blob: e0c8d3c92f882c713a00ec0775d92cf187261ccb [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="lo">
<translation id="1005230401424685968">ປປປປ</translation>
<translation id="1013952917065545813">ທ່ານສາມາດກັບມາບ່ອນນີ້ເພື່ອເປີດແຖບຄືນໃໝ່ທີ່ທ່ານໄດ້ປິດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້</translation>
<translation id="1016495303386450659">ອັບ​ເດດ​ລາຍ​ການ​ແລ້ວ</translation>
<translation id="1027850213405719822">ນີ້ຈະເປັນການປິດການຊິ້ງຂໍ້ມູນ.</translation>
<translation id="1044891598689252897">ເວັບໄຊຈະເຮັດວຽກໄດ້ປົກກະຕິ</translation>
<translation id="1047726139967079566">ໃສ່ບຸກມາກສ໌ຫນ້າ​ນີ້...</translation>
<translation id="1049743911850919806">ບໍ່​ເຜີຍ​ຕົວຕົນ</translation>
<translation id="105093091697134113">ບັນຊີຕໍ່ໄປນີ້ໃຊ້ລະຫັດຜ່ານທີ່ຮົ່ວໄຫຼໃນການລະເມີດຂໍ້ມູນຂອງພາກສ່ວນທີສາມ ຫຼື ປ້ອນໃສ່ເວັບໄຊຫຼອກລວງ. ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານເຫຼົ່ານີ້ໃນທັນທີເພື່ອຮັກສາໃຫ້ບັນຊີຂອງທ່ານປອດໄພ.</translation>
<translation id="1063454504051558093">ໃຊ້ລະຫັດຜ່ານອື່ນ...</translation>
<translation id="1066060668811609597">ຈັດການການຊິ້ງຂໍ້ມູນ</translation>
<translation id="1076421457278169141">ສະແກນລະຫັດແລ້ວ</translation>
<translation id="1084365883616172403">ການ​ໂພ​ສ​ທ໌ Facebook ສຳ​ເລັດ.</translation>
<translation id="1103523840287552314">ແປ <ph name="LANGUAGE" /> ຢູ່ສະເໝີ</translation>
<translation id="1104948393051856124">ຍອມ​ຮັບ​ ແລະ​ສືບ​ຕໍ່</translation>
<translation id="110724200315609752">ປ່ຽນເພື່ອເປີດໜ້າຈໍ</translation>
<translation id="1112015203684611006">ການພິມບໍ່ສຳເລັດ.</translation>
<translation id="1125564390852150847">ສ້າງ​ແຖບ​ໃໝ່.</translation>
<translation id="1145536944570833626">ລຶບຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່.</translation>
<translation id="1147031633655575115">ເຂົ້າສູ່ລະບົບເປັນ <ph name="USER" /></translation>
<translation id="1154984953698510061">ເບິ່ງແຖບອື່ນ</translation>
<translation id="1157749421655780457">ອະນຸຍາດສະຖານທີ່...</translation>
<translation id="1165039591588034296">ຜິດພາດ</translation>
<translation id="1172898394251786223">ຫ້ອງ​ໃສ່​ຂໍ້​ມູນ​ຕໍ່​ໄປ</translation>
<translation id="1176932207622159128">ບໍ່​ສາ​ມາດ​ບັນ​ທຶກ​ຮູບ​ໄດ້</translation>
<translation id="1180526666083833456">ຊິ້ງຂໍ້ມູນ ແລະ ປັບແຕ່ງໃຫ້ເປັນແບບສ່ວນຕົວໃນທົ່ວອຸປະກອນ.</translation>
<translation id="1181037720776840403">ລຶບອອກ</translation>
<translation id="1207113853726624428">ການຊອກຫາໃໝ່</translation>
<translation id="1209206284964581585">ເຊື່ອງສຳລັບຕອນນີ້</translation>
<translation id="1219674500290482172">ບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດໄດ້.</translation>
<translation id="122699739164161391">ປິດແຖບທັງໝົດ</translation>
<translation id="1229222343402087523">ຊອກຫາ ${searchPhrase} ໃນ Chrome</translation>
<translation id="1231733316453485619">ເປີດການຊິ້ງຂໍ້ມູນບໍ?</translation>
<translation id="1254117744268754948">ເລືອກ​ໂຟລເດີ</translation>
<translation id="1265739287306757398">ສຶກສາວິທີການ</translation>
<translation id="1272079795634619415">ຢຸດ</translation>
<translation id="1283524564873030414">24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ</translation>
<translation id="1285320974508926690">ຢ່າແປເວັບ​ໄຊ​ທ໌ນີ້</translation>
<translation id="1321993286294231467">ຜິດພາດໃນການບັນທຶກຮູບພາບ.</translation>
<translation id="1322735045095424339">ອົງການຂອງທ່ານກຳນົດໃຫ້ໃຊ້ໂໝດບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນ</translation>
<translation id="1323735185997015385">ລຶບ</translation>
<translation id="132683371494960526">ແຕະສອງຄັ້ງເພື່ອປ່ຽນໂຟນເດີແມ່.</translation>
<translation id="1340643665687018190">ປິດ​ເມ​ນູ</translation>
<translation id="1358214951266274152">ເຂົ້າເບິ່ງລິ້ງທີ່ທ່ານສຳເນົາ</translation>
<translation id="1360432990279830238">ອອກຈາກະລະບົບ ແລະ ປິດການຊິ້ງຂໍ້ມູນບໍ?</translation>
<translation id="1375321115329958930">ລະຫັດຜ່ານທີ່ບັນທຶກໄວ້</translation>
<translation id="1377255359165588604">ການຊິ້ງຂໍ້ມູນໄດ້ຢຸດເຊົາເຮັດວຽກແລ້ວ.</translation>
<translation id="1377321085342047638">ເລກບັດ</translation>
<translation id="1383876407941801731">ຊອກຫາ</translation>
<translation id="1389974829397082527">ບໍ່​ມີບຸກມາກ໌ສຢູ່​ທີ່​ນີ້</translation>
<translation id="1400642268715879018">4 ອາທິດຜ່ານມາ</translation>
<translation id="1407135791313364759">ເປີດ​ທັງ​ຫມົດ</translation>
<translation id="1430915738399379752">ພິມ</translation>
<translation id="1449835205994625556">ເຊື່ອງລະຫັດຜ່ານ</translation>
<translation id="145015347812617860"><ph name="COUNT" /> ລາຍ​ການ</translation>
<translation id="1491277525950327607">ແຕະສອງຄັ້ງເພື່ອສັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າ</translation>
<translation id="1492417797159476138">ທ່ານໄດ້ບັນທຶກຊື່ຜູ້ໃຊ້ນີ້ສຳລັບເວັບໄຊນີ້ຢູ່ກ່ອນແລ້ວ</translation>
<translation id="1509486075633541495">ເຂົ້າສູ່ລະບົບເວັບໄຊ</translation>
<translation id="1509960214886564027">ຄຸນສົມບັດໃນຫຼາຍໆເວັບໄຊອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້</translation>
<translation id="152234381334907219">ຢ່າບັນທຶກ</translation>
<translation id="1523341279170789507">ອະນຸຍາດຄຸກກີ້ທັງໝົດ</translation>
<translation id="1535268707340844072">ການຕັ້ງຄ່າປັດຈຸບັນຂອງທ່ານອາດຈະເຮັດໃຫ້ບາງເວັບໄຊເສຍຫາຍ. ເພື່ອຈັດການຄຸກກີ້ສຳລັບເວັບໄຊທັງໝົດ, ກະລຸນາເບິ່ງ <ph name="BEGIN_LINK" />ການຕັ້ງຄ່າຄຸກກີ້<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1540800554400757039">ທີ່ຢູ່ 1</translation>
<translation id="1545749641540134597">ສະແກນລະຫັດ QR</translation>
<translation id="1552525382687785070">ການຊິ້ງຂໍ້ມູນຖືກປິດນຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບຂອງທ່ານ</translation>
<translation id="1554477036522844996">ໜ້າຈໍໃໝ່</translation>
<translation id="1580715474678097352">ຮັບການປົກປ້ອງຈາກເວັບໄຊອັນຕະລາຍ</translation>
<translation id="1580783302095112590">ສົ່ງ​ເມວ​ແລ້ວ.</translation>
<translation id="1582732959743469162">ນີ້ຈະຢຸດທຸກຄວາມຄືບໜ້າສຳລັບການດາວໂຫຼດປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ.</translation>
<translation id="1605405588277479165">ປິດ, ບໍ່ແນະນຳ</translation>
<translation id="1605658421715042784">ສຳເນົາຮູບ</translation>
<translation id="1608337082864370066">ຊອກຫາຮູບພາບທີ່ສຳເນົາໄວ້</translation>
<translation id="1612730193129642006">ສະແດງຕາໜ່າງແຖບ</translation>
<translation id="1644574205037202324">ປະຫວັດ</translation>
<translation id="1650222530560417226">ແຕະປຸ່ມ "ເລີ່ມບັນທຶກ" ເພື່ອເກັບກຳບັນທຶກ ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດໃນອະນາຄົດຂອງຄອນໂຊນ JavaScript ຈາກແຖບທັງໝົດ. ບັນທຶກຈະຖືກເກັບກຳ (ແລະ ເກັບໄວ້ໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳເທົ່ານັ້ນ) ຈົນກວ່າວ່າຈະປິດໜ້ານີ້ ຫຼື ມີການແຕະປຸ່ມ "ຢຸດບັນທຶກ".</translation>
<translation id="1657011748321897393">ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ບໍ່​ສຳ​ເລັດ ເພາະ​ວ່າ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ເຄືອ​ຂ່າຍ.</translation>
<translation id="1657641691196698092">ຄຸກກີ້ທີ່ບລັອກໄວ້</translation>
<translation id="165877110639533037">ບໍ່​ມີ​ແຖບ​ເປີດ</translation>
<translation id="1674504678466460478"><ph name="SOURCE_LANGUAGE" /> ເປັນ <ph name="TARGET_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="168715261339224929">ເພື່ອມີບຸກມາກຢູ່ໃນທຸກອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ກະລຸນາເປີດການຊິ້ງຂໍ້ມູນກ່ອນ.</translation>
<translation id="1687475363370981210">ໝາຍທັງໝົດວ່າອ່ານແລ້ວ</translation>
<translation id="1689333818294560261">ຊື່ຫຼິ້ນ</translation>
<translation id="1690731385917361335">ບໍ່​ມີ​ລາຍ​ການ</translation>
<translation id="1692118695553449118">ຊິງຄ໌ເປີດຢູ່</translation>
<translation id="1700629756560807968"><ph name="NUMBER_OF_SELECTED_BOOKMARKS" /> ຖືກ​ເລືອກ​ແລ້ວ</translation>
<translation id="1740468249224277719">ແຕະສອງຄັ້ງເພື່ອຕິດຕັ້ງ.</translation>
<translation id="1746815479209538200">ເພື່ອທ່ອງເວັບ, ກະລຸນາເພີ່ມແຖບໃໝ່.</translation>
<translation id="1752547299766512813">ບັນທຶກລະ​ຫັດ​ຜ່ານ</translation>
<translation id="1753905327828125965">ເຂົ້າເບິ່ງ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ</translation>
<translation id="1803264062614276815">ຊື່ຜູ້ຖືບັດ</translation>
<translation id="1809939268435598390">ລຶບ​ໂຟລເດີ</translation>
<translation id="1813414402673211292">ລຶບ​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ທ່ອງ​ເນັດ</translation>
<translation id="1815941218935345331">ລະຫັດ</translation>
<translation id="1820259098641718022">ເພີ່ມໃສ່ລາຍການທີ່ຈະອ່ານ</translation>
<translation id="1870148520156231997">ເປີດເຜີຍລະຫັດຜ່ານ</translation>
<translation id="1872096359983322073">ໄຟສາຍ</translation>
<translation id="1911619930368729126">ອັບ​ໂຫຼດ​ໃສ່ Google Drive</translation>
<translation id="1923342640370224680">ຊົ່ວ​ໂມງ​ສຸດທ້າຍ</translation>
<translation id="1941314575388338491">ແຕະສອງຄັ້ງເພື່ອສຳເນົາ</translation>
<translation id="1952172573699511566">ເວັບໄຊຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມໃນພາສາທີ່ທ່ານເລືອກ ເມື່ອເປັນໄປໄດ້.</translation>
<translation id="1952728750904661634">ເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍບັນຊີທີ່ຖືກຈັດການ</translation>
<translation id="1965935827552890526">ສຳເລັດສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງເຮັດໃນໜ້າຈໍອື່ນຂອງ Chrome ທີ່ີເປີດຢູ່.</translation>
<translation id="1973912524893600642">ຮັກສາຂໍ້ມູນໄວ້</translation>
<translation id="1974060860693918893">ຂັ້ນສູງ</translation>
<translation id="1989112275319619282">ເປີດ​ເບິ່ງ</translation>
<translation id="2015722694326466240">ເພື່ອເບິ່ງລະຫັດຜ່ານ, ກ່ອນອື່ນທາງຕ້ອງຕັ້ງລະຫັດຜ່ານໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.</translation>
<translation id="2073572773299281212">ນຳໃຊ້ເມື່ອ <ph name="DAYS" /> ກ່ອນ</translation>
<translation id="2074131957428911366">ທ່ານສາມາດເລືອກສິ່ງທີ່ຈະຊິ້ງຂໍ້ມູນໄດ້ໃນ <ph name="BEGIN_LINK" />ການຕັ້ງຄ່າ<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="2079545284768500474">ບໍ່ເຮັດ</translation>
<translation id="209018056901015185">ຂໍ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌​ເດັ​ສ​ທັອບ</translation>
<translation id="2103075008456228677">ເປີດ history.google.com</translation>
<translation id="2116625576999540962"><ph name="NUMBER_OF_SELECTED_BOOKMARKS" /> ລາຍ​ການ​ຖືກ​ຍ້າຍ​ໄປ​ແລ້ວ</translation>
<translation id="213900355088104901">ເພື່ອທ່ອງເວັບແບບເປັນສ່ວນຕົວ, ກະລຸນາເປີດແຖບທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນ</translation>
<translation id="2139867232736819575">ຊອກຫາຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານສຳເນົາ</translation>
<translation id="2149973817440762519">ແກ້​ໄຂບຸກມາກສ໌</translation>
<translation id="2175927920773552910">ລະຫັດ QR</translation>
<translation id="2198757192731523470">Google ອາດຈະໃຊ້ປະຫວັດຂອງທ່ານເພື່ອປັບແຕ່ງການຊອກຫາ, ໂຄສະນາ ແລະ ການບໍລິການອື່ນຂອງ Google.</translation>
<translation id="2218443599109088993">ຊູມອອກ</translation>
<translation id="2230173723195178503">ໂຫຼດໜ້າເວັບແລ້ວ</translation>
<translation id="2239626343334228536">ກຳລັງລຶບລ້າງຂໍ້ມູນທ່ອງເວັບ...</translation>
<translation id="2257567812274161158">ການຊິ້ງຂໍ້ມູນໃຊ້ບໍ່ໄດ້.</translation>
<translation id="225943865679747347">ລະຫັດຜິດພາດ: <ph name="ERROR_CODE" /></translation>
<translation id="2267753748892043616">ເພີ່ມ​ບັນ​ຊີ</translation>
<translation id="2268044343513325586">ກັ່ນ​ຕອງ</translation>
<translation id="2273327106802955778">ເມນູເພີ່ມເຕີມ</translation>
<translation id="2302742851632557585">ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານໃນເວັບໄຊ</translation>
<translation id="2316709634732130529">ໃຊ້ລະຫັດຜ່ານທີ່ແນະນຳ</translation>
<translation id="2320166752086256636">ເຊື່ອງ​ແປ້ນ​ພິມ</translation>
<translation id="2339560363438331454">ການບໍລິການຊິ້ງຂໍ້ມູນ ແລະ Google</translation>
<translation id="2351097562818989364">ການ​ຕັ້ງຄ່າ​ແປ​ພາ​ສາ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກຕັ້ງໃໝ່​ແລ້ວ.</translation>
<translation id="2359043044084662842">ແປພາສາ</translation>
<translation id="2359808026110333948">ສືບຕໍ່</translation>
<translation id="2360196772093551345">ຮ້ອງຂໍເວັບໄຊມືຖື</translation>
<translation id="236977714248711277">ເວັບໄຊສາມາດໃຊ້ຄຸກກີ້ເພື່ອປັບປຸງປະສົບການທ່ອງເວັບຂອງທ່ານ, ຕົວຢ່າງ: ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສືບຕໍ່ຢູ່ໃນລະບົບ ຫຼື ຈື່ລາຍການຕ່າງໆໃນກະຕ່າຊື້ເຄື່ອງຂອງທ່ານ.
ເວັບໄຊບໍ່ສາມາດໃຊ້ຄຸກກີ້ເພື່ອເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວທ່ອງເວັບຂອງທ່ານໃນທົ່ວເວັບໄຊຕ່າງໆ, ຕົວຢ່າງ: ເພື່ອປັບແຕ່ງໂຄສະນາໃຫ້ເປັນແບບສ່ວນຕົວໄດ້.</translation>
<translation id="2381405137052800939">ພື້ນ​ຖານ</translation>
<translation id="2386793615875593361">1 ຖືກເລືອກແລ້ວ</translation>
<translation id="2421004566762153674">ການບລັອກຄຸກກີ້ພາກສ່ວນທີສາມ</translation>
<translation id="2421044535038393232">ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ</translation>
<translation id="2435457462613246316">ສະ​ແດງ​ລະ​ຫັດ​ຜ່ານ</translation>
<translation id="2497852260688568942">ການຊິ້ງຂໍ້ມູນຖືກປິດນຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບຂອງທ່ານ</translation>
<translation id="2500374554657206846">ຕົວເລືອກເພື່ອບັນທຶກລະຫັດຜ່ານ</translation>
<translation id="2523363575747517183">ເວັບໄຊກຳລັງພະຍາຍາມເປີດແອັບພລິເຄຊັນອື່ນຊໍ້າໄປມາຫຼາຍເທື່ອ.</translation>
<translation id="2529021024822217800">ເປີດທັງຫມົດ</translation>
<translation id="2562041823070056534">ກຳລັງສົ່ງໃຫ້ <ph name="DEVICE_NAME" />...</translation>
<translation id="2570206273416014374">ສົ່ງບາງຄຸກກີ້ ແລະ ການຊອກຫາຈາກແຖບທີ່ຢູ່ ແລະ ກ່ອງຊອກຫາໄປໃຫ້ໂປຣແກຣມຊອກຫາເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານ.</translation>
<translation id="2578571896248130439">ສົ່ງໜ້າເວັບ</translation>
<translation id="2584132361465095047">ເພີ່ມບັນຊີ...</translation>
<translation id="2600682495497606169">ລຶບລ້າງຄຸກກີ້ເວັບໄຊ</translation>
<translation id="2625189173221582860">ສຳເນົາລະຫັດຜ່ານແລ້ວ</translation>
<translation id="2647269890314209800">ຄຸກກີ້ທີ່ໃຊ້ຢູ່</translation>
<translation id="2648803196158606475">ລຶບລາຍການທີ່ອ່ານແລ້ວ</translation>
<translation id="2653659639078652383">ສົ່ງ</translation>
<translation id="2690858294534178585">ກ້ອງຖ່າຍຮູບຖືກໃຊ້ຢູ່</translation>
<translation id="2691653761409724435">ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ແບບອອບລາຍ</translation>
<translation id="2695507686909505111">ແປໜ້າແລ້ວ</translation>
<translation id="2702801445560668637">ລາຍການທີ່ຈະອ່ານ</translation>
<translation id="2704491540504985681">ດາວໂຫລດ</translation>
<translation id="2704606927547763573">ອັດ​ສຳ​ເນົາ​ແລ້ວ</translation>
<translation id="2709516037105925701">ຕື່ມອັດຕະໂນມັດ</translation>
<translation id="2712127207578915686">ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເປີດ​ໄຟ​ລ໌​ໄດ້</translation>
<translation id="2718352093833049315">​ສະເພາະ Wi​-Fi ເທົ່ານັ້ນ</translation>
<translation id="2747003861858887689">ຫ້ອງ​ໃສ່​ຂໍ້​ມູນ​ຜ່ານ​ມາ</translation>
<translation id="2764831210418622012">ຕອນນີ້</translation>
<translation id="2773292004659987824">ການຊອກຫາແບບບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນ</translation>
<translation id="277771892408211951">ເລືອກພາສາ</translation>
<translation id="2780046210906776326">ບໍ່​ມີ​ບັນ​ຊີ​ອີ​ເມວ</translation>
<translation id="2781331604911854368">ເປີດ</translation>
<translation id="2781692009645368755">Google Pay</translation>
<translation id="2783054063075604403">ບໍ່ສາມາດສ້າງລິ້ງໄດ້</translation>
<translation id="2800683595868705743">ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ປຸ່ມ​ຕົວ​ສະ​ຫຼັບ​ແຖບ</translation>
<translation id="2815198996063984598">2. ແຕະແອັບໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບເລີ່ມຕົ້ນ</translation>
<translation id="2830972654601096923">ຈັດການທີ່ຢູ່...</translation>
<translation id="2834956026595107950"><ph name="TITLE" />, <ph name="STATE" />, <ph name="URL" /></translation>
<translation id="2840687315230832938">ການຕັ້ງຄ່າການຊິ້ງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນບໍ່ສຳເລັດເທື່ອ</translation>
<translation id="2843803966603263712">ຕັ້ງຄ່າການຕັ້ງຄ່າການແປຄືນໃໝ່</translation>
<translation id="2858204748079866344">ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, Chrome ຈະບໍ່ຕື່ມຂໍ້ມູນລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານໃສ່ຊ່ອງຂໍ້ມູນນີ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.</translation>
<translation id="285960592395650245">ລອງດາວໂຫຼດໃໝ່</translation>
<translation id="2870560284913253234">ເວັບ​ໄຊທ໌</translation>
<translation id="2871695793448672541">ເຊື່ອງ​ແລ້ວ, ລະ​ຫັດ​ຜ່ານ</translation>
<translation id="2876369937070532032">ສົ່ງ URL ຂອງບາງໜ້າເວັບທີ່ທ່ານເຂົ້າເບິ່ງໃຫ້ Google, ເມື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານມີຄວາມສ່ຽງ</translation>
<translation id="288655811176831528">ປິດແຖບ</translation>
<translation id="2898963176829412617">ໂຟ​ລ​ເດີ​ໃໝ່...</translation>
<translation id="2916171785467530738">ຕື່ມການຊອກຫາ ແລະ URL ໂດຍອັດຕະໂນມັດ​</translation>
<translation id="291754862089661335">ປັບຕຳແໜ່ງລະຫັດ QR ຫຼື ບາໂຄດໃນເຟຣມນີ້</translation>
<translation id="2921219216347069551">ບໍ່​ສາ​ມາດແບ່ງ​ປັນ​ໜ້າໄດ້</translation>
<translation id="2923448633003185837">ວາງໃສ່ ແລະ ຊອກຫາ</translation>
<translation id="292639812446257861">ໝາຍວ່າຍັງບໍ່ໄດ້ອ່ານ</translation>
<translation id="2932085390869194046">ແນະນຳລະຫັດຜ່ານ...</translation>
<translation id="2952581218264071393">1. ເປີດການຕັ້ງຄ່າ Chrome</translation>
<translation id="2958718410589002129">ລະຫັດຜ່ານ</translation>
<translation id="2964349545761222050">ບລັອກຄຸກກີ້ພາກສ່ວນທີສາມ</translation>
<translation id="2969979262385602596">ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບບໍ່ໄດ້, ກະລຸນາລອງໃໝ່ພາຍຫຼັງ.</translation>
<translation id="2975121486251958312">ມີແຕ່ໂໝດບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນພ້ອມໃຫ້ນຳໃຊ້</translation>
<translation id="2982481275546140226">ລຶບລ້າງຂໍ້ມູນ</translation>
<translation id="298306318844797842">ເພີ່ມວິທີການຈ່າຍເງິນ...</translation>
<translation id="2989805286512600854">ເປີດຢູ່ໃນແຖບໃໝ່</translation>
<translation id="3037605927509011580">ອ່າ, ຖ່າຍຮູບ!</translation>
<translation id="3080525922482950719">ທ່ານສາມາດບັນທຶກໜ້າຕ່າງໆໄວ້ອ່ານໃນພາຍຫຼັງ ຫຼື ແບບອອບລາຍໄດ້</translation>
<translation id="3081338492074632642">ກວດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານກຳລັງບັນທຶກກົງກັບລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານສຳລັບ <ph name="WEBSITE" /> ຫຼືບໍ່.</translation>
<translation id="3112556859945124369">ໝາຍ...</translation>
<translation id="3131206671572504478">ບລັອກທັງໝົດ</translation>
<translation id="3153862085237805241">ບັນທຶກບັດ</translation>
<translation id="3157684681743766797">ໝາຍທັງໝົດ…</translation>
<translation id="3161291298470460782">ນີ້ຈະນຳທ່ານອອກຈາກລະບົບ, ປິດການຊິ້ງຂໍ້ມູນ ແລະ ລຶບລ້າງຂໍ້ມູນ Chrome ອອກຈາກອຸປະກອນນີ້. ຂໍ້ມູນທີ່ຊິ້ງແລ້ວຂອງທ່ານຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ.</translation>
<translation id="3169472444629675720">ຄົ້ນຫາ</translation>
<translation id="3175081911749765310">ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເວັບ</translation>
<translation id="3178650076442119961">ນຳໃຊ້ມື້ນີ້</translation>
<translation id="3181954750937456830">Safe Browsing (ປົກປ້ອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈາກເວັບໄຊອັນຕະລາຍ)</translation>
<translation id="3184767182050912705">ປົດລັອກດ້ວຍ <ph name="BIOMETRIC_AUTHENITCATION_TYPE" /></translation>
<translation id="3196681740617426482">ເວັບໄຊສາມາດໃຊ້ຄຸກກີ້ເພື່ອປັບປຸງປະສົບການທ່ອງເວັບຂອງທ່ານ, ຕົວຢ່າງ: ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສືບຕໍ່ຢູ່ໃນລະບົບ ຫຼື ຈື່ລາຍການຕ່າງໆໃນກະຕ່າຊື້ເຄື່ອງຂອງທ່ານ.
ເມື່ອຢູ່ໃນໂໝດບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນ, ເວັບໄຊບໍ່ສາມາດໃຊ້ຄຸກກີ້ເພື່ອເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວທ່ອງເວັບຂອງທ່ານໃນທົ່ວເວັບໄຊຕ່າງໆ, ຕົວຢ່າງ: ເພື່ອປັບແຕ່ງໂຄສະນາໃຫ້ເປັນແບບສ່ວນຕົວໄດ້.</translation>
<translation id="3207960819495026254">ໃສ່ບຸກ​ມາກ​໌​ແລ້ວ</translation>
<translation id="3224641773458703735">ເພື່ອສົ່ງອອກລະຫັດຜ່ານ, ທ່ານຕ້ອງຕັ້ງລະຫັດຜ່ານໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານກ່ອນ.</translation>
<translation id="3240426699337459095">ອັດ​ສຳ​ເນົາ​ລິ້ງ​ແລ້ວ</translation>
<translation id="3244271242291266297">ດດ</translation>
<translation id="3252394070589632019"><ph name="VALUE" />, <ph name="ADDITIONAL_INFO" />, <ph name="INDEX" /> ໃນ <ph name="NUM_SUGGESTIONS" /></translation>
<translation id="3268451620468152448">ເປີດ​ແຖບ</translation>
<translation id="3272527697863656322">ຍົກເລີກ</translation>
<translation id="3277021493514034324">ສຳເນົາທີ່ຢູ່ເວັບໄຊແລ້ວ</translation>
<translation id="3285962946108803577">ແບ່ງປັນໜ້າ...</translation>
<translation id="3290875554372353449">ເລືອກບັນຊີ</translation>
<translation id="3311748811247479259">ປິດ</translation>
<translation id="3324193307694657476">ທີ່ຢູ່ 2</translation>
<translation id="3328801116991980348">ຂໍ້​ມູນ​ເວັບ​ໄຊທ໌</translation>
<translation id="3329904751041170572">ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ເຊີບ​ເວີ​ໄດ້.</translation>
<translation id="3335947283844343239">ເປີດ​ແຖບ​ທີ່ປິດແລ້ວຄືນໃໝ່</translation>
<translation id="3371831930909698441">ມີບໍລິການແປພາສາ. ມີຕົວເລືອກໃຫ້ນຳໃຊ້ຢູ່ໃກ້ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ.</translation>
<translation id="3393920035788932672">ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ປັອບອັບແລ້ວ</translation>
<translation id="3399930248910934354">ເປີດການຕັ້ງຄ່າ Chrome</translation>
<translation id="3425644765244388016">ຊື່ຫຼິ້ນບັດ</translation>
<translation id="3433057996795775706">ການລຶບລະຫັດຜ່ານນີ້ຈະບໍ່ລຶບບັນຊີຂອງທ່ານໃນ <ph name="WEBSITE" />. ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານໃນ <ph name="WEBSITE" /> ເພື່ອປົກປ້ອງໃຫ້ມັນປອດໄພຈາກຄົນອື່ນ.</translation>
<translation id="3443810440409579745">ແຖບທີ່ໄດ້ຮັບ.</translation>
<translation id="3445288400492335833"><ph name="MINUTES" /> ນາທີ</translation>
<translation id="3448016392200048164">ມຸມມອງແຍກກັນ</translation>
<translation id="3454224729131972583">ຊື່</translation>
<translation id="345565170154308620">ຈັດການລະຫັດຜ່ານ...</translation>
<translation id="3469166899695866866">ຢຸດການດາວໂຫຼດບໍ?</translation>
<translation id="3470502288861289375">ກໍາລັງກັອບປີ້...</translation>
<translation id="3474624961160222204">ສືບຕໍ່ໃຊ້ໃນຊື່ <ph name="NAME" /></translation>
<translation id="3478058380795961209">ເດືອນ​ໝົດອາຍຸ</translation>
<translation id="3482959374254649722">ກຳ​ລັງ​ຊິງ​ຄ໌​ແຖບ​ຂອງ​ທ່ານ...</translation>
<translation id="3484946776651937681">ເປີດໃນການດາວໂຫຼດ</translation>
<translation id="3493531032208478708"><ph name="BEGIN_LINK" />ສຶກສາເພີ່ມເຕີມ<ph name="END_LINK" /> ກ່ຽວກັບເນື້ອຫາທີ່ແນະນຳ</translation>
<translation id="3494788280727468875">ຢືນຢັນລຶບລ້າງຂໍ້ມູນການທ່ອງເວັບ</translation>
<translation id="35083190962747987">ເປີດ ${url}</translation>
<translation id="3519193562722059437">ເປີດ​ແຖບ​ເພື່ອ​ທ່ອງ​ເວັບ.</translation>
<translation id="3523473570015918798">ໂດຍການນຳອອກຈາກລະບົບ, ບຸກມາກ, ປະຫວັດ, ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆໃນ Chrome ຂອງທ່ານຈະບໍ່ຊິ້ງຂໍ້ມູນກັບບັນຊີ Google ຂອງທ່ານອີກຕໍ່ໄປ.</translation>
<translation id="3527085408025491307">ໂຟລເດີ</translation>
<translation id="3529024052484145543">ບໍ່ປອດໄພ</translation>
<translation id="3533202363250687977">ປິດແຖບທີ່ບໍ່ເຜີຍຕົວຕົນທັງໝົດ</translation>
<translation id="3533436815740441613">ແຖບໃໝ່</translation>
<translation id="3551320343578183772">ປິດແຖບ</translation>
<translation id="3581564640715911333">ໃຫ້ການແປໜ້າຕ່າງໆເປັນພາສາອື່ນ</translation>
<translation id="3588492282865875287">ອອກຈາກລະບົບບໍ?</translation>
<translation id="3588820906588687999">ຮູບເປີດຢູ່ໃນແຖບໃໝ່</translation>
<translation id="359441731697487922">ທ່ານສາມາດເປີດລິ້ງຕ່າງໆໃນ Chrome ໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍການເຮັດໃຫ້ມັນເປັນແອັບໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານ.
ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂ້າງລຸ່ມ:</translation>
<translation id="3603009562372709545">ອັດ​ສຳ​ເນົາ URL ຂອງ​ລິ້ງ</translation>
<translation id="3607167657931203000">ຕື່ມຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດ</translation>
<translation id="3609785682760573515">ກໍາລັງຊິງຄ໌...</translation>
<translation id="3638472932233958418">ໜ້າເວັບໂຫຼດມາກ່ອນ</translation>
<translation id="3670030362669914947">ໝາຍເລກ</translation>
<translation id="3691593122358196899">ເພີ່ມບຸກມາກໃສ່ <ph name="FOLDER_TITLE" /> ແລ້ວ</translation>
<translation id="3709582977625132201">ໝາຍວ່າຍັງບໍ່ໄດ້ອ່ານ</translation>
<translation id="3740397331642243698">ເປີດ URL ທີ່ປ້ອນເຂົ້າໃນ Google Chrome ໃນໂໝດບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນ.</translation>
<translation id="3771033907050503522">ແຖບບໍ່ເຜີຍຕົນຕົວ</translation>
<translation id="3775743491439407556">ການຊິ້ງຂໍ້ມູນໃຊ້ບໍ່ໄດ້</translation>
<translation id="3779810277399252432">ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ.</translation>
<translation id="3783017676699494206">ບັນທຶກຮູບ</translation>
<translation id="3789841737615482174">​ຕິດ​ຕັ້ງ</translation>
<translation id="3803696231112616155">ສະເໜີແປເວັບໄຊນີ້</translation>
<translation id="385051799172605136">ກັບ​ຄືນ​</translation>
<translation id="3892144330757387737">ທ່ານຈະເຫັນປະຫວັດຂອງທ່ານຢູ່ບ່ອນນີ້</translation>
<translation id="3897092660631435901">ເມ​ນູ</translation>
<translation id="3913386780052199712">ເຂົ້າສູ່ລະບົບ Chrome ແລ້ວ</translation>
<translation id="3915450441834151894">ຂໍ້ມູນເວັບໄຊ</translation>
<translation id="3922310737605261887">ຊອກຫາຂໍ້ຄວາມທີ່ສຳເນົາໄວ້</translation>
<translation id="3928666092801078803">ລວມຂໍ້ມູນຂອງຂ້ອຍເຂົ້າກັນ</translation>
<translation id="3929457972718048006">ທີ່ຢູ່</translation>
<translation id="3943492037546055397">ລະຫັດຜ່ານ</translation>
<translation id="3967822245660637423">ດາວ​ໂຫຼດ​ສຳ​ເລັດ</translation>
<translation id="3968505803272650567">ຈັດການຄວາມສົນໃຈ</translation>
<translation id="3989635538409502728">ອອກຈາກລະບົບ</translation>
<translation id="3995521777587992544">ແຖບສະແດງຄວາມຄືບໜ້າການໂຫຼດໜ້າ, ໂຫຼດ <ph name="EMAIL" /> ແລ້ວ.</translation>
<translation id="4002066346123236978">ຫົວຂໍ້</translation>
<translation id="4004204301268239848">ລະຫັດຜ່ານຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ພວກມັນໄດ້ໃນອຸປະກອນໃດໆກໍຕາມ.</translation>
<translation id="4006921758705478413">ສົ່ງຫາອຸປະກອນຂອງທ່ານ</translation>
<translation id="4018310736049373830">ຈັດການການເຄື່ອນໄຫວ</translation>
<translation id="4038354071007134711">ບໍ່​ມີ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ໃດ​ຢູ່​ໃນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ນີ້​ສາ​ມາດ​ເປີດ​ໄຟ​ລ໌​ໄດ້.</translation>
<translation id="4042870976416480368">ຊອກຫາໃນໜ້າ</translation>
<translation id="4049507953662678203">ກະລຸນາກວດສອບວ່າທ່ານມີການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ ແລ້ວລອງອີກຄັ້ງ.</translation>
<translation id="4079195788735381731">ອົງການຂອງທ່ານໄດ້ນຳທ່ານອອກຈາກລະບົບແລ້ວ</translation>
<translation id="4082688844002261427">ຄວບຄຸມວ່າຈະໃຫ້ໃຊ້ປະຫວັດການທ່ອງເວັບຂອງທ່ານແນວໃດເພື່ອປັບແຕ່ງການຊອກຫາ, ໂຄສະນາ ແລະ ອື່ນໆອີກໃຫ້ເປັນແບບສ່ວນຕົວ</translation>
<translation id="408404951701638773">ດຽວນີ້ເຂົ້າຫາແຖບຊອກຫາໄດ້ງ່າຍກວ່າ</translation>
<translation id="411254640334432676">ດາວ​ໂຫລດ​ບໍ່​ສໍາ​ເລັດ​.</translation>
<translation id="4112644173421521737">ຊອກຫາ</translation>
<translation id="4113030288477039509">ຈັດການໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມຂອງທ່ານ</translation>
<translation id="4121993058175073134">ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນສົ່ງອອກເຄືອຂ່າຍ, ກະລຸນາປັບຕັ້ງຄ່າບັນຊີອີເມວຂອງທ່ານຢູ່ໃນແອັບການຕັ້ງຄ່າ.</translation>
<translation id="4124987746317609294">ຂອບເຂດເວລາ</translation>
<translation id="4152011295694446843">ທ່ານຈະເຫັນບຸກມາກຂອງທ່ານຢູ່ບ່ອນນີ້</translation>
<translation id="4172051516777682613">ສະ​ແດງ​ຢູ່ສະ​ເຫມີ​</translation>
<translation id="418156467088430727">ເບິ່ງເວີຊັນອອບລາຍຢູ່ໃນແຖບໃໝ່</translation>
<translation id="4181841719683918333">ພາສາ</translation>
<translation id="424315890655130736">ປ້ອນວະລີຜ່ານ</translation>
<translation id="4263576668337963058">ສະແດງຄຳສັ່ງໃນໜ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້</translation>
<translation id="4267380167363222949">ແຖບຕໍ່ໄປ</translation>
<translation id="4272631900155121838">ເພື່ອສະແກນລະຫັດ QR, ໃຫ້ເປີດນຳໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈາກການຕັ້ງຄ່າ</translation>
<translation id="4277990410970811858">Safe Browsing</translation>
<translation id="4281844954008187215">ຂໍ້ກໍານົດການບໍລິການ</translation>
<translation id="430793432425771671">ຊິງຄ໌ທຸກຢ່າງ</translation>
<translation id="4309403553630140242">ແຕະສອງເທື່ອສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ</translation>
<translation id="430967081421617822">ຕະຫຼອດເວລາ</translation>
<translation id="4334428914252001502">ມີ 1 ບົດຄວາມທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ອ່ານ.</translation>
<translation id="4338650699862464074">ສົ່ງ URL ຂອງໜ້າຕ່າງໆທີ່ທ່ານເຂົ້າເບິ່ງໃຫ້ Google.</translation>
<translation id="4359125752503270327">ໜ້ານີ້ຈະເປີດໃນແອັບພລິເຄຊັນອື່ນ.</translation>
<translation id="4375040482473363939">ການຊອກຫາລະຫັດ QR</translation>
<translation id="4378154925671717803">ໂທລະ​ສັບ</translation>
<translation id="4389019817280890563">ແຕະເພື່ອປ່ຽນພາສາ.</translation>
<translation id="441868831736628555">ແຈ້ງ​ການ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ</translation>
<translation id="4454246407045105932">ເພີ່ມພາສາ</translation>
<translation id="4469418912670346607">ສືບຕໍ່ການຕັ້ງຄ່າ</translation>
<translation id="4476574785019001431">ການຕັ້ງຄ່າ</translation>
<translation id="4496373720959965247">ເພີ່ມແຖບ ແລະ ປ່ຽນໄປມາລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງໆ</translation>
<translation id="4502566650163919158">ກວດເບິ່ງດຽວນີ້</translation>
<translation id="4505980578794259603">ກວດສອບຫຼ້າສຸດເມື່ອ <ph name="TIME" />.</translation>
<translation id="4508750114462689118">ປິດໂປຣໂມການເຂົ້າສູ່ລະບົບ</translation>
<translation id="4526249700380860531">ເບິ່ງ ແລະ​ຈັດ​ການ​ລະ​ຫັດ​ຜ່ານ​ໄດ້​ຢູ່​ທີ່ <ph name="BEGIN_LINK" />passwords.google.com<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4536418791685807335">ລອງເຂົ້າສູ່ລະບົບອີກຄັ້ງ.</translation>
<translation id="457386861538956877">ເພີ່ມເຕີມ...</translation>
<translation id="4592368184551360546">ແປ້ນພິມ</translation>
<translation id="461440297010471931">ກຳລັງຊອກຫາດ້ວຍ Google</translation>
<translation id="4619564267100705184">ຢັ້ງຢືນວ່າແມ່ນທ່ານແທ້</translation>
<translation id="4619615317237390068">ແຖບຈາກອຸປະກອນອື່ນ</translation>
<translation id="4620246317052452550">ໜ້າທີ່ທ່ານອ່ານແລ້ວ</translation>
<translation id="4630540211544979320">ແປໜ້າເວັບ</translation>
<translation id="4634124774493850572">ໃຊ້ລະຫັດຜ່ານ</translation>
<translation id="4636930964841734540">ຂໍ້​ມູນ</translation>
<translation id="4659126640776004816">ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະເປີດໃຊ້ເມື່ອທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ.</translation>
<translation id="4659667755519643272">ປ້ອນ​ຕົວ​ສະ​ຫຼັບ​ແຖບ​ເຂົ້າ​ໄປ</translation>
<translation id="46614316059270592">ບັນທຶກລະຫັດຜ່ານ</translation>
<translation id="4666531726415300315">ເຂົ້າສູ່ລະບົບເປັນ <ph name="EMAIL" />.
ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຖືກເຂົ້າລະຫັດໄວ້ດ້ວຍວະລີຜ່ານການຊິ້ງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ປ້ອນມັນເພື່ອເລີ່ມການຊິ້ງ.</translation>
<translation id="4689564913179979534">ຈັດການວິທີການຈ່າຍເງິນ...</translation>
<translation id="473775607612524610">ອັບເດດ</translation>
<translation id="4747097190499141774">ການເຂົ້າລະຫັດໂດຍໃຊ້ລະຫັດຜ່ານບໍ່ຮວມເອົາວິທີການຈ່າຍເງິນ ແລະ ທີ່ຢູ່ຈາກ Google Pay. ມີແຕ່ຜູ້ທີ່ມີລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າລະຫັດຂອງທ່ານໄດ້. ລະຫັດຜ່ານຈະບໍ່ຖືກສົ່ງຫາ ຫຼື ຮັກສາໄວ້ໂດຍ Google. ຖ້າທ່ານລືມລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ ຫຼື ຕ້ອງການປ່ຽນການຕັ້ງຄ່ານີ້, ທ່ານຈະຈຳເປັນຕ້ອງຣີເຊັດການຊິ້ງຂໍ້ມູນກ່ອນ. <ph name="BEGIN_LINK" />ສຶກສາເພີ່ມເຕີມ<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4751645464639803239">ແຖບທີ່ບໍ່ເຜີຍຕົວຕົນໃໝ່</translation>
<translation id="4775879719735953715">ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບເລີ່ມຕົ້ນ</translation>
<translation id="4778644898150334464">ໃຊ້ລະຫັດຜ່ານອື່ນ</translation>
<translation id="4802417911091824046">ການເຂົ້າລະຫັດໂດຍໃຊ້ລະຫັດຜ່ານບໍ່ຮວມເອົາວິທີການຈ່າຍເງິນ ແລະ ທີ່ຢູ່ຈາກ Google Pay.
ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່ານີ້, ກະລຸນາ <ph name="BEGIN_LINK" />ຣີເຊັດການຊິິ້ງຂໍ້ມູນ<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4805759445554688327">ເລກບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ</translation>
<translation id="4808744395915275922">ອັບເດດ</translation>
<translation id="4818522717893377262">ເພີ່ມພາສາ...</translation>
<translation id="481968316161811770">ຄຸກກີ້, ຂໍ້ມູນເວັບໄຊ</translation>
<translation id="4824497107140370669">{count,plural, =0{{domain}}=1{{domain} ແລະ ອີກ 1 ລາຍການ}other{{domain} ແລະ ອີກ {count} ລາຍການ}}</translation>
<translation id="4826218269716039351">ບລັອກພາກສ່ວນທີສາມ</translation>
<translation id="48274138579728272">ໝາຍວ່າອ່ານແລ້ວ</translation>
<translation id="4833686396768033263">ແຖບຫຼ້າສຸດບໍ່ພ້ອມນຳໃຊ້</translation>
<translation id="4833786495304741580">ສົ່ງສະຖິຕິການໃຊ້ ແລະ ລາຍງານການຂັດຂ້ອງໃຫ້ Google ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.</translation>
<translation id="4840495572919996524">ບຸກມາກ, ປະຫວັດ, ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ ແລະ ອື່ນໆຈະບໍ່ຊິ້ງຂໍ້ມູນກັບບັນຊີ Google ຂອງທ່ານອີກຕໍ່ໄປ.</translation>
<translation id="4854345657858711387">ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານ</translation>
<translation id="4860895144060829044">ໂທ</translation>
<translation id="4872323082491632254">ກວດເບິ່ງລະຫັດຜ່ານ</translation>
<translation id="4881695831933465202">ເປີດ</translation>
<translation id="4901778704868714008">ບັນທຶກ...</translation>
<translation id="4904877109095351937">ໝາຍວ່າອ່ານແລ້ວ</translation>
<translation id="4908869848243824489">Discover ໂດຍ Google</translation>
<translation id="4930268273022498155">ລຶບຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່. ທ່ານສາມາດກູ້ມັນຄືນໄດ້ ໂດຍການປ່ຽນກັບຄືນເປັນ <ph name="USER_EMAIL1" />.</translation>
<translation id="4930714375720679147">ເປີດ</translation>
<translation id="4941089862236492464">ຂໍ​ອະ​ໄພ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ລາຍ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ.</translation>
<translation id="4944543191714094452">ຊອກຫາໃນໜ້າ…</translation>
<translation id="4945756290001680296">ເຂົ້າເຖິງການຕັ້ງຄ່າລະຫັດຜ່ານ</translation>
<translation id="4979397965658815378">ເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍບັນຊີ Google ຂອງທ່ານເພື່ອໃຊ້ບຸກມາກ, ລະຫັດຜ່ານ, ປະຫວັດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າອື່ນຢູ່ໃນທຸກອຸປະກອນຂອງທ່ານ</translation>
<translation id="5005498671520578047">ອັດ​ສຳ​ເນົາ​ລະ​ຫັດ​ຜ່ານ</translation>
<translation id="5010803260590204777">ເປີດ​ແຖບ​ບໍ່​ເຜີຍ​​ຕົນ​ຕົວ ເພື່ອ​ທ່ອງ​ເວັບ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ.</translation>
<translation id="5017828934289857214">ແຈ້ງເຕືອນຂ້ອຍພາຍຫຼັງ</translation>
<translation id="5039804452771397117">ອະ​ນຸ​ຍາດ​</translation>
<translation id="5056446788882570708">ພົບ <ph name="TIME" /> ບັນຫາ.</translation>
<translation id="5059136629401106827">ຕົກລົງ</translation>
<translation id="5062321486222145940">ຕິດ​ຕັ້ງ Google Drive</translation>
<translation id="5083464117946352670">ບໍ່​ສາ​ມາດ​ກຳ​ນົດ​ຂະ​ໜາດ​ໄຟ​ລ໌​ໄດ້.</translation>
<translation id="5090832849094901128">ການລຶບລະຫັດຜ່ານນີ້ຈະບໍ່ລຶບບັນຊີຂອງທ່ານໃນ <ph name="WEBSITE" />.</translation>
<translation id="5094827893301452931">Tweet ສໍາ​ເລັດ​.</translation>
<translation id="5118764316110575523">ປິດ</translation>
<translation id="5127805178023152808">ຊິງ​ຄ໌​ປິດ</translation>
<translation id="5132942445612118989">ຊິ້ງຂໍ້ມູນລະຫັດຜ່ານ, ປະຫວັດຂອງທ່ານ ແລະ ອື່ນໆອີກຢູ່ໃນທຸກອຸປະກອນ</translation>
<translation id="5140288047769711648">Chrome ຈະຈື່ລະຫັດຜ່ານນີ້ສຳລັບທ່ານ. ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈື່ມັນ.</translation>
<translation id="5150492518600715772">ສົ່ງຫາອຸປະກອນຂອງທ່ານ</translation>
<translation id="5181140330217080051">ກໍາລັງດາວ​ໂຫຼດ</translation>
<translation id="5186185447130319458">ສ່ວນຕົວ</translation>
<translation id="5188482106078495165">ການຕັ້ງຄ່າຄຸກກີ້ຂອງທ່ານນຳໃຊ້ກັບແຖບທັງໝົດ. ເພື່ອນຳໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າໃໝ່ກັບແຖບເປີດ, ກະລຸນາໂຫຼດແຖບ.</translation>
<translation id="5190835502935405962">ແຖບບຸກມາກສ໌</translation>
<translation id="5197255632782567636">ອິນ​ເຕີ​ເນັດ</translation>
<translation id="5228579091201413441">ເປີດໃຊ້ງານຊິງຄ໌</translation>
<translation id="5234764350956374838">ປ່ອຍໄປ</translation>
<translation id="5245322853195994030">ຍົກເລີກການຊິ້ງຂໍ້ມູນ</translation>
<translation id="5271549068863921519">ບັນທຶກລະ​ຫັດ​ຜ່ານ</translation>
<translation id="5295239312320826323">ລຶບບັນຊີ <ph name="USER_EMAIL" /> ອອກບໍ?</translation>
<translation id="5300589172476337783">ສະ​ແດງ​</translation>
<translation id="5317780077021120954">ບັນທຶກ</translation>
<translation id="5327248766486351172">ຊື່</translation>
<translation id="5339316356165661760">ເປີດການຊິ້ງຂໍ້ມູນ</translation>
<translation id="5360976571138293719">ສຳລັບການຕັ້ງຄ່າເພີ່ມເຕີມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ກະລຸນາເບິ່ງ <ph name="BEGIN_LINK" />ການບໍລິການຂອງ Google<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="5388358297987318779">ຮູບເປີດ</translation>
<translation id="5407969256130905701">ຍົກເລີກການປ່ຽນແປງ</translation>
<translation id="5416022985862681400">7 ມື້ຫຼ້າສຸດ</translation>
<translation id="543338862236136125">ແກ້ໄຂລະຫັດຜ່ານ</translation>
<translation id="5433691172869980887">ສຳເນົາຊື່ຜູ້ໃຊ້ແລ້ວ</translation>
<translation id="54401264925851789">ຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພໜ້າ</translation>
<translation id="5443952882982198570">ບັດເຄຣດິດ</translation>
<translation id="5457226814769348910">ເປີດເວີຊັນອອບລາຍ</translation>
<translation id="5489208564673669003">ເພື່ອຈັດການຄຸກກີ້ສຳລັບເວັບໄຊທັງໝົດ, ກະລຸນາເບິ່ງ <ph name="BEGIN_LINK" />ການຕັ້ງຄ່າຄຸກກີ້<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="5490005495580364134">ບລັອກຄຸກກີ້ທັງໝົດ (ບໍ່ແນະນຳ)</translation>
<translation id="5508435575041083207">ອອກຈາກລະບົບ ແລະ ລຶບລ້າງຂໍ້ມູນອອກຈາກອຸປະກອນນີ້</translation>
<translation id="5513681519188741830"><ph name="TIME" /> ຊມ ກ່ອນ</translation>
<translation id="5525269841082836315">ສ້າງວະ​ລີ​ຜ່ານ</translation>
<translation id="5548760955356983418">Handoff ໃຫ້​ທ່ານ​ເລີ່ມ​ທ່ອງ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌​ຢູ່​ໃນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ນີ້ ແລະ​ຈາກ​ນັ້ນ​ສືບ​ຕໍ່​ຢູ່​ໃນ Mac ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ຢ່າງ​ງ່າຍ​ດາຍ. ເວັບ​ໄຊ​ທ໌​ເປີດ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ຈະ​ປະ​ກົດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ Dock ຂອງ Mac ຂອງ​ທ່ານ.
Handoff ຍັງ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເປີດ​ໃຊ້​ງານ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ທົ່ວ​ໄປ​ຂອງ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ນຳ​ອີກ, ແລະ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ບັນ​ຊີ iCloud ດຽວ​ກັນ​ນຳ.</translation>
<translation id="5551897871312988470">ໃຫ້ການແປພາສາ</translation>
<translation id="5556459405103347317">ໂຫຼດຄືນໃໝ່</translation>
<translation id="5592679540098330836">ເປີດການຊິ້ງຂໍ້ມູນສຳລັບ <ph name="NAME" /></translation>
<translation id="5614553682702429503">ບັນທຶກລະຫັດຜ່ານໄວ້ບໍ?</translation>
<translation id="5626245204502895507">ບໍ່​ສາ​ມາດ​ດາວ​ໂຫຼດ​ໄດ້​ໃນ​ເວ​ລາ​ນີ້.</translation>
<translation id="5631164295104953411">ເພີ່ມວິທີການຈ່າຍເງິນ</translation>
<translation id="5653058065071344726">ຈັດການໂດຍອົງການຂອງທ່ານ. <ph name="BEGIN_LINK" />ສຶກສາເພີ່ມເຕີມ<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="5659593005791499971">ອີເມວ</translation>
<translation id="5669528293118408608">www</translation>
<translation id="567881659373499783">ລຸ້ນ <ph name="PRODUCT_VERSION" /></translation>
<translation id="5690398455483874150">{count,plural, =1{ດຽວນີ້ກຳລັງສະແດງໜ້າຈໍ Chrome 1 ລາຍການ}other{ດຽວນີ້ກຳລັງສະແດງໜ້າຈໍ Chrome {count} ລາຍການ}}</translation>
<translation id="5706552126692816153">ນຳໃຊ້ເມື່ອ 1 ມື້ກ່ອນ</translation>
<translation id="5711039611392265845">ສຳລັບການຕັ້ງຄ່າເພີ່ມເຕີມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ກະລຸນາເບິ່ງ <ph name="BEGIN_LINK" />ການຊິ້ງຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການຂອງ Google<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="5724941645893276623">ເພື່ອທ່ອງເວັບແບບເປັນສ່ວນຕົວ, ກະລຸນາເພີ່ມແຖບໃໝ່</translation>
<translation id="5728700505257787410">ຂໍ​ອະ​ໄພ​, ມີ​ບັນ​ຫາ​ການເຂົ້າ​ສູ່​ບັນ​ຊີ​ລະ​ບົບ​ຂອງ​ທ່ານ.</translation>
<translation id="5737974891429562743">ລາຍລະອຽດການເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີເກົ່າແລ້ວ. ອັບເດດເພື່ອເລີ່ມການຊິ້ງຂໍ້ມູນ.</translation>
<translation id="5738887413654608789">ນີ້ໃຫ້ທ່ານຄົ້ນພົບໜ້າເວັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອີງຕາມສິ່ງທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວທ່ານ.</translation>
<translation id="5758631781033351321">ທ່ານຈະເຫັນລາຍການອື່ນຂອງທ່ານຢູ່ບ່ອນນີ້</translation>
<translation id="5782227691023083829">ກໍາລັງແປ...</translation>
<translation id="5803566855766646066">ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການປະຖິ້ມບັດໃໝ່ນີ້?</translation>
<translation id="5816228676161003208">ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຊອກຫາໄດ້ໄວຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ສຽງຂອງທ່ານ.</translation>
<translation id="581659025233126501">ເປີດໃຊ້ການຊິ້ງຂໍ້ມູນ</translation>
<translation id="5819208479324046259">ຈັດການໂດຍ <ph name="MANAGER" /> <ph name="BEGIN_LINK" />ສຶກສາເພີ່ມເຕີມ<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="5846482154967366008">ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຄົ້ນ​ຫາ</translation>
<translation id="5854790677617711513">ເກົ່າກວ່າ 30 ມື້</translation>
<translation id="5857090052475505287">ໂຟລເດີ​ໃຫມ່</translation>
<translation id="5857770089550859117">ຈຳເປັນຕ້ອງມີວະລີຜ່ານເພື່ອເລີ່ມການຊິ້ງຂໍ້ມູນ.</translation>
<translation id="5860033963881614850">ປິດ</translation>
<translation id="5869029295770560994">ຕົກລົງ, ເຂົ້າໃຈແລ້ວ​</translation>
<translation id="5871497086027727873">1 ລາຍ​ການ​ຖືກ​ຍ້າຍ​ໄປ​ແລ້ວ</translation>
<translation id="5896576662943111387">ສ້າງມາສຳລັບ iOS</translation>
<translation id="5897956970858271241">ເຂົ້າເບິ່ງລິ້ງທີ່ສຳເນົາ</translation>
<translation id="5899314093904173337">ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສະແກນລະຫັດ QR ນີ້ດ້ວຍແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຫຼື ເຄື່ອງສະແກນ QR ຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອແບ່ງປັນກັບຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ</translation>
<translation id="5911030830365207728">Google ແປພາສາ</translation>
<translation id="5913600720976431809">ຕົວເລືອກໃນການແປໜ້າ</translation>
<translation id="5938160824633642847">ອຸປະກອນຂອງທ່ານເກືອບເຕັມແລ້ວ. ກະລຸນາຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ຫວ່າງ ແລະ ລອງອີກຄັ້ງ.</translation>
<translation id="5948291296578561264">ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານບັນທຶກຮູບຖ່າຍໄວ້ໃນຫ້ອງສະໝຸດຮູບ.</translation>
<translation id="5955891643922670672">ກຳລັງເບິ່ງເວີຊັນອອບລາຍ</translation>
<translation id="5957613098218939406">ໂຕ​ເລືອກ​ເພີ່ມ​ເຕີມ</translation>
<translation id="5963939892571022323">ສ້າງລິ້ງໄປຍັງໄຮໄລ້ບໍ່ໄດ້.</translation>
<translation id="5964480694698977962">ສ້າງ​ແຖບ​ທີ່ບໍ່​ເຜີຍ​​ຕົວຕົນ​ໃໝ່.</translation>
<translation id="5965679971710331625">ທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບແລ້ວ</translation>
<translation id="5979837087407522202">ຊອກຫາລະຫັດຜ່ານ</translation>
<translation id="5982717868370722439">ເພີ່ມຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃສ່ <ph name="USER_EMAIL" />.</translation>
<translation id="5984222099446776634">ເຂົ້າເບິ່ງບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້</translation>
<translation id="5988851877894965432">ເປີດ URL ໃນ Chrome</translation>
<translation id="6012140227487808125">ກຳລັງເຂົ້າລະຫັດ...</translation>
<translation id="6021332621416007159">ເປີດ​ຢູ່​ໃນ...</translation>
<translation id="6036514205982097558">ແຖບທັງໝົດຂອງທ່ານໃນໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບດຽວ</translation>
<translation id="6039429417015973673"><ph name="TITLE" />, <ph name="PUBLISHER_INFORMATION" />, <ph name="PUBLICATION_DATE" /></translation>
<translation id="6040143037577758943">ປິດ</translation>
<translation id="6042308850641462728">ເພີ່ມເຕີມ</translation>
<translation id="605721222689873409">ປ​ປ</translation>
<translation id="6059830886158432458">ຄວບຄຸມເລື່ອງລາວ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ບ່ອນນີ້</translation>
<translation id="6066301408025741299">ແຕະ​ເພື່ອ​ຍົກ​ເລີກ.</translation>
<translation id="6108923351542677676">ກຳລັງດຳເນີນການຕັ້ງຄ່າ...</translation>
<translation id="6119050551270742952">ໜ້າເວັບປັດຈຸບັນຢູ່ໃນໂໝດບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນ</translation>
<translation id="6122191549521593678">ອອນ​ລາຍ</translation>
<translation id="6127379762771434464">ລຶບລາຍການອອກແລ້ວ</translation>
<translation id="6136914049981179737">ວິ​ນາ​ທີ​ກ່ອນ​​ນີ້</translation>
<translation id="6144589619057374135">ເປີດ ${url} ໃນໂໝດທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນ</translation>
<translation id="616831107264507309">ອ່ານໃນພາຍຫຼັງ</translation>
<translation id="6177442314419606057">ຊອກຫາໃນ Chrome</translation>
<translation id="6184086493125982861">ສະ​ແດງ​ແຖບ</translation>
<translation id="6187302354554850004">ຊິ້ງຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ: <ph name="LAST_USED_TIME" /></translation>
<translation id="6189413832092199491">ຍັງບໍ່ໄດ້ອ່ານ</translation>
<translation id="6196207969502475924">​ການຄົ້ນຫາ​ສຽງ</translation>
<translation id="6202364442240589072">{COUNT,plural, =1{ປິດ {COUNT} ແຖບ}other{ປິດ {COUNT} ແຖບ}}</translation>
<translation id="6219688215832490856">ຢ່າແປ</translation>
<translation id="6223816392543092032">ໃຊ້ບຸກມາກ, ປະຫວັດ, ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າອື່ນຂອງທ່ານຢູ່ໃນທຸກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.</translation>
<translation id="6254066287920239840">ເປີດລິ້ງຕ່າງໆໃນແອັບແທນໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ.</translation>
<translation id="6255097610484507482">ແກ້ໄຂບັດເຄຣດິດ</translation>
<translation id="6284652193729350524">ສະເໜີແປ <ph name="LANGUAGE" /></translation>
<translation id="6293101329759844770">ເພື່ອເປີດ Safe Browsing, ກະລຸນາເປີດ <ph name="BEGIN_LINK" />ການບໍລິການ Google<ph name="END_LINK" /> ແລະ ແຕະ Safe Browsing.</translation>
<translation id="6303969859164067831">ອອກຈາກລະບົບ ແລະ ປິດການຊິ້ງຂໍ້ມູນ</translation>
<translation id="6308436439357671616">ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຖ່າຍຮູບ ແລະ ອັບໂຫຼດຮູບຖ່າຍ.</translation>
<translation id="6324528485781869530">ປ່ຽນບັນຊີ Sync</translation>
<translation id="6324669097367352121">ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ</translation>
<translation id="6337234675334993532">ການເຂົ້າລະຫັດ</translation>
<translation id="633809752005859102">ມີ​ບາງ​ອັນ​ຜິດ​ພາດ​ແທ້ໆ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ອັນ​ນັ້ນ.</translation>
<translation id="6342069812937806050">ເມື່ອກີ້ນີ້</translation>
<translation id="6344783595350022745">ລຶບຂໍ້​ຄວາມ​</translation>
<translation id="6346549652287021269">ເລີ່ມການດາວໂຫຼດໃໝ່ບໍ?</translation>
<translation id="6362362396625799311">ບໍ່​ມີ​ແຖບທີ່ບໍ່​ເຜີຍ​​ຕົວຕົນ</translation>
<translation id="6363526231572697780">ບໍ່ມີຊື່ຜູ້ໃຊ້</translation>
<translation id="6374469231428023295">ລອງໃໝ່ອີກ</translation>
<translation id="6377118281273296434">ຄວາມປອດໄພເວັບໄຊ</translation>
<translation id="6380866119319257197">ຖ້າທ່ານລືມວະລີຜ່ານຂອງທ່ານ ຫຼື ຕ້ອງການປ່ຽນການຕັ້ງຄ່ານີ້, <ph name="BEGIN_LINK" />ຣີເຊັດການຊິ້ງຂໍ້ມູນ<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6389470377220713856">ຊື່​ຢູ່ໃນ​ບັດ</translation>
<translation id="6406506848690869874">ຊິງຄ໌</translation>
<translation id="6410883413783534063">ເປີດແຖບເພື່ອເຂົ້າເບິ່ງໜ້າຕ່າງໆໄດ້ພ້ອມກັນ</translation>
<translation id="6417838470969808600">ທ່ານມີບຸກມາກ, ປະຫວັດ, ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າອື່ນຈາກ <ph name="USER_EMAIL1" />.</translation>
<translation id="641799622251403418">ເຂົ້າສູ່ລະບົບເປັນ <ph name="EMAIL" />.
ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຖືກເຂົ້າລະຫັດໄວ້ດ້ວຍວະລີຜ່ານການຊິ້ງຂອງທ່ານໃນວັນທີ <ph name="TIME" />. ໃຫ້ປ້ອນມັນເພື່ອເລີ່ມການຊິ້ງຂໍ້ມູນ.</translation>
<translation id="6418346271604475326">ກຳລັງກະກຽມ PDF</translation>
<translation id="6434591244308415567">ເກີດຄວາມຜິດພາດຂຶ້ນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ໃນພາຍຫຼັງ.</translation>
<translation id="6439338047467462846">ອະນຸຍາດທັງໝົດ</translation>
<translation id="6445051938772793705">ປະ​ເທດ</translation>
<translation id="6445981559479772097">ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ແລ້ວ.</translation>
<translation id="6447842834002726250">ຄຸກກີ້</translation>
<translation id="6453018583485750254">ບໍ່ເຄີຍກວດສອບ.</translation>
<translation id="6459307836338400162">ສຳລັບການຕັ້ງຄ່າເພີ່ມເຕີມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ກະລຸນາເບິ່ງທັງ <ph name="BEGIN_LINK" />ການຊິ້ງຂໍ້ມູນ<ph name="END_LINK" /> ແລະ <ph name="BEGIN_LINK" />ບໍລິການ Google<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="6464071786529933911">ເປີດ​ຢູ່​ໃນ​ແຖບ​ທີ່ບໍ່​ເຜີຍ​ຕົວ​ຕົນ​ໃໝ່</translation>
<translation id="6464397691496239022">ເວັບໄຊສາມາດໃຊ້ຄຸກກີ້ເພື່ອປັບປຸງປະສົບການທ່ອງເວັບຂອງທ່ານ, ຕົວຢ່າງ: ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສືບຕໍ່ຢູ່ໃນລະບົບ ຫຼື ຈື່ລາຍການຕ່າງໆໃນກະຕ່າຊື້ເຄື່ອງຂອງທ່ານ.
ເວັບໄຊບໍ່ສາມາດໃຊ້ຄຸກກີ້ເພື່ອເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວທ່ອງເວັບຂອງທ່ານໃນທົ່ວເວັບໄຊຕ່າງໆ, ຕົວຢ່າງ: ເພື່ອປັບແຕ່ງໂຄສະນາໃຫ້ເປັນແບບສ່ວນຕົວໄດ້.</translation>
<translation id="6476800141292307438">ກຳລັງແປໜ້າເວັບເປັນ <ph name="LANGUAGE" />. ມີຕົວເລືອກໃຫ້ນຳໃຊ້ຢູ່ໃກ້ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ.</translation>
<translation id="648164694371393720">ການຮອງຮັບຄວາມຖືກຕ້ອງຜິດພາດ</translation>
<translation id="6482629121755362506"><ph name="NUMBER_OF_SELECTED_BOOKMARKS" /> ລາຍ​ການ​ຖືກ​ລຶບ​ແລ້ວ</translation>
<translation id="6497772452874122664">ຖ້າທ່ານເຊື່ອຖື <ph name="TIME" />, ທ່ານສາມາດໃຊ້ລະຫັດຜ່ານທີ່ບັນທຶກໄວ້ຈາກເວັບໄຊອື່ນໄດ້.
ພະຍາຍາມໃຊ້ລະຫັດຜ່ານສະເພາະສຳລັບທຸກໆເວັບໄຊ.</translation>
<translation id="651505212789431520">ຍົກເລີກການຊິ້ງຂໍ້ມູນບໍ? ທ່ານສາມາດເປີດການຊິ້ງຂໍ້ມູນໄດ້ທຸກເວລາໃນການຕັ້ງຄ່າ.</translation>
<translation id="6524918542306337007">ໂໝດບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້</translation>
<translation id="6561262006871132942">ຊຸມເຂົ້າ</translation>
<translation id="6585618849026997638">ທ່ານສາມາດກັບໄປຫາໜ້າທີ່ສຳຄັນຕໍ່ກັບທ່ານໂດຍການເພີ່ມບຸກມາກໄດ້</translation>
<translation id="6603393121510733479">ອົງການຂອງທ່ານໄດ້ປິດການທ່ອງເວັບແບບສ່ວນຕົວແລ້ວ.
<ph name="BEGIN_LINK" />ສຶກສາເພີ່ມເຕີມ<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6610002944194042868">ຕົວເລືອກແປພາສາ</translation>
<translation id="6620279676667515405">ຍົກເລີກ</translation>
<translation id="6624219055418309072">ບລັອກໃນໂໝດບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນ</translation>
<translation id="6628106477656132239">ວັນທີໝົດອາຍຸບໍ່ຖືກຕ້ອງ</translation>
<translation id="6634432609054530164">ອົງການຂອງທ່ານໄດ້ປິດໂໝດບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນໄວ້ແລ້ວ</translation>
<translation id="6638511529934826365">ຊູມຂໍ້ຄວາມ…</translation>
<translation id="6639730758971422557">ເພື່ອເປີດ Safe Browsing, ກະລຸນາເປີດ <ph name="BEGIN_LINK" />ຊິ້ງຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການ Google<ph name="END_LINK" /> ແລະ ແຕະ Safe Browsing.</translation>
<translation id="6642362222295953972">ປ່ຽນເປັນແຖບທີ່ມີຢູ່</translation>
<translation id="6643016212128521049">ລຶບ</translation>
<translation id="6645899968535965230">ລະຫັດ QR: <ph name="PAGE_TITLE" /></translation>
<translation id="6656103420185847513">ແກ້ໄຂໂຟລເດີ</translation>
<translation id="6657585470893396449">ລະຫັດຜ່ານ</translation>
<translation id="6668619169535738264">ແກ້ໄຂບຸກມາກ</translation>
<translation id="6674571176963658787">ເພື່ອເລີ່ມຊິ້ງຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ໃສ່ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ</translation>
<translation id="667999046851023355">ເອ​ກະ​ສານ</translation>
<translation id="6691331417640343772">ຈັດການຂໍ້ມູນທີ່ຊິ້ງໃນ Google Dashboard</translation>
<translation id="6710079714193676716">ຈັດການໂດຍອົງການຂອງທ່ານ. ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ພ້ອມໃຫ້ນຳໃຊ້. <ph name="BEGIN_LINK" />ສຶກສາເພີ່ມເຕີມ<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6713747756340119864">Google Apps</translation>
<translation id="6730682669179532099">ບໍ່ສາມາດສົ່ງລະຫັດຜ່ານອອກໄດ້</translation>
<translation id="6748108480210050150">ຈາກ</translation>
<translation id="6760509555861141183">ກັບໄປຫາແຖບຫຼ້າສຸດ</translation>
<translation id="6780034285637185932">ລະ​ຫັດ​ໄປສະນີ</translation>
<translation id="6785453220513215166">ກຳ​ລັງ​ສົ່ງລາຍງານການຂັດຂ້ອງ...</translation>
<translation id="6797885426782475225">​ການຊອກຫາ​ດ້ວຍສຽງ</translation>
<translation id="6807889908376551050">ສະ​ແດງ​ທັງ​ຫມົດ...</translation>
<translation id="681368974849482173">ສ້າງ​ລາຍ​ການ​ຂຶ້ນ​ແລ້ວ</translation>
<translation id="6831043979455480757">ແປພາສາ</translation>
<translation id="6851516051005285358">ຮ້ອງຂໍເວັບໄຊເດັສທັອບ</translation>
<translation id="6858855187367714033">ສະແກນແລ້ວ</translation>
<translation id="6859944681507688231">ເພື່ອສະແກນລະຫັດ QR ຫຼື ບັດເຄຣດິດ, ກະລຸນາເປີດນຳໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈາກການຕັ້ງຄ່າ.</translation>
<translation id="6869389390665537774">ທ່ານສາມາດເຫັນໜ້າທີ່ທ່ານເຂົ້າເບິ່ງ ຫຼື ລຶບລ້າງພວກມັນຈາກປະຫວັດຂອງທ່ານໄດ້</translation>
<translation id="6873263987691478642">ມຸມມອງແຍກກັນ</translation>
<translation id="6888009575607455378">ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່ວ່າຕ້ອງການຍົກເລີກການປ່ຽນແປງຂອງທ່ານ?</translation>
<translation id="6896758677409633944">ກັອບປີ້</translation>
<translation id="6914583639806229067">ຊອກຫາຮູບພາບທີ່ທ່ານສຳເນົາໄວ້</translation>
<translation id="6914783257214138813">ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານຈະເບິ່ງເຫັນໄດ້ຕໍ່ກັບທຸກຄົນທີ່ສາມາດເຫັນໄຟລ໌ທີ່ສົ່ງອອກ.</translation>
<translation id="6930799952781667037">ແຕະເພື່ອປ່ຽນເປັນພາສານີ້.</translation>
<translation id="6944369514868857500">ເລືອກບັນຊີອື່ນ</translation>
<translation id="6945221475159498467">ເລືອກ</translation>
<translation id="6973630695168034713">ໂຟ​ລ​ເດີ</translation>
<translation id="6979158407327259162">Google Drive</translation>
<translation id="6988572888918530647">ຈັດການບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ</translation>
<translation id="6989674195860388998">ສະຫຼັບໃນການຕັ້ງຄ່າ…</translation>
<translation id="6995899638241819463">ເຕືອນບອກທ່ານຖ້າລະຫັດຜ່ານຮົ່ວໄຫຼໃນການລະເມີດຂໍ້ມູນ</translation>
<translation id="6998989275928107238">ເຖິງ</translation>
<translation id="7004032350256606903">ອົງການຂອງທ່ານກຳນົດໃຫ້ທ່ານທ່ອງເວັບແບບເປັນສ່ວນຕົວ.
<ph name="BEGIN_LINK" />ສຶກສາເພີ່ມເຕີມ<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="7004499039102548441">ແຖບບໍ່ດົນມານີ້</translation>
<translation id="7006788746334555276">ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ເນື້ອ​ໃນ</translation>
<translation id="7015203776128479407">ການຕັ້ງຄ່າການຊິ້ງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນບໍ່ທັນສຳເລັດ. ການຊິ້ງຂໍ້ມູນປິດຢູ່.</translation>
<translation id="7029809446516969842">ລະ​ຫັດ​ຜ່ານ</translation>
<translation id="7053983685419859001">ບລັອກ</translation>
<translation id="7062545763355031412">ຍອມຮັບ ແລະ ປ່ຽນບັນຊີ</translation>
<translation id="7099761977003084116">ແຖບຫຼ້າສຸດ</translation>
<translation id="7102005569666697658">ກຳລັງດາວໂຫຼດ… <ph name="FILE_SIZE" /></translation>
<translation id="7108338896283013870">ເຊື່ອງ</translation>
<translation id="7133798577887235672">ຊື່​ເຕັມ</translation>
<translation id="7136892417564438900">ກ້ອງຖ່າຍຮູບບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້</translation>
<translation id="7159472599653637159">ຮ້ອງຂໍເວັບໄຊມືຖື</translation>
<translation id="7162168282402939716">ປົດລັອກແຖບບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນດ້ວຍ <ph name="BIOMETRIC_AUTHENITCATION_TYPE" /></translation>
<translation id="7172852049901402487">ຮັກສາລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພຈາກບັນຫາຄວາມປອດໄພ</translation>
<translation id="7173114856073700355">ເປີດການຕັ້ງຄ່າ</translation>
<translation id="7189598951263744875">ແບ່ງປັນ...</translation>
<translation id="7192050974311852563">ເລີ່ມການບັນທຶກ</translation>
<translation id="7203585745079012652">ເວົ້າ​ຄຳ​ຕອບ​ກັບ​ຄືນ</translation>
<translation id="7207383424303353046">ໃໝ່: ເປີດເວັບໄຊໃນ Chrome ໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍການເຮັດໃຫ້ມັນເປັນແອັບໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານ. <ph name="BEGIN_LINK" />ເປີດການຕັ້ງຄ່າ<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="721597782417389033">ຊື່ຫຼິ້ນບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ</translation>
<translation id="7265758999917665941">ບໍ່ເລີຍສໍາລັບເວັບໄຊນີ້</translation>
<translation id="7272437679830969316">ບໍ່ສາມາດພິສູດຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານໄດ້. ບໍ່ໄດ້ສຳເນົາລະຫັດຜ່ານ.</translation>
<translation id="7291368939935408496">ກຳລັງກະກຽມລະຫັດຜ່ານ...</translation>
<translation id="7293171162284876153">ເພື່ອເລີ່ມການຊິ້ງຂໍ້ມູນ, ກະລຸນາເປີດ "ຊິ້ງຂໍ້ມູນ Chrome ຂອງທ່ານ".</translation>
<translation id="7313347584264171202">ທ່ານຈະເຫັນແຖບທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນຂອງທ່ານຢູ່ບ່ອນນີ້</translation>
<translation id="7336264872878993241"><ph name="PERCENT" /> ເປີ​ເຊັນ​ຖືກ​ດາວ​ໂຫຼດ​ແລ້ວ</translation>
<translation id="7340958967809483333">ຕົວເລືອກສຳລັບ Discover</translation>
<translation id="7346909386216857016">ຕົກລົງ, ເຂົ້າໃຈແລ້ວ</translation>
<translation id="734758817008927353">ຕົວເລືອກໃນການບັນທຶກບັດ</translation>
<translation id="7348502496356775519">ບຸກມາກ</translation>
<translation id="7353432112255316844">ຢັ້ງຢືນວ່າແມ່ນທ່ານແທ້</translation>
<translation id="7383797227493018512">ລາຍການທີ່ຈະອ່ານ</translation>
<translation id="7398893703713203428">ສ້າງລິ້ງ</translation>
<translation id="739941347996872055">ແຖບກ່ອນໜ້າ</translation>
<translation id="7400418766976504921">URL</translation>
<translation id="7409985198648820906"><ph name="UNREAD_COUNT" /> ບົດຄວາມທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ອ່ານ.</translation>
<translation id="7412027924265291969">ສືບຕໍ່</translation>
<translation id="7425346204213733349">ການປ່ຽນແປງຕໍ່ກັບບຸກມາກ, ປະຫວັດ, ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າອື່ນຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກຊິ້ງກັບບັນຊີ Google ຂອງທ່ານອີກຕໍ່ໄປ. ແນວໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານຈະຍັງຄົງເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ.</translation>
<translation id="7435356471928173109">ປິດໄວ້ໂດຍຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບຂອງທ່ານ</translation>
<translation id="7454057999980797137">ລັດ / ຄາວ​ຕີ້</translation>
<translation id="7456847797759667638">ເປີດ​ສະ​ຖານ​ທີ່...</translation>
<translation id="7464701184726199289">ນີ້ລຶບລ້າງຂໍ້ມູນທີ່ຊິ້ງຈາກທຸກອຸປະກອນ. ການຕັ້ງຄ່າເວັບໄຊທີ່ບັນທຶກໄວ້ຈະບໍ່ຖືກລຶບ ແລະ ອາດຈະສະທ້ອນເຖິງນິໄສການທ່ອງເວັບຂອງທ່ານ. <ph name="BEGIN_LINK" />ສຶກສາເພີ່ມເຕີມ<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="746684838091935575">3. ເລືອກ Chrome</translation>
<translation id="7472734401283673885">ຊື່​ບໍ​ລິ​ສັດ</translation>
<translation id="7473891865547856676">​ບໍ່, ຂອບ​ໃຈ</translation>
<translation id="7481312909269577407">ສົ່ງຕໍ່</translation>
<translation id="7483467499335917849">ໃຊ້ສະຖານທີ່ປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ</translation>
<translation id="750493650310597496">0 ເລືອກແລ້ວ</translation>
<translation id="7508728395076009983">ເພື່ອລັອກ incognito tab ຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຕັ້ງຄ່າ Touch ID, Face ID ຫຼື ລະຫັດກ່ອນ.</translation>
<translation id="7514365320538308">ດາວ​ໂຫລດ</translation>
<translation id="7537586195939242955">ຂໍ​ອະ​ໄພ​, ບັດຜ່ານ​ຂອງ​ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດຕິດ​ຕັ້ງ​ໃສ່​ປຶ້ມ​ຜ່ານ​ໃນ​ເວ​ລາ​ນີ້​ໄດ້.</translation>
<translation id="7554791636758816595">ແຖບ​ໃຫມ່</translation>
<translation id="7561196759112975576">ຢູ່ສະເໝີ</translation>
<translation id="7583004045319035904">ໃຊ້ <ph name="BIOMETRIC_AUTHENITCATION_TYPE" /> ເພື່ອປົດລັອກແຖບບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນຂອງທ່ານ.</translation>
<translation id="7600965453749440009">ຢ່າແປ <ph name="LANGUAGE" /></translation>
<translation id="7603852183842204213">ປັອບ​ອັບ​ຖືກບ​ລັອກ (<ph name="NUMBER_OF_BLOCKED_POPUPS" />)</translation>
<translation id="7607521702806708809">ລຶບລະຫັດຜ່ານ</translation>
<translation id="7638584964844754484">ລະຫັດຜ່ານບໍ່ຖືກຕ້ອງ</translation>
<translation id="7646772052135772216">ການຊິ້ງຂໍ້ມູນລະຫັດຜ່ານບໍ່ເຮັດວຽກ</translation>
<translation id="7649070708921625228">ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ</translation>
<translation id="7658239707568436148">ຍົກ​ເລີກ​</translation>
<translation id="766891008101699113">ເພື່ອທ່ອງເວັບແບບເປັນສ່ວນຕົວ, ກະລຸນາເພີ່ມແຖບໃໝ່.</translation>
<translation id="7671141431838911305">​ຕິດ​ຕັ້ງ</translation>
<translation id="7701040980221191251">ບໍ່​ມີ​</translation>
<translation id="7741325291586284254">ໜ້າແຖບບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນໃໝ່</translation>
<translation id="7765158879357617694">ຍ້າຍ</translation>
<translation id="7771470029643830783">ໂດຍການນຳອອກຈາກລະບົບ, ບຸກມາກ, ປະຫວັດ, ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆໃນ Chrome ຂອງທ່ານຈະບໍ່ຊິ້ງຂໍ້ມູນກັບບັນຊີ Google ຂອງທ່ານອີກຕໍ່ໄປ.
ເນື່ອງຈາກບັນຊີຂອງທ່ານຖືກຈັດການໂດຍ <ph name="HOSTED_DOMAIN" />, ຂໍ້ມູນ Chrome ຈະຖືກລຶບອອກຈາກອຸປະກອນນີ້ໃນເວລາອອກຈາກລະບົບ. ຂໍ້ມູນທີ່ຊິ້ງແລ້ວຂອງທ່ານຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ.</translation>
<translation id="7772032839648071052">ຢືນ​ຢັນວະລີຜ່ານ</translation>
<translation id="7778472311864276518">ລຶບບັນຊີອອກຈາກອຸປະກອນນີ້</translation>
<translation id="7781011649027948662">ແປໜ້າບໍ?</translation>
<translation id="7781069478569868053">ໜ້າແຖບໃໝ່</translation>
<translation id="7781829728241885113">ມື້​ວານ​ນີ້</translation>
<translation id="778855399387580014">ເລີ່ມການຊອກຫາໃນແຖບ Chrome ໃໝ່.</translation>
<translation id="7791543448312431591">ເພີ່ມ</translation>
<translation id="7839985698273989086">ໜ້າອອບລາຍ</translation>
<translation id="7840771868269352570">ລາຍການທີ່ທ່ານເລືອກຈະຖືກລຶບອອກ.</translation>
<translation id="7856733331829174190">ບໍ່ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້</translation>
<translation id="7859704718976024901">ປະຫວັດການທ່ອງເວັບ</translation>
<translation id="7887198238286927132">ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, Chrome ຈະບໍ່ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງຂໍ້ມູນນີ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.</translation>
<translation id="7918293828610777738">ລາຍການທີ່ຈະອ່ານຂອງທ່ານສາມາດອ່ານໄດ້ແບບອອບລາຍ. ເພື່ອເພີ່ມໜ້າໃສ່ລາຍການທີ່ຈະອ່ານຂອງທ່ານ, ກະລຸນາແຕະ <ph name="SHARE_OPENING_ICON" /> ຈາກນັ້ນ <ph name="READ_LATER_TEXT" />.</translation>
<translation id="7938254975914653459">FaceTime</translation>
<translation id="7939128259257418052">ສົ່ງລະຫັດຜ່ານອອກ...</translation>
<translation id="7947953824732555851">ຍອມ​ຮັບ​ ແລະ​ລົງຊື່ເຂົ້າ​ໃຊ້</translation>
<translation id="794799177247607889">ຢຸດການບັນທຶກ</translation>
<translation id="7953440832920792856">{COUNT,plural, =0{ບໍ່ມີລະຫັດຜ່ານທີ່ຖືກລະເມີດ}=1{ມີລະຫັດຜ່ານທີ່ຖືກລະເມີດ {COUNT} ລາຍການ}other{ມີລະຫັດຜ່ານທີ່ຖືກລະເມີດ {COUNT} ລາຍການ}}</translation>
<translation id="7961015016161918242">ບໍ່​ເລີຍ</translation>
<translation id="7966516440812255683">ເວັບໄຊສາມາດໃຊ້ຄຸກກີ້ເພື່ອປັບປຸງປະສົບການທ່ອງເວັບຂອງທ່ານ, ຕົວຢ່າງ: ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສືບຕໍ່ຢູ່ໃນລະບົບ ຫຼື ຈື່ລາຍການຕ່າງໆໃນກະຕ່າຊື້ເຄື່ອງຂອງທ່ານ.
ເວັບໄຊສາມາດໃຊ້ຄຸກກີ້ເພື່ອເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວທ່ອງເວັບຂອງທ່ານໃນທົ່ວເວັບໄຊຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເພື່ອປັບແຕ່ງໂຄສະນາໃຫ້ເປັນແບບສ່ວນຕົວ.</translation>
<translation id="7971521879845308059">ບລັອກປັອບອັບ</translation>
<translation id="7982789257301363584">ເຄືອ​ຂ່າຍ</translation>
<translation id="7993619969781047893">ຄຸນສົມບັດໃນບາງເວັບໄຊອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້</translation>
<translation id="800361585186029508">ເປີດ URL ທີ່ປ້ອນໃນ Google Chrome.</translation>
<translation id="8007420562015504427">ການຊອກຫາແບບບໍ່ເຜີຍຕົວຕົນ</translation>
<translation id="802154636333426148">ການດາວໂຫຼດບໍ່ສຳເລັດ</translation>
<translation id="8023878949384262191">ຂະ​ຫຍາຍ​ສ່ວນ.</translation>
<translation id="8027581147000338959">ເປີດໃນໜ້າຈໍໃໝ່</translation>
<translation id="804427445359061970">ທ່ານຈະເຫັນແຖບຂອງທ່ານຈາກອຸປະກອນອື່ນຢູ່ບ່ອນນີ້</translation>
<translation id="8059533439631660104">ຫຍໍ້​ສ່ວນ​ລົງ.</translation>
<translation id="8065292699993359127">ເປີດ URL ໃນ Chrome ໃນໂໝດບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນ</translation>
<translation id="806745655614357130">ຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງຂ້ອຍໄວ້ແຍກຕ່າງຫາກ</translation>
<translation id="8073670137947914548">ສຳເລັດການດາວໂຫຼດແລ້ວ</translation>
<translation id="8073872304774253879">ເຮັດໃຫ້ການຊອກຫາ ແລະ ການທ່ອງເວັບດີຂຶ້ນ</translation>
<translation id="8076014560081431679">ການຕັ້ງຄ່າເວັບໄຊທີ່ບັນທຶກໄວ້ຈະບໍ່ຖືກລຶບ ແລະ ອາດຈະສະທ້ອນເຖິງນິໄສການທ່ອງເວັບຂອງທ່ານ. <ph name="BEGIN_LINK" />ສຶກສາເພີ່ມເຕີມ<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="8079602123447022758">ການຕັ້ງຄ່ານີ້ໄດ້ຮັບການຈັດການ, ແຕະສອງຄັ້ງສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ</translation>
<translation id="8105368624971345109">ປິດ</translation>
<translation id="8114753159095730575">ການດາວໂຫຼດໄຟລ໌ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ມີຕົວເລືອກຕ່າງໆຢູ່ໃກ້ສ່ວນລຸ່ມຂອງໜ້າຈໍ.</translation>
<translation id="8131740175452115882">ຢືນ​ຢັນ</translation>
<translation id="8156478151976189188">ການຊິ້ງຂໍ້ມູນລະຫັດຜ່ານບໍ່ເຮັດວຽກ</translation>
<translation id="8197543752516192074">ແປໜ້າ</translation>
<translation id="8205564605687841303">ຍົກເລີກ</translation>
<translation id="8206354486702514201">ການຕັ້ງຄ່ານີ້ຖືກບັງຄັບໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມຂອງທ່ານ.</translation>
<translation id="8225985093977202398">ຮູບ ແລະ ໄຟລ໌ທີ່ຖືກແຄດຊ໌</translation>
<translation id="8261506727792406068">ລຶບ</translation>
<translation id="8281781826761538115">ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ - <ph name="DEFAULT_LOCALE" /></translation>
<translation id="8281886186245836920">ຂ້າມ</translation>
<translation id="8283172974887967105">ຕັ້ງ…</translation>
<translation id="8299417921174340354">ເພື່ອໃຊ້ລະຫັດຜ່ານ, ທ່ານຕ້ອງຕັ້ງລະຫັດຜ່ານໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານກ່ອນ.</translation>
<translation id="83100941411593607">ປິດການນຳໃຊ້ການເຂົ້າສູ່ລະບົບແລ້ວ</translation>
<translation id="8319076807703933069">ຊອກຫາໃໝ່</translation>
<translation id="8323906514956095947">ແຕະຄ້າງໄວ້ສຳລັບຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມຂອງແຖບ</translation>
<translation id="8328777765163860529">ປິດທັງໝົດ</translation>
<translation id="8386068868580335421">ຣີເຊັດ</translation>
<translation id="8407669440184693619">ບໍ່ເຫັນລະຫັດຜ່ານສຳລັບເວັບໄຊນີ້</translation>
<translation id="842017693807136194">ເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍ</translation>
<translation id="8428045167754449968">ເມືອງ</translation>
<translation id="8428213095426709021">ການ​ຕັ້ງຄ່າ</translation>
<translation id="8446884382197647889">ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ</translation>
<translation id="8458397775385147834">1 ລາຍ​ການ​ຖືກ​ລຶບ​ໄປ​ແລ້ວ</translation>
<translation id="8459333855531264009">ບໍ່ປອດໄພ</translation>
<translation id="8487667956631253959">ເປີດ</translation>
<translation id="8487700953926739672">ມີອອຟລາຍນ໌ຢູ່</translation>
<translation id="8490978609246021741">ບັນທຶກການປ່ຽນແປງ</translation>
<translation id="8495097701594799854">ປິດໂດຍອົງການຂອງທ່ານ.</translation>
<translation id="8503813439785031346">ຊື່​ຜູ້​ໃຊ້</translation>
<translation id="850600235656508448">ເປີດໃນໂໝດບໍ່ເຜີຍຕົວຕົນ</translation>
<translation id="8510057420705599706">ນີ້ຈະນຳທ່ານອອກຈາກລະບົບ ແລະ ປິດການຊິ້ງຂໍ້ມູນ, ແຕ່ບຸກມາກ, ປະຫວັດ, ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນ Chrome ອື່ນໆຂອງທ່ານຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນອຸປະກອນນີ້.</translation>
<translation id="8517375800490286174">ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ Open source</translation>
<translation id="8524799873541103884"><ph name="INCOGNITO" /> ແຖບ <ph name="FIRST_VISIBLE_TAB" /> ຜ່ານ <ph name="LAST_VISIBLE_TAB" /> ໃນ <ph name="NUMBER_OF_OPEN_TABS" /></translation>
<translation id="8529767659511976195">ໃໝ່</translation>
<translation id="8532105204136943229">ປີ​ຫມົດ​ອາ​ຍຸ​</translation>
<translation id="8533166274275423134">ເປີດຢູ່ບ່ອນອື່ນແລ້ວ</translation>
<translation id="8533670235862049797">Safe Browsing ເປີດຢູ່</translation>
<translation id="8534481786647257214">ການ​ໂພ​ສ​ທ໌ Google+ ສຳ​ເລັດ.</translation>
<translation id="8548878600947630424">ຊອກ​ຫາ​ຢູ່​ໃນ​ຫນ້າ​...</translation>
<translation id="8574235780160508979">ຂໍ້ກຳນົດການບໍລິການຂອງ Chrome ຈະປ່ຽນແປງໃນວັນທີ 31 ເດືອນມີນາ. <ph name="BEGIN_LINK" />ກະລຸນາກວດເບິ່ງ<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="8588404856427128947">ປິດ</translation>
<translation id="8591976964826315682">ບລັອກຄຸກກີ້ພາກສ່ວນທີສາມໃນໂໝດບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນ</translation>
<translation id="8605219856220328675">ປິດແຖບ.</translation>
<translation id="8620640915598389714">ແກ້ໄຂ</translation>
<translation id="863090005774946393">ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຈັດການໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງຂອງທ່ານ. ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະຖືກປິດການນຳໃຊ້.</translation>
<translation id="8636825310635137004">ເພື່ອໂຫຼດແຖບຂອງທ່ານຈາກອຸປະກອນອື່ນ, ໃຫ້ເປີດການຊິ້ງຂໍ້ມູນກ່ອນ.</translation>
<translation id="8654802032646794042">ຍົກເລີກ</translation>
<translation id="8668210798914567634">ໜ້ານີ້ໄດ້ຖືກບັນທຶກໃສ່ລາຍການທີ່ຈະອ່ານຂອງທ່ານແລ້ວ.</translation>
<translation id="8680787084697685621">ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີລ້າສະໄໝແລ້ວ.</translation>
<translation id="8706588385081740091">ລະຫັດຜ່ານ</translation>
<translation id="8717864919010420084">ສຳເນົາລິ້ງ</translation>
<translation id="8721297211384281569">ເມ​ນູ​ເຄື່ອງ​ມື</translation>
<translation id="8725066075913043281">ລອງໃໝ່ອີກ</translation>
<translation id="8730621377337864115">ສໍາເລັດ</translation>
<translation id="8741995161408053644">ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານອາດຈະມີຮູບແບບອື່ນຂອງປະຫວັດການທ່ອງເວັບຢູ່ <ph name="BEGIN_LINK" />history.google.com<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="8750037785291841318">ທ່ານຈະເຫັນແຖບຂອງທ່ານຢູ່ບ່ອນນີ້</translation>
<translation id="8756969031206844760">ອັບເດດລະຫັດຜ່ານບໍ?</translation>
<translation id="8775144690796719618">URL ໃຊ້ບໍ່ໄດ້</translation>
<translation id="8803639129939845298">ປອດໄພ</translation>
<translation id="8806823403540278281">ອົງການຂອງທ່ານກຳນົດໃຫ້ທ່ານທ່ອງເວັບແບບເປັນສ່ວນຕົວ. ຈະບໍ່ມີການບັນທຶກແຖບໄວ້ໃນໂໝດບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນ.
<ph name="BEGIN_LINK" />ສຶກສາເພີ່ມເຕີມ<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="8820817407110198400">ບຸກມາກ</translation>
<translation id="8840513115188359703">ທ່ານຈະບໍ່ຖືກນຳອອກຈາກລະບົບບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ.</translation>
<translation id="8870413625673593573">ປິດ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້</translation>
<translation id="8881801611828450202">ຊອກຫາຮູບນີ້ໃນ <ph name="SEARCH_ENGINE" /></translation>
<translation id="8909135823018751308">ແຊຣ໌...</translation>
<translation id="8917490105272468696">ແມ່ນ, ຂ້ອຍເຂົ້າຮ່ວມ</translation>
<translation id="895541991026785598">ລາຍ​ງານ​ບັນ​ຫາ</translation>
<translation id="8976382372951310360">ຊ່ວຍເຫຼືອ</translation>
<translation id="8981454092730389528">ການຄວບຄຸມກິດຈະກຳ Google</translation>
<translation id="8985320356172329008">ເຂົ້າສູ່ລະບົບ Google ເປັນ</translation>
<translation id="9034759925968272072">ທ່ານຈະບໍ່ຖືກນຳອອກຈາກລະບົບບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ. ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານອາດຈະມີປະຫວັດການທ່ອງເວັບຮູບແບບອື່ນຢູ່ <ph name="BEGIN_LINK" />history.google.com<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="9037965129289936994">ສະແດງຕົ້ນສະບັບ</translation>
<translation id="9039373489628511875">ແບນ​ວິດ</translation>
<translation id="9055772144595778347">ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບໄດ້</translation>
<translation id="9065203028668620118">ແກ້ໄຂ</translation>
<translation id="9079935439869366234">ໝາຍທັງໝົດວ່າຍັງບໍ່ໄດ້ອ່ານ</translation>
<translation id="9081058212938299310">ອັບເດດລະຫັດຜ່ານສຳລັບ <ph name="USERNAME" /> ບໍ?</translation>
<translation id="9083392325882095631">1 ລາຍ​ການ</translation>
<translation id="9083838294503912307">ເພື່ອຊິ້ງຂໍ້ມູນ ແລະ ປັບແຕ່ງເປັນແບບສ່ວນຕົວໃນທົ່ວອຸປະກອນ, ກະລຸນາເປີດການຊິ້ງຂໍ້ມູນກ່ອນ.</translation>
<translation id="9087108903408689779">ລະຫັດຜ່ານທີ່ແນະນຳຂອງ Chrome:</translation>
<translation id="9094033019050270033">ອັບ​ເດດ​ລະ​ຫັດ​ຜ່ານ</translation>
<translation id="9100610230175265781">ຕ້ອງມີລະຫັດຜ່ານ</translation>
<translation id="9107664647686727385">ກວດຫາລະຫັດຜ່ານທີ່ຖືກລະເມີດ</translation>
<translation id="9137526406337347448">ການບໍລິການ Google</translation>
<translation id="9148126808321036104">ລົງຊື່ເຂົ້າ​ໃຊ້ອີກ</translation>
<translation id="9152539721251340337">ສ້າງລະຫັດ QR</translation>
<translation id="9157836665414082580">ປິດກ່ອງໂຕ້ຕອບ</translation>
<translation id="9188680907066685419">ອອກຈາກລະບົບບັນຊີທີ່ຖືກຈັດການ</translation>
<translation id="9200875785104711666"><ph name="TIME" /> ມ ກ່ອນ</translation>
<translation id="9203116392574189331">Handoff</translation>
<translation id="9223358826628549784">​ສົ່ງລາຍງານການຂັດຂ້ອງແລ້ວ.</translation>
<translation id="952704832371081537">ຍົກເລີກ</translation>
<translation id="988141524645182168">ອຸ​ປະ​ກອນ​ອື່ນໆ</translation>
<translation id="989988560359834682">ແກ້ໄຂທີ່ຢູ່</translation>
<translation id="994757059139821576">ການແນະນຳບົດຄວາມ</translation>
</translationbundle>