blob: e82c0f58f208cebbe1ffe8e557c7dc5393e474af [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="iw">
<translation id="1005230401424685968">YYYY</translation>
<translation id="1013952917065545813">אפשר לחזור לפה כדי לפתוח כרטיסיות שסגרת לאחרונה</translation>
<translation id="1016495303386450659">הפריט עודכן</translation>
<translation id="1027850213405719822">הפעולה הזו תשבית את הסנכרון.</translation>
<translation id="1044891598689252897">אתרים יפעלו כרגיל</translation>
<translation id="1047726139967079566">הוספת הדף לסימניות...</translation>
<translation id="1049743911850919806">גלישה פרטית</translation>
<translation id="105093091697134113">בחשבונות הבאים נעשה שימוש בסיסמאות שנחשפו בפרצה באבטחת מידע של צד שלישי או שהוזנו באתר מטעה. יש לשנות את הסיסמאות האלה מיד כדי להגן על החשבונות.</translation>
<translation id="1063454504051558093">שימוש בסיסמה אחרת...</translation>
<translation id="1066060668811609597">ניהול הסנכרון</translation>
<translation id="1076421457278169141">הקוד נסרק</translation>
<translation id="1084365883616172403">‏הפרסום ב-‏Facebook בוצע.</translation>
<translation id="1103523840287552314">ברצוני לקבל תרגום מ<ph name="LANGUAGE" /> תמיד</translation>
<translation id="1104948393051856124">בסדר, מקובל עליי</translation>
<translation id="110724200315609752">מעבר לחלון פתוח</translation>
<translation id="1112015203684611006">ההדפסה נכשלה.</translation>
<translation id="1125564390852150847">יצירת כרטיסייה חדשה.</translation>
<translation id="1145536944570833626">מחיקת נתונים קיימים.</translation>
<translation id="1147031633655575115">נכנסת כ-<ph name="USER" /></translation>
<translation id="1154984953698510061">הצגת כרטיסיות אחרות</translation>
<translation id="1157749421655780457">מתן גישה למיקום...</translation>
<translation id="1165039591588034296">שגיאה</translation>
<translation id="1172898394251786223">השדה הבא</translation>
<translation id="1176932207622159128">לא ניתן לשמור את התמונה</translation>
<translation id="1180526666083833456">סנכרון והתאמה אישית במכשירים שונים</translation>
<translation id="1181037720776840403">הסרה</translation>
<translation id="1207113853726624428">חיפוש חדש</translation>
<translation id="1209206284964581585">להסתיר בינתיים</translation>
<translation id="1219674500290482172">לא ניתן להתחבר לאינטרנט.</translation>
<translation id="122699739164161391">סגירת כל הכרטיסיות</translation>
<translation id="1229222343402087523">‏חיפוש ${searchPhrase} ב-Chrome</translation>
<translation id="1231733316453485619">להפעיל סנכרון?</translation>
<translation id="1254117744268754948">בחירת תיקייה</translation>
<translation id="1265739287306757398">איך עושים זאת?</translation>
<translation id="1272079795634619415">הפסקה</translation>
<translation id="1283524564873030414">מ-24 השעות האחרונות</translation>
<translation id="1285320974508926690">איני רוצה לקבל תרגום של אתר זה</translation>
<translation id="1321993286294231467">קרתה שגיאה בשמירת התמונה.</translation>
<translation id="1322735045095424339">מצב אנונימי נדרש על ידי הארגון שלך</translation>
<translation id="1323735185997015385">מחיקה</translation>
<translation id="132683371494960526">יש להקיש פעמיים כדי לשנות את תיקיית האב.</translation>
<translation id="1340643665687018190">סגירת התפריט</translation>
<translation id="1358214951266274152">מעבר לקישור שהעתקת</translation>
<translation id="1360432990279830238">לצאת ולהשבית את הסנכרון?</translation>
<translation id="1375321115329958930">סיסמאות שמורות</translation>
<translation id="1377255359165588604">הסנכרון הפסיק לפעול.</translation>
<translation id="1377321085342047638">מספר כרטיס</translation>
<translation id="1383876407941801731">חיפוש</translation>
<translation id="1389974829397082527">אין כאן סימניות</translation>
<translation id="1400642268715879018">מארבעת השבועות האחרונים</translation>
<translation id="1407135791313364759">פתיחת כל הכרטיסיות</translation>
<translation id="1430915738399379752">הדפסה</translation>
<translation id="1449835205994625556">הסתרת סיסמה</translation>
<translation id="145015347812617860"><ph name="COUNT" /> פריטים</translation>
<translation id="1491277525950327607">יש ללחוץ פעמיים כדי להחליף את מצב ההגדרה</translation>
<translation id="1492417797159476138">שם המשתמש הזה כבר נשמר לאתר זה</translation>
<translation id="1509486075633541495">כניסה לאתר</translation>
<translation id="1509960214886564027">ייתכן שהתכונות של חלק גדול מהאתרים לא יפעלו כראוי</translation>
<translation id="152234381334907219">פריטים שאף פעם לא נשמרו</translation>
<translation id="1523341279170789507">‏הפעלת כל קובצי ה-Cookie</translation>
<translation id="1535268707340844072">‏ההגדרה הנוכחית עלולה לגרום לתקלות באתרים מסוימים. הסבר על ניהול קובצי ה-cookie עבור כל האתרים זמין במאמר <ph name="BEGIN_LINK" />הגדרות קובצי cookie<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1540800554400757039">כתובת, שורה 1</translation>
<translation id="1545749641540134597">‏סריקת קוד QR</translation>
<translation id="1552525382687785070">מנהל המערכת השבית את הסנכרון</translation>
<translation id="1554477036522844996">חלון חדש</translation>
<translation id="1580715474678097352">הגנה תמידית מאתרים מסוכנים</translation>
<translation id="1580783302095112590">הדואר נשלח.</translation>
<translation id="1582732959743469162">הפעולה תפסיק את ההורדה הנוכחית.</translation>
<translation id="1605405588277479165">כבויה – לא מומלץ</translation>
<translation id="1605658421715042784">העתקת התמונה</translation>
<translation id="1608337082864370066">חיפוש תמונה שהועתקה</translation>
<translation id="1612730193129642006">הצגת רשת כרטיסיות</translation>
<translation id="1644574205037202324">היסטוריה</translation>
<translation id="1650222530560417226">‏אפשר להקיש על הלחצן "התחלת הרישום ביומן" כדי לאסוף רשומות יומן ושגיאות של לוח JavaScript מכל הכרטיסיות. רשומות היומן ייאספו (ויישמרו רק בזיכרון) עד לסגירת הדף הזה, או להקשה על "הפסקת הרישום ביומן".</translation>
<translation id="1657011748321897393">השיתוף נכשל משום שאין לך חיבור לרשת.</translation>
<translation id="1657641691196698092">‏קובצי Cookie חסומים</translation>
<translation id="165877110639533037">אין כרטיסיות פתוחות</translation>
<translation id="1674504678466460478"><ph name="SOURCE_LANGUAGE" /> ל<ph name="TARGET_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="168715261339224929">כדי שהסימניות שלך יופיעו בכל המכשירים, יש להפעיל סנכרון.</translation>
<translation id="1687475363370981210">סימון הכול כ'נקרא'</translation>
<translation id="1689333818294560261">כינוי</translation>
<translation id="1690731385917361335">אין פריטים</translation>
<translation id="1692118695553449118">סנכרון מופעל</translation>
<translation id="1700629756560807968"><ph name="NUMBER_OF_SELECTED_BOOKMARKS" /> נבחרו</translation>
<translation id="1740468249224277719">יש להקיש פעמיים כדי להתקין.</translation>
<translation id="1746815479209538200">כדי לגלוש באינטרנט צריך להוסיף כרטיסייה חדשה.</translation>
<translation id="1752547299766512813">שמירת סיסמאות</translation>
<translation id="1753905327828125965">עם המבקרים הרבים ביותר</translation>
<translation id="1803264062614276815">שם בעל הכרטיס</translation>
<translation id="1809939268435598390">מחיקת תיקייה</translation>
<translation id="1813414402673211292">ניקוי נתוני גלישה</translation>
<translation id="1815941218935345331">קוד גישה</translation>
<translation id="1820259098641718022">נוסף לרשימת הקריאה</translation>
<translation id="1870148520156231997">הצגת הסיסמה</translation>
<translation id="1872096359983322073">פנס</translation>
<translation id="1911619930368729126">‏העלאה אל Google Drive</translation>
<translation id="1923342640370224680">בשעה האחרונה</translation>
<translation id="1941314575388338491">כדי להעתיק, לוחצים פעמיים.</translation>
<translation id="1952172573699511566">אתרים יציגו טקסט בשפה המועדפת שלך, כשזה אפשרי.</translation>
<translation id="1952728750904661634">כניסה עם חשבון מנוהל</translation>
<translation id="1965935827552890526">‏יש לסיים את הפעילות בחלון Chrome הפתוח הנוסף.</translation>
<translation id="1973912524893600642">שמירת הנתונים</translation>
<translation id="1974060860693918893">מתקדם</translation>
<translation id="1989112275319619282">עיון</translation>
<translation id="2015722694326466240">רוצה להציג את הסיסמאות? תחילה עליך להגדיר קוד גישה במכשיר.</translation>
<translation id="2073572773299281212">פעילות אחרונה: לפני <ph name="DAYS" /> ימים</translation>
<translation id="2074131957428911366">אפשר לבחור מה לסנכרן בכל שלב דרך <ph name="BEGIN_LINK" />ההגדרות<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="2079545284768500474">ביטול הפעולה</translation>
<translation id="209018056901015185">טעינת גרסת האתר למחשב</translation>
<translation id="2103075008456228677">‏פתיחת history.google.com</translation>
<translation id="2116625576999540962"><ph name="NUMBER_OF_SELECTED_BOOKMARKS" /> פריטים הועברו</translation>
<translation id="213900355088104901">כדי לגלוש באופן פרטי יש לפתוח כרטיסיית מצב אנונימי</translation>
<translation id="2139867232736819575">חיפוש טקסט שהעתקת</translation>
<translation id="2149973817440762519">עריכת סימניות</translation>
<translation id="2175927920773552910">‏קוד QR</translation>
<translation id="2198757192731523470">‏Google תוכל להשתמש בהיסטוריית הגלישה שלך לצורך התאמה אישית של החיפוש, מודעות ושירותי Google אחרים.</translation>
<translation id="2218443599109088993">התרחקות</translation>
<translation id="2230173723195178503">דף האינטרנט נטען</translation>
<translation id="2239626343334228536">ניקוי נתוני הגלישה מתבצע…</translation>
<translation id="2257567812274161158">הסנכרון לא פועל.</translation>
<translation id="225943865679747347">קוד שגיאה: <ph name="ERROR_CODE" /></translation>
<translation id="2267753748892043616">חשבון חדש</translation>
<translation id="2268044343513325586">צמצום</translation>
<translation id="2273327106802955778">התפריט 'עוד'</translation>
<translation id="2302742851632557585">שינוי הסיסמה באתר</translation>
<translation id="2316709634732130529">שימוש בסיסמה המוצעת</translation>
<translation id="2320166752086256636">הסתרת מקלדת</translation>
<translation id="2339560363438331454">‏סנכרון ושירותי Google</translation>
<translation id="2351097562818989364">הגדרות התרגום שלך אופסו.</translation>
<translation id="2359043044084662842">תרגום</translation>
<translation id="2359808026110333948">המשך</translation>
<translation id="2360196772093551345">בקשת אתר לנייד</translation>
<translation id="236977714248711277">‏אתרים לא יכולים להשתמש בקובצי cookie כדי לשפר את חוויית הגלישה – למשל כדי למנוע את ניתוקך מהחשבון או כדי לזכור את הפריטים שהוספת לעגלת הקניות.
אתרים לא יכולים להשתמש בקובצי cookie כדי לקבל מידע על פעילות הגלישה שלך. המידע הזה דרוש להם לצרכים שונים, למשל לצורך הצגה של מודעות בהתאמה אישית.</translation>
<translation id="2381405137052800939">הגדרות בסיסיות</translation>
<translation id="2386793615875593361">נבחרה תמונה אחת</translation>
<translation id="2421004566762153674">‏חסימת קובצי Cookie של צד שלישי</translation>
<translation id="2421044535038393232">המשך העריכה</translation>
<translation id="2435457462613246316">הצגת סיסמה</translation>
<translation id="2497852260688568942">מנהל המערכת שלך השבית את הסנכרון</translation>
<translation id="2500374554657206846">אפשרויות לשמירת סיסמה</translation>
<translation id="2523363575747517183">האתר הזה מנסה שוב ושוב לפתוח אפליקציה אחרת.</translation>
<translation id="2529021024822217800">פתיחת הכול</translation>
<translation id="2562041823070056534">הכרטיסייה נשלחת אל <ph name="DEVICE_NAME" />...</translation>
<translation id="2570206273416014374">‏חלק מקובצי ה-Cookie והחיפושים נשלחים מסרגל הכתובות ומתיבת החיפוש אל מנוע החיפוש שהוגדר כברירת מחדל.</translation>
<translation id="2578571896248130439">שליחת דף האינטרנט</translation>
<translation id="2584132361465095047">חשבון חדש…</translation>
<translation id="2600682495497606169">‏ניקוי קובצי ה-cookie של אתרים</translation>
<translation id="2625189173221582860">הסיסמה הועתקה</translation>
<translation id="2647269890314209800">‏קובצי Cookie בשימוש</translation>
<translation id="2648803196158606475">מחיקת פריטים שנקראו</translation>
<translation id="2653659639078652383">שליחה</translation>
<translation id="2690858294534178585">המצלמה נמצאת בשימוש</translation>
<translation id="2691653761409724435">לא זמין במצב אופליין</translation>
<translation id="2695507686909505111">הדף תורגם</translation>
<translation id="2702801445560668637">רשימת קריאה</translation>
<translation id="2704491540504985681">הורדות</translation>
<translation id="2704606927547763573">הועתק</translation>
<translation id="2709516037105925701">מילוי אוטומטי</translation>
<translation id="2712127207578915686">לא ניתן לפתוח את הקובץ</translation>
<translation id="2718352093833049315">‏רק ב-Wi-Fi</translation>
<translation id="2747003861858887689">השדה הקודם</translation>
<translation id="2764831210418622012">ממש עכשיו</translation>
<translation id="2773292004659987824">חיפוש במצב אנונימי</translation>
<translation id="277771892408211951">בחירת שפה</translation>
<translation id="2780046210906776326">אין חשבונות אימייל</translation>
<translation id="2781331604911854368">מופעל</translation>
<translation id="2781692009645368755">Google Pay</translation>
<translation id="2783054063075604403">לא ניתן ליצור את הקישור</translation>
<translation id="2800683595868705743">‏יציאה מ-Tab Switcher</translation>
<translation id="2815198996063984598">2. מקישים על אפליקציית הדפדפן שמוגדרת כברירת מחדל</translation>
<translation id="2830972654601096923">ניהול כתובות...</translation>
<translation id="2834956026595107950"><ph name="TITLE" />, <ph name="STATE" />, <ph name="URL" /></translation>
<translation id="2840687315230832938">ההגדרה הראשונית של הסנכרון לא הושלמה</translation>
<translation id="2843803966603263712">‏איפוס ההגדרות של Google Translate</translation>
<translation id="2858204748079866344">‏כדי לשמור על הפרטיות שלך, מערכת Chrome לא ממלאת באופן אוטומטי את הסיסמה שלך בשדה הזה.</translation>
<translation id="285960592395650245">יש לנסות להוריד שוב</translation>
<translation id="2870560284913253234">אתר</translation>
<translation id="2871695793448672541">נסתר, סיסמה</translation>
<translation id="2876369937070532032">‏שולחת ל-Google כתובות URL של חלק מהדפים שאליהם נכנסת, אם מתגלה סיכון אבטחה</translation>
<translation id="288655811176831528">סגירת הכרטיסייה</translation>
<translation id="2898963176829412617">תיקייה חדשה…</translation>
<translation id="2916171785467530738">השלמה אוטומטית של חיפושים וכתובות אתרים</translation>
<translation id="291754862089661335">‏יש למקם את קוד ה-QR או הברקוד במסגרת זו</translation>
<translation id="2921219216347069551">לא ניתן לשתף את הדף</translation>
<translation id="2923448633003185837">הדבקה וחיפוש</translation>
<translation id="292639812446257861">סימון כ'לא נקרא'</translation>
<translation id="2932085390869194046">הצעת סיסמה...</translation>
<translation id="2952581218264071393">‏1. פותחים את ההגדרות של Chrome</translation>
<translation id="2958718410589002129">סיסמאות</translation>
<translation id="2964349545761222050">‏חסימה של קובצי cookie מצדדים שלישיים</translation>
<translation id="2969979262385602596">לא ניתן היה להיכנס לחשבון. יש לנסות שוב מאוחר יותר.</translation>
<translation id="2975121486251958312">רק מצב אנונימי זמין</translation>
<translation id="2982481275546140226">ניקוי נתונים</translation>
<translation id="298306318844797842">הוספת אמצעי תשלום...</translation>
<translation id="2989805286512600854">פתיחה בכרטיסייה חדשה</translation>
<translation id="3037605927509011580">אוי, לא!</translation>
<translation id="3080525922482950719">ניתן לשמור דפים לקריאה במועד מאוחר יותר או במצב אופליין</translation>
<translation id="3081338492074632642">יש לוודא שהסיסמה שנשמרת זהה לסיסמה שלך עבור <ph name="WEBSITE" />.</translation>
<translation id="3112556859945124369">סימון…</translation>
<translation id="3131206671572504478">‏חסימת כל קובצי ה-cookie</translation>
<translation id="3153862085237805241">שמירת כרטיס</translation>
<translation id="3157684681743766797">סימון הכול…</translation>
<translation id="3161291298470460782">‏הפעולה הזו תוציא אותך מהחשבון, תשבית את הסנכרון ותנקה את כל נתוני Chrome מהמכשיר הזה. הנתונים המסונכרנים יישארו בחשבון Google שלך.</translation>
<translation id="3169472444629675720">Discover</translation>
<translation id="3175081911749765310">שירותי אינטרנט</translation>
<translation id="3178650076442119961">פעילות אחרונה: היום</translation>
<translation id="3181954750937456830">גלישה בטוחה (מגנה עליך ועל המכשיר מפני אתרים מסוכנים)</translation>
<translation id="3184767182050912705">ביטול נעילה עם <ph name="BIOMETRIC_AUTHENITCATION_TYPE" /></translation>
<translation id="3196681740617426482">‏אתרים יכולים להשתמש בקובצי cookie כדי לשפר את חוויית הגלישה – למשל כדי למנוע את ניתוקך מהחשבון או כדי לזכור את הפריטים שהוספת לעגלת הקניות.
במצב אנונימי אתרים לא יכולים להשתמש בקובצי cookie כדי לקבל מידע על פעילות הגלישה שלך באתרים שונים – למשל כדי להציג מודעות מותאמות.</translation>
<translation id="3207960819495026254">מסומן בסימנייה</translation>
<translation id="3224641773458703735">כדי שניתן יהיה לייצא את הסיסמאות, יש להגדיר קוד גישה במכשיר.</translation>
<translation id="3240426699337459095">הקישור הועתק</translation>
<translation id="3244271242291266297">MM</translation>
<translation id="3252394070589632019"><ph name="VALUE" />, <ph name="ADDITIONAL_INFO" />, <ph name="INDEX" /> מתוך <ph name="NUM_SUGGESTIONS" /></translation>
<translation id="3268451620468152448">כרטיסיות פתוחות</translation>
<translation id="3272527697863656322">ביטול</translation>
<translation id="3277021493514034324">כתובת האתר הועתקה</translation>
<translation id="3285962946108803577">שיתוף הדף…</translation>
<translation id="3290875554372353449">בחירת חשבון</translation>
<translation id="3311748811247479259">כבוי</translation>
<translation id="3324193307694657476">כתובת, שורה 2</translation>
<translation id="3328801116991980348">פרטי אתר</translation>
<translation id="3329904751041170572">לא ניתן להתחבר לשרת.</translation>
<translation id="3335947283844343239">פתיחה מחדש כרטיסייה שנסגרה</translation>
<translation id="3371831930909698441">‏Translate זמין. האפשרויות מוצגות בחלק התחתון של המסך.</translation>
<translation id="3393920035788932672">חלונות קופצים מותרים</translation>
<translation id="3399930248910934354">‏פתיחת ההגדרות של Chrome</translation>
<translation id="3425644765244388016">כינוי הכרטיס</translation>
<translation id="3433057996795775706">מחיקת הסיסמה הזו לא תגרום למחיקת החשבון שלך באתר <ph name="WEBSITE" />. יש לשנות את הסיסמה באתר <ph name="WEBSITE" /> כדי למנוע מאחרים גישה לחשבון שלך.</translation>
<translation id="3443810440409579745">כרטיסייה התקבלה.</translation>
<translation id="3445288400492335833"><ph name="MINUTES" /> דק'</translation>
<translation id="3448016392200048164">תצוגה מפוצלת</translation>
<translation id="3454224729131972583">תואר</translation>
<translation id="345565170154308620">ניהול סיסמאות…</translation>
<translation id="3469166899695866866">לעצור את ההורדה?</translation>
<translation id="3470502288861289375">ההעתקה מתבצעת...</translation>
<translation id="3474624961160222204">המשך כ-<ph name="NAME" /></translation>
<translation id="3478058380795961209">חודש פקיעת התוקף</translation>
<translation id="3482959374254649722">מתבצע סנכרון של הכרטיסיות שלך...</translation>
<translation id="3484946776651937681">פתיחה ב'הורדות'</translation>
<translation id="3493531032208478708"><ph name="BEGIN_LINK" />מידע נוסף<ph name="END_LINK" /> על הצעות לתוכן</translation>
<translation id="3494788280727468875">אישור הניקוי של נתוני הגלישה</translation>
<translation id="35083190962747987">‏פתיחה של ${url}</translation>
<translation id="3519193562722059437">אפשר לפתוח כרטיסייה כדי לגלוש באינטרנט.</translation>
<translation id="3523473570015918798">‏יציאה תפסיק את הסנכרון של הסימניות, ההיסטוריה, הסיסמאות ונתונים אחרים ב-Chrome עם חשבון Google.</translation>
<translation id="3527085408025491307">תיקייה</translation>
<translation id="3529024052484145543">לא מאובטח</translation>
<translation id="3533202363250687977">סגירה של כל כרטיסיות מצב אנונימי</translation>
<translation id="3533436815740441613">כרטיסייה חדשה</translation>
<translation id="3551320343578183772">סגירת כרטיסייה</translation>
<translation id="3581564640715911333">הצעה לתרגם דפים בשפות אחרות</translation>
<translation id="3588492282865875287">לצאת?</translation>
<translation id="3588820906588687999">פתיחת התמונה בכרטיסייה חדשה</translation>
<translation id="359441731697487922">‏אם Chrome יוגדר כאפליקציית הדפדפן בברירת מחדל, קישורים ייפתחו בו באופן אוטומטי.
עליך לפעול לפי השלבים הבאים:</translation>
<translation id="3603009562372709545">‏העתקת URL של קישור</translation>
<translation id="3607167657931203000">נתוני מילוי אוטומטי</translation>
<translation id="3609785682760573515">הסנכרון מתבצע...</translation>
<translation id="3638472932233958418">טעינה מראש של דפי אינטרנט</translation>
<translation id="3670030362669914947">מספר</translation>
<translation id="3691593122358196899">התווסף לסימניות ב-<ph name="FOLDER_TITLE" /></translation>
<translation id="3709582977625132201">סימון כפריט שלא נקרא</translation>
<translation id="3740397331642243698">‏פתיחת כתובות ה-URL שהוזנו ב-Google Chrome במצב אנונימי.</translation>
<translation id="3771033907050503522">כרטיסיות אנונימיות</translation>
<translation id="3775743491439407556">הסנכרון לא פועל</translation>
<translation id="3779810277399252432">אין חיבור לאינטרנט.</translation>
<translation id="3783017676699494206">שמירת תמונה</translation>
<translation id="3789841737615482174">התקנה</translation>
<translation id="3803696231112616155">הצגה של הצעה לתרגם את הדף הזה</translation>
<translation id="385051799172605136">חזרה</translation>
<translation id="3892144330757387737">ההיסטוריה זמינה כאן</translation>
<translation id="3897092660631435901">תפריט</translation>
<translation id="3913386780052199712">‏נכנסת ל-Chrome</translation>
<translation id="3915450441834151894">פרטי אתר</translation>
<translation id="3922310737605261887">חיפוש טקסט שהועתק</translation>
<translation id="3928666092801078803">שילוב הנתונים שלי</translation>
<translation id="3929457972718048006">כתובות</translation>
<translation id="3943492037546055397">סיסמאות</translation>
<translation id="3967822245660637423">ההורדה הושלמה</translation>
<translation id="3968505803272650567">ניהול תחומי עניין</translation>
<translation id="3989635538409502728">יציאה</translation>
<translation id="3995521777587992544">סרגל התקדמות של טעינת דף, <ph name="EMAIL" /> נטענו.</translation>
<translation id="4002066346123236978">כותרת</translation>
<translation id="4004204301268239848">‏סיסמאות נשמרות בחשבון Google כדי לאפשר לך להשתמש בהן בכל המכשירים.</translation>
<translation id="4006921758705478413">שליחה אל המכשירים שלך</translation>
<translation id="4018310736049373830">ניהול פעילות</translation>
<translation id="4038354071007134711">אין במכשיר זה אף אפליקציה שניתן לפתוח באמצעותה את הקובץ.</translation>
<translation id="4042870976416480368">חיפוש בדף</translation>
<translation id="4049507953662678203">צריך לוודא שיש חיבור לרשת ולנסות שוב.</translation>
<translation id="4079195788735381731">הארגון שלך הוציא אותך מהחשבון</translation>
<translation id="4082688844002261427">שליטה באופן שבו היסטוריית הגלישה משמשת להתאמה אישית של החיפוש, המודעות ועוד</translation>
<translation id="408404951701638773">עכשיו קל יותר להגיע אל סרגל החיפוש</translation>
<translation id="411254640334432676">ההורדה נכשלה.</translation>
<translation id="4112644173421521737">חיפוש</translation>
<translation id="4113030288477039509">מנוהל על ידי מנהל המערכת שלך</translation>
<translation id="4121993058175073134">כדי לשלוח נתוני ייצוא ברשת, יש להגדיר את חשבון האימייל שלך ביישום 'הגדרות'.</translation>
<translation id="4124987746317609294">טווח זמן</translation>
<translation id="4152011295694446843">הסימניות זמינות כאן</translation>
<translation id="4172051516777682613">להציג תמיד</translation>
<translation id="418156467088430727">הצגת גרסה אופליין בכרטיסייה חדשה</translation>
<translation id="4181841719683918333">שפות</translation>
<translation id="424315890655130736">הזנת ביטוי סיסמה</translation>
<translation id="4263576668337963058">הצגה של פעולות זמינות בדף</translation>
<translation id="4267380167363222949">הכרטיסייה הבאה</translation>
<translation id="4272631900155121838">‏כדי לסרוק את קוד ה-QR, יש להפעיל את המצלמה דרך ההגדרות</translation>
<translation id="4277990410970811858">גלישה בטוחה</translation>
<translation id="4281844954008187215">תנאי שירות</translation>
<translation id="430793432425771671">סנכרון הכול</translation>
<translation id="4309403553630140242">לחיצה פעמיים תציג מידע נוסף</translation>
<translation id="430967081421617822">משחר ההיסטוריה</translation>
<translation id="4334428914252001502">מאמר אחד שלא נקרא.</translation>
<translation id="4338650699862464074">‏שליחת כתובות URL של דפים שנכנסת אליהם אל Google.</translation>
<translation id="4359125752503270327">הדף הזה ייפתח באפליקציה אחרת.</translation>
<translation id="4375040482473363939">‏חיפוש של קוד QR</translation>
<translation id="4378154925671717803">טלפון</translation>
<translation id="4389019817280890563">צריך להקיש לשינוי שפה</translation>
<translation id="441868831736628555">הודעת פרטיות</translation>
<translation id="4454246407045105932">הוספת שפה</translation>
<translation id="4469418912670346607">להמשך ההגדרה</translation>
<translation id="4476574785019001431">הגדרות</translation>
<translation id="4496373720959965247">אפשר להוסיף כרטיסיות ולעבור בין דפים</translation>
<translation id="4502566650163919158">לבדיקה עכשיו</translation>
<translation id="4505980578794259603">בדיקה אחרונה: <ph name="TIME" />.</translation>
<translation id="4508750114462689118">סגירת קידום הכניסה</translation>
<translation id="4526249700380860531">‏הצגה וינוהל של סיסמאות שמורות ב-<ph name="BEGIN_LINK" />passwords.google.com<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4536418791685807335">יש לנסות להיכנס שוב.</translation>
<translation id="457386861538956877">עוד...</translation>
<translation id="4592368184551360546">מקלדת</translation>
<translation id="461440297010471931">‏חיפוש באמצעות Google</translation>
<translation id="4619564267100705184">אימות הזהות שלך</translation>
<translation id="4619615317237390068">כרטיסיות ממכשירים אחרים</translation>
<translation id="4620246317052452550">דפים שקראת</translation>
<translation id="4630540211544979320">תרגום דפים</translation>
<translation id="4634124774493850572">שימוש בסיסמה</translation>
<translation id="4636930964841734540">מידע</translation>
<translation id="4659126640776004816">‏התכונה הזו מופעלת בעת הכניסה לחשבון Google.</translation>
<translation id="4659667755519643272">‏כניסה אל Tab Switcher</translation>
<translation id="46614316059270592">שמירת הסיסמה</translation>
<translation id="4666531726415300315">החשבון המחובר: <ph name="EMAIL" />.
הנתונים שלך מוצפנים באמצעות ביטוי הסיסמה לסנכרון. יש להזין אותו כדי להתחיל בסנכרון.</translation>
<translation id="4689564913179979534">ניהול אמצעי תשלום...</translation>
<translation id="473775607612524610">עדכון</translation>
<translation id="4747097190499141774">‏הצפנה באמצעות ביטוי סיסמה לא כוללת אמצעי תשלום וכתובות מ-Google Pay. רק מי שיודע את ביטוי הסיסמה שלך יכול לקרוא את הנתונים המוצפנים. ביטוי הסיסמה לא נשלח אל Google והיא אינה מאחסנת אותו. אם שוכחים את ביטוי הסיסמה או רוצים לשנות את ההגדרה הזו, צריך לאפס את הסנכרון. <ph name="BEGIN_LINK" />מידע נוסף<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4751645464639803239">כרטיסיית מצב אנונימי חדשה</translation>
<translation id="4775879719735953715">דפדפן ברירת המחדל</translation>
<translation id="4778644898150334464">שימוש בסיסמה אחרת</translation>
<translation id="4802417911091824046">‏הצפנה באמצעות ביטוי סיסמה לא כוללת אמצעי תשלום וכתובות מ-Google Pay
כדי לשנות את ההגדרה הזו צריך <ph name="BEGIN_LINK" />לאפס את הסנכרון<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4805759445554688327">מספר כרטיס לא חוקי</translation>
<translation id="4808744395915275922">עדכונים</translation>
<translation id="4818522717893377262">הוספת שפה…</translation>
<translation id="481968316161811770">‏קובצי cookie, נתוני אתרים</translation>
<translation id="4824497107140370669">{count,plural, =0{{domain}}=1{{domain} ואחד נוסף}two{{domain} ו-{count} נוספים}many{{domain} ו-{count} נוספים}other{{domain} ו-{count} נוספים}}</translation>
<translation id="4826218269716039351">חסימת צדדים שלישיים</translation>
<translation id="48274138579728272">סימון כפריט שנקרא</translation>
<translation id="4833686396768033263">הכרטיסיות האחרונות אינן זמינות</translation>
<translation id="4833786495304741580">‏שליחת דוחות קריסה וסטטיסטיקות שימוש אל Google באופן אוטומטי.</translation>
<translation id="4840495572919996524">‏הסימניות, ההיסטוריה, הסיסמאות ונתונים אחרים שלך כבר לא יסונכרנו עם חשבון Google.</translation>
<translation id="4854345657858711387">עליך להגדיר קוד גישה</translation>
<translation id="4860895144060829044">תרימו טלפון</translation>
<translation id="4872323082491632254">בדיקת הסיסמאות</translation>
<translation id="4881695831933465202">פתיחה</translation>
<translation id="4901778704868714008">שמירה...</translation>
<translation id="4904877109095351937">סימון כ'נקרא'</translation>
<translation id="4908869848243824489">Discover by Google</translation>
<translation id="4930268273022498155">מחיקת נתונים קיימים. אפשר לחזור אל <ph name="USER_EMAIL1" /> כדי לאחזר אותם.</translation>
<translation id="4930714375720679147">הפעלה</translation>
<translation id="4941089862236492464">מצטערים, אירעה בעיה בשיתוף הפריט שלך.</translation>
<translation id="4944543191714094452">חיפוש בדף…</translation>
<translation id="4945756290001680296">גישה להגדרות הסיסמה</translation>
<translation id="4979397965658815378">‏יש להיכנס באמצעות חשבון Google כדי לקבל גישה אל הסימניות, הסיסמאות, ההיסטוריה והגדרות נוספות בכל המכשירים שלך.</translation>
<translation id="5005498671520578047">העתקת הסיסמה</translation>
<translation id="5010803260590204777">אפשר לפתוח כרטיסיית מצב אנונימי כדי לגלוש בפרטיות באינטרנט.</translation>
<translation id="5017828934289857214">אני רוצה תזכורת מאוחר יותר</translation>
<translation id="5039804452771397117">זה בסדר</translation>
<translation id="5056446788882570708">נמצאו בעיות <ph name="TIME" />.</translation>
<translation id="5059136629401106827">אישור</translation>
<translation id="5062321486222145940">‏התקנת Google Drive</translation>
<translation id="5083464117946352670">גודל הקובץ אינו ידוע.</translation>
<translation id="5090832849094901128">מחיקת הסיסמה הזו לא תגרום למחיקת החשבון שלך באתר <ph name="WEBSITE" />.</translation>
<translation id="5094827893301452931">הציוץ בוצע.</translation>
<translation id="5118764316110575523">כבויה</translation>
<translation id="5127805178023152808">סנכרון כבוי</translation>
<translation id="5132942445612118989">סנכרון הסיסמאות, ההיסטוריה ונתונים נוספים בכל המכשירים</translation>
<translation id="5140288047769711648">‏Chrome ישמור את הסיסמה הזאת בשבילך. אין צורך לזכור אותה.</translation>
<translation id="5150492518600715772">שליחה למכשיר שלך</translation>
<translation id="5181140330217080051">מוריד</translation>
<translation id="5186185447130319458">פרטי</translation>
<translation id="5188482106078495165">‏הגדרת קובצי ה-cookie שלך חלה על כל הכרטיסיות. כדי להחיל הגדרה חדשה על כרטיסייה פתוחה יש לטעון את הכרטיסייה מחדש.</translation>
<translation id="5190835502935405962">סרגל הסימניות</translation>
<translation id="5197255632782567636">אינטרנט</translation>
<translation id="5228579091201413441">הפעלת סנכרון</translation>
<translation id="5234764350956374838">סגירה</translation>
<translation id="5245322853195994030">ביטול הסנכרון</translation>
<translation id="5271549068863921519">שמירת סיסמה</translation>
<translation id="5295239312320826323">האם להסיר את החשבון <ph name="USER_EMAIL" />?</translation>
<translation id="5300589172476337783">הצגה</translation>
<translation id="5317780077021120954">שמירה</translation>
<translation id="5327248766486351172">שם</translation>
<translation id="5339316356165661760">הפעלת הסנכרון</translation>
<translation id="5360976571138293719">‏הגדרות נוספות בנושא פרטיות, אבטחה ואיסוף נתונים ניתן למצוא בדף <ph name="BEGIN_LINK" />שירותי Google<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="5388358297987318779">פתיחת תמונה</translation>
<translation id="5407969256130905701">ביטול השינויים</translation>
<translation id="5416022985862681400">7 הימים האחרונים</translation>
<translation id="543338862236136125">עריכת סיסמה</translation>
<translation id="5433691172869980887">שם המשתמש הועתק</translation>
<translation id="54401264925851789">פרטי אבטחת דף</translation>
<translation id="5443952882982198570">כרטיסי אשראי</translation>
<translation id="5457226814769348910">פתיחה של גרסת אופליין</translation>
<translation id="5489208564673669003">‏הסבר על ניהול קובצי ה-cookie עבור כל האתרים זמין במאמר <ph name="BEGIN_LINK" />הגדרות קובצי cookie<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="5490005495580364134">‏חסימה של כל קובצי ה-cookie (לא מומלץ)</translation>
<translation id="5508435575041083207">יציאה וניקוי נתונים מהמכשיר הזה</translation>
<translation id="5513681519188741830">לפני <ph name="TIME" /> שעות</translation>
<translation id="5525269841082836315">יצירת ביטוי סיסמה</translation>
<translation id="5548760955356983418">‏Handoff מאפשר לך להתחיל לגלוש באתר מסוים במכשיר הזה ולאחר מכן להמשיך בקלות ב-Mac. האתר הפתוח הנוכחי יופיע ב-Dock של ה-Mac שלך.
יש להפעיל את Handoff גם בקטע 'כללי' ב'הגדרות', ועל המכשירים להשתמש באותו חשבון iCloud.</translation>
<translation id="5551897871312988470">הצעה לתרגום</translation>
<translation id="5556459405103347317">טעינה מחדש</translation>
<translation id="5592679540098330836">הפעלת הסנכרון בשביל <ph name="NAME" /></translation>
<translation id="5614553682702429503">לשמור את הסיסמה?</translation>
<translation id="5626245204502895507">לא ניתן להוריד את הקובץ בשלב הזה.</translation>
<translation id="5631164295104953411">הוספת אמצעי תשלום</translation>
<translation id="5653058065071344726">מנוהל על ידי הארגון שלך. <ph name="BEGIN_LINK" />למידע נוסף<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="5659593005791499971">אימייל</translation>
<translation id="5669528293118408608">www</translation>
<translation id="567881659373499783">גרסה <ph name="PRODUCT_VERSION" /></translation>
<translation id="5690398455483874150">{count,plural, =1{‏כרגע מוצג חלון Chrome אחד}two{‏כרגע מוצגים {count} חלונות Chrome}many{‏כרגע מוצגים {count} חלונות Chrome}other{‏כרגע מוצגים {count} חלונות Chrome}}</translation>
<translation id="5706552126692816153">פעילות אחרונה: לפני יום אחד</translation>
<translation id="5711039611392265845">‏אפשר למצוא הגדרות נוספות בנושא פרטיות, אבטחה ואיסוף נתונים בדף <ph name="BEGIN_LINK" />סנכרון ושירותי Google<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="5724941645893276623">כדי לגלוש באינטרנט בפרטיות צריך להוסיף כרטיסייה חדשה</translation>
<translation id="5728700505257787410">מצטערים, אירעה בעיה בכניסה לחשבון שלך.</translation>
<translation id="5737974891429562743">פרטי הכניסה לחשבון אינם עדכניים. יש לעדכן כדי להפעיל את הסנכרון.</translation>
<translation id="5738887413654608789">‏תקשורת Bluetooth מאפשרת לך למצוא אתרי אינטרנט רלוונטיים לפי המיקום שלך.</translation>
<translation id="5758631781033351321">רשימת הקריאה זמינה כאן</translation>
<translation id="5782227691023083829">מתבצע תרגום...</translation>
<translation id="5803566855766646066">הכרטיס החדש יימחק. להמשיך?</translation>
<translation id="5816228676161003208">אישור זה מאפשר לך לחפש מהר יותר בעזרת דיבור.</translation>
<translation id="581659025233126501">הפעלת הסנכרון</translation>
<translation id="5819208479324046259">מנוהל על ידי <ph name="MANAGER" />. <ph name="BEGIN_LINK" />מידע נוסף<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="5846482154967366008">מנוע חיפוש</translation>
<translation id="5854790677617711513">לפני יותר מ-30 ימים</translation>
<translation id="5857090052475505287">תיקייה חדשה</translation>
<translation id="5857770089550859117">יש להזין את ביטוי הסיסמה כדי להפעיל את הסינכרון.</translation>
<translation id="5860033963881614850">כבוי</translation>
<translation id="5869029295770560994">בסדר, הבנתי</translation>
<translation id="5871497086027727873">פריט אחד הועבר</translation>
<translation id="5896576662943111387">‏מותאם ל-iOS</translation>
<translation id="5897956970858271241">מעבר לקישור שהועתק</translation>
<translation id="5899314093904173337">‏כדי לשתף עם אנשים שנמצאים בסביבה הקרובה, הם יכולים לסרוק את קוד ה-QR הזה באמצעות המצלמה שלהם או באמצעות אפליקציית סורק QR.</translation>
<translation id="5911030830365207728">Google Translate</translation>
<translation id="5913600720976431809">אפשרויות לתרגום הדף</translation>
<translation id="5938160824633642847">המכשיר שלך כמעט מלא. צריך לפנות מקום ולנסות שוב.</translation>
<translation id="5948291296578561264">מאפשר לך לשמור תמונות בספריית התמונות.</translation>
<translation id="5955891643922670672">מוצגת גרסה לא מקוונת</translation>
<translation id="5957613098218939406">אפשרויות נוספות</translation>
<translation id="5963939892571022323">לא ניתן ליצור קישור לטקסט המודגש.</translation>
<translation id="5964480694698977962">יצירת כרטיסייה אנונימית חדשה.</translation>
<translation id="5965679971710331625">התחברת לחשבון</translation>
<translation id="5979837087407522202">חיפוש בסיסמאות</translation>
<translation id="5982717868370722439">הוספת נתונים קיימים אל <ph name="USER_EMAIL" />.</translation>
<translation id="5984222099446776634">ביקרת לאחרונה</translation>
<translation id="5988851877894965432">‏פתיחת כתובות URL ב-Chrome</translation>
<translation id="6012140227487808125">ההצפנה מתבצעת…</translation>
<translation id="6021332621416007159">פתיחה ב...</translation>
<translation id="6036514205982097558">כל הכרטיסיות שלך בדפדפן אחד</translation>
<translation id="6039429417015973673"><ph name="TITLE" />, <ph name="PUBLISHER_INFORMATION" />, <ph name="PUBLICATION_DATE" /></translation>
<translation id="6040143037577758943">סגירה</translation>
<translation id="6042308850641462728">עוד</translation>
<translation id="605721222689873409">YY</translation>
<translation id="6059830886158432458">כאן אפשר לנהל את הסטוריז והפעילות שלך</translation>
<translation id="6066301408025741299">יש להקיש כדי לבטל.</translation>
<translation id="6108923351542677676">ההגדרה מתבצעת…</translation>
<translation id="6119050551270742952">דף האינטרנט הנוכחי מוצג במצב אנונימי</translation>
<translation id="6122191549521593678">אונליין</translation>
<translation id="6127379762771434464">הפריט הוסר</translation>
<translation id="6136914049981179737">שניות</translation>
<translation id="6144589619057374135">‏פתיחת ${urls} במצב אנונימי</translation>
<translation id="616831107264507309">קריאה אחר כך</translation>
<translation id="6177442314419606057">‏חיפוש ב-Chrome</translation>
<translation id="6184086493125982861">הצגת כרטיסיות</translation>
<translation id="6187302354554850004">סונכרן לאחרונה: <ph name="LAST_USED_TIME" /></translation>
<translation id="6189413832092199491">פריטים שלא נקראו</translation>
<translation id="6196207969502475924">חיפוש קולי</translation>
<translation id="6202364442240589072">{COUNT,plural, =1{סגירת כרטיסייה אחת ({COUNT})}two{סגירת {COUNT} כרטיסיות}many{סגירת {COUNT} כרטיסיות}other{סגירת {COUNT} כרטיסיות}}</translation>
<translation id="6219688215832490856">לא לתרגם אף פעם</translation>
<translation id="6223816392543092032">קבלת הסימניות, ההיסטוריה, הסיסמאות והגדרות נוספות בכל המכשירים.</translation>
<translation id="6254066287920239840">פתיחת קישורים באפליקציה ולא בדפדפן.</translation>
<translation id="6255097610484507482">עריכת כרטיס אשראי</translation>
<translation id="6284652193729350524">הצגת הצעה לתרגום <ph name="LANGUAGE" /></translation>
<translation id="6293101329759844770">‏כדי להפעיל גלישה בטוחה, יש להיכנס ל<ph name="BEGIN_LINK" />שירותי Google<ph name="END_LINK" /> ולהקיש על 'גלישה בטוחה'.</translation>
<translation id="6303969859164067831">יציאה וכיבוי הסנכרון</translation>
<translation id="6308436439357671616">אישור זה מאפשר לך לצלם ולעדכן תמונות.</translation>
<translation id="6324528485781869530">החלפת חשבון לסנכרון</translation>
<translation id="6324669097367352121">הגדרות כניסה</translation>
<translation id="6337234675334993532">הצפנה</translation>
<translation id="633809752005859102">משהו לגמרי השתבש. נעבוד על זה.</translation>
<translation id="6342069812937806050">זה עתה</translation>
<translation id="6344783595350022745">טקסט נקי</translation>
<translation id="6346549652287021269">להתחיל הורדה חדשה?</translation>
<translation id="6362362396625799311">אין כרטיסיות אנונימיות</translation>
<translation id="6363526231572697780">אין שם משתמש</translation>
<translation id="6374469231428023295">ניסיון נוסף</translation>
<translation id="6377118281273296434">אבטחת האתר</translation>
<translation id="6380866119319257197">אם שוכחים את ביטוי הסיסמה או שרוצים לשנות את ההגדרה הזו, <ph name="BEGIN_LINK" />יש לאפס את הסנכרון<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6389470377220713856">שם על הכרטיס</translation>
<translation id="6406506848690869874">סנכרון</translation>
<translation id="6410883413783534063">ניתן לפתוח כרטיסיות כדי להיכנס אל דפים שונים בו-זמנית</translation>
<translation id="6417838470969808600">יש לך סימניות, היסטוריה, סיסמאות והגדרות נוספות מ-<ph name="USER_EMAIL1" />.</translation>
<translation id="641799622251403418">נכנסת בשם <ph name="EMAIL" />.
הנתונים שלך הוצפנו ב-<ph name="TIME" /> באמצעות ביטוי הסיסמה לסנכרון. יש להזין אותו כדי להתחיל בסנכרון.</translation>
<translation id="6418346271604475326">‏PDF בהכנה</translation>
<translation id="6434591244308415567">אירעה שגיאה. יש לנסות שוב מאוחר יותר.</translation>
<translation id="6439338047467462846">‏מתן הרשאה לכל קובצי ה-cookie</translation>
<translation id="6445051938772793705">מדינה</translation>
<translation id="6445981559479772097">ההודעה נשלחה.</translation>
<translation id="6447842834002726250">‏קובצי Cookie</translation>
<translation id="6453018583485750254">מעולם לא נעשתה בדיקה.</translation>
<translation id="6459307836338400162">‏אפשר למצוא הגדרות נוספות בנושא פרטיות, אבטחה ואיסוף נתונים בדפים <ph name="BEGIN_LINK" />סנכרון<ph name="END_LINK" /> ו<ph name="BEGIN_LINK" />שירותי Google<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="6464071786529933911">פתיחה בכרטיסייה אנונימית חדשה</translation>
<translation id="6464397691496239022">‏אתרים יכולים להשתמש בקובצי cookie כדי לשפר את חוויית הגלישה – למשל כדי למנוע את ניתוקך מהחשבון או כדי לזכור את הפריטים שהוספת לעגלת הקניות.
אתרים לא יכולים להשתמש בקובצי cookie כדי לקבל מידע על פעילות הגלישה שלך בין אתרים שונים. למשל לצורך הצגה של מודעות בהתאמה אישית.</translation>
<translation id="6476800141292307438">מתבצע תרגום של הדף ל<ph name="LANGUAGE" />. האפשרויות מוצגות בחלק התחתון של המסך.</translation>
<translation id="648164694371393720">שגיאת אימות</translation>
<translation id="6482629121755362506"><ph name="NUMBER_OF_SELECTED_BOOKMARKS" /> פריטים נמחקו</translation>
<translation id="6497772452874122664">אם הכתובת <ph name="TIME" /> מהימנה מבחינתך, אפשר להשתמש בסיסמה שנשמרה באתר אחר.
כדאי לנסות להשתמש בסיסמה ייחודית בכל אתר.</translation>
<translation id="651505212789431520">לבטל את הסנכרון? אפשר להפעיל את הסנכרון בכל זמן דרך 'הגדרות'.</translation>
<translation id="6524918542306337007">מצב אנונימי אינו זמין</translation>
<translation id="6561262006871132942">הגדלת התצוגה</translation>
<translation id="6585618849026997638">כדי לחזור אל דף שחשוב לך אפשר להוסיף אותו לסימניות</translation>
<translation id="6603393121510733479">הארגון שלך כיבה את אפשרות הגלישה הפרטית.
<ph name="BEGIN_LINK" />מידע נוסף<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6610002944194042868">אפשרויות תרגום</translation>
<translation id="6620279676667515405">ביטול</translation>
<translation id="6624219055418309072">חסימה במצב אנונימי</translation>
<translation id="6628106477656132239">תאריך התפוגה אינו חוקי</translation>
<translation id="6634432609054530164">הארגון שלך השבית את 'מצב אנונימי'.</translation>
<translation id="6638511529934826365">הגדלת טקסט…</translation>
<translation id="6639730758971422557">‏כדי להפעיל גלישה בטוחה, יש להיכנס ל<ph name="BEGIN_LINK" />סנכרון ושירותי Google<ph name="END_LINK" /> ולהקיש על 'גלישה בטוחה'.</translation>
<translation id="6642362222295953972">מעבר אל כרטיסייה קיימת</translation>
<translation id="6643016212128521049">ניקוי</translation>
<translation id="6645899968535965230">‏קוד QR‏: <ph name="PAGE_TITLE" /></translation>
<translation id="6656103420185847513">עריכת תיקייה</translation>
<translation id="6657585470893396449">סיסמה</translation>
<translation id="6668619169535738264">עריכת סימנייה</translation>
<translation id="6674571176963658787">כדי להתחיל לסנכרן צריך להזין את ביטוי הסיסמה</translation>
<translation id="667999046851023355">מסמך</translation>
<translation id="6691331417640343772">‏ניהול נתונים מסוכרנים במרכז השליטה של Google</translation>
<translation id="6710079714193676716">מנוהל על-ידי הארגון שלך. ייתכן שחלק מהתכונות לא יהיו זמינות. <ph name="BEGIN_LINK" />מידע נוסף<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6713747756340119864">Google Apps</translation>
<translation id="6730682669179532099">אי אפשר לייצא סיסמאות</translation>
<translation id="6748108480210050150">מאת</translation>
<translation id="6760509555861141183">חזרה לכרטיסייה הקודמת</translation>
<translation id="6780034285637185932">מיקוד</translation>
<translation id="6785453220513215166">שליחת דוח קריסה מתבצעת...</translation>
<translation id="6797885426782475225">חיפוש קולי</translation>
<translation id="6807889908376551050">הצגת הכול...</translation>
<translation id="681368974849482173">הפריט נוצר</translation>
<translation id="6831043979455480757">תרגום</translation>
<translation id="6851516051005285358">בקשת אתר למחשב</translation>
<translation id="6858855187367714033">נסרק</translation>
<translation id="6859944681507688231">‏כדי לסרוק קוד QR או כרטיס אשראי, יש להפעיל את המצלמה דרך ההגדרות.</translation>
<translation id="6869389390665537774">בדף ההיסטוריה אפשר לראות את הדפים שאליהם נכנסת או למחוק אותם</translation>
<translation id="6873263987691478642">‏מצב Split View</translation>
<translation id="6888009575607455378">השינויים יימחקו. להמשיך?</translation>
<translation id="6896758677409633944">העתקה</translation>
<translation id="6914583639806229067">חיפוש תמונה שהעתקת</translation>
<translation id="6914783257214138813">כל מי שיוכל לגשת אל הקובץ המיוצא יוכל לראות את הסיסמאות שלך.</translation>
<translation id="6930799952781667037">יש להקיש כדי לעבור לשפה הזו.</translation>
<translation id="6944369514868857500">בחירת חשבון אחר</translation>
<translation id="6945221475159498467">בחירה</translation>
<translation id="6973630695168034713">תיקיות</translation>
<translation id="6979158407327259162">Google Drive</translation>
<translation id="6988572888918530647">‏ניהול חשבון Google שלך</translation>
<translation id="6989674195860388998">לשינוי בהגדרות…</translation>
<translation id="6995899638241819463">הצגת אזהרה אם סיסמאות נחשפות עקב פרצה באבטחת מידע</translation>
<translation id="6998989275928107238">אל</translation>
<translation id="7004032350256606903">לפי דרישת הארגון שלך, עליך לגלוש באופן פרטי.
<ph name="BEGIN_LINK" />מידע נוסף<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="7004499039102548441">כרטיסיות אחרונות</translation>
<translation id="7006788746334555276">הגדרות תוכן</translation>
<translation id="7015203776128479407">הגדרת הסנכרון הראשונית לא הושלמה. הסנכרון מושבת.</translation>
<translation id="7029809446516969842">סיסמאות</translation>
<translation id="7053983685419859001">חסימה</translation>
<translation id="7062545763355031412">אישור והחלפת חשבונות</translation>
<translation id="7099761977003084116">כרטיסיות אחרונות</translation>
<translation id="7102005569666697658">ההורדה מתבצעת… <ph name="FILE_SIZE" /></translation>
<translation id="7108338896283013870">הסתרה</translation>
<translation id="7133798577887235672">שם מלא</translation>
<translation id="7136892417564438900">המצלמה לא זמינה</translation>
<translation id="7159472599653637159">בקשת אתר שמותאם לנייד</translation>
<translation id="7162168282402939716">ביטול נעילת כרטיסיות מצב אנונימי עם <ph name="BIOMETRIC_AUTHENITCATION_TYPE" /></translation>
<translation id="7172852049901402487">הגנה על הסיסמאות שלך מפני בעיות אבטחה</translation>
<translation id="7173114856073700355">פתיחת ההגדרות</translation>
<translation id="7189598951263744875">שיתוף...</translation>
<translation id="7192050974311852563">התחלת רישום ביומן</translation>
<translation id="7203585745079012652">משוב לתשובות על-ידי דיבור</translation>
<translation id="7207383424303353046">‏חדש: אם Chrome יוגדר כאפליקציית הדפדפן בברירת מחדל, אתרים ייפתחו בו באופן אוטומטי. <ph name="BEGIN_LINK" />לפתיחת ההגדרות<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="721597782417389033">כינוי הכרטיס לא חוקי</translation>
<translation id="7265758999917665941">אף פעם עבור אתר זה</translation>
<translation id="7272437679830969316">לא ניתן לאמת את הזהות שלך. הסיסמה לא הועתקה.</translation>
<translation id="7291368939935408496">הכנת הסיסמאות מתבצעת...</translation>
<translation id="7293171162284876153">‏כדי להתחיל לסנכרן צריך להפעיל את האפשרות "סנכרון הנתונים מ-Chrome".</translation>
<translation id="7313347584264171202">הכרטיסיות במצב אנונימי זמינות כאן</translation>
<translation id="7336264872878993241">הושלמה הורדה של <ph name="PERCENT" /> אחוז</translation>
<translation id="7340958967809483333">‏אפשרויות של Discover</translation>
<translation id="7346909386216857016">בסדר, הבנתי</translation>
<translation id="734758817008927353">אפשרויות לשמירת כרטיס</translation>
<translation id="7348502496356775519">הוספה לסימניות</translation>
<translation id="7353432112255316844">אימות הזהות שלך</translation>
<translation id="7383797227493018512">רשימת קריאה</translation>
<translation id="7398893703713203428">יצירת קישור</translation>
<translation id="739941347996872055">הכרטיסייה הקודמת</translation>
<translation id="7400418766976504921">כתובת אתר</translation>
<translation id="7409985198648820906"><ph name="UNREAD_COUNT" /> מאמרים שלא נקראו.</translation>
<translation id="7412027924265291969">המשך</translation>
<translation id="7425346204213733349">‏שינויים בסימניות, בהיסטוריה, בסיסמאות ובהגדרות נוספות לא יסונכרנו עוד עם חשבון Google שלך. עם זאת, הנתונים הקיימים עדיין יאוחסנו בחשבון Google שלך.</translation>
<translation id="7435356471928173109">מנהל המערכת כיבה את התכונה הזו</translation>
<translation id="7454057999980797137">מדינה / ארץ</translation>
<translation id="7456847797759667638">פתיחת מיקום...</translation>
<translation id="7464701184726199289">פעולה זו מוחקת נתונים מסונכרנים מכל המכשירים. הגדרות אתרים שנשמרו לא יימחקו ועשויות לשקף את הרגלי הגלישה שלך. <ph name="BEGIN_LINK" />למידע נוסף<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="746684838091935575">‏3. בוחרים באפשרות Chrome.</translation>
<translation id="7472734401283673885">שם החברה</translation>
<translation id="7473891865547856676">לא, תודה</translation>
<translation id="7481312909269577407">קדימה</translation>
<translation id="7483467499335917849">שימוש במיקומך הנוכחי</translation>
<translation id="750493650310597496">0 נבחרו</translation>
<translation id="7508728395076009983">‏כדי לנעול את כרטיסיות המצב האנונימי, יש להגדיר Touch ID,‏ Face ID או קוד גישה.</translation>
<translation id="7514365320538308">הורדה</translation>
<translation id="7537586195939242955">‏מצטערים, לא ניתן להתקין את ה-Pass שלך ב-Passbook בשלב הזה.</translation>
<translation id="7554791636758816595">כרטיסייה חדשה</translation>
<translation id="7561196759112975576">תמיד</translation>
<translation id="7583004045319035904">ביטול הנעילה של כרטיסיות מצב אנונימי יתבצע באמצעות <ph name="BIOMETRIC_AUTHENITCATION_TYPE" />.</translation>
<translation id="7600965453749440009">איני רוצה לקבל תרגום מ<ph name="LANGUAGE" /> בכלל</translation>
<translation id="7603852183842204213">חלונות קופצים שנחסמו (<ph name="NUMBER_OF_BLOCKED_POPUPS" />)</translation>
<translation id="7607521702806708809">מחיקת הסיסמה</translation>
<translation id="7638584964844754484">ביטוי סיסמה שגוי</translation>
<translation id="7646772052135772216">סנכרון הסיסמאות לא פועל</translation>
<translation id="7649070708921625228">עזרה</translation>
<translation id="7658239707568436148">ביטול</translation>
<translation id="766891008101699113">כדי לגלוש באינטרנט בפרטיות צריך להוסיף כרטיסייה חדשה.</translation>
<translation id="7671141431838911305">התקנה</translation>
<translation id="7701040980221191251">אין</translation>
<translation id="7741325291586284254">דף חדש של כרטיסיית מצב אנונימי</translation>
<translation id="7765158879357617694">העברה</translation>
<translation id="7771470029643830783">‏יציאה תפסיק את הסנכרון של הסימניות, ההיסטוריה, הסיסמאות ונתונים אחרים ב-Chrome עם חשבון Google.
החשבון שלך מנוהל על-ידי <ph name="HOSTED_DOMAIN" />, ולכן הנתונים מ-Chrome יימחקו מהמכשיר הזה בעת היציאה מהחשבון. הנתונים המסונכרנים יישארו בחשבון Google שלך.</translation>
<translation id="7772032839648071052">אישור משפט-סיסמה</translation>
<translation id="7778472311864276518">הסרת החשבון מהמכשיר הזה</translation>
<translation id="7781011649027948662">לתרגם את הדף?</translation>
<translation id="7781069478569868053">דף 'כרטיסייה חדשה'</translation>
<translation id="7781829728241885113">אתמול</translation>
<translation id="778855399387580014">‏חיפוש בכרטיסיית Chrome חדשה.</translation>
<translation id="7791543448312431591">הוספה</translation>
<translation id="7839985698273989086">הדף לא מחובר לאינטרנט</translation>
<translation id="7840771868269352570">הפריטים שבחרת יוסרו.</translation>
<translation id="7856733331829174190">ההורדה נכשלה</translation>
<translation id="7859704718976024901">היסטוריית הגלישה</translation>
<translation id="7887198238286927132">‏כדי לשמור על הפרטיות שלך, מערכת Chrome לא ממלאת את השדה הזה באופן אוטומטי.</translation>
<translation id="7918293828610777738">רשימת הקריאה זמינה אופליין. כדי להוסיף דף לרשימת הקריאה צריך להקיש על <ph name="SHARE_OPENING_ICON" /> ועל <ph name="READ_LATER_TEXT" />.</translation>
<translation id="7938254975914653459">FaceTime</translation>
<translation id="7939128259257418052">ייצוא סיסמאות...</translation>
<translation id="7947953824732555851">קבלה וכניסה</translation>
<translation id="794799177247607889">הפסקת רישום ביומן</translation>
<translation id="7953440832920792856">{COUNT,plural, =0{אין סיסמאות שנחשפו}=1{סיסמה אחת ({COUNT}) שנחשפה}two{{COUNT} סיסמאות שנחשפו}many{{COUNT} סיסמאות שנחשפו}other{{COUNT} סיסמאות שנחשפו}}</translation>
<translation id="7961015016161918242">אף פעם</translation>
<translation id="7966516440812255683">‏אתרים יכולים להשתמש בקובצי cookie כדי לשפר את חוויית הגלישה – למשל כדי למנוע את ניתוקך מהחשבון או כדי לזכור את הפריטים שהוספת לעגלת הקניות.
אתרים יכולים להשתמש בקובצי cookie כדי לראות את פעילות הגלישה שלך באתרים שונים, למשל לצורך התאמה אישית של מודעות.</translation>
<translation id="7971521879845308059">חסימת חלונות קופצים</translation>
<translation id="7982789257301363584">רשת</translation>
<translation id="7993619969781047893">ייתכן שהתכונות של חלק מהאתרים לא יפעלו כראוי</translation>
<translation id="800361585186029508">‏פתיחת כתובות ה-URL שהוזנו ב-Google Chrome.</translation>
<translation id="8007420562015504427">חיפוש במצב אנונימי</translation>
<translation id="802154636333426148">ההורדה נכשלה</translation>
<translation id="8023878949384262191">מרחיב את הקטע.</translation>
<translation id="8027581147000338959">פתיחה בחלון חדש</translation>
<translation id="804427445359061970">כאן יופיעו הכרטיסיות שפתוחות במכשירים אחרים</translation>
<translation id="8059533439631660104">מכווץ את הקטע.</translation>
<translation id="8065292699993359127">‏פתיחת כתובות URL ב-Chrome במצב אנונימי</translation>
<translation id="806745655614357130">שמירת הנתונים שלי בנפרד</translation>
<translation id="8073670137947914548">ההורדה הסתיימה</translation>
<translation id="8073872304774253879">שיפור החיפושים והגלישה</translation>
<translation id="8076014560081431679">הגדרות אתרים שנשמרו לא יימחקו ועשויות לשקף את הרגלי הגלישה שלך. <ph name="BEGIN_LINK" />למידע נוסף<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="8079602123447022758">ההגדרה הזו מנוהלת. יש ללחוץ פעמיים לקבלת מידע נוסף</translation>
<translation id="8105368624971345109">כיבוי</translation>
<translation id="8114753159095730575">יש קובץ זמין להורדה. האפשרויות זמינות בחלק התחתון של המסך.</translation>
<translation id="8131740175452115882">אישור</translation>
<translation id="8156478151976189188">סנכרון הסיסמאות לא פועל</translation>
<translation id="8197543752516192074">תרגום הדף</translation>
<translation id="8205564605687841303">ביטול</translation>
<translation id="8206354486702514201">הגדרה זו נאכפת על ידי מנהל המערכת שלך.</translation>
<translation id="8225985093977202398">תמונות וקבצים במטמון</translation>
<translation id="8261506727792406068">מחיקה</translation>
<translation id="8281781826761538115">ברירת מחדל - <ph name="DEFAULT_LOCALE" /></translation>
<translation id="8281886186245836920">דילוג</translation>
<translation id="8283172974887967105">להגדרה…</translation>
<translation id="8299417921174340354">כדי שניתן יהיה להשתמש בסיסמאות, יש להגדיר תחילה קוד גישה במכשיר.</translation>
<translation id="83100941411593607">אפשרות הכניסה מושבתת</translation>
<translation id="8319076807703933069">חיפוש חדש</translation>
<translation id="8323906514956095947">לחיצה ארוכה תציג אפשרויות נוספות של כרטיסיות</translation>
<translation id="8328777765163860529">סגירת הכול</translation>
<translation id="8386068868580335421">איפוס</translation>
<translation id="8407669440184693619">לא נמצאו סיסמאות בשביל האתר הזה</translation>
<translation id="842017693807136194">מחובר באמצעות</translation>
<translation id="8428045167754449968">עיר / יישוב</translation>
<translation id="8428213095426709021">הגדרות</translation>
<translation id="8446884382197647889">למידע נוסף</translation>
<translation id="8458397775385147834">פריט אחד נמחק</translation>
<translation id="8459333855531264009">לא מאובטח</translation>
<translation id="8487667956631253959">מופעל</translation>
<translation id="8487700953926739672">זמין אופליין</translation>
<translation id="8490978609246021741">שמירת השינויים</translation>
<translation id="8495097701594799854">האפשרות הושבתה על ידי הארגון שלך.</translation>
<translation id="8503813439785031346">שם משתמש</translation>
<translation id="850600235656508448">פתיחה במצב אנונימי</translation>
<translation id="8510057420705599706">‏הפעולה הזו תוציא אותך מהחשבון ותשבית את הסנכרון, אבל הסימניות, ההיסטוריה, הסיסמאות ונתונים אחרים ב-Chrome יישארו במכשיר הזה.</translation>
<translation id="8517375800490286174">רישיונות קוד פתוח</translation>
<translation id="8524799873541103884">כרטיסיות <ph name="INCOGNITO" /><ph name="FIRST_VISIBLE_TAB" /> עד <ph name="LAST_VISIBLE_TAB" /> מתוך <ph name="NUMBER_OF_OPEN_TABS" /></translation>
<translation id="8529767659511976195">חדש</translation>
<translation id="8532105204136943229">שנת פקיעת התוקף</translation>
<translation id="8533166274275423134">פתוחה במקום אחר</translation>
<translation id="8533670235862049797">הגלישה הבטוחה מופעלת</translation>
<translation id="8534481786647257214">‏הפרסום ב-‏Google+‎ בוצע.</translation>
<translation id="8548878600947630424">חיפוש בדף...</translation>
<translation id="8574235780160508979">‏התנאים וההגבלות של Chrome ישתנו ב-31 במרץ. <ph name="BEGIN_LINK" />יש לקרוא אותם<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="8588404856427128947">כבוי</translation>
<translation id="8591976964826315682">‏חסימת קובצי cookie של צד שלישי במצב אנונימי</translation>
<translation id="8605219856220328675">סגירת כרטיסייה.</translation>
<translation id="8620640915598389714">עריכה</translation>
<translation id="863090005774946393">הדפדפן מנוהל על ידי הארגון שלך. ייתכן שחלק מהתכונות יהיו מושבתות.</translation>
<translation id="8636825310635137004">כדי לקבל את הכרטיסיות מהמכשירים האחרים שלך, יש להפעיל את הסנכרון.</translation>
<translation id="8654802032646794042">ביטול</translation>
<translation id="8668210798914567634">דף זה נשמר ברשימת הקריאה שלך.</translation>
<translation id="8680787084697685621">פרטי הכניסה לחשבון אינם מעודכנים.</translation>
<translation id="8706588385081740091">סיסמאות</translation>
<translation id="8717864919010420084">העתקת הקישור</translation>
<translation id="8721297211384281569">התפריט 'כלים'</translation>
<translation id="8725066075913043281">ניסיון חוזר</translation>
<translation id="8730621377337864115">בוצע</translation>
<translation id="8741995161408053644">‏ייתכן שיהיה אפשר לגשת לסוגים אחרים של היסטוריית גלישה בחשבון Google בכתובת <ph name="BEGIN_LINK" />history.google.com<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="8750037785291841318">הכרטיסיות זמינות כאן</translation>
<translation id="8756969031206844760">לעדכן את הסיסמה?</translation>
<translation id="8775144690796719618">כתובת אתר לא חוקית</translation>
<translation id="8803639129939845298">מאובטח</translation>
<translation id="8806823403540278281">לפי דרישת הארגון שלך, עליך לגלוש באופן פרטי. כרטיסיות אינן נשמרות במצב אנונימי.
<ph name="BEGIN_LINK" />מידע נוסף<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="8820817407110198400">סימניות</translation>
<translation id="8840513115188359703">‏פעולה זו לא תוציא אותך מחשבון Google שלך.</translation>
<translation id="8870413625673593573">נסגרו לאחרונה</translation>
<translation id="8881801611828450202">חיפוש התמונה הזו ב-<ph name="SEARCH_ENGINE" /></translation>
<translation id="8909135823018751308">שיתוף…</translation>
<translation id="8917490105272468696">כן, מקובל עלי.</translation>
<translation id="895541991026785598">דיווח על בעיה</translation>
<translation id="8976382372951310360">עזרה</translation>
<translation id="8981454092730389528">‏בחירת הפעילויות ב-Google</translation>
<translation id="8985320356172329008">‏התחברת ל-Google בשם</translation>
<translation id="9034759925968272072">‏לא תבוצע יציאה מחשבון Google שלך. ייתכן שיהיה באפשרותך לגשת לסוגים אחרים של היסטוריית גלישה בחשבון Google בכתובת <ph name="BEGIN_LINK" />history.google.com<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="9037965129289936994">הצגת מקור</translation>
<translation id="9039373489628511875">רוחב פס</translation>
<translation id="9055772144595778347">לא ניתן להיכנס</translation>
<translation id="9065203028668620118">עריכה</translation>
<translation id="9079935439869366234">סימון הכול כ'לא נקרא'</translation>
<translation id="9081058212938299310">לעדכן את הסיסמה של <ph name="USERNAME" />?</translation>
<translation id="9083392325882095631">פריט אחד</translation>
<translation id="9083838294503912307">כדי לסנכרן ולהתאים אישית את החוויה במכשירים שונים, צריך להפעיל את הסנכרון.</translation>
<translation id="9087108903408689779">‏הצעה לסיסמה מ-Chrome:</translation>
<translation id="9094033019050270033">עדכון סיסמה</translation>
<translation id="9100610230175265781">יש להזין ביטוי סיסמה</translation>
<translation id="9107664647686727385">בדיקה לאיתור סיסמאות שנחשפו</translation>
<translation id="9137526406337347448">‏שירותי Google</translation>
<translation id="9148126808321036104">כניסה חוזרת</translation>
<translation id="9152539721251340337">‏יצירת קוד QR</translation>
<translation id="9157836665414082580">הסתרת תיבות דו-שיח</translation>
<translation id="9188680907066685419">יציאה מהחשבון המנוהל</translation>
<translation id="9200875785104711666">לפני <ph name="TIME" /> ימים</translation>
<translation id="9203116392574189331">Handoff</translation>
<translation id="9223358826628549784">דוח הקריסה נשלח.</translation>
<translation id="952704832371081537">ביטול</translation>
<translation id="988141524645182168">מכשירים אחרים</translation>
<translation id="989988560359834682">עריכת כתובת</translation>
<translation id="994757059139821576">מאמרים מוצעים</translation>
</translationbundle>