blob: bd99b3487737780d5d86dd94762b2436588c4710 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="pa">
<translation id="1282031177488366470">Chrome ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ</translation>
<translation id="1314663809820920746">ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕਮਾਰਕ, ਇਤਿਹਾਸ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ Google ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।</translation>
<translation id="1479202195792305274">ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ Google ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰਨ 'ਤੇ Chrome ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।</translation>
<translation id="1493827051843127077">ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡੀਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਬਾਂ, ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ Chrome ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ</translation>
<translation id="1504372625950710826">Chrome ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ।</translation>
<translation id="1682483655351012182">ਆਪਣੇ Chrome ਡਾਟੇ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਕਰੋ</translation>
<translation id="1759842336958782510">Chrome</translation>
<translation id="1917964099031477364">Chrome ਅਤੇ ਇਸ ਡੀਵਾਈਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਰ Google ਐਪਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਰੱਖਿਅਤ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।</translation>
<translation id="2009224836393115614">Chrome ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ।</translation>
<translation id="2147651015520127414">Chrome ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ <ph name="ISSUER" /> ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।</translation>
<translation id="2199719347983604670">Chrome ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਤੋਂ ਡਾਟਾ</translation>
<translation id="2342919707875585281">Chrome ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।</translation>
<translation id="2347208864470321755">ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸੇਸ਼ਤਾ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ Chrome, Google ਅਨੁਵਾਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ। <ph name="BEGIN_LINK" />ਹੋਰ ਜਾਣੋ<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2415682770504543561">Chrome ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਬਣਾਓ</translation>
<translation id="2561231791489583059">ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ Chrome ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ</translation>
<translation id="2574249610672786438">ਜਿਸ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ Chrome ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਬਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰੋ</translation>
<translation id="2576431527583832481">Chrome ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ! ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਜਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।</translation>
<translation id="257708665678654955">ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ Google Chrome ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ <ph name="LANGUAGE_NAME" /> ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇ?</translation>
<translation id="2695886661449553974">Chrome ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।</translation>
<translation id="2732745070297234559">Chrome ਸਾਰੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।</translation>
<translation id="2740105938841089077">ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ Chrome ਵਰਤੋ</translation>
<translation id="2919738076569633423">Chrome ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ <ph name="BEGIN_LINK_TOS" />ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ<ph name="END_LINK_TOS" /> ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।</translation>
<translation id="3030414234702425231">ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ <ph name="SIGNOUT_MANAGED_DOMAIN" /> ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ-ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਡੀਵਾਈਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ Chrome ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ Google ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।</translation>
<translation id="3167189358072330585">ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ Google Chrome 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੋਮੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ Google ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।</translation>
<translation id="3173834708294760622">Google Chrome ਪੰਨਾ</translation>
<translation id="3196546062792660320">Chrome ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 'ਸੈਟਿੰਗਾਂ' ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।</translation>
<translation id="3223655207402797071">ਇਸ ਸਾਈਟ, ਆਪਣੇ Google ਖਾਤੇ ਅਤੇ Chrome ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।</translation>
<translation id="3282568296779691940">Chrome 'ਤੇ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰੋ</translation>
<translation id="3345341804167540816">ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ Chrome ਵਰਤੋ</translation>
<translation id="3522659714780527202">ਜਿਸ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ Chrome ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਬਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਚਾਲੂ ਕਰੋ</translation>
<translation id="3533694711092285624">ਕੋਈ ਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ 'ਤੇ Chrome ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।</translation>
<translation id="3706101708757577809">ਸੁਨੇਹੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ Chrome ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।</translation>
<translation id="3720541637541300822">ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ Chrome ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਨਕੋਗਨਿਟੋ ਟੈਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰੋ</translation>
<translation id="384394811301901750">Google Chrome ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ</translation>
<translation id="3980220367029651214">ਤੁਸੀਂ ਸਮਕਾਲੀਕਿਰਤ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ <ph name="USER_EMAIL1" /> ਤੋਂ <ph name="USER_EMAIL2" /> ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ Chrome ਡਾਟਾ <ph name="DOMAIN" /> ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਡੀਵਾਈਸ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ <ph name="USER_EMAIL1" /> ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।</translation>
<translation id="3984746313391923992">ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ Chrome ਤੋਂ ਸਾਈਨ-ਆਊਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।</translation>
<translation id="3988789688219830639">Google Chrome ਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। iOS ਸੈਟਿੰਗਾਂ &gt; ਪਰਦੇਦਾਰੀ &gt; ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।</translation>
<translation id="4099578267706723511">Google ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਕੇ Chrome ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।</translation>
<translation id="417201473131094001">Chrome Canary 'ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ</translation>
<translation id="424864128008805179">ਕੀ Chrome ਤੋਂ ਸਾਈਨ-ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਹੈ?</translation>
<translation id="4249068189593983585">Chrome ਨੁਕਤਾ। ਹੋਰ ਟੈਬ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ, ਟੂਲਬਾਰ ਵਿੱਚ 'ਟੈਬਾਂ ਦਿਖਾਓ' ਬਟਨ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।</translation>
<translation id="4523886039239821078">ਕੁਝ ਐਡ-ਆਨ Chrome ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਣਸਥਾਪਤ ਕਰੋ:</translation>
<translation id="4633328489441962921">Chrome ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ</translation>
<translation id="4698415050768537821">Chrome ਸਾਰੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ <ph name="BEGIN_LINK" />ਆਪਣੇ Google ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="484033449593719797">Chrome ਬੀਟਾ 'ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ</translation>
<translation id="5030102366287574140">ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ Chrome ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।</translation>
<translation id="5162467219239570114">Chrome ਦਾ ਇਹ ਵਰਜਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ <ph name="BEGIN_LINK" />ਐਪ ਸਟੋਰ<ph name="END_LINK" /> ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਪਡੇਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਵਾਈਸ ਹੁਣ Chrome ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।</translation>
<translation id="5389212809648216794">ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ Google Chrome ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ</translation>
<translation id="5639704535586432836">ਸੈਟਿੰਗਾਂ &gt; ਪਰਦੇਦਾਰੀ &gt; ਕੈਮਰਾ &gt; Google Chrome ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।</translation>
<translation id="5642200033778930880">Google Chrome ਸਪਲਿਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ</translation>
<translation id="5690427481109656848">Google LLC</translation>
<translation id="571296537125272375">ਆਫ਼ਲਾਈਨ, Chrome ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ</translation>
<translation id="5716154293141027663">ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Chrome ਖੋਲ੍ਹੋ</translation>
<translation id="5854621639439811139">Chrome ਨੁਕਤਾ। ਕੁਝ ਬਟਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਖੋਜੋ।</translation>
<translation id="5876773482963502140">ਜੇ ਤੁਸੀਂ Chrome ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Chrome ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਰਗੀ ਮੌਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।</translation>
<translation id="6036420186814142909">Google Chrome ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੈੱਬ-ਪੰਨੇ ਲੋਡ ਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
<ph name="BEGIN_LINK" />ਹੋਰ ਜਾਣੋ<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6063091872902370735">Chrome ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰਨ ਦਿਓ</translation>
<translation id="6181930887571472871">Chrome 'ਤੇ ਜਾਓ</translation>
<translation id="6238746320622508509">Chrome ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਕੋਗਨਿਟੋ ਟੈਬਾਂ ਲਾਕ ਕਰਨ ਦਿਓ।</translation>
<translation id="6573431926118603307">ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਡੀਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ Chrome ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਬਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ।</translation>
<translation id="6600954340915313787">Chrome 'ਤੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ</translation>
<translation id="6634107063912726160">ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ-ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Chrome ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਡਾਟੇ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ Google ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਕਾਲੀਕਿਰਤ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।</translation>
<translation id="6648150602980899529">ਤੁਸੀਂ <ph name="DOMAIN" /> ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Chrome ਡਾਟੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Chrome ਤੋਂ ਸਾਈਨ-ਆਊਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਇਸ ਡੀਵਾਈਸ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ Google ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਰਹੇਗਾ।</translation>
<translation id="6676840375528380067">ਕੀ ਇਸ ਡੀਵਾਈਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ Chrome ਡਾਟਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ?</translation>
<translation id="6822673484890854830">Chrome ਸਾਰੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।</translation>
<translation id="6964931465519938134">ਸੁਨੇਹਿਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ Chrome ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।</translation>
<translation id="7124339256045485976">Chrome ਨੂੰ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰੱਖੋ</translation>
<translation id="7161390184744336561">Google Chrome ਦਾ ਇਹ ਵਰਜਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ</translation>
<translation id="7165736900384873061">Google Chrome QR ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ</translation>
<translation id="7172660552945675509">ਨੁਕਤਾ: <ph name="BEGIN_LINK" />Chrome ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੌਕ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="7173660919484573146">ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ Chrome ਚਿਹਰਾ ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।</translation>
<translation id="7261678641327190792">Chrome ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ</translation>
<translation id="7265369419224458312">ਇੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਬਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ Chrome ਖੋਲ੍ਹੋ, ਮੀਨੂ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ “Chrome 'ਤੇ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰੋ…” ਚੁਣੋ</translation>
<translation id="7272930098487145294">ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, Chrome ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ</translation>
<translation id="7275945473750112644">ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ <ph name="HOSTED_DOMAIN" /> ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਡੀਵਾਈਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ Chrome ਡਾਟਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ</translation>
<translation id="7400722733683201933">Google Chrome ਬਾਰੇ</translation>
<translation id="7501046334262221972">Chrome ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 'ਸੈਟਿੰਗਾਂ' ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ। 'ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਐਪ' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ Chrome ਚੁਣੋ।</translation>
<translation id="756809126120519699">Chrome ਡਾਟਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ</translation>
<translation id="7626032353295482388">Chrome ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਹੈ</translation>
<translation id="7662994914830945754">ਜਿਸ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ Chrome ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਬਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਲੀਕਰਨ ਕਰੋ</translation>
<translation id="766361182512894255">ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਕਿਸੇ ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। Chrome ਹੁਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।</translation>
<translation id="7698568245838009292">Chrome ਦੀ ਕੈਮਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ</translation>
<translation id="7855730255114109580">Google Chrome ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ</translation>
<translation id="8022947259858476807">ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਵਿਜੇਟਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਫਿਲ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ Chrome ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ</translation>
<translation id="8160472928944011082">Chrome ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ</translation>
<translation id="8357607116237445042">ਚੁਣੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਡੀਵਾਈਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ Chrome ਡਾਟਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ</translation>
<translation id="8370517070665726704">Copyright <ph name="YEAR" /> Google LLC. ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।</translation>
<translation id="840168496893712993">ਕੁਝ ਐਡ-ਆਨ ਨਾਲ Chrome ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ:</translation>
<translation id="8459495907675268833">ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾ Chrome ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀਕਿਰਤ ਕੀਤੇ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ Google ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ history.google.com 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।</translation>
<translation id="850555388806794946">Chrome ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ:
1. ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ
2. ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਐਪ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ
3. Chrome ਚੁਣੋ।</translation>
<translation id="8540666473246803645">Google Chrome</translation>
<translation id="8736550665979974340">Google Chrome ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ</translation>
<translation id="8772179140489533211">Chrome ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।</translation>
<translation id="9112744793181547300">ਕੀ Chrome ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਜੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ?</translation>
</translationbundle>