blob: 9914eccac7cb7cbc220b64ead766b23ffb7e6121 [file] [log] [blame]
Проверката на операционната система е ИЗКЛЮЧЕНА
Натиснете клавиша за интервал, за да започне възстановяването.