blob: 1ef56ce6d94bf2967501db7425876df6f0b68083 [file] [log] [blame]
<html>
<head>
<script src="../htmlrunner.js"></script>
<script>
var letters = new Array("a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z");
var numbers = new Array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26);
var colors = new Array("FF","CC","99","66","33","00");
var endResult;
function testEmail()
{
endResult = "";
var r;
// make up email address
for (var k=0;k<2000;k++)
{
var name = makeName(6);
var email = (k%2)?name+"@mac.com":name+"(at)mac.com";
// validate the email address
var pattern = /^[a-zA-Z0-9\-\._]+@[a-zA-Z0-9\-_]+(\.?[a-zA-Z0-9\-_]*)\.[a-zA-Z]{2,3}$/;
if(pattern.test(email))
{
r = email + " appears to be a valid email address.";
addResult(r);
}
else
{
r = email + " does NOT appear to be a valid email address.";
addResult(r);
}
}
}
function testZip()
{
endResult = "";
var r;
// make up ZIP codes
for (var s=0;s<2000;s++)
{
var zipGood = true;
var zip = makeNumber(4);
(s%2)?zip=zip+"xyz":zip=zip.concat("7");
// validate the zip code
for (var i = 0; i < zip.length; i++) {
var ch = zip.charAt(i);
if (ch < "0" || ch > "9") {
zipGood = false;
r = zip + " contains letters.";
addResult(r);
}
}
if (zipGood && zip.length>5)
{
zipGood = false;
r = zip + " is longer than five characters.";
addResult(r);
}
if (zipGood)
{
r = zip + " appears to be a valid ZIP code.";
addResult(r);
}
}
}
function makeName(n)
{
var tmp = "";
for (var i=0;i<n;i++)
{
var l = Math.floor(26*Math.random());
tmp += letters[l];
}
return tmp;
}
function makeNumber(n)
{
var tmp = "";
for (var i=0;i<n;i++)
{
var l = Math.floor(9*Math.random());
tmp = tmp.concat(l);
}
return tmp;
}
function addResult(r)
{
endResult += "\n" + r;
}
window.onload = function(){ startTest("sunspider-string-validate-input", '');
test("Validate Email Input", testEmail);
test("Validate Zipcode Input", testEmail);
endTest(); };
</script>
</head>
<body></body>
</html>