blob: 5369e35bf39573d485473bb587de3e74bbfbe9a1 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fa">
<translation id="102360288709523007">‏‫با ارسال آمار کاربرد و گزارش‌های خرابی به Google، به بهبود Chromium کمک کنید.</translation>
<translation id="1185134272377778587">‏درباره Chromium</translation>
<translation id="1257458525759135959">‏برای ذخیره کردن تصاویر، روی «تنظیمات» ضربه بزنید و به Chromium اجازه دهید آن‌ها را به عکس‌ها اضافه کند</translation>
<translation id="1289216811211435351">‏رفتن به Chromium</translation>
<translation id="1361748954329991663">‏نسخه Chromium قدیمی است. اگر به‌روزرسانی‌ای در <ph name="BEGIN_LINK" />فروشگاه برنامه<ph name="END_LINK" /> دردسترس نیست، احتمالاً دستگاهتان نسخه‌های جدید Chromium را دیگر پشتیبانی نمی‌کند.</translation>
<translation id="1431818719585918472">‏اجازه دهید Chromium «برگه‌های ناشناس» را قفل کند.</translation>
<translation id="1472013873724362412">‏حساب شما در Chromium کار نمی‌کند. لطفاً با سرپرست دامنه‌تان تماس بگیرید یا از یک حساب Google معمولی برای ثبت ورود استفاده کنید.</translation>
<translation id="1507010443238049608">‏کمک به بهبود ویژگی‌ها و عملکرد Chromium</translation>
<translation id="1531155317299575425">‏برای ورود به سیستم Chromium درخواست نشان می‌دهد.</translation>
<translation id="1617663976202781617">‏داده‌های مربوط به همگام‌سازی Chromium</translation>
<translation id="1736662517232558588">‏داده‌های Chromium پاک شد</translation>
<translation id="1838412507805038478">‏Chromium تأیید کرد که <ph name="ISSUER" /> گواهینامه این وب‌سایت را صادر کرده است.</translation>
<translation id="1843424232666537147">‏Chromium دارای قابلیت‌هایی است که به شما کمک می‌کند داده‌های اینترنت و سرعت بارگیری صفحه‌های‌ وبتان را مدیریت کنید.
<ph name="BEGIN_LINK" />بیشتر بدانید<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2006345422933397527">‏Chromium موفق نشد به‌روزرسانی‌ها را بررسی کند. اتصال اینترنت را بررسی کنید.</translation>
<translation id="2054703085270098503">‏با Chromium ایمن بمانید</translation>
<translation id="2075400798887076382">‏از اینجا، به برگه‌هایی که دررایانه‌تان باز کرده‌اید دسترسی داشته باشید. کافی است Chromium را در رایانه‌تان باز کنید، به منو بروید و «...Sign in to Chromium» (ورود به سیستم Chromium) را انتخاب کنید.</translation>
<translation id="2168108852149185974">‏برخی از افزونه‌ها باعث خرابی Chromium می‌شود. لطفاً آن‌ها را حذف نصب کنید:</translation>
<translation id="2178608107313874732">‏Chromium اکنون نمی‌تواند از دوربین استفاده کند</translation>
<translation id="2195025571279539885">‏می‌خواهید دفعه دیگر Chromium پیشنهاد ترجمه صفحات <ph name="LANGUAGE_NAME" /> را از این سایت بدهد؟</translation>
<translation id="2590893390871230428">‏همگام‌سازی داده‌های Chromium</translation>
<translation id="2650312721222849884">‏در همه دستگاه‌هایی که در آن‌ها از Chromium استفاده می‌کنید، همگام‌سازی را روشن کنید تا بتوانید برگه‌هایتان را ببینید</translation>
<translation id="2684230048001240293">‏برای همگام‌سازی برگه‌ها، گذرواژه‌ها، و اطلاعات پرداخت در همه دستگاه‌ها، Chromium را به‌عنوان پیش‌فرض تنظیم کنید</translation>
<translation id="2730884209570016437">‏Chromium نمی‌تواند از دوربین استفاده کند زیرا برنامه دیگری از آن استفاده می‌کند</translation>
<translation id="2915596697727466327">‏Chromium برای اطمینان از دسترسی مجاز به گذرواژه‌هایتان، از «شناسه تشخیص چهره» استفاده می‌کند.</translation>
<translation id="2918709798697875261">‏سازمانتان از شما می‌خواهد خارج از سیستم Chromium باقی بمانید.</translation>
<translation id="2942241131342758843">‏برای باز کردن پیوندها، جستجوی ابزارک‌ها، و تکمیل خودکار گذرواژه‌ها در دیگر برنامه‌ها، به‌طور پیش‌فرض از Chromium استفاده کنید</translation>
<translation id="2977470724722393594">‏Chromium به‌روز است</translation>
<translation id="3256316712990552818">‏به Chromium کپی شد</translation>
<translation id="3344973607274501920">‏Chromium نمی‌تواند گذرواژه‌هایتان را بررسی کند. اتصال اینترنت را بررسی کنید.</translation>
<translation id="3472200483164753384">‏در Chromium Canary پشتیبانی نمی‌شود</translation>
<translation id="3639997914391704523">‏Chromium زمانی می‌تواند گذرواژه‌هایتان را بررسی کند که با «حساب Google» خود به سیستم وارد شوید.</translation>
<translation id="3805899903892079518">‏Chromium به عکس‌ها یا ویدیوهای شما دسترسی ندارد. با رفتن به تنظیمات iOS &gt; حریم‌خصوصی &gt; عکس‌ها دسترسی را فعال کنید.</translation>
<translation id="3946918322491238254">همچنان می‌توانید همه نشانک‌ها، سابقه، گذرواژه‌ها، و دیگر تنظیماتتان را در این دستگاه ببینید. اگر تغییری ایجاد کنید، با حسابتان همگام‌سازی نخواهد شد.</translation>
<translation id="4099085513035183040">‏در «Chromium بتا» پشتیبانی نمی‌شود</translation>
<translation id="4166206055865952171">‏Chromium را مرورگر پیش‌فرض کنید</translation>
<translation id="4555020257205549924">‏وقتی این قابلیت روشن است، Chromium ترجمه صفحات نوشته‌شده به سایر زبان‌ها را با استفاده از ترجمه Google پیشنهاد می‌دهد. <ph name="BEGIN_LINK" />بیشتر بدانید<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4585809515399340748">‏اکنون می‌توانید با ضربه زدن روی پیوندهای موجود در پیام‌ها، اسناد، و دیگر برنامه‌ها، از Chromium استفاده کنید.</translation>
<translation id="4681781466797808448">‏روشن کردن اسکنر Chromium</translation>
<translation id="4736424910885271643"><ph name="HOSTED_DOMAIN" /> حسابتان را مدیریت می‌کند، درنتیجه داده‌های Chromium شما از این دستگاه پاک خواهد شد</translation>
<translation id="4787850887676698916">‏برگه‌هایی که در دستگاه‌های دیگر در Chromium باز کرده‌اید، در اینجا نشان داده می‌شوند.</translation>
<translation id="4828317641996116749">‏Chromium نتوانست همه گذرواژه‌ها را بررسی کند. بعداً دوباره امتحان کنید.</translation>
<translation id="4985291216379576555">‏آفلاین هستید، Chromium نمی‌تواند به‌روزرسانی‌ها را بررسی کند</translation>
<translation id="4999538639245140991">‏ازآنجایی‌که درحال خارج شدن از حسابی هستید که <ph name="SIGNOUT_MANAGED_DOMAIN" /> آن را مدیریت می‌کند، داده‌های Chromium شما از این دستگاه حذف خواهد شد. داده‌هایتان در حساب Google شما باقی می‌ماند.</translation>
<translation id="5224391634244552924">‏گذرواژه ذخیره‌شده‌ای وجود ندارد. Chromium زمانی می‌تواند گذرواژه‌هایتان را بررسی کند که آن‌ها را ذخیره کرده باشید.</translation>
<translation id="5308226104666789935">‏Chromium نمی‌تواند به‌روزرسانی‌ها را بررسی کند</translation>
<translation id="5396916991083608703">‏Chromium به‌عنوان پیش‌فرض تنظیم شود؟</translation>
<translation id="5521125884468363740">‏در همه دستگاه‌هایی که در آن‌ها از Chromium استفاده می‌کنید، به سیستم وارد شوید و همگام‌سازی را روشن کنید تا بتوانید برگه‌هایتان را ببینید</translation>
<translation id="5573014823074921752">‏نکته Chromium. برای دیدن گزینه‌های بیشتر برگه، دکمه «نمایش برگه‌ها» را در نوارابزار (واقع در پایین یا بالای صفحه) لمس کنید و نگه دارید.</translation>
<translation id="5651741435382092412">‏به سیستم این سایت، «حساب Google» خودتان، و Chromium وارد شوید. می‌توانید بعداً همگام‌سازی را روشن کنید.</translation>
<translation id="5700709190537129682">‏Chromium نمی‌تواند گذرواژه‌هایتان را بررسی کند</translation>
<translation id="5742135483959137648">‏استفاده از Chromium برای باز کردن پیوندها</translation>
<translation id="5777187867430702742">‏صفحه Chromium</translation>
<translation id="5862307444128926510">‏به Chromium خوش آمدید</translation>
<translation id="5945387852661427312">‏هم‌اکنون درحال ورود به سیستم با حسابی مدیریت‌شده توسط <ph name="DOMAIN" /> و دادن کنترل داده‌های Chromium خود به سرپرست این حساب هستید. داده‌هایتان به‌طور دائم به این حساب مرتبط می‌شوند. با خروج از Chrome، داده‌هایتان از این دستگاه حذف می‌شوند اما همچنان در حساب Google شما باقی می‌ماند.</translation>
<translation id="602807004951640891">‏بااستفاده از Chromium، موافقت خود را با <ph name="BEGIN_LINK_TOS" />شرایط خدمات<ph name="END_LINK_TOS" /> اعلام می‌کنید.</translation>
<translation id="6119647025869519954">‏برای تنظیم Chromium به‌عنوان مرورگر پیش‌فرض:
۱. «تنظیمات» را باز کنید
۲. روی «برنامه مرورگر پیش‌فرض» ضربه بزنید
۳. Chromium را انتخاب کنید.</translation>
<translation id="6268381023930128611">‏از Chromium خارج می‌شوید؟</translation>
<translation id="632825460376924298">‏مجاز کردن ورود به سیستم Chromium</translation>
<translation id="6337530241089703714">‏انتخاب کنید داده‌های Chromium شما از این دستگاه پاک شود یا نگه داشته شود</translation>
<translation id="6424492062988593837">‏Chromium بهتر شده است! نسخه جدید آن در دسترس است.</translation>
<translation id="6820823224820483452">‏Chromium نمی‌تواند همه گذرواژه‌هایتان را بررسی کند. فردا دوباره امتحان کنید.</translation>
<translation id="6827294685447036764">‏اگر به Chromium اجازه دهید به مکانتان دسترسی داشته باشد، آن را برای هر سایتی که شما مجاز بدانید ارسال خواهد کرد. وقتی سایت‌ها اطلاعاتی محلی (مثل اخبار یا فروشگاه‌های اطراف) برای نمایش به شما داشته باشند، ممکن است برای دسترسی به مکانتان درخواست دهند.</translation>
<translation id="7018284295775193585">‏Chromium به‌روزرسانی نمی‌شود</translation>
<translation id="7099326575020694068">‏Chromium نمی‌تواند از دوربین درحالت «نمای تقسیم» استفاده کند</translation>
<translation id="7118091470949186573">‏اکنون می‌توانید با ضربه زدن روی پیوندهای موجود در پیام‌ها، اسناد و دیگر برنامه‌ها، از Chromium استفاده کنید.</translation>
<translation id="7208566199746267865">‏Chromium با آوردن حساب‌هایتان به وب، در وقت شما صرفه‌جویی می‌کند. در «تنظیمات» می‌توانید حساب‌ها را اضافه یا حذف کنید.</translation>
<translation id="725427773388857052">‏Chromium می‌تواند به محافظت از شما دربرابر نقض داده، وب‌سایت‌های ناامن، و موارد دیگر کمک کند.</translation>
<translation id="7269362888766543920">‏برخی از افزونه‌ها باعث خرابی Chromium می‌شوند. لطفاً آن‌ها را حذف نصب کنید.</translation>
<translation id="7313655110045230863">‏برای تنظیم کردن Chromium به‌عنوان مرورگر پیش‌فرض، «تنظیمات» را باز کنید. روی «برنامه مرورگر پیش‌فرض» ضربه بزنید، سپس Chromium را انتخاب کنید.</translation>
<translation id="7337881442233988129">Chromium</translation>
<translation id="7357211569052832586">‏داده‌های انتخاب‌‌شده از Chromium و دستگاه‌های همگام‌سازی‌شده حذف شده‌اند. ممکن است اشکال دیگری از سابقه مرورتان (مانند جستجو‌ها و فعالیت دیگر سرویس‌های Google در history.google.com) در حساب Google شما وجود داشته باشد.</translation>
<translation id="7400689562045506105">‏استفاده از Chromium در همه‌جا</translation>
<translation id="766897673682622022">‏گذرواژه‌تان به‌دلیل نقض داده لو رفته است. Chromium توصیه می‌کند همین‌حالا گذرواژه را تغییر دهید.</translation>
<translation id="7674213385180944843">‏Settings (تنظیمات) &gt; Privacy (حریم‌خصوصی) &gt; Camera (دوربین) &gt; Chromium را باز کنید و دوربین را روشن کنید.</translation>
<translation id="7746854981345936341">‏نکته Chromium. بعضی از دکمه‌ها مثل Back (برگشت)، Forward (به جلو) و Search (جستجو) اکنون در پایین صفحه هستند.</translation>
<translation id="7763454117143368771">‏از Chromium به‌عنوان مرورگر پیش‌فرض استفاده کنید تا دربرابر سایت‌های خطرناک از شما محافظت شود و امنیت گذرواژه‌هایتان حفظ شود</translation>
<translation id="786327964234957808">‏هم‌اکنون درحال تغییر حساب‌های همگام‌سازی از <ph name="USER_EMAIL1" /> به <ph name="USER_EMAIL2" /> هستید. داده‌های موجود Chromium شما توسط <ph name="DOMAIN" /> مدیریت می‌شوند. با این کار، داده‌هایتان از این دستگاه حذف می‌شود اما همچنان در <ph name="USER_EMAIL1" /> باقی می‌ماند.</translation>
<translation id="7890287942691234100">‏شروع استفاده از اسکنر Chromium</translation>
<translation id="7928628054454574139">‏هرزمان در برنامه‌های دیگر روی پیوندها ضربه بزنید، Chromium باز می‌شود</translation>
<translation id="7931842119211730154">‏قفل کردن «برگه‌های ناشناس» وقتی Chromium را می‌بندید</translation>
<translation id="7980860476903281594">‏Chromium مکانتان را با سایت‌هایی که مجاز کرده‌اید هم‌رسانی می‌کند.</translation>
<translation id="8013573822802650211">‏در همه دستگاه‌هایی که در آن‌ها از Chromium استفاده می‌کنید، به سیستم وارد شوید تا بتوانید برگه‌هایتان را ببینید</translation>
<translation id="8073677936375100957">‏داده‌های Chromium شما از این دستگاه پاک شود؟</translation>
<translation id="8175055321229419309">‏نکته: <ph name="BEGIN_LINK" />Chromium را به لنگرگاهتان انتقال دهید<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="8240981428553046115">‏Chromium موفق نشد به‌روزرسانی‌ها را بررسی کند. بعداً دوباره امتحان کنید.</translation>
<translation id="8586442755830160949">‏حق نشر <ph name="YEAR" /> نویسندگان Chromium. کلیه حقوق محفوظ است.</translation>
<translation id="8663480472502753423">‏به‌روز نگه داشتن Chromium</translation>
<translation id="8776843108004031667">‏این حساب و همه داده‌های ذخیره‌نشده از Chromium برداشته می‌شود.</translation>
<translation id="894437814105052438">‏وقتی از سیستم خارج شوید، Chromium هیچ‌کدام از داده‌های جدید را با «حساب Google» شما همگام‌سازی نخواهد کرد. داده‌هایی که قبلاً همگام‌سازی شده‌اند در حساب می‌مانند.</translation>
<translation id="9022552996538154597">‏ورود به سیستم Chromium</translation>
<translation id="9089354809943900324">‏نسخه Chromium قدیمی است</translation>
<translation id="921174536258924340">‏Chromium نمی‌تواند همه گذرواژه‌هایتان را بررسی کند. فردا دوباره امتحان کنید یا <ph name="BEGIN_LINK" />گذرواژه‌ها را در «حساب Google» خود بررسی کنید<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="985602178874221306">Chromium Authors</translation>
</translationbundle>