blob: a8e7d90f8f48e8b67056c7d3299b9bf1e68a5e05 [file] [log] [blame]
אימות מערכת ההפעלה כבוי
הקש על מקש רווח כדי להתחיל בשחזור.