blob: a17ce237f629da3f276efea15a8886dc31739e7d [file] [log] [blame]
La verificació d'OS està desactivada
Premeu l'espaiador per iniciar la recuperació.