blob: 24026c58828fc35ce9c1d710b92d96cfb024169b [file] [log] [blame]
Potvrda OS-a ISKLJUČENA je
Pritisnite razmaknicu da biste pokrenuli oporavak.