv pristupne tačke</translation>
<translation id="4885705234041587624">MSCHAPv2</translation>
<translation id="4890353053343094602">Odmah odaberite novu</translation>
<translation id="4891842000192098784">Stres</translation>
<translation id="4897058166682006107">Uređaj ima <ph name="BATTERY_PERCENTAGE" />% baterije leve slušalice.</translation>
<translation id="4905998861748258752">Uključite funkciju da biste izabrali opcije čuvara ekrana</translation>
<translation id="4910858703033903787">Tipovi naziva pristupne tačke</translation>
<translation id="4917385247580444890">Jak</translation>
<translation id="4917889632206600977">Zaustavljeno – nema više papira</translation>
<translation id="491791267030419270">Saveti za pisanje povratnih informacija</translation>
<translation id="4921665434385737356">Napunjeno <ph name="RATE" /> za <ph name="NUM_SECONDS" /> sek.</translation>
<translation id="4930320165497208503">Da biste podesili ili ažurirali vezu, idite u <ph name="BEGIN_LINK" />Podešavanja<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="4932733599132424254">Datum</translation>
<translation id="4950314376641394653">Firmver <ph name="DEVICE_NAME" /> je ažuriran na verziju <ph name="VERSION" /></translation>
<translation id="4971925105143343452">Delimično</translation>
<translation id="4972592110715526173">promena režima</translation>
<translation id="498186245079027698">Proverite skener i probajte ponovo. Uverite se da ima dovoljno lokalne memorije za čuvanje skeniranih fajlova.</translation>
<translation id="4985509611418653372">Pokreni</translation>
<translation id="4987769320337599931">Zaštitni zid</translation>
<translation id="4988526792673242964">Stranice</translation>
<translation id="4999333166442584738">Sakrij izveštaj</translation>
<translation id="500920857929044050">Zaustavi test</translation>
<translation id="5017508259293544172">LEAP</translation>
<translation id="5019310272469539976">Kada je ekran neaktivan, prikazuju se slike, vreme, vremenska prognoza i informacije o medijskom sadržaju.</translation>
<translation id="5035083460461104704">Boja teme</translation>
<translation id="5038292761217083259">višebojna tastatura</translation>
<translation id="5039804452771397117">Dozvoli</translation>
<translation id="5049856988445523908">SIM je zaključan (<ph name="LOCK_TYPE" />)</translation>
<translation id="5050042263972837708">Naziv grupe</translation>
<translation id="5051044138948155788">Ovo je jedina stranica. Ovo će vas odvesti na početni ekran za skeniranje.</translation>
<translation id="5087864757604726239">nazad</translation>
<translation id="5088172560898466307">Ime hosta servera</translation>
<translation id="5089810972385038852">Država</translation>
<translation id="5090362543162270857">IPsec (IKEv2)</translation>
<translation id="5142961317498132443">Potvrda identiteta</translation>
<translation id="5154917547274118687">Memorija</translation>
<translation id="5160857336552977725">Prijavite se na <ph name="DEVICE_TYPE" /></translation>
<translation id="5166918508782100047">Podešavanja brzih odgovora</translation>
<translation id="5168185087976003268">Stanje baterije</translation>
<translation id="5170568018924773124">Prikaži u direktorijumu</translation>
<translation id="5180712487038406644">Izražajno</translation>
<translation id="5190187232518914472">Ponovo proživite omiljene uspomene. Da biste dodali ili izmenili albume, idite u <ph name="LINK_BEGIN" />Google slike<ph name="LINK_END" />.</translation>
<translation id="5212593641110061691">Tabloid</translation>
<translation id="5222676887888702881">Odjavi me</translation>
<translation id="522307662484862935">Ne navodite imejl adresu</translation>
<translation id="5227902338748591677">Raspored tamne teme</translation>
<translation id="5234764350956374838">Odbaci</translation>
<translation id="5252456968953390977">Roming</translation>
<translation id="5257811368506016604">Omogućite režim svetle boje</translation>
<translation id="5264277876637023664">Pokreni test procesora</translation>
<translation id="5267975978099728568"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="ERROR_STATUS" /></translation>
<translation id="5275828089655680674">Ponovo pokreni rutine</translation>
<translation id="5286252187236914003">L2TP/IPsec</translation>
<translation id="5286263799730375393">boja pozadinskog osvetljenja</translation>
<translation id="5294769550414936029">verzija <ph name="MILESTONE_VERSION" /></translation>
<translation id="5300814202279832142">Premestite prozor na radnu površinu</translation>
<translation id="5304899856529773394">EVDO</translation>
<translation id="5315873049536339193">Identitet</translation>
<translation id="5317780077021120954">Sačuvaj</translation>
<translation id="5318334351163689047">Neuspeli TCP zahtevi</translation>
<translation id="5326394068492324457"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="COMPLETION_STATUS" /></translation>
<translation id="5332948983412042822">Odaberite novu</translation>
<translation id="5333530671332546086">Stanje portala nije poznato</translation>
<translation id="5346687412805619883">Lokalna mreža</translation>
<translation id="5358174242040570474">Došlo je do greške. Probajte ponovo da odaberete pozadinu ili otvorite ponovo aplikaciju.</translation>
<translation id="5372659122375744710">WiFi mreža nije bezbedna</translation>
<translation id="5376354385557966694">Automatski svetli režim</translation>
<translation id="5378184552853359930">Tip IP adrese</translation>
<translation id="5389159777326897627">Pozadina i stil</translation>
<translation id="5389224261615877010">Duga</translation>
<translation id="5400907029458559844">Uređaj se povezuje.</translation>
<translation id="5401938042319910061">Pokreni sve rutine</translation>
<translation id="5423849171846380976">Aktivirano</translation>
<translation id="5430931332414098647">Trenutno privezivanje</translation>
<translation id="5431318178759467895">U boji</translation>
<translation id="5457599981699367932">Pregledajte kao gost</translation>
<translation id="54609108002486618">Upravljani</translation>
<translation id="5478289488939624992">{ATTEMPTS_LEFT,plural, =1{Preostaje {0} pokušaj}one{Preostaje {0} pokušaj}few{Preostaju {0} pokušaja}other{Preostaje {0} pokušaja}}</translation>
<translation id="5493614766091057239"><ph name="VERDICT" />: <ph name="PROBLEMS" /></translation>
<translation id="5499114900554609492">Nismo uspeli da dovršimo skeniranje</translation>
<translation id="5499762266711462226">Boja tastature je zasnovana na pozadini</translation>
<translation id="5502931783115429516">Android nije pokrenut</translation>
<translation id="551689408806449779">Prekinuta je veza sa uređajem. Probajte ponovo da se povežete radi testiranja</translation>
<translation id="5519195206574732858">LTE</translation>
<translation id="554517032089923082">GTC</translation>
<translation id="5559898619118303662">Automatski prelazite na tamnu temu u vreme zalaska sunca</translation>
<translation id="5571714952674387371">Pregledajte i izmenite detalje</translation>
<translation id="5578477003638479617">UMTS</translation>
<translation id="5578519639599103840">Skeniraj ponovo</translation>
<translation id="5583640892426849032">Backspace</translation>
<translation id="5584044598279886848">Ne možete da onemogućite ni uklonite ovaj naziv pristupne tačke. Uverite se da su omogućeni priloženi nazivi pristupnih tačaka onemogućeni ili uklonjeni.</translation>
<translation id="5600027863942488546">Taster <ph name="KEY_NAME" /> je testiran</translation>
<translation id="5620281292257375798">Samo interno</translation>
<translation id="5649768706273821470">Slušaj</translation>
<translation id="5655283760733841251">Povećajte osvetljenost tastature</translation>
<translation id="5659593005791499971">Imejl</translation>
<translation id="5662240986744577912">uključite ili isključite ekran za privatnost</translation>
<translation id="5669267381087807207">Aktiviranje</translation>
<translation id="5670702108860320605">BSSID</translation>
<translation id="5691511426247308406">Porodica</translation>
<translation id="5695599963893094957">Pritisnite bilo koji taster na tastaturi. Možete da pritisnete najviše 4 tastera istovremeno.</translation>
<translation id="5701381305118179107">Centriraj</translation>
<translation id="5703716265115423771">utišaj zvuk</translation>
<translation id="5707900041990977207"><ph name="CURRENT_PAGE" /> od <ph name="TOTAL_PAGES" /></translation>
<translation id="5733298426544876109">Ažurirajte <ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="5757187557809630523">sledeća pesma</translation>
<translation id="5760715441271661976">Status portala</translation>
<translation id="576835345334454681">Povećajte osvetljenost ekrana</translation>
<translation id="57838592816432529">Isključi zvuk</translation>
<translation id="5784136236926853061">Veliko HTTP kašnjenje</translation>
<translation id="5826644637650799838">O pozadini</translation>
<translation id="5832805196449965646">Dodaj osobu</translation>
<translation id="583281660410589416">Nepoznato</translation>
<translation id="5843706793424741864">Farenhajt</translation>
<translation id="5849570051105887917">Kôd dobavljača za Home</translation>
<translation id="5859603669299126575">Album likovne galerije</translation>
<translation id="5860033963881614850">Isključeno</translation>
<translation id="5860491529813859533">Uključi</translation>
<translation id="5866840822086176774">Veoma jak</translation>
<translation id="5876385649737594562">Uključite da biste izabrali opcije</translation>
<translation id="588258955323874662">Ceo ekran</translation>
<translation id="5895138241574237353">Pokreni ponovo</translation>
<translation id="5901630391730855834">Žuta</translation>
<translation id="5903200662178656908">Uređaj je kombinacija tastature i miša.</translation>
<translation id="5904994456462260490">Dodajte novi naziv pristupne tačke</translation>
<translation id="5907649332524363701">boja ključa</translation>
<translation id="5916084858004523819">Zabranjeno</translation>
<translation id="5916664084637901428">Uključeno</translation>
<translation id="5921506667911082617">{COUNT,plural, =1{Fajl je skeniran i sačuvan u folderu <ph name="LINK_BEGIN" /><ph name="FOLDER_NAME" /><ph name="LINK_END" />.}one{Fajlovi su skenirani i sačuvani u folderu <ph name="LINK_BEGIN" /><ph name="FOLDER_NAME" /><ph name="LINK_END" />.}few{Fajlovi su skenirani i sačuvani u folderu <ph name="LINK_BEGIN" /><ph name="FOLDER_NAME" /><ph name="LINK_END" />.}other{Fajlovi su skenirani i sačuvani u folderu <ph name="LINK_BEGIN" /><ph name="FOLDER_NAME" /><ph name="LINK_END" />.}}</translation>
<translation id="5931523347251946569">Fajl nije pronađen</translation>
<translation id="5939518447894949180">Resetuj</translation>
<translation id="594552776027197022">Generišite nasumični par ključeva</translation>
<translation id="5946538341867151940">Još uvek niste povezani. Ako mobilni operater preporučuje prilagođeni naziv pristupne tačke, unesite ga tako što ćete izabrati „+ Novi naziv pristupne tačke“</translation>
<translation id="5972388717451707488">Update Engine</translation>
<translation id="5984145644188835034">Podrazumevana pozadina</translation>
<translation id="6017514345406065928">Zelena</translation>
<translation id="6019566113895157499">Tasterske prečice</translation>
<translation id="6034694447310538551">Omogući automatsko mesečno resetovanje</translation>
<translation id="6037291330010597344">Mehanizam za uvlačenje dokumenata na skeneru je prazan. Dodajte dokumente i probajte ponovo.</translation>
<translation id="6040143037577758943">Zatvori</translation>
<translation id="6040852767465482106">Nepoznati identitet</translation>
<translation id="604124094241169006">Automatski</translation>
<translation id="6048107060512778456">Nije uspelo – papir je zaglavljen</translation>
<translation id="6050189528197190982">Sivi tonovi</translation>
<translation id="6058625436358447366">Da biste završili, unesite staru i novu lozinku</translation>
<translation id="6061772781719867950">Neuspešni HTTPS zahtevi</translation>
<translation id="6073292342939316679">smanjite osvetljenost tastature</translation>
<translation id="6075872808778243331">(Android) HTTP kašnjenje</translation>
<translation id="6104112872696127344">Skeniranje je otkazano</translation>
<translation id="6106186594183574873">Da biste završili, unesite staru lozinku</translation>
<translation id="6108689792487843350">Mrežni prolaz je nedostupan</translation>
<translation id="6112878310391905610">Ovim podešavanjem upravljaju administratori</translation>
<translation id="6113701710518389813">Strelica nagore</translation>
<translation id="6117895505466548728"><ph name="TITLE" />, još <ph name="NUMBER" /> albuma</translation>
<translation id="6122191549521593678">Onlajn</translation>
<translation id="6122277663991249694">Usluga metoda unosa za Chrome OS</translation>
<translation id="6136285399872347291">taster za brisanje unazad</translation>
<translation id="6137767437444130246">Korisnički sertifikat</translation>
<translation id="6146993107019042706">Da biste završili, unesite novu lozinku</translation>
<translation id="6147514244879357420">PNG</translation>
<translation id="6165508094623778733">Saznajte više</translation>
<translation id="6184793017104303157">B4</translation>
<translation id="6189418609903030344">Kapacitet baterije se smanjuje tokom korišćenja</translation>
<translation id="6191293864534840972">Serveri za imena su pogrešnog formata</translation>
<translation id="6205145102504628069">Tok u klaudu</translation>
<translation id="6213737986933151570">CDMA1XRTT</translation>
<translation id="6223066887782788441">Izađite iz prikaza preko celog ekrana</translation>
<translation id="6223752125779001553">Nisu dostupni skeneri</translation>
<translation id="6232017090690406397">Baterija</translation>
<translation id="6235460611964961764">Ručno resetuj potrošnju podataka</translation>
<translation id="6243280677745499710">Trenutno podešena</translation>
<translation id="6275224645089671689">Strelica nadesno</translation>
<translation id="6278428485366576908">Tema</translation>
<translation id="6280912520669706465">ARC</translation>
<translation id="6284632978374966585">Uključite tamnu temu</translation>
<translation id="6285899124799306373">otvorite pokretač</translation>
<translation id="629550705077076970">zatamnjivanje tastature</translation>
<translation id="6302401976930124515">Test <ph name="TEST_NAME" /> je otkazan</translation>
<translation id="631063167932043783">Istražite aplikaciju</translation>
<translation id="6319207335391420837">Ažurirajte firmver na uređaju <ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="6321407676395378991">Uključite čuvar ekrana</translation>
<translation id="6325525973963619867">Neuspešno</translation>
<translation id="6331191339300272798">Automatska tamna tema</translation>
<translation id="6340526405444716530">Personalizacija</translation>
<translation id="6348738456043757611">Korisničko ime i lozinka</translation>
<translation id="6359706544163531585">Onemogući svetlu temu</translation>
<translation id="636850387210749493">Prijavljivanje za izdanje za preduzeća</translation>
<translation id="6379086450106841622">Dodirni ekran</translation>
<translation id="6381741036071372448">Testirajte tastaturu</translation>
<translation id="6382182670717268353">Pregled Čuvara ekrana</translation>
<translation id="6388847657025262518">Mehanizam za uvlačenje dokumenata na skeneru je zaglavljen. Proverite mehanizam i probajte ponovo.</translation>
<translation id="6394634179843537518">Dodajte fajl</translation>
<translation id="6401427872449207797">pretraga pregledača</translation>
<translation id="6410257289063177456">Datoteke slika</translation>
<translation id="641081527798843608">Podudaranje naslova</translation>
<translation id="6411934471898487866">osvetljenost tastature</translation>
<translation id="6412715219990689313">Ugrađena tastatura</translation>
<translation id="6417265370957905582">Google pomoćnik</translation>
<translation id="6423239382391657905">Otvorena VPN</translation>
<translation id="6439505561246192797">Slab (<ph name="SIGNAL_STRENGTH" />)</translation>
<translation id="6447630859861661624">Otvorite podešavanja naloga</translation>
<translation id="6456394469623773452">Dobar</translation>
<translation id="6463239094587744704">{PAGE_NUMBER,plural, =0{Želite da ponovo skenirate stranicu?}=1{Želite da ponovo skenirate {PAGE_NUMBER}. stranicu?}one{Želite da ponovo skenirate {PAGE_NUMBER}. stranicu?}few{Želite da ponovo skenirate {PAGE_NUMBER}. stranicu?}other{Želite da ponovo skenirate {PAGE_NUMBER}. stranicu?}}</translation>
<translation id="6472207088655375767">OTP</translation>
<translation id="6480327114083866287">Upravlja <ph name="MANAGER" /></translation>
<translation id="649050271426829538">Zaustavljeno – papir je zaglavljen</translation>
<translation id="6494974875566443634">Prilagođavanje</translation>
<translation id="6500818810472529210">Pogledajte rezultat u Google pretrazi</translation>
<translation id="650266656685499220">Da biste napravili albume, idite u Google slike</translation>
<translation id="6505750420152840539">Od zore do mraka</translation>
<translation id="6516990319416533844">Da biste testirali brzinu punjenja baterije, dozvolite da se baterija malo isprazni</translation>
<translation id="6517239166834772319">Istražite</translation>
<translation id="6526200165918397681">Prepoznaj pozadinu</translation>
<translation id="6527081081771465939">Nepoznat bezbednosni protokol za WiFi</translation>
<translation id="6535178685492749208">Oflajn ste. Povratne informacije će biti poslate kasnije.</translation>
<translation id="65587193855025101">Položeno</translation>
<translation id="6560196641871357166">Živopisno</translation>
<translation id="6564646048574748301">Nije uspelo – štampač nije dostupan</translation>
<translation id="6566314079205407217">Skeniranje više stranica</translation>
<translation id="6574762126505704998">Popuni</translation>
<translation id="6575134580692778371">Nije konfigurisan</translation>
<translation id="6579509898032828423">Koristi ovu sliku</translation>
<translation id="6596816719288285829">IP adresa</translation>
<translation id="6599673642868607614">Hvala vam na povratnim informacijama. Povratne informacije nam pomažu da poboljšamo doživljaj Chromebook-a i pregledaće ih naš tim. Zbog velikog broja izveštaja ne možemo da šaljemo odgovore.</translation>
<translation id="6618744767048954150">U toku je</translation>
<translation id="6620487321149975369">Zadaci štampanja će se pojaviti u istoriji ako ih ne uklonite ručno</translation>
<translation id="6624819909909965616">Ne možete da otpremite fajl veći od 10 MB</translation>
<translation id="6643016212128521049">Obriši</translation>
<translation id="6647510110698214773">Algoritam šifrovanja</translation>
<translation id="6650062777702288430">Prekidač za kana/alfanumeričke znakove</translation>
<translation id="6657585470893396449">Lozinka</translation>
<translation id="6659594942844771486">Kartica</translation>
<translation id="6673898378497337661">povećajte osvetljenost tastature</translation>
<translation id="6692996468359469499">Pronađite informacije u vezi sa vašim izborom</translation>
<translation id="6704062477274546131">DNS razrešavanje</translation>
<translation id="6723839937902243910">Energija</translation>
<translation id="6723847290197874913">Pozadinsko osvetljenje tastature</translation>
<translation id="672609503628871915">Prikaži šta je novo</translation>
<translation id="6747215703636344499">Zaustavljeno – posuda za odštampani materijal je puna</translation>
<translation id="6749473226660745022">Slike</translation>
<translation id="6753452347192452143">Uređaj je računar.</translation>
<translation id="6756731097889387912">Otkazivanje skeniranja nije uspelo</translation>
<translation id="6760706756348334449">Utišajte zvuk</translation>
<translation id="6766275201586212568">Neuspešna DNS razrešavanja</translation>
<translation id="6768237774506518020">Velika stopa neuspeha DNS razrešavanja</translation>
<translation id="6791471867139427246">boja osvetljenja tastature</translation>
<translation id="6798678288485555829">Kretanje kroz tekst</translation>
<translation id="680983167891198932">Ključ</translation>
<translation id="6816797338148849397">Dostupne su informacije vezane za vaš izbor. Koristite taster sa strelicom nagore da biste im pristupili.</translation>
<translation id="6853312040151791195">Brzina pražnjenja</translation>
<translation id="6889786074662672253">Ne isključujte spoljni uređaj ni računar tokom restartovanja. Možete da umanjite ovaj prozor. Ovo može da potraje nekoliko minuta, a spoljni uređaj možda neće raditi tokom tog perioda.</translation>
<translation id="6900701049656042631">Ovaj album ne sadrži nijednu sliku. Da biste dodali slike, idite na <ph name="LINK" /></translation>
<translation id="6905724422583748843">Vratite se na stranicu <ph name="PAGE_NAME" /></translation>
<translation id="6910312834584889076">Poklopac skenera je otvoren. Zatvorite ga i probajte ponovo.</translation>
<translation id="6911383237894364323">Povezivanje sa medijskim serverima nije uspelo</translation>
<translation id="6943893908656559156">Udaljeni identitet (opcionalno)</translation>
<translation id="6957231940976260713">Naziv usluge</translation>
<translation id="695776212669661671">strelica udesno</translation>
<translation id="6961170852793647506">Da biste započeli, postavite dokument na skener</translation>
<translation id="6965382102122355670">Potvrdi</translation>
<translation id="6965978654500191972">Uređaj</translation>
<translation id="6977381486153291903">Revizija firmvera</translation>
<translation id="6981982820502123353">Pristupačnost</translation>
<translation id="7005833343836210400">Uređaj je oflajn</translation>
<translation id="7028979494427204405"><ph name="MANAGER" /> upravlja ovim uređajem i ima pristup svim aktivnostima korisnika, uključujući posećene veb-stranice, lozinke i imejlove.</translation>
<translation id="7040230719604914234">Mobilni operater</translation>
<translation id="7041549558901442110">Uređaj nije povezan.</translation>
<translation id="7058278511608979688">Završi i sačuvaj</translation>
<translation id="7059230779847288458">Puni se. <ph name="TIME_VALUE" /> do kraja punjenja</translation>
<translation id="7068619307603204412">Pripremite uređaj</translation>
<translation id="708426984172631313">ZAUSTAVLJENO</translation>
<translation id="7086440545492620869"><ph name="VALUE" /> <ph name="DISPLAY_NAME" /></translation>
<translation id="710028965487274708">Neuspešno – ovlašćenje nije uspelo</translation>
<translation id="7103252855940681301"><ph name="INDEX" />. uređaj od <ph name="COUNT" /> sa nazivom <ph name="NAME" />.</translation>
<translation id="7108668606237948702">enter</translation>
<translation id="7130438335435247835">Naziv pristupne tačke (APN)</translation>
<translation id="7131634559772719176">Potvrdite unapred određeno podešavanje</translation>
<translation id="7134436342991564651">{0,plural, =1{Server imena}one{Serveri imena}few{Serveri imena}other{Serveri imena}}</translation>
<translation id="7135814714616751706">Pretražite prečice</translation>
<translation id="7143207342074048698">Povezivanje</translation>
<translation id="7144878232160441200">Probaj ponovo</translation>
<translation id="714876143603641390">Povezivanje LAN-a</translation>
<translation id="7154020516215182599">Delite povratne informacije ili opišite problem. Ako je to moguće, uvrstite korake za izazivanje istog problema.</translation>
<translation id="7155171745945906037">Postojeća fotografija iz kamere ili datoteke</translation>
<translation id="7162487448488904999">Galerija</translation>
<translation id="7170236477717446850">Slika profila</translation>
<translation id="7171919371520438592">Fiksirajte prozor na manjem delu ekrana (<ph name="DIRECTION" />)</translation>
<translation id="7172721935181587524">1 slika</translation>
<translation id="7177485034254901881"><ph name="MANAGER" /> upravlja ovim <ph name="DEVICE_TYPE" /> uređajem. Administratori mogu da konfigurišu uređaj daljinski.</translation>
<translation id="7180611975245234373">Osveži</translation>
<translation id="7180865173735832675">Prilagodi</translation>
<translation id="7184043045742675738">Kliknite na bilo koji taster da biste prilagodili dugme. Promenite položaj tastera pomoću tastera miša ili tastera sa strelicama.</translation>
<translation id="7212734716605298123">Ažuriranja firmvera za eksterne uređaje</translation>
<translation id="7216409898977639127">Mobilni operater</translation>
<translation id="725133483556299729">Izaberite imejl</translation>
<translation id="7271040990581020067">Skener se trenutno koristi. Probajte ponovo kasnije.</translation>
<translation id="7274587244503383581"><ph name="PRINTED_PAGES_NUMBER" />/<ph name="TOTAL_PAGES_NUMBER" /></translation>
<translation id="7281657306185710294">Osetite povetarac</translation>
<translation id="7287310195820267359">Kolekcije pozadina</translation>
<translation id="7297226631177386107">Ne možete da se povežete sa HTTPS veb-sajtovima kroz zaštitni zid</translation>
<translation id="7297726121602187087">Tamnozelena</translation>
<translation id="7302860742311162920">ICCID</translation>
<translation id="7305236594389852547">uključite/isključite diktiranje</translation>
<translation id="7305884605064981971">EDGE</translation>
<translation id="7308203371573257315">Pitajte stručnjake na Chromebook forumu pomoći</translation>
<translation id="7311368985037279727">boja tastature</translation>
<translation id="7319430975418800333">A3</translation>
<translation id="7343581795491695942"><ph name="QUERY_TEXT" />; <ph name="RESULT_TEXT" />; Pritisnite taster za pretragu i razmak da biste videli rezultat u Google pretrazi.</translation>
<translation id="7343649194310845056">Mrežni uređaji</translation>
<translation id="7353413232959255829"><ph name="LIST_POSITION" />. rezultat pretrage od <ph name="LIST_SIZE" />: <ph name="SEARCH_RESULT_TEXT" />. Pritisnite Enter da biste otišli na prečicu.</translation>
<translation id="7359657277149375382">Tip datoteke</translation>
<translation id="73631062356239394">Deli dijagnostičke podatke</translation>
<translation id="7375053625150546623">EAP</translation>
<translation id="7388959671917308825">Ugrađeni tačped</translation>
<translation id="7397270852490618635">Isključite svetlu temu</translation>
<translation id="741244894080940828">konverziju</translation>
<translation id="7415801143053185905">Veoma veliko HTTP kašnjenje</translation>
<translation id="7427315641433634153">MSCHAP</translation>
<translation id="7458970041932198923">Povežite se na mrežu i ponovo učitajte stranicu da biste videli i podesili avatare.</translation>
<translation id="7469648432129124067">Otkriven je portal</translation>
<translation id="7481312909269577407">Napred</translation>
<translation id="7487067081878637334">Tehnologija</translation>
<translation id="7490813197707563893">MAC adresa</translation>
<translation id="7491478667760509108">Izađite iz plutajućeg prikaza</translation>
<translation id="7497215489070763236">CA sertifikat servera</translation>
<translation id="7501957181231305652">ili</translation>
<translation id="7502658306369382406">IPv6 adresa</translation>
<translation id="7515998400212163428">Android</translation>
<translation id="7528507600602050979">Sadržaj pomoći nije dostupan</translation>
<translation id="7535791657097741517">Uključite svetlu temu</translation>
<translation id="7550715992156305117">Dijagnostičke rutine</translation>
<translation id="7551123448725492271">Uređaj je audio uređaj.</translation>
<translation id="7559239713112547082">Pregled snimka ekrana</translation>
<translation id="7561454561030345039">Ovim podešavanjem upravlja administrator</translation>
<translation id="7569444139234840525"><ph name="QUERY_TEXT" /> · /<ph name="PHONETICS" />/</translation>
<translation id="7570674786725311828">USB dodirni ekran</translation>
<translation id="7595982850646262331">Još <ph name="TIME_VALUE" /></translation>
<translation id="7613724632293948900">Promenite položaj pomoću tastera miša ili tastera sa strelicama.</translation>
<translation id="7618774594543487847">Neutralno</translation>
<translation id="7620771111601174153">Saznajte više u Centru za pomoć</translation>
<translation id="763165478673169849">Vreme poslednjeg resetovanja</translation>
<translation id="7633068090678117093">Slika u pozadini</translation>
<translation id="7648838807254605802">Veliko HTTPS kašnjenje</translation>
<translation id="765159867434478292">Podeli</translation>
<translation id="7656388927906093505">Uređaj je miš.</translation>
<translation id="7658239707568436148">Otkaži</translation>
<translation id="7665800271478495366">Promenite avatar</translation>
<translation id="7683228889864052081">nijansa tastature</translation>
<translation id="7690294790491645610">Potvrdite novu lozinku</translation>
<translation id="7701040980221191251">Ništa</translation>
<translation id="7705524343798198388">VPN</translation>
<translation id="7716280709122323042">WPA3</translation>
<translation id="7718231387947923843">svetlo tastature</translation>
<translation id="773153675489693198">Broj ciklusa</translation>
<translation id="7747039790905080783">Tajni ključ</translation>
<translation id="7762130827864645708">Lozinka je promenjena. Od sada koristite novu lozinku.</translation>
<translation id="7763470514545477072">Podudaranje sufiksa domena</translation>
<translation id="7769672763586021400">ID modela</translation>
<translation id="7770834998503326261">Dodatne informacije u vezi sa vašim izborom</translation>
<translation id="7778717409420828014">Povratne informacije nam pomažu da poboljšamo doživljaj Chromebook-a i pregledaće ih naš tim. Zbog velikog broja izveštaja ne možemo da šaljemo odgovore.</translation>
<translation id="7784116172884276937">Nije podešen nijedan DNS server</translation>
<translation id="7791543448312431591">Dodaj</translation>
<translation id="779591286616261875">Pošalji novi izveštaj</translation>
<translation id="7799817062559422778">Svetli režim</translation>
<translation id="780301667611848630">Ne, hvala</translation>
<translation id="7805768142964895445">Status</translation>
<translation id="7819857487979277519">PSK (WPA ili RSN)</translation>
<translation id="7841134249932030522">Omogućite tamni režim</translation>
<translation id="7846634333498149051">Tastatura</translation>
<translation id="7856267634822906833">Bluetooth dodirni ekran</translation>
<translation id="7869143217755017858">Onemogućite tamni režim</translation>
<translation id="7881066108824108340">DNS</translation>
<translation id="7882358943899516840">Tip dobavljača</translation>
<translation id="7882501334836096755">Javni ključ</translation>
<translation id="78957024357676568">levo</translation>
<translation id="7915220255123750251">Upravljajte podešavanjima naziva pristupne tačke mreže. Nazivi pristupnih tačaka uspostavljaju vezu između mobilne mreže i interneta.</translation>
<translation id="7936303884198020182">Nije pronađen nijedan server za imena</translation>
<translation id="7942349550061667556">Crvena</translation>
<translation id="7943235353293548836">Trajni interval održavanja linka</translation>
<translation id="7944562637040950644">uključite/isključite pozadinsko osvetljenje tastature</translation>
<translation id="7953669802889559161">Unosi</translation>
<translation id="7955587717700691983">Bluetooth tastatura</translation>
<translation id="7960831585769876809">Temperatura</translation>
<translation id="7977800524392185497">Da biste se pridružili <ph name="NETWORK_NAME" /> mreži, idite u Podešavanja</translation>
<translation id="7978412674231730200">Privatni ključ</translation>
<translation id="7994702968232966508">EAP metod</translation>
<translation id="8004582292198964060">Pregledač</translation>
<translation id="802154636333426148">Preuzimanje nije uspelo</translation>
<translation id="8031884997696620457">HSPAPlus</translation>
<translation id="80398733265834479">Omogućite režim autopodešavanja boja</translation>
<translation id="8041089156583427627">Pošalji povratne informacije</translation>
<translation id="8045012663542226664">Isključivanje zvuka mikrofona</translation>
<translation id="8050091914317269817">Ako izaberete ovu pozadinu, uključićete automatski tamni režim i podudaranje boja pozadine.</translation>
<translation id="8075838845814659848">Preostali nivo napunjenosti baterije</translation>
<translation id="8076492880354921740">Kartice</translation>
<translation id="8082366717211101304">DNS ne može da se razreši iz Android aplikacija</translation>
<translation id="8082644724189923105">zona tastature</translation>
<translation id="808894953321890993">Promeni lozinku</translation>
<translation id="8094062939584182041">Dozvolite Google-u da vam pošalje imejl o ovom problemu</translation>
<translation id="8104083085214006426">Koristite otvorenu i neobezbeđenu mrežu</translation>
<translation id="811820734797650957">(Android) Mrežni prolaz može da se pinguje</translation>
<translation id="8129620843620772246"><ph name="TEMPERATURE_C" /> °C</translation>
<translation id="8131740175452115882">Potvrdi</translation>
<translation id="8132480444149501833">Zatraži brojače saobraćaja</translation>
<translation id="8138405288920084977">LTEAdvanced</translation>
<translation id="8143951647992294073">Izaberite <ph name="TOPIC_SOURCE" /> <ph name="TOPIC_SOURCE_DESC" /></translation>
<translation id="8151185429379586178">Alatke za programere</translation>
<translation id="8179976553408161302">Enter</translation>
<translation id="8183974620058026102">Prilog</translation>
<translation id="8206859287963243715">Mobilni uređaj</translation>
<translation id="8208861521865154048">Pogodnosti</translation>
<translation id="8210733748736414123">donja</translation>
<translation id="8226628635270268143">Odaberite omiljene slike i albume</translation>
<translation id="8227119283605456246">Priloži datoteku</translation>
<translation id="8230672074305416752">Pingovanje podrazumevanog mrežnog prolaza nije uspelo</translation>
<translation id="8246209727385807362">Nepoznat mobilni operater</translation>
<translation id="827422111966801947">Tamnoplava</translation>
<translation id="8286154143153872371">Povežite se na mrežu i ponovo učitajte stranicu da biste videli pozadinu.</translation>
<translation id="8291967909914612644">Zemlja dobavljača za Home</translation>
<translation id="8294431847097064396">Izvor</translation>
<translation id="8297006494302853456">Slab</translation>
<translation id="8302368968391049045">HTTPS zaštitni zid</translation>
<translation id="8312330582793120272">puštajte medije</translation>
<translation id="8318753676953949627">Nema slika</translation>
<translation id="8329018942023753850">aplikacija Kalkulator</translation>
<translation id="8335869473001018124">otvorite pretragu</translation>
<translation id="8336739000755212683">Promenite sliku naloga na uređaju</translation>
<translation id="8347227221149377169">Zadaci štampanja</translation>
<translation id="8351855506390808906">Tačka kontakta za mapiranje tastera</translation>
<translation id="8352772353338965963">Dodajte nalog za višestruko prijavljivanje. Svim prijavljenim nalozima se može pristupiti bez lozinke, pa ovu funkciju treba koristiti samo sa pouzdanim nalozima.</translation>
<translation id="8364946094152050673">Prazni serveri za imena</translation>
<translation id="8372477600026034341">Dodatni hostovi</translation>
<translation id="8373046809163484087">Koristite skupove boja koji se podudaraju sa pozadinom</translation>
<translation id="8380114448424469341">Fiksirajte prozor na polovini ekrana (<ph name="DIRECTION" />)</translation>
<translation id="8395584934117017006">Preduzeće upravlja ovim <ph name="DEVICE_TYPE" /> uređajem</translation>
<translation id="8398927464629426868">Stopa po kojoj se uređaj trenutno puni ili prazni</translation>
<translation id="8410244574650205435">Automatski izabrano</translation>
<translation id="8420955526972171689">Pokretanje testova i rešavanje problema sa hardverom</translation>
<translation id="8422748173858722634">IMEI</translation>
<translation id="8431300646573772016">Novosti u Chrome OS-u</translation>
<translation id="843568408673868420">Povezivanje na internet</translation>
<translation id="844521431886043384">DNS nije podešen</translation>
<translation id="8456761643544401578">Automatski tamni režim</translation>
<translation id="8461329675984532579">Naziv dobavljača za Home</translation>
<translation id="8475690821716466388">WiFi mreža je obezbeđena slabim protokolom WEP PSK</translation>
<translation id="8476242415522716722">slabo osvetljenje tastature</translation>
<translation id="8477551185774834963">Kašnjenje DNS-a u manjoj meri premašuje dozvoljenu graničnu vrednost</translation>
<translation id="8483248364096924578">IP adresa</translation>
<translation id="8491311378305535241">Ne možete da se povežete sa HTTP veb-sajtovima iz Android aplikacija kroz zaštitni zid</translation>
<translation id="8498220429738806196">Brojači saobraćaja</translation>
<translation id="8503813439785031346">Korisničko ime</translation>
<translation id="8503836310948963452">Još samo par minuta…</translation>
<translation id="8508640263392900755">Detalji naziva pristupne tačke</translation>
<translation id="8522687886059337719">Sada imate pristup novim <ph name="BEGIN_LINK_WALLPAPER_SUBPAGE" />pozadinama<ph name="END_LINK_WALLPAPER_SUBPAGE" /> i <ph name="BEGIN_LINK_SCREENSAVER_SUBPAGE" />čuvaru ekrana<ph name="END_LINK_SCREENSAVER_SUBPAGE" /></translation>
<translation id="8528615187455571738">Crosvm</translation>
<translation id="8557447961879934694">WPA2</translation>
<translation id="8575298406870537639">Mobilni operater može da zatraži ovu opciju radi povezivanja na mrežu. Obratite se mobilnom operateru za detalje.</translation>
<translation id="8576249514688522074">Nije pokrenuto</translation>
<translation id="8593058461203131755">pauzirajte medije</translation>
<translation id="8620617069779373398">Status rominga</translation>
<translation id="8626489604350149811">Još radnji za <ph name="APN_NAME" /></translation>
<translation id="86356131183441916">Svetloljubičasto</translation>
<translation id="8651481478098336970">isključi zvuk</translation>
<translation id="8655295600908251630">Kanal</translation>
<translation id="8655828773034788261">Deli URL:</translation>
<translation id="8660881923941176839">funte</translation>
<translation id="8675354002693747642">Tajni ključ</translation>
<translation id="8677859815076891398">Nema albuma. Napravite album u <ph name="LINK_BEGIN" />Google slikama<ph name="LINK_END" />.</translation>
<translation id="8709616837707653427"><ph name="DESC_TEXT" /> Koristite taster sa strelicom nalevo ili nadesno da biste upravljali ovom funkcijom.</translation>
<translation id="8712637175834984815">Važi</translation>
<translation id="871560550817059752">Nije uspelo – nema više mastila</translation>
<translation id="8723108084122415655">Mreža koja nije podrazumevana premašuje graničnu vrednost za kašnjenje</translation>
<translation id="8725066075913043281">Probajte ponovo</translation>
<translation id="8726019395068607495">Zaustavljeno – vrata su otvorena</translation>
<translation id="8730621377337864115">Gotovo</translation>
<translation id="8747900814994928677">Potvrdite promenu</translation>
<translation id="8764414543112028321">WireGuard</translation>
<translation id="87646919272181953">Album Google slika</translation>
<translation id="877985182522063539">A4</translation>
<translation id="879568662008399081">Ova mreža možda ima ulazni portal</translation>
<translation id="8798099450830957504">Podrazumevano</translation>
<translation id="8798441408945964110">Naziv dobavljača</translation>
<translation id="8814190375133053267">WiFi</translation>
<translation id="8818152010000655963">Pozadina</translation>
<translation id="8820457400746201697">Premestite plavu tačku kontakta u radnju. Izaberite odgovarajući taster da biste ga prilagodili.</translation>
<translation id="8820817407110198400">Obeleživači</translation>
<translation id="8834539327799336565">Trenutno povezani</translation>
<translation id="8845001906332463065">Zatražite pomoć</translation>
<translation id="8855781559874488009">Ne možete da se povežete sa HTTP veb-sajtovima kroz zaštitni zid</translation>
<translation id="885701979325669005">Memorijski prostor</translation>
<translation id="885704831271383379">tamnija tastatura</translation>
<translation id="8863170912498892583">Omogućite tamnu temu</translation>
<translation id="8863888432376731307">Pronađite <ph name="INTENT" /> za „<ph name="QUERY" />“ i drugo</translation>
<translation id="8864415976656252616">Nema predloženog sadržaja. Pogledajte najpopularniji sadržaj pomoći.</translation>
<translation id="8868741746785112895">GUID</translation>
<translation id="8876270629542503161">Uređaj je tablet.</translation>
<translation id="8881098542468797602">Test je uspeo</translation>
<translation id="8898840733695078011">Jačina signala</translation>
<translation id="8909114361904403025">strelica nagore</translation>
<translation id="8910721771319628100">Podrazumevana mreža premašuje graničnu vrednost za kašnjenje</translation>
<translation id="8912306040879976619">Zone tastature</translation>
<translation id="8918637186205009138"><ph name="DEVICE_TYPE" /> korisnika <ph name="GIVEN_NAME" /></translation>
<translation id="8919837981463578619">Nije uspelo – nedostaje fioka</translation>
<translation id="8923267550422472772">Dan u mesecu za resetovanje</translation>
<translation id="8928727111548978589">Nije uspelo – nema više papira</translation>
<translation id="8930521118335213258">Relevantna aplikacija</translation>
<translation id="8930622219860340959">Bežično</translation>
<translation id="8936793075252196307">IP adresa klijenta</translation>
<translation id="8944651180182756621">Boja pokretača</translation>
<translation id="894617464444543719">Uređaj je telefon.</translation>
<translation id="8957423540740801332">desno</translation>
<translation id="8968751544471797276">Brzina punjenja</translation>
<translation id="8970109610781093811">Ponovo pokreni</translation>
<translation id="8983038754672563810">HSPA</translation>
<translation id="8987565828374052507">{NUMBER_OF_PAGES,plural, =0{Skeniraj}=1{Skeniraj {NUMBER_OF_PAGES}. stranicu}one{Skeniraj {NUMBER_OF_PAGES}. stranicu}few{Skeniraj {NUMBER_OF_PAGES}. stranicu}other{Skeniraj {NUMBER_OF_PAGES}. stranicu}}</translation>
<translation id="8997710128084572139">Uređaj ima <ph name="BATTERY_PERCENTAGE" />% baterije.</translation>
<translation id="8998289560386111590">Nije dostupno na vašem uređaju</translation>
<translation id="9003704114456258138">Frekvencija</translation>
<translation id="9024331582947483881">ceo ekran</translation>
<translation id="9025198690966128418">Koristi kao lični uređaj</translation>
<translation id="902638246363752736">Podešavanja tastature</translation>
<translation id="9028832514430399253">Uključite prekidač da biste izabrali opcije čuvara ekrana</translation>
<translation id="9039663905644212491">PEAP</translation>
<translation id="9058932992221914855">IPV6</translation>
<translation id="9062831201344759865">DNS razrešavanje ima veliko kašnjenje</translation>
<translation id="9073281213608662541">PAP</translation>
<translation id="9074739597929991885">Bluetooth</translation>
<translation id="9082718469794970195">Koristi ovaj video</translation>
<translation id="9087578468327036362">Prijavite ovaj upit</translation>
<translation id="9088306295921699330">Trenutna iskorišćenost</translation>
<translation id="9095775724867566971">Pluginvm</translation>
<translation id="9100765901046053179">Napredna podešavanja</translation>
<translation id="910415269708673980">Osvežite tiket za <ph name="PRINCIPAL_NAME" /></translation>
<translation id="9106415115617144481">Skenira se <ph name="PAGE_NUMBER" />. stranica</translation>
<translation id="9111102763498581341">Otključaj</translation>
<translation id="9122602430962285795">Da biste se ponovo povezali, idite u Podešavanja</translation>
<translation id="9126720536733509015">Sačuvajte više stranica u jedan PDF dokument</translation>
<translation id="9137526406337347448">Google usluge</translation>
<translation id="9138630967333032450">Levi taster shift</translation>
<translation id="9149391708638971077">Pokreni test memorije</translation>
<translation id="9161276708550942948">razmak</translation>
<translation id="9173638680043580060">Preostalo je manje od minuta</translation>
<translation id="9174334653006917325">Boja korisničkog interfejsa</translation>
<translation id="917720651393141712">Testiraj</translation>
<translation id="9188992814426075118">Tastatura može automatski da se podudara sa pozadinom</translation>
<translation id="9189000703457422362">Povezivanje sa ovom mrežom nije uspelo pomoću automatski otkrivenih naziva pristupne tačke. Zatražite više informacija od mobilnog operatera.</translation>
<translation id="9193744392140377127">Naziv pristupne tačke*</translation>
<translation id="9204237731135241582">Kontakt sa mrežnim prolazom ne uspeva iz Android aplikacija</translation>
<translation id="9211490828691860325">Sve radne površine</translation>
<translation id="932327136139879170">Početna</translation>
<translation id="939519157834106403">SSID</translation>
<translation id="945522503751344254">Pošalji povratne informacije</translation>
<translation id="952992212772159698">Nije aktivirano</translation>
<translation id="960719561871045870">Kôd mobilnog operatera</translation>
<translation id="979450713603643090">Svetloroze</translation>
<translation id="982713511914535780">Pokreni test pražnjenja</translation>
<translation id="987264212798334818">Opšte</translation>
</translationbundle>