blob: 30b3b4b206c9395726a6472f8a3b8d56780d9aac [file] [log] [blame]
OS-i kinnitamine on VÄLJAS
Taastamise alustamiseks vajutage tühikuklahvi.