blob: 1d40eade7e667ca14582edf07dea506d661b91b6 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="1014750484722996375">Không gian làm việc</translation>
<translation id="1018219910092211213">Không thể phân giải DNS</translation>
<translation id="1018656279737460067">Đã hủy</translation>
<translation id="1020274983236703756">Hiện đã có các nội dung dành riêng cho <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1022433422498218992">Chế độ điều khiển chung</translation>
<translation id="1022628058306505708">Dòng chảy Trái đất</translation>
<translation id="1047458377670401304"><ph name="CPU_NAME" /> (<ph name="THREAD_COUNT" /> luồng, <ph name="CPU_MAX_CLOCK_SPEED" /> GHz)</translation>
<translation id="1047773237499189053">Đã có tính năng mới, hãy sử dụng phím Mũi tên lên để tìm hiểu thêm.</translation>
<translation id="1059913517121127803">Không thể bắt đầu quét</translation>
<translation id="1070066693520972135">WEP</translation>
<translation id="1071587090247825784">Đã phát hiện thấy tường lửa</translation>
<translation id="1075811647922107217">Kích thước trang</translation>
<translation id="1082009148392559545">Đang tải trình bảo vệ màn hình xuống</translation>
<translation id="1094693127011229778">Địa chỉ IP không có sẵn</translation>
<translation id="1113892970288677790">Chọn các hình ảnh và tác phẩm nghệ thuật tuyển chọn</translation>
<translation id="1119447706177454957">Lỗi nội bộ</translation>
<translation id="1124772482545689468">Người dùng</translation>
<translation id="1128128132059598906">EAP-TTLS</translation>
<translation id="1145018782460575098">Đang mở cửa sổ cập nhật chương trình cơ sở cho các thiết bị bên ngoài. Có <ph name="NUM_UPDATES" /> bản cập nhật</translation>
<translation id="1145516343487477149">Tìm bài viết trợ giúp và câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến về Chromebook</translation>
<translation id="1167755866710282443">Mở trình đơn để tuỳ chỉnh các phím. Kéo trình đơn để di chuyển.</translation>
<translation id="1175697296044146566"><ph name="DEVICE_TYPE" /> này do <ph name="MANAGER" /> quản lý.</translation>
<translation id="1175951029573070619">Trung bình (<ph name="SIGNAL_STRENGTH" />)</translation>
<translation id="1181037720776840403">Xóa</translation>
<translation id="1195447618553298278">Lỗi chưa biết.</translation>
<translation id="1196959502276349371">Phiên bản <ph name="VERSION" /></translation>
<translation id="1199355487114804640">Phát/tạm dừng</translation>
<translation id="1201402288615127009">Tiếp theo</translation>
<translation id="1204296502688602597">Độ trễ DNS</translation>
<translation id="1207734034680156868">Nội dung đề xuất được đưa ra dựa trên nội dung mô tả của bạn</translation>
<translation id="121090498480012229">phát hoặc tạm dừng nội dung nghe nhìn</translation>
<translation id="123124571410524056">Nghi là có cổng</translation>
<translation id="1238612778414822719">Độ trễ HTTPS</translation>
<translation id="1264369926465113395">Hãy xem tạp chí kỹ thuật số mới của Chromebook dành cho nhà sáng tạo</translation>
<translation id="1270369111467284986">Tin là có trang xác thực</translation>
<translation id="1290331692326790741">Tín hiệu yếu</translation>
<translation id="1301069673413256657">GSM</translation>
<translation id="1308754910631152188">Đang cập nhật (đã xong <ph name="PERCENTAGE_VALUE" />%)</translation>
<translation id="1310380015393971138">Không có sẵn mạng <ph name="NETWORK_NAME" /></translation>
<translation id="131421566576084655">Không có ngày đặt lại dữ liệu gần nhất</translation>
<translation id="1314565355471455267">Android VPN</translation>
<translation id="131461803491198646">Mạng chủ, không chuyển vùng</translation>
<translation id="1327977588028644528">Cổng vào</translation>
<translation id="1328223165223065150">Màu hình nền</translation>
<translation id="1330426557709298164">JPG</translation>
<translation id="1337912285145772892">Vừa với vùng quét</translation>
<translation id="1367951781824006909">Chọn tệp</translation>
<translation id="1387854245479784695">Đây là số liệu tổng hợp của tất cả lõi</translation>
<translation id="1394661041439318933">Hộp đựng còn <ph name="BATTERY_PERCENTAGE" />% pin.</translation>
<translation id="1397738625398125236">Có thể ping cổng vào</translation>
<translation id="1398634363027580500">Yêu cầu HTTPS có độ trễ rất cao</translation>
<translation id="1407069428457324124">Giao diện tối</translation>
<translation id="1413240736185167732">Không thành công – Không lọc được</translation>
<translation id="1416836038590872660">EAP-MD5</translation>
<translation id="142228117786570094">Tôi có một cặp khóa</translation>
<translation id="1423591390236870726">Chưa nhấn phím <ph name="KEY_NAME" /></translation>
<translation id="1435763214710588005">Tự động đặt lại mức sử dụng dữ liệu mỗi tháng vào một ngày chọn sẵn</translation>
<translation id="1442433966118452622">Nguồn hình ảnh</translation>
<translation id="1451536289672181509">Thiết bị là bàn phím.</translation>
<translation id="1459693405370120464">Thời tiết</translation>
<translation id="1468664791493211953">Ưu đãi</translation>
<translation id="1476467821656042872"><ph name="MANAGER" /> quản lý thiết bị này và có thể giám sát hoạt động của bạn.</translation>
<translation id="1478594628797167447">Máy quét</translation>
<translation id="1483493594462132177">Gửi</translation>
<translation id="1488850966314959671">Không thể kết nối với mạng này bằng bất cứ APN tuỳ chỉnh đã bật nào. Hãy liên hệ với nhà mạng di động để biết thêm thông tin.</translation>
<translation id="1491076385728777984">Cập nhật chương trình cơ sở trên <ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="1499041187027566160">tăng âm lượng</translation>
<translation id="1499900233129743732"><ph name="MANAGER" /> quản lý người dùng này và có thể quản lý từ xa các tùy chọn cài đặt cũng như giám sát hoạt động của người dùng.</translation>
<translation id="150962533380566081">PUK không hợp lệ.</translation>
<translation id="1510238584712386396">Trình chạy</translation>
<translation id="1526389707933164996">Ảnh động cho trình bảo vệ màn hình</translation>
<translation id="152892567002884378">Tăng âm lượng</translation>
<translation id="1555130319947370107">Xanh lam</translation>
<translation id="155865706765934889">Ô di chuột</translation>
<translation id="1561927818299383735">màu đèn nền</translation>
<translation id="1565038567006703504">Không thể cập nhật <ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="1567064801249837505">Album</translation>
<translation id="1572585716423026576">Đặt làm hình nền</translation>
<translation id="1578784163189013834">Chọn nền cho trình bảo vệ màn hình</translation>
<translation id="160633243685262989">Xem trước hình ảnh</translation>
<translation id="1615335640928990664">Mức sử dụng dữ liệu kể từ <ph name="FRIENDLY_DATE" /></translation>
<translation id="1621067168122174824">Chạy quá trình Kiểm tra sạc</translation>
<translation id="1639239467298939599">Đang tải</translation>
<translation id="1641857168437328880">Khay nạp tài liệu (1 mặt)</translation>
<translation id="1643449475550628585">Thay đổi hình nền hàng ngày</translation>
<translation id="1644574205037202324">Nhật ký</translation>
<translation id="1651925268237749928">Bạn đã chọn một album chia sẻ. Người khác có thể thêm hoặc thay đổi ảnh. Hình nền của bạn có thể sử dụng ảnh hiện không có trong album này.</translation>
<translation id="1662989795263954667">Đã dừng – Hết mực</translation>
<translation id="1664796644829245314">Xem trước <ph name="PREVIEW_OBJECT" /></translation>
<translation id="1668469839109562275">VPN tích hợp sẵn</translation>
<translation id="1669047024429367828">Chế độ hiển thị</translation>
<translation id="1672499492233627739">Nguồn cấp dữ liệu video webcam</translation>
<translation id="1676557873873341166">Đang quay video</translation>
<translation id="1684279041537802716">Màu nhấn</translation>
<translation id="1703835215927279855">Letter</translation>
<translation id="1706391837335750954">Tồn tại trình phân giải hệ thống tên miền (DNS)</translation>
<translation id="1708602061922134366">Màu xanh lam Google</translation>
<translation id="1710499924611012470">Điều hướng hỗ trợ tiếp cận</translation>
<translation id="1715359911173058521">Đã xảy ra sự cố khi kết nối với máy quét. Hãy kiểm tra kết nối mạng hoặc USB rồi thử lại.</translation>
<translation id="1717874160321062422">Do <ph name="FIRST_MANAGER" /><ph name="SECOND_MANAGER" /> quản lý</translation>
<translation id="1726100011689679555">Máy chủ định danh</translation>
<translation id="1731082422893354635">Bàn di chuột Bluetooth</translation>
<translation id="1738949837603788263">Vùng <ph name="ZONE_NUMBER" /></translation>
<translation id="1745577949879301685">Không thể tải hình ảnh. Kiểm tra kết nối mạng của bạn hoặc thử tải lại hình ảnh.</translation>
<translation id="1751249301761991853">Cá nhân</translation>
<translation id="1753496554272155572">Thoát chế độ xem trước hình nền</translation>
<translation id="1755556344721611131">Ứng dụng chẩn đoán</translation>
<translation id="175763766237925754">Tốt (<ph name="SIGNAL_STRENGTH" />)</translation>
<translation id="1758018619400202187">EAP-TLS</translation>
<translation id="1759842336958782510">Chrome</translation>
<translation id="1768959921651994223">Loại xác thực</translation>
<translation id="1776228893584526149">Tông màu nền</translation>
<translation id="1782199038061388045">dịch</translation>
<translation id="1790209694022261219">Cửa sổ và không gian làm việc</translation>
<translation id="1792647875738159689">Đang hủy quá trình quét</translation>
<translation id="1801418420130173017">Tắt giao diện tối</translation>
<translation id="1807246157184219062">Sáng</translation>
<translation id="1827738518074806965">Phòng tranh</translation>
<translation id="1836553715834333258">Màu hệ thống</translation>
<translation id="1838374766361614909">Xóa tìm kiếm</translation>
<translation id="1840474674287087346">Màu màn hình</translation>
<translation id="1851218745569890714">Hội nghị truyền hình</translation>
<translation id="1852934301711881861">Cài đặt ChromeOS Flex</translation>
<translation id="1856388568474281774">Mũi tên xuống</translation>
<translation id="1858620243986915808">Đính kèm ảnh chụp màn hình</translation>
<translation id="1871569928317311284">Tắt giao diện tối</translation>
<translation id="1874612839560830905">MTU</translation>
<translation id="188114911237521550">Tắt chế độ tối</translation>
<translation id="1881188606372070653">Nếu bạn muốn yêu cầu thay đổi nội dung vì lý do pháp lý, hãy truy cập <ph name="BEGIN_LINK1" />trang Trợ giúp pháp lý<ph name="END_LINK1" />. Một số thông tin về tài khoản và hệ thống có thể được gửi đến Google. Chúng tôi sẽ dùng thông tin mà bạn cung cấp để giúp khắc phục các vấn đề kỹ thuật, đồng thời cải thiện các dịch vụ theo <ph name="BEGIN_LINK2" />Chính sách quyền riêng tư<ph name="END_LINK2" /><ph name="BEGIN_LINK3" />Điều khoản dịch vụ<ph name="END_LINK3" /> của chúng tôi.</translation>
<translation id="1885577615937958993">tua nhanh nội dung nghe nhìn</translation>
<translation id="1887850431809612466">Hiệu chỉnh phần cứng</translation>
<translation id="1904932688895783618">Dưới đây là một số tài nguyên hữu ích khác:</translation>
<translation id="1905710495812624430">Đã vượt quá số lần thử tối đa được phép.</translation>
<translation id="1908234395526491708">Không gửi được yêu cầu UDP</translation>
<translation id="1908394185991500139">mũi tên trái</translation>
<translation id="1923388006036088459">Màu nhấn</translation>
<translation id="1947737735496445907">Đã in</translation>
<translation id="1951012854035635156">Trợ lý</translation>
<translation id="1962550982027027473">Cần có APN mặc định</translation>
<translation id="1973886230221301399">ChromeVox</translation>
<translation id="1977994649430373166">Ảnh hồ sơ trên Google</translation>
<translation id="1979103255016296513">Đã quá hạn thay đổi mật khẩu</translation>
<translation id="1999615961760456652">Trang xác thực</translation>
<translation id="200669432486043882">Thay thế tệp</translation>
<translation id="2006864819935886708">Kết nối</translation>
<translation id="2008685064673031089">Tìm kiếm quan trọng</translation>
<translation id="2011174342667534258">Phiên bản SDK:</translation>
<translation id="2016697457005847575">Thử các bước khắc phục vấn đề</translation>
<translation id="202500043506723828">EID</translation>
<translation id="2047316797244836561">Vui lòng kết nối mạng và tải lại trang để xem trình bảo vệ màn hình.</translation>
<translation id="2056550196601855911">IPv4/IPv6</translation>
<translation id="2080070583977670716">Chế độ cài đặt khác</translation>
<translation id="2085089206770112532">Giảm độ sáng màn hình</translation>
<translation id="2102231663024125441">Chỉnh sửa văn bản</translation>
<translation id="2105810540595158374">Thiết bị là tay điều khiển trò chơi.</translation>
<translation id="2119172414412204879"><ph name="BOARD_NAME" />, phiên bản <ph name="MILESTONE_VERSION" /></translation>
<translation id="2126937207024182736">Còn <ph name="AVAILABLE_MEMORY" /> GB/<ph name="TOTAL_MEMORY" /> GB</translation>
<translation id="2138109643290557664">Lơ lửng</translation>
<translation id="2141644705054017895"><ph name="PERCENTAGE_VALUE" />%</translation>
<translation id="2152882202543497059"><ph name="NUMBER" /> ảnh</translation>
<translation id="2157660087437850958">bộ chọn biểu tượng cảm xúc</translation>
<translation id="2157959690810728433">ĐÃ XẾP VÀO HÀNG ĐỢI</translation>
<translation id="2158971754079422508"><ph name="DESC_TEXT" />: Thử lại</translation>
<translation id="2161394479394250669">Hủy lệnh in</translation>
<translation id="2161656808144014275">Văn bản</translation>
<translation id="2163937499206714165">Bật chế độ tối</translation>
<translation id="2180197493692062006">Đã xảy ra lỗi. Hãy thử mở lại ứng dụng.</translation>
<translation id="2209788852729124853">Đặt lại Bộ đếm lưu lượng truy cập</translation>
<translation id="2212733584906323460">Độ phân giải tên</translation>
<translation id="2217935453350629363">Tốc độ hiện tại</translation>
<translation id="2224337661447660594">Không có Internet</translation>
<translation id="222447520299472966">Cần chọn tối thiểu một album trong Phòng tranh</translation>
<translation id="2230005943220647148">Độ C</translation>
<translation id="2230051135190148440">CHAP</translation>
<translation id="2236746079896696523">Bật/tắt đèn nền bàn phím</translation>
<translation id="2240366984605217732">Chuyển bố cục</translation>
<translation id="225692081236532131">Trạng thái kích hoạt</translation>
<translation id="2271469253353559191">Lịch áp dụng chế độ tối</translation>
<translation id="2276999893457278469">Nội dung trợ giúp hàng đầu</translation>
<translation id="2287186687001756809">Không có hình ảnh nào. Để thêm ảnh, hãy truy cập <ph name="LINK" /></translation>
<translation id="2307344026739914387">Dùng cặp khóa hiện tại</translation>
<translation id="2320295602967756579">Bật giao diện sáng</translation>
<translation id="2323506179655536734">ĐÃ BỎ QUA</translation>
<translation id="2326139988748364651"><ph name="RESOLUTION_VALUE" /> dpi</translation>
<translation id="2338501278241028356">Bật Bluetooth để khám phá các thiết bị lân cận</translation>
<translation id="2346474577291266260">Tuyệt vời (<ph name="SIGNAL_STRENGTH" />)</translation>
<translation id="2359808026110333948">Tiếp tục</translation>
<translation id="2364498172489649528">Đã đạt</translation>
<translation id="2367335866686097760">Ánh xạ phím</translation>
<translation id="2380886658946992094">Legal</translation>
<translation id="2391082728065870591">Gửi báo cáo phản hồi</translation>
<translation id="2407209115954268704">Trạng thái khóa SIM</translation>
<translation id="241419523391571119">Mở lại nắp thiết bị để kiểm tra</translation>
<translation id="2414886740292270097">Tối</translation>
<translation id="2418150275289244458">Mở trong phần cài đặt</translation>
<translation id="2421798028054665193">Hình ảnh <ph name="CURRENT_PAGE" /> trong tổng số <ph name="TOTAL_PAGES" /></translation>
<translation id="2446553403094072641">Độ chính xác của dấu phẩy động</translation>
<translation id="2448312741937722512">Loại</translation>
<translation id="248546197012830854">Thiết bị hiện không có kết nối mạng. Hãy kết nối với mạng Wi-Fi để xem nội dung trợ giúp.</translation>
<translation id="2491955442992294626">Các phím không được kiểm tra khi bạn đang dùng một cửa sổ khác</translation>
<translation id="2493126929778606526">Những ảnh đẹp nhất của bạn được chọn tự động</translation>
<translation id="249323605434939166"><ph name="QUERY_TEXT" /> · <ph name="SOURCE_LANGUAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2498950423397131220">Nổi</translation>
<translation id="2505327257735685095">Làm mới hình nền hiện tại</translation>
<translation id="2512979179176933762">hiện cửa sổ</translation>
<translation id="2513396635448525189">Hình ảnh đăng nhập</translation>
<translation id="2517472476991765520">Quét</translation>
<translation id="2521835766824839541">bản nhạc trước</translation>
<translation id="2526590354069164005">Màn hình nền</translation>
<translation id="253029298928638905">Đang khởi động lại…</translation>
<translation id="2533048460510040082">Nội dung trợ giúp đề xuất</translation>
<translation id="2536159006530886390">Không thể kết nối Internet.</translation>
<translation id="2570743873672969996">Đang chạy kiểm tra <ph name="TEST_NAME" />...</translation>
<translation id="2584559707064218956">Để thiết lập, hãy chuyển tới phần Cài đặt</translation>
<translation id="2597774443162333062">Tệp sẽ được gửi tới Google để gỡ lỗi</translation>
<translation id="2599691907981599502">{NUMBER_OF_PAGES,plural, =1{Đã quét xong. Đã quét 1 trang}other{Đã quét xong. Đã quét {NUMBER_OF_PAGES} trang}}</translation>
<translation id="2619761439309613843">Làm mới hàng ngày</translation>
<translation id="2620436844016719705">Hệ thống</translation>
<translation id="2638662041295312666">Hình ảnh đăng nhập</translation>
<translation id="2640549051766135490">Đã chọn album <ph name="TITLE" /> <ph name="DESC" /></translation>
<translation id="267442004702508783">làm mới</translation>
<translation id="268270014981824665">giảm ánh sáng bàn phím</translation>
<translation id="2712812801627182647">Khoá xác thực TLS</translation>
<translation id="2713444072780614174">Trắng</translation>
<translation id="2717139507051041123">Bật chế độ màu tối</translation>
<translation id="2740531572673183784">Ok</translation>
<translation id="2744221223678373668">Được chia sẻ</translation>
<translation id="2751739896257479635">Xác thực EAP giai đoạn 2</translation>
<translation id="2783010256799387990">ĐÃ ĐẠT</translation>
<translation id="2787435249130282949">bàn phím sáng hơn</translation>
<translation id="2789486458103222910">OK</translation>
<translation id="2805756323405976993">Ứng dụng</translation>
<translation id="28232023175184696">Không thể kết nối Internet. Hãy nhấp để thử lại.</translation>
<translation id="2859243502336719778">Bản cập nhật quan trọng</translation>
<translation id="2860473693272905224">Đặt một trang khác lên máy quét</translation>
<translation id="2872961005593481000">Tắt</translation>
<translation id="2873483161362553159">Điều hướng trên trình duyệt</translation>
<translation id="2874939134665556319">Bản nhạc trước</translation>
<translation id="2878387241690264070">Đã xả <ph name="RATE" /> pin sau <ph name="NUM_SECONDS" /> giây.</translation>
<translation id="2926057806159140518">Nhập tên người dùng và mật khẩu hoặc quét mã QR</translation>
<translation id="2940811910881150316">Không kiểm tra được thiết bị. Mở lại nắp thiết bị để kiểm tra.</translation>
<translation id="3008341117444806826">LÀM MỚI</translation>
<translation id="3009958530611748826">Chọn một thư mục để lưu</translation>
<translation id="3017079585324758401">Nền</translation>
<translation id="3020183492814296499">Lối tắt</translation>
<translation id="3027578600144895987">Tắt máy ảnh</translation>
<translation id="3031560714565892478">Thiết bị là máy quay video.</translation>
<translation id="3054177598518735801"><ph name="CURRENT_VALUE" /> mA</translation>
<translation id="3056720590588772262">Điểm cuối</translation>
<translation id="3069085583900247081">Không kiểm tra được</translation>
<translation id="3083667275341675831">Chẩn đoán kết nối</translation>
<translation id="3084958266922136097">Tắt trình bảo vệ màn hình</translation>
<translation id="3091839911843451378">Không thành công – Đã dừng</translation>
<translation id="3102119246920354026">Bộ nhớ đệm</translation>
<translation id="3122464029669770682">CPU</translation>
<translation id="3124039320086536031">Thiết bị đã được kết nối.</translation>
<translation id="3127341325625468058">{PAGE_NUMBER,plural, =0{Xóa trang?}=1{Xóa trang {PAGE_NUMBER}?}other{Xóa trang {PAGE_NUMBER}?}}</translation>
<translation id="315116470104423982">Dữ liệu di động</translation>
<translation id="3156846309055100599">Đang quét trang <ph name="PAGE_NUMBER" />...</translation>
<translation id="315738237743207937">Đã phát hiện thấy trang xác thực</translation>
<translation id="3160172848211257835">Gửi <ph name="BEGIN_LINK1" />thông tin về hệ thống và ứng dụng<ph name="END_LINK1" /> cũng như <ph name="BEGIN_LINK2" />các chỉ số<ph name="END_LINK2" /></translation>
<translation id="3170673040743561620">Đặt tài liệu của bạn lên máy quét</translation>
<translation id="3188257591659621405">Tệp của tôi</translation>
<translation id="319101249942218879">Đã thay ảnh đại diện</translation>
<translation id="3192947282887913208">Tệp âm thanh</translation>
<translation id="3199982728237701504">Khay nạp tài liệu (2 mặt)</translation>
<translation id="3201315366910775591">Người khác có thể cập nhật album chia sẻ</translation>
<translation id="3211671540163313381">Ánh xạ phím cho d-pad</translation>
<translation id="3226405216343213872">Đang tìm máy quét</translation>
<translation id="3226657629376379887">Trình đơn thao tác của bố cục</translation>
<translation id="3246869037381808805">Các lệnh in quá 1 ngày sẽ bị xóa</translation>
<translation id="3248223063252096240">Dành riêng cho <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3268178239013324452">Không thành công – Cửa máy in đang mở</translation>
<translation id="3275729367986477355">Hình đại diện</translation>
<translation id="3283504360622356314">{0,plural, =1{Chỉnh sửa tệp}other{Chỉnh sửa các tệp}}</translation>
<translation id="3286515922899063534"><ph name="CURRENT" /> GHz</translation>
<translation id="3291996639387199448">Hướng khoá</translation>
<translation id="3294437725009624529">Khách</translation>
<translation id="3303855915957856445">Không tìm thấy kết quả tìm kiếm nào</translation>
<translation id="3305294846493618482">xem thêm</translation>
<translation id="3310640316857623290">Độ trễ của Hệ thống tên miền (DNS) vượt ngưỡng cho phép đáng kể</translation>
<translation id="3328783797891415197">Đang chạy quá trình kiểm tra</translation>
<translation id="3340011300870565703">Tai nghe phải còn <ph name="BATTERY_PERCENTAGE" />% pin.</translation>
<translation id="3340978935015468852">cài đặt</translation>
<translation id="3359218928534347896">bật/tắt micrô</translation>
<translation id="3360306038446926262">Windows</translation>
<translation id="3368922792935385530">Đã kết nối</translation>
<translation id="3369013195428705271">Bạn có chắc chắn muốn xóa toàn bộ lịch sử in không? Các lệnh in đang thực hiện sẽ không bị xóa.</translation>
<translation id="3404249063913988450">Bật trình bảo vệ màn hình</translation>
<translation id="3413935475507503304">Để tiếp tục cập nhật, hãy nhấp vào Tiếp theo.</translation>
<translation id="3434107140712555581"><ph name="BATTERY_PERCENTAGE" />%</translation>
<translation id="3435738964857648380">Bảo mật</translation>
<translation id="3435896845095436175">Bật</translation>
<translation id="345256797477978759">Gắn cửa sổ vào phần lớn hơn <ph name="DIRECTION" /> của màn hình</translation>
<translation id="3456078764689556234">Đã in trang <ph name="PRINTED_PAGES" />/<ph name="TOTAL_PAGES" />.</translation>
<translation id="345898999683440380">Đang quét trang <ph name="PAGE_NUM" />. Ðã quét được <ph name="PERCENTAGE_VALUE" />%.</translation>
<translation id="3459509316159669723">In</translation>
<translation id="346423161771747987">Cường độ dòng điện</translation>
<translation id="346539236881580388">Chụp lại</translation>
<translation id="3484914941826596830">Khi chương trình cơ sở đang cập nhật, đừng rút thiết bị bên ngoài này ra hay tắt máy tính. Bạn có thể thu nhỏ cửa sổ này. Quá trình cập nhật có thể mất vài phút và thiết bị bên ngoài của bạn có thể không hoạt động được trong thời gian này.</translation>
<translation id="3486220673238053218">định nghĩa</translation>
<translation id="3488065109653206955">Được kích hoạt một phần</translation>
<translation id="3502426834823382181">xem tất cả các ứng dụng</translation>
<translation id="3510890413042482857">Gửi <ph name="BEGIN_LINK1" />dữ liệu theo dõi hiệu suất<ph name="END_LINK1" /></translation>
<translation id="3517001332549868749">Bản cập nhật ChromeOS</translation>
<translation id="3527036260304016759">Không thành công – Lỗi không xác định</translation>
<translation id="3532980081107202182">Còn khoảng <ph name="MIN_REMAINING" /> phút nữa</translation>
<translation id="3557205324756024651">Nhận dạng cục bộ (tuỳ chọn)</translation>
<translation id="3565064564551103223">IP được phép</translation>
<translation id="3569407787324516067">Trình bảo vệ màn hình</translation>
<translation id="3577473026931028326">Đã xảy ra lỗi. Hãy thử lại.</translation>
<translation id="357889014807611375">mạng Wi‑Fi có giới hạn dữ liệu</translation>
<translation id="3583278742022654445">Cường độ tín hiệu yếu. Hãy thử di chuyển đến gần nguồn tín hiệu Wi-Fi hơn.</translation>
<translation id="3595596368722241419">Pin đầy</translation>
<translation id="3600339377155080675">Phản chiếu lên màn hình</translation>
<translation id="3602290021589620013">Xem trước</translation>
<translation id="3603829704940252505">Hình đại diện</translation>
<translation id="3604713164406837697">Thay đổi hình nền</translation>
<translation id="360565022852130722">Mạng Wi-Fi được bảo mật bằng giao thức yếu WEP 802.1x</translation>
<translation id="3606583719724308068">Đường kết nối đến các trang web HTTPS có độ trễ cao</translation>
<translation id="361575905210396100">Cảm ơn bạn đã phản hồi</translation>
<translation id="3632579075709132555">Bật/tắt Màn hình bảo vệ quyền riêng tư</translation>
<translation id="3639846061339007994">trên cùng</translation>
<translation id="3651050199673793219">Chọn đơn vị nhiệt độ</translation>
<translation id="3663574643422533538">Chọn hình minh hoạ dành riêng cho <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3689839747745352263">Kiểm tra <ph name="TEST_NAME" /></translation>
<translation id="370665806235115550">Đang tải...</translation>
<translation id="3708186454126126312">Đã kết nối trước đây</translation>
<translation id="3740976234706877572"><ph name="AVERAGE_SCORE" /> ★ (<ph name="AGGREGATED_COUNT" /> bài đánh giá)</translation>
<translation id="3748026146096797577">Chưa được kết nối</translation>
<translation id="3749289110408117711">Tên tệp</translation>
<translation id="3771294271822695279">Tệp video</translation>
<translation id="3784455785234192852">Khóa</translation>
<translation id="380097101658023925">chế độ điều khiển rgb</translation>
<translation id="38114475217616659">Xóa toàn bộ lịch sử</translation>
<translation id="3820172043799983114">Mã PIN không hợp lệ.</translation>
<translation id="3824259034819781947">Đính kèm tệp</translation>
<translation id="3838338534323494292">Mật khẩu mới</translation>
<translation id="3845880861638660475">Nhấn tổ hợp <ph name="ALT_SHORTCUT_START" />alt<ph name="ALT_SHORTCUT_END" /> + <ph name="ESC_SHORTCUT_START" />esc<ph name="ESC_SHORTCUT_END" /> để đóng hộp thoại.</translation>
<translation id="3848280697030027394">làm tối bàn phím</translation>
<translation id="385051799172605136">Quay lại</translation>
<translation id="3858860766373142691">Tên</translation>
<translation id="3862598938296403232">Bạn phải nhập nội dung mô tả</translation>
<translation id="3865289341173661845">Không có nội dung trợ giúp.</translation>
<translation id="3865414814144988605">Độ phân giải</translation>
<translation id="3866249974567520381">Mô tả</translation>
<translation id="387301095347517405">Số lần pin của bạn được sạc đầy</translation>
<translation id="3885327323343477505">Thay đổi trình bảo vệ màn hình</translation>
<translation id="391412459402535266">Không kiểm tra được thiết bị. Chuyển sang chế độ máy tính xách tay để kiểm tra.</translation>
<translation id="3916998944874125962">chụp ảnh màn hình</translation>
<translation id="3923184630988645767">Chế độ sử dụng dữ liệu</translation>
<translation id="3932043219784172185">Không có thiết bị nào được kết nối</translation>
<translation id="3941014780699102620">Không phân giải được máy chủ</translation>
<translation id="3942420633017001071">Chẩn đoán</translation>
<translation id="3954678691475912818">Không xác định được loại thiết bị.</translation>
<translation id="3966286471246132217">Để có kết quả chính xác hơn, hãy đóng tất cả các ứng dụng cho đến khi quá trình kiểm tra hoàn tất.</translation>
<translation id="3967822245660637423">Đã tải xuống xong</translation>
<translation id="3969602104473960991">Đã cập nhật mật khẩu ChromeOS</translation>
<translation id="397105322502079400">Đang tính...</translation>
<translation id="39823212440917567">Các lệnh in quá <ph name="NUMBER_OF_DAYS" /> ngày sẽ bị xóa</translation>
<translation id="3993704782688964914"><ph name="DEVICE_NAME" /> của bạn hiện đã cập nhật</translation>
<translation id="4003384961948020559">Không thành công – Khay đầu ra đã đầy</translation>
<translation id="4021031199988160623">Chuyển sang chế độ máy tính xách tay để kiểm tra</translation>
<translation id="4034824040120875894">Máy in</translation>
<translation id="4044093238444069296">Không thể kết nối với cổng vào</translation>
<translation id="4046123991198612571">Bản nhạc tiếp theo</translation>
<translation id="404928562651467259">CẢNH BÁO</translation>
<translation id="4054683689023980771">Đang tải hình ảnh xuống</translation>
<translation id="4060260348856573701">APN mới</translation>
<translation id="4093865285251893588">Ảnh hồ sơ</translation>
<translation id="409427325554347132">Lưu thông tin chi tiết của quá trình kiểm tra</translation>
<translation id="4095829376260267438">WPA2WPA3</translation>
<translation id="4110686435123617899">Chọn album <ph name="TITLE" /> <ph name="DESC" /></translation>
<translation id="4111761024568264522">Bàn di chuột USB</translation>
<translation id="4113067922640381334">Giờ đây, bạn có thể sử dụng các <ph name="BEGIN_LINK_WALLPAPER_SUBPAGE" />hình nền<ph name="END_LINK_WALLPAPER_SUBPAGE" /> mới</translation>
<translation id="4117637339509843559">Chế độ tối</translation>
<translation id="4130035430755296270">Tiếp tục di chuột để xem thêm tuỳ chọn bố cục</translation>
<translation id="4131410914670010031">Đen và trắng</translation>
<translation id="4145784616224233563">Tường lửa HTTP</translation>
<translation id="4147897805161313378">Google Photos</translation>
<translation id="4150201353443180367">Hiển thị</translation>
<translation id="4155551848414053977">Hãy đảm bảo máy quét đã bật và ở trạng thái sẵn sàng thông qua mạng của bạn hoặc một đường kết nối trực tiếp</translation>
<translation id="4159784952369912983">Tím</translation>
<translation id="4170180284036919717">Chụp ảnh</translation>
<translation id="4170700058716978431">KHÔNG THÀNH CÔNG</translation>
<translation id="4171077696775491955">giảm độ sáng</translation>
<translation id="4176463684765177261">Đã tắt</translation>
<translation id="4176659219503619100">Bảng điều khiển</translation>
<translation id="420283545744377356">Tắt trình bảo vệ màn hình</translation>
<translation id="4213104098953699324">Bàn phím USB</translation>
<translation id="4227825898293920515">Mật khẩu sẽ hết hạn sau <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="4238516577297848345">Không có lệnh in nào đang xử lý</translation>
<translation id="4239069858505860023">GPRS</translation>
<translation id="4244962993387259361">Bạn cần ít nhất 500 MB trống để chạy tính năng kiểm tra Bộ nhớ. Để giải phóng dung lượng, hãy chuyển đến phần Cài đặt &gt; Trình quản lý bộ nhớ.</translation>
<translation id="4250229828105606438">Ảnh chụp màn hình</translation>
<translation id="4258281355379922695">Độ trễ của yêu cầu HTTP</translation>
<translation id="4271957103967917607">Xem toàn màn hình</translation>
<translation id="4275663329226226506">Truyền thông</translation>
<translation id="4289540628985791613">Tổng quan</translation>
<translation id="4289849978083912975">Bản trình chiếu</translation>
<translation id="4297501883039923494">Đã dừng – Lỗi không xác định</translation>
<translation id="4300073214558989"><ph name="IMAGE_COUNT" /> hình ảnh</translation>
<translation id="4311195029067684288">Toàn màn hình</translation>
<translation id="4333390807948134856">Đã nhấn phím <ph name="KEY_NAME" /></translation>
<translation id="435692326371619097">Quản lý chế độ cài đặt APN của mạng. APN thiết lập kết nối giữa mạng di động và Internet. <ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="437294888293595148">Đặt lại tất cả phím tắt</translation>
<translation id="4378373042927530923">Không chạy</translation>
<translation id="4378551569595875038">Đang kết nối…</translation>
<translation id="4382484599443659549">PDF</translation>
<translation id="4394049700291259645">Vô hiệu hóa</translation>
<translation id="439429847087949098">Đang khởi động lại <ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="4395835743215824109">tuỳ chỉnh bàn phím</translation>
<translation id="4415951057168511744">Hình đại diện hiện tại</translation>
<translation id="4422041425070339732">mũi tên xuống</translation>
<translation id="4425149324548788773">Drive của tôi</translation>
<translation id="4428374560396076622"><ph name="NETWORK_NAME" /> đang tắt</translation>
<translation id="4429881212383817840">Vé Kerberos sẽ sớm hết hạn</translation>
<translation id="4431821876790500265">Xem báo cáo</translation>
<translation id="445059817448385655">Mật khẩu cũ</translation>
<translation id="4453205916657964690">Mặt nạ mạng con</translation>
<translation id="4454245904991689773">Lưu bản quét vào</translation>
<translation id="4479639480957787382">Ethernet</translation>
<translation id="4483049906298469269">Không ping được cổng của mạng không phải mạng mặc định</translation>
<translation id="4500966230243561393">Màu giao diện</translation>
<translation id="4503223151711056411">Mũi tên trái</translation>
<translation id="4507392511610824664">tăng độ sáng</translation>
<translation id="4511264077854731334">Cổng</translation>
<translation id="4521826082652183069">Khớp tên thay thế của tiêu đề</translation>
<translation id="4522570452068850558">Chi tiết</translation>
<translation id="4536864596629708641">Cấu hình IP</translation>
<translation id="4546131424594385779">Tạo video lặp lại</translation>
<translation id="4548483925627140043">Không tìm thấy tín hiệu</translation>
<translation id="4556753742174065117">Tất cả chương trình cơ sở đều đã cập nhật</translation>
<translation id="455835558791489930">Pin <ph name="CHARGE_VALUE" /> mAh</translation>
<translation id="4561801978359312462">Đã mở khóa SIM</translation>
<translation id="4562494484721939086">Không có dịch vụ</translation>
<translation id="4573777384450697571">Không thành công – Chứng chỉ đã hết hạn</translation>
<translation id="458794348635939462">Không phân giải được một số máy chủ</translation>
<translation id="4593212453765072419">Yêu cầu xác thực proxy</translation>
<translation id="4609350030397390689">Giảm độ sáng đèn bàn phím</translation>
<translation id="4627232916386272576"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="PRINTED_PAGE_NUMBER" />/<ph name="TOTAL_PAGE_NUMBER" />. Hãy nhấn để hủy lệnh in.</translation>
<translation id="463791356324567266">Đang hủy quá trình quét...</translation>
<translation id="4646949265910132906">Kết nối Wi-Fi an toàn</translation>
<translation id="4650608062294027130">Nút Shift phải</translation>
<translation id="4654549501020883054">Thay đổi hàng ngày</translation>
<translation id="4665014895760275686">Nhà sản xuất</translation>
<translation id="467510802200863975">Mật khẩu không khớp</translation>
<translation id="467715984478005772">Tin là có tường lửa</translation>
<translation id="4691278870498629773">Đã dừng – Thiếu khay</translation>
<translation id="469379815867856270">Cường độ tín hiệu</translation>
<translation id="4731797938093519117">Quyền truy cập của cha mẹ</translation>
<translation id="473775607612524610">Cập nhật</translation>
<translation id="4744944742468440486">Thông tin liên quan đến nội dung bạn chọn</translation>
<translation id="4771607256327216405">làm sáng bàn phím</translation>
<translation id="4773299976671772492">Đã dừng</translation>
<translation id="4782311465517282004">Xem định nghĩa, bản dịch hoặc kết quả chuyển đổi đơn vị bằng cách nhấp chuột phải hoặc chạm và giữ văn bản</translation>
<translation id="4791000909649665275"><ph name="NUMBER" /> ảnh</translation>
<translation id="4793710386569335688">Để được trợ giúp thêm, hãy truy cập <ph name="BEGIN_LINK" />Trung tâm trợ giúp<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="4793756956024303490">Thuật toán nén</translation>
<translation id="4794140124556169553">Việc chạy quá trình kiểm tra CPU có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống</translation>
<translation id="4798078634453489142">Xoá một APN để thêm một APN mới</translation>
<translation id="4800589996161293643">Cộng đồng Chromebook</translation>
<translation id="4803391892369051319">IPv4</translation>
<translation id="4808449224298348341">Đã hủy lệnh in <ph name="DOCUMENT_TITLE" /></translation>
<translation id="4809927044794281115">Giao diện sáng</translation>
<translation id="4813136279048157860">Hình ảnh của tôi</translation>
<translation id="4813345808229079766">Kết nối</translation>
<translation id="4832079907277790330">Chọn thư mục trong ứng dụng Files...</translation>
<translation id="4835901797422965222">Không có mạng nào đang hoạt động</translation>
<translation id="4839698083503556542">Tạo phim của riêng bạn</translation>
<translation id="484462545196658690">Tự động</translation>
<translation id="4847902821209177679">Đã chọn <ph name="TOPIC_SOURCE" /> <ph name="TOPIC_SOURCE_DESC" />, hãy nhấn phím Enter để chọn các album trên <ph name="TOPIC_SOURCE" /></translation>
<translation id="484790837831576105">(Android) Quá trình phân giải DNS</translation>
<translation id="4848429997038228357">ĐANG CHẠY</translation>
<translation id="4854586501323951986">Màn hình cảm ứng tích hợp sẵn</translation>
<translation id="4855250849489639581">Vuốt xuống để xem thêm tuỳ chọn bố cục</translation>
<translation id="4861758251032006121">{ATTEMPTS_LEFT,plural, =1{<ph name="ERROR_MESSAGE" /> Bạn còn {0} lần thử}other{<ph name="ERROR_MESSAGE" /> Bạn còn {0} lần thử}}</translation>
<translation id="4873827928179867585">Thuật toán xác thực</translation>
<translation id="4880328057631981605">Tên điểm truy cập</translation>
<translation id="4885705234041587624">MSCHAPv2</translation>
<translation id="4890353053343094602">Chọn ngay một mật khẩu mới</translation>
<translation id="4891842000192098784">Độ ổn định</translation>
<translation id="4897058166682006107">Tai nghe trái còn <ph name="BATTERY_PERCENTAGE" />% pin.</translation>
<translation id="4905998861748258752">Bật tính năng này để chọn trình bảo vệ màn hình</translation>
<translation id="4910858703033903787">Loại APN</translation>
<translation id="4917385247580444890">Mạnh</translation>
<translation id="4917889632206600977">Đã dừng – Hết giấy</translation>
<translation id="491791267030419270">Mẹo viết phản hồi</translation>
<translation id="4921665434385737356">Đã sạc <ph name="RATE" /> trong <ph name="NUM_SECONDS" /> giây.</translation>
<translation id="4930320165497208503">Để thiết lập hoặc cập nhật kết nối, hãy chuyển đến phần <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="4932733599132424254">Ngày Tháng</translation>
<translation id="4950314376641394653">Chương trình cơ sở của <ph name="DEVICE_NAME" /> đã được cập nhật lên phiên bản <ph name="VERSION" /></translation>
<translation id="4971925105143343452">Một phần</translation>
<translation id="4972592110715526173">thay đổi chế độ</translation>
<translation id="498186245079027698">Hãy kiểm tra trình quét rồi thử lại. Đảm bảo máy có đủ dung lượng để lưu các tệp đã quét.</translation>
<translation id="4985509611418653372">Chạy</translation>
<translation id="4987769320337599931">Tường lửa</translation>
<translation id="4988526792673242964">Trang</translation>
<translation id="4999333166442584738">Ẩn báo cáo</translation>
<translation id="500920857929044050">Dừng kiểm tra</translation>
<translation id="5017508259293544172">LEAP</translation>
<translation id="5019310272469539976">Hiện ảnh, thời gian, thông tin thời tiết và nội dung phương tiện khi màn hình ở trạng thái rảnh</translation>
<translation id="5035083460461104704">Màu giao diện</translation>
<translation id="5038292761217083259">bàn phím nhiều màu</translation>
<translation id="5039804452771397117">Cho phép</translation>
<translation id="5049856988445523908">Đã khóa SIM (<ph name="LOCK_TYPE" />)</translation>
<translation id="5050042263972837708">Tên nhóm</translation>
<translation id="5051044138948155788">Đây là trang duy nhất. Thao tác này sẽ đưa bạn đến màn hình bắt đầu quét.</translation>
<translation id="5087864757604726239">quay lại</translation>
<translation id="5088172560898466307">Tên máy chủ</translation>
<translation id="5089810972385038852">Tỉnh</translation>
<translation id="5090362543162270857">IPsec (IKEv2)</translation>
<translation id="5142961317498132443">Xác thực</translation>
<translation id="5154917547274118687">Bộ nhớ</translation>
<translation id="5160857336552977725">Đăng nhập vào <ph name="DEVICE_TYPE" /> của bạn</translation>
<translation id="5166918508782100047">Chế độ cài đặt tính năng Thông tin nhanh</translation>
<translation id="5168185087976003268">Tình trạng pin</translation>
<translation id="5170568018924773124">Hiển thị trong thư mục</translation>
<translation id="5180712487038406644">Tự sáng tạo</translation>
<translation id="5190187232518914472">Hồi tưởng lại những kỷ niệm đáng nhớ của bạn. Để thêm hoặc chỉnh sửa album, hãy chuyển đến <ph name="LINK_BEGIN" />Google Photos<ph name="LINK_END" />.</translation>
<translation id="5212593641110061691">Tin vắn tắt</translation>
<translation id="5222676887888702881">Đăng xuất</translation>
<translation id="522307662484862935">Không bao gồm địa chỉ email</translation>
<translation id="5227902338748591677">Lịch áp dụng giao diện tối</translation>
<translation id="5234764350956374838">Bỏ qua</translation>
<translation id="5252456968953390977">Đang chuyển vùng</translation>
<translation id="5257811368506016604">Bật chế độ màu sáng</translation>
<translation id="5264277876637023664">Chạy quá trình Kiểm tra CPU</translation>
<translation id="5267975978099728568"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="ERROR_STATUS" /></translation>
<translation id="5275828089655680674">Chạy lại quy trình</translation>
<translation id="5286252187236914003">L2TP/IPsec</translation>
<translation id="5286263799730375393">màu đèn nền</translation>
<translation id="5294769550414936029">phiên bản <ph name="MILESTONE_VERSION" /></translation>
<translation id="5300814202279832142">Di chuyển cửa sổ đến không gian làm việc</translation>
<translation id="5304899856529773394">EVDO</translation>
<translation id="5315873049536339193">Nhận dạng</translation>
<translation id="5317780077021120954">Lưu</translation>
<translation id="5318334351163689047">Không gửi được yêu cầu TCP</translation>
<translation id="5326394068492324457"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="COMPLETION_STATUS" /></translation>
<translation id="5332948983412042822">Chọn ngay một mật khẩu mới</translation>
<translation id="5333530671332546086">Trạng thái cổng không xác định</translation>
<translation id="5346687412805619883">Mạng cục bộ</translation>
<translation id="5358174242040570474">Đã xảy ra lỗi. Hãy thử chọn lại hình nền hoặc mở lại ứng dụng.</translation>
<translation id="5372659122375744710">Mạng Wi-Fi không bảo mật</translation>
<translation id="5376354385557966694">Chế độ sáng tự động</translation>
<translation id="5378184552853359930">Loại IP</translation>
<translation id="5389159777326897627">Hình nền và phong cách</translation>
<translation id="5389224261615877010">Cầu vồng</translation>
<translation id="5400907029458559844">Thiết bị đang kết nối.</translation>
<translation id="5401938042319910061">Chạy tất cả quy trình</translation>
<translation id="5423849171846380976">Đã kích hoạt</translation>
<translation id="5430931332414098647">Chia sẻ Internet tức thì</translation>
<translation id="5431318178759467895">Màu</translation>
<translation id="5457599981699367932">Duyệt với tư cách Khách</translation>
<translation id="54609108002486618">Được quản lý</translation>
<translation id="5478289488939624992">{ATTEMPTS_LEFT,plural, =1{Bạn còn {0} lần thử}other{Bạn còn {0} lần thử}}</translation>
<translation id="5493614766091057239"><ph name="VERDICT" />: <ph name="PROBLEMS" /></translation>
<translation id="5499114900554609492">Không thể hoàn tất quá trình quét</translation>
<translation id="5499762266711462226">Màu bàn phím dựa trên hình nền</translation>
<translation id="5502931783115429516">Android hiện không chạy</translation>
<translation id="551689408806449779">Thiết bị đã bị ngắt kết nối. Hãy thử kết nối lại để kiểm tra</translation>
<translation id="5519195206574732858">LTE</translation>
<translation id="554517032089923082">GTC</translation>
<translation id="5559898619118303662">Tự động chuyển sang giao diện tối lúc hoàng hôn</translation>
<translation id="5571714952674387371">Xem và chỉnh sửa chi tiết</translation>
<translation id="5578477003638479617">UMTS</translation>
<translation id="5578519639599103840">Quét lại</translation>
<translation id="5583640892426849032">Backspace</translation>
<translation id="5584044598279886848">Không thể tắt hoặc xoá APN này. Hãy nhớ tắt hoặc xoá các APN đính kèm đã bật.</translation>
<translation id="5600027863942488546">Đã thử phím <ph name="KEY_NAME" /></translation>
<translation id="5620281292257375798">Chỉ sử dụng nội bộ</translation>
<translation id="5649768706273821470">Nghe</translation>
<translation id="5655283760733841251">Tăng độ sáng đèn bàn phím</translation>
<translation id="5659593005791499971">Email</translation>
<translation id="5662240986744577912">bật/tắt màn hình bảo vệ quyền riêng tư</translation>
<translation id="5669267381087807207">Đang kích hoạt</translation>
<translation id="5670702108860320605">BSSID</translation>
<translation id="5691511426247308406">Gia đình</translation>
<translation id="5695599963893094957">Nhấn phím bất kỳ trên bàn phím. Bạn có thể nhấn tối đa 4 phím cùng lúc.</translation>
<translation id="5701381305118179107">Giữa</translation>
<translation id="5703716265115423771">giảm âm lượng</translation>
<translation id="5707900041990977207"><ph name="CURRENT_PAGE" />/<ph name="TOTAL_PAGES" /></translation>
<translation id="5733298426544876109">Cập nhật <ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="5757187557809630523">bản nhạc tiếp theo</translation>
<translation id="5760715441271661976">Trạng thái trang xác thực</translation>
<translation id="576835345334454681">Tăng độ sáng màn hình</translation>
<translation id="57838592816432529">Tắt tiếng</translation>
<translation id="5784136236926853061">Yêu cầu HTTP có độ trễ cao</translation>
<translation id="5826644637650799838">Giới thiệu về hình nền</translation>
<translation id="5832805196449965646">Thêm người</translation>
<translation id="583281660410589416">Không xác định</translation>
<translation id="5843706793424741864">Độ F</translation>
<translation id="5849570051105887917">Mã của nhà cung cấp Home</translation>
<translation id="5859603669299126575">Album trong Phòng tranh</translation>
<translation id="5860033963881614850">Tắt</translation>
<translation id="5860491529813859533">Bật</translation>
<translation id="5866840822086176774">Rất mạnh</translation>
<translation id="5876385649737594562">Bật để chọn trong số các lựa chọn</translation>
<translation id="588258955323874662">Toàn màn hình</translation>
<translation id="5895138241574237353">Khởi động lại</translation>
<translation id="5901630391730855834">Vàng</translation>
<translation id="5903200662178656908">Thiết bị là một bộ chuột và bàn phím.</translation>
<translation id="5904994456462260490">Thêm APN mới</translation>
<translation id="5907649332524363701">màu phím</translation>
<translation id="5916084858004523819">Bị cấm</translation>
<translation id="5916664084637901428">Bật</translation>
<translation id="5921506667911082617">{COUNT,plural, =1{Tệp của bạn đã được quét thành công và lưu vào <ph name="LINK_BEGIN" /><ph name="FOLDER_NAME" /><ph name="LINK_END" />.}other{Các tệp của bạn đã được quét thành công và lưu vào <ph name="LINK_BEGIN" /><ph name="FOLDER_NAME" /><ph name="LINK_END" />.}}</translation>
<translation id="5931523347251946569">Không tìm thấy tệp</translation>
<translation id="5939518447894949180">Đặt lại</translation>
<translation id="594552776027197022">Tạo cặp khóa ngẫu nhiên</translation>
<translation id="5946538341867151940">Bạn chưa kết nối mạng. Nếu nhà mạng di động đề xuất thêm APN tuỳ chỉnh, hãy nhập thông tin APN bằng cách chọn "+ APN mới"</translation>
<translation id="5972388717451707488">Update Engine</translation>
<translation id="5984145644188835034">Hình nền mặc định</translation>
<translation id="6017514345406065928">Xanh lục</translation>
<translation id="6034694447310538551">Bật chế độ tự động đặt lại hằng tháng</translation>
<translation id="6037291330010597344">Khay nạp tài liệu của máy quét đang trống. Hãy nạp tài liệu rồi thử lại.</translation>
<translation id="6040143037577758943">Đóng</translation>
<translation id="6040852767465482106">Danh tính ẩn danh</translation>
<translation id="604124094241169006">Tự động</translation>
<translation id="6048107060512778456">Không thành công – Kẹt giấy</translation>
<translation id="6050189528197190982">Thang độ xám</translation>
<translation id="6058625436358447366">Để hoàn tất, hãy nhập cả mật khẩu cũ và mật khẩu mới của bạn</translation>
<translation id="6061772781719867950">Yêu cầu HTTP không thành công</translation>
<translation id="6073292342939316679">giảm độ sáng đèn bàn phím</translation>
<translation id="6075872808778243331">(Android) Độ trễ của yêu cầu HTTP</translation>
<translation id="6104112872696127344">Đã hủy quá trình quét</translation>
<translation id="6106186594183574873">Để hoàn tất, hãy nhập mật khẩu cũ của bạn</translation>
<translation id="6108689792487843350">Không thể kết nối với cổng</translation>
<translation id="6112878310391905610">Quản trị viên của bạn quản lý chế độ cài đặt này</translation>
<translation id="6113701710518389813">Mũi tên lên</translation>
<translation id="6117895505466548728"><ph name="TITLE" />, +<ph name="NUMBER" /> album khác</translation>
<translation id="6122191549521593678">Trực tuyến</translation>
<translation id="6122277663991249694">Dịch vụ cung cấp phương thức nhập trên ChromeOS</translation>
<translation id="6136285399872347291">phím xóa lùi</translation>
<translation id="6137767437444130246">Chứng chỉ người dùng</translation>
<translation id="6146993107019042706">Để hoàn tất, hãy nhập mật khẩu mới của bạn</translation>
<translation id="6147514244879357420">PNG</translation>
<translation id="6165508094623778733">Tìm hiểu thêm</translation>
<translation id="6184793017104303157">B4</translation>
<translation id="6189418609903030344">Dung lượng pin sụt giảm theo mức sử dụng</translation>
<translation id="6191293864534840972">Máy chủ định danh không hợp lệ</translation>
<translation id="6205145102504628069">Luồng đám mây</translation>
<translation id="6213737986933151570">CDMA1XRTT</translation>
<translation id="6223066887782788441">Thoát khỏi trạng thái toàn màn hình</translation>
<translation id="6223752125779001553">Không có máy quét nào</translation>
<translation id="6232017090690406397">Pin</translation>
<translation id="6235460611964961764">Đặt lại mức sử dụng dữ liệu theo cách thủ công</translation>
<translation id="6243280677745499710">Hiện đã được đặt</translation>
<translation id="6275224645089671689">Mũi tên phải</translation>
<translation id="6278428485366576908">Chủ đề</translation>
<translation id="6280912520669706465">ARC</translation>
<translation id="6284632978374966585">Bật giao diện tối</translation>
<translation id="6285899124799306373">mở trình chạy</translation>
<translation id="629550705077076970">giảm độ sáng bàn phím</translation>
<translation id="6302401976930124515">Đã hủy quá trình kiểm tra <ph name="TEST_NAME" /></translation>
<translation id="631063167932043783">Ứng dụng Explore</translation>
<translation id="6319207335391420837">Cập nhật chương trình cơ sở cho <ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="6321407676395378991">Bật trình bảo vệ màn hình</translation>
<translation id="6325525973963619867">Lỗi</translation>
<translation id="6331191339300272798">Giao diện tối tự động</translation>
<translation id="6340526405444716530">Cá nhân hóa</translation>
<translation id="6348738456043757611">Tên người dùng và mật khẩu</translation>
<translation id="6359706544163531585">Tắt giao diện sáng</translation>
<translation id="636850387210749493">Đăng ký doanh nghiệp</translation>
<translation id="6379086450106841622">Màn hình cảm ứng</translation>
<translation id="6381741036071372448">Kiểm tra bàn phím</translation>
<translation id="6382182670717268353">Xem trước trình bảo vệ màn hình</translation>
<translation id="6388847657025262518">Khay nạp tài liệu của máy quét bị kẹt. Hãy kiểm tra khay nạp rồi thử lại.</translation>
<translation id="6394634179843537518">Thêm tệp</translation>
<translation id="6401427872449207797">tìm kiếm trình duyệt</translation>
<translation id="6410257289063177456">Tệp hình ảnh</translation>
<translation id="641081527798843608">Khớp với chủ đề</translation>
<translation id="6411934471898487866">độ sáng bàn phím</translation>
<translation id="6412715219990689313">Bàn phím tích hợp sẵn</translation>
<translation id="6417265370957905582">Trợ lý Google</translation>
<translation id="6423239382391657905">OpenVPN</translation>
<translation id="6439505561246192797">Yếu (<ph name="SIGNAL_STRENGTH" />)</translation>
<translation id="6447630859861661624">Chuyển đến phần cài đặt tài khoản</translation>
<translation id="6456394469623773452">Tốt</translation>
<translation id="6463239094587744704">{PAGE_NUMBER,plural, =0{Quét lại trang?}=1{Quét lại trang {PAGE_NUMBER}?}other{Quét lại trang {PAGE_NUMBER}?}}</translation>
<translation id="6472207088655375767">OTP</translation>
<translation id="6480327114083866287">Do <ph name="MANAGER" /> quản lý</translation>
<translation id="649050271426829538">Đã dừng – Kẹt giấy</translation>
<translation id="6494974875566443634">Tùy chỉnh</translation>
<translation id="6500818810472529210">Xem kết quả trên Google Tìm kiếm</translation>
<translation id="650266656685499220">Để tạo album, hãy chuyển đến Google Photos</translation>
<translation id="6505750420152840539">Sáng đến tối</translation>
<translation id="6516990319416533844">Để kiểm tra tốc độ sạc pin, hãy để pin tiêu hao trong khoảng thời gian ngắn</translation>
<translation id="6517239166834772319">Khám phá</translation>
<translation id="6526200165918397681">Khớp với hình nền</translation>
<translation id="6527081081771465939">Giao thức bảo mật Wi-Fi không xác định</translation>
<translation id="6535178685492749208">Bạn chưa kết nối mạng. Ý kiến phản hồi sẽ được gửi sau.</translation>
<translation id="65587193855025101">Mặt phẳng</translation>
<translation id="6560196641871357166">Rực rỡ</translation>
<translation id="6564646048574748301">Không thành công – Không thể kết nối với máy in</translation>
<translation id="6566314079205407217">Chế độ quét nhiều trang</translation>
<translation id="6574762126505704998">Toàn bộ ảnh</translation>
<translation id="6575134580692778371">Chưa được định cấu hình</translation>
<translation id="6579509898032828423">Dùng ảnh này</translation>
<translation id="6596816719288285829">Địa chỉ IP</translation>
<translation id="6599673642868607614">Cảm ơn ý kiến phản hồi của bạn. Ý kiến phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm sử dụng Chromebook và sẽ được đội ngũ của chúng tôi xem xét. Do nhận được số lượng lớn báo cáo nên chúng tôi sẽ không thể gửi thư trả lời cho bạn.</translation>
<translation id="6618744767048954150">Đang chạy</translation>
<translation id="6620487321149975369">Lệnh in sẽ xuất hiện trong lịch sử in trừ phi bạn tự xóa</translation>
<translation id="6624819909909965616">Không thể tải tệp lên nếu tệp lớn hơn 10 MB</translation>
<translation id="6643016212128521049">Xóa</translation>
<translation id="6647510110698214773">Thuật toán mã hoá</translation>
<translation id="6650062777702288430">Chuyển sang bàn phím Kana/ký tự chữ-số</translation>
<translation id="6657585470893396449">Mật khẩu</translation>
<translation id="6659594942844771486">Thẻ</translation>
<translation id="6673898378497337661">tăng độ sáng đèn bàn phím</translation>
<translation id="6692996468359469499">Nhận thông tin liên quan đến lựa chọn của bạn</translation>
<translation id="6704062477274546131">Phân giải DNS</translation>
<translation id="6723839937902243910">Nguồn</translation>
<translation id="6723847290197874913">Đèn nền bàn phím</translation>
<translation id="672609503628871915">Xem tính năng mới</translation>
<translation id="6747215703636344499">Đã dừng – Khay giấy ra đã đầy</translation>
<translation id="6749473226660745022">Ảnh</translation>
<translation id="6753452347192452143">Thiết bị là máy tính.</translation>
<translation id="6756731097889387912">Không thể hủy quá trình quét</translation>
<translation id="6760706756348334449">Giảm âm lượng</translation>
<translation id="6766275201586212568">Quá trình phân giải DNS không thành công</translation>
<translation id="6768237774506518020">Tỷ lệ lỗi cao trong quá trình phân giải DNS</translation>
<translation id="6791471867139427246">màu đèn bàn phím</translation>
<translation id="6798678288485555829">Điều hướng văn bản</translation>
<translation id="680983167891198932">Khóa</translation>
<translation id="6816797338148849397">Có thông tin liên quan đến nội dung bạn chọn. Sử dụng phím Mũi tên lên để truy cập.</translation>
<translation id="6853312040151791195">Tốc độ xả pin</translation>
<translation id="6889786074662672253">Khi đang khởi động lại, đừng rút thiết bị bên ngoài này ra hay tắt máy tính. Bạn có thể thu nhỏ cửa sổ này. Quá trình này có thể mất vài phút và thiết bị bên ngoài của bạn có thể không hoạt động được trong thời gian này.</translation>
<translation id="6900701049656042631">Album này không có ảnh nào. Để thêm ảnh, hãy truy cập <ph name="LINK" /></translation>
<translation id="6905724422583748843">Quay lại <ph name="PAGE_NAME" /></translation>
<translation id="6910312834584889076">Nắp của máy quét đang mở. Hãy đóng nắp máy quét rồi thử lại.</translation>
<translation id="6911383237894364323">Không thể kết nối với máy chủ phương tiện</translation>
<translation id="6943893908656559156">Nhận dạng từ xa (tuỳ chọn)</translation>
<translation id="6957231940976260713">Tên dịch vụ</translation>
<translation id="695776212669661671">mũi tên phải</translation>
<translation id="6961170852793647506">Hãy đặt tài liệu của bạn lên máy quét để bắt đầu</translation>
<translation id="6965382102122355670">OK</translation>
<translation id="6965978654500191972">Thiết bị</translation>
<translation id="6977381486153291903">Hiệu chỉnh chương trình cơ sở</translation>
<translation id="6981982820502123353">Hỗ trợ tiếp cận</translation>
<translation id="7005833343836210400">Thiết bị hiện không có kết nối mạng</translation>
<translation id="7028979494427204405"><ph name="MANAGER" /> quản lý thiết bị này và có quyền truy cập vào tất cả hoạt động của người dùng, bao gồm cả các trang web đã truy cập, mật khẩu và email.</translation>
<translation id="7040230719604914234">Nhà mạng</translation>
<translation id="7041549558901442110">Thiết bị chưa được kết nối.</translation>
<translation id="7058278511608979688">Kết thúc và lưu</translation>
<translation id="7059230779847288458">Đang sạc, còn <ph name="TIME_VALUE" /> nữa là pin đầy</translation>
<translation id="7068619307603204412">Chuẩn bị thiết bị của bạn</translation>
<translation id="708426984172631313">ĐÃ DỪNG</translation>
<translation id="7086440545492620869"><ph name="VALUE" /> <ph name="DISPLAY_NAME" /></translation>
<translation id="710028965487274708">Không thành công – Ủy quyền không thành công</translation>
<translation id="7103252855940681301">Thiết bị <ph name="INDEX" />/<ph name="COUNT" /> tên là <ph name="NAME" />.</translation>
<translation id="7108668606237948702">nhập</translation>
<translation id="7130438335435247835">Tên điểm truy cập (APN)</translation>
<translation id="7131634559772719176">Xác nhận giá trị đặt trước</translation>
<translation id="7134436342991564651">{0,plural, =1{Máy chủ định danh}other{Các máy chủ định danh}}</translation>
<translation id="7135814714616751706">Lối tắt tìm kiếm</translation>
<translation id="7143207342074048698">Đang kết nối</translation>
<translation id="7144878232160441200">Thử lại</translation>
<translation id="714876143603641390">Khả năng kết nối với mạng LAN</translation>
<translation id="7154020516215182599">Chia sẻ phản hồi hoặc mô tả vấn đề của bạn. Nếu có thể, hãy nêu các bước tái hiện vấn đề của bạn.</translation>
<translation id="7155171745945906037">Ảnh hiện có từ máy ảnh hoặc tệp</translation>
<translation id="7162487448488904999">Thư viện</translation>
<translation id="7170236477717446850">Ảnh hồ sơ</translation>
<translation id="7171919371520438592">Gắn cửa sổ vào phần nhỏ hơn <ph name="DIRECTION" /> của màn hình</translation>
<translation id="7172721935181587524">1 hình ảnh</translation>
<translation id="7177485034254901881"><ph name="DEVICE_TYPE" /> này do <ph name="MANAGER" /> quản lý. Quản trị viên có thể định cấu hình từ xa thiết bị này.</translation>
<translation id="7180611975245234373">Làm mới</translation>
<translation id="7180865173735832675">Tùy chỉnh</translation>
<translation id="7184043045742675738">Nhấp vào phím bất kỳ để tuỳ chỉnh nút. Đặt lại phím bằng phím chuột hoặc mũi tên.</translation>
<translation id="7212734716605298123">Cập nhật chương trình cơ sở cho thiết bị bên ngoài</translation>
<translation id="7216409898977639127">Nhà cung cấp dịch vụ di động</translation>
<translation id="725133483556299729">Chọn email</translation>
<translation id="7271040990581020067">Máy quét đang được sử dụng. Hãy thử lại sau.</translation>
<translation id="7274587244503383581"><ph name="PRINTED_PAGES_NUMBER" />/<ph name="TOTAL_PAGES_NUMBER" /></translation>
<translation id="7281657306185710294">Bay trong gió</translation>
<translation id="7287310195820267359">Bộ sưu tập hình nền</translation>
<translation id="7297226631177386107">Không thể kết nối với các trang web HTTPS qua tường lửa</translation>
<translation id="7297726121602187087">Xanh lục đậm</translation>
<translation id="7302860742311162920">ICCID</translation>
<translation id="7305236594389852547">bật/tắt tính năng nhập bằng giọng nói</translation>
<translation id="7305884605064981971">EDGE</translation>
<translation id="7308203371573257315">Hỏi chuyên gia trong diễn đàn trợ giúp Chromebook</translation>
<translation id="7311368985037279727">màu bàn phím</translation>
<translation id="7319430975418800333">A3</translation>
<translation id="7343581795491695942"><ph name="QUERY_TEXT" />; <ph name="RESULT_TEXT" />; Hãy nhấn phím Tìm kiếm + Phím cách để xem kết quả trong Google Tìm kiếm.</translation>
<translation id="7343649194310845056">Thiết bị mạng</translation>
<translation id="7353413232959255829">Kết quả tìm kiếm <ph name="LIST_POSITION" />/<ph name="LIST_SIZE" />: <ph name="SEARCH_RESULT_TEXT" />. Nhấn Enter để chuyển đến lối tắt.</translation>
<translation id="7359657277149375382">Loại tệp</translation>
<translation id="73631062356239394">Chia sẻ dữ liệu chẩn đoán</translation>
<translation id="7375053625150546623">EAP</translation>
<translation id="7388959671917308825">Bàn di chuột tích hợp sẵn</translation>
<translation id="7397270852490618635">Tắt giao diện sáng</translation>
<translation id="741244894080940828">chuyển đổi</translation>
<translation id="7415801143053185905">Yêu cầu HTTP có độ trễ rất cao</translation>
<translation id="7427315641433634153">MSCHAP</translation>
<translation id="7458970041932198923">Vui lòng kết nối mạng và tải lại trang để xem và đặt hình đại diện.</translation>
<translation id="7469648432129124067">Đã phát hiện thấy cổng</translation>
<translation id="7481312909269577407">Chuyển tiếp</translation>
<translation id="7487067081878637334">Công nghệ</translation>
<translation id="7490813197707563893">Địa chỉ MAC</translation>
<translation id="7491478667760509108">Thoát khỏi trạng thái nổi</translation>
<translation id="7497215489070763236">Chứng chỉ CA máy chủ</translation>
<translation id="7501957181231305652">hoặc</translation>
<translation id="7502658306369382406">Địa chỉ IPv6</translation>
<translation id="7515998400212163428">Android</translation>
<translation id="7528507600602050979">Không có nội dung trợ giúp</translation>
<translation id="7535791657097741517">Bật giao diện sáng</translation>
<translation id="7550715992156305117">Quy trình chẩn đoán</translation>
<translation id="7551123448725492271">Thiết bị là thiết bị âm thanh.</translation>
<translation id="7559239713112547082">Xem trước ảnh chụp màn hình</translation>
<translation id="7561454561030345039">Quản trị viên của bạn quản lý thao tác này</translation>
<translation id="7569444139234840525"><ph name="QUERY_TEXT" /> · /<ph name="PHONETICS" />/</translation>
<translation id="7570674786725311828">Màn hình cảm ứng USB</translation>
<translation id="7595982850646262331">Còn <ph name="TIME_VALUE" /></translation>
<translation id="7613724632293948900">Đặt lại vị trí bằng phím chuột hoặc mũi tên.</translation>
<translation id="7618774594543487847">Trung tính</translation>
<translation id="7620771111601174153">Tìm hiểu thêm trong Trung tâm trợ giúp</translation>
<translation id="763165478673169849">Lần đặt lại cuối</translation>
<translation id="7633068090678117093">Hình nền</translation>
<translation id="7648838807254605802">Yêu cầu HTTPS có độ trễ cao</translation>
<translation id="765159867434478292">Phân tách</translation>
<translation id="7656388927906093505">Thiết bị là chuột.</translation>
<translation id="7658239707568436148">Hủy</translation>
<translation id="7665800271478495366">Thay đổi hình đại diện</translation>
<translation id="7683228889864052081">màu bàn phím</translation>
<translation id="7690294790491645610">Xác nhận mật khẩu mới</translation>
<translation id="7701040980221191251">Không có</translation>
<translation id="7705524343798198388">VPN</translation>
<translation id="7716280709122323042">WPA3</translation>
<translation id="7718231387947923843">đèn bàn phím</translation>
<translation id="773153675489693198">Số chu kỳ</translation>
<translation id="7747039790905080783">Khóa được chia sẻ trước</translation>
<translation id="7762130827864645708">Bạn đã thay đổi mật khẩu thành công. Hãy sử dụng mật khẩu mới từ giờ trở đi.</translation>
<translation id="7763470514545477072">Khớp hậu tố tên miền</translation>
<translation id="7769672763586021400">ID kiểu máy</translation>
<translation id="7770834998503326261">Thông tin bổ sung liên quan đến lựa chọn của bạn</translation>
<translation id="7778717409420828014">Ý kiến phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm sử dụng Chromebook và sẽ được đội ngũ của chúng tôi xem xét. Do nhận được số lượng lớn báo cáo nên chúng tôi sẽ không thể gửi thư trả lời cho bạn.</translation>
<translation id="7784116172884276937">Không có máy chủ DNS nào được thiết lập</translation>
<translation id="7791543448312431591">Thêm</translation>
<translation id="779591286616261875">Gửi báo cáo mới</translation>
<translation id="7799817062559422778">Chế độ sáng</translation>
<translation id="780301667611848630">Không, cảm ơn</translation>
<translation id="7805768142964895445">Trạng thái</translation>
<translation id="7819857487979277519">PSK (WPA hoặc RSN)</translation>
<translation id="7841134249932030522">Bật chế độ tối</translation>
<translation id="7846634333498149051">Bàn phím</translation>
<translation id="7856267634822906833">Màn hình cảm ứng Bluetooth</translation>
<translation id="7869143217755017858">Tắt chế độ tối</translation>
<translation id="7881066108824108340">DNS</translation>
<translation id="7882358943899516840">Loại nhà mạng</translation>
<translation id="7882501334836096755">Khóa công khai</translation>
<translation id="78957024357676568">trái</translation>
<translation id="7915220255123750251">Quản lý chế độ cài đặt APN của mạng. APN thiết lập kết nối giữa mạng di động và Internet.</translation>
<translation id="7936303884198020182">Không tìm thấy máy chủ định danh</translation>
<translation id="7942349550061667556">Đỏ</translation>
<translation id="7943235353293548836">Khoảng thời gian duy trì hoạt động liên tục</translation>
<translation id="7944562637040950644">bật/tắt đèn nền bàn phím</translation>
<translation id="7953669802889559161">Phương thức nhập</translation>
<translation id="7955587717700691983">Bàn phím Bluetooth</translation>
<translation id="7960831585769876809">Nhiệt độ</translation>
<translation id="7977800524392185497">Để kết nối với mạng <ph name="NETWORK_NAME" />, hãy đi tới phần Cài đặt</translation>
<translation id="7978412674231730200">Khoá cá nhân</translation>
<translation id="7994702968232966508">Phương pháp EAP</translation>
<translation id="8004582292198964060">Trình duyệt</translation>
<translation id="802154636333426148">Tải xuống không thành công</translation>
<translation id="8031884997696620457">HSPAPlus</translation>
<translation id="80398733265834479">Bật chế độ màu tự động</translation>
<translation id="8041089156583427627">Gửi ý kiến phản hồi</translation>
<translation id="8045012663542226664">Tắt micrô</translation>
<translation id="8050091914317269817">Nếu bạn chọn hình nền này, chế độ tối và tính năng khớp màu hình nền sẽ tự động bật.</translation>
<translation id="8075838845814659848">Mức pin còn lại</translation>
<translation id="8076492880354921740">Thẻ</translation>
<translation id="8082366717211101304">Không thể phân giải DNS từ các ứng dụng Android</translation>
<translation id="8082644724189923105">vùng bàn phím</translation>
<translation id="808894953321890993">Đổi mật khẩu</translation>
<translation id="8094062939584182041">Cho phép Google gửi email về vấn đề này cho bạn</translation>
<translation id="8104083085214006426">Bạn đang dùng mạng mở và không an toàn</translation>
<translation id="811820734797650957">(Android) Có thể ping cổng vào</translation>
<translation id="8129620843620772246"><ph name="TEMPERATURE_C" />°C</translation>
<translation id="8131740175452115882">Xác nhận</translation>
<translation id="8132480444149501833">Yêu cầu Bộ đếm lưu lượng truy cập</translation>
<translation id="8138405288920084977">LTEAdvanced</translation>
<translation id="8143951647992294073">Chọn <ph name="TOPIC_SOURCE" /> <ph name="TOPIC_SOURCE_DESC" /></translation>
<translation id="8151185429379586178">Công cụ dành cho nhà phát triển</translation>
<translation id="8179976553408161302">Enter</translation>
<translation id="8183974620058026102">Đính kèm</translation>
<translation id="8206859287963243715">Di động</translation>
<translation id="8208861521865154048">Đặc quyền</translation>
<translation id="8210733748736414123">dưới cùng</translation>
<translation id="8226628635270268143">Chọn ảnh và album bạn yêu thích</translation>
<translation id="8227119283605456246">Đính kèm tệp</translation>
<translation id="8230672074305416752">Không ping được cổng của mạng mặc định</translation>
<translation id="8246209727385807362">Nhà cung cấp dịch vụ không xác định</translation>
<translation id="827422111966801947">Màu chàm</translation>
<translation id="8286154143153872371">Vui lòng kết nối mạng và tải lại trang để xem hình nền.</translation>
<translation id="8291967909914612644">Quốc gia của nhà cung cấp Home</translation>
<translation id="8294431847097064396">Nguồn</translation>
<translation id="8297006494302853456">Yếu</translation>
<translation id="8302368968391049045">Tường lửa HTTPS</translation>
<translation id="8312330582793120272">phát nội dung nghe nhìn</translation>
<translation id="8318753676953949627">Không có hình ảnh nào</translation>
<translation id="8329018942023753850">ứng dụng máy tính</translation>
<translation id="8335869473001018124">mở thanh tìm kiếm</translation>
<translation id="8336739000755212683">Thay đổi hình ảnh tài khoản trên thiết bị</translation>
<translation id="8347227221149377169">Lệnh in</translation>
<translation id="8351855506390808906">Ánh xạ phím cho điểm chạm</translation>
<translation id="8352772353338965963">Thêm một tài khoản để đăng nhập nhiều lần. Tất cả các tài khoản đã đăng nhập đều có thể truy cập được mà không cần mật khẩu, do đó bạn chỉ nên sử dụng tính năng này với các tài khoản đáng tin cậy.</translation>
<translation id="8364946094152050673">Máy chủ định danh trống</translation>
<translation id="8372477600026034341">Máy chủ khác</translation>
<translation id="8373046809163484087">Sử dụng tập hợp màu phù hợp với hình nền</translation>
<translation id="8380114448424469341">Gắn cửa sổ vào nửa <ph name="DIRECTION" /> của màn hình</translation>
<translation id="8395584934117017006"><ph name="DEVICE_TYPE" /> này do doanh nghiệp quản lý</translation>
<translation id="8398927464629426868">Tốc độ sạc hoặc xả pin hiện tại của thiết bị</translation>
<translation id="8410244574650205435">Được phát hiện tự động</translation>
<translation id="8420955526972171689">Chạy các bài kiểm tra và khắc phục sự cố phần cứng</translation>
<translation id="8422748173858722634">IMEI</translation>
<translation id="8431300646573772016">ChromeOS có gì mới</translation>
<translation id="843568408673868420">Tình trạng kết nối Internet</translation>
<translation id="844521431886043384">Chưa thiết lập DNS</translation>
<translation id="8456761643544401578">Chế độ tối tự động</translation>
<translation id="8461329675984532579">Tên nhà mạng nội hạt</translation>
<translation id="8475690821716466388">Mạng Wi-Fi được bảo mật bằng giao thức yếu WEP PSK</translation>
<translation id="8476242415522716722">đèn nền bàn phím</translation>
<translation id="8477551185774834963">Độ trễ của Hệ thống tên miền (DNS) vượt ngưỡng cho phép đôi chút</translation>
<translation id="8483248364096924578">Địa chỉ IP</translation>
<translation id="8491311378305535241">Không thể kết nối với các trang web HTTP qua tường lửa từ các ứng dụng Android</translation>
<translation id="8498220429738806196">Bộ đếm lưu lượng truy cập</translation>
<translation id="8503813439785031346">Tên người dùng</translation>
<translation id="8503836310948963452">Còn một vài phút nữa thôi…</translation>
<translation id="8508640263392900755">Chi tiết về APN</translation>
<translation id="8522687886059337719">Giờ đây, bạn có thể sử dụng các <ph name="BEGIN_LINK_WALLPAPER_SUBPAGE" />hình nền<ph name="END_LINK_WALLPAPER_SUBPAGE" /><ph name="BEGIN_LINK_SCREENSAVER_SUBPAGE" />trình bảo vệ màn hình<ph name="END_LINK_SCREENSAVER_SUBPAGE" /> mới</translation>
<translation id="8528615187455571738">Crosvm</translation>
<translation id="8557447961879934694">WPA2</translation>
<translation id="8575298406870537639">Nhà mạng của bạn có thể yêu cầu bạn bật tùy chọn này để kết nối với mạng của họ. Hãy liên hệ với nhà mạng để biết thông tin chi tiết.</translation>
<translation id="8576249514688522074">Chưa khởi chạy</translation>
<translation id="8593058461203131755">tạm dừng nội dung nghe nhìn</translation>
<translation id="8620617069779373398">Trạng thái chuyển vùng</translation>
<translation id="8626489604350149811">Thao tác khác cho <ph name="APN_NAME" /></translation>
<translation id="86356131183441916">Tím nhạt</translation>
<translation id="8651481478098336970">tắt tiếng</translation>
<translation id="8655295600908251630">Kênh</translation>
<translation id="8655828773034788261">Chia sẻ URL:</translation>
<translation id="8660881923941176839">pao</translation>
<translation id="8675354002693747642">Khóa được chia sẻ trước</translation>
<translation id="8677859815076891398">Không có album nào. Hãy tạo một album trong <ph name="LINK_BEGIN" />Google Photos<ph name="LINK_END" />.</translation>
<translation id="8709616837707653427"><ph name="DESC_TEXT" /> Dùng phím mũi tên Trái hoặc Phải để quản lý tính năng này.</translation>
<translation id="8712637175834984815">Tôi hiểu</translation>
<translation id="871560550817059752">Không thành công – Hết mực</translation>
<translation id="8723108084122415655">Mạng không phải mạng mặc định vượt ngưỡng độ trễ</translation>
<translation id="8725066075913043281">Thử lại</translation>
<translation id="8726019395068607495">Đã dừng – Cửa máy in đang mở</translation>
<translation id="8730621377337864115">Xong</translation>
<translation id="8747900814994928677">Xác nhận thay đổi</translation>
<translation id="8764414543112028321">WireGuard</translation>
<translation id="87646919272181953">Album trên Google Photos</translation>
<translation id="877985182522063539">A4</translation>
<translation id="879568662008399081">Mạng này có thể có một trang xác thực</translation>
<translation id="8798099450830957504">Mặc định</translation>
<translation id="8798441408945964110">Tên nhà mạng</translation>
<translation id="8814190375133053267">Wi-Fi</translation>
<translation id="8818152010000655963">Hình nền</translation>
<translation id="8820457400746201697">Di chuyển điểm chạm màu xanh dương tới một thao tác. Chọn phím liên kết để tuỳ chỉnh.</translation>
<translation id="8820817407110198400">Dấu trang</translation>
<translation id="8834539327799336565">Hiện đang kết nối</translation>
<translation id="8845001906332463065">Nhận trợ giúp</translation>
<translation id="8855781559874488009">Không thể kết nối với các trang web HTTP qua tường lửa</translation>
<translation id="885701979325669005">Bộ nhớ</translation>
<translation id="885704831271383379">bàn phím tối hơn</translation>
<translation id="8863170912498892583">Bật giao diện tối</translation>
<translation id="8863888432376731307">Nhận <ph name="INTENT" /> cho "<ph name="QUERY" />" và nhiều thông tin khác</translation>
<translation id="8864415976656252616">Không có nội dung đề xuất. Xem nội dung trợ giúp hàng đầu.</translation>
<translation id="8868741746785112895">GUID</translation>
<translation id="8876270629542503161">Thiết bị là máy tính bảng.</translation>
<translation id="8881098542468797602">Đã kiểm tra thành công</translation>
<translation id="8898840733695078011">Cường độ tín hiệu</translation>
<translation id="8909114361904403025">mũi tên lên</translation>
<translation id="8910721771319628100">Mạng mặc định vượt ngưỡng độ trễ</translation>
<translation id="8912306040879976619">Khu vực trên bàn phím</translation>
<translation id="8918637186205009138"><ph name="DEVICE_TYPE" /> của <ph name="GIVEN_NAME" /></translation>
<translation id="8919837981463578619">Không thành công – Thiếu khay</translation>
<translation id="8923267550422472772">Ngày trong tháng để đặt lại</translation>
<translation id="8928727111548978589">Không thành công – Hết giấy</translation>
<translation id="8930521118335213258">Ứng dụng ngang hàng</translation>
<translation id="8930622219860340959">Không dây</translation>
<translation id="8936793075252196307">Địa chỉ IP khách hàng</translation>
<translation id="8944651180182756621">Màu trình chạy</translation>
<translation id="894617464444543719">Thiết bị là điện thoại.</translation>
<translation id="8957423540740801332">phải</translation>
<translation id="8968751544471797276">Tốc độ sạc</translation>
<translation id="8970109610781093811">Chạy lại</translation>
<translation id="8983038754672563810">HSPA</translation>
<translation id="8987565828374052507">{NUMBER_OF_PAGES,plural, =0{Quét}=1{Quét trang {NUMBER_OF_PAGES}}other{Quét trang {NUMBER_OF_PAGES}}}</translation>
<translation id="8997710128084572139">Thiết bị còn <ph name="BATTERY_PERCENTAGE" />% pin.</translation>
<translation id="8998289560386111590">Không hoạt động trên thiết bị của bạn</translation>
<translation id="9003704114456258138">Tần số</translation>
<translation id="9024331582947483881">toàn màn hình</translation>
<translation id="9025198690966128418">Dùng làm thiết bị cá nhân</translation>
<translation id="902638246363752736">Cài đặt bàn phím</translation>
<translation id="9028832514430399253">Bật nút chuyển để chọn trình bảo vệ màn hình</translation>
<translation id="9039663905644212491">PEAP</translation>
<translation id="9058932992221914855">IPv6</translation>
<translation id="9062831201344759865">Quá trình phân giải DNS có độ trễ cao</translation>
<translation id="9073281213608662541">PAP</translation>
<translation id="9074739597929991885">Bluetooth</translation>
<translation id="9082718469794970195">Dùng video này</translation>
<translation id="9087578468327036362">Báo lỗi truy vấn này</translation>
<translation id="9088306295921699330">Mức sử dụng hiện tại</translation>
<translation id="9095775724867566971">PluginVm</translation>
<translation id="9100765901046053179">Cài đặt nâng cao</translation>
<translation id="910415269708673980">Làm mới phiếu cho <ph name="PRINCIPAL_NAME" /></translation>
<translation id="9106415115617144481">Đang quét trang <ph name="PAGE_NUMBER" /></translation>
<translation id="9111102763498581341">Mở khóa</translation>
<translation id="9122602430962285795">Để kết nối lại, hãy chuyển đến phần Cài đặt</translation>
<translation id="9126720536733509015">Lưu nhiều trang thành một tệp PDF</translation>
<translation id="9137526406337347448">Dịch vụ của Google</translation>
<translation id="9138630967333032450">Nút Shift trái</translation>
<translation id="9149391708638971077">Chạy quá trình Kiểm tra bộ nhớ</translation>
<translation id="9161276708550942948">dấu cách</translation>
<translation id="9173638680043580060">Còn chưa đầy 1 phút</translation>
<translation id="9174334653006917325">Màu giao diện người dùng</translation>
<translation id="917720651393141712">Kiểm tra</translation>
<translation id="9188992814426075118">Bàn phím có thể tự động khớp với hình nền của bạn</translation>
<translation id="9189000703457422362">Không thể kết nối với mạng này bằng APN được phát hiện tự động. Hãy liên hệ với nhà mạng di động để biết thêm thông tin.</translation>
<translation id="9193744392140377127">APN*</translation>
<translation id="9204237731135241582">Không thể kết nối với cổng vào từ các ứng dụng Android</translation>
<translation id="9211490828691860325">Tất cả các không gian làm việc</translation>
<translation id="932327136139879170">Trang chủ</translation>
<translation id="939519157834106403">SSID</translation>
<translation id="945522503751344254">Gửi phản hồi</translation>
<translation id="952992212772159698">Chưa được kích hoạt</translation>
<translation id="960719561871045870">Mã của nhà mạng</translation>
<translation id="979450713603643090">Hồng nhạt</translation>
<translation id="982713511914535780">Chạy quá trình Kiểm tra mức xả pin</translation>
<translation id="987264212798334818">Chung</translation>
</translationbundle>