blob: 1c2695107116fa4e42ace3e671aae2a41c3045e0 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="1282031177488366470">Giúp cải thiện hiệu suất và các tính năng của Chrome</translation>
<translation id="1314663809820920746">Bạn vẫn có thể xem tất cả dấu trang, danh sách trang web đã truy cập, mật khẩu và các chế độ cài đặt khác trên thiết bị này. Nếu bạn thực hiện thay đổi, các thay đổi đó sẽ không đồng bộ hóa với Tài khoản Google của bạn.</translation>
<translation id="1479202195792305274">Chrome có thể kiểm tra mật khẩu khi bạn đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình.</translation>
<translation id="1493827051843127077">Hãy đặt Chrome làm trình duyệt mặc định để đồng bộ hóa các thẻ, mật khẩu và thông tin thanh toán trên mọi thiết bị của bạn</translation>
<translation id="1504372625950710826">Chrome không thể kiểm tra xem có bản cập nhật mới nào không. Hãy thử kiểm tra kết nối Internet.</translation>
<translation id="1682483655351012182">Đồng bộ hóa dữ liệu của bạn trên Chrome</translation>
<translation id="1759842336958782510">Chrome</translation>
<translation id="1917964099031477364">Tài khoản này và mọi dữ liệu chưa lưu sẽ bị xóa khỏi Chrome cũng như các ứng dụng khác của Google trên thiết bị này.</translation>
<translation id="2009224836393115614">Chrome không thể kiểm tra mật khẩu của bạn. Hãy thử kiểm tra kết nối Internet.</translation>
<translation id="2147651015520127414">Chrome xác minh <ph name="ISSUER" /> đã cấp chứng chỉ của trang web này.</translation>
<translation id="2199719347983604670">Dữ liệu từ Chrome Sync</translation>
<translation id="2342919707875585281">Chrome chia sẻ thông tin vị trí của bạn với những trang web mà bạn cho phép.</translation>
<translation id="2347208864470321755">Khi tính năng này được bật, Chrome sẽ đề xuất sử dụng Google Dịch để dịch các trang viết bằng ngôn ngữ khác. <ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2415682770504543561">Đặt Chrome làm trình duyệt mặc định</translation>
<translation id="2561231791489583059">Hãy đặt Chrome làm trình duyệt mặc định để luôn được bảo vệ khỏi các trang web nguy hiểm và giữ cho mật khẩu của bạn an toàn</translation>
<translation id="2574249610672786438">Để xem các thẻ của bạn trên bất cứ thiết bị nào mà bạn có dùng Chromium, hãy đăng nhập trên tất cả thiết bị.</translation>
<translation id="2576431527583832481">Chrome được cải tiến hơn! Đã có phiên bản mới.</translation>
<translation id="257708665678654955">Bạn có muốn Google Chrome đề xuất dịch các trang <ph name="LANGUAGE_NAME" /> của trang web này vào lần tiếp theo không?</translation>
<translation id="2695886661449553974">Chrome không thể kiểm tra xem có bản cập nhật mới nào không. Hãy thử lại sau.</translation>
<translation id="2732745070297234559">Chrome không thể kiểm tra một số mật khẩu. Hãy thử lại vào ngày mai.</translation>
<translation id="2740105938841089077">Dùng Chrome để mở các đường liên kết</translation>
<translation id="2919738076569633423">Bằng việc sử dụng Chrome, bạn đồng ý với <ph name="BEGIN_LINK_TOS" />Điều khoản dịch vụ<ph name="END_LINK_TOS" />.</translation>
<translation id="3030414234702425231">Vì bạn đăng xuất khỏi tài khoản do <ph name="SIGNOUT_MANAGED_DOMAIN" /> quản lý, nên dữ liệu Chrome của bạn sẽ bị xóa khỏi thiết bị này. Dữ liệu của bạn sẽ vẫn còn trong Tài khoản Google của bạn.</translation>
<translation id="3167189358072330585">Tài khoản của bạn không hoạt động trên Google Chrome. Vui lòng liên hệ với quản trị viên miền của bạn hoặc sử dụng Tài khoản Google thông thường để đăng nhập.</translation>
<translation id="3173834708294760622">Trang Google Chrome</translation>
<translation id="3196546062792660320">Chrome giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách đưa tài khoản của bạn lên web. Bạn có thể thêm hoặc xóa tài khoản trong Cài đặt.</translation>
<translation id="3223655207402797071">Bạn sẽ đăng nhập vào trang web này, Tài khoản Google của bạn và Chrome. Bạn có thể bật tính năng đồng bộ hóa sau này.</translation>
<translation id="3282568296779691940">Đăng nhập vào Chrome</translation>
<translation id="3345341804167540816">Sử dụng Chrome ở mọi nơi</translation>
<translation id="3522659714780527202">Để xem các thẻ của bạn trên bất cứ thiết bị nào mà bạn có dùng Chrome, hãy bật tính năng đồng bộ hóa</translation>
<translation id="3533694711092285624">Bạn chưa lưu mật khẩu nào. Chrome có thể kiểm tra các mật khẩu của bạn khi bạn lưu các mật khẩu đó.</translation>
<translation id="3706101708757577809">Giờ đây, bạn có thể dùng Chrome bất cứ khi nào nhấn vào các đường liên kết trong thư/tin nhắn, tài liệu và các ứng dụng khác.</translation>
<translation id="3720541637541300822">Khóa các thẻ Ẩn danh khi bạn đóng Chrome</translation>
<translation id="384394811301901750">Chrome không thể dùng máy ảnh bây giờ</translation>
<translation id="3980220367029651214">Bạn đang chuyển các tài khoản đồng bộ hóa từ <ph name="USER_EMAIL1" /> về <ph name="USER_EMAIL2" />. Dữ liệu Chrome hiện có của bạn do <ph name="DOMAIN" /> quản lý. Thao tác này sẽ xóa dữ liệu của bạn khỏi thiết bị này nhưng dữ liệu đó sẽ vẫn còn trong <ph name="USER_EMAIL1" />.</translation>
<translation id="3984746313391923992">Tổ chức của bạn yêu cầu bạn duy trì trạng thái đăng xuất khỏi Chrome.</translation>
<translation id="3988789688219830639">Google Chrome không có quyền truy cập ảnh hoặc video của bạn. Hãy cho phép truy cập trong Cài đặt iOS &gt; Bảo mật &gt; Ảnh.</translation>
<translation id="4099578267706723511">Giúp cải thiện Chrome bằng cách gửi số liệu thống kê sử dụng và báo cáo sự cố cho Google.</translation>
<translation id="417201473131094001">Chưa hỗ trợ trên Chrome Canary</translation>
<translation id="424864128008805179">Đăng xuất khỏi Chrome?</translation>
<translation id="4249068189593983585">Mẹo sử dụng Chrome. Để xem thêm các tùy chọn về thẻ, hãy chạm và giữ nút Hiển thị thẻ trên thanh công cụ ở đầu hoặc cuối màn hình.</translation>
<translation id="4523886039239821078">Một số tiện ích bổ sung khiến Chrome trục trặc. Hãy gỡ cài đặt:</translation>
<translation id="4633328489441962921">Chrome không thể kiểm tra xem có bản cập nhật mới nào không</translation>
<translation id="4698415050768537821">Chrome không thể kiểm tra một số mật khẩu. Hãy thử lại vào ngày mai hoặc <ph name="BEGIN_LINK" />kiểm tra các mật khẩu trong Tài khoản Google của bạn.<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="484033449593719797">Chưa hỗ trợ trên Chrome phiên bản thử nghiệm</translation>
<translation id="5030102366287574140">Chrome có thể bảo vệ bạn trước các sự cố rò rỉ dữ liệu, trang web không an toàn và những vấn đề khác.</translation>
<translation id="5162467219239570114">Chrome đã lỗi thời. Nếu không có bản cập nhật nào trong <ph name="BEGIN_LINK" />App Store<ph name="END_LINK" />, thì có khả năng thiết bị của bạn không hỗ trợ các phiên bản Chrome mới nữa.</translation>
<translation id="5389212809648216794">Google Chrome không thể sử dụng máy ảnh của bạn do một ứng dụng khác đang dùng máy ảnh</translation>
<translation id="5639704535586432836">Mở Cài đặt &gt; Bảo mật &gt; Máy ảnh &gt; Google Chrome và bật máy ảnh.</translation>
<translation id="5642200033778930880">Google Chrome không thể sử dụng máy ảnh của bạn ở Chế độ xem phân tách</translation>
<translation id="5690427481109656848">Google LLC</translation>
<translation id="571296537125272375">Không có kết nối mạng, Chrome không thể kiểm tra xem có bản cập nhật mới nào không</translation>
<translation id="5716154293141027663">Mở Chrome bất cứ khi nào bạn nhấn vào đường liên kết trong các ứng dụng khác</translation>
<translation id="5854621639439811139">Mẹo dành cho Chrome. Một số nút hiện nằm ở cuối màn hình, chẳng hạn như Quay lại, Tiến lên và Tìm kiếm.</translation>
<translation id="5876773482963502140">Nếu bạn cho Chrome biết vị trí của bạn, thì Chrome sẽ gửi thông tin này đến mọi trang web mà bạn cho phép. Các trang web có thể yêu cầu thông tin vị trí khi có thông tin địa phương để hiển thị cho bạn, chẳng hạn như tin tức hoặc cửa hàng ở gần.</translation>
<translation id="6036420186814142909">Google Chrome có tính năng giúp bạn quản lý dữ liệu Internet của mình và tốc độ mà bạn có thể tải trang web.
<ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6063091872902370735">Cho phép đăng nhập vào Chrome</translation>
<translation id="6181930887571472871">Chuyển sang Chrome</translation>
<translation id="6238746320622508509">Để Chrome khóa các thẻ Ẩn danh của bạn.</translation>
<translation id="6573431926118603307">Các thẻ bạn đã mở trong Chrome trên thiết bị khác sẽ xuất hiện tại đây.</translation>
<translation id="6600954340915313787">Đã sao chép vào Chrome</translation>
<translation id="6634107063912726160">Khi bạn đăng xuất, Chrome sẽ không đồng bộ hóa bất cứ dữ liệu mới nào với Tài khoản Google của bạn. Dữ liệu đã đồng bộ hóa trước đó sẽ vẫn có trong tài khoản này.</translation>
<translation id="6648150602980899529">Bạn đang đăng nhập bằng tài khoản do <ph name="DOMAIN" /> quản lý và cấp cho quản trị viên quyền kiểm soát dữ liệu Chrome của bạn. Dữ liệu của bạn sẽ được liên kết vĩnh viễn với tài khoản này. Việc đăng xuất khỏi Chrome sẽ xóa dữ liệu của bạn khỏi thiết bị này nhưng dữ liệu đó sẽ vẫn được lưu trữ trong Tài khoản Google.</translation>
<translation id="6676840375528380067">Xóa dữ liệu Chrome của bạn khỏi thiết bị này?</translation>
<translation id="6822673484890854830">Chrome không thể kiểm tra một số mật khẩu. Hãy thử lại sau.</translation>
<translation id="6964931465519938134">Giờ đây, bạn có thể dùng Chrome bất cứ khi nào nhấn vào các đường liên kết trong thư/tin nhắn, tài liệu và các ứng dụng khác.</translation>
<translation id="7124339256045485976">Giữ cho Chrome luôn cập nhật</translation>
<translation id="7161390184744336561">Google Chrome đã lỗi thời</translation>
<translation id="7165736900384873061">Bắt đầu dùng trình quét QR của Chrome</translation>
<translation id="7172660552945675509">Mẹo: <ph name="BEGIN_LINK" />Di chuyển Chrome sang thanh dock<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="7173660919484573146">Chrome sử dụng Face ID để đảm bảo chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập vào mật khẩu của bạn.</translation>
<translation id="7261678641327190792">Chrome không thể kiểm tra mật khẩu của bạn</translation>
<translation id="7265369419224458312">Truy cập các thẻ bạn đã mở trên máy tính của mình, ngay tại đây. Bạn chỉ cần mở Chrome trên máy tính của mình, chuyển tới menu và chọn "Đăng nhập vào Chrome…”</translation>
<translation id="7272930098487145294">Để lưu hình ảnh, hãy nhấn vào Cài đặt để cho phép Chrome thêm vào ảnh của bạn</translation>
<translation id="7275945473750112644">Tài khoản của bạn do <ph name="HOSTED_DOMAIN" /> quản lý nên dữ liệu của bạn trên Chrome sẽ bị xóa khỏi thiết bị này</translation>
<translation id="7400722733683201933">Giới thiệu về Google Chrome</translation>
<translation id="7501046334262221972">Để đặt Chrome làm trình duyệt mặc định, hãy mở phần Cài đặt. Nhấn vào Ứng dụng trình duyệt mặc định rồi chọn Chrome.</translation>
<translation id="756809126120519699">Đã xóa dữ liệu Chrome</translation>
<translation id="7626032353295482388">Chào mừng bạn đến với Chrome</translation>
<translation id="7662994914830945754">Để xem các thẻ của bạn trên bất cứ thiết bị nào mà bạn có dùng Chrome, hãy đăng nhập và bật tính năng đồng bộ hóa</translation>
<translation id="766361182512894255">Mật khẩu của bạn đã bị lộ trong một vụ rò rỉ dữ liệu. Chrome khuyên bạn nên đổi ngay mật khẩu.</translation>
<translation id="7698568245838009292">Chrome muốn truy cập vào máy ảnh</translation>
<translation id="7855730255114109580">Google Chrome đã được cập nhật</translation>
<translation id="8022947259858476807">Hãy dùng Chrome theo mặc định để mở đường liên kết, tìm kiếm trong tiện ích và tự động điền mật khẩu trên các ứng dụng khác</translation>
<translation id="8160472928944011082">Chrome không thể cập nhật</translation>
<translation id="8357607116237445042">Chọn xem bạn muốn xóa dữ liệu của mình trên Chrome khỏi thiết bị này hay giữ lại dữ liệu đó</translation>
<translation id="8370517070665726704">Bản quyền <ph name="YEAR" /> Google LLC. Mọi quyền được bảo lưu.</translation>
<translation id="840168496893712993">Một số tiện ích bổ sung khiến Chrome trục trặc. Hãy thử gỡ cài đặt chúng.</translation>
<translation id="8459495907675268833">Dữ liệu được chọn đã bị xóa khỏi Chrome và các thiết bị được đồng bộ hóa. Tài khoản Google của bạn có thể có các dạng lịch sử duyệt web khác, chẳng hạn như tìm kiếm và hoạt động từ các dịch vụ khác của Google tại history.google.com.</translation>
<translation id="850555388806794946">Cách đặt Chrome làm trình duyệt mặc định:
1. Mở phần Cài đặt
2. Nhấn vào Ứng dụng trình duyệt mặc định
3. Chọn Chrome.</translation>
<translation id="8540666473246803645">Google Chrome</translation>
<translation id="8736550665979974340">Luôn an toàn khi dùng Google Chrome</translation>
<translation id="8772179140489533211">Hiển thị lời nhắc đăng nhập vào Chrome.</translation>
<translation id="9112744793181547300">Đặt Chrome làm trình duyệt mặc định?</translation>
</translationbundle>